BTS-12621 İNFRARED TERMOMETRE KULLANIM KILAVUZU

Transkript

BTS-12621 İNFRARED TERMOMETRE KULLANIM KILAVUZU
BTS-12621 İNFRARED TERMOMETRE KULLANIM KILAVUZU
Dijital Ekran
Pil Durum
Göstergesi
Tetik
Isı
Göstergesi
Ölçüm Birimi
Göstergesi
Laser
Açma/Kapama
Kabza
OPERASYON:
Sıcaklık ölçü birimlerinin değişimi: F/C tuşuna basarak sıcaklık ölçü birimleri değişikliği oluşturulmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Sıcaklık Aralığı
Kesinlik
0
0
0
0
: 20 - 550 C (-4 - 968 F)
0
0
: ± 2 C (± 3 F)
0
Tekrarlama
: 2% veya 3 F
Cevap Zamanı
: 500mSec, 95%
Salınım
:
0.95
0
Ölçüm Birimi
Seçme
Pil Ömrü
:
ÖLÇÜM ALANI:
Hedeften termometreyi uzaklaştırmamız ile daha geniş bir
: 9V.
Pil
Ölçüm yapılacak yüzey alan görünüm diyagramında hesaplanan ölçüm alanından daha büyük olmalıdır.
Uzaklık
0
Çevre Operasyon Aralığı: 32 C (105 F)
Pil Kapağı
Lazer göstergesini açmak ve kapamak için lazer açma/kapama tuşuna basınız.
12 Saat.
ölçüm alanımız olacaktır. Uzaklık ve hedef alanı arasındaki
ilişki mesafe hedef şeklinde yada D:S oran şeklinde ifade
Hedef
Alanı
edilmektedir. 8 feetlik bir ölçüm alanı için termometre
TANITIM:
1 feetlik uzaklıktan hedef almalıdır. Termometre ölçüm
Kompakt ve kolay kullanımlı. Sadece ölçüm yapacağınız yüzeye nişan alın ve düğmeye basın,
yapılan yüzeydeki ortalama sıcaklığı gösterecektir.
ölçülecek yüzeyi bir saniyeden daha kısa süre okutun. Yüksek sıcaklıktaki yada ulaşılması zor
SALIM GÜCÜ:
nesnelerin sıcaklık ölçümünü güvenli şekilde yapmanızı sağlar.
Organik malzemelerin çoğu ve boyalı yada oksitlenen yüzeylerin salınımı 0,95 tir. Bu ölçüm aleti 0,95 e
Uzaklık ve Hedef Oranı= 8:1
göre kurulmuştur. Hatalı okumalar parlak yada polisajlı metal yüzeylerden dolayı meydana gelmektedir.
NASIL ÇALIŞIR:
Sıcaklığı kesin sıfırın üzerinde olan her nesne infrared enerjisi yaymaktadır. Bu enerji her yöne ışık
hızında hareket etmektedir. İnfrared termometre lensleri bu infrared ışınlarını bir sensör üzerine toplar
Bunu önlemek için böyle yüzeylerde ölçüm yapmadan önce maskeleme bandı yapıştırarak yada bir kat
siyah boya vurarak sağlıklı ölçüm yapılabilir. Band veya boya sürüldüğü malzemenin sıcaklığına
ulaştıktan sonra ölçüm yapın.
ve odaklar. Sensör ölçüm yapılan yüzeydeki sıcaklıkla orantılı düşük bir voltaj çıktısı verir ki bu işlenir
Bakım:
ve görüntülenir.
Lensleri temizlemek: basınçlı havayla temizleme yapmak gevşek parçaların uçmasına sebep olur.
UYARILAR: İnfrared termometresi aşağıda yazılanlardan uzak tutulmalıdır:
Ölçüm aleti üzerindeki pislikleri nemli pamuklu bir bez ile silerek temizleyin.
1. Elektro manyetik alanlardan
Lensleri temizlerken kimyasallar kullanmayın.
2. Termal şoklardan (büyük yada beklenmeyen ısı değişimleri. Kullanmadan önce 30 dakika ölçüm
Ölçüm aletini suya batırarak temizlemeye çalışmayın.
aletinin kendine gelmesini bekleyin.)
1. Alan hedef arasındaki mesafeyi iyi ayarladığınızdan ölçüm aletini kullanmadan önce emin olun.
2. Bu cihazı kullanırken her zaman güvenlik gözlüğü kullanın.
3. Patlayıcı gazlar, duman yada tozların bulunduğu alanlarda bu cihazla ölçüm yapmayınız.
4. Bu cihazın içindeki parçaların çoğu geri dönüşümlüdür. Bunun için çöpe atmayınız.
3. Ölçüm aletini sıcak objelerin üzerine yada yakınına bırakmayın.
TALİMATLAR:
1. Ölçüm aletini çalıştırmak için tetiği çekin ve tutun, LCD okuma ve
Hedef Alanı
battery ikonunu gösterecek. Tetiği bırakın ve okuma yaklaşık
İTHALATÇI
YETKİLİ TAMİR SERVİSİ
15 saniye sürecektir.
2. Sıcak bir alanın ölçümü: Termometreyi ölçüm yapılacak alanın
Tetik
basılı iken
dışına tutun. Tetiğe basılı halde iken ölçüm aletini yukarı aşağı
doğru hareketlerle geniş alanın okumasını yaptırın. Aktivasyon tetiği basılı kaldığı sürece ölçüm aleti
yüzey okumasını sürdürecektir. Tetik en az bir saniye basılı tutulmalıdır.
BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUP SAKLAYIN