carstar.ca

Transkript

carstar.ca
Oto Sigortaları Workshop
İstanbul,09.10.2015
Sektör Haziran 2015 Prim Üretimi
Yangın ve
Doğal Afetler
%14.7
Hastalık
Sağlık
%12.6
Kasko
%17.6
Trafik
%17.5
Genel Zararlar
%12.5
Hayat
%12.5
Hayat dahil üretimin %35’i «Oto»dan
Kaza
%3.4
Diğer
%9.2
Sektör Haziran 2015 Rakamlar
Hayat dışı branşlarda 216 milyon TL zarar
Oto branşlarında üstlenilen tazminat ve hasar
4,7 milyar TL
Sektör 2015 Rakamlar
Sektör 2015 Rakamlar
Sektör 2015 Rakamlar
Sektör 2015 Rakamlar
GÜNDEM
1 - Dijital ve Mobil Sigortacılık / Sn. Mehmet ÜST
2 - Oto Hasar Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Faydası / Sn. Cenk
ERÖZER
3- Oto Hasar Maliyet Yönetiminde Ar-Ge, Dış Kaynak Kullanım
Kültürünün Gelişmesi ve Teknoloji Kullanımı / Sn. Haluk
YEŞİLBAYRAKTAR
4- Oto Hasar Yönetimi ve Auto King Yaklaşımı / Sn. Fazıl YÜCETİN
5- Müşteri Etkileşimleri Bazlı Satış Aksiyonları ve Dinamik
Fiyatlandırma / Sn. Ümit SİLE
DİGİTALLEŞME NEDİR?
Digitalleşme
 Büyük data’ yı doğru ve iyi yönetebilmektir,
 Bilgiye kolay ve hızlı erişebilmektir,
 Mevcut kapalı sistemleriniz ile bütün akıllı cihazları
konuşturmaktır,
 Her zaman her yerden işinizi yönetmektir, (Mobil Sigortacılık)
 Her zaman her yerden satış yapmaktır, (Mobil Sigortacılık)
 Sosyal medyayı etkin kullanarak, buradan yeni müşteri
edinmek, markanızı ve ürününüzü tanıtmak, müşteri
segmentasyonları çıkarmak, kampanyalar düzenlemektir,
 Risk değerlendirmelerinizi doğru ve hızlı yapabilmektir,
 Operasyon yükünüzü azaltmaktır,
Digitalleşme
 Uygulama arayüzlerini web teknolojilerine uygun hale
getirmektir
 İş süreçlerinizi hızlandırmaktır,
 Teknoloji yatırımlarınızı azalmak ve daha rahat
yönetebilmektir,
 Müşterilerinizi digital kodlamaktır, (geocoding)
 Her müşterinize dokunabilmek, kaliteli ve hızlı hizmet
verebilmektir,
 Y ve Z kuşağı müşteri profiline hazır olabilmektir,
 Digital haritalar kullanarak akıllı raporlamalar
yapabilmek, Kümül takibi yapabilmektir,
 Hasar yönetiminizi digital teknoloji ile kontrol altında
almaktır,
E-Ticaret
Türkiye’de e-ticaret pazar büyüklüğü 2014 (TÜBİSAD)
 e-ticaret pazarı, %35 büyüme ile 18,9 milyar TL’ye
ulaştı
 En büyük payı 6,8 milyar TL ile tatil ve seyahat siteleri
üstlenirken,
 Pazarın geri kalanını online perakende (6,5 milyar TL),
 Çok kanallı perakende (3,5 milyar TL),
 Online yasal bahis siteleri (2,1 milyar TL) oluşturdu.
 Perakende harcamalarının içerisindeki online satışların
payı
 Gelişmiş ülkelerde;
%6,5
 Gelişmekte olan ülkelerde
%4.5
 Türkiye’de
%1,6
ÖNERİLER
Şirketler aracı kurumlarını Digital ve Mobil hale getirmelidir,
Günümüzde aracı kurumlar, klasik insan ilişkilerininin yanısıra,
yeni ve modern teknolojileri kullanabilen her yerde ve her
zaman işini yönetebilen, online mobil teklif ve poliçe
üretebilen, tahsilat yapabilen, müşterisine her an dokunabilen
kurumsal yapıya dönüşmek, bu iki kavramı birleştiren teknikler
kullanmalıdır.
 Potansiyel müşterileriniz ile sosyal medyada buluşun,
 Sosyal medyayı bilgi toplamak için kullanın,
 Analiz araçlarını sosyal medya verimliliğini ölçmek için
kullanın,
 Linked-in şirket sayfalarını kullanmayı ihmal etmeyin,
 Sosyal medya paylaşımları için blog içeriği üretin,
TEŞEKKÜR EDERİZ
Yakın ilgi ve sabrınız için tüm içtenliğimiz
ile...
GÜNDEM
1 - Dijital ve Mobil Sigortacılık / Sn. Mehmet ÜST
2 - Oto Hasar Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Faydası / Sn. Cenk
ERÖZER
3- Oto Hasar Maliyet Yönetiminde Ar-Ge, Dış Kaynak Kullanım
Kültürünün Gelişmesi ve Teknoloji Kullanımı / Sn. Haluk
YEŞİLBAYRAKTAR
4- Oto Hasar Yönetimi ve Auto King Yaklaşımı / Sn. Fazıl YÜCETİN
5- Müşteri Etkileşimleri Bazlı Satış Aksiyonları ve Dinamik
Fiyatlandırma / Sn. Ümit SİLE
7.Uluslararası İstanbul Sigortacılık Sempozyumu
Rama Cenk Erözer
09.10.2015
İÇİNDEKİLER
1. OTOANALİZ KİMDİR?
2. OTOANALİZ ÜRÜNLERİ
3. HASAR YÖNETİM SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN
ÖNEMİ
4. HASAR YÖNETİM SİSTEMİYLE OLUŞAN YENİLİKLER
5. ÜRÜNLERİMİZLE GELEN YENİLİKLER
6. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
18
1-OTOANALİZ KİMDİR?
OtoAnaliz, bilgi teknolojilerini kullanarak Türk Sigorta sektörüne hizmet vermek
amacıyla 2003 yılında kurulmuş, bugün sektörde 22 adet sigorta şirketine
hizmet sağlayan bir yazılım firmasıdır.
2-OTOANALİZ ÜRÜNLERİ :
OtoAnaliz Oto branşında, ülke gerçeklerine uygun olarak oluşturduğu yedek
parça kataloğu ile yedek parça fiyat listelerini, hasar tespitlerinde kullanılmak
üzere sigorta sektörünün hizmetine sunmaktadır.
Diğer taraftan, yurtdışında ‘’Claim Management Systems’’ adıyla anılan ‘’Hasar
Yönetim Sistemleri’’ni, yine ülkemiz gerçekleri ve koşullarına uygun hale
getirerek sektörün hizmetine sunmaktadır.
OtoAnaliz, sektörün amaçlanan hizmetleri daha etkin kullanmasını sağlamak
amacıyla, dünyada ilk kez, yedek parça kataloğu ve Hasar Yönetim
Sistemlerini birbirine bağlamıştır.
19
Akıllı Sigorta Yedek Parça Kataloğu ile entegre çalışan Otoanaliz Hasar
Yönetim Sistemi, kullanıcıları tarafından rahatlıkla yönetilebilen,
kişiselleştirilebilen, şeffaf ve izlenebilir özelliğe sahip, hızlı, bir hasar
dosyasındaki tüm tarafları (sigortacı, eksper, tedarikçi, asistans, iade yedek parça
alıcısı, pert araç alıcısı) bir platformda buluşturabilen, kural tabanlı, (sistemin
çalışma kurallarını sigortacının oluşturabildiği) esnek, parametrik bir yapıdır.
Her geçen gün gelişen teknolojiye bağlı olarak, bilginin de sürekli gelişmesi ve
değişmesi, bu değişiklikler hakkında çalışanların sürekli olarak bilgi sahibi
olmalarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareket ederek, çalışanların
rahatlıkla yönetebileceği, kullanımı basitleştiren, hataları anlayan, önerilerde
bulunan, süreci hızlandıran ve Hasar Yönetim Sistemiyle entegre çalışan Akıllı
Sigorta kataloğumuz aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
OtoAnaliz ayrıca, oto-dışı branşta da Hasar Yönetim Sistemi ile Sigorta
Yazılımı (İSYS) hizmetini sunmaktadır.
Şirketimiz, sürekli olarak gerçekleştirdiği ARGE çalışmaları ile Akıllı Ürünler
oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürecektir.
20
3-HASAR YÖNETİM SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
Temel olarak karlılığını arttırmak isteyen sigorta sektörü, bir taraftan hasar
maliyetlerini kontrol altına alırken, diğer taraftan müşteri memnuniyetini
arttırmayı da hedeflemektedir.
Temel hedefe ulaşmak için ihtiyacı olan; Hasar maliyetlerini düşürerek
müşterilerine prim avantajı sağlamak, hizmet hızını doğru ve etkin bir şekilde
arttırarak müşteri memnuniyetini sağlamak, operasyonel yüklerinden
kurtularak sabit giderlerini düşürmek, rekabet gücünü, verimliliğini
arttırabilmesidir.
Bu ihtiyaçların üstelik sürekli artan adetlerle karşılanabilmesi için, sigorta
sektörünün bilgi teknolojisini kullanması kaçınılmaz olmuştur.
21
Tüm ticari varlıklar gibi, sigorta sektörünün de maliyet kontrolüyle beraber,
hizmet kalitesini sürekli olarak arttırarak büyümeye ve gelişmeye devam etmesi
gerektiği tartışmasızdır. Elbette bu amacın bilgi teknolojilerinden uzak kalarak
yakalanabilmesi mümkün olmayacaktır. Bilgi teknolojileri sayesinde sigortacılar;
Güncel ve doğru bilgilere anlık ulaşabilmekte,
Verimlilikler ölçülebilmekte,
Analiz gerçekleştirebilmekte,
İş yapış şekilleri standart bir yapıya kavuşturabilmekte,
Rekabet gücü arttırılabilmekte,
Süreçler ve akışlar takip ve kontrol edilebilmekte,
Şeffaf bir yapı altında hizmet sağlayıcılar izleyebilmekte,
Hasar yönetimi gerçekleştirebilmekte,
Piyasa değişkenleri tüm tedarikçilere/ilgililere anında iletilebilmekte,
Süreçler hızlandırılarak ve doğru yönetilerek müşteri memnuniyeti
sağlanabilmekte,
Çok yönlü sistemsel tanımlamalara bağlı olarak kullanıcı hatalarını minimize
edilebilmektedir.
22
4-HASAR YÖNETİM SİSTEMİYLE OLUŞAN TEMEL YENİLİKLER
•
Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta sektörünün rekabetçi bir ortamda
hasar maliyetlerini izlemesi,
•
Hasar maliyetlerini düşürülmesi için gerekli alt yapının oluşturulması,
•
Sigorta sektörünün tazminat ödeme kalemlerinde gerekli kontrol, denetim
ve takip sistemlerini oluşturulması,
•
Sektörün iş süreçlerine hız kazandırılması,
•
Operasyonel yüklerin azaltılması,
•
Süreçlerin doğru ve hızlı yönetilebilmesi,
•
İhtiyaç duyulan raporlamalara ulaşılabilmesi
Hasar yönetim sisteminin getirdiği temel yeniliklerdendir.
23
5-ÜRÜNLERİMİZLE GELEN YENİLİKLER
Alınan hasar ihbarından itibaren, tüm ilgili şahıs ve kurumlarla entegre halde
çalışan sistemi sayesinde,
-Otomatik olarak eksper atanabilmekte, gerçeğe en uygun muallak tutarı
belirlenebilmekte,
-Alınan ihbara göre gerekli olan bilgi+belge kullanıcıya anlık iletilmekte,
-Yedek parça tedarik, mini onarım işlemi gerçekleştirilmekte,
-Dosyadan anlık bilgilere ulaşılabilmekte,
-Mobil imza, elektronik ortamda dosya inceleme, geçmiş hasar kayıtlarına
ulaşma, şirketler arası veri paylaşımı sağlanabilmekte,
-Hasar sürecinde rol sahibi olan tüm şahıs ve kurumlar arasında bilgi ve belge
paylaşımı gerçekleşebilmekte,
-Pert araç ihaleleri, iade yedek parça bilgileri, sigortacının talep ettiği tüm
raporlar oluşturulabilmekte, akıllı sistemler sayesinde sistemdeki araç görseli
üzerinden yapılan sanal tarama işlemiyle hasar tespitleri kolayca
gerçekleştirilebilmektedir.
24
6-GÖRÜŞ VE ÖNERİLER :
Bilgi, sistemleri, insanları, kuruluşları ve teknolojileri hızla değiştirmektedir.
Tüm işletmelerin kaçınması mümkün olmayan rekabet savaşında bilgi en
önemli argümandır. Günümüzde, bilgi teknolojiye aktarılarak değişimi sürekli
olarak güçlendirmekte ve işletmelere büyük rekabet avantajları sağlamaktadır.
Bilginin teknolojiye dönüşümüyle oluşan bilgi teknolojileri ise işletmelerin
temel faaliyetlerinde yer alarak gelişmelerine, değişikliklere ayak
uydurmalarına temel oluşturmaktadır.
Günümüzde, bilgi teknolojilerini kullanmadan bir işletmenin, koşullara,
değişikliklere, yeniliklere, gelişimlere uyum sağlaması beklenemez.
Bilgi teknolojisinin aktif olarak kullanılmasıyla birlikte, özellikle son 10 yıl
içerisinde sigorta sektörün iş yapış şekli çok hızlı bir değişim ve gelişim
göstermiştir.
25
Gerçekleşen değişimin sürekliliğinin artarak devam edebilmesi bilgi
teknolojilerine verilecek önemle doğru orantılı olacaktır.
-Bilişim teknolojisi donanım ve yazılımının bilinçli seçilmesi,
-Sahip olunan bilişim teknolojilerinin alt yapıyla uyumlu olması,
-Yazılım ve donanımların güncel olması, yeterli bilişim yapısına yatırım
yapılması,
-Esnek ve analitik yeteneklere sahip işgücünün temin edilmesi,
-Çalışanların bilgi paylaşımına önem vermesi,
-Çalışan personelin gelişen/değişen bilişim teknolojilerine karşı olan
dirençlerinin önlenmesi,
bilişim teknolojilerinin şirketlerde daha etkin kullanılmasını sağlamış olacaktır.
26
TEŞEKKÜRLER…
27
GÜNDEM
1 - Dijital ve Mobil Sigortacılık / Sn. Mehmet ÜST
2 - Oto Hasar Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Faydası / Sn. Cenk
ERÖZER
3- Oto Hasar Maliyet Yönetiminde Ar-Ge, Dış Kaynak Kullanım
Kültürünün Gelişmesi ve Teknoloji Kullanımı / Sn. Haluk
YEŞİLBAYRAKTAR
4- Oto Hasar Yönetimi ve Auto King Yaklaşımı / Sn. Fazıl YÜCETİN
5- Müşteri Etkileşimleri Bazlı Satış Aksiyonları ve Dinamik
Fiyatlandırma / Sn. Ümit SİLE
"HASAR YÖNETİMİNDE
AR-GE, DIŞ KAYNAK KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN
GELİŞMESİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMI "
Haluk YEŞİLBAYRAKTAR
Genel Müdür
7. Uluslararası İstanbul Sigorta Konferansı,
Ekim 2015
AR-GE
Servis-İşçilik
Yedek Parça
Yazılım
DIŞ KAYNAK
KULLANIMI
TEKNOLOJİ
Aktif Hasar
Maliyet Yönetimi
İnsan ve Beklentileri
Hizmet Müşteri Beklentilerinin Gelişimi
“ Günümüzde değişen tüketici alışkanlıkları
incelendiğinde “maliyet”in ilk sıradaki tercih
nedeni olmaktan hızla çıktığı görülmektedir “
Ben
kendim
yapacağım
Ben ne
dersem
onu yap
Bana
yap
Ne olması
Benim Benimle gerekiyorsa
için
yap
onu
yap
yap
Maliyet Yönetimi ve Bilgi↔AR-GE
MALİYET
BİLGİ
‘’Bilgi,
uygulanana
kadar güç
değildir’’
-Dale Carnegie
ZAMAN
AR-GE’nin Amacı
 Ölçümleme
• Teknik ve bilimsel ölçümlemelere dayalı ulusal parametrik verilerin
oluşturulması ve bu verilere bağlı olarak genel kuralların herkesin kabul
edebileceği doğrulukta konulabilmiş olmasını sağlamaktır.
 Bilgi referans sistemi
• Sektörün işçilik, yedek parça onarım teknikleri v.b. konularda kendi bilgi,
referans ve üretim sistemini geliştirmesidir.
 Yedek parça katalog sistemi
• Ulusal yedek parça katalog ve database yapısının oluşmasının sağlanmasıdır.
 Eğitim
• Sektörün ihtiyaç
giderilmesidir.
duyduğu
kalifiye
personel
gerekliliğinin
eğitim
ile
AR-GE’nin konu başlıkları
 Sigortalanan araçları teknik olarak tanımak,
 Onarım maliyetlerini belirlemek ve sigorta sektörü için data üretmek,
 Sektör personeli için eğitim ortamı sağlamak,
 Araç onarım sektörü için eğitim ortamı ve teknik bilgi ile bu sektörün
gelişmesine katkı sağlamak.
AR-GE NETİCESİNDE;
İşçilik Saat Ücreti Uygulaması başlatılmalı
ve
Hasarda, Tespit ve Ücretlendirme kavramlarının
ayrıştırılması sağlanmalıdır.
Dış Kaynak Kullanım Kültürü
Servis
Organizasyonları
MARKA
Hasar Onarımları
Midas
DÜNYA’DA
TÜRKİYE’DE
ÖRNEKLERİ
Yetkili/ÖzelVE
Servis
Pazar Payı NETWORK
Araç YaşıMaksimum
Araç Yaşı
Müşteri
(*Alfabetik olarak sıralanmıştır,
web sayfalarındaki
esas alınmıştır.)
0-4adetler
Yıl (%/M
€)
Karşılaştırması
(%/M €)
4-8
MENŞEİ ÜLKE
Memnuniyeti
ve Sadakati
HİZMET
SERVİS
SERVİS ADEDİ
%55
%45
ABD
MARKA*
12
48
88
1.400
12,9 € m
Autoking
ATU
Yıpranma
ve Aşınma Almanya
%46
Onarımları
Kwik-Fit
İngiltere
600 +
%54
600 +
Q-Service
Polonya
532
Networkler
Elektrik-Mekanik Onarımlar %54
%46 15
Maaco
ABD
515
89
1,7 € m
Bakım ATR
Fix Auto
LastikNorAuto
Onarımları
ABD
430
Almanya %40 %60 40013
Kanada
364
Fransa %25
346
10
%75
ATS/EUROMAS
İngiltere
TER
Sigorta
Şirketleri
Sarf Malzemeler ve
Halfords
İngiltere%36 %66
Aksesuarlar
CarRepairEu
İngiltere
Özel Servis
Yetkili Servis
12 € m
22
ADEDİ*
78
41
59
23,1 € m
52
37
4,6 € m
14 € m
15 63
Şube 198
AR-GE
ile
CarGlass
Türkiye
Bayi
belirlenmiş
10
43
25
75 3,4 € m
10,7 € m
DOĞRU1,2hizmet
€m
ÇÖZÜM: NETWORKLER
90
Homer Auto Service
CarStar
57
ALANI
43
Türkiye
11
21
Yıl (%/M €)
Araç Yaşı
8 - Yıl (%/M €)
31
69
Oto Pratik
62
2,8 € m
RS 46
38
71
28
3,6 € m
Türkiye
72
54
57
Türkiye
1,5 € m
28
7234
6,1 € m
18
2,9 € m
Türkiye
82
5,6 € m
54
340
39
8300
Müşteri beklentileri
235
Speedy
61
66
1,2 € m
34
Türkiye
26
2,3 € m
74 26
4,5 € m
Network’ün Avantajları
 Tek bir kurum ile iletişim,
 Türkiye genelinde ve kolay bir şekilde organize olabilme,
 Denetlenebilirlik,
 Sürdürülebilirlik ve proje bazlı uygulamalar ile sağlanan avantajlar,
 Standart ücretlendirme yapıları,
 Operasyon maliyetlerini kontrolüne ve azaltılmasına olan etkisi,
 Kurumsal iletişim ile garantili ve yeterli teknik seviyede hizmet imkanı,
 Daha az iş gücü ile daha etkin iş süreçler oluşturması.
Networklerin Misyonu
 Ülkemizde her konuda en çok ihtiyaç duyulan değer olan MARKA
yaratmak konusunda yol gösterici olmaktır,
 Servislerinin eğitim, teknik alt yapı ve hepsinden önemlisi vizyonları ile
yakından ilgilenmek ve onların gelişmine katkı sağlamaktır,
 Genel anlamda araç onarım sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır.
Teknoloji ve Rekabet
Rekabet;
Doğru fiyatlama ile kurgulanan ve çalışılan sağlıklı ortamlarda
memnuniyeti arttıran çalışmalar bütünüdür.
 Yapılacak AR-GE çalışmalarının neticesinde ortaya çıkacak olan birikim,
 Networklerin gelişimi için iletişim teknolojileri ile eğitim ve onarım
teknolojileri kullanımı konularındaki yatırım ile ortaya çıkacak olan
birikim,
 Sigorta sektörünün hizmet aldığı kurumlar ve onların vizyonları-iş
anlayışları ve uzmanlık alanları ile yarattığı farklar.
Özet
 Konu sadece araç onarımı değildir. Ucuza mal etmek hiç değildir. Konu
“hizmet” etmektir. Bu da, insanların beklentilerinin ve ihtiyaçlarının
analizinden başlayan bir süreci yönetmekle mümkün olabilir.
 Sigortalıların algısını değiştirecek hizmetleri, farklı yaklaşımlarla
sigortalıların hizmetine sunmak ve onların sigorta – hasar-servis
yönlendirmesi
algısını ALABİLECEK
değiştirecek çalışmalar
“GELECEĞİ
SATIN
TEK yapılmalıdır.
ŞEY BUGÜNDÜR”
 Sigorta sektörü, araç onarım sektöründe ülkenin ulasal network
markaları yaratılma sürecine destek vermelidir. Yazılım alt yapılarını
buna göre düzenlemeli, proje önerilerini ciddiye almalı ve hatta bu
anlamda rekabet ortamı yaratmalıdır.
 Maliyetleri kontrol edebilecek ve yönetebilecek gerekli teknik bilgiye
ve database’e sahip olunmalıdır.
 Sigorta Sektörü, onarım sektürünün sorunları ile ilgilenmek zorundadır
ve gelişimine katkı sağlamalıdır.
Teşekkürler
GÜNDEM
1 - Dijital ve Mobil Sigortacılık / Sn. Mehmet ÜST
2 - Oto Hasar Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Faydası / Sn. Cenk
ERÖZER
3- Oto Hasar Maliyet Yönetiminde Ar-Ge, Dış Kaynak Kullanım
Kültürünün Gelişmesi ve Teknoloji Kullanımı / Sn. Haluk
YEŞİLBAYRAKTAR
4- Oto Hasar Yönetimi ve Auto King Yaklaşımı / Sn. Fazıl YÜCETİN
5- Müşteri Etkileşimleri Bazlı Satış Aksiyonları ve Dinamik
Fiyatlandırma / Sn. Ümit SİLE
SİGORTA
ŞİRKETLERİ OTO
HASAR YÖNETİMİ
ve
YAKLAŞIMI
2001’DEN
BUGÜNE…
Türkiye’nin,
en büyük
bağımsız
“OTO HASAR ONARIM
FRANCHİSE ZİNCİRİ”
RAKAMLARLA
SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN
FULL DONANIMLI
SERVİS MERKEZİ
SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN
TÜM TÜRKİYE’DE…
125.000 M2
KAPALI SERVİS
ALANI…
SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN
TÜM TÜRKİYE’DE…
1.600
EĞİTİMLİ İŞ GÜCÜ…
SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN
TÜM TÜRKİYE’DE…
120
MOBİL
SERVİS ARACI
SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN
TÜM TÜRKİYE’DE…
180.000
ARAÇ ONARIMI
SİGORTA SEKTÖRÜ İÇİN
TÜM TÜRKİYE’DE…
275.000
MOBİL PARÇA ONARIMI
VE KURULUŞUNDAN
BUGÜNE, SEKTÖRE,
EKONOMİYE
TÜRKİYE’YE…
900.000.000
KATKI …
TL
SERVİS MERKEZLERİ ZİNCİRİ
+ ATINA ve
MOSKOVA
BAŞARI EĞİTİMLE GELİR…
AKADEM İ
15 YILDIR SİGORTA SEKTÖRÜMÜZLE
ELELE…
“AUTO KING Mini
Onarım”
ve
“AUTO KING Mobil
Parça Onarımı”
hizmet konseptlerinin
Türkiye ve Dünya’daki
yaratıcısı
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN HEDEFLERİ
ORTALAMA HASAR DOSYA MALİYETİNİN
DÜŞÜRÜLMESİ
SAHTEKARLIKLA ETKİN MÜCADELE
ONARIM SONRASI AZAMİ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASI
ORT. DOSYA KAPAMA SÜRESİNİN KISALTILMASI
HASAR BÖLÜMÜ YÖNETİM MALİYETİNİN
DÜŞÜRÜLMESİ
ORTALAMA HASAR DOSYA
MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ
ÇÖZÜMLERİ
STANDARDİZE EDİLMİŞ VE GRUPLANDIRILMIŞ İŞÇİLİK
FİYATLARI
PARÇA DEĞİŞTİRMEK YERİNE AZAMİ ÖLÇÜDE ONARIM,
DOSYA BAŞINA İKAME ARAÇ MALİYETİNİN AZALTILMASI
SİGORTA ŞİRKETİ PARÇA TEDARİK SİSTEMİNİN
ETKİNLİKLE KULLANIMI
SAHTEKARLIĞIN ÖNLENMESİ
SAHTEKARLIKLA MÜCADELE
ÇÖZÜMLERİ
ETİK DEĞERLERE BAĞLI, KURUMSAL YÖNETİLEN
OTO HASAR ONARIM SERVİS ZİNCİRİ
MERKEZİ HASAR YÖNETİM VE DENETİM SİSTEMİ
AUTO KING ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ, ETKİN İÇ TETKİK PROGRAMI
ONARIM SONRASI
SİGORTALI MEMNUNİYETİ
ÇÖZÜMLERİ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI KURUMSAL
HİZMET
ISO 9001:2008 AUTO KING KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ
TSE 13168 ÖZEL SERVİS TEKNİK YETERLİLİK
BELGESİ
ETKİN MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİMİ
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM SİSTEMİ
DOSYA KAPAMA
SÜRESİNİN
KISALTILMASI
ÇÖZÜMLERİ
STANDARDİZE EDİLMİŞ HASAR TANIMI VE
ONARIM FİYATLARI SAYESİNDE HIZLI HASAR
TESPİTİ
HIZLI DENETİM VE ONAY SÜRECİ
HIZLI ONARIM VE TESLİMAT
HIZLI FATURALAMA
HASAR BÖLÜMÜ İŞ YÜKÜNÜN
AZALTILMASI
ÇÖZÜMLERİ
YÜKSEK STANDARTLI HASAR ONARIM
SERVİS ZİNCİRİ
MERKEZİ HASAR DOSYA VE SÜREÇ
YÖNETİMİ VE DENETİM
MERKEZİ E-FATURA VE TAHSİLAT
AUTO KING HASAR ONARIM
FABRİKALARI PROJESİ
Sigorta Poliçesi kapsamında Motorlu
Kara Taşıtlarında oluşan maddi
Hasarların, yüksek kapasiteli hasar
onarım merkezlerinde Sigorta Şirketi
ihtiyacına göre tasarlanmış şeffaf hızlı
iş süreçleri, özel hasar onarım
platformu yazılımı, hızlı, müşteri
memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı
ve merkezi yönetim ile sigorta
şirketlerinin ortalama hasar dosya
maliyetini en az %10-20 oranlarında
düşürmeyi amaçlayan bir kurumsal
hizmet ürünü projesidir
HASAR ONARIM SERVİS ZİNCİRİ
OPTİMİZASYON ÇEMBERİ
KALİTE
HIZ
EKONOMİ
HASAR ONARIM YAZILIM
ENTEGRASYONU
SİGORTA
ŞİRKETİ
SİSTEMİ
ÖZEL HASAR
ONARIM
AKIS
YAZILIMI
YAZILIMI
HASAR YÖNETİMİNDE
HASAR ONARIM SERVİS ZİNCİRİ
AVANTAJLARI
UYGULAMA STANDARTLARI YEKNESAKLIĞI
ÖZEL TAMİR METODLARI,
MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM
ÖZEL HASAR YÖNETİM PLATFORMU
ŞEFFAFLIK
YETERLİLİK, ISO 9001, TSE 13168
HASAR YÖNETİMİNDE
HASAR ONARIM SERVİS ZİNCİRİ
AVANTAJLARI
SORUMLULUK TAAHHÜDÜ
İŞ GÜCÜ VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ
MERKEZİ MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
TEKNİK DESTEK VE EĞİTİM
Teşekkürlerimizle…
GÜNDEM
1 - Dijital ve Mobil Sigortacılık / Sn. Mehmet ÜST
2 - Oto Hasar Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Faydası / Sn. Cenk
ERÖZER
3- Oto Hasar Maliyet Yönetiminde Ar-Ge, Dış Kaynak Kullanım
Kültürünün Gelişmesi ve Teknoloji Kullanımı / Sn. Haluk
YEŞİLBAYRAKTAR
4- Oto Hasar Yönetimi ve Auto King Yaklaşımı / Sn. Fazıl YÜCETİN
5- Müşteri Etkileşimleri Bazlı Satış Aksiyonları ve Dinamik
Fiyatlandırma / Sn. Ümit SİLE
Müşteri Etkileşimleri Bazlı Satış
Aksiyonları ve Dinamik Fiyatlandırma
Ümit Sile, MBA,PMP®
JForce,Baş Çözüm Mimarı
© 2015 IBM Corporation
“Akıllı” Kurumlar Yeniden Tanımlanıyor
Tüm Verileri Analiz
Eden Bu Kavrayış ile
Aksiyon Alan
Müşteri Odaklı
Dijital Anlayış
CLOUD COMPUTING
ENTERPRISE
MOBILITY
DATA &
ANALYTICS
SOCIAL BUSINESS
Müşterileri ile Daha Derin
İlişkiler Oluşturan
70
Yeniliklere Sürekli
Uyum Sağlayan
© 2015 IBM Corporation
Sorgulayan, Modelleyen, Tahmin Eden ve Öğrenen Kurumlar
Bir kampanya yada promosyana kim cevap vermeye yatkın ?
Hangi müşterilerimi kaybetme riski taşıyorum?
En iyi önerebileceğim Çapraz satış önerisi ne olabilir ?
Bu müşteriye özel önerebileceğim bir sonraki aksiyon ne olmalı?
Müşterinin Fiyat Elastistikliği ve Farklı Fiyatları Araştırabileceği Zam Oranı Nedir ?
Bu Müşteri Hayatı Boyunca
Bize Ne Kazandırır ?
71
© 2015 IBM Corporation
Kişiselleştirilmiş İletişimin Gücü
72
*Forbes Online, 13 Eylül 2013
© 2015 IBM Corporation
Akan Veri Zenginliği
73
Medya
Kullanımı
(Hangi
Kanallar)
Demografik,
Yaş, Eğitim,
Medeniyet
Ev, İş Adresi
Yaşam Tarzı,
Ev, Araba
Sahipliliği
Lokasyon
Bazlı
Veriler
Medikal,
Kalp,Tansiyon,
Şeker, Fitness
Finansal
Bilgiler
© 2015 IBM Corporation
Doğru Zamanda , Doğru Yerde, Doğru Aksiyon
74
© 2015 IBM Corporation
Kişiselleştirilme Mekanizması
1. Veri Toplayın &
Analiz Edin
Müşteri
Kullanabileceği
Yolları Planlayın
Müşteriyi 360°
Görüntüleyin
Müşteri Cevaplarını
Toplayın
Davranışları
İzlemeyi
Otomasyona
Sokun
Doğru Kanalda
Doğru Zamanda
Teklifi Sunun
Sonuçları
Ölçümleyin ve
İzleyin
Kampanyalarınızı
sonuçlara ve
geribildirimlere
göre optimize
edin.
75
Aksiyon
Alınabilecek
Çıkarımları Tespit
Edin
2. Karar Verin
& Uygulayın
Doğtu teklifleri
Doğru Müşterilere
Atayın
Tekliflerinizi Müşterinize
Özel Fiyatlandırın ve
Şekillendirin
3. Ölçün &
Optimize Edin
Source: Aberdeen Group, May 2014; IBM Center for Applied Insights, Oct 2014; Nucleus Research September 2014 - Report O204
© 2015 IBM Corporation
Kullanılan Modelleme Teknikleri
Demografik Segmentasyon
Kayıp Müşteri Analizi,
Bir Sonraki En İyi Aksiyon
Gerçek Zamanlı
Kararlar
Social Network Analizi
Müşteri Değer Hesabı
Kampanya Yönetimi
Sadakat Segmentasyonu
76
© 2015 IBM Corporation
…ve optimizasyon
Her müşteri için kazanımı en üst seviyeye taşımak
Potansiyel
Kampanalar
İş
Kuralları
İlgilenme
Olasılığı
Ciro
Maliyet
(Olasılık *
Ciro) Maliyet
A
B
50%
100
20
30
C
25%
200
10
40
Kampanya Sonuçlarının Maksimize Edilmesi
Potansiyel
Kampanyalar
77
A
%?42
?$?
B
%??$?
C
?$?
%?87
Kısıt :
Kampanya Bütçesi
© 2015 IBM Corporation
Dinamik Fiyatlandırma
Dinamik fiyatlandırma müşterinin taleplerine özel ürünlerin ve teminatların bir araya
getirebildiği, doğru asistans hizmetlerinin önerildiği,iş birimleri tarafından hızla
değiştirilebilen,müşteri fiyat elastisetesi, müşteri değeri gibi faktörleri göz önüne alan,
Ve müşteri aksiyonları sonrasında değişiklik gösterebilen bir yapıdır.
78
© 2015 IBM Corporation
Dinamik Fiyatlandırma & Ürün Paketi Kombinasyonları Oluşturma
Örnek İndirim Kuralları , Karar Akışları
79
© 2015 IBM Corporation
Örnek Underwriting Kararları
İş Kuralları, Karar Akışları ve Karar Tabloları
80
© 2015 IBM Corporation
Ayrıcalık Kazanım Kriterleri
Örnek İş Kuralları , Skor Kartları ve Kural Akışları
81
© 2015 IBM Corporation
İş Birimlerinin Katılımı
Yazılım
Uzmanları
IT Ekibiniz
Katılım & Self-Servis
İş Birimi Katılımı
240x
İş Birimlerinizi
Dinamik Karar Süreçlerinde
Kullanabiliyor Olmak
İnanılmaz bir Fırsat
yaratmaktadır.
82
© 2015 IBM Corporation
İhtiyaç Duyulan Veri ve Analitik Yetkinlikler
All Data
New / Enhanced
Applications
Big Data & Analytics Strategy, Integration & Managed Services
Big Data & Analytics Platform
Better and
Individual
Pricing
Machine/Sensor
What is
happening?
Real-time Data Processing & Analytics
Discovery and
exploration
Policy
Broker
Claims
Operational
data zone
Landing,
Exploration
and Archive
data zone
Deep
Analytics
data zone
EDW and
data mart
zone
Social Media
Location
Litigation &
Other 3rd party
83
Information Integration & Governance
What action
should I
take?
Decision
management
What did
I learn,
what’s best?
Cognitive
Enhanced 360
Degree View
Why did it
happen?
Reporting and
analysis
Claims Analytics
& Real-time Fraud
Detection
What could
happen?
Predictive
analytics and
modeling
Big Data & Analytics Infrastructure
Batch or Real
Time Next Best
Action
Information
Sharing &
Transparency
© 2015 IBM Corporation
Teşekkürler
Daha Çok
Bilgi İçin
Ümit Sile, Baş Çözüm Mimarı
[email protected]
+90 533 0909699
http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/industry-insurance.html
84
© 2015 IBM Corporation
GÜNDEM
SORU & CEVAP