İstanbul, 11.08.2016 Konu :6728 Sayılı Torba Kanun İle Ar

Transkript

İstanbul, 11.08.2016 Konu :6728 Sayılı Torba Kanun İle Ar
Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. 17 D 12 – 13 – 15
Ikbal Ticaret Merkezi
34365 Teşvikiye-Istanbul
Telefon: + 90 (212) 310 14 00
Telefax: + 90 (212) 327 32 14
E-Mail : [email protected]
[email protected]
Internet: www.roedl.com.tr
İstanbul, 11.08.2016

Sirküler No
Konu
:2016/134
:6728 Sayılı Torba Kanun İle Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin İndirim
Uygulamasında Değişiklik Yapılması
09.08.2016 tarihli 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6728 Sayılı Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
(Torba Kanun) ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı
bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan Ar-Ge indirimi
düzenlemeleri 5746 sayılı Kanun’a madde 3/A olarak taşınmış ve beraberinde bazı
değişiklikler yapılmıştır.
Yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
Madde 3/A: “(1) Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde
gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve
geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520
sayılı Kanunun 10. Maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89. Maddesi uyarınca kazancıın
tespitinde indirim konusu yapılır.Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre
aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması
halinde ise doğrudan gider yazılır.
(2) Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili vergilendirme döneminde indirim konusu
yapılamayan tutar, sonraki vergilendirme dönemine devredilir.Devredilen tutar, takip eden
yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak
Temsilen
Almanya:
Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Bielefeld, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hannover,
Hof, Jena, Köln, Kulmbach, Leipzig, Ludwigshafen, Mettlach, Münih, Münster, Nürnberg, Plauen,
Regensburg, Selb, Stuttgart

Uluslararası:
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hong Kong, Ingiltere, Ispanya, Isveç, Isviçre, Italya,
Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Küba, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Myanmar,
Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye,
Ukrayna, Vietnam
Tic Sicil No.: 409612
Vergi No.: 7350232482
Vergi Dairesi: Beyoğlu
dikkate alınır.
(3)Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden Ar-Ge
indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indirim tutarının hesabında tamamen araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymet için hesaplanan amortimanlar
ile başka faaliyetlerde de kullanılan makine ve taçhizat için hesaplanan amortismanların bu
kıymetlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanıldıkları gün sayısına isabet eden
kısmı dikkate alınabilir.Bu madde kapsamında Ar-Ge indiriminden yararlanılacak
harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile
usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müştereken
yetkilidir.“
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
-2-

Benzer belgeler

İstanbul, 11.08.2016 Konu :6728 Sayılı Torba Kanun İle

İstanbul, 11.08.2016 Konu :6728 Sayılı Torba Kanun İle üçüncü fıkrasına aşağıdaki madde eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle, aynı kağıtta birden Temsilen Almanya: Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Bielefeld, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hannove...

Detaylı