Dr. Kerim ÇİÇEK - Ege Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

Dr. Kerim ÇİÇEK - Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Kerim ÇİÇEK
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İzmir
([email protected])
16.09.1979'da
Akhisar/Manisa’da doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa ve
İzmir’de tamamladı. 2000’de Dumlupınar
Üniversitesi
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2005’te
Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı Zooloji Bilim Dalı’nda
“Yüksek Lisans” eğitimini tamamladı. Aynı
yıl Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü'nün
Zooloji
“Araştırma
Görevlisi”
başladı.
2009’da
Anabilim
Dalı'nda
olarak
çalışmaya
“Doktor”,
2012’de
“Doçent” unvanını aldı. Toplam 44 ulusal ve
uluslararası dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 2 yardımcı ders kitabı ve
ulusal ve uluslararası nitelikli toplam 18 bildirisi bulunmaktadır. Halen Ege
Üniversitesi
Fen
Fakültesi
Biyoloji
Bölümü
Zooloji
Anabilim
Dalı'nda
çalışmaktadır. Çalışma alanı popülasyon ve komünite ekolojisi, sistematik, yaban
hayatı yönetimi, koruma biyolojisidir.

Benzer belgeler