Bir Ergen Örnekleminde Çocuklar için Travma Belirti Ölçeği`nin

Transkript

Bir Ergen Örnekleminde Çocuklar için Travma Belirti Ölçeği`nin
Bir Ergen Örnekleminde Çocuklar için Travma Belirti Ölçeği’nin (ÇTBÖ) Almanca
Versiyonunun Geçerlik ve Güvenilirliği
Simone Matulis, Laura Loos, Nadine Langguth, Franziska Schreiber, Jana Gutermann, Caterina
Gawrilow, Regina Steil
Arkaplan
Çocuklar için Travma Belirti Ölçeği (TSSC; Brière, 1996) çocuklarda ve ergenlerde travmayla
ilgili belirtileri değerlendiren altı klinik ölçeğe dayana kişinin kendisinin cevapladığı çok yaygın
şekilde kullanılan bir ölçektir. Bu çalışmanın amacı bu ölçeğin Almanca versiyonunu geliştirmek
ve geçerlik, güvenilirlik, faktörü yapısı gibi psikometri özelliklerini bir Alman ergen grubunda
araştırmaktadır.
Yöntem
13 ve 21 yaş arası fiziksel ya da cinsel taciz öyküsü olan N= 583 kişilik bir normatif örneklem ve
N=41 ergenden oluşan klinik örneklem bu çalışmaya katılmıştır.
Sonuçlar:
Altı faktörlük model ( Öfke, Kaygı, Depresyon, Dissosiyasyon, Travma Sonrası Stres, ve Stres
ve Meşguliyet alt ölçekleri ile Cinsel Endişeler) üzerinde Doğrulayıcı Faktör Analizi normatif
örneklemde kabul edilebilir iyi uygunluk istatistikleri göstermiştir. Bir madde faktör yükünün
çok düşük olmasından dolayı Almanca versiyondan çıkarılmıştır. Tüm klinik ölçekler normatif
örneklemde .80 ve .86 değerleri arasında, klinik örneklemde.72 ve. 87 değerleri arasında
Cronbach’s alpha ile birlikte kabul edilebilir düzeyde iyi güvenilirlik göstermiştir. Çakışmalı
geçerlik söz konusu TBÖ-Ç ölçeği ile benzer psikopatolojiyi ölçen envanterler arasındaki yüksek
korelasyon tarafından gösterilmiştir. TBÖ-Ç skorları güvenilir şekilde, ayırıcı geçerliği de
göstererek, travma öyküsü olan ergenler ile travma öyküsü olmayan ergenleri ayırt etmiştir.
Tartışma
Sonuç olarak, TBÖ-Ç Almanca versiyonu 13 ve 21 yaş arası ergenlerde altı farklı ölçek üzerinde
travma alakalı semptomları değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir ölçektir.
Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Travma, Çocuk, Ergenler, Kendini
tanımlama, Değerlendirme
Name of translator: Seray Akça
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2015, 6: 27966 - http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.27966

Benzer belgeler

Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Maruz Bırakma Temelli

Travma Sonrası Stres Bozukluğu için Maruz Bırakma Temelli ve travma anısıyla ilgili olumsuz bilişlerde değişimi amaçlarken, hasta ve terapist arasındaki duygusal etkileşimler maruz kalma temelli terapilerin geçmiş değerlendirmelerinde göz ününe alınmamışt...

Detaylı

Çocuklarda ve Ergenlerde Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Eş

Çocuklarda ve Ergenlerde Travma sonrası Stres Bozukluğu ve Eş örneklemde .80 ve .86 değerleri arasında, klinik örneklemde.72 ve. 87 değerleri arasında Cronbach’s alpha ile birlikte kabul edilebilir düzeyde iyi güvenilirlik göstermiştir. Çakışmalı geçerlik söz...

Detaylı

Sınırdurum Kişilik Bozukluğu olan ve olmayan kadınlarda travma

Sınırdurum Kişilik Bozukluğu olan ve olmayan kadınlarda travma örneklemde .80 ve .86 değerleri arasında, klinik örneklemde.72 ve. 87 değerleri arasında Cronbach’s alpha ile birlikte kabul edilebilir düzeyde iyi güvenilirlik göstermiştir. Çakışmalı geçerlik söz...

Detaylı

Soykırım yaşayanların ebeveyn(ler)ini ve eşini kaybetmiş bir

Soykırım yaşayanların ebeveyn(ler)ini ve eşini kaybetmiş bir kalmanın ve fiziksel sağlık durumunun olumsuzluğu tarafından yordandığını ortaya koymuştur. Buna karşın, dini/manevi inançlara verilen önem ve ekonomik değişkenler TSSB semptomları ile ilişki göste...

Detaylı