Setur Selected Hotels

Transkript

Setur Selected Hotels
Setur Selected Hotels
www.setur.com.tr
“Setur’un Ayrıcalıklar Dünyasına Hoşgeldiniz”
De¤erli Dostlar›m›z,
Ülkemizin cennet bölgelerinden özenle seçti¤imiz
tesislerin yer ald›¤› Selected Hotels broflürümüzü, sizlerin
beklentilerini daima ön planda tutmaya çal›flarak
haz›rlad›k.
Broflürümüzde inceleme f›rsat› bulaca¤›n›z tüm tesislerde
tatiliniz boyunca kifliye özel hizmet ayr›cal›¤›n› her an
hissedeceksiniz. Deniz ve güneflin tad›n› ç›kar›rken, flehrin
stresi ve yorgunlu¤unu, tesislerdeki SPA’lar›n huzurlu ve
sakin atmosferinde üzerinizden atacak, gurme
restaurantlarda deneyimli fleflerin sunumlar›yla lezzet
yolculu¤una ç›kacaks›n›z.
Bu hizmetlerden ilki, ülkemizin birbirinden güzel 8 k›y›s›nda,
Setur Marinalar› olarak deniz severlere dünya
standartlar›nda verdi¤imiz marinac›l›k hizmetidir. Setur
Marinalar›’ndaki deneyimli kadromuz ile yatç›lara al›fl›lm›fl
marina servisleri d›fl›nda otel, uçak rezervasyonlar›, çevre
gezileri, araç kiralama ve yat sigortas› gibi birçok konuda
yard›mc› olmaktay›z. Sizleri, marinalar›m›zda a¤›rlamaktan
büyük memnuniyet duyaca¤›z.
Bir di¤er markam›z Setair ile de, misafirlerimize istedikleri
her an, diledikleri noktaya ulafl›m imkan› sunmaktay›z.
Setair filosunda bulunan 10 yolcu kapasiteli 2 adet jet,
9 yolcu kapasiteli 2 adet helikopter ve 8 yolcu kapasiteli
1 adet deniz uça¤›n›n zamandan tasarruf etmek ve ayn›
zamanda konforlu bir seyahat yapmak isteyenlerin
vazgeçilmezi oldu¤undan eminiz.
Broflürümüz içinde yer alan, her biri birbirinden özel tesis
aras›ndan sizin de zevkinize uygun birini seçerek,
unutulmaz bir tatil için ilk ad›m› ataca¤›n›z› düflünüyor,
Setur kalitesinde nice güzel ve keyifli seyahatler diliyoruz.
Sayg›lar›mla,
Bu vesile ile, yine broflürümüz içinde yer verdi¤imiz,
iki de¤erli hizmetimizden de bahsetmek isterim.
Üstün ÖZBEY
Genel Müdür
Divan Bodrum
Hilton Bodrum
Gardens of Babylon
Suites&Residences, Bodrum
Rixos Premium Bodrum
Kempinski Hotel
Barbaros Bay, Bodrum
Hillside Beach Club, Fethiye
Hillside Su, Antalya
D-Hotel Maris, Marmaris
Ela Quality
Resort Hotel, Belek
Gloria Verde Resort, Belek
Gloria Serenity Resort, Belek
Gloria Golf Resort, Belek
Divan Bodrum
Konum - Konsept
Bodrum’da tatil Divan fark›yla gerçekten unutulmazd›r...
Divan Bodrum, “kifliye özel yaklafl›m›” ve Göltürkbükü’nün
eflsiz atmosferiyle tatilden de fazlas›n› yaflat›yor. Divan
ayr›cal›¤› kaliteli konaklama detaylar› ve özel mutfa¤›yla
bir Bodrum klasi¤ine dönüflüyor. Bodrum Göltürkbükü’nde
Ege’nin Akdeniz’e kavufltu¤u noktada e¤lence ve al›flverifl
merkezine çok yak›n mesafede, Bodrum merkezine
18 km, havaliman›na 45 km uzakl›klad›r.
Ödüller
* 2005 Skalite En ‹yi Butik Otel
* 2006 Conde Nast Johansens En Büyüleyici Otel
* 2007 Coolbrands
* 2007-2008 Gecca.com
* Mekan Oscarlar›
* En ‹yi Bodrum Oteli
Odalar
60 oda (5 Standart Room, 8 Superior Room, 35 Deluxe
Room, 7 Pool Deluxe Room, 4 Corner Suit Room, 1 Suit
Room) ile hizmet vermektedir. Odalarda klima, mini bar,
elektronik kasa, jakuzi ve özel toplant› odas›, saç kurutma
makinesi, banyo telefonu, duman dedektörü ve sprinkler
internet eriflimi, kablolu TV, uydu yay›n› Digiturk
sinema kanallar›, yast›k menüsü, 24 saat oda servisi
bulunmaktad›r.
Divan Bodrum Olanaklar›
Business center, concierge hizmetleri, akflam servisi
(turndown service) kablosuz internet (ücretsiz), kuru
temizleme ve ütü servisi, sauna, fitness center, yüzme
havuzu, çocuk yüzme havuzu, özel plaj, su sporlar›, tenis
kortu, basketbol sahas› ve güzellik salonu, kuyumcu ve
hediyelik eflya dükkan›, doktor ve çocuk bak›c›s› (iste¤e
ba¤l›-ücretli), havaliman› transferi (iste¤e ba¤l›- ücretli),
resepsiyonda özel kasalar, 24 saat kambiyo hizmeti,
DVD kiralama, 24 saat güvenlik, araç ve floförlü limuzin
kiralama, otopark ve vale park servisi...
Restoranlar & Barlar
Ege ve Akdeniz mutfa¤›n›n zeytinya¤l›lar› ve deniz
ürünleriyle ‹skele Restaurant, yaz kokteyllerini müzikle
buluflturan etkili ambiyans›yla Sahil Bar, keyifli ortam› ve
Bodrum akflamlar›na özel detaylar›yla Lobby Bar, lezzetli
pasta, dondurma ve çikolata seçenekleriyle Divan
Pastanesi tad›na doyamayaca¤›n›z anlar için sizleri
bekliyor.
Toplant› ve Özel Günler
2 adet toplant› salonunda 75 kiflilik, d›fl davetlerde iskelede
90 kiflilik, havuz bafl›nda 300 kiflilik kapasite, kablolu ve
kablosuz internet eriflimi, projeksiyon cihaz› ve perde,
tepegöz, mikrofon, plazma TV, flipchard, video, DVD,
telefon ve faks, post/hostes, ofis asistanl›k ve foto¤raf
hizmetleri (iste¤e ba¤l›-ücreti).
Gardens of Babylon
Suites&Residences, Bodrum
Konum - Konsept
Gardens of Babylon Suites & Residences, Bodrum
Mu¤la’da bulunan Kad›kalesi Mevkii Peksimet Köyü
Turgutreis’te konumlanm›flt›r. Havaalan›na 49 km, en
yak›n yerleflim merkezi Turgutreis ve Gümüfllük’e 3’er km,
Bodrum flehir merkezine ise 22 km mesafededir.
Odalar
Gardens of Babylon Suites & Residences, toplam 116 suite
ve villas›, 425 yatak kapasitesi ile seçkin alternatifler
sunmaktad›r. Konfor seçenekleri aras›nda Penthouse
Suite, King Suite, Amyitis Suite Amyitis Villa, Sargon Villa,
Semiramis Suite, Semiramis Villa, Venus Villa alternatifleri
bulunmaktad›r. Deniz ve göl manzaral› suite ve
villalar›m›zda balkon, bahçe veya teras, banyo, wc, klima,
saç kurutma makinesi, direkt telefon, kablosuz internet,
mini bar, emanet kasas›, yang›n dedektörü, LCD TV \
uydu yay›n› TV (yatak odalar›nda ve salonlarda ) mevcuttur.
Zemin mermer ve k›smen laminant parkedir.
Gardens of Babylon Suites&Residence Olanaklar›
Vücut analizi, doktor ve diyetisyen görüflmesi, presso ve
elektro terapi, sa¤l›k yaflam toplant›lar›, ozon terapi,
G5 uygulamas›, kolon terapi, cilt bak›m›, tüm masaj
servisleri, tenis dersleri, kinesis, yoga ve pilates dersleri,
su jimnasti¤i, aerobik, animasyonlar, canl› müzik, çocuk
animasyonu, çocuk kulübü, sauna, hamam, buhar
banyosu, fitness center, tenis kortlar›, tenis kortlar›n›n
ayd›nlatmas›, masa tenisi, basketbol, mini futbol, fitness
center, su topu, mini club (4 – 12 yafl), plaj voleybolu,
motorlu ve motorsuz su sporlar› (deniz bisikleti, kano,
windsorf), flezlong, minder, günefl flemsiyesi, plaj havlusu,
çamafl›rhane, kuru temizleme, minibar, telefon, faks,
fotokopi, sa¤l›k hizmetleri, bebek bak›c›s›, araba kiralama,
VIP transfer, nargile, kerevetler, bebek yata¤›, mama
sandalyesi, genel alanlarda kablosuz internet, odalarda
güvenlik kasas›, concierge, park vale hizmeti, yast›k
menüsü, 24 saat oda servisi olanaklar›…
Konaklama s›n›f›na göre aktivite ve hizmetlerden
yararlanma olanaklar› ücretsiz ve ücretli olarak
de¤iflmektedir.
Havuzlar
Aç›k Yüzme Havuzu Tatl› su
• Aç›k Yüzme Havuzu (fielale) Deniz suyu
• Çocuk Aç›k Yüzme Havuzu Tatl› su
• Kapal› Yüzme Havuzu Tatl› su
• Kapal› Yüzme Havuzu (Thalasso) Deniz suyu
• fiok Havuzu Tatl› su
• Villalar›n Havuzu Deniz suyu
•
Konferans ve Toplant› Salonları
Gardens of Babylon Suites & Residence’ta farkl› ihtiyaçlara
göre 4 farkl› salon bulunmaktad›r. Konferans salonlar›nda
barkovizyon, barkovizyon perde, LCD ekran, DVD&VCD
video, kablosuz internet, CD yaz›c›, kamera, telefon, faks,
fotokopi, flipchart, ses kay›t cihaz›, ›fl›k sistemi, ses sistemi,
mobil ses sistemi, mikrofon, yaka mikrofonu, kablosuz
mikrofon, konferans salonlar› aras› video sistemi
mevcuttur.
Restoran & Barlar
Gardens of Babylon Suites & Residences’ta farkl›
mutfaklardan seçkin lezzetler sunan restoranlar ve keyifli
anlar için çok özel olanaklar sunan bar alternatifleri
bulunmaktad›r.
Restoranlar
Nunu Restoran, Eiffel Restoran, Elani Restoran, Shish Türk
Restoran, Piazza ‹tayan Restoran, High Diet Restoran ve
Sushi Bar…
Barlar
Enbu Vitamin Bar, Muu Spa, Quaya Bar, Havuz Bar, Lalia
Bar, Lobby Bar, Babylon Beach Bar…
Hilton Bodrum
Konum - Konsept
Tesis fl›k otelleri ve restoranlar›yla ünlü Türkbükü’nde
400.000 m 2 alan üzerinde kurulu olup denize s›f›r
mesafede ve özel koya sahiptir.
Oda Özellikleri
Oda tipleri; Hilton Guestroom View, Hilton Guertroom Sea
View (39 m2/432 adet) One Bedroom Suite (45 m2/47
adet) Deluxe One Bedroom Suite (70 m 2/5 adet) ve
Presidential Suit (185m2/2 adet) fleklindedir.
Odalarda kontrol ayarl› merkezi klima, banyo / WC , saç
kurutma makinesi, direct hatl› telefon, uydu yay›nl›
LCD TV, minibar, internet, terasl› veya balkonlu odalar,
emanet kasa mevcuttur.
VIP Villalar
Kendi bahçesi içinde yer alan özel havuzlu her villa
4 büyük yatak odas› ve 1 hizmetli odas›, genifl bir salon,
ayr› TV odas› ve mutfaktan oluflmakta olup 450 m2 dir.
Tüm yatak odalar› dufllu, banyolu olup ebeveyn odas›nda
özel sauna ve jakuzi bulunmaktad›r. Sahilde villa
misafirlerine özel platform bulunmaktad›r.
Otel Özellikleri ve Aktiviteleri
Otelde Ana restaurant, A’la carte restaurantlar, Barlar,
Plaj ve ahflap platformlar, Beach Club, Mini Club,
Anfi tiyatro, Kuaför, Al›fl-Verifl merkezi, 6 adet havuz;
bunlar›n 1 tanesi kayd›rakl› ikisi büyük günefllenme terasl›,
1 tanesi yar› olimpik relax havuzu ve di¤er 2 adedi kapal›
havuzlard›r. Kapal› havuzlardan biri ›s›t›lm›fl deniz suyu
havuzudur. Otelde 2000 m2 alana kurulu SPA merkezi
mevcuttur. 1200 m2 lik kapasite ile Bodrum bölgesinin en
büyük ve donan›ml› toplant› olanaklar›n› sunmaktad›r.
Salon 1100 kiflilik olup 350’fler kiflilik ayr› solana
bölünebilme özelli¤i vard›r. Ayr›ca 8 adet Work Group
tipi ve 3 adet Meeting Room toplant› olanaklar›
bulunmaktad›r...
Ultra Herfley Dahil
Sabah, ö¤le ve akflam aç›k büfe, Geç kahvalt›, Türk, ‹talyan
ve Deniz ürünleri A’la carte restauranlar (kifli bafl› kuver
ücretli), Snack ikram›, Befl çay›, Dondurma ikram›, Gece
snack ve 24 saat alkollü ve alkolsüz içecekler (baz› import
alkollü içkiler), Minibarda soft içecekler ve bira.
Kempinski Hotel
Barbaros Bay, Bodrum
Konum - Konsept
Gökova Körfezi’nin el de¤memifl mavili¤ine bakan
kayal›klara kurulmufl olan Kempinski Hotel Barbaros Bay,
Bodrum’un merkezine ve canl› gece hayat›na çok yak›nd›r
(14 km.) ve Milas Bodrum Havaliman›’na (BJV) sadece
38 kilometredir. ‹zmir Uluslararas› Adnan Menderes
Havaliman› (ADB) ve Dalaman Havaliman›’na uzakl›¤› üç
saatten azd›r. On ‹ki Adalar zincirinin bir parças› olan
Yunan adas› Kos, feribotla 45 dakika uzakl›kta olup Kos
Adas› Uluslararas› Havaliman›’ndan (KGS) gidifl-dönüfl
uçufl seçene¤i de sa¤lamaktad›r.
Odalar
Kempinski Hotel Barbaros Bay sizlere oda suite ve rezidans
seçenekleri sunmaktad›r. Oda seçenekleri aras›nda
standart odalar, superior odalar, deluxe odalar ve grand
deluxe odalar yer almaktad›r. Tüm odalarda ikiz ya da
çift kiflilik yatak, ayr› tuvalet ile küvet/dufl kombinasyonu,
klima, fl›k tavan vantilatörü, kanepe, LCD uydu TV &
telefon, minibar, oda içi kasa, saç kurutma makinesi,
yast›k seçenekleri, banyo malzemeleri, ücretsiz kablosuz
internet bulunmaktad›r. Suiteler ise junior suite, one
bedroom suite, presidential suite olmak üzere 3 çeflittir.
Bu konforlu alternatiflerde rahat›n›z için gerekli tüm detaylar
düflünülmüfltür. Dileyen misafirlerimiz ise kendilerine özel
rezidanslarda kalabilmektedir.
Kempinski Hotel Barbaros Bay Olanaklar›
Six Senses Spa, kapal› havuz, jakuzi, hamam, sauna ve
buhar odalar› tam donan›ml› gym ve fitness salonu,
lisansl› fitness e¤itmenleri, kardiyovasküler fitness, gözden
uzak plaj & infinity havuzu, kapal› havuz & jakuzi,
su sporlar›, golf, nordic walking (Kuzey disiplinli yürüyüfl),
da¤ bisikleti, voleybol, basketbol, futbol, plaj
voleybolu, plates, yoga, thai-chi, rüzgar sörfü, su kaya¤›,
wakeboarding, gulet turlar› & dal›fl, rahatlama ve keyif
mekanlar›...
Toplantı ve Özel Günler
Kempinski Hotel Barbaros Bay ifl ya da sosyal toplant›lar›n›z
için ideal bir ortam sunuyor. Önemli bir ifl toplant›s›, küçük
bir aile buluflmas›, ya da hayallerinizdeki dü¤ün için her
ayr›nt›n›n kusursuz olaca¤›n›n garantisini veriyoruz...
Six Senses Spa
Güzelli¤inize güzellik katmak için haz›rlanm›fl bu
bölümdeki bak›mlarla kendinizi terapistlerimizin sihirli
dokunufllar›na b›rakarak, güzellik ve canl›l›¤›n›z için özel
olarak haz›rlanm›fl bitkisel kar›fl›mlar eflli¤inde
fl›marabilirsiniz.'Vücut Temizleme' ‘Anti-Selülit’,'Detoks
Etkili Canland›rma', ‘Hamam’ gibi vücut bak›mlar› veya
gevfletici, dengeleyici, ar›nd›r›c› ya da yenileyici Yüz
Bak›mlar› ile yeniden canlan›n!
Restoranlar & Barlar
Bafl flefimizin, farkl› ülkelerden oluflan ekibinin ve tecrübeli
barmenlerimizin en büyük hedefi Ege’nin tatlar›n› ve özünü
yakalamakt›r. Taptaze malzemelerin kusursuz harman›na
bütün restoranlar›m›zda flahit olabilirsiniz. Kempinski
Hotel Barbaros Bay, gerçekli¤i, ilham› ve bölgenin
fevkalade deniz mahsullerini ve sebzelerini birlefltirerek
eflsiz ve taze bir lezzet senfonisi yarat›yor.
Olives Restaurant: Ege, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu,
Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerinden zengin aç›k büfeler.
Saigon Club - Mistik Do¤u Asya Mutfa¤›: Thai, Vietnam,
Bali ve Japon mutfaklar›ndan oluflan modern bir birleflim
sunuyor.
La Luce - Modern ‹talyan Mutfa¤›: La Luce’nin Dolce Vita
Lounge’daki ortam›n›n tad›n› ç›kar›n.
Barbarossa Beach&Gril: Aya¤›n›z› suyun içinde gezdirirken
hafif ve lezzetli at›flt›rmalar için tercih edebilirsiniz.
Pool Restaurant&Bar: Havuz kenar›nda pizza ve pideler,
sandviçler, aperitifler, salatalar, makarnalar, tatl›lar,
dondurma ve cazip sushi seçenekleri sunuyor.
Turtle Club - Çocuk Restaurant›: Çocuklar›n lezzetli ve
sa¤l›kl› aç›k büfenin keyfini ç›karabilece¤i e¤lenceli ve
güvenli bir ortam.
Kempinski Hotel Barbaros Bay size eksiksiz haz›rlanm›fl
bir kokteyl ya da seçkin içki koleksiyonumuzdan çok cazip
içkiler tadabilece¤iniz birçok mekan sunuyor.
Rixos Premium Bodrum
Konum - Konsept
Milas-Bodrum karayolu üzerinde 187.000 m2 alanda çam
a¤açlar› ile çevrili büyüleyici bir atmosfer üzerine kurulu
olan Rixos Premium Bodrum, Bodrum Yar›madas›’n›n en
de¤erli yeri olan Zeytinli Kahve Koyu’nda bulunmaktad›r.
Bodrum havaliman›na uzakl›¤› 25 km olup transfer süresi
25 dakikad›r. Ege Denizi’ne 0 km, en yak›n yerleflim
merkezi Torba’ya 2 km, Güvercinlik’e 10 km, Bodrum’a
ise sadece 10 km uzakl›ktad›r.
Odalar
Delüks ve Premium odalar›n›n yan› s›ra, Superior Suit ve
Family Suit oda seçenekleri yenilenmifl ve benzersiz
iç tasar›m› ile sunulmaktad›r. Özel oda kategorisinde
bulunan Panorama Villa ve Superior Villa’larda özel ikram
ve hizmetler sunulmaktad›r. Panorama Villa ve Superior
Villalar muhteflem manzaras› da dahil olmak üzere,
misafirlerine konfor ve ayr›cal›kl› hizmetleri en üst düzeyde
sa¤lamak için tasarlanm›flt›r.
Rixos Premium Bodrum Olanaklar›
Oda Servisi ve Mini Bar: Oda servisi ve mini bar menüsü,
odalar›ndan ayr›lmak istemeyen misafirlerimiz için
24 saat hizmetinizdedir.
Pavillionlar: Pavillionlar gündüzleri deniz ve güneflin
eflli¤inde hizmetinizdedir. ‹kram hizmetlerimiz; odadan
pavilliona özel shuttle servis, Playstation, kasa, LCD TV,
havlu, terlik ve bornoz, alkolsüz içecekler ve su…
Spa & Wellness: Türk hamam›, özel ›l›kl›k alan›, sauna,
jakuzi, kapal› yüzme havuzu, buhar odas› ve spor
salonundan ücretsiz yararlanabilirsiniz.
Ücretli hizmetlerimiz: Sertifikal› profesyonel terapistlerden
oluflan ekibimiz, Asya bütünsel tedavi uzmanlar›m›z vard›r.
Hidro masaj, yosun tedavisi ile cilt için organik güzellik
bak›mlar› bulunmaktad›r...
Spor ve Gündüz Aktiviteleri: Fitness center kiflisel
e¤itmenler, profesyonel yoga ve pilates e¤itmenleri istek
üzerine misafirlerimize hizmet vermektedir. Futbol sahas›,
basketbol sahas›, yoga s›n›flar›, profesyonel dans dersleri,
step, plaj voleybolu, su jimnasti¤i, su topu ve çeflitli havuz
oyunlar›, motorlu su sporlar›, parasailing, jet ski, su kaya¤›,
ringo, banana ve lisansl› kullan›c›lar için katamaran, laser
ve sörf imkan›, dal›fl okulu, golf, tekne turu, Hobby Club…
Banket Olanaklar›: Rixos Premium Bodrum ifl toplant›lar›,
konferanslar, flirket organizasyonlar›, ürün lansmanlar›,
fuar, dü¤ün ve gala yemekleri için kusursuz bir mekand›r.
396 m2 Junior Balo Salonu, 97 m2’lik 2 adet toplant›
salonu, 1 adet 206 m2 fuaye ile eflsiz Bodrum manzaral›
alternatif d›fl alan imkanlar›.
Çocuklar ‹çin Olanaklar: Rixy Club kap› karfl›lama, çocuk
güvenlik sistemi, çocuk izleme istasyonlar›, yeni
servislerimiz aras›ndad›r. Profosyonel e¤itmenler eflli¤inde
çocuklar için tüm gün e¤lenceli tak›m oyunlar› ve etkinlikler
yap›lmaktad›r. Rixyweeties, Rixypeedies ve Rixytylers…
Ücretli Hizmetler: Uyku odas›, müzik odas›, film, tiyatro,
Rixy Bar, Rixy Restaurant, hip-hop cafe, Rixy Hobby Club,
yoga, dans kursu, DJ workshop, kampç›l›k, bal›kç›l›k,
uçurtma festivali, aflç›l›k kursu, tema partileri, yar›fl
arabalar›, yüz boyama, arkeolojik kaz›lar, PS3, Wii,
elektronik davul, boncuk iflleme…
Ücretsiz Hizmetler: Mini disco, aquapark, turnuvalar,
çocuk jimnasti¤i, oyun park›, kum havuzu, Rixy Disco…
Restoranlar & Barlar
Rixos Premium Bodrum sizleri dünyan›n en iyi
standartlar›nda çeflitli mutfaklar sundu¤u, keyif ve e¤lenceli
deneyimler edinece¤iniz mekanlarda kucaklamaktan
gurur duymaktad›r.
Restoranlar: Asya mutfa¤›n›n sundu¤u en iyi damak tad›
için AJA,Orta Asya’n›n lezzet yolculu¤una ç›karan
Bodru’mun ilk Lübnan restorant› Layali, deniz ve modern
akdeniz lezzetlerinden oluflan keyifli deneyimler
yaflayaca¤›n›z Epicure, Türk mutfa¤›n›n büyük bir parças›
ve genifl bir yelpaze ile uluslararas› tatlar›n çekicili¤i için
Sini (Ana Restaurant); hafif salata, sandviç, dürüm, noddle,
pizza, hamburger, dondurma ve kekleri, aile s›cakl›¤› ile
sunan Zest, taze yiyecekler ve baharatlar›n sevgi ile
kombinasyonu sonucu ev yap›m› tad›nda yiyecekler için
Azur Resoran...
Bar ve Lounge: Kendine has stili ile size özel haz›rlanm›fl
Turkuaz, günbat›m›n› izlemekten hofllananlar için AJA
Bar, güzel ve incelikle seçilmifl kokteyller sunan Mojito
Bar,eflsiz do¤as› ile çam a¤açlar›n›n alt›nda Nargile Bar,
sahil kokteyl bar› Sea & See, aile s›cakl›¤›nda bir kafe
Cup & Go, sa¤l›kl› içecek bar› Vitamin R., Beyrut sokaklar›n›
an›msatan fl›k bir mekan Layali Club.
Hillside Su, Antalya
Konum - Konsept
Antalya Uluslararas› Havaliman›’na 15 km, flehir merkezine
1,5 km, Antalya Kongre ve Fuar Merkezi ‘Cam Piramit’e’
1 km uzakl›kta bulunan 5 y›ld›zl› flehir oteli...
Odalar
39 suitle birlikte 294 oda, 1 ‘Presidential’ Suit ve 1 Özel
Suit seçenekleri ile hizmet vermektedir. Oda tipleri aras›nda
yer alan Deluxe (Deniz ve Kara manzaral›) ve Suit (Deniz
ve Kara manzaral›) alternatifleri ile kusursuz bir tatil olana¤›
yaratmaktad›r.
Plaj
Hillside Su, mavi bayrakl› muhteflem plaj› ile yine bu yaz›n
vazgeçilmezi olmaya aday.
Hillside Su Olanakları
Sanda Spa (Buhar odas›, sauna, hamam, 6 masaj odas›
ve La Prairie bak›mlar›), yüzme havuzu (aç›k ve kapal›),
fitness center, pilates studio, squash, tenis kortlar›, plaj
voleybolu, plaj futbolu, su sporlar›, kuaför, al›flverifl alan›...
Hillside Outside Concierge Hizmetleri
Antalya'da nereye gidilir, ne yap›l›r, nereler görülmelidir?
Özel flehir turlar›, antik bölge turlar›, tekne turlar›, rafting,
cable ski ve balon gibi macera turlar›, flehirdeki en iyi
kulüp ve restoranlar için öneriler ve rezervasyonlar. Antalya
ile ilgili ihtiyaç duyabilece¤iniz her türlü bilgi deste¤i.
Toplantı ve Organizasyonlar
Birçok uluslararas› konferansa ve organizasyona ev
sahipli¤i yapan Hillside Su'da en ileri teknolojik
ekipmanlarla donat›lm›fl 848 m2 lik balo salonu, konferans
salonu, 9 farkl› toplant› salonu ve business center
bulunmaktadır.
Restoran & Barlar
Dünya mutfaklar›n›n en seçkin örneklerinin sunuldu¤u
K›rm›z› Restoran, 5.Kat, Lounge, Sushi, Pool ve Bar gibi
farkl› alternatiflerle Hillside Su de¤iflik tat ve damak
zevklerine hitap ediyor.
Hillside Beach Club, Fethiye
Konum - Konsept
Konuklar› taraf›ndan “yeryüzündeki cennet” olarak
nitelendirilen Hillside Beach Club, Fethiye-Kalemya
Koyu’nda çam a¤açlar› aras›nda 100.000 m2 ye yay›lan
5 y›ld›zl› bir tatil köyüdür. Dalaman Havaalan›’na 55 km,
Fethiye’ye 4 km uzakl›ktaki kulüp, mavi bayrakl› bir plaja
sahiptir.
Konaklama
Geniflletilmifl tam pansiyon (Ana restoranda kahvalt›, ö¤le
ve akflam yemekleri aç›k büfe, içecekler limitsizdir, masada
kapal› flifle su, flarap, meflrubat ve bira)
Odalar
Hillside Beach Club 330 oda, 781 yatak kapasitesi ile
hizmet vermektedir. Lüks (A ve B tipi odalar) ve standart
(C, D ve E tipi odalar) olarak s›n›fland›r›lm›fl oda tipleri
mevcuttur. Odalarda teras (A ve B tipi odalarda deniz
manzaral›), bebek yata¤› (istek üzerine), direkt hatl› telefon,
kablosuz internet (ücretsiz), info channel (kulüp hakk›nda
bilgi veren TV yay›n›), elektronik kasa, klima, mini bar
(ücretli), saç kurutma makinesi, LCD TV (uydu yay›n›)
bulunmaktad›r.
Oda Kategorileri
A Tipi Oda ‹ki kiflilik (minimum 2, maksimum 3 yetiflkin).
40 m2 (brüt), üçüncü yetiflkin veya çocuk için ekstra yatak
ilave edilebilir. Deniz manzaral› özel teras› mevcuttur.
B Tipi Oda Üç kiflilik, aile tipi (minimum 3, maksimum
4 yetiflkin). 50 m2 (brüt), bir çift kiflilik oda ve bir küçük
odadan oluflur, odalar birbirine ba¤l› de¤ildir. Küçük
odada uzunluklar› 1,75 m ve 2,0 m olan iki yatak
bulunmaktad›r. Deniz manzaral› özel teras› mevcuttur.
C Tipi Oda ‹ki kiflilik (minimum 1, maksimum 2 yetiflkin
1 kiflilik konaklamalarda 1,5 kifli ücreti tahsil edilir).
30 m2 (brüt), k›smi deniz manzaral›d›r.
Hillside Beach Club Olanaklar›
Di¤er Olanaklar›
Ücretsiz Aktiviteler: Latin dans dersleri, yoga, pilates,
Sanda Nature Spa*
Sanda Spa*
• Türk hamam›, sauna ve jakuzi, yüzme havuzu, nice cream*
• Mos Kuaför*
• Araba kiralama*
• 24 saat sa¤l›k ve ambulans hizmeti*
Hillside Beach Club’ta ücretsiz ve ücretli birçok keyifli
aktivite olana¤› sunulmaktad›r.
stretching, fitness center, su topu, su jimnasti¤i, kano,
okçuluk, futbol, boccia, basketbol, plaj voleybolu, masa
tenisi, dart, yüzme havuzu, çocuk havuzu olanaklar›...
Yelken, katamaran, laser ve optimist
Zumba fitness party, rüzgar sörfü*
• Tenis*
•
•
*
D Tipi Oda
Bir kiflilik (maksimum 1 yetiflkin). 20 m2 (brüt)
E Tipi Oda Üç kiflilik, aile tipi (minimum 2, maksimum
3 yetiflkin). 35 m2 (brüt), k›smi deniz manzaral› balkonu
mevcuttur.
Dersleri Ücretlidir.
Ücretli Aktiviteler: Hillside outside aktiviteleri (Tekne
turlar›, do¤a ve kültür turlar›, spor ve macera turlar›),
yelken, katamaran, laser ve optimist dersleri, rüzgar sörfü
dersleri, su kaya¤›, wakeboard, monoski, dal›fl okulu,
parasailing, tenis dersleri, sanat atölyesi, banana, ringo
olanaklar›...
Plajlar: Mavi bayrakl› plajlar. Pasha plaj›, ana plaj,
Silent Beach plaj›, Serenity Beach plaj› (yetiflkinler için).
•
•
*
Ücretlidir.
Gün boyu animasyon aktiviteleri, flemsiye, flezlong, plaj
havlusu (plajda ve havuzda), kablosuz internet, Net Stop
‹nternet Cafe, gençlik kulübü (16-19 Yafl), Playstation, döviz
bozdurma, panoramik asansör, amfitiyatro olanaklar›...
Al›flverifl
Hillside Butik, kuyumcu (Topall), mini market, foto¤rafç›
ve D&R. Çocuklar için; Kidside (4–7 yafl), Junior Club (8–12
yafl), Teen Club (13–15 yafl), 2 yüzme havuzu, 4 kayd›rak
çocuk diskosu, çocuklar için profesyonel e¤lence koçlar›.
Toplant› Salonu
Hillside Beach Club’ta 160 kifli kapasiteli (tiyatro düzeninde)
ana toplant› salonu ve 2 adet workshop bulunmaktad›r.
D-Hotel Maris, Marmaris
Konum - Konsept
45 metre yükseklikten muhteflem Ege Denizi ve adalar
manzaras›yla, Datça Yar›madas›’n›n do¤al koruma
alan›na konumland›r›lm›fl 156.000 m2 lik bir cennet. Özel
plajlara; günefllenme teraslar›na ve su sporlar› alanlar›na
ulafl›m yatay asansörler, club carlar ve botlarla sa¤lan›yor.
Dalaman Havaliman›’na 130 km, Bodrum Havaliman›’na
155 km ve Marmaris’e ise 35 km mesafededir.
Uluslararas› bir otel olan D-Hotel Maris, Türk misafirler
aras›nda da popüler olan bir tesistir.
D-Hotel Maris Olanakları
Aç›k havuz, ›s›tmal› kapal› havuz, kuaför, fitness salonu,
ESPA Spa, barlar, butik, mini market, 2 A’la carte
restaurantlar, kahvalt› restoran›, beach restoran (büfe) ve
çeflitli spor olanaklar›...
Mavi bayrakl› özel plajlar & 1 beach club.
Çeflitli sörf ve yelken ekipmanlar› .
Surf ve yelken ekipmanlar› kiralamas› ücretlidir ve kullan›m
için sertifka flart› aran›r. Kurslar extra ücretlendirilir. Koyda
hafif rüzgar, koy d›fl›nda ise orta-sert rüzgar hakimdir,
ilkbahar ve sonbaharda ise sert rüzgar olmaktad›r. Birinci
s›n›f yelken alan›, yeni bafllayanlar ve deneyimliler için
idealdir.
Restoranlar
Su Kaya¤› ve Wake Boarding
Plajlar
Oda & Kahvalt› Yetiflkin oteli konseptiyle, 12 yafl ve üstü
tüm misafirlerimize tercihli sessizlik ya da e¤lence imkan›
sa¤l›yoruz.
Kahvalt› restoran›nda oda ücretine dahil kahvalt› imkan›
veya oda servisinden kahvalt› alma imkan› (ekstra
ücretlendirilir) 2 “A’la carte” restoran (ekstra ücretlendirilir),
1 aç›k büfe restoran (ekstra ücretlendirilir) 24 saat oda
servisi (ekstra ücretlendirilir).
Odalar
Barlar
Yeni Konsept
200 yenilenmifl lüks odadan oluflan otelde Comfort,
Superior, Junior Suite, Executive Suit ve Presidential Suit
olarak kategorilendirilmifl oda tipleri mevcut olup, her bir
odada küvet ve / veya dufl, tuvalet, balkon veya teras,
ak›ll› otel odas›, touch panel, ipod docking station, telefon,
internet eriflimi (ekstra ücretlendirilir), kasa, klima,
minibar, saç kurutma makinas›, makyaj aynas›, bornoz
bulunmaktad›r, ayn› zamanda vale park hizmeti de
mevcuttur.
Surfing and Sailing
Çeflitli bar seçenekleri...
Mükemmel bir su kaya¤› alan›, su kaya¤› teknesi
(extra ücretlendirilir).
Tennis
3 suni çim tenis kortu. Kort, raket, ›fl›kland›rma ve kurs
extra ücretlendirilir.
Fitness - Spa
Çeflitli fitness aktiviteleri ve programlar, tamamen
yenilenmifl, yüksek kaliteli yeni ekipmanlar ile klimal› bir
fitness salonu, ESPA Spa.
Ekstra ücretlendirilen: Masaj çeflitleri, hamam terapileri
ve güzellik bak›m›.
Di¤er Spor Faaliyetleri
Plaj voleybolu, mini futbol ve çeflitli aktiviteler.
Günlük Turlar
Eflsiz koylara, civardaki kasaba ve yerleflim merkezlerine
özel yatlarla düzenlenen turlar. Özel helikopterimiz ile
eflsiz manzara turlar›.
Sezon
25 Temmuz - 25 Kasım
Transfer Olanaklar›
Konforlu VIP araçlar veya özel helikopter ile Dalaman,
Bodrum ve ‹zmir’e tek veya çift yönlü transfer imkanlar›.
(Transferlerin rezervasyonlar› en az 1 gün önceden
al›nmakta olup, müsaitlik do¤rultusunda organize
edilmektedir.)
Ela Quality Resort Hotel, Belek
Konum - Konsept
Ela Quality Resort Hotel, Türkiye’nin en gözde tatil
beldelerinden Belek’in ‹skele mevkiinde bulunmaktad›r.
Antalya Havaliman›’na 25 km, Antalya flehir merkezine
35 km, en yak›n yerleflim birimine 2 km, anlaflmal› golf
sahalar›na 10 – 15 dakika uzakl›ktad›r. Ela Quality Resort
Hotel, 5 y›ld›zl› kalitesi ve her fley dahil konsepti ile hizmet
vermektedir.
Odalar
Ela Quality Resort Hotel 583 oda ve 1.200 yatak kapasitesi
ile hizmet vermektedir. Otelimizde 388 adet standart oda,
70 adet aile dubleks suit vard›r. Ayr›ca havuz manzaral›,
bahçe manzaral›, havuza direkt ba¤lant›l› iskeleli, bahçe
ve havuz manzaral› göl evlerimiz bulunmaktad›r. Balay›
Suiti, Resort Suit, Deluxe Suit, Superior Suit, Premier Suit,
Ela Prestij Suit ise seçkin suit alternatiflerimiz aras›ndad›r.
Villa konforundan yararlanmak isteyen misafirlerimiz
için de Villa Ela Palas ve Villa Sultan Palas seçenekleri
sunulmaktad›r. Ayrıca villanın açık havuzu ısıtmalıdır.
Standart odalarda iki kiflilik ya da 2 adet tek kiflilik yatak,
hal› zemin, ayarlanabilir merkezi iklimlendirme, mini bar,
dijital kasa, LCD / uydu TV, telefon, küvetli banyo, tuvalet,
bornoz ve havlu terlik, saç kurutma makinesi, kozmetik
ayna, balkon gibi olanaklar bulunmaktad›r. Göl evi,
Suit ve villa seçeneklerinde ekstra lüks olanaklar
sa¤lanmaktad›r.
Ela Quality Resort Hotel Olanaklar›
Restoran & Barlar
Gündüz Aktiviteleri: Fitness salonu, aerobik, stretching,
Restoran
Kuflhane - Osmanl› A la Carte: Saray ihtiflam›n› a¤›z
tad›yla yaflamak isteyenler için…
Teppanyaki Hida - Japon A la Carte: Sizi bir anda
Akdeniz’in s›cak ikliminden Uzak Do¤u’nun gizemli
atmosferine götürecek.
La Salsa - Meksika A la Carte: Otantik Meksika mutfa¤›
seçeneklerinin keyfini yenilikçi bir sunumla yaflamak
isteyenler için...
La Perla - ‹talyan A la Carte: Güney ‹talya’dan esintiler
tafl›yan özel mönü…
Passion Gourmet - Frans›z A la Carte: Frans›z yemek
sanat›n›n en gözde örneklerini, Frans›z romantizmini
yans›tan zarif bir atmosferde sunuyor.
Kalamata - Ege A la Carte: Ege ve Yunan mutfa¤›ndan
özel lezzetler…
Alarga - Bal›k A la Carte: Türk mezeleri ve uluslararas›
so¤uk bafllang›çlarla sunulan farkl› bal›k ve deniz ürünleri
seçenekleri…
Everland Q Çocuk Restoran›: Anne - babalar tatillerinin
keyfini ç›kart›rken çocuklar› da yemeklerini aç›k
büfelerinden kendileri seçiyor.
E¤lence anlay›fl›n›z ne olursa olsun tatiliniz süresince
e¤lenebilmeniz için haftan›n 7 günü farkl› gece ve gündüz
aktiviteleri mevcuttur.
yoga, su jimnasti¤i, trambolin, tenis, 5 su kayd›ra¤›, mini
golf, plaj voleybolu, bilardo, masa tenisi, mini futbol,
basketbol, bowling, dart, masa oyunlar› (ekstra), canl›
müzik dinletileri, yemek kurslar›.
Gece Aktiviteleri: Canl› müzik performanslar›, amfi
tiyatroda özel gösteriler ve sanatç›lardan canl›
performanslar, Pool Bar’da dans gösterileri, iskele partisi,
“theatre” sinema salonunda her gece bir film gösterimi,
aç›k hava sinemas›, Heat On South’da her gece
DJ eflli¤inde müzik ve dans keyfi, Game Zone’da 24 saat
kesintisiz e¤lence alternatifleri.
Havuzlar: Aç›k havuz alan›, 5 su kayd›ra¤›, 2 aç›k çocuk
havuzu, 4 kayd›rakl› çocuk su park›, kapal› havuz, kapal›
çocuk havuzu, tüm havuzlar tatl› sudur.
Ela Quality Resort Hotel’de 1 ana restoran, 7 a la carte
restoran, 4 snack restoran, 1 pastane ve 1 çocuk restoran›
bulunmaktad›r.
Barlar
Ab-› Hayat: S›cak-so¤uk, alkollü-alkolsüz çeflitli yerli &
ithal içeceklerden oluflan zengin bir mönüye sahiptir.
Men’s Club Irish & Cigar Bar: Mimarisi ve özel dekorasyonu
ile sizi baflka bir dünyaya götürecek...
Gamezone: Bilardo, bowling (ekstra) ve masa oyunlar›n›n
24 saat keyfini ç›kartabilece¤iniz bir mekan…
Beach Bar: Yerli s›cak ya da so¤uk alkolsüz içecekler ve
bira ile Beach Bar hemen yan›n›zda...
Pier Bar: ‹skeleden ayr›lmadan susuzlu¤unu gidermek
isteyenlere…
Pool Bar: Havuz keyfinizi unutulmaz k›lmak için Pool Bar.
Barteen: Alkolsüz içeceklerden oluflan mönüsüyle 13 – 17
yafl grubundaki genç misafirlerimiz için.
Q Dancing Bar: S›cak-so¤uk, alkollü-alkolsüz çeflitli yerli
& ithal içeceklerden oluflan mönüsüyle müzik, karaoke
ve dans› buluflturuyor.
Vitamin Bar: Vitamin Bar, sa¤l›kl› yaflam diyenlerin SPA
merkezindeki adresi.
Tömbeki: Farkl› nargile (ekstra) ve s›cak içecek
seçenekleriyle Tömbeki nargile keyfinizi unutulmaz k›lacak.
Hamam Bar: Türk hamam›n›n dinlenme locas›nda
bulunan Hamam Bar çay, ayran ve soda seçenekleriyle
hizmet vermekte.
Heat On South: Heat On South sizi gecenin ritmiyle
buluflturuyor.
Gloria Serenity Resort, Belek
Gloria Verde Resort, Belek
Odalar
Odalar
Gloria Serenity Resort, 369 odas› ve 971 yatak kapasitesi
ile hizmet vermektedir. 202 Superior Oda (3 adedi engelli
misafirler için dizayn edilmifltir.), 52 Superior Laguna Oda,
14 Suit, 2 King Suit, 30 Pool Villa, 56 Garden Villa,
10 De Luxe Villa, 1 VIP Villa, 1 SPA Villa, 1 Presidential Villa
seçene¤i bulunmaktad›r. Odalarda kablosuz ve kablolu
h›zl› internet eriflimi, oturma köflesi, direkt dial telefon,
otomatik kontrol edilebilen ›fl›kland›rma, uydu yay›n›,
interaktif sistem, pay TV, LCD TV, balkon veya teras, golf
çantas› dolab›, dufla kabin, jakuzi, kasa, minibar, saç
kurutma makinesi, kartl› anahtar sistemi, baskül olanaklar›
mevcuttur.
Gloria Serenity Resort Olanaklar›
Gogi Çocuk Kulübü (Gloria Golf Resort), aç›k-kapal› havuz,
Türk hamam› - sauna, fitness salonu, tenis kortlar›,
aquapark (Gloria Golf Resort) ve basketbol...
Villa Olanakları
Özel Golf Arac› (Buggy): De Luxe Villa, VIP Villa, Spa Villa,
Presidential Villa, Özel Havuz: De Luxe Villa, VIP Villa,
Presidential Villa, Butler: De Luxe Villa, VIP Villa, Presidential
Villa, Plajda özel günefllenme pavillionu: De Luxe Villa,
VIP Villa, Presidential Villa, Villa’da Check In – Check Out:
De Luxe Villa, VIP Villa, Presidential Villa, Oda Servisi
(24 Saat): De Luxe Villa, VIP Villa, Presidential Villa
Özel Masaj Uygulamalar›: Spa Villa...
Özel Olanaklar
Doktor - ambulans, araba kiralama, kuaför ve
ma¤azalar…
Restoranlar
Gloria Serenity Resort birçok farkl› damak zevkine hitap
eden restoran ve bar seçenekleri sunmaktad›r.
Tetrasomia Ana Restoran (Atefl, hava, toprak ve su olmak
üzere 4 farkl› konseptten oluflmaktad›r.), Sha A la Carte
Restoran (Asya mutfa¤›), Le Jardin au Printemps
A la Carte Restoran (Frans›z mutfa¤›), Komnenos
A la Carte Restoran (Ege mutfa¤›), Club House Restoran
& Bar (Uluslararas› mutfak), La Trattoria Romano (‹talyan
mutfa¤›), Route 66 (Steak house), River Landing Fish
Restoran (Deniz mahsulleri), Riverside Lobster Restoran
(Istakoz).Traces Beach Bar, Dock’s Pier Bar, Arena
Amphitheatre Bar, Ella Fitzgerald Lobby Bar, Club Insomnia,
Wurlitzer Karaoke Bar.
Gloria Verde Resort 293 odas› ve 632 yatak kapasitesi
ile hizmet vermektedir. 144 Standart Oda (4 adedi engelli
misafirler için dizayn edilmifltir.), 22 Junior Suit, 26 Suit,
70 Family Suit, 8 De Luxe Suit, 2 King Suit, 20 Select Villa,
1 Verde Presidential Villa seçene¤i bulunmaktad›r.
Odalarda kablosuz ve kablolu h›zl› Internet eriflimi, oturma
köflesi, direkt dial telefon, otomatik kontrol edilebilen
›fl›kland›rma, uydu yay›n›, interaktif sistem, pay TV,
LCD TV, balkon veya teras, kasa, minibar, saç kurutma
makinesi, kartl› anahtar sistemi ve küvet mevcuttur.
Gloria Verde Resort Olanakları
Gogi Çocuk Kulübü, aç›k-kapal› havuz, Türk hamam›,
sauna, fitness salonu, tenis kortu ve aquapark...
Villa Olanaklar›
Özel golf arac› (Buggy), özel ortak havuz, havaalan›
transferi, A la Carte restoranlar, villa konuklar›na özel
restoran, ve özel fitness merkezi...
Özel Olanaklar
Doktor - ambulans, araba kiralama, kuaför ve
ma¤azalar...
Restoran & Barlar
Gloria Verde Resort birçok farkl› damak zevkine hitap
eden restoran ve bar seçenekleri sunmaktad›r.
Mythos Ana Restoran, Garuda A la Carte Restoran
(Uzakdo¤u mutfa¤›), Basilica “Wine House” A la Carte
Restoran (Frans›z mutfa¤›), Club House & Restoran Bar
(Uluslararas› mutfak). Zodiac Bar, Lobby & Lounge Bar,
Vital Bar, Verde Pub ve Neptuno Bar.
Gloria Golf Resort, Belek
Konum - Konsept
Antalya ve uluslararas› havaliman›ndan sadece 30 dakika
uzakl›kta bulunan Belek, Türkiye'nin Akdeniz k›y›lar›n›n
tam ortas›nda yer alan özel bir golf bölgesi olarak hakl›
bir üne kavuflmufltur. Belek, kalabal›k ve kofluflturman›n
hakim oldu¤u bir büyük flehir halini alan Antalya’n›n
harikulade antik liman flehrini, nefesleri kesen amfitiyatrosu
ile Aspendos'u veya bir zamanlar Marcus Antonius ile
Kleopatra'n›n romantik bir kaçamak için tercih etmifl
oldu¤u günümüzün popüler bir sahil kasabas› olan Side'yi
keflfedebilmek için ideal bir noktadad›r.
Odalar
Gloria Golf Resort toplam 515 odas› ve 1276 yatak
kapasitesi ile hizmet vermektedir. 293 Standart Oda
(2 adedi engelli misafirler için dizayn edilmifltir.), 79 Junior
Suit, 24 Suit, 1 King Suit, 72 Gloria Family Suit, 24 Gloria
Villa, 18 Executive Villa, 4 Owner Villa seçene¤i
bulunmaktad›r. Odalarda kablosuz ve kablolu h›zl› Internet
eriflimi, oturma köflesi, direkt dial telefon, otomatik kontrol
edilebilen ›fl›kland›rma, uydu yay›n›, interaktif sistem, pay
TV, LCD TV, balkon veya teras, lüks mermer banyo, küvet,
kasa, minibar, saç kurutma makinesi, kartl› anahtar
sistemi olanaklar› mevcuttur.
Gloria Golf Resort Olanaklar›
Gogi Çocuk Kulübü, aç›k-kapal› havuz, Türk hamamı,
sauna, fitness salonu, tenis kortlar› ve aquapark…
Restoran & Barlar
Gloria Golf Resort birçok farkl› damak zevkine hitap eden
restoran ve bar seçenekleri sunmaktad›r. Anatolia ve
Mosaique Ana Restoranlar, L’Ancora A la Carte Restoran
(‹talyan mutfa¤›), Pescado A la Carte Restoran (Deniz
ürünleri), Harem A la Carte Restoran (Osmanl› mutfa¤›),
Turkuaz Restoran (Türk mutfa¤›), Club House Restoran &
Bar (Uluslararas› mutfak). Gloria Pub (A la Carte & Snack),
Galeon (A la Carte & Snack), Pool Bar, Lobby Bar, Oasis
Bar, Café Gloria.
Özel Olanaklar
Doktor, ambulans, araba kiralama, kuaför, ifl merkezi ve
ma¤azalar…
Setair
Zamanı de¤erli olanlar›n tercihi, zamanla yar›flan
müflterilerine diledikleri yerden diledikleri zamanda uçufl
garantisi veren Setair Hava Tafl›mac›l›¤›, deneyimli ekibi
ve son teknolojiye sahip filosu ile uçmay› keyif haline
getiriyor. Koç Holding taraf›ndan 1990 y›l›nda kurulan
Setair Hava Tafl›mac›l›¤› ve Hizmetleri A.fi., özel uçak ve
helikopter kiralama hizmetiyle müflterilerine, son teknoloji
ile donat›lm›fl hava araçlar› ve deneyimli uçufl ekibi ile
güvenli ve konforlu bir uçufl keyfi yaflat›yor. Bünyesindeki
10 yolcu kapasiteli 2 adet jet, 9 yolcu kapasiteli 2 adet
helikopter ve 8 yolcu kapasiteli 1 adet deniz uça¤› ile
Setair; konforlu ve güvenli hizmet kalitesi, deneyimli
personeli, 7/24 ulafl›labilirli¤i ile müflterilerinin kendilerini
‘ayr›cal›kl›’ hissetmelerini sa¤l›yor.
Arkan›za rahatça yaslan›n, Setair ile
uçuyorsunuz…
‘Maksimum Uçufl Güvenli¤i’ni temel prensip olarak
belirleyen ve tüm uçufl araçlar›nda, yurtiçi ve yurtd›fl›
havac›l›k otoriteleri olan ICAO, EASA, JAA, FAA ve SHGM
taraf›ndan belirlenen yasal mevzuat ve flartlar›na uyan
Setair’i tercih edenler, donan›ml› ve uzman teknik ekibin
verdi¤i güvenle arkalar›na rahatça yaslanarak seyahat
yapma imkan› buluyorlar.
Pilotlara en yüksek standartlarda e¤itim…
Müflterilerinin konforunu göz ard› etmeyen Setair; deri
koltuklar›, zengin çeflitli ikram servisi, uçufl boyunca
yararlanabilecekleri video ve audio sistemi ve güler
yüzlü kabin ekibi ile müflterilerine vaktin nas›l geçti¤ini
unutturuyor.
Zaman› de¤erli olanlar›n tercihi…
Müflterilerinin belirledi¤i zamanlarda, havaalan›nda
herhangi bir rötar yaflamadan ve s›ra beklemeden
sundu¤u özel uçufl hizmeti ile Setair, zaman› de¤erli
olan tüm müflterilerine uçufl öncesi ve sonras›nda
unutamayacaklar› bir deneyim yaflat›yor.
Notlar: SHY-145 / JAR-145 Onay Sertifikas›'na ve
ISO-9001 Kalite Sertifikas›’na da sahip olan Setair, Sivil
Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nün ve uluslararas› tüm sivil
havac›l›k kurulufllar›n›n talimat ve kurallar›na, ilgili
flartnameler ve standartlar›n gerekliliklerine uyarak, uçufl
ve bak›m planlamalar›nda gösterilen faaliyetleri öngörülen
sürede yürüterek gerçeklefltirmekte, envanterinde bulunan
hava araçlar› ile müflteri memnuniyetini de sa¤layarak
uçufllar›n› sürdürmektedir. Setair uçaklar›n›, Atatürk Hava
Liman›'ndaki 1500m2 lik hangar, bak›m ve konaklama
hizmetlerini içeren tesislerde, helikopterlerini ise
700 m2 lik hangar ve bak›m ünitelerinin yer ald›¤› Arçelik
Tuzla Heliport'de hizmete haz›rl›yor.
Detayl› bilgi ve rezervasyon için:
www.setair.com.tr
0 212 425 24 21
SeturMarinas
SeturMarinas; Kalam›fl - Fenerbahçe, Yalova, Ayval›k,
Çeflme, Kufladas›, Marmaris, Finike Marinalar› ile
k›y›lar›m›zda seyreden yatç›lara dünya standartlar›nda
verdi¤i hizmeti, May›s 2011’de hizmete açaca¤› Kafl Marina
ile 8 noktaya tafl›yacakt›r. Setur Marinalar›, Türkiye’nin tek
zincir marina iflletmesi olup sektörün lideri konumundad›r.
Kalam›fl-Fenerbahçe Marinalar›: ‹stanbul’un en
güzel koylar›ndan birinde yer alan Kalam›fl-Fenerbahçe
Marina, Türkiye’nin ve Setur Marinalar›’n›n en büyü¤üdür.
Mavi bayrakl› Setur Kalam›fl ve Fenerbahçe Marinalar›’nda
palamar botu ile hizmet verilir. Yatlara karaya çekme,
denize indirme, bas›nçl› su ile y›kama hizmetleri verilir.
Onar›m, bak›m, k›fllama ve periyodik bak›m hizmetleri
anlaflmal› servisler taraf›ndan yerine getirilir.
Yalova Marina: 2010 tarihinde iflletmeye aç›lm›fl Setur
Yalova Marina, Marmara Denizi’nde ‹stanbul Marinalar›
haricindeki tek marinad›r. Maksimum 30 metre boyunda
toplam 265 yat ba¤lama kapasitesine ve 100 tonluk lifte
sahip çekek sahas› ile marinada, deneyimli kadroya sahip
bak›m – onar›m atölyeleri, yat marketi ve yiyecek ve içecek
üniteleri bulunmaktad›r.
Ayval›k Marina: Setur Ayval›k Marina; kuzey Ege’de
sakinlik arayanlar›n uzun süre kald›¤›, kuzey-güney
seyirlerinin vazgeçilmez durak noktas›d›r. Yatlara karaya
çekme, denize indirme, bas›nçl› su ile y›kama hizmetleri
verilir. Onar›m, bak›m, k›fllama ve periyodik bak›m
hizmetleri anlaflmal› servisler taraf›ndan yerine getirilir.
Çeflme Marina: Setur Çeflme Marina, ‹zmir’e 70 km.
uzakl›kta yer al›r. Mavi bayrak tafl›makta olan Setur Çeflme
Marina’da palamar botu ile 24 saat hizmet verilir. Karaya
çekme, denize indirme ve temizlik hizmetlerinin yan›s›ra
yatlara her türlü k›fllama ve periyodik bak›m hizmetleri
sa¤lan›r.
Kufladas› Marina: Marina, Kufladas›’n›n kuzey bitiminde
yer almaktad›r. Di¤er Setur Marinalar›’nda oldu¤u gibi
Kufladas› Marina’da da ayr›lm›fl olan çekek sahas›nda
yatlar›n karaya çekme, denize indirme ve temizlik
hizmetlerinin yan›s›ra her türlü k›fllama ve periyodik
bak›mlar› yerine getirilir.
Marmaris Netsel Marina: Türkiye 'deki en büyük üç
marinadan birisi olan Netsel Marina’da sosyal ve
ticari merkezlerin yan› s›ra 13 adet stüdyo tip daire
bulunmaktad›r. Netsel Marina’daki tamir-bak›m hizmetleri
marina sahas›nda yer alan iflletmelerce verilmektedir.
Finike Marina: Türkiye’nin en temiz sular›nda yer alan
ve mavi bayrak tafl›makta olan Setur Finike Marina’da
palamar hizmeti 24 saat kesintisiz olarak palamar botu
ile yerine getirilir. Yatlara karaya çekme, denize indirme,
bas›nçl› su ile y›kama hizmetleri verilir. Marina içindeki
atölyelerde her türlü bak›m-onar›m hizmeti verilmektedir.
Kafl Marina-Akdeniz’deki Yeni Rotan›z:472 yat
kapasiteli marinan›n kara k›sm›nda 160 tekne kapasiteli
çekek alan› bulunmaktad›r. Marina’da 7 adet yüzer iskele
ve 1 adet dalgak›ran; süper ve mega yatlar da dahil olmak
üzere, her boyda teknenin yanaflmas› için elveriflli su
derinli¤i ve ba¤lanma imkanlar› mevcuttur. 3000 m2 lik
kapal› alanda sosyal ve ticari merkezler bulunmaktad›r.
Detayl› bilgi ve rezervasyon için:
www.seturmarinas.com.tr
0 216 346 23 46
“World’e özel ayrıcalıklar Setur’da”
www.setur.com.tr

Benzer belgeler