Basın Bülteni

Transkript

Basın Bülteni
Ba s ın Bü lt en i
İletişim:
Graham Campbell
Phone: 0044 1273 897011
Email: [email protected]
Selçuk Şandan
Phone: 0090 216 5787100
Email: [email protected]
HONEYWELL’İN ARAŞTIRMASINA GÖRE ÜLKEMİZDEKİ EVLERİN
SADECE YÜZDE ÜÇÜ BİR KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ İLE
KORUNUYOR


Araştırma Sonuçları Karbonmonoksit Tehlikesi Konusundaki Farkındalığın Son Derece
Düşük Seviyede Olduğunu Gösteriyor
Araştırmaya Katılanların Üçte Biri Kokusuz Bir Gaz Olan Karbonmonoksiti Koklayarak
Farkedebileceğine İnanıyor
İSTANBUL, Ocak 24, 2014 – Honeywell (NYSE: HON) tarafından ülkemizdeki
karbonmonoksit tehlikesi konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen
araştırma sonuçlarına göre, evlerin sadece %3’ünde bir karbonmonoksit (CO) dedektörü
bulunuyor.
“Sessiz Katil” olarak bilinen CO gerçekte tamamen kokusuz ve tatsız bir gaz olmasına
rağmen, araştırmaya katılanların %30’u CO gazını koklayarak farkedebileceklerine ina nıyor.
Ayrıca araştırmaya katılanların %77’si evlerinde yakıtla çalışan (doğal gaz, odun, kömür, tüp
gaz, fuel-oil) bir ısıtma cihazı bulundurmalarına rağmen, sadece %60’ı bu cihazların ölümcül CO
gazı sızdırmasının mümkün olabileceğini biliyor. Sadece 2010 yılına ait resmi verilere göre
Türkiye’de onbinden fazla kişi CO gazının zehirleyici etkilerine maruz kalırken, 39 vakanın
ölümle sonuçlanmış olması konunun ciddiyetini ortaya koyuyor.
“Araştırma ülkemizdeki CO tehlikesi bilinç seviyesi hakkında endişe verici sonuçlar
ortaya koyuyor,” diyen Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş sözlerini şöyle
sürdürüyor: “Her yıl ülkemizde binlerce insan CO gazı zehirlenmesi tehdidi altındayken, bu
konudaki toplum bilincinin yükseltilmesi kritik önem taşıyor.”

Honeywell araştırması katılımcıların %60’ı CO tehlikesinden haberdar olsalar
dahi, bunların çok az bir kesiminin kendilerini ve ailelerini korumak için önlem
aldıklarını gösteriyor.
2 – Honeywell CO Bilinci Araştırması

Biz evinizdeki tüm cihazların düzenli bakımlarının yaptırılmasını ve Avrupa
Standartı
(EN)
(EN50291)’e
göre
onaylanmış,
sesli
alarm
veren
bir
karbonmonoksit dedektörünün kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

Evlerin mutlaka iyi havalandırılması gerekiyor; ısıtma cihazlarının ortamda
yeterince
hava
olmaması
durumunda
CO
üretmeye
başlayabilecekleri
unutulmamalı.

Bu toplumsal bir sorumluluk ve hepimiz içinde yaşadığımız evlerin, çalıştığımız
yerlerin, güvenli koşullar sağlaması için birlikte çalışmalıyız.
Araştırmaya katılanların %58’i güvenilir bir markadan bir CO dedektörü satınalmayı
tercih edeceklerini belirtirken, %21’i ise kararlarını sadece fiyata bakarak vereceklerini
söylüyorlar ki bu durum standartlara uygun bir dedektör seçilmemesi anlamına da gelebiliyor.
Güvenilir bir marka, sertifikalı bir cihaz ve fiyat arasındaki tercihleri sorulduğunda, özellikle
bayan katılımcıların kararlarını daha çok fiyat ile ilişkilendirdikleri görülüyor. Araştırma ayrıca
coğrafi olarak da ölümcül gaz sızıntılarının tehlikesi konusunda ciddi farklılıklar ortaya koyuyor.
Maramara bölgesi en yüksek bilinç seviyesine sahipken, Akdeniz bölgesi ise bu konuda en sonda
yer alıyor. Kırsal kesimde yaşayanların şehirlerde yaşayanlara göre bu tehlikenin daha çok
farkında oldukları görülüyor. Kırsal kesimde yaşayanların %64’ü ısıtma cihazlarının CO sızıntısı
yaratabileceğini bilirken, şehirlerde bu oran %59’a düşüyor.
Araştırma sonuçlarını inceleyen İstanbul Florance Nightingale Hastanesinden Dr. Mari
Benli,
olası bir CO zehirlenmesi durumunda ne yapılması gerektiği hakkında çok önemli
tavsiyelerde bulunuyor: “Karbonmonoksit ile zehirlendiği düşünülen kişinin bulunduğu ortam
havalandırılmalı, hemen yeterli oksijen alabileceği açık havaya çıkarılmalı, üstü örtülerek vücut
ısısının korunması sağlanmalıdır. Acil yardım çağrılmalıdır; tıbbi yardım gelene kadar hava
yolunu tıkayan bir şeyler varsa temizlenmelidir. Zehirlenme tablosunda baş ağrısı, görme
bozuklukları, nefes darlığı, bulantı, yorgunluk ve uyku hali, zihin bulanıklığı ve ağır
zehirlenmelerde koma görülebilir. Kişinin yargı yeteneği bozulur ve sezgi kaybolur.”
Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş şunları ekliyor: “Pek çok insan
yılın bu zamanlarında soğuk algınlığına yakalanıyor, ancak düşük seviyede CO gazına maruz
kalınsa dahi kusma, baş ağrısı, bulantı, kas ağrıları ve bitkinlik gibi semptomlar ortaya çıkıyor.
İlgili Avrupa Standartlarına uygun, basit bir dedektörü evinizde kullanmanız, sizi CO
zehirlenmesine karşı etkin bir şekilde uyarabilecek tek çözümdür. Sizin ve aileniz için
3 – Honeywell CO Bilinci Araştırması
sağlayacağı güvenlik düşünüldüğünde, ödenecek ufak bir meblanın aslında ne kadar önemsiz
olduğu daha iyi anlaşılacaktır.”
Konutlar ve endüstriyel tesisler için gaz ve alev dedektörleri de dahil olmak üzere, hayat
kurtarıcı cihazlar konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden birisi olan Honeywell Life
Safety bölümünün entegre çözümleri dünya çapındaki milyonlarca müşterisi için hayatı daha
güvenli, konforlu ve emniyetli kılmaktadır. Konut tipi CO alarmlarımız önde gelen enerji
şierketleri, yerel otoriteler ve ev sahipleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Cihazlarımız Avrupa çapında 5 milyondan fazla konutta güvenle çalışmaktadır.
Araştırma Metodolojisi:
Bu araştırma TNS şirketince “Quantitative Research Techniques” yöntemleri kullanılarak bilgisayar
destekli yüzyüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya ülke genelini temsil edecek şekilde
farklı yaş, eğitim, gelir seviyesi ve coğrafi bölgelerden, 18 farklı şehirden, 1,500’den fazla kişi
katılmıştır. Araştırmanın tahmin farkı oranı +/- % 2,51’dir.
Honeywell Life Safety hakkında:
Honeywell Life Safety (HLS) insan yaşamını korumak ve kurtarmak üzere sürekli olarak dünya çapında
yenilikçi ürünler geliştirmektedir. Honeywell’in en önemli bölümlerinden birisi olarak yangın algılama ve
alarm sistemleri, gaz ve duman algılama, kişisel koruyucu ekipmanlar (PPE), ev ve hastane hasta takip
sistemleri gibi sürekli büyüme gösteren pek çok sektörde küresel bir liderdir. Ürettiği entegre çözümler
ve kaliteli ürünler ile dünyanın her köşesindeki insanların yaşamlarını daha güvenli, daha konforlu ve
daha verimli kılmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
Honeywell hakkında:
Honeywell (www.honeywell.com), teknoloji ve imalat konularında Fortune 100 şirketleri arasında yer
alan, havacılık/uzay ürün ve servisleri, binalar, konutlar ve fabrikalar için otomatik kontrol teknolojileri,
turbo şarj cihazları ve performans kimyasalları alanlarında dünya çapında müşterilerine hizmet sunan çok
yönlü bir markadır. Merkezi Morris Township, New Jersey'de (ABD) bulunan kuruluşun hisseleri, New
York, Londra ve Chicago borsalarında işlem görmektedir. Honeywell hakkında daha fazla haber ve bilgi
için lütfen www.honeywell.com web sitesini ziyaret ediniz.
#
#
#
Bu bülten, 1934 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21E kapsamında “geleceğe yönelik sayılabilecek bazı ifadeler
içermektedir. Eski gerçeklere dayanan ifadeler dışında, bizim veya yönetimimizin gelecekte olacağını veya
olabileceğini düşündüğü, umduğu, planladığı, inandığı, beklediği etkinliklere, olaylara veya gelişmelere yönelik
bütün ifadeler geleceğe yönelik bilgilerdir. Söz konusu ifadeler yönetimimiz tarafından deneyimleri ile geçmiş
eğilimleri, mevcut ekonomik ve endüstriyel durumu, beklenen gelecek gelişmeleri ve doğru olduğunu düşündükleri
diğer etmenleri algılamaları ışığında yapılan bazı varsayımlar ve değerlendirmelere dayanmaktadır. İşbu bültendeki
geleceğe yönelik ifadeler, işlemlerimizi, pazarları, ürünleri, hizmetleri ve fiyatları etkileyen ekonomik, rekabetçi,
resmi ve teknolojik etmenler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmayan birçok maddi riske ve belirsizliğe
tabidir. Söz konusu geleceğe yönelik ifadeler ilerideki performans ve fiili sonuçları, gelişmeleri garanti etmez ve
gerçek sonuçlar ve işletme kararları bu geleceğe yönelik ifadelerde öngörülenlerden farklı olabilir. Performansımızı
etkileyen başlıca riskler ve belirsizlikler Form 10-K ile A.B.D. Menkul Kıymetler ve Kambiyo Komisyonu’ndaki
diğer dosyalarda tanımlanmıştır.