750-IN020C-TR-P, PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü

Transkript

750-IN020C-TR-P, PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Montaj Talimatları
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Boylar 8…10
200…1500 kW (250…2000 Hp)
Bu dokümanda, IP00, Açık Tip PowerFlex 755 bir sürücünün (Boylar 8…10)
kullanıcı tarafından tedarik edilen bir panoya kurulmasına ilişkin talimatlar
bulunmaktadır.
Bu yayında yer alan bilgiler, PowerFlex 750 Serisi Montaj Talimatlarını (yayın
750-IN001) tamamlamaktadır ve sadece yetkili sürücü bakım personeline
yöneliktir.
Konu
Sayfa
Genel Önlemler
2
Sertifikalar
3
Genel Bakış
4
Montaj Genel Bakış
6
AC Girişli Sürücüler
8
Ortak DC Girişli Sürücüler
12
Montaj Aletleri
16
Pano Gereklilikleri
16
CE Uyumluluğu
23
Yatay Montaj Kuralları – Sadece Tek Sürücü Birimi
26
Boyutlar
28
Kaldırma
36
Sürücü Montajı
38
Kontrol Transformatörü Geriliminin Seçilmesi/Kontrolü
41
Kontrol Potunun Sürücüye Monte Edilmesi
42
Güç Kablolaması
45
Set Montaj Kuralları
49
Kablo Yönlendirme
58
Giriş/Çıkış Kablolaması
59
Sigorta ve Devre Kesici Değerleri
67
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
İlave Kaynaklar
PowerFlex 750-Serisi sürücüler hakkında ilave bilgi için, belirtilen web sitesinde
bulunan aşağıdaki yayınlara bakabilirsiniz: www.rockwellautomation.com/
literature.
Başlık
Yayın
PowerFlex 750-Serisi Montaj Talimatları
750-IN001
PowerFlex 750-Serisi Programlama Kılavuzu
750-PM001
PowerFlex 750-Serisi Donanım Servis Kılavuzu
750-TG001
PowerFlex 750-Serisi Teknik Verileri
750-TD001
Darbe Genişliği Ayarlanmış (PWM) AC Sürücüler için Kablolama ve Topraklama Talimatları
DRIVES-IN001
Ortak Bara Talimatları
DRIVES-AT002
Katı Durum Kontrollerinin Uygulama, Montaj ve Bakımı için Güvenlik Talimatları
SGI-1.1
Elektrostatik Hasara Karşı Korunma
8000-4.5.2
Teknik dokümantasyonun basılı kopyalarını sipariş etmek için, lokal
Allen-Bradley distribütörünüzle ya da Rockwell Automation satış temsilcisi ile
irtibata geçin.
Sürücülerle ilgili Teknik Destek için www.ab.com/support/abdrives adresine
bakın.
Genel Önlemler
Yetkili Personel
DİKKAT: Sistemin kurulumu, başlatılması ve daha sonraki bakımları, sadece
değişken frekanslı AC sürücüler ve ilgili motorlar hakkında bilgi sahibi olan
yetkili personel tarafından gerçekleştirmelidir. Bunlara uyulmaması, kişisel
yaralanmalara ve/veya ekipmanın hasar görmesine neden olabilir.
Kişisel Güvenlik
DİKKAT: Elektrik çarpması tehlikesinden kaçınmak için, işlemlere başlamadan
önce sürücüye giden tüm gücün kesildiğinden emin olun. Ayrıca, servis
yapmadan önce bara kapasitörlerindeki gerilimin boşaltıldığını teyit edin. Boy 8
sürücülerdeki DC bara gerilimini, güç modülünün ön tarafındaki DC+ ve DCTESTPOINTS soketlerinden ölçün (bkz. sayfa 47). Gerilim sıfır olmalıdır.
DİKKAT: Bipolar (Çift Kutuplu) giriş kaynakları kullanıldığında, kişisel
yaralanma veya ekipmanın hasar görmesi riski vardır. Hassas giriş
devrelerindeki parazit ve sapmalar, motor hızında ve yönünde beklenmedik
değişimlere neden olabilir. Giriş kaynağının hassasiyetini azaltmaya yardımcı
olmak için hız komutu parametrelerini kullanın.
DİKKAT: Yaralanma veya ekipmanın hasar görmesi riski vardır. DPI veya
SCANport ana ürünleri, 1202 kablolar yoluyla birbirlerine doğrudan
bağlanmamalıdır. İki veya daha fazla cihaz bu şekilde birbirilerine bağlanırsa,
beklenmedik davranışlar ortaya çıkabilir.
DİKKAT: Sürücü çalıştır/durdur/devreye al kontrol devresi, katı durum
komponentleri içerir. Hareket eden makinelerle kaza eseri temastan veya
istenmeyen sıvı, gaz veya katı akışından kaynaklanan tehlikeler varsa, sürücüye
giden AC girişini kesmek için ilave bir fiziksel bağlantılı durdurma devresi
gerekebilir. Yardımcı bir frenleme yöntemi gerekebilir.
2
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Kişisel Güvenlik (devam)
DİKKAT: Sürücünün otomatik bir Başlat veya Çalıştır komutu vermek üzere
yapılandırılmış olması durumunda, beklenmeyen makine çalışması nedeniyle
kişisel yaralanma veya ekipmanın hasar görmesi riski vardır. Geçerli yerel, ulusal
ve uluslararası kanunları, standartları, düzenlemeleri veya endüstri
talimatlarını göz önünde bulundurmadan bu fonksiyonları kullanmayın.
Ürün Güvenliği
DİKKAT: Hatalı uygulanmış veya kurulmuş olan bir sürücü, komponentlerin
hasar görmesine veya ürün ömründe bir azalmaya neden olabilir. Motorun
gerekenden küçük boyutlandırılması, hatalı veya yetersiz AC beslemesi veya
aşırı ortam sıcaklıkları, sistemde arıza oluşmasına yol açabilir.
DİKKAT: Bu sürücü, ESD’ye (Elektrostatik Boşalma) karşı duyarlı parçalara ve
parça gruplarına sahiptir. Bu parça gruplarını takarken, test ederken, servis
verirken veya onarırken, statik kontrol önlemleri gereklidir. ESD kontrol
prosedürlerine uyulmaması durumunda, komponent hasarı oluşabilir. Statik
kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi değilseniz, Elektrostatik Hasara Karşı
Korunma, yayın 8000-4.5.2’ye veya geçerli diğer herhangi bir ESD koruma el
kitabına bakın.
DİKKAT: 0–20 mA çalışma için bir analog girişin yapılandırılması ve bunun bir
gerilim kaynağı ile çalıştırılması, komponent hasarına neden olabilir. Giriş
sinyallerini uygulamadan önce, yapılandırmanın uygunluğunu kontrol edin.
DİKKAT: Motoru çalıştırmak ve durdurmak için sürücü ile AC giriş bağlantısını
rutin bir şekilde kesen ve yeniden uygulayan bir kontaktör veya diğer bir cihaz,
sürücü donanımında hasara neden olabilir. Sürücü, motoru çalıştıracak ve
durduracak kontrol giriş sinyallerini kullanmak üzere tasarlanmıştır. Eğer bir
giriş cihazı kullanılırsa, çalışma dakikada bir çevrimi geçmemelidir, aksi takdirde
sürücüde hasar meydana gelebilir.
Sınıf 1 LED Ürünü
DİKKAT: Optik iletim ekipmanı kullanılırken, gözlerde kalıcı hasar riski
mevcuttur. Bu ürün yoğun ışık ve görünmez radyasyon yaymaktadır. Modül
portlarına ve fiber optik kablo konnektörlerine doğrudan bakmayın.
Sertifikalar
Ayrıntılı özellikler ve sertifikalar için PowerFlex 750-Serisi Teknik Verileri, yayın
750-TD001’e bakın.
ÖNEMLİ
UL sertifikası koşullarını karşılamak için, sayfa 10 veya sayfa 14’te açıklanan
Saha terminalleri ve Kontrol pot setleri kullanılmalıdır.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
3
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Genel Bakış
Bir IP00 Sisteminin Seçilmesi ve Entegre Edilmesi
Aşağıdaki adımlar, bir PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip sürücünün
planlanmasında ve montajında size yol gösterecektir.
1. Dikkat Edilecek Hususlar
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Sürücü boyutu (Hp ve V AC), gereken aksesuarlar/seçenekler (HIM, iletişim, vb.)
Sistemin (hava, su) giriş koruması
Sürücünün montaj yönü
Soğutma metodu, tahliye yönü, tahliye hizası
Kontrol potu montaj konumu
Kablo giriş/çıkış şeması ve kablo yönlendirme malzemeleri
Montaj arabası gerekli
Personel güvenliği ve gerekli aletler
2. Seçim
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Alt panel ve (hava, su) giriş aksesuarlarıyla birlikte panoyu seçip temin edin (sayfa 16)
Sürücüyü ve ilgili sürücü seçeneklerini seçip temin edin (bkz. 750-TD001)
Pot ve ilgili kabloları seçip temin edin (sayfa 10 veya sayfa 14)
Saha sonlandırma setlerini seçin ve temin edin (sayfa 10 veya sayfa 14)
Uygun montaj setlerini seçin ve temin edin (sürücü montajı ve zemin – sayfa 10 veya sayfa 14)
Kapı fanlarını seçip temin edin (sayfa 20…21)
Gereken tel ve kabloları seçip temin edin (sayfa 45 ve 59)
3. Panoyu Hazırlayın
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Havalandırma delikleri açın, kapı fanlarını takın (sayfa 17…21)
Aksesuarlar için gerekli malzemeler (HIM beşiği, vb. – bkz. 750-TD001)
Giriş ve çıkış kanallarını hazırlayın ve monte edin (sayfa 17…19)
Ek panel(ler)i delin (sayfa 39 ve sayfa 40)
Saha sonlandırma setini, montaj braketlerini ve zemin setini monte edin (sayfa 39 ve sayfa 40)
Müşteri tarafından belirlenen aksesuarların montajı
Kontrol potunun uzağa montajı (belirtildiği takdirde – bkz. 750-IN015)
Ek panel(ler)i monte edin
4. Güç ve Toprak Kablolaması
❏
❏
❏
❏
Topraklamanın düzgün olduğundan emin olun (sayfa 45)
Hareketli L-braketlerini yerleştirip sabitleyin (sayfa 49)
Güç kablolarını uygun şekilde sonlandırın (sayfa 48)
Güç kablolarını bağlayın (sayfa 48)
5. Sürücü Biriminin İçeri Sokulması ve Sabitlenmesi
❏
❏
❏
❏
Sürücü birimini dikey konuma kaldırın (sayfa 37)
Montaj arabasını yerleştirin (bkz. 750-IN001)
Sürücü birimini arabanın üstüne kaldırın (bkz 750-IN001)
Sürücü birimini kabinin içine kaydırın ve sabitleyin (bkz. 750-IN001)
6. Kontrol Kabloları
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
Kontrol potunu sürücüye monte edin (belirtildiği takdirde – sayfa 42)
Kontrol transformatörü gerilimini kontrol edin (sayfa 41)
Kabloların doğru yönlendirildiğinden emin olun (sayfa 58)
Pot güç ve fiber optik kablolarını takın (sayfa 58)
Gerçek zaman saatinin pilini ve HIM kablosunu takın (sayfa 60)
Geriye kalan kontrol kablolarını bağlayın (sayfa 59…66)
Tüm bağlantı elemanlarının ve konnektörlerin doğru torkla sıkıldığını teyit edin
7. Sistemin Devreye Alınması
4
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Katalog Numarası Açıklaması
Pozisyon
1…3
4
5
6
7
8…10
11
12
13
14
15
16
17
18
20G
1
1
T
D
485
A
N
0
N
N
N
N
N
a
b
c
d
e
f1…f2
g
h
a
f1
f3
Sürücü
ND Güçler
ND Güçler
Kod
Tip
400 V AC / 540 V DC, 50 Hz Giriş
20G
PowerFlex 755
b
Gelecekte Kullanım
c
Giriş Tipi
Kod
Açıklama
1
AC Giriş Ön Şarjlı
4
AC Giriş Ön Şarjlı
d
Pano
Kod
T
IP00, Kontrol Podsuz UL Açık Tip
C460
460
250
C540
540
315
C567
567
C650
Amper
1
E295
295
300
1
1
E355
355
350
1
315
1
E395
395
400
1
650
355
1
E435
435
450
1
C750
750
400
1
E460
460
500
1
C770
770
400
1
E510
510
500
1
C460
910
500
2
E295
595
600
2
C540
1040
560
2
E355
630
700
2
C567
1090
630
2
E395
760
800
2
C650
1175
710
2
E435
825
900
2
C750
1465
800
2
E460
900
950
2
C770
1480
850
2
E510
980
1000
2
C567
1590
900
3
E395
1110
1100
3
C770
2150
1250
3
E510
1430
1400
3
8
9
10
Hp
f2
f4
ND Güçler
ND Güçler
Gerilim
480 V AC / 650 V DC, 60 Hz Giriş
D
480 V AC / 650 V DC
E
600 V AC / 810 V DC
690 V AC / 932 V DC (UL listesinde değil)
g
Filtreleme ve CM Üst Yapılandırması ‡
Kod
Amper
D430
430
350
D485
485
400
D545
545
D617
Gerekli
Adet
Gerekli
Adet
Amper
1
F265
265
250
1
1
F330
330
315
1
450
1
F370
370
355
1
617
500
1
F415
415
400
1
D710
710
600
1
F460
460
450
1
D740
740
650
1
F500
500
500
1
D430
800
700
2
F265
590
560
2
D485
960
800
2
F330
650
630
2
F370
710
710
2
F415
765
750
2
2
8
kW
Kod
Filtreleme
Varsayılan CM Üst Bağlantısı
D545
1045
900
2
A
Evet
Bağlantı Kablosu Çıkarılmış
D617
1135
1000
2
J
Evet
Bağlantı Kablosu Takılmış
D710
1365
1100
2
F460
795
800
D740
1420
1250
2
F500
960
900
2
D545
1525
1350
3
F370
1040
1000
3
D740
2070
1750
3
F500
1400
1400
3
‡ 480 V sürücüler, “A” kodunu seçmelidir. Bağlantı kabloları, alan yeniden
yapılandırması için istenen şekilde dahil edilir.
Dinamik Frenleme §
Kod
N
Dahili Rezistör
Hayır
9
10
Boy 9 ve 10 için listelenen genişletilmiş Güçleri elde elde etmek
için, baz Boy 8 sürücüsü 2 veya 3 kez paralel bağlanmalıdır. Detaylı bilgi
için sayfa 8, 9, 12 ve 13’teki Sürücü güç tablolarına bakın.
h
8
9
10
690 V AC / 932 V DC, 60 Hz Giriş (UL listesinde değil)
Eşdeğer
Pano Boyu
Kod
Hp
Eşdeğer
Pano Boyu
Boy 9 ve 10 için listelenen genişletilmiş Güçleri elde elde etmek
için, baz Boy 8 sürücüsü 2 veya 3 kez paralel bağlanmalıdır. Detaylı bilgi
için sayfa 8, 9, 12 ve 13’teki Sürücü güç tablolarına bakın.
e
400 V AC / 540 V DC
Gerekli
Adet
Kod
kW
Gerilim
C
F
Amper
600 V AC / 810 V DC, 60 Hz Giriş
Eşdeğer
Pano Boyu
Boy 9 ve 10 için listelenen genişletilmiş Güçleri elde etmek
için, baz Boy 8 sürücüsü 2 veya 3 kez paralel bağlanmalıdır. Detaylı bilgi
için sayfa 8, 9, 12 ve 13’teki Sürücü güç tablolarına bakın.
Açıklama
Kod
Kod
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
8
9
10
Boy 9 ve 10 için listelenen genişletilmiş Güçleri elde elde etmek
için, baz Boy 8 sürücüsü 2 veya 3 kez paralel bağlanmalıdır. Detaylı bilgi
için sayfa 8, 9, 12 ve 13’teki Sürücü güç tablolarına bakın.
Dahili Transistör
Hayır
§ 8…10 Boylarda mevcut değildir.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
5
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Montaj Genel Bakış
AC Girişli Sürücüler
Bir AC girişli sürücü için tipik bir IP00 montajı aşağıda gösterilmiştir. Mevcut
setler ve güçler için sayfa 8…10’a bakın.
Çıkış Kanalı Seti
Montaj Seti
Kontrol Potu
Sürücü montajı için, bkz. sayfa 42.
Uzağa montaj ile ilgili bilgiler için
yayın 750-IN015’e bakın.
PE
PE
R/L1
PE
Konvertör (AC Giriş)
Sonlandırma Seti
PE
S/L2
Power
755
T/L3
İnvertör (DC Bara)
Sonlandırma Seti
Bir Boy 8 eşdeğeri için
opsiyonel. Sadece uygulama
gerektirmesi durumunda
kullanın.
DC (+)
DC
(+)
DC (+)
DC (-)
DC
(-)
DC (-)
U/T1
IP00 Boy 8 Sürücü Grubu
(İnvertör ve Konvertör)
İnvertör (AC Çıkış)
Sonlandırma Seti
V/T2
W/T3
PE
PE
PE
Alt Panel
(sadece referans
amaçlıdır)
PE
Montaj Seti
Zemin Montaj Seti
Montaj Arabası
6
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Alt Kanal Seti
Alt giriş kanalı, Zemin Montaj
Setinin içine monte edilir.
Alttan giriş kanalı için her iki set
de gereklidir.
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Ortak DC Girişli Sürücüler
Ortak DC girişli bir sürücü için tipik bir IP00 montajı aşağıda gösterilmiştir.
Mevcut setler ve güçler için sayfa 12…14’e bakın.
Çıkış Kanalı Seti
Montaj Seti
Kontrol Potu
Sürücü montajı için, bkz. sayfa 42.
Uzağa montaj ile ilgili bilgiler için
yayın 750-IN015’e bakın.
Power
755
Ortak Bara Ön Şarj
Sonlandırma Seti
için DC Girişi
IP00 Boy 8 Ortak DC
Girişli Sürücü Grubu
(Ön şarj ile)
İnvertör (AC Çıkış)
Sonlandırma Seti
PE
PE
Ek Panel
(sadece referans
amaçlıdır)
Montaj Seti
Zemin Montaj Seti
Ortak DC Girişli sürücüler
için gerekli Kontrol
Transformatörü Aşırı Yük
Koruması gereklidir, bkz
sayfa 20
Alt Kanal Seti
Alt giriş kanalı, Zemin Montaj
Setinin içine monte edilir.
Alttan giriş kanalı için her iki set
de gereklidir.
Montaj Arabası
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
7
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
AC Girişli Sürücüler
Sürücü Güçleri
Aşağıdaki tablolar, PowerFlex 755 IP00 NEMA/UL Açık Tip AC girişli
sürücüler için sınıflandırma ve seçim bilgilerini içermektedir.
380…480 V AC, Üç Faz, 50 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Ağır Çalışma
kW
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V AC
Numarası
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
693
200
360…440
20G11TC460
1
8
684
821
250
360…440
20G11TC540
1
8
708
851
250
360…440
20G11TC567
1
8
540
810
975
315
360…440
20G11TC650
1
8
577
585
878
1125
315
360…440
20G11TC750
1
8
400
634
642
963
1155
355
360…440
20G11TC770
1
8
1365
500
739
750
1125
1365
400
360…440
20G11TC460
2
9
1144
1584
560
867
880
1320
1584
500
360…440
20G11TC540
2
9
1090
1199
1638
630
896
910
1365
1638
500
360…440
20G11TC567
2
9
1157
1175
1293
1872
710
1024
1040
1560
1872
560
360…440
20G11TC650
2
9
1443
1465
1612
2198
800
1073
1090
1635
2198
630
360…440
20G11TC750
2
9
900
1457
1480
1628
2220
850
1157
1175
1763
2220
710
360…440
20G11TC770
2
9
1887
1000
1566
1590
1749
2385
900
1305
1325
1988
2385
710
360…440
20G11TC567
3
10
2563
1400
2117
2150
2365
3225
1250
1773
1800
2700
3225
1000
360…440
20G11TC770
3
10
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
Çıkış Akımı
Çıkış Akımı
kW
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
693
250
380
385
578
594
821
315
450
456
624
851
315
466
472
650
715
975
355
533
739
750
825
1125
400
450
758
770
847
1155
1144
560
896
910
1001
1090
1199
630
1024
1040
1157
1175
1293
710
1073
1443
1465
1612
800
1457
1480
1628
850
1576
1600
1760
1689
1715
2294
2330
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
kW
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
3 Sn.
534
540
594
Yok
315
455
460
506
578
585
604
612
644
315
533
540
673
355
560
567
739
750
825
400
640
784
796
876
450
819
832
915
1024
1040
1073
480 V AC, Üç Faz, 60 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Ağır Çalışma
Hp
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
Hp
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V AC
Numarası
666
350
349
370
555
666
300
432…528
20G11TD430
1
8
745
400
391
414
621
745
350
432…528
20G11TD485
1
8
600
818
450
428
454
681
818
350
432…528
20G11TD545
1
8
617
679
926
500
458
485
728
926
400
432…528
20G11TD617
1
8
670
710
781
1065
600
514
545
818
1065
450
432…528
20G11TD710
1
8
700
698
740
817
1110
650
582
617
926
1110
500
432…528
20G11TD740
1
8
1056
800
755
800
880
1278
700
670
710
1065
1278
600
432…528
20G11TD430
2
9
1045
1150
900
906
960
1056
1440
800
750
795
1193
1440
700
432…528
20G11TD485
2
9
1071
1135
1249
1000
986
1045
1150
1568
900
755
800
1200
1568
750
432…528
20G11TD545
2
9
1288
1365
1502
1100
1071
1135
1249
1728
1000
906
960
1440
1728
800
432…528
20G11TD617
2
9
1340
1420
1562
1250
1288
1365
1502
2048
1100
986
1045
1568
2048
900
432…528
20G11TD710
2
9
1453
1540
1694
1350
1340
1420
1562
2130
1250
1071
1135
1703
2130
1000
432…528
20G11TD740
2
9
1562
1655
1821
1500
1439
1525
1678
2288
1350
1199
1270
1905
2288
1100
432…528
20G11TD545
3
10
2114
2240
2464
2000
1953
2070
2277
3105
1750
1633
1730
2595
3105
1650
432…528
20G11TD740
3
10
Çıkış Akımı
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Hp
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
3 Sn.
458
485
534
Yok
514
545
600
400
406
430
473
450
458
485
534
557
590
649
500
514
545
670
710
781
600
582
722
765
842
650
755
800
880
906
960
986
8
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
600 V AC, Üç Faz, 60 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Çıkış Akımı
Ağır Çalışma
Hp
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V AC
Numarası
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
490
250
540…660
20G11TE295
1
8
443
533
300
540…660
20G11TE355
1
8
494
593
350
540…660
20G11TE395
1
8
355
533
639
350
540…660
20G11TE435
1
8
373
395
593
711
400
540…660
20G11TE460
1
8
500
401
425
638
765
450
540…660
20G11TE510
1
8
918
600
481
510
765
918
500
540…660
20G11TE295
2
9
693
1071
700
562
595
893
1071
600
540…660
20G11TE355
2
9
836
1140
800
595
630
945
1140
700
540…660
20G11TE395
2
9
Çıkış Akımı
Hp
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
490
300
257
272
408
391
533
350
278
295
435
593
400
310
329
435
479
639
450
335
434
460
506
711
500
550
481
510
561
765
759
700
562
595
655
760
836
800
595
630
835
919
900
717
760
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Hp
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
3 Sn.
335
355
391
Yok
350
278
295
325
373
395
411
435
435
400
335
355
479
450
373
395
434
460
506
500
411
481
510
561
500
514
545
600
651
690
717
788
849
900
990
950
779
825
908
1260
900
661
700
1050
1260
750
540…660
20G11TE435
2
9
925
980
1078
1000
849
900
990
1368
950
717
760
1140
1368
800
540…660
20G11TE460
2
9
986
1045
1150
1100
925
980
1078
1470
1000
769
815
1223
1470
900
540…660
20G11TE510
2
9
1151
1220
1342
1200
1048
1110
1221
1665
1100
868
920
1380
1665
1000
540…660
20G11TE395
3
10
1444
1530
1683
1500
1350
1430
1573
2145
1400
1123
1190
1785
2145
1250
540…660
20G11TE510
3
10
kW
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V AC
Numarası
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
690 V AC, Üç Faz, 50 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Çıkış Akımı
Ağır Çalışma
Çıkış Akımı
3 Sn.
311
330
363
Yok
315
250
265
292
375
250
203
215
323
375
200
621…759
20G11TF265
1
8
349
370
407
355
311
330
363
473
315
250
265
398
473
250
621…759
20G11TF330
1
8
386
410
451
400
349
370
407
555
355
290
308
462
555
300
621…759
20G11TF370
1
8
433
460
506
450
391
415
457
639
400
349
370
555
639
355
621…759
20G11TF415
1
8
471
500
550
500
433
460
506
675
450
353
375
563
675
375
621…759
20G11TF460
1
8
499
530
583
530
471
500
550
750
500
389
413
620
750
400
621…759
20G11TF500
1
8
612
650
715
630
556
590
649
885
560
433
460
690
885
450
621…759
20G11TF265
2
9
669
710
781
710
612
650
715
975
630
471
500
750
975
500
621…759
20G11TF330
2
9
744
790
869
800
669
710
781
1065
710
556
590
885
1065
560
621…759
20G11TF370
2
9
810
860
946
850
721
765
842
1170
750
612
650
975
1170
630
621…759
20G11TF415
2
9
904
960
1056
900
749
795
875
1350
800
706
750
1125
1350
710
621…759
20G11TF460
2
9
961
1020
1122
1000
904
960
1056
1440
900
749
795
1193
1440
800
621…759
20G11TF500
2
9
1083
1150
1265
1100
980
1040
1144
1560
1000
815
865
1298
1560
900
621…759
20G11TF370
3
10
1399
1485
1634
1500
1319
1400
1540
2100
1400
1093
1160
1740
2100
1120
621…759
20G11TF500
3
10
kW
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
kW
3 Sn.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
9
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
AC Girişli Sürücü Montaj Setleri
Sürücü komponentlerinin panonuza monte edilmesine yardımcı olmak üzere
aşağıdaki setler mevcuttur. Uygun montaj ve UL sertifikası için belirli setlerin
gerekli olduğuna dikkat edin.
Boy 8 Eşdeğeri
Boy 9 Eşdeğeri
Boy 10 Eşdeğeri
No. Set
Katalog Numarası Mik. Katalog Numarası Mik. Katalog Numarası
20-750-BUS2-F8
1 20-750-BUS2-F9
1 20-750-BUS2-F10
➊ Konvertör (AC Giriş)
Terminali
1 20-750-BUS3-F9
1 20-750-BUS3-F10
➋ İnvertör (AC Çıkış) Terminali 20-750-BUS3-F8
➌ İnvertör (DC Bara)
Mik. Açıklama
1 Güç kablolarının bağlantısını sağlar.
Notlar
(4) (5)
1
1
20-750-BUS4-F9 (3)
1
20-750-BUS4-F10 (3)
1
1
20-750-BUS6-F9 (3)
1
20-750-BUS6-F10 (3)
1
Terminali – 400/480 V
İnvertör (DC Bara)
Terminali – 600/690 V
➍ Montaj, Arka Panel
20-750-BUS4-F8 (1)
20-750-MNT2-F8
1
20-750-MNT2-F9
1
20-750-MNT2-F10
1
Sürücü montaj seti, sürücünün panonun
arkasına monte edilmesi için dört adet braket
içerir.
(5)
➎ Montaj, Zemin/Ray
20-750-MNT3-F8
1
20-750-MNT3-F9
1
20-750-MNT3-F10
1
(5)
➏ Kanal, Çıkış Üst
20-750-DUCT2-F8
1
20-750-DUCT2-F8
2
20-750-DUCT2-F8
3
Sürücünün dışarı çıkma özelliğini kullanmak
üzere taban rayları ve donanımları içerir.
Kirli havanın sürücünün üst kısmından
tahliyesi için bir kanal adaptörü
bulunmaktadır. Yatay ve dikey tesisatlarda
kullanılabilir.
➐ Kanal, Alt Giriş
20-750-DUCT4-F8
1
20-750-DUCT4-F8
2
20-750-DUCT4-F8
3
Hava akışını kabinin alt kısmından içeri
yönlendirmek için bir kanal sağlar. Kanalın
sabitlenmesi için Zemin/Ray setini gerektirir.
➑ Kontrol Potu
20-750-POD1-F8
1
20-750-POD1-F8
1
20-750-POD1-F8
1
Ana Kontrol Kartını ve Fiber Arayüz Kartını
içeren Kontrol Potu. Sürücünün en solundaki
yuvaya ya da uzağa monte edin (aşağıya
bakın).
20-750-RPD1-F8
1
20-750-RPD1-F9
1
20-750-RPD1-F10
1
➒ 24 V Kablo Demeti
20-750-PH1-F8 (2)
0
20-750-PH2-F9
1
20-750-PH3-F10
1
➓ Fiber-optik Kablo, 0,6 m
20-750-FCBL1-F8
1
Kontrol potunun sürücüden 23 m’ye (75 fit)
kadar bir uzaklığa monte edilmesi için
donanım, fiber-optik ve güç kaynağı kabloları.
Kontrol potunun sürücüye bağlanması için.
Önemli: Uzağa Montaj Seti siparişi verildiyse
gerekli değildir.
Kontrol Potu Uzağa Montaj
(22 inç)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
10
Fiber-optik Kablo, 2,8 m
(110 inç)
Montaj Arabası
20-750-FCBL1-F10
2
20-750-FCBL1-F10
3
20-750-CART1-F8
1
20-750-CART1-F8
1
20-750-CART1-F8
1
EMC Çekirdeği
20-750-EMCBUS1-F8
1
20-750-EMCBUS1-F9
1
20-750-EMCBUS1-F10
1
20-750-EMCCM1-F8
1
20-750-EMCCM1-F8
2
20-750-EMCCM1-F8
3
Sürücü montajını ve sökülmesini kolaylaştıran
tekerlekli bir montaj arabası.
AC girişli sürücülerde konvertör bölümü girişi
için ortak mod çekirdek seti. 20-750-BUS2-F8
ile kullanılır. Sadece EN 61800-3 ile uyumlu
montajlarda.
İnvertör bölümü çıkışı için ortak mod çekirdek
seti. AC Girişli veya Ortak DC Girişli sürücüler
için. Sadece EN 61800-3 ile uyumlu
montajlarda.
Boy 8 eşdeğeri uygulamalar için opsiyonel; sadece uygulamanın DC baraya bağlantı gerektirmesi durumunda kullanın (fren veya chopper gibi).
Boy 8 eşdeğeri 24 V DC kablo demeti, her sürücü birimi ile birlikte gönderilir.
Sigortalar dahildir.
Bu set, UL standart montajlarda gereklidir.
Bu, tavsiye edilen bir settir.
Bu set gereklidir.
Kontrol potu sürücüye monte edilirken gereklidir.
20-750-PH1-F8 ve 20-750-FBCL1-F8, sürücüye monte edilen kontrol potu için kullanılır. Eğer kontrol potu 23 m’ye (75 fit) kadar bir uzaklığa monte edilecekse,
bunların yerine 20-750-RPD1-F8 setini sipariş edin.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
(5)
(4) (6)
(5)
(7)
(7) (8)
(5)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
➏
Boy 8
➍
➐
➊
PE
PE
➌
➑
➋
PE
PE
Power
➍
755
➎
➏
Boy 9
➍
➒
➊
➓
➌
➋
➍
➏
➎
Boy 10
➏
➍
➊
➌
➋
➍
➎
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
11
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Ortak DC Girişli Sürücüler
Sürücü Güçleri
Aşağıdaki tablolar, ortak DC girişli PowerFlex 755 IP00 NEMA/UL Açık Tip
sürücüler için güç ve seçim bilgilerini içermektedir.
540 V DC, 50 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Ağır Çalışma
kW
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V DC
Numarası
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
693
200
486…594
20G14TC460
1
8
684
821
250
486…594
20G14TC540
1
8
708
851
250
486…594
20G14TC567
1
8
540
810
975
315
486…594
20G14TC650
1
8
673
585
878
1125
315
486…594
20G14TC750
1
8
400
739
642
963
1155
355
486…594
20G14TC770
1
8
1365
500
863
750
1125
1365
400
486…594
20G14TC460
2
9
1144
1584
560
1013
880
1320
1584
500
486…594
20G14TC540
2
9
1090
1199
1638
630
1047
910
1365
1638
500
486…594
20G14TC567
2
9
1352
1175
1293
1872
710
1197
1040
1560
1872
560
486…594
20G14TC650
2
9
1686
1465
1612
2198
800
1254
1090
1635
2198
630
486…594
20G14TC750
2
9
900
1703
1480
1628
2220
850
1352
1175
1763
2220
710
486…594
20G14TC770
2
9
1887
1000
1830
1590
1749
2385
900
1525
1325
1988
2385
710
486…594
20G14TC567
3
10
2563
1400
2474
2150
2365
3225
1250
2071
1800
2700
3225
1000
486…594
20G14TC770
3
10
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
Çıkış Akımı
Çıkış Akımı
kW
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
693
250
443
385
578
594
821
315
525
456
624
851
315
543
472
650
715
975
355
621
863
750
825
1125
400
450
886
770
847
1155
1144
560
1047
910
1001
1090
1199
630
1197
1040
1352
1175
1293
710
1254
1686
1465
1612
800
1703
1480
1628
850
1841
1600
1760
1974
1715
2681
2330
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
kW
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
3 Sn.
621
540
594
Yok
315
529
460
506
673
585
704
612
644
315
621
540
673
355
652
567
863
750
825
400
748
916
796
876
450
957
832
915
1197
1040
1254
650 V DC, 60 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Ağır Çalışma
Hp
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
Hp
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V DC
Numarası
666
350
407
370
555
666
300
585…715
20G14TD430
1
8
745
400
455
414
621
745
350
585…715
20G14TD485
1
8
600
818
450
499
454
681
818
350
585…715
20G14TD545
1
8
617
679
926
500
533
485
728
926
400
585…715
20G14TD617
1
8
781
710
781
1065
600
599
545
818
1065
450
585…715
20G14TD710
1
8
700
814
740
817
1110
650
678
617
926
1110
500
585…715
20G14TD740
1
8
1056
800
880
800
880
1278
700
781
710
1065
1278
600
585…715
20G14TD430
2
9
1045
1150
900
1055
960
1056
1440
800
874
795
1193
1440
700
585…715
20G14TD485
2
9
1248
1135
1249
1000
1149
1045
1150
1568
900
880
800
1200
1568
750
585…715
20G14TD545
2
9
1501
1365
1502
1100
1248
1135
1249
1728
1000
1055
960
1440
1728
800
585…715
20G14TD617
2
9
1561
1420
1562
1250
1501
1365
1502
2048
1100
1149
1045
1568
2048
900
585…715
20G14TD710
2
9
1693
1540
1694
1350
1561
1420
1562
2130
1250
1248
1135
1703
2130
1000
585…715
20G14TD740
2
9
1819
1655
1821
1500
1677
1525
1678
2288
1350
1396
1270
1905
2288
1100
585…715
20G14TD545
3
10
2463
2240
2464
2000
2276
2070
2277
3105
1750
1902
1730
2595
3105
1650
585…715
20G14TD740
3
10
Çıkış Akımı
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Hp
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
3 Sn.
533
485
534
Yok
599
545
600
400
473
430
473
450
533
485
534
649
590
649
500
599
545
781
710
781
600
678
841
765
842
650
880
800
880
1055
960
1149
12
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
810 V DC, 60 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Çıkış Akımı
Ağır Çalışma
Hp
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V DC
Numarası
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
490
250
729…891
20G14TE295
1
8
443
533
300
729…891
20G14TE355
1
8
494
593
350
729…891
20G14TE395
1
8
355
533
639
350
729…891
20G14TE435
1
8
436
395
593
711
400
729…891
20G14TE460
1
8
500
469
425
638
765
450
729…891
20G14TE510
1
8
918
600
562
510
765
918
500
729…891
20G14TE295
2
9
693
1071
700
656
595
893
1071
600
729…891
20G14TE355
2
9
836
1140
800
695
630
945
1140
700
729…891
20G14TE395
2
9
Çıkış Akımı
Hp
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
490
300
300
272
408
391
533
350
325
295
435
593
400
363
329
435
479
639
450
391
507
460
506
711
500
550
562
510
561
765
759
700
656
595
655
760
836
800
695
630
835
919
900
838
760
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Hp
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
3 Sn.
391
355
391
Yok
350
325
295
325
436
395
480
435
435
400
391
355
479
450
436
395
507
460
506
500
480
562
510
561
500
601
545
600
761
690
838
921
993
900
990
950
910
825
908
1260
900
772
700
1050
1260
750
729…891
20G14TE435
2
9
1081
980
1078
1000
993
900
990
1368
950
838
760
1140
1368
800
729…891
20G14TE460
2
9
1152
1045
1150
1100
1081
980
1078
1470
1000
899
815
1223
1470
900
729…891
20G14TE510
2
9
1345
1220
1342
1200
1224
1110
1221
1665
1100
1015
920
1380
1665
1000
729…891
20G14TE395
3
10
1687
1530
1683
1500
1577
1430
1573
2145
1400
1312
1190
1785
2145
1250
729…891
20G14TE510
3
10
kW
Giriş Gerilimi
Baz Sürücü
Aralığı
Katalog
V DC
Numarası
Gerekli
Adet
Eşdeğer
Pano Boyu
932 V DC, 50 Hz Giriş
Üç Faz, 0…400 Hz Çıkış
Hafif Çalışma
Normal Çalışma
Ağır Çalışma
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
3 Sn.
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
Çıkış Akımı
Giriş
Akımı Devam. 1 Dk.
363
330
363
Yok
315
292
265
292
375
250
237
215
323
375
200
839…1025
20G14TF265
1
8
407
370
407
355
363
330
363
473
315
292
265
398
473
250
839…1025
20G14TF330
1
8
451
410
451
400
407
370
407
555
355
339
308
462
555
300
839…1025
20G14TF370
1
8
506
460
506
450
457
415
457
639
400
407
370
555
639
355
839…1025
20G14TF415
1
8
550
500
550
500
506
460
506
675
450
413
375
563
675
375
839…1025
20G14TF460
1
8
583
530
583
530
550
500
550
750
500
454
413
620
750
400
839…1025
20G14TF500
1
8
715
650
715
630
649
590
649
885
560
506
460
690
885
450
839…1025
20G14TF265
2
9
781
710
781
710
715
650
715
975
630
550
500
750
975
500
839…1025
20G14TF330
2
9
869
790
869
800
781
710
781
1065
710
649
590
885
1065
560
839…1025
20G14TF370
2
9
946
860
946
850
842
765
842
1170
750
715
650
975
1170
630
839…1025
20G14TF415
2
9
1056
960
1056
900
875
795
875
1350
800
825
750
1125
1350
710
839…1025
20G14TF460
2
9
1122
1020
1122
1000
1056
960
1056
1440
900
875
795
1193
1440
800
839…1025
20G14TF500
2
9
1265
1150
1265
1100
1144
1040
1144
1560
1000
952
865
1298
1560
900
839…1025
20G14TF370
3
10
1634
1485
1634
1500
1540
1400
1540
2100
1400
1276
1160
1740
2100
1120
839…1025
20G14TF500
3
10
kW
3 Sn.
kW
3 Sn.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
13
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Ortak DC Girişli Sürücü Montaj Setleri
Sürücü komponentlerinin panonuza monte edilmesine yardımcı olmak üzere
aşağıdaki setler mevcuttur. Uygun montaj ve UL sertifikası için belirli setlerin
gerekli olduğuna dikkat edin.
No. Set
➊ Ortak Bara Ön Şarjı için
DC Giriş
➋ İnvertör (AC Çıkış)
Boy 8 Eşdeğeri
Boy 9 Eşdeğeri
Boy 10 Eşdeğeri
Katalog Numarası Mik. Katalog Numarası Mik. Katalog Numarası Mik. Açıklama
20-750-BUS5-F8
1 20-750-BUS5-F9
1 20-750-BUS5-F10
1 Güç kablolarının bağlantısını sağlar.
20-750-BUS5 setleri, EMC giriş çekirdekleri
20-750-BUS3-F8
1 20-750-BUS3-F9
1 20-750-BUS3-F10
1 içerir.
Notlar
(2) (3)
Terminali
➌ Montaj, Arka Panel
20-750-MNT2-F8
1
20-750-MNT2-F9
1
20-750-MNT2-F10
1
➍ Montaj, Zemin/Ray
20-750-MNT3-F8
1
20-750-MNT3-F9
1
20-750-MNT3-F10
1
➎ Kanal, Çıkış Üst
20-750-DUCT2-F8
1
20-750-DUCT2-F8
2
20-750-DUCT2-F8
➏ Kanal, Alt Giriş
20-750-DUCT4-F8
1
20-750-DUCT4-F8
2
➐ Kontrol Potu
20-750-POD1-F8
1
20-750-POD1-F8
20-750-RPD1-F8
1
20-750-PH1-F8 (1)
0
➒ Fiber-optik Kablo, 0,6 m 20-750-FCBL1-F8
1
Kontrol Potu Uzağa
Montaj
➑ 24 V Kablo Demeti
Sürücü montaj seti, sürücünün panonun
arkasına monte edilmesi için dört adet braket
içerir.
Sürücünün dışarı çıkma özelliğini kullanmak
üzere taban rayları ve donanımları içerir.
(3)
3
Kirli havanın sürücünün üst kısmından
tahliyesi için bir kanal adaptörü
bulunmaktadır. Yatay ve dikey tesisatlarda
kullanılabilir.
(3)
20-750-DUCT4-F8
3
1
20-750-POD1-F8
1
Hava akışını kabinin alt kısmından içeri
yönlendirmek için bir kanal sağlar. Kanalın
sabitlenmesi için Zemin/Ray setini gerektirir.
Ana Kontrol Kartını ve Fiber Arayüz Kartını
içeren Kontrol Potu. Sürücünün en solundaki
yuvaya ya da uzağa monte edin (aşağıya
bakın).
20-750-RPD1-F9
1
20-750-RPD1-F10
1
20-750-PH2-F9
1
20-750-PH3-F10
1
(22 inç)
➓ Fiber-optik Kablo, 2,8 m
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
14
20-750-FCBL1-F10
2
20-750-FCBL1-F10
3
1
20-750-CART1-F8
1
20-750-CART1-F8
1
20-750-EMCCM1-F8
1
20-750-EMCCM1-F8
2
20-750-EMCCM1-F8
3
Devre Kesici
1489-A2D130
1
1489-A2D130
2
1489-A2D130
3
Devre Kesici Kilidi
1489-AALOA
1
1489-AALOA
2
1489-AALOA
3
(110 inç)
Montaj Arabası
20-750-CART1-F8
EMC Çekirdeği
Kontrol potunun sürücüden 23 m’ye (75 fit)
kadar bir uzaklığa monte edilmesi için
donanım, fiber-optik ve güç kaynağı kabloları.
Kontrol potunun sürücüye bağlanması için.
Önemli: Uzağa Montaj Seti siparişi verildiyse
gerekli değildir.
Sürücü montajını ve sökülmesini kolaylaştıran
tekerlekli bir montaj arabası.
İnvertör bölümü çıkışı için ortak mod çekirdek
seti. AC Girişli veya Ortak DC Girişli sürücüler
için. Sadece EN 61800-3 ile uyumlu
montajlarda.
Kontrol Transformatörü Aşırı Yük Koruması –
Ortak DC Girişli sürücüler için gereklidir,
bkz. sayfa 20.
Boy 8 eşdeğeri 24 V DC kablo demeti her sürücü birimi ile birlikte gönderilir.
Bu set, UL standart montajlarda gereklidir.
Bu, tavsiye edilen bir settir.
Bu set gereklidir.
Kontrol potu sürücüye monte edilirken gereklidir.
20-750-PH1-F8 ve 20-750-FBCL1-F8, sürücüye monte edilen kontrol potu için kullanılır. Eğer kontrol podu 23 m’ye (75 fit) kadar bir uzaklığa monte edilecekse,
bunların yerine 20-750-RPD1-F8 setini sipariş edin.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
(3)
(2) (4)
(3)
(5)
(5) (6)
(3)
(2)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
➎ Gösterilmiyor
Boy 8
➌
➏
➊
➐
Power
➋
755
➌
➑
➍
➎
Boy 9
➌
➒
➊
➋
➓
➌
➍
➎
Boy 10
➌
➊
➋
➌
➍
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
15
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Montaj Aletleri
Aletlerin ve/veya donanım komponentlerinin açık sürücü gruplarının içine düşmemesi
için dikkatli olunmalıdır. Tüm aletler ve/veya donanım komponentleri sürücü
gruplarından ve panolardan kaldırılmadan sürücüye enerji vermeyin.
ÖNEMLİ
Bu liste, sürücü montajı için gerekli aletleri kapsar.
Alet Açıklaması
ESD-korumalı iş yeri
Detaylar
Çalışma yüzeyi, Zemin kaplama, koltuk ve yer bağlantıları
ESD-korumalı giysiler
Bileklik, ayakkabılar, tulum (ceket)
Alyen anahtar
5 mm
Alyen anahtar uzatması
254 mm (10 inç)
Yassı tornavida
5 mm (0,19 inç), 6,4 mm (0,25 inç), 9,5 mm (0,375 inç), #1, #2
Altı kanallı tornavida/uç
#15, #20, #25, #40, #45
Altıgen lokma anahtarı
7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 18 mm
Kombine anahtar
10 mm, 17 mm
Yıldız (Phillips®) tornavida/uç(1)
#2, 492-C
Pozidriv® (1)
#2
Tork anahtarı
1...12 N•m (8,8…106 lb•inç)
Tork anahtarı
6...50 N•m (53…443 lb•inç)
Dışarı Çıkarma Arabası
20-750-CART1-F8
Not: Dışarı çıkarma arabası, sürücü grubunun panodan sökülmesi için gereklidir.
(1) Phillips ve Pozidriv, Phillips Screw Company’nin tescilli ticari markalarıdır.
Pano Gereklilikleri
Doğru montaj için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır.
Boy 8
Boy 9
Boy 10
Genişlik
800 mm (31,5 inç) min.
1600 mm (63,0 inç) min.
2400 mm (94,5 inç) min.
Derinlik
600 mm (23,6 inç) min.
Yükseklik
2200 mm (86,6 inç) min.
Ağırlık
Pano, sayfa 36’da belirtilen toplam ekipman ağırlığını destekleyebilmelidir.
Konstrüksiyon
EN60439-1’e göre
Baralar
DİKKAT: Sürücü hasarına karşı koruma sağlamak için, güç kablolarını sürücü
güç terminallerine doğrudan BAĞLAMAYIN. Güç kabloları, sürücü güç
terminallerine takılmış olan baralara bağlanmalıdır.
Güç kabloları, sürücü güç terminallerine (bkz. sayfa 47), sayfa 6 ve sayfa 7’de
gösterilen Saha terminal setleri ile veya aşağıdaki teknik özelliklere sahip
malzemeler kullanılarak bağlanır:
• Malzeme: CDA 110 Bakır
• Minimum Kesit: Sürücü gücünün her 100 Amperi için 80,7 mm2
(0,125 inç2).
16
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Buna ek olarak, bara aşağıdaki şekilde gösterilen biçimde desteklenmelidir.
Güç Terminali
T45 – M10 x 35 mm SEMS
22,4 N•m (200 lb•inç)
Bara
Sürücü
305 mm (12,0 inç) içinde destek
Çevresel Gereklilikler
Sürücü, sayfa 17…20’de açıklanan şekilde, dış ortam sıcaklığı 40 °C olan ve çevre
hava akışı bulunan bir panoya monte edilmelidir.
Ayrıntılı özellikler ve sınıflandırmalar için PowerFlex 750-Serisi Teknik Verileri,
yayın 750-TD001’e bakın.
Soğutma Hava Akışı ve Havalandırma – IP20, NEMA Tip 1 Panolar
DİKKAT: Aşırı ısının yol açtığı ekipman hasarına karşı koruma sağlamak için,
daima uygun hava akışı sağlanmalıdır. Aşağıdaki sayfalarda bulunan
talimatlara bakın.
PowerFlex 755 sürücü, sürücü güç soğutma ile pano soğutmadan oluşan bir çift
hava akışı sistemi için tasarlanmıştır. Sürücü hava akış cihazı, açık tip bir sürücü
için pano görevi de gören bir kanal yoluyla sürücü güç soğutma tertibatı için
yüksek hızlı bir hava akışı sağlar. Pano soğutma gereklilikleri, belirtilen şekilde
karşılanmalıdır.
Sürücü dikey olarak monte edilirken, pano kapağında şekilde gösterilen biçimde
hava giriş delikleri sağlanmalıdır. Pano içinde yeterli soğutma sağlamak için,
Şekil 1’de verilen toplam alan boyutlarına ve gelen hava akışı konumuna
uyulmalıdır. Tek sürücü birimlerinin yatay montaj detayları sayfa 26’da yer
almaktadır.
Pano içindeki soğutma düzenlemeleri, çıkan sıcak havanın gelen temiz
havayla karışmasını önleyecek şekilde yapılmalıdır.
Isı Yayılımı
Pano
Pano Soğutması
Sürücü Güç Soğutması
Toplam (sürücü tamamen kapalı
olduğu takdirde)
8
2000 Watt
8200 Watt
10.200 Watt
9
4000 Watt
16.400 Watt
20.400 Watt
10
6000 Watt
24.600 Watt
30.600 Watt
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
17
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 1 – Çift Hava Akışı Sistemi
Havalandırma Gereklilikleri
➍
➋
No.
Serbest Alan
➊
780 cm2
Açıklama
2
(120,9 inç )
(1)
➋
Pano Fanları
➌
Aşağıdaki ’Önemli’ açıklamasına
bakın
➍
811,6 cm2 (125,8 inç2)
Pano
Soğutması
Sürücü Güç
Soğutması
(1) Pano fanları gereklidir ve Şekil 5’te gösterilen performansı
karşılamaları ya da bunun üstüne çıkmaları gerekmektedir. Buna
ek olarak, fanlar kapak üzerinde olabildiğince yüksek bir noktaya
monte edilmeli ve sürücü grubunun ön kısmı ile hizalanmalıdır.
➊
Sürücü Güç Soğutması
Pano Soğutması
➌
Opsiyonel kapak ve giriş filtresi ile gösterilmiştir.
ÖNEMLİ
Dikey montaj uygulamalarında, sürücü üzerindeki conta ile pano kapağının iç
tarafı arasına takılacak bir kanal bölümü hazırlanmalıdır. Kullanılan panoya
bağlı olarak, panodaki sürücü montaj konumu (çekme) 12,7...54,5 mm
(0,50...2,13 inç) arasında olabilir. Yeterli Kontrol Potu erişimi sağlamak için,
sürücünün kapağın arkasındaki azami çekmesi 54,5 mm (2,13 inç) olabilir.
Kanal, sürücü güç soğutma havasının pano soğutma havasına karışmasını
önlemek için contaya temas etmeli ve contayı hafifçe sıkıştırmalıdır. Şekil 2’de
verilen boyutlara bakın.
Şekil 2 – Giriş Kanalı Detayları
46,7
(1,84)
Conta
Üst Havalandırma
Açıklığı
114,3
(4,50)
451,0
(17,75)
Kanal
(Kullanıcı
tarafından temin
edilir)
45°
87,2
(3,43)
410,5
(16,16)
Anlaşılabilirlik açısından filtre gösterilmemiştir
18
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Kapak kapandığında, kanal
contaya temas etmelidir
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 3 – Çıkış Kanalı Seti (20-750-DUCT2-F8) Detayları
Çıkış Kanalı seti, üst montaj
braketine takılır ve sürücü ünitesi
içeri alınmadan önce monte
edilmelidir.
Kullanıcı tarafından temin edilen
kanal panonun üst kısmına takılır
ve kanal seti ile eşleşir. Kanalı
adaptöre bağlamak için uygun
boyda M6 vidalar kullanın.
PE
PE
T40 – M8
11,3 N•m (100 lb•inç)
Şekil 4 – Çıkış Kanalı Seti (20-750-DUCT2-F8) Boyutları
M6 Delik – 14 yer
Tork 5,1 N•m (45 lb•inç)
181,00 (7,126)
168,00 (6,614)
84,00 (3,307)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
428,50 (16,870)
441,50 (17,382)
350,60 (13,803)
259,70 (10,224)
168,80 (6,646)
77,90 (3,067)
13,00 (0,512)
0,00 (0,000)
0,00 (0,000)
13,00 (0,512)
19
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Pano Fanları
Pano fanları gereklidir ve her biri 1,27 mm (0,05 inç) H2O statik basınçla
10,76 CMM’de (380 CFM) çalışan iki fan için Şekil 5’te gösterilen performansı
karşılamaları ya da aşmaları gerekmektedir.
Şekil 5 – Fan Performansı (yuva başına)
Akış oranı (CMM)
0,00
2,55
5,09
7,64
10,19
12,75
0,98
25,0
60 Hz
20,0
0,78
15,0
0,59
10,0
0,39
Statik Basınç (InAq)
Statik Basınç (mmAq)
50 Hz
Şekil 1’de belirtilen havalandırma
gereklilikleri ile tipik pano basıncı
0,20
5,0
0,00
0,00
0,00
90,0
180,0
270,0
360,0
450,0
Akış oranı (CFM)
Pano fanlarına, sürücü grubunun üst kısmında yer alan Kontrol
Transformatöründen beslenebilir. Transformatör, pano fanlarına yeterli güç
(240 VA/yuva) temin edecek şekilde sürücüye ve sürücü hava akış cihazına
230 V AC (±%10) güç sağlar. Pano fanları için terminal noktası, sürücü
grubunun sağ tarafındaki TB2 terminal bloğundadır (bkz. Şekil 6).
• Tavsiye edilen kablo, 1,3 mm2 (16 AWG) kalaylı bakır örgülü,
PVC yalıtımlı, 600 V, 105 °C iletkendir.
• Tavsiye Edilen Konnektör; Phoenix P/N 1757019, 5,08 mm aralık,
2-pozisyonlu, 12 A, 250 V, 24…12 AWG’dir.
Kontrol Transformatörüne erişmek için, PowerFlex 750-Serisi Donanım Servis
Kılavuzu, yayın 750-TG001’e bakın. Transformatör primer gerilimini seçmek ya
da karşılaştırmak için, bkz. sayfa 41.
Ortak DC Girişli sürücüler için, kullanıcı aşağıdakileri sağlamalıdır:
1. Pano fanları için sürücüye giden elektrik gücü ve
2. sürücü kontrol transformatörü için aşırı yük koruması. Aşırı yük cihazı,
120/240 V AC, 50/60 Hz, 8,3/4,2 A, 1 kVA için uygun olmalıdır.
Allen-Bradley devre kesici – katalog numarası 1489-A2D130 – kabul
edilebilir. Bir devre kesici kilidi de (1489-AALOA) mevcuttur.
İlave bilgi için, PowerFlex 750-Serisi Montaj Talimatları, yayın 750-IN001’e
bakın. “120 V/240 V AC Güç Kaynağı Bağlantıları – Ortak DC Girişli
Sürücüler” bölümüne bakın.
20
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
DİKKAT: Bir sürücüye servis yaparken elektrik çarpması tehlikesini önlemek
için, harici 120/240 V güç kaynağının Kilitlenmesi/Etiketlenmesi gereklidir.
Ortak bara ön şarj emniyet şalterinin kilitlenmesi ve etiketlenmesi, sürücüye
servis yaparken tek başına yeterli koruma sağlayamaz.
Şekil 6 – Pano Fanları için Terminal Bloğu – TB2
AC Girişli Sürücü
Ortak DC Girişli Sürücü
=
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
TB2
TB2
Düz
0,5 N•m (4,5 lb•inç)
Düz
0,5 N•m (4,5 lb•inç)
TB2 Terminal Bağlantıları
Sürücü
Terminal
Ad
Açıklama
Şerit Uzunluğu
AC Girişli
Sürücü
1
Açtırma Bobini
Kom.
Kullanmayın
–
2
Açtırma Bobini N.O.
3
Fan
Pano fanları için 240 V AC, 240 VA
4
Fan
7,0 ±0,5 mm
(0,28 ±0,02 inç)
1
120 V UPS Kontrol
Güç Girişi
Kullanmayın
–
120/240 V Kontrol
Güç Girişi
Kontrol Gücü (kullanıcı tarafından
temin edilir) – 120/240 V AC, 50/60 Hz,
8,3/4,2 A, 1 kVA
7,0 ±0,5 mm
(0,28 ±0,02 inç)(1)
5
Fan
Pano fanları için 240 V AC, 240 VA
6
Fan
7,0 ±0,5 mm
(0,28 ±0,02 inç)(2)
Ortak DC
Girişli Sürücü
2
3
4
(1) Kontrol ve Giriş/Çıkış kablo tavsiyeleri için sayfa 59’a bakın.
(2) Kablo tavsiyeleri için sayfa 20’ye bakın.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
21
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Sürücü Topraklaması
Sayfa 6 ve sayfa 7’de gösterilen İnvertör (AC Çıkış) ve Konvertör (AC Giriş)
terminal setleri ile birlikte bir PE terminal noktası temin edilir.
Montaj/delme tavsiyeleri, sayfa 39 ve sayfa 40’ta verilmiştir.
PE terminal noktası, yerel yönetmeliklere göre montaj sahasındaki harici bir
topraklamaya bağlanmalıdır. Sürücü grubundan gelen bir topraklama kablosunu,
Şekil 7’de gösterilen topraklama konumuna bağlayın. Topraklama kablosu
bakırdan yapılmış olmalıdır.
Ortak DC giriş setleri, EN 61800-5-1 ile uyumlu değildir.
Şekil 7 – Sürücü Topraklaması
AC Giriş
Ortak DC Giriş
Toprak
İrtibat Bandı
Motora
Gelen Toprak
Üst Kablo Girişi için
Topraklama Konumu
(Konvertör Terminal Seti)
PE
PE
M10
22,6 N•m (200 lb•inç)
Ortak Bara Ön Şarj Terminal
Seti için DC Girişi, İnvertör
(AC Çıkış) Terminal Setine
bağlanır
M6
5,1 N•m (45 lb•inç)
M6
5,1 N•m (45 lb•inç)
PE
PE
PE
İnvertör (DC Bara) Terminal
Seti, İnvertör (AC Çıkış)
Terminal Setine bağlanır
Alt Kablo Girişi için
Topraklama Konumu
(İnvertör Terminal Seti)
Alt Kablo Girişi için
Topraklama Konumu
(İnvertör Terminal Seti)
Toprak
İrtibat Bandı
PE
M10
22,6 N•m (200 lb•inç)
Gelen Toprak
22
PE
Toprak
İrtibat Bandı
M10
22,6 N•m (200 lb•inç)
Motora
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Gelen Toprak
Motora
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
CE Uyumluluğu
ÖNEMLİ
Operatör güvenliği ve CE uyumluluğu için ilave güvenlik koruyucusu/
koruyucuları gereklidir.
Alçak Gerilim Direktifine ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifine uygunluk,
Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan uyumlaştırılmış Avrupa
Normu (EN) standartları kullanılarak gösterilmiştir. PowerFlex 750-Serisi
sürücüler, bu dokümana göre monte edildiklerinde aşağıda belirtilen
EN standartlarına uygundur.
CE Uygunluk Beyanları, çevrimiçi olarak aşağıdaki adreste mevcuttur:
www.rockwellautomation.com/products/certification/
Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC)
• EN 61800-5-1 Değişken hızlı elektrikle çalışan sürücü sistemleri –
Kısım 5-1: Güvenlik gereklilikleri – Elektrik, termal ve enerji.
EMC Direktifi (2004/108/EC)
• EN 61800-3 Değişken hızlı elektrikle çalışan sürücü sistemleri –
Kısım 3: EMC ürün standardı, özel test yöntemleri dahil.
Genel Hususlar
• Sürücüler, CE uyumluluğu için, bu dokümanda verilmiş olan hem
EN 61800-5-1 hem de EN 61800-3 ile ilgili montaj gerekliliklerini
karşılamalıdır.
• PowerFlex 750-Serisi AC Sürücüler, EMC uygulamalarına ve bu
dokümanda verilmiş talimatlara uygun olarak monte edildiklerinde
EN 61800-3’ün EMC gerekliliklerini karşılar. Bununla birlikte, bir çok
faktör komple bir makinenin veya tesisatın EMC uyumluluğunu
etkileyebilir ve sürücünün kendisinin uyumlu olması, tüm uygulamaların
uyumlu olmasını sağlamaz.
• PowerFlex 750-Serisi sürücüler, konutlara güç sağlayan alçak gerilimli
genel şebekelerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ek önlemleri
olmadan bu şebekelerde kullanılmaları durumunda, radyo frekansı
parazitlerinin oluşması beklenebilir. Bu dokümandaki montaj
gerekliliklerine ek olarak, parazitin önlenmesi için ek hat filtreleri ve
panolar gibi önlemlerin alınmasından montajı yapan kişi sorumludur.
• Özel yüksek frekans emisyon limitleri ile ilgili ek azaltma gereklilikleri
Tablo 1, sayfa 25’te verilmiştir.
• PowerFlex 750-Serisi sürücüler, AC besleme sisteminde harmonik akım
emisyonları üretir. Alçak gerilimli bir genel şebekede çalıştırıldığında,
dağıtım şebekesi operatörünün geçerli gerekliliklerinin karşılanması
montajı yapan kişinin ya da kullanıcının sorumluluğundadır. Şebeke
operatörüne ve Rockwell Automation’a danışmak gerekebilir.
DİKKAT: PowerFlex 750-Serisi sürücüler, tesisattaki diğer ekipmanlar
için koruma sağlamak amacıyla, koruyucu topraklama iletkeninde,
A veya AC tipi RCD’lerin (artık akım ile çalışan koruyucu cihazlar) ya da
RCM’lerin (artık akım ile çalışan izleme cihazları) kapasitesini
düşürebilecek DC akımı üretir.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
23
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
EN 61800-5-1 ve Alçak Gerilim Direktifi ile ilgili Montaj Gereklilikleri
• 690 V’a kadar olan gerilimlerde PowerFlex 750-Serisi sürücüler, bir
“köşeden topraklamalı” besleme sisteminde ve 2000 m’ye (6562 fit) kadar
(2000 m dahil) olan rakımlarda diğer ortak besleme sistemlerinde
kullanıldığında CE LV Direktifi ile uyumludur.
• 2000 m (6562 fit) ile maksimum 4800 m (15.748 fit) arasındaki
rakımlarda, 480 V’a kadar olan gerilimlerde PowerFlex 750-Serisi
sürücüler, CE LV Direktifine uyumluluğu korumak amacıyla bir “köşeden
topraklamalı” besleme sisteminden beslenmeyebilir. PowerFlex 750-Serisi
AC Sürücü Teknik Verileri, yayın 750-TD001’de, rakım gerilim oranı
azaltma eğrileri verilmiştir.
• NEMA/UL Açık Tip sürücüler, elektrik çarpmasına karşı koruma
açısından CE uyumlu olmaları için ek bir panoya monte edilmelidir.
• PowerFlex 750-Serisi sürücüler, koruyucu topraklama iletkeninde
3,5 mA AC ve/veya 10 mA DC değerini aşan bir kaçak akım üretir.
Uygulamada kullanılan koruyucu topraklama iletkeni için minimum
boyut, yüksek korumalı topraklama iletkeni gerektiren akıma sahip
ekipmanlar ile ilgili yerel güvenlik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
EN 61800-3 ve EMC Direktifi ile ilgili Montaj Gereklilikleri
• Sürücü, sayfa 45’te açıklanan şekilde topraklanmalıdır.
• Motora giden çıkış güç kablolaması için, %75 veya üzerini kapsayan örgülü
blendaja sahip bir kablo kullanılmalıdır veya kablolar metal bir kondüvi
içerisine yerleştirilmeli veya eşdeğer bir blendaj sağlanmalıdır. Sürücü
panosundan motor panosuna kadar sürekli blendaj sağlanmalıdır. Motor
kablosu blendajının (veya kondüvinin) her iki ucu, düşük empedanslı bir
toprak bağlantısı ile sonlandırılmalıdır.
• Motor kablosunun sürücü ucunda, blendajı PE Topraklama Barasında
sonlandırın.
• Motor ucunda, motor kablosu blendajı veya kondüvi, motora bağlanmış
olan bir topraklamalı motor terminal kutusu içerisine uygun bir şekilde
monte edilmiş olan blendajlı bir konnektörde sonlanmalıdır. Motor
terminal kutusu kapağı takılıp topraklanmalıdır.
• Sürücüye giden tüm kontrol (Giriş/Çıkış) ve sinyal kablolaması için, %75
veya üzerini kapsayan örgülü blendaja sahip bir kablo kullanılmalıdır veya
kablolar metal bir kondüvi içerisine yerleştirilmeli veya eşdeğer bir blendaj
sağlanmalıdır. Blendajlı kablo kullanıldığında, sadece kablo blendajının
sürücü ucu düşük empedanslı bir toprak bağlantısı ile sonlandırılmalıdır.
Kablo blendajı, bir kondüvi plakası veya elektrik kutusu ile birlikte
blendajlı bir konnektör kullanılarak sonlandırılabilir veya blendaj bir
“EMC plakasına” kelepçelenebilir.
• Motor kablolaması, mümkün olan yerlerde kontrol ve sinyal
kablolamasından ayrılmalıdır.
• Maksimum motor kablosu uzunluğu, özel standart ve montaj ortamı için
radyo frekansı emisyon sınırlarına uyumluluk amacıyla, Tablo 1’de
belirtilen maksimum uzunluğu aşmamalıdır.
• Tablo 1’de belirtilen şekilde, PowerFlex 750-Serisi sürücülerin bazı
modelleri için giriş gücüne ve motor kablolamasına EMC çekirdekleri
uygulanmalıdır.
24
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
• Sürücü, bir TN veya TT sistemi gibi topraklanmış bir besleme sistemden
beslenmelidir ve sürücüdeki PE-A ve PE-B bağlantı kabloları takılmış
olmalıdır. PowerFlex 750-Serisi Montaj Talimatları, yayın 750-IN001’deki
Sürücü Güç Bağlantı Kablosu Yapılandırması bölümüne bakın.
• IP00 ve NEMA/UL Açık Tip sürücüler, EN 61800-3’e uyumluluk
sağlamak için uygun ek EMC panolarına monte edilmelidir.
Tablo 1 – PowerFlex 750-Serisi RF Emisyon Uyumluluğu ve Montaj Gereklilikleri
Standart / Limitler
EN61800-3 Kategori C1
EN61000-6-3
CISPR11 Grup 1 Sınıf B
EN61800-3 Kategori C2
EN61000-6-4
CISPR11 Grup 1 Sınıf A
(giriş gücü  20 kVA)
EN61800-3 Kategori C3
(I 100 A)
CISPR11 Grup 1 Sınıf A
(Giriş gücü >20 kVA)
EN61800-3 Kategori C3
I >100 A
Boy 8 – AC Giriş
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği ile.(2)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği ile.(2)
Boy 9 – AC Giriş
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(3)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(3)
Boy 10 – AC Giriş
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(3) Kapak blendaj
seti monte edilmiştir.
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(3) Kapak blendaj
seti monte edilmiştir.
Boy 8…9 – Ortak DC Giriş
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(4)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(4)
Boy 10 – Ortak DC Giriş
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
Ek azaltma önlemleri ile
uyumluluk mümkündür
(Fabrikaya danışın)
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(4) Kapak blendaj
seti monte edilmiştir.
30 m motor kablosu limiti(1),
çıkış çekirdeği(2) ve giriş
çekirdeği ile.(3) Kapak blendaj
seti monte edilmiştir.
Sürücü Panosu
Katalog Numarası
Daha Sıkı Limitler
Daha Az Sıkı Limitler
(1) Diğer müşterilere güç sağlayan alçak gerilim güç hatlarından değil, ayrı bir güç transformatörü veya jeneratörü tarafından güç sağlanan endüstriyel bir güç şebekesinden
güç almak üzere tasarlanmıştır.
(2) EMC set numarası 20-750-EMCCM1-F8. Set, bir çekirdek içerir. Her bir sürücü grubu, bir EMC seti gerektirir. Bir Boy 8 sürücüsü için bir set, bir Boy 9 sürücüsü için iki set, bir
Boy 10 sürücüsü için üç set sipariş edin.
(3) EMC set numarası 20-750-EMCCM1-F9. Set, bir çekirdek içerir. Her sürücü grubu, bir EMC seti gerektirir. Bir Boy 9 sürücüsü için iki set, bir Boy 10 sürücüsü için üç set sipariş
edin.
(4) 20-750-CBPEMCCM1-F8 numaralı EMC seti, sonlandırma setine dahildir.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
25
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Yatay Montaj Kuralları –
Sadece Tek Sürücü Birimi
Alt panelin esnemesini engellemek için, panelin alt tarafına, her uzun kenarın altı
boyunca destek parçaları eklenmelidir.
Şekil 8 – Açık Tip Sürücü – Yatay Montaj
Konvertör (AC Giriş)
Terminal Seti
Opsiyonel İnvertör (DC Bara)
Terminal Seti
İnvertör (AC Çıkış)
Terminal Seti
Alt Giriş Kanalı Seti
Şekil 9 – Alt Giriş Kanalı Seti Boyutları
M6 x 1 – 18 yer
325,00 (12,795)
312,00 (12,283)
287,00 (11,299)
207,00 (8,150)
127,00 (5,000)
47,00 (1,850)
26
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
367,00 (14,450)
382,00 (15,039)
302,60 (11,913)
223,20 (8,787)
143,80 (5,661)
64,40 (2,535)
15,00 (0,591)
0,00 (0,000)
0,00 (0,000)
16,00 (0,630)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Yatay Montaj için Güç Düşümü Kuralları – Üç Faz Giriş/Çıkış, Sadece Boy 8
Hafif Çalışma
50/60 Hz
Giriş
Çıkış
Katalog
Kodu Volt Amper Volt
Normal Çalışma
50/60 Hz
Giriş
Çıkış
Amper Güç
Volt Amper Volt
Ağır Çalışma
50/60 Hz
Giriş
Çıkış
Amp
er
Güç
Volt Amper Volt
Amper Güç
380…400 V AC Üç Faz Giriş, 2 kHZ Taşıyıcı Frekans
C460
400 450
0-400 439
200 KW 400 450
0-400 439
200 KW 400 321
0-400 313
160 KW
C540
400 488
0-400 475
224 KW 400 488
0-400 475
224 KW 400 381
0-400 371
200 KW
C567
400 511
0-400 497
250 KW 400 511
0-400 497
250 KW 400 394
0-400 384
200 KW
C650
400 625
0-400 609
315 KW 400 625
0-400 609
315 KW 400 450
0-400 439
224 KW
C750
400 665
0-400 647
355 KW 400 665
0-400 647
355 KW 400 488
0-400 475
250 KW
C770
400 694
0-400 676
355 KW 400 694
0-400 676
355 KW 400 536
0-400 522
300 KW
480V AC Üç Faz Giriş, 2 kHZ Taşıyıcı Frekans
D430
480 387
0-460 394
300 HP 480 387
0-460 394
300 HP 480 295
0-460 301
200 HP
D485
480 435
0-460 443
350 HP 480 435
0-460 443
350 HP 480 330
0-460 336
250 HP
D545
480 470
0-460 479
400 HP 480 470
0-460 479
400 HP 480 362
0-460 369
250 HP
D617
480 567
0-460 577
450 HP 480 567
0-460 577
450 HP 480 387
0-460 394
300 HP
D710
480 610
0-460 622
500 HP 480 610
0-460 622
500 HP 480 435
0-460 443
350 HP
D740
480 639
0-460 650
550 HP 480 639
0-460 650
550 HP 480 492
0-460 501
400 HP
600V AC Üç Faz Giriş, 2 kHZ Taşıyıcı Frekans
E295
600 272
0-600 288
250 HP 600 272
0-600 288
250 HP 600 208
0-600 220
200 HP
E355
600 302
0-600 320
300 HP 600 302
0-600 320
300 HP 600 226
0-600 239
200 HP
E395
600 332
0-600 352
350 HP 600 332
0-600 352
350 HP 600 251
0-600 266
250 HP
E435
600 352
0-600 373
350 HP 600 352
0-600 373
350 HP 600 272
0-600 288
250 HP
E460
600 390
0-600 413
400 HP 600 390
0-600 413
400 HP 600 302
0-600 320
300 HP
E510
600 416
0-600 441
450 HP 600 416
0-600 441
450 HP 600 325
0-600 344
350 HP
690V AC Üç Faz Giriş, 2 kHZ Taşıyıcı Frekans
F265
690 252
0-690 267
250 KW 690 252
0-690 267
250 KW 690 164
0-690 174
186 KW
F330
690 283
0-690 300
300 KW 690 283
0-690 300
300 KW 690 203
0-690 215
200 KW
F370
690 313
0-690 332
335 KW 690 313
0-690 332
335 KW 690 235
0-690 249
250 KW
F415
690 351
0-690 373
375 KW 690 351
0-690 373
375 KW 690 283
0-690 300
300 KW
F460
690 382
0-690 405
400 KW 690 382
0-690 405
400 KW 690 286
0-690 304
315 KW
F500
690 404
0-690 429
425 KW 690 404
0-690 429
425 KW 690 316
0-690 335
350 KW
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
27
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Boyutlar
Çıkış Kanalı Seti
olmadan Yükseklik
15,9 (0,63) çap.
Kaldırma için, 2 Yer
474,3 (18,67)
487,0 (19,17)
375,9 (14,80)
Çıkış Kanalı Seti
ile Yükseklik
13,0 (0,51)
0,3 (0,01)
288,4 (11,36)
195,4 (7,69)
0,4 (0,02)
Şekil 10 – Sürücü Birimi Boyutları – AC Giriş
Çıkış Kanal
Seti
2063,7 (81,25)
2012,4 (79,23)
1983,8 (78,10)
1922,6 (75,69)
12,0 (0,47) x
16,0 (0,63)
12,5 (0,49)
1846,6 (72,70)
R/L1
1855,8 (61,56)
S/L2
60,0 28,6
(2,36) (1,13)
M8 x 1,25
Sabit Montaj
Bağlantısı, 10 Yer
1718,6 (67,66)
1654,6 (65,14)
1590,6 (62,62)
9,5 (0,38)
T/L3
1563,6 (61,56)
1513,6 (59,59)
R/L1, S/L2, T/L3
TESTPOINTS
DC-
11,0 (0,43) x
17,0 (0,67)
+DC
1248,7 (49,16)
DC
(+)
11,8 (0,46)
DC+
DC (+
Sabit Kanal
Arayüz
Donanımı,
4 Yer
DC (+
1120,6 (44,12)
DC
(-)
-DC
DC (-
DC (-
88,9 30,0
(3,50) (1,18)
U/T1
U/
T1
973,5 (38,33)
V/
T2
808,4 (31,83)
W/
T3
643,3 (25,33)
V/T2
6,4 (0,25)
+DC, -DC
11,0 (0,43) x
17,0 (0,67)
W/T3
12,0 (0,47)
409,7 (16,13)
57,2 30,0
(2,25) (1,18)
9,5 (0,38)
129,7 (5,11)
U/T1, V/T2, W/T3
0,0 (0,00)
Soldan Görünüş
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
28
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
474,0 (18,66)
486,6 (19,16)
12,7 (0,50)
0,0 (0,00)
424,9 (16,73)
316,4 (12,46)
185,9 (7,32)
0,0 (0,00)
0,0 (0,00)
0,0 (0,00)
Önden Görünüş
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
474,3 (18,67)
487,0 (19,17)
15,9 (0,63) çap
Kaldırma için, 2 Yer
375,9 (14,80)
Çıkış Kanalı Seti ile
Yükseklik
13,0 (0,51)
0,3 (0,01)
0,4 (0,02)
Çıkış Kanalı Seti
olmadan Yükseklik
288,4 (11,36)
Şekil 11 – Sürücü Birimi Boyutları – Ortak DC Giriş
Çıkış Kanalı Seti
2063,7 (81,25)
2012,4 (79,23)
1983,8 (78,10)
1922,6 (75,69)
1855,8 (61,56)
1718,6 (67,66)
+DC
M8 x 1,25
Sabit Montaj
Bağlantısı, 10 Yer
1654,6 (65,14)
1590,6 (62,62)
11,0 (0,43) x
17,0 (0,67)
-DC
1563,6 (61,56)
1513,6 (59,59)
Sabit Kanal
Arayüz
Donanımı,
4 Yer
11,8 (0,46)
88,9 30,0
(3,50) (1,18)
Opsiyonel EMC Çekirdeği
(20-750-EMCCM1-F8)
monte edilmiş olarak
gösterilmiştir.
U/T1
6,4 (0,25)
973,5 (38,33)
+DC, -DC
V/T2
808,4 (31,83)
11,0 (0,43) x
17,0 (0,67)
12,0 (0,47)
643,3 (25,33)
W/T3
57,2 30,0
(2,25) (1,18)
409,7 (16,13)
9,5 (0,38)
U/T1, V/T2, W/T3
129,7 (5,11)
0,0 (0,00)
474,0 (18,66)
486,6 (19,16)
0,0 (0,00)
12,7 (0,50)
0,0 (0,00)
424,9 (16,73)
316,4 (12,46)
185,9 (7,32)
0,0 (0,00)
0,0 (0,00)
Soldan Görünüş
Önden Görünüş
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
29
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 12 – Montaj ve Sonlandırma Setleri ile birlikte Toplam Boyutlar – Boy 8 AC Giriş
5,0 mm (0,2 inç) – 4 yer
11,3 N•m (100 lb•inç)
777,9
(30,63)
Çıkış Kanalı Seti olmadan
gösterilmiştir
Çıkış Kanalı Seti
1978,8 (77,91)
1728,6 (68,05)
1619,8 (63,77)
1600,6 (63,02)
2111,8
(83,14)
1472,6 (57,98)
2065,6
(81,32)
2145,0
(84,45)
1228,3 (48,36)
2035,2
(80,13)
1100,0 (43,31)
953,1 (37,52)
788,0 (31,02)
623,0 (24,53)
466,0 (18,35)
236,0 (9,29)
119,2 (4,69)
0,0 (0,00)
420,5
(16,56)
Kabin Direğinin
Dışında
54,4 (2,14)
Maks. Geri Gitme
Önden Görünüş
5 mm Altıgen Anahtar (Alyen) – 10 yer
11,3 N•m (100 lb•inç)
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
30
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
93,9 (3,70)
403,9 (15,90)
Sağdan Görünüş
0,0 (0,00)
17,0 (0,67)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 13 – Montaj ve Sonlandırma Setleri ile birlikte Toplam Boyutlar – Boy 8 Ortak DC Giriş
777,9
(30,63)
5,0 mm (0,2 inç) – 4 yer
11,3 N•m (100 lb•inç)
Çıkış Kanalı Seti olmadan
gösterilmiştir
1978,8 (77,91)
1619,8 (63,77)
2111,8
(83,14)
2035,2
(80,13)
1228,3 (48,36)
1100,0 (43,31)
953,1 (37,52)
788,0 (31,02)
623,0 (24,53)
466,0 (18,35)
236,0 (9,29)
119,2 (4,69)
0,0 (0,00)
0,0 (0,00)
420,5
(16,56)
309,9
(12,20)
93,9
(3,70)
Sağdan Görünüş
Önden Görünüş
5 mm Altıgen Anahtar (Alyen) – 10 yer
11,3 N•m (100 lb•inç)
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
31
32
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
0,0 (0,00)
623,0 (24,53)
788,0 (31,02)
953,1 (37,52)
1100,0 (43,31)
1228,3 (48,36)
1472,6 (57,98)
1600,6 (63,02)
1728,6 (68,05)
420,5
(16,56)
777,9
(30,63)
Önden Görünüş
1577,8
(62,12)
2065,6
(81,32)
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
5 mm Altıgen Anahtar (Alyen)
10 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
2145,0
(84,45)
2111,8
(83,14)
2035,2
(80,13)
5,0 mm (0,2 inç) – 4 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
157,0
(6,18)
Sağdan Görünüş
309,9
(12,20)
0,0 (0,00)
119,2 (4,69)
236,2 (9,30)
466,0 (18,35)
1666,5 (53,80)
1978,8 (77,91)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 14 – Montaj ve Sonlandırma Setleri ile birlikte Toplam Boyutlar – Boy 9 AC Giriş
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
0,0 (0,00)
623,0 (24,53)
788,0 (31,02)
953,1 (37,52)
1100,0 (43,31)
1228,3 (48,36)
420,5
(16,56)
777,9
(30,63)
Önden Görünüş
1577,8
(62,12)
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
5 mm Altıgen Anahtar (Alyen)
10 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
2145,0
(84,45)
2111,8
(83,14)
2035,2
(80,13)
5,0 mm (0,2 inç) – 4 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
Sağdan Görünüş
309,9
(12,20)
157,0
(6,18)
0,0 (0,00)
119,2 (4,69)
236,2 (9,30)
466,0 (18,35)
1666,5 (53,80)
1978,8 (77,91)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 15 – Montaj ve Sonlandırma Setleri ile birlikte Toplam Boyutlar – Boy 9 Ortak DC Giriş
33
34
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
0,0 (0,00)
623,0 (24,53)
788,0 (31,02)
953,1 (37,52)
1100,0 (43,31)
1228,3 (48,36)
1472,6 (57,98)
1600,6 (63,02)
1728,6 (68,05)
420,5
(16,56)
777,9
(30,63)
1577,8
(62,12)
Önden Görünüş
2377,9
(93,62)
2065.6
(81.32)
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
5 mm Altıgen Anahtar (Alyen)
10 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
2145.0
(84.45)
2111.8
(83.14)
2035,2
(80,13)
5,0 mm (0,2 inç) – 4 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
157,0
(6,18)
Sağdan Görünüş
309,9
(12,20)
0,0 (0,00)
119,2 (4,69)
236,2 (9,30)
466,0 (18,35)
1666,5 (53,80)
1978,8 (77,91)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 16 – Montaj ve Sonlandırma Setleri ile birlikte Toplam Boyutlar – Boy 10 AC Giriş
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
0,0 (0,00)
623,0 (24,53)
788,0 (31,02)
953,1 (37,52)
1100,0 (43,31)
1228,3 (48,36)
420,5
(16,56)
777,9
(30,63)
1577,8
(62,12)
Önden Görünüş
2377,9
(93,62)
2035,2
(80,13)
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
5 mm Altıgen Anahtar (Alyen)
10 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
2145,0
(84,45)
2111,8
(83,14)
309,9
(12,20)
157,0
(6,18)
Sağdan Görünüş
5,0 mm (0,2 inç) – 4 yer/yuva
11,3 N•m (100 lb•inç)
0,0 (0,00)
119,2 (4,69)
236,2 (9,30)
466,0 (18,35)
1666,5 (53,80)
1978,8 (77,91)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 17 – Montaj ve Sonlandırma Setleri ile birlikte Toplam Boyutlar – Boy 10 Ortak DC Giriş
35
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Kaldırma
ÖNEMLİ
Doğru pano kaldırma prosedürleri için pano üreticisinin dokümantasyonuna
bakın.
DİKKAT: Olası kişisel yaralanmalara ve/veya ekipman hasarına karşı korunmak
için…
• Sürücüyü veya panoyu kaldırmadan önce, tüm kaldırma donanımının düzgün
bağlandığını kontrol edin.
• Sürücünün, panonun veya kaldırma mekanizmasının herhangi bir parçasının
elektrik yüklü iletkenlerle veya komponentlerle temas etmesine izin vermeyin.
• Montaj konumuna naklederken veya kaldırırken, sürücünün veya panonun
yüksek hızlanmaya veya yavaşlamaya maruz kalmasına izin vermeyin.
• Sürücü veya pano kaldırılırken ve monte edilirken, personelin veya personelin
kol ve bacaklarının sürücünün altında olmasına izin vermeyin.
Yaklaşık maksimum sürücü komponenti ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir.
Komponent
Pot
Ön Şarj ile birlikte Konvertör/DC Giriş
İnvertör
Sürücü Grubu (Açık, IP00)
Ağırlık kg (lb)
AC Giriş
5 (10)
64 (140)
222 (490)
286 (630)
Dikey Kaldırma
Kaldırma Donanımının Takılması
<45°
>1/2 A
A
<45°
>1/2 A
A
36
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Ortak DC Giriş
5 (10)
64 (140)
165 (363)
229 (504)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Sürücü Grubunun Dikey Bir Pozisyona Getirilmesi
ÖNEMLİ
Tam olarak dik (dikey) pozisyona yaklaşıldığında, sürücü grubunun altındaki
tekerleklere dikkat edilmelidir. İstenmeyen hareketleri önlemek için
tekerleklerin bloke edilmesi gerekebilir.
ÖNEMLİ
Montajdan önce nakliye braketlerini çıkarın.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
37
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Yatay Kaldırma
Önerilen Kaldırma Çubuğu (Kullanıcı tarafından temin edilir)
734,0 (28,90)
12,7 (0,50) Çap
6 yer
659,2 (25,95)
47,6 (1,88)
22,2 (0,88)
Önerilen Malzeme: AISI C1018 veya ASTM A36
Sertlik: 66 HRB minimum
Minimum Çalışma Yükü: 318 kg (700 lb)
556,5 (21,91)
69,9 (2,75) Min.
199,6 (7,86)
714,8 (28,14)
1429,4 (56,28)
1585,9 (62,44)
1828,8 (72,00)
12,7 (0,50) Min.
Kaldırma Donanımı
416,9 (16,41)
1585,9 (62,44)
1
2
3
Kaldırma Deliği Açıklamaları
1. 1. DC bağlantı bobinli sürücü.
2. DC bağlantı bobinsiz sürücü, DC bağlantı bobini olmadan sadece invertör veya ortak DC girişli
sürücü.
3. DC bağlantı bobini olmadan sadece invertör.
Sürücü Montajı
Panonun Hazırlanması
DİKKAT: Fiziksel yaralanma ve/veya ekipman hasarlarını önlemek için, panonun
ve sürücü grubunun devrilmeyecek şekilde desteklenmesini sağlayın.
Servis kolaylığı sağlamak için, sürücü grubunun sayfa 10 veya sayfa 14’te
açıklanan Zemin/Ray setleri gibi destek rayları üzerine monte edilmesi önerilir.
Rayları, sayfa 39 veya sayfa 40’ta gösterilen mesafelerle panoya bağlayın. Uygun iç
soğutma hava akışını sağlamak için, yan duvarlara minimum 51 mm (2,0 inç)
montaj açıklığı olması gereklidir.
Sürücü grubu, sayfa 10 veya sayfa 14’te açıklanan Montaj seti kullanılarak
panonun arkasına ya da tam boyutlu kontrol paneline bağlanmalıdır. Set için
önerilen yerleşim ve boyutlar, sayfa 39 veya sayfa 40’ta verilmiştir. Sürücü
grubunun üzerinde, Montaj seti komponentlerinin takılması için braketler
mevcuttur. Montaj seti, güç terminallerine mekanik hasar görmesini önlemek için
gereklidir.
38
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 18 – Boy 8 Delme Boyutları
Tüm delikleri (mik. 34) 9,00 (0,354) çapla delin
Setleri, M8 ya da 5/16 inç vidalar kullanarak kontrol paneline bağlayın.
160,00 (6,299) Referans
1935,28 (76,192)
1821,28 (71,704)
1688,38 (66,472)
1576,27 (62,058)
1462,27 (57,570)
1311,66 (51,640)
1271,66 (50,065)
Alt Panel
Orta Çizgisi
941,66 (37,073)
909,16 (35,794)
771,66 (30,380)
422,42 (16,631)
308,17 (12,133)
192,42 (7,575)
114,00 (4,488)
Referans
4 Yer
78,42 (3,087)
0,00 (0,000)
449,10 (17,681)
399,10 (15,713)
126,25 (4,970)
41,31 (1,626)
0,00 (0,000)
50,00 (1,969)
201,31 (7,926)
100,56 (3,959)
Alt panelin alt kısmı, bu
yüzeyle aynı düzlemde olabilir
ya da olmayabilir.
772,0 (30,39) Referans
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
39
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Şekil 19 – Boy 9 ve 10 Delme Boyutları
Tüm delikleri (mik. 34) 9,00 (0,354) çapla delin
Setleri, M8 ya da 5/16 inç vidalar kullanarak kontrol paneline bağlayın.
160,00 (6,299) Referans
1935,28 (76,192)
1821,28 (71,704)
1688,38 (66,472)
1322,77 (52,078)
1311,66 (51,640)
1271,66 (50,065)
1208,77 (47,590)
Alt Panel
Orta Çizgisi
941,66 (37,073)
909,16 (35,794)
771,66 (30,380)
422,42 (16,631)
308,17 (12,133)
192,42 (7,575)
114,00 (4,488)
Referans
4 Yer
78,42 (3,087)
0,00 (0,000)
449,10 (17,681)
399,10 (15,713)
126,25 (4,970)
41,31 (1,626)
0,00 (0,000)
50,00 (1,969)
201,31 (7,926)
100,56 (3,959)
Alt panelin alt kısmı, bu
yüzeyle aynı düzlemde olabilir
ya da olmayabilir.
772,0 (30,39) Referans
Boyutlar milimetre ve (inç) cinsindendir
40
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Kontrol Transformatörü
Geriliminin Seçilmesi/
Kontrolü
Kontrol transformatörü sürücü grubunun sağ üst bölümünde bulunur ve tipik
olarak giriş gerilimiyle eşleşecek şekilde ayarlanmıştır. Kontrol transformatörü tek
fazlı 240 V dahili kontrol gerilimini, sürücü hava akış cihazı ve pano fanları için
gereken gücü sağlar. Giriş geriliminin sürücü levhasında belirtilen gerilimden
farklı olması durumunda, transformatör bağlantı modüllerinin değiştirilmesi
gerekebilir. Transformatöre erişim sağlamak için, PowerFlex 750-Serisi Donanım
Servis Kılavuzu, yayın 750-TG001’e bakın.
P2
1,8 N•m (16 lb•inç)
Ortak DC Girişli Sürücü
AC Girişli Sürücü
50/60 Hz
H1
X2
50/60 Hz
H1
X3
380/415 V
440/480 V
575/600 V
690 V
H2
H3
120 V
120 V
240 V
240 V
H2
240 V
X2
H4
H5
H3
X1
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
X1
41
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Kontrol Potunun Sürücüye
Monte Edilmesi
Aşağıdaki adımlar, Kontrol Potunun sürücüye monte edilmesi boyunca sizi
yönlendirecektir.
Potu sürücüden 23 m’ye (75 fit) kadar uzak bir konuma monte etmek için, Uzağa
Montaj setini sipariş edin (katalog numarası 20-750-RPD1-F8).
1. Kontrol Potu kapağını gruba bağlayan alttaki iki M4 x 12 mm altı kanallı
vidayı gevşetin, ancak sökmeyin.
2. Kapağı gruba bağlayan üst iki M4 x 12 mm altı kanallı vidayı sökün ve
kapağı çıkarın.
T20 veya F – 6,4 mm (0,25 inç)
1,8 N•m (16 lb•inç)
Gevşetin
3. Kontrol Potu menteşesini, dört adet M4 x 12 mm vidayla konvertör
kontrol panelinin sağ duvarına bağlayın.
x4
T20 veya F – 6,4 mm (0,25 inç)
1,8 N•m (16 lb•inç)
42
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
4. Kontrol Potunun konvertör grubuna geçirin ve arka paneldeki sabit
vidaları sıkın.
T20 veya F – 6,4 mm (0,25 inç)
1,8 N•m (16 lb•inç)
5. Tek yuvalı 24 V kablo demetinin iki pozisyonlu konnektörünü, Fiber
Arayüz Kartı üzerindeki P14 terminaline takın.
6. Fiber optik kablonun bir ucunu, Fiber Arayüz Kartı üzerindeki P1’e
(INV1) bağlayın.
ÖNEMLİ
Fiber optik kablo için minimum iç bükülme yarıçapı
50 mm’dir (2 inç). Daha küçük iç yarıçaplı bükülme
durumları, fiber optik kabloya kalıcı hasar verebilir.
İç bükme yarıçapı azaldıkça, sinyal zayıflaması artar.
P14
Fiber
Arayüz Kartı
P13
P1
INV1
➊
P2
INV2
50 mm
(2 inç)
P3
INV3
➋
➌
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
43
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Fiber Arayüz Kartı Bağlantıları
No.
Ad
Açıklama
➊
Dahili 24 V Güç Bağlantısı
P14 ile TB1 arasındaki bağlantıyı sağlar
➋
Opsiyonel 24 V Bağlantısı
Kullanıcı tarafından sağlanan Harici 24 V Güç Kaynağı (aşağıya bakın)
➌
İnvertör Fiber Optik Bağlantısı
P1 (fiber optik alıcı-verici INV1) ile Güç Katmanı Arayüz Kartı arasındaki
fiber optik kablo
7. 24 V kablo demetinin diğer ucunu, konvertör kontrol paneli sağ duvarında
bulunan konvertör terminal bloğu TB1’e takın.
Konvertör
Sağ Duvarı
TB1
TB
1
8. Fiber kablonun diğer ucunu, invertör kart kafesinde bulunan Güç Katmanı
Arayüz Kartı üzerindeki INV’ye bağlayın. Kablonun fazlalık uzunluğu,
Kontrol Potunun altına sarılabilir.
Güç Katmanı
Arayüz Kartı
Fiber Arayüz
Kartındaki P1’e
(INV1)
9. Kontrol Potu Kapağını tekrar takın.
Opsiyonel Harici Güç Kaynağı
Sürücüye enerji verilmediğinde, harici bir güç kaynağı sürücüye kontrol gücü
sağlar. Birlikte verilen üç pozisyonlu konektörü kullanarak, opsiyonel harici bir
24 V güç kaynağını P13’e bağlayın. Bir sonraki sayfadaki Harici Güç Kaynağı
Bağlantıları bölümüne bakın.
44
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Harici Güç Kaynağı Bağlantıları
Güç Bloğu
AP+
AP–
Sh
Güç Kablolaması
Terminal Ad
Açıklama
AP+
+24 Volt Yardımcı Güç
AP–
Yardımcı Güç Ortak
Kullanıcı tarafından temin edilen güç kaynağı
bağlantıları: 24 V DC ±%10, 5 A, PELV (Koruyucu Ekstra
Alçak Gerilim) veya SELV (Güvenlik Ekstra Alçak Gerilim)
Sh
Blendaj
Kablo blendajları için sonlandırma noktası.
Topraklama Gereklilikleri
Sürücü Güvenlik Topraklaması-PE, sistem topraklamasına bağlanmalıdır.
Topraklama empedansı, ulusal ve yerel endüstriyel güvenlik düzenlemelerine ve/
veya elektrik yönetmeliklerindeki gereksinimlerine uygun olmalıdır. Tüm
topraklama bağlantılarının sağlamlığı, periyodik olarak kontrol edilmelidir.
Önerilen Topraklama Düzeni
Tek noktalı (sadece PE) bir topraklama düzeni kullanılmalıdır. Bazı uygulamalar
alternatif topraklama düzenleri gerektirebilir, daha fazla bilgi için Darbe genişliği
ayarlı (PWM) AC Sürücüler için Kablolama ve Topraklama Kılavuzu, yayın
DRIVES-IN001’e bakın. Bu uygulamalar, sürücü veya dizi topraklamaları
arasında yüksek potansiyel farklarına neden olabilecek, sürücüler veya sürücü
dizileri arasında uzun mesafeler bulunan kablolamayı kapsar.
Bir pano içerisindeki tesisatlar için, binanın çelik yapısına doğrudan bağlanmış
olan tek bir güvenlik topraklama noktası veya topraklama barası kullanılmalıdır.
AC giriş topraklama iletkeni dahil olmak üzere tüm devreler, bağımsız olarak ve
doğrudan bu noktaya/baraya topraklanmalıdır.
Tipik Topraklama
R (L1)
S (L2)
T (L3)
PE
U (T1)
V (T2)
W (T3)
SHLD
Blendaj Sonlandırması – SHLD
Blendaj terminali, motor kablosu blendajı için bir topraklama noktası sağlar. Ayrı
bir sürekli iletkenle bir topraklamaya bağlanmalıdır. Motor kablosu blendajı,
sürücü üzerindeki bu terminale (sürücü ucu) ve motor panosuna (motor ucu)
bağlanmalıdır. Blendajı bu terminale bağlamak için bir blendaj sonlandırması
veya EMI kelepçesi kullanın.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
45
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Kablo Tavsiyeleri
Tip
Güç (1)(2)
Açıklama
Standart
• XLPE yalıtıma sahip dört kalaylı bakır iletken.
• Bakır örgü/alüminyum folyo kombinasyonlu blendaj
ve kalaylı bakır boşaltma kablosu.
• PVC kılıf.
Min. Yalıtım
Sınıflandırması
600 V,
75 °C (167 °F)
(1) Kontrol ve sinyal kabloları, güç kablolarından en az 0,3 metre (1 fit) ayrılmalıdır.
(2) AC giriş gücü için blendajlı kablo kullanılması gerekli olmayabilir, ancak her zaman önerilir.
Motor ile İlgili Hususlar
AC değişken frekans sürücülerinin çalışma özellikleri nedeniyle, 1600 voltluk ani
gerilim yükselmelerine dayanmak amacıyla NEMA MG1 Kısım 31.40.4.2
standartlarını karşılamak veya üzerinde tasarlanmış invertör seviyesi yalıtım
sistemlerine sahip motorlar önerilir.
Vaktinden önce motor arızası yaşamamak için, invertör harici seviyede motorlar
kullanılırken Darbe Genişliği Ayarlanmış (PWM) AC Sürücüler için Kablolama
ve Topraklama Kılavuzunda (yayın DRIVES-IN001) verilen kurallara
uyulmalıdır.
46
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Güç Terminalleri
DİKKAT: Sürücü hasarına karşı koruma sağlamak için, güç kablolarını sürücü güç
terminallerine doğrudan Bağlamayın. Güç kabloları, sürücü güç terminallerine
takılmış olan baralara bağlanmalıdır. Bkz. sayfa 16.
R/L1
S/L2
Saha kablolarının doğrudan
güç terminallerine
bağlamayın
T/L3
TESTPOINTS
DC-
DC+
TESTPOINTS
DC-
M10 x 35 mm SEMS Tork:
22,4 N•m
(200 lb•inç)
DC+
+DC
-DC
U/T1
Baradan Güç Terminali
Bağlantı Detayı
V/T2
İnvertör/Konvertör
Grubu Gösterilmiştir
W/T3
Güç kablolamasını kolaylaştırmak amacıyla, AC girişini, çıkışını motora ve DC
bara gücüne bağlamak için Terminal setine hareketli L-braket grupları dahil
edilmiştir. Hareketli L-braketlerini düzenleyin ve belirtilen tork değerlerini
kullanarak sabitleyin. Set montaj kuralları için sayfa 49…57’y ve önerilen montaj
konumları ve boyutları için sayfa 39 veya sayfa 40’a bakın.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
47
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Sonlandırma Seti Akım Değerleri
Katalog
Terminal Seti
Pano Numarası
Konvertör (AC Giriş)
8
20-750-BUS2-F8
İnvertör (AC Çıkış)
8
20-750-BUS3-F8
İnvertör (DC Bara)
8
20-750-BUS4-F8
Ortak Bara Ön Şarjı için DC Giriş 8
20-750-BUS5-F8
Konvertör (AC Giriş)
9
20-750-BUS2-F9
İnvertör (AC Çıkış)
9
20-750-BUS3-F9
Belirtilen Sürücü Giriş Gerilimindeki Akım Değeri
380…400 V AC 480 V AC 600 V AC 690 V AC
513…540 V DC 650 V DC 810 V DC 932 V DC
819A AC
755A AC
514A AC
499A AC
832A AC
800A AC
545A AC
530A AC
957A DC
882A DC
601A DC
583A DC
957A DC
882A DC
601A DC
583A DC
1638A AC
1510A AC 1028A AC 998A AC
1664A AC
1600A AC
1090A AC
1060A AC
Yok (1)
İnvertör (DC Bara – 400/480 V) 9
20-750-BUS4-F9
1914A DC
1764A DC
Yok (1)
Ortak Bara Ön Şarjı için DC Giriş 9
20-750-BUS5-F9
1914A DC
1764A DC
1202A DC
1166A DC
İnvertör (DC Bara – 600/690 V) 9
20-750-BUS6-F9
Yok (1)
1202A DC
1166A DC
Konvertör (AC Giriş)
10
20-750-BUS2-F10
2457A AC
2265A AC
1542A AC
1497A AC
İnvertör (AC Çıkış)
10
20-750-BUS3-F10
2496A AC
2400A AC
1635A AC
1590A AC
Yok (1)
Yok
(1)
İnvertör (DC Bara – 400/480 V) 10
20-750-BUS4-F10
2871A DC
2646A DC
Yok (1)
Ortak Bara Ön Şarjı için DC Giriş 10
20-750-BUS5-F10
2871A DC
2646A DC
1803A DC
1749A DC
Yok (1)
1803A DC
1749A DC
İnvertör (DC Bara – 600/690 V) 10
20-750-BUS6-F10
Yok
(1)
(1) Yok – bu yapılandırmada kullanılmamalıdır.
UL Listesinde Bulunan Kablo Pabuçları: Yaklaşık Maksimum Boyutlar
44,5
(1,75)
12,7 (0,5) Çap
Klasik Pabuç Bağlantısı/L-Braket Seçenekleri
Sol Taraf
ÖNEMLİ
48
Sağ Taraf
Her İki Taraf
İki Tarafta Toplam Üç Pabuç
Tüm pabuç bağlantılarının ve L-braketlerin 37,9 N•m (336 lb•inç) torkla
sıkıldığından emin olun. Kullanılmayan L-braketleri gevşetin veya çıkarın.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Pano
Set Montaj Kuralları
8
Set
Adımlar
Konvertör AC Giriş Saha
Sonlandırma
20-750-BUS2-F8
Yan Detay
PE
PE
Toprak İrtibat Bandı
(donanım ve tork
gereklilikleri için
bkz. sayfa 22)
73,50
(2,894)
x 12
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
8
İnvertör AC Çıkış Saha
Sonlandırma
20-750-BUS3-F8
Hareketli L-braket
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
Yan Detay
73,50
(2,894)
x 12
PE
PE
Toprak İrtibat Bandı
(donanım ve tork gereklilikleri
için bkz. sayfa 22)
Hareketli L-braket
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
49
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
8
Set
Adımlar
İnvertör DC Bara Saha
Sonlandırma
20-750-BUS4-F8
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
Yan Detay
x8
73,50
(2,894)
Toprak İrtibat Konumu
(donanım ve tork gereklilikleri
için bkz. sayfa 22)
Hareketli L-braket
8
Ortak Bara Ön Şarj Saha
Sonlandırması için DC
Giriş
20-750-BUS5-F8
1
Yan Detay
2
73,50
(2,894)
x8
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
50
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
8
Set
Ortak Bara Ön Şarj Saha
Sonlandırması için DC
Giriş
(devam)
Adımlar
4
3
Toprak İrtibat Konumu
(donanım ve tork gereklilikleri
için bkz. sayfa 22)
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
51
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Set
Adımlar
Montaj, Zemin/Ray
8
… 20-750-MNT3-F8
10
Not: Kullanılmayan ara parçaları çıkarın
Rittal Tipi Pano
x2
Hoffman Tipi Pano
x2
x2
52
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Zemin/Ray Seti, seti farklı pano tiplerine uygun hale
getirmek için kullanılan iki ara parça setiyle birlikte
temin edilir. Aşağıdaki diyagrama bakın.
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
9
Set
Adımlar
Konvertör AC Giriş Saha
Sonlandırma
20-750-BUS2-F9
73,50
(2,894)
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
9
İnvertör AC Çıkış Saha
Sonlandırma
20-750-BUS3-F9
73,50
(2,894)
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
53
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
9
Set
Adımlar
İnvertör DC Bara Saha
Sonlandırma
20-750-BUS4-F9
(400/480 V)
20-750-BUS6-F9
(600/690 V)
73,50
(2,894)
400/480 V ve 600/690 V
setlerinde sigortaların fiziki
boyutları farklıdır.
Toprak İrtibat Konumu
(donanım ve tork
gereklilikleri için bkz.
sayfa 22)
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
54
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
9
Set
Ortak Bara Ön Şarj Saha
Sonlandırması için DC
Giriş
20-750-BUS5-F9
Adımlar
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
73,50
(2,894)
Toprak İrtibat Konumu
(donanım ve tork
gereklilikleri için bkz.
sayfa 22)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
55
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
10
Set
Konvertör AC Giriş Saha
Sonlandırma
20-750-BUS2-F10
Adımlar
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
73,50
(2,894)
10
56
İnvertör AC Çıkış Saha
Sonlandırma
20-750-BUS3-F10
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Pano
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
10
Set
İnvertör DC Bara Saha
Sonlandırma
20-750-BUS4-F10
(400/480 V)
20-750-BUS6-F10
(600/690 V)
Adımlar
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
73,50
(2,894)
Toprak İrtibat Konumu
(donanım ve tork gereklilikleri
için bkz. sayfa 22)
400/480 V ve
600/690 V setlerinde
sigortaların fiziki
boyutları farklıdır.
10
Ortak Bara Ön Şarj Saha
Sonlandırma için DC
Giriş
20-750-BUS5-F10
M10
37,9 N•m (336 lb•inç)
T40 – M8
9,0 N•m (80 lb•inç)
73,50
(2,894)
Toprak İrtibat Konumu
(donanım ve tork
gereklilikleri için bkz.
sayfa 22)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
57
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Kablo Yönlendirme
Kontrol Potu Kablosunun Yönlendirilmesi
Kabloların kontrol podu içinde yönlendirip bağlanması için destekler, klipsler ve
kablo bağları temin edilmiştir.
ÖNEMLİ
• Kabloları kontrol podunun içine yönlendirirken, soğutma fanı çıkışını
tıkamayın.
• Blendajlı kabloları, opsiyonel modülleri destekleyen iç metal saca
topraklamayın.
Şekil 20 – Boy 8 Kontrol POTU Detayı
➐
➎
➍
➏
➌
➋
➐
➊
➏
➓
➒
➑
No.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
58
Açıklama
Giriş/Çıkış sinyal kablosu blendajı terminal noktaları. Boşaltma kablolarını ve blendajları birbirine bağlayıp
sonlandırmak için, birlikte verilen M4 vida ve halka terminalleri kullanın.
Blendajlı kabloları, dış metal saca topraklayın. Kablo yalıtımını 25 mm (1 inç) sıyırıp örgüyü ortaya çıkarın. Kablo
bağlarını blendajın etrafına ve yuvaların içine takın. Sıkıca çekin.
Birlikte verilen kablo yönetim cihazları için bağlantı noktaları (6 yer).
Kablo destek merdiveni.
Fan çıkışı. Düzgün soğutma sağlamak için açık tutun.
Kontrol kablosu girişi ve yönlendirmesi.
Operatörü Arayüzü (HIM) kablo girişi ve yönlendirmesi.
Blendaj terminal noktaları.
İnvertör Fiber Optik Bağlantısı
Dahili 24 V güç bağlantısı
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Giriş/Çıkış kablolaması ile ilgili hatırlanması gereken önemli noktalar:
• Her zaman bakır kablo kullanın.
• 600 V veya üzeri yalıtım değerine sahip bir kablo önerilir.
• Kontrol ve sinyal kabloları, güç kablolarından en az 0,3 metre (1 fit)
ayrılmalıdır.
• CE’ye uygunluk için, 115 volt dijital giriş kabloları blendajlı olmalı ya da
uzunlukları 30 metreyi (98 fit) aşmamalıdır.
• Kullanıcılar tarafından erişilebilen tüm alçak gerilim devrelerinde
(ELV/PELV devreleri) elektrik güvenliği sağlamak için, 24 V veya daha
alçak gerilim için ayrılmış Giriş/Çıkış terminalleri, daha yüksek gerilime
sahip bir devreye veya bağlı diğer ekipman veya kablolardaki tehlikeli
gerilimlerden çift veya takviyeli yalıtımla yeterince yalıtılmamış bir devreye
bağlanmamalıdır.
• Kullanıcılar tarafından erişilebilen toprak referanslı ve aynı anda temas
edilebilecek alçak gerilim Giriş/Çıkış devreleri (PELV devreleri) için
elektrik güvenliği sağlamak amacıyla, sürücüye bağlı olan tüm ekipmanlar
için ortak bir toprak referansı sağlanmasına dikkat edilmelidir.
Giriş/Çıkış Kablolaması
“(–)” veya “Common” olarak etiketlenmiş Giriş/Çıkış terminalleri toprak
referanslı değildir ve ortak mod parazitlerini önemli ölçüde azaltmak için
tasarlanmışlardır. Bu terminallerin topraklanması sinyal parazitine neden
olabilir.
ÖNEMLİ
DİKKAT: Bipolar (Çift Kutuplu) giriş kaynakları kullanıldığında, kişisel
yaralanma veya ekipmanın hasar görmesi riski vardır. Hassas giriş
devrelerindeki parazit ve sapmalar, motor hızında ve yönünde beklenmedik
değişimlere neden olabilir. Giriş kaynağının hassasiyetini azaltmaya yardımcı
olmak için hız komutu parametrelerini kullanın.
Giriş/Çıkış Kablo Tavsiyeleri
Tip
Sinyal (1) (2)(3)
Kablo Tip(ler)i
Açıklama
–
0,750 mm2 (18 AWG), bükülmüş çift, %100 boşaltmalı blendaj.
Uzak Pota
–
0,750 mm2 (18 AWG), 3 iletken, blendajlı.
Enkoder/Pals Giriş/Çıkış
<30 m (100 fit)
Kombine
0,196 mm2 (24 AWG) ayrı blendajlı çiftler.
Enkoder/Pals Giriş/Çıkış
30 ile 152 m arası
(100 ile 500 fit arası)
Sinyal
0,196 mm2 (24 AWG) ayrı blendajlı çiftler.
Güç
0,750 mm2 (18 AWG) ayrı blendajlı çiftler
Kombine
0,330 mm2 (22 AWG), güç 0,500 mm2 (20AWG) ayrı blendajlı çiftler.
Sinyal
0,196 mm2 (24 AWG) ayrı blendajlı çiftler.
Güç
0,750 mm2 (18 AWG) ayrı blendajlı çiftler.
Kombine
0,750 mm2 (18 AWG) ayrı blendajlı çiftler.
–
ABD NEC veya geçerli ulusal veya yerel kanuna göre.
Standart Analog Giriş/Çıkış
Enkoder/Pals Giriş/Çıkış
152 ile 259 m arası
(500 ile 850 fit arası)
Dijital Giriş/Çıkış
Güvenlik Girişleri
Ana Konum
Girişleri (1)(2)(3)(4)
Blendajsız
Blendajlı
Çok iletkenli blendajlı kablo
2
0,750 mm (18 AWG), 3 iletken, blendajlı.
Min. Yalıtım
Sınıflandırması
300 V,
75…90 °C
(167…194 °F)
300 V,
60 °C (140 °F)
(1) Kontrol ve sinyal kabloları, güç kablolarından en az 0,3 metre (1 fit) ayrılmalıdır.
(2) Eğer kablolar kısaysa ve duyarlı devre bulunmayan bir kabin içerisinde bulunuyorsa, blendajlı kablo kullanılması gerekli olmayabilir, ancak her zaman önerilir.
(3) “(–)” veya “Common” olarak etiketlenmiş Giriş/Çıkış terminalleri toprak referanslı değildir ve ortak mod parazitlerini önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmışlardır. Bu terminallerin topraklanması sinyal
parazitine neden olabilir.
(4) Güvenlik opsiyon modülleri 20-750-S ve 20-750-S1, blendajlı kablo gerektirirler.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
59
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Giriş/Çıkış Terminal Blokları
Kontrol Podunda çeşitli Giriş/Çıkış terminal blokları bulunmaktadır.
Ana Kontrol Kartı
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Ana Kontrol Kartı Detayları
No.
Ad
Açıklama
➊
HIM Konnektörü
DPI Port 1 (HIM Kızağı) bağlantısı.
➋
Fan Konnektörü
Dahili soğutma fanı için güç kaynağı.
➌
Pil Yuvası
Kullanıcı tarafından takılan CR1220 lityum pil, Gerçek Zamanlı Saat için
güç sağlar (Opsiyonel, tedarik edilmez). Sürücüye giden güç
kesildiğinde veya tekrar verildiğinde, Gerçek Zamanlı Saat ayarını
muhafaza eder.
➍
DPI Port 2
El kumandası ve uzak HIM opsiyonları için kablo bağlantısı.
➎
DEVREYE ALMA Bağlantı Kablosu
Donanım devreye alma bağlantı kablosu. Bir donanım devreye alma
yapılandırması kullanıldığında çıkarılır.
➏
Entegre EtherNet/IP (1) Adres Seçicileri
EtherNet adresinin en düşük oktetini ayarlamak için döner switch’ler
(adresi 192.168.1.xxx’e zorlar). IP adresinin ayarlanmasına ilişkin
bilgiler için, Programlama Kılavuzu, yayın 750-PM001’e bakın.
➐
Entegre EtherNet/IP (1) Konnektörü
Ağ kablosu bağlantısı.
➑
TB1
Giriş/Çıkış terminal bloğu.
(1) PowerFlex 755 Sürücü Entegre EtherNet/IP Adaptörü Kullanıcı Kılavuzu, yayın 750COM-UM001’e bakın.
60
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Terminal Bloğu Özellikleri
Kablo Boyutu Aralığı
Tork
Ad
Maksimum
Minimum
Maksimum
Önerilen
Şerit
Uzunluğu
Ana Kontrol Kartı – TB1
2,5 mm2
(14 AWG)
0,3 mm2
(28 AWG)
0,25 N•m
(2,2 lb•inç)
0,2 N•m
(1,8 lb•inç)
6 mm
(0,24 inç)
TB1 Terminal Bağlantıları
Sabit
Giriş/Çıkış
Di 0ac
Terminal Ad
Açıklama
Di 0ac
Dijital Giriş 0 (120 V AC)
AC güç kaynağı için bağlantılar.
Di C
Dijital Giriş Ortak
Dijital giriş ortak
Di 0dc
Dijital Giriş 0 (24 V DC)
DC güç kaynağı için bağlantılar.
+24 V
+24 Volt Güç
24 VC
24 Volt Ortak
Sürücü kaynaklı 24 V güç için bağlantılar.
150 mA maksimum
Di C
Di 0dc
+24 V
24 VC
Donanım Devreye Alma Devresi
Dijital Giriş 0, genel amaçlı programlanabilir giriş olarak kullanılabilir veya bir
bağlantı kablosunun çıkarılması ile, parametre ayarlarından etkilenmeyen özel bir
donanım devreye alıcı olarak yapılandırılabilir.
Dijital Giriş 0’ı özel bir donanım devreye alıcı olarak yapılandırmak için,
aşağıdaki adımları gerçekleştirin.
1. Kontrol Poduna erişin.
2. Ana Kontrol Kartı üzerindeki DEVREYE ALMA Bağlantı Kablosunu
belirleyin ve çıkarın (bkz. sayfa 60).
Fiber Arayüz Kartı
➊
➋
➌
P1 P2 P3
➍
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
61
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Fiber Arayüz Kartı Detayları
No.
Ad
Açıklama
➊
Ana Kontrol Kartı Konnektörü
98 pimli ana kontrol kartı arayüz bağlantısı.
➋
P13
Kullanıcı tarafından sağlanan 24 volt güç için bağlantılar.
Ana güç kesildiğinde kontrol devrelerine güç sağlar.
➌
P14
Dahili sürücü kaynaklı 24 volt güç için bağlantılar. Bağlantı fabrikada
yapılmıştır ve kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Ana güç bağlı
olduğunda kontrol devrelerine güç sağlar.
➍
İnvertör Bağlantıları
Fiber optik portlar: P1 = INV1, P2 = INV2, P3 = INV3
Terminal Bloğu Özellikleri
Kablo Boyutu Aralığı
Tork
Ad
Maksimum
Minimum
Maksimum
Önerilen
Şerit
Uzunluğu
Fiber Arayüz Konnektörü P13
4,0 mm2
(12 AWG)
0,25 mm2
(24 AWG)
0,5 N•m
(4,4 lb•inç)
0,4 N•m
(3,5 lb•inç)
7 mm
(0,28 inç)
Fiber Arayüz Konnektörü P14
2,5 mm2
(14 AWG)
0,3 mm2
(28 AWG)
0,25 N•m
(2,2 lb•inç)
0,2 N•m
(1,8 lb•inç)
6 mm
(0,24 inç)
P13 Terminal Bağlantıları
Güç Bloğu
AP+
AP–
Sh
Terminal Ad
Açıklama
AP+
+24 Volt Yardımcı Güç
AP–
Yardımcı Güç Ortak
Kullanıcı tarafından sağlanan güç kaynağının
bağlantıları: 24 V DC ±%10, 5 A, PELV (Koruyucu
Ekstra Alçak Gerilim) veya SELV (Güvenlik Ekstra
Alçak Gerilim)
Sh
Blendaj
Kablo blendajları için sonlandırma noktası.
P14 Terminal Bağlantıları
Güç Bloğu
1
2
Terminal Ad
Açıklama
1
+24 Volt Güç
Sürücü kaynaklı güç için bağlantılar.
2
Güç Ortak
Opsiyon Modülleri
Mevcut tüm Opsiyon Modüllerinin tam bir listesi ve açıklaması için
PowerFlex 750-Serisi Montaj Talimatları, yayın 750-IN001’e bakın.
Uyumlu port konumları, her opsiyon modülü için kısıtlanmış olabilir.
Hangi opsiyon modülü portlarının uyumlu olduğunu göstermek için,
pozisyon numara(lar)ı bulunan bir simge verilmiştir. Örneğin sağdaki
simge, opsiyon modülünün sadece port 4 ile uyumlu olduğunu gösterir.
DİKKAT: Bir opsiyon modülü sürücüde enerji varken sökülür veya takılırsa,
ekipmanın hasar görme riski mevcuttur. Sürücünün hasar görmesini önlemek
için, sürücü üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce bara
kapasitörlerindeki gerilimin tamamen boşaldığını ve tüm kontrol gücünün
kesildiğini teyit edin. DC bara gerilimini, güç modülünün ön tarafındaki DC+ ve
DC- TESTPOINTS soketlerinden ölçün (bkz. sayfa 47). Gerilim sıfır olmalıdır
62
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Bir opsiyon modülü monte etmek için:
1. Modülün kenar konnektörünü istenen port içine sıkı bir şekilde bastırın.
2. Üst ve alt tespit vidalarını sıkın.
ÖNEMLİ
Tespit vidalarını aşırı sıkmayın.
T15 veya F – 6,4 mm (0,25 inç)
0,45 N•m (4,0 lb•inç)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
63
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Giriş/Çıkış Modülü
DİKKAT: Ekipmanın hasar görme riski mevcuttur. Giriş/Çıkış Modülü dijital
girişlerine doğru gerilim uygulandığından emin olun. Gerilim sınıflandırmasını
belirlemek için Giriş/Çıkış Modülü kataloguna bakın.
• 20-750-2262C-2R, 24 Volt DC için
• 20-750-2262C-1R2T, 24 Volt DC için
• 20-750-2262D-2R, 120 Volt AC için
20-750-2262C-2R (24 Volt DC)
20-750-2263C-1R2T (24 Volt DC)
20-750-2262D-2R (120 Volt AC)
Giriş Modu jumpırları
Bağlantı
Kablosu
Pozisyonu
Gerilim Modu
Akım Modu
Ai1
Ai1
Ai0
Ai0
Giriş/Çıkış Opsiyon Modülü Terminal Bloğu Özellikleri
64
Kablo Boyutu Aralığı
Tork
Ad
Maksimum
Minimum
Maksimum
Önerilen
Şerit
Uzunluğu
Giriş/Çıkış Modülü TB1
2,5 mm2
(14 AWG)
0,3 mm2
(28 AWG)
0,25 N•m
(2,2 lb•inç)
0,2 N•m
(1,8 lb•inç)
6 mm
(0,24 inç)
Giriş/Çıkış Modülü TB2
4,0 mm2
(12 AWG)
0,25 mm2
(24 AWG)
0,5 N•m
(4,4 lb•inç)
0,4 N•m
(3,5 lb•inç)
7 mm
(0,28 inç)
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
TB1 Terminal Bağlantıları
Açıklama
Sh
Blendaj
Bir EMC plakası veya elektrik kutusu monte
edilmemiş olduğunda kablo blendajları için
terminal noktası.
Ptc–
Motor PTC (–)
Motor Sıcaklığı PTC.
Ptc+
Motor PTC (+)
40
Port X
üzerinde
Ao0–
Analog Çıkış 0 (–)
Ao0+
Analog Çıkış 0 (+)
75
Port X
üzerinde
Ao1–
Analog Çıkış 1 (–)
Bipolar (Çift Kutuplu), ±10 V, 11 bit ve
işaret, 2 k ohm minimum.
4–20 mA, 11 bit & işaret, 400 ohm
maksimum.
Ao1+
Analog Çıkış 1 (+)
–10 V
–10 Volt Referans
2k ohm minimum.
10 VC
10 Volt Ortak
(–) ve (+) 10 Volt referanslar için.
+10 V
+10 Volt Referans
2k ohm minimum.
Ai0–
Analog Giriş 0 (–)
Ai0+
Analog Giriş 0 (+)
Ai1–
Analog Giriş 1 (–)
Ai1+
Analog Giriş 1 (+)
Yalıtılmış(3), bipolar (çift kutuplu),
diferansiyel, 11 bit ve işaret.
Gerilim Modu: 88k ohm giriş empedansında
±10 V.
Akım Modu: 93 ohm giriş empedansında
0–20 mA.
24 VC
24 Volt Ortak(1)
+24 V
+24 Volt DC (1)
Sürücü kaynaklı mantık giriş gücü.
Her Giriş/Çıkış modülü için 200 mA maks.
Her sürücü için 600 mA maks
Di C
Dijital Giriş Ortak
Dijital Girişler 0…5 için Ortak
Di 0
Dijital Giriş 0(2)
Di 1
Dijital Giriş 1(2)
Di 2
Dijital Giriş 2(2)
Di 3
Dijital Giriş 3(2)
Di 4
Dijital Giriş 4(2)
24 V DC – Opto izole
Düşük Durum: 5 V DC’den az
Yüksek Durum: 20 V DC’den yüksek
11,2 mA DC
115 V AC, 50/60 Hz (4) – Opto izole
Düşük Durum: 30 V AC’den az
Yüksek Durum: 100 V AC’den yüksek
Di 5
Dijital Giriş 5(2)
Sh
Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10V
10VC
+10V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24VC
+24V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5
İlgili
Param(5)
Terminal Ad
85
Port X
üzerinde
50, 70
Port X
üzerinde
60, 70
Port X
üzerinde
1
Port X
üzerinde
(1) 120 V versiyonlarında mevcut değildir.
(2) Dijital Girişler, modül katalog numarasına bağlı olarak ya 24 Volt DC (2262C) ya da 115 Volt AC’dir (2262D). Uygulanan gerilimin,
Giriş/Çıkış modülü için doğru olduğundan emin olun.
(3) Diferansiyel İzolasyon – Harici kaynak, PE’ye göre 160 V’dan daha az değerde tutulmalıdır. Giriş, yüksek ortak mod bağışıklığı sağlar.
(4) CE’ye uygunluk sağlamak için blendajlı kablo kullanın. Kablo boyu 30 m’yi (98 fit) aşmamalıdır.
(5) Giriş/Çıkış Modül parametrelerinin de bir Port adlandırması bulunacaktır.
TB2 Terminal Bağlantıları (2 Röle Çıkışı: 2R)
Röle Çıkışı
R0NO
R0C
Terminal Ad
Açıklama
R0NO
Röle 0 N.O.
R0C
Röle 0 Ortak
Röle Normalde Açık kontak çıkışı:
240 V AC, 24 V DC, 2 A maks.
Genel Amaçlı (Endüktif) / Dirençli
R0NC
Röle 0 N.C.
R1NO
Röle 1 N.O.
R1C
Röle 1 Ortak
R1NC
Röle 1 N.C.
R0NC
R1NO
R1C
R1NC
Röle Normalde Kapalı kontak çıkışı:
240 V AC, 24 V DC, 2 A maks.
Sadece Dirençli
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
İlgili
Param
10, 100,
101, 105,
106
Port X
üzerinde
20, 110,
111, 115,
116
Port X
üzerinde
65
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
TB2 Terminal Bağlantıları (1 Röle ve 2 Transistör Çıkışı: IR2T)
Röle Çıkışı
R0NO
R0C
Açıklama
R0NO
Röle 0 N.O.
R0C
Röle 0 Ortak
R0NC
Röle 0 N.C.
Röle Normalde Açık kontak çıkışı:
240 V AC, 24 V DC, 2 A maks.
Genel Amaçlı (Endüktif) / Dirençli
Röle Normalde Kapalı kontak çıkışı:
240 V AC, 24 V DC, 2 A maks.
Sadece Dirençli
10, 100,
101, 105,
106
Port X
üzerinde
T0
Transistör Çıkışı 0
Transistör çıkışı
değeri:
20
Port X
üzerinde
R0NC
T0
TC
T1
66
İlgili
Param
Terminal Ad
TC
Transistör Çıkışı Ortak
T1
Transistör Çıkışı 1
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
24 V DC = 1 A maks.
24 V DC = U.L. uygulamaları
için 0,4 A Maks
Dirençli
30
Port X
üzerinde
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Sigorta ve Devre Kesici
Değerleri
Sayfa 68…74’teki tablolar, sürücü güçleri (devamlı, 1 dakika ve 3 saniye dahil) ve
önerilen AC giriş sigortası ve devre kesici bilgilerini içermektedir. Listelenen
boyutlar, 40 derece C ve ABD N.E.C’ye uygun önerilen boyutlardır. Diğer ülke
yasaları, eyalet yasaları veya yerel yasalar, farklı değerleri gerektirebilir. Buna ek
olarak, Boy 8 ve daha büyük sürücüler, sürücü kısa devre koruması sağlamak için
AC giriş sigortaları (yanmış atık göstergeleri ile birlikte) içerirler.
Giriş Cihazı Gereklilikleri
Boylar
Pano Katalog
Kodu
8…10
T
Montaj Tipi
UL Sertifikası Gerekli
UL Sertifikası
Gerekli Değil
Herhangi bir kabin
içine monte edilir.
Sayfa 68, 70, 72 ve 74’te
listelenen tüm cihazlar kabul
edilebilir.
Sayfa 68 ile 74 arasında
listelenen tüm cihazlar kabul
edilebilir.
Sigortalar
İstenen koruma yöntemi olarak sigortalar seçildiyse, aşağıda önerilen tiplere
bakın. Eğer mevcut akım değerleri verilen tablolara uymuyorsa, sürücü gücünü
aşan en yakın sigorta değeri seçilmelidir.
• IEC – BS88 (İngiliz Standardı) Bölüm 1 ve 2 (1), EN60269-1, Bölüm 1 ve 2,
tip gG veya eşdeğeri kullanılmalıdır.
• UL – UL Sınıf T, J veya L kullanılmalıdır.
Devre Kesiciler
Aşağıdaki tablolardaki “sigortasız” listeleri, her iki devre kesiciyi (tekrar kurma
süresi veya anlık açtırma) içerir. İstenen koruma yöntemi olarak bunlardan biri
seçilirse, aşağıdaki gereklilikler geçerlidir.
• IEC ve UL – Her iki cihaz da IEC ve UL uygun montaj için kabul edilebilir.
(1) Tipik adlandırmalar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı olmayabilir; Bölüm 1 ve 2: AC, AD, BC, BD, CD, DD, ED, EFS, EF, FF, FG, GF,
GG, GH.
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
67
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
8
8
9
9
9
9
400 kW
450 kW
400 kW
500 kW
560 kW
630 kW
Hafif
832
Hafif
Normal
Ağır
1090
1090
Ağır
1040
1090
Normal
1040
Normal
910
Hafif
Ağır
910
1040
Ağır
880
Ağır
Hafif
750
Hafif
Normal
770
832
Normal
750
796
Hafif
Ağır
642
750
Normal
650
Ağır
585
Hafif
Normal
567
612
Hafif
585
Ağır
Normal
540
540
Ağır
472
Hafif
Ağır
456
540
Normal
Ağır
Çalışma
460
385
Sürekli
Çıkış
Akımı
devamı sayfa 73’da
8
315 kW
355 kW
8
250 kW
8
8
200 kW
315 kW
8
Güç (1)
68
Eşdeğer Boy
20G11TC750
20G11TC567
20G11TC540
20G11TC650
20G11TC540
20G11TC460
20G11TC460
20G11TC567
20G11TC540
20G11TC460
20G11TC770
20G11TC770
20G11TC750
20G11TC770
20G11TC750
20G11TC650
20G11TC770
20G11TC650
20G11TC567
20G11TC750
20G11TC567
20G11TC540
20G11TC650
20G11TC540
20G11TC460
20G11TC567
20G11TC540
20G11TC460
20G11TC460
Katalog
Numarası
Adet
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1635
1199
1199
1560
1144
1144
1001
1365
1320
1125
915
915
876
847
825
825
963
715
673
878
624
644
810
594
594
708
684
506
578
1 dk
2198
1638
–
1872
1584
–
1365
1638
1584
1365
–
–
–
1155
1125
–
1155
975
–
1125
851
–
975
821
–
851
821
693
693
3 sn
1073
1073
1073
1024
1024
1024
896
896
867
739
819
819
784
758
739
739
634
640
604
577
560
578
533
533
534
466
450
455
380
Amper
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1300
1300
1400 (3)
1400 (3)
1350
1350
1400 (3)
1400 (3)
1350
1300
1400
1100
1400 (3)
1400 (3)
(3)
1100
1100
1400 (3)
1400
900
(3)
1100
–
1100
1000
1000
1000
1000
800
850
800
750
750
750
700
700
700
600
600
600
500
1400 (3)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
400 Volt AC Giriş
675
675
675
650
650
650
550
550
550
450
550
550
500
500
500
500
400
425
400
375
375
375
–
350
350
–
–
–
–
2400
2400
2400
2300
2300
2300
2000
2000
2000
1700
1800
1800
1700
1700
1600
1600
1400
1400
1300
1300
1200
1300
1200
1200
1200
1000
1000
1000
850
1350
1350
1350
1300
1300
1300
1100
1100
1100
900
1100
1100
1000
1000
1000
1000
800
850
800
750
750
750
700
700
700
600
600
600
500
675
675
675
650
650
650
550
550
550
450
550
550
500
500
500
500
400
425
400
375
375
375
–
350
350
–
–
–
–
3200
3200
3200
3100
3100
3100
2700
2700
2600
2200
2400
2400
2300
2300
2200
2200
1900
1900
1800
1700
1700
1700
1600
1600
1600
1400
1300
1300
1100
3200
3200
3200
3100
3100
3100
2700
2700
2600
2200
2400
2400
2300
2300
2200
2200
1900
1900
1800
1700
1700
1700
1600
1600
1600
1400
1300
1300
1100
DC Birimden
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
AC Giriş İntegral
Birime İntegral
Yarıiletken Sigorta Yarıiletken Sigorta İkili Eleman
Zaman Geciktirmesiz
Boyutu (170M) (2) Boyutu (170M)
Zaman Geciktirmeli Sigorta Sigorta
Devre Kesici
1/Faz
2/Faz
Maks. 1/Faz
2/Faz
Maks. Maks.
Amper
Amper
Min (4) Min (4) (5)
Min (4) Min (4) (5)
Boyut (6)
400 Volt AC ve 540 Volt DC Giriş Koruma Cihazları – Boy 8…10
1350
1350
1350
1300
1300
1300
1100
1100
1100
900
1200
1200
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
700
800
700
700
700
600
600
600
500
Motor Koruma
Şalteri (7)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
540 V DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken Sigorta
Boyutu (170M) (8)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
1600
Normal
Ağır
1800
10 2150
Hafif
10 1715
Normal
Hafif
1480
10 1590
9
Hafif
Normal
1480
Normal
1465
20G11TC770
20G11TC770
20G11TC567
20G11TC567
20G11TC770
20G11TC770
20G11TC750
20G11TC750
20G11TC650
20G11TC567
20G11TC770
20G11TC650
20G11TC567
Katalog
Numarası
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adet
2365
2700
1887
1749
1760
1628
1628
1612
1612
1988
1763
1293
1293
1 dk
3240
3240
2058
2385
–
2220
–
2198
–
2385
2220
1872
–
3 sn
2117
1773
1689
1566
1576
1457
1457
1443
1443
1305
1157
1157
1157
Amper
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
(3)
1800
1950
1400 (3)
1400 (3)
1400
2650
2200
1400 (3)
(3)
2100
1400 (3)
1950
1800
1400 (3)
1400 (3)
1400
1800
(3)
1800
1400 (3)
1650
1450
1450
1450
1400 (3)
1400
(3)
1400 (3)
1400
1400
(3)
400 Volt AC Giriş (devam)
1325
1100
1050
975
975
900
900
900
900
825
725
725
725
4800
4000
3800
3500
3500
3300
3300
3200
3200
2900
2600
2600
2600
2650
2200
2100
1950
1950
1800
1800
1800
1800
1650
1450
1450
1450
1325
1100
1050
975
975
900
900
900
900
825
725
725
725
6400
5300
5100
4700
4700
4400
4400
4300
4300
3900
3500
3500
3500
6400
5300
5100
4700
4700
4400
4400
4300
4300
3900
3500
3500
3500
2650
2200
2100
1950
1950
1800
1800
1800
1800
1650
1450
1450
1450
Motor Koruma
Şalteri (7)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
540 V DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken Sigorta
Boyutu (170M) (8)
1400 kW 10 2330
Hafif
20G11TC770 3 2563
2796
2294
1100
2850
1425
5200
2850
1425
6900
6900
2850
1600 (3)
(1) “Uygulanan Güç”, sürücüye bağlanacak olan motorla ilgilidir. Örneğin, bir “C460” sürücü 250 kW’lık bir motor üstünde Normal Çalışma modunda, 200 kW’lık bir motor üstünde Ağır Çalışma modunda veya 315 kW’lık bir motor üstünde Hafif Çalışma modunda kullanılabilir.
Sürücü, her bir mod için programlanabilir. Kablolar ve sigortalar, programlanmış moda uygun olarak seçilebilir. Verilen herhangi bir katalog numarası için, Normal Çalışma modu daha yüksek sürekli akım, ancak Ağır Çalışma moduna göre daha düşük bir aşırı yük akımı
sağlar. Bkz. parametre 306 [Çalışma Sınıflandırması]. Çalışma Sınıflandırmasına ilişkin bir açıklama için Özellikler kısmına bakın.
(2) Bu AC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir. Branş devre koruması için ABD NEC’ye dayanan AC giriş koruma cihazları, tabloda listelenmiştir. Her bir sürücü yuvası, faz başına bir sigortaya
sahiptir.
(3) Her bir sürücü yuvası, DC hat başına bir sigortaya sahiptir.
(4) Minimum koruma cihazı boyutu, gereksiz açtırma olmadan maksimum koruma sağlayan en düşük değerdeki cihazdır.
(5) Maksimum koruma cihazı boyutu, sürücü koruma sağlayan en yüksek değerdeki cihazdır. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(6) Devre Kesici – tekrar kurma süreli kesici. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(7) Önerilen Motor Koruma Şalteri – Anlık açtırma devre kesicisi. Açtırma ayarı sürücünün giriş akımına ayarlanmalıdır ve sistemin sürekli akımı için seçilmelidir.
(8) DC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir.
1250 kW
1000 kW
900 kW
9
850 kW
Hafif
1465
Ağır
10 1325
9
Ağır
1175
800 kW
Normal
1175
Çalışma
Hafif
9
Güç (1)
1175
Eşdeğer Boy
710 kW
Sürekli
Çıkış
Akımı
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
DC Birimden
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
AC Giriş İntegral
Birime İntegral
Yarıiletken Sigorta Yarıiletken Sigorta İkili Eleman
Zaman Geciktirmesiz
Boyutu (170M) (2) Boyutu (170M)
Zaman Geciktirmeli Sigorta Sigorta
Devre Kesici
2/Faz
Maks. 1/Faz
2/Faz
Maks. Maks.
1/Faz
Min (4) Min (4) (5)
Amper
Amper
Min (4) Min (4) (5)
Boyut (6)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
69
70
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
8
8
8
8
9
9
9
9
9
500 Hp
600 Hp
650 Hp
700 Hp
600 Hp
700 Hp
750 Hp
800 Hp
900 Hp
Normal
Normal
Ağır
1045
1045
Ağır
960
Hafif
Normal
960
1045
Hafif
960
Ağır
800
800
Ağır
Ağır
795
710
Hafif
Normal
800
740
Normal
Hafif
765
710
Ağır
617
Hafif
Normal
617
710
Hafif
Ağır
545
590
Normal
545
Ağır
Hafif
545
485
Normal
485
Ağır
454
Hafif
Ağır
485
Normal
414
Ağır
Çalışma
430
370
devamı sayfa sayfa 71’de
8
8
400 Hp
450 Hp
8
350 Hp
Güç (1)
8
Eşdeğer Boy
300 Hp
Sürekli
Çıkış
Akımı
20G11TD710
20G11TD545
20G11TD485
20G11TD617
20G11TD485
20G11TD430
20G11TD545
20G11TD430
20G11TD485
20G11TD430
20G11TD740
20G11TD740
20G11TD710
20G11TD710
20G11TD617
20G11TD740
20G11TD617
20G11TD54
20G11TD710
20G11TD545
20G11TD485
20G11TD617
20G11TD485
20G11TD430
20G11TD545
20G11TD485
20G11TD430
20G11TD430
Katalog
Numarası
Adet
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1568
1150
1150
1440
1056
1056
1200
880
1193
1065
880
814
842
781
781
926
679
649
818
600
600
728
534
534
681
621
473
555
1 dk
2048
1568
–
1728
1440
–
1568
1278
1440
1278
–
1110
–
1065
–
1110
926
–
1065
818
–
926
745
–
818
745
666
666
3 sn
986
986
986
906
906
906
755
755
750
670
755
698
722
670
670
582
582
557
514
514
514
458
458
458
428
391
406
349
Amper
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
950
950
1150
1150
1400 (3)
1400 (3)
1400 (3)
1400 (3)
1400
1250
1250
1400 (3)
(3)
1250
1400 (3)
1150
950
1400 (3)
1400
850
1400 (3)
(3)
1000
900
1000
850
850
750
750
700
650
650
650
600
600
600
550
500
550
450
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
480 Volt AC Giriş
625
625
625
575
575
575
475
475
475
425
500
450
500
425
425
375
325
–
325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2200
2200
2200
2000
2000
2000
1700
1700
1700
1500
1800
1600
1700
1500
1500
1300
1300
1300
1200
1200
1200
1000
1000
1000
1000
900
900
800
1250
1250
1250
1150
1150
1150
950
950
950
850
1000
900
1000
850
850
750
750
700
650
650
650
600
600
600
550
500
550
450
625
625
625
575
575
575
475
475
475
425
500
450
500
425
425
375
325
–
325
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3000
3000
3000
2700
2700
2700
2300
2300
2300
2000
1800
2200
2200
2100
2100
2400
1800
1700
1600
1600
1600
1400
1400
1400
1300
1200
1200
1100
3000
3000
3000
2700
2700
2700
2300
2300
2300
2000
2400
2200
2200
2100
2100
1800
1800
1700
1600
1600
1600
1400
1400
1400
1300
1200
1200
1100
DC Yuvadan
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
AC Giriş İntegral
Yuvaya İntegral
Yarıiletken Sigorta Yarıiletken Sigorta İkili Eleman
Zaman Geciktirmesiz
Boyutu (170M) (2) Boyutu (170M)
Zaman Geciktirmeli Sigorta Sigorta
Devre Kesici
1/Faz
2/Faz
Maks. 1/Faz
2/Faz
Maks. Maks.
Amper
Amper
Min (4) Min (4) (5)
Min (4) Min (4) (5)
Boyut (6)
480 Volt AC ve 650 Volt DC Giriş Koruma Cihazları – Boy 8…10
1250
1250
1250
1150
1150
1150
950
950
950
850
1000
900
1000
900
900
800
800
700
650
650
650
600
600
600
550
500
550
450
Motor
Koruma
Şalteri (7)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
650 Volt DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken Sigorta
Boyutu (170M) (8)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
9
1100 Hp
10 1730
10 2070
1650 Hp
1750 Hp
Normal
Ağır
Hafif
20G11TD740
20G11TD740
20G11TD545
20G11TD545
20G11TD740
20G11TD740
20G11TD710
20G11TD545
20G11TD710
20G11TD617
20G11TD740
20G11TD617
20G11TD545
Katalog
Numarası
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Adet
2277
2595
1821
1678
1694
1562
1562
1905
1502
1502
1703
1249
1249
1 dk
3114
3114
1986
2288
–
2130
–
2288
2048
–
2130
1728
–
3 sn
1953
1633
1562
1439
1453
1340
1340
1199
1288
1288
1071
1071
1071
Amper
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
(3)
1700
1800
1400 (3)
1400 (3)
1400
2450
2050
1400 (3)
(3)
1950
1400 (3)
1800
1700
1400 (3)
1400 (3)
1400
1500
(3)
1600
1400 (3)
1600
1350
1350
1350
1400 (3)
1400
(3)
1400 (3)
1400
1400
(3)
480 Volt AC Giriş (devam)
1225
1025
975
900
900
850
850
750
800
800
675
675
675
4400
3700
3500
3200
3300
3000
3000
2700
2900
2900
2400
2400
2400
2450
2050
1950
1800
1800
1700
1700
1500
1600
1600
1350
1350
1350
1225
1025
975
900
900
850
850
750
800
800
675
675
675
5900
4900
4700
4300
4400
4000
4000
3600
3900
3900
3200
3200
3200
5900
4900
4700
4300
4400
4000
4000
3600
3900
3900
3200
3200
3200
2450
2050
1950
1800
1800
1700
1700
1500
1600
1600
1350
1350
1350
Motor
Koruma
Şalteri (7)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
1600 (3)
650 Volt DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken Sigorta
Boyutu (170M) (8)
2000 Hp 10 2240
Hafif
20G11TD740 3 2464
2688
2114
1100
2650
1325
4800
2650
1325
6300
6300
2650
1600 (3)
(1) “Uygulanan Güç”, sürücüye bağlanacak olan motorla ilgilidir. Örneğin, bir “C460” sürücü 250 kW’lık bir motor üstünde Normal Çalışma modunda, 200 kW’lık bir motor üstünde Ağır Çalışma modunda veya 315 kW’lık bir motor üstünde Hafif Çalışma modunda
kullanılabilir. Sürücü, her bir mod için programlanabilir. Kablolar ve sigortalar, programlanmış moda uygun olarak seçilebilir. Verilen herhangi bir katalog numarası için, Normal Çalışma modu daha yüksek sürekli akım, ancak Ağır Çalışma moduna göre daha düşük bir aşırı
yük akımı sağlar. Bkz. parametre 306 [Çalışma Sınıflandırması]. Çalışma Sınıflandırmasına ilişkin bir açıklama için Özellikler kısmına bakın.
(2) Bu AC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir. Branş devre koruması için ABD NEC’ye dayanan AC giriş koruma cihazları, tabloda listelenmiştir. Her sürücü yuvası, faz başına bir sigortaya
sahiptir.
(3) Her bir sürücü yuvası, DC hat başına bir sigortaya sahiptir.
(4) Minimum koruma cihazı boyutu, gereksiz açtırma olmadan maksimum koruma sağlayan en düşük değerdeki cihazdır.
(5) Maksimum koruma cihazı boyutu, sürücü koruma sağlayan en yüksek değerdeki cihazdır. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(6) Devre Kesici – tekrar kurma süreli kesici. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(7) Önerilen Motor Koruma Şalteri – Anlık açtırma devre kesicisi. Açtırma ayarı sürücünün giriş akımına ayarlanmalıdır ve sistemin sürekli akımı için seçilmelidir.
(8) DC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir.
10 1655
Normal
Hafif
Normal
1420
1540
Hafif
1420
10 1525
9
9
Ağır
Normal
1365
Ağır
1135
Hafif
Normal
1135
1365
Hafif
Çalışma
1135
1500 Hp
1350 Hp
1250 Hp
9
Güç (1)
10 1270
Eşdeğer Boy
1000 Hp
Sürekli
Çıkış
Akımı
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
DC Yuvadan
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
AC Giriş İntegral
Yuvaya İntegral
Yarıiletken Sigorta Yarıiletken Sigorta İkili Eleman
Zaman Geciktirmesiz
Boyutu (170M) (2) Boyutu (170M)
Zaman Geciktirmeli Sigorta Sigorta
Devre Kesici
2/Faz
Maks. 1/Faz
2/Faz
Maks. Maks.
1/Faz
Min (4) Min (4) (5)
Amper
Amper
Min (4) Min (4) (5)
Boyut (6)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
71
72
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
8
8
8
9
9
9
9
9
450 Hp
500 Hp
550 Hp
500 Hp
600 Hp
700 Hp
750 Hp
800 Hp
Hafif
595
Ağır
Normal
Hafif
760
760
760
Ağır
Normal
630
700
Ağır
Normal
595
630
Ağır
Ağır
595
510
Hafif
Normal
Normal
460
510
545
Hafif
510
Ağır
425
Hafif
Normal
460
Hafif
435
Ağır
395
435
Normal
395
Ağır
355
Hafif
Ağır
329
395
Normal
355
Normal
Hafif
295
355
Ağır
Ağır
Çalışma
295
272
devamı sayfa sayfa 73’te
8
8
350 Hp
400 Hp
8
300 Hp
Güç (1)
8
Eşdeğer Boy
250 Hp
Sürekli
Çıkış
Akımı
20G11TE355
20G11TE395
20G11TE460
20G11TE435
20G11TE295
20G11TE355
20G11TE395
20G11TE295
20G11TE355
20G11TE295
20G11TE510
20G11TE510
20G11TE460
20G11TE460
20G11TE435
20G11TE510
20G11TE435
20G11TE395
20G11TE460
20G11TE395
20G11TE355
20G11TE435
20G11TE395
20G11TE355
20G11TE295
20G11TE295
20G11TE355
20G11TE295
Katalog
Numarası
Adet
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
836
836
1140
1050
693
693
945
655
893
765
600
561
506
561
506
638
479
479
593
435
435
533
494
391
391
325
443
408
1 dk
–
1140
1368
1260
–
1071
1149
918
1071
918
–
765
711
–
–
765
639
–
711
593
–
639
593
533
–
490
533
490
3 sn
717
717
717
661
651
595
595
562
562
481
514
481
429
481
429
401
396
411
373
373
373
335
310
335
335
302
278
257
Amper
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Amper
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
600 Volt AC Giriş
Amper
900
900
900
850
800
750
750
700
700
600
650
650
550
650
550
550
500
550
500
500
500
450
400
450
450
400
350
350
1/Faz
Min (3)
450
450
450
425
400
375
375
350
350
300
325
325
275
325
275
275
250
275
250
250
250
225
200
225
225
200
175
175
2/Faz
Min (3)
1600
1600
1600
1500
1500
1300
1300
1300
1300
1100
1200
1100
1000
1100
1000
1000
900
1000
900
900
900
800
700
800
800
700
700
600
(4)
Maks.
900
900
900
850
800
750
750
700
700
600
650
650
550
650
550
550
500
550
500
500
500
450
400
450
450
400
350
350
1/Faz
Min (3)
450
450
450
425
400
375
375
350
350
300
325
325
275
325
275
275
250
275
250
250
250
225
200
225
225
200
175
175
2/Faz
Min. (3)
2200
2200
2200
2000
2000
1800
1800
1700
1700
1400
1600
1500
1300
1500
1300
1300
1200
1300
1200
1200
1200
1100
1000
1100
1100
1000
900
800
(4)
Maks.
DC Yuvadan
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
Yuvaya
İntegral
AC Giriş İntegral
Yarıiletken
Yarıiletken Sigorta Sigorta Boyutu İkili Eleman Zaman
Boyutu (170M) (2) (170M6648)
Geciktirmeli Sigorta
Zaman Geciktirmesiz Sigorta
600 Volt AC ve 810 Volt DC Giriş Koruma Cihazları – Boy 8…10
2200
2200
2200
2000
2000
1800
1800
1700
1700
1400
1600
1500
1300
1500
1300
1300
1200
1300
1200
1200
1200
1100
1000
1100
1100
1000
900
800
900
900
900
850
800
750
750
700
700
600
650
650
550
650
550
550
500
550
500
500
500
450
400
450
450
400
350
350
Motor
Koruma
Devre Kesici
Maks. Boyut (5) Şalteri (6)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
810 V DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken Sigorta
Boyutu
(170M6253) (7)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
1045
10 1190
10 1430
1400 Hp
Normal
Ağır
Hafif
Normal
Hafif
20G11TE510
20G11TE510
20G11TE395
20G11TE395
20G11TE980
20G11TE395
20G11TE460
20G11TE980
20G11TE435
20G11TE460
20G11TE395
20G11TE435
20G11TE980
Katalog
Numarası
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
Adet
1573
1785
1342
1221
1150
1380
1078
1078
990
990
919
908
1223
1 dk
2145
2145
1464
1665
–
1665
–
1470
–
1368
–
1260
1470
3 sn
1350
1123
1151
1048
986
868
925
925
849
849
788
779
769
Amper
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Amper
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
600 Volt AC Giriş (devam)
Amper
1700
1400
1450
1300
1250
1100
1150
1150
1050
1050
1000
950
950
1/Faz
Min (3)
850
700
725
650
625
550
575
575
525
525
500
475
475
2/Faz
Min (3)
3000
2500
2600
2400
2200
2000
2100
2100
1900
1900
1800
1800
1700
(4)
Maks.
1700
1400
1450
1300
1250
1100
1150
1150
1050
1050
1000
950
950
1/Faz
Min (3)
850
700
725
650
625
550
575
575
525
525
500
475
475
2/Faz
Min. (3)
4100
3400
3500
3100
3000
2600
2800
2800
2500
2500
2400
2300
2300
(4)
Maks.
4100
3400
3500
3100
3000
2600
2800
2800
2500
2500
2400
2300
2300
4100
3400
3500
3100
1250
1100
1150
1150
1050
1050
1000
950
950
Motor
Koruma
Devre Kesici
Maks. Boyut (5) Şalteri (6)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
810 V DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken Sigorta
Boyutu
(170M6253) (7)
1500 Hp 10 1530
Hafif
20G11TE510 3 1683
1836
1444
900
1000
1800
900
3200
1800
900
4300
4300
4300
1000
(1) “Uygulanan Güç”, sürücüye bağlanacak olan motorla ilgilidir. Örneğin, bir “C460” sürücü 250 kW’lık bir motor üstünde Normal Çalışma modunda, 200 kW’lık bir motor üstünde Ağır Çalışma modunda veya 315 kW’lık bir motor üstünde Hafif Çalışma modunda kullanılabilir.
Sürücü, her bir mod için programlanabilir. Kablolar ve sigortalar, programlanmış moda uygun olarak seçilebilir. Verilen herhangi bir katalog numarası için, Normal Çalışma modu daha yüksek sürekli akım, ancak Ağır Çalışma moduna göre daha düşük bir aşırı yük akımı
sağlar. Bkz. parametre 306 [Çalışma Sınıflandırması]. Çalışma Sınıflandırmasına ilişkin bir açıklama için Özellikler kısmına bakın.
(2) Bu AC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir. Branş devre koruması için ABD NEC’ye dayanan AC giriş koruma cihazları, tabloda listelenmiştir. Her sürücü yuvası, faz başına bir sigortaya
sahiptir.
(3) Minimum koruma cihazı boyutu, gereksiz açtırma olmadan maksimum koruma sağlayan en düşük değerdeki cihazdır.
(4) Maksimum koruma cihazı boyutu, sürücü koruma sağlayan en yüksek değerdeki cihazdır. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(5) Devre Kesici – tekrar kurma süreli kesici. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(6) Önerilen Motor Koruma Şalteri – Anlık açtırma devre kesicisi. Açtırma ayarı sürücünün giriş akımına ayarlanmalıdır ve sistemin sürekli akımı için seçilmelidir.
(7) DC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir.
10 1220
1250 Hp
10 1110
9
Ağır
Normal
10 920
980
1200 Hp
1100 Hp
9
1000 Hp
Hafif
900
Hafif
Normal
835
900
Normal
825
Hafif
9
950 Hp
Ağır
Çalışma
815
Sürekli
Çıkış
Akımı
980
9
Eşdeğer Boy
900 Hp
Güç (1)
DC Yuvadan
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
Yuvaya
İntegral
AC Giriş İntegral
Yarıiletken
Yarıiletken Sigorta Sigorta Boyutu İkili Eleman Zaman
Boyutu (170M) (2) (170M6648)
Geciktirmeli Sigorta
Zaman Geciktirmesiz Sigorta
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
73
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
Ağır
Ağır
370
460
Ağır
Hafif
710
Normal
Normal
710
765
Ağır
Normal
Hafif
650
650
750
Ağır
Normal
650
Ağır
590
Ağır
590
500
Hafif
Normal
530
500
Normal
Hafif
500
460
Ağır
413
Hafif
Normal
415
460
Hafif
410
Ağır
Normal
375
Hafif
370
Normal
330
370
Hafif
330
Ağır
265
308
Normal
Ağır
Çalışma
265
215
Sürekli
Çıkış
Akımı
devamı sayfa sayfa 75’te
9
750 kW
530 kW
9
8
500 kW
710 kW
8
450 kW
9
8
400 kW
630 kW
8
375 kW
9
8
355 kW
560 kW
8
315 kW
9
8
300 kW
9
8
250 kW
450 kW
8
200 kW
500 kW
8
Güç (1)
74
Eşdeğer Boy
20G11TF415
20G11TF330
20G11TF370
20G11TF460
20G11TF265
20G11TF330
20G11TF415
20G11TF265
20G11TF370
20G11TF330
20G11TF265
20G11TF500
20G11TF500
20G11TF460
20G11TF460
20G11TF415
20G11TF500
20G11TF415
20G11TF370
20G11TF460
20G11TF415
20G11TF370
20G11TF330
20G11TF330
20G11TF265
20G11TF370
20G11TF330
20G11TF265
20G11TF265
Katalog
Numarası
Adet
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
842
781
781
1125
715
715
975
649
885
750
690
583
550
550
506
506
620
457
451
563
555
407
407
363
363
462
398
292
323
1 dk
1170
–
1065
1350
–
975
1170
885
1065
975
885
–
750
–
675
–
750
639
–
675
639
555
–
473
–
555
473
375
375
3 sn
721
706
706
706
612
612
612
556
556
471
433
499
471
471
424
424
389
377
386
353
334
349
349
297
297
290
235
235
188
Amper
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Amper
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
690 Volt AC Giriş
Amper
900
900
900
900
750
750
750
700
700
600
550
650
600
600
550
550
500
500
500
450
450
450
450
400
400
400
300
300
250
1/Faz
Min (3)
450
450
450
450
375
375
375
350
350
300
275
325
300
300
275
275
250
250
250
225
225
225
225
200
200
200
150
150
125
2/Faz
Min (3)
1600
1600
1600
1600
1400
1400
1400
1300
1300
1100
1000
1200
1100
1100
1000
1000
900
900
900
800
800
800
800
700
700
700
600
600
500
(4)
Maks.
900
900
900
900
750
750
750
700
700
600
550
650
600
600
550
550
500
500
500
450
450
450
450
400
400
400
300
300
250
1/Faz
Min (3)
450
450
450
450
375
375
375
350
350
300
275
325
300
300
275
275
250
250
250
225
225
225
225
200
200
200
150
150
125
2/Faz
Min (3)
2200
2100
2100
2100
1800
1800
1800
1700
1700
1400
1300
1500
1500
1500
1300
1300
1200
1200
1200
1100
1100
1100
1100
900
900
900
800
800
600
(4)
Maks.
DC Yuvadan
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
Yuvaya
İntegral
AC Giriş İntegral
Yarıiletken
Yarıiletken Sigorta Sigorta Boyutu İkili Eleman Zaman
Boyutu (170M) (2) (170M6648)
Geciktirmeli Sigorta
Zaman Geciktirmesiz Sigorta
690 Volt AC ve 932 Volt DC Giriş Koruma Cihazları – Boy 8…10
2200
2100
2100
2100
1800
1800
1800
1700
1700
1400
1300
1500
1500
1500
1300
1300
1200
1200
1200
1100
1100
1100
1100
900
900
900
800
800
600
900
900
900
900
750
750
750
700
700
600
550
650
600
600
550
550
500
500
500
450
450
450
450
400
400
400
300
300
250
Motor
Koruma
Devre Kesici
Maks. Boyut (5) Şalteri (6)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
932 V DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken
Sigorta Boyutu
(170M6253) (7)
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
1400 kW
Normal
Normal
Ağır
Hafif
20G11TF500
20G11TF500
20G11TF370
20G11TF370
20G11TF460
20G11TF370
20G11TF460
20G11TF960
20G11TF415
20G11TF370
20G11TF460
20G11TF960
Katalog
Numarası
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
Adet
1540
1740
1265
1144
1122
1298
1056
1056
946
869
875
1193
1 dk
2100
2100
1380
1560
–
1560
–
1440
–
–
1350
1440
3 sn
1319
1093
1083
980
961
815
904
904
810
744
749
749
Amper
Sürekli AC
Çıkış Aşırı Yük A Giriş
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
Amper
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
690 Volt AC Giriş (devam)
Amper
1650
1350
1350
1250
1200
1000
1150
1150
1000
950
950
950
1/Faz
Min (3)
825
675
675
625
600
500
575
575
500
475
475
475
2/Faz
Min (3)
3000
2500
2400
2200
2200
1800
2000
2000
1800
1700
1700
1700
(4)
Maks.
1650
1350
1350
1250
1200
1000
1150
1150
1000
950
950
950
1/Faz
Min (3)
825
675
675
625
600
500
575
575
500
475
475
475
2/Faz
Min (3)
4000
3300
3200
2900
2900
2400
2700
2700
2400
2200
2200
2200
(4)
Maks.
4000
3300
3200
2900
2900
2400
2700
2700
2400
2200
2200
2200
1650
1350
1350
1250
1200
1000
1150
1150
1000
950
950
950
Motor
Koruma
Devre Kesici
Maks. Boyut (5) Şalteri (6)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
932V DC Giriş
Amper
DC Giriş İntegral
Yarıiletken
Sigorta Boyutu
(170M6253) (7)
1500 kW 10 1485
Hafif
20G11TF500 3 1634
1782
1399
900
1000
1750
875
3100
1750
875
4200
4200
1750
1000
(1) “Uygulanan Güç”, sürücüye bağlanacak olan motorla ilgilidir. Örneğin, bir “C460” sürücü 250 kW’lık bir motor üstünde Normal Çalışma modunda, 200 kW’lık bir motor üstünde Ağır Çalışma modunda veya 315 kW’lık bir motor üstünde Hafif Çalışma modunda
kullanılabilir. Sürücü, her bir mod için programlanabilir. Kablolar ve sigortalar, programlanmış moda uygun olarak seçilebilir. Verilen herhangi bir katalog numarası için, Normal Çalışma modu daha yüksek sürekli akım, ancak Ağır Çalışma moduna göre daha düşük bir
aşırı yük akımı sağlar. Bkz. parametre 306 [Çalışma Sınıflandırması]. Çalışma Sınıflandırmasına ilişkin bir açıklama için Özellikler kısmına bakın.
(2) Bu AC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir. Branş devre koruması için ABD NEC’ye dayanan AC giriş koruma cihazları, tabloda listelenmiştir. Her bir sürücü yuvası, faz başına bir sigortaya
sahiptir.
(3) Minimum koruma cihazı boyutu, gereksiz açtırma olmadan maksimum koruma sağlayan en düşük değerdeki cihazdır.
(4) Maksimum koruma cihazı boyutu, sürücü koruma sağlayan en yüksek değerdeki cihazdır. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(5) Devre Kesici – tekrar kurma süreli kesici. ABD NEC için, minimum boyut motor FLA değerinin %125’idir. Gösterilen değerler maksimumdur.
(6) Önerilen Motor Koruma Şalteri – Anlık açtırma devre kesicisi. Açtırma ayarı sürücünün giriş akımına ayarlanmalıdır ve sistemin sürekli akımı için seçilmelidir.
(7) DC hat sigortaları (yanmış sigorta göstergeleri ile birlikte), sürücü kısa devre koruması sağlamak için sürücüye dahil edilmiştir.
10 1160
10 1400
1120 kW
10 1040
10 1150
Hafif
Ağır
1020
10 865
9
1100 kW
1000 kW
Normal
9
900 kW
Hafif
Hafif
790
860
Normal
795
Hafif
9
850 kW
Ağır
795
Çalışma
960
9
Güç (1)
960
Eşdeğer Boy
800 kW
Sürekli
Çıkış
Akımı
DC Yuvadan
Branş Devre Koruması için Önerilen AC Giriş Koruma Cihazları
Yuvaya
İntegral
AC Giriş İntegral
Yarıiletken
Yarıiletken Sigorta Sigorta Boyutu İkili Eleman Zaman
Boyutu (170M) (2) (170M6648)
Geciktirmeli Sigorta
Zaman Geciktirmesiz Sigorta
PowerFlex 755 IP00, NEMA/UL Açık Tip Sürücü
Rockwell Automation Yayını 750-IN020C-TR-P – Mayıs2012
75
Rockwell Automation Desteği
Rockwell Automation ürünlerini kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla Web üzerinden teknik bilgiler sağlamaktadır.
http://www.rockwellautomation.com/support/ adresinde, teknik kılavuzlar, bir Sık Sorulan Sorular (FAQ) bilgi tabanı,
teknik notlar ve uygulama notları, yazılım servis paketleriyle ilgili örnek kod ve linkler ile bu araçlardan en iyi şekilde
faydalanmanız için kişiselleştirebileceğiniz bir MySupport özelliğini bulunmaktadır.
Kurulum, yapılandırma ve arıza bulma hakkında ek teknik telefon destek seviyesi için TechConnect destek
programlarını sunmaktayız. Daha fazla bilgi için yerel distribütörünüz veya Rockwell Automation temsilciniz ile irtibata
geçin veya http://www.rockwellautomation.com/support/ adresini ziyaret edin.
Montaj Desteği
Montajdan sonraki ilk 24 saat içerisine bir sorunla karşılaşırsanız, bu kılavuzda bulunan bilgileri gözden geçirin.
Ürününüzü çalışır duruma getirmek amacıyla ilk yardım kaynağı olarak Müşteri Desteği ile irtibata geçebilirsiniz.
Amerika Birleşik Devletleri veya
Kanada
1.440.646.3434
Amerika Birleşik Devletleri veya
Kanada dışında
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html adresindeki Dünya Çapında Yer Bulucu’yu kullanın ya da lokal
Rockwell Automation temsilciniz ile irtibata geçin.
Yeni Ürün Memnuniyet İadesi
Rockwell Automation, üretim tesisinden sevk edilirken tamamen çalışır durumda olduklarından emin olmak için tüm
ürünlerini testten geçirmektedir. Bununla birlikte, ürününüz çalışmıyorsa ve iade edilmesi gerekiyorsa, aşağıdaki
prosedürleri izleyin.
Amerika Birleşik Devletleri
Distribütörünüz ile irtibata geçin. İade işlemini tamamlamak için distribütörünüze bir Müşteri Hizmetleri vaka numarası vermeniz
gereklidir (vaka numarası almak için yukarıdaki telefon numarasını arayın).
Amerika Birleşik Devletleri Dışında İade prosedürü için lütfen lokal Rockwell Automation temsilcinizle irtibata geçin.
Dokümantasyon Geri Bildirimi
Yorumlarınız, dokümantasyon gereksinimlerini daha iyi karşılamamız konusunda bize yardımcı olacaktır. Bu dokümanın
nasıl geliştirileceği konusunda önerileriniz varsa, http://www.rockwellautomation.com/literature/ adresindeki RA-DU002
yayın numaralı bu formu doldurun.
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation ve TechConnect, Rockwell Automation, Inc.’nin ticari markalarıdır.
Rockwell Automation’a ait olmayan ticari markalar, sahip olan şirketlerin mülkiyetindedir.
A.B.D. Allen-Bradley Sürücüler için Teknik Destek – Tel: (1) 262.512.8176, Faks: (1) 262.512.2222, E-posta: [email protected]
Online (çevrimiçi): www.ab.com/support/abdrives
Yayın 750-IN020C-TR-P – Mayıs 2012
Telif Hakkı © 2012 Rockwell Automation, Inc. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.’de Basılmıştır.

Benzer belgeler