Okul Kayıt Bölgelerimiz - ANKARA - ETİMESGUT

Yorumlar

Transkript

Okul Kayıt Bölgelerimiz - ANKARA - ETİMESGUT
T.C.
ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Karar tarihi : 17/06/2013
Karar No : 2013/4
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKUL KAYIT BÖLGELERİ
ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KOMİSYON KARARI
İlgi
: a) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
: b) 24.04.2013 tarih ve 205-370 sayılı Kaymakamlık Onayı.
İlgi (a) Yönetmeliğin 16.maddesinde;
"(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esastır.
İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılır.
…
Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirler, e-okul sisteminin ilgili
bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderir ve ilan edilmesini sağlar" denilmektedir.
İlgi (a) yönetmeliğin 16. maddesi doğrultusunda, ilgi (b) Kaymakamlık Onayı ile oluşturulan "Öğrenci Yerleştirme Komisyonu" tarafından belirlenen ortaokul
kayıt bölgelerine ilişkin veriler e-okul sistemine işlenmiş olup, aşağıdaki şekliyle onaylanmıştır.
E-okul sistemine veri girişi sırasında sehven yapılan hatalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Komisyon üyelerinin toplanmasına gerek kalmadan doğrudan
düzeltilecektir. Bunun dışındaki değişiklikler, Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle yapılacaktır.
Sıra Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB)
No
1 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/1682. CADDE
2 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/1752. SOKAK
3 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/1757. SOKAK
4 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/1773. CADDE
6 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2068. SOKAK
Okul Adı
CSB Tüm
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
5
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
38
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
10
Bina
Tek Baş. Tek Bit. Çift Baş. Çift Bit.
Sayı
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
29
31
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2069. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2069/1 SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2070. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2071. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2071/1 SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2072. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2073. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2074. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2075. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2076. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2078. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2079. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2081. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2082. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2083. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2084. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2086. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2087. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2091. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2092. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2093. SOKAK
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
3
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
6
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
4
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
13
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
23
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
24
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
6
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
8
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
6
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
13
31
14
32
CSB TÜMÜ
4
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
13
71
12
72
12
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
11
55
2
66
20
32
33
34
35
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
56
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2094. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2096. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2097. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2098. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2101. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2102. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2103. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2104. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2105. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2106. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2107. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2108. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2109. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2110. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2112. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2113. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2114. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2115. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2116. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2117. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/2118. SOKAK
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
6
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
1
51
2
48
16
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
17
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
14
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
6
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
5
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
3
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
11
63
2
64
CSB TÜMÜ
1
1
*
2
22
1
61
62
65
67
69
72
74
75
150
942
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/AHİ MESUD BULVARI
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/AYŞECİK SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/ÖĞRETMENLER SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CADDE
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/ŞEHİT HİKMET ÖZER CADDE
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/ŞEHİT YALÇIN ÇELİK SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/ŞEHİTLER SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/30
AĞUSTOS MAHALLESİ/ZAFER SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ
KÖYÜ/ALSANCAK MAHALLESİ/1773. CADDE
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/1682. CADDE
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2039. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2040. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2041. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2042. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2042/1 SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2043. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2044. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2045. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2046. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2047. SOKAK
ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2047/2 SOKAK
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
8
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
1
39
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
21
107
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
13
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
18
40
4
14
52
172
1
39
2
38
4
45
2
56
23
CSB TÜMÜ
16
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
25
85
2
2
0
40
84
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
12
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
18
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
2
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
972 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2049/1 SOKAK
987 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/2092. SOKAK
990 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/KAZIM KARABEKİR SOKAK
992 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/KELOĞLAN SOKAK
999 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/ŞEHİT HASAN ÖZTÜRK CADDE
1002 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/KAZIM
KARABEKİR MAHALLESİ/ŞEHİT MEHMET ALİ ASLAN SOKAK
1162 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1544. CADDE
1165 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1681. CADDE
1168 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1682. CADDE
1172 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1684. SOKAK
1174 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1685. SOKAK
1177 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1688. SOKAK
1179 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1689. SOKAK
1181 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1690. SOKAK
1191 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1703. SOKAK
1192 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1704. SOKAK
1193 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1705. SOKAK
1194 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1706. SOKAK
1195 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1707. SOKAK
1196 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1708. SOKAK
1208 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1721. SOKAK
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
1
19
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
27
71
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
1
27
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
1
173
1
25
69
0
27
71
30
54
2
33
51
34
90
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
1
26
82
15
60
114
1
2
14
4
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
41
97
34
96
23
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
29
999
32
84
6
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
19
85
22
84
8
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
29
87
28
80
10
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
7
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
12
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
7
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
11
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
13
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
1209 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1722. SOKAK
1210 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/1723. SOKAK
1262 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/SÜVARİ SOKAK
1265 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/ŞEHİT ABDULLAH ŞENER SOKAK
1267 ANKARA/ETİMESGUT/MERKEZ BUCAĞI/MERKEZ KÖYÜ/SÜVARİ
MAHALLESİ/TEMEL REİS SOKAK
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
0
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
1
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
CSB TÜMÜ
20
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
Şehit Adil Erdoğan Ortaokulu
*
CSB TÜMÜ
19
43
32
64
14
9
542

Benzer belgeler

binek araçlar kasko yardım

binek araçlar kasko yardım anlaşılırsa yerinde tamir için belirtilen markalara ait Yetkili Araç Servisi gönderilecek, aksi takdirde Şirket tarafından aracı çekmek maksadıyla doğrudan çekici gönderilecektir. Şirket, Yetkili A...

Detaylı

Saadet Emir Ortaokulu - Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Saadet Emir Ortaokulu - Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. İZMİR VALİLİĞİ Buca Saadet Emir Ortaokulu Müdürlüğü E-KAYIT OKUL KONTENJANI, BÖLGELERİ, ÖĞRENCİ SAYILARI

Detaylı

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB)

Detaylı

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB)

Detaylı

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB)

Detaylı

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR düzeltilecektir. Bunun dışındaki değişiklikler, Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle yapılacaktır. Sıra Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB) No 1 ANKARA/ETİMES...

Detaylı

12 Eylül İlköğretim Okulu

12 Eylül İlköğretim Okulu düzeltilecektir. Bunun dışındaki değişiklikler, Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle yapılacaktır. Sıra Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB) No 1 ANKARA/ETİMES...

Detaylı

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR

ADRESLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİĞİ OKULLAR düzeltilecektir. Bunun dışındaki değişiklikler, Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle yapılacaktır. Sıra Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB) No 1 ANKARA/ETİMES...

Detaylı

Kadıköy Beldesi Özden Mahallesi bölgesinde yer alan cadde ve

Kadıköy Beldesi Özden Mahallesi bölgesinde yer alan cadde ve düzeltilecektir. Bunun dışındaki değişiklikler, Komisyonumuz tarafından değerlendirilerek karara bağlanmak suretiyle yapılacaktır. Sıra Kayıt Bölgesi (İlçe/Bucak/Köy/Mahalle/CSB) No 1 ANKARA/ETİMES...

Detaylı