Enfeksiyon Sertifikaları Dağıtımı

Transkript

Enfeksiyon Sertifikaları Dağıtımı
T.C.
ANKARA VALĠLĠĞĠ
Ġl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : 543496635-773/99
Konu: Enfeksiyon Sertifikaları
Dağıtımı
………………….
Ġlgi:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 17/03/2016 tarih ve 470 sayılı yazısı ile ekindeki
10/03/2016 tarih ve 428 sayılı yazı.
Ġlgi yazıda “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol HemĢireliği Yönetmeliği”
çerçevesinde enfeksiyon kontrol komitelerinde çalıĢacak enfeksiyon kontrol hekimleri ve hemĢireleri
tercihen sertifikalı olanlardan seçilmekte olduğu, yapılan eğitimler sonrası eğitim programına katılan
ve baĢarılı olan personele Bakanlık onaylı ve tescilli sertifika düzenlendiği belirtilmektedir.
2007 yılından itibaren verilen sertifikaların sahiplerine ulaĢmasında yaĢanan sıkıntıların olması
nedeniyle sertifikaların tekrar basımı ve tescili yönünde yapılacak çalıĢmalarda mükerrer sertifika
basımını ve buna bağlı yaĢanacak sıkıntıların önüne geçilebilmesi adına ek 1’deki 10/03/2016 tarih ve
428 sayılı yazısında Makam Olur’u ile Toplanan sertifikaların ve ek 2’deki format dışında kalan
tüm sertifikaların hükümsüz kılındığı bildirilmiĢtir.
Bu kapsamda; Söz konusu Sertifikaların basımı ve tescilinde ÇKYS kayıtları esas alındığı,
hak sahibi olan fakat ÇKYS kaydına ulaşılamayan personele sertifika düzenlenmemiş ancak, hak
sahibi olduğunu belirten/belgeleyen fakat adına düzenlenmiĢ sertifika bulunmayan personelin ÇKYS
kayıtlarının kontrol edilmesi, eksik kayıtlarının tamamlanarak bilgi verilmesi halinde
ilgilipersonele Bakanlığımızca tekrar sertifika düzenlenecektir.
Bakanlığımızca tekrar düzenlenen ve basımı yapılan tüm sertifikaların ek’1 deki Makam olur’
una istinaden bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmaksızın Müdürlüğümüz tarafından hak
sahiplerine bizzat teslimi yapılacak olup sertifika almaya hak kazanmıĢ ek listede adı geçen personel
sertifikasını almak üzere nüfus cüzdanı ile birlikte Müdürlüğümüz Ġzleme ve Değerlendirme ġube Müdürlüğüne
şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
Ayrıca adına sertifika düzenlenen tüm enfeksiyon kontrol hekim ve hemĢireleri ait bilgiye
http://mikrobiyoloji.thsk.saglik.gov.tr adresinden ulaĢılabilecek olup kurumunuzdan ayrılan sertifika
sahibi personeliniz varsa ÇKYS kayıtları dikkate alınarak yeni görev yaptıkları yer hakkında bilginin sağlanarak
Müdürlüğümüz Ġzleme ve Değerlendirme ġube Müdürlüğüne bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Ali Can DİLAVER
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı
EKLER:
1.Makam Oluru (20776583)
2. Hekim/HemĢire Enfek.Kont.
Sertifika örneği(Son Format-arkalı, önlü) 4 adet
3. Hekim/HemĢire Sertifika Teslim Listesi 7 sayfa
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İrtibat :Şahenk ÖCAL
Bağdat Cad. No:16 Macunköy 06105 ANKARA
Telefon
: (0312) 592 44 75
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5011be0d-7bc0-4d23-b7e2-4649c60cf9ab kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
DAĞITIM:
Gereği: Tüm Hastaneler
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
DAĞITIM YERLERİ
1.
BÖLGE KAMU HAST. BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
2.
BÖLGE KAMU HAST. BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
3.
BÖLGE KAMU HAST. BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
4.
ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
5.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ ECZACILIK KURUMU DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tüm Özel , Üniversite ve Askeri Hastaneler
ÖZEL ACIBADEM ANKARA HASTANESİ
ÖZEL AKAY HASTANESİ
ÖZEL AKROPOL HASTANESİ
ÖZEL ANKARA GÜVEN HASTANESİ
ÖZEL ANKARA MEDICALPARKHASTANESİ
ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ
ÖZEL BAYINDIR KAVAKLIDERE HASTANESİ
ÖZEL BİLGİ HASTANESİ
ÖZEL BOYLAM PSİKİYATRİ HASTANESİ
ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ
ÖZEL ÇANKAYA HASTANESİ
ÖZEL DÜNYA GÖZ ANKARA HASTANESİ
ÖZEL ERYAMAN HASTANESİ
ÖZEL ETİMED HASTANESİ
ÖZEL HRS ANKARA KADIN HASTANESİ
ÖZEL İNCEK FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
ÖZEL ANKARA UMUT HASTANESİ
ÖZEL KEÇİÖREN HASTANESİ
ÖZEL KORU SİNCAN HASTANESİ
ÖZEL KORU ANKARA HASTANESİ
ÖZEL KUDRET GÖZ HASTANESİ
ÖZEL KUDRET INTERNATIONAL HOSPITAL
ÖZEL LİV HOSPİTAL ANKARA HASTANESİ
ÖZEL LOKMAN HEKİM ANKARA HASTANESİ
ÖZEL LOKMAN HEKİM HASTANESİ
ÖZEL LÖSANTE LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HASTANESİ
ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA HASTANESİ
ÖZEL MEMORIAL ANKARA HASTANESİ
ÖZEL ORTADOĞU 19 MAYIS HASTANESİ
ÖZEL POLATLI CAN HASTANESİ
ÖZEL TOBB ETÜ HASTANESİ
ÖZEL NATOMED HASTANESİ
ÖZEL VSD NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İrtibat :Şahenk ÖCAL
Bağdat Cad. No:16 Macunköy 06105 ANKARA
Telefon
: (0312) 592 44 75
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5011be0d-7bc0-4d23-b7e2-4649c60cf9ab kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Hacettepe Üniversitesi Hastaneler Genel Direktörlüğüne
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimliğine
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliğine
Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimliğine
Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği
Ankara Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-İ Sina Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği
Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Başhekimliğine
Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı Ve Eğitim Hastanesi
Baştabipliğine
Özel Tobb ETÜ Üniversitesi
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ankara Askeri Mevki Hastanesi Hastanesi Başhekimliğine
Ankara Etimesgut Askeri Hava Hastanesi Hastanesi Başhekimliğine
Ankara Beytepe Asker Hastanesi Başhekimliğine
Genelkurmay Başkanlığı Tsk Rehabilitasyon Ve Bakım Merkezi Başkanlığına
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İrtibat :Şahenk ÖCAL
Bağdat Cad. No:16 Macunköy 06105 ANKARA
Telefon
: (0312) 592 44 75
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5011be0d-7bc0-4d23-b7e2-4649c60cf9ab kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

Benzer belgeler

Enfeksiyon Kontrol Hekimliği-Üst Yazı

Enfeksiyon Kontrol Hekimliği-Üst Yazı Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı Ve Eğitim Hastanesi Baştabipliğine Özel Tobb ETÜ Üniversitesi

Detaylı