kriko projesi

Transkript

kriko projesi
İÇİNDEKİLER
Sayfa No:
Giriş ....................................................................................................
Mekanizmanın çeşitli açılardaki konumu ...........................................
Boyutlar ve denge denklemleri ...........................................................
Serbest cisim diyagramları .................................................................
Denge denklemlerinin çıkartılması .....................................................
Uzuvlara gelen kuvvet bileşenleri hesaplamaları ...............................
Kriko koluna uygulanması gereken kuvvetin hesabı ..........................
İtme milinin etkidiği pernonun kontrolü .............................................
Yan saçlardaki delik ezilmesi kontrolü ...............................................
Delik yırtılması kontrolü .....................................................................
Kaldırma kolunun eğilmeye göre kontrolü .........................................
Ana gövdenin eğilme kontrolü ............................................................
Yük traversinin eğilme kontrolü .........................................................
Muyluların kesilme kontrolü ...............................................................
Delik ezilmesi kontrolü .......................................................................
Kesit hesabı .........................................................................................
Krikoya ait teknik resimler .................................................................
1
2
4
5
5
7
18
19
19
19
20
21
22
23
23
23
24
GİRİŞ
KRİKOLAR:
Kaldırma araçlarını görevleri sırasında etkilendikleri önemli
zorlanma çeşidine göre ikiye ayrılır.
1. Basınca zorlanarak yük kaldıran araçlar
2. Çekmeye zorlanarak yük kaldıran araçlar
Krikolar basınca zorlanarak çalışan kaldırma araçlarıdır. Krikolar kısa kaldırma yükseklikleri içinde oldukça büyük yükleri rahatlıkla kaldıra bilirler.
Genellikle kaldırma yükseklikleri 100-400 mm kadardır. Kaldırma güçleri
25Mp kadar olabilir. Bazı özel hallerde krikoların kaldırma yükseklikleri
yukarıda verilen sınırların üzerine çıkartmak ve kaldırma güçlerini 25Mp’ın
çok üzerine çıkartmak mümkündür.
Krikolar genellikle montaj,bakım ve tamir işlerinde kullanılmaktadır.
KRİKO ÇEŞİTLERİ:
Krikolar başlıca üç sınıfa ayırmak mümkündür.
1.
Vidalı
Krikolar
2.
Kramiyerli Krikolar
3.
Hidrolik Krikolar
-1-
MEKANİZMANIN KONUMU
ϕ 2 = 0o için
F
N,
D
B
A
K,E
D
ϕ 2 =30o için
C
ϕ
N
F
A
L
B
K
-2-
E
D
E
ϕ 2 =60o için
C
N
F
L
A
ϕ
B
K
D
E
ϕ 2 =75o için
C
L
A
K
-3-
F
ϕ
N
B
E’
BOYUTLAR
F=32.000 N
AC=850 mm.
BC=205 mm.
CD=420 mm.
DE=130 mm.
CF=130 mm.
EF=420 mm.
CK=220 mm.
AK=825 mm.
ACK=75°
DENGE DENKLEMLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
BL=BC.Sinϕ 2
BN=BC.Cosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
R 12x + R 32x + R 52x = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 32y .CD.Cosϕ 2 -R 32x .CD. Sinϕ 2 + R 52y .BL + R 52x .BN = 0
R 34x + R 23x = 0
R 43y + R 23y + F = 0
R 34x + R 14x = 0
R 34y + R 14y = 0
R 34y .FE. Cosϕ 2 - R 34x .FE. Sinϕ 2 = 0
R 15x + R 25x = 0
R 15y + R 25y = 0
R 25y .AE´-R 25x .BE´ = 0
-4-
DENGE DENKLEMLERİNİN ÇIKARTILMASI
R 32y
2 NOLU UZUV
D
R 32x
R 12y
2
R 12x
ϕ2
+ C
R 52y
R
R 52x
B
4 NOLU UZUV
R 34y
R
E
R 14y
+
4
ϕ2
F
R 34x
R 14x
-5-
5 NOLU UZUV
R 52y
R
R 15y
+
5
B
R 15x
A
3 NOLU UZUV
F
R 15y
R 43y
R 23x
R
D
3
E
R 43x
-6-
R 25x
R
ϕ 2 =0°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
BL=205xSin(0)
BN=205xCos(0)
BE´=220-205
AE´=825+0
R 14x =0 ve R 43x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 43y + R 14y = 0
R 14 = 0
R 34x + R 23x = 0 ve R 34x = 0
R 34y + R 23y + F = 0
=>
=>
=>
= 0 mm.
= 205 mm.
= 15 mm.
= 825 mm.
R 43x =0
R 43y =0
R 43 = 0
R 23x =0
R 23y + 32.000 = 0 R 23y = -32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0
32.000x420xCos(0)–0x420x0+R 52y x0+R 52x x205 = 0
-13.440.000
R 52x =
= -65.560,976 N
205
R 52x = -65.560,976 N
R 25x = 65.560,976 N
R 25y xAE´-R 25x xBE´ = 0
R 25y x825-65.560,976x15 = 0
R 25y = 1.192,018 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R
R 52y = -1.192,018 N
R 15y = -1.192,018 N
R 15x = -65.560,976 N
R 12x +R 32x +R 52x = 0 => R 12x + 0 - 65.560,976 = 0
=> R 12x = 65.560,976 N
R 12y +R 32y +R 52y = 0 => R 12y +32.000-1.192,018 = 0 => R 12y = 30.807,98 N
-7-
ϕ 2 =10°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(10)
=205xCos(10)
=220-201,886
=825+35,599
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=35,599 mm.
BN=201,886 mm.
BE´=18,114 mm.
AE´=860,599 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 ve R 43x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0 (1)
32.000x420xCos(10)–0x420xSin(10)+R 52y x35,599+R 52x x201,886 = 0 (1)
35,599xR 52y +201,886xR 52x = -13.235.816,2
(1)
-R 52y x860,599 + R 52x x18,114 = 0 (2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
24,1748x(35,599xR 52y + 201,886xR 52x = -13.235.816,2)
860,599xR 52y + 5.098,127xR 52x = -319.973.209,5
-860,599xR 52y + 18,114xR 52x = 0
+_____________________________________________
5.116,241xR 52x = -319.973.209,5
R 52x = -62.540,684 N
R 25x = 62.540,684 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-R 52y x860,599 – 62.540,684x18,114
R 52y = -1.316,364 N ve R 25y = 1.316,364 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 15y = -1.316,364 N
R 15x = -62.540,684 N
R 12x + R 32x + R 52x = 0
R 12x + 0 – 62.540,684 = 0
R 12x = 62.540,684
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 1.316,364 = 0
=>
R 12y = -30.683,836 N
-8-
ϕ 2 =20°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(20)
=205xCos(20)
=220-192,637
=825+70,114
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=70,114 mm.
BN=192,637 mm.
BE´=27,363 mm.
AE´=895,114 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0 (1)
32.000x420xCos(20)–0x420xSin(20)+R 52y x70,114+R 52x x192,637 = 0 (1)
70,114xR 52y +192,637xR 52x = -12.629.468,82
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
-895,114xR 52y + R 52x x27,363 = 0 (2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
12,76656x(70,114xR 52y + 192,637xR 52x = -12.629.468,82)
895,114xR 52y + 2.459,312xR 52x = -161.234.871,4
-895,114xR 52y + 27,363xR 52x = 0
+_____________________________________________
2.486,675xR 52x =-161.234.871,4
R 52x = -64.839,543 N
R 25x = 64.839,543 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-895,114xR 52y – 64.839,543x27,363 = 0
R 52y = -1.982,098 N ve R 25y = 1.982,098 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 64.839,543 N
R 15y = -1.982,098 N
R 15x = -64.839,543 N
R 12x + 0 – 64.839,543 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 1.982,098 = 0
=>
R 12y = -30.017,902 N
-9-
ϕ 2 =30°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(30)
=205xCos(30)
=220-177,535
=825+102,5
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=102,5 mm.
BN=177,535 mm.
BE´=42,465 mm.
AE´=927,5 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0 (1)
32.000x420xCos(30)–0x420xSin(30)+R 52y x102,5+R 52x x177,535 = 0
102,5xR 52y +177,535xR 52x = -11.639.381,43
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
927,5xR 25y - R 25x x42,465 = 0
-927,5xR 52y + R 52x x42,465 = 0
(2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
9,0488x(102,5xR 52y + 177,535xR 52x = -11.639.381,43)
-927,5xR 52y + 42,465xR 52x = 0
927,5xR 52y + 1.606,479xR 52x = -105.322.434,7
+_____________________________________________
1.648,944xR 52x =-105.322.434,7
R 52x = -63.872,657 N
R 25x = 63.872,657 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-927,5xR 52y + 42,465x(-63.872,657) = 0
R 52y = -2.924,369 N ve R 25y = 2.924,369 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 63.872,657 N
R 15y = -2.924,369 N
R 15x = -63.872,657 N
R 12x + 0 – 63.872,657 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 2.924,369 = 0
=>
R 12y = -29.075,631 N
-10-
ϕ 2 =40°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(40)
=205xCos(40)
=220-157,04
=825+131,77
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=131,77 mm.
BN=157,04 mm.
BE´=62,96 mm.
AE´=956,77 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0 (1)
32.000x420xCos(40)–0x420xSin(40)+R 52y x131,77+R 52x x157,04 = 0
131,77xR 52y +157,04xR 52x = -10.295.637,32
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
956,77xR 25y - R 25x x62,96 = 0
-956,77xR 52y + R 52x x62,96 = 0
(2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
7,26091x(131,77xR 52y + 157,04xR 52x = -10.295.637,32)
-956,77xR 52y + 62,96xR 52x = 0
956,77xR 52y + 1.140,25xR 52x = -74.755.695,97
+_____________________________________________
1.203,21xR 52x =-74.755.695,97
R 52x = -62.130,215 N
R 25x = 62.130,215 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-956,77xR 52y + 62,96x(-62.130,215) = 0
R 52y = -4.088,463 N ve R 25y = 4.088,463 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 62.130,215 N
R 15y = -4.088,463 N
R 15x = -62.130,215 N
R 12x + 0 – 62.130,215 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 4.088,463 = 0
=>
R 12y = -27.911,537 N
-11-
ϕ 2 =50°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(50)
=205xCos(50)
=220-131,77
=825+157,039
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=157,039 mm.
BN=131,77 mm.
BE´=88,23 mm.
AE´=982,039 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0 (1)
32.000x420xCos(50)–0x420xSin(50)+R 52y x157,039+R 52x x131,77 = 0
157,039xR 52y +131,77xR 52x = -8.639.065,475
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
982,039xR 25y - R 25x x88,23 = 0
-982,039xR 52y + R 52x x88,23 = 0
(2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
6,25347x(157,039xR 52y + 131,77xR 52x = -8.639.065,475)
-982,039xR 52y + 88,23xR 52x = 0
982,039xR 52y + 824,02xR 52x = -54.024.136,78
+_____________________________________________
912,25xR 52x =-54.024.136,78
R 52x = -59.220,758 N
R 25x = 59.220,758 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-982,039xR 52y + 88,23x(-59.220,758) = 0
R 52y = -5.320,611 N ve R 25y = 5.320,611 N
R
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 59.220,758 N
R 15y = -5.320,611 N
R 15x = -59.220,758 N
R 12x + 0 – 59.220,758 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 5.320,611 = 0
=>
R 12y = -26.679,389 N
-12-
ϕ 2 =60°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(60)
=205xCos(60)
=220-102,5
=825+177,535
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=177,535 mm.
BN=102,5 mm.
BE´=117,5 mm.
AE´=1.002,535 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0
32.000x420xCos(60)–0x420xSin(60)+R 52y x177,535+R 52x x102,5 = 0
177,535xR 52y +102,5xR 52x = -6.720.000
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
1.002,535xR 25y - R 25x x117,5 = 0
-1.002,535xR 52y + R 52x x117,5 = 0 (2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
5,64697x(177,535xR 52y + 102,5xR 52x = -6.720.000)
-1.002,535xR 52y + 117,5xR 52x = 0
1.002,535xR 52y + 578,814xR 52x = -37.947.638,4
+_____________________________________________
696,314xR 52x =-37.947.638,4
R 52x = -54.497,882 N
R 25x = 54.497,882 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-1.002,535xR 52y + 117,5x(-54.497,882) = 0
R 52y = -6.387,309 N ve R 25y = 6.387,309 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 54.497,882 N
R 15y = -6.387,309 N
R 15x = -54.497,882 N
R 12x + 0 – 54.497,882 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 6.387,309 = 0
=>
R 12y = -25.612,691 N
-13-
ϕ 2 =70°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(70)
=205xCos(70)
=220-70,114
=825+192,637
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=192,637 mm.
BN=70,114 mm.
BE´=149,886 mm.
AE´=1.017,637 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0
32.000x420xCos(70)–0x420xSin(70)+R 52y x192,637+R 52x x70,114 = 0
192,637xR 52y +70,114xR 52x = -4.596.750,726 N
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
1.017,637xR 25y - R 25x x149,886 = 0
-1.017,637xR 52y + R 52x x149,886 = 0
(2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
5,28267x(192,637xR 52y + 70,114xR 52x = -4.596.750,726)
-1.017,637xR 52y + 149,886xR 52x = 0
1.017,637xR 52y + 370,389xR 52x = -24.283.117,16
+_____________________________________________
520,275xR 52x =-24.283.117,16
R 52x = -46.673,619 N
R 25x = 46.673,619 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-1.017,637xR 52y + 149,886x(-46.673,619) = 0
R 52y = -6.874,477 N ve R 25y = 6.874,477 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 46.673,619 N
R 15y = -6.874,477 N
R 15x = -46.673,619 N
R 12x + 0 – 46.673,619 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 6.874,477 = 0
=>
R 12y = -25.125,523 N
-14-
ϕ 2 =80°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(80)
=205xCos(80)
=220-35,598
=825+201,886
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=201,886 mm.
BN=35,598 mm.
BE´=184,402 mm.
AE´=1.026,886 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y =32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0
32.000x420xCos(80)–0x420xSin(80)+R 52y x201,886+R 52x x35,598 = 0
201,886xR 52y +35,598xR 52x = -2.333.831,508 N
(1)
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
1.026,886xR 25y - R 25x x184,402 = 0
-1.026,886xR 52y + R 52x x184,402 = 0
(2)
(1) ve (2) denklemlerinin çözümü;
5,08646x(201,886xR 52y + 35,598xR 52x = -2.333.831,508)
-1.026,886xR 52y + 184,402xR 52x = 0
1.026,886xR 52y + 181,068xR 52x = -11.870.940,61
+_____________________________________________
365,470xR 52x =-11.870.940,61
R 52x = -32.481,299 N
R 25x = 32.481,299 N
R 52x (2) denkleminde yerine konulursa;
-1.026,886xR 52y + 184,402x(-32.481,299) = 0
R 52y = -5.832,796 N ve R 25y = 5.832,796 N
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 32.481,299 N
R 15y = -5.832,796 N
R 15x = -32.481,299 N
R 12x + 0 – 32.481,299 = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 – 5.832,796 = 0
=>
R 12y = -26.167,204 N
-15-
ϕ 2 =90°
için
BL=BCxSinϕ 2
BN=BCxCosϕ 2
BE´=CK-BN
AE´=AK+BL
=205xSin(90)
=205xCos(90)
=220-0
=825+205
R 14x =0 ve R 34x + R 14x = 0
R 14y =0 ve R 34y + R 14y = 0
=>
=>
=>
=>
BL=205 mm.
BN=0 mm.
BE´=220 mm.
AE´=1.030 mm.
=>
=>
R 34x = 0
R 34y = 0
R 43x + R 23x = 0 => R 23x = 0
R 43y +R 23y +F=0 0+R 23y +32.000 = 0
R
=> R 23y =-32.000 N
R 32y xCDxCosϕ 2 –R 32x xCDxSinϕ 2 +R 52y xBL+R 52x xBN = 0
32.000x420xCos(90)–0x420xSin(90)+R 52y x205+R 52x x0 = 0
205xR 52y +0xR 52x = 0
=> R 52y =0
R 25y =0
R 25y xAE´ - R 25x xBE´ = 0
1.030x0 - R 25x x220 = 0
=>
R 15y + R 25y = 0
R 15x + R 25x = 0
R 15y = 0
R 15x = 0
=>
=>
R 12x + R 32x + R 52x = 0 =>
R 12x = 0
R 12y + R 32y + R 52y = 0
R 12y + 32.000 + 0 = 0 =>
R 25x =0
R 12x + 0 + 0 = 0
R 12y = -32.000 N
-16-
R 52x =0
R 32y =32.000 N
ϕ2
AE´
BE´
BL
BN
F
R 12x
R 12y
R 14x
R 14y
R 15x
R 15y
R 23x
R 23y
R 25x
R 25y
R 34x
R 34y
ϕ2
AE´
BE´
BL
BN
F
R 12x
R 12y
R 14x
R 14y
R 15x
R 15y
R 23x
R 23y
R 25x
R 25y
R 34x
R 34y
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
0°
10°
20°
30°
40°
825
15
0
205
32000
65560,98
-30807,98
0
0
-65560,98
-1192,02
0
-32000
65560,98
1192,02
0
0
860,599
18,114
35,599
201,886
32000
62540,68
-30683,84
0
0
-62540,68
-1316,164
0
-32000
62540,68
1316,164
0
0
895,114
27,363
192,637
70,114
32000
64839,54
-30017,9
0
0
-64839,54
-1982,098
0
-32000
64839,54
1982,098
0
0
927,5
42,465
102,5
177,535
32000
63872,657
-29075,63
0
0
-63872,65
-2924,369
0
-32000
63872,657
2924,369
0
0
956,77
62,96
131,77
157,04
32000
62130,215
-27911,54
0
0
-62130,21
-4088,463
0
-32000
62130,215
4088,463
0
0
50°
60°
70°
80°
90°
982,039
88,23
157,039
131,77
32000
59220,758
-26679,38
0
0
-59220,75
-5320,611
0
-32000
59220,758
6320,611
0
0
1002,54
117,5
177,535
102,5
32000
54497,882
-25612,911
0
0
-54497,882
-6387,309
0
-32000
54497,882
6387,309
0
0
1017,637
149,886
192,637
70,114
32000
46673,619
-25125,523
0
0
-46673,619
-6874,477
0
-32000
46673,619
6874,477
0
0
1026,886
184,402
201,886
35,598
32000
32481,299
-26167,204
0
0
-32481,299
-5832,796
0
-32000
32481,299
5832,796
0
0
220
1030
205
0
32000
0
-32000
0
0
0
0
0
-32000
0
0
0
0
-17-
ϕ2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
R 12
R 14
R 15
R 23
R 25
R 34
72438,76
69662,29
71442,8
70179,12
68111,8
64952,97
60216,52
52830,76
41710,29
-32000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65571,81
62554,53
64869,83
63939,57
62264,59
59459,29
54870,91
47177,17
33000,85
0
-32000
-32000
-32000
-32000
-32000
-32000
-32000
-32000
-32000
-32000
65571,81
62554,53
64869,83
63939,57
62264,59
59459,29
54870,91
47177,17
33000,85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
R
R
R
R
R
KRİKO KLUNA UYGULANMASI GEREKEN KUVVET HESABI
R 25max =65571,81 N
d 1 : Kaldırma silindiri çapı = 70 mm
= 25 mm
d 2 : Etki silindiri çapı
η mk : Etki kolundaki mekanik verimi
η mk =800/40 = 20
R 25max ’ı oluşturacak hidrolik basınç ;
P= R 25max /( πd 1 2/4 )
P=65571,81/( π 702/4 )
P=17,038 N/mm2
Bu basıncı oluşturacak etki silindirine gerekli itme kuvveti ;
F=Pxπd 2 2/4 => F=17,038xπ(25)2 /4 => F=8363,51 N
Manivela kolunun ucunda gerekli kuvvet ;
F mani = F/ η mk => F mani =418,18 N
104
68
II
φ24
I
7
-18-
İtme milinin etkidiği pernonun kontrolü ;
St60 için
σ=600 N/mm2
τ =300 n/mm2
S=2,5
σ em = σ/S
=> σ em =600/2,5=240 N/mm2
τ em = τ/S
=> τ em =300/2,5 =120 N/mm2
I ve II kesitlerindeki kayma gerilmesi
=> τ = 65571,81/(2πx202/4) => τ =104,36 N/mm2
τ= R 25max /(2πd2/4)
perno kesme gerilmesine karşı emniyetlidir (104,36<140)
30
R 25max
R
20
35
Yan sac malzemesi St37 için
σ em =148 N/mm2
τ em =75 N/mm2
Yan saclardaki delik ezilmesi kontrolü ;
σ= R 25max /(2πd(a+b)) => σ = 65571,81/(2πx20(7+7)) => σ =117,09 N/mm2
(117,09<148) olduğundan ezilmeye emniyetlidir.
Delik yırtılması kontrolü ;
τ= R 25max /(4lb) => τ = 65571,81/(4x35x7) => τ =66,91N/mm2
(66,91<75) olduğundan yırtılmaya karşı emniyetlidir.
R 12y
R
C
1192,02 N
B
32.000 N
D
350
30
-19-
Malzeme St37
σ em =370/2,5=148 N/mm2
M max = M B = 32.000x380 - 30807,98x30
M max = M B = 11235760,6 Nm
Y G =Σ A i X i Y i / ΣA i
Y G = (2x150x7x80+151,5x3x99) / (2x150x7+3x99)
Y G = 88,86 mm
I X = 2x((7x1503x/12)+7x150x(80-61,14)2)+(99x33/12)+99x3x(61,14-3)2
I X = 5688629,011 mm4
e =150-y G =150-88,86 => e = 61,14 mm
σ max =M max x e /I X =11235760,6x61,14=/5688629,011
σ max = 120,759 N/mm2
σ max < σ em olduğundan emniyetlidir.
x
yG
x
7
80
-20-
7
150
61,14
3
99
Ana gövde eğilme kontrolü ;
Malzeme St37
σ em = 148 N/mm2
R 21y
A
O
R 51y
Y2
300
575
250
A
O/
C
C
O
Y1
O/
M max
ΣMoı = 0
-y 1 x925-1.192,02x1.175+30.807,98x350=0
ΣFo = 0
10.142,89+1.192,02-30.807,98+y 2 =0
Mo = 1.192,02x250 = 298.005 N mm
Mc = 1.9473,07x350 = 6.815.574,5 N mm
M max =Mc=6.815.574,5 N mm
=>
y 1 =10.142,89 N
=>
y 2 =19.473,07 N
O noktasındaki gövdenin kesiti ;
e = 85 mm
I X =2x5x1703/12=4.094.166,67 mm4
σ max = M max e/I X = (6.815.574,5/ 4.094.166,67)x85 = 141,5 N/mm2
σ max < σ em olduğundan emniyetlidir.
-21-
90
x
90
x
5
5
150
x
35
x
φ15
φ35
Yük traversinin kontrolü ;
τ em =120 N/mm2
σ em =240 N/mm2
M max =16.000x(50+5/2) = 840.000 N mm
I X = 354/12-15x353/12 = 71458,3333 mm4
e=17,5 mm
σ max =M max x e / I X
840.000x17,5/71458,3333 = 205,71 N/mm2
σ max < σ em olduğundan eğilmeye karşı emniyetlidir.
-22-
F = 32.000
φ 22
φ 35
A
A
5
5
M max
Muyluların kesilme kontrolü ;
τ =(F/2)/(πxd2/4) τ = (32.000/2)/(πx222/4) = 42,074 N/mm2 < τ em emniyetli.
Delik ezilmesi kontrolü ;
σ = (F/2)/(axd)
σ = (32.000/2)/(5x22) = 145,45 N/mm2
KESİT HESABI
1. Yük traversi için ;
Muylularda
τ em = (F/2)/(πxd2/4) 120 = (32.000/2)/(πxd2/4) => d = 13,029 mm
σ em = (F/2)/(axd)
148 = (32.000/2)/(5xd)
=> d = 21,623 mm
2. O noktasındaki perno için ;
1 ve 2 kesitleri için ;
τ em = R 25max /(2xπxd2/4) 120 = (65571,81)/(2xπxd2/4) => d = 18,65 mm
yan saclardaki delik için ;
σ em = R 25max /(2d(a+b))
148 = (65571,81)/(2xd(7+7)) => d = 15,82 mm
-23-

Benzer belgeler

Burhan Felek`ten Geçen Otobüs Hatları

Burhan Felek`ten Geçen Otobüs Hatları Burhan Felek'ten Geçen Otobüs Hatları Admin tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Mart 2011 01:53 - Son Güncelleme Cuma, 11 Mart 2011 19:11 ASKERLİK ŞUBESİ (Üsküdar) Durağından Geçen Otobüsler

Detaylı

1. Main Feature Programming flexibility with 706 instructions

1. Main Feature Programming flexibility with 706 instructions Strengthened Communication function (Max. 5Ch communication) - Built-in 3Ch communication (including Loader) and Max. 2 expansion communication module Enhanced Comm. Convenience with various protoc...

Detaylı