Op. Dr. Mehmet Baydar

Transkript

Op. Dr. Mehmet Baydar
Dr. Mehmet BAYDAR
Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH
El Cerrahisi Kliniği
2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı
İSTANBUL
05.12.2015
Diğer Karpal Kemik Kırıkları
 Tüm kırıkların % 1,1’i
- skafoid
%68,2
- triquetrum %18.3
- trapezium % 4,3
- lunatum %3,9
- kapitatum % 1,9
- hamatum %1,7
- pisiform %1,3
- trapezoid %0,4
Diğer Karpal Kemik Kırıkları
 Mekanizma gerilmiş, açık el
üzerine düşme sonucu
(outstreched)
 Yaralanma 3 gruba ayrılır
- perilunat yaralanma
- aksiyel yaralanma
- avülziyon/impaksiyon yaralanma
Diğer Karpal Kemik Kırıkları
 Karpal kemikler ve ligamanların anatomisi iyi bilinmeli
 Dikkatli ve detaylı muayane gerekir
 Standart grafi yeterli olmayabilir
- AP, lateral, karpal tünel, pronasyon ve supinasyonda oblik,
Bett’s
Diğer Karpal Kemik Kırıkları
 CT
- yaralanmanın genişliğini
- gizli kırıklar
 MR
Triquetrum Kırıkları
 Skafoidden sonra en sık görülen karpal kırık (% 18,3)
 Çoğu bağ yaralanması sonucu kopma yaralanması
 Perilunat kırıklı çıkıkların da % 12,5-25 triquetrum
yaralanması (yatay kırık)
 En sık uzun ulna styloid varlığında ekstansiyon ve
ulnar deviasyon makaslama sonucu
Triquetrum Kırıkları
 AP
 Lateral
 45° Pronasyonda oblik
 BT
Triquetrum Kırıkları
 Dorsal kortikal kırık



Aşırı palmar fleksiyon ve radial deviasyon
Dorsal radyotrikuetral ve trikuetroskafoid bağlar
93%
 Cisim kırığı





İç tuberositas
Sagittal kırık
Proksimal pol transvers kırığı
Palmar radiyal kırığı
Parçalı kırık
 Volar avulsiyon kırığı

Palmar ulnar trikuetral bağ ve LTIO bağ
Tedavi
 Dorsal kortikal kırık
- 4-6 hafta splint veya alçı
- Ağrılı kaynamayan dorsal parçalarda eksizyon
 Cisim kırığı(perilunat kırıklarla birlikte)
- İzole kırıklarda 4-6 hafta tespit
- Deplase kırıklarda ARİF
 Volar avulsiyon kırığı
- VİSİ
- Karpal stabilite restorasyonu (LT bağ rekonstrüksiyonu)
Komplikasyonlar
 Nonunion
 Dirençli karpal instabilite
 Pisotriquetral artroz
Trapezium Kırıkları
 % 4,3 ‘ünü oluşturur (1-5)
 Addüksiyondaki başparmağın eklem yüzüne doğru zorlama
mekanizması sonucu oluşur
Trapezium Kırıkları
 Standart görüntüler yeterli değil
- Bett's görüntü
- Tüberkül kırığı karpal
görüntü
Trapezium Kırık Sınıflaması (Walker)
Walker JL, Greene TL, Lunseth PA. Fractures of the body of thetrapezium. J Orthop Trauma. 1988;2(1):22e28.
Tedavi
• Cisim kırıkları
•
Deplase olmayan kırıklar 6 hafta başparmağı içine
alan alçı
•
•
Deplase , eklemi ilgilendiren, parçalı kırıklar
•
•
•
•
Deplasman eğilimi
Volar insizyon
ARİF
Distal radius grefti
Tamir edilemez eklem içi kırıklarında füzyon veya
eksizyonel artroplasti
Tedavi
 Trapezyal çıkıntı kırığı
 Tip 1. çıkıntı taban kırığı
 Alçı tespiti
 Deplase kırıklarda ARİF
 Tip 2. çıkıntı ucunda Avulsiyon
kırığı

Başparmak abduksiyonda alçı
tespiti
 Kolay atlanır
 Ağrılı kaynamama durumunda
eksizyon
Komplikasyonlar
 1. CMC eklemde sertlik
 1. aralık kontraktürü
 Artrit
 Nonunion
 Karpal tünel sendromu
 FCR tendinopati ve geç rüptürü
Vaka
Vaka
Trapezoid Kırıkları
 Karpal arkın kilit taşı
 İzole kırıkları oldukça nadir
 Karpal kırıkların % 0,4’ ü
 Yaralanma genelde sporla ilişkili
 2. metakarpa aksiyel yüklenme
veya ateşli silah yaralanması
sonucu
Trapezoid Kırıkları
 Makaslama kırıkları
 Dorsal avulsiyonu
 Cisim kırığı
 Trapezoid ya da 2. metakarpın
dorsal çıkığı
 Kırıklı çıkıklar daha çok
Tedavi
• Deplase olmayan kırıklar
- 6 hafta alçı tespiti
• Deplase eklem içi kırıklar
- ARİF
- Eklem uyumu sağlanmazsa osteoartrit %90
• Trapezoid eksizyonu
- Kontrendike(2 CMC eklem subluksasyonu nedeniyle)
- Artrodez
Vaka
Vaka
Kapitat Kırıkları
 İzole kırığı nadirdir
 Karpal kırıkların % 1,9’ u
 Kan desteği retrograde
 Genelde kompleks yaralanmanın
bir parçası
Kapitat Kırıkları
 İzole kırığı
- Cisim transvers kırığı
- Proksimal pol transvers kırık
- Vertikofrontal kırık
- Parasagittal kırık
Navikulokapitat Sendrom
 Fenton tarafından
 Skafoid kırığı
 Kapitat proksimal pol kırığının 180
derece dönerek deplasmanı
Tedavi
 Nondeplase
- 4-6 hafta alçı
 Deplase ve kompleks
yaralanma
- ARİF(K-teli veya vida)
Komplikasyonlar
 Geç tanıya bağlı nonunion
 Kapitat proksimal avasküler nekrozu
- Vaskülarize greft (uzun dönem sonuçları yok)
- Proksimal pol eksizyonu ve tendon interpozisyonu
- Kurtarıcı prosedür (skafokapitat yada kapitohamat füzyon)
 Artrit
 Kapitat maluniona sekonder karpal kollaps ve dejeneratif artrit
Hamatum Kırıkları
 % 1,7’sini oluşturur.
 Distal eklem yüzü, proksimali
çengeli ve gövde boyunca kırılabilir.
 Sıklıkla 4,5 CMC kırıklı çıkığı ile
birlikte
 Çengel kırıkları doğrudan çarpma
- spor yaralanması (tenis, bezbol,
golf gibi)
 Ulnar sinir sıkışma belirtileri
Hamatum Kırıkları
 PA
- Çengel bölgesinde skleroz kaybı
- Kortikal yüzük görüntüsü
- Çengel kaybı
 Üç özel görüntü
- Karpal tünel
- El bileği dorsifleksiyonda
supinasyonda oblik
- Başparmak abduksiyonda birinci web
aralığından alınan lateral görüntü
 BT
Sınıflama
 Tip 1 çengel kırıkları
a. Uç (tip)
b. Bel
c. Taban(en az)
 Tip 2 cisim kırıkları
a. Proksimal pol
b. Medial tuber
c. Sagital oblik (çengel radiali)
d. Koronal (genellikle 4,5 CMC
kırıklı çıkık)
Tedavi
 Nondeplase çengel kırıklar
- 4-6 hafta alçı
 Deplase çengel kırıkları
- ARİF
- Yüksek kaynamama oranı(%50) nedeniyle
eksizyon
- Ulnar sinir lezyonu varsa eksizyon
 Cisim kırıkları
- Nondeplase kırıklarda 4-6 hafta alçı
- Deplase kırıklarda ARİF
Komplikasyonlar
 Semptomatik nonunion
 Ulnar nörit
 Ulnar arter trombozu
 FDP rüptürü
 Artrit
Pisiform Kırıkları
 Karpal kırıklarının % 1,3’ünü oluşturur
 Genel olarak dorsifleksiyonda uzanmış el
üzerine düşme sonucu
 Çoğu kırık sporla ilişkili
 Pisiform bölgede ağrı
 Ulnar sinir bulguları
 Distal radius, hamat veya triquetrum kırığı ile
birlikte
Pisiform Kırıkları
 Radyografi
- PA
- Lateral
- El bileği hafif ekstansiyon ve 45°
supinasyonda oblik
- Karpal tünel
Sınıflama
 4 tipe ayrılır
- transvers kırık
- parasagital kırık
- parçalı kırık
- psiforme-triqüetral impaksiyon
Tedavi
 Akut kaymamış kırık
 3-6 hafta alçı tespiti
 Eksizyon!!!
 Parçalı kırıklar
 Kaymış transvers kırıklar
 Semptomatik kaynamayan kırıklar
Volar Z plasti insizyonu
Eksizyon FCU tendonu onarılmalıdır
Sonuç
 İzole kırıkları nadirdir
 Klinik olarak gözden kaçabilir
 Standart grafi dışında değişik yönde grafi gerekir
 BT tanıda önemli
 Konservatif veya cerrahi tedavi kırık şekline göre
belirlenir
Sabrınız İçin Teşekkür Ederim

Benzer belgeler

Skafoid dışı karpal kırıklar

Skafoid dışı karpal kırıklar Şüpheli olgular,detaylı muayene edilmeli Gerekirse BT ve/veya MR ile inceleme

Detaylı

Doç. Dr. Bülent Özçelik

Doç. Dr. Bülent Özçelik vaskülaritesi  önemli • Taze  kırıklar  genelde  daha  uzun  süre  alçılama  gerektirse   de  konservatif  tedavi  edilebilirler • Fakat  proksimal  kutup  kırıklarında  gecikmiş  kaynama,   kaynam...

Detaylı

Skafoid harici karpal kemik kırıkları

Skafoid harici karpal kemik kırıkları Skafoidden sonra en sık olarak görülen trikuetrum kırıkları genellikle üç tipte incelenir: Dorsal korteks kırıkları, açık ara en sık görülen tiptir. Bu yaralanma tipi için farklı mekanizmalar ortay...

Detaylı

Perilunat İnstabilite (PLI)

Perilunat İnstabilite (PLI) Dorsal radyotrikuetral ve trikuetroskafoid bağlar

Detaylı

RADİO-SKAFO-LUNAT ARTRODEZ PERİLUNAT KIRIK ve ÇIKIKLARI

RADİO-SKAFO-LUNAT ARTRODEZ PERİLUNAT KIRIK ve ÇIKIKLARI • Travma – kırık, – çıkık, – bağ yaralanması, – instabilite

Detaylı