Türkçe - Pierau Planung

Transkript

Türkçe - Pierau Planung
Hakkımızda
Size özel çözümler!
İçerik
Hoş geldiniz
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1
Biz kimiz?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Biz ne yapıyoruz?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
Referanslar
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7
İletişim
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9
Pierau Planung’a hoş geldiniz!
Pierau Planung Avrupa’nın lojistik ve organizasyon alanında önde gelen planlama bürolarından biridir. 1961’den beri ekibimiz
Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Rusya Federasyonu’nda farklı gereksinimlere ve kapsamlara yönelik 1000’in üzerinde projeyi
başarıyla tamamlamıştır.
Yalnızca yeni bir lojistik merkezinin planlanması ve kurulmasında değil, mevcut alanların modernizasyonu ve optimizasyonu
için konseptler geliştirerek lojistik planlarınızın hayata geçirilmesinde de güvenilir bir iş ortağınızız.
Sorunlara ayrı ayrı odaklanmak yerine müşterilerimizin uzun vadeli gelişimlerine katkıda bulunacak bütünsel çözümler
hedefleriz. 40 yıl önce birlikte çalışmaya başladığımız bir çok tanınmış firma bugün de verdiğimiz hizmetlere güvenmektedir.
Biz sizin ortağınızız..
lojistik ve organizasyonla ilgili tüm alanlarda.. Mevcut sürecin optimize edilmesinden, yepyeni bir lojistik merkezin
kurulmasına kadar olan tüm yelpazede planlama, hayata geçirme ve proje yönetimi alanlarında hizmetler sunuyoruz.









Analiz ve Benchmark
Mevcut lojistik ve IT konseptlerinin değerlendirilmesi
Organizasyon ve süreç tanımları
Mevcut tesislerin modernizasyonu ve optimizasyonu
Lokasyon seçimi ve değerlendirilmesi
Bina ( yapı ) konseptlerinin oluşturulması
Lojistik ve depolama konseptlerin geliştirilmesi
Keşifnamelerin düzenlenmesi
Tesislerin detay planları





IT konseptleri (ERP, WMS, MFC)
İhale (duyuru, ilan) ve teklif yönetimi
Tedarikçi müzakereleri ve sözleşmeler
Kurumsal proje yönetimi
Arayüzler (arabirimler) ve terminlerin koordinasyonu
(Lojistik, bilgi teknolojisi, İnşaat)
 Uyarlama programları
 Dış kaynak kullanımı projelerinde destek
1
Biz kimiz?
Kendimizi gerçek bir planlama ekibi ve müşterilerimizin ortağı olarak görmekteyiz. İş süreçlerinizin gelişiminde ve piyasa
gerekliliğine uyum konusunda size eşlik ediyoruz. Her projeyi uzun süreli bir iş
birlikteliğinin parçası olarak görüyoruz.
Kurumların kültürüne, yapısına ve deneyimine
geliştirilmesinde müşterilerimizle birlikte çalışmaktayız.
uygun
çözümlerin
Yönetim
Firmamız üç yönetici tarafından temsil edilmektedir: Lothar Hättich özellikle
Almanca konuşulan bölgelerde , lojistik ve tedarik zincirindeki tüm müşteriler için
ilk temasa gecilicek kişidir. Arne Pierau strateji, tedarik zinciri yönetimi ve
uluslararası müşteriler için temasa gecilicek kişidir. Björn Brunkow
sektörümüzdeki sanayi (endüstri) ve üretim bölümü vede ulusal ve uluslararası iş
geliştirmeden sorumlu kişi olarak yıllardır tanınmış olduğumuz sektörde özel
gereksinimler ve lojistik uzmanlığımızı birbirine bağlamaktadır.
Yönetimde ki görevlerine paralel olarak her üç yönetici de fiilen proje
çalışmalarına da katılmaktadırlar. Böylece mevcut pazarlarda ve özellikle
teknolojik yeniliklerlerde (gelişimlerde) Pierau Planung’un güncelliğinin kalıcılığı
devam etmektedir.
Ekibimiz
Lothar Hättich
Yönetici
Endüstri Mühendisi
[email protected]
Björn Brunkow
Yönetici
Yüksek Mühendis
[email protected]
Arne Pierau
Yönetici Ortak
Yüksek Mühendis
[email protected]
25 kişiden oluşan ekibimizde kıdemli ve genç proje yöneticilerinin yanı sıra teknik ressamlar ve yönetim kadrosu yer
almaktadır.
Tüm iş alanlarında sağlam bir temel eğitim bizim için esastır. Proje yöneticilerimizin tamamı mühendislik - endüstri
mühendisliği kökenlidir. Çalışanlarımız salt lojistiğe odaklanmayıp; IT, inşaat, planlama, simülasyon ve organizasyon
alanlarında uzmanlaşmışlardır. Böylece müşterilerimize birçok alanda hizmet sunabilmekteyiz. Ekibimize katılan yeni üyeler,
kıdemli bir proje yöneticisiyle birlikte yönetecekleri ilk projeden önce yoğun bir eğitim programını tamamlamaktadırlar.
Şirketimizin tüm bölümlerinde tecrübeli ve uzun süredir birlikte çalıştığımız ekip üyeleriyle genç meslektaşlarımız bir arada
çalışmaktadır. Bu durum, çok sayıda projeden elde edilen tecrübenin, üniversitelerde ve laboratuvarlarda gerçekleştirilen
bilimsel araştırmalardan elde edilen yeni kavramlarla harmanlanmasını sağlar.
Ekibimizdeki personel devir oranı oldukça düşüktür. Çalışanlarımızın çoğu 10 yıldan uzun süredir ekibimizde yer almaktadır.
Bu durum, müşterilerimiz için proje tamamlandıktan çok sonra bile sağlam bir iletişime ve tecrübesine güvenebilecekleri bir
ekibe sahip olacakları anlamına gelir.
2
Profil
Pierau Planung, lojistik ve organizasyon alanında faaliyet gösteren, bir planlama ve proje bürosudur. Müşterilerimize,
mevcut süreçlerin analizi ve optimizasyonundan, yeni bir lojistik merkezinin kurulumuna kadar birçok konuda kapsamlı
çözümler sunuyoruz.
1961 yılında ‘uygulamadan gelenler’ tarafından kurulan ve sürekli gelişen firmamız başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın
birçok ülkesinde ve Rusya’da lojistik çözümlerinin planlanmasında bir otorite haline gelmiştir.
Geride bıraktığımız yıllar içinde ekibimiz 1000’in üzerinde projeyi başarıyla tamamlamıştır. Almanya’da postayla sipariş
alanında faaliyet gösteren en tanınmış 100 firmanın üçte birinden fazlası için projeler gerçekleştirdik. Bu listenin ilk 10
sırasında yer alan her iki firmadan birisi bizim müşterimiz. Bizi en çok mutlu eden, bu firmalarla uzun yıllardır birlikte yol
alıyor olmamız…
Firma merkezimiz Almanyanın kuzeyinde Hamburg şehrinde bulunmakda. Fakat bunun yanında uluslararası temsil
edilmekteyiz. İngiltere ve Fransa ve Avusturyada şirket kolları ile temsil edilmekteyiz. Rusya, Türkiye ve İtalyada o ülkelerin
konuşma dillerine hakim olan ve yerinde müşterilerimize hizmet sunan kişiler bulunmakta.
Çalışma ilkelerimiz

Müşterinin yalnızca mevcut ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek yerine gelecekteki gelişimini de göz
önünde bulundurmak,

Yapılan yatırıma gerçekten değer katacak yenilikçi ve rekabetçi çözümler üretmek,

Müşterilere lojistik süreçlerini ve sistemlerini adım adım geliştirme imkânı veren, proje durumunun ve
maliyetlerin net olarak izlenebildiği, çalışmalarımızı şeffaf kılan modüler teklif ve sipariş yapıları oluşturmak,

Müşterilere ekonomik olarak anlamlı ve yüksek fayda sağlayacak en gelişmiş teknolojiyi sunmak,

Değişen iş modellerine ve pazarlara uyum sağlayabilecek esnek sistemler sunmak,

İleride oluşabilecek ek yatırım ihtiyaçlarında da kârlılık yaratabilecek modüler genişletilebilir tesisler
tasarlamak,

Tedarikçi ve satıcılardan bağımsız planlama, teklif çağrısı ve ihale süreci.
3
Biz ne yapıyoruz?
Danışmanlık, planlama ve projeleri hayata geçirme hizmetlerimiz farklı sektörlerdeki depo süreçleri ve lojistik alanında tüm
ihtiyaçlarınızı kapsar. Bizimle ister mevcut lojistik süreçlerinizin bir bölümünün analizi ve optimizasyonu için çalışın,
isterseniz yeni bir lojistik merkezinin sıfırdan kurulumu için.. Tüm projelerimizi bütünsel bir yaklaşımla ele alır, sizlere iş
süreçlerinizle uyumlu kapsamlı çözümler sunarız.
Hizmetlerimizden memnun kalmanızı istiyoruz. Bu yüzden, sizlere maliyet kontrolünü ve kesintisiz bilgi akışını garanti eden
iki temel prensibi takip ediyoruz.

Tekliflerimizi şeffaf ve gerektiğinde ayrı parçalar halinde değerlendirilebilecek şekilde yapılandırıyoruz. Bu şekilde;
müşterimiz, elindeki detaylı maliyet bilgisiyle, gerek bütünsel gerekse kademeli olarak izlemesi gereken yolu
belirleyebilmektedir.

Projenizin tüm yönleri her zaman ulaşabileceğiniz bir proje yöneticimiz tarafından merkezi olarak yönetilmektedir.
Böylece projenizin durumu hakkında güncel bilgiye sürekli olarak ulaşmanız ve projenizin detaylı olarak yürütülmesi
garanti edilmiş olur.
Analiz, Veri Toplama, Hedef Değerlerin Belirlenmesi
Mevcut bir sistemin analizinde ya da yeni bir tasarımın yapılmasında uzmanlık anahtar bir rol oynar. Hangi verinin toplanması
gerektiğini, verinin hangi boyutlarının kullanılması gerektiğini ve hangi performans değerlerinin karşılaştırılması gerektiğini
biliyoruz.
Uzun yıllar sonunda edindiğimiz tecrübe bizim en büyük hazinemiz. Hangi sistemlerin hangi ürünler, hangi dağıtım kanalları
ve hangi sektörlerde düşük maliyetli sonuçlar ürettiğini biliyoruz. Ve sürekli olarak ölçüm tekniklerimizi, sorgularımızı ve
analiz metotlarımızı geliştiriyoruz.
Farklı sorunlar farklı analiz şekilleri gerektirir:




Lojistik departmanımızı outsource mu edelim yoksa uygun yapıyı kendimiz mi kuralım?
İşimiz büyüyor – yeni dağıtım merkezlerimizi, depomuzu nereye kuralım?
Sistemimiz kârlı mı? Ürün başına performansı nasıl arttırır ve maliyeti nasıl azaltırız?
Mevcut pazar ve ürün değişimlerine ayak uydurabilmek için hangi değişiklikleri yapmalıyız?
Pierau Planung; malzeme akışı, tedarik zinciri analizi ve süreç simülasyonunu da kapsayan lojistikle ilgili tüm alanlarda hizmet
vermektedir.








4
Alan analizi ve Benchmark
Fayda – Maliyet Analizi
Potansiyel Dış Kaynak Kullanımı Analizi
Rasyonalizasyon potansiyelinin değerlendirilmesi
ABC/XYZ – analizleri
Darboğaz ve süreç kısıtlarının analizi
Organizasyonel analizler
Yeniden yapılandırma ihtiyaçlarının analizi





Planlanan hedeflerin değerlendirilmesi
Uzman görüşleri
ERP sistemleri için ihtiyaçların tanımlanması
İş süreçleri için zaman etüdü
Mevcut durum analizi (parça başı maliyet, vardiyalık
sipariş toplama performansı, depo kullanımı vs.,
benchmark ve performans hesaplamaları)
Yeni Tesis Tasarımı, Yeniden Düzenlemeler ve Tesis Genişletme
Depo veya lojistik sistemlerinin en uygun şekilde tasarlanabilmesi için sistem ömrü boyunca kârlılığı ve performansı
etkileyecek birçok faktör dikkate alınmalıdır.
İyi bir tasarım; tüm malzeme, personel ve zamana bağlı faktörleri içinde barındırır. Amaç; hem müşterinin mevcut
ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hem de ilerideki gelişime uyum sağlayabilecek, ekonomik, modüler ve genişletilebilir
sistemlerin tasarlanması olmalıdır.
Tecrübe gösteriyor ki, pazardaki her yeni buluş müşteri için en ideal çözüm olmayabilir. Ekipman kullanımı, otomasyon düzeyi
ve planlanan süreçlerin yapısı bulunulan lokasyona, ürünlere, sevkiyat sürecinin ve müşteriye özel bir çok durumun doğasına
uygun olmalıdır.
Konsept geliştirme, bütçe maliyetlerinin hesaplanması ve alternatif çözümler için verimlilik hedeflerinin detaylandırılması
gibi geniş bir yelpazede yer alan tüm hizmetleri sunuyoruz.






Lokasyon Planlama
Organizasyonel planlama ve süreç tanımları
Mimari ve avan proje planlama
Yangın sistemlerinin önseçimi
Yerleşim planlama
IT teknik şartnamelerinin hazırlanması ve ara yüzlerin
tanımlanması





Lojistik süreçlerin tasarımı
Ergonomik iş istasyonlarının tasarımı
Teknik ekipmanların planlanması ve tasarlanması
Tesis içindeki malzeme akışının tasarlanması
İdari ve sosyal alan yerleşim planlama
Ortak Başarı
Bizim için önemli olan, müşterilerimizin lojistik ve iç operasyonlarıyla ilgili tüm sorularına tek noktadan cevap verebilmektir.
Bu nedenle, yalnızca analiz, tasarım ve uygulamaya değil bir çok ek hizmete de odaklanıyoruz.
Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz bu işte; lojistikle ilgili karşılaşmadığımız çok az sorun kalmıştır. Bu yüzden bizimle iletişime
geçin.. Lojistik ve organizasyonel sorularınıza cevap bulmak için bizi deneyin..
Olası konular şunlar olabilir:



Yerli ve yabancı ortaklarla iletişim
Yardımcı malzeme tedarik ve elden çıkarma
Lojistik sistemleriniz ve firmanızdaki diğer bölümler
arasındaki ara yüzlerin tanımlanması


Nakliye firmalarının belirlenmesi ve sizin sisteminizle
entegrasyonu
Üretimde uzmanlaşma
5
Projelerde önemli safhalara girilirken biz sakin kalırız!
Uygulama aşamasında, Pierau Planung’taki proje yöneticiniz, sizi tüm proje paydaşlarına karşı temsil eden ve beklentilerinizi
gerçekleştiren kişisel iletişim noktanızdır.
Uygulama aşamasının başında, sizin için çalışacak ekibin doğru mimar ve tedarikçilerden kurulduğunu ve tüm sözleşme
şartlarının sizin ihtiyaçlarınızı karşıladığını garanti ederiz.

Uygun tedarikçilerin önerilmesi

Gizlilik bildirimlerinin oluşturulması

İhale şartnamelerinin hazırlanması ve tedarikçilere gönderilmesi

Teklif müzakereleri

Tekliflerin karşılaştırılması

Tedarikçilerin seçilmesi

Tedarikçilerle koordinasyonun sağlanması

Proje takviminin oluşturulması
Projenin uygulama aşaması boyunca, tüm proje paydaşları arasındaki koordinasyonu biz üstleniriz. Bütçeye ve proje
takvimine bağlılığı sürekli izler, kesintisiz bilgi akışı sağlar ve farklı tedarikçiler arasındaki iletişimi koordine ederiz.
Projenizin tam merkezinde yer alarak güncel durumla ilgili sizi sürekli bilgilendirir, projenin zor ve yorucu işlerini üstlenerek,
sizin projeyle ilgili daha önemli kararlara odaklanmanızı sağlarız.
Projenin tamamlanma aşamasında test çalışmalarını izleyip, kabul ve devreye alma süreçlerini denetleyerek, şirketinizi ileriye
götürecek bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan anahtar teslimi bir sistem aldığınızdan emin oluruz.
Peki ya ideal çözüm pazarda bulunmuyorsa?
Amacımız; müşterimiz için en ideal çözümü uygulamaktır. Ve eğer bu çözüm henüz pazarda bulunmuyorsa, biz kendimiz
geliştiririz. Pierau Planung, pazarda bilinen ve yaygın olarak kullanılan birçok lojistik çözümünün patentine sahiptir.
6
Referanslar
Müşterilerimiz, Uzmanlığımız
Lojistik; yalnızca uygulamayla gelişen ve kanıtlanabilen bir bilimdir. Bu yüzden iyi depolar, sevkiyat ve üretim sistemleri teorik
bilgiyle değil, pazar ve teknoloji hakkında derin bir bilgiyle, mevcut ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlarla ilgili önseziyle ve en
önemlisi tecrübeyle inşa edilir. Bu nitelikler Pierau Planung’taki ekibimizde mevcuttur.
Pierau Planung çeşitli ürünler ve dağıtım kanalları için birçok depolama ve sevk çözümü tasarlayıp hayata geçirmiştir. Bu güne
kadar uluslararası alanda tanınmış birçok lojistik merkezinin tasarımı bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu durum,
müşterilerimizin birçok alandaki endüstriyel tecrübelerimizden direkt olarak yararlanması anlamına gelmektedir.
Müşterilerimizin kendilerine özgü gereksinimleri olduğunu biliyor ve teknolojiyle yeni fikirleri harmanlayarak en ideal
çözümleri geliştiriyoruz.
7
Müşterilerimiz
Her satış modeli ve her ürün tipi özel gereksinimler içerir.
Proje yönetim işinde geçirdiğimiz yıllar içinde mağazacılıktan internet satışına birçok satış kanalıyla ilgili tecrübeler edindik ve
hemen hemen her tip ürün için farklı dağıtım merkezleri inşa ettik.
Müşterilerimiz için bu, hatalı konseptlere veya temel incelemelere yatırım yapmak yerine, en yeni trendleri, en son teknolojik
gelişmeleri ve kanıtlanmış metotları bilen bir planlama ortağına sahip olmak anlamına gelir.
Farklı Satış Kanalları için Konseptler
Posta siparişi ve E-Ticaret
A.W. Niemeyer, ABUS, ALTA, BALDUR-Garten, Bico, Buttinette, Charles Vögele, Compass, Conrad, Doc Morris, Douglas,
Ebrosia, EMP, Eurotops, Gärtner Pötschke, Gebrüder Götz,
H&M, Hama, Hanseyacht, Hawesko, Henry Schein, Hess Natur, HSE, JD WILLIAMS, JPC-Schallplatten, Kaffee Partner,
Keimling, Klingel, Komus, M+W Dental, MCS Druck & Handel,
MIR KNIGI, Music Store, Musik Meyer, Neckermann, Next,
Opitec, ORION, Pearl Agency GmbH, Pollin Elektronik, QVC,
Ratioform, Redcoon, Schneider, Schrader, Secumar, Security
Center, Sportler, Strauss, VBS, Walbusch, Waschbär, Wehkamp, Weltbild, Wentronic, Westfalia, Wright, Zimax
Mağazacılık
Charles Vögele, Conrad, Douglas, H&M, Hawesko, Hess Natur,
JD Williams, Komus, Music Store, Next, Opitec, ORION, Plaisio,
Sportler, VBS, Walbusch, Weltbild
Toptancılık
Abus, Alta, Armtek, Glorex, Hama, Hawesko, M+W Dental,
Opitec, Pollin Electronic, Ratioform, J.E. Schum, Security Center, Sigel, VBS, Westfalia, Wollenhaupt, Wright Health, Zao
Orekhprom
Üretim
Wollenhaupt, Zao Orekhprom, MCS Druck & Handel
Müşterilerimiz ve Ürünleri
Gıda
Elektronik
Conrad, Hama, Pearl Agency, Pollin Electronic, Plaisio, BALDUR-Garten, Ebrosia, Gärtner Pötschke, Hawesko, Kaffee
Partner, Keimling, Schrader, Wollenhaupt, Zao Orekhprom
wentronic
Online Pazarlama
Tekstil
Buttinette, Charles Vögele, EMP, H&M, J.D. Williams, Klingel, HSE, Neckermann, QVC
MCS Druck & Textil, Next, Sportler, Walbusch, Waschbär,
Dağıtım ve Nakliye Hizmetleri
Wehkamp
DHL, Netrada, Mundo, Wincanton
Kitap, CD, Müzik ve Ofis Malzemeleri
JPC Schallplatten, Komus, Mir Knigi, Music Store, Schneider
Versand, Sigel, Weltbild
Tıbbi Cihazlar, İlaç ve Optik Ürünler
Doc Morris, Henry Schein, Lensspirit, M+W Dental, Wright
Health
8
letişim
Almanya Merkez
Pierau Unternehmensberatung GmbH
Grotenbleken 33
22391 Hamburg
Lothar Hättich
[email protected]
Fon: +49 (0)40 606899-0
Türk müşteriler için iletişim
Pierau Unternehmensberatung GmbH
Atila Mert Demirağ
[email protected]
Fon: +90 (0) 507 8361621
İngiltere Temsilciliği
Pierau Logistics Ltd
The Innovation Centre, Mewburn Rd
Banbury, OX16 9PA
Avusturya Temsilciliği
Pierau Unternehmenberatung GmbH
Maxglaner Hauptstraße 50
5020 Salzburg, Österreich
Fransa'da Ortak şirket
S.A.R.L. Alpha Pierau France
14 Allée Edouard Manet
33600 Pessac, France
Michael Walling
[email protected]
Fon: +44 (0)1295 817661
Wolfgang Vogl
[email protected]
Fon: +43 (0)662 832232
Björn Brunkow
[email protected]
Fon: +49 (0)40 606899-0
Rus müşteriler için iletişim
Pierau Unternehmensberatung GmbH
Grotenbleken 33
22391 Hamburg
İtalyan müşteriler için iletişim
Pierau Unternehmensberatung GmbH
Denis Masch
[email protected]
Fon: +49 (0)40 606899-38
Dario Stragliotto
[email protected]
Fon: +90 338 1369727