WWAN Wireless Wide Area Network Kablosuz Geniş Alan Ağı

Transkript

WWAN Wireless Wide Area Network Kablosuz Geniş Alan Ağı
WWAN
Wireless Wide Area Network
Kablosuz Geniş Alan Ağı
1
WWAN
• WWAN, Kablosuz Geniş
Alan Ağı kablosuz veri
aktarımı için kullanılan
kablosuz ağ teknolojisidir.
WWAN'nın kapsama alanı
WMAN'a göre çok daha
fazladır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CDMA(1G)
GSM(2G)
GPRS(2.5G)
EDGE(2.75)
UMTS(3G)
HSPA(3.5G)
HSPA+(3.75)
LTE(4G)
LTEA(4.5G)
5G
2
3
WWAN
4 /78
Wireless Network Technologies
• Bir ülke ya da dünya çapında yüzlerce veya binlerce
•
•
•
kilometre mesafeler arasında iletişimi sağlayan
ağlardır. İnternet buna klasik bir örnektir.
Uzak yerleşim birimleriyle iletişimin kurulduğu bu
ağlarda çok sayıda bilgisayar çalışabilir.
Bu sistemler genellikle 3. Şahıs servis sağlayıcılar
tarafından kontrol edildiklerinden ağ yöneticisinin
kontrolü dışındadırlar.
WWAN’larda trafik yükünün büyük kısmı ses iletişimi,
veri iletimi ve internet erişimi ile ilgilidir.
GSM
(Global System for Mobile Communications )
Türkçesi, "mobil iletişim için küresel
sistem" anlamına gelen cep telefonu
iletişim protokolüdür.
5
GSM
• Mobil iletişim sisteminin en çok bilineni GSM
sistemidir. Bu sistem, kullanıcılarına daha güvenli
ve kaliteli bir iletişim hizmeti sunmasının
yanında, uluslararası bir seyahat serbestliği ve
mekan özgürlüğü de sağlamaktadır. Önceleri
Avrupa Telekomünikasyon Standartlar
Komitesi'nin Groupe Spéciale Mobile (Türkçe:
Mobil İletişim Özel Grubu) isimli alt kuruluşunun
ismini taşıyan GSM, daha sonraları sistemin
küresel bir çapa ulaşmasıyla yeni adıyla anılmaya
başlandı.
6
GSM
• En yaygın olan cep telefonu standardı olarak 212
ülkede 2 milyardan fazla insan tarafından
kullanılmaktadır. En kullanışlı özelliklerinden birisi
kullanıcıların aynı hat ile değişik ülkelerden
görüşme (roaming) yapabilmeleridir. Tüm GSM
standartları, hücresel ağ kullanır ve dolaşım
sırasında bile hücreler arası geçiş yapma
kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla teoride, eğer
kapsama alanından çıkmazsanız, cep telefonu ile
tüm dünyayı telefon konuşmasını kesmeden
dolaşmak mümkündür.
7
GSM
• Cep telefonları, sesli arama, SMS, e-posta, web,
TV ve program indirme gibi hizmetler için (RF)
alanlarını kullanır. Bunun için en yakın baz
istasyonuna bir RF sinyali gönderilir. Baz
istasyonu, bu sinyali dijital telefon santraline
yönlendirir. Sinyal buradan ana telefon
şebekesine aktarılır. Ana şebeke, yine bir baz
istasyonu aracılığıyla sinyali alıcı telefona bağlar
8
GSM
• Baz istasyonları olmadan hiçbir cep telefonu çalışmaz
ve abonelerimize hizmet üretemez. Baz istasyonları,
genellikle direk veya anten olarak adlandırılırlar. Çünkü
bunlar, baz istasyonlarının en görünür kısımlarıdır.
• Cep telefonları, en iyi sinyali veren baz istasyonu ile
bağlantıya geçer. Bu baz istasyonu genellikle en yakın
baz istasyonudur. Kişi, baz istasyonundan uzaklaştıkça
sinyal zayıflar ve telefon otomatik olarak kendi RF alan
şiddeti ayarlarına döner. Böylece, baz istasyonuyla
kurulan bağlantının kesilmemesi için gerekli minimum
seviye korunmuş olur.
GSM
• Baz istasyonunun kapsadığı alana hücre denir.
Hücreler kendi içlerinde genellikle üç sektöre
bölünmüştür. Bu sektörler komşu hücrenin
sektörleriyle örtüşerek kesintisiz/aralıksız bir
şebeke meydana getirirler. Seyahat halindeyken
sinyal sürekli olarak bir baz istasyonundan
diğerine geçer ve normalde kişinin bulunduğu
yere en yakın baz istasyonundan daha ileriye
gitmesine gerek kalmaz.
10
GSM
HÜCRE YAPISI
11
GSM
• Hücrenin boyutu ve şekli, onu çevreleyen alanla
doğrudan ilişkilidir. Örneğin, binalar, ağaçlar ve
tepeler sinyalleri bloke edebilir. Hücrelerin
genişliği düz ve açık alanlarda daha büyüktür ve
bu genişlik bazı yerlerde beş kilometre yarıçapa
kadar çıkabilir. Kentlerde ise hücreler iki
kilometrelik bir yarıçapı kapsar. Binaların yoğun
olduğu yerlerde hücreler en dar kapsama alanına
sahiptir. Buralarda mikro-hücre baz istasyonları
kullanılarak kapsama alanları genişletilmeye
çalışılır.
12
GSM
• Her baz istasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen
arama sayısı sınırlıdır. Telefon konuşmalarının yoğun
olduğu alanlarda baz istasyonuna başka antenler
eklenir veya bölgede ek baz istasyonları
konumlandırılır. Böylece gelen ve giden arama sayısı
arttırılmış olur.
• Bütün bunlar şu anlama gelmektedir: İnsanların daha
fazla noktada cep telefonu kullanımını teşvik etmek ve
hareket halindeyken de kapsama alanının devamlılığı
garanti altına almak için çok sayıda baz istasyonuna
ihtiyaç duyulmaktadır.
13
GSM
• A’da hareketlilik tek hücre Wireless Network Technologies
14 /78
sınırları
içerisinde
nasıl
olduğu gösterilmektedir.
• B’de hareketliliğin daha fazla
hücre ve mobil kullanıcı
eklendiğinde
hücreler
arasında
dolaşımın
nasıl
olacağı gösterilmektedir.
• 2G GSM teknolojisi dünyanın
büyük bölümünde 900-1800
MHz
frekans
bantlarında
faaliyet göstermektedir.
Hücresel ağ ve kablosuz alıcının hücresel
ilişkisi gösterilmektedir.
• Bir GSM şebekesi çeşitli bileşenlerden oluşur. Mobil İstasyon (Mobile StationMS), bir Baz İstasyon Sistemi (Base Station System-BSS) ve bir Anahtarlamalı Ağ
Sistemi (Network Switching System-NSS) gibi sistemlerden oluşur.
15
Hücresel Mobil İletişim Nesilleri
Teknoloji
Özellik
1G
-Yanlızca analog ses iletişimi
2G
-Dijital ses iletişimi
-Daha çok arama imkanı
-Daha az güç kullanımı
-Ses iletim kalitesinde artış
-Dijital veri iletimi
-Basit metin mesajlaşma iletimi
-E-posta
-14.4 kbps hızında veri iletimi
2,5G
3G
-Paket anahtarlamalı veri iletimi
-İnternet bağlantılarının yüksek hızlarda
olmasa desteklenmesi
-384 kbps hızında veri iletimi
-Aynı anda çok sayıda arama kapasitesi
-2.4 mbps hızında veri iletimi
Protokol
Çevirmeli telefon
EDGE
WAP
SMS
GPRS
3G
16
KULLANILAN FREKANS ARALIKLARI
17
KULLANILAN FREKANS ARALIKLARI
•
•
•
•
•
•
GSM 850
GSM 900
GSM 1800
GSM 1900
GSM 2100
Bu sistemler sırasıyla 850Mhz, 900 Mhz, 1800 Mhz
ve 1900 Mhz ve 2100 Mhz frekans bölgelerinde
çalışmaktadır.
18
GSM 900
• Mobil telefon 900 protokolünde 890-915 MHz
arasındaki frekans yukarı link adı verilen alış için,
935-960 MHz arasındaki frekanslar da aşağı link
adı verilen veriş için kullanılmaktadır.
• 917-935 MHz arasındaki frekanslar hücresel Mobil
Telefon sistemi dışındaki hücresel sistemler
tarafından kullanılmaktadır.
• 915-917 MHz arasındaki 2 MHz'lik kısım koruma
bandı için bırakılmıştır. Bu 2 MHz'lik koruma
bandı, alışveriş frekansları arasındaki
elektromagnetik dalgalar arasında oluşabilecek
girişimi önlemek amacını taşımaktadır.
19
GSM 900
20
GSM 900
• Alış veriş frekansları arasındaki 45 MHz'lik fark
girişim ihtimalini azaltmaktadır.
Mobil telefon protokolünde frekans bandı
21
GSM 1800
• 1710 ile 1785 MHz arasındaki frekanslar alış
yukarı link, 1805 ile 1880 MHz arasındaki bantlar
da veriş aşağı link
• RF, taşıyıcıları 200 kHz aralıklarla kullanılmakta ve
bu protokolün de 374 taşıyıcı bulunmaktadır.
• Alış ve veriş anında 95 MHz'lik bir frekans farkı
vardır.
• 1785 ile 1805 MHz frekansları arasında 20 MHz'lik
koruma bandı girişimi önlemektedir.
22
GSM 1800
Aşağıdaki şekilde Mobil Telefon 1800
protokolünde yukarı link, aşağı link, koruma
frekans bantları ile alıcı verici arasındaki frekans
farkı gösterilmiştir.
23
GSM İLETİŞİM AĞI TOPOLOJİSİ
24
GSM
• BTS (Baz istasyonu) – Hücrenin alıcı-vericilerini
içerir. Sistem bileşenleri arasındaki iletişimi
sağlar. GSM için radyo hattı protokolleri BTS
ile mobil cihaz arasında çalışır.
• BSC (Baz istasyonu kontrol merkezi) radyo
kaynaklarının yönetimi ile görevlidir. Ayrıca
MSC (Mobile Switching Center) ile mobil cihaz
arasındaki ara yüzdür.
25
MSC – Mobile Switching Center
(Anahtarlama Merkezi)
• Sistemin merkezi kısmı
• Anahtarlamanın yanında mobil abonenin tüm
ihtiyaçlarını karşılar: kayıt olma, asıllama,
handover, çağrı yönlendirme, sabit telefon
hattına (PSTN) bağlanma
• Bir çok hücreden sorumludur
26
GSM Veritabanları
• HLR – tüm kullanıcıların bilgilerini ve
konumlarını saklar (ağ başına bir tane)
• VLR – Roaming halindeki kullanıcıların geçici
profilllerini saklar
• EIR – Cihazlarla ilgili bilgileri tutar (IMEI’ler)
• AUC – Kullanıcıların gizli anahtarlarını saklar
27
GSM AĞLARINDA VERİTABANI
• AUC’ un görevi kullanıcıya ait belirli bilgilerin doğrulanmasıdır.
(Parola, parola onaylaması, şifreleme vs.)
• EIR, kullanıcı bilgilerinin dışında olan cihaz bilgileri, üretici
bilgileri, IMEI (International Mobile Station Equipment
Identity:cihaz no) gibi bilgileri tutar. Çalıntı ve şüpheli cihazlar bu
veritabanı üzerinden takip edilerek bulunur. IMEI, her cep
telefonunu uluslararası bazda tanımlayan bir numaradır ve her
IMEI numarası bir tek cihazı tanımlar. (Seri numarası gibi.) IMEI,
üretici tarafından cihaza atanır ve GSM operatörü tarafından EIR
veritabanına kaydedilir.
• IMSI, (International Mobile Subscriber Identity:abone no) GSM
operatörü tarafından atanan ve kullanıcıya ait, kullanıcıyı
tanımlayan bir numaradır ve SIM kart (Subscriber Identity
Module) üzerinde tutulur. Bir kullanıcının bir cihazla şebekede
işlem yapabilmesi için (konuşma,mesaj vs.) geçerli bir IMSI ve28
geçerli bir IMEI’ ye sahip olması gerekir.
Konuşma Öncesi
•Cep tefonunu ilk açtığımız zaman “kontrol kanalı” üzerinden
“SID” bilgisini dinler. (SID :System Identification Code :GSM
Hizmeti Veren Firmayı Tanıtan Koddur.)
•Kontrol kanalı BAZ İSTASYONU ile cep telefonun karşılıklı
konuştuğu özel bir frekanstır.
•Eğer cep telefonu dinleyebileceği bir “KONTROL KANALI”
bulamazsa “no service” mesajı verir.
•Eğer dinlemede bir “SID” bilgisine rastlarsa, bu bilgiyi kendi
içinde kayıtlı olan “SID” bilgisi ile kıyaslar. Onaylarsa “KONTROL
KANALI” üzerinden “BENİ KAYDET” ricasını baz istasyonuna
gönderir.
•Cep telefonun yer bilgisi GSM Operatörünün HLR ve VLR veri
tabanlarına kaydedilir.
29
30
Konuşma Aşaması
• Bir “a” numarası öncelikli olarak BTS (Baz istasyonu) servis alanı (hücre)
içinde olmalıdır. Hücreden alınan, arama bilgisi radyo arabirimi üzerinden
BTS vasıtasıyla indirilir.
• BTS bu yolla MSC'ye iletir. MS sinyalizasyon kanalı üzerinden IMSI (abone
numarası), IMEI (Cihaz numarası) ve görüşme yapmak istediği “b”
numarasını yollar.
• MSC, gelen talebi kontrol ettikten sonra onaylamasını yapar ve aranan b
numarasını inceleyerek öncelikle nerede olduğunu bulmak amacı ile
VLR'den bilgi alır, “b” numarası VLR'nin servis alanında değilse HLR'ye
sorar
• Kontrol aşamasında MSC, EIR ( Equipment Identity Register )
database'inden aboneyi sorar.
• Son olarak AUC'den ( Authentication Center ), abone araştırılır.
• Tüm bu kontrollerden geçen abone için MSC-a aldığı bilgi ile diğer servis
alanına bakan MSC-b 'ye başvurur.
• MSC-b gelen aramayı devam ettirmek için önce “b” numarasının meşgul
ve hücre içerisinde tahsis edilecek boş kanal olup olmadığının kontrolünü
yapar. Yapılan kontrollerden sonra, gerekli şartların sağlanması durumunda
“a” numarasının “b” numarası ile konuşması ile gereken trafik kanalı verilir
31
ve konuşma başlar.
CDMA
• CDMA(Code Division Multiple Access - Kod
Bölmeli Çoklu Erişim) teknolojisi kablolu, yani ev
ve iş yerindeki sabit telefonların sim kartsız ve
kablosuz kullanılabilmesini sağlamaktadır. 1G
denilen iletişim teknolojisinin ilk örneklerindendir.
Evlerimizde kullandığımız telsiz telefonlar bu
mantığa göre çalışmaktadır. Ancak telsiz telefonlar
oldukça sınırlı bir alanda erişim sunar. Bir döneme
damga vuran araç telefonları CDMA şebekesinin
daha geniş bir alana yayın yapan bir örneğidir
32
CDMA
• 90 lı yılların sonunda Türkiye’de Türk Telekom, CDMA
mantığına benzer şekilde çalışan araç telefonu ağı NMT
şebekesini mobil telefonlar için de kullanıma sundu.
Nokia kendi modelleri ile bu pazara hakim oldu ve 2
milyon aboneye ulaştı. NMT şebekesinin çekim gücü
oldukça fazlaydı ve cep telefonunun çekmediği
alanlarda oldukça başarılı oldu.
Ancak GSM şirketlerinin artan pazar payları, kapsama
alanlarını genişletmeleri ve uygun fiyatlı tarifeler
sunmaları NMT teknolojisini ekarte etti ve Türk
Telekom tarafından 2007 yılında tamamen durduruldu.
Şu an SIM kart olmadan çalışabilen bir cep telefonu
iletişim ağı ülkemizde mevcut değil.
33
CDMA
• Yurtdışındaki ülkelerde kullanılan CDMA şebekesi ise,
cep telefonu abonelerinin telefonlarını sim kartsız olarak
yanlarında gezdirebilmelerini ve ülkenin her yerinden
kullanabilmelerini sağlayan bir sistemdir. CDMA
operatörleri aynen GSM operatörleri gibi milyonlarca
müşteriye sahipler ve daha fazla avantaj sunuyorlar.
Yurtdışında CDMA şebekesi kullanan cep telefonu
modelleri mevcut. Hem CDMA hem de GSM
şebekesinde çalışan telefonlar da var.
34
CDMA
• CDMA sisteminde, IMEI(cihaz no) numarasına göre
operatör telefonu tanımlar ve şahsın telefon numarasını
bu IMEI numarasına kaydeder. Yapılan tüm görüşmeler
ve veri alışverişleri bu tanımlama üzerinden
gerçekleştirilir. Bu telefonlarda SIM Kart çalışmaz.
CDMA şebekesinde çalışan telefonlar Türkiye’de
kesinlikle iletişim kuramaz. Çünkü böyle bir şebeke
desteği yoktur. Telefonu kullanabilirsiniz ancak konuşma
ve mesajlaşma yapamazsınız. Yurtdışından getireceğiniz
cihazların mutlaka CDMA ile çalışıp çalışmadığını
kontrol edin. Ancak CDMA/GSM şebekesinde çalışan
telefonlarda SIM Kart girişi olacağı için Türkiye’de
sorunsuz çalışacaktır.
35
GPRS
• 2G'den 2.5G'ye geçiş
• General Packet Radio Services (Genel Paket Radyo Servisleri )
tanımının kısaltmasıdır. Genellikle dijital cep telefonu
teknolojisinin ikinci (2G ) ve üçüncü (3G ) nesillerini belirten
“2.5 G” olarak tanımlanır. Cep telefonu şebekeleri üzerinden
iletilir ve 114 Kbps’ye kadar veri aktarımı sağlar. Cep
telefonundan GPRS ile internete girilebilir. Bunların yanı sıra,
dizüstü bilgisayarınız veya diğer mobil aygıtlarla bağlantı
kurmanızı sağlar.
36
37
GPRS
• Hücresel ağlar üzerinden iletişim için kullanılan bir standarttır.
→Genellikle 2G-2,5G teknoloji olarak adlandırılır.
→Kablosuz veri iletişimi ile ilgilenen bir kablosuz mobil kullanıcı
açısından birçok avantaj sunan paket anahtarlamasına
sahiptir.
• Ağ yöneticisi açısından bakıldığında aşağıdaki özellikleri
destekler;
→İnternet protokolü IP 4 – 6
→Kablosuz uygulama protokolü WAP
→Veri aktarım hızı 56–114 kbit/s
• GPRS çok çeşitli veri iletimi için kullanılabilir; cep telefonu,
dizüstü bilgisayarlar veya kişisel bilgisayarlar için genişleme
kartları ve noktasal satış sistemleri gibi uzak terminaller.
38
EDGE
• 2.5G'den 2.75G'ye geçiş
• EDGE (GSM Evrimi için Genişletilmiş Veri
Aktarım Oranları) ortaya çıkmıştır. İlk olarak
2003 yılında ABD'de Cingular (şimdiki adı
AT&T) tarafından çıkarıldı. EDGE, 3G
standartlarında yer alsa da çoğunlukla 2.75G
olarak tanımlanmaktadır. Maksimum hız 217
kbit/s desteklemektedir.
39
3G
• 3G (üçüncü nesil kablosuz teknoloji ) bir kablosuz iletişim
hizmetidir ve cep telefonunuz, cep bilgisayarınız, tablet
PC’niz veya dizüstü bilgisayarınız üzerinden Internet’e ‘her
zaman açık’ (sürekli ) bir bağlantı sağlar. 3G teknolojisi,
daha yüksek güvenilirlik ve kalite, daha hızlı veri iletimi ve
daha fazla bant genişliği vaat etmektedir (multimedya
uygulamaları gönderme olanağı dahil ). 384kbps’ye
ulaşabilen veri iletim hızları ile, standart çevirmeli
bağlantıya göre yedi kat daha hızlıdır.3G kullanıcılarından,
Internet’e her zaman bağlı olduklarından "her zaman açık"
olarak bahsedilmektedir. Arazide çalışanlar, kısa metin
mesajlarıyla çalışmalarının ilerleme durumunu bildirebilir
ve destek isteyebilirler. Seyahate çıkan yöneticiler şirket epostalarına ulaşabilir, satış temsilcileri stok durumunu
uzaktan denetleyebilirler. Evinizi veya işyerinizi 3G
aygıtlarıyla otomatikleştirebilir ve yatırımlarınızı
izleyebilirsiniz.
40
UMTS (3G)
• 3G, pekçok değişik teknolojiler kullanılarak sağlanabilir.
•
•
UMTS işte bu 3G teknolojilerinden bir tanesidir.
Herhangi bir "UMTS" cihazı SIM kart kullanmak
suretiyle 3G şebekesine ulaşmak için kullanılabilir .
The Universal Mobile Telecommunications System
(UMTS); çeşitli ad veya markalar tarafından çeşitli
uygulamalar için kullanılan bir 3G cep telefonu
standardıdır.
UMTS konuşma odaklı 3G teknolojisidir. Ancak veri hızı
istenen oranda değildir. (dijital ve yüksek hızda veri
trafiği -384kbps- sunar ancak yeterli bulunmaz.)
41
HSPA
• High Speed Downlink Pocket access kelimelerinin baş
harfleriniden oluşan Hsdpa, "Yüksek Hızlı Veri Paketi İndirme
erişimi" anlamına gelmektedir.
• HSPA veri odaklı 3G teknolojisidir. (O yüzden 3.5G olarak da
anılır.)
• Hsdpa, Umts'nin bir genişleme paketidir ve çok daha yüksek
indirme bağlantı hızları sağlamak üzere ekstra kontrol ve
aktarım kanalları sağlar. Teorik olarak 14 Mbps'ye kadar hız
destekleyebilmektedir.
• HSPA iki sınıftır:
- HSPDA (Downlink HSPA, sadece size gelen trafik.)
- HSPUA (Uplink HSPA, sizden şebekeye giden trafik.)
Cihazların çoğu HSPDA ile gelir, bu cihazlar veriyi gönderirken
UMTS üzerinden gönderip HSPDA üzerinden alır. (E-posta
gönderirken nispeten yavaş gönderirsiniz ama film izlerken
veriyi alan taraf olarak HSPDA üzerinden alacağınız için hızlı
olur.)
42
HSPA+
• Evolved High Speed Packet Access'in
kısaltılmışı olan H+, kendi içerisinde beş farklı
parçaya ayrılıyor ve bunlar birbirlerinden farklı
hızlar sunuyor. Bunlardan en iyisine bakılırsa
maksimum hız olarak saniyede 168.6 Mbps hız
desteği sunuyor.
43
4G
• Telekomünikasyon'da 4G, dördüncü nesil kablosuz
telefon teknolojisidir. 3G ve 2G standartlarının
devamıdır. Diğer telekomünikasyon standartları gibi
hücresel bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde
ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere
bazı sorunları çözmesi beklenmektedir.
• Bağlantı hızı, cep telefonlarında 100 Mbps , wi-fi
ağlarda 1Gbps'dir. Aynı zamanda wimax band genişliği
ile aynı boydadır.
• 4G, iletişimler sisteminde, 'dördüncü nesil' terimine ait
bir ilintilendirmedir. Bir 4G sistemi, daha önceki
nesillerden daha yüksek veri hızları temeline dayanan
herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, ses, veriler
ve akan çoklu kitle iletişimin kullanıcılara hizmet
44
verebileceği, uçtan uca IP çözümü sağlar.
LTE
• 4G, tamamıyla IP tabanlı, kablolu veya kablosuz bilgisayar,
tüketici elektroniği, iletişim teknolojileri ve iç ve dış
ortamlarda sırası ile servis kalitesi ve yüksek güvenliğiyle
herhangi bir zamanda herhangi bir yerde her türlü ağ
hizmetini tek bir noktada birleştirerek makul fiyat ve tek
faturalandırmayla gerçekleştirecek, 100 Mbit/s ila 1 Gbit/s
veri iletim kapasitesini sağlayabilen sistemlerin sistemi ve
ağların ağı olmayı hedefleyen bir hizmettir.
• 4G'ye bağlı LTE teknolojisini ilk Japonya'da NTT DoCoMo
firması 2004 yılında duyurmuştur.
• 17 Ağustos2009'da ilk 4G testi dünyanın önde gelen
telekomünikasyon şirketlerinden Verizon tarafından
yapılmıştır. ABD'nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki
test başarıyla tamamlanmıştır.
• Test sırasında video, dosya indirme ve yükleme, internette
gezinti, ses transferi, Voice over Internet Protocol (VoIP) ile
45
LTE 4G üzerinden denenmiştir.
LTE-Advanced(4.5G)
• LTE-Advanced sistemi 4.5G olarak
isimlendirilmektedir.
• LTE ile farkı, LTE-Advanced'in 2 tane taşıyıcıyı
birleştirip 300 Mbps hızına ulaşılabilmesidir.
• Vo-LTE
• Vo-LTE ise LTE ve LTE-Advanced üzerinde çalışan
ve IP tabanlı olmayan yüksek kaliteli ses iletimi
teknolojisidir.
46
5G
• 4G ‘nin 10 katı hız sağlaması hedeflenen 5G
teknolojisi Uluslararası Telekominikasyon Birliği ve
Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar
tamamlanması ve kullanılmaya başlaması
öngörülmektedir. 5G ile 1000Mbps hız
hedeflenmektedir. Samsung’un uyguladığı test
ortamında hız rekoru kırmıştır.
47
48

Benzer belgeler

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE

GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE bunlar, baz istasyonlarının en görünür kısımlarıdır. • Cep telefonları, en iyi sinyali veren baz istasyonu ile bağlantıya geçer. Bu baz istasyonu genellikle en yakın baz istasyonudur. Kişi, baz ist...

Detaylı

24 - ursi.org.tr

24 - ursi.org.tr • Bütün bunlar şu anlama gelmektedir: İnsanların daha fazla noktada cep telefonu kullanımını teşvik etmek ve hareket halindeyken de kapsama alanının devamlılığı garanti altına almak için çok sayıda...

Detaylı