ROMA TURU - Babil Bilet

Transkript

ROMA TURU - Babil Bilet
ROMA TURU
1.Gün:ISTANBUL–ROMA
AtatürkHavalimanıDışHatlarTerminali’ndeMarmaraBabilkontuarıönündebuluşma.Biletve
gümrükişlemlerisonrasıRoma`yahareket.Varıştakarşılanmavepanoramikşehirturu.
Colosseum,TreviAşkÇeşmesi,İspanyolMerdivenleri,,PiazzaVenezia,VittorioEmmanuelle
Anıtı,ImperialForum,RomaForum,,ViaDelCorso,Vatikan,St.PietroKatedraligörülecekyerler
arasındadır.Turbitimindeotelimizetransfer.DileyenlerekstraolarakdüzenlenecekolanRoma
geceturunakatılabilirler.
2.Gün:ROMA
Oteldealınacaksabahkahvaltısınınardındançevregezilerivealışverişiçintamgünserbest
zaman.ArzuedenkonuklarımıziçinekstraolarakorganizeedilebilecekolanNapoliPompei
turunakatılmaimkanı.Pompei,dünyanınenünlüarkeolojikalanlarındanbiridir.M.S.79’da
patlayanveşehriyokedenVezüvyanardağınıneteklerindeuzanır.Arkeologların1748yılında
uzunsürenkazılarısonucuşehirtümcanlılığıylaortayaçıkarılmıştır.Görülecekyerlerarasında
Bazilika,Forum,Vetil’inevi,restoranlar,hamamlar,ekmekfırınlarıvetiyatrolaryeralmaktadır.
BumuhteşemgezininardındanözelotobüsümüzileNapoli’yegeçiyoruz.Görülecekyerler16.
yüzyıldayapılmışKraliyetSarayı,dünyanınenönemligösterilerinesahneolanSanCarlo
Tiyatrosu,kafevemağazalarıylaünlüUmberto1Galerisi,Roma’dakiPantheon’danesinlenerek
yapılanSanFrancescodiPaoloKilisesi,PlebiscitoMeydanı,AngevinKalesiveNapoliLimanı.
ÜnlüsinemayönetmeniFellini’ninfilmlerinekonuolmuşgerçekİtalyakültürünütanımafırsatı
bulabileceğinizNapoli,İtalya’nıngörülmeyedeğerşehirlerindenbirtanesidir.
3.Gün:ROMA
Sabahkahvaltısonrasıserbestgün.ArzuedenleriletamgünekstraFloransaturu.Özel
otobüsümüzlesabahoteldenhareketleyaklaşık260km’likyolculuksonundaFloransa’ya
varıyoruz.RönesansındoğduğuşehirolanFloransa’yıtanımanıziçinyapacağımıztursırasında
MichelangeloMeydanı,GiottoÇanKulesi,ArnoNehri,SignoriaMeydanı,PonteVecchioKöprüsü,
KuyumcularÇarşısı,SantaMariadelFioreKathedrali,AltınKapı,Vaftizane,UffiziGalerisi,Santa
MariaNovellaKilisesigöreceğimizyerlerarasındadır.TursonrasıRoma’yadönüş.Geceleme
otelinizde.
4.Gün:ROMA–İSTANBUL
Kahvaltısonrasıserbestzaman.DönüşsaatinebağlıolarakekstradüzenlenebilecekolanOutlet
Turunakatılabilirsiniz.Roma’nıngüneyinde,şehirmerkezine1saatmesafede,volkanikgöller
bölgesinde,Papa’nınyazlıkmalikânesininbulunduğuGandolfoKöyü’ndevereceğimizfotoğraf
molasınınardındangideceğimizNemiKöyü,tarihivedoğalgüzellikleriylemeşhurdur.Anthony
Quinn’inünlü“KasabanınSırrı”filmindenhatırlayacağınızNemi,dağçileğiveköyün
çeşmesindenakanmadensuyuiletanınan,yaşortalamasının70‐80olduğu,kendinizdenbaşka
birturistgöremeyeceğiniz,karakteristik,ufakbirİtalyanköyüdür.BugezidePapalarınveünlü
Romalılarınyazlıkvekışlıkevlerininbulunduğubölgeolan,aynızamandabeyazşarabı,piknik
alanlarıvemuhteşemmanzaralarıylaCastelliRomaniBölgesi’nitanıyoruz.Sonolarakİtalya’nın
enbüyükalışverişmerkezlerindenbiriolanCastelliRomaniOutletCenter’daDünyanınsayılı
markalarınıuygunfiyatlarlaalabilirsiniz.Dönüştransferiiçinuçaksaatinden3saatönceotelden
alınarakhavalimanınatransfer.Biletvegümrükişlemlerindensonraİstanbul´ahareket.
LütfenDikkat:
01/01/2011’dabaşlatılanuygulamayagöregecelikşehirvergisikonaklamayapan
yolculartarafındanoteleödenmelidir.Konaklamayapılantesisinkategorisinegöre
değişmeklebirliktegecelikkişibaşımaksimum5.‐eur’dur.

Benzer belgeler

klasik italya

klasik italya görülmesinin ardından. Roma’ya varış. Varışı takiben panoramik Roma şehir turu. Turumuzda, Vatikan ve San Pietro Katedrali, Colosseo, Roma Forumu, Venedik meydanı, Vittoriano Zafer Anıtı, Aşk çeşme...

Detaylı

klasik italya

klasik italya (Arena),  Roma  Forumu,  Vittoriano  Zafer  Anıtı,  Aşk  Çeşmesi  (Fontana  di  Trevi)  ve  İspanyol  Merdivenleri  (Piazza   di  Spagna)  görülecek  yerler  a...

Detaylı

klasik italya - Mersin SMMMO

klasik italya - Mersin SMMMO Sabah kahvaltısından sonrası serbest zaman. Arzu edenler ekstra olarak yapılacak Siena turuna katılabilirler (35 Euro) Siena şehri tepede Ortaçağ’dan olduğu gibi kalabilmiş, Unesco’nun Dünya tarih ...

Detaylı