AD : SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ

Transkript

AD : SOYADI : BABA ADI : DOĞUM YERİ : DOĞUM TARİHİ
AD
SOYADI
BABA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
GÖREVİ
KIDEM
T.C.KİMLİK NO
ÖZÜ
:
:
:
:
:
: …………… Öğretmeni
: ….. Yıl
:
: 2016 Güz dönemi seminer çalışması ile ilgili.
……………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
24/08/2016 Tarih ve 43501582-774.01-E.9048650 sayılı Mesleki Çalışmalar konulu
İllere göndermiş olduğu yazı.
Kurumunuzda …………………… öğretmeni olarak çalışan kadrolu öğretmenim. İlgi
yazıda belirtilmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürlüğünün 24/08/2016 Tarih ve 43501582-774.01-E.9048650 sayılı Mesleki Çalışmalar
konulu İllere göndermiş olduğu yazıları gereği, 1 – 9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan
seminer çalışmalarımı aşağıda belirteceğim adres ve kurumda yapmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
…./08/2016
……………………….
SEMİNERE KATILACAĞIM ADRES:
……………………………..
………………………
……../………
TEI : 0 ……………..