(Yazılı şikayet / müracaat dilekçesi örneği) TARİH GÖREVİ : ÜNVANI

Transkript

(Yazılı şikayet / müracaat dilekçesi örneği) TARİH GÖREVİ : ÜNVANI
(Yazılı şikayet / müracaat dilekçesi örneği)
TARİH
GÖREVİ
:
ÜNVANI
:
ADI SOYADI
:
BABA ADI
:
MEMLEKETİ
:
DOĞUM TARİHİ
:
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO
:
ÖZÜ
: ( Dilekçenin verilmesindeki amaç özet
olarak belirtilir ve dilekçenin karar vermeye yetkili amirlere iletilmesi
istenir)
(Dilekçenin verileceği amirin makamı/unvanı)
(Dilekçe metni)
İMZA