indir

Transkript

indir
ÖDÜLLÜ
KİTAP OKUMA
YARIŞMASI
Bu testte 50 soru vardır. Süreniz 90 dakikadır.
2 yanlış cevap bir doğru cevabı götürecektir.
Cevaplarınızı optik forma işaretleyiniz.
A
kitapçığı
4. Takip edilmekten kurtulmak için
arka ayaklarımla ön ayaklarımın
izine basarım.
HARİKA HAYVANLAR
1. “Arkadaşları uyurken onları korumak için nöbet tutar.’’
Bilin bakalım ben kimim?
Aşağıdakilerden hangisi, özelliği
verilen hayvana aittir?
A) Kaplan
A) İri kafası vardır.
C) Geyik
B) Zebra
B) Kesesi vardır.
C) Uzun boynu vardır.
2. “Annemin pembe sütü beni korur.”
diyen hayvan hangisidir?
5. Yavrularını beslemek için dörtfarklı tatta süte sahip olan hayvan hangisidir?
A) Aslan
B) Köstebek
A) Kedi
C) Zebra
B) Maymun
C) Kanguru
6. “Biz koalalar bütün günümüzü
……………… ağacında geçiririz.”
Noktalı yere gelecek ağacın adı
nedir?
3. Kendi boyu kadar uzun kuyruğu
olan hayvan hangisidir?
A) Kedi
A) Ananas
B) Sincap
B) Okaliptüs
C) Kanguru
C) Palmiye
2. SINIF
1
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
7. Ayakları ve kulaklarını arkadaşları ile iletişim kurmak için kullanan orman sakini kimdir?
10. Tehlike anında kuyruğunun bir
kısmını bırakabilen hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayı
A) Timsah
B) Fil
B) Kertenkele
C) Su aygırı
C) Deve Kuşu
11. Hayatının büyük kısmını buzların
üzerinde geçiren, “ayıbalığı” diye
de bilinen hayvanın diğer adı nedir?
8. Yediği otları iyi sindirebilmesi
için dört tane midesi olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) At
A) somon balığı
B) Fil
B) Fok
C) Koyun
C) Balina
9. Bacaklarında bulunan kilit sistemi sayesinde ayakta uyuyabilen hayvanın adı nedir?
12. Denizin dibinde yaşayan ve saldırıya uğrayınca kollarını bırakan
denizanası bunu niçin yapar?
A) At
A) Daha hızlı kaçmak için
B) Deve
B) Korktuğu İçin
C) Zürafa
C) Düşmanını oyalamak için
2. SINIF
2
Diğer sayfaya geçiniz.
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
13. Yüce Allah’ın göçmen kuşlara
rüzgâr karşısında kolayca uçabilmeleri için verdiği uçuş tekniği
hangisidir?
A
kitapçığı
DARRLY İLE TİLKİ FREDDY
17. Tilki Freddy’nin seyahate çıkmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) V şeklinde uçmak
A) Ne kadar cesur ve maharetli
olduğunu ispatlamak
B) T şeklinde uçmak
C) C şeklinde uçmak
B) Şifalı bir bitkiyi bulmak
C) Hastalığının iyileşmesi
14. Ağaçkakanın beyninin zarar görmemesi için beyni ile gagası arasına nasıl bir madde konulmuştur?
A) Sıvı
18. Kral Andrew, Darrly ve Freddy’ye
karşılaştıkları yabancı hayvanlardan korunmaları için ne önermiştir?
B) Pamuksu
C) Süngerimsi
A) Kendilerini koruyup kollamalarını
B) Onları kendisinin gönderdiğini
söylemelerini
15. Güneş ışınlarından korunmak
için kendi kremini üretebilen ve
derisi tüysüz olan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
C) Birbirlerine rehberlik etmelerini
A) Fok
B) Su aygırı
C) Yunus
19. Tilki Freddy, kralın sözlerinin ardından hangi duygusuna yenik
düşerek “Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.” demiştir?
16. Hangi böcek parlak renkleri sayesinde düşmanlarından korunur?
A) Ateş böceği
A) Cesaret
B) Uğur böceği
B) Hırs
C) Ağustos böceği
C) Kibir
2. SINIF
3
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
24. Freddy’nin, karşılaştığı duvardan, Darryl’ye göre çok daha
uzun zaman sonra geçebilmesinin nedeni nedir?
20. Geyik Darrly ve Tilki Freddy’in
ulaşmak istediği ormanın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Andrew Ormanı
A) Kendisine yardım etmek isteyen kuşu küçük görüp yardımı
reddetmesi
B) PrettyLeaves Ormanı
C) Giant Ormanı
B) Boyunun Darryl’a göre çok
daha kısa olması
C) Yardım çağrılarına kimsenin
cevap vermemesi
21. Freddy, Darrly’den kaç gün sonra
gitmek istedikleri ormana ulaşmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
25. Geyik Darrly’in yolculuğunun kolay geçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kral Andrew’in koruması altında yolculuk yapması
22. Çıngıraklı yılan, Tilki Freddy’yi
hangi sözle tehdit etmiştir?
B) Çok cesur olması
C) Akıllı ve zeki olması
A) Geç de görelim!
B) Çekil git yolumdan!
C) Beni hafife alma…
23. Çıngıraklı yılan, Tilki Freddy’yi
neresinden ısırarak zehirlemiştir?
26. Darrly’ye aradığı şifalı bitkinin
yerini kim göstermiştir?
A) Boynundan
A) Kurt
B) Bacağından
B) Yarasa
C) Sırtından
C) Tavşan
2. SINIF
4
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
kitapçığı
30. Büşra’ya göre insanların en çok
ihtiyaç duyduğu şey nedir?
HAYAL ADASI
27. Uğur böceği kimin parmağına
konmuştur?
A) İyi bir arkadaş
B) Mutluluk
A) Yahya
C) Sevgi
B) Yakup
C) Yavuz
28. Tekneye konan kuşun görevi
neymiş?
31. Ev sahibi, anne kedinin kaç yavrusunu sokağa salmıştır?
A) Aşçılık
A) 4
B) Gözcülük
B) 5
C) Bekçilik
C) 3
29. Tekneyi bulan genç adam onun
adını ne koymuş?
32. Sokak kedisi, Topak’ın ev kedisi
olduğunu nasıl anlamış?
A) Fırtına
A) Güzel bir kedi olmasından
B) Yorgun
B) Tüylerinin pırıl pırıl olmasından
C) Dostum
C) Cesaretli olmasından
2. SINIF
5
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
33. Sincapların sonbaharda tanıştığı
ve çok sevdikleri meyve nedir?
A) Palamut
36. Kartalın düşürmesiyle peynire
kavuşan karganın mutluluğunun
sebebi neymiş?
B) Kozalak
A) Peynire yeniden kavuşması
C) Kestane
B) Arkadaşlarıyla bir iş başarması
C) Arkadaşlarının onu tebrik etmesi
34. Kral, tuğlaları isterken halkının
hangi özelliğini ölçmek istemiş?
37. Kötü niyetli insanların ürettikleri
bilgisayar oyununun adı nedir?
A) Cesaret ölçüsünü
A) Cennet Ülke
B) İtaat ölçüsünü
B) Miskin Çocuk
C) Sorumluluk bilincini
C) Hayal Adası
35. Aşağıdakilerden hangisi Sincap
ailesinin en çok sevdiği yiyeceklerden biri değildir?
38. Yavru karınca Karalı, kimlerle arkadaşlık kurmuş?
A) Fındık
A) Çalışkan karıncalarla
B) Ceviz
B) Tembel karıncalarla
C) Badem
C) İşçi karıncalarla
2. SINIF
6
Diğer sayfaya geçiniz.
A
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
39. Yakup, Karaben’e terlik, pabuç
alabilmek için nasıl bir çözüm
buluyor?
kitapçığı
KELEBEK PEŞİNDE
42. Kelebek Peşinde hikâyesindeki
Büşra’nın başına nasıl bir iş gelmişti?
A) Büyüteç kullanıyor
B) Böcekler çarşısına götürüyor
A) Yere düşmüş ve elbiseleri yırtılmıştı
C) Takma ayaklar taktırıyor
B) Koşarken yuvarlanmış ve bacağı kırılmıştı
C) Oyun oynarken üzerine çaydanlık dökülmüş ve yanmıştı
43. Köye gitme hayaliyle yola çıkan
aile, arabaları bozulunca, hangi
hayvanın yardımına yetiştiler?
40. Topak, nasıl bir yavruymuş?
A) Söz dinlemeyen bir yavruymuş
A) Köstebek
B) Kirpi
B) Çok korkak bir yavruymuş
C) Kaplumbağa
C) Şirin ve meraklı bir yavruymuş
44. Aile arabalarının bozulmasını
aşağıdakilerden hangisi olarak
yorumladı?
41. Karıncalar aleminde bir yavru
kaç haftalık olunca okula başlarmış?
A) Allah’ın kendilerini cezalandırması
B) Allah’ın hayvanı çaresiz bırakmaması
A) 2 hafta
B) 3 hafta
C) Allah’ın kendilerine olan hediyesi
C) 5 hafta
2. SINIF
7
Diğer sayfaya geçiniz.
A
kitapçığı
Ödüllü Kitap Okuma Yarışması
45. Ömer ile Ayşe’nin kaybolan kardeşlerini bulup ailesine getiren
kimdi?
48. Arkadaşları Büşra’nın yüzü yanınca ne yaptılar?
A) İntikam aldılar.
A) Oduncu Hasan
B) Geçmiş olsun dediler.
B) Çoban Hasan
C) Onunla konuşmadılar.
C) Bekçi Hasan
49. Büşra’nın lakap takmasına
hangi arkadaşı aldırış etmezdi?
46. Aşağıdaki oyunlardan hangisi
piknik yapan çocukların oynadığı bir oyun değildir?
A) Esra
A) İp Atlama
B) Emre
B) Saklambaç
C) Ahmet
C) Sek Sek
47. Büşra, arkadaşına ne dediğinde
öğretmeni onu “Bu çok kötü bir
davranış…” diye uyarmıştı?
50. Büşra’nın simsiyah olan saçları
nasıldı?
A) Yanık surat
A) Düz ve uzun
B) Kepçe kulak
B) Bukleli ve kıvırcık
C) Çirkin surat
C) Kısa ve dalgalı
2. SINIF
8
Test bitti. Lütfen cevaplarınızı kontrol ediniz.