Koç Üniversitesi Tanıtım Broşürü İçin Tıklayınız.

Transkript

Koç Üniversitesi Tanıtım Broşürü İçin Tıklayınız.
KOÇ Ü NIV E R SIT E SI
KOÇ ÜNIVERSITESI
RUMELIFENERI KAMPÜSÜ
Rumelifeneri Yolu
34450 Sarıyer / İstanbul
T +90 (212) 338 1000
F +90 (212) 338 1355
[email protected]
KOÇ ÜNIVERSITESI
BATI KAMPÜSÜ
Rumelifeneri Yolu Karşısı
Emlak Blokları Alt Tarafı
No.1 Sarıyer - İstanbul
T +90 (212) 338 7021
KOÇ ÜNIVERSITESI
İSTINYE KAMPÜSÜ
Çayır Caddesi B No: 65
34460 İstinye / Sarıyer
T +90 (212) 229 8786
F +90 (212) 229 9410
[email protected]
2
0
1
5
—
2
0
1
6
KOÇ ÜNIVERSITESI
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
Güzelbahçe Sokak No.20,
34365 Nişantaşı / İstanbul
T +90 (212) 311 2601
F +90 (212) 311 2602
[email protected]
KOÇ ÜNIVERSITESI
ANADOLU MEDENIYETLERI
ARAŞTIRMA MERKEZI
İstiklal Cad. No: 181
Merkez Han 34433
P.O.B. 260 Beyoğlu / İstanbul
T +90 (212) 393 6000
F +90 (212) 245 1761
[email protected]
VEKAM
VEHBI KOÇ VE ANKARA
ARAŞTIRMALARI MERKEZI
Pınarbaşı Mahallesi
Şehit Hakan Turan Sokak No:9
Keçiören / Ankara
T +90 (312) 355 2027
http://www.vekam.org.tr
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Davutpaşa Caddesi 4
Topkapı / İstanbul
T +90 (850) 250 8 250
F +90 (212) 311 3410
http://www.vekam.org.tr
http://www.facebook.com/kocuniversity
http://twitter.com/kocuniversity
http://www.youtube.com/KUKocUniversity
http://www.flickr.com/photos/kocuniversity/
ku.edu.tr
http://www.linkedin.com/company/kocuniversity
http://www.ku.edu.tr/social-media/home
Lisans Kataloğu
2015–2016
KOÇ Ü NIV E R SIT E SI
Lisans Kataloğu
2015 – 2016
Nasıl bir hayal ile yola çıktık?
İLK DERSTEN BU YANA GEÇEN YIRMI BIR YILLIK SÜRE
IÇERISINDE, TÜRKIYE’NIN EN GÖZDE ÜNIVERSITELERINDEN
BIRI OLMAYI BAŞARDIK!
“Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir;
fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur...”
VEHBI KOÇ
Koç Üniversitesi Kurucusu
Koç Üniversitesi’nin 4 Ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde Vehbi Koç’un
dile getirdiği gibi “Koç Üniversitesinin amacı, sıradan olmayan gençlerin
iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. Onların yeterli sayıda olmaları ve hak
ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence
altına alınmış olacaktır… Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek,
memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…”
Koç Üniversitesi olarak, bir “Mükemmeliyet Merkezi” çatısı altında
“nitelikli uzman-nitelikli insan” bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm
öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli
bir kısmını eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider
karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi
ilke edindik.
Koç Üniversitesi, “Birleşik Alan Kuramı”nın
doğrulandığı yer.
Akademik dünya, uzmanlaşma üzerine kurulu.
Özellikle araştırma üniversiteleri, bilgiyi
derinleştiren uzmanlık alanları oluşturuyor,
ama bu alanlar arasındaki bağlantıları yeterince
önemseyemiyor. Farklı alanlardaki akademisyenler
de, öğrenciler de birlikte çalışamıyor, birbirlerinden
öğrenemiyor, etkileşime giremiyor.
OYSA ÜNİVERSİTE DENEYİMİ, ÖĞRENCİNİN ÖNCELİKLE
KENDİNİ BULMASINI SAĞLADIĞI İÇİN DEĞERLİ.
KENDİNİ BULMAK İÇİNSE ÖNCE KENDİNİ AÇMAK
VE FARKLI ALANLARI GÖREBİLMEK GEREK.
Koç Üniversitesi, öğrencilerine işte bu fırsatı
sunuyor. Bir yanda, bir araştırma üniversitesinin
gerektirdiği derinleşmeye imkân tanıyor, bir
yandansa alanları birleştirmeyi, alanlar arası
geçişi destekliyor. Dahası, sınıftaki öğretimi gerçek
hayatla birleştiriyor: Koç Üniversitesinin öğrencileri,
daha mezun olmadan iş dünyasıyla, sanat ve kültür
dünyasıyla, toplumla, küresel dünyayla tanışıyor,
üretiyor, kendini her yönden geliştiriyor.
Bilgi parçaları arasında bağlantı kurmayı,
ayrı alanları birleştirmeyi öğrenmenin,
yeni fikirler üretmenin, gerçek yaratıcılığın yeri
Koç Üniversitesi.
Koç
Üniversitesi’nden
Satırbaşları
v6.708 öğrenci
480 öğretim üyesi
KOÇ ÜNİVERSİTESİ; ESNEK, ÖĞRENCİNİN KENDİ
GEREKSİNİMLERİNE GÖRE BİÇİMLENDİREBİLDİĞİ,
SINIR KOYMAYAN, BENZERSİZ BİR EĞİTİM
9.750 mezun
DENEYİMİ SUNUYOR…
22 lisans programı, 32 yüksek lisans programı,
Bireysel Eğitim Sistemi ile kariyerinize üniversitenin
18 doktora programı
ilk senesinden itibaren yön verin.
% 73 burslu öğrenci
Araştırma olanakları sayesinde öğretim üyeleriyle
6 fakülte, 1 yüksekokul, 4 enstitü
2.826 kişilik yurt kapasitesi
çalışıp dünya literatürüne katkıda bulunun.
Üniversitenin uluslararası bağlantıları ile dünyanın
en iyi üniversitelerine gidip bir dönem ya da bir yıl
Değişim programlarında 50’den fazla ülkede
yurtdışında okuyun.
230’dan fazla anlaşmalı üniversite
Mezun olduğunuz yıl, lisans bursunuzla tezsiz
112 araştırma laboratuvarı
yüksek lisans programlarına devam edin.
16 araştırma merkezi, 3 araştırma ve eğitim forumu
Çift Ana Dal Programı ile istediğiniz iki bölümü aynı
553 dış kaynaklı araştırma projesi
(Ocak 2004- Mayıs 2015 dönemi arasında)
7 gün, 24 saat açık Suna Kıraç Kütüphanesi
210.000’i aşkın basılı kaynak
anda okuyup iki diploma sahibi olun.
İlgi alanınız doğrultusunda Fen, Sosyal ve İktisadi
ve İdari Bilimlerde yan dal yaparak sertifika alın.
İstediğiniz bölümü kazanamasanız bile gerekli
koşullarla birlikte ikinci senede istediğin bölüme
146.000 elektronik kitap
bursunuzla beraber yatay geçiş yapın.
45.000’i aşkın elektronik dergi
Öğrenci kulüpleri sayesinde dünya çapında
60’dan fazla öğrenci kulübü
370 kişi kapasiteli Sevgi Gönül Kültür Merkezi
organizasyonlara imza atın.
REKTÖR’ÜN MESAJI
https://twitter.com/umransavasinan
Sevgili Öğrenciler,
Üniversite, çoğu zaman,
araştırmaların yapıldığı;
bilimin üretildiği; belirli bir
bilim dalına ait bilgilerin, verilerin
ve uygulamaların öğrenildiği ve
buna uygun mesleki becerilerin
edinildiği yer olarak değerlendirilir.
Koç Üniversitesi olarak biz,
üniversitenin bunun çok ötesinde
bir işlevi olduğuna inanıyoruz.
Bizler, siz öğrencilerimize öğretirken aynı zamanda
sizlerden öğreniyoruz, öğrenme sürecini her gün
birlikte yeniden keşfediyoruz.
Bize göre Üniversite; muhakeme etmenin, akıl yürütmenin, sorgulamanın,
sorumluluk duygusunun, hayal kurmanın, uluslararası bir vizyonun, yaşama ve
öğrenmeye karşı heyecan ve hevesi beslemenin, korumanın ve tüm bunlarla birlikte
asıl olarak öğrenmenin öğrenildiği yerdir. Üniversitede dünya görüşü kazanılır;
koşullar nasıl olursa olsun bilgiye ulaşmanın ve tüm veriler arasından doğrusunu
seçmenin yöntemleri öğrenilir.
Hayatınızın belki de en güzel ve en üretken dört-beş senesini harcayacağınız, sizi
dünyaya ve hayata hazırlayacak olan üniversitenizi belirlerken, bana göre ilk olarak
göz önüne almanız gereken şey; kendinizi tanımanıza ve ifade etmenize katkı yapacak
ve heyecanlarınızı en serbest şekilde yaşamanıza imkân tanıyacak üniversitenin
hangisi olduğudur. Çünkü heyecanını ve hevesini hiçbir zaman kaybetmeyen,
idealleri doğrultusunda çalışan biri, her zaman ve her yerde başarıyı ve mutluluğu
yakalayacaktır. Bu nedenle, benim yegâne tavsiyem, üniversitenizin sizin kişisel
merak ve yeteneklerinizi besleyebilecek bir yapıda olduğundan emin olmanızdır.
Koç Üniversitesi’ne de bu gözle bakmanızı öneririm. Sizin heyecan ve
heveslerinizle örtüşüyor mu? Üniversitemizde öğrenim sistemimiz, tam olarak
bu anlayışla şekillendirilmiştir. Öğrencilerimiz bizim varlık nedenimizdir.
Üniversitemizde her şeyin merkezinde onlar bulunmaktadır. Biz, ancak bu şekilde
dünya çapında bir araştırma ve eğitim üniversitesi olabileceğimize inanıyoruz.
Bizler, siz öğrencilerimize öğretirken aynı zamanda sizlerden öğreniyoruz,
öğrenme sürecini her gün birlikte yeniden keşfediyoruz. Böylelikle bizlerin yaratıcı
heyecanı tetikleniyor, dünya çapında araştırmalara imza atıyoruz ve bu da öğretim
süreçlerimizin giderek mükemmelleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz eğitimi nesiller
arasında bir diyalog, bir randevu olarak görüyoruz. Kaynağında heyecan duygusunun
olduğu bu mükemmel döngü, Koç Üniversitesi’ni Koç Üniversitesi yapan olgudur.
Zamanlar ve mekânlar üstü, bireyselleştirilmiş eğitim verilmesini, dünya çapında
ödüller kazanılmasını, her mezun ettiğimiz öğrencinin kendi mesleklerinde en
yukarılara kadar tırmanmasını sağlayan da bu heyecandır.
PROF. DR. UMRAN INAN
Heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmemeniz dileğiyle…
REKTÖR
İyilikler ve başarılar.
012
Nasıl Koç Üniversiteli Olabilirsin?
Nasıl Koç Üniversiteli Olabilirsin?
013
Nasıl Koç Üniversiteli Olabilirsin?
Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR
Diplomalı Öğrencilerin Kurum İçi Yatay Geçiş İmkânı
bir öğretim kurumunun eşdeğer eğitim
►► IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu 17 veya üstü (FEN VE
programlarında (DESTEK VE HAZIRLIK
MATEMATIK BÖLÜMLERINDEN EN AZ 16 OLMAK KOŞULU ILE), Matura diploma notu 1,5 ve
SINIFLARI HARIÇ) en az iki yarıyıl, en fazla
üstü veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş Sınavı ile Moleküler
beş yarıyıl tamamlamış olan öğrenciler,
Biyoloji ve Genetik Bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında
Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için
belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az
başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular
3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.
aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde
►► IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 16 veya üstü, Matura
incelenir ve değerlendirilir:
diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite
►► Kurumlar arasında yatay geçiş için
Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı puan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne
adayın kayıtlı olduğu programda genel not
yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,40
birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Hukuk
olması
Fakültesine doğrudan geçiş yapabilirler.
ÖSYM ile Öğrenci Kabulü
Yabancı Öğrenci Kabulü
►► Yatay geçiş yapmak isteyen adayın
►► IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü (FEN
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında veya Türk liselerine denk bir okuldan mezun
İngilizceyi akademik programı takip
VE MATEMATIK BÖLÜMLERINDEN EN AZ 16 OLMAK KOŞULU ILE), Matura diploma notu 2,0 ve
(ÖSYM)
edebilecek düzeyde bilmesi
üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında
sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarına
►► Yurtdışındaki üniversitelerden başvurular
belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az
ve belirledikleri tercihlere göre merkezi
için SAT I (EN AZ; OKUMA 500, MATEMATIK
3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
yerleştirme işlemi ile Koç Üniversitesi’ne
GENEL KOŞULLAR
600 VE YAZMADAN 500 PUAN ALINMIŞ
►► IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 veya üstü,
yerleştirilirler.
►► Başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu adaylardan lise son sınıfta ya da mezun durumda
OLMASI VE SINAV SONUÇLARININ KOÇ
Matura diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler,
ÜNIVERSITESI’NIN 1931 KODUNA POSTALANMIŞ
Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not
Özel Öğrencilik Koşulları
►► Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma
OLMASI), ABITUR, Matura, ACT (EN AZ
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler
Diploma alma amacını taşımadan,
izni alanlar (KIŞININ TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU UYARINCA ALDIĞI TANINAN HAKLARIN
21 PUAN), Uluslararası Bakalorya, Fransız
Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan
belirli derslere katılmak isteyenler Koç
KULLANILMASINA İLIŞKIN BELGEYE SAHIP OLMASI GEREKIR)
tarafından yapılan üniversite giriş
olmuş olan yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini yerine getirdikleri
takdirde Koç Üniversitesi lisans programına doğrudan başvuruda bulunabilirler.
olanlardan,
Bakaloryası, GCE (A SEVIYE EN AZ 2 DERS)
geçiş yapabilirler.
Üniversitesi’ne başvurabilirler. Çok az
►► Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni
veya en az 180 puanlı üniversite giriş sınavı
►► Hemşirelik Yüksekokulundan diğer programlara geçiş yapılamaz.
sayıda alınan özel öğrencilere, talepleri
alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (KIŞININ TÜRK
sonuç belgelerinden en az birinin olması
üzerine, katıldıkları dersler, derslerin kredi
VATANDAŞLIĞI KANUNU UYARINCA ALDIĞI TANINAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLIŞKIN BELGEYE
gerekmektedir.
puanları ve aldıkları notları gösteren bir
SAHIP OLMASI GEREKIR)
DETAYLI BILGI IÇIN
çizelge verilir. Başka bir üniversitede lisans,
http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa
http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-
yüksek lisans veya doktora programına
►► Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
student/transfer-students
kayıtlı olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nde
►► TC uyruklu olup lise öğreniminin lise eğitiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede
http://registrar.ku.edu.tr/tr/trdirections
belirli dersleri özel öğrenci olarak almak için
tamamlayanların,
sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
başvuruda bulunabilirler. Lise öğrencileri/
►► KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
mezunları başvuramazlar.
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej
DETAYLI BILGI IÇIN
ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-
olacakların başvuruları değerlendirilmeye alınır.
student/special-student-admissions
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCILER
►► SAT I (ALINAN PUAN 2 YIL SÜRESINCE GEÇERLI KABUL EDILECEKTIR), Tawjihi, GCE, ACT
(ALINAN PUAN 2 YIL SÜRESINCE GEÇERLI KABUL EDILECEKTIR), Al-Shahada Al Thanawiya,
Lübnan’da yapılan Bakalorya (BACCALAURÉAT LIBANAIS), Endonezya’da yapılan Ujian Akhir
Nasional (UAN) sınav sonuçlarından biriyle veya
►► Senegal Bakaloryası, Uluslararası Bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura veya
ABITUR diploma sonuçlarından biriyle veya
►► TÜBİTAK tarafından tanınan uluslararası fen ya da matematik olimpiyatlarından alınan en
az bronz madalya ile başvuru yapabilmektedir.
SAHIP OLDUĞUNUZ SINAV SONUÇ BELGESI/DIPLOMA DETAYLARI IÇIN
http://registrar.ku.edu.tr/tr/prospective-student/international-student-admissions
2015-2016
Yurtiçinde veya yurtdışında denkliği olan
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
Yatay Geçiş
014
Nasıl Koç Üniversiteli Olabilirsin?
Nasıl Koç Üniversiteli Olabilirsin?
Çift Ana Dal Programı
Yan Dal Programı
Koç Üniversitesi Diplomaları
Derslerden Muafiyet Koşulları
Çift Ana Dal Programı’nın amacı, ana
Yan Dal Programı’nın amacı, kayıtlı bulundukları anadal lisans programlarını başarıyla
Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim
“International Baccalaureate (IB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında
dal lisans programlarını üstün başarıyla
yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sınırlı sayıda ders almalarını sağlamaktır.
programları çerçevesinde lisans (BA, BS),
tamamlayan öğrenciler aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar
yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci
Yan Dal Programı’na başvuru sırasında genel not ortalamaları 2.60/4.00 veya üzerinde olan
yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora
muafiyet isteğinde bulunabilirler:
bir dalda lisans diploması almak üzere
öğrenciler başvurabilirler.
(PHD)
öğrenim görmelerini sağlamaktır. Ana Dal
DETAYLI BILGI IÇIN
Dal (DOUBLE MAJOR) yönetmeliği şartlarını
Programı’ndaki genel not ortalamaları 4,00
http://registrar.ku.edu.tr/tr/mpdirections
yerine getiren öğrenciler için çift diploma
diplomaları sunmaktadır. Çift Ana
alma olanağı mevcuttur.
üzerinden en az 2,80 olanlar ve Ana Dal
KONU
İLGILI DERS
MUAFIYET IÇIN GEREKEN SINAV NOTU
Physics
PHYS 101
7
Mathematics
MATH 102 / MATH106
7
Chemistry
CHEM 101
7
Diploma Programı’nın ilgili sınıfında başarı
Fen Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
sıralaması itibarıyla en üst yüzde yirmisinde
YAN DAL OLANAKLARI
YAN DAL OLANAKLARI
Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular, muafiyet verilecek dersi sunan fakültenin
bulunan öğrenciler İkinci Ana Dal Diploma
►► Fizik
►► Uluslararasi ilişkiler
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara
Programı’na başvurabilirler. Öğrenciler Çift
►► Kimya
►► İşletme
bağlanır.
Ana Dal Programı’na, Ana Dal Programı’nın
►► Moleküler Biyoloji ve Genetik
►► Ekonomi
en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı
►► Matematik
Ayrıca, College Board tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına
lise eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan
başında başlayabilirler. Çift Ana Dl
DETAYLI BILGI IÇIN
Hukuk Fakültesi Fakültesi
önce giren öğrenciler, aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar
Programı’na başlayabilmesi için öğrencinin
http://vpaa.ku.edu.tr/tr/minor-
YANDAL OLANAKLARI
muafiyet isteğinde bulunabilirler.
İkinci Ana Dal Programı’na başladığı
programs-cs
►► Hukuk ve Teknoloji
►► Ekonomi Hukuku
yarıyıla kadar Ana Dal Programı’nda aldığı
KONU
İLGILI DERS
MUAFIYET IÇIN GEREKEN SINAV NOTU
Calculus AB/MATH
MATH 102/106
5
Statistics
MATH 201
4 veya 5
Chemistry
CHEM 101
5
Physics C: Electricity
PHYS 102
5
Physics C: Mechanics
PHYS 101
5
tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
►► Uluslararası Hukuk
gerekir. Çift Ana Dal Programı’nı başarı ile
YANDAL OLANAKLARI
►► Özel Hukuk
bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış
►► İngiliz Diliv ve Karşılaştırmalı Edebiyat
►► Kamu Hukuku
olan öğrencilere iki lisans diploması verilir.
►► Felsefe
►► Sosyal Politikalar ve Hukuk
İkinci Ana Dal Programı’nı tamamlayan
►► Psikoloji
DETAYLI BILGI IÇIN
öğrenciye söz konusu programın
►► Tarih
http://vpaa.ku.edu.tr/tr/minor-
Listede yer almayan konular ile ilgili vfakültenin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve
diploması ancak devam ettiği Ana Ddal
►► Arkeoloji ve Sanat Tarihi
programs-cssh
Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak karara bağlanır.
Programı’ndan mezun olması halinde verilir.
►► Medya ve Görsel Sanatlar
programs-cssh
2015-2016
dmdirections
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
http://vpaa.ku.edu.tr/tr/minor-
2015-2016
DETAYLI BILGI IÇIN
http://registrar.ku.edu.tr/tr/
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
DETAYLI BILGI IÇIN
015
2015 KONTENJAN TABLOSU
2015 KONTENJAN TABLOSU
2015 Kontenjan Tablosu
Mühendislik Fakültesi
Hukuk Fakültesi
BÖLÜM
PUAN TÜRÜ
BURS
KONTENJAN
Hukuk
TM 3
Burssuz
72
Hukuk
TM 3
%100
14
Tıp Fakültesi
BÖLÜM
PUAN TÜRÜ
BURS
KONTENJAN
Tıp
MF 3
%100
15
Tıp
MF 3
%50
25
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
BURS
Bilgisayar Mühendisliği
MF 4
Burssuz 5
Bilgisayar Mühendisliği
MF 4
%100
6
Bilgisayar Mühendisliği
MF 4
%50
13
Bilgisayar Mühendisliği
MF 4
%25
26
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF 4
Burssuz 15
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF 4
%100
10
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF 4
%50
9
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
MF 4
%25
30
Endüstri Mühendisliği
MF 4
Burssuz 36
Endüstri Mühendisliği
MF 4
%100
9
Endüstri Mühendisliği
MF 4
%50
7
Endüstri Mühendisliği
MF 4
%25
18
Kimya- Biyoloji Mühendisliği
MF 4
%100
4
Kimya- Biyoloji Mühendisliği
MF 4
%50
25
Kimya- Biyoloji Mühendisliği
MF 4
%25
7
Makine Mühendisliği
MF 4
Burssuz 9
Makine Mühendisliği
MF 4
%100
6
Makine Mühendisliği
MF 4
%50
15
Makine Mühendisliği
MF 4
%25
21
BURS
KONTENJAN
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi
TS 1
%100
8
Felsefe
TM 3
%100
8
İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL 1
Burssuz
5
İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL 1
%100
4
İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL 1
%50
3
İngiliz Dili Ve Karşılaştırmalı Edebiyat
DİL 1
%25
13
Medya ve Görsel Sanatlar
TS 1
Burssuz
17
Medya Ve Görsel Sanatlar
TS 1
%100
8
Medya Ve Görsel Sanatlar
TS 1
%50
5
Medya Ve Görsel Sanatlar
TS 1
%25
8
BÖLÜM
PUAN TÜRÜ
BURS
KONTENJAN
Psikoloji
TM 3
Burssuz
21
Fizik
MF 2
%100
8
Psikoloji
TM 3
%100
6
Kimya
MF 2
%100
8
Psikoloji
TM 3
%50
8
Matematik
MF 1
%100
10
Psikoloji
TM 3
%25
12
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
MF 3
Burssuz 8
Sosyoloji
TM 3
%100
4
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
MF 3
%100
8
Sosyoloji
TM 3
%50
16
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
MF 3
%50
7
Tarih
TS 2
%100
8
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
MF 3
%25
15
KONTENJAN
Fen Fakültesi
Hemşirelik Yüksekokulu
PUAN TÜRÜ
BURS
KONTENJAN
BÖLÜM
PUAN TÜRÜ
BURS
KONTENJAN
Hemşirelik
YGS 2
%100
30
Ekonomi
TM 1
Burssuz
36
Ekonomi
TM 1
%100
14
Ekonomi
TM 1
%50
10
Ekonomi
TM 1
%25
40
İşletme
TM 1
Burssuz
41
İşletme
TM 1
%100
14
İşletme
TM 1
%50
29
İşletme
TM 1
%25
46
Uluslararası İlişkiler
TM 2
Burssuz
9
Uluslararası İlişkiler
TM 2
%100
10
Uluslararası İlişkiler
TM 2
%50
69
Uluslararası İlişkiler
TM 2
%25
11
2015-2016
2015-2016
PUAN TÜRÜ
PUAN TÜRÜ
İktisadi - İdari Bilimler Fakültesi
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
BÖLÜM
BÖLÜM
BÖLÜM
017
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
016
018
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE BURS OLANAKLARI
BURSLARIMIZ
KARŞILIKSIZDIR VE NORMAL
ÖĞRENİM SÜRESİNCE DEVAM
ETMEKTEDİR. DERSLERE
DEVAMLILIK GÖSTEREN
ÖĞRENCİLER AKADEMİK
BAŞARISIZLIKTAN DOLAYI
BURS KAYBI YAŞAMAZ.
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE BURS OLANAKLARI
019
Koç Üniversitesi’nde Burs Olanakları
Koç Üniversitesi’nde verilen başarı bursları, üniversite giriş sınavı başarısına göre
verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin destek burslarından faydalanma imkânı da mevcuttur.
Üniversite giriş sınav sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak yerleştirilen
öğrenciler için tam burs, yarı burs ve 1/4 kısmi burs imkânı sunuluyor.
Koç Üniversitesi’nde burslar eğitim-öğretim ücretinden çeşitli oranlarda muafiyet
sağlar, karşılıksızdır ve normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bursa esas normal
eğitim-öğretim süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık
Programı süresi (4 YARIYIL) artı 8 yarıyıl (TIP FAKÜLTESI IÇIN HAZIRLIK PROGRAMI SÜRESI
ARTI 12 YARIYIL);
Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için
8 yarıyıldır (TIP FAKÜLTESI IÇIN 12 YARIYILDIR); çift ana dal yapan öğrenciler için burs süresi
Hazırlık Programı süresi artı 10 yarıyıldır (TIP FAKÜLTESI IÇIN HAZIRLIK PROGRAMI SÜRESI ARTI
14 YARIYILDIR).
Üniversitenin düzenlemeleri dâhilinde öğrenimlerine ve derslerine devam eden
öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürenin dolmasından önce
burs kaybı yaşamazlar.
Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin Üniversitenin
başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir.
Koç Üniversitesi Destek Bursu
Başarı Bursları
Programı (KUDEB)
Koç Üniversitesi’nde öğrencilerimizin
SEMAHAT-NUSRET ARSEL VE
%25 BURS (KISMI BURS)
%73’ü burslu eğitim görmektedir. 2015-
SUNA-İNAN KIRAÇ ÜSTÜN BAŞARI BURSU
Koç Üniversitesinin Kısmi Burslu
2016 eğitim yılı itibariyle öğrencilerimize
Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına
programına yerleştirilen öğrencilere
üniversite sınavı ile belirlenen öğretim
Tam Burslu olarak üst sıralamalarda
sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin
ücreti muafiyetine ek olarak sağlanan
yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir.
dörtte birini kapsar.
yurt, eğitim ve kitap desteklerinin
Bursların en az üçer adedi Hukuk ve Tıp
dağıtılması ihtiyaç temelli olarak yeniden
Fakültelerine ayrılmıştır.
sonucuna göre faydalanabilmek için ilgili
Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrencilerin
Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu
belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi
yerleşebileceği üç temel burstan
programlarına yerleştirilen öğrencilere
gerekmektedir.
(% 100 TAM BURS, % 50 DESTEK BURSU
sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden
muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara
ULUSLARARASI BAKALORYA (IB)
yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret
DESTEK BURSU
ücretinden muafiyeti ifade eder. Buna
ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması
göre Üniversitemize % 100 Tam Burs ile
katkı ve ders kitabı giderlerine katkı
olan ve diploma notu 34 veya üstü olan
yerleşen öğrencilerimiz Koç Üniversitesi
ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin
öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs
Destek Bursu Programı (KUDEB)
düzenlemeleri dâhilinde devam etmek
indirimi verilir.
kapsamında verilen ihtiyaç burslarından
üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde
bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip
yapılacak başvurular tercih döneminden
ABITUR DESTEK BURSU
olabileceklerdir.
başlayarak değerlendirilir. (KUDEB
ABITUR diploması olan ve diploma notu
PROGRAMI’NI INCELEYINIZ.)
2.3 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-
tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı
%50 BURS (DESTEK BURSU)
verilir.
değerlendirmesinde kullanılacaktır.
Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu
DIPLOMA DETAYLARI IÇIN
programına yerleştirilen öğrencilere
VE % 25 KISMI DESTEK BURS)
biri olan
2015-2016
% 100 Tam Burs, eğitim ve öğretim
KUDEB Programına başvuru için
öğretim ücretlerine %25 burs indirimi
öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli
MATURA (REIFEPRÜFUNG) DESTEK BURSU
http://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb
sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin
Matura (REIFEPRÜFUNG) diploması olan
Burslar Koordinatörlüğü’nün sayfasını
yarısını kapsar.
ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan
ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.
öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
%100 BURS (TAM BURS)
2015- 2016 eğitim yılında, Lisans
2015-2016
Aşağıdaki burslardan, diploma ya da sınav
şekillendirilmiştir.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
DIPLOMA / SINAV BURSLARI
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE BURS OLANAKLARI
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE BURS OLANAKLARI
Lisans Eğitim Ücreti
Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete
öğrenci kabul edilmeyecektir.
Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar
yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin
öğrencilere sağlanan burs;
yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı
►► yan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 400
Fakültesi dışındaki programlar için KDV
Bahar Yarıyılı başında ödenir.
TL burs desteğini ve ders günlerinde her
dahil 44.000 TL’dir; Tıp Fakültesi 2015-2016
Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, kitap ve
gün iki öğün yemeği kapsamaktadır.
ulaşım giderlerini kapsamaz.
►► Burslar karşılıksız olup, normal eğitim
Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler
Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim
Hemşirelik Yüksekokulunda yurtta kalmak
için (TIP FAKÜLTESI DAHIL) KDV dahil 44.000
Ücreti ve Bursu
isteyen tam burslu öğrenciler için yurt
TL’dir.
2015-2016 ders yılında Koç
kısmi burslu (%25 BURSLU) programlarına
üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı
yerleştirilen öğrencilere programlarındaki
zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde
FRANSIZ BAKALORYA DIPLOMA SINAVI
akademik dönem sonundaki başarı
etme imkanı da sunar.
DESTEK BURSU
sıralamalarına dayanarak bir sonraki
Fransız Bakalorya Diploma sınavını alan ve
dönem için eğitim-öğretim ücretinden
KITAP BURSU
sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin
indirim veya muafiyet sağlanabilir.
Her akademik yarıyıl başında Kitap
öğretim süresince (8 YARIYIL) devam eder.
olanağı Topkapı Kampüsüne yakın bir
bölgede sağlanmaktadır.
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler
2015-2016 Akademik yılında KDV
tam burslu veya yarı burslu olarak öğrenim
dahil 10.500.-TL’dir. Ancak Hemşirelik
göreceklerdir. Tıp Fakültesi’ne burssuz
Yüksekokulu yalnızca burslu öğrenci
ŞEHIT ÇOCUKLARI BURSU
durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi
LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin
ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır.
SAT SINAVI DESTEK BURSU
burssuz, %50 burslu veya %25 burslu
Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci
SAT sınavından 2000 puan veya üstü
programlarından birine girme hakkı
sayısı her yarıyıl için yeniden gözden
almış olan ve LYS’de kullanılan başarı
kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de
geçirilebilir. KUDEB bursu kapsamında da
sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan
bir lisans programına yerleştirilmemiş olan
kitap bursu verilmektedir.
öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs
şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul
indirimi verilir.
edilir.
AKADEMIK BAŞARI BURSU
ÖĞRENCI DEKANLIĞI ÇALIŞAN
öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye
LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin
ÖĞRENCI PROGRAMI
kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu
burssuz, destek burslu (%50 BURSLU) ya da
Koç Üniversitesi öğrencilerine,
verilebilmektedir.
SPORCU BURSU
Belirli bir spor dalında başarılı olan
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim ücreti
Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç
eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs
indirimi verilir.
Burslu olarak yerleştirilen
öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp
60.600 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı
%25 burs indirimi verilir.
almaktadır.
tabidir. 2015-2016 ders yılında yerleştirilen
ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dahil
021
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
020
LISANS PROGRAMLARI
LISANS PROGRAMLARI
023
Lisans Programları
İ K T I S A D I V E İ D A R I B I L I M L E R FA K Ü LT E S I
Ekonomi
İşletme
Uluslararası İlişkiler
İ N S A N I B I L I M L E R V E E D E B I YAT FA K Ü LT E S I
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Felsefe
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Medya ve Görsel Sanatlar
Psikoloji
Sosyoloji
Tarih
H U K U K FA K Ü LT E S I
Hukuk
F E N FA K Ü LT E S I
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Makine Mühendisliği
T I P FA K Ü LT E S I
Tıp
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
2015-2016
Bilgisayar Mühendisliği
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
022
024
ÇEKIRDEK PROGRAM
ÇEKİRDEK PROGRAMI TEMEL
ALAN EĞİTİMDEN GEÇEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ,
ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYE
BAĞLI ÖZENLİ ÇALIŞMA
ANLAYIŞI, YARATICILIĞA
DAYALI ETKİN PROBLEM
ÇEKIRDEK PROGRAM
Çekirdek Program
Çekirdek programı oluşturan yedi bilgi alanı aşağıda kısaca tanıtılmaktadır.
İnsani Bilimler
Etik Muhakeme
öğrencilerin sunduğu çeşitliliği insanlık
sayesinde kendi ana dalına ek olarak farklı
HUMANITIES
ETHICAL REASONING
grup çalışmaları ile bilgilerin kalıcılığı
birikiminden beslenen akademik çalışmalar
alanlarda geliştirilmiş geniş bilgilerle
Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce,
Bu bilgi alanının amacı etik konusunda
hedeflenmektedir. Etkililiği akademik
ile geliştirerek ve bölümlerarası etkileşimi
donanır. Çekirdek Program, bu geniş bakış
kültür ve toplumu şekillendiren konuları
öğrencilerimizin evrensel ilke, değer ve
araştırma ile incelenmiş bu derste,
en üst düzeye taşıyarak öğrencilerin hayata
açısını geliştirirken; derinlemesine analiz
kapsamaktadır.
kavramların ışığı altında tercih yapabilen
öğrenciler kişisel gelişim konusunda
en iyi biçimde hazırlanmalarını hedefleyen
etme becerisi kazandırmayı da öncelikli
bir eğitim anlayışıdır.
olarak hedefler. Öğrenci kendi ana dalından
Sosyal Bilimler
farklı alanda bir fikri, teoriyi, problemi veya
SOCIAL SCIENCES
Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip
Bu eğitim yaklaşımının
Öğrenci, Çekirdek Program
tartışmalar, yaşantısal egzersizler ve
bireyler olmasına katkı sağlamaktır.
daha bilinçli tercihler yapma fırsatı
bulmaktadır. Profesyonel hayatta kişilerin
Akademik Başarı ve
performanslarının daha verimli olabilmesi
ÇÖZME BECERİSİ İLE
sunduğu müfredat yaratıcı ve eleştirel
sanat eserini de derinlemesine inceler;
Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji,
Hayat Becerileri
için şirketler tarafından verilen eğitimleri,
DEĞİŞİM YARATMA GÜCÜNE
bireyler yetiştirmeyi hedeflerken, gerek
eleştirel olarak analiz eder; ele alınan
sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi
ACADEMIC AND LIFE SKILLS (ALIS)
Koç Üniversitesi öğrencileri bu ders
SAHİP BİR BİREY OLARAK
bölümlerarası paylaşımı gerekse öğrenci
problemlerin çözümü için seçenekler
insan davranışlarını ve sosyal yapıların
ALIS programı, hem akademik hem
kapsamında henüz akademik hayatlarının
öğretim üyesi diyaloğunu teşvik etme
geliştirir. Böylelikle öğrenci üniversiteyi
işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları
de profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan
başında almaktadır. Bu derste, öğrencilerin
kapsamaktadır.
beceriler konusunda, öğrencilerin
mezun olduklarında girecekleri rekabetçi
farkındalıklarını artırmayı ve bu becerilerini
iş dünyasında diğer adaylardan ayrışarak
MEZUN OLUR.
025
temelinde çok çeşitliliği kucaklar. Çekirdek
bitirdikten sonra profesyonel iş yaşamında
Programın yapı taşları, yönteme verdiği
veya lisansüstü eğitim çalışmalarında
önem, açık fikirli akademik araştırma
başarılı olmak için gereken yetkinlik ve
Estetik ve
geliştirmeleri için öğrencilere destek olmayı
daha başarılı olmalarını sağlayacak
yaklaşımı, kritik düşünce sistemi ve çözüm
olgunluğa sahip olur.
Yorumlamaya Dayalı Bakış
hedeflemektedir. Bu program kapsamında
beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.
AESTHETIC AND INTERPRETIVE
ALIS100 ve ALIS350 dersleri ALIS Öğretim
UNDERSTANDING
Üyeleri tarafından verilmektedir.
geliştirmeye yönelik uygulamadır.
Bu alanda sunulacak derslerin temel amacı,
Koç Üniversitesine başlayan tüm
ALIS 350
(AKADEMIK BAŞARI VE YAŞAM BECERILERI
dersi, kampüs
öğrencilerimizin çeşitli sanat dalları ile
öğrencilere sunulan ALIS100 (ACADEMIC
PROFESYONEL HAYATA GEÇIŞ)
ifade edilen duygu, düşünce ve görüşlerin
AND LIFE SKILLS - AKADEMIK BAŞARI VE
içinde veya dışında gerçekleştirilen farklı
değerlendirilmesinde zengin bir bakış açısı
HAYAT BECERILERI)
kazanmalarını sağlamaktır.
akademik başarı ve hayat başarısı için
iş dünyasına hazırlamayı hedeflemektedir.
gerekli bilgi ve beceriler konusunda
Günümüzün rekabetçi iş ortamında,
Ekonomi ve Stratejiye Dayalı Analiz
farkındalık kazandırmak amaçlamaktadır.
öğrencilerin güçlü yönlerini ön plana
ECONOMIC AND STRATEGIC ANALYSIS
ALIS100’de kendini tanıma ve hedef
çıkararak hedefleri doğrultusunda bir
Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında
belirleme, zaman yönetimi, stresle etkili
kariyere adım atmalarını amaçlayan
ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak
başa çıkma, ilişki yönetimi ve iletişim,
derslerde, takım çalışması, ilişki ve çatışma
inceleyen konuları kapsamaktadır.
topluluk önünde kendini ifade edebilme ve
yönetimi, hedef belirleme, zaman yönetimi,
sunum teknikleri konuları ele alınmaktadır.
motivasyon, yaratıcılık, problem çözme ve
Öğrenci odaklı bir yaklaşımla Türkçe
stres yönetimi gibi konular yer almaktadır.
dersi, öğrencilere
alanlardaki takım projeleriyle öğrencileri
yapılan derslerde deneyimleyerek öğrenme
“Üniversitemizin ana misyonlarından belki de en önemlisi uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen,
liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmektir. Buna bağlı olarak da eğitim yaklaşımımızın temelini öğrencilerimizi
doğrultusunda; altı fakülte, dört enstitü ve Hemşirelik Yüksekokulu ile birlikte üniversitenin akademik faaliyetlerini yönetir. İngilizce
sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmek ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış,
Hazırlık Okulu, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi, Suna Kıraç Kütüphanesi, Kayıt ve Kabul Müdürlüğü, Koç Üniversitesi
toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek oluşturmaktadır.
Yayınları ve Engelsiz Ofisi ile birlikte çalışır.
VPAA Ofisi, akademik süreçler ile ilgili prensipleri ve yönergeleri belirlerken, üniversitedeki tüm akademik birimleri
Çekirdek Programımızı bu hedeflere ulaşmamızı sağlayan Koç Üniversitesi eğitiminin en önemli bileşenlerinden biri olarak
görüyoruz. Hızla değişen ve bilgilere ulaşmanın her geçen gün kolaylaştığı dünyamızda sadece belli bir konuda bilgilerin
önemseyerek akademisyen ve öğrencileri kapsayan bir yaklaşım benimser. Ofis aynı zamanda Üniversitenin akademik ve yönetim
aktarımını değil disiplinlerarası bir yaklaşımla bilgi paylaşımını ve diyaloğu hedefleyen eğitim anlayışımızın yarının liderlerini
kurullarının toplantılarını düzenler, gündemini belirler ve alınan kararları ilgili birimler ve öğretim üyeleri ve öğrenciler ile
yetiştirmekte daha etkin olacağını düşünüyoruz.”
paylaşılması sürecini yönetir.
Üniversitemizdeki farklı birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak stratejik önceliklerin tanımlaması ve şekillenmesinde
fakülte dekanları ve enstitü müdürleri ile birlikte çalışan Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi ayrıca öğretim üyeleri
ve öğretim görevlilerinin atama ve yükselmelerine ilişkin süreçleri de yürütür.
PROF. DR. BARIŞ TAN
Akademik ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
2015-2016
AKADEMIK İŞLERDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCILIĞI OFISI
Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı Ofisi (VPAA OFISI) , üniversitemizin akademik mükemmelliği yakalama misyonu
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
prensibi benimsenmekte; yapılan sunumlar,
026
ARAŞTIRMA OLANAKLARI
KOÇ ÜNIVERSITESI’NIN
ARAŞTIRMA
PROGRAMLARININ AMACI
EVRENSEL BILIME NITELIKLI
VE ÖZGÜN KATKILARDA
BULUNMAK, TÜRKIYE’NIN
ENTELEKTÜEL, TEKNOLOJIK,
EKONOMIK VE SOSYAL
ALANLARDAKI GELIŞIMINI
YARARLI BIR ŞEKILDE
ETKILEMEKTIR.
ARAŞTIRMA OLANAKLARI
Araştırma Olanakları
027
Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve akademik birikimi, sosyal,
ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli merkez ve forumlar kurmuştur:
Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün
katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki
Anadolu Medeniyetleri Uygulama ve
Koç Üniversitesi Yüzey Araştırmaları
Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans
gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir.
Araştırma Merkezi ANAMED
Merkezi KUYTAM
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi GABAM
Günümüzde teknolojik ve ekonomik etkisi yüksek araştırmaların disiplinlerarası
araştırmalar olduğu gerçeğini temel alan araştırmacılarımız, bir yandan kendi bağımsız
Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi
araştırmalarını sürdürürken, diğer yandan da disiplinlerarası işbirliğine önem vererek diğer
Merkezi MIREKOÇ
KÜTEM
dünya çapında kadrosu ve alt yapısı ile disiplinlerarası çalışma yapılacak ideal bir merkez
Dr. Nusret-Semahat Arsel Uluslararası
Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları
konumundadır.
Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma
Uygulama ve Araştırma Merkezi KUSAM
Bunlara ek olarak, araştırma çıktılarının ticarileştirilebilmesi için öğrencilerimize
Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik
Araştırma Forumu EAF
alanlardaki araştırmacılarla takım olarak çalışıyorlar. Koç Üniversitesi her alanda yetkin ve
Merkezi NASAMER
Koç Üniversitesi Migros Perakendecilik
Eğitim Forumu KÜMPEM
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara
ve araştırmacılarımıza fikri haklar, patentleme, lisanslama ve şirket kurma gibi konularda
bilgi ve maddi destek sağlanarak ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler olmaları konusunda
Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma
Araştırmaları Uygulama +ve Araştırma
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu
farkındalıkları artırılıyor.
Merkezi KÜSPM
Merkezi VEKAM
KUSEF
Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki
üniversiteler sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Bu, araştırmaya verilen önemin,
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku
öğretim üyelerinin ve araştırma programlarının başarısının bir diğer göstergesidir. 2015 yılı
Araştırma ve Uygulama Merkezi KOÇKAM
İAM
Uygulama ve Araştırma Merkezi
öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü ve 46 öğretim
Dr. Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve
Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik
üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır.
Araştırma Merkezi
Uygulama ve Araştırma Merkezi KUGAM
KÜREMER
itibarıyla 14 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel Ödülü, 26
Küreselleşme, Barış ve Demokratik
Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler
Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uygulama ve Araştırma Merkezi KUAR
GLODEM
teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını
sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı, üniversitenin araştırma politikalarından sorumludur, ana
hedeflerinden biri üniversite dışından desteklenen araştırma fonlarını artırmak ve üniversitenin araştırma alanında konumunu
güçlendirmektir. Bu bağlamda Rektör Yardımcısının sorumlulukları şöyledir:
►Yeni
►
araştırma politikalarının
►Öğretim
►
üyelerinin kapsamlı
►Koç
►
Üniversitesinin düzenleyici hukuki
önerilmesi, uygulanmasının gözetimi
araştırma çıkarlarını temsil ederek,
kurumlara karşı yükümlülüklerinin
ve bu politikaların istisnalarının
üniversite yönetimiyle etkileşimini
akademik araştırma politikaları
belirlenmesi
sağlamak
bağlamında yerine getirilmesini gözetmek
►Koç
►
Üniversitesini fon sağlayıcı
►Koç
►
Üniversitesindeki araştırma
►Koç
►
Üniversitesinin araştırmalarla ilişkili
kuruluşlar ve dünyadaki araştırma
merkezleri ve enstitülerinin yönetiminin
etik kurullarının yürütülmesini ve gözetimini
kurumları nezdinde temsil etmek
gözetimini yapmak
sağlamak
2015-2016
Koç Üniversitesi’nin araştırma misyonu amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel,
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRMEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCILIĞI OFISI
028
ARAŞTIRMA MERKEZLERI
SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESI
GÜNCEL BİLGİYİ TAKİP EDEN
GERÇEK BİR KAYNAK VE
ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ
029
Suna Kıraç Kütüphanesi
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personelinin
eğitim ve araştırma gereksinimlerine cevap veren çağdaş ve zengin bir kütüphanedir.
7/24 Açık Kütüphane
Koleksiyon
7.300 m2’lik bir alanda 750 kişilik oturma
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç
kapasitesi sunan Suna Kıraç Kütüphanesi
Üniversitesinde sunulan eğitim
akademik yıl boyunca 7 gün 24 saat hizmet
programlarına (Sanat ve İnsani Bilimler,
sunuyor. Binada tamamı internete bağlı
İşletme, Ekonomi, Fen ve Mühendislik,
60 bilgisayar terminalinden ve kampüsteki
Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk, Uluslararası
bütün bilgisayarlardan kütüphane
İlişkiler, vb) paralel olarak geliştirilen zengin
kaynaklarına anında erişiliyor; kütüphane
ve güncel bir koleksiyonu barındırıyor.
binası içinde kablosuz internet erişimi de
Kütüphane, satın alma ve bağış yoluyla
sunuluyor. Tatil dönemlerinde ise 1 adet
kazandırılan eserler ağırlıklı olarak İngilizce
çalışma salonu sürekli açık tutulmaktadır.
kaynaklardan oluşuyor.
Grup Çalışma Odaları
Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca
Kütüphanede Türkçe, Fransızca,
Kütüphanede altı kişi kapasiteli 15 adet
yayınlar da mevcut. Kitap sayısı ise
grup çalışma odası var. Bu odalar öğrenci
210.000’i geçiyor.
grupları tarafından iki saatliğine rezerve
edilip kullanılabiliyor.
Kaynakların büyük çoğunluğu
okuma salonlarında açık raf sistemiyle
kullanıma hazır bulunduruluyor.
Hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin
eğitimleri, yabancı dil programları göz
ÖĞRENCİLERİNE DÜNYA
ÇAPINDA ÖĞRETİM
ÜYELERİYLE BİRLİKTE
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
ÇALIŞMA VE BİLİMSEL KATKI
Koç Üniversitesi
hizmetleri verme hedefi ile kurulmuştur.
Küresel Kamu Hukuku Uygulama
Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi, üniversite
ve Araştırma Merkezi KÜREMER
içerisinde verilecek girişimcilik dersleri
Kamu hukukunun küreselleşmesini kurmasal,
ve seminerlerle öğrencileri, mezunları,
ampirik ve uygulamaya yönelik açılardan
doktora sonrası araştırmacıları ve öğretim
araştıran KÜREMER bu alanda Türkiye’deki
üyelerini bilgilendirecek; endüstriden
ilk merkez olacak. KÜREMER’in Güz
katılanlarla danışmanlık ve mentorluk hizmeti
2015 döneminde çalışmalarına başlaması
sağlayarak, iş geliştirme faaliyetlerine,
planlanıyor.
hukuki altyapılarına, iş planlarına ve iş
bağlantıları oluşturmalarına destek verir.
Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi
Böylece Merkez, Koç Üniversitesi öğrenci,
Koç Üniversitesi Kampüsü’nde girişimcilik
akademisyen ve mezunlarının sürdürülebilir
faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet
ve ölçülebilir, sosyal ve teknolojik içerikli
vermeyi amaçlayan “Koç Üniversitesi
girişimler başlatmasını sağlamaktadır.
Kuluçka Merkezi”, öğrenci, akademisyen ve
Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi olarak
mezunların sürdürülebilir ve ölçeklenebilir
girişimcileri sadece şu anki girişimlerinde
sosyal ve tekno-girişimler başlatmasına
değil, gelecekte kuracakları girişimlerinde
destek vermektedir. Koç Üniversitesi öğrenci,
de başarılı olmaları için desteklemektedir.
mezun ve akademisyenlerine; ilerleyen
Bu amaca hizmet edebilmek adına kuluçka
dönemde ise diğer şirket ve girişimcilere
programı, geleneksel kuluçka merkezlerinden
de açılması planlanan Koç Üniversitesi
farklı olarak akademik sisteme uygun olarak
Kuluçka Merkezi şirketleşme ve girişimcilik
tasarlanmıştır.
donanım ile destekleniyor.
2015-2016
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Araştırma Merkezleri
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ,
önünde bulundurularak kaynak ve teknik
030
SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESI
İNGILIZCE HAZIRLIK OKULU
031
Bilgi Okuryazarlığı Programı
Tüm öğrencilerin bilgiyi ve bilgi kaynaklarını
etkin bir şekilde kullanabilmelerine yönelik
beceriler geliştirmelerine imkân tanımak
üzere, mevcut kaynakların tanıtımına ve
kullanımına yönelik her biri kendi alanında
uzman, profesyonel kütüphaneciler
tarafından bilgi okuryazarlığı eğitimleri
verilmektedir. Kullanıcıların çalışmalarına ve
araştırmalarına en etkin biçimde yardımcı
olacak şekilde ödünç verme, referans,
rezerve gibi hizmetler profesyonel bir kadro
tarafından sunuluyor ve yeni teknolojik
gelişmeler ışığında sürekli geliştiriliyor.
Şube Kütüphaneleri
Kütüphanenin Rumelifeneri Kampüsü’nde
yer alan merkez binası dışında,
Topkapı Kampüsü’ndeki Hemşirelik
Yüksekokulu’nda, Beyoğlu’nda bulunan
Anadolu Medeniyetleri Araştırma
Merkezi’nde ve Ankara’da Vehbi Koç ve
Ankara Araştırmaları Merkezi’nde birer
şube kütüphanesi bulunuyor. Her üç şube
kütüphanesinde de verilen eğitim ve
DETAYLI BILGI İÇIN
TAMAMI, ALANINDA YÜKSEK
http://twitter.com/SunaKiracLib
LISANS DERECESINE
SAHIP OKUTMANLARDAN
SAYFASI
OLUŞUYOR. İNGILIZCE
http://www.facebook.com/
HAZIRLIK OKULU’NDA
sunakiraclibrary
2015-2016
EĞITIM KADROSUNUN
http://library.ku.edu.tr
SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESI FACEBOOK
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
İNGILIZCE HAZIRLIK OKULU
Süreli Yayınlar
Kütüphanede yer alıyor. Bu kitaplar özel
ANAMED KÜTÜPHANESI FACEBOOK SAYFASI
Kullanıcılar abone olunan tüm güncel basılı
sıcaklık, nem ve yangın sistemine sahip
http://www.facebook.com/
dergilere ve günlük gazetelere Kütüphane
Nesteren ve Fuat Bayramoğlu Nadir Eserler
RCACLibrary
içinde özel olarak bu tür materyallere
Odasında tutuluyor ve özel şartlar altında
ayrılmış bir alanda erişebiliyor. Dergilerin
kullandırılıyor. Koleksiyondaki el yazmaları
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU KÜTÜPHANESI
eski sayıları ciltlenerek ilgili oldukları konu
sayısallaştırılarak hem korumaya alınıyor,
FACEBOOK SAYFASI
alanında kitaplarla birlikte yerleştirilerek
hem de Dijital Koleksiyonlar platformundan
http://www.facebook.com/KOC.SON.
ödünç veriliyor.
erişime açılıyor.
library
BAŞARILI BIR ŞEKILDE
İngilizce Hazırlık Okulu
Kayıt olduğu sırada İngilizce yeterliğini belgelememiş olan öğrenciler öncelikle Seviye
Belirleme Sınavına girerler; bu sınavdan 74 ve üzeri puan alan öğrenciler üniversite yeterlik
sınavına girme hakkı kazanırlar. Seviye belirleme puanı 74’ün altında olan öğrenciler
İngilizce Hazırlık Okulunda puanlarına uygun seviyelere yerleştirilirler.
Seviye Belirleme Sınavı 100 sorudan oluşan ve bir saat süren bir sınavdır. Kayıt
döneminde verilen yeterlik sınavı ise kurumsal TOEFL sınavıdır.
Kayıt döneminde süreleri üç yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav
sonuçlarını sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulundan muaf olurlar
UYGULANAN MÜFREDATIN
YANI SIRA, BILGISAYAR
DESTEKLI DIL ÖĞRENIMI DE
VERILMEKTEDIR.
Kurumsal TOEFL 550/4 (Koç Üniversitesi’nde yılda bir kez Eylül ayında yapılmaktadır
ve seviye belirleme sınavından 74 ve üzeri alan öğrenciler girebilir).
TOEFL IBT 80/120 (Yazılı bölümden) Sadece Boğaziçi Üniversitesi ve TOBB
Üniversitesi’nden alınmış olan IBT TOEFL sonuçları kabul edilmektedir.
IELTS 9 üzerinden 6,5 Akademik modül kabul edilmektedir. Her bölümden minimum 5
puan alınmış olmalıdır. Herhangi bir IELTS sınav merkezinden alınabilir.
Nadir Eserler Odası
Elektronik Kaynaklar
VEKAM KÜTÜPHANE VE ARŞIVI FACEBOOK
Osmanlıca, Arapça, Farsça dillerinde
146.000 elektronik kitaba ve 45.000
SAYFASI
yazılmış ve yayımlanmış yazma ve nadir
elektronik dergiye kampüsten, yurt
https://www.facebook.com/Vekam1
eserlerden oluşan özel bir koleksiyon da
odasından ya da evden erişmek mümkün.
KPDS / ÜDS / YDS 87 / 100.
CAE C notu
2015-2016
koleksiyonlar mevcut.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
yapılan araştırma konularını destekleyen
İNGILIZCE HAZIRLIK OKULU
İNGILIZCE HAZIRLIK OKULU
ELC öğrencileri ELC’ye dört seviyeden
becerilerini geliştirebilirler. ELC düzenli
IBT, IELTS, YDS ve CAE sınavlarından
birinde başlarlar;
olarak gönüllü etüt programları ve
alacakları geçer puanları saydırma hakkı
►► Temel (FOUNDATION)
öğrenciler için destek hizmetleri sunar.
verecektir.
►► Orta Altı (PRE-INTERMEDIATE)
Öğrenciler aynı zamanda ofis saatlerinde
►► Orta (INTERMEDIATE)
okutmanlarından da destek alabilirler.
dışarıda alınmış olan sınav sonuçları
ELC’de başarılı olabilmek için
ile ilgili soruşturma başlatma, şaibeli
İngilizce Hazırlık Okulu’nun
Programımız dil becerilerinin
öğrencilerin en az 2.0 not ortalamasına
sonuçları kabul etmeme ve Üniversitenin
geliştirilmesini amaçlar. Her seviyede
sahip olmaları gerekmektedir. Böyle
kurumsal TOEFL sınavının alınmasını
öğrenciye dinleme, konuşma, okuma
bir ortalama öğrencilerin bahar
zorunlu kılma hakkı saklıdır. Dışarıdan
ve yazma becerileri verilir. Öğrenciler
döneminde diğerleri ile aynı hızda
getirilen sonuçların kabul edilebilmesi
haftada beş gün derslere girer.
ilerleyebilmelerini sağlayacaktır. 2.0
için resmi sonuç belgelerinin sınavı
Ders dışında bilgisayar destekli dil
ortalama aynı zamanda öğrencinin Koç
veren kurum tarafından üniversiteye
laboratuvarını da kullanabilen öğrenciler,
Üniversitesinin İngilizce yeterlilik sınavı
postalanması ve her bir sınavın geçerlilik
Suna Kıraç Kütüphanesinin sunduğu
olan KUEPE’ye girme ve üniversitemizin
süresine bağlı olarak geçmiş üç yıl içinde
kaynaklardan da faydalanarak dil
dışarından kabul etmekte olduğu TOEFL
alınmış olması gerekmektedir.
FREDERI
REECE
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
İNGILIZCE
Koç Üniversitesi
Laurence Alva
Burak Yılmaz
Bilgisayar Mühendisliği
öğrencilerinin
İngilizce Hazırlık Okulu
derslerinde başarılı
Öğretim Görevlisi
ELC Öğrencisi
olabilmeleri için gerek
Eğitim dilinin İngilizce
Geçen yıl Anadolu
yazılı gerek sözlü
LAURENCE
İngilizcelerinin çok
ALVA
İNGILIZCE
olduğu bir okulda okuma
BURAK
Bursiyeri olarak
fikrinin ilk başta pek
YILMAZ
Koç Üniversitesi
HAZIRLIK OKULU
ileri düzeyde olması
HAZIRLIK OKULU
çok öğrenciye ürkütücü
DIREKTÖRÜ
gerekmektedir. Bu
ÖĞRETIM
ve zorlu geldiğinin
nedenle İngilizce
GÖREVLISI
farkındayız. İşte tam da
BILGISAYAR
MÜHENDISLIĞI
Bilgisayar Mühendisliği
ELC ÖĞRENCISI
Bölümü’ne yerleştim.
Koç Üniversitesi,
Hazırlık Okulunda bütün dil becerileri
bu nedenle İngilizce Hazırlık Okulu olarak
sunduğu tüm imkânlar sebebiyle benim
öğretilirken, öğrencilerin dinledikleri
amacımız, öğrencilerimize birinci sınıfa
için bir hayaldi. Buraya geldiğimdeyse
ve okudukları her şeyi anlamaları ve
başlamadan önce İngilizce bakımından
daha ilk senemde yaptığım, gördüğüm
kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade
ihtiyaç duydukları desteği vermektir.
şeylerle hayallerin de ötesini gördüm.
Okuldaki ilk senemde birçok arkadaşım
edebilmeleri amaçlanır. İngilizce
Hiçbir birey birbiriyle aynı olmadığından,
Hazırlık Okulundaki eğitim, dil
öğrencilerimize İngilizce altyapılarına
gibi İngilizce Hazırlık Programı’na devam
becerilerinin yanı sıra, öğrencilerin
uygun olarak daha kişiye özel bir eğitim
ediyorum. İngilizce konusunda fen lisesi
üniversite yaşamlarını başarıyla
sunuyoruz. İster İngilizceyi en baştan
mezunu olmamın dezavantaj yaratacağını
sürdürmeleri için gereken akademik
öğreniyor olsunlar, ister daha ileri düzeyde
düşünüyordum ancak okulun ELC kadrosu
becerilerin de kazandırıldığı bir süreçtir.
ve Akademik İngilizceye odaklanıyor
karşılaştığım tüm zorluklarda yanımda oldu.
olsunlar, İngilizce Hazırlık Okulu olarak
İstediğim zaman hocalarla ve eğitimimiz
tüm öğrencilerimize Koç Üniversitesinde
için çaba gösteren KOLT (Öğrenme ve
görecekleri derslerinde İngilizce bilgisi
Öğretme Ofisi) gibi ofislerle görüşebilmem,
bakımından kendilerine güvenebilmelerini
onlardan yardım almam işimi çok
ve başarılı olabilmelerini sağlayacak dil
kolaylaştırdı.
becerilerini kazandırıyoruz.
2015-2016
►► Orta Üstü (UPPER INTERMEDIATE)
033
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
032
Farklı Bir Üniversite Arayanlar İçin
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN FARKI GÜÇLÜ AKADEMİK
YAPISINDAN, ARAŞTIRMA OLANAKLARINDAN,
ULUSLARARASI BAĞLANTILARINDAN, RENKLİ KAMPÜS
HAYATINDAN VE MEZUNİYET SONRASI GENİŞ İŞ
OLANAKLARINDAN KAYNAKLANIYOR.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencileri
küreselleşen dünyaya hazırlamayı, bilimin sınırlarını araştırma faaliyetleriyle daha da
ileriye götürmeyi ve bu bilgiyi Türkiye ve dünyadaki entelektüel, ekonomik, politik ve
sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde kullanmayı hedefliyor.
http://case.ku.edu.tr/tr/home
http://www.facebook.com/kocunivcase
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
037
LABORATUVARLAR
İKTISADI VE İDARI BILIMLER
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu hedefine
FAKÜLTESI ÖĞRENCILERINI
ulaşmak amacıyla ekonomi, işletme ve siyaset bilimi arasında
disiplinler arası çalışmaları, yaklaşımları ve etkileşimleri eğitim ve
KÜRESEL DÜNYADAKI
GELIŞMELERI SORGULAYAN,
FARKLI BAKIŞ AÇILARINI
DEĞERLENDIREBILEN
KALITELI BIR EĞITIMLE
ÜNIVERSITE SONRASI
HAYATA HAZIRLAMAYI,
ARAŞTIRMALARIYLA BILIMIN
SINIRLARINI GELIŞTIRMEYI
VE ELDE ETTIĞI BILGIYI
TÜRKIYE VE DÜNYADAKI
SOSYAL GELIŞMELERI VE
DÜŞÜNCE DÜNYASINDAKI
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Laboratuvarları
araştırma programlarına yansıtmaktadır.
PROF. DR.
ALI
ÇARKOĞLU
Fakültede alanlarında dünya çapında araştırmalara katkıda
bulunan, TÜBİTAK ve TÜBA’dan ödüller almış araştırmacılar
Girişimsel Olmayan Beyin Uyarım Laboratuvarı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesinin
İKTISADI VE
bulunmaktadır. 2006-2015 yılları arasında işletme konusunda önde
ortak araştırmalarına ev sahipliği yapan bu laboratuvarda insan beyninin bilişsel alanlarının
İDARI BILIMLER
gelen dergilerde Koç Üniversitesi Türkiye’de en üst sıradadır (HTTP://
yönetimsel, yaklaşımsal ve algısal mekanizmalarında görev alan bölgelerinin belirlenmesi
FAKÜLTESI
TOP100.UTDALLAS.EDU). Benzer şekilde ekonominin en önde gelen
ve farklı olgulardaki cevabı incelenmektedir. Laboratuvarda insan beyninin kişiye özgü
dergilerinde Fakültemiz yine üst sırada yer almaktadır (ECONTOP.UVT.
üç boyutlu modellemesi yapılarak, bu model üzerinde navigasyon sistemi aracılığı ile
DEKANI
NL). Ayrıca QS World University Rankings içerisinde siyaset ve uluslararası ilişkiler
istenilen beyin bölgesi manyetik alan yardımı ile uyarılabilmekte ve uyaran spesifik cevaplar
alanında Koç Üniversitesi dünyanın ilk 200 üniversitesi arasındadır.
incelenebilmektedir. Bu cevaplar doğrultusunda sunulan bilişsel, yaklaşımsal ya da algısal
İşletme, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunları iş dünyası, devlet
deney düzeneklerinde rol alan beyin ağları (network) tanımlanabilmekte, ya da daha
kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda liderlik rolleri üstlenmektedir.
önceden tanımlanmış network modellerine ait bölgelerin etkinliği incelenebilmektedir.
Fakülte, öğrencilerine sunduğu çift ana dal, yan dal ve uzmanlaşma programları ile
Yapılan ekonomik çalışmalarda, katılımcılara bilgisayar ortamında gerçek parasal ödüller
öğrencilerin programlarını kendi hedefleri doğrultusunda kişiselleştirmesine olanak
içeren ekonomik karar senaryoları sunulmakta ve ekonomik kararlar hakkında kontrollü
vermektedir. Öğrenciler, Çekirdek Program sonrasında seçmeli derslerle kariyer
bir ortamda veri toplanmaktadır. Toplanan veriler ekonomik teorilerin gerçek ekonomik
hedeflerine göre programlarını şekillendirerek iş hayatlarında farklı fonksiyonel alanlara
davranışı ne kadar açıklayabildiğini test etmeyi mümkün kılmakta ve ekonomik kararları
yönelik çalışmalar yapabilmektedir.
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü,
belirleyen rasyonel ve psikolojik mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Laboratuvarda yapılan tüketici davranışlarıyla ilgili çalışmalarda ise, tüketici psikolojisi ve
TARTIŞMALARI ETKILEYECEK
European Foundation for Management Development (EFMD) tarafından verilen
karar verme süreçleri ve mekanizmaları araştırılmaktadır. Gerek fakülte gerekse doktora
Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQUIS) Akreditasyonunu almıştır. Koç Üniversitesi,
öğrencileri bu laboratuvarda deneysel çalışmalar yaparak tüketici davranışlarıyla ilgili
ŞEKILDE KULLANMAYI
Türkiye’de ve bulunduğu bölgede EQUIS Akreditasyonu alan ilk ve tek okuldur. Fakülte
teorilerin kontrollü bir ortamda empirik testlerini yapma imkanı bulmaktadırlar.
aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sorumlu Yönetici Eğitimi İlkelerini benimsemiş ve
HEDEFLIYOR.
sorumlu liderler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yaklaşık üçte biri değişim
programları ile bir dönemi yurtdışında geçirmektedir.
Uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar vermeyi hedefleyen
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işbirliği içinde olduğu dünyanın önde gelen
okullarında öğrencilerine değişim olanakları sağlamakta ve her sene bu okullardan
gelen çok sayıda öğrenciye eğitim vermektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini küresel dünyadaki gelişmeleri
sorgulayan, farklı bakış açılarını değerlendirebilen kaliteli bir eğitimle üniversite
tartışmaları etkileyecek şekilde kullanmayı hedefliyor.
“Küreselleşen dünyada şu an yaşanan ve ileride karşılaşılabilecek problemlerin
çözümüne işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki bilgi birikimlerini
içeren disiplinlerarası bir yaklaşımın kullanılması büyük önem taşıyacaktır.
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, Ekonomi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümleri öğrencilerin kendi hedefleri doğrultusunda ders
programlarını oluşturmalarına olanak veren esnek yapısı ile mezunlarını yarınlara en iyi
şekilde hazırlamaktadır. Eğitim ve araştırma programları ile uluslararası alanda saygın
bir yeri olan Fakültemiz, öğrencilere mezuniyet sonrasında seçecekleri kariyerlerinde
DETAYLI BILGI IÇIN
lider pozisyonuna gelmelerine destek olacak fırsatlar sunmaktadır. Hepinizi Koç
http://case.ku.edu.tr/tr/home
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni daha yakından tanımaya davet
http://www.facebook.com/kocunivcase
ediyorum.”
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ettiği bilgiyi Türkiye ve dünyadaki sosyal gelişmeleri ve düşünce dünyasındaki
2015-2016
sonrası hayata hazırlamayı, araştırmalarıyla bilimin sınırlarını geliştirmeyi ve elde
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
EKONOMI
ÖĞRENCİYE BİR ÖĞRETİM
ÜYESİ DÜŞÜYOR.
Ekonomi
Ekonomi (ya da
yanısıra, Türkiye ekonomisi üzerine
sorgulayan birçok genç dimağı ekonomi
Arapça’dan dilimize
de araştırma yapma fırsatı buldum.
alanına çekmek konusunda bize
Ekonomi Bölümü, derslerin kuramsal içeriğini ekonomik gelişmelerle ve iş dünyasının
geçmiş haliyle İktisat)
Araştırmalarımı yaparken beni
yardımcı olmaya devam ediyor.
beklentileriyle ilişkilendirmek suretiyle, bir yandan sağlam bilimsel temellere dayanmayı,
sosyal bir bilimdir;
motive eden en önemli faktör,
PROF. DR.
O yüzden bir bilim
araştırmalarımda ürettiğim fikirlerin,
ve araştırma alanı dışında doğrudan
işlenmekte, gündelik hayatta sık karşılaşılan ekonomik davranış ve olguların bu kavram ve
KAMIL
insanının geliştirdiği
elde ettiğim sonuçların ekonomi
idari sorumluluklarımla da katkıda
kuramlarla açıklanabilirliği gösterilmektedir. Bu aşamada ekonominin kullandığı analitik
YILMAZ
EKONOMI
iktisadi fikirler ve
politikalarına yön göstermesi, yeni
bulunuyorum. Bugüne kadar
çerçevenin sezgisel denebilecek basitlikte kavranışına odaklanılmaktadır. Daha sonra
BÖLÜMÜ
teoriler, mutlaka
politikaların geliştirilmesine katkıda
Üniversitede yürüttüğüm birçok idari
ekonomik verilerin analizinde kullanılan ekonometrik teknikler ve yazılımlar öğretilmekte,
ÖĞRETIM ÜYESİ
o kişinin yaşadığı
bulunmasıdır.
görev arasında, Üniversite Akademik
kitaplardaki kuramlarla gerçek dünya arasındaki bağın kurulması sağlanmaktadır.
dönemdeki toplumsal, siyasi ve
Oluşturulan temel, üçüncü ve dördüncü sınıfta geniş bir yelpazeye yayılan, uygulamaya
ideolojik gelişmelerden, eğilimlerden
yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin
ve Yönetim Kurulu üyeliği, Sosyal
dönük, güncel içerikli alan dersleriyle pekiştirilmekte ve giderek daha karmaşık sorunlara
etkilenir. Benim meslek seçimimde
Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü’ne
ve Beşeri Bilimler Enstitüsü Müdür
ve kuramlara yönelmek suretiyle geliştirilmektedir.
de benzer bir etkiden söz etmek
layık görüldüm. 2004 yılında Koç
Yardımcılığı ve Enstitü Yönetim Kurulu
DETAYLI BILGI IÇIN
mümkün. Lise sonda birçok arkadaşım
Üniversitesi ve TÜSİAD tarafından
üyeliğini sayabilirim. Bunların yanı sıra,
http://econ.ku.edu.tr/tr
mühendislik ve tıp fakültelerini
ortaklaşa kurulan Ekonomik Araştırma
Koç Üniversitesinde uygulanmakta
tercih ederken o dönemde Türkiye’de
Forumu’nun (EAF) kuruluşunda
olan ve Yükseköğretimde disiplinler
yaşanan siyasi ve ekonomik kriz, benim
doğrudan görev aldım; 2007-2009
arası yaklaşımı etkin bir şekilde
tercihimi iktisat yönünde kullanmamda
arasında EAF Direktörlüğü’nü
yansıtan Çekirdek Programın
önemli bir rol oynadı. O zaman beni
yürüttüm. 2003-04 ve 2010-11
tasarlanmasında ve hali hazırda etkin
rahatsız eden konuların başında gelir
akademik yıllarında Pensilvanya
bir şekilde yürütülmesinde Çekirdek
dağılımındaki çarpıklık geliyordu.
Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde
Program komitesi olarak 2009’dan bu
İktisatçı olup ileride gelir dağılımının
misafir öğretim üyesi olarak
yana katkıda bulunmaktayım.
düzeltilmesine katkım olsun istedim.
araştırmalarımı yürüttüm.
O günden bugüne Türkiye
2015-2016
Bilimsel çalışmalarımla 2003
Koç Üniversitesi’nde yaratılan
Kurul üyeliği, İİBF Fakülte Kurulu
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE GÜN GEÇTIKÇE
ekonomisi birçok sorunlar yaşadı,
akademik ortamda Ekonomi Bölümü
DAHA FAZLA AĞIRLIK VERILEN
siyasi ve ekonomik krizler atlattı.
öğretim üyeleri, bir yandan dünya
DISIPLINLER ARASI ÇALIŞMALARA
Bugün geldiğimiz noktada Türkiye
çapında etki yapan bilimsel çalışmalar
KATKI ANLAMINDA ÜNIVERSITEDEKI
ekonomisi ve özel olarak da gelir
üretebilirken, diğer yandan da ders
ARAŞTIRMA MERKEZLERINDE
dağılımı o günlere göre biraz daha iyi
içinde ve dışında doğrudan etkileşim
YÜRÜTTÜĞÜM ÇALIŞMALARI VE DIĞER
durumda. Ancak, bugün geldiğimiz
içinde bulundukları öğrencilerinin
ALANLARDAKI ENSTITÜ YÖNETIM
noktada 2001 krizinin ardından
ekonomi alanında yetkinleşmelerine
KURULLARINDAKI GÖREVLERIMI
yaşadığımız siyasi ve ekonomik istikrarı
katkıda bulunmaktadır. Ekonomi
ÖRNEK VEREBILIRIM. 2011-2013
devam ettirmekte zorlanıyoruz.
Bölümü’nden mezun ola ya da
ARASINDA KÜRESELLEŞME VE
Ekonomi Bölümü öğrencisi olmasalar
DEMOKRATIK YÖNETIŞIM ARAŞTIRMA
sonra girdiğim Boğaziçi Üniversitesi
da seçmeli olarak ekonomi derslerini
MERKEZI (GLODEM) YÖNETIM KURULU
Ekonomi Bölümü’nden 1987 yılında
alıp mezun olan öğrencilerimiz,
ÜYELIĞI YAPTIM. BU DÖNEMDE
mezun oldum. Ekonomi alanında
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen
GLODEM’IN DÜZENLEMIŞ OLDUĞU
yüksek lisans ve doktora derecelerimi
şirketlerinde ya da üniversitelerinde
BIRÇOK TOPLANTIDA KONUŞMACI
Maryland Üniversitesi’nin College
çalışıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada,
YA DA DÜZENLEYICI OLARAK
Park Kampüsü’nde tamamladım.
lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans
KATKIDA BULUNDUM. 1999-2002
İki yıl Washington’da Dünya
ve doktora programlarımızda dünya
VE 2004-2008 ARASINDA İŞLETME
Bankası Araştırma Bölümü’nde
çapında rekabet edebilecek araştırmacı
ENSTITÜSÜ YÖNETIM KURULU ÜYELIĞI
çalıştıktan sonra, 1994 yılında Koç
ekonomistler yetiştirmekteyiz.
YAPTIM. SON OLARAK, 2013 YILINDA
Bornova Anadolu Lisesi’nden
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Koç Üniversitesi’ne eğitim
öte yandan işlevsel olmayı amaçlıyor. Giriş derslerinde temel kavram ve kuramlar
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak
çalışmaya başladım.
Aradan geçen zaman
Üniversite sınavına girdiğim
KURULMUŞ OLAN KOÇ ÜNIVERSITESI
günler çok gerilerde kaldı. Buna
SAHA ARAŞTIRMALARI MERKEZI
rağmen, ulusal ve küresel boyutta
KURULUŞUNDA GÖREV ALDIM.
diliminde uluslararası ticaret, finansal
yaşadığımız mali krizler, ekonomi
ekonometri ve makroekonomi
politika açmazları ve ikilemleri,
Koç Üniversitesi dışında özel sektör
alanlarında uluslararası düzeyde
yaşadığı çağa, toplumsal ortama
ve kamu kurumlarıyla yakın çalışma
yayınlanmış birçok bilimsel çalışmanın
kayıtsız kalamayan, araştıran,
içindeyim. Hali hazırda özel sektörün
2015-2016
KOÇ ÜNİVERSİTESİNDE 14
039
EKONOMI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
038
040
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
EKONOMI
önemli şirketlerinde yönetim kurulu
Koç Üniversitesi’ne
Üniversite
üyeliğini yürütmenin yanı sıra, başka
girene kadar geleceğe
vatmosferinden çok
şirketlere de danışmanlık vermekteyim.
dair herhangi bir
etkilendim. Okulum hem
Hali hazırda Sabancı Üniversitesi
hedefim yoktu.
akademik, hem iş, hem
bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
GIZEM
Akademisyen olma isteği
ÇAĞDAŞ
de öğrenci ortamlarını
İstanbul Politikalar Merkezi’nin
SAKA
üniversitede şekillendi.
ÖZER
birleştiriyordu.
çalışmalarına Kıdemli Uzman olarak
EKONOMI
EKONOMI-
BÖLÜMÜ
Büyük bir inançla şunu
PSIKOLOJI
YURTDIŞI
katkıda bulunmaktayım. Bahçeşehir
MEZUNU,
söyleyebilirim ki, eğer
ÇIFT ANADAL
BAĞLANTILARI,
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal
1999
Koç’ta okumasaydım
3. SINIF
ÖĞRETIM ÜYELERININ
Araştırma Merkezi’nin (BETAM)
Danışma Kurulu üyesiyim.
Koç Üniversitesi’ndeki 20
yıllık akademik kariyerim sırasında,
041
İŞLETME
HARVARD
ÖĞRENCISI
ÜNIVERSITESI
öğretim üyesi
& WHARTON
olamazdım, çünkü
ÖĞRENCI KULÜPLERI BU OKULU
İŞLETME
yolumu bulmam çok zor
ÖZETLEYEN ŞEYLERIN BAŞINDA
GELIYOR. ÜNIVERSITEYE GIRDIKTEN
YÜKSEKOKULU
KALITESI,
ÖĞRETIM
olurdu. Ben öğrenciyken
TÜSİAD, YASED (Uluslararası
GÖREVLISI
okul ufaktı, sınıflar 10
SONRA PSIKOLOJI BÖLÜMÜNÜN
yatırımcılar Derneği), Türkiye
RESSAM
kişi kadar olabiliyordu.
DE ILGIMI ÇEKTIĞINI GÖRDÜM
İhracatçılar Meclisi (TİM), ve
Dolayısıyla öğretim üyelerimiz bizi çok iyi
VE ILERIDE EKONOMI ILE BUNU
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler
tanıyordu. Bölümde asistanlık yapma fırsatı
BIRLEŞTIREBILECEĞIM FARKLI
Vakfı (TESEV) gibi kuruluşlar için
sunulmuştu. Üçüncü sınıfta, bir alt sınıfa
IŞ ALANLARI OLDUĞUNU FARK
doğrudan ekonomi politikalarının
derse giriyor ve problem çözüyordum.
ETTIM. DISIPLINLERARASI EĞITIM
değerlendirilmesi üzerine ve bu
Ayrıca hocalara araştırmalarında yardım
SAYESINDE DÜNYAYA SIRADAN BIR
politikaların tasarımını etkileyen
etmeye başlamıştım. Tabii ki geriye dönüp
BAKIŞ AÇISINDAN ÇOK DAHA FARKLI
raporlar yazdım. Merkez Bankası’nda
bakınca, aslında onlara pek bir katkım
BAKABILIYORSUNUZ.
yürütülen politika üretmeye yönelik
olmadığını fark ediyorum. Amaçları, bize
hazırlanırken sadece teorik bilgiler
araştırmalara, çalıştaylara ve
akademik dünyayı tanıtmaktı. Bu destek
almıyoruz, farklı disiplinleri görüp kendimizi
konferanslara birçok kez doğrudan
ve iyi niyet için şükran duyuyorum, çünkü
hem tanıyoruz, hem de geliştiriyoruz.
katkıda bulunma fırsatım oldu.
hayatımın gidişini değiştirdi.
Öğrenci kulüpleri bizi iş hayatına hazırlayan
Burada hayata
Geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı’nın
en önemli araçlardan biri. Pazarlama
yürüttüğü 8. ve 9. Kalkınma planlarına
Kulübünde iki farklı etkinliğin başkanlığını
uzman komite üyesi olarak katkıda
yürütüyorum. Buradaki etkinlikler sayesinde
bulundum.
hem kendimizi geliştiriyoruz, hem de çok
güzel işlere imza atıyoruz. Üç yıl boyunca
Koç Üniversitesi İletişim Direktörlüğü’nde
okul tanıtımlarında çalışıp derslerde
gördüğüm teorik bilgileri pratiğe dökme
İŞLETME BÖLÜMÜ PROGRAMI
Kendini geliştirmek, güzel işlere imza atmak
YEREL VE KÜRESEL İŞ
ive eğlenmek isteyenler için doğru yer Koç
Üniversitesi.
ORTAMININ SÜREKLİ
DEĞİŞEN KOŞULLARINDA
BAŞARILI OLMAK İÇİN
İşletme
İşletme Bölümü öğrencileri, hem işletmenin tüm alanlarında hem de hedefleri
doğrultusunda belirledikleri farklı alanlarda eğitim alarak, en ileri yönetim bilgi ve becerileri
ile donatılırlar. İşletme Bölümü ekonomi, pazarlama, finans, muhasebe, operasyon yönetimi,
yönetim bilişim sistemleri, işletme hukuku, yönetim ve strateji alanlarında kuramsal ve
uygulamaya yönelik temel derslerle geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunmaktadır. Bu
GEREKEN YÖNETİM BİLGİ
derslerde sınıf içinde öğretim, benzetim, vaka çalışmaları ve şirket bazlı projeler gibi farklı
VE BECERİLERİNİ VEREREK
yöntemler kullanılmaktadır. Ders dışında da konuk konuşmacıların yaptıkları sunumlar
SORUMLU LİDERLER
YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR.
ve şirketlerin düzenlediği etkinlikler öğrencileri iş hayatına hazırlamaktadır. Mezunların
büyük çoğunluğu finans, denetim ve hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde ağırlıklı olarak
pazarlama, finans, denetim ve satış fonksiyonel alanlarında çalışıyor; üçte biri ise lisansüstü
programlara devam ediyorr.
DETAYLI BILGI IÇIN
http://case.ku.edu.tr/tr/bus/home
2015-2016
voleybol takımının kaptanlığını yürütüyorum.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
şansı buldum. Aynı zamanda iki yıldır erkek
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
İŞLETME
“Marketing Club,” vizyon ve kapasitesiyle
Beril Ünal
Dilek Tut derneğinin gönüllüsü olarak
beni okulun ilk günlerinden içine çekmeyi
İşletme - Ekonomi
Hayalimi Paylaş kulübünde iki yılı aşkın
başardı. O zamanlar, okuldaki en yakın
Çift Anadal 4. Sınıf
süre etkinlik gösterdim. İkinci yılın sonuna
arkadaşlarımın, yani ikinci ailemin bu külbün
Öğrencisi
geldiğimde akademik ve sosyal alandaki
üyeleri arasından çıkacağını bilmiyordum.
BERIL
Lise yıllarımda
başarılarım sayesinde Stanford University
Görev aldığım dört yıl boyunca
ÜNAL
üniversite ve bölüm
Summer International Honors Program’a
ÇIFT ANADAL
tercihlerimde
burslu olarak katılma şansını yakaladım.
4. SINIF
zorlandığım zamanlarda
İki ay Silikon Vadisinde girişimcilik ruhunu
görev üstlendim. Çalışmalarımız hep çok
ÖĞRENCISI
bir okulda aradığım
yaşamak, farklı kültürlerden birçok arkadaş
yorucu, hep çok eğlenceliydi. Bence, iş
özellikleri sıraladım: saygınlık, uluslararası
edinmek, dünyanın en iyi üniversitelerinden
hayatının simülasyonu daha iyi hiç bir yerde
bilinirlik, sosyal aktivitelerin çeşitliliği
birinden sertifika edinmek benim için çok
yaşanamaz.
ve disiplinler arası eğitim anlayışı.
değerli tecrübelerdi. Üçüncü sınıfımda
ÜNIVERSITE ORTAMINDA FARKLI
“exchange” öğrencilere burada bulundukları
şöyle: Marka Değerinin Nesiller arası
hayatımda yaptığım en
öğrendiğim ingilizcemi geliştirmek ve
DISIPLINLERDEN DERSLER ALDIKÇA
dönemde mentorluk ve Stratejik Yönetim
eğitimimi Boğaziçi
Transferi, Ekonomik kriz ve Çalkantı
önemli tercihlerden biri.
daha önceden bildiğim Fransızcamı taze
BIRÇOK KONUYA AŞINA OLAN, NE
alanında akademik bir çalışmada araştırma
Üniversitesi’nde
Dönemlerinde Stratejik Pazarlamanın
Kolay olduğunu iddia
tutmak için “International Student Society”
ISTEDIĞINI DAHA IYI ANLAMIŞ VE FARKLI
asistanlığı yaptım. Bir sonraki dönem,
PROF. DR.
tamamladım. Daha
Rolu: Türkiye ve Yunanistan’a detaylı
MERT
etmeyeceğim ama pişman
kulübünde yer aldım. Burada tek amacım
ALANLARA AÇIK MEZUNLAR VERMEK
Google Online Marketing Challenge
AYŞEGÜL
sonra Michigan State
bakış; Gelişmekte Olan Pazarların Yeni
OVALI
olmadığım şüphesiz.
biraz dil pratiği yapmakken bunun yanında
ISTEYEN BU MODERN KURUMDA EĞITIM
yarışması için grup oluşturduk ve çevrimiçi
İŞLETME
Üniversitesi’nde
Çok Ulusluları.
EKONOMI
İşletme öğrencisi olarak
her kültürden arkadaş edinme fırsatım oldu.
GÖRMEK ISTEDIĞIME KARAR VERDIM.
reklam kampanyamızla Türkiye birincisi
BÖLÜMÜ
Pazarlama ve Lojistik
ÇIFT ANADAL
başladığım akademik
NITEKIM İŞLETME BÖLÜMÜNDEYKEN
ve üç bine yakın takım arasında dünyada
ÖĞRETIM ÜYESİ
Yönetimi doktoramı
MEZUNU,
kariyerimde, çekirdek
ki. Öğrencisi olduğum dört yıl boyunca
ALDIĞIM EKONOMI DERSLERIMI ÇOK
19. olduk. Geçtiğimiz yazdan itibaren de
ACCENTURE-
program sayesinde
“RAMS” Amerikan Futbol Takımı forması
SEVINCE IKINCI SINIFTA ÇIFT ANADAL
uluslararası firmalarda yapmış olduğum
YARATICILIK VE INOVASYON IÇIN
İŞLETME –
1994
Sporu da es geçmemek lazım tabii
tamamladım. Doktoradan sonra
DISIPLINLERARASI YAKLAŞIM VE
yurtdışında öğretim üyeliği yaptım
BILINENIN DIŞINA ÇIKMAK ÇOK
BUSINESS
kendimi keşfetme, daha
altında Koç Üniversitesi’ni hem yurtiçinde
PROGRAMINA BAŞLADIM.
stajlarla kendimi iş hayatına hazırlayıp
ve 1997 yılında Koç Üniversitesine
ÖNEMLI. ÖĞRENME ANCAK FARKLI BIR
ANALYST
iyi tanıma fırsatı buldum.
hem yurtdışında temsil etme gururunu
Koç’ta geçen dört yılıma akademik, sosyal
istediğim alanı seçme yolculuğumda,
katıldım.
ŞEYLE KARŞILAŞTIĞINIZDA MÜMKÜN.
Program kapsamındaki derslerde finansa
yaşadım. Takım olmayı, kardeşliği burada
ve iş hayatına yönelik pek çok şeyi sığdırma
mülakatlara çağrılma aşamasında bile
ETRAFIMIZ BILDIK PARADIGMA VE
olan ilgim beni çift anadal yapmaya teşvik
öğrendim.
imkanım oldu. Birinci sınıfın sonunda çok
Koçlu olmam çok önemli oldu. Bu çeşitli
toplayabilirim: 1. Güçlü Marka Yaratmak
YÖNTEMLERLE ÇEVRILDIĞINDE
etti. Eğitim hayatım boyunca işletme ve
sevdiğim İstatistik dersinin öğretim asistanı
deneyimleri yaşamam için bana ilham
ve Yönetmek ve 2. Ekonomik Kriz
ÖĞRENME YAVAŞLIYOR, HATTA
ekonomi derslerini birlikte yürüterek çok
sahip olmak çok önemli. Bu kimliği
oldum ve iki dönem boyunca haftada iki
veren, ortam sağlayan ve öğrencisine değer
ve Çalkantı Dönemlerinde Stratejik
DURUYOR. DISIPLINLERARASI YAKLAŞIM
değerli hocalarımla tanışma ve birlikte
kazanmak için lisede aldığım frankofon
problem çözüm dersinde arkadaşlarıma
veren bu üniversitede okuduğum için çok
Pazarlamanın Rolü.
YENI ŞEYLERLE KARŞILAŞMAMIZI
çalışma imkanı yakaladım.
eğitimden sonra Koç Üniversitesi benim
yardımcı olma şansını elde ettim. Bir
mutluyum.
Marka Konusunda 2005 yılından
beri Marka Kişiliği, Marka Sevgisi,
SAĞLIYOR VE BU YÖNÜYLE INOVASYON
AÇISINDAN ÇOK KRITIK.
Marka Gücü ve bunların nesiller arası
2015-2016
Bunun dışında, Hazırlıkta
Yüksek Lisans
Çalışmalarımı iki ana başlıkta
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Koç Üniversitesi,
Sürmekte olan çalışmalarımsa
Koç Üniversitesi’nin sağladığı
Günümüzde, uluslararası kimliğe
için en doğru adresti. Daha üniversitemin
sonsuz imkanlar, bana derslerimde
ikinci yılında Avrupanın en iyi işletme
başarıyı yakalamak için ihtiyacım olan
okullarından “Paris-ESSEC Business
transferi konularında çalışıyorum.
12 yıldır Turquality programı
motivasyondan fazlasını verdi. Yüksek
School”da yaşadığım Erasmus deneyimi
Bu disiplinlerarası bir çalışma.
kapsamında Koç Üniversitesi olarak
ortalamam sayesinde ilk yılımdan
veya son yılımda ABD’nin en saygın ve
Pazarlamayla psikoloji ve sosyolojinin
orta ve büyük ölçekli pek çok firmanın
itibaren akademik başarı bursu almaya
prestijli okullarından UCLA’de katıldığım
kesişim noktasında. Ekonomik krizde
yönetici kadrolarıyla tanışma fırsatım
hak kazandım. Ayrıca öğrenci olduğum
Yaz Okulu programı bunların en somut
pazarlama ve özellikle markaya
oldu. Turquality programındaki
yıllarda okulun çeşitli bölümlerde “work-
kanıtları sayılabilir belki de.
yapılan reklam yatırımlarının rolü
firmalarda farklı bölümlerden
study” kapsamında çalışarak hem maddi
çalışması da 2001’deTürkiye’deki kriz
yöneticilerin aynı problemlere/
kazanç elde etme hem de eksik oluğunu
belki de hayatımın en doğru kararını
zamanında başlayan bir çalışma. İki
zorluklara farklı açılardan nasıl
düşündüğüm yönlerimi geliştirme fırsatı
verdiğimi görebiliyorum. İsmimin
senedir aynı araştırmayı Yunanistan’da
baktıklarını gördüm. Disiplinlerarası
yakaladım.
arkasındaki vizyon ve değerlerde Koç
da yapıyoruz. En son ayağında tepe
yaklaşım, özellikle de AR-GE ve
Benim için başarı hiçbir zaman ders odaklı
Üniversitesi’nde geçirdiğim yılların katkısı
yöneticilerin, ekonomide işler kötü
pazarlamanın beraber takım olarak
olmamıştır. KOÇ ÜNIVERSITESI’NIN
çok büyük.
gittiğinde, pazarlama kararlarını verme
çalışması günümüz rekaberinde başarılı
DERS DIŞI IMKANLARI O KADAR FAZLA
aşamasında sektörlerindeki diğer
ürün geliştirmek için çok önemli. Hatta
KI, ŞAHSEN BEN BU IMKANLARDAN
yöneticilerden nasıl etkilendiklerine
inovasyonda öne çıkan pek çok firma
FAYDALANMAYI EĞITIM HAYATIMA
bakıyoruz (social contagion). Bu grup
AR-GE ve pazarlama departmanlarını
SIĞDIRAMADIM.
içi etkileşimi açıklarken sosyoloji ve
birleştiriyor, aynı çatı altında topluyor.
çalışmaları üç yıla sığdırarak erken mezun
psikoloji literatüründen faydalanıyoruz.
Ama yaptığım tüm
oldum. Üniversitenin en köklü kulüplerinden
Bugün arkama dönüp baktığımda,
2015-2016
Lisans ve
EKONOMI
kapsamlı etkinlik başkanlığına kadar birçok
mentorluktan okulun en yüksek bütçeli ve
ÖZSOMER
043
İŞLETME
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
042
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
İKTISADI İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
ULUSLARARASI İLIŞKILER
PROBLEM ÇÖZEBİLME
YETENEĞİ, KAVRAMSAL VE
SAYISAL ANALİZ YAPABİLME
BECERİSİ, ÜLKELER VE
Uluslararası İlişkiler
Lisans eğitimimi
2005 yılında adım
Koç Üniversitesi’ni
2004 yılında Sabancı
attığım ve en güzel
seçmemde birçok
Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan
Üniversitesi’nde
öğrencilik yıllarımı
farklı neden etkili
Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki
tamamladım. Bir
geçirdiğim Koç
kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunuyor.
Bölümün dinamik ve uluslararası kadrosu eğitimde mükemmelliği ve bilimsel
araştırmalarda yaratıcılığı hedeflemektedir. Öğrenciler uluslararası politika, karşılaştırmalı
SIMGE
Üniversitesi’nin
TOLGA
Koç Üniversitesi’nde
SELIM
yönetim danışmanı
ANDI
Türkiye’nin en çok tercih
TAN
sağlanan disiplinler-
ERDEM
ULUSLARARASI
ULUSLARARASI
AYTAÇ
olarak çalıştıktan
İLIŞKILER
edilen üniversitelerinden
İLIŞKILER
arası eğitimdi.
siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt
ULUSLARARASI
sonra 2007 yılında
BÖLÜMÜ
biri olmasının pek
BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI
HAKKINDA DETAYLI BİLGİ
dallarından dersler seçebilme olanağına sahiptir. Bölüm, geniş ve esnek programının
İLIŞKILER
Koç Üniversitesi
MEZUNU,
çok sebebi var
4. SINIF
İLIŞKILER BÖLÜMÜ
yanı sıra, politik ekonomiyi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği de sunmakta
ve uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, güncel Türk siyaseti
ONLARIN SEÇTİKLERİ
ve ekonomisi, Türk Dış Politikası, Orta Doğu Politikası ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
KURUMLARDA MESLEKİ
konularına öncelikli olarak ağırlık vermektedir.
Mezunlara kazandırılan gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal
BÖLÜMÜ
2009
ÖĞRENCISI
AGENCY FOR
elbette. Bence en
İlişkiler Yüksek
TECHNICAL
önemlilerinden
SADECE ALANIMLA ILGILI DERSLERLE
Lisans Programı’na
COOPERATION AND
biri, öğrencilerine
LIMITLI KALMAYIP FARKLI DERSLER
DE ALABILIYORUM. ÇEKIRDEK
ÖĞRETIM
Uluslararası
ÜYESI
DEVELOPMENT
ÖĞRENCISI OLARAK
(ACTED)
kariyerlerine istedikleri
Bu program hedeflediğim doktora
TÜRKIYE
yönü verebilmesi için
PROGRAM DAHILINDE ALMAM GEREKEN
İLETIŞIM
sunduğu seçeneklerin
MATEMATIK, EDEBIYAT, FEN VE DIĞER
bolluğu. Örneğin
SOSYAL BILIMLER DERSLERI BENIM ÇOK
başlayarak akademiye geri döndüm.
KARİYER HEDEFLERİNE
analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş
çalışmalarım için çok iyi bir ön hazırlık
ULAŞMALARINI SAĞLIYOR.
İngilizce donanımı onların seçtikleri kurumlarda mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını
oldu ve 2009 yılında mezun olduktan
sağlıyor.
sonra doktora eğitimime ABD’de, Yale
ben, okulumun bana kazandırdığı bilgi ve
DAHA GENIŞ BIR PERSPEKTIFE SAHIP
Üniversitesi’nde devam ettim. Siyaset
beceriler sayesinde yerel yönetimlerle
BIRI OLMAMDA BÜYÜK ROL OYNADI.
lisansüstü programa devam etmektedir. Mezunlar, devletin çeşitli kademelerinde, banka,
bilimi alanındaki doktora derecemi
ve sivil toplum örgütleriyle çalıştım;
Diğer bir neden ise, Koç Üniversitesinin
ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi sektör
Aralık 2014’te aldım ve Ocak 2015’ten
kariyerime farklı bir yön vermek istediğimde
güçlü akademik kadrosuydu. Alanında
kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde çalışmaktadır. Mezuniyet sonrasında doktora
beri de Koç Üniversitesi Uluslararası
ise uluslararası bir kurumda savaş
uzman ve saygı gören birçok profesörden
programlarını bitiren mezunlarımız akademik kariyerlerini başarı ile sürdürmektedir
İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi
mağduru göçmenlere yardım etmeye
ders alma ve onlarla beraber çalışma şansı
DETAYLI BILGI IÇIN
olarak çalışıyorum.
başladım. Bu noktada Koç Üniversitesi’nin
Koç Üniversitesi’nde bana sunulan sayısız
öğrencilerini yalnızca Türkiye’nin
olanaktan biriydi. Bunların yanı sıra aktif
karşılaştırmalı siyasi davranış alanında
koşullarına göre değil, küresel trend ve
öğrenci kulüpleri ve birçok konuda diğer
sürdürüyorum. Bu geniş alanda özel
şartlara göre yetiştirmesi büyük önem
öğrencilerle çalışabileceğim platformların
olarak ilgilendiğim konular arasında
taşıyor. Uluslararası ilişkilere ilgisi lise
varlığı da seçimimi yapmamda etkin bir rol
oy verme davranışının belirleyicileri,
yıllarında başlamış biri olarak bu özellik
oynadı. Son olarak da Koç Üniversitesi’nin
ekonominin seçim sonuçlarına etkisi,
hayatımı çok kolaylaştırdı. EĞITIMIMI
anlaşmalı olduğu birçok okulda, ortak yaz
popülist siyasi akımlar ve geniş çaplı
ULUSLARARASI SOSYAL AKTIVITELERLE
okullarında ve dünyanın çeşitli yerlerindeki
protesto hareketlerinin dinamikleri
BIRLEŞTIREREK KENDIMI GELIŞTIRDIM
en iyi okullarda değişim programlarına
yer alıyor. Çalışmalarımda ampirik
VE HENÜZ ÖĞRENCIYKEN BIRLEŞMIŞ
katılma şansı, seçimimi yapmamı
olarak çoklu yöntem yaklaşımını
MILLETLER, NATO GIBI ULUSLARARASI
kolaylaştırdı.
benimsiyorum, bunun için projelerimi
KURUMLARDA KOLAYLIKLA STAJ YAPMA
vaka çalışmaları, mülakatlar, kantitatif
FIRSATI BULABILDIM.
metotlar, formal modelleme ve
bir başka güzel farkı ise, öğretim
deneysel tasarımları içeren geniş bir
görevlilerinin öğrencilere verdiği değer.
yelpazede yürütüyorum. Ayrıca bu
Uluslararası bağlantıları ve bilgi birikimleri
konuda her sene bahar döneminde
sayesinde öğrencilerini en güncel
açılan “Karşılaştırmalı Siyasi Davranış”
seçeneklere yönlendirmeleri ve verdikleri
dersini veriyorum.
eğitimle hep bir adım ileride olmalarını
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının %40’ından fazlası mezuniyet sonrası bir
http://case.ku.edu.tr/tr/intl/home
2015-2016
süre özel sektörde
KÜRESEL DİNAMİKLER
VE İNGİLİZCE DONANIMI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
oldu. Öncelikli neden
YRD. DOÇ. DR.
Akademik çalışmalarımı
SORUMLUSU
Koç Üniversitesinin
sağlamaları Koç Üniversitesi’ni farklı
kılıyor. Uzun lafın kısası, Koç Üniversitesi
öğrencilerini gençlerde olması beklenen
en iyi beceri ve değerlerle donatıyor.
Bu sebeple olsa gerek Koç Üniversitesi
mezunları dünyanın dört bir yanında
bulundukları topluma değer katarak sevdiği
işi yapabiliyor.
2015-2016
MEZUNLARA KAZANDIRILAN
045
ULUSLARARASI İLIŞKILER
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
044
Uluslararası Bir Kariyer,
Ancak Uluslararası Bir Öğretim
Kadrosuyla Mümkün.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN TAM ZAMANLI ÖĞRETİM
ÜYELERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DOKTORA
DERECELERİNİ ABD’NİN VE AVRUPANIN ÖNDE GELEN
ÜNİVERSİTELERİNDEN ALDI, KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NE
GELMEDEN ÖNCE ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ
ÜNİVERSİTELERİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin hedefi, öğrencilerin insanlığın kültürel ve
toplumsal mirası hakkındaki bilgi dağarcığını genişleterek toplumları ve bireyleri inceleme
becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
http://cssh.ku.edu.tr/tr
http://www.facebook.com/kocunivcssh
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
049
ARKEOLOJI VE SANAT TARIHI
ÖĞRENCİLER, ÖĞRETİM
ARAŞTIRAN, SORGULAYAN,
ideallerimiz çerçevesinde onu dönüştürmek için her zamankinden
ÜYELERİNİN ÜZERİNDE
ÜRETEN, FARKLILIKLARA
ilişkilendirmek açısından da bir kat daha önem kazanmıştır. Bu
ÇALIŞTIĞI ULUSAL VE
PROF. DR.
bağlamda bilgiyi edinmek, onu değerlendirmek, dönüştürmek ve
AHMET
ULUSLARARASI PROJELERDE
bilgiye bilgi katmak eğitimimizin temel amacıdır. Öğrencilerimizle
AÇIK VE İNSANLIĞIN TEMEL
DEĞERLERİNE SAYGILI
daha büyük. Öte yandan bilginin kendisi, bugünü dün ve yarınla
İÇDUYGU
BİREBİR YER ALARAK
İNSANI
birlikte öğrenmek, merak etmek, eleştirel yaklaşıp yeni bilimsel
BILIMLER VE
bilgiler üretmek, düşüncelerimizi bilim ve sanat alanları içinde
ARAŞTIRMA DENEYİMİ
KATKIDA BULUNMAYI
EDEBIYAT
ifade etmeyi öğrenmek ve öğretmek uğraşı içindeyiz. Bu bakış
KAZANIYOR, GEREK ARAZİ
AMAÇLIYORUZ.
DEKANI
BİREYLERİN YETİŞMESİNE
FAKÜLTESI
açısında önemli olan eğiten ile eğitilen arasındaki bir tür baskıcı
ve hiyerarşik ilişkiyi ortadan kaldırmak ve eğitimde nesne olarak
VE KAZI DENEYİMİ, GEREKSE
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü arkeoloji, arkeolojik bilimler, sanat tarihi, kültürel miras
yönetimi, müzecilik gibi farklı bilim dallarını birleştiren bir eğitim sunmaktadır.
Bölüm öğrencileri, Türkiye’nin Prehistorya, Tunç Çağı, Greko-Romen, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı mirasını ilgilendiren dersler alırken ülkenin coğrafi konumunu çevreleyen Akdeniz,
Yakın Doğu ve Avrupa dünyasının sanat ve arkeolojisi hakkında da bilgi edinirler.
Sanat tarihi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler, Bizans, Selçuklu ya da Osmanlı
Sanat ve Mimarisi alanında öğrendiklerini, müze ve kültürel miras projelerinde staj yaparak
pekiştirebilirler.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinin deneyim kazanmaları fakülte üyeleri
görülen özneleri, kısacası öğretim üyelerini ve öğrencilerimizi, geniş ve fırtınalı bilgi
LABORATUVAR VE ANALİZLER
tarafından yönetilen Alalakh, Barcın Höyük, Konya Ereğli Yüzey Araştırması, Küçükyalı ve/
denizi içinde özgürleştirmektir. Temel amacımız, bilgi edinmeye açık, araştıran,
KONUSUNDA EĞİTİM
veya Seddülbahir arkeolojik kazılarına katılımlarıyla sağlanmaktadır.
sorgulayan, üreten, farklılıklara açık ve insanlığın temel değerlerine saygılı
bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.
ALMA FIRSATINA SAHİP
OLUYORLAR.
Öğrenciler Eski Yunanca, Latince ve Osmanlıca gibi dil derslerinden birini almaya teşvik
edilmekte, dersler arkeolojik kazı alanları ile müzelere yapılan geziler ve alanlarında uzman
kişilerin verdiği konferanslarla zenginleştirilmektedir.
DETAYLI BILGI IÇIN
http://cssh.ku.edu.tr/tr/arha/home
2015-2016
Hızla dönüşen dünyamızda bilginin önemi, bugünü anlamak ve
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
BİLGİ EDİNMEYE AÇIK,
050
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
ARKEOLOJI VE SANAT TARIHI
051
ARKEOLOJI VE SANAT TARIHI
Arkeoloji ve Sanat
yapma olanağı vermesi ve araştırma alanım
Koç Üniversitesi’nin
Tarihi ile Tarih
olan Bizans tarihi ve Bizans sanat tarihi
Arkeoloji ve Sanat
bölümlerinden lisans
alanında çok kaliteli öğretim üyelerine
Tarihi alanlarında ortak
derecelerimi aldıktan
sahip olması seçimimde önemli rol oynadı.
eğitim programına
ALICAN
sonra Yüksek Lisans
KUTLAY
öğrenimim için de en iyi
BÖLÜMÜ’NDEKI ÖĞRETIM ÜYELERININ
VE SANAT
seçeneklerden birinin
ÇEŞITLI GÜNCEL PROJELERINDE YER
VE SANAT
sunulan akademik ve
TARIHI VE
yine Koç Üniversitesi
ALARAK GEÇMIŞE OLAN ILGIM VE
TARIHI
sosyal imkanlar, burs
TARIH
olduğunu belirledim.
MERAKIM DÖNEM GÖZETMEKSIZIN HER
BÖLÜMÜ
olanakları, yurtdışı
ÇIFT ANADAL
Dört senelik lisans
ALANDA GELIŞTI.
MEZUNU,
öğretimim sırasında
her geçen gün daha da tanınır bir hale
2012
Koç Üniversitesi’nin
gelen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat
günlerinde tanışma fırsatı bulduğum,
uluslararası alanda tanınan bir kurum
Tarihi Bölümünün bir parçası olduğum için
her biri kendi alanında önemli araştırma
olması, öğrencilerine dilediğince araştırma
kendimi çok şanslı sayıyorum.
projeleri yürüten öğretim üyelerinin
ARKEOLOJI
BÖLÜMÜ
ARKEOLOJI VE SANAT TARIHI
Yeni kurulmasına karşın
NAIDE
sahip Türkiye’deki
GEDIKLI
yegane okul olması,
ARKEOLOJI
X. SINIF
ÖĞRENCISI
bağlantıları ve Koç
Üniversitesi tanıtım
destekleyici ve yardım sever tutumları
Koç Üniversitesini seçmemi sağladı.
Okulda aldığım her ders bana derin
bir bilgi birikimi ve yepyeni bakış
açıları kazandırmaya devam ediyor.
OKUL BÜNYESINDEKI ARKEOLOJI
LABORATUVARI YA DA ANAMED GIBI
ARAŞTIRMA MERKEZLERI SAYESINDE
PEK ÇOK PROJEYE DAHIL OLMAK,
YAZ AYLARINDA TÜRKIYE’NIN FARKLI
BÖLGELERINDE GERÇEKLEŞTIRILEN
YÜZEY ARAŞTIRMASI VE ARKEOLOJIK
Avusturya’da
duyumsallığı. Örneğin İstanbul’un
ALANLARIMIZ VE EĞITIM VERME
KAZI FAALIYETLERINE KATILMAK VE
Karl-Franzens-
cami külliyelerinin ses, koku ve tat
KONUSUNDA HEYECANLI VE COŞKULU
BU SAYEDE TEORIK BILGININ YANI
Universität’te sanat
manzarası üzerine yayımladığım
KALABILMEMIZE IMKAN SAĞLIYOR.
SIRA PRATIK TECRÜBELER EDINMEK
tarihi alanında yüksek
makalelerde Kuran okumalarının,
DISIPLINLERARASI ARAŞTIRMALAR
DE KOÇ ÜNIVERSITESI’NIN BIZLERE
DOÇ. DR.
lisans eğitimimi
buhurdanlıkların ve imarethanelerde
YAPARKEN BAZEN YENI YÖNTEMLER
SAĞLADIĞI ÖNEMLI IMKANLARDAN.
NINA
tamamladıktan
verilen çorbanın Osmanlı döneminde
VE KAVRAMLAR ÖĞRENMEK IÇIN
ARKEOLOJI
ve çevirmenlik
camilerdeki insan deneyimine
ÖNEMLI BIR ÇABA GÖSTERIYORUM
VE SANAT
sertifikamı
ne şekilde katkıda bulunduğunu
VE BU TECRÜBE BIR ÖĞRETIM ÜYESI
TARIHI
(Almanca/İngilizce/
inceledim.
OLARAK KARŞIMDAKILERLE DAHA
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ÖĞRETIM
Türkçe) aldıktan
ÜYESI
sonra lisansüstü
çalışmalar ve daha klasik anlamda
BULUNUYOR. AYNI ZAMANDA,
eğitimime ikinci
sanat tarihi arasında konumlanan
ÖĞRENCILERIMIZIN SANAT TARIHI VE
bir yüksek lisans ve ardından İslam
araştırmalarımın güçlü bir
ARKEOLOJI GIBI ALANLARI HUKUK,
sanat tarihi alanında doktora eğitimi
disiplinlerarası boyutu var. Ses
IŞLETME VE BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
aldığım University of Minnesota’da
manzarası üzerine yaptığım
GIBI ALIŞILMADIK ÇIFT ANADAL
devam ettim. 2008’den bu yana Koç
çalışmalarda Koç Üniversitesi, İTÜ ve
TERCIHLERIYLE DESTEKLEMENIN
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
yabancı ülkelerdeki başka kurumlardan
KENDILERINE IŞ PIYASASINDA
Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi
ses mühendisleri ve tasarımcıları,
BÜYÜK ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAĞINI
olarak çalışıyorum ve 2014’te doçent
etnomüzikologlar ve müzisyenlerle
KAVRAMALARI GEREKIYOR; ZIRA
ünvanını aldım.
çalışıyorum. DISIPLINLERARASI
SON DERECE NADIR BULUNAN BU
Uzmanlık alanım olan Osmanlı
Antropoloji, tarih, kültürel
IYI EMPATI KURABILMEME KATKIDA
ARAŞTIRMA BIZI HER ZAMAN RAHAT
KOMBINASYONLARA AYNI ZAMANDA
sanat ve mimari tarihi üzerine iki
OLDUĞUMUZ ALANLARDAN ÇIKMAYA,
BÜYÜK TALEP VAR.
ayrı konuda araştırmalarıma devam
PERSPEKTIFLERIMIZI DEĞIŞTIRMEYE
ediyorum: hamamlar ve yapılı çevrenin
ZORLUYOR VE ARAŞTIRMA
2015-2016
2015-2016
BÖLÜMÜ
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ERGIN
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
FELSEFE
GERÇEKLİĞİN ÖĞELERİ
VE BİLİNEBİLİRLİĞİ,
İNSANCA BİR YAŞAMIN
TANIMI VE DEĞERLERİ,
KİŞİSEL VEYA KURUMSAL
EYLEMLERİN DOĞRULUĞU
VEYA YANLIŞLIĞI GİBİ
Felsefe
sonra Boğaziçi
somut sorunları, onların temelinde yatan
Üniversitesi Felsefe
anlamlarla bir araya getirir; bu yüzden de
PROF. DR.
Bölümü’ne girdim.
hukuk, kamu yönetimi, teknoloji ve çeşitli
ZEYNEP
Aynı üniversiteden
bilim dalları olmak üzere diğer disiplinlerle
DIREK
FELSEFE
yüksek lisansımı 1992
sürekli diyalog halindedir. Koç Üniversitesi
BÖLÜMÜ
yılında, doktoramı
Felsefe Bölümü, felsefenin üzerine düşen
ÖĞRETIM
1998 yılında
görevin üç ana eksenini de kapsar: pratik
ÜYESI
ABD’deki University
hayat, temel sorular ve disiplinlerarası
of Memphis’ten aldım. Galatasaray
ÇEŞİTLİ SORULARIN ÖNEMİ
çalışma. Bölümün gücü, uygulamalı etik,
Üniversitesi’nde uzun yıllar ders
TARTIŞILIYOR.
toplumsal ve politik felsefe, felsefe tarihi ve
verdikten sonra önce yarı zamanlı
teorik felsefe alanlarına verdiği özel ağırlık
olarak sonra da tam zamanlı olarak
sayesinde, öğrenciye geniş bir bakış açısı
Koç Üniversitesi Felsefese Bölümü’ne
kazandırırken yüksek seviyeli bir eğitim
geçtim. Şimdi Koç Üniversitesi’nde
vermesinde yatar. Küçük bir bölüm olmanın
profesör kadrosunda görev yapıyorum.
bir atmosfer sunmasıdır.
Bölümün mezunları, çok güçlü
Kıta Avrupası felsefesi
geleneğinde çağdaş felsefe uzmanıyım;
Fransız ve Alman ekolü diyebiliriz.
analitik ve eleştirel donanımın yanında,
19. ve 20. yüzyıl felsefelerinin çeşitli
sağlam bir düşünce tarihi birikimine
izlekleri ve sorunlarının yanı sıra
de sahiptir. Ayrıca mezunlar hem kendi
siyaset felsefesi, etik, değer kuramı,
yeni bakış açılarına ulaştıklarını
Koç Üniversitesi
Üniversite
hayatları hem de diğer bilgi ve etkinlik
feminizm gibi konularda çalışmaya
düşünüyorum. Disiplinlerarası eğitim
Felsefe Bölümü’nden
tercihlerimi yaparken,
alanları üzerine düşünme ve soru sorma
devam ediyorum. Üzerinde çalıştığım
anlayışı tek boyutlu değil, çok boyutlu,
2014 yılının
gelecekte kendimi
yetisini de edinmişlerdir. Bu kazanımların,
kitaplar şunlar:
bir konuyu farklı bakış açılarından ele
Haziran’ında mezun
geliştirebileceğim
mezunlarımıza profesyonel hayatlarında
avantaj sağladığını her sene görüyoruz.
Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü,
felsefi araştırma konusunda da Türkiye’nin
Felsefe ve Feminizm: Feminist
Düşünürlerin Hegel Okumaları
Derrida’nın Siyaset Felsefesi:
Derrida’yı Türkiye’den Okumak
alma donanımına sahip insan yetiştirir.
ECEM
oldum. Felsefe
BAYRAM
bir alan seçmek
Buna Türkiye’de çok ihtiyacımız
CAKA
bölümünün en
ORHAN
istedim; bunun için
FELSEFE
FELSEFE
BÖLÜMÜ
sevdiğim yanı gerek
BÖLÜMÜ
de en uygun alanın
ve edebiyatçılarla sık sık biraraya
3. SINIF
bölüm arkadaşlarımın,
MEZUNU,
felsefe olduğuna karar
gerekse bölüm
2014
verdim, çünkü felsefe
var. Ben doktorlar, psikoterapistler
geldiğim toplantılara katılıyorum.
ÖĞRENCISI
Uluslararası düzeyde yayın yapmayı
kapsamında, 2013 yılında Psikoloji
Disiplinlerarası toplantılara özellikle ilgi
hocalarımın son derece samimi ve
kişinin bakış açısını geliştiren, eleştirel bir
hedefleyen üretken bir gündeme ve
Bölümünden Fuat Balcı ile
gösteriyorum. Onların bir felsefecinin
dostane tavırlarıydı. Bunda Felsefe
bakış kazandıran ve en önemlisi kişinin
öğrencilerin ilgisini canlı tutan, uluslararası
Neuroscience, Biyoloji Felsefesi ve
fikirlerine ilgi göstermelerini değerli
Bölümünün öğrenci sayısı itibariyle küçük
her konu hakkındaki önyargılarını yıkıp,
olmaya yönelen akademik etkinliklerle dolu
Yapay Zeka üzerine bir konferans
buluyorum.
olmasının etkisi var, ama bence en
özgür düşünmesini sağlayan bir alan.
oldukça yoğun bir programa sahiptir.
organize ettik.
büyük etki sadece mutluluk ve sevinçte
Koç Üniversitesi’nde felsefe alanındaki
Üniversitesi’ndeki her öğretim
değil, herhangi bir sıkıntı halinde de bu
akademisyenler öğrencileri her alanda
Fakültesi hocalarından Yiğit Sayın’la
üyesinin yaptığı bir görev. Ben Ethical
insanların yanı başımda olması ve katı
destekliyor, öğrencilerle ilgileniyorlar;
“Ethical Reasoning” dersini birlikte
Reasoning derslerinin koordinatörlüğü
öğrenci-hoca bürokrasisinin olmayışıydı.
öğrenciler felsefeyi özgür bir ortamda
vermek için çalışıyoruz.
görevini yürütüyorum. Ayrıca
Eğitim hayatım boyunca, felsefe
çalışıyor. Bu nedenle Koç Üniversitesi
önde gelen kurumlarından biridir.
2015-2016
Lisesi’ni bitirdikten
Felsefe gündelik hayatta karşımıza çıkan
avantajı ise öğrenciye sıcak ve dost canlısı
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Galatasaray
DETAYLI BILGI IÇIN
http://cssh.ku.edu.tr/tr/arha/home
Disiplinlerarası proje
Önümüzdeki yıl için Hukuk
Öğrenci danışmanlığı Koç
Türkiye’de ve ABD’de çeşitli dergilerin
derslerinin yanı sıra politika, insan ve
felsefe okumak için akademisyenleriyle
Edebiyat Bölümünden arkadaşlarla
yayın veya danışma kurullarında
kadın hakları, psikanaliz ve sosyoloji gibi
birlikte en uygun ortamı sağlayan yerlerden
birlikte toplumsal cinsiyet üzerine bir
üyelik yapıyorum. Türkiye Felsefe
bilim dallarının da felsefi bir disiplin ve
biri. Ayrıca yurt ve burs olanakları, nitelikli
konferans organize ediyoruz.
Kurumu üyesiyim. Avrupa Kültür
bakış açısıyla işlendiği dersler özellikle
akademisyenleri ve öğrencilerin istekleri
Parlamentosu’nun (EUROPEAN
dikkatimi çekti. Dönüp baktığımda
doğrultusunda geliştirilen fiziki imkanları,
çalışmayı teşvik eden bir kurum. Sosyal
CULTURAL PARLIAMENT) Türkiye
Felsefe Bölümünün bana çok yönlü bir
benim Koç Üniversitesi’ni seçmemi sağladı.
bilimlerin, edebiyat ve görsel sanatların
temsilcisiyim.
eğitim verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.
Mayıs 2015’te Karşılaştırmalı
Koç Üniversitesi disiplinlerarası
felsefeden çok faydalandıklarını ve
Aynı zamanda, iyi ki bu bölümü seçmiş,
felsefecilerin de bu disiplinlerle birlikte
çok samimi ve yardımsever insanlarla
çalışarak çeşitli sorunları düşünürken
tanışmış, buradan mezun olmuşum.
2015-2016
FELSEFE BÖLÜMÜ’NDE
053
FELSEFE
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
052
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
Lisans eğitimimi, 1992
Koç Üniversitesi İngiliz
İlkokuldan beri,
yılında Hacettepe
Dili Karşılaştırmalı
üniversitede İngiliz Dili
Üniversitesi Amerikan
Edebiyat Bölümü’nün
ve Edebiyatı ile ilgili
Dili ve Edebiyatı
ilk mezunlarındanım.
Bölümü’nde
ELÇIN
Çok güzel bir dört
IRMAK
belliydi. Liseden mezun
ÇELIKYAY
tamamladım. Yüksek
ÖZKARAKAŞ
yıl geçirdiğim Koç
YILDIZ
olduktan sonra kendime
lisans derecemi
VE KARŞILAŞTIRMALI
Üniversitesi’nin
VE KARŞILAŞTIRMALI
en uygun üniversite olarak
ise 2000 yılında
EDEBIYAT –
disiplinlerarası eğitimi
EDEBIYAT
Koç Üniversitesi’ni görme
BÖLÜMÜ
Bilkent Üniversitesi
PSIKOLOJI
ve diğer akademik
BÖLÜMÜ
sebeplerimin en başında,
İngiliz Dili eğitimi
alanında aldım.
daha sonra da HCT Fujairah’da (BAE)
olduğum Psikoloji Bölümünden de çift
geliyor. Çift ana dal ve yan dal olanakları
akademik yazı ve dil dersleri verdim.
anadal yaparak mezun oldum. Bu bana hem
ile kendini geliştirmek, Onur Programı’na
2011’den beri Koç Üniversitesi’ndeyim
sosyal yaşamımda hem bölümüm İngiliz
başvurarak da seçtiğin bir konu hakkında
ve halen Aakademik Yazı Birimi ve
Dilinde çok farklı bir bakış açısı kazandırdı.
uzmanlaşma şansı elde etmek, akademik
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Bu iki dilde edebiyat tarihini ve temel eserleri incelemenin yanı sıra Fransız, Alman,
Lisans eğitimimden sonra Yeditepe
eğitim görevlileri ve
kampüs hayatının sağladığı sosyal olanaklar
açıdan gelişmeye katkısı olan imkanlar. Bunun
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
yanı sıra, sadece İngiliz edebiyatı değil,
Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans
dünya edebiyatı hakkında da bilgi sahibi
çalışmalarımı tamamladım.
olmanın, okunan metinler hakkında çeşitli
Şu anda İstanbul Aydın Üniversitesi
bakış açılarından eleştirel yazılar yazmaya
becerileri eğitimi ve dil eğitiminde
İngilizce-Türkçe Mütercim Tercümanlık
büyük oranda yardımcı olması da Koç
bilişim teknolojilerinin kullanımı
Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev
Üniversitesinde İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı
bulunuyor. Bir meslektaşımla birlikte
yapıyorum.
Edebiyat Bölümü’nü seçmemde çok büyük bir
Türk üniversite öğrencilerine yönelik
Edebiyatı’nı incelemektir.
burada çalışan nitelikli
zaman ilgi duymuş
akademik yazı, çeviri teknikleri, okuma
BECERİLERİ KAZANIYOR.
ÖĞRENCISI
İngiliz Dili kadar her
Araştırma alanlarım arasında
YAZILAR YAZABİLME
4. SINIF
2012
kültürlerarası iletişim ve retorik,
ile güncel kuramsal ve eleştirel tartışmalar ışığında İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile Türk
ANADAL
olanakları sayesinde
MEZUNU,
yapıyorum.
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün amacı, karşılaştırmalı bir yaklaşım
ÇIFT
Uzun yıllar Bilkent Üniversitesi’nde,
Yabancı Diller Direktörü olarak görev
KARŞILAŞTIRMA, ELEŞTİREL
İNGILIZ DILI
EDEBIYAT
ÜYESI
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
İNGILIZ DILI
VE KARŞILAŞTIRMALI
ÖĞRETIM
METİNLERİ İNCELEME VE
bir bölüm okuyacağım
UMUR
İNGILIZ DILI
ÖĞRENCİLER EDEBİ
055
İNGILIZ DILI VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBIYAT
Koç Üniversitesi’nde aldığım
etken oldu.
bir ders kitabı üzerinde çalışıyoruz.
disiplinlerarası eğitimin bence bir insan için
Özgün deneysel kurgu, edebi ve teknik
hayatta en önemli sorulardan biri olan “Ne
beri edindiğim arkadaşlar, üç yıldır aktif
çeviri ile ilgileniyorum. Bunun yanı sıra
istiyorum?”u cevaplayabilmemde ve geniş
üyesi olduğum Dans Kulübü ve katıldığım
fotoğraf, film, bilgisayar ve elektronik
bir vizyon kazanmış olarak mezun olmamda
çeşitli sosyal aktiviteler, Koç Üniversitesi’nde
alanlarında çalışmalarım da bulunuyor.
büyük katkısı oldu.
okuduğum için kendimi şanslı hissetmemi
Koç Üniversitesi, disiplinlerarası
2011 yılında eğitimime başladığımdan
sağlıyor. Bir sonraki dönem Erasmus Programı
eğitime, çok yönlülük ve araştırmaya
ile Amsterdam’da okuyacak olmam da beni
İtalyan, Rus ve diğer dünya edebiyatlarının da önemli eserleri bu programdaki derslerde
verdiği önem ile tanınan bir kurum.
çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor.
okutulmaktadır. Ana hatlarıyla edebiyat kuramına, farklı dillerdeki edebiyat geleneklerine
Mezunlarımızın birden fazla disipline
ilişkin bilgi donanımını sunan programda öğrencilere edebi metinleri inceleme ve karşılaştırma
ve dile hakim, kendilerini rahatça ifade
becerileri ve metinlere ilişkin eleştirel yazılar yazabilme becerileri sağlanmaktadır. Bu
eden becerikli profesyoneller olarak
bölümde edebiyat, görsel sanatlarla ve medya çalışmalarıyla bağlantılı olarak incelenmekte,
yetişmesi en büyük gurur kaynağımız.
edebiyat-sinema ve edebiyat-tiyatro ilişkileri de ele alınmaktadır.
DETAYLI BILGI IÇIN
http://cssh.ku.edu.tr/tr/encl/home
2015-2016
İNGILIZ DILI VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBIYAT
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
054
056
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
MEDYA VE GÖRSEL
SANATLAR BÖLÜMÜNÜ
Mimar Sinan
Medya ve Görsel Sanatlar
2012 LYS sınavında
Çocuk kitaplarının fiziksel ve
Üniversitesi, Resim
görsel özelliklerinin yaratıcı düşünceyi
sözel puanında Türkiye
dalında lisans,
desteklemesi bağlamında incelenmesi
ellincisi oldum.
California State
ve geliştirilmesi, halk masallarının
FARKLI KILAN EN ÖNEMLİ
Bölümün amacı, esnek eğitim programı ile değişen iletişim ortamının ihtiyaç duyduğu
ÖZELLİK MEDYA, İLETİŞİM,
yaratıcı, yöneticilik becerisine sahip, değişen teknolojilere hakim ve değişimi
YRD. DOÇ DR.
Üniversitesi’nde
illüstrasyonlarla yorumlanması,
İLAYDA
seçmemdeki en
yönlendirebilecek medya profesyonellerini yetiştirmektedir.
ILGIM
Stüdyo Sanatı, Illinois
fleksografik sanatçı kitapları gibi
BILGE
büyük etkenler,
projeler üstünde çalışıyorum.
GÖRSEL SANATLAR VE
VERYERI
KÜLTÜR ALANLARINDA ÇOK
ALACA
Üniversitesinde
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri, üç alanda dengeli bir uzmanlık
MEDYA VE
(Urbana-Champaign)
FARKLI GÖRÜŞ AÇILARININ
edinme imkânına sahiptirler:
GÖRSEL
Sanat ve Tasarım
danışmanıyım ve VEKAM danışma
BÖLÜMÜ
üzerine yüksek lisans,
kurulu üyesiyim. Yüksek Öğretimde
BİR ARADA HARMANLANDIĞI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
PROGRAMI OLMASI.
057
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
►► Görsel ve işitsel içerik üretimi (FILM, ANIMASYON, FOTOĞRAFÇILIK, GÖRSEL TASARIM VE
SANATLAR
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yayın
Koç Üniversitesi’ni
ÖNDER
MEDYA VE
üniversitenin sağladığı
GÖRSEL
burs, araştırma, çift
SANATLAR –
anadal ve uzmanlaşma
ULUSLARARASI
İLIŞKILER
sertifikaları imkanları,
DIJITAL TASARIM)
ÖĞRETIM
Hacettepe’de görsel
Sanat Birliği (CAA), Uluslararası
BÖLÜMÜ
öğretim üyesi
►► Kurumsal iletişim, medya ve kültür sektörü yönetimi
ÜYESI
sanatlar üzerine
Çocuk Edebiyatı Araştırmaları Kurumu
ÇIFT ANADAL
kadrosunun dünya
►► Medya ve toplum hakkında kuramsal çalışmalar ve araştırma.
doktora eğitimimi tamamladım.
(IRSCL), Çocuk ve Gençlik Yayınları
Bilkent ve Richmond Üniversitelerinde
Derneği (ÇGYD) üyesiyim.Sanatsal
Bölümün zorunlu dersleri tüm öğrencilerin kuram, üretim ve yönetim alanlarında güçlü
öğretim üyesi olarak çalıştım. Şu anda
Araştırmalar Atölyesi (https://kuarc.
oluşması ve üniversitenin uluslararası
bir altyapı oluşturmasını sağlayacaktır. Öğrenciler, seçmeli dersler aracılığı ile bu
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
ku.edu.tr/) ve Resimli Kitap Çalışmaları
kimliği oldu.
alanlardan birine odaklanma fırsatına sahip olup, Medya ve Görsel Sanatlar diplomasına
koordinatörüyüm.
(https://kure.ku.edu.tr/) bünyesinde
ek olarak, alan sertifikaları almaya hak kazanabilmektedir. Üniversite bünyesindeki diğer
SANATSAL ARAŞTIRMA
4. SINIF
ÖĞRENCISI
çapında tanınmış
akademisyenlerden
Üniversite tercih döneminde,
yapılan çalışmaların bir kısmı Koç
medya ve görsel sanatlar alanında
tüm öğrenciler Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nün seçmeli derslerini alarak sertifika
ALANLARIM SANAT, TOPLUM VE
Üniversitesi Dil ve İletişim Gelişimi
uluslararası bir bakış açısı kazanabilmek
alabilirler.
INOVASYONU HARMANLAYAN
Çalışmaları Grubu ve Arkeoloji ve Sanat
ve bu bakış açısıyla yine uluslararası
DETAYLI BILGI IÇIN
DISIPLINLERARARASI ÇALIŞMALARI
Tarihi Bölümü ile ortak sürdürülüyor.
alanda başarılı projeler üretebilmek için
http://mava.ku.edu.tr/tr
KAPSIYOR. ÖZELLIKLE HAYAL GÜCÜNÜ
http://www.facebook.com/KUdesignlab
VE OKUMA KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEYEN
disiplinlerarası eğitim, sınırların
http://www.youtube.com/user/mvaku
RESIMLI KITAPLARA ODAKLANIYORUM.
ötesinde düşünmeyi, evrensel bir
olduğuna karar verdim. MEDYA VE
http://www.facebook.com/KUdesignlab
DESEN, ÖZGÜNBASKI, SANATÇI
algıya yakınlaşmayı ve uzmanlıkları
GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ’NDE
KITAPLARI VE KÜLTÜREL MIRASIN
sentezlemeyi destekliyor. Öğrenci ve
TEK BIR DALDA EĞITIM VERMEK
ÇAĞDAŞ SANATSAL PRATIKLERLE ELE
öğretim üyelerini yenilikçi fikirlere bir
YERINE TASARIM, MEDYA YÖNETIMI,
ALINMASI AYRICA ÇALIŞTIĞIM KONULAR
adım yaklaştırırken, sıradışı çalışma
REKLAMCILIK, PAZARLAMA,
ARASINDA.
platformları yaratıyor.
SINEMA GIBI BIRÇOK FARKLI
Koç Üniversitesi’nde
gereken eğitim ve vizyonu Türkiye’de en
iyi verebilecek okulun Koç Üniversitesi
ALANDA DISIPLINLERARASI BIR
EĞITIM MODELI UYGULANMASININ
ILERIDEKI IŞ HAYATIMDA BANA ÇOK
BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAĞINI
DÜŞÜNÜYORUM.
Üniversitedeki ilk yılımda,
araştırmalarda çalışma olanağı
buldum. Gerek üniversitedeki öğretim
üyeleri ile gerek dışarıdan gelen
eğitimcilerle birlikte seminerlere ve
çalıştaylara katılarak alanımda farklı
bakış açıları kazanma ve pratik yapma
imkanı yakaladım. Bu açılardan, Koç
Üniversitesi’nde aldığım eğitimin beni
hem akademik hem de sosyal anlamda
çok geliştirdiğine inanıyorum.
2015-2016
öğretim üyeleri ile birebir akademik
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
bölümümle ilgili derslerin yanında,
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
PSIKOLOJI
başladık. Bu çalışmada çocukların
Koç Üniversitesi
sıklıkla katıldım. Diğer bölümlerle araştırma
dil öğrenme süreçlerine bakarken
Psikoloji Bölümü bir
ve eğitimde önemli işbirlikleri yapılıyor.
kavramların öğrenilmesi ve dille
bütün olarak çok çeşitli
Türk Psikologlar Derneği gibi ulusal ve
etkileşimini anlayarak, erken yaşta
şekilde gelişmemizi
uluslararası mesleki örgütlerle bağları
oluşan dil-düşünce arasındaki ilişkiyi
OZAN
sağlayabilecek
bulunuyor. BEN DE DIĞER BÖLÜMLERLE
inceliyoruz. Bunun yanı sıra, doktora
KURU
imkanlar sunuyor.
DISIPLINLERARASI AKADEMIK
sonrası araştırmalarımı yaptığım
BÖLÜMÜ
Bölümde psikolojinin
PROJELERDE, YINE TÜRK PSIKOLOGLAR
MEZUNU,
çeşitli alanları ve
DERNEĞI BÜNYESINDE MESLEKI
sonucu beyin hasarı oluşan kişilerin
2012
sunulan dersler alanı
TOPLANTILARDA YER ALDIM. PSIKOLOJI
farklı kavramları nasıl anlattığını,
tanımamızı sağlıyor ve eğitim kadrosunun
BÖLÜMÜ TÜM BU IMKANLARIN YANINDA
konuşmada yaşanan sorunların sözel
aktif araştırma projeleri dahilinde deneyim
SOSYAL BAĞLARIN GÜÇLÜ OLDUĞU
olmayan yöntemlerle (jestlerle) nasıl
kazanacağımız birçok asistanlık imkanı
BIR ORTAM SUNUYOR. ŞU AN 2012`DEN
ifade edildiğini araştırıyoruz. Başka bir
bulunuyor. Benim de ilk yıl dil gelişimi
BERI UNIVERSITY OF MICHIGAN - ANN
çalışmamızda da farklı dilleri konuşan
çalışmalarında asistan olma şansım oldu.
ARBOR`DA POLITIK ILETIŞIM ÜZERINE
insanların (Türkçe, İngilizce, Farsça
Bu ilk araştırma deneyimimde sosyal
DOKTORAMI YAPIYORUM. DEMOKRATIK
gibi) değişik olayları sözle ve jestlerle
bilimlerin disiplinlerarası yapısını yakından
SISTEMIN BIREYSEL BOYUTTAKI
nasıl ifade ettiklerini inceliyoruz.
tanıdım. Daha sonraki projelerde sosyal
IŞLERLIĞI, 21. YÜZYIL INSANININ MEDYA
psikoloji alanına odaklandım. Departmanda
ILE OLAN ILIŞKISI, BUNUN BILIŞSEL VE
BÖLÜMÜ “DESIGN LAB” ILE BIRLIKTE
ve öğrenci kulübüyle organize edilen
DAVRANIŞSAL BOYUTLARI ÜZERINE
ORTAK ÇALIŞMALAR YAPIYORUM.
seminer ve konferanslar, psikoloji
YOĞUNLAŞIYORUM.
BUNUN YANI SIRA MÜHENDISLIK
dünyasının çeşitli araştırmalarına ve
oldugum profesyonel yaşamımda Koç
FAKÜLTESI ILE ORTAK PROJE
isimlerine ulaşmamızda büyük rol oynuyor.
Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu
BAŞVURUSUNDA BULUNDUK.
Ben de derslerle ve projelerle gelişen
kimliğimi sürekli yanımda hissediyorum.
AYRICA KOÇ ÜNIVERSITESI
ilgi alanım çerçevesinde bu etkinliklere
STANDARTLARIN ÜZERİNDE
EĞİTİM VERMENİN YANINDA
TEORİK VE UYGULAMALI
ARAŞTIRMALAR İLE
EVRENSEL BİLGİ BİRİKİMİNE
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
KATKIDA BULUNUYOR.
Lisans eğitimimi
PSIKOLOJI KULÜBÜNÜN AKADEMIK
2002 yılında Boğaziçi
DANIŞMANIYIM.
Bireyin hayat boyu gelişimi, topluluk
Üniversitesi Psikoloji
içindeyken gösterdiği farklı tutum ve
Bölümü’nde,
cevap ararken ve problemlere
Günümüzde sorulara
davranışlar, iş yaşamında davranışlarına
YRD. DOÇ. DR.
yüksek lisansımı
çözümler üretirken tek bir disipline
etki eden unsurlar, beynin işlevleri,
TILBE
da 2005 yılında
odaklanılarak düşünmek yetersiz
kişilik, bellek, dil, algı ve algının birebir
GÖKSUN
PSIKOLOJI
Koç Üniversitesi
kalıyor. Hem akademik hayatta,
ilişkilerinden türetici davranışlarına kadar
BÖLÜMÜ
Psikoloji Bölümü’nde
hem de iş hayatında disiplinlerarası
neleri nasıl etkilediği psikolojinin çalışma
ÖĞRETIM
tamamladım. Daha
eğitimi gerektiren bu talepleri
sonra ABD’deki
Koç Üniversitesi en iyi şekilde
alanlarından bazılarıdır.
Psikoloji Bölümünün amacı,
ÜYESI
Temple Üniversitesi’nden 2010 yılında
karşılayabiliyor. Öncelikle farklı
uluslararası standartların üzerinde eğitim
Gelişim Psikolojisi alanında doktora
fakülte ve bölümlerde verilen derslerin
vermenin yanında teorik ve uygulamalı
derecesi aldım. 2014 Ocak ayında Koç
içerikleri disiplinlerarası ve farklı
araştırmalar ile evrensel bilgi birikimine
Üniversitesi’nde çalışmaya başlayana
disiplinleri içeren konuları kapsıyor.
katkıda bulunmaktır. Bölümde bilişsel,
kadar da Pennsylvania Üniversitesi’nde
Öğrencilere sunulan çift anadal ve
gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürlerarası
Nöropsikoloji alanında doktora sonrası
yandal programlarının zenginliği ve
psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış
çalışmalarımı sürdürdüm.
öğrencilerin bunları seçme özgürlüğü,
öğretim üyeleri görev yapmaktadır.
Çalışmalarımı temel olarak
disiplinlerarası iletişimi öğrencilere
DETAYLI BILGI IÇIN
çocuklarda dil ve bilişsel gelişim, dil
aktarıyor. Ayrıca çeşitli bölümlerdeki
http://cssh.ku.edu.tr/tr/psyc/home
ve düşünce arasındaki ilişki, jestlerin
laboratuvar ortamları ve araştırma
(sözel olmayan el hareketlerinin)
projeleri de disiplinlerarası eğitim
dil süreçleri ile ilişkisi, bilişsel
anlayışı içererek planlanıyor. Böylece
nöropsikoloji ve dilin nöropsikolojisi
Koç Üniversitesi, öğrencileri gelecekte
alanlarında sürdürüyorum.
karşılaşacakları deneyimlere
Şu anda çocuklarda dil gelişimi
alanında TÜBİTAK fonlu bir çalışmaya
Şu an çok memnun
hazırlıyor.
2015-2016
ULUSLARARASI
Psikoloji
PSIKOLOJI
dil nöropsikolojisi konusunda, felç
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ,
059
PSIKOLOJI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
058
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
PSIKOLOJI
ÖĞRENCİLERİ, YURTİÇİ
VE YURTDIŞI YÜKSEK
LİSANS PROGRAMLARINA
DEVAM ETMEK VE ÇALIŞMA
HAYATINA ATILMALARINI
SAĞLAYACAK DONANIMLA
MEZUN OLUYOR.
Sosyoloji
İşletme Bölümü’nde,
süreçleri eleştirel bir çerçeveden analiz
doktoramı ise
etmek ve toplumsal sorunlara çözüm
YRD. DOÇ. DR.
Binghamton
bulabilmek için gerekli becerileri ve bilgi
DIKMEN
Üniversitesi,
donanımını kazandırmayı hedeflemektedir.
Bölümün amacı, sosyolojinin ana
kavramları, teorik çerçeveleri ve araştırma
yöntemleri konularında öğrencilere sağlam
BEZMEZ
SOSYOLOJI
Sosyoloji Bölümü’nde
BÖLÜMÜ
tamamladım. Şu
ÖĞRETIM
anda Koç Üniversitesi
ÜYESI
Sosyoloji Bölümü’nde
bir temel vermektir. Bu temel eğitim,
yardımcı doçent olarak çalışıyorum.
öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarından
Çalışmalarımı kent sosyolojisi ve
yararlanılarak hazırlanan, küreselleşme,
sakatlık çalışmaları alanlarında
nüfus dinamikleri, medya ve iletişimin
sürdürüyorum.
Şu anda fizik tedavi ve
sosyolojisi, ırk/etnik yapı, kentsel sorunlar
rehabilitasyon süreçlerinde sakatlığın
ve sosyal dışlanma, gelişme sosyolojisi,
nasıl kurgulandığı ve bu kurguların
siyaset sosyolojisi ve göç sosyolojisi gibi
sakat kişiler tarafından nasıl
derslerle desteklenir.
deneyimlendiğine odaklanan bir proje
Bu dönemin sonunda
yılımda psikoloji derslerine daha hakim
edindiğimiz teorik bilgileri Nadis Eğitim
mezun oluyorum. Koç
olduğumu hissetmemle birlikte hem Prof.
ve Danışmanlık Merkezinde, Erenköy
yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans
rehabilitasyonda refakatçi-hasta
Üniversitesi’ndeki
Dr. Sami Gülgöz’ün Otobiyografik Bellek
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde
programlarına devam etmek ve çalışma
ilişkisi, rehabilitasyonda “yürümek”
Sosyoloji Bölümü öğrencileri,
üzerinde çalışıyorum. Daha özelde,
hayatımın sona
Araştırmaları Laboratuvarında, hem de
ve Dr. Yankı Yazgan’ın Özel Günler
hayatına atılmak için donanımlı bir şekilde
kavramının ne şekilde kurgulandığı,
DENIZ
ermesinin verdiği
Doç. Dr. Bilge Yağmurlu’nun Çocuk
Polikliniğinde yaptığım stajlarla pratiğe
mezun olurlar. Mezunlar, piyasa araştırma
rehabilitasyon teknolojileri ve
ÖZSOY
hüznün yanı sıra,
ve Aile Çalışmaları Laboratuvarındaki
geçirdim. Dördüncü yılımda okulumuzun
ve geliştirme firmalarında, danışmanlık
televizyondaki sağlık programlarında
VE SOSYOLOJI
böylesine unutulmaz
araştırmalarında çalışmaya başladım.
KU Gönüllüleri Kulübünün alt projesi olan
firmalarında, reklamcılık ve insan kaynakları
sakatlık temsilleri üzerine araştırmalar
BÖLÜMÜ
ve ayrıcalıklı bir beş
Yeterince motive ve sorumluluk bilincine
Kümyüp, Koç Üniversitesi Minik Yürekler
sektöründe, medyada ulusal veya
yapıyorum.
ÇIFT ANADAL
yılı yaşamış olmanın
sahip olduğunuzda kaçıncı sınıfta
Projesine dahil oldum ve bir yıl boyunca
uluslararası sivil toplum kuruluşlarında
mutluluğunu yaşıyorum.
olduğunuzun çok önemli olmadan size
Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumunda
araştırmacı olarak çalışmayı tercih
Bulut ile yürüttüğümüz bir projede,
Beş yıl sonra şu an da
güvenilmesi ve araştırmalarda görev
her Cumartesi günü birlikte üç saat
etmektedir.
sakatlığın televizyonda yer alan
bana çizdiği yol ve verdiği bilgi birikimi,
verilmesi gerçekten de az üniversitede
geçirdiğim dünyalar güzeli bir miniğim
DETAYLI BILGI IÇIN
sağlık programlarındaki temsilleri
vizyon, çevre ve özgüven nedeniyle
olan bir fırsat. ÜÇÜNCÜ SINIFA ERASMUS
oldu. Kümyüp’ün sayesinde gönüllülük o
http://cssh.ku.edu.tr/tr/psyc/home
üzerine çalışmaktayız. Bunun
kararımın ne kadar doğru olduğunu bir kez
DEĞIŞIM PROGRAMIYLA BIR DÖNEMLIK
kadar hoşuma gitti ki yılsonunda, gönüllülük
dışında kurum içerisinde yeni gelen
daha görüyorum.
GITTIĞIM HOLLANDA’DAKI TILBURG
organizasyonu olan AIESEC ile Arjantin’de
öğrenci danışmanlığı yapmaktayım
4. SINIF
ÖĞRENCISI
Üniversiteye girdiğim andan
2015-2016
Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine toplumsal
ekonomi politiği, aile sosyolojisi, eğitim
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Lisans eğitimimi
MAVA Bölümü’nden Ergin
ÜNIVERSITESINDE BAŞLADIM VE
iki ay boyunca bir çocuk esirgeme
ve Koç Üniversitesi Etik Kurulu’nda
itibaren hem akademik, hem de sosyal
ALDIĞIM DEĞIŞIK DERSLERDEN
kurumunda çalıştım.
görevliyim.
anlamda aktif oldum ve gördüm ki
ÖĞRENDIĞIM KADAR, EDINDIĞIM
üniversite nasıl başlarsa öyle gidiyormuş.
ULUSLARARASI ARKADAŞLARDAN VE
sıra tüm öğrencilerin standart olarak
İlk yılımda girdiğim Psikoloji Kulübünde
GEZDIĞIM AVRUPA ÜLKELERINDEN
almak zorunda olduğu sanat, etik, tarih,
düzenlediğimiz psikoloji günlerinde Lambda
DE BIR O KADAR ÖĞRENDIM.
edebiyat gibi dersler ile disiplinlerarası
ve Şizofreni Derneği üyelerini, sanat
HOLLANDA’DAN DÖNDÜĞÜMDE,
eğitimi sağlamasıyla, öğrenci kulüplerini
ve psikodrama terapistlerini ağırladık;
ALDIĞIM BIR SOSYOLOJI DERSINE
teşvik etmesiyle, her gün ev sahipliği
Resim Kulübüyle ilk yağlıboya sergisini
DUYDUĞUM HAYRANLIKLA SOSYOLOJI
yaptığı farklı sosyal etkinlikleriyle, staj
gerçekleştirdik ve KoçDans Kulübünün
ILE ÇIFT ANADAL YAPMAYA KARAR
imkanlarına erişimi kolay kılmasıyla, yurt ve
festival ekibinde çalışma imkanım oldu,
VERDIM, BU DISIPLININ PSIKOLOJIYI
kampüs hayatıyla ve bilime verdiği değer
daha sonra dansçı olarak da etkinliklere
TAMAMLAYICI OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM.
ile Koç Üniversitesinin hem akademik
katıldım. İlk yılımın yazını kampüste, tanıtım
Psikoloji, bünyesinde birçok
Alanlarımızla ilgili derslerin yanı
hem de sosyal gelişimime ciddi bir ölçüde
ve kayıt günlerinde çalışarak geçirdim;
farklı alt alanı barındıran bir bölüm,
katkı sağlayıp, beni hayatımın bir sonraki
yaz sonundaysa halen devam eden Üstün
ben de bu alanlar arasından klinik
evresine tam anlamıyla hazırladığını
Akademik Başarı Bursunu aldım. İkinci
psikolojiyi seçtim. Bu süreçte okulda
düşünüyorum.
2015-2016
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
PSIKOLOJI
061
SOSYOLOJI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
060
062
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
SOSYOLOJI
Yedi yıldır Vehbi Koç
ALIYOR OLMAK EĞITIMIMIN DERINLIĞINI
Koç Üniversitesi’nin
BİRÇOK DERS ARKEOLOJİ VE
Vakfının eğitim, kültür,
ARTIRDI. Akademik kadromuzun farklı
bence sunduğu en
sağlık projelerini
alanlarda ve uygulamaya yönelik sektörle
önemli fırsatlardan
SANAT TARİHİ, SOSYOLOJİ,
yönetiyorum. Vehbi Koç
iç içe çalışmalar yürütüyor olmasının
biri, disiplinlerarası
EKONOMİ VE ULUSLARARASI
SEÇIL
Vakfı olarak toplumun
hem eğitim kalitesine, hem de mezuniyet
İNCI
eğitim anlayışına
KINAY
sonrasında seçebileceğiniz alanların
ÜNAL
İLİŞKİLER BÖLÜMLERİYLE
daha hızlı gelişmesine
sahip olması. Benim
BÖLÜMÜ
destek olmak ve
zenginliğini görmenizde büyük katkısı
MEZUNU,
Türkiye’ye fayda
olduğunu düşünüyorum.
2004
sağlamak amacıyla,
SOSYOLOJI
VKV PROJE
YÖNETICISI
063
TARIH
Ayrıca Koç Üniversitesinin öğrenci
“en iyi”ye örnek olan,
kulüpleri aracılığıyla imkan verdiği sosyal ve
sürdürülebilir ve
kültürel faaliyetler de eğitimi tamamlayıcı
SOSYOLOJI
ORTAK OLARAK VERİLDİĞİ
BÖLÜMÜ
Koç Üniversitesi’ni
VE MAVA
seçmemdeki en önemli
İÇİN, TARİH BÖLÜMÜ
ÇIFT ANADAL
etmenin de bu olduğunu
ÖĞRENCİLERİNİN ÇİFT
4. SINIF
ÖĞRENCISI
söyleyebilirim. Sosyoloji
bölümü dördüncü sınıf
ANADAL VEYA YANDAL
YAPMASI ÇOK KOLAY
Tarih
Tarih Bölümü’nün amacı öğrencilere hem Türkiye hem de dünya hakkında geniş bir tarih
bilgisi ve perspektifi kazandırmaktır.
Tarih Bölümü’nde Bizans, Osmanlı, Modern Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve Avrupa
tarihi yanında Yunanca, Latince ve Osmanlıca ve Balkan tarihi dersleri verilmektedir.
Osmanlı paleografyasını öğrenmek isteyen öğrencilere Ayvalık’taki Harvard-Koç Osmanlıca
Yaz Okuluna katılma imkanı sunulmaktadır. Öğrenciler ayrıca Akdeniz, Avrupa ve Ortadoğu
arkeolojisi, sanat ve mimarlık tarihi alanlarında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünden
dersler alabilmektedirler. Bunların yanında, ideolojilerin tarihi, toplumsal cinsiyet, kültür ve
politika gibi konularla ilgili dersler de seçmeli olarak sunulmaktadır. Birçok ders Arkeoloji ve
Sanat Tarihi, Sosyoloji, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile ortak olarak verildiği
tekrarlanabilir modeller geliştirmek üzere
unsurlar. Öğrencilik yıllarımda Sanat
öğrencisiyim. Aynı zamanda Medya ve
çalışıyoruz. Koç Üniversitesinde Sosyoloji
Kulübünün kuruluşunda ve faaliyetlerinde
Görsel Sanatlar Bölümü ile çift anadal,
Bölümünde eğitim almak şu anda geldiğim
aldığım görevler de beni hayata hazırlayan
Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü ile yandal
noktaya beni taşıyan, kendimi keşfetmemi
önemli deneyimler oldu.
yapıyorum. MESLEĞIMI SEÇMEDEN
Araştırma Merkezinin zengin kütüphanesinden yararlanabilmekte, konferans ve
ÖNCE HEM ÇEŞITLI ALANLARDA
seminerlerine katılabilmekte ve yurtdışından gelen araştırmacıların uzmanlıklarından
ve yerel gündemi takip etmek, bilgiye
ÇALIŞMALAR YAPMA, HEM DE FARKLI
faydalanabilmektedirler.
eğitim anlayışıyla sosyoloji bölümünde
ulaşmak için yaratıcı yollar bulmak, kendine
BÖLÜMLERDEN ALDIĞIM DERSLERLE
DETAYLI BILGI IÇIN
okuyor olmak dünya görüşümü ve
güvenerek hedefe odaklanmak; bunlar Koç
KENDIMI GELIŞTIRME FIRSATI BULDUM.
http://cssh.ku.edu.tr/tr/hist/home
konuları ele alış biçimimi doğrudan
Üniversitesinde geliştirdiğim yetkinliklerim.
Akademik hayatıma istediğim gibi yön
sağlayan, çok pozitif bir deneyimdi.
Üniversitemizin disiplinlerarası
zenginleştirdi. SOSYOLOJI GIBI
Çok yönlü düşünmek, dünyayı
Türkiye’de okuyup dünya
için tarih öğrencilerinin çift anadal veya yandal yapma imkanı kolaylaşmaktadır.
Bölümü öğrencileri, Beyoğlu’nda bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri
verebilmemin yanında, kulüplerde aldığım
TOPLUMLARI VE BIREYLERI ANLAMAYI
standartlarında eğitim ve sosyal gelişim
rollerle ve okulda üretim sürecine katıldığım
HEDEFLEYEN BIR BILIM DALINDA
imkanı veren bir kurum arıyorsanız Koç
aktivitelerle de üniversite hayatımı dolu
DISIPLINLERARASI YAKLAŞIMDAN ÇOK
Üniversitesi sizin için en doğru adres…
bir şekilde yaşama şansım oldu. Koç
çok şey kattığını söyleyebilirim.
2015-2016
GIBI FARKLI DALLARDAN DERSLER
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
akademik açılardan geliştirdiğini ve bana
2015-2016
Üniversitesi’nin beni hem sosyal hem
POLITIKA, TARIH, DOĞA BILIMLERI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
FAYDALANIYORSUNUZ; EKONOMI,
064
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
İNSANI BILIMLER VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
TARIH
065
TARIH
Doktoramı Harvard
Sanırım Koç
Üniversitem, benim için pek çok yönden
hayat yolumda, bu felsefe sayesinde kendimi
Koç Üniversitesi’ne ilk
ne yapmak ve nereye gelmek istediğimi
Üniversitesi’nde
Üniversitesi’ne
değerli. Öğrenciliğim süresince sayısız
geliştirmek adına pek çok akademik ve sosyal
geldiğimde bölümüm,
eğitimim süresince yaşayarak keşfettim. Bu
tamamladıktan sonra,
olan gönül bağımı
sosyal olanakları bana yeni deneyimler
imkana sahip oldum. Oxford Üniversitesinde
hayallerim ve hatta
bağlamda edindiklerim bana yepyeni kapılar
Wissenschaftskolleg
anlatan en güzel şey,
kazandırırken, insan olarak da donanımımı
iki senelik Modern Orta Doğu Çalışmaları
yaşadığım hayatla
açtı. ŞU AN TARIH DERSLERI YANINDA
YRD. DOÇ. DR.
Berlin’de araştırmacı
KEREM
birkaç arkadaşımın
güçlendirdi. Öğretim üyelerinin hiç
yüksek lisans programını tamamladıktan
GÖKSÜ
ilgili sorgularım ve
HUKUK DERSLERI DE ALIYORUM VE
ASLI
ve Oxford
TINAZ
bunu fark ederek
kapanmayan kapıları ve her seferinde
sonra, yine aynı üniversitede Geç Osmanlı
İLBAŞ
çekincelerim vardı.
EĞITIM HAYATIMA TARIH-HUKUK ÇIFT
NIYAZIOĞLU
TARIH
TARIH
TARIH
Üniversitesi’nde
BÖLÜMÜ
bana söylediği gibi,
öğrencinin önüne daha fazlası sunulan
Dönemi üzerine doktora çalışmalarımı
BÖLÜMÜ
Geçen üç yılın
ANADAL PROGRAMIYLA DEVAM ETMEYI
BÖLÜMÜ
öğretim üyesi
MEZUNU,
mezun olup eğitimimi
eğitim olanakları, ufkumu hep bir adım
sürdürüyorum. Vardığım noktada emin
3. SINIF
sonunda diyebilirim
PLANLIYORUM. KOÇ ÜNIVERSITESI
ÖĞRETIM
olarak çalıştım.
2010
başka üniversitede
ileriye taşıdı. Eşsiz doğası ve kampüs
olduğum şey, yaşamımda geriye dönüp
ÖĞRENCISI
ki bir daha ÖSS’ye
FARKLI KÜLTÜRLERI, ÖĞRETILERI VE
ÜNIVERSITESI
sürdürmeme rağmen,
alanında çok güzel bir beş yıl yaşadım.
baktığımda, Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim
girsem ilk tercihim yine Koç Üniversitesi
DENEYIMLERI SENTEZLEYEBILECEĞIMIZ
Üniversitesi Tarih Bölümüne katıldım.
DOĞU
başkalarına Koç
beş yılın her dakikasını, bugün olduğu gibi
Tarih bölümü olurdu. Burada sadece
ÖĞRENCI ENDEKSLI BIR EĞITIM YUVASI
Çalışmalarımda erken modern Osmanlı
ÇALIŞMALARI
Üniversitesinden
sevginin muhtemelen en büyük nedeni,
daima zevk ve minnetle anımsayacağım.
tarih alanında değil, yeteneğim olduğunu
OLMANIN YANI SIRA, SIZE HER TÜRLÜ
bahsederken, bilinçaltı
Koç Üniversitesinin öğrenci odaklı ve sizi
düşünmediğim birçok alanda ders alma
FIRSATI DEĞERLENDIRMEYI ÖĞRETEN,
bir coşkuyla ve üstüne
çok yönlü bir insan olarak ileriye taşımaya
fırsatım oldu. Kendi alanlarında oldukça
YURTDIŞI IMKANLARI SUNAN VE
hedefli eğitim felsefesi. Çizmek istediğim
başarılı ve deneyimli hocalarım sayesinde
UFKUNUZU GENIŞLETEN BIR YER.
ÜYESI
Eylül 2006’da Koç
biyografi yazıcılığı ve rüyalar tarihi
üzerine yoğunlaşıyorum. Biyografi
yazarlarının eserlerinde aktardıkları
OXFORD
DOKTORA
ÖĞRENCISI
basa basa “üniversitem” diyebilmem.
Ancak bunların ötesinde kalbimdeki
rüya anlatılarını inceleyip bunlar
üzerinden Osmanlı İstanbul’unun
kültür hayatını araştırıyorum.
Derslerimde de tarihi mekanları
gezerek, kaynakları tartışarak, yeni
yöntemleri inceleyerek bu tarihi
öğrencilerimle birlikte keşf etmeyi
amaçlıyorum.
Öğrencilerimizi yakından
tanıyıp onlarla birlikte çalışmak biz
Koç Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim
üyeleri için çok önemli. Bu amaçla
onları proje dersleri veya asistanlık
işleriyle yürüttüğümüz araştırma
projelerine dahil ediyoruz. Bölüm
olarak özellikle önem verdiğimiz diğer
bir alan ise, öğrencilerimizin önde
gelen uluslararası üniversitelerle
kurduğumuz bağlantılardan
yararlanmaları. Örneğin ilgi duyan
Osmanlıca Yaz Okulu’na burslu olarak
katılma imkanı sunuyoruz.
2015-2016
gerçekleşen Harvard-Koç Üniversitesi
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
öğrencilerimize her yaz Ayvalık’ta
Fen Fakültesi
Fen Fakültesi’nin amacı, akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip,
öğrenmeye istekli, gelişime açık ve başarıya ulaşacak öğrenciler yetiştirmektir.
Fen Fakültesi, öğrencilerin sosyal ve ahlaki sorumluluklara sahip, öğrenmenin
değerini bilen ve kendilerine güvenen bireyler olarak gelişmelerini desteklemektedir.
Fakülte; Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde
uzmanlaşan öğrenciler yetiştirmekle beraber, “Ortak Program” derslerinin fen ve
matematik tabanlı olanlarını da vererek diğer fakültelerde okuyan öğrencilere sağlam bir
fen ve matematik altyapısı oluşturma olanağı sağlamaktadır.
Fen Fakültesi mezunlarının bir kısmı Kuzey Amerika ve Avrupa’nın önde gelen
üniversitelerinde burslu olarak lisansüstü eğitimlerine devam etmekte, bir kısmı da yurtiçi
ve yurtdışı şirketlerde çalışmaktadırlar.
http://science.ku.edu.tr/tr
https://www.facebook.com/kocunivscience
FEN FAKÜLTESI
069
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Temel Bilimlere ilgi duyan, kendine akademisyenliği veya
Fen Fakültesi Laboratuvarları
endüstriyel AR-GE’yi kariyer hedefi olarak belirleyen tüm
lise öğrencilerimizi, fakültemizin sunduğu araştırma odaklı,
İleri Seramik Malzemeler Laboratuvarı
Koç Üniversitesi Polimer
disiplinlerarası lisans eğitiminden ve modern araştırma
Son derece benzersiz, büyük ölçüde
Araştırma ve Teknoloji Laboratuarı
PROF. DR.
olanaklarından faydalanmaya davet ediyoruz.
uygulanabilir kimyasal ve fiziksel özellikleri
KU POLYTEAM
ALPHAN
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, sorgulayan, yaratıcı, bağımsız
nedeniyle, katmanlı materyallerin ve metal oksit
Polimerik malzemeler hafif fakat yüksek
Fen Fakültesi hedeflemektedir. Fakültemizde, Fizik, Kimya, Matematik
Dekanı
ve Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere dört bölüm
araştırma yapabilen, gelişime açık bilim insanları yetiştirmeyi
nanoyapıların hazırlanması, geliştirilmesi ve
mukavemete sahip olmaları, diğer malzemelere
uygulanmasına odaklanıyor. Bu gelecek vaat
göre çok daha düşük sıcaklıklarda
eden materyaller iyon değişimi, elektrokimya,
işlenebilmeleri, düşük maliyetleri ve tasarım
bulunmaktadır. Hem eğitimde hem de araştırmada aktif olarak faaliyet gösteren
fotoelektrokimya ve fotolüminesans gibi birçok
ve üretim kolaylıkları nedeniyle günümüzde
bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. Fakültemizde görev yapan 40 tam zamanlı
alanda uygulamalara sahiptir. Fonksiyonel
çok geniş uygulama alanları bulan kritik
öğretim üyemizin tümü uluslararası düzeyde araştırma yapmakta ve konusunun
filmlerin elektrokimyasal, optik ve katalitik
malzemelerdir. Polimerik malzemelerin en
önde gelen otoriteleri arasında yer almaktadır. Öğretim üyelerimiz, aralarında
uygulamalarıyla ilgileniyor.
önemli kullanım alanları arasında sağlık,
otomotiv, mikroelektronik, havacılık ve
TÜBİTAK Bilim, TÜBİTAK Teşvik ve TÜBA GEBİP Ödülü’nün de bulunduğu
birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. Birçok araştırma projelerimiz üniversite
Araştırma Projeleri
uzay, tekstil, ambalaj ve spor malzemelerini
dışından kaynaklarla desteklenmektedir. Fakülte bünyesinde, modern eğitim
Katmanlı oksitlerin ve titanatlar, ZnO, TiO2
sayabiliriz.
laboratuvarlarının yanı sıra, lisans eğitimi alan öğrencilerin de faydalanabileceği
gibi metal oksitlerin enerji uygulamaları için
20 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Teorik çalışan öğretim üyelerimizin
incelenmesi
Koç Üniversitesi Polimer Araştırma ve
Teknoloji Laboratuarı (KU POLYTEAM), İskender
Yılgör ve Emel Yılgör tarafından kurulmuş ve
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen Koç Üniversitesi Yüzey
Tübitak Ve Kütem Projeleri
sürdürülmektedir. KU PolyTeam grubunun
Teknolojileri Araştırma Merkezi ve Tüpraş destekli Enerji Araştırma Merkezi, lisans
Fotoelektrokimyasal su ayrıştırma için
araştırma çalışmaları polimer tasarımı,
öğrencilerine modern cihazlarla donatılmış bir araştırma altyapısı sunmakta ve
fonksiyonel materyallerin incelenmesi
sentezi, karakterizasyonu ve polimerlerde
öğretim üyeleri ile birlikte bilimsel araştırmalara katılma imkânı tanımaktadır.
Çok kristalli nadir toprak elementi
yapı-morfoloji-özellik ilişkilerinin belirlenmesi
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, LYS sonuçlarına göre, temel bilimleri hedefleyen
YAG (ITRIYUM ALÜMINYUM GARNETI) transparan
gibi hem temel bilimsel, hem de sağlık, tekstil
öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Fakültemizde okumaya
oksidin tek kristalli YAG kaynaklarına yönelik
ve otomotiv alanlarına yönelik uygulamalı
hak kazanmış olan öğrencilere burs desteği sağlanmakta ve lisans eğitimi sırasında
alternatif lazer kaynakları olarak sentezi ve
araştırmaları kapsamaktadır. Üzerinde yoğun
dahi araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı sunulmaktadır. Bu imkânlardan
karakterizasyonu TÜBİTAK
olarak çalışılan sistemler poliüretanlar, silikon
faydalanarak, lisans eğitimi sırasında bilimsel makale yayınlayabilen birçok
Nadir toprak elementleri ile
kopolimerleri, epoksi reçineleri, biyouyumlu
mezunumuz da olmuştur. Lisans öğrencilerimiz ile en saygın uluslararası bilimsel
katkılanmış Perovskit tip katmanlı oksitlerin
ve biyobozunur polikaprolakton polimerleri ve
dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde araştırma makalemiz bulunmaktadır. Çift
nanotabakalarının sentezi ve karakterizasyonu
bunların çeşitli nanokompozitleridir. Bunlara ek
ana dal programlarına dahil olarak, öğrencilerimizin iki diploma alarak mezun
(TUBİTAK)
olarak nanosilika kaplı süperhidrofobik polimer
olmaları da mümkündür. Fen Fakültesi mezunlarımızın yarıya yakını Kuzey Amerika
yüzeylerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonu
ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde burslu olarak lisansüstü eğitimlerine
da çok önemli bir araştırma alanıdır.
PolyTeam grubu temel araştırma
devam etmekte, bir kısmı ise yurt içi ve yurt dışı şirketlerde çalışmaktadırlar.
Mezunlarımıza, Fizik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Matematik, Moleküler
çalışmalarının yanı sıra endüstriyel projeler
Biyoloji ve Genetik veya Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği yüksek lisans
kapsamında ürün geliştirme, pilot üretim,
programlarımıza devam etme olanağı da sunulmaktadır.
süreç ve ürün optimizasyonu konularında
çalışmaktadır.
PolyTeam’in güncel araştırma projeleri özet
olarak:
►► Doku mühendisliği için 3 boyutlu,
biyobozunur polimerik yapıların geliştirilmesi,
►► Poliüretan bazlı yapay damarların
geliştirilmesi,
►► Kendi kendini temizleyebilen süperhidrofobik
yüzeyler,
►► Biyofilm oluşumunu engelleyen yüzeyler,
►► Buz tutmayan kaplamalar ve boyalar,
►► Polimerik nanokompozitler
2015-2016
kullanabileceği yüksek performanslı bilgisayar sistemleri de mevcuttur. Ayrıca,
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
SENNAROĞLU
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Koç Üniversitesi Lazer Araştırma
optik aygıtların, optofluidik çip-içinde-lab
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN ANA
Laboratuvarı
aygıtların, moleküler sensörlerin geliştirilmesi
BAŞLIKLARI ŞÖYLE SIRALANABİLİR:
1994 yılında kurulan Koç Üniversitesi
ve optofluidik temelli biyoenerji çözümlerinin
Mikro/nano-fotonik, optofluidik,
Lazer Araştırma Laboratuvarı’nda, farklı
üretilmesidir. Yürütülen çalışmalar aşağıdaki
mikrofluidik, moleküler sensörler, tek
dalga boylarında çalışabilen özgün katı hal
başlıca konuları kapsamaktadır:
molekül mikroskopisi/spektroskopisi,
konfokal mikroskopi, zaman korelasyonlu
lazerlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Katı hal lazerlerinde optik kazanç elde
OPTOFLUİDİK
tek foton sayma, optik mikro kovuklar,
etmek için, içerisine ışıyabilen iyon
Sıvı mikrodamlaların oluşturduğu optik
çip-içinde-lab aygıtları ve optik cımbızlama/
katkılanmış kristaller, camlar veya seramikler
mikrokovukların veya ileri malzemeler ya da
esnetme.
kullanılmaktadır. Geniş bir dalga boyu
ileri mikroüretim teknikleri ile üretilen yeni
aralığında ışıyabilen iyonlar kullanıldığı
optofluidik dalga kılavuzlarının incelenmesi
Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı
Bu laboratuvarda kimyasal olayların
zaman, femtosaniye sureli, veya bir başka
değişle, saniyenin trilyonda birinden daha
TEK IŞIYAN MOLEKÜLLERİN MİKROSKOPİSİ
matematiksel modellenmesi yapılmaktadır.
kısa süreli, lazer darbeleri de üretmek
VE SPEKTROSKOPİSİ
Maddenin yapısına ait, ışığa ve ısıya
mümkün olabilmektedir. Laboratuvarda son
Tek molekül mikroskop/spektroskopi
karşı duyarlılık, parçalanma, reaksiyona
dönemlerde yapılan deneysel çalışmalarda,
çalışmaları için yeni moleküler sistemlerin
girme gibi temel özelliklerin, bu modeller
grafen ve karbon nanotüp gibi nano yapılı
incelenmesi. Zaman korelasyonlu tek foton
sonrasında hem nasıl oluştukları hem de
malzemeler kullanılarak femtosaniye sureli
sayma deneyleri ve ev yapımı bir konfokal
neden ortaya çıktıklarını anlamak mümkün
lazer darbe üretimi gerçekleştirilmiştir.
mikroskop ile biyolojik görüntüleme.
olmaktadır. Çok yoğun bilgisayar zamanı
gerektiren bu araştırmalar az sayıda
lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine
OPTİK TUZAKLAMA
molekülü içerdiği zaman kuantum teorisi
Anorganik Kimya Araştırma
da toplantıya davet ederek... Benzer
farklı uygulama alanlarının nasıl
de araştırma olanağı sağlanmaktadır.
Optik cımbızlama ve optik esnetme ile
ile veya çok sayıda molekülü içerdiği
Laboratuvarı
şekilde, su ve yağ etkileşmek istemez,
yaratılabileceği üzerine odaklanmıştır.
sıvı mikrodamlaların ve alyuvarların
zaman da istatistik termodinamik teorileri
Koç Üniversitesi Anorgonik Kimya
birbirine karışmaz. Hem yağı seven,
Kuantum noktacığı ve süpermanyetik
manipülasyonu.
kullanarak yürütülmektedir. Polimerler,
Araştırma Grubu, 1994 yılında Prof.
hem de suyu seven iki farklı kısmı
demir oksit gibi nanoparçacıklar,
biyolojik önem içeren moleküller, çok soğuk
Dr. Mehmet Somer’in girişimiyle
olan yüzey aktif molekülleri ilave
polimerler ve ikisinin bileşimi
oluşturulmuştur.
ederek yağ ve suyu bir seviyeye kadar
olan hibrit malzemeleri içeren
Nano-optik Araştırma Laboratuvarı
Yüksek çözünürlüklü optik spektroskopi
MİKRO DAİRE MİKRO KOVUKLAR
ortamlarda parçacıkların davranışları,
ve mikroskopi çalışmaları yürüten bir
Mikro daire mikro kovukları temel alan
atomik veya moleküler yapıyı belirleyen
karıştırabilmek mümkündür. Araştırma
projeler yürütülmektedir. İlgilenilen
uygulamalı optik araştırma laboratuvarıdır.
yeni gaz sensörlerinin ve yeni biyolojik
faktörler uygulama yapılan alanlar
Çeşitli araştırma konuları aşağıdaki gibi
grubunda hem hidrofobik (YAĞI SEVEN)
alanlar, MRI’da kontrast iyileştirme,
Laboratuvarın hedefi uygulamalar yeni
sensörlerin geliştirilmesi.
arasındadır.
sıralanabilir:
hem de hidrofilik (SUYU SEVEN) kısımları
görüntüleme, ilaç hedeflemesi,
►► Elementel amorf Bor sentezi ve
olan büyük moleküllerin (POLIMERLER,
sensörler, lazerler ve manyetik ayrışma
PEPTITLER, YÜZEY AKTIFLER)
►► Nano boyutta saf, C ve Geçiş metal
içinde ve yüzeylerde nasıl organize
doplu MgB2 sentez ve karakterizasyonu
oldukları ve nano-yapılı malzeme (NANO-
Koç Üniversitesi OPET
►► Magnezyotermal yöntemle endüstriyel
FIBERLERDEN OLUŞAN HIDROJELLER GIBI)
Nanomalzemeler Araştırma
TiB2 üretim optimizasyonu
oluşturdukları incelenmektedir.
Laboratuvarı KUNAL
2015-2016
►► Bor tabanlı katı hidrojen depolama
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
çözelti
endüstriyel boyutta üretimi
Amaç yüzey ve polimer
gibi geniş uygulamalardır.
Bu laboratuvarda manyetik ve
malzemeleri
fizikokimyasının temellerini anlamak,
limunesen nanoparçacıkların sentezi,
►► Üçlü ve dörtlü metal nitridoboratların
bu yapılanma neden ve nasıl oluyor, bu
karakterizasyonu ve endüstriyel
sentez ve karakterizasyonu
temel uygulamaya dönüştürülebilir mi ve
uygulamaları çalışmaları yürütülmektedir.
►► Bor tabanlı enerjik malzemelerin
günlük hayatta kullanabilir mi, sorularına
sentezi ve yanma tavırlarının incelenmesi
cevap bulmaktır. http://home.ku.edu.
Yüzey Plazmon Rezonansı
tr/~sppc/
Laboratuvarı
Yüzey ve Polimer Fizikokimyası
Yüzey plazmon rezonansı tekniği ile
Laboratuvarı
Polimer ve Nanomalzeme
yüzeyde olan yapışma, ayrılma gibi fiziksel
Katılımcıların yarısının sadece
Araştırma Laboratuvarı
etkileşimler ve kimyasal reaksiyonlar
Türkçe, diğer yarısının sadece
Bu laboratuvarda çoğunlukla sentez
takip edilmektedir. Örneğin implantların
İngilizce konuşabildiği bir toplantı
projelerinde çalışılmaktadır. Çalışmalar
vücuda konulmasıyla öncelikle proteinlerin
düşünün. Katılımcıların etkileşmesi
çoğunlukla malzemelerin yapı ve
metal yüzeye yapışması gerekmektedir.
nasıl sağlanabilir? Hem Türkçe hem
özellikleri arasındaki ilişkiyi anlama
Daha sonra bu proteinlere hücrelerin
İngilizce konuşabilen başka katılımcıları
ve bu özelliklerin değiştirilerek
yapışması ve yayılmasıyla implantın vücuda
2015-2016
Lazer Araştırma Laboratuvarı’nda birçok
Koç Üniversitesi Optofluidik ve
071
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
070
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Hücre Biyolojisi ve Proteomiks
miRNA genlerinin protein çökelti
Laboratuvarı
hastalıklarının oluşumuna ve yaşam
lif iletişimi, silisyum fotoniği, yeni fotonik
Laboratuvarda, hücre bölünmesine
süresine olan etkileri incelenmektedir.
ve optoelektronik aygıtların tasarım,
bağlı olarak hücre içinde ve hücre
Protein çökelti oluşumu azaltılarak yaşam
üretim, inceleme ve denemelerini ve optik
yüzeyinde oluşan değişimleri anlamak
kalitesinin arttırılması ve bu hastalıkların
lif iletişiminde ve silisyum fotoniğindeki
amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Hücre
tedavi edilebilmesi hedeflenmektedir.
uygulamalarını kapsar. Yüksek nitelik
bölünmesi sırasında hücre içindeki büyük
Yine aynı organizmada kodlamayan uzun
katsayılı optik mikroçınlaçlar ve yeni
değişimlerin yanı sıra hücre yüzeyinde de
RNA moleküllerinin yaşam ömrü gelişme,
dielektrik ve yarıiletken gereçler gibi fotonik
önemli değişiklikler meydana gelir. Hücre
morfoloji ve hareket için önemli olanları
ve optoelektronik yapılar bu fotonik ve
yüzeyinde yer alan proteinler hücrelerin
belirlemek amacı ile yüksek verili RNAi
optoelektronik aygıtların gerçekleştirilmesi
bulundukları ortamla ve birbirleriyle
taramaları yapılmaktadır. Çalışmalarımızda
için kullanılır.
etkileşimini sağlamaları bakımından
kullanılan teknikler arasında teknikleri,
büyük önem taşır. Çalışmalardan birinde
floresan ve konfakal mikroskopi moleküler
Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Alcatel
hücre yüzeyinde bulunan ve hücrelerin
biyoloji ve genetik teknikleri, floresan ve
– Lucent Teknoloji, Türkiye Bilimsel
adezyonunda görev aldığı düşünülen bir
konfakal mikroskopi, fenotipik analizler,
ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
proteinin hücre bölünmesi sırasındaki
RNAi taramaları sistem biyoloji analizleri ve
Uzay Araştırma ve Geliştirme Avrupa
yer değişimleri ve bu yer değişimlerinin
de yeni nesil sekanslama yöntemleri ile gen
Ofisi ve Avrupa Komisyonu tarafından
mekanizması incelenmektedir. Ayrıca
ifadelerinin belirlenmesi yer almaktadır.
desteklenmektedir. Araştırma laboratuvarı
laboratuvarda hücre bölünmesi sırasında
Koç Üniversitesi Rumelifeneri
kromozomların ayrılmasında ve bölünen
Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı
hücrelere eşit şekilde dağıtılmasında görev
(MRL)
alan proteinler üzerinde de çalışılmaktadır.
Koç Üniversitesi Mikrofotonik Araştırma
alüminyum grena, boya, karbon dioksit,
yerleşkesindedir.
başlıca sebebidir. Araştırma sonuçlarının,
Bu proteinlerin işlevinde rol oynayan
Laboratuvarı deneysel araştırma çabalarını
azot, eksimer, titanyum-safir gibi hızlı
mümkündür.
bu tür gelişimsel zeka hastalıklarının tedavisi
amino asit dizileri ve modifikasyonların
mikroçınlaç fiziği, optoelektronik aygıtlar,
darbeli lazerler ve dalgaboyu ayarlanabilir
için temel oluşturacağına inanılmaktadır.
belirlenme çalışmaları yapılmaktadır. Son
optik lif iletişimi, silisyum fotoniği, lazer
sürekli yarıiletken diyot lazerleri (800 -
olarak bu proteinleri hedef almak üzere
izgegözlemi, lazerle algılama gibi uygulama
1600 nm), optoelektronik iletişim deneme
alanlarına odaklamaktadır.
ve ölçüm aygıtları, optik izgeölçerleri (300
Sonokimya Laboratuvarı
Araştırma grubumuzun hedefi, hücredeki
Mitokondriyal Biogenez
geliştirilmiş ilaçların hücre bölünmesindeki
Sonokimya araştırma alanı yüksek şiddette
oksidasyon olaylarının görüntülenmesi
Laboratuvarı
etkileri üzerine testler yapılmaktadır.
ses üstü dalgaların çözeltilerde yarattıkları
için biyosensor moleküllerin sentezi diğeri
Mitokondriyal Biogenez Laboratuvarı’nda,
Analiz örnekleri nano-Sıvı Kromatografisi
kimyasal ve fiziksel değişikliklerle ilgilenir.
de hücrenin yapısal değişimlerin takip
mitokondriyal DNA mutasyonlarının hücre
Q-Exactive Orbitrap Kütle Spektroskopisi
Ses üstü dalgaların uygulanmasıyla
edilmesi icin yeni analiz yontemlerinin
sağlığına ve yaşlanmaya olan etkileri
analitik sistemde kalitatif ve kantitatif analiz
çok küçük alanlarda sıcaklık binlerce
gelistirilmesidir. Bu metodlar sayesinde,
araştırılmaktadır. Mitokondri, her hücrenin
edildikten sonra, data analizi için Mascot
dereceye, basınç yüzlerce atmosfer basınca
nöronlarda ve kanser hücrelerindeki
içinde bulunan ve, başta yediğimiz
ve Sequest protein arama programlarından
çıkabilmektedir. Bu koşullarda yürütülen
süreçler hakkında bilgi toplamaya ve strese
yiyeceklerden enerji elde edilmesi dahil
yararlanılmaktadır. Çalışmalarımız Koç
kimyasal reaksiyonlarda elde edilen ürünler
bağlı değişimleri gerçek zamanlı olarak
olmak üzere, bir çok önemli görevi yerine
Üniversitesi, TÜBİTAK, EMBO ve de Marie
geleneksel yöntemlerle elde edilenlerden
belirlemeye çalışıyoruz.
getiren bir organeldir. Her mitokondrinin
Curie FP7 tarafından desteklenmektedir.
içinde kendine ait olan ve temelleri
https://cell-proteomics.ku.edu.tr/home
daha farklı olmaktadır. Laboratuvarımızda
bu yöntemle katalizörler, fotokatalizörler,
Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı
mitkondrinin atası bakterilere dayanan küçük
enerji depolama malzemeleri ve
Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı’nda
bir DNA molekülü bulunur. İnsanlarda,
RNA biyolojisi ve Fonksiyonu
süperkapasitörler geliştirmekteyiz.
sinir sistemi oluşumunun moleküler ve
hücre çekirdeğinde bulunan kromozomlar
Laboratuvarı
genetik temelleri araştırılmaktadır.
hem anneden hem de babadan çocuğa
1960’lı yıllarda Türkiye’de yaşam süresi 48
geçmesine rağmen, mitokondriye ait DNA
yıl iken, günümüzde 71 yıla çıkmıştır. Ömrün
Özellikle gen ifade
Atmosferik basınç plazma jeti son
mekanizmalarının sinir hücresi
molekülleri sadece anneden çocuğa geçer.
uzaması istenilen bir durum olmasına
yıllarda geliştirilen ve polimer, metal,
farklılaşmasına olan önemli katkıları
Laboratuvarda, mitokondriyal DNA’da
rağmen Alzheimer, Parkinson gibi protein
seramik gibi farklı yüzeylerin kimyasal
incelenmektedir. Sinir sisteminin nasıl
oluşan mutasyonları, biriken mutasyonların
çökelti hastalıklarının görülme sıklığının
özelliklerini değiştiren bir uygulamadır.
geliştiğinin tüm ayrıntıları ile aydınlatılması
yaşlanma üzerindeki etkileri ve kalıtımsal
artmasını da beraberinde getirmiştir. 2050
Düşük sıcaklıktaki plazma jeti ile geniş
niçin önemlidir? Sinir sistemi ve onun
hastalıklar ile ilişkileri deneysel yöntemler
yılında dünya gelirinin 1%’inin yalnızca
yüzeylere hasara neden olmadan yapılan
yapıtaşı olan sinir hücrelerinin gelişimindeki
kullanarak incelenmektedir. Laboratuvarda,
bu tarz hastaların bakım ve tedavisine
uygulamalarla ekonomik olarak yüzeyleri
arızalar zeka geriliği ve öğrenme
lisans öğrencilerine de araştırma olanakları
harcanacaktır. Laboratuvarımızda, C.
temizlemek, yapışma ve ıslanma özelliklerini
bozuklukları gibi gelişimsel aksaklıkların
sunulmaktadır.
elegans model organizması kullanarak
2015-2016
Ana donanım neodimyum itriyum
artırmak ve ince kaplamalar oluşturmak
BiyoFizik Laboratuvarı
2015-2016
Araştırma çabaları, Koç
laboratuvarımızdaki araştırma konularından
birisidir.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Çağdaş bilimsel araştırma optik
kabulü gerçekleşir. Bu tür etkileşimler
Uygulamalı Plazma Laboratuvarı
073
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
072
074
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
075
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
- 3000 nm), optik masalar ve çeşitli çağdaş
Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı
optoelektronik ve optomekanik donanımdan
Koç Üniversitesi Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı kapsamında yürütülen araştırmalar
oluşur. Ortak araştırma çabaları Glasgov
aşağıdaki alanlarda yoğunlaşmıştır.
Üniversitesi, Strathklayd Üniversitesi,
Essex Üniversitesi, Harvard Üniversitesi
METAMALZEMELER VE YÜZEY PLAZMONİĞİ
SOĞUK ATOMLAR VE SÜPER AKIŞKAN
ve İtalya Ulusal Araştırma Kurumu ile
Metamalzemeler, elektromanyetik
SİSTEMLER
yapılmaktadır.
dalgaların yayılımını doğal malzemelerin
Kuantum fiziğinin en çarpıcı
imkânları ötesinde kontrol etmeyi ve
öngörülerinden bazılarını gözlemlemek
Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
yönlendirmeyi sağlayan yapay kompozit
için deneysel fizikçiler yakın zamanda
Yale Üniversitesi, Boston Üniversitesi,
yapılardır. Bu malzemelerle ışığı kontrol
atomları evrenin en karanlık köşelerinden
Florida Özek Üniversitesi, Kuzey Carolina
ederek ultra çözünürlüklü lensler,
binlerce kez daha düşük sıcaklıklara
Üniversitesi, Güney Metodist Üniversitesi,
mikro antenler ve hatta görünmezlik
kadar soğuttular. Bu ortamda atomların
Washington Üniversitesi, Boğaziçi
pelerini yapılabileceği deneysel
davranışları günlük deneyimlerimizin
Üniversitesi, Kolorado Üniversitesi, Twente
olarak gösterilmiştir. Işığın elektronlar
gözlüğünden bakınca imkânsız olarak
Üniversitesi ve Hasselt Üniversitesi’nde
ile etkileşimi, metal yüzeylerde
tanımlanacak kadar sıradışıdır, ancak bu
akademik görevlerde çalışmaktadırlar.
elektromanyetik dalgaların çok küçük
egzotik sistemlerin anlaşılması gelecekte
Yine laboratuvarın geçmiş öğrencileri şu
bölgelerde yoğunlaşmasına imkân verir.
kayıpsız elektrik üretimi ve iletimine
anda Santa Klara, Kaliforniya’daki Intel
Yüzey plazmoniği olarak adlandırılan bu
veya şimdikilerden çok daha üstün
Kurumsal Araştırma Laboratuvarları ve
alandaki araştırmalar sonucunda, örneğin,
kuantum bilgisayarının yapımına imkân
Milpitas, Kaliforniya’daki JDSU Araştırma
yakın gelecekte biyosensörler mikroçiplerin
verebilir. Bu alandaki temel kuramsal
BIYOMOLEKÜLLER VE KARMAŞIK SISTEMLER FIZIĞI
Enerji Dönüşümü Ve Katalizör
Laboratuvarlarında araştırmacı olarak ve
içine yerleştirilebilecektir. Kaan Güven ve
soruları yanıtlamaya çalışan Yrd. Doç.
Moleküler biyolojinin yakın zamanda yaşadığı devrim, hücre içi yaşamsal süreçler ile
Araştırma Laboratuvarı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Samsun
Özgür Müstecaplıoğlu, metamalzemeler
Dr. Menderes Işkın ve Prof. Dr. Özgür
ilgili çok detaylı verileri bilim dünyasına sundu. Artık bir hücrenin içinde tek bir proteinin
Kimyasal ve fiziksel büyütme yöntemleri
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim
ile yüzey plazmon fiziğinin birleştiği alanda
Müstecaplıoğlu araştırmalarına yüksek
hareketini veya DNA’nın hücre çekirdeği içinde nasıl paketlendiğini gözle görmek mümkün.
ile sentezlenmiş oksit ve metal yapıların
üyesi olarak çalışmaktadırlar.
kuramsal araştırmalar yapmaktadırlar.
erişimli bilgisayarlar destek vermektedir.
Diğer yandan, hücre içinde protein üretimini toplu olarak da takip etmeye imkân veren
yüzeylerinin katalitik, elektro-katalitik ve
DNA çipleri yardımıyla proteinler arasındaki karmaşık haberleşme ağlarının yapısı da
foto-katalitik özelliklerini ve aktivitelerini
anlaşılmaya başlanmıştır. Alkan Kabakçıoğlu, yakın zamanlı çalışmalarında istatistiksel
belirlemeye ve bu özelliklerinin öne
fiziğin metodlarını kullanarak DNA ve proteinlerin fiziksel özelliklerini ve yukarıdakilere
çıktığı malzemeleri geliştirmeye
benzer deneysel veriler yardımıyla hücre içi organizasyon prensiplerini anlamaya yönelik
dayalı araştırmaların yürütüldüğü bir
kuramsal ve benzetişimsel modeller geliştirmektedir.
laboratuvardır. Genel anlamda katı-gaz
Laboratuvarın geçmiş öğrencileri
üzerinde durulmaktadır. Bu laboratuvarın
proteinlerin fonksiyonunda kritik rol
ana araştırma amacı, Güneş enerjisini
DESTEKLENDİĞİ AKTİF PROJELER
oynayan bölgelerin belirlenmesine yönelik,
verimli bir şekilde kimyasal enerjiye ve
TÜBİTAK-TBAG 112T974, “Yapay Ayar
mod etkileşimlerinin dinamik analizine
benzer şekilde atomlar arası bağ olarak
Alanlarında Ultra Soğuk Atomlar”
dayalı yeni bir yöntem” (2013-2016)
tutulan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine
(“ULTRACOLD ATOMS IN SYNTHETIC GAUGE
PI Yard. Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu
dönüşümümün ve depolanmasının temel
FIELDS”),
(2013-2016).
PI Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu
TÜBİTAK, Hızlı Destek, 112T049, “Devre
basamaklarını ortaya çıkartmaktır.
TUBITAK 1001-114F232: “Yapay Ayar
Alanları Altındaki Kuantum Gazları İle Çok-
Beyin Kontrol ve Göruntüleme
Parçacık Fiziği” (2014-2017)
Laboratuvarı
Kuantum Elektrodinamiğinde Çok Modlu
Doğadaki en karmaşik ve aynı zamanda
Jahn-Teller Sistemleri”, (2012).
MFAG-114F348 “Dynamical behavior of
en düzenli yapı olan beyin networklerini
PI Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu
helical biomolecules and the influence
ve bu netwörklerin çalışma prensiplerini
of geometrical entanglement on scaling
anlamayı hedeflemektedir. Bu karmaşık
TÜBİTAK-TBAG 111T285, “Dielektrik Dalga
properties” (2015-2018).
problemi çözebilmek için optik yöntemler
Kılavuzu - Yuzey Plazmon Josephson
PI Yrd. Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu
kullanmaktayız. Işığa duyarlı proteinler
Eklemlerinin Fiziği Ve Uygulamaları:
kullanarak sinir hücrelerini lazer ışığı ile
Klasikten Kuantum Plazmoniğine”, (2011-
kontrol edebilmekte ve bu kontrol sayesinde
2013)
beyinde oluşan network aktivitelerini
PI Yard. Doç. Dr. Kaan Güven
hassas bir şekilde yönlendirebilmekteyiz.
2015-2016
TUBITAK-MFAG 113F092, “Alosterik
KAPSAMINDAKİ ARAŞTIRMALARIN
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
ve katı-sıvı ve katı-sıvı-gaz ara yüzeyleri
HESAPLAMALI FİZİK LABORATUVARI
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
FAKÜLTENİN
GEREK ÖĞRENCİ
LABORATUVARLARI,
GEREKSE ARAŞTIRMA
LABORATUVARLARI DÜNYA
STANDARTLARINDA.
ÖĞRENCİLERE BİRİNCİ
SINIFTAN İTİBAREN
Fizik Bölümü’nde kuramsal fizik alanında çalışılan araştırma konuları arasında temel
kuantum fiziği ile kütle çekimi, matematiksel fizik, kuantum optiği, istatistiksel mekanik,
yoğun madde fiziği ve hesaplamalı elektromanyetik öne çıkmaktadır.
Deneysel araştırmalar yeni katı hal lazerlerin geliştirilmesi, mikro ve nano fotoniğin
optik haberleşme, biyoloji ve polimer biliminde uygulamaları Koç Üniversitesinin modern
aygıtlarla donatılmış ileri araştırma laboratuvarlarında yürütülmektedir.
Gerek deneysel, gerek kuramsal araştırmalar için en üst düzeyde gelişmiş bilgisayar
sistemleri kullanılmaktadır.
Öğrencilerin her biri son sınıfta alacakları araştırma projeleri sırasında bir öğretim
üyesinin gözetiminde araştırma yaparak bilgi ve becerilerini artırırlar. Zengin yan dal
GÖZETİMİNDE ARAŞTIRMA
programları ile öğrencilerin ilgi alanlarını genişletmelerine olanak tanınmıştır.
Mezunlara, Koç Üniversitesi’nin Fizik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Matematik,
LABORATUVARLARINDA
Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği yüksek lisans
ÇALIŞMA İMKANI DA
programlarına devam etme imkanı sunulmaktadır. Akademik kariyer yapmak isteyen
öğrenciler dünyanın en iyi üniversitelerindeki doktora programlarına rahatlıkla kabul
edilmektedirler.
Bu çalısmalarda C.elegans diye bilinen
bölünmesi sırasında sadece bir kere
Britanya Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
DETAYLI BILGI IÇIN
toprak kurdu kullanıyoruz. Geliştirdiğimiz
ikilenmesini kontrol eden mekanizmaların
Kurumu, Avrupa Hava Uzay Araştırma ve
http://science.ku.edu.tr/tr/phys/home
hızlı elektronik, gorüntüleme ve kontrol
tanımlanması hedeflenmektedir. Bu
Geliştirme Ofisi, ve Avrupa Komisyonu’nca
yöntemleri sayesinde bu canlının
araştırma sorularının cevaplanması için
desteklenmektedir. Araştırma laboratuvarı
tüm beyin aktivitelerini ve gösterdiği
laboratuvarımızda genomik, proteomik,
Koç Üniversitesi Rumelifeneri
davranışlarını tamamen ışık ile kontrol
biyokimya ve hücre biyolojisi metotlarını
yerleşkesindedir. Ana aygıtlar arasında hızlı
etmeyi amaçlamaktayız. Bu kontrol
kapsayan multidisipliner bir yaklaşım
ve darbeli katıhal lazerleri, boya lazerleri,
sayesinde beyin aktivitelerinin, davranışları
izlenmektedir. Araştırmalarımızın sonuçları
gaz lazerleri, yarıiletken diyot lazerleri, ve
nasıl kontrol ettigine dair kapsamlı bilgiler
uzun vade de kanser ve primer mikrosefali
optoelektronik iletişim inceleme ve ölçüm
edinmeyi amaçlamaktayız.
gibi hastalıkların moleküler temelinin
aygıtları, optik izgeölçerler, optik masalar
aydınlatılmasına ve bu hastalıkların tanı
ve çeşitli optoelektronik ölçüm aygıtları
Hücre İskeleti Biyolojisi Araştırma
ve tedavisi için klinik protokollerinin
sayılabilir.
Laboratuvarı
geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Ortak araştırmalar Glasgow
Üniversitesi, Strathclyde Üniversitesi,
mikrotübül düzenleme merkezidir ve bu
Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı
Essex Üniversitesi, Harvard Üniversitesi,
fonksiyonu sinyal yolaklarında ve hücre
Koç Üniversitesi Mikrofotonik Araştırma
ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi’yle
hareketinde önemli rol oynayan silya
Laboratuvarı deneysel araştırmalarını
yürütülmektedir. Laboratuvar mezunları
yapılarının oluşmasında çok önemli rol
mikroçınlaç fiziği, optoelektronik aygıtlar,
akademik yaşamlarını Boğaziçi Üniversitesi,
oynar. Sentrozom sayı ve yapı anomalileri
optik lif iletişimi, silisyum fotoniği, lazer
Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
kanser hücrelerinde tespit edilen ilk
izgegözlemi, ve lazerle algılama gibi
Yale Üniversitesi, Boston Üniversitesi,
hücresel bozukluklar arasındadır. Ek
uygulama alanlarına odaklamaktadır.
Özek Florida Üniversitesi, Kuzey Carolina
olarak, son yıllarda yapılan genetik
Çağdaş araştırma yeni fotonik ve
Üniversitesi, Güney Metodist Üniversitesi,
çalışmalar sentrozom ve silya proteinlerini
optoelektronik aygıtların tasarımı, üretimi,
Washington Üniversitesi, Colorado
kodlayan genlerdeki mutasyonların
incelenmesi, ölçümünü ve bu aygıtların
Üniversitesi, Twente Üniversitesi, ve
mikrosefali, silyopatiler ve dwarfizm
optik lif iletişimi, ve silisyum fotoniğine
Hasselt Üniversitesi’nde sürdürmüşlerdir.
gibi genetik hastalıklara sebep olduğunu
uygulamalarını kapsar. Yüksek nitelikli
Mezunlar Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
göstermiştir. Laboratuvarımızda yapılan
mikroçınlaçlar ve yeni dielektrik ve
Araştırma Kurumu, Intel, ve JDSU’da
araştırmaların temelinde sentrozom ve
yarıiletken gereçler bu aygıtların üretiminde
araştırmacı olarak, ve Orta Doğu
silya oluşumunun ve bu yapılarda hücre
kullanılır.
Teknik Üniversitesi, ve Ondokuz Mayıs
bölünmesi sırasında görülen değişiklerin
Araştırmalar Koç Üniversitesi,
moleküler mekanizmasının belirlenmesi
Yale Üniversitesi, Alcatel-Lucent, Türkiye
vardır. Ek olarak, sentrozomların hücre
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak
çalışmaktadırlar.
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Fizik
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YAKIN
SUNULUYOR.
Sentrozom hayvan hücrelerinin temel
077
FIZIK
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
076
078
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
FIZIK
Bilkent Üniversitesi
Einstein yoğuşması) kuramsal olarak
Koç Üniversitesi
olmasından her zaman hayretle karışık bir
Koç Üniversitesi,
BULDUM. BU FIRSATLAR SAYESINDE,
Fizik Bölümü’nden
incelemekteyim. Bu alanda Koç
Fizik Bölümü’nü ne
keyif aldım ve içimde doğa bilimlerine karşı
Türkiye’nin en iyi fizik
AKADEMIK HAYATIN NASIL OLDUĞUNA
mezun olduktan
Üniversitesi’ne katıldıktan sonra
istediğini değil, ama
bir ilgi doğdu.
bölümlerinden birine
VE YÜKSEK LISANSA BAŞLADIĞIMDA
sonra yüksek
yaptığım araştırmalar 2011 TÜBA-
ne istemediğimi
sahip olduğu için,
NELER ISTEDIĞIME DAIR TECRÜBE
YRD. DOÇ. DR.
lisans ve doktora
GEBİP, 2012 TFD Prof. Şevket Erk
YRD. DOÇ. DR.
bilerek seçtim; bu
kaliteli eğitimin ve Fizik Bölümü’nün
CEM
fizik okumaya karar
KAZANDIM.
MENDERES
çalışmalarımı 2007’de
Genç Bilim İnsanı, 2012 TÜBİTAK
ÖZGÜN
tercih bana bambaşka
katkılarıyla ABD’nin en iyi okullarından
YETİŞMİŞOĞLU
verdiğim ilk yıllardan
programı sayesinde de büyük ilgi duyduğum
FİZİK
Georgia Institute
Teşvik ve 2013 ODTÜ Prof. Dr. Mustafa
FIZIK
dünyanın kapılarını açtı.
biri olan Caltech’te jeofizik doktorasına
MATEMATIK
beri hedefimdi. Çok
matematik dalını da okuyabiliyorum. Ayrıca
BÖLÜMÜ
of Technology
Parlar Vakfı Teşvik ödüllerine layık
BÖLÜMÜ
Öncelikle “liberal arts”
kabul aldım. Caltech’te deprem fiziği
BÖLÜMÜ ÇİFT
değerli ve alanlarında
akademik hayatın yanında, çoğu lisans
ÖĞRETİM
Fizik Bölümü’nde
görüldü.
MEZUNU,
programı nedeniyle,
konusunda doktoramı bitirdim ve aynı
ANADAL
oldukça başarılı
öğrencisi gibi sosyal aktivitelere de vakit
BOĞAZİÇİ
ilgi duyduğum tarih ve
okulda araştırmacı olarak çalıştım.
öğretim üyelerine sahip
ayırıyorum. Türkiye’de sayılı üniversitelerde
olması ve öğrencilerin
yapılabilen spor dallarından olan buz hokeyi
IŞKIN
ÜYESİ
079
FIZIK
tamamladım. Doktora
Koç Üniversitesi’nde biyofizik,
KONCA
2000
Koç Üniversitesi’ndeki yüksek
FİZİK VE
4. SINIF
ÖĞRENCİSİ
Buna ek olarak çift anadal
sonrasında iki yıl ABD’nin National
kozmoloji, yüksek enerji fiziği,
ÜNİVERSİTESİ
sosyoloji gibi derslerden
Ardından 2009 yılında Fransa’nın ulusal
Institute of Standards and Technology
gravitasyon, kuantum bilgi sistemleri,
KANDİLLİ
büyük keyif aldım.
bilim araştırma konseyi CNRS’in bursuyla
akademisyenlerle rahatlıkla iletişim
oynuyorum. Bu şekilde hem akademik
Atomik Fizik Laboratuvarı’nda
kuantum optik, mikro/nano fotonik
DEPREM
Ayrıca henüz birinci
Université Joseph Fourier’de doktora
içinde olabilmeleri, Koç Üniversitesini
hayatta hem de sosyal alanlarda kendimi
çalıştım. Eylül 2009 yılından bu yana
malzemeler, meta malzemeler, katı-
ARAŞTIRMA
sınıftan başlayarak
sonrası araştırmacısı olarak çalıştım. Dört
seçmemin en önemli sebepleridir. BIRINCI
geliştirme yolunda Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde
hal lazerleri, soğuk atom ve yoğun
ENSTİTÜSÜ
yüksek hızlı lazerlerin
yıl önce ülkeme döndüm ve halen Boğaziçi
SINIFTAN BERI WORK-STUDY PROGRAMI
sayesinde rahatça ilerliyorum.
araştırmalarıma devam etmekteyim.
madde fiziği gibi çok değişik alanlarda
modellenmesi projesinde yer alarak bilimsel
Üniversitesi Kandilli Rasthanesi ve Deprem
SAYESINDE ISTEDIĞIM ALANLARDA
HOCALARIMLA ÇALIŞMA FIRSATI
RASATHANESİ
araştırma yapan birçok öğretim üyemiz
araştırma yönümü genç yaşta geliştirme
Araştırma Enstitüsü’nde yardımcı doçent
düşük sıcaklıklarda ortaya çıkan
var. Bölümümüzde her sene az sayıda
fırsatı buldum. İkinci sınıftan sonra daha
olarak çalışmaktayım.
kuantum fazlarını (örneğin, üstün
nitelikli öğrenci sadece tam burslu
fazla bölüm derslerine odaklandım.
iletkenlik, üstün akışkanlık ve Bose-
olarak kabul ediliyor.
Doğanın matematikle modellenebilir
Şu sıralar maddenin çok
Koç Üniversitesi Fizik Bölümünün
katkıları standart ders programının çok
ötesinde analitik düşünme ve modelleme
zekasını geliştirmeye dönük de büyük katkı
sağladı. HÂLÂ MODERN TARIH DERSINDE
OKUDUĞUMUZ NIYAZI BERKES’TEN
ERIC ZÜRCHER’DEN PARÇALARIN
DA, OPTOELEKTRONIK DERSINDE
INCELEDIĞIMIZ YAKLAŞIMLARIN DA
FAYDALARINI GÖRÜYORUM.
Koç Üniversitesi gibi bir okulda fizik
okuyan bir öğrencinin önündeki fırsatların
sınırsız olduğu fikrindeyim ve genç öğrenci
adayı arkadaşlara Fizik Bölümünü tercih
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
etmelerini tavsiye ediyorum.
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
MATEMATIK
(ANALİZ, TOPOLOJİ,
İSTATİSTİK, DİFERANSİYEL
DENKLEMLER, CEBİRSEL
GEOMETRİ, KOMBİNATORİK
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
CEBİR, SAYILAR TEORİSİ)
Koç Üniversitesi’ni
yaparak gelecekteki hedefime hazırlanma
ilk mezunlarındanım.
seçmemin en önemli
şansım oldu. Koç Üniversitesi’nde
temeli olması nedeniyle,
Sonrasında ABD’de
nedeni, eğitim düzeyi ve
çeşitli disiplinlerden ders alarak çok
bilimler arasında çok
Oklahoma State
uluslararası bağlantıları
yönlü düşünme yeteneğinizi daha da
DOÇ. DR.
Ünivesitesinde İstatistik
CANDAN
ile istediğim akademik
geliştirebilirsiniz. Öte yandan kulüplerde
TOLGA
Matematiğin yanı sıra
ELVAN CEYHAN
alanında yüksek
GÜDÜCÜ
kariyere ulaşmama en iyi
istediğiniz kültürel ya da sportif etkinliği
MATEMATIK
MATEMATİK
mühendislikten ekonomiye
BÖLÜMÜ
lisans, Johns Hopkins
BÖLÜMÜ
şekilde destek olması.
bulabilir, bulamazsanız yeni bir kulüp
BÖLÜMÜ
uzanan geniş bir yelpazede
MEZUNU,
Üniversitesinde (JHU)
4. SINIF
Koç Üniversitesi’ne
başlatabilirsiniz.
ÖĞRETİM
üstün nitelikli akademik
1999
Matematiksel Bilimler
ÖĞRENCISI
geldiğim andan itibaren,
BÖLÜMÜ
alanında yüksek
öğretim üyelerimiz her zaman yanımda
için sağlam matematik eğitimi almanın
ÖĞRETİM
lisans ve Uygulamalı
oldular ve yardım etmeye hazırdılar. İlk
gerekliliği ortadadır. Koç Üniversitesi
ÜYESİ
Matematik ve İstatistik
yılımdan beri asistanlık ve ders eğitmenliği
Matematik Bölümü öğrencilerinin bir
alanında da doktora yaptım. Bir sene
kısmı aynı anda diğer bölümlerde başarıyla
JHU’da Center for Imaging Science’ta
çift anadal programlarını tamamladıkları
doktora sonrası çalışma yaptıktan sonra
gibi çeşitli bölümlerde okuyan öğrenciler
2005 yılında Koç Üniversitesi Matematik
de, kendi bölümlerinden alacakları
Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve
diplomanın yanı sıra, matematik diploması
başladım. Koç Üniversitesi bizim öğrenci
almalarına imkan sağlayan bu programdan
olduğumuz dönemde en çok şu özellikleri
yararlanmaktadır. Her yıl mezunlarının
ile öne çıkmaktaydı: Öğrencilerine son
yarıya yakını tam burslu olarak dünyanın
derece kaliteli ve ciddi bir İngilizce eğitimi
en prestijli üniversitelerinde doktora
vermesi ve birçok alanda Türkiye’nin en
programlarına kabul edilmekte, akademik
seçkin akademik kadrolarına sahip olması.
hayatı tercih etmeyen mezunlar ise sigorta
Bu özelliklerini devam ettirdiği gibi zamanla
şirketleri, bankacılık sektörü, bilgisayar
kaliteli bir lisansüstü eğitim verilmesi, tıp,
şirketleri ve eğitim sektöründe ulusal ve
hukuk gibi yeni fakülteler açılması, oldukça
Her yıl Koç Üniversitesi Matematik
uluslararası saygın şirketlerde kolayca
geniş ve güncel bir koleksiyona sahip
Bölümü mezunlarının yarıya yakını tam
iş bulabilmektedirler. Koç Üniversitesi
kütüphanesinin olması, modern ve tabiatla
burslu olarak ABD’nin ve ülkemizin en
Matematik Bölümü’nde çalışan öğretim
iç içe bir kampüse sahip olması, kültürel
iyi üniversitelerinde, gerek matematik
üyeleri bilimsel çalışmalarıyla dünya çapında
ve sportif aktivitelere imkan ve destek
ve gerekse ekonomi, bilgisayar bilimleri,
seçkin bir konuma gelmiş bilim insanları
vermesi, uluslararası değişim ve işbirliği
endüstri mühendisliği gibi birçok alanda
olmalarının yanı sıra yönettikleri tezlerle ve
programlarının bulunması ve araştırma
yüksek lisans ve doktora programlarına
verdikleri derslerle de örnek gösterilmekte,
merkezleri açılması gibi birçok başka özellik
kabul edilmektedir. Koç Üniversitesi
ödüller almaktadırlar.
de bu listeye eklenmiştir ve Üniversitemiz
Matematik
Matematik Bölümü öğretim üyelerinin
çalışmalar yapabilmek
Prof. Dr. Tolga Etgü lisans ve
TÜRKİYE’DEKİ EN BAŞARILI
tümü çalıştıkları alanlarda (analiz, topoloji,
yüksek lisans eğitimini ODTÜ Matematik
BİLİM İNSANLARI ARASINDA
istatistik, diferansiyel denklemler, cebirsel
Bölümü’nde tamamladıktan sonra
geometri, kombinatorik cebir, sayılar
doktora derecesini 2002 yılında California
teorisi) Türkiye’deki en başarılı bilim
Üniversitesi, Berkeley’den almıştır.
insanları arasındadır. Öğretim üyelerinden
McMaster Üniversitesinde iki yıl boyunca
üçü TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir
yaptığı doktora sonrası araştırmalarının
ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
ardından Koç Üniversitesi’nde çalışmaya
üyesidir. İki öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik
başlamıştır. Uzmanlık alanı geometrik
Ödülünü, yedi öğretim üyesi de TÜBA
topoloji olan Prof. Dr. Etgü’nün aldığı
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü
ödüller arasında Türkiye Bilimler Akademisi
almıştır. Matematik Bölümü’ne her yıl 10
tarafından verilen Seçkin Genç Bilim İnsanı
lisans öğrencisi tam burslu olarak kabul
Ödülü, TÜBİTAK Teşvik Ödülü, Mustafa
edilmektedir.
Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü ve
DETAYLI BILGI IÇIN
Masatoshi Gündüz İkeda Bilim Ödülü
http://science.ku.edu.tr/tr/math/home
bulunmaktadır.
SAYILIYOR.
MATEMATİK
MATEMATİK
değişen şartlara uygun olarak dinamik bir
gelişim göstermektedir.
2015-2016
ÇALIŞTIKLARI ALANLARDA
Koç Üniversitesi’nin
mühendislik bilimlerinin
özel bir yere sahiptir.
ÜYESİ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TÜMÜ
Matematik, fen ve
PROF. DR.
ETGÜ
MATEMATİK BÖLÜMÜ
081
MATEMATIK
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
080
082
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
KIMYA
KİMYA BÖLÜMÜ’NÜ TERCİH
EDEN ÖĞRENCİLER
ALDIKLARI EĞİTİM VE
BİRİNCİ SINIFTAN İTİBAREN
YER ALDIKLARI ARAŞTIRMA
GRUPLARI İÇİNDE
KAZANDIKLARI TECRÜBEYLE
YENİ TEKNOLOJİLERİN
Kimya
Tüm bilimsel alanlar
yurtiçi veya yurtdışındaki en iyi
2000 yılında Koç
Hayatım boyunca fen
içerisinde kimya
üniversitelerde yüksek lisans ve
Üniversitesi Kimya
bilimlerine karşı bir
Kimya Bölümü’nde öğrencilere mezun
“merkezi bilim”
doktora çalışmaları yapmakta ve daha
Bölümü’nden mezun
ilgim oldu. Hangi alanda
olduklarında farklı uygulama alanlarında
olarak tanımlanır.
sonra akademik veya endüstriyel
oldum ve o günden
okuyacağım belliydi,
önemli katkılar sağlayabilecek teorik ve
PROF. DR.
Bunun nedeni,
araştırma laboratuvarlarında
TUBA
beri ilaç sektöründe
GÖKAY
ama üniversite seçimim
pratik kimya eğitimi verilmektedir.
İSKENDER
hemen her alanda
çalışmaktadırlar.
OYTAÇ
çalışmaktayım. Koç
ERBİL
şuna dayanmakta: Koç
Öğrenciler aldıkları zorunlu dersler ve
YILGÖR
Prof. Dr. Yılgör Lisans, Yüksek
BALCI
KIMYA VE
KİMYA
kimyayla ilgili bilgi ve
KİMYA BÖLÜMÜ
Üniversitesi mezunu
MAKINE
Üniversitesi öğrencilerinin
laboratuvarlarla temel kimya altyapılarını
BÖLÜMÜ
teknolojilere gereksinim
Lisans ve Doktora çalışmalarını
MEZUNU,
olmak bana daha ilk iş
MÜHENDISLIĞI
liseme gelip, orada sunum
oluştururken, birinci sınıftan itibaren
ÖĞRETİM
duyulmasıdır. Örneğin
Polimer Bilimi alanında ODTÜ’de
2000
başvuruları yaptığım
BÖLÜMÜ
yapmaları. Bu beni çok
uzay araçlarını, uçakları
tamamladıktan sonra 1980 yılında
katılabildikleri araştırma grupları içinde,
ÜYESİ
SDM
MEDİKAL
günden beri kapıların
ÇIFT
ANADAL
etkilemişti, çünkü bir
katı hal kimyası, polimer kimyası, yüzey
veya otomobilleri daha hafif yapmak için
Virginia Politeknik Enstitüsüne doktora
BESLENME
çok daha kolay
2. SINIF
üniversitenin eğitimini
TEMELLERİNİ ATACAK
kimyası, hesaplamalı kimya, anorganik
gerekli polimerik kompozitler kimyacılar
sonrası çalışmaları yapmak üzere
ŞİRKETİ
açılmasını sağladı. Şu
ÖĞRENCISI
bizzat eğittiği öğrencilerden
SAYILI KİŞİLER ARASINDA
kimya, elektrokimya, spektroskopi,
tarafından geliştirilmektedir. Yeni
gitmiştir. Prof. Dr. Yılgör daha sonra
anda çok uluslu bir ilaç
görmek bende büyük bir etki yarattı. Nedeni
nano ve biyoteknoloji alanlarındaki
tasarlanan ilaçlar organik kimyacılar
ABD’de iki değişik firmada polimer
firmasında 80 kişilik
ise, bir üniversitenin öğrencilerine neleri
araştırma projelerinde görevler alarak
tarafından sentezlenmektedir.
kimyası ve teknolojileri alanlarında
bir ekibin ulusal satış müdürlüğü görevini
kazandırabileceğini gördüm; en başta büyük
pratik deneyimlerini artırmaktadırlar.
Yenilenebilir enerji alanında, örneğin
10 yıl endüstriyel araştırma ve üretim
yürütmekteyim. İlaç sektörünü tercih
bir özgüven ve sorumluluk bilinci.
Öğrencilerimiz son sınıflarında aldıkları
güneş panellerinin tasarımı ve yapımı,
konularında çalışmıştır. Prof. Dr.
etmemde kimya okumuş olmamın elbette
alan seçmeli dersler ve yürüttükleri bitirme
hidrojen depolama, biyo yakıt üretimi
İskender Yılgör ve eşi Emel Yılgör
etkisi oldu, ancak bu alanda bir pazarlamacı
programı dahilinde bir akademik çalışmada
projeleriyle kimyanın en az bir alt dalında
konularında kimya biliminin çok önemli
1994 yılında Koç Üniversitesi Kimya
olarak görevime başladım. Başta esas
yer almak, hayatını planlamaya çalışan bir
deneyim sahibi olur.
katkıları vardır. Nanoteknoloji kimyanın
Bölümünün kurucu öğretim üyeleri
mesleğime göre alan farklılığından dolayı
öğrenciye sunulabilecek en büyük olanaklardan
bir koludur. Kimya Bölümümüzdeki
olarak Türkiye’ye dönmüştür. ABD’de
endişelerim olsa da, bugün çok doğru bir
biri. Bu sayede hem akademik çalışma
tekniklerini içeren araştırma laboratuvarları
eğitim/öğretim tüm bu alanları
kazandığı çeşitli ödüllere ilaveten
tercih yaptığımı görüyorum. Pozitif bilim
ortamını görüyorum, hem de bir öğretim üyesi
ve modern donanımlı bilgisayar
kapsayacak şekilde teorik bilgiler
Prof. Dr. Yılgör 2003 yılında TÜBİTAK
okuyan bir kişinin analitik bakış açısı iş
olabilmenin koşullarını. Buna ek olarak, çift
laboratuvarlarında öğretim üyelerinin
ve deneysel laboratuvar çalışmaları
Bilim Ödülüne layık görülmüştür.
hayatında çok kolaylık sağlıyor. Olaylara
anadal, çekirdek program ve de uluslararası
danışmanlığında çalışarak en az iki yıllık
kapsamında planlanmıştır. Ayrıca Kimya
100 civarında bilimsel yayını ve 10
her zaman daha mantıklı ve bilimsel
değişim olanakları sayesinde disiplinlerarası bir
bir pratik tecrübeyle mezun olmaktadır. Bu
Bölümü lisans öğrencilerimiz öğretim
uluslararası patenti bulunan Prof. Dr.
bakarak sebep-sonuç ilişkilerini kurabilmek
perspektif imkanı sağlaması, Koç Üniversitesini
sayede öğrenciler mezun olduktan sonra
üyelerimizin araştırma laboratuvarlarında
Yılgör çeşitli uluslararası dergilerin
üniversite yıllarında bölümde kazandığımız
akademik alanda farklı kılıyor. Üniversitemiz,
seçecekleri akademik ya da endüstriyel
ileri düzeyde araştırma çalışmalarına
editör kurulundadır ve 2009-2013
bir nosyon. Bugün iş hayatımda özellikle
“yaşamın aksine” bizi en başta bir birey olarak
çalışma alanlarında tecrübeli, bilinçli ve
katılabilmektedir. Bölümümüzden mezun
yıllarında TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi
zorlu süreçlerde ve önemli kararlar alırken
görüyor ve sorumluluk bilinci etrafında en
deneyimli olarak profesyonel çalışma
olan öğrencilerin büyük çoğunluğu
olarak görev yapmıştır.
bu yönümden çok faydalanıyorum.
özgür biçimde yetiştiriyor.
YERLERİNİ ALACAK.
083
KIMYA
Öğrenciler, en yeni analiz
ÜLKE
MÜDÜRÜ
Hazırlıktan itibaren work-study
hayatlarına adım atar. Ayrıca, bu çalışmaları
sonucunda öğrencilerin uluslararası bilimsel
dergilerde makaleleri yayımlanmaktadır.
Kimya Bölümü’nün en büyük
özelliklerinden biri öğretim üyelerinin
bölüm olarak yurtiçi ve yurtdışındaki
endüstriyel kuruluşlarla da ortak proje ve
çalışmalar yürütülmektedir. Mezunların
büyük kısmı tam burslu olarak Amerika ve
Avrupadaki lider üniversitelerin yüksek lisans
ve doktora programlarına kabul edilirken,
diğerleri ilaç, plastik ve çevre başta olmak
üzere değişik endüstriyel sektörlerin AR-GE
ve kalite kontrol laboratuvarlarından, üretim,
satış ve pazarlama bölümlerinden iş teklifleri
almaktadırlar.
DETAYLI BILGI IÇIN
http://science.ku.edu.tr/tr/chem/home
2015-2016
çalışmaları ve bağlantılarıdır. Aynı zamanda
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
yurtdışındaki saygın kuruluşlarla olan ortak
FEN FAKÜLTESI
FEN FAKÜLTESI
MOLEKÜLER BIYOLOJI VE GENETIK
GENETİK BÖLÜMÜNÜN
DİSİPLİNLERARASI
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
ODAKLI OLMASI, MEZUNLAR
İÇİN SANAYİDE ÇOK
KAPSAMLI İSTİHDAM
OLANAKLARI YARATIYOR.
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyolojik bilimlerin
Liseden mezun
Çocukluğumdan beri
uygulama alanları her
olduğumda, kendim
okumak istediğim
Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve yeni buluşlar, “İnsan Genomu
geçen gün genişlemekte.
hakkında bildiğim
bölüm Moleküler
Projesi”nin tamamlanması ve hızlı gelişen enformatik teknolojileri biyoloji eğitimini
Bunu özellikle temel
tek şey, evreni
YRD. DOÇ. DR.
tıbbın giderek daha
DERYA
anlamaya duyduğum
FUNDA
Koç Üniversitesi’ni
genlerin hastalıklarda nasıl rol oynadığı konusunda edinilen bilgilere dayanarak yeni nesil
GÜLAYŞE
çok moleküler biyoloji
KABACAOĞLU
isteği gidermek için
MÜJGAN
seçmeminse birçok
tedavi yöntemleri geliştirilmekte ve ilaç tasarımında da bir devrim gerçekleşmektedir.
İNCE
2015-2016
KOÇ
KAR
DUNN
alanına kaymasıyla
ÜNİVERSİTESİ
“moleküler biyoloji
KOÇ
sebebi vardı. Bunların
Bu kapsamda araştırmacılar geleneksel deneme yanılma yöntemi yerine gen dizilimi ve
MOLEKÜLER
görebiliyoruz. Artık
MOLEKÜLER
ve genetik” okumak
MOLEKÜLER
başında öğrenci
protein yapısının işlevlerini esas alan yeni ilaç sınıfları oluşturmaktadır. Koç Üniversitesi’nin
BİYOLOJİ VE
hastalıkların teşhis
BİYOLOJİ VE
istediğimdi. Ailem
BİYOLOJİ VE
sayısının az olması
Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans eğitim programı bu ve benzeri “Yeni Biyoloji”
GENETİK
BÖLÜMÜ
ve tedavisinde
ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bölümün eğitim programı, molekül, hücre ve
ÖĞRETİM
organizmalar arasındaki karmaşık etkileşimi ve bu etkileşim sonucunda oluşan yapıların
ÜYESİ
özelliklerini tanımlamayı amaçlayan derslerden oluşmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik
biyologların bulgularına dayanılarak
Bölümünün disiplinlerarası araştırma ve uygulama odaklı olması, mezunlar için sanayide çok
yapılıyor. Moleküler biyoloji araştırmaları
kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. Gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörleri
sayesinde insan hücresinin nasıl işlediğini en
mezunların çalışacakları sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye’nin bu alanlarda güncel
küçük detayına kadar öğrenebiliyoruz. Koç
kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için sanayinin yeni bilgilerle donatılmış, araştırma gücü
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
yüksek mezunlara ihtiyacı olacaktır.
GENETİK
BÖLÜMÜ
doktor olmamı istiyordu;
yeni yöntemlerin
MEZUNU,
geliştirilmesi moleküler
2008
GENETİK
BÖLÜMÜ
ve bu nedenle de
onların bu hevesini
4. SINIF
oluşan daha iyi eğitim
de kursaklarında
ÖĞRENCİSİ
imkânları geliyordu.
ÜNİVERSİTESİ
bırakmadım aslında,
Okulun bünyesindeki laboratuvarlarda çok
MOLEKÜLER
çünkü Koç Üniversitesi
çeşitli konular çalışılması da öğrencilerin
BİYOLOJİ VE
bana sunduğu birçok
istedikleri alanlara yönelmesine fırsat
YÜKSEK
imkânla hem benim,
veriyor. Ayrıca kampüs ortamı, kulüplerin
LİSANS
hem de ailemin
çeşitliliği ve kampüsteki yaşamın
Bölümü mezunları akademik kurumlar,
ÖĞRENCİSİ
hayallerine cevap verdi.
hareketliliği de beni etkilemişti.
DETAYLI BILGI IÇIN
endüstri, ilaç sanayii ve sağlık sektörü
BAŞKA HIÇBIR ÜNIVERSITEDE OLMAYAN
http://science.ku.edu.tr/tr/mbge/home
alanlarında başarılı bir şekilde kariyerlerini
ÖĞRETIM GÖREVLISI-ÖĞRENCI ILIŞKISI,
DISIPLINLERARASI EĞITIM VE
sürdürmektedirler. Koç Özel Lisesinden
LISANS ÖĞRENCISI IKEN BILE TAM
ARAŞTIRMA OLANAKLARI SAYESINDE
mezun olduktan sonra 1993 yılında Boğaziçi
DONANIMLI LABORATUVARLARDA
LISANS EĞITIMIM SIRASINDA POLIMER
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
ÇALIŞMA IMKÂNI, FARKLI BIRÇOK
VE NANOPARÇACIK LABORATUVARINDA
Bölümüne başladım ve birincilikle mezun
BÖLÜMDEN DERS ALABILME IZNI,
ÇALIŞMA FIRSATI YAKALAYIP
oldum. 1997 yılında, Bilkent Üniversitesinin
SINIRSIZ KÜTÜPHANE KAYNAKLARI
NANOPARÇACIK ALANINDA TECRÜBE
yine Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek
VE BIR ÖĞRENCI YAŞAMINA KARŞILIK
KAZANDIM.
Lisans programını birincilikle bitirdim.
VERECEK HER TÜRLÜ SEÇENEKLERIYLE
imkânlarından yararlanarak bu yıl bir dönem
Daha sonra, Johns Hopkins Üniversitesi
KOÇ ÜNIVERSITESI SADECE TÜRKIYE’DE
boyunca ABD’deki bir üniversitede değişim
Tıp Fakültesi Neuroscience programında
DEĞIL, TÜM DÜNYA ÜNIVERSITELERI
öğrencisi olarak eğitim gördüm. Bu deneyim
altı yıl sürecek olan uzun ama çok heyecan
ARASINDA SIVRILEN BIR EĞITIM YUVASI.
hem akademik, hem de kişisel olarak beni
verici konularda doktora çalışmalarımı
Moleküler biyoloji ve genetiğe duyduğum
geliştirdi ve hayallerime bir adım daha
gerçekleştirdim. Bu dönemde gelişmekte
tutku, “Neden?” sorusuna cevap bulmaya
yaklaştırdı.
olan yavrularda sinir sistemi gen yazılımı
duyduğum istek daha iyi bir şekilde takdir
programlarının görevlerini araştırdım.
edilemezdi.
Doktora derecemi aldıktan sonra
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Biyoloji ve G enetikti.
etkilemekte, yeni paradigmalar ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde kusurlu
KOÇ
GENETİK BÖLÜMÜ
zamanda sosyal dünyaya da beni hazırlayan
yine sinir sistemi ve gen yazılımı alanlarında
Koç Üniversitesi’nde, doğa sporlarına karşı
doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım.
da bir tutkum olduğunu fark ettim. Ilgaz
Doktora ve doktora sonrası yaptığım
Dağı ve Ağrı Dağında zirve yapmak, kulüp
çalışmalar Science, Nature Neuroscience
olarak Koç Üniversitesi’nin desteğiyle
ve Neuron gibi alanın en prestijli
gerçekleştirdiğimiz bir hayaldi. Koç
dergilerinde yayımlandı. 2009 yılından
Üniversitesi, siz gelecekteki öğrencileri
beri Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve
hem akademik hem de sosyal hayatta hiçbir
Genetik Bölümünde görev yapmaktayım.
imkândan mahrum bırakmayacaktır, beni
Burada kurmuş olduğum araştırma grubum
bırakmadığı gibi.
zeka geriliği, öğrenme bozuklukları gibi
gelişimsel aksaklıkların moleküler ve genetik
temellerini araştırmaya devam ediyorum.
Üniversitemizin sunduğu
Sadece bilim dünyası değil, aynı
Rockefeller Üniversitesinde üç yıl süreyle
ile yavrularda sinir sistemi gelişimi ve
ÜNIVERSITEMIZDEKI
2015-2016
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE
085
MOLEKÜLER BIYOLOJI VE GENETIK
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
084
Hukuk Fakültesi
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kamu hukuku ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders
içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan sıradışı çekirdek programlarıyla
geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Evrensel ilkelere dayalı, karşılaştırmalı ve uluslararası içeriğe sahip tüm zorunlu ve
seçmeli dersler İngilizce olarak sunulmaktadır. Zorunlu hukuk dersleri, kamu ve özel
hukuk alanında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleri ile uyumlu, yöntem ve kapsam
bakımından derinlemesine hukuksal analiz yeteneğini kazandıracak biçimde verilmektedir.
http://law.ku.edu.tr/
HUKUK FAKÜLTESI
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk öğretimi ve hukuk
Satırbaşları
alanındaki bilimsel araştırmalarda ciddi, derin ve yenilikçi
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi dünyanın önde gelen yaratıcı hukuk öğretimi ve
yaklaşımları yaşama geçiren ve uluslararası alanda akademik
araştırmalarına odaklanan hukuk fakültelerinin yer aldığı Law Schools Global League
saygınlığı ile kabul gören öğretim ve araştırma merkezilerinden
üyesidir. Law Schools Global League araştırma grupları ve idari konferansı ile uluslararası
BERTIL
biridir. Hukuk Fakültesi, akademik başarısını ve saygınlığını temel
yaz okulu 2014 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmiştir.
EMRAH
vizyonuna borçludur. Hukuk Fakültesinin temel vizyonu, nitelikli
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitim süreçleri boyunca öğretim
HUKUK
öğretim üyesi ve mezunlarının öncülüğünde kamusal politikalar
üyelerimizden etkili ve yönlendirici biçimde akademik danışmanlık almaktadır.
FAKÜLTESI
ve bürokrasi, iş ve ekonomi dünyası, toplumsal değişim, bilgi ve
►► Hukuk Fakültesi yılda ortalama yirmi farklı akademik etkinlik (konferans, seminer, panel,
DEKANI
teknolojik atılımlar ile hukuk arasındaki bağı kurmak ve üst düzey
çalıştay vb.) düzenlemektedir.
Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonunu biçimlendiren ve hukuk araştırmaları
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Kulübü Justita
adıyla güncel hukuk konularına ilişkin periyodik bir dergi çıkarmaktadır.
ve hukuk uygulamalarında önde gelen isimleri barındıran seçkin kadrosu, nitelikli
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen seçkin
hukuk öğretiminin de ana kaynağıdır. Temel ve yeni bilgileri deneyimli ve sınanmış
konuşmacı etkinlikleri, konferanslar ve sertifika programları ile akademik ve mesleki alanda
bir araştırmacı ve uygulamacı kadrosundan edinme fırsatı, öğrencilerimizin
güçlenmeyi sağlayacak müfredat dışı etkinliklere aktif biçimde katılmaktadırlar.
öğrenme ve gelişme isteği ile buluştuğunda ders ortamı profesyonel yaşamı
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Kulübü her yıl Law and Global Issues (Hukuk
biçimlendiren gerçek bir hukuk deneyimine dönüşmektedir.
ve Küresel Sorunlar) başlığıyla üç günlük akademik bir öğrenci konferansı düzenlemektedir.
Akademik saygınlığa dayalı kabul görmenin ve bunu sürdürülebilir kılmanın
►► Hukuk Kulübü ayrıca her yıl, ulusal (TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay)
taşıdığı kurumsal değerin bilinciyle, Hukuk Fakültesinde hem öğretim üyelerimiz,
ve uluslararası yargı organları ile kuruluşlara (Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan
hem de öğrencilerimiz kendilerini yoğun emek gerektiren akademik ciddiyete
Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Avrupa Konseyi, AB Komisyonu vb)
dayalı bir programa adamışlardır. Bu bilince dayalı çabaların Hukuk Fakültesi
çalışma gezileri yapmakta ve öğrenciler açısından rol model olabilecek, çeşitli sektörlerde
mezunlarını -ister kamusal ister özel alanda çalışsınlar- farklı ve fark edilebilir
çalışan ve farklı tecrübelere sahip hukukçuları ağırlayan ”Kariyer Günleri” adlı bir etkinlik
profesyonel konumlara hazırladığını ve Hukuk Fakültesinin ulusal ve uluslararası
düzenlemektedir.
alanda edindiği haklı kurumsal değeri pekiştirdiğini gözlemlemekten büyük
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, hukuk alanındaki bilgilerini İngilizce
memnuniyet duyuyoruz.
yetkinlikleri ile destekleyerek 2008, 2011 ve 2013 yılında Jessup Uluslararası Kurgusal
Koç Üniversitesi’nin farklı yoğunlaşma alanları yaratmaya yönelik seçimlik
Mahkeme Yarışmasında Türkiye’yi temsil etmişlerdir. Bu yarışmada yazılı ve sözlü dalda da
ders yelpazesi, pekişmiş ve çok yönlü bir öğrenim müfredatı sunmaktadır.
en başarılı öğrenciler Koç Üniversitesi ekibi arasından seçilerek ödüle layık görülmüştür.
Seçimlik dersler bilişim, rekabet, çevre, tahkim, uluslararası insan hakları
Söz konusu yarışmanın 2012 yılı ulusal elemeleri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ev
hukuku gibi günümüzde öne çıkan çalışma alanlarını da kapsamaktadır. Çekirdek
sahipliğinde gerçekleşmiştir. Jessup Uluslararası Kurgusal Mahkeme Yarışmasını düzenleyen
derslerde ise sosyal bilimlerden, temel bilimlere uzanan geniş bir temel eğitimin
Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ILSA) yapılan başarılı organizasyonu takdirle
altyapısı kurulurken, uygar ve gelişmiş hukuk düzeninin belkemiğini oluşturan etik
karşılayarak, Koç Üniversitesini Washington’daki uluslararası elemelerde sponsor olarak
değerlere dayalı çözümleyici (analitik) düşünme esas alınmaktadır.
ismen anılma statüsüne layık görmüştür.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, nitelikli akademik kadrosu yanında
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, birçok uluslararası ve ulusal kuruluşla proje ortaklığı
öğrenci sayısının azlığı, derslerin kolaycı/ezberci metin ya da teste dayalı soru
yaparak, özellikle uluslararası insan hakları hukuku ve toplumsal cinsiyet alanlarında verilen
tekniklerine değil, olay odaklı çözümlemelere dayanması ve ders dışı derinleşme
eğitimlere uzman katkısında bulunmaktadır.
imkanları ile akademik ciddiyet ve gelişmeye odaklanmıştır. Öğrenciler konferans,
►► Kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki Hukuk Yüksek Lisans Programları, özgün ve
düzenli seminer, çalıştay ve küçük çaplı akademik yayınlar aracılığı ile Hukuk
yenilikçi müfredatıyla mesleki bilgilerini derinleştirmek ve hukukun akademik alanında kariyer
Fakültesinin entelektüel yaşamına katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca
yapmak isteyen nitelikli mezun profilini hedeflemektedir.
üniversitede uygulanan çalışma programları, yaz stajları, yaz okulları ve toplumsal
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri kariyer tercihlerine ilişkin olarak
duyarlılık projelerine katılıma özendirilmektedir. Dünyanın önde gelen hukuk
Üniversitemiz Kariyer Servisi tarafından yönlendirilmekte ve her sene yapılan “İşe Alım
fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkanları da
Günleri” aracılığı ile yaz stajlarına kabul edilmekte ve mezuniyet ertesinde tam zamanlı iş
öğrencilerimizin ufuk açıcı yurtdışı deneyimleri yaşamalarına olanak vermektedir.
fırsatlarını en iyi biçimde değerlendirmektedir.
Uluslararası akademik işbirliğine paralel olarak, yurtdışında uluslararası üne sahip
►► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış
öğretim üyeleri de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine konuk profesör olarak
açılarına sahip hukukçular olarak, hukuk bürolarından devlet bürokrasisine, sivil toplum
davet edilmekte ve ders vermektedir
kuruluşlarından uluslararası örgütlere kadar birçok farklı alanda çalışma olanağına sahiptir.
2015-2016
akademik araştırmalar temelinde hukuk politikalarına katkı sunmaktır.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ODER
089
090
HUKUK FAKÜLTESI
HUKUK FAKÜLTESI
grubunun da bir parçasıyım ve grup
sonuçlar vermeyeceği kanaatindeyim.
düşünüyorum. Koç Üniversitesi,
eğitimimi İstanbul
Lisans
olarak bu konuda uluslararası bir
Koç Üniversitesinin öğrenci ve
yüklenmiş olduğu “Mükemmeliyet
Üniversitesi Hukuk
yayın hazırlığı içindeyiz. Son olarak
öğretim görevlilerine sağladığı da
Merkezi” olma misyonuyla uyum
Fakültesinde,
da, Koç Üniversitesiyle Türk Felsefe
bu bahsettiğim multidisipliner
içerisinde, hangi alanlarda eğitim
YRD. DOÇ. DR.
yüksek lisan lisans
Kurumunun ortaklaşa düzenlediği ve
(ÇOK DISIPLINLI)
YIĞIT
eğitimimi ise
tüm üniversite öğrencilerine açık olan
uyum içerisinde olan akademik bir
öğrencilerini; en üst düzeyde ahlaki
HUKUK
İngiltere’de Warwick
Hukuk Felsefesi Yaz Okulu bünyesinde
atmosferdir.
değerlerle donatılmış, toplumsal
FAKÜLTESI
Üniversitesinde
ders veriyorum. İdari bakımdan
ÖĞRETIM
Uluslararası
ise, Koç Üniversitesi Çekirdek Ders
hukuk fakültesi 1.sınıf 1. dönem
değerlerine sahip çıkan bireyler olarak
Ekonomi Hukuku
Komitesi ve Hukuk Fakültesi ile
öğrencilerine yönelik LAW 111 (ROMAN
topluma sunmak arzusundadır. Aynı
üzerine yaptım. Bir süre avukat
İnsani Bilimler Fakültesinin ortaklaşa
LAW)
dersini ve ayrıca da tüm fakülte
şekilde, Koç Üniversitesi her zaman,
olarak hayatımı sürdürdükten sonra
yürüttüğü “Akdeniz Çalışmaları
öğrencilerine açık olan ETHR102
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Sertifika Programı”nın komitelerinde
(LEGAL PHILOSOPHY)
Enstitüsünde özel hukuk doktorasına
yer alıyorum. İçinde bulunduğum
dersini veriyorum ve yaklaşık altı yıldır
farklı alanları deneyimleyebilme ve bu
başladım. Doktora eğitimimin ikinci
neredeyse tüm çalışmalar sadece
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin
çeşitlilik içinde çalışıp üretme fırsatını
yılında avukatlık mesleğimi bırakarak,
hukuk bilim dalının çeşitli alanlarına
bir üyesiyim. Verdiğim çekirdek
sağladığının altını çizen ve bu özelliğini
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
temas etmekle kalmamakta; ayrıca
dersim sayesinde birçok farklı alanda
öne çıkaran bir üniversite olmuştur.
Roma Hukuku kürsüsünde araştırma
birçok diğer bilim dalının yardımına
eğitim alan çok sayıda öğrencim
Hukuk eğitimi özelinde konuşmak
görevlisi olarak çalışmaya başladım
ihtiyaç duymaktadır. Bugün itibarıyla,
oldu ve samimi konuşmak gerekirse,
gerekirse, bugünün dünyasına entegre
ve akademik kariyerim de böylece
örneğin ahlak ve hukuk ilişkisi; insan
hukuki bir kavram veya problem
olacak bir hukukçunun alacağı hukuk
başlamış oldu. Kendimi her zaman
onuru, insan hakları ya da toplumsal
üzerine bu kadar farklı disiplinlerden
eğitiminin, diğer sosyal bilimlerden
bir “Roma Hukukçusu” olarak
cinsiyet üzerine yapılacak herhangi bir
gelen öğrencilerimin kendi alanlarına
faydalanıp, zenginleştirilerek onu
tanımlamayı arzu etsem de, birçok
çalışmanın; felsefe, nöroloji, psikoloji,
özgü farklı bakış açıları, yorumları
bir dünya vatandaşı yapacak şekilde
farklı hukuk alanı ve disiplinlerde
sosyoloji, antropoloji vb. gibi bir takım
ve tespitlerinin hem öğrencilerin,
tasavvur edilmesi elzemdir.
de çalışmalar yapıyorum. An
başka bilim alanlarından yardım
hem de benim bir hukukçu olarak
itibarıyla Osmanlı imparatorluğunda
almaksızın yapılmasının çok sağlıklı
gelişimime büyük bir katkı sağladığını
SAYIN
GÖREVLISI
yaklaşımlarla tam
Koç Üniversitesi bünyesinde
ortak çekirdek
091
aldıklarından bağımsız olarak tüm
sorumluluk taşıyan ve demokrasinin
hem öğrencilerine, hem de öğretim
üyelerine, kendi disiplinlerinden çıkma,
kanunilik ve hukukun üstünlüğü
düşüncelerinin ortaya çıkışını ve
gelişimini çalışıyorum. Ayrıca ahlakın
kökeni ve gelişimiyle, çeşitli ahlaki
yaklaşımların siyasal ideolojilerle
olan etkileşimlerine ilişkin bir çalışma
hazırlığındayım. Bunların yanı sıra,
LSGL (LAW SCHOOL GLOBAL LEAGUE
- ULUSLARARASI HUKUK FAKÜLTELERI
FAKÜLTEYE BAĞLANTILI MERKEZLER
Ticari ilişkilerin küresel ölçekte hızla gelişip ülke sınırlarını aşması, uluslararası ticaret hukuku alanında daha fazla uzmanlaşma
gereksinimi doğurmaktadır. Bu alanda çeşitli konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinlikleri düzenlemek ve akademik
araştırmalar yapmak üzere Dr. Nüsret ve Semahat Arsel’in katkılarıyla 2010 yılında Dr. Nüsret ve Semahat Arsel Uluslararası Ticaret
Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER) kurulmuştur. Kamu hukukunun küreselleşmesini kuramsal ve uygulamaya
yönelik olarak araştıran Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜREMER) ise bu alanda Türkiye’deki ilk
merkez olarak Güz 2014 döneminde çalışmalarına başlamıştır. NASAMER ve KÜREMER, Hukuk Fakültesinin akademik ve idari
eşgüdümüyle kamu hukuku ve özel hukukun karşılaştırmalı ve uluslararası boyutlarına etkili araştırma katkısı sunmaktadır.
Hukuk Fakültesi, Koç Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), Küreselleşme ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM) ve Sosyal Politika Merkezi
(KOÇ-SPM) ile işbirliği içinde olup ortaklaşa akademik çalışmalarda bulunmakta ve etkinlikler düzenlemektedir.
2015-2016
bünyesinde kurulmuş olan
uluslararası insan hakları çalışma
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
CEMIYETI)
092
HUKUK FAKÜLTESI
2008 yılında
HUKUK FAKÜLTESI
kamçılamıştır. Dolayısıyla sorularımız,
2012 yılında Uluslararası
üniversitemin Hukuk
hocalarımın “Koç vizyonu”nun beni hukuk
sorunlarımız, çözümlerimiz ne kadar saçma
İlişkiler bölümüne tam
Fakültesinden mezun
alanına ve pratiğe tam donanımlı bir şekilde
da olsa bizlerin daha özgür düşünüp,
burslu olarak girdiğimde
oldum. Anne ve
hazırladığını, çalışmaya başladığımda daha
kendimizi daha iyi ifade etmemize
HASAN
babamın avukat olmaları
iyi anladım. Bana iş hayatımda gerekli
imkan tanımışlardır. Bu samimiyetle
TUĞÇE
hiçbir tereddütüm yoktu.
LEVENT
da beni bu seçimi
olabilecek çoğu düşünme fonksiyonlarını
her üniversitede karşılaşmanız mümkün
GÜNDÜZ
Henüz ne okuyacağıma
HUKUK
yapmama teşvik etti.
sağlayarak, benim sisteme en hızlı şekilde
değildir.
BÖLÜMÜ
Hukuk, adalet, avukatlık
adapte olmamı sağlamıştır. Sorunlara
MEZUNU,
kavramları bu fakülteye
bakış açım, sorunlara çözüm üretme
hayatı, heyecanlı sosyal kültürel sportif
İSTANBUL
girmeden evvel de
sürecim, süreç yönetimim, üniversitemin
etkinlikleri, çalışanların yardımseverliği,
ÜNIVERSITESI
kişisel olarak ilgimi
bana aşılamış olduğu bilgiler sayesinde
yönetimimizin vizyon sahibi olması,
ÖZEL HUKUK
zaten çekmekteydi.
sorunsuzca ilerlemektedir.
hocalarımızın samimiyeti, kurulan
çünkü burada gerçekleşen şey sadece
dostlukların kalıcılığı ile hep güzel anılar
bir eğitimden öte ‟seni sen yapabilmenin
birikti belleklerimizde.
hikayesi.” Aynı yıl Hukuk fakültesine
YÜKSEL
2008
YÜKSEK
LISANS MEZUNU
Mezun olup da kendi
ofisimizde çalışmaya
Üniversitemin, fakültemin,
Üniversitemizde, hocalarımız her
türlü sorumuzu hiçbir zaman cevapsız
Üniversitemizin eğlenceli kampüs
093
üniversitem hakkında
HUKUK VE
İŞLETME
emin olamasam bile, çok
BÖLÜMÜ
iyi bildiğim bir şey vardı
ÇIFT ANADAL
ki o da “nerede” olmak
3. SINIF
ÖĞRENCISI
istediğimdi. Nerede
okumak demiyorum,
başlayınca, mesleğimin keyfini keşfetmeye
bırakmayarak bizlerin özgüvenini
burslu olarak geçiş yaptım ve İşletme ile
başladım.
kuvvetlendirip, öğrenme şevkimizi
çift anadala başladım. Bu şekilde kendi
kararlarımın arkasında durabilme ve ben
olma hikayem başlamış oldu.
Üniversite benim için “ben olabilme
savaşı”ydı. Koç’ta “biz”in içindeki ben
olmayı öğrendim. Bunu bazen tango
ekibimizle dört dakikalık bir performans
boyunca koordinasyon içinde olarak, bazen
bir derginin oluşum sürecinde virgüllerin
yerini değiştirerek, bazense başkalarının
derdini dillendirebildiğim bir senatoda
bulunarak yaptım. Her kulüp, her sınav, her
bu üç yılın sonundaki Tuğçe’yi yaratmama
katkıda bulundu. Ben burada çeşitliliğe
şahit oldum. Hiç görmem, hiç aynı masada
oturup iki kelime konuşmam dediğim
insanlar, fikirler ve yeniliklerle tanıştım
Koç’ta. Dışarıdaki dünyanın farklı olduğunu
gördüm, o dünyayla Koç Üniversitesinde
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
tanışmış oldum.
Her Konuda Bir Fikrin Olsun
İstemez Misin?
KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE MESLEKİ EĞİTİMİN YANI
SIRA ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL GELİŞİMİNE KATKIDA
BULUNMAYI HEDEFLEYEN, TEMEL BİLGİLERLE
DONATILMALARINA OLANAK SUNAN BİR EĞİTİM
VERİLİYOR. ÖĞRENCİLERİN HEM BİLGİ BİRİKİMİNE SAHİP
OLMALARI HEM DE UZMANLAŞMALARI SAĞLANIYOR.
GENİŞ YELPAZELİ ÇEKİRDEK PROGRAMI TAMAMLAYARAK
KENDİ EĞİTİMİNİ KENDİN ŞEKİLLENDİREBİLİRSİN.
Mühendislik Fakültesi
Hızlı ve küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği günümüzde, Koç mühendislerinin
bilimsel analiz gücü kuvvetli, teknolojinin getirdiği sürekli değişime cevap verebilen,
disiplinlerarası düşünebilen, yenilikçi teknoloji geliştirebilen, araştırma/geliştirme
deneyimli, takım çalışması yapabilen, mühendislik mesleğini etik ve sosyal değerler
doğrultusunda uygulayabilen bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede
Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya
ve Biyoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği olmak üzere beş temel disiplinde lisans
diploması sunmaktayız.
http://eng.ku.edu.tr/tr
http://www.linkedin.com/groups/Koc-University-College-Engineering-4172838
http://www.facebook.com/kocuniveng
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
097
LISANS PROGRAMLARIMIZ
Lisans Programlarımız
KOÇ ÜNIVERSITESI
İlk öğrencilerimizi aldığımız 1999-2000 akademik yılından
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
bu yana gösterdiği yüksek eğitim kalitesi ve araştırma
SADECE TÜRKIYE’DE DEĞIL
performansıyla Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sadece
Hızlı küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği günümüzde, Koç Üniversitesi Mühendislik
Türkiye’de değil, dünya çapında da önde gelen bir mühendislik
Fakültesi mezunlarının bilimsel analiz yetenekleri güçlü, teknolojinin getirdiği sürekli değişime
PROF. DR.
eğitim ve araştırma merkezi haline gelmiştir. Fakültemizde halen
cevap verebilen, disiplinlerarası düşünebilen, yenilikçi teknoloji geliştirebilen, araştırma/
ALPHAN
her biri uzmanlık alanlarında dünyaca tanınmış liderler arasında
geliştirme deneyimli, takım çalışması yapabilen, mühendislik mesleğini etik ve sosyal değerler
yer alan 46 tam zamanlı öğretim görevlisi bulunmaktadır.
doğrultusunda uygulayabilen bireyler olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Bilgisayar
EĞITIM VE ARAŞTIRMA
KURUMU HALINE GELMIŞTIR.
SENNAROĞLU
FEN FAKÜLTESI
DEKANI
Mühendislik Fakültesinin amacı, dünya çapında önder
ve güncel eğitim ve araştırma programları ile üstün teknik
donanımlı, yaratıcı düşünebilen, geniş bakış açısına sahip ve mesleklerinde
farklılık yaratacak lider mühendisler yetiştirmektir.
Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji
Mühendisliği, Makine Mühendisliği olmak üzere beş temel disiplinde lisans diploması
sunmaktayız.
Araştırma odaklı, geniş bakış açılı, disiplinlerarası ve derinlemesine eğitim felsefesimiz
doğrultusunda, öğrencilerimize mühendislik eğitimi için gerekli temel bilimler ve temel
mühendislik kavramlarını sunduktan sonra kendi yetenek ve heveslerini göz önüne alarak
geleceklerini şekillendirmelerine olanak sağlayacak şekilde beş çekirdek seçmeli, en az iki
alan seçmeli ve altı serbest seçmeli ders sunulmaktadır. Bu sayede, mezun olduktan sonra
yüksek lisans ve doktora düşünen öğrencilerimiz kendi konularında derinlemesine eğitimlerine
devam edebilecek veya ikinci bir alanda diploma almak için seçmeli derslerini kullanarak çift
anadal ya da yandal yapabileceklerdir. İsteyen öğrencilerimiz de farklı mühendislik alanlarından
veya diğer fakültelerden diledikleri dersleri alarak disiplinlerarası bir mühendislik eğitimi
ile kendilerini çalışma hayatına hazırlayabileceklerdir. Ayrıca tüm öğrencilere kapsamlı bir
bitirme projesi ve seçmeli yaratıcılık ve girişimcilik ve şirket kültürü dersleri sunulmaktadır.
vGünümüzde güncel mühendislik konularının birçoğu birden fazla temel mühendislik ve bilim
alanının kesişim noktalarındadır. Mekatronik (ELEKTRIK-ELEKTRONIK VE MAKINE MÜHENDISLIĞI),
optik MEMS (ELEKTRIK-ELEKTRONIK, MAKINE MÜHENDISLIĞI VE FIZIK), enerji mühendisliği
(ELEKTRIK-ELEKTRONIK, KIMYA-BIYOLOJI VE MAKINA MÜHENDISLIĞI),
biomedikal mühendisliği
(ELEKTRIK-ELEKTRONIK, MAKINE MÜHENDISLIĞI VE SAĞLIK BILIMLERI),
(BILGISAYAR VE KIMYA-BIYOLOJI MÜHENDISLIĞI),
VE KIMYA-BIYOLOJI MÜHENDISLIĞI),
bioinformatik ve ilaç tasarımı
nanobiyoteknoloji (ELEKTRIK-ELEKTRONIK, MAKINA
finans mühendisliği (ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI VE EKONOMI)
disiplinlerarası alanların bazı örnekleridir. Önümüzdeki yıllarda özellikle tıp ile mühendisliğin
birleştiği konularda önemli gelişmeler beklemekteyiz. Koç Üniversitesi, yeni kurmuş olduğu Tıp
Fakültesi ve Türkiye’nin en iyi kadrolarına sahip Mühendislik ve Fen Fakülteleri ile en mükemmel
uygulamalı disiplinlerarası eğitim verebilen konumdadır.
Özetle, Koç Üniversitesi mühendislik eğitim vizyonu şu ana başlıkları içermektedir:
Kişisel Mühendislik Eğitimi
Seçmeli dersler aracılığıyla her program için belirlenmiş uzmanlık alanlarından birinde
derinleşmek, çift anadal y apmak, idari bilimler ya da sosyal bilimler de dahil diğer alanlarda
yandal yapmak, veya girişimcilik sertifikası programını takip etmek.
Mühendislik Alanındaki Önemli Kurum ve Şirketlerle Yakın İlişkiler
Yaz stajları ve/veya bitirme projesi vasıtasıyla çalışma hayatını yakından tanımak.
Bilimsel Araştırma Deneyimi
Türkiye’nin en seçkin akademik kadrosunun yanında araştırma laboratuvarlarında deneyim
edinmek ve dünyada öncü bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak.
Uluslararası Deneyim ve Vizyon
Değişim programlari vasıtasıyla dünyanın en seçkin üniversitelerinde bir veya iki dönem
geçirmek ve küresel vizyon sahibi olmak.
2015-2016
GELEN BIR MÜHENDISLIK
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
DÜNYA ÇAPINDA DA ÖNDE
098
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
LISANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZ
099
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Lisansüstü Programlarımız
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarımızın amacı, dünya çapında öncü yeni bilgiler
ve teknolojiler üreterek ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve araştırma bulgu
ve sonuçlarımızı dünyanın önde gelen prestijli bilimsel dergilerinde yayımlatmaktır. Bu amaçla,
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ve Makina Mühendisliği gibi temel disiplinlerde ve Biyomedikal
Bilimler ve Mühendisliği, Hesaplamalı Bilimler ve Mühendisliği, Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği,
Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği gibi disiplinlerarası alanlarda yüksek lisans ve doktora
dereceleri sunmaktayız.
Öğretim üyelerimiz araştırma konularında hem lisans hem de lisansüstü öğrenciler ile
birebir ilgilenerek yakın şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalar özel sektör ve devlet taraından
fonlanan projeler kapsamında, fakültemiz bünyesinde bulunan 28 araştırma laboratuvarında
yürütülmektedir. Bu laboratuvarlardan bazıları şöyledir: Center for Computational Biology and
Bioinformatics, Manufacturing and Automation Research Center (MARC), Optical Microsystems
Laboratory (OML), Microsoft-Koç Multi-Core Software Engineering Research Center, Artificial
Intelligence Laboratory (AILAB), Intelligent User Interfaces Laboratory IBM-Koç Supply-Chain
Research Center, Next-Generation Wireless Communications Laboratory (NWCL), Multimedia,
Vision and Graphics Laboratory (MVGL), Robotics and Mechatronics Laboratory (RML), Acoustics
and Vibration Laboratory, Micro-Nano Fabrication Laboratory, Advanced Materials Laboratory,
Biomimetic Materials and Islet Cell Bioengineering Laboratory (BIOMICELL) ve Energy Technologies
and Supercritical Fluids Laboratory. Ayrıca, üniversitemiz bünyesinde Mühendislik Fakültesi öğretim
üyelerinin önemli katkıları bulunan iki araştırma merkezi, KUYTAM (KOÇ ÜNIVERSITESI YÜZEY
TEKNOLOJILERI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZI)
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZI)
ve KUTEM (KOÇ ÜNIVERSITESI TÜPRAŞ ENERJI,
bulunmaktadır.
Öğretim üyelerimizin araştırma başarıları hem Türkiye çapında hem de uluslararası birçok
önemli ödülle değerlendirildi ve değerlendirilmeye devam ediyor.
Mühendislik Fakültesinden yedi öğretim üyemiz TÜBİTAK Bilim Ödülü, 10 öğretim üyemiz
TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 14 öğretim üyemiz TÜBA Genç Bilim İnsani (GEBİP) Ödülü sahibidir.
Uluslararası alanda, bir öğretim üyemiz Avrupa Bilimler Akademisi üyesiyken üç öğretim üyemiz IEEE
Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları
Biyomimetik Malzemeler, Hücre ve
içinde adacık fonksiyonlarına ne olduğunu
Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri
Son olarak, çok sayıda öğretim üyemiz alanlarında en prestijli bilimsel dergilerin yayın kurullarında
Doku Mühendisliği Laboratuvarı
incelenmektedir. Ayrıca ortamdaki
Laboratuvarı
görev yapmaktadır. İlerleyen sayfalarda bölümlerimizi ve öğretim üyelerimizi daha detaylı olarak
Doç. Dr. Seda Kızılel’in araştırma alanları
uyarılara yanıt veren yapılar içindeki
Farkında olmasak da günümüz insanının
tanıyabilirsiniz. Özetle, biz “birlikte öğrenmek ve disiplinlerarası düşünebilen yaratıcı mühendisler
arasında doku mühendisliği, ilaç salımı,
süperparamanyetik demir oksit nano-
bilgisayarla iletişimi, klavye ve fare gibi
yetiştirmek” vizyonu ile hareket eden bir araştırma üniversitesiyiz. Bu vizyonu gerçekleştirmek
biyo-algılama veya enerji uygulamaları
partiküller ile tümör/kanser hücrelerine
yıllar önce icat edilmiş ilkel donanımlarla
için Türkiye’nin en iyi öğretim üyesi kadrosu ve araştırma altyapısına sahip mühendislik fakültesi
için kullanılabilecek gelişmiş materyallerin
hedefli ilaç salımı ile de ilgilenilmektedir.
gerçekleşmektedir. Dr. Metin Sezgin
olduğumuzu söyleyebilirim. Sizi de aramızda görmek bizi mutlu edecektir.
sentezi ve karakterizasyonu sayılabilir.
Fonksiyonel etkin maddelerin hidrofobik
tarafından 2009 yılında kurulan Akıllı
Yaklaşımda, çeşitli klinik uygulamalar
ortamlara kontrollü salımı için emülsiyon
Bilgisayar Arayüzleri Laboratuvarı’nda
için hücre büyümesini, canlılığını ve
kalıplama yöntemi ile fonksiyonel
sürdürülen araştırmaların ana hedefi,
işlevini geliştirmeye yönelik işlevsel
kompozit membran tasarlanmaktadır.
yenilikçi donanım ve etkileşim teknolojileri
polimerik hidrojel yapılarını en iyi
DNA hasarı ve onarımının gerçek
üreterek bilgisayar kullanımını daha etkin,
şekilde tasarlamak amacıyla deneysel
zamanlı karakterizasyonu, yüzey plazmon
doğal ve keyifli hale getirmektir. İnsanlar
tekniklerle hesaba dayalı modellemeyi bir
rezonans (SPR) kullanan protein-protein
hâlihazırda birbirleriyle olan iletişimlerini
araya getirmek için fotopolimerizasyon
etkileşimlerinin karakterizasyonu, ilgilenilen
konuşma, yazı, çizimler, yüz ifadeleri, jestler
tekniklerinden faydalanılmaktadır. Özellikle,
diğer projeler arasındadır. Laboratuvarda
ve mimikler gibi iletişimi destekleyici doğal
biyofonksiyonel polimerlerin içindeki insülin
yürütülmekte olan projeler FP7-IRG,
ögeleri kullanarak sağlarlar. Amacımız
salgılayan adacıkların immunoizolasyonunu
TUBA-L’OREAL, TÜBİTAK, TÜPRAŞ,
özellikle konuşma, jestler, el yazısı ve elle
sağlamakla ve üç boyutlu mikro -veya nano-
AKSA ve İstanbul Rotary Klübü tarafından
yapılan çizimlerin tanınması, bu unsurlardan
ortamlarda bir araya geldiğinde zaman
desteklenmektedir.
ayrı kanallar halinde gelen bilgilerin
2015-2016
Avrupa Araştırma Konseyinin (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL ERC) fonlarını kullanmaya hak kazandı.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
Fellow seçildi. Dört öğretim üyemiz projeleriyle Avrupa Birliği’nin en prestijli araştırma programı olan
100
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
101
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
üzerine araştırmalar yapılmaktadır. RML
için geliştirilen bellek modelleri vardır. Bu
Gelecek Nesil ve Kablosuz
Telekom’un fonladığı projeler üzerinden
de çalışan öğrenciler elektro-mekanik
bellek modellerinde koşturulmak üzere
Haberleşme Laboratuvarı
ve Koç Üniversitesi’nin destekleriyle
sistemler, kontrol mühendisliği, makina
geliştirilen yazılımların doğruluğunu mekanik
Gelecek Nesil ve Kablosuz Haberleşme
yürütülmektedir. Aynı zamanda birçok AB ve
tasarımı, biyomekanik, robotik, fiziksel bazlı
bir şekilde kanıtlayabilmek için yine yazılım
Laboratuvarı’nda (NWCL), nano ve kuantum
TÜBİTAK proje başvurumuz değerlendirilme
modelleme ve simülasyon, bilgisayar grafiği
çözümleri geliştirilmektedir.
haberleşmesinin temelleri, vücut-içi
aşamasındadır. Mevcut projelerimizde, Prof.
haberleşme ağları, bilişsel radyo ağları
Dr. Özgür B. Akan liderliğinde 19 doktora
ve sanal dünyalar üzerine bilgi birikimi ve
Bu yazılımların bazıları program
pratik tecrübe kazanmaktadırlar.
çalışırken yapılan analiz sonucu programın
ve haberleşme teknolojileri, görüş hattı
öğrencisi çalışmaktadır. NWCL’de yürütülen
Laboratuvarımızdaki mevcut projeler:
doğru olup olmadığı ile ilgili bir karara
ötesi (BLOS) veri haberleşmesi, sensör
projeler kapsamında gelecek-nesil kablosuz
►► Nano teknoloji için kontrol sistemleri
varır. Bunlara çalışma zamanı doğrulama
ağları, LTE-advanced, 5G, sualtı akustik
haberleşme sistemleri için ileri haberleşme
uygulamaları ve mekatronik tasarım
araçları denmekte ve bunlar doğrulamayı
ve magneto-indüktif haberleşme, yeşil
teknolojileri, biyolojik-esinli haberleşme
►► Yumuşak organ dokularının biyomekaniği
başarı kriterini göz önünde tutularak
haberleşmenin temelleri, görünür ışıkla yeşil
teknikleri, çok sayıda yeni ve ileri sensör
►► İnsan ve robot etkileşimleri
gerçekleştirilmektedir. Geliştirdiğimiz
haberleşme ve terrahertz haberleşmesini
ağı mimarisi ve bunlar için literatürdeki pek
►► Dokunmatik ekranlar için dokunsal geri
bazı araçlar bu işlemi kaynak kodun
kapsayan geniş bir konu yelpazesinde
çok ilk haberleşme kuram ve yöntemleri gibi
bildirim sağlanması konuları üzerinedir.
üzerinde yaptığı durağan zaman analizi
en ileri düzeyde teorik ve deneysel
bilimsel yenilikler getirilmiş ve ayrıca nano-
ile gerçekleştirmektedir. Bu tip araçlar
araştırmalar yapılmaktadır. Araştırmalarımız,
ağlar için çok sayıda ilk nano-moleküler
Optik Mikrosistemler Laboratuvarı
ise işleyişini analiz sonucu oluşacak
Avrupa Araştırma Konseyi (EUROPEAN
haberleşme kuram, analiz ve yöntemlerinin
(OML)
olan formülün doğruluk kriterini tutup
RESEARCH COUNCIL, ERC),
yanı sıra bu alandaki ilk deneysel sonuçlar
Prof. Dr. Hakan Ürey’in yönetimindeki
tutmamasına dayandırmaktadır.
TÜBA, Lockheed Martin, Intel ve Türk
TÜBİTAK, IBM,
da literatüre kazandırılmıştır.
laboratuvarda uzmanlık alanları: Mikrooptik sistemler, mikro ve nano elektromekanik sistemler, lazer tarayıcılar, termal
görüntüleme sistemleri, biyosensörler
ve tanı cihazları, mikromekanik tayf
ölçerler, üç boyutlu ve giyilebilir ekran
teknolojileridir. Yaklaşık 300m2’lik
laboratuvar alanına sahiptir. Laboratuvarda
yurt içi ve yurt dışı endüstri, Avrupa Birliği
ve TÜBİTAK tarafından desteklenen birçok
proje devam etmektedir. Birçoğunda
öğrencilerin de ortak buluşçu olduğu
yirminin üzerinde patent alınmıştır.
DETAYLI BILGI IÇIN
http://mems.ku.edu.tr
Araştırma Merkezi
etkileşimini sağlayabilecek arayüzlerin
Robotik ve Mekatronik Laboratuvarındaki
Yazılımlar hem günlük hayatı kolaylaştıran
tasarımı olarak özetlenebilir.
(RML, WWW.RML.KU.EDU.TR)
araştırma
hem de birçok otomasyon sisteminde
çalışmaları insanlar ve makinalar arasındaki
kullanılan çözümlerdir. Yazılımların birçok
teknolojileri, etkileşim tasarımı,
çok-modlu duyusal etkileşimlerin
hayati kritik sistemde kullanılması, bu
kullanılabilirlik ve psikoloji gibi birçok farklı
incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır.
yazılımların doğruluğuna güvenmeyi
disiplinden faydalanılıp, geleceğin etkileşim
Prof. Dr. Çağatay Başdoğan ve araştıma
gerektirir. Doç. Dr. Serdar Taşıran’ın
teknolojisi tasarlanmaktadır.
ekibi, özelikle gerçek, sanal ve uzaktan
başında bulunduğu Koç-Microsoft Yazılım
kumandalı dünyalarda insanlardaki
Mühendisliği Araştırma Merkezinde
projeler Ayrupa Birliği Komisyonu,
dokunma hissi ve makinalara dokunma
yazılımların güvenilirliğinin matematiksel
TÜBA, TÜBİTAK, Bilim Teknoloji
hissinin kazandırılması ile ilgilenmektedir.
formüllerin üzerine oluşturulan araçlar ile
ve Sanayi Bakanlığı gibi ulusal ve
Bu amaçla, Makina Mühendisliği ve
doğrulanmasına çalışılmaktadır.
uluslararası kaynaklar ve Türk Telekom
Bilgisayar Bilimleri’nin kesişiminde,
ve Koç Sistem özel sektör kaynakları ile
oldukça disiplinlerarası ve dokunma
araçları çok çekirdekli mimarilere sahipler.
desteklenmektedir.
hissinin değişik alanlardaki uygulamaları
Bu mimarilerden yüksek başarı elde etmek
Laboratuvarda yapay zekâ
Laboratuvarda yürütülen
Günümüz bilgisayarları ve mobil
2015-2016
Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
Koç-Microsoft Yazılım Mühendisliği
birleştirilmesi ve doğal insan-bilgisayar
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
yaratabilen araştırmacı mühendisleri,
anlayışı modelleme, malzeme sentezi,
öğretim üyelerini, girişimcileri ve
aygıt fabrikasyonu, karakterizasyonu ve
Teknolojileri Yüksek Performans ve
araştırmacı klinisyenlerin yetişmelerine
onların sistem düzeyinde uygulamalarını
Hassasiyete Sahip İleri Üretim Sistemleri,
katkıda bulunmak hedefleri arasındadır.
kapsamaktadır. Araştırmalarımız,
Bilgisayar Destekli Tasarım/Analiz/
Laboratuvarda halen devam eden
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), Avrupa
Üretim (CAD/CAE/CAM), Bilgisayar
projeler European Research Council,
Komisyonu Marie Curie Aksiyonları ve
Kontrollü (CNC) Üretim Merkezleri,
EMBO, US-NSF ve Tubitak tarafından
TÜBİTAK’ın fonladığı projeler üzerinden
Lazer Sistemleri ve Katmanlı Üretim,
desteklenmektedir.
ve Koç Üniversitesinin destekleriyle
Mikro ve Makro Boyutlarda Üretim, İleri
yürütülmektedir.
Mühendislik Malzemeleriyle Üretim, Üretim
Yenilikçi Aygıtlar ve Arayüzler
Detaylı bilgi için
Süreçlerinin Matematiksel Modellemesi ve
Laboratuvarı
https://mysite.ku.edu.tr/snizamoglu/
Optimizasyonu.
Prof. Sedat Nizamoğlu yönetimindeki
ve
laboratuvarın hedefi enerji, tıp,
http://innovation4future.com/
ile tümleştirilmeleri, mikro konsol kiriş ya da
Biyolojik Akışkanlar ve Kalp - Damar
Laboratuvarı
nanotel tabanlı çınlaçlar (REZONATÖRLER),
Mekaniği Laboratuvarı
Doç. Dr. Erdem Alaca tarafından
bunların biyolojik algılama ya da frekans
kurulmuş olan Mekanik Karakterizasyon
referansı uygulamaları ile nanotel
2006 yılında Amerika’da kurulmuş ve
Laboratuvarı, katılar mekaniği, malzeme
numuneler üzerinde mekanik özellik
yönetilen bu laboratuvar kalp-damar doku
mühendisliği ve biyolojinin kesiştiği
ölçümleri sayılabilir. Laboratuvar
mühendisliği, kalp-gelişim biyomekaniği,
disiplinlerarası bir alanda araştırma
bünyesinde çeşitli elektromekanik tasarım
deneysel ve hesaplamalı biyo-akışkanlar
yapmaktadır. Başlıca çalışma alanlarımız,
ve benzetim yazılımları ile mekanik
mekaniği alanlarında uzmanlaşmış dünya
moleküler tanı, nano-biyo arayüzler/
yükleme ve elektronik karakterizasyon
çapında tanınan bir araştırma merkezidir.
hibrid moleküler cihazlar ve mekanik
araçları mevcuttur. Mikro ve nano ölçekli
Biyolojiden esinlenmiş mühendislik, çocuk
özelliklerin ölçek ile değişiminin tespitidir.
imalatın bir kısmı Koç Üniversitesi
hastalara yönelik kalp-damar cihazları,
Bu çalışmalarda ihtiyaç duyulan mikro ve
Temizodasında bir kısmı kendi
yumuşak-doku mekaniği, ameliyat öncesi
nano elektromekanik sistemlere (MEMS
öğrencilerimiz tarafından Avrupa’daki
kalp cerrahisi planlama teknolojileri
araştırma ortaklarımızın temizoda
ve üreme biyomekaniği üzerine devam
teknolojileri ile bu sistemlerin biyolojik veya
laboratuvarlarında yürütülmektedir.
eden çalışmaları vardır. Disiplinler-arası
nanometrik numunelerle tümleştirilmesi
Yürütülen tüm tez çalışmaları, tasarım,
gerçekleştirilen, tıp, mühendislik, tasarım,
için gerekli imalat teknolojileri grubumuzca
imalat ve karakterizasyon bileşkelerinden
güzel sanatlar ve temel bilimlerdeki
geliştirilerek tatbikata dökülmektedir.
oluşmaktadır.
araştırma çalışmaları yanında, bu
Şu anda üzerinde çalıştığımız projeler
İLGILI WEB ADRESI
alanlarında en ileri orijinal teknolojik
arasında, Si nanotellerin imalatı ve MEMS
http://home.ku.edu.tr/~ealaca/
ürünleri ve bunlarla ilişkili fikri hakları
dayalı tüm eyleyici ve algılayıcı
Mekatronik-Otomasyon-Robotik
Sistemleri, Sistem Dinamiği ve Kontrolü,
kullanışlı biyofotonik, biyoelektronik,
Üretim ve Otomasyon Araştırma
nanofotonik ve optoelektronik aygıtlar
Merkezi
Sayısal Kontrol (CNC) Sistemleri, 3-Boyutlu
ve arayüzler göstermektir. Bu amaçla
Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon
Tersine Mühendislik Sistemleri, Hızlı
nanomalzemelerin ve biyomalzemelerin
Araştırma Merkezi geniş bir spektrumda,
Protototipleme, 3D Printer Sistemleri,
ilginç özelliklerini tasarlıyoruz ve
ileri mühendislik konularında yenilikçi Ar-Ge
Yüksek Performanslı Lineer Kompresör
keşfediyoruz, sonra bu özel malzemeleri
ve disiplinlerarası eğitim gerçekleştirmek
Sistemleri ve Kontrolü, Araç Sürücü Destek
özgün aygıt ve arayüz mimarilerinde
amacıyla Prof. Dr. İsmail Lazoğlu tarafından
Sistemleri, İnsansız Hava Araçları için
kullanıyoruz. Araştırma yaklaşımımız
2000 yılında kurulmuştur. Üretim ve
Yazılım ve Görüntüleme Sistemleri, Aktif
ileriye dönük mühendislik yaklaşımları
Otomasyon Araştırma Merkezinde çalışılan
Manyetik Titreşim Sönümleme Sistemleri,
ile temel bilimsel bilgiyi entegre edip, bu
üç ana araştırma alanı şunlardır:
Endüstriyel ve Medikal Robotik Sistemleri.
Hareket Kontrolü, Bilgisayar Destekli
Doç. Dr. Kerem Pekkan tarafından
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Mekanik Karakterizasyon
İleri Üretim Sistemleri ve
Açık Mimari Kontrol Sistemleri, Hassas
ve çevre uygulamaları için yeni ve
VE NEMS)
103
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
102
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Enerji Teknolojileri ve Süperkritik
sistemi bozuklukları, kanser, depresyon ve
Akışkanlar Laboratuvarı
bir çok psikolojik bozukluklara yakalanma
Enerji Teknolojileri ve Süperkritik
risklerinin arttığını göstermiştir.
Akışkanlar Araştırma Grubu, Prof.
Dr. Can Erkey’in önderliğinde,
(ILERI/ADVANCED)
enerji dönüşüm
Grubumuz, moleküler
düzeyde insanda ve tek hücreli model
organizmalarda (V. CHOLERAE VE
C.MEROLAE GIBI)
yenilikçi nanomalzemelerin tasarımı
mekanizmasının aydınlatılmasına
ve sentezi konuları üzerine çalışır.
yönelik çalışmalar yürütmektedir.
Araştırmalar spesifik olarak yakıt
Ayrıca, elde edilen bilgiler ışığında ilaç
pilleri için nanoboyutlu (BIMETALIK)
tasarımları yapılmakta ve biyolojik saatin
elektrokatalizör sentezi; beyaz eşya ve
işleyişini düzenleyen küçük moleküller
bina sektörlerinde ısı yalıtımı uygulamaları
geliştirilmektedir.
Grubumuzda genetik mühendisliği
aerojel kompozitlerinin geliştirilmesi
teknikleri kullanılarak bitki verim artırma
& lab-pilot ölçeklerde üretimi; kıymetli
çalışmaları da yapılmaktadır. Bitkilerde
metallerin destek malzemeleri üzerine
nişasta üretiminde rol alan genler
emdirilmesi sonrası sentezlenen
araştırılmakta ve nişasta metabolizması
katalizörlerin fosil yakıtların kükürt
üzerinde etkisi görülen genler genetik
giderme ve “reforming” benzeri rafineri
mühendisliği ile değiştirilerek aktiviteleri
uygulamalarındaki kullanımı ve sol-
arttırılmaktadır. Elde edilen sonuçlar
jel tekniği ile adzorban geliştirilmesi
gerçek bitkiler üzerinde test edilerek
üzerine yoğunlaşmıştır. Ek olarak, tekstil
nişasta veriminin bitki metabolizması
sektöründeki enerji tüketiminin azaltılması
ve fizyolojisi üzerine olan etkileri
amacıyla yenilikçi ayırma teknolojileri
incelenmektedir. Ek olarak, nişasta
de geliştirilmektedir. İlgili dizayn ve
üretimi ile biyolojik saat arasındaki ilişki
sentez çalışmalarda, kritik sıcaklık ve
de laboratuvarımızda araştırılmaktadır.
Laboratuvarımızda moleküler
Medikal Sistemler ve Yapay Organlar.
Üretim ve Otomasyon Araştırma
Advanced Materıals Group (Amg) -
Malzemeler Laboratuvarında çalışmalar
sıkıştırılarak süperkritik aralığına getirilmiş
biyoloji, genetik mühendisliği ve
Minyatür Yapay Kalp Pompası (LVAD),
Merkezi’nde yürütülen bilimsel ve
İleri Malzemeler Grubu
yürütülmektedir. Mikroyapının önem
akışkanların fizikokimyasal özelliklerindeki
protein analiz teknikleri rutin olarak
Kardiyovasküler Sistem Modellemesi,
endüstriyel AR-GE projeleri TÜBİTAK,
Doç. Dr. Demircan Canadinç tarafından
arz ettiği diğer bir malzeme grubu ise,
kontrol edilebilir değişimlerden
kullanılmaktadır. Özellikle gen
Medikal Mikro-Akışkan Sistemler,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
kurulan İleri Malzemeler Laboratuvarında,
askeri ve tıbbi uygulamalarda kritik bir
faydalanılmaktadır.
klonlama, gen transferi, yeni nesil RNA
Yüksek Hassasiyetli Otonom Kanser İlaç
Arçelik AŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı,
metalik malzemelerin karakterizasyonu
malzeme olan şekil hafıza alaşımlarıdır.
Hazırlama ve İzleme Sistemleri, Biyo-
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ,
üzerine çalışmalar yürütülmektedir.
İleri Malzemeler Laboratuvarında bu
Biyolojik Saat ve Moleküler
kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu
Mekanik, Yapay Deri ve Kemik için 3
TUSAŞ-Engine Industry (TEI), Alp
Deneysel ve hesaplamalı tekniklerin
malzemelerin yeni nesil laparoskopik
Biyoteknoloji Laboratuvarı
(QPCR),
Boyutlu Doku İskeleti Üretim Sistemleri,
Havacılık AŞ, Ford Otosan, TOFAŞ Türk
bir arada kullanılmasıyla yeni nesil
cerrahi ekipmanların geliştirilmesinde
Grubumuz Doç. Dr. Halil Kavaklı
susturması (siRNA silencing), ikili
Akıllı Protezler ve Ortezler, Rehabilitasyon
Otomobil Fabrikası AŞ, Renault AŞ, VKV
metalik malzemelerin performanslarının
kullanılması için temel bilimsel çalışmalar
yönetiminde biyolojik saat, ilaç tasarımı
memeli hibrit gibi metotlarda uzman
Robotları, İnsan Omurga Sisteminin
Amerikan Hastanesi, Mori Seiki Machine
iyileştirilmesine çalışılırken, bir yandan
yürütülmektedir. Tıbbi uygulama
ve bitki biyoteknolojisi araştırma
olan laboratuvarımızdan çıkan
Bilgisayar Destekli Modellemesi ve
Tool Company, Nikken, Sandvik Coromant,
da endüstriyrel alanda kullanım bulan
potansiyeli bulunan yeni nesil implant
alanlarında çalışmalar sürdürmektedir.
sonuçlar alanında prestijli dergilerde
Analizi, Yenilikçi Omurga ve Ortopedik
Karcan Tools, Toolex, SilverMed, Esprit
metalik malzemelerde karşılaşılan
malzemelerinin biyouyumluluk ve
İmplantların Geliştirilmesi.
CAD/CAM Software DP Technology Corp,
problemlerin teşhis ve çözümü için
mekanik özelliklerinin araştırılması da
dönmesiyle oluşan gece-gündüz döngüsü
ModuleWorks GmbH, Machine Tools
projeler yürütülmektedir. İlgi odağı olan
yine İleri Malzemeler Grubunun ilgi
insanda ve diğer canlılarda fizyolojik
akademik ve endüstriyel kuruluşlarla da
Merkezi özgün fiziksel altyapısı, nitelikli
Technology Research Foundation (MTTRF),
malzeme gruplarının başında, yeni nesil
alanına girmektedir. İleri Malzemeler
ve biyokimyasal aktivitelerin 24-saatlik
işbirliği içinde olan laboratuvarımızda
ve yetkin araştırma ekibi ile yukarıda
General Electric, Lockheed Martin
yüksek dayanımlı çelikler gelmektedir.
Laboratuvarı’nda yürütülen projeler
döngüye göre ayarlanmasına yol açmıştır.
yürütülmekte olan projeler ABD Ulusal
ana başlıklarla belirtilen üç temel alanda
Corporation Space System Company gibi
Konvensiyonel alternatiflerine göre
TÜBİTAK, ROKETSAN AŞ, Ford
Bu durum uyku ile uyanıklık sürecinde
Sağlık Enstitüsü (NIH-R01), Avrupa Birliği
yenilikçi sistemlerin bilgisayar destekli
kurumlar tarafından desteklenmektedir.
çok daha az kütle ile aynı dayanım
Otosan, KÜTEM ve Bosch tarafından
hücre kaynaklarının rasyonel olarak
7. Çerçeve Programı (MARIE CURIE
tasarımından, analizine, üretimine ve
DETAYLI BILGI IÇIN
ihtiyacını karşılayan bu malzemelerin
desteklenmektedir.
kullanılmasına da olanak vermiştir.
ACTION - FP7),
Türkiye Bilimler Akademisi
kontrolüne kadar AR-GE sürecinin tüm
http://marc.ku.edu.tr
şekilllendirilmesi, oldukça zor bir problem
Yapılan çalışmalar biyolojik saatin
(TÜBA-GEBİP),
İstanbul Kalkınma Ajansı
aşamalarında yurt içinden ve dışından
teşkil etmekte olup, bu malzemerin mikro-
bozulması durumunda insanların diyabet,
(ISTKA),
kuruluşlara destek sağlayabilmektedir.
deformasyonlarının anlaşılması için İleri
obezite, kalp hastalıkları, bağışıklık
desteklenmektedir.
dizileme (RNA-SEQ), gerçek zamanlı
Dünyanın kendi ekseni etrafında
siRNA kullanarak gen anlatımı
yayınlanmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli
TÜBİTAK ve TÜPRAŞ tarafından
2015-2016
2015-2016
basınç değerlerinin daha üstünde ısıtılıp
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
biyolojik saatin işleyiş
ve depolama teknolojileri için
için nanoboyutlarda silika ve karbon
Üretim ve Otomasyon Araştırma
105
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
104
106
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
107
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
özellikle otomotiv, havacılık,
Ford Amerika gibi pek çok devlet, özel
tüm dünya üniversitelerinde işlenmek
KU.EDU.TR/)
üzere ders içerikleri de oluşturulmaktadır.
ve denizcilik uygulamaları için araştırma
ve endüstriyel sponsorlar tarafından
Laboratuvarda yürütülen projeler Avrupa
ve geliştirmeye katkı amaçlı pek çok proje
desteklenmektedir. Laboratuvarın amacı
Komisyonu Çerçeve Programları (FP7,
yürütülmektedir. Laboratuvar, araştırma
gelecek için yenilikçi kavramlar keşfetmek
HORIZON 2020),
konuları olarak, yapısal dinamikler, aktif
ve bu alanda araştırmacılar, mühendisler ve
Kalkınma Ajansları, IBM, TÜPRAŞ,
titreşim kontrolü, tasarım ve optimizasyonu,
uzman bir nesil yetiştirmektir.
KoçSistem ve İstanbul Ulaşım A.Ş.
vibro-akustik analizi ve enerji hasatlama
tarafından desteklenmektedir.
konularında uzmanlaşmıştır. Bu konularda
Kompozit Malzeme Üretim
en son teknolojiler takip edilmekte ve
Laboratuvarı
Titreşim ve Akustik Laboratuvarı
gerekli deneylerin yapılabilmesi için
Doç. Dr. E. Murat Sözer tarafından 2000
Doç. Dr. İpek Başdoğan tarafından
her türlü teknik ve yazılım donanım
yılında kurulan bu laboratuvarda, el-
Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği
sağlanmıştır. Laboratuvarda yürütülmekte
yatırması, reçine transfer kalıplama (RTM)
Bölümünde kurulmuş olan Titreşim ve
olan projeler TÜBİTAK, Avrupa Birliği
ve Vakum İnfüzyonu (VI) imalat usulleriyle,
Akustik Laboratuvarında (HTTP://VAL.
(FP7 MARIE CURIE ITN),
cam veya karbon elyaf takviyeli ve termoset
TÜBİTAK, Bölgesel
Ford Türkiye ve
reçine matrisli kompozit malzemelerin
üretimi ve üretimin modellenmesi, kontrolü
ve optimizasyonu ile ilgili araştırmalar
yapılmaktadır. Savunma, havacılık ve
otomotiv sektörlerinde, yüksek mukavemet/
yoğunluk ve rijitlik/yoğunluk oranlarına
sahip, korozyon ve darbe dayanımı
yüksek, üretim süresi ve maliyeti düşük
malzemelere olan talep gün geçtikçe
artmaktadır. Yüksek ham madde ve kalıp
ekonomik göstergelere odaklanmış olan
işçilik kalitesinin son ürün kalitesini çok
ve Biyoenformatik Laboratuvarı
ilaç etkileşimlerinin tahmini ve sinyal
tedarik zinciri ve lojistik sistemlerine yeni
etkilemesi, ve yüksek fire oranı göz önüne
Bilişimsel Sistem Biyolojisi ve
yolaklarının analizi olarak tanımlanabilir.
bir bakış açısı getirerek sürdürülebilirlik
alındığında, kompozit malzemelerin
kavramını da içeren yaklaşımlar
daha büyük ölçekte metallerin yerini
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
Biyoenformatik (COSBI) Laboratuvarı Prof.
COSBI’de geliştirilen metodlar
Dr Attila Gürsoy ve Prof. Dr. Özlem Keskin
ve sonuçlar internet üzerinden bilim
geliştirmektir. Tedarik zinciri yönetimi
alması için, mevcut imalat yöntemlerinde
tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir.
insanlarının kullanımına açılmıştır (Web
müşteri talebini karşılamak amacıyla
iyileştirmeye ihtiyaç vardır. Sürdürülen
COSBI grubunda yüksek başarımlı
adresi: http://prism.ccbb.ku.edu.tr). Bu site
tüm zinciri oluşturan tedarikçiler, üretim
projelerde, ağırlıkla RTM ve VI imalat
bilgisayarlar ve yöntemler kullanarak
Amerika ve Avrupa’daki bir çok üniversite
tesisleri, distribütörler, perakendeciler
usulleriyle kompozit parça üretilmekte,
biyolojik süreçleri ve hastalıklarla olan
ve araştırma kurumları tarafından ziyaret
ve müşteriler arasındaki operasyonların
imalat sürecinin sorunları tespit edilmekte
ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Araştırma
edilmekte ve kullanılmaktadır çok sayıda
planlama, uygulama ve denetleme
ve bu sorunlara çözümler aranmaktadır.
grubunda Hesaplamalı Bilimler ve
atıf almaktadır. Ayrıca, COSBI ulusal ve
süreçlerini kapsar. Bu amaçla planlanan
Araştırma grubumuzca, laboratuvarımızda
Mühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği,
uluslararası araştırma grupları ile ortak ve
ve yönetilen aktiviteler arasında tedarik
yapılan çalışmaların (DENEYSEL VE
Moleküler Biyolojik-Genetik ve Bilgisayar
disiplinler arası projeler yürütmektedir.
süreçleri, satın alma süreçleri, lojistik
MODELLEME)
Mühendisliği bölümlerinden yüksek lisans
Projeler yurtiçi kuruluşların (TÜBİTAK, BILIM
süreçlerin yönetimi ve tedarik zinciri
parametrelerinin kontrolü (GIRIŞ-ÇIKIŞ
ve doktora öğrencileri bulunmaktadır. İki
AKADEMISI, TÜBA, DPT, ISTKA)
paydaşları arasında yer alan tedarikçiler,
BASINCI; YOLLUKLARIN AÇILIP KAPANMASI;
aracı kuruluşlar, üçüncü parti servis
VE ENJEKSIYON ÖNCESI DOKUMALARIN
sağlayıcıları ve müşteriler arasındaki
BASMA SÜRECININ TASARIMI)
yanı sıra
sonucunda geliştirilen imalat
anaalana yoğunlaşan araştırmaların ilki
yurtdışı kaynaklardan da (UNESCO, FP6-
biyolojik problemleri anlamaya yönelik
GRID)
algoritmaların, yöntemlerin geliştirilmesi;
ve uluslararası ödüller almıştır (TÜBİTAK
işbriliği ve koordinasyonun önemli bir yeri
parça kalitesinin (MEKANIK VE FIZIKSEL
ikincisi de geliştirilen bu yöntemleri
BILIM ÖDÜLÜ).
vardır. Bu yaklaşımlar öncelikle karmaşık
ÖZELLIKLERIN YÜKSELMESI VE BOYUT
desteklenmiştir. COSBI üyeleri ulusal
kullanarak hücre içinde olan süreçleri
sayesinde,
arttığı
olan problemlerin yapısının yenilikçi
TOLERANSLARININ DÜŞMESI)
sistem seviyesinde anlamaya yöneliktir.
KOÇ-IBM Tedarik Zinciri Araştırma
matematiksel modelleme yaklaşımlarıyla
gözlenmiştir. Laboratuvardaki malzeme
Grubun öncü olduğu çalışmalar yeni nesil
Laboratuvarı
ifade edilmekte, problemlerin çözümü
karakterizasyon düzenekleri, reçine akış
teknolojilerden elde edilen büyük ölçekli
Prof. Dr. Metin Türkay tarafından kurulmuş
için algoritmaların geliştirilmekte, farklı
modellenmesi ve süreç kontrolüyle,
biyolojik verileri (GEN DIZI VE IFADELERI,
olan Koç-IBM Tedarik Zinciri Araştırma
projelerde test edilip uygulanabilirlikleri ve
imalat usulünde kullanılan teknolojilerde
Merkezinin amacı geleneksel olarak
faydaları gösterilemekte ve aynı zamanda
iyileştirme hedeflenmektedir.
PROTEIN YAPILARI, MUTASYON VB.)
entegre
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ederek protein-protein ve protein-
2015-2016
maliyetleri, uzun işçilik süresi, değişken
COSBI Bilişimsel Sistem Biyolojisi
108
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
109
BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
Bilgisayar Mühendisliği
Lisans öğrenimimi
ve tek amaçlı sunucular gelirdi.
Her yıl ortalama 2-3 konferans ve
KI, ILETIŞIM, KENDISINI GEREKÇELI VE
Bilkent
Şimdiyse mobil cihazlar ve bunlardan
4-5 çalıştay için bu tür görevlerde
SISTEMATIK OLARAK IFADE EDEBILME
Üniversitesi’nde,
erişilen bulut bilişim daha yaygın
bulunuyorum.
YETENEĞI, KIŞININ DIĞER TEKNIK
lisansüstü ve doktora
olarak kullanılıyor. Bu yeni dünyada da
DOÇ. DR.
öğrenimimi California
doğruluk, güvenilirlik, verimlilik gibi
merak ve ilgileri doğrultusunda ana
Bir mühendis ve/veya araştırmacının
SERDAR
Üniversitesi Berkeley
konuların yeniden, yeni kısıtlar altında
bölümü dışındaki bölümlerden ders
yaptığı bir çalışmayı, düşünüşünü
BILGISAYAR
Kampüsünde
ele alınması, matematiksel olarak
alması, çift anadal ya da yan dal
önce kendi kafasında organize edip,
MÜHENDISLIĞI
(UNIVERSITY
modellenmesi, algoritmik ve mantıksal
diplomasi alması mümkün. Bu imkan
gerekçelendirip sonra anlatabilmesi ve
BÖLÜMÜ
OF CALIFORNIA
çözümler üretilmesi gerekiyor.
iyi biliniyor ve yaygın olarak kullanılıyor.
tartışabilmesi, modern dünyada etkin
AT BERKELEY)
Grubumun çalışmaları bu ikinci yöne
Ben bütün disiplinler için
bir birey olabilmesi için vazgeçilmez ve
tamamladım. Beş yıl
kaymakta.
TAŞIRAN
ÖĞRETIM
ÜYESI
boyunce Silikon Vadisinde araştırma
Makina Mühendisliği Bölümü
Üniversitemizde her öğrencinin
YETENEKLERI DERECESINDE ÖNEMLI.
kritik olduğunu düşündüğüm ve
geliştirilebilir bir beceri. Bu konuya ne
üniversitemizin bilinçli olarak
kadar önem verdiğimi yirmi dakikalık
laboratuvarlarında çalıştıktan sonra
ile görselleştirme ve dokunşallaştırma
bütün disiplinlerde vurguladığı bir
bir konferans sunumunu bir ay boyunca
2003 yılında Koç Üniversitesi’nde işe
yoluyla meteoroloji konusundaki
başka konuyu ön plana çıkarmak
10-15 kez prova ettirdiğim doktora
başladım. Bilgisayar Mühendisliği
karmaşık sebep sonuç ilişkilerinin
istiyorum. Bilimsel kariyerim
öğrencilerim yakından bilir!
bölümünde öğretim üyesi olarak
öğrenilmesi üzerine bir çalışmam,
boyunca önemini gittikçe daha fazla
çalışıyorum. Araştırma çalışmalarımı
elektronik mühendisliği bölümü ile ise
idrak ettiğim bir konu yazılı ve sözlü
kuruluşundan beri, hem lisans
Microsoft ve Koç Üniversitesi işbirliği
mobil cihazlarda güç tüketiminin akıllı
iletişim becerilerinin kritik önemi ve
hem lisansüstü programlarında bu
olan yazılım mühendisliği araştırma
yönetim ve optimizasyonu ve devrelerin
beraber çalışma yapma, öğrenme,
farkındalık ve vurgu var. Eşim Valerie
laboratuvarında yürütüyorum.
çalışma hızının istatistiksel analizi
öğretme, daha da önemlisi fikir
Taşıran’ın da görev aldığı akademik
konusunda çalışmalarım var.
ve proje geliştirme süreçlerindeki
iletişim bölümümüzün verdiği dersler
kritik rolü. Her öğrencimde her türlü
ile bu, benim kendi lisans eğitimimde
Araştırma konum yazılım
mühendisliği. Yazılım sistemleri
Association for Computing
Üniversitemizde de
yaşamın finanstan sağlığa, ulaşımdan
Machinery, yani bilgisayar
etkileşimimde yıkmaya çalıştığım bir
karşılaştığımdan çok daha dikkatli,
eğitime hemen her alanındaki düşünsel
mühendisliğinin uluslararası
olası önyargı iletişim yeteneklerinin
özenli ve yoğun olarak öğrencilerimizde
işlevleri üstlenmiş durumdalar.
profesyonel kuruluşunun 20 kişilik
“satış” ile ilgili olduğu. Bu çok yüzeysel
bu bilinç oluşturulup geliştiriliyor.
Yaşamımızı daha kolaylaştırıp
Avrupa Konseyinde Türkiye’yi temsilen
bir görüş. ABD, İngiltere, Fransa,
ÜNIVERSITEMIZDE BÜTÜN DISIPLINLER
zenginleştiren, bizi daha verimlileştiren
yer alıyorum. Üniversitemizde de
İsviçre, Hindistan dahil pek çok
VE MÜFREDAT ÇAPINDA ILETIŞIM VE
bu sistemlere hemen her şeyi emanet
ACM öğrenci kolunun danışmanıyım.
ülkede üniversitelerde ve araştırma
YAZMA BECERILERINI GELIŞTIRME
ettiğimiz için, doğru çalışmaları kritik
Üniversitemizdeki bütün öğretim
laboratuvarlarında tam zamanlı
AMAÇLI BIR KOMITEDE YER ALDIM.
önem arzediyor. Ama bu sistemler
üyeleri gibi araştırma konumun önde
çalışan ya da birkaç aydan bir yıla
ÜNIVERSITEMIZDEKI BU VURGUNUN
diğer yandan da cok büyük, karmaşık
gelen konferanslarında bilimsel komite
varan süreler için ziyaretçi araştırmacı
ÖĞRENCILERIMIZI RAKIPLERINDEN
ve analizi zor sistemler. Sadece test
üyesi veya başkanı olarak yer alıyorum.
olarak bulundum. DENEYIMIM ODUR
DAHA GÜÇLÜ KILDIĞINA INANIYORUM.
ederek doğruluk ve güvenliklerini
sağlamak mümkün değil. Benim
yirmi yılı aşkın zamandır çalışmalarım
geliştirmek üzerine.
Yazılım güvenilirliği ana başlığı
altında geniş bir araştırma yelpazemiz
var. İşletim sistemleri, veritabanları
gibi bütün diğer yazılımların üzerine
kurulduğu sistemleri analiz edip
doğrulayan teknikler geliştirmek
üzerine çalışmalarımız da var, mobil
cihazlar ve internet sayfalarında
çalışan programların güvenilirliklerini
sağlamak odaklı çalışmalarımız da.
Eskiden bilgisayar sistemi denildiğinde
akla masa veya dizüstü bilgisayarlar
2015-2016
sağlayacak teknikler ve yaklaşımlar
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
yazılım doğruluğu ve güvenilirliğini
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
DE IŞ HAYATINDA OLDUKÇA YÜKSEK
Bilgisayar
akademisyenlerden ayrıntılı bir şekilde
BIR ÖZGÜVENLE HAREKET ETMEMI VE
Mühendisliği’nden
öğrendikten sonra ne kadar doğru bir karar
PLANLADIĞIM KARIYERDE ILERLEMEMI
sadece mezun olmakla
verdiğimi anladım.
SAĞLADI. BIRÇOK ÜNIVERSITEDE, AYNI
bitmiyordu işim, kendimi
SONAT
en iyi şekilde geliştirip
sahip olacağınız en güzel fırsatlardan biri
YAPMAYA ÇOK ZOR IZIN VERILIRKEN,
UĞUR
rakiplerimden farklı ve
de buradaki atmosfer. Arkadaşlarınızla ve
MÜHENDISLIĞI
özel olmam gerektiğini
öğretim üyeleriyle öğrenirken aldığınız keyif
3. SINIF
biliyordum. Bu yüzden
her geçen gün sizi daha mutlu bir öğrenci
VERILMESINI ÇOK ÖNEMLI BIR FIRSAT
ÖĞRENCISI
Koç Üniversitesi’ni
yapacak şüphesiz.
OLARAK GÖRDÜM.
seçtim. Üniversitemizin dünya çapındaki
geçek hayattaki bir sorunda nasıl
oldukça kısa bir sürede atlatmamı sağladı.
kullanılacağını öğrenmemiz açısından çok
sonra, son iki yıldır
Ek olarak, tüm öğrencilerin aldığı sosyal
değerliydi. Bunların yanında da sosyal
Turkcell’de Proje
dersler de, bize diğer fakültelerden arkadaş
aktivitelere bol bol katılarak, kampüste
CENGIZ
Yöneticisi görevini
edinme fırsatı yarattı.
geçirdiğimiz zamana eğlence kattık.
ULUBAŞ
yürütüyorum. Koç
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Henüz birinci sınıftayken,
Üniversite yıllarına dönüp baktığımızda
VE ELEKTRIK –
Üniversitesi’ni
fakültedeki bir hocamın yanında asistanlık
aklımızda en çok kalan şeyler; akademik
ELEKTRONIK
araştırma, eğitim ve
yapmaya başlamam, akademik dünyayla
başarımız ve edindiğimiz dostluklar oldu.
MÜHENDISLIĞI
öğrencilere verdiği
çok erken tanışmamı sağladı. Hocalarım
ÇIFT ANADAL
önemden ötürü tercih
yurtdışında devam eden araştırmalara da
büyük değer, disiplinlerarası eğitime verilen
MEZUNU,
ettim. Bölümlerdeki
destek verdikleri için, bu erken tanışma
tam destek sayesinde bireysel gelişimimi
2006
öğrenci sayısının
bana bir yıl sonra ABD’de bir enstitüde staj
diğer üniversitelere göre daha önde tutmak
BILGISAYAR
sınırlı tutulmasının,
imkanı yarattı. İlk profesyonel tecrübemi
oldu. Farklı bölümlerden aldığım dersler ve
MÜHENDISLIĞI
öğretim görevlilerinin
ABD’de yaşamam, yaşıtlarıma göre bir
kazandığım arkadaşlar, iş hayatında karşıma
BÖLÜMÜ
öğrencilere ayırdığı vakti
adım öne çıkmama yardımcı oldu.
çıkan sorunlarda en azından nasıl bir
BÖLÜMÜ
ELEKTRIK VE
YÜKSEK LİSANS,
2008
ciddi derece arttırması
da önemli bir faktördü
İlerleyen yıllarda da akademik
Koç Üniversitesi’nde kazandığım en
yerden sorunun üzerine gitmem gerektiğini
çalışmalara devam ederek Robotics
öğretti bana. MÜHENDIS OLMAMA
benim için. İki mühendislik alanında çift
Kulübü’nü kurduk ve bir robotun
RAĞMEN, FINANSAL KONULARDA
anadal yaptığım için, üniversite hayatım
programlanması üzerinde gönüllü olarak
TEMEL SEVIYEDE MANTIĞI, GLOBAL
çok yoğun fakat bir o kadar da eğlenceli
çalıştık. Üniversitenin bize sağladığı maddi
EKONOMI VE KURUMSAL YAPIYI HENÜZ
geçti. Üniversitede bölüm ve sınıflardan
destekle aldığımız robot ve yaptığımız
IŞE BAŞLAMADAN ÖĞRENMIŞ OLDUM.
bağımsız, herkesin birbirine sevgi ve
çalışma, derslerde öğrendiğimiz konuların
HER KONUDA ALDIĞIM ÜST SEVIYE BILGI
tanınmış akademik kadrosu seçimimde
başlayacak olsam, hiç düşünmeden tekrar
büyük rol oynadı. Henüz üçüncü sınıftayım
Koç Üniversitesi’ne girer, aynı bölümde
ama şimdiden üniversitemin bana sağladığı
okurdum. Yapacağım tek değişiklik ise,
olanaklarından, gerek teknik bilgi gerek
disiplinlerarası öğretime daha çok zaman
birebir akademisyen desteğinden gayet
ayırarak, her bölümden daha fazla bilgi
memnunum. Ayrıca birkaç yıl sonra
edinmeye çalışmak olurdu.
sahip olabileceğim staj ve iş olanaklarını
2015-2016
saygı göstermesi, adaptasyon sürecini
Vodafone’da çalıştıktan
BILGISAYAR
FAKÜLTELERDE BILE ÇIFT ANADALA IZIN
Bugün tekrar üniversiteye
Yaklaşık dört yıl
Diğer yandan Koç Üniversitesi’nde
FAKÜLTE IÇINDE BILE ÇIFT ANADAL
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE FARKLI
BILGISAYAR
111
BILGISAYAR MÜHENDISLIĞI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
110
112
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
ELEKTRIK ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞI
113
ELEKTRIK ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞI
Elektrik Elektronik Mühendisliği
1994 yılında Ankara
Fen Lisesi’nden
mezun olduktan
sonra lisans ve
DOÇ. DR.
yüksek lisans
ÖZGÜR
derecelerimi sırasıyla
BARIŞ
AKAN
1999 ve 2002
ELEKTRIK
yıllarında Bilkent
ELEKTRONIK
Üniversitesi ve
MÜHENDISLIĞI
ÖĞRETIM
ÜYESI
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ)
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümlerinden aldım.
Doktora eğitimimi Georgia Institute of
Technology’de Elektrik ve Bilgisayar
Mühendisliği alanında 2004 yılında
tamamladım. 2004 yılında Türkiye’ye
dönerek ODTÜ’de göreve başladım
ve 2006’da doçentlik unvanını
aldım. 2010 yılında Koç Üniversitesi
bünyesine katıldım ve 2012’den
beri profesör ünvanıyla Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde
çalışmalarıma devam ediyorum.
Koordinatörlüğü üstlendiğim
Koç Üniversitesi GelecekNesil ve Kablosuz Haberleşme
Laboratuvarında (NWCL) nanohaberleşmenin temelleri, bilişsel radyo
ağları ve haberleşme teknolojileri,
sensör ağları, 5G kablosuz sistemler,
sualtı akustik ve magneto-indüktif
haberleşme, yeşil haberleşme ve
VE BILIŞIM-ESINLI NÖROLOJIK TEDAVI IÇIN
Araştırmalarımızın disiplinlerarası
DISIPLINLERIN ARTIK BELIRGIN
SINIR SISTEMININ HABERLEŞME KURAMSAL
hedefleri doğrultusunda gerek farklı
SINIRLARININ KALKTIĞI VE
konu yelpazesinde TÜBİTAK, TÜBA,
TEMELLERININ İNCELENMESI)
üniversite ve şirketlerden, gerekse
BIRBIRLERINE NÜFUZ ETTIĞI BIR
Koç Üniversitesi bünyesinde farklı
DÖNEMDE, TEK BIR DISIPLINE BAĞLI
projesi.
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC), IBM,
INTEL, Türk Telekom, Lockheed
TÜBİTAK tarafından desteklenen 2M TL
fakülteler ve laboratuvarlardan
KALARAK AKADEMIK DÜNYADA VEYA
Martin gibi pek çok kuruluş tarafından
bütçeli “TeraFemto: Terahertz Femtocell
araştırmacılarla sürekli dirsek
IŞ DÜNYASINDA BAŞARILI OLMAK
desteklenen teorik ve deneysel
for 5G Mobile Networks” (5G MOBIL
temasındayız. Özellikle MINERVA
MÜMKÜN DEĞIL. HERHANGI BIR
araştırmalar yürütüyoruz.
AĞLAR IÇIN TERAHERTZ FEMTOCELL’LER)
projesi kapsamında Koç
DISIPLININ ILGILENDIĞI PROBLEMIN
projesi.
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fen
ÇÖZÜMÜ FARKLI BIR DISIPLINDE
Fakültesi, ve Makine Mühendisliği
HALIHAZIRDA MEVCUT OLABILIYOR.
DEVAM EDEN PROJELERIMIZ:
ERC tarafından desteklenen 1.8M Euro
Lockheed Martin tarafından desteklenen
Bölümü’nden profesörlerle ortak
ÖRNEĞIN SOSYAL BILIMLER
bütçeli “MINERVA: Communication
“Mobile Ad Hoc beyond-Line-of-Sight
çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca
GIDEREK DAHA ÇOK ISTATISTIKSEL
Networks” (ATMOSFER OLUKLARI
Theoretical Foundations of Nervous
(B-LOS)
İngiltere’de Cambridge University
YÖNTEMLERDEN FAYDALANIRKEN,
System Towards BIO-inspired
ILE TASARSIZ UFUK ÖTESI HABERLEŞME)
ve İspanya’da Universitat
INSANLAR DAHIL CANLILARDAKI SOSYAL
Nanonetworks and ICT-inspired Neuro-
projesi.
Politectina de Catalunya ile de
DAVRANIŞLAR TELEKOMÜNIKASYON
işbirliği içerisindeyiz.
ALANINDAKI BULUŞLARA ESIN KAYNAĞI
treatment” (BIYOLOJIK-ESINLI NANOAĞLAR
2015-2016
ağları ve TeraHertz (THZ) bandında
kablosuz haberleşme gibi geniş bir
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
yeşil ağlar, vücut-içi haberleşme
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
OLABILMEKTE. KOÇ ÜNIVERSITESI’NIN
►► Associate Editor, IEEE Transactions
►► Project Evaluator, TUBITAK
DISIPLINLERARASI EĞITIM ANLAYIŞININ
on Vehicular Technology
TEYDEB
BU BAKIMDAN ÖĞRENCILERIN
►► Associate Editor, IET Transactions
►► Project Reviewer Panelist,
VIZYONUNU ÖNEMLI DERECEDE
on Communications
TUBITAK-EEEAG
GENIŞLETEBILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM.
►► Editor, European Transactions on
►► Project Reviewer Panelist,
Öğrenciler farklı disiplinlerden
Telecommunications
TUBITAK-KAMAG
derslere katılıp ve disiplinlerarası
►► Editor, Nano Communication
►► Eurostars Technical Expert, EU-
ortak projelerde yer alarak, hem
Networks Journal (ELSEVIER)
EUREKA Eurostars Program
kendi çalışma alanlarını daha iyi
►► Editor, International Journal of
►► Award Committee Reviewer, Türk
yorumlayıp konumlandırabiliyor, hem
Communication Systems (WILEY)
Elektronik Sanayicileri Derneği (TESID)
de diğer disiplinlerdeki kavramlara ve
►► Senior Member, IEEE
►► Expert Project Reviewer, Qatar
yöntemlere aşinalık kazanıp gelişmeleri
►► Key Member, IEEE Multimedia
National Research Funds
doğru şekilde analiz edebiliyorlar.
Communication Technical Committee,
►► Award Committee Reviewer, Turkiye
Disiplinlerarası bilgi alışverişleri
Interest Group (IG) on “Distributed and
Teknoloji Geliştirme Vakfi
sayesinde de daha verimli şekilde yeni
Sensor Networks for Mobile Media
►► Publications Committee Councilor,
fikirler geliştirebiliyorlar.
Computing and Applications”
Institute for Computer Sciences, Social
►► Scientific Advisory Board Member,
Informatics and Telecommunications
KURUM IÇI GÖREVLERIM:
EU-FP7 Autonomous Surveillance
Engineering (ICST)
►► Associate Director, KU – Graduate
in Public transport Infrastructure
►► Project Evaluator, SAN-TEZ, Sanayi
School of Sciences & Engineering
Systems (ASPIS) Project
Bakanlığı
►► Graduate Program Coordinator, KU –
►► Senior Member, IEEE
►► Member of R&D Center Evaluation/
Department of Electrical & Electronics
Communication Society (IEEE
Supervision Committee, Sanayi
Engineering
COMSOC)
Bakanlığı
Üniversitedeyken
aldıktan sonra dördüncü sınıfta IEEE
Koç Üniversitesi
►► Kurum dışı görev ve üyeliklerim:
►► Vice President, IEEE
►► Project Evaluator, Ulaştırma
öğrencisi olmaktan,
(Institute of Electrical and Electronics
Öğrenci Konseyi
►► Associate Editor, IEEE Transactions
Communication Society - Turkey
Bakanlığı
mezun olduğumda ise
Club) Kulübünde kulüp başkanlığı yaptım.
Başkanlığı görevime
on Communications
Chapter
mezunu olmaktan her
Başkanlığım döneminde çeşitli kariyer
devam ediyorum. Koç
NAZLI
zaman gurur duyduğum
günleri, Mezunlar Paneli, tüm Mühendislik
KEREM
Üniversitesini seçmemin
DEMİRCİ
Koç Üniversitesindeki
Fakültesini bir araya getiren Şarap Günü
GÖRKEM
en temel sebebi,
ELEKTRONIK
maceram 2007 yılında
gibi bireysel olarak bana büyük yetkinlikler
ELEKTRIK
alanlarında kendilerini
MÜHENDISLIĞI
Elektrik-Elektronik
kazandıran aktiviteler düzenledim. Bugün
ELEKTRONIK
kanıtlamış, dünyaca
Mühendisliğini
tekrar görüyorum ki aslında iş hayatında
MÜHENDISLIĞI VE
ünlü akademisyenlerden
ERICSSON
kazanmamla başladı.
aranan kriterlerin çoğunu biz üniversite
BÖLÜMÜ
disiplinlerarası bir
TÜRKIYE
Bu güzel okulda her
yıllarında deneyimledik ve üniversitenin
ÇIFT ANADAL
eğitim alma fırsatıydı.
IP NETWORK
anından keyif aldığım ve
bize kattığı bu değeri gerek iş, gerekse
3. SINIF
Böyle bir eğitimi
geri dönüp baktığımda
sosyal yaşantımızda fark yaratarak ortaya
hayatımının en güzel
koyuyoruz.
çok iyi tanımamı, hem de ilgi alanlarımda
yılları dediğim beş yıl geçirdim. Koç
Son yılımda Ericsson Türkiye’de part-
akademik ve sosyal çalışmalar yapıp daha
Üniversitesini tercih etmemdeki en büyük
time çalışmaya başladım. Üniversiteyi
lisans eğitimindeyken kendimi geliştirmemi
faktör zengin öğretim kadrosunun yanında
bitirdikten hemen sonra da yine aynı
sağladı.
geniş yelpazedeki ders programıyla bana
şirkette çalışmaya devam ettim ve iki buçuk
disiplinlerarası bir bakış açısı kazandıracağı
yıldır Ericsson Türkiye’de Experienced
kampüsü ve öğrencilerine sağladığı
inancı ve sosyal olanaklarıydı.
- IP Networks Integrasyon Mühendisi
fiziksel ve sosyal olanaklar benim Koç
Koç Üniversitesi sadece kendi branşında
olarak çalışıyorum. Ericsson’da Türkiye ve
Üniversitesini tercih etmemde çok
yetkin bireyler yetiştirmekle kalmayıp
Ortadoğudaki tüm GSM operatörlerine
etkili oldu. Üniversite hayatında sosyal
sosyal yönleri güçlü lider vasıflara sahip
çeşitli cihazlarla 3G ve 4G network
olabilmenin çok önemli olduğuna inanan
kişiler yetiştirmeyi de kendine misyon
altyapı hizmeti sağlıyoruz. Biz kendimizi iş
bir öğrenci olarak dört yılda birçok farklı
edinmiştir. Ben de Koç Üniversitesinin
hayatının hızlı temposuna kaptırmışken her
kulüpte çalıştım; bu deneyimin beni iş
bize sunduğu bu olanakları sonuna kadar
yıl yeni Koç mezunlarıyla ailemiz gitgide
hayatına çok iyi bir şekilde hazırladığına
kullananlardanım. Okulun ilk yıllarından
genişliyor ve ben de bu ailenin bir parçası
inanıyorum.
itibaren çeşitli kulüplerde aktif görev
olmaktan her zaman gurur duyuyorum.
ELEKTRIK
MEZUNU,
2012
INTEGRASYON
2015-2016
MÜHENDISI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
115
ELEKTRIK ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞI
ORHAN
EKONOMI
ÖĞRENCISI
alabilmek, hem kendimi
Bir diğer yandansa, üniversitemizin
2015-2016
ELEKTRIK ELEKTRONIK MÜHENDISLIĞI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
114
116
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
Endüstri Mühendisliği
Rekabetin giderek
Türkiye’deki bir otomobil fabrikası
sıklıkla faydalanılmaktadır. Dolayısıyla
VE 2001 YILLARINDA ABD’DE BULUNAN
arttığı günümüzde
için yedek parça dağıtım sisteminin
endüstri mühendislerinin iyi bir
CORNELL ÜNIVERSITESINDEN ALDI. 2011
maliyetleri en aza
en düşük maliyetli olacak şekilde
matematiksel alt yapıya ve analitik
YILINDA KOÇ ÜNIVERSITESI ENDÜSTRI
indirmek, pazar payını
tasarlanması, yeni nesil 4G haberleşme
düşünme yeteneğine sahip olmaları
MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜNE ÖĞRETIM ÜYESI
TUĞBA
artırmak, müşteri
teknolojisini kullanacak olan iletişim
ve bilgi teknolojilerini etkin bir
OLARAK KATILMADAN ÖNCE 2001 – 2005
SEREZ
memnuniyetini en
sistemlerinin en düşük maliyetli ve
şekilde kullanabilmeleri büyük önem
YILLARI ARASINDA ABD’DE STONY BROOK
ENDÜSTRI
üst düzeyde tutmak,
en yüksek verimde çalışacak şekilde
taşımaktadır. Koç Üniversitesi Endüstri
ÜNIVERSITESI UYGULAMALI MATEMATIK VE
MÜHENDISLIĞI
verimliliği artırmak,
tasarlanması ve bölümümüzden
Mühendisliği Bölümü lisans programı,
İSTATISTIK BÖLÜMÜNDE VE 2005 – 2011
VE EKONOMI
iş dünyasında
Prof. Dr. Metin Türkay ve IBM Haifa
disiplinlerarası eğitim yaklaşımı göz
YILLARI ARASINDA BILKENT ÜNIVERSITESI
ÇIFT ANADAL
var olabilmenin
Araştırma Laboratuvarı ile birlikte
önünde bulundurularak öğrencilerin bu
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜNDE
MEZUNU,
vazgeçilmez ön
taşımacılık ağında ortaya çıkan
alt yapıyı edinmiş ve sistem yaklaşımını
ÖĞRETIM ÜYESI OLARAK GÖREV YAPTI.
2012
koşulları haline
sapmaların önceden öngörülmesi
benimsemiş mühendisler olarak
2006 YILINDA ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
gelmiştir.
ve kısa sürede alternatif düşük
mezun olmalarını sağlayacak şekilde
ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK MESLEK
maliyetli çözümlerin geliştirilmesi yer
tasarlanmıştır.
KURULUŞU OLAN INFORMS TARAFINDAN
almaktadır.
EMRE ALPER YILDIRIM, 1992 YILINDA İZMIR
VERILEN “OPTIMIZATION PRIZE FOR YOUNG
FEN LISESINDEN MEZUN OLDUKTAN SONRA
RESEARCHERS” ADLI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜNE
KÖSE
BÖLÜMÜ
UNILEVER
GIDA
KATEGORISI
TALEP PLANLAMA
MÜDÜRÜ
Endüstri
mühendisliğini
diğer mühendislik
Ortaya çıkan problemlerin
dallarından ayıran en önemli özellik,
çözülebilmesi için sistem bileşenleri
LISANS ÇALIŞMALARINI 1997 YILINDA BILKENT
LAYIK GÖRÜLDÜ. 2009 YILINDA TÜBİTAK
bu tür hedeflere ulaşma sürecinde
arasındaki ilişkiler, matematiksel
ÜNIVERSITESI ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
TEŞVIK ÖDÜLÜNÜ VE 2011 YILINDA TÜBA GENÇ
sistemlerin tüm bileşenlerinin
modeller kullanılarak formüle
BÖLÜMÜNDE TAMAMLADI. DAHA SONRA
BILIM İNSANI ÖDÜLÜNÜ ALDI.
göz önüne alındığı bütünsel bir
edilmekte ve geliştirilen modellerin
YÜKSEK LISANS VE DOKTORA DERECELERINI
yaklaşımın benimsenmesidir. Bu
çözümü için bilgi teknolojilerinden
“YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI” ALANINDA 2000
117
bağlamda sistemler, girdileri, kısıtlı
kaynakları, süreçleri ve çıktıları olan
bir bütün olarak tanımlanmaktadır.
Hem üretim sistemleri, hem de
hizmet üreten sistemler, endüstri
mühendisliği alanına girdiği için
endüstri mühendisleri, edindikleri
sistem yaklaşımı sayesinde hem imalat
sektöründe, hem de hizmet sektöründe
(FINANS, SAĞLIK, KAMU, LOJISTIK, VB.)
çok farklı alanlarda çalışma olanağı
bulabilmektedir. Günümüzün sürekli ve
hızlı değişim süreci içerisinde endüstri
mühendisliğinin sağladığı bu esneklik,
Endüstri mühendisliği, temel
olarak bu tür entegre sistemlerin
tasarlanması, verimli bir şekilde
işletilmesi ve iyileştirilmesi ile
ilgilenmektedir. Benim araştırma
konularım, bu tür sistemlerin
tasarlanması, işletilmesi ve
iyileştirilmesi sürecinde ortaya
çıkan problemlerin en iyi çözümünü
bulabilmek için etkin ve hızlı çözüm
yöntemlerinin geliştirilmesi olarak
özetlenebilir. Şimdiye kadar yapmış
olduğum çalışmalar arasında
2015-2016
çıkmaktadır.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
önemli bir fark ve avantaj olarak ortaya
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI
Koç Üniversitesi’ndeki
RAĞMEN BAŞTA AKADEMIK
yeni katılanlara üniversite hayatına ve Koç
Koç
PROGRAMLARA BAŞVURUP KOÇ
keşfettim. Yaratıcılığın ve özgünlüğün,
günlerim çok güzel,
DANIŞMANIM OLMAK ÜZERE ILGILI
Üniversitesi’ne adapte oldukları süreçte
Üniversitesi’ndeki
ÜNIVERSITESINDE GEÇIRECEĞIM
farklı alanların kesişme noktasından
eğlenceli, dolu dolu
BIRIMLERIN DE DESTEĞIYLE BU
destek oldum. Mezun olup çalışmaya
eğitimime 2011
ZAMANI UZATABILIRIM DIYE
doğduğunu öğrendim ve okuduğum
ve malesef çok çabuk
ISTEĞIMI GERÇEKLEŞTIREBILDIM. KOÇ
başlayınca şimdi daha iyi anlıyorum ki, en
yılında Endüstri
DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM!
DOÇ. DR.
geçti diyebilirim.
ÜNIVERSITESI’NDE ALDIĞIM EĞITIM
az Koç Üniversitesinden aldığımız akademik
BÜKE
Mühendisliği
başladığım dönemde gönüllü olarak
yaptığım stajlarda bizzat deneyimledim.
EMRE
2002 yılında Koç
BENI IŞ HAYATINA SADECE AKADEMIK
eğitimin kalitesi kadar kulüplerde aldığım
ŞERIFOĞLU
bölümünde başladım.
Öğrenci Konseyinde çalıştım ve
Geleceğe ve çalışma hayatına endişeyle
YILDIRIM
Üniversitesini seçtiğimde
ANLAMDA HAZIRLAMAKLA KALMADI,
sorumlulukların, mentorluk programının
MÜHENDISLIĞI
2012 Güz döneminde
beraber birçok güzel işler yaptığımız bu
değil, burada edindiklerim sayesinde
ENDÜSTRI
aslında okul nispeten
AYNI ZAMANDA ENTELEKTÜEL VE
bana kazandırdığı yetkinliklerin ve çalışma
VE PSIKOLOJI
Psikoloji bölümü ile
ekipten güçlü dostluklar edindim. Daha
heyecanla ve umutla bakıyorum.
disiplininin faydasını görmüşüm.
ÇIFT ANADAL
çift anadal yapmaya
sonra seçimlere katılıp, Mühendislik
karar verdim. Şu
Fakültesi Öğrenci Temsilcisi olarak bir
an dördüncü sınıf
sene daha konseyde çalışmaya devam
MÜHENDISLIĞI
yeniydi ama akademik/
KIŞISEL GELIŞIMIME DE ÇOK BÜYÜK
sosyal imkanların
FAYDA SAĞLADI. BU AŞAMADA
fazlalığı, kampüsü, tüm
ÖZELLIKLE DISIPLINLERARASI EĞITIM
tüm adaylara Koç Üniversitesi’ni yürekten
üniversitenin ortak aldığı derslerin içeriği
ANLAYIŞININ VE KATILDIĞIM KULÜP
tavsiye ediyorum. Yalnızca akademik
öğrencisiyim.
ettim. 2013’te Endüstri Mühendisliği
ve mezun olduktan sonra iş ararken iyi
AKTIVITELERININ ÇOK FAYDASINI
anlamda kuvvetli değil, aynı zamanda
Koç Üniversitesini seçmemdeki en büyük
ve Psikoloji Bölümü’nde araştırma
bir avantaj sağlayacağını düşünmem gibi
GÖRDÜM.
entelektüel anlamda da öğrencilerini
etkenler, disiplinlerarası çalışmaları
projelerinde yer aldım. Aslında tüm
geliştiren, iyi yetiştiren bir okul. İş hayatında
destekleyen, farklılaşmaya ve çeşitliliğe
bunlar sayesinde, yaptığım ve yapmak
yapmamdan ötürü oldukça yoğun olmasına
iş arayacağınız günden başlayarak
değer veren bir kurum olması ve hem
istediğim her şeyin sadece istemeye ve
beklentilerimi fazlasıyla karşıladı ve ne kadar
rağmen kulüplerde de aktif görev alma
çalıştığınız her gün ihtiyaç duyacağınız
Türkiye hem dünya çapında tanınmış
zamanı doğru planlamaya bağlı olması,
doğru bir seçim yapmış olduğumu gördüm,
fırsatı yakaladım. Model Birleşmiş Milletler
yetkinlikleri size gerek ders programı,
değerli öğretim üyelerinden eğitim
Koç Üniversitesinde öğrendiğim en
iş hayatında geçirdiğim 7,5 yıllık süre
Kulübünde aktif üyelik, saymanlık ve
gerek akademisyenleri, gerekse başta
alabilme fırsatı sunmasıydı. OKULUM,
önemli şeylerden biri oldu.
zarfında bu düşüncem daha da kuvvetlendi.
başkanlık görevlerinde bulundum. Endüstri
kulüpler olmak üzere sosyal imkanları ile
BEKLENTILERIMIN TÜMÜNÜ VE
ÖĞRETIM
2015-2016
ÜYESI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ENDÜSTRI
faktörler bu seçimimde belirleyici oldu.
Üniversitede geçirdiğim beş yıl
Ders programım çift anadal
Üniversite hayatına yeni başlayacak
4. SINIF
ÖĞRENCISI
Koç Üniversitesi’nin
Mühendisliği Kulübü ve Sosyal Aktiviteler
kazandıracak bir okul. Koç Üniversitesinde
DAHA FAZLASINI KARŞILADI;
disiplinlerarası eğitime verdiği önem
BERABER EKONOMI ÇIFT ANA DALI
Kulübüne de aktif üye olarak katıldım.
öğrenci olmanın keyfi kısa sürse de,
HATTA O KADAR KI, BURADAKI
ve bu anlamda sunduğu fırsatlar
YAPMAK ISTEDIĞIMI SÖYLEDIĞIMDE
Bunun dışında birinci sınıftan itibaren
mezunu olmanın gururunu bir ömür boyu
EĞITIM HAYATIM BITMESIN DIYE
sayesinde, bir duruma, algımı başka
DAHA ÖNCE YAPILMAMIŞ OLMASINA
her yıl mentorluk yaptım, yani okulumuza
taşıyacaksınız.
BAŞKA HANGI BÖLÜMLERDEN
bir alanla zenginleştirerek yaklaşmayı
ENDÜSTRI MÜHENDISLIĞI ILE
bölümleri harmanlamanın avantajlarını
2015-2016
ALPER
Üniversiteye
119
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
118
120
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞI
121
KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞI
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Lisans ve yüksek
lisans eğitimimi
Boğaziçi Üniversitesi
Kimya Mühendisliği
DOÇ. DR.
Bölümü’nde
SEDA
tamamladıktan
KIZILEL
KIMYA VE
sonra Chicago,
BIYOLOJI
Illinois Institute
MÜHENDISLIĞI
of Technology’de
ÖĞRETIM
Biyomedikal
ÜYESI
Mühendisliği’nde
doktora çalışmalarımı bitirdim. Chicago
Üniversitesinde doktora sonrası
araştırmalarım sonrasında Türkiye’ye
döndüm. Şu an Koç Üniversitesi Kimya
ve Biyoloji Mühendisliği programında
öğretim üyesiyim.
Çalışmalarımızı doku
mühendisliği, biyomalzeme tasarımı,
ortama duyarlı sistemlerden hedefli
ilaç salımı, insulin salgılayan hücrelerin
bağışıklık atağından korunması
►► Koç Üniversitesi içinde Biyomedikal
Koç Üniversitesiyle lise
verebildim. Koç Üniversitesinin bana
BAŞLIKLARI:
Bilimler ve Mühendislik (BMSE)
yıllarımda katıldıgım
verdiği imkanlar sayesinde Princeton
►► İnsülin Salgılayan Kemirici Pankreatik
yüksek lisans ve doktora program
Koç Üniversitesi Yaz
Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
beta-hücrelerinin (MIN-6) Kök Hücre
koordinatörlüğünü, Koç Üniversitesi
Araştırma Kampı
Bölümü doktora programına tam burslu
İçeren İşlevsel PEG Sujeli ile Kaplanması-
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
MELDA
sayesinde tanıştım.
olarak kabul edildim. Burada Koç
TÜBİTAK
üyeliğini sürdürüyorum.
SEZEN
Bir hafta geçirdiğim
Üniversitesi’nde aldığım eğitimin ve
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
►► İşlevsel PEG Hidrojel içine alınan
KIMYA
BIYOLOJI
bu kampta Koç
oradaki araştırma olanaklarının, dünyanın
Adeacık Hücrelerinin Diyabetik Fare
Disiplinlerarası eğitimin ve
MÜHENDISLIĞI
Üniversitesi öğretim
en iyi okullarıyla yarışabilecek seviyede
Modelinde Araştırılması-TÜBİTAK
araştırmanın dünyada olduğu kadar
2012
üyeleriyle tanışma,
olduğunu bir kez daha gördüm. Beni en
►► Nanomühendislik Yaklaşımı ile
Koç Üniversitesinde de önemli
PRINCETON
onlarla birlikte çalışma
çok etkileyen şey buradaki profesörlerin
MEZUNU
Biyo-arayüzeylerde Damarlaşmanın
olduğunu düşünüyorum. KOÇ
ÜNIVERSITESI
imkanına sahip oldum.
Koç Üniversitesini çok iyi tanıması ve Koç
Sağlanması -İstanbul Rotary Klübü
ÜNIVERSITESINDE ILGINÇ ALANLARDA
KIMYA VE
Öğretim üyelerinin
Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte
►► Pürinerjik Reseptör Antagonist İçeren
ARAŞTIRMALAR YAPAN ÖĞRETIM
MÜHENDISLIĞI
öğrencilerle bire bir
pek çok çalışmalara katılmış olmaları. Koç
Jel içine alınan Hücrelerin Bağışıklık
ÜYELERI BIR ARAYA GELDIĞINDE ÇOK
BÖLÜMÜ
ilgilenmesi, kapılarının
Üniversitesi sayesinde, sadece Türkiye’de
Atağından Korunabilme Potansiyelinin
ÖZGÜN FIKIRLERIN ORTAYA ÇIKMASI
DOKTORA
her zaman açık olması
değil, uluslararası platformda geçerli bir
Araştırılması-AstraZeneca
MÜMKÜN OLUYOR. BU ANLAYIŞ
ve bizler için her türlü
kariyere sahip olabildim.
►► Araştırmalarımızın bazılarını Koç
SADECE KOÇ ÜNIVERSITESININ
imkanı sağlamaya çalışmaları beni çok
Üniversitesi ve farklı üniversitelerdeki
DEĞIL, DÜNYADAKI BÜYÜK VE
etkilediği için üniversite tercihimi Koç
araştırmacılarla işbirliği yaparak
EN ÜST SIRALARDA BULUNAN
Üniversitesinden yana kullandım. 2008
yürütüyoruz. Koç Üniversitesi Tıp
ÜNIVERSITELERIN DE EĞITIM
yılında Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
Fakültesi öğretim üyeleri, Japonya Kyoto
ANLAYIŞINDA VAR.
Üniversitesi Polimer Kimya Bölümü,
yakalamanın yolu farklılıklardan,
Üniversiteye girdiğim ilk yıldan itibaren
University of Chicago Tıp Fakültesi
disiplinlerarası çalışmalardan geçiyor.
profesörlerimizin de desteğiyle çeşitli
ve Moleküler Mühendislik Enstitüsü
Böyle bir anlayışın da üniversite
laboratuvarlardaki araştırmalara dahil
öğretim üyeleriyle işbirliği yaptığımız
hayatına olumlu katkılar sağlaması
oldum ve üniversite sonrası çalışmak
araştırmalarımız var.
kaçınılmaz oluyor.
istediğim alanı deneyimleyerek karar
Mükemmelliği
BIYOLOJI
;ÖĞRENCISI
Bölümüne tam burslu olarak katıldım.
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
SÜREN ARAŞTIRMA PROJELERINIZIN
2015-2016
konularında sürdürüyoruz.
122
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
KIMYA VE BIYOLOJI MÜHENDISLIĞI
Makine Mühendisliği
Koç Üniversitesi’nde
Koç Üniversitesini seçmemdeki bazı
SEKTÖRE ATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM. BU
bir yıl hazırlık olmakla
faktörler. Geldiğim ilk yıl olabildiğince
KONUDA ILK STAJIMI ILAÇ FIRMASINDA
beraber geçirdiğim
farklı öğrenci kulüplerine kaydoldum.
YAPTIM, IKINCI STAJIMIYSA
dört yılda akademik
Sonrasında gerçekten ilgimin olduğunu
ENERJI SEKTÖRÜNDE YAPMAYI
EGE
ve sosyal anlamda
bir iki kulübe devam ettim. Ama üniversite
PLANLIYORUM. KOÇ ÜNIVERSITESI’NE
DOÇ. DR.
alanında 2000’de
ENSON
inanılmaz bir şekilde
hayatımın çoğunu dans etmeye yani Dans
AYRILAN STAJ KONTENJANLARI
DEMIRCAN
tamamladım. Ardından,
BIYOLOJI
değişip ve geliştim.
Kulübüne harcadım. Hem Dans Kulubünde
SAYESINDE SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN
MÜHENDISLIĞI
Sosyal alanda
üç yıldır yönetim kurulundayım, hem
FIRMALARINDA STAJ YAPMA IMKANINA
3. SINIF
öğrenci kulüpleri
de üç yıldır sezon sonlarında yapılan
KOLAYCA ERIŞTIM.
gelişimime önemli
dans festivallerinde gösteriye çıkıyorum.
ne okursan oku birçok alanla ilgili ders
bir katkı sağladı. Daha önce bilmediğim
Bunun yanında okulumuzda çift anadal,
alabilir, çift anadal yaparak iki diplomayla
ve 2005’te yüksek lisans ve doktora
yeteneklerimi ve ilgi alanlarımı keşfettim.
yan dal ve uzmanlık gibi akademik
üniversiteden mezun olabilirsin. İlk iki
derecelerimi aldım. 2006 boyunca
Zaten Koç Üniversitesi’ni öncelikli seçme
hayatınızı geliştirecek programlar var.
yıl genelde birçok farklı disiplinden ders
Almanya’nın Paderborn Üniversitesinde
nedenim buydu. Yazın düzenlenen okul
BEN IKI UZMANLIK PROGRAMINA
almak mümkün. Bu sayede sadece girdiğin
malzeme kürsüsünde ve 2007’de tekrar
tanıtım turlarına katıldım. Bire bir okul
BAŞVURDUM; BUNLARDAN BIRISI
bölümle alakalı değil genel anlamda
Illinois Üniversitesinde doktora sonrası
öğrencilerinin okulu anlatması ve okulun
KENDI BÖLÜMÜMDEN, DIĞERIYSE
belli bir kültür seviyesine ulaşacak kadar
araştırmalar yürüttüm. 2007 Eylül
sosyal imkanlarının fazlalığı beni bu okula
İKTISADI VE İDARI BILIMLER
bilgi ediniyorsun. Bu senin çok yönlü
ayından bu yana Koç Üniversitesi Makine
çekti. Bir diğer etken de öğretim üyelerinin
FAKÜLTESINDEKI GIRIŞIMCILIK
düşünebilme yetini artırdığı kadar, daha
Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı
öğrencilerle yakın ilişkiler içinde olması.
UZMANLIK PROGRAMI. AYRICA
önce düşünmediğin bir bölüm hakkında
öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım.
Diğer üniversitelere nazaran daha az
MEZUN OLMADAN STAJ YAPMAK,
bilgi edinip akademik hayatını tekrar
öğrenci, daha fazla öğretim üyesi olması
SONRASI IÇIN ÇOK ÖNEMLI. BEN
şekillendirmene yardımcı oluyor.
ve tek kampüs olduğundan ötürü daha
MEZUN OLDUKTAN SONRA AKADEMIK
tekniklerle karakterizasyonu üzerine
sıcak bir ortam olacağını hissetmem
ALANDA UZMANLAŞMAKTANSA
yoğunlaşmış durumda. Bu kapsamda,
KIMYA VE
ÖĞRENCISI
123
MAKINE MÜHENDISLIĞI
Koç Üniversitesinde
Lisans eğitimimi
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde
makine mühendisliği
CANADINÇ
MAKINE
University of Illinois at
MÜHENDISLIĞI
Urbana-Champaign’den
ÖĞRETIM
makine mühendisliği
ÜYESI
dalında sırasıyla 2001
Benim araştırmalarım, metalik
malzemelerin deneysel ve hesaplamalı
yeni nesil yüksek dayanımlı çelikler,
şekil hafıza alaşımları ve metalik
biyomedikal malzemelerin mekanik
özelliklerinin veya biyouyumluluklarının
geliştirilmesi ve özellikle de uzun dönem
performanslarının iyileştirilmesi üzerine
çalışmalar yürütüyorum.
Bu konular üzerine şu anda
sürdürdüğüm araştırma projeleri
TÜBİTAK başta olmak üzere, çeşitli
yurtiçi ve yurtdışı fonlar tarafından
destekleniyor. Örneğin TÜBİTAK
TWIP Çeliklerinin Deformasyon
Davranışındaki Rolünün İrdelenmesi”
başlıklı çalışmada, yeni nesil TWIP
çeliklerinin, sebebi henüz tam olarak
anlaşılamamış olan üstün pekleşme
kapasitesinin hangi mekanizmalar
sayesinde ortaya çıktığını deneysel
verilere dayalı çok ölçekli modelleme
yoluyla anlamaya çalışıyoruz. Roketsan
AŞ tarafından desteklenen bir başka
çalışmadaysa bu sınıf çeliklerin zırh
yapımında kullanım potansiyellerini
derinlemesine inceliyoruz.
2015-2016
Ölçekli Modelleme Yoluyla İkizlemenin
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
destekli olarak yürüttüğümüz “Çok
124
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
MAKINE MÜHENDISLIĞI
konvansiyonel ve şekil hafızalı
yerleşmesine katkıda bulunuyor.
Koç Üniversitesi Makine
Sağlam bir altyapıya
Mühendislik Fakültesi gibi çok geniş
edindiğimiz bilgi birikimini, metalik
metallerin manevra kabiliyeti yüksek
Kısacası disiplinlerarası eğitim ve
Mühendisliği Bölümü’ne
ve özgür bir ortama
bir yelpazeye sahip olan bir yapının her
biyomalzemeler üzerinde de uygulama
laparoskopik cerrahi aletlerde kullanımı
araştırma birbirini besler nitelikte.
2007 yılında girerek
sahip Koç Üniversitesi,
dalında istenen bilgiyi interaktif bir biçimde
fırsatı buluyoruz. Örneğin şu anda
üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Şu
Şöyle ki, Koç Üniversitesi’nin tüm
bu okuldaki akademik,
bana potansiyellerimi
edinebilme ve laboratuvar deneyimine
ticari ürün olarak kullanılan ve nikel-
ana kadar Inventram desteğiyle üç
fakülte ve öğretim üyelerinin son derece
CAN
sosyal ve kültürel ortamı
İREM
dilediğimce
aktif bir şekilde dahil olabilme imkanını
titanyum şekil hafıza alaşımından
ayrı patent başvurusunda bulunduk
açık olduğu bu araştırma biçimi, ister
ONUR
yaşama fırsatı buldum.
GÜRDAL
deneyimleme imkanı
sunan bir üniversite. Akademisyenlerle
yapılan ortodontik diş tellerinin
ve çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı
istemez eğitimin önemli bir parçası olan
MÜHENDISLIĞI
Birinci sınıftan sonra
MÜHENDISLIĞI
tanıdı. Şu ana kadarki
çalışabilme, derslerde proje bazlı ilerleme
biyouyumluluklarını yeni ve daha
sıra, Tıp Fakültesinden Tuğba Bağcı
ders içeriklerine de yansıyor, bu sayede
BÖLÜMÜ
akademik başarılarımdan
VE ENDÜSTRI
eğitim sürecimde gerek
ve disiplinlerarası köprüler kurma olanakları
gerçekçi deneylerle test ediyoruz ve
Önder’le malzeme deformasyonunu ve
de öğrenciler henüz lisans seviyesinde
MEZUNU,
dolayı tam burslu
MÜHENDISLIĞI
üniversitenin sunmuş
sayesinde öğrenciler çok yönlü düşünme
bu sayede aslında gözden kaçan bazı
şekillenmesini mümkün kılan mikro-
günümüzde çözüm bekleyen pek çok
ÇIFT ANADAL
olduğu sosyal ve kültürel
yeteneğini kazanıyor. Ben de pek çok
mekanik unsurların önemini gözler
deformasyon mekanizmalarının hücre
problemin disiplinlerarası çalışma
kazandım. Havacılık tutkum ve okulun
3. SINIF
imkanlar, gerekse
kulüpte aktif bir şekilde yer aldım ve çeşitli
önüne sermeyi hedefliyoruz. Yine
canlılığına olan etkilerini araştırıyoruz.
gerektirdiğinin bilincine varıyor. Bu da
akademik desteği sayesinde, Türk Havacılık
ÖĞRENCISI
kampüs hayatının
projelere katıldım. Sunulan imkanların bana
benzer şekilde, yeni nesil bir implant
Burada hedef, implantların vücut
aslında farklı meslek gruplarının ileride
ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ – TAI) yaz stajları
samimi ortamı, beni hiç tahmin etmediğim
iş hayatımda hangi alanda çalışmak istersem
malzemesi olan niobyum-zirkonyum
tarafından en kolay kabul edilecekleri
birbiriyle verimli çalışabilmesinin önünü
yaptım. Dünyaca tanınmış okullardan
olanaklarla da buluşturdu. Koç Üniversitesi,
isteyeyim büyük destek olacağını biliyorum.
alaşımlarının gerek biyouyumluluk
yüzey özelliklerine sahip olabilecekleri
henüz erken bir safhada açıyor. Bu
mezun akademisyenlerin desteği, başarımın
gerekse mekanik performans açısından
şekillendirme yöntemlerini
konuya kendi araştırmalarımdan örnek
altyapısını oluşturdu.
uygunluklarını sınamak üzere,
seçebilmenin önünü açmak.
verecek olursam, Dr. Şenol Carıllı’yla
Yapısal malzemelerde
deneysel ve hesaplamalı çalışmalar
MAKINE
2012
öğrenci olmaya hak
çalışmaya başladıktan bir süre sonra,
GEÇIRDIĞIM SÜRE BOYUNCA
uluslararası bir bilimsel dergide aktif
Makine Mühendiliği Bölümünde hem
GENIŞLEYEN PERSPEKTIFIMDE,
olarak yardımcı editörlük ve pek
lisans, hem de lisanüstü ve doktora
EN AZ ALDIĞIM EĞITIM KADAR,
MESLEK GRUPLARIYLA DA ORTAK
çok uluslararası dergide hakemlik
öğrencileri için “Tıpta Mekanik ve
FARKLI BÖLÜMLERDEN EDINDIĞIM
ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ.
yapmaktayım. Koç Üniversitesi
Malzeme” isimli bir ders açtım. Bu
DOSTLUKLARIN DA KATKISI OLDUĞUNU
ÖZELLIKLE BIYOMEDIKAL ALANDA
Biyomedikal Araştırmalar Etik
derste, kendi araştırmalarımın yanı sıra
BILIYORUM. BÖYLESINE KALITELI
DISIPLINLERARASI ÇALIŞMA ÇOK
Kurulu ve Inventram Danışma Kurulu
geçmişte ve şu anda dünyada mekanik
BIR MÜHENDISLIK EĞITIMINI, FARKLI
BÜYÜK ÖNEM ARZ EDIYOR, ZIRA SÖZ
üyeliklerinin yanı sıra, bu sene itibariyle
ve malzeme bilgisinin tıbbi problemlerin
BIRÇOK BRANŞTAKI INSANLARIN BAKIŞ
KONUSU PROBLEMLER ÇOK YÖNLÜ
Koç University Racing Team (KURT)
çözümünde nasıl kullanıldığını
AÇILARIYLA TAMAMLAMAK ÇOK BÜYÜK
VE BU DA EN AZ IKI UZMANLIĞIN BIR
danışmanlığını yürütmekteyim.
mühendislik açısından ve tıbbi
BIR AYRICALIK.
FARKLI FAKÜLTE VE
ARADA BULUNMASINI GEREKTIRIYOR.
Yürüttüğümüz disiplinlerarası
örneklere dayalı olarak anlatıyorum.
MAKINE
BÖLÜMÜ
KOÇ ÜNIVERSITESINDE
Ders ve araştırmalar dışında,
yürütmekteyiz.
125
MAKINE MÜHENDISLIĞI
Şu anda ABD’de Georgia Institute
Yaklaşık altı yıldır VKV Amerikan
çalışmalar, Koç Üniversitesindeki eğitim
Dersin pek çok öğrenci ve özellikle
of Technology’de Havacılık ve Uzay
Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm
anlayışı tarafından destekleniyor, aynı
de lisans öğrencileri tarafından ilgiyle
Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans
Başkan Yardımcısı Dr. Şenol Carıllı’yla
zamanda da bu anlayışın her seviyede
karşılanması memnun edici.
yapıyorum. Aynı zamanda NASA Aviation
Safety Program sponsorluğunda araştırma
asistanı olarak çalışıyorum. NASA ve
Honeywell şirketiyle beraber, yeni uçuş
enstrüman tasarımları yapmayı hedefleyen
gelip böyle projelere katılınca, bir dünya
üniversitesinden mezun olduğumu daha iyi
anladım.
2015-2016
kazaları azaltmak için çalışıyoruz. Buraya
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
bu projede, hava taşımacılığındaki
KOÇ ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETİM ÜYELERİ
ARASINDAKİ ETKİLEŞİME BÜYÜK ÖNEM VERİYOR.
KURULUŞUNDAN VU YANNA DIŞ KAYNAKLI 553 ARAŞTIRMA
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜNİVERSİTEDE, ÖĞRENCİLER VE
ÖĞRETİM ÜYELERİ BİRLİKTE ÇALIŞIYOR.
Tıp Fakültesi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek
amacıyla kurulmuştur.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi
ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini
yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı
hedeflemektedir.
http://medicine.ku.edu.tr/tr
http://twitter.com/#!/koctipfakultesi
http://www.youtube.com/kusom2010
http://www.facebook.com/kocunivsom
MAKINE MÜHENDISLIĞI
KOÇ ÜNIVERSITESI
Her öğrencinin her an destek alabileceği akademik danışmanın
AMACIMIZ, KOÇ
Tıp eğitiminin ilk üç yılı Rumelifeneri Kampüsünde gerçekleştirilmekte olup, takip
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
olması, öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları doğrultusunda
ÜNIVERSITESI TIP FAKÜLTESI
eden yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, Topkapı’daki Koç Üniversitesi Hastanesinde
ÖĞRENCILERINI, 21. YÜZYILIN
araştırmalara katılma olanağı sağlanarak, ilk yıllarından itibaren araştırmaya teşvik
GELEN BIR MÜHENDISLIK
EĞITIM VE ARAŞTIRMA
KURUMU HALINE GELMIŞTIR.
PROF. DR.
eğitim yılında ilk seçkin öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza
EVREN
başladık. Koç Üniversitesinin, dinamik ve yenilikçi eğitim
KELEŞ
TIP FAKÜLTESI
anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını
DEKANI
benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz.
SAĞLIK SORUNLARINA
EĞILEN VE BILIMIN YOL
GÖSTERICILIĞINDE TIBBI
ÇÖZÜMLER ÜRETEBILEN
DOKTORLAR OLARAK
YETIŞTIRMEK.
verilmektedir. Buna ek olarak öğrencilere üniversitenin çeşitli laboratuvar ve kliniklerinde
edilmektedirler.
İlk üç yılında seçkin öğrenci grubu, nitelikli eğitim kadrosu ve modern altyapısı ile
öne çıkan Tıp Fakültesi, 2015-2016 ders yılında da 15 tam burslu, 25 yarım burslu 40 üstün
nitelikli öğrenci almayı planlıyor.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, temel bilimler ve klinik bilimlerde seçilmiş öğretim
kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve
tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve
sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç altı yıllık tıp eğitimi
vermektedir. İlk yıl üniversite çekirdek eğitim programına ek olarak tıpla ilgili kurs ve
seminerlere yer verilmekte olup, ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren entegre bir programla
temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü
konuları sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler uygulamalı staj eğitimiyle
hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışmaktadırlar. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet
öncesi intörn olarak, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak eğitimlerini
tamamlamaktadırlar. Tıp Fakültesinin eğitim dili İngilizcedir.
2015-2016
DÜNYA ÇAPINDA DA ÖNDE
Türkiye’nin en yeni tıp fakültelerinden biri olarak 2010-2011
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
bilinçlendirilmesine olanak sağlamaktadır.
SADECE TÜRKIYE’DE DEĞIL
129
TIP FAKÜLTESI
TIP FAKÜLTESI
için tasarlanmış kapsamlı bir maket
►► DNA tamir mekanizmaları ve ilişkili
mezunlarını içinde yaşadıkları toplumu
laboratuvarının yanı sıra gelişmiş bir
hastalıklar
tanıyabilen ve aynı zamanda küresel sağlık
kadavra salonu bulunmaktadır. Fizyoloji
►► Kanser ve nörodejeneratif hastalıkların
sorunlarına duyarlı, ulusal ve uluslararası
eğitimi bilgisayarlı veri kayıt ve deney
moleküler mekanizmaları
bilim dünyasıyla iletişim kurabilen;
sistemi ile yapılmaktadır; her öğrenciye
►► Hematopoietik büyüme faktörleri ve
bilimdeki gelişmeleri yakından izleyerek
ayrı mikroskop ve eğitim setlerinin olduğu
noroproteksiyon
dünya çapında araştırmalara ve evrensel
eğitim laboratuvarlarında öğrenciler hücre
►► Eritrositlerin dolaşımın yerel
bilgi üretimine katkıda bulunan; ileri tıp
ve dokular ile tanışmaktadırlar. Bunun
düzenlenmesindeki aktif rolleri
teknolojilerine hakim ve üst düzeyde
yanı sıra her öğrencinin deneylere aktif
►► Yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları
klinik tıp anlayışına sahip; çağdaş tıbbın
katılımına imkan veren; biyokimyasal
►► Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar
gerektirdiği en güncel bilimsel donanımı
ve moleküler analizler, metabolizma
►► Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi
taşırken aynı zamanda etik yönden
analizleri, mikroorganizmaların yapısal ve
►► Enfeksiyon hastalıklarında matematiksel
bilinçli, takım çalışmasına yatkın ve
biyokimyasal analizlerinin yapıldığı ayrı
modelleme
önderlik nitelikleri kazanmış doktorlar
bir eğitim laboratuvarı fakültenin altyapısı
►► Sinir sistemi fonksiyonel yapısı
olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.
içinde yer almaktadır. Öğrencilerin tüm
►► Uyku apnesi patofizyolojisi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011
bu laboratuvarlara 7/24 giriş olanaklarının
►► Prostat kanserine karşı ilaç dizaynı
akademik yılında ilk öğrencilerini alarak
olması, bilgilerini pekiştirme ve kendilerini
►► Beynin bilişsel işlevleri ile elektriksel
eğitim ve öğretime başlamış bulunmaktadır.
geliştirmelerine katkı sağlayan çok önemli
etkinliği arasındaki ilişki
bir fırsattır.
►► Beynin, harekete ilişkin elektriksel
İlk yılından itibaren son derece
salınımları
seçkin ve iyi eğitimli bir öğrenci grubu
Tıp Fakültesi’nde bulunan
alan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu
araştırma laboratuvarlarında moleküler
►► Yönsel işitmeye ilişkin olarak beyinde yer
başarısını 2014 LYS sonuçlarında da devam
tıp, biyokimya, nörolojik bilimler, hücre
alan bilgi işlem süreçleri
ettirmiştir. 2014 LYS sonuçlarına göre tam
kültürü, mikrobiyoloji, nörofizyoloji,
►► Yapay karaciğer için uygun hücre tipinin
burslular için taban sıralaması 97; yarım
hemodinamik çalışmalara uygun
üretilmesi
►► Kanserlerde birleşimsel tedavi
burslular için taban sıralaması 1848’dir.
altyapı mevcuttur. Bu araştırma
►► Beyin kanserlerinin gelişimi ve
yaklaşımları
en önemli avantajlarından biri, öğrenci
davet edildiği tıp seminerleri ile öğrenciler
laboratuvarlarında:
yayılmasının moleküler temelleri
►► Nöral kök hücrelerin tedavide kullanım
başına düşen öğretim üyesi sayısının
tıp mesleği ve konuları ile tanışmaktadırlar.
olarak 2010-2011 eğitim yılında ilk seçkin
►► Çekirdek mitokondriyel genomun
►► Beyin tümörlerinde apoptoz direnci
alanları
fazla olmasıdır. Bu avantaj, öğrencilerin
Bu eğitim modeli ile mezunlarımız pozitif
öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza
kararsızlığı
mekanizmaları
►► Kişilere ve hastalıklara özgü kök
eğitimlerinin erken döneminden itibaren
bilimlerin yararlarına inanan, yaratıcı, çok
başladık. Koç Üniversitesinin dinamik ve
hücrelerin üretimi
istedikleri alanda bilimsel araştırmalara
yönlü, dünya görüşü güçlü hekimler olarak
yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve
►► Yetişkin hücrelerin yeniden
ve klinik çalışmalara aktif olarak katılma
meslek hayatına atılacaklardır.
bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını
programlanmasının moleküler
ayrıcalığını sağlamakta, yaptıkları
benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı
mekanizmalarına yönelik çalışmalar
araştırmaların sonuçlarını uluslararası
yıpratıcı rekabetten uzak, grup çalışmasını
hedefliyoruz. Amacımız, Koç Üniversitesi
yürütülmektedir.
bilimsel kongrelerde sunmaları öğrencilere
destekleyen, ekip ruhunu aşılayan
bilim dünyasıyla erken dönemde tanışma
yaklaşımların eğitimin kalitesini ve
Türkiye’nin en yeni tıp fakültesi
Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın
2015-2016
hafta konusunda uzman konuşmacıların
Tıp eğitiminde olumsuz ve
olanağı vermektedir. Böylece Koç
mezunların bilgi ve beceri düzeyini artırdığı
göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen
Mühendislik Fakültesi gibi farklı disiplinlerle
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri
bilinmektedir. Tıp Fakültesinde az sayıda
doktorlar olarak yetiştirmek.
işbirliği ile sağlıkta yeni teknolojilerin
araştırmacı, yenilikleri takip eden ve
öğrenciyle yapılan eğitim, öğrenciler
geliştirilmesine yönelik araştırmalar
uygulayan bir hekim olarak mezun
arasında kuvvetli ve sıcak ilişkilerin
başlatılmıştır.
olacaklardır.
kurulmasına, işbirliği içinde çalışmalarına
sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Bunun yanı sıra Fen Fakültesi,
Az sayıda öğrenci ile tıp eğitiminin
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
özgün eğitim anlayışıyla çağdaş tıbba
hizmet eden bir bilim ve sağlık kuruluşu
Koç Üniversitesi Hastanesi, çok
Her öğrencinin her an destek
katkıda bulunarak bu kavramda eğitime
özellikli ve ileri teknolojik donanımlı bir
alabileceği akademik danışmanının olması,
üniversite hastanesi olup, sağlık alanında
öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları
Tıp eğitiminde bir başka
teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin
eğitim, araştırma ve sağlık hizmet
doğrultusunda bilinçlendirilmesine olanak
misyonumuz uluslararası niteliklere sahip
hekimleri olmaya yönelik alt yapılarını
sunumunda ülke sınırları ötesinde öne
sağlamaktadır.
hekim yetiştirmektir. Tüm öğrencilerin
oluştururken, eğitimlerinin ilk yılından
çıkan bir merkez olacaktır. Hastane ile
itibaren katılabildikleri farklı araştırmalar ile
aynı kompleks içinde yer alan araştırma
bilimleri ve sosyal bilimler alanında genel
girişine destek verilmesi, onların
bilgi ve becerilerini artırmaktadırlar.
merkezinde kanser, genetik, nörolojik
konularda ve hekimlik hayatlarının her
uluslararası platformda kendilerini
hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, kalp
evresinde kullanabilecekleri bilgileri içeren
denemeleri ve yön vermelerine yardımcı
ile donatılmış eğitim ve araştırma
hastalıkları gibi alanlarda araştırmalar
bir müfredat uygulanmaktadır. Bu derslerin
önemli bir uygulamadır.
laboratuvarlarına sahiptir. Anatomi eğitimi
başlatılmıştır.
yanında düzenli olarak uygulanan ve her
olmayı hedeflemektedir.
Tıp öğrencileri aldıkları zorunlu
Tıp Fakültesi en son teknoloji
Tıp eğitiminin ilk yılında fen
olanak sağlamaktadır.
Amerikan “Board” (USMLE) Sınavına
2015-2016
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi,
131
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
130
132
TIP FAKÜLTESI
TIP FAKÜLTESI
TIP FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
133
TIP FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Tıp Fakültesi Laboratuvarları
Mikrobiyoloji Laboratuvarı: Klasik ve moleküler mikrobiyoloji çalışmalarına yönelik altyapıyla
donatılmıştır. Bakterilerde antibiyotik direnci ve direnç gelişiminde etken moleküler
faktörlerin belirlenmesi, virülansı etkileyen faktörler ve bakterilerin genotiplendirilmesi
alanlarında PCR, real-time PCR, rep-PCR, western blot sanger sekanslama tekniklerinin
kullanıldığı araştırmalar yürütülmektedir. Biyofilm çalışmaları, biyofilm reaktör ve konfokal
mikroskobu ile yapılmaktadır. Ayrıca Biyogüvenlik 3 düzeyinde çalışılması gereken
patojenler için BSL-3 laboratuvarı alt yapısı Koç Üniversitesi Hastanesinde oluşturulmuştur.
Bu laboratuvarda öncelikle ülkemizde görülen ve ciddi enfeksiyonlara yol açan virüsler ile
ilgili çalışmalar yapılacaktır.
Genomik ve Proteomik
Laboratuvarları
Birbirlerini tamamlayacak nitelikte
donatılmış olan bu laboratuvarlarda
modern biyokimya, moleküler biyoloji,
hücre biyolojisi, DNA/RNA ve Protein
analizleri yapılabilmektedir. Hücre kültürü
ile otomatik hücre çoğalması analizleri
yapılabilen laboratuvarlarda ilaç geliştirme
ve hücreler üzerinde deneme, hücrelerin
ve hücre yapıtaşlarının dış etkenlere
karşı yanıtları, onarım mekanizmaları
incelenebilmektedir.
Kök Hücre ve Gen Nakli
Laboratuvarı
Eylül 2012’de işletime girmiş olan bu
laboratuvarda Uyarılmış Çok Yönlü Kök
Hücre üretimine yönelik retrovirüsler
EEG/ERP Araştırma Laboratuvarı
Anatomi Laboratuvarı
Kuru Multidisipliner Öğrenci
yapılmaktadır.
Özel olarak elektromanyetik akımlara karşı
Öğrenci eğitimi ve araştırma amaçlı bu
Laboratuvarı
izole edilmiş bir odacık içinde dışarıdan
laboratuvarda kadavra saklanması için
Öğrencilerin histoloji, patoloji, fizyoloji
Hemoreoloji Laboratuvarı
verilen uyarılara karşı beyin dalgalarındaki
soğuk dolapların ve havuzun yanı sıra
benzeri deney ve araştırmalar yapabileceği
Bu laboratuvarda kan ve kan hücrelerinin
değişiklikler incelenmektedir.
disseksiyon masaları bulunmaktadır.
mikroskopi, bilgisayar ve deney setleri
Ayrıca eğitim amaçlı çok sayıda maket
içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.
fiziksel ve kimyasal özellikleri
incelenmekte, sağlık ve hastalıklarda kan
Mikroskopi Laboratuvarı
ve ileri düzeyde interaktif eğitime yardım
Islak Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı:
hücrelerinin adaptasyonu, mikrodolaşım,
Fen Fakültesi ile ortak kurulmuş olan bu
eden yazılımların kullanılabildiği maket
Öğrencilerin biyokimya, mikrobiyoloji,
hücrelerin biyokimyasal işlevlerinin bu
laboratuvarda floresan mikroskoplar ve
odası mevcuttur. Bu donanıma ek olarak
moleküler biyoloji, farmakoloji gibi alanlarda
özelliklere etkileri araştırılmaktadır.
konfokal mikroskopla hücre ve dokular
bir adet Ultrason cihazı ile canlı organ
deney ve araştırmalar yapabileceği ıslak
incelenmektedir.
anatomisi dersleri verilmektedir. Üç
mekanlar, gazlı bekler, ölçüm cihazları vb.
Nörofizyoloji Laboratuvarı
boyutlu insan anatomisinin kesitsel ve
içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.
İnsan deneklerde çeşitli uyaranlara
katmansal kavranmasına yardımcı olan
karşı refleks yanıtların özel aygıtlarla
dokunmatik anatomage masası da Anatomi
kaydedilmesi ve elde edilen verilerin
laboratuvarının donanımları arasında yer
analiziyle beynin değişik bölgelerinin
almaktadır.
haritalanması konularında araştırmalar
yapılmaktadır.
2015-2016
teknolojileri üretimi ve araştırmaları
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
aracılığıyla gen nakli ve diğer kök hücre
TIP FAKÜLTESI
TIP FAKÜLTESI
TIP FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
Osmangazi
Cerrahisi Bölümü’nde çalışıyorum.
Komite Başkanlığını yapıyorum.
1978’de İstanbul
2006-2008 arasında Türk Üroloji Derneği
Üniversitemi ve
Üniversitesi Tıp
2012 yılında ABD’de University of Texas
Dünya Nöroşirürji Federasyonunun
Erkek Lisesinden,
Başkanlığı yaptım. 2004-2013 arasında
fakültemi seçmeden
Fakültesi’nden
Health Sciences Center ve Louisiana
Serebrovaskülar Hastalıklar ve Nöro-
1984’te İstanbul
Avrupa Üroloji Derneğinde üroloji
önce yaptığım
1996 yılında Tıp
State University Health Sciences
onkoloji komitelerinde görev alıyorum.
Üniversitesi İstanbul
hemşirelerinden, asistanlardan ve genç
PROF. DR.
Doktoru olarak
Center Nöroşirürji Departmanlarına
PROF. DR.
Tıp Fakültesi’nden
akademisyenlerden sorumlu İcra Kurulu
ECEM
Koç Üniversitesi’nin
İHSAN
mezun oldum. Beyin
ziyaretçi profesör olarak davet edildim.
ONKOLOJI)
TARIK
mezun oldum. Elazığ-
Üyesi olarak çalıştım. 2011’den beri
ESENCAN
hem akademik, hem de
TIP
ve Sinir Cerrahisi
2012 yılından bu yana Loma Linda
oluşturuyor. Bu alanda; uluslararası
TIP
Karakoçan’da iki
Koç Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Alma
FAKÜLTESI
sosyal anlamdaki çok
FAKÜLTESI
alanında ihtisasımı
Universitesi, Tıp Fakültesi, Temel
bilimsel hakemli dergilerde 53, ulusal
FAKÜLTESI
yıl mecburi hizmeti
Komitesindeyim. 2012’den beri şimdi 5.
5. SINIF
yönlülüğüyle beni mutlu
ÖĞRETIM
Ankara Numune
Bilimler alanında “Adjuct Professor”
hakemli dergilerde 17 olmak üzere
ÖĞRETIM
takiben 1986’da
sınıfta olan iki öğrencinin danışmanlığını
ÖĞRENCISI
edecek tek üniversite
Eğitim ve Araştırma
olarak da görev yapıyorum. 2014
toplam 70 bilimsel makale ve dört kitap
İstanbul Tıp Fakültesi
yapmaktayım.
olduğunu gördüm. Zengin akademik
Hastanesinde 2004
yılında Profesör ünvanını aldım.
bölümü yazdım. Yayınlarıma yapılan
yılında tamamladım. Aynı yıl Prof. Dr.
Halen Koç Üniversitesi’nde Sağlık
atıf sayısı 1000’in üzerindedir. 2011
Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım.
BIYOLOJI VE GENETIK, KIMYA
özgür ortamıyla Koç Üniversitesi yegane
John H. Zhang tarafından Loma Linda
Bilimleri Enstitüsü Direktörü ve Tıp
yılında insan omurgasında keşfettiğim
Aynı yıl kazandığım Alman Akademik
MÜHENDISLIĞI MALZEME BÖLÜMÜ
hedefim oldu. Tıp fakültesinin yorucu
Üniversitesi, LLUMC, İleri Nörolojik
Fakültesinde Araştırmadan Sorumlu
anatomik yapıya “ATA ligamanı” adını
Değişim (DAAD) Bursuyla Mainz Johannes
VE FEN FAKÜLTESI FIZIK BÖLÜMÜ
maratonunu, ilk üç yılda kampüs yaşamının
Bilimler Araştırma Laboratuarına
Dekan Yardımcısıyım.
verdim.
Gutenberg Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji
ILE ORTAK PROJELER (THULIUM
getirdiği sosyal aktiviteler, kulüpler ve
Departmanı’nda 2. kuşak ESWL eğitimi
LAZER, ARTIFISYEL MESANE, MESANE
yurt ortamı ile zenginleştirirken, daha
ÜYESI
2012
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
(CALIFORNIA, ABD)
nörovasküler
Society of University
Nörobilim (INME VE NÖROaraştırma ilgi alanımı
Ulusal ve uluslararası
ESEN
ÜYESI
2012
Üroloji Anabilim
ÖZELLIKLE MOLEKÜLER
araştırmalar sonucu,
TIP
kadrosu, kampüsteki yaşam olanakları ve
hastalıklar konusundaki çalışmalarımı
Neurosurgeons, World Federation of
tarafından ödüllendirilen yedi çalışmam
aldım. 1990’da üroloji uzmanı oldum. Aynı
KANSERI GENETIĞI) YÜRÜTÜYORUZ
hastane ortamına girmeden katıldığım
devam ettirmek üzere davet edildim.
Neurosurgical Societies, European
vardır. Bunların dışında; Türk Tabipleri
yıl bu kez Alexander von Humboldt bursuyla
YA DA BAŞLATMAK ÜZEREYIZ.
araştırma projeleriyle kendimi akademik
2004-2005 yılları arasında Loma Linda
Associations of Neurosurgical
Birliği, İstanbul Tabip Odası 2007 yılı
yine Mainz da ürolojik tümörlerde flow
AYRICA YEDITEPE ÜNIVERSITESI
anlamda da geliştirdim. İLK YILLARDAN
Üniversitesi Farmakoloji ve Fizyoloji
Societies, International Brain Research
Bilim Teşvik Ödülüne, Türk Nöroşirürji
cytometry, 1993’te yine Alexander von
BIYOMÜHENDISLIK ILE BÖBREK
ITIBAREN ÇEIŞITLI ÜNIVERSITELERDEN
Departmanı ve University of California,
Organization, Federation of European
Derneği 2005 yılı Yurtdışı Eğitim
Humboldt bursuyla Heidelberg Üniversitesi
VE PROSTAT KANSERI TANISI
VE FAKÜLTELERDEN ÖĞRENCILERLE
Anatomi ve Nörobiyoloji Departmanı
Neurosciences, Türk Nöroşirürji
Bursuna, AANCS Young Neurosurgeon
Mannheim Tıp Fakültesinde Laparoskopi
ÇALIŞIYORUZ. BU DURUMUN KOÇ
BERABER ÇEŞITLI SAĞLIK SORUNLARI
ile ortak çalışmalar yürüttüm. 2006-
Derneği, Middle East Spine Society
Award ve Prof Raja Award for Young
çalıştım. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji
ÜNIVERSITESI ILE YENI KURULAN TIP
HAKKINDA TOPLUMU BILGILENDIRME
2011 yılları arasında Ankara Atatürk
ve Asian Congress of Neurological
Neurosurgeon ödüllerine layık
Anabilim Dalında 1994’te doçentliğe,
FAKÜLTESI ARASINDA PEK AZ ÖRNEĞI
PROJELERINE KATILMA IMKANI
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.
Surgeons başta olmak üzere çok
görüldüm. Translational Stroke
2000’de de profesörlüğe yükseldim.
OLAN BIR IŞBIRLIĞI YARATACAĞI/
YAKALADIM. İLERLEYEN YILLARDA
Nöroşirürji Kliniğinde çalıştığım
sayıda mesleki ve bilimsel kuruluşun
Research, Neurological Research,
1996-1998 yılları arasında Heidelberg
YARATMAKTA OLDUĞU VE ÇOK CIDDI
SADECE KENDI ÜNIVERSITEMLE
süreçte, Anadolu Üniversitesi, Sağlık
üyesiyim. Türk Nöroşirürji Derneğinde
Stroke, Experimental Neurology,
Üniveristesi Mannheim Tıp Fakültesi
ARAŞTIRMA UFUKLARI AÇACAĞINI,
SINIRLI KALMAYIP, FAKÜLTEMIN
Kurumları İşletmeciliği önlisans
altı yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği
Neurobiology of Disorders, Spine, Acta
Üroloji Departmanında öğretim üyesi
KOÇ ÜNIVERSITESININ EN BÜYÜK
DESTEĞIYLE TÜRKIYE VE ABD’DEKI
programını tamamladım. 2008 yılında
yaptım. Uluslararası Temel Nöroşirürji
Neurochirurgica başta olmak üzere
olarak görev yaptım. 1997’de Mayo Clinic’te
GÜCÜNÜN DE DISIPLINLERARASI
ÇEŞITLI ÜNIVERSITELERDE ÇALIŞMA
Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında
Kurslarının üç yıl başkanlığını
pek çok bilimsel derginin danışma
Prostat Kanseri Cerrahisi ile ilgili bilgi
BU YAKIN IŞBIRLIĞINDEN GEÇTIĞINI
VE ARAŞTIRMALAR YAPTIM.
Doçent oldum. 2011 yılından bu yana
yürüttüm. Halen 2017 yılında
kurulunda ve/veya hakem listesinde
ve görgü artırdım. 2002 yılından bu yana
DÜŞÜNMEKTEYIM.
KAMPÜS YAŞAMIM BOYUNCA
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve
düzenlenecek olan WFNS 2017- Dünya
yer alıyorum.
VKV Amerikan Hastanesi Üroloji Bölüm
Amerikan Hastanesi Beyin ve Sinir
Beyin Cerrahisi Kongresinin Bilimsel
Disiplinlerarası eğitimin de
DIĞER BÖLÜMLERDEN ALDIĞIM
Başkanlığı yapıyorum. 2011 yılında İstanbul
aynen araştırmada olduğu gibi insan
DERSLER SAYESINDE HEM SOSYAL
Üniversitesindeki görevimden emekliye
gücünü optimal kullanarak aynı konuya
ÇEVREMI GENIŞLETTIM, HEM DE
ayrılarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
farklı bakış açıları getirmek bakımından
DISIPLINLERARASI BIR DONANIMA
Üroloji Öğretim Üyeliğine geçtim. Halen
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tıp
SAHIP OLDUM.
bu pozisyonumu ve Eylül 2014’ten beri de
fakültesi eğitimini dizayn ederken de
yıllarında ise Koç Üniversitesi Eğitim
Dekan Yardımcılığı görevimi sürdürüyorum.
klinik ve preklinik ayrımını ortadan kaldırıp
Araştırma Hastanesinde bize iyi bir hekim
Ürolojide özel ilgi alanlarım
Eğitimimin kalan
öğrencilere, ilk yıllarda klinisyenlerin, klinik
olmamız için her imkan sunuluyor. Geriye
üroonkoloji, Robotik Cerrahi, üriner
yıllarda ise temel bilim öğretim üyelerinin
dönüp baktığımda beş yıl önce verdiğim
diversiyon ve minimal invaziv taş
katkılarını ve bakış açılarını aktarmak
kararın benim için en doğrusu olduğunu
cerrahisidir.
istedik. Bu yaklaşımın doğruluğunu
düşünüyorum.
Halen ağırlıkla Prostat Kanserinde
Multiparametrik MR, MR kılavuzluğunda
Biopsi, Robotik Radikal Prostatektomi,
Mesane Kanserinde Genomik Sekanslama,
Böbrek Tümöründe Sıfır İskemi Robotik
Organ Koruyucu Cerrahi çalışmaktayım.
1998-2006 yılları arasında Türk
Üroloji Derneği Genel Sekreterliği,
geribildirimlerde görüyoruz.
2015-2016
SOLAROĞLU
135
TIP FAKÜLTESI LABORATUVARLARI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
134
Dünya
standartlarında
bir eğitim
sunan Koç
Üniversitesi’nde
güçlü bir eğitim
alarak bu alanda
fark yaratmak
istemez misin?
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE
ALACAĞIN KALITELI
EĞITIMLE PROFESYONEL
VE AKADEMIK KARIYER
GELIŞIMLERINDE DE
FARK YARATABILIRSIN.
ULUSAL VE ULUSLARARASI
KURULUŞLARDA YA DA
DÜNYANIN ÖNDE GELEN
ÜNIVERSITELERINDE
KARIYERINE DEVAM
EDEBILIRSIN.
Hemşirelik
Yüksekokulu
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu,
dünyadaki en iyi beş okulun içinde yer alan
Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu işbirliği ile 1998 yılında
kurulmuştur.
DETAYLI BILGI IÇIN
http://son.ku.edu.tr/tr/about
http://library.ku.edu.tr/sonlibrary
https://www.facebook.com/kocnurses
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK EĞİTİMİ;
Yüksekokulumuz hümanistik eğitim yaklaşımıyla, insan hak
Kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel
GÜNLÜK YAŞAM İÇİNDE
ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip,
düşünen, sorgulayan, insan hak ve
Yüksekokulu, Topkapı Kampüsü’ndeki
İNSAN SAĞLIĞINI
bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması,
değerlerine saygılı, yaşam boyu
modern binasında ileri teknolojik donanımı,
tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık,
öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül
çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel teknik
PROF. DR.
lider özellikleri olan, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini
yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi,
donanımlı derslikleri, konferans salonları,
LALE
ifade edebilme yeteneğindeki hemşire profesyonelleri yetiştirme
korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda
simülasyon, mikrobiyoloji, anatomi, fizyoloji,
BÜYÜKGÖNENÇ
amacındadır. Yüksekokulumuz, gerek güçlü ve dinamik eğitimci
görev alabilecek, değişime açık, yasal ve
klinik beceri ve bilgisayar laboratuvarları,
HYO
kadrosuyla, gerekse donanımlı fiziksel ve sosyal altyapısıyla
etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade
kafeterya ve dinlenme alanları ile
DIREKTÖRÜ
dünya standartlarında bir hemşirelik eğitimi sunmakta,
edebilme yeteneğinde olan lider hemşireler
eğitimi çok daha zevkli ve rahat bir hale
yetiştirmek hedefimizdir.
getirmektedir. Okulumuzda yürütülen
DEĞİŞİME DUYARLI,
SAĞLIKLI YA DA HASTA
BİREYİN HER ORTAMDA
AYŞEGÜL
ülkemizde hemşirelik eğitimi alanında lider okul olma özelliğini taşımaktadır.
Okulumuzun sahip olduğu bilimsel ve sosyal donanım öğrencilerimizin İngilizceye
Öğrencilerimize uygulayarak
kulüp çalışmaları ile öğrencilerimizin
HEMŞİRELİK BAKIM
hakim, özgüvenli, kişilerarası iletişimi güçlü, sağlık sektöründe fark yaratabilecek
öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı
sosyal gelişimleri de desteklenmektedir.
GEREKSİNİMLERİNİ
ve değişimi gerçekleştirebilecek özelliklerle mezun olmalarını sağlamaktadır.
simülasyon laboratuvarları; ulusal ve
Öğrencilerimiz ayrıca Koç Üniversitesinin
Dolayısıyla, mezunlarımız gerek ulusal gerekse uluslararası sağlık sektöründe
uluslararası düzeyde tanınan güçlü
zengin kültürel ve sosyal etkinliklerinden de
tercih edilmekte ve kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmektedirler.
akademik kadrosu; yabancı dil olarak
yararlanma şansına sahiptir.
KARŞILAYAN,
BAKIMI PLANLAYAN,
İngilizcenin mesleğinde etkin bir şekilde
Koç üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü kapsamında devam eden hemşirelik
kullanılabilecek düzeye getirilmesi; güncel
yüksek lisans ve doktora programları, mezuniyet sonrası akademik ve mesleki
koleksiyon içeriği açısından Türkiye’de
Yüksekokulu’nda eğitim tam bursludur.
DEĞERLENDİREBİLEN,
yaşamınızda sizleri daha da ileriye taşıyacak.
en çok hemşirelik kaynağını bulunduran
Koç Üniversitesi Hemşirelik Programı’na
HEMŞİRELİK EĞİTİMİ,
Güçlü bir üniversiteden ve güçlü bir hemşirelik yüksekokulundan mezun olarak
kütüphanesi; CD ve video koleksiyonları
yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs,
fark yaratmak isteyen tüm gençlerimizi yüksekokulumuza bekliyoruz.
ile öğrenmenin aktif hale getirilmesi;
►► Eğitim-öğretim ücretini,
eğitim programında tıp biliminin yanı
►► Yurtlarda ücret ödemeden kalmayı,
sıra davranışsal ve sosyal bilimlerden
►► Masraflarına katkı olarak, koşulları
de yararlanılması ve öğrenciyi ezberden
sağlayan öğrencilere, yılda 10 ay süreyle
uzaklaştırarak bütüncül bir bakış açısı
aylık 400 TL burs desteğini ve ders
geliştirmesini destekleyen entegre müfredat
günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsar.
programının uygulanması, Koç Üniversitesi
Burslar karşılıksız olup, eğitim-öğretim
Hemşirelik Yüksekokulunu farklı yapan
süresince (DÖRT YIL) devam eder.
UYGULAYABİLEN VE
YÖNETİMİ VE
ARAŞTIRMALARINDA
YER ALABİLEN, SAĞLIK
EKİBİNİN BİR ÜYESİ
OLARAK GÖREV ALIRKEN
MESLEKİ ETİK İLKELER
Koç Üniversitesi Hemşirelik
temel özelliklerdir. Okulumuz ayrıca
DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞAN
geçtiğimiz yıl uluslararası akreditasyon için
PROFESYONEL HEMŞİRELERİ
Accreditation Comission for Education in
kalmak isteyen tam burslu öğrenciler için
Nursing’e (ACEN) başvurmuş ve adaylığı
yurt olanağı Topkapı Kampüsüne yakın bir
kabul edilmiştir.
bölgede sağlanmaktadır.
YETİŞTİRMEKYİ AMAÇLIYOR.
Hemşirelik Yüksekokulunda yurtta
Hemşirelik Yüksekokulu, Koç
Üniversitesi Hastanesi, Amerikan Hastanesi
ve işbirliği yaptığımız diğer kurumlarda
klinik eğitim ve saha eğitimi olanağı
sağlamaktadır. Öğrencilerin evrensel
standartlarda bakım verme ve sağlık
sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı
olma sorumluluklarını almalarına da özen
gösterilmektedir.
Dört yıllık eğitimi başarıyla
tamamlayan öğrencilere Hemşirelik Lisans
Diploması verilir. Türkiye’nin her yerinde
iş bulma olanağına sahip olan mezunlar
aldıkları eğitimin sağladığı kolaylıklarla
yurtdışında da çalışabilmekte, yurtiçinde
ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora
programlarına devam edebilmektedirler.
2015-2016
TÜRLÜ GELİŞME VE
Koç Üniversitesi Hemşirelik
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ETKİLEYEBİLECEK HER
139
140
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
SEMAHAT ARSEL HEMŞIRELIK EĞITIM VE ARAŞTIRMA MERKEZI
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve
Araştırma Merkezi (SANERC)
141
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU LABORATUVARLARI
Hemşirelik Yüksekokulu
Laboratuvarları
Hemşirelik
Yüksekokulu (HYO),
sağlık eğitimine
farklı ve yenilikçi
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi hemşirelikte profesyonel
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda, en son teknoloji ile donatılan ve gerçek bir
DOÇ. DR.
bir görüş getirmek
gelişim, eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalarla Türk halkının sağlığının
hastane ünitesini andıran laboratuvarlarda, hemşirelik öğrencilerine, birey merkezli bakıma
AYSEL
amacıyla 1999 yılında
gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma
ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırılmaktadır. Yüksekokulda “Simülasyon Laboratuvarı” ve
merkezidir.
“Temel Beceriler Laboratuvarı” olmak üzere iki adet laboratuvar mevcuttur.
Merkezin hedefi, eğitim ve kanıta dayalı klinik araştırmalarla hemşirelerin bilgi
Simülasyon laboratuvarında, gerçeğe uygun simülatörler kullanarak hemşirelik
BADIR
HYO
kurulmuş, 2011 yılında
ÖĞRETIM
yüksek lisans ve 2013-
ÜYESI
2014 akademik yılında
ve becerilerinin güncellenmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik
öğrencilerinin psikomotor becerilerinin yanı sıra; kritik düşünme, problem çözme, karar
ise doktora programlarına öğrenci
eğitim ve araştırmalarında lider olmaktır.
verme, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.
kabul etmeye başlamıştır.
SANERC misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak, mezuniyet sonrası kurslar
Temel Beceriler Laboratuvarında ise öğrencilerin meslek yaşamlarında yapmakla
Uluslararası standartlarda
düzenlemekte, sağlık kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte; mesleki
sorumlu olacakları tüm psikomotor becerileri kazanmaları beklenir. Bu laboratuvarda,
lisans ve lisansüstü eğitim vermeyi
gelişime katkıda bulunan araştırmalar yapmakta ve yapılan araştırmaları desteklemekte;
yeterli sayıda bakım ve girişim maketleri bulunmaktadır. Beceri laboratuvarlarında alanında
misyon edinmiş olan okul, görsel-
ders kitapları ve eğitim amaçlı rehberler oluşturmakta ve Hemşirelikte Eğitim ve
uzman öğretim elemanları önce öğrencilere bir beceriyi gösterir ve öğrencilerin uygulamayı
işitsel teknik donanımlı derslikleri,
Araştırma Dergisini çıkararak ücretsiz dağıtmaktadır. SANERC, Amerikan Hemşireler
gözlemesi sağlanır. Ardından en fazla altı kişilik öğrenci gruplarda her bir öğrenci, öğretilen
kimya-mikrobiyoloji, anatomi-fizyoloji,
Yetki Belgelendirme Merkezi (AMERICAN NURSES CREDENTIALING CENTER) tarafından 25
beceriyi yeterli düzeyde yapıncaya kadar tekrarlar.
beceri, simülasyon ve bilgisayar
Kasım 2010 tarihinde akredite edilmiştir.
Böylece öğrenciler, gerçek hastaların bulunduğu hastane ortamına gitmeden önce
laboratuvarları, spor salonu, kafeterya
DETAYLI BILGI IÇIN
gerçeğe en yakın malzeme ve maketlerle anksiyete yaşamadan, kendini güvende hissederek
ve dinlenme alanlarıyla çağdaş bir
http://sanerc.ku.edu.tr/tr
gerekli becerileri kazanır.
eğitim merkezidir. Koç Üniversitesi
Türkiye’nin en iyi hemşirelik ve sağlık
bilimleri kütüphanesine sahiptir
ve tüm öğrenciler bu kütüphaneyi
kullanabilmektedir. Bir öğretim üyesine
ortalama 6-8 öğrencinin düştüğü Koç
Üniversitesi HYO’da, teorik dersler
20-40 kişilik sınıflarda yapılmakta,
laboratuvar uygulamaları ikinci
sınıftan itibaren 6-8 kişilik gruplar
halinde uluslararası standartlarda olan
beceri ve simülasyon laboratuvarında
gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler,
klinik uygulamaya çıkmadan önce tüm
uygulamaları, bu laboratuvarlarda
eğitimci eşliğinde gerçeğe yakın
uygulamaya çıkarılmaktadır. Klinik
uygulamalar, uluslararası standartlarda
hizmet veren Koç Üniversitesi
Hastanesi Amerikan Hastanesinin
yanı sıra öğrenciye değer veren,
öğrenciyi destekleyen diğer hastaneler,
huzurevleri, dernekler ve okullarda
gerçekleştirilmekte, yaz döneminde
üçer haftalık İngilizce yaz okulu
programı uygulanmaktadır.
Okulun öğretim üyeleri, eğitim
yaptıkları alanda klinik deneyimi
olan, ulusal ve uluslararası olarak
2015-2016
öğrenmekte ve daha sonra klinik
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
maketler üzerinde deneyerek
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU LABORATUVARLARI
alanlarında tanınmış isimlerdir.
eğitimi, enfeksiyon kontrolü, yara
doğru bilgiye ulaşma ve sorun çözme
Öğretim üyelerinin gelişimi için
bakımı, onkoloji gibi özel alanlarda
becerileri ile hemşirelik hizmetlerinde
önemli miktarda kaynak ayrılmakta,
sertifika alarak özel dal hemşiresi de
fark yaratacak uygulamalara imza
kendilerine çeşitli ülkelerdeki saygın
olabilmektedirler. Mezunlarımızın okul
atabilecek mezunlar vermeyi
üniversite ve sağlık kuruluşlarında
sağlığı, iş sağlığı, aile sağlığı, evde
hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak
gözlem yapma ve araştırmalara katılma
bakım, ruh sağlığı hemşiresi olarak
için de, öğrencilere en yeni ve
fırsatı verilmektedir. Öğretim üyeleri,
da çalışabilme olanakları vardır. Yaşlı
en iyi mesleki bilgi ve becerilerle
aynı zamanda uzmanlık alanları ile
ve çocuk bakımevleri ve huzurevleri
donanmaları, sorumluluk bilinçlerinin
ilgili konularda hemşirelik mesleğine
de diğer alternatif iş olanakları
en üst düzeyde gelişmesi, kendi
katkı sağlayacak araştırmalar, ulusal
arasındadır. Ayrıca, hemşirelerin
meslektaşları ve sağlık ekibi üyeleri
ve uluslararası dergilerde yayınlar
yasal olarak serbest çalışma hakkı
ile ortak çalışmayı öğrenmelerini
yapmakta, sosyal sorumluluk projeleri
olup isteyen hemşireler mesleklerini
sağlamak üzere rehberlik
ve meslek derneklerinde de önemli
serbest olarak icra edebilmektedirler.
yapılmaktadır.
görevler üstlenmektedirler.
Diğer yandan ilaç ve tıbbi malzeme
Doğumdan yaşamın sonuna
firmalarında mümessillik, sağlık
kadar, insanın olduğu her yerde
öğrencileri mezun olduklarında
sigorta şirketlerinde uzmanlık gibi pek
var olan hemşirelik mesleğine bu
yurtiçinde ve yurtdışında geniş
çok alanda görev yapma imkânları da
özelliklerde üyeler kazandırmayı ilke
iş imkânlarına sahip olmaktadır.
mevcuttur.
edinmiş olan okulumuz, uluslararası
Yoğun bakım, ameliyathane, acil
Koç Üniversitesi HYO, az
servis gibi hastanenin bölümlerinde
sayıda mezun vermekle birlikte,
çalışabilmenin yanı sıra diyabet
gittikleri yerlerde liderlik yapacak,
düzeydeki eğitim kalitesinden ödün
vermemeyi ilke edinmiştir.
Hemşire olmak aklımın
bire bir her öğrenci ile ilgilenmeleri,
düzenlenen Yoğun Bakım Hemşireliğinde
ucundan geçmezken
Koç Üniversitesi’nin sağlamış olduğu
Hümanizm Sempozyumunda “Yoğun
babamın önerisi ile
kütüphane, yurt, sosyal aktivite imkânları
Bakım Hastalarında Hemşirelik Tanıları
2003 yılında tam
ile ikinci ailemin Koç Üniversitesi olduğunu
ve Girişimleri” adlı konuyu konuşmacı
CANAN
burslu Hemşirelik
hissettim.
olarak sundum; 2013 yılında Antalya’da
KAŞ
Bölümü tercihi ile Koç
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
GÜNER
Haziran 2007’de mezun olduktan
düzenlenen 49. Ulusal Nöroloji Kongresine
HYO
Üniversitesi öğrencisi
bir ay sonra VKV Amerikan Hastanesi
“Yoğun Bakım Hastalarında Semptom
MEZUNU,
oldum. Her ne kadar
Genel Yoğun Bakım Ünitesinde yoğun
Değerlendirilmesi” adlı sözel bildiri
2007
hayal edilmeden
bakım hemşiresi olarak çalışmaya
sunumuyla katıldım.
ÜNIVERSITESI
seçilmiş bir bölüm olsa
başladım. Koç Üniversitesinde aldığım
ÖĞRETIM
da, hocalarımın bilgi
eğitimin kalitesi, sağladığı imkânlar
Expanded and SSCI kapsamındaki,
GÖREVLISI
düzeyleri ve insanlara
doğrultusunda kazandırdıkları ile yüksek
European Journal of Cancer Care
yardım ediyor olmanın
lisans eğitimimi hemşire olarak çalışırken
dergisinde “Comparison of the symptoms
gururu aslında bu meslek için doğmuş
yapmama rağmen zorlanmadım. Dört
reported by post-operative patients with
olduğumu bana hissettirdi. Bölümümün
yıl yoğun bakım hemşireliği ve son bir
cancer and nurses’ perception of patient
beni en çok etkileyen yanı, okulumuzda
yılında “shift” sorumlusu olarak çalıştığım
symptoms” adlı makalenin ilk yazarıyım.
yüksek teknolojiye sahip olan laboratuvar
hastaneden ayrıldıktan sonra memleketim
çalışmalarına bizleri dahil etmesi, böylece
Kastamonu’ya döndüm. Şu an Kastamonu
mükemmel eğitim almak istiyorsanız tek
teorik bilginin yanında Pratik açıdan
Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak
adres Koç Üniversitesi. Koç Üniversiteli
da kendimizi geliştirmemizi sağlaması
çalışmaktayım. Okulumun bana katmış
olmaktan gurur duyuyorum.
oldu. Hocalarımın dersteki mükemmel
olduğu bilgi ve birikimler doğrultusunda
anlatımları ve kullandıkları materyaller,
2011 yılında Amerikan Hastanesinde
KASTAMONU
2013 yılında yayımlanan SCI-
Türkiye’de hemşirelik alanında
2015-2016
Koç Üniversitesi HYO
143
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU LABORATUVARLARI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
142
144
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU LABORATUVARLARI
145
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU LABORATUVARLARI
Gün geçtikçe hemşireliğin
Koç Üniversitesi
donatılmış kimya, anatomi, bilgisayar ve
Koç Üniversitesi
öneminin ve değerinin
Hemşirelik
beceri laboratuvarları, klinik eğitimcilerle
Hemşirelik Yüksek
arttığı aşikardır. Gelişen
Yüksekokulu ile
sahada birebir çalışma imkânı ve eğitim
Okulunun her biri
teknoloji ve uzmanlık
tanışmama, bu
kadrosunun her geçen gün güçlenmesiyle
alanında uzman, güçlü
İSMAİL
alanlarının yanında
YASİN
bölümden mezun
mezun olunca bizlerin en üstü düzey
NAZLI
akademik kadrosu
NERGİZ
hemşireliği geliştirici öncü
YILDIRIM
olan bir arkadaşım
hemşire adayı olmamızı sağlıyor.
MELİS
ve güncel literatüre
HYO MEZUNU,
HYO MEZUNU,
MİSYAĞCI
XXXX
bir üniversite olarak Koç
XXXX
vesile oldu. Okulun
HYO
ulaşmamızı sağlayan
HYO YÜKSEK
Üniversitesi Hemşirelik
AMERIKAN
eğitim kadrosu,
programıyla kendimi daha da ileri düzeyde
4. SINIF
zengin kütüphanesi
LISANS
Bölümü’nü tercih etmek
HASTANESI
sosyal faaliyetler ve
bir hemşire olarak geliştirmeyi planlıyorum.
ÖĞRENCISI
sayesinde eleştirel
ÖĞRENCISI
hayatımdaki dönüm
noktalarından birisidir. Okulumuzun sağladığı
ACIL SERVIS
HEMŞIRESI
İleride, okulumuzun yüksek lisans
öğrencilere sağladığı
düşünmeyi ve doğru bilgiye ulaşma yollarını
imkânlar bu okulu
öğrendim. Öğrendiğimiz kanıta dayalı
olanakların yanında profesyonel yaklaşım
tercih etmemdeki en büyük etkenlerdir.
uygulamaları hem uluslararası standartlarda
tarzı, her alanda yetkin ve bilinçli olmamızı
Okula başladıktan sonra öğrendiğim
olan simülasyon laboratuvarımız sayesinde,
sağladı.
bu imkânların hayal ettiğimden daha iyi
hem de klinikte uygulama ve gözlem
Bu bilinçle hemşireliğin temel
olduğunu gördüm. Okulun öğrencilerine
yapma fırsatı buldum. Bu nedenle Koç
değerlerini yükseltmek için gayret ve çabayı
her konuda destek vermesi, öğrencilerin
Üniversiteli olma ayrıcalığını kliniklerde ve
her Koç Üniversiteli hemşirelik öğrencisi gibi
önerilerini dikkate alması, ders dışında
diğer uygulamalarda hissettim. Hemşirelik
ben de kendimde hissettim. Okulumuzun
sosyal aktivitelerin olması okula
bilimini destekleyen ve gelişmesini sağlayan
bu anlamda hemşireliğe katacağı değer
adaptasyon sürecinde ve sonrasında
okulumuzun kapıları, profesyonel hemşire
yadsınamaz bir gerçektir. Hedeflerinizi
bana yardımcı oldu.
olmak isteyen herkese açık.
gerçekleştirmek ve iyi bir gelecek için Koç
Hemşireliğin her alanını görmemizi
2015-2016
sağlayan en üst düzey teknolojilerle
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
bir fırsat olacaktır.
2015-2016
sağlayan ders içeriği, pratik kazanmamızı
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Üniversitesi’ni tercih etmeniz sizin için önemli
Dünya çapında bilim insanlarıyla
çalışmanın ötesinde, onlardan biri
olma fırsatı...
Lisansüstü Programlar
Koç Üniversitesi’nin araştırma misyonu evrensel bilime nitelikli ve özgün
katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve
sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri
kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine
önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.
graduate.ku.edu.tr/tr
148
LISANSÜSTÜ PROGRAMLAR
LISANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Koç Üniversitesi’ne bağlı toplam dört enstitü bünyesinde aşağıdaki alanlarda tezli/
İşletme Enstitüsü
tezsiz ve doktora programlarında eğitim verilmektedir. Tezli yüksek lisans ve doktora
YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI
programları için burs olanakları mevcuttur. Burs kapsamında, kabul edilen öğrenciler eğitim
►► MBA
ücretinden muaf olmaktadırlar, ayrıca kendilerine aylık burs ödemesi ve ek yan faydalar da
►► Modular MBA
sağlanmaktadır.
►► Executive MBA
Koç Üniversitesi’nde ayrıca tezsiz yüksek lisans programları da uygulanmaktadır.
149
►► Finans
Tezsiz yüksek lisans programları ücrete tabidir. Koç Üniversitesi lisans bursu olan
►► CEMS Uluslararası İşletme
öğrenciler burslarını koruyarak tezsiz yüksek lisansa devam edebilirler. Tezsiz yüksek lisans
►► Koç Uluslararası İşletme
programına başvurdukları sene içerisinde mezun olacak Koç Üniversitesi öğrencilerine,
%25 mezun indirimine ek olarak, alacakları ders sayısı üzerinden bursları oranında indirim
İşletme Enstitüsü
uygulanacaktır.
DOKTORA PROGRAMLARI
►► İşletme Doktora Programı YÖNETIM VE
STRATEJI - PAZARLAMA - FINANS - OPERASYON
YÖNETIMI, SAYISAL YÖNTEMLER
Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü
YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI
►► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
►► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*
►► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
►► Endüstri Mühendisliği
►► Fizik
►► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik
►► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
►► Makine Mühendisliği
►► Malzeme Bilimi ve Mühendislik
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
►► Matematik
YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI
DOKTORA PROGRAMLARI
YÜKSEK LISANS PROGRAMLARI
►► Moleküler Biyoloji ve Genetik
►► Arkeoloji ve Sanat Tarihi TEZLİ
►► Arkeoloji ve Sanat Tarihi
►► Tıbbi Fizyoloji TEZLİ
►► Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği
►► Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi
►► Ekonomi
►► Tıbbi Mikrobiyoloji TEZLİ
TEZSİZ
►► Psikoloji
►► Üreme Biyolojisi TEZLİ
yürütülmektedir.
►► Ekonomi TEZLİ/TEZSİZ
►► Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
►► Yoğun Bakım Hemşireliği TEZLİ
►► Kamu Hukuku ve Özel Hukuk LL.M. TEZLİ/
►► Tasarım, Teknoloji ve Toplum
►► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik
Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü
TEZSİZ
►► Felsefe*
TEZLİ/TEZSİZ*
DOKTORA PROGRAMLARI
►► Hemşirelik (TR)
►► Özel Hukuk*
Çalışmaları TEZLİ/TEZSİZ
►► Kamu Hukuku
►► Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik*
►► Psikoloji TEZLİ/TEZSİZ
►► Sosyoloji*
►► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
►► Tasarım, Teknoloji ve Toplum TEZLİ/TEZSİZ
►► Tarih*
* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile
ortak yürütülmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
►► Endüstri Mühendisliği ve Operason
►► Uluslararası İlişkiler TEZLİ/TEZSİZ
Yönetimi
►► Binghamton University-Koç Üniversitesi
►► Fizik
Kamu Politikaları Analizi Ortak Yüksek
►► Moleküler Biyoloji ve Genetik*
►► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik
Lisans Programı* TEZSİZ
►► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*
►► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
►► Makine Mühendisliği
*YÖK onayı beklemekte olan, açılması
planlanan programdır.
*YÖK onayı beklemekte olan, açılması
planlanan programdır.
DOKTORA PROGRAMLARI
►► Hemşirelik TÜRKÇE
►► Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora
►► Malzeme Bilimi ve Mühendislik
Programı**
►► Matematik
►► Nörobilim Doktora Programı**
►► Moleküler Biyoloji ve Genetik*
►► Üreme Tıbbı Doktora Programı**
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak
yürütülmektedir.
* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile
ortak yürütülmektedir.
**YÖK onayı beklemekte olan, açılması
planlanan programlardır.
2015-2016
►► Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum
►► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak
2014-2015’te öğrenci değişim
programları sayesinde bir önceki
yıla göre üniversitemizden
yurtdışına eğitim almaya giden
öğrenci sayısı %33 arttı.
Koç Üniversitesi
Uluslararası Programlar Ofisi
Öğrenci Değişim Programları
Erasmus ve Global Değişim Programları ile dünyanın en saygın
yükseköğrenim kurumlarına uzun yıllardır öğrenci yerleştiren
Öğrenci Değişim Programları Ofisi yurtdışına giden Koç Üniversiteli
sayısını 2014-2015’te bir önceki yıla göre %33 artırdı.
152
KOÇ ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI PROGRAMLAR OFISI ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMLARI
50’DEN FAZLA
Koç Üniversitesi, Uluslararası Programlar
Akran Danışmanlığı
ÜLKEDE, 230’DAN
Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci
Yurtdışında bir dönem eğitim almayı
Değişim Programları yurtdışındaki seçkin
FAZLA ÜNİVERSİTEDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN
PROGRAMLAR
ULUSLARARASILAŞMA
ÇALIŞMALARININ
ÖĞRENCİLERİ DOĞRUDAN
KOÇ ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI PROGRAMLAR OFISI ÖĞRENCI DEĞIŞIM PROGRAMLARI
Değişime Gelen Öğrencilerden
Değişime Giden Öğrencilerden
planlayan Koç üniversitesi öğrencileri,
LENA BİCHELL
GÖZDE MEŞELİ
GÜRAY KURNAZ,
üniversiteler ile yapılan öğrenci ve öğretim
Türkiye’deki pek az üniversitede
GEORGETOWN ÜNIVERSITESI, ABD
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, SCIENCES PO, FRANSA
İŞLETME YÖNETİMİ,
üyesi değişimi, ortak seminer ve konferans
uygulanan Akran Danışmanlığı metodu
Türkiye’yi sevdiğim ve İstanbul’un da
Fransız kültürüne duyduğum ilgi ve siyaset
MONTERREY ÜNİVERSİTESİ, MEKSİKA
çalışmaları, ortak ders ve çok disiplinli
ile tüm sorularına kısa sürede ve kesin
Türkiye’nin kalbi olduğunu bildiğim için Koç
bilimi alanında dünyanın en başarılı
Koç Üniversitesi’nde İspanyolca dersleri
etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli
yanıtlar alabiliyor. Daha önce bir değişim
Üniversitesine geldim. Türkiye’ye gelmeden
üniversitelerinden biri olması nedeniyle
almaya başladıktan sonra bu dili daha
çalışma ve projeleri içeriyor.
programı ile yurtdışında eğitim almış
önce seçenekleri incelerken daha once Koç
SciencesPo’ya gitim. Erasmus kapsamında
iyi öğrenebilmek adına bana sunulan
üst sınıf öğrencilerinin danışman olarak
Ünivesitesinde eğitim alan arkadaşlarımla
alacağım hibe de bu konuda önemli rol
fırsatları değerlendirmeye karar verdim ve
Üniversitesi öğrencilerine yurtdışında harç
görev aldığı sistemde öğrencilere bölüm
konuştum. Onların üniversitenin yapısı,
oynadı. Benim için yurtdışında bu kadar
Erasmus programıyla bir dönem İspanya’ya
Öğrenci Değişim Programları, Koç
ödemeden, hatta AB ülkeleri söz konusu
ve sınıflarına uygun dersler, gidecekleri
eğitim sistemi ve yabancı öğrencilere
uzun süreli kaldığım ilk ve en önemli
gittim. Ancak bu kadarıyla yetinmem için
KAPSAYAN EN ÖNEMLİ
olduğunda (ERASMUS) karşılıksız hibe alarak
ülkede ve şehirdeki konaklama imkanları,
sağlanan imkanlar hakkındaki olumlu
tecrübeydi. Üniversitede derslerin yarısı
hiçbir sebep yoktu. Meksika öğrenim
PARÇASI.
eğitim görme fırsatı sunarken, yurtdışındaki
şehir içi ulaşım, yemek, eğlence ve benzeri
tavsiyeleriyle burayı seçtim.
İngilizce veriliyor. Her ne kadar tüm dersleri
görmek, hatta gezip görmek için aklımın
anlaşmalı üniversitelerden de seçkin
konularda ayrıntılı bilgi sunuluyor.
İngilizce alma fırsatım olsa da kendimi
ucundan bile geçmezken Öğrenci Değişim
OLİVER STRONG
geliştirmek için her iki dilden de ders aldım.
Programları Ofisi’nin tavsiyesiyle hayatımın
Yurtdışına Çıkmadan Önce Uyum
EXETER ÜNİVERSİTESİ, İNGİLTERE
Notlandırma sistemi, sizden beklenenler
tecrübesini yaşama fırsatı buldum. Harika
Eğitimi
Üniversiteye ilk geldğimde bir rugby takımın
Türkiye’dekinden farklı; ancak aldığım
bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Meksika
Öğrencilerin derslerdeki başarısı,
olduğunu öğrenmek beni gerçekten etkiledi
beni zorlayan bu derslerin bana çok şey
havanın hiçbir zaman soğumadığı, dünyanın
arasında yerini alan Koç Üniversitesi
uluslararası geçerliliği olan İngilizce
ve burada benim gibi bir değişim öğrencisi
kattığını düşünüyorum. Paris’te olmak,
bütün güzelliklerini barındıran harika bir
öğrencilerinin Öğrenci Değişim
sınavlarından aldıkları puan ve ders dışı
olan Amerikalı bir arkadaşımla rugby
Paris’i yaşamak bambaşka bir deneyim.
ülke. Meksika’ya varışımdan çok önce
Programları ile:
aktivitelerdeki performanslarının katılım
takımına katıldım. Bu benim daha önce
Sadece sanat ve kültür aktivitelerini
Meksikalı öğrenciler bana ulaştı ve bilmem
►► Eleştirel ve analitik düşünme;
için kriter olarak alındığı Öğrenci Değişim
edindiğim rugby becerimi canlı tutmamı,
takip ederek bile kendinizi önemli ölçüde
gereken her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlattı.
►► Etkili iletişim ve kendini ifade edebilme;
Programlarında seçilen öğrencilere
yeni şeyler öğrenmemi ve bildiklerimi
geliştirebiliyorsunuz.
Benim gibi değişim programı ile giden
►► Farklıkları anlama ve takdir etme;
oryantasyon programı da sağlanıyor.
takımdaki diğer Koçlu öğrencilerle
öğrencilere yurt imkanı verilmesine rağmen
►► Yabancı bir dili ayrıntılı öğrenme;
Uzun süre farklı bir kültürde, kendi başına
paylaşamı sağladı. Onlardan da çok şey
başka öğrencilerle birlikte okula yakın bir
►► Eğitim ve kariyer planlama;
yaşayarak başarılı olmayı hedefleyen
öğrendim.
mahallede yerel halk ile beraber yaşadık.
►► Değişik kültürleri yakından tanıma;
Koçlulara, yurtdışına çıkmadan önce
Dünya mutfağı üzerine üniversitenin
►► Kendi kültürünü dışarıdan inceleme;
bilmeleri gereken önemli noktalar uzman
gastronomi laboratuvarında aldığım seçmeli
►► Sosyal farkındalık;
rehberler eşliğinde uygulanan oryantasyon
dersler gelecekteki kariyer planlarımı kesin
►► Özgüven kazanma ve kendi sınırlarını
programı ile öğrencilere aktarılıyor.
olarak şekillendirmemi ve yüksek lisans
öğrencilerin Koç Üniversitesinde eğitim
almasını sağlamaktadır.
Dünyanın sayılı üniversiteleri
tanıma;
153
başvurumu da bu alanda yapmamı sağladı.
►► Küresel ölçekte kişilik oluşturma
becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.
Öğrenci Değişim Programları ile bu güne
Tsinghua, Utrecht, Sciences PO, Bocconi,
National University of Singapore gibi
dünyaca ünlü birçok üniversiteden yaklaşık
1700 yabancı öğrenci bir akademik dönem
için Koçlu olurken yaklaşık 1500 Koç
Üniversitesi öğrencisi de bu üniversitelerde
eğitim alarak bir öğrencinin kendini
geliştirmek için sahip olabileceği en büyük
fırsatı değerlendirdi.
2015-2016
Georgetown, Northwestern, Kyoto, Fudan,
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
kadar University of California System,
Her Zaman
Öğrencilerin
Yanında…
Akademik Hayata ve Üniversite
Yaşamına Uyum Programları
Akademik hayat, yurt ve kampüs yaşamı ile ilgili sunulan tüm hizmetlerin
her öğrenci tarafından eşit derecede ulaşılabilmesini sağlamak Koç
Üniversitesi’nin ana hedeflerinden biridir.
156
AKADEMIK HAYATA VE ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM PROGRAMLARI
AKADEMIK HAYATA VE ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM PROGRAMLARI
Koç Üniversitesine Giriş Programı (UNIV 101)
Akran Destek Danışma Programı
Yurt Danışmanlık Programı
Rehberlik Hizmetleri
Kişisel Gelişim Seminerleri
UNIV 101 Programı, Koç Üniversitesine yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına
Akran Destek Danışma Programında
Koç Üniversitesi yurtlarına ait her binada,
Rehberlik Hizmetleri, öğrencilerin
KURES, Koç Üniversitesi öğretim üyeleri,
başarılı bir geçiş yapmaları ile hazırlanmış, bir yıl boyunca parçası olacakları bir kredilik
üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, büyük
öğrencileri kurallara uymayı özendirmesinin
ihtiyaç duyduklarında başvurabilecekleri
idari çalışanları ve öğrencilerinin kişisel ve
bir programdır. Bu programın amacı, öğrencilerin üniversitedeki ilk yıllarında uyum
sınıflardan bir öğrencinin liderliğini yaptığı 8
yanı sıra, sosyal ilişkileri güçlendirmek
ve psikolojik destek alabilecekleri bir
akademik gelişimlerini desteklemek adına
sürecini destekleyerek akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları hizmetlerden
veya 10 kişilik bir gruba dahil edilir. Rehber
için etkinlikler düzenlemek, teknik arızaları
birimdir. Psikolojik danışmanlık gerektiren
yıl boyunca çeşitli gelişim seminerleri
yararlanmalarını sağlamak ve Koç Üniversitesi ailesinin aktif ve sosyal sorumluluk düzeyi
öğrenciler, gruptaki yeni öğrencilerin
ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,
durumlar genellikle aşağıdaki konularda
ve atölyeler düzenler. Bu programın
yüksek bireyleri olmalarını desteklemektir. UNIV 101 Programı kapsamında öğrenciler
bir tam yıl boyunca üniversite yaşamına
öğrenciler ile idare arasındaki iletişimi
yoğunlaşmaktadır:
amacı hem fiziksel hem de ruhsal sağlık
üç günlük Üniversiteye Uyum Programı (ORYANTASYON), Akran Destek Dayanışma
alışmalarında onlara destek olurlar.
güçlendirmek gibi sosyal ve idari görevleri
Akademik, sosyal veya kişisel herhangi bir
de bulunan bir RA (Resident Assistant -
►► Üniversite yaşamına uyumda yaşanan
yeni gelen öğrenci danışmanları ve mentorları ile görüşmelerin yanı sıra fakülte ve farklı
sorunla karşılaşan yeni girişli öğrencilerin
Yurt Sakini Destek) öğrenci görev alır.
zorluklar,
birimler tarafından düzenlenen öğrenci gelişim seminerlerine katılmaktadır.
ilk başvuracakları kişi rehberleridir. Rehber
(MENTORLAR)
ve Yeni Öğrenci Danışmanlığına dahil olmaktadır. Öğrenciler, bir yıl boyunca
RA grubunda bulunan öğrenciler,
ve güvenlik konularında tüm Üniversiteyi
bilinçlendirmektir.
►► Zaman yönetiminde yaşayan zorluklar,
Gelişim seminerleri ve atölyeler:
öğrenciler gruplarındaki üniversiteye
yurtlarda kalan öğrencilerin hayatını
►► İlişki problemleri,
►► Madde bağımlılığı,
yeni başlayan öğrencilerin birbirleriyle
kolaylaştırmak için gerekli yardımı sağlarlar.
►► Depresyon,
►► Özgüven,
kaynaşmalarını sağlayıp onlarla çeşitli
Programın amacı düzenli ve kaliteli bir yurt
►► Öfke,
►► Etkili ve doğru iletişim,
etkinlikler düzenleyerek Koç Üniversitesi
yaşamına katkıdır. Yurtlarda karşılaştıkları
►► Özgüven sorunları,
►► Motivasyon becerileri,
ortak kültürünün gelişmesine katkıda
herhangi bir sorunda öğrencilerin ilk
►► Sınav kaygısı,
►► Sınav stresi ile başa çıkma yöntemleri,
bulunurlar.
başvuracakları kişi RA öğrencileridir.
►► Verimli ders çalışamama,
►► İlişkilerde Erkek ve Kadın - benzerlikler ve
►► Konsantrasyon eksikliği,
farklılıklar,
RA olmak isteyen öğrenciler her
Üniversiteye Uyum Programı
sene mülakatla seçilerek göreve getirilirler.
►► Yeme bozuklukları,
►► Nefes ve Stres yöntemi,
(ORYANTASYON)
Başarılı olan RA öğrenciler, bir sonraki
►► Kayıp ve yas,
►► Sağlıklı beslenme,
Her sene yeni girişli tüm lisans
sene de görevlerine devam ederler.
►► Aile içi çatışmalar,
►► Öfke kontrolü,
►► Korkular,
►► Üniversite hayatına adaptasyon ve
►► Madde bağımlılığı.
►► Kültür farklılıkları gibi konuları içerir.
öğrencilerinin Koç Üniversitesinin akademik
157
ve sosyal hayatına uyum sağlamalarına
Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi
destek olmak amacıyla üç gün boyunca
(KURES)
süren Üniversiteye Uyum Programı
Rehberlik Servisinin amacı Koç Üniversitesi
Öğrenci güncel sorunu ve sebeplerini
gerçekleştirilir. Her yeni girişli öğrenciyi,
öğrencisinin kendini tanıması, sorunlarını
psikolojik danışmanı ile birlikte
kendisi adına büyük sınıflardan belirlenen
nasıl çözeceğini ve ne istediğini bilmesi,
tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa
rehber öğrenci karşılar ve Program
çevresine dengeli ve sağlıklı bir düzeyde
çıkma yöntemleri geliştirir. Gerekli görülen
süresince yanında bulunur. Programda
uyum sağlaması ve toplumda sorumlu bir
durumlarda ise kısa veya uzun süreli
iletişim, kütüphane, bilgi işlem ve diğer
birey olarak yetişmesi için profesyonel
psikoterapi/psikiyatrik değerlendirme/
idari birimleri ve akademik programları
destek vermektir.
psikiyatrik tedavi için ayrı bir birim olan
KUPTEM’e yönlendirme yapılır. KUPTEM
tanımalarını sağlayacak eğitimler verilir.
Üniversiteye Uyum Programı Öğrenci
KURES temel olarak iki bölümden oluşur:
Sağlık Merkezi’nde bulunmaktadır. Bu
Dekanlığı tarafından düzenlenir.
►► Rehberlik Hizmetleri
serviste gizlilik ilkesi esastır ve verilen tüm
►► Kişisel Gelişim Seminerleri
hizmetler ücretsizdir.
öğretime geçiş aşamasında gerekebilecek
destekleri sağlamak amacıyla yapılan ve
öğretim üyeleri tarafından yürütülen bir
destek programıdır. Yeni öğrenciler kayıt
aşamasında bir “Yeni Öğrenci Danışmanı”
öğretim üyesi ve üst sınıflardan bir
“Akran Öğrenci” ile eşleştirilirler. Bu ikili,
öğrencilerin Koç Üniversitesindeki ilk yılını
en verimli şekilde geçirmelerine destek
olurlar.
2015-2016
Yeni Öğrenci Danışmanlığı yeni
öğrencilere orta öğretimden yüksek
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
Yeni Öğrenci Danışmanlığı (YÖD)
158
AKADEMIK HAYATA VE ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM PROGRAMLARI
ENGELLI ÖĞRENCI BIRIMI
Görme Engeli Olan Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler
Bu birimin temel çalışma prensibi;
AKADEMIK HAYATA VE ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM PROGRAMLARI
BARINMA IHTIYAÇLARI KONUSUNDA
AKADEMIK PROGRAMLARA
BARINMA IHTIYAÇLARI KONUSUNDA
►► Akademik Programlara Erişimde eşitlik
ÖNCELIK
ERIŞIMDE EŞITLIK
ÖNCELIK
öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit
►► Kampüsün içinde bulunan bütün binalara ulaşımı sağlayan kılavuz çizgiler yapıldı.
►► Öğrenciler ile kayıtlar sırasında yapılan
(FIZIKSEL ÇEVRE DÜZENLEMELERI)
Öğrencilerin kampüs içerisinde rahat
ve en etkin biçimde sürdürebilmelerinin
►► “word” formatındaki metinleri seslendiren JAWS programı desteği sağlanır.
bireysel görüşmede, öğrencilerin talep ve
►► Tekerlekli sandalye kullanan
ulaşım sağlayabilmesi açısından meydana
önündeki “engeller”i belirlemek ve bu
►► Öğrencilerin ders ve ihtiyaç duydukları kitaplar ve dokumanlar scanner ile taranır ve ABBY
ihtiyaçlarına uygun bir oda kendisine tahsis
öğrencilerimiz için gerekli görülen noktalara
en yakın ve giriş-çıkışı en rahat olabileceği
engelleri ortadan kaldırarak öğrencilerin
FINEREADER programı aracılığıyla JAWS programının okuyabileceği “word” dokumanı
edilir. Üniversite yaşamına dahil olabilmede
rampalar yapıldı.
düşünülen Yurtta ve giriş katında bir oda
tahsis edilir.
akademik, soysal ve kişisel gelişimlerini
formatına getirilir.
eşitliğin sağlanmasına yönelik bir çok
►► Tekerlekli sandalye kullanan öğrencinin
destekleyici bir kampüs ortamı oluşturacak
►► Görme engeli öğrencilerimiz Braille dokumana ihtiyaç duymaları halinde “Braille
çalışma yapılır.
kalacağı yurdun girişindeki kaldırımın
imkanlar yaratmaktır. Bu amaç ile kurulan
priter”ımız bulunmaktadır.
►► Üniversite yaşamına dahil olabilmede
başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli
yönelik düzenlemeler yapabilmesi
birimin hizmetleri şu şekilde özetlenebilir:
Öğrencilerin odasında ihtiyaçlarına
►► Bu öğrencilerimiz için “word” formatındaki kitaplardan oluşan bir tarama arşivi
eşitlik
sandalye kullanımına uygun olacak şekilde
konusunda destek olunur. Ders aralarında
►► Akademik programlara erişimde eşitlik
oluşturulmaktadır.
►► Öğrenciye yaklaşım ve öğrencinin
rampalar yapıldı
egzersiz yapabilmesi için gerekli
►► Barınma ihtiyaçları konusunda öncelik
►► Öğrencilerimizin okumak istedikleri kitaplardan oluşan Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve
sosyalleşmesini teşvik etme konularında
►► Kampüste bulunan ve öğrencilerin yoğun
malzemeler temin edilir.
►► Üniversite yaşamına dahil olabilmede
çalışanlarının seslendirdiği bir “sesli kitap” arşivi oluşturulmaktadır.
mentorlarına danışmanlık verilir.
olarak kullandığı kapılar otomatik kullanılır
eşitlik
►► Derslerde not tutmak için akran desteği sağlanmaktadır.
hale getirildi.
ÜNIVERSITE YAŞAMINA DAHIL OLABILMEDE
►► Kütüphanemizde 200 civarında sesli İngilizce kitap bulunmaktadır.
FIZIKSEL ENGELI OLAN ÖĞRENCILERIMIZE
►► Dönem başında bu öğrencilerin o
EŞITLIK
Engelli öğrenci birimi engellilikle ilgili
►► Dönem başında bu öğrencilerin o dönemde aldığı derslerin öğretim üyelerine dersini
YÖNELIK HIZMETLER
dönemde aldığı derslerin öğretim üyelerine
Öğrenciye yaklaşım ve öğrencinin
farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler
aldığını belirtmesi ve dikkat etmesi gereken hususları açıklayan görme engeli olan öğrenciler
Fiziksel engeli olan öğrencilerimizin ihtiyacı
dersini aldığını belirtmesi ve dikkat etmesi
sosyalleşmesini teşvik etme konularında
düzenler. Bu doğrultuda 2015 bahar
için hazırlanan yönerge gönderilir.
doğrultusunda gereken çevre düzenlemeleri
gereken hususları açıklayan fiziksel engeli
mentorlarına danışmanlık verilir.
döneminde sinema kulübü ile birlikte
►► Dönem başında ve içerisinde öğrencilerin hocaları ile görüşerek; ihtiyaçları belirlenir ve bu
yapılmıştır.
olan öğrenciler için hazırlanan yönerge
“sakatlık filmleri gösterimi” ve sakatlık
ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler üretilir.
Koç Üniversitesi Kampüsü’nün engelsiz
gönderilir.
İŞITME ENGELI OLAN ÖĞRENCILERIMIZE
alanında çalışmaları olan Dikmen Bezmez
►► Öğrenciler sınavlarda okuyucu ve yazıcı desteği isterse; ayrı bir sınıfta sınav yapılan dersin
olmasına yönelik çalışmalarından dolayı
►► Tekerlekli sandalye kullanan öğrencilerin
YÖNELIK HIZMETLER
ile söyleşi yapmıştır. Bununla birlikte
asistanlarından birinin okuma ve yazma desteği vermesi sağlanır.
Koç Holding tarafından “Ülkem için Engel
dersleri ve sınavlarının ulaşılabilir sınıflarda
Akademik programlara erişimde eşitlik
yapılması sağlanır.
►► İşitme engeli olan öğrenciler dersi
birimimizde çalışan work-study öğrencileri
Tanımıyorum 2014: Şirket Uygulaması
ve engeli olan öğrencilerimizle birlikte
Birincilik Ödülü” verilmiştir.
159
aldıkları öğretim üyeleri ile görüşerek ses
her dönem en az bir defa olmak üzere
kaydı alabilir ve bu ses kayıtları birimimiz
aktiviteler düzenlenir.
tarafından deşifre edilerek; öğrencinin
okuyabileceği bir metin haline getirilir.
►► Dönem başında bu öğrencilerin o
dönemde aldığı derslerin öğretim üyelerine
dersini aldığını belirtmesi ve dikkat etmesi
gereken hususları açıklayan işitme engeli
olan öğrenciler için hazırlanan yönerge
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
gönderilir.
160
AKADEMIK HAYATA VE ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM PROGRAMLARI
AKADEMIK HAYATA VE ÜNIVERSITE YAŞAMINA UYUM PROGRAMLARI
KOÇ ÜNIVERSITESI ÖĞRENME VE ÖĞRETME OFISI (KOLT)
Sevgili öğrenciler
merhaba.
Koç Üniversitesi’nin
161
KOÇ ÜNIVERSITESI ÖĞRENME VE ÖĞRETME OFISI (KOLT)
Koç Üniversitesi Öğrenme ve
Öğretme Ofisi (KOLT)
hem Türkiye’de, hem
MURAT
de dünyada tanınan,
KOLT Türkiye’deki üniversiteler arasında
KOLT’un Akran Destek Biriminde
SÖZER
başarılı ve saygın ve
örnek oluşturacak şekilde, üniversitedeki
öğrencilere derslerinde bireysel destek
bir üniversite olmasını
öğrenme ve öğretme aktivitelerine destek
verilmektedir. Aynı dersleri daha önce
sağlayan o kadar çok
vermektedir. Öğrencilerimize ders içi ve
almış ve yüksek başarı göstermiş üst sınıf
özelliği var ki! En önemlilerini saymam
dışındaki öğrenmede karşılaştıkları aşağıda
öğrencileri, öğretim üyeleri ile işbirliği
gerekirse: başarılı öğretim üyeleri,
listelenen engelleri aşabilmeleri için destek
içinde arkadaşlarına destek sunmaktadır.
öğretim asistanları ve diğer akademik
vermekteyiz:
Akran desteği sunan öğrenciler, arkadaşları
görevlilerin oluşturduğu zengin
►► Derslerde istenen performansı
ile rahat bir iletişim kurduğundan ve
akademik kadro; geniş laboratuvar
gösterememek,
onların derslerinde karşılaştığı sorunlara
imkânları; öğrenciye hedeflerine göre
►► Ödev, proje veya sınavlarda zorlukla
empatik yaklaşabildiklerinden, bu destek
ders seçme imkanı veren müfredat;
karşılaşmak,
öğrencilerin sık başvurduğu bir hizmet
öğrencilik becerilerini geliştirecek atölye
aktiviteler çoğunlukla öğretim asistanlarınca
çıktılarına zenginlik katan ve öğrenmenin
zengin sertifika ve çift ana dal
►► Dersi anlayamamak ya da etkili ders notu
haline gelmiştir. 2013-2014 akademik yılında
çalışmaları ve seminerler sunulmaktadır.
verilmektedir. KOLT, öğretim asistanlarına
kalıcı olmasına yardımcı uygulamalara
yapma imkanı; değişim programı
tutamamak,
Akran Destek Merkezinde 111 ders için 112
etkili öğretimle ilgili kapsamlı eğitimler
yer verilmiştir. 2013 yılında imzalanan
kapsamında yurtdışındaki kaliteli
►► Ders kitabını yeterince hızlı okuyamamak
akran destekçisi öğrenci ile 698 lisans
kapsamında yeni başlayan öğrencilerin
sunmaktadır. 2013-2014 akademik yılında
Coursera ve Koç Üniversitesi anlaşmasıyla,
üniversitelerde bir dönem okuyabilme
ya da anlayamamak,
öğrencisine akran desteği sağlanmıştır.
üniversitedeki sosyal ve akademik hayata
fen bilimleri ve sosyal bilimlere yeni gelen
çevrimiçi açık kitlesel dersler (MOOCS)
imkanı; yeni öğrencilerimize daha ilk
►► Öğrendiğini çok kısa sürede unutmak,
Ayrıca kalabalık öğrenci grupları tarafından
uyumlarını kolaylaştırmayı hedefleyen iki
172 öğretim asistanı ile atölye çalışmaları
Koç Üniversitesi tarafından ilk kez Türkçe
günden itibaren atanan akademik
►► Kendine akademik ya da mesleki amaç
alınan 9 ders için 17 sınav öncesi ders tekrarı
çevrimiçi (online) eğitim programımız
ve uygulamalı ders anlatımı içeren grup
olarak hazırlanıp, sunulmaya başlanmıştır.
danışmanlık ve akran destek sistemi
belirleyememek,
çalışması yapılmış ve 500’ün üzerinde
vardır.
çalışmaları yapılmıştır.
Bu bağlamda Prof. Dr. Attila Aşkar’ın Çok
ve zengin sosyal kulüp aktiviteleri.
►► Topluluk önünde etkili sunum
öğrencinin katılımı sağlanmıştır.
2009 senesinden itibaren, bu “artılar”
yapamamak,
listesine KOLT da eklendi. Çeşitli
►► Zaman yönetiminde başarısız olmak,
sebeplerle akademik zorluk çeken
öğrencilerimize, burada özetlenen
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
Üniversiteye Uyum Programı
Koç Üniversitesinin öğretim
Öğretim üyelerimiz ders
Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral
dili İngilizcedir. KOLT’un öğrencilere
planlaması yaparken, öğrencilerin
II ve II dersleri açılmış olup 11 yeni dersin de
etkili okuma/öğrenme, ders dinleme, not
yönelik, İngilizce iletişimi destekleyici
ders konusundaki düşüncelerinden
açılması için hazırlıklara başlanmıştır.
►► Pratik eksikliği nedeniyle akıcı bir
tutma, kişiye özgü ders çalışma yöntemleri,
“İngilizce Konuşma Grupları” çok
yararlanmak istemektedirler. Bu amaçla,
İngilizceyle konuşamamak.
sınava hazırlanma ve zaman yönetimi gibi
Bireysel ya da küçük gruplar halinde
Son dönemlerde, KOLT’un hem
talep görmektedir. Bu gruplar, değişim
KOLT her yarıyılda pek çok dersi ziyaret
akademik birimlerle ortaklaşa yaptığı hem
konularda destek vermekteyiz. Her
programları kapsamında yurtdışındaki
etmekte ve öğrencilerden dersleri
de kendi bünyesinde verdiği hizmetlerle ilgili
bir öğrencinin temel bilgi birikimi,
iyi üniversitelerden üniversitemize bir-iki
hakkında geribildirim almakta ve bu
konularda yürüttüğü araştırmalar mevcuttur.
motivasyon, hedef ve öğrenme stilinin
dönemliğine gelen, anadili İngilizce olan
geribildirimi öğretim üyelerine öğrencilerin
KOLT, yükseköğretimde öğrenme ve
farklı olduğunun farkındayız ve
öğrencilerce yönetilmektedir. Katılım
kimliklerini açıklamadan raporlamaktadır.
öğretme üzerine yoğun bir şekilde
akademik desteğe ihtiyaç hisseden her
genelde beş kişiyle sınırlı tutulduğundan,
Bu şekilde, öğrencilerimiz öğretim
çalışmaya devam etmektedir.
öğrenciye destek vermek için hazır ve
katılımcılar bolca pratik yapma imkanı
üyelerinin ders planlamasına (ÖRNEĞIN,
çok hevesliyiz. Sizlere iyi bir gelecek
bulmaktadır. 2013-2014 akademik yılında
KULLANILAN ÖĞRETIM METODU, ÖLÇME VE
diliyorum.
12 değişim öğrencisi ile 432 çalışma
DEĞERLENDIRME YÖNTEMLERI)
gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalara 824
bulunabilmektedir.
katılım gerçekleştirilmiştir.
Derslerine motive bir şekilde
çalışmakta zorluk çeken öğrencilerimize,
yapıcı katkıda
Öğretim üyelerimize yönelik etkili
öğretim, etkili iletişim ve eğitim teknolojisi
Özetle KOLT öğrencilerimizin
üniversitedeki akademik gelişim
olanaklarından en yüksek düzeyde
yararlanabilmeleri amacı ile pek çok
çalışma yürütmektedir ve öğrencilerimizi
desteklemeye her an hazırdır.
gibi konularda çalıştaylar düzenlenmektedir.
KOLT İLETİŞİM BİLGİLERİ
eğitim uzmanlarımız destek olmakta,
Koç Üniversitesinin eğitim
gelişimlerini birebir takip etmekte ve
teknolojisi çalışmalarını da yürüten
Suna Kıraç Kütüphanesi (sol yan
onlara rehberlik yapmaktadır. Ders seçimi
KOLT, Koç Üniversitesi Eğitim Yönetim
giriş), Z-06
ve kariyer planlamasında zorluk çeken
Sistemi (KULMS) adı altında hazırlanan
T 0 212 338 14 68
öğrencilerimize, bireysel destek verilmekte,
çevrimiçi platformun, tüm Koç Üniversitesi
[email protected]
onların kendi alanlarında ya da ilgilendikleri
akademisyen ve idari kadrosunun dersleri,
http://kolt.ku.edu.tr
diğer alanlarda doğru kaynaklara
araştırma projeleri ve hizmet içi eğitimleri
ulaşabilmesi sağlanmaktadır.
için kullanıma açılmasını sağlamaktadır. Bu
Koç Üniversitesindeki birçok dersin
platform üzerinden 2013-2014 akademik
laboratuvar, problem çözme ve tartışma
yılında 276 derste çeşitli ders materyalinin
sınıfları bulunmakta ve derse ek olan bu
paylaşımı sağlanmış ve öğrenme
2015-2016
2015-2016
DIREKTÖRÜ
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
KOLT
Kariyerini mezun olduğunda değil,
üniversiteye adım attığın anda
şekillendirebilirsin.
Kariyer Gelişim Merkezi
Kariyer Gelişim Merkezi, Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına
kariyer, kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının
oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmayı
hedefliyor. Bunu yaparken, farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören
öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlar ve programlar
sunmayı amaçlıyor.
KARIYER GELIŞIM MERKEZI
KARIYER GELIŞIM MERKEZI
Kariyer ve yüksek eğitim planlarına ve kararlarına destek olmak üzere yüksek eğitim, meslek
Koç Üniversitesi
seçimleri, iş dünyası, iş hayatı gibi konularda bilgi edinmelerini sağlamak
Kariyer Gelişim
Profesyonel hayat, iş dünyası, iş dünyasındaki eğilimler, gelişmeler ve iş olanakları
Merkezi olarak
hakkında detaylı bilgi sunmak
tanımak için staj, değişim programları, gönüllü çalışmalar, yarı-zamanlı çalışmalar gibi
deneyim sahibi olabilecekleri uygulamalarda yer almalarına destek olmak
mezunlarımıza bilgi,
KARIYER
beceri, yetenek ve
MERKEZI
isteklerine uygun,
mülakat teknikleri, profesyonel ilişkiler kurma becerileri, iş arama teknikleri gibi konularda
DIREKTÖRÜ
kendilerini mutlu
seminerler düzenlemek ve öğrencileri iş hayatına hazırlamak
edecek, bilinçli kariyer seçimleri
Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmeyi planlayan öğrencilere yurtiçi ve
yapmalarında destek olmak. Üniversite
yurtdışındaki üniversiteler ve programlarla ilgili bilgileri aktarmak ve ilgili başvurularında
hayatından gerek iş hayatına
destek olmak.
gerekse yüksek eğitime geçiş her
Kariyer Gelişim Merkezi, öğrencilerle ve mezunlarla birebir görüşmeler yaparak, iş
2015-2016
öğrencilerimize ve
YAVUZ
GELIŞIM
Profesyonel iş yaşamına girmeyi düşünen öğrenciler için özgeçmiş hazırlama,
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
ana hedefimiz,
SELCEN
yönüyle titiz bir çalışma ve hazırlık
dünyası ile ilişkiler kurarak ve sürdürerek, yurtiçi ve yurtdışındaki diğer eğitim kurumlarıyla
gerektiriyor ve bizler de bu süreçlerin
bağlantılar oluşturarak, üniversite içindeki diğer bölümler, fakülteler ve öğretim üyeleri ile
her aşamasında etkin bir şekilde
işbirliği içinde çalışarak hizmetlerini yürütmektedir. Öğrencilerin ve mezunların eğitim hayatı
yer alıyoruz. Birebir danışmanlık
ve kariyer tercihleri konusunda bilinçli seçimler yapmalarına katkıda bulunmak Kariyer
hizmeti, atölye çalışmaları, seminerler,
GÜLDEN
Gelişim Merkezinin en önemli hedeflerinden biridir.
tanıtım toplantıları, iş dünyası ile
ÖZTUNÇ
DETAYLI BILGI IÇIN
olan bağlantıların geliştirilmesine
https://career.ku.edu.tr/tr
yönelik çeşitli etkinlikler aracılığıyla
MCKINSEY
&COMPANY
Koç Üniversitesi Kariyer
CEM
Gelişim Merkezi’nin
CANIKOĞLU
her zaman son derece
yapıcı, yardımcı ve
P&G
Yetenek Yönetimi
DUYGU
Koç Üniversitesi’nin
Ekibi olarak 2014-
PEKER
öğrencilerine sunduğu
İNSAN
2015 döneminde Koç
KAYNAKLARI
Üniversitesi Kariyer
KOÇ
ÜNIVERSITESI
fark yaratan hizmetlerin
ÖĞRENCISI
en başında kariyer
öğrencilerimizin okul sonrasına en iyi
organizasyonel yaklaşımı sayesinde İstanbul
şekilde hazırlanmalarını sağlamayı
Ofisi olarak üniversitede uzun yıllardan beri
birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Koç
yatırımlar geliyor. Ben Kariyer Gelişim
hedefliyoruz. Kariyer Gelişim Merkezi
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle McKinsey
Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezinin
Merkezi’ni okula ilk girdiğim zamanlardan
olarak tüm okula hizmet veriyoruz
bünyesine pek çok değerli Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi öğrencilerinin ilgi
beri sık sık ziyaret eden öğrencilerdenim.
ve farklı bölümlerde eğitim gören
mezunu katıldı. Yalnızca başvuru ve işe
alanlarına son derece hakim olması,
CV yazmayı henüz hazırlıktayken öğrendim,
öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarına
alım süreci dışında değil, tüm akademik yıl
Koç Üniversitesi özelinde hazırladığımız
çeşitli organizasyon, çalışma ve staj
cevap verecek çalışmalar yapmaya ve
boyunca bizimle temas halinde olarak pek
planlarımızın öğrencilerin ihtiyaçlarına
deneyimlerine sahip oldum ve en önemlisi
geliştirmeye özen gösteriyoruz.
çok öğrenciye ulaşmamıza yardımcı olan
cevap veren, onlara değer katan nitelikte
mezun olurken gerçekten ne istediğimin
Kariyer Gelişim Merkezi’ne, desteklerinden
olmasını sağladı. P&G’de lider yetiştrmenin
farkındayım, tüm bunlar kişisel gayretlerim
ötürü teşekkür ediyoruz. Aynı işbirliğini
temelini Amacımız, Değerlerimiz ve
ve Kariyer Gelişim Merkezi’ndeki
gelecek yillarda da sürdürmek üzere...
İlkelerimiz oluşturur. Paylaştığımız
danışmanlarımız sayesinde gerçekleşti.
Amacımız - dünyadaki tüketicilerin
Zaman içinde aldığım koçluk eğitimleri,
yaşamını iyileştirmek – Değerlerimiz;
yaptığımız prova mülakatlar, kariyer
güven, doğruluk, sahiplenme, liderlik ve
gelişim seminerleri, birebir danışmanlıklar
kazanma arzusu, bizim bir takım olarak
kariyerim için çok önemli köşetaşları. Mezun
çalışmamızı sağlar. Bu nedenle P&G’de
olmadan önce okulda kurduğum “Women in
yaptığımız tüm üniversite programlarında
Business” topluluğunun oluşumu ve gelişimi
öğrencilerin hayatlarına dokunacak, onlara
sırasında bana verdikleri destek benim
kişisel gelişimleri konusunda destek
ve arkadaşlarım için bulunmaz bir fırsattı.
olabilecek ve kariyer yolculuklarında yol
Mezuniyete sayılı zaman kala KUcareerlink
gösterebilecek fırsatlar sunmayı hedefleriz.
sayesinde staj ve iş başvurularından
Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkeziyle
erkenden haberdar olabilir ve bir adım öteye
bu ortak hedef doğrultusunda çalışarak
geçebilirsiniz. Bu prestiji ve farkı bizlere
güzel bir yıla imza attık. Başta Anadolu
sağlayarak bizleri büyük bir özgüvenle
Bursiyerleri olmak üzere değerli birçok
kariyer yoluna uğurlayan üniversitemle
projede birlikte hareket ettiğimiz Koç
gurur duyuyorum. Güler yüzleri ve
Üniversitesi’nin Kariyer Gelişim Merkezi’ne
samimiyetleri ile “İyi ki Koç Üniversiteliyim”
bize her türlü desteği, çok pozitif ve yapıcı
dememdeki en büyük faktörlerden biri
bir şekilde verdiği için teşekkür ediyoruz.
şüphesiz Kariyer Gelişim Merkezi’dir.
Gelişim Merkeziyle
gelişimine yaptığı büyük
2015-2016
Kendilerine uygun akademik programlar seçmelerine ve iş hayatını daha yakından
165
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
164
Eğlenceli ve dinamik bir kampüste
hareketli bir sosyal hayat
seni bekliyor.
Kampüste Yaşam
Koç Üniversitesi, güçlü akademik yapısına ek olarak öğrencilerine renkli
ve hareketli bir sosyal ortam sunuyor.
Gönüllülük projelerinden ders dışı eğitim - eğlence aktivitelerine
kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimizin yanı sıra
spor takımları ve kültürel-sanatsal organizasyonlarla öğrencilerimizin
hayatında güzel izler bırakmayı hedefliyoruz.
KAMPÜSTE YAŞAM
KAMPÜSTE YAŞAM
SEVGI GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZI
Sevgi Gönül Kültür
Direktörlüğü bu tip organizasyonları
Öğrenci Kulüpleri
Merkezi, başta
gerçekleştiren kulüpler için
Koç Üniversitesi, öğrenci kulüpleri ile
İstanbul olmak üzere
danışmanlık görevi de görüyor.
sosyal alanda da kendilerini geliştirmeleri
birçok profesyonel
Öğrencilerle kurulan bu yakın iletişim
için öğrencilerine olanaklar sağlıyor.
OĞUZ
sanat ve kültür
profesyonel sanatçılara ve gruplara
Koç Üniversitesinde öğrenciler 80’den
ÖNER
organizasyonunun
kulüplerin kolaylıkla ulaşabilmelerine
fazla öğrenci kulübünden dilediğini
ÜNIVERSITESI
Koç Üniversitesinde
de yardımcı oluyor.
seçebilir; birebir sorumluluk alabilirler.
KÜLTÜR &
gerçekleşmesini
SANAT
sağlayarak
kampüsün farklı noktalarında çeşitli
Borsa Kulübüne, Münazara Kulübünden
üniversitenin
türdeki etkinliklerin düzenlenmesine
Pazarlama Kulübüne, Dans Kulübünden
sosyal hayatına
KOÇ
ETKINLIKLERI
KOORDINATÖRÜ
Bunun yanı sıra SGKM,
Koç Üniversitesinde Edebiyat Kulübünden
önayak olarak kampüsün günden
Tiyatro Kulübüne, Bilişim Kulübünden
katkıda bulunmayı amaçlıyor.
güne daha da renklenmesini sağlıyor.
Hukuk Kulübüne kadar her türlü ilgi alanı
Bunu yaparken öğrencileri/diğer
Salı günleri terasta öğle arası caz
için öğrenci kulübü bulunuyor.
Koç Üniversitesi mensuplarını (VE
etkinlikleri serisi SalıCaz!, her
kültür-sanat
Öğrenci kulüpleri düzenli olarak
Perşembe Kütüphaneden Mezunlar
ekonomi, psikoloji, pazarlama, işletme,
alanındaki farklı türlerdeki güncel,
Lokaline kampüsün farklı köşelerinde
uluslararası ilişkiler, tarih, sosyoloji gibi
ulusal/uluslararası pratiklerle
gerçekleşen klasik müzik dinletileri
çeşitli alanlarda konferans ve söyleşiler
buluşturarak katılımcıların kültürel
serisi Perşembe Klasiği, çim alanda
organize ediyor. Dil kulüpleri (FRANSIZCA,
zenginliklerini ve bireysel/grupsal
gerçekleşen Back To the College
İSPANYOLCA, İTALYANCA, RUSÇA)
motivasyonlarını artırıp, edindikleri
Açıkhava Sineması Haftası bunlara
ilgili ülkelerde dil kursları düzenliyor. Ayrıca
deneyimler sayesinde hayata dair
örnek teşkil ediyor.
İtalyanca Kulübü her yıl ikinci yabancı dil
DIŞARIDAN KATILIMCIYI)
vizyonlarını geliştirmeyi ve keyifli vakit
geçirmelerini sağlıyor.
Öğrenci kulüpleri ile de çok
İstanbul’un çeşitli kültür-sanat
üyelerine
olarak İtalyancayı tercih eden öğrencilerinin
kurumları ile de ortaklaşa etkinlikler
bir kısmını Fiat Bursu ile İtalya’ya
düzenleyen SGKM, bu hedefini her
gönderiyor.
Koç Üniversitesinin geleneksel
yakın ilişkiler ve ortak organizasyonlar
sene nitelik ve nicelik olarak artırıyor.
düzenleyen SGKM, profesyonel
Ortalama etkinlik başına 300-400
sosyal faaliyetleri arasında Yeni Öğrenci
etkinliklerin hem nitelik hem de
kişilik bir katılım oranına ulaşan Sevgi
Üniversiteye Uyum Günleri başta olmak
SGKM ETKINLIKLERINDEN
nicelik açısından gelişmesini sağlıyor.
Gönül Kültür Merkezi, öğrencilerin
üzere Üniversitelerarası Münazara
Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü
HABERDAR OLMAK IÇIN
Sosyal Aktiviteler Kulübü ile Katılsak-
ve öğretim üyelerinin akademik
Turnuvası, Sevgi Gönül Tiyatro Günleri,
KU GÖNÜLLÜLERİ
sgkm.ku.edu.tr
Konuşsak Günleri, Tiyatro Kulübü ile
çalışmalarının yanında Rumelifeneri
Oda Tiyatrosu Günleri, Müzik Festivali,
2001 yılından bu yana Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Koç
facebook.com/
Sevgi Gönül Tiyatro Günleri bu ortak
Kampüsünde kültürel ve sanatsal
Dans Festivali, MAVA Festivali, Pazarlama
Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, 600’e yakın aktif gönüllüsü ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi
sevgigonulkulturmerkezi
çalışmalardan birkaçını oluşturuyor.
etkinlikleri sosyal yaşamı dinamik bir
Kampı, Marketing Challenge etkinliği,
olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde sayısız proje geliştiriyor,
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.
Bununla birlikte SGKM Sanat
şekilde yaşatıyor…
Folklor Festivali, Müzikal Performans
birçok yere ve çocuğa ulaşıyor.
2015-2016
Gecesi, Girişimcilik Platformu, KatılSAK
KU Gönüllüleri, herkesin “gönüllülük” bilinciyle özgürce hareket edebileceği keyifli
KonuşSAK Söyleşi ve Konserleri, Bahar
bir ortam sunmanın yanı sıra, farklı kesimlerin olası hassasiyetlerini de göz önüne alarak
Şenliği, Rehavet Panayırı, Türk Sanat ve
planlı projeler yürütülmesini de sağlamayı amaçlıyor.
Türk Halk Müziği Konserleri, Çocuk Şenliği
ve Index - Lojistik Günleri bulunuyor.
14 yıllık kulüp tarihinde, birçok bağımsız projeyle birlikte çeşitli yaş gruplarına hitap
eden alt gruplarımız oluşmuştur. 2014-2015 döneminde aktif çalışan yedi alt grubumuzu ise
şöyle sıralayabiliriz:
KOÇ ÜNIVERSITESI MINIK YÜREKLER PROJESI
KOÇ ÜNIVERSITESI EĞITIM TOPLULUĞU
KÜMYÜP
KET
Cumartesi sabahları erkenden uyanıp 50’ye
70 kişilik gönüllü Koç Üniversitesi ekibi
yakın gönüllümüzle Bahçelievler Çocuk
cumartesi ve pazar günleri eğitimde
Esirgeme Kurumuna ve Darülaceze’ye
fırsat eşitliğini sağlamak adına Sarıyer’de
gidiyor, bol eğlence ve kahkahanın
ikamet eden 7. ve 8. sınıf öğrencilerine
olduğu bir Cumartesi sabahından sonra,
fen, matematik, sosyal ve Türkçe dersleri
gözlerinin içi parlayan o minik yüreklerle,
veriyor. Dişler Yolunda Projesi kapsamında
bir sonraki cumartesi günü buluşmak üzere
anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine dönem
vedalaşıyoruz.
boyunca iki kere diş eğitimi veriliyor.
2015-2016
Sevgi Gönül
Kültür Merkezi
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
169
SEVGI GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZI
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
168
170
KAMPÜSTE YAŞAM
KAMPÜSTE YAŞAM
SEVGI GÖNÜL KÜLTÜR MERKEZI
171
SPOR YAPMADAN YAŞAYAMAM DIYORSAN…
Spor yapmadan yaşayamam diyorsan…
Koç Üniversitesi bayan
basketbol takımında
Koç Üniversitesi ana kampüsünde 2.000 izleyicinin oturma imkanına sahip olduğu çok
oynamaya başlamadan
amaçlı bir kapalı spor salonu, iki açık tenis kortu, bir yapay çim futbol sahası, bir kapalı
önce de basketbol
buz pisti bulunmaktadır. 42 m x 32 m ebatlarında olan Spor Salonunun içinde ana salonu
İREM
oynamaktan keyif
panoramik açıdan gören 156 m uzunluğunda koşu parkuru, squash ve raketbol kortu,
ALTAN
alıyordum. Ancak
aerobik ve dans salonları, fitness salonu, kardiyo salonu ve masa tenisi bölümü yer alıyor.
BAYAN
BASKETBOL
üniversitede, basketbol
Ek olarak ana bölümde tenis, basketbol, badminton, voleybol, hentbol gibi tüm salon
TAKIM
hayatımın büyük bir
sporları yapılabilmektedir. Hazırlık bölümü öğrencilerinin eğitim aldıkları Batı Kampüste ise
KAPTANI
parçası haline geldi.
yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzu, kardiyo-fitness merkezi, dans stüdyosu ve masa tenisi
Takımda oynadığım beş yıllık süre içinde
bulunuyor.
keyifli anlar yaşadım. Çok güzel insanlarla
Müzik ve televizyon yayını yapılan spor salonunda kapalı devre ses sistemi ile salon
tanıştım, köklü arkadaşlıklar kurdum.
içerisindeki tüm noktalara ulaşılabilmektedir. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunan spor
Daha önceden bir kulüp altyapısında
salonu her gün 09.00-01.00 saatleri arası kullanılabilmektedir.
oynamamış olmama rağmen koçumuzla
Koç Üniversitesi’nde basketbol, tenis, kayak, snowboard, kürek, voleybol, hentbol,
fazladan çalışarak bireysel becerilerimi
futbol, Amerikan futbolu, eskrim, sutopu, step, masa tenisi ve buz hokeyi takımları
geliştirip takıma olan katkımı artırdığım için
bulunuyor. Üniversite geneline yönelik fitness programları uzman eğitmenler tarafından
de oldukça mutluyum. Koç Üniversitesi
kişiye özel olarak hazırlanıyor. Ayrıca spor eğitmenleri tarafından ücretsiz pilates ve tenis
Bayan Basketbol Takımı olarak hep çok
dersleri verilmektedir.
çalışarak, sahada mücadele ederek ve
Açık ve kapalı yüzme sezonluk ilan edilen program dahilinde öğrenci ve üniversite
çalışanlarına açıktır. Havuz tesisleri içinde restoran ve soyunma odaları bulunulmaktadır.
inanarak başarıya ulaştık ve ulaşmaya
devam edeceğiz. Mezun olup takımdan
ayrılan arkadaşlarımızın bize aşıladığı takım
ruhunu ve arkadaşlığı alt dönemlerdeki
arkadaşlara aktararak mezun olduğumuzu
düşünüyorum; bunun için de ayrıca
MURAT
Koç Üniversitesi
Farkındalık Grubu öncelikle Koç
HAYVANSEVERKU
ÇETINPOLAT
Gönüllüleri, artık her
Üniversitesi öğrencilerinin sosyal
Doğadaki her canlıyı korumak ve yaşatmak
GÖNÜLLÜLERI
kurumsal yapının içinde
sorumluluk ile ilgili farkındalığını artırmayı
prensibiyle yola çıkan KU Çevre Grubu,
2013-2014
yer alması gereken
amaçlıyor. Farkındalık Grubu’nun
HayvanseverKU’nun kurulmasıyla daha da
BAŞKANI
sosyal sorumluluk
gerçekleştirdiği Rehavet Panayırı ile fon
büyüdü. Tekerlekli sandalye alımına destek
projelerini Koç Üniversitesi adına 14 yıldır
yaratıp Urfa, Hatay, Gaziantep, Kırşehir,
olmak için Plastik Kapak Kampanyası 3
başarıyla yürütüyor. Her geçen gün yardım
Erzincan gibi illerdeki köy okullarına
yıldır devam ediyor. Turmepa ve TEMA’yla
ettiğimiz insanlar kadar gönüllülerimizin
kütüphane yapılıyor. Engellerine rağmen
yürütülen bilinçlendirme projeleri,
de hayatına dokunuyoruz. Kendi adıma
çeşitli başarılara imza atmış insanların
barınaklara düzenlenen ziyaretlerle
rahatlıkla söyleyebilirim ki, benim hayatımı
buluştuğu Engelsiz Show her yıl Demet
katlanarak artıyor.
değiştiren ve beni daha iyi biri yapan en
Evgar, Okan Bayülgen, Ragıp Savaş gibi
ünlü moderatörler eşliğinde yapılıyor.
KU
önemli etken Koç Üniversitesi Gönüllüleri.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
DİLEK AĞACI PROJESİ
HAYALİMİ PAYLAŞ PROJESİ
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Dilek Ağacı
3-18 yaş arasında hayati tehlike taşıyan
projesi kapsamında Türkiye genelindeki bir
hastalıkla mücadele eden çocukların
şehirden üç okul seçiliyor. Seçilen okullarda
dileklerini gerçekleştirmek adına Bir Dilek
okuyan tüm ilköğretim öğrencilerinin yılbaşı
Tut Derneğinin de desteğiyle projeler
dilekleri toplanarak, Koç Üniversitesi
geliştiriyor. Laser Tag, Yılbaşı Çekilişi,
öğrencilerine ulaştırılıyor. Proje
Make It Happen partisi imkansız gibi
kapsamında toplanan hediyelerle beraber
görünen dilekleri gerçekleştirmek için
KU Gönüllüleri seçilen şehirdeki okullara
düzenlenen gelir getiren etkinliklerden
giderek hediyeleri ilköğretim öğrencilerine
yalnızca bazıları…
yılbaşı hediyesi olarak dağıtıyor.
2015-2016
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE GRUBU VE
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
2015-2016
mutluyum.
FARKINDALIK GRUBU
172
KAMPÜSTE YAŞAM
KAMPÜSTE YAŞAM
SIZIN IÇIN EV KONFORUNDA YURTLAR HAZIRLADIK
Sizin için ev konforunda yurtlar hazırladık
Size gözümüz gibi bakıyoruz
Koç Üniversitesi, Ana Kampüs ve Batı
kablolu internet bağlantısı, TV bağlantısı ve
döneminin başında yurt başvurusunda
Sağlık Merkezinde poliklinik hizmetleri Amerikan
Kampüs içindeki yurt binalarında toplam
odaya ait telefon mevcuttur. Ana Kampüste
bulunabilirler. Başvurular Yurt Müdürlüğü
Hastanesi tarafından organize ediliyor. Sağlık
2.826 kişilik yatak kapasitesine sahiptir.
her binada, Batı Kampüsteyse ortak
tarafından değerlendirilmekte ve öncelikli
Merkezinin Amerikan Hastanesi tarafından
Tüm yurt binalarında kablosuz internet,
kullanıma açık üç merkezi çalışma odası
olarak şehir dışından gelen, daha sonra da
oluşturulan yeni tıbbi kadrosunda altı Hekim, bir
merkezi ısıtma ve kesintisiz sıcak su imkânı
bulunuyor. Çalışma odalarında bilgisayar
şehrin uzak bölgelerinden gelen öğrenciler
Hemşire, sekiz Sağlık Memuru yer alıyor. Sağlık
mevcuttur. Öğrencilerimiz yurt binalarında
ve yazıcı bulunuyor. Temizlik hizmetleri
için, kapasite dahilinde yurt planlaması
Merkezinde çalışan tüm tıbbi kadro kampüsteki
bulunan çamaşırhanelerden ücretsiz
odalarda haftalık, ortak yaşam alanlarında
yapılıyor.
nüfusun sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek
faydalanabilirler. Ayrıca Ana Kampüs yurt
gün boyu sağlanıyor.
binalarında öğrencilerin ortak kullanımına
Yurtlarda kalmak için Güz ve
düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında
Bahar dönemlerini kapsayan iki dönemlik
uzman ve deneyimli kişiler olmanın yanında,
açık mutfaklı TV odaları ve dinlenme odaları
sorumlu 25 personelin yanı sıra, Sağlık
sözleşmeler yapılır. Yurt ücretleri her yarıyıl
Amerikan Hastanesi tarafından sürekli ve düzenli
bulunuyor.
Merkezi, Güvenlik ve Teknik Müdürlük ile
için yarıyılın başında bir defada ödenir.
olarak hizmet içi eğitim programlarına alınan
24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Kız
Yurtlara kesin kayıt esnasında, belirlenen
elemanlardır. Bu organizasyon kapsamında Ana
ve erkek yurtları ayrı binalardadır.
depozitonun ödenmesi gerekir.
Kampüs ve Batı Yurdunda iki Sağlık Merkezi
Koç Üniversitesi 2015-2016 eğitim yılı
gündüzleri sorumlu hekim, geceleri ise nöbetçi
Her odada kişiye özel tahsis edilen
yatak ve yatak koruyucu ile birlikte elbise
dolabı, komodin, çalışma masası, çalışma
173
SIZE GÖZÜMÜZ GIBI BAKIYORUZ
Yurt Müdürlüğü, yurt binalarından
Koç Üniversitesine kayıt yaptıran
sandalyesi, kitaplık, mini buzdolabı ve masa
her öğrencinin, eğitim hayatının ilk
dönemlik yurt ücretleri, oda tiplerine
hekim tarafından dönüşümlü olarak poliklinik
lambası mevcuttur. Odalarda kablosuz
yılında yurtta kalma garantisi bulunuyor.
göre 3.000 TL ile 8.100 TL arasında
hizmeti sunuyor.
internet erişiminin yanı sıra her öğrenci için
Koç Üniversitesi öğrencileri her eğitim
değişmektedir.
Sağlık Merkezinde bir acil ünitesi, kısa
süreli gözetim amaçlı yatışlar için yataklı servis
ve birinci basamakta tanıya yönelik tetkiklerin
yapılabilmesi için bir laboratuvar yer alıyor.
Üniversitemize ait tam donanımlı iki adet hasta
nakil ambulansı bulunuyor.
Öğrenciler kayıt sırasında Kişisel
Sağlık Bilgileri Formunu doldurarak Sağlık
Merkezine başvurmak ve Kişisel Sağlık Dosyası
açtırmakla yükümlüdürler. Başka kurumlardan
alınan sağlık raporları Sağlık Merkezi tarafından
Koç Üniversitesi Sağlık Raporları Yönergesine
uygunluğu açısından incelenip neticelendirilir.
Sağlık merkezleri hafta içi ve hafta sonlarında 24
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
saat hizmet veriyor.
174
KAMPÜSTE YAŞAM
KAMPÜSTE YAŞAM
DIĞER KAMPÜSLER
DIĞER KAMPÜSLER
Diğer Kampüsler
Nişantaşı Kampüsü
Batı Kampüs
İstinye Kampüs
Koç Üniversitesi Anadolu
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Nişantaşı Kampüsü, Amerikan
Rumelifeneri Kampüsü’ne yaklaşık 3 km
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü
Medeniyetleri Araştırma Merkezi
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hastanesi’nin hemen yanındaki merkezi
mesafede konumlandırılmış olan Batı
bünyesinde Yüksek Lisans ve Yönetici
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili
konumuyla, zengin ve yaratıcı bir ortamda
Kampüs’te toplam 888 yatak kapasiteli altı
Geliştirme Programları’na ev sahipliği
(ANAMED), Anadolu medeniyetlerinin
araştırmalar yapan Vehbi Koç Ankara
hemşirelik lisans eğitimi vermektedir.
adet yurt binasının yanı sıra çeşitli yemek
yapan İstinye Kampüs, Üniversite’nin geçici
tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisini
Araştırmalaru Uygulama ve Araştırma
Kampüsteki modern hemşirelik, anatomi,
alternatiflerinin sunulduğu bir yemekhane,
kampüsü olarak 1993 yılında kurulmuştur.
kapsayan araştırma projeleri geliştirmeyi
Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat
fizyoloji, kimya ve bilgisayar laboratuvarları
her türlü kardiyo ve ağırlık donanımına
Koç Üniversitesi ana kampüsünün 2000
ve Türkiye’de uluslararası kültürel miras
dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında
ve zengin kaynaklarıyla İstanbul’daki birçok
sahip bir fitness merkezi, kütüphane, sağlık
yılında Rumelifeneri’ne taşınmasının
ve müzecilik çalışmalarının güncel
kurulmuştur. VEKAM bünyesinde, Vehbi
kuruma kapılarını açan kütüphane ile
merkezi, dans salonu, yarı olimpik kapalı
ardından eğitim ve toplantı merkezi olarak
uygulamaları üzerinde odaklanan bir eğitim
Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak
öğrencilerin eğitimine destek verilmektedir.
yüzme havuzu, bilardo, snooker, masa
kullanılmaktadır. Merkezi konumu ile ideal
platformu oluşturmayı hedeflemektedir.
gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra
Nişantaşı Kampüsü spor salonu,
tenisi, oyun odası, kuaför, postane, 24 saat
bir eğitim ve toplantı kompleksi olarak
Merkez, tarihi ve arkeolojik arşivlerin
Ankara ve çevresinin kültürel mirasının,
yemekhane, öğrenci dinlenme yerleri,
hizmet veren market/büfe ve 180 araçlık
yeniden tasarlanan İstinye Kampüs, iş ve
incelenmesi yoluyla çağdaş Türk
tarihinin ve ekonomisinin araştırılması,
oditoryum ve tam donanımlı modern
kapalı otopark bulunmaktadır. Batı Kampüs
eğitim toplantıları için kurum ve kuruluşlara
kültürü ve toplumunu anlamaya katkıda
belgelenmesi ve korunmasına yönelik
dersliklerle eğitim ve öğretimi teşvik eden
ve ana kampüs arasında gün boyu hizmet
modern ve pratik çözümler sunmaya
bulunmakta ve özellikle dijital boyuta ağırlık
akademik çalışmalar yürütülmektedir.
bir ortama sahiptir.
veren servis araçları ile öğrenciler her
devam etmektedir.
veren belgeleme, koruma ve muhafaza
VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili
iki kampüsün faaliyetlerini yakından takip
programları geliştirerek arkeolojik ve
kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan
etme olanağına sahiptirler.
kültürel mirasın korunmasında farkındalığı
oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve
artıracak projeler yürütmektedir. Anadolu
zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya
Medeniyetleri Araştırma Merkezi,
hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda
İstanbul’un Beyoğlu semtindeki merkezi
dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak
konumuyla Arkeoloji ve Kültürel Miras
VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer
Yönetimi alanlarında çalışan pek çok
alırken, VEKAM Yayınları da her geçen gün
araştırmacı ve akademisyenin buluşma
gelişen bir kaynak haline gelmektedir.
175
2015-2016
2015-2016
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
K O Ç Ü N I V E R S I T E S I L I S A N S K ATA L O Ğ U
noktası haline gelmiştir.
İçindekiler
REKTÖR’ÜN MESAJI
008
İKTISADI VE
İDARI BILIMLER FAKÜLTESI
035
NASIL KOÇ ÜNIVERSITELI
İktisadi ve İdari Bilimler Laboratuvarları 037
OLABILIRSIN?
Ekonomi 038
012
İşletme 041
HEMŞIRELIK YÜKSEKOKULU
136
SANERC 140
Hemşirelik Yüksekokulu Laboratuvarları 123
LISANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Uluslararası İlişkiler 044
146
İNSANI BILIMLER
KOÇ ÜNIVERSITESI
VE EDEBIYAT FAKÜLTESI
KOÇ ÜNIVERSITESI’NDE
046
ULUSLARARASI
BURS OLANAKLARI
Arkeoloji ve Sanat Tarihi 049
150
KONTENJAN TABLOSU
016
018
LISANS PROGRAMLARI
022
PROGRAMLAR OFISI
Felsefe 052
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 054
AKADEMIK HAYATA VE
Medya ve Görsel Sanatlar 056
ÜNIVERSITE YAŞAMINA
Psikoloji 058
UYUM PROGRAMLARI
Sosyoloji 061
154
ÇEKIRDEK PROGRAM
Tarih 063
KOLT 160
ARAŞTIRMA OLANAKLARI
067
162
Fen Fakültesi Laboratuvarları 069
KOLT 160
024
FEN FAKÜLTESI
026
KARIYER GELIŞIM MERKEZI
Fizik 077
ARAŞTIRMA MERKEZLERI
028
Matematik 080
166
Moleküler Biyoloji ve Genetik 084
Spor İmkanları 172
SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESI
030
Yurtlar 172
HUKUK FAKÜLTESI
086
İNGILIZCE HAZIRLIK OKULU
031
KAMPÜSTE YAŞAM
Kimya 082
MÜHENDISLIK FAKÜLTESI
094
Fen Fakültesi Laboratuvarları 099
Bilgisayar Mühendisliği 108
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 112
Endüstri Mühendisliği 116
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 120
Makine Mühendisliği 123
TIP FAKÜLTESI
112
Tıp Fakültesi Laboratuvarları 099
Medikal Hizmetler 173
Diğer Kampüsler 174

Benzer belgeler