eritre devleti ülke profili

Transkript

eritre devleti ülke profili
ERİTRE DEVLETİ
ÜLKE PROFİLİ
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İhracat Genel Müdürlüğü
İÇİNDEKİLER
1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER ........................................................... 3
2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER ..................................................... 3
3. DIŞ TİCARETİ ..................................................................................... 4
3. 1. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ .......................................................... 4
3. 2. ÜRÜNLER İTİBARİ İLE DIŞ TİCARETİ ............................................... 4
3. 2. 1. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler ........................................................................... 4
3. 3. 2. İthal Ettiği Başlıca Ürünler ............................................................................ 5
3. 3. BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE DIŞ TİCARETİ ................................... 6
3. 3. 1. İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler ...................................................................... 6
3. 3. 2. İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler ....................................................................... 7
3. 4. TÜRKİYE İLE TİCARET .................................................................... 8
3. 4. 1. Türkiye – Eritre Dış Ticaret Değerleri ............................................................ 8
3. 4. 2. Türkiye’nin Eritre’ye İhracatında Başlıca Ürünler ......................................... 8
3. 4. 3. Türkiye’nin Eritre’den İthalatında Başlıca Ürünler ...................................... 10
T.C. Ekonomi Bakanlığı
2
1. TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER
Devletin Adı
Eritre Cumhuriyeti
Başkenti
Asmara
Yönetim Biçimi
Cumhuriyet
Resmi Dili
Tigrinya, Arapça ve İngilizce
Nüfus
6,7 milyon
Yüzölçümü
124,320 km2
Dini
Müslüman, Hıristiyan, Katolik, Protestan
Para Birimi
Nakfa (Nfa) Nfa15,38=US$1
Kaynak: IMF (2016)
2. TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
GSYİH (Cari Fiyatlar -milyar $)
4,05
4,67
5,35
6,05
6,85
7,76
8,13
GSYİH Büyüme (Cari Fiyatlar -%)
4,99
4,78
3,67
3,25
3,65
3,61
3,78
Kişi Başına Düşen GSYİH (Sabit
Fiyatlar - $)
623
695
771
844
925
1.014
1.029
Tüketici Fiyat Enflasyonu (ort, %)
10,04
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Nüfus (Milyon)
6,502
6,716
6,938
7,167
7,403
7,648
7,900
0,02
-0,10
0,01
0,05
0,03
-0,08
-0,11
Cari İşlemler Dengesi (milyar $)
Kaynak: IMF (2016)
T.C. Ekonomi Bakanlığı
3
3. DIŞ TİCARETİ
3. 1. DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
(1.000 ABD Doları)
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2003*
8.781
301.794
310.575
-293.013
2004*
16.260
462.616
478.876
-446.356
2005*
32.894
474.382
507.276
-441.488
2006*
17.585
237.959
255.544
-220.374
2007*
71.870
350.544
422.414
-278.674
2008*
28.594
256.231
284.825
-227.637
2009*
32.235
303.045
335.280
-270.810
2010*
15.714
426.720
442.434
-411.006
2011*
339.264
477.907
817.171
-138.643
2012*
403.430
382.871
786.301
20.559
2013*
327.219
565.393
892.612
238.174
2014*
585.587
477.742
1.063.329
-107.845
2015*
442.740
295.799
738.539
-146.941
(*) Yansıtılmış veriler (Ülkenin ticaret yaptığı ülkelerden alınan veriler) 15.06.2016 tarihli veri
Kaynak : ITC_Trademap
3. 2. ÜRÜNLER İTİBARİ İLE DIŞ TİCARETİ
3. 2. 1. İhraç Ettiği Başlıca Ürünler
(1.000 ABD Doları)
GTİP
ÜRÜNLER
TOPLAM
2603
2616
7103
1301
6205
Bakır cevherleri ve konsantreleri
Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
Lak, tabii sakızlar, reçineler ve sakız reçineler ve yağ
reçineler (pelesenkler gibi)
Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler
2013*
2014*
2015*
327.219
585.587
442.740
67.702
0
1.979
395
529.463
15.636
3.856
332
405.555
19.255
5.622
2.333
1.600
2.102
1.542
T.C. Ekonomi Bakanlığı
4
5205
7601
104
8309
201
810
308
4401
4411
8481
7214
4107
4011
6909
8516
8803
7204
7405
7407
2203
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe
pamuk oranı >=%85 ve perakende olarak satıIacak
haIe getirilmemiş)
İşlenmemiş aluminyum
Canlı koyun ve keçiler
Her türlü tıpalar, şişeler için kapsüller, yırtılabilen
kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür
kurşunları vb.
Sığır eti (taze/soğutulmuş)
Diğer meyveler (taze)
Suda yaşayan omurgasız hayvanlar (kabuklu
hayvanlar ve yumuşakçalar hariç) (canlı, taze, soğ.,
dond., kuru., tuzl.vs.)
Yakmaya mahsus ağaçlar, ince dilimler veya yongalar
halinde ağaç, talaş, döküntü ve artıklar
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer
kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri
cihazlar
Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (dövülmüş,
sıcak haddelenmiş, haddeleme işleminden sonra
burulmuş olanIar dahil)
Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve ileri
derecede hazırlanmış post ve deri ve köselesi
Kauçuktan yeni dış lastikler
Labaratuvarda, kimyasal,teknik işlerde, ziraatte
kullanılan seramikten cihaz ve eşya
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam
ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar
88.01 ve 88.02 Pozisyonlarındaki hava taşıtlarının
aksam ve parçaları
Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve
hurdaları veya bunların eritilmesi ile elde dilmiş
külçeler
Bakırın ön alaşımları (kupro alyajlar)
Bakır çubuklar ve profiller
Biralar (malttan)
1.240
1.122
990
0
0
0
0
560
0
731
485
205
0
0
0
0
0
2
198
197
195
0
0
192
0
8.855
0
58
181
178
0
0
173
0
0
157
0
0
0
0
155
150
1
1
146
11
1
145
23
0
137
0
0
56
0
0
79
134
124
123
(*) Yansıtılmış veriler (Ülkenin ticaret yaptığı ülkelerden alınan veriler) 15.06.2016 tarihli veri
Kaynak : ITC_Trademap
3. 3. 2. İthal Ettiği Başlıca Ürünler
(1.000 ABD Doları)
GTİP ÜRÜNLER
7408
2013*
2014*
2015*
TOPLAM İTHALAT
565.393
477.742
295.799
Bakır teller
574.890
574.555
303.950
T.C. Ekonomi Bakanlığı
5
1801
1206
7801
7203
5502
2704
1803
1804
1504
5403
2507
1208
3806
8601
7605
7404
3001
8429
4908
2844
4419
1204
8704
8704
Kakao dane ve kırıkları (ham/kavrulmuş,
bütün/kırık)
Ayçiçeği tohumu
İşlenmemiş kurşun
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde
edilen demirli ürünler (parça, pellet) (demir oranı
>= %99.94)
Suni filament demetleri
Taşkömürü, linyit ve turbdan elde edilen
kok/sömikok, karni kömürü
Kakao hamuru
Kakao yağı
222.428
266.702
263.600
474.002
216.807
171.171
406.155
244.590
76.431
237.984
202.328
130.190
98.798
131.467
111.281
73.004
112.084
110.419
57.183
57.081
76.638
68.352
82.197
71.043
Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı
yağları
Suni filament iplikleri (dikiş ipliği hariç) (perakende
olarak satılacak hale getirilmemiş)
Kaolin ve diğer kaolinli killer
Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları
(hardal unu hariç)
Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri,
kolofan esansı ve kolofan yağları, eritilmiş sakızlar
Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan
alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar)
Aluminyum teller
Bakır döküntü ve hurdaları
69.589
66.131
60.554
59.404
86.726
58.035
54.797
14.921
60.137
34.566
54.765
50.967
44.367
55.137
47.523
125.000
62.740
47.128
71.526
17.780
64.337
56.024
46.675
43.785
Tedavide kullanılan guddeler ve diğer organlar;
heparin ve tuzları
Buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları,
skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol
silindirleri vb
Her nevi çıkartmalar
24.645
24.614
24.204
25.628
3.900
23.017
27.876
30.417
21.046
Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif
izotoplar ve bunların bileşikleri, karışımları, artıkları
Ağaçtan mutfak ve sofra eşyası
Keten tohumu
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
19.920
20.122
19.063
11.572
26.212
26.072
26.072
12.923
24.929
9.501
9.501
17.185
16.896
16.420
16.420
(*) Yansıtılmış veriler (Ülkenin ticaret yaptığı ülkelerden alınan veriler) 15.06.2016 tarihli veri
Kaynak : ITC_Trademap
3. 3. BAŞLICA ÜLKELER İTİBARI İLE DIŞ TİCARETİ
3. 3. 1. İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler
(1.000 ABD Doları)
SIRA ÜLKELER
2013*
2014*
2015*
T.C. Ekonomi Bakanlığı
6
TOPLAM İHRACAT
327.219
585.587
442.740
50.934
322.733
187.285
1.979
198.932
169.565
0
8.542
38.557
1
Çin
2
Hindistan
3
Bulgaristan
4
Kanada
155.483
24
15.196
5
G. Kore
18.383
19.731
13.834
6
Almanya
55
80
6.467
7
Portekiz
46
0
4.578
8
İtalya
3.291
3.718
2.808
9
Fransa
356
273
2.332
10
S. Arabistan
283
595
485
11
İsviçre
9.534
69
243
12
Tayvan
1.382
1
195
13
Avustralya
0
4
156
14
Lüksemburg
1
1
144
15
İsrail
27
25
135
...
...
...
...
28
Türkiye
126
2
20
(*) Yansıtılmış veriler (Ülkenin ticaret yaptığı ülkelerden alınan veriler) 15.06.2016 tarihli veri
Kaynak : ITC_Trademap
3. 3. 2. İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler
(1.000 ABD Doları)
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ÜLKELER
2013*
2014*
2015*
TOPLAM İTHALAT
565.393
477.742
295.799
Çin
137.957
88.144
135.395
9.101
10.998
20.947
İtalya
36.286
17.014
19.319
Almanya
40.134
25.788
16.565
Türkiye
1.318
6.160
13.859
Belçika
6.181
6.120
9.247
G. Kore
9.754
18.036
8.298
17.234
14.202
7.029
8.240
13.394
6.872
111
66
6.608
Avustralya
1.360
1.791
6.451
S. Arabistan
18.567
18.052
6.325
G. Afrika
Hindistan
Tayland
Singapur
T.C. Ekonomi Bakanlığı
7
13
ABD
5.864
13.476
5.328
14
İngiltere
8.338
11.157
5.227
15
Fransa
3.932
3.293
3.957
(*) Yansıtılmış veriler (Ülkenin ticaret yaptığı ülkelerden alınan veriler) 15.06.2016 tarihli veri
Kaynak : ITC_Trademap
3. 4. TÜRKİYE İLE TİCARET
3. 4. 1. Türkiye – Eritre Dış Ticaret Değerleri
(1.000 ABD Doları)
YILLAR
İHRACAT
İTHALAT
HACİM
DENGE
2002
9.994
180
10.174
9.814
2003
14.907
326
15.233
14.581
2004
18.724
10
18.734
18.714
2005
11.609
621
12.230
10.988
2006
15.081
288
15.369
14.793
2007
19.961
332
20.293
19.629
2008
11.044
0
11.044
11.044
2009
2.698
588
3.286
2.110
2010
6.828
10
6.838
6.818
2011
7.029
9
7.038
7.020
2012
5.060
1
5.061
5.059
2013
1.318
126
1.444
1.192
2014
6.160
2
6.162
6.159
2015
13.859
20
13.879
13.838
2015 (Ocak-Haziran)
5.407
1
5.408
5.406
2016 (Ocak-Haziran)
4.916
2.344
7.260
2.572
Kaynak: ITC-Trademap, TÜİK
3. 4. 2. Türkiye’nin Eritre’ye İhracatında Başlıca Ürünler
GTİP
(1.000 ABD Doları)
2013
2014
2015
ÜRÜNLER
TOPLAM İHRACAT
1.318
6.160
13.859
T.C. Ekonomi Bakanlığı
8
713
7214
Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış)
İnşaat demiri
0
0
2.036
1.774
10.290
1.951
7314
Demir veya çelik tellerden mensucat, ızgara, ağ ve
kafeslikler; demir veya çelikten metal depluvayye
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler;
tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar
Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları
0
0
367
0
0
194
124
548
193
482
351
101
50
188
98
0
0
0
0
79
69
0
0
66
0
103
64
0
0
58
0
0
0
0
40
0
0
0
48
46
45
38
130
27
33
0
0
26
0
25
25
0
0
13
8
4
12
7
17
10
4
0
14
13
8
7
7
3
4
0
0
3
8544
2106
5208
9303
7229
8432
8433
1512
1902
9403
2102
7216
8516
7306
8716
9401
1905
9606
5807
4821
6217
3302
5212
Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler)
Diğer ateşli silahlar (spor için av tüfekleri ve diğer tüfekler,
işaret fişeği, ok silahları, hayvan için sürgülü silah)
Diğer alaşımlı çelikten teller
Toprağı hazırlamaya, işlemeye, ekmeye, ormancılıkta
kullanılan makina ve cihazlar; çimen, spor sahaları için
silindirler
Hasat ve harman, çim biçme makinaları ile yumurta ve
tarım ürünlerini büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen
makinalar
Ayçiçeği, aspir, pamuk tohumu yağları ve bunların
fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş)
Makarnalar ve kuskus
Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları
Maya
Demir veya alaşımsız çelikten profiller
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam
ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş
profiller
Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı
bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları
Oturmaya mahsus mobilyalar ve bunların aksam ve
parçaları
Tatlı Bisküvi ve Gofretler
Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer
aksamı; düğme taslakları
Dokumaya elverişli maddelerden işlenmemiş etiketler,
armalar ve benzerieşya
Kağıt veya kartondan her cins etiketler
Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya
giyim eşyası aksesuarının parçaları
Sanayide ve içecek imalinde hammadde veya koku verici
maddeler ve karışımlar
Diğer pamuklu mensucat:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
9
9404
5806
4202
7009
5401
Şilte mesnetleri, yatak takımı eşyası vb eşya (şilteler,
yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar vb)
Kordelalar, paralel hale getirilip 'yapıştırılmış ipIik veya
liflerden atkı ipliksiz kordelaIar (boldükler)
Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, evrak çantası,
seyahat eşyası, kılıf vb.
Cam aynalar
Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği (perakende
olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın)
0
0
3
0
2
2
0
3
1
0
0
1
0
1
1
Kaynak: ITC-Trademap
3. 4. 3. Türkiye’nin Eritre’den İthalatında Başlıca Ürünler
GTİP
(1.000 ABD Doları)
2013
2014
2015
ÜRÜNLER
TOPLAM İHRACAT
4104
6205
Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış
veya crust (arakurutmalı) post ve derileri
Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler
126
2
20
0
0
20
82
0
1
Kaynak: ITC-Trademap
T.C. Ekonomi Bakanlığı
10

Benzer belgeler

Bakır ve bakırdan eşya

Bakır ve bakırdan eşya Bakırdan sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ile sağlığı koruyucu eşya ve bunların aksamı; bakırdan süngerler, temizlik ve parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerle...

Detaylı

EK 20 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI I

EK 20 GÜMRÜK BEYANNAMESİ KULLANMA TALİMATI I istenmesi halinde, 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar, transit beyannamesi ve ithalat beyannamesi olarak kullanılır.

Detaylı