AY-131 Temel Matematik

Transkript

AY-131 Temel Matematik
AB-121 Temel Eğitimi I Tenis ( 2-4-4 )
Tenisin tarihi, tanımı, saha ve malzeme bilgisi. Tenis kuralları, modern tenis öğretim
yöntemleri ve safhalarının tanıtımı. Mikro ve mini tenis safhalarının öğretiminin öğrenilmesi.
Mikro ve mini tenis vuruşlarının öğretilmesi, vuruş hatalarının tespiti ve düzeltilmesi. Mini
tenis yarışma formatlarının öğrenilmesi ve uygulanması. Midi tenis vuruşlarının öğrenilmesi,
midi tenis vuruş hatalarının tespiti ve düzeltilmesi. Midi tenis yarışma formatlarının
öğrenilmesi ve uygulanması.
AB-111 Temel Eğitimi I Hentbol ( 2-4-4 )
Hentbol'un tanımı, tarihçesi, oyun kuralları ve temel tekniklerin basamaklı öğretimi: Top
Tutma- Pas, Kale Atışları teorik ve uygulamalı öğretimi.
AB-105 Temel Eğitimi I Basketbol ( 2-4-4 )
Ön taktik: perdeleme ve devrilme hareketi, devrilme hareketi ve devrilme çeşitleri, hızlı
hücum, ilk pas, çıkış çeşitleri, hızlı hücum sahaya yayılış, koşu koridorları ve topun ön sahaya
gelmesi, 2X2 oyunlar give and go, bacdoor, perdeleme ve devrilme hareketi, 3X3 oyunlar ters
perdelem, çapraz geçiş, örme hareketi ve post üzeri geç, taktik tam saha adam adama savunma
temel ilkeleri.
AB-115 Temel Eğitimi I Voleybol ( 2-4-4 )
Tarihçe, dersin işleniş biçimi hakkında genel bilgi, temel pozisyonlar deplasman. Servis
çeşitlerinin anlatımı, uygulaması. Tenis servis tekniğinin pekiştirme egzersizleri. Öne parmak
pas tekniğinin öğrenimi ve uygulaması. Yana ve geriye parmak pas tekniğinin öğretimi ve
uygulaması. Öne yana ve geriye parmak pas uygulaması.
AB-107 Temel Eğitimi 1 Futbol( 2-4-4 )
Futbolun Tanımı Tarihçesi, Futbol Oyun Kuralları, Futbolda Isınma, Topsuz Teknikler, Toplu
Teknikler(topa vuruş teknikleri), Topa Vuruş Teknikleri, Maç ortamında topa vuruş
tekniklerinin uygulanması, Top Tutma Teknikleri, Top Tutma Teknikleri, Topa vurma, top
tutma, ve çeşitlemeli bileşik hareketler, Maç ortamında top tutma, vuruş tekniklerinin
uygulanması
AB 101 Temel Eğitimi I Aletli Cimnastik ( 2-4-4 )
Cimnastik aletlerini kullanmayı ve temel Aletli Cimnastik tekniklerini kavramayı hedefler.
Yer, Atlama Masası, Denge, Barfiks, Halka Kulplu Beygir, Asimetrik Bar ve yardımcı
aletlerin tanıtımı ve ölçüleri, Basamaklamaları ve Yardım, Metodik Planlamalar, Yer Aleti
Uygulama ve Teorik
AB-119 Temel Eğitimi I Masa Tenisi ( 2-4-4 )
Dünya’da masa tenisinin gelişimi, Türkiye’de masa tenisinin gelişimi, Kullanılan
malzemelerin ebatları ve özellikleri, Masa Tenisinde ilk adım, Temel duruş, bekleme
pozisyonları, Ayak çalışmaları, Forhand tekniğinin öğretimi, Forhand tekniğine yönelik
kombinasyonlar, Beckhand tekniğinin öğretimi, Beckhand tekniğine yönelik kombinasyonlar
Forhand ve beckhand tekniklerin görsel eğitimi, Çocuklarda kondisyon çalışması,
Kombinasyon çizimi
AY-131 Temel Matematik ( 2-02 )
Bir Bilinmeyenli İkinci Dereceden Denklemler, Basit Çarpanlara Ayırma İşlemleri, Bağıntı ve
Fonksiyon Kavramı, Bağıntı ve Fonksiyon Kavramı ve Örnekleri, İkili İşlem Kavramı ve
Örnekleri, Birinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri, İkinci Dereceden Bir
1
Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri, Temel Düzlem Geometri Bilgileri, Küp, Prizma,
Silindir, Pramit, Koni, Küre, Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar,Basit Trigonometrik
Fonksiyonlar
AY-135 Antrenman Bilgisi I ( 2-0-2 )
Derse giriş, antrenman tanım, amaçları, temel kavramlar, temel kaynaklar, Sportif verim,
sportif verim bileşenleri, Antrenman bileşenleri(yoğunluk,kapsam,süre, sıklık, antrenman
sıklığı), antrenman ilkeleri, Kondisyonel motorik özellikler (Kuvvet, tanım, sınıflama,
etkileyen faktörler), Kuvvet antrenmanı yöntemleri-uygulama. Kuvvet antrenmanı yöntemleri
II-programlama, Dayanıklılık, tanım, sınıflama, etkileyen faktörler Dayanıklılık antrenmanı
ilkeleri programlama-uygulama, Sürat, tanım, sınıflama, etkileyen faktörler,antrenman
ilkeleri. Sürat antrenmanı örnekleri uygulama-programlama, Hareket genişliği, tanım,
sınıflama, etkileyen faktörler, antrenman ilkeleri, Hareket genişliği antrenman yöntemleriuygulama programlama, Antrenman planlaması tanım, ilkeleri, Antrenman planlaması
örnekleri
AY-123 Spor Bilimlerine Giriş ( 2-0-2 )
Beden Eğitimi ve Sporda Temel Kavramlar, Beden Eğitimi ve Sporda Yayınlar, Beden
Eğitimi ve Sporda Meslek Alanları, Dünyada Beden Eğitimi ve Sporun Gelişimi, Modern
Düşüncede Beden Eğitiminde Yeni Anlayışlar, Türkiye’de Beden Eğitimi ve Sporun
Gelişimi, Beden Eğitimi ve Sporda Öncü Eğitimciler, Beden Eğitiminin Geliştirdiği
Nitelikler, Beden Eğitimi Dersinin Amaçları, Sporun Kapsam Alanlarını istematikleştiren
Unsurlar, Spor Türleri ve Branşları, Spor Branş Grupları Bazında Spor Türlerinin
Ayrımlaşması, Beden Eğitimi ve Sporun Kapsamına Giren Başlıca Alanlar, Beden Eğitimi ve
Sporda Diğer Konular
AY-125 Anatomisi ( 2-0-2 )
Anatomi ve Kinesiyolojiye giriş, Anatomi ve kinesiyolojide terminoloji (eksenler Düzlemler
Fiziksel yapı ve sınıflandırılması, İnsan vücuduna giriş ve Sistemler Dokular, Destek Doku (
Bağ doku, yağ Doku, Kıkırdak Doku kemik Doku,Kas Dokusu ( iskelet, kalp ve düz kaslar
)Sinir Doku ( Beyin, omurilik, çevresel sinirler )Eklemler ve Eklem Kinesiyolojisi (temel
hareketler,Kasları,antrenman durumu )Üst taraf eklemeleri (Omuz Çemberi, Omuz, Dirsek, El
bileği ve el, )Omurgaya bağlı eklemler Alt taraf eklemleri (Kalça leğeni ve Kalça eklemi, Diz
eklemi, Ayak bileği ve Ayak Eklemi) İnsan performans analizi Kinesyoloji ve Postür
AY-127 Fizyolojisi ( 2-0-2 )
Dersin Tanıtımı, Fizyoloji Bilimine Giriş Hücre, Doku ve Sistemler, Enerji Metabolizması
Dinlenme ve Antrenman ( Egzersiz ) Sırasında Aerobik ve Anaerobik Sistemler Kaslar ve
Egzersiz, Kas Tipleri, İskelet Kasının Yapısı Sinir Sistemi ve Egzersiz Solunum Sistemi ve
Egzersiz Kanda Gazların Taşınması Dolaşım Sistemi ve Egzersiz Kan ve Dolaşım Hormonal
Sistemi ve Egzersiz, Farklı Ortamlarda Egzersiz
Aİ-101 Atatürk İlkeleri ( 2-0-2 )
Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı
İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılâbını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı
İmparatorluğunun parçalanması, Çanakkale Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller
karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın Tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın
Samsuna Çıkışı, Milli Mücadele İçin İlk Adım, Kongreler Yolu İle Teşkilâtlanma, Kuvayı
Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılması , Türkiye Büyük Millet
2
Meclisinin İstiklal Savaşının Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele,
Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Mudanyadan Lozana
TD-101 Türk Dili I ( 2-0-2 )
Dilin tanımı ve önemi, Kültür-dil ilişkileri (kültürün tanımı, dil ve kültür ilişkisi; dilin ve
edebî metinlerin kültürel boyutları), Yazı dili ve özellikleri, Yazılı anlatımda dış yapı ve
kurallar, İmlâ kuralları ve noktalama işaretleri, Yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı
fikirler, paragraf yazımı, Kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları,
Seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, Kompozisyon düzeltme
çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, Düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, Çeşitli
yazı türleri (öz geçmiş, dilekçe, rapor, ilân, bibliyografya, tebliğ, resmî yazılar, bilimsel
yazılar, makale vb.), Makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışmalar),
Makale yazma çalışması,
İN-101 İngilizce – I ( 2-0-2 )
Yerleşmedeki birinci gün, selamlaşma, isim, yaş, Günler, aylar ve mevsimler, bu, şu işaret
zamir ve sıfatları, Sayılan ve sayılamayan varlık için vardır, şahıs zamirleri, saat sorma,
Şimdiki zaman cümle yapısı, Şimdiki zaman cümle yapısı uygulamaları, Kim? Ne? Nereye?
Vb. soru edatlarının kullanımı, Geniş zaman cümle yapısı, Geniş zaman cümle yapısı
uygulamaları, Sürekli yapılan veya tekrar edilen hareketlerin açıklaması, Takvim ve müfredat
hakkında konuşma, Can fiilinin cümle yapısı, Yetenek ve yeteneksizlikle ilgili can fiilinin
kullanımı, Aile ağacı, iyelik sıfatları, nesne sıfatları ve kullanımları, Zorunluluk belirten must
ve have to kalıbı cümle yapıları ve kullanışı.
AB- 122 Temel Eğitimi II Tenis ( 2-4-4 )
Maksi tenis safhalarının öğretiminin öğrenilmesi. Maksi tenis vuruşlarının öğrenilmesi. Maksi
tenis vuruş, vuruş hatalarının tespiti ve düzeltilmesi. Maksi tenis yarışma formatlarının
öğrenilmesi. Forehand vuruşu tekniğinin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve oyuna uyarla.
Backhand vuruşu tekniğinin öğrenilmesi, geliştirilmesi ve oyuna uyarlama. Servis tekniğinin
öğrenilmesi, geliştirilmesi oyuna uyarlama.
AB- 112 Temel Eğitimi II Hentbol ( 2-4-4 )
Hentbol temel tekniklerin basamaklı öğretimi: Kale Atışları, Top Sürme, Tip yapma,
Aldatmalar teorik ve uygulamalı öğretimi.
AB-106 Temel Eğitim II Basketbol ( 2-4-4 )
Temel teknik: savunmada satnca kayma adımı öne, geriye, yana, oyuncuyu savunma topu
almış sürmemiş oyuncu, cut eden oyuncu, topu süren oyuncu, topu sürş tutuş, top tarafı topsuz
taraf, açık kapalı duruş topa göre, pas mesafesine göre oyuncuların duruşu, pozisyona göre
savunma, gurd, forvet, uzun oyuncuya savunma nasıl yapılır, 1X1, 2X2, 3X3, 4X4 savunmada
temel duruş ve savunma ilkeleri.
AB-116 Temel Eğitim II Voleybol( 2-4-4 )
Hücum teknikleri, smaç, smaç plase ve plase teknikleri, File üzeri savunma teknikleri, blok
tekniğinin basamaklamalı öğretimi ve uygulaması. Arka alan savunması, alçak, yüksek
savunma, yuvarlama ve plonjon tekniklerinin basamaklı öğrenimi.
3
AB-112 Temel Eğitimi II Futbol
TFF,FİFA,UEFA Yapısı ve İşleyişi, Top Sürme Teknikleri, Top Sürme Teknikleri, Aldatma
Teknikleri, Taç Atış Tekniği, Maç ortamında top sürme ve aldatma tekniklerinin uygulanması,
Markaj, Kaleci Tekniği, Maç ortamında teknik uygulamalar
AB 102 Temel Eğitimi II Aletli Cimnastik
Cimnastik aletlerini kullanmayı ve temel Aletli Cimnastik tekniklerini kavramayı hedefler.
Yer, Atlama Masası, Denge, Barfiks Temel Öğretim Basamaklamaları ve Yardım, Metodik
Planlamalar, Uygulama Teorik.
AB-120 Temel Eğitimi II Masa Tenisi
Servis kuralı ve servis atışı, Servis çeşitleri, Servis tespiti, Forhand Kesik (chop) tekniğinin
öğretimi, Forhand Kesik (chop) tekniğine yönelik kombinasyonlar, Beckhan Kesik (chop)
tekniğinin öğretimi, Beckhand Kesik (chop) tekniğine yönelik kombinasyonlar, Oyun
kuralları, Maç kuralları, Hızlandırılmış sistem, Tekniklerin topsuz çalışmaları, Çocuklarda
Kondisyon Çalışmaları
AY-126 Fonksiyonel Anatomi ( 2-0-2 )
Anatomi terimleri pozisyon ile ilgili terimler, hareketle ilgili terimler, Yapısal faktörler ve
spor, Kemiklerin yapısı ve üst ekstremite kemikleri, El bilek kemikleri alt ekstremite
kemikleri, Ayak zedelenmeleri omurga thorax, Kosta kırıkları ve kırıkları, Eklemler üst
ekstremite eklemleri omuz eklemi, Dirsek eklemi zedelenmeleri el bileği eklemi, Alt
ekstremite eklemleri diz eklemi vertebral eklemler, Üst kestremite kasları Alt ekstremite
kasları, Gövde kasları ve kasları, Dolaşım ve solunum sistemi
AY-128 Spor Fizyolojisi-I ( 2-0-2 )
Hücre fizyolojisi ve genel fizyoloji, hücre fonksiyonları, Sinir ve kas: membran ve aksiyon
potansiyelleri, İskelet kasında kontraksiyon, nöromuskuler ileti, Döz kasların fonksiyonu:
kalp, kalp kası, kalbin ritmik uyarılması, normal ekokardiogram, Dolaşım Sistemik dolaşım,
arter basıncının düzenlenmesi, Solunum pulmoner ventilasyon, solunumun düzenlenmesi,
Sinir sistemi , Motor fonksiyonların serebellar kontrolü Otonom sinir sistemi, Endokrinoloji,
hipofiz hormonları, tiroid bezi ve metabolik hormonlar, Böbrek üstü bezi ve korteks
hormonları
AY-132 Sporda Öğr. Ve Öğret.Yön ( 2-0-2 )
Spor programının tanımı ve özellikleri: Spor alanının öğretiminde göz önüne alınması gereken
özellikler ve ilkeler, Öğretim etkinliklerinin planlanması. Aşamalı sınıflamaya uygun amaç ve
davranışsal amaç yazma; amaçların davranışa dönüştürülmesi, Yöntem tanımı, Yöntem
seçimi. Komut yöntemi, Alıştırma yöntemi İşbirliği yöntemi, Kendini denetleme yöntemi,
Katılım yöntemi, Yönlendirilmiş buluş yöntemi, Problem çözme yöntemi, Kişisel program
öğrencinin tasarımı, öğrencinin başlatması yöntemi. Mikro öğretim ve uygulamaları
Spor öğretiminde öğretim teknolojisinden yararlanma.
AY-134 Antrenman Bilgisi II ( 2-0-2 )
Antrenman Bilimi ve Tarihi Gelişimi, Antrenman kavramı, ilkeleri ve gelişimi. Antrenmanın
Organizmaya etkisi Temel Motorik Özellikler-Kuvvet, Kuvvet, Dayanıklılık, Sürat,
Hareketlilik, Beceri (Koordinasyon), Kuvvet, Dayanıklılık ve Sürat Antrenman Örnekleri,
Yüklenme ve Temel İlkeleri
4
AY-136 Sporda İletişim Becerileri ( 2-0-2 )
İletişim nedir? İletişim yolları? Etkili İletişimin kuruluş biçimi, İletişim Kurma Araçları:
Beden dili, konuşma dili, yazı dili, mekan dili, nesne dil, İletişime Nesnel ve Öznel Bakış;
Psikolojik ve Düzlemsel Yaklaşım seminer: Antrenör Sporcu İletişimi, Oyun kavramı ve bu
doğrultuda etkili iletişim kurma yolları, Seminer: Eğitimde Etkili İletişim Yolları, Konuşma
diliyle etkileşim kurma üzerine temrinler, Seminer: Taraftar Sporcu İlişkisi, Beden diliyle
etkileşim kurma üzerine temrinler, Yazı diliyle etkileşim kurma üzerine temrinler, Mekan
diliyle etkileşim kurma üzerine temrinler, Nesne diliyle etkileşim kurma üzerine temrinler,
Etkili iletişimde dillerin kaynaşışından doğan süzgeçte etki sağlama yolları, İletişim
problemlerine bir çözüm önerisi-Ortak Sunum
İN-102 İngilizce II ( 2-0-2 )
Aitlik belirten have got/ has got kalıbının cümle yapıları, Kaç tane? Ne kadar? Soru
edatlarının kullanımı, Sayılabilen ve sayılamayan miktar terimlerinin kullanımı, Yer
edatlarının kullanımı, Öneride bulunma, öneriyi kabul etme veya reddetme, yardım isteme,
Tercih belirtme, sayılabilen ve sayılamayan varlıkların miktarını söyleme, Ne sıklıkla, sıklık
zarflarının kullanımı, Geçmiş zaman cümle yapısı, düzenli ve düzensiz fiiller, Geçmiş zaman
uygulaması nerede kullanıldığı, Niçin? Neden? Soru edatının anlamı, nasıl cevap verildiği ile
ilgili cümle yapıları, Sıfatların mukayese edilmesi cümle uygulamaları, Zarfların mukayese
edilmesi cümle uygulamaları, Yakın gelecek zaman, planlanmış gelecek ve güçlü tahminlerle
ilgili cümle yapıları, Fiillerden sıfat türetilmesi ve kullanımları
Aİ-102Atatürk İlkeleri- II ( 2-0-2 )
İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar, Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı devletinin
yıkılışı, Birinci dünya savaşı, Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler, Milli mücadeleye
hazırlık, Milli mücadele dönemi, TBMM nin açılışı, Siyasi ve askeri gelişmeler, Lozan barış
antlaşması, Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları, Türk inkılap hareketleri
TD-102 Türkçe – II ( 2-0-2 )
Konuşma Nedir?, Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Türkçenin
Doğru Telâffuzunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Ses Değerinin Yükseltilmesi İçin
Yapılması Gereken Uygulamalar, Diksiyon Alıştırmaları, Konuşma Bozuklukları ve
Giderilmesi, Başarılı Bir Konuşma İçin Gerekli Unsurlar, Konuşma Türleri, Dinleme, Şiir
Okuma Teknikleri, Tartışma (Açık Oturum, Sempozyum, Panel, Forum, Münazara,
Kolokyum, Konferans), İletişim ve Anlama, Okuma, Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünce
Etkili Dinleme, Not Alma Yöntem ve Teknikleri, Sese Dayalı Dil Yanlışlar
AE-223 Uzmanlık Eğitimi I Tenis ( 3-1-3,5 )
Antrenörün rolü, Tenis antrenörünün iletişim becerileri, antrenörlük mesleği, pratik
uygulamalar, tenis öğretme metodolojisi, tenise uyarlanan öğretme sitilleri, teniste uygulanan
öğretme metodları, maç oyununu etkileyen faktörler, turnuva tekler oyununda taktik ve
strateji prensipleri, oyun stilleri, oyun durumunda kullanılan taktikler.
AE-205 Uzmanlık Eğitimi I Hentbol ( 3-1-3,5 )
Bireysel, Grup Savunma: Öne Çıkma- Geri Çekilme, Eş Değişim-Eş Aktarma, Perdelemeden
Çözülme, teorik ve uygulamalı öğretimi.
AE-215 Uzmanlık Eğitimi 1 Basketbol ( 3-1-3,5 )
Ön taktikler: 2X2 oyunlar givesnd go, back door, perdeleme ve devirme, 3X3 oyunlar ters
perdeleme, çapraz geçiş, örme, post üzeri geçiş, adam adama savunma temel ilkeleri ve
5
kuralları toplu topsuz taraf, tam saha adam adama savunma, yarı saha adam adama savunma
ilkeleri, adam adama savunma gömülü, baskılı ve değişmeli adam adama savunma, alan
savunmaları temel ilkeleri ve oyuncuların görevleri, Taktik: 2-1-2, 1-2-2, 1-3-1 alan
savunmaları zayıf ve kuvvetli yönleri.
AE-203 Uzmanlık Eğitimi 1 Futbol
Taktik seçiminde etkili olan kriterler -Taktiği etkileyen kriterler, Birikme, derinlik, denge,
oyalama, gözleme-izleme(kişisel beceriler), Genişlik, derinlik, hareketlilik, sızma, yaratıcılık,
Savunma oyununda ferdi taktikler, Hücum oyununda ferdi taktikler, Savunma oyuncuları için
grup taktikleri, Hücum oyuncuları için grup taktikleri, Takım taktiklerinde hücum ve savunma
davranışları, Oyun taktikleri
AE-207 Uzmanlık Eğitimi Voleybol
Oyuncu tipleri, Smaçör, orta smaçör, pasör çaprazı pasör, libore kimdir. Görevleri nelerdir.
Oyun aşamaları, oyuncu numaraları ve pozisyonlar, servis karşılama sistemleri, “VV” 5 kişi
ile servis karşılama sistemi, diziliş ve servis karşılama sorunları.
AE 217 Uzmanlık Eğitimi II Aletli Cimnastik
Cimnastik aletlerini kullanmayı ve temel Aletli Cimnastik tekniklerini kavramayı hedefler.Yer
Aleti Temel Teknikleri, Paralel Temel Temel Teknikleri,.Barfiks Temel Teknikleri, Atlama Masası
Temel Teknikleri, Kulplu Beygir Temel Teknikleri, Aletlere Basit İniş Ve Çıkışlar, Asimetrik Bar
Temel Teknikleri, Denge Aleti Temel Teknikleri.
AE-221 Uzmanlık Eğitimi 1 Masa Tenisi
Top-spin tekniklerinin öğretimi, Top-spin çeşitleri, Forhand top-spin tekniğin öğrenimi,
Forhand top-spin tekniğine yönelik kombinasyonlar, Beckhand top-spin tekniğin öğrenimi,
Beckhand top-spin tekniğine yönelik kombinasyonlar, Yakın top-spin tekniğin öğrenimi
(Forhand ve Beckhand), Yakın top-spin tekniğine yönelik kombinasyonlar, Uzak top-spin
tekniğin öğrenimi, Uzak top-spin tekniğine yönelik kombinasyonlar, Engellilerde Masa Tenisi
Engellilerde Masa Tenisi, Görsel eğitim
AY-241 Antrenman Bilgisi – III ( 0-2-1 )
Antrenman Kavramı ve Antrenmanın Temel İlkeleri, Yüklenme ve Adaptasyon, Antrenman
Planlaması İlkeleri ve Antrenman Planlaması Örnekleri, Çocuklarda Büyüme ve Biyomotor
Becerilerin Gelişimi, Çocuklarda Yetenek Seçimi ve Yönlendirilmesi, Sürat Gelişimi ve
Antrenmanı, Kuvvet Gelişimi ve Antrenmanı, Dayanıklılık Gelişimi ve Antrenmanı, Esneklik
Gelişimi ve Antrenmanı, Koordinasyon Gelişimi ve Antrenmanı
Antrenmanın bilimsel testleri ve bilimsel testlerle yönlendirilmesi
AY-221 Temel Cimnastik
Genel Cimnastiğin Tanımlanması ve ders içerikleri, Düzgün duruş ve yürüyüş
çalışmaları,sıralanma,dizilişler, Harekette doğru ve yanlışlar, Temel cimnastik duruşları,
Sıçrama, sekme ve galoplar, ip ve top kullanarak çalışmalar, Kuvvet ve esneklik çalışmaları,
Dayanıklılık ve esneklik çalışmaları, Cimnastik sırasında çalışmalar
Minderde Çalışmalar, Merdiven çalışmaları, Denge çalışmaları, Minderde çalışmalar,
AY-239 Spor Psikolojisi I ( 2-0-2 )
Spor psikolojisine giriş, Kişilik ve spor , Kişilik ve spor , Sporda kaygı ve uyarılmışlık,
Uyarılmışlığı düzenleme stratejileri, Sporda motivasyon , Sporda kendine güven, Sporda
6
nedensel yüklemeler, Sporda Grup bütünlüğü, Sporda liderlik, Sporda taraftar etkisi, Sporda
şiddet, Sporda şiddetin önlenmesi
AY-231 Mesleki İngilizce – I ( 2-0-2 )
Antrenörlük ile ilgili tanımların yapılması.Antrenörlük ile ilgili tanımların yapılması.Genel
ingilizce(geçmiş zamanda kişisel sorular sorabilme), Antrenörlük ile ilgili tanımların
yapılması.Genel İngilizce (geçmiş zamanda kişisel sorular) ,Küçük yaş gruplarında spor,
Genel İngilizce (Sıfatların derecelendirilmesi), Antrenmanın çocuklarda büyüme ve gelişmeye
etkisi, CV, Resmi ve resmi olmayan mektup yazma, Küçük yaş gruplarında başarının anlamı,
Sporda yaralanma, Sporda beslenme
ENF-221 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ( 2-2-3 )
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, sabit bilgisayar donanımı,
Windows işletim sisteminin genel özellikleri, İnternet kullanımı ve arama motorlarının etkili
kullanımı, Word programının tanıtımı, Word ile uygulamalar, Excel programının tanıtımı,
Excel ile uygulamalar, Powerpoint programının tanıtımı, Powerpoint ile uygulamalar.
AY-227 Spor Fizyolojisi – II ( 2-0-2 )
İskelet kasları ve egzersiz, Hareket ve sinir sistemi, Enerji, Solunum sistemi, Dolaşım sistemi,
Endokrin sistem ve egzersiz, Beslenme ve performans, Doping, Ergojenik yardım,
Dayanıklılık ve sürat antrenmanları, Değişik ortam koşullarında egzersiz, Kadın ve spor,
Ölçüm yöntemleri
SYS-203 Seçmeli Ders I Animasyon ( 2-0-2 )
Animasyon nedir? Tanımı ve tarihçesi, Animasyon çeşitleri, çocuklara yönelik animasyon
oyunları, yetişkinlere yönelik animasyon oyunları, animasyon eğitimi ve programları,
animasyon eğitiminde bulunması gereken özellikler.
SYSA–275 Seçmeli Ders Masaj (2-0-2 )
Masajın tanımı ve tarihçesi, masajın fizyolojik, patolojik, mekanik ve refleks etkileri, masajın
genel ilkeleri, masajın dozajı ve etkileri, masajın gayeleri, yağlama maddeleri, masajın
basıncı,Masaj yapılacak kimsenin yatış ve oturuş pozisyonları, masajın dozajı ve dozajı
ayarlayan kompanentler, masajın endikasyonları ve kontraendikasyonları, masaj
hareketleri,Masaj hareketlerinin uygulanması,Alt sırt masajı,Üst sırt masajı,Boyun masajı,Kol
masajı,Ön kol masajı ve el masajı,Uyluk masajı,Bacak masajı ve ayak masajı,Yüz masajı ve
karın masajı,
SYSA–239 Seçmeli Ders I Modern Dans (2-0-2 )
Dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması. Ritm, tempo hakkında bilgi verilmesi. Ritim
çalışmaları, çeşitli adım formları, yürüyüşler, yön değiştirerek yürüyüşler.Hareket kavramının
açıklanması; hareket, kapsamı, analizi, hareket yönü ve hareket nitelikleri,Hareket eğitimi;
lokomotor hareketlerin verilmesi; yürüyüşler, sekmeler, sıçramalar, galoplar, hoplamalar.
Farklı adım formlarında lokomotor hareketlerin çalışılması.Non-lokomotor, hareketler;plie,
twist,düşüşler,yuvarlanmalar,salınımlar, esnetmeler.Farklı adım formlarında bu hareketlerin
çalışılması.Isınmanın önemi ve örnekleme.Güçlendirme ve esneklik kazandırma,iyi bir ısınma
programı hakkında bilgi verilmesi,Temel dans pozisyonları hakkında bilgi verilerek, çeşitli
adım formlarında bunların uygulanması. Bar çalışmalarının yapılması; releve, plie, battement
tendu.Çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar, düşüşler, dönüşler.Mimik Çalışmaları,Dansa
uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi.Alan kullanımları,çeşitli diziliş şekilleri ve
uygulanması
7
SYS-283 Seçmeli Ders I Rafting ( 2-0-2 )
Rafting sporunun tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı. Dünya ve Türkiye deki gelişimi. Akarsu
rejimleri. Akarsu debisi. Rafting sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı. Rafting
parkurlarının zorluk derecelerin incelenmesi. Türkiyedeki rafting parkurların tanıtımı. Rafting
botuna yerleşim şekilleri. Kürek çekme teknikleri. Rafting de güvenlik önlemleri ve ilk
yardım.
SYS–261 Seçmeli Ders I Tenis ( 2-0-2 )
Tenisin tarihi, saha ve malzeme bilgisi, tenisin tanıtımı, el arkası (backhand) vuruş tekniği, el
önü (forehand) vuruş tekniği, servis tekniği, servis karşılama (return) tekniği, smaç (smash)
tekniği, vole (volley) tekniği, fileye yaklaşma (approach shot) tekniği, voledeki oyuncuyu
yanlarından geçme (passing shot) tekniği, aşırtma vuruş (lob) tekniği, tekler oyun kuralları ve
müsabaka uygulamaları, çiftler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, tekerlekli sandalye
tenisi oyun kuralları
AE-224 Uzmanlık Eğitimi II Tenis ( 3-1-3,5 )
Tenisin tanımı ve önemi, sezinleme, tekler stratejisini etkeleyen giğer faktörler, taktiksel maç
analazi, taktiksel eğitim, tenis biyomekaniği, elastik enerji, koordinasyon zinciri, ileri sevye
vuruş teknikleri: forehand, backhand, servis, vole ve çeşitleri, smaç ve çeşitleri, ileri sevye
oyuncular için diğer vuruşlar.
AE-206 Uzmanlık Eğitimi II Hentbol ( 3-1-3,5 )
Grup Hücumu: Piston, Düz dalma, Ver-Kaç, Çapraz geçişler, Pozisyon değiştirme, Perdeleme
Yuvarlanma, teorik ve uygulamalı öğretimi.
AE-216 Uzmanlık Eğitimi II Basketbol ( 3-1-3,5 )
Taktik: baskılı alan savunmaları genel kurallar, baskılı alan savunmalarından top çıkarma
kenardan ortaya girme, hızlı hücum 4 ve 5 numaraların hücum sahasına gelişleri, hızlı hücum
karşı sahada kısa oyunlar.Hızlı hücum ( translatıon game ), hareketli hücum ( motion offense).
AE-208 Uzmanlık Eğitimi II Voleybol ( 3-1-3,5 )
Servis karşılama sorumlulukları, pasörün oyun kuramaması halindeki sorumluluklar. Oyun
kurma ve hücum, pasörün normal şartlarda 3 ve 2 numara arasında 4 numaraya yüksek oyun
kurması ve hücum. Hücum varyasyonları, 2 li hücum organizasyonları
AE- 204 Uzmanlık Eğitimi II Futbol ( 3-1-3,5 )
Defans, orta saha, hucum oyuncularının özellikleri - Bireysel ve takım taktiği, WM, 4-2-4, 4-3-3
sistemleri - 1-3-3-3, 4-4-2,sistemleri - 3-4-3, 3-5-2, sistemleri - Başlama vurşu, aut, korner atışı Taç
serbest, penaltı atışları Baraj kurma oyunları Maç ortamında taktik uygulamalar.
AE 218 Uzmanlık Eğitimi II Aletli Jimnastik ( 3-1-3,5 )
Cimnastik aletlerini kullanmayı ve temel Aletli Cimnastik tekniklerini kavramayı hedefler,
Yer Aleti Temel Teknikleri, Paralel Temel Temel Teknikleri, Barfiks Temel Teknikleri,
Atlama Masası Temel Teknikleri, Kulplu Beygir Temel Teknikleri, Aletlere Basit İniş Ve
Çıkışlar, Asimetrik Bar Temel Teknikleri Denge Aleti Temel Teknikleri.
8
AE-222 Uzmanlık Eğitimi II Masa Tenisi
Karşılıklı top-spin tekniğin öğrenimi (Forhand ve Beckhand), Karşılıklı top-spin tekniğine
yönelik kombinasyonlar (Forhand ve Beckhand), Yan top-spin tekniğin öğrenimi (Forhand ve
Beckhand), Yan top-spin tekniğine yönelik kombinasyonlar (Forhand ve Beckhand), Forhand
tekniğin öğrenimi, Forhand Blok tekniğine yönelik kombinasyonlar, Beckhand Blok tekniğin
öğretimi, Beckhand Blok tekniğine yönelik kombinasyonlar, Çok top çalışmaları (Tek masa
çok top), Çok top çalışması (Çift masa çok top), Görsel Eğitimi
AY-244 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım ( 1-1-1,5 )
İlkyardımın Toplumsal Önemi; İlkyardımın Hedefler, İlkyardımcının tanımı, görevleri ve
sorumlulukları, ABC kuralı nedir? Uygulamasının öğretilmesi. Solunum, dolaşım ve sinir
sistemi hakkında genel bilgiler, Kazalarda ilkyardım. Genel ara değerlendirme, Basit
yaralanmalar, Kanamalarda ilkyardım, Yanıklarda ilkyardım, Donmalar, Zehirlenmelerde
ilkyardım, İlkyardım gerektiren diğer durumlar(boğulmalar ve tıkanmalar) Kırıklar,
burkulmalar, zorlanmalar ve ilkyardım.
AY-234 Spor Felsefesi ( 2-0-2 )
Felsefenin sorunları: Bilgi ve varlık felsefesi. Bilim felsefesi, Ahlak felsefesi, İnsan felsefesi.
Spor felsefesinin ana hatları. Bir insanın başarısı olarak spor ve toplumdaki yeri. Bilgi ve
değer olarak spor. Oyun, Eğlence ve Spor. Olimpizmde insan, Olimpiyat Oyunlarının Tarihsel
Gelişimi, Modern Olimpiyat Oyunları, Modern Olimpiyat Oyunları, Modern Olimpiyat
Oyunları, Olimpiyat ve kültür, Bir felsefe olarak olimpizm
AY-232 Mesleki İngilizce – II ( 2-0-2 )
Takım Sporları ile ilgili terimler, Bireysel Sporlar ile ilgili terimlerin resimlerle verilmesi,
Alanla ilgili çeviri çalışmaları, Antrenör-sporcu-aile üçgeni, Beach handball terim ve
kuralları, Yaralanma ile ilgili çeviri örnekleri ve alan uzmanıyla yardımlaşarak öğrencileri bu
konuda bilgilendirme, Beslenme ve konu ile ilgili çeviri örnekleri
AY-236 Spor Psikolojisi- II ( 2-0-2 )
Motivasyon kavramına genel bir bakış, Motivasyon kuramları , Kendine güven kuramları
İçsel ve dışsal motivasyon, Dışsal ödüllerin içsel motivasyon üzerine etkisi, Güvenli davranış,
Sporcuları ve takımı motive etme stratejileri, Cinsiyet ve kendine güven, Genç sporcuları içsel
motivasyonlarının ve kendine güvenlerinin geliştirilmesi
AY-238 Motor Öğrenme ( 2-0-2 )
Öğrenme; tanımlar ve teoriler, Öğrenme çeşitleri, Motor davranış ve öğrenme, Motorsal
beceri ve öğrenme, Beden eğitimi ve sporda çevresel durumlar ve sosyal faktörler, Beden
Eğitimi ve sporda öğrenme metodları ve yöntemleri, Motorsal Becerilerin evreleri, Beden
eğitimi ve sporda bireysel farklılıklar, Hareketin kontrolü Beden eğitimi ve sporda çevresel
durumlar ve sosyal faktörler, Beden eğitimi ve sporda feed back, Beden eğitimi ve sporda
dikkat ve dikkati etkileyen faktörler, Beden eğitimi ve sporda motivasyon.
SYS–262 Seçmeli Ders I Tenis ( 2-0-2 )
Tenisin tarihi, saha ve malzeme bilgisi, tenisin tanıtımı, el arkası (backhand) vuruş tekniği, el
önü (forehand) vuruş tekniği, servis tekniği, servis karşılama (return) tekniği, smaç (smash)
tekniği, vole (volley) tekniği, fileye yaklaşma (approach shot) tekniği, voledeki oyuncuyu
yanlarından geçme (passing shot) tekniği, aşırtma vuruş (lob) tekniği, tekler oyun kuralları ve
müsabaka uygulamaları, çiftler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, tekerlekli sandalye
tenisi oyun kuralları
9
SYS-284 Seçmeli Ders I Rafting ( 2-0-2 )
Rafting sporunun tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı. Dünya ve Türkiye deki gelişimi. Akarsu
rejimleri. Akarsu debisi. Rafting sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı. Rafting
parkurlarının zorluk derecelerin incelenmesi. Türkiyedeki rafting parkurların tanıtımı. Rafting
botuna yerleşim şekilleri. Kürek çekme teknikleri. Rafting de güvenlik önlemleri ve ilk
yardım.
SYSA–240 Seçmeli Ders I Modern Dans (2-0-2 )
Dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması. Ritm, tempo hakkında bilgi verilmesi .Ritim
çalışmaları, çeşitli adım formları, yürüyüşler, yön değiştirerek yürüyüşler.Hareket kavramının
açıklanması; hareket, kapsamı, analizi, hareket yönü ve hareket nitelikleri,Hareket eğitimi;
lokomotor hareketlerin verilmesi; yürüyüşler, sekmeler, sıçramalar, galoplar, hoplamalar.
Farklı adım formlarında lokomotor hareketlerin çalışılması.Non-lokomotor, hareketler;plie,
twist,düşüşler,yuvarlanmalar,salınımlar, esnetmeler.Farklı adım formlarında bu hareketlerin
çalışılması.Isınmanın önemi ve örnekleme.Güçlendirme ve esneklik kazandırma, Temel dans
pozisyonları hakkında bilgi verilerek, çeşitli adım formlarında bunların uygulanması. Bar
çalışmalarının yapılması; releve, plie, battement tendu.Çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar,
düşüşler, dönüşler.Mimik Çalışmaları,Dansa uygun müzik seçimi hakkında bilgi
verilmesi.Alan kullanımları,çeşitli diziliş şekilleri ve uygulanması.
SYSA–276 Seçmeli Ders Masaj (2-0-2 )
Masajın tanımı ve tarihçesi, masajın fizyolojik, patolojik, mekanik ve refleks etkileri, masajın
genel ilkeleri, masajın dozajı ve etkileri, masajın gayeleri, yağlama maddeleri, masajın
basıncı, Masaj yapılacak kimsenin yatış ve oturuş pozisyonları, masajın dozajı ve dozajı
ayarlayan kompanentler, masajın endikasyonları ve kontraendikasyonları, masaj hareketleri,
Masaj hareketlerinin uygulanması,Alt sırt masajı,Üst sırt masajı,Boyun masajı,Kol masajı,Ön
kol masajı ve el masajı,Uyluk masajı,Bacak masajı ve ayak masajı,Yüz masajı ve karın
masajı,
SYS-204 Seçmeli Ders I Animasyon ( 2-0-2 )
Animasyon nedir? Tanımı ve tarihçesi, Animasyon çeşitleri, çocuklara yönelik animasyon
oyunları, yetişkinlere yönelik animasyon oyunları, animasyon eğitimi ve programları,
animasyon eğitiminde bulunması gereken özellikler.
YBS–202 Seçmeli Ders Aerobik Step Dans (2-0-2)
Temel kuvvet çalışmaları, Step Aerobik nedir, step neden güvenli bir spordur, Step Aerobikte temel
araç ve gereçler,Step tahtaları, ayakkabılar, giysiler ve müzik seçimi,Step Aerobik antrenmanlarının
temelleri,Step Aerobik' te ısınma ve önemi,Ayak ve kol hareketleri,Doğru step aerobik programı
seçimi,Aerobik Step testi (uygulamalı)Yeni başlayanlar için step aerobik programı (uygulamalı)Orta
Seviye için step aerobik programı (uygulamalı)Üst Düzey için step aerobik programı (uygulamalı)Step
aerobik hareketleriyle seri oluşturma,Grup çalışması
AE-339 Özel Antrenman Bilgisi I Tenis ( 4-0-4 )
Standartların farkında olmak ve oyuncu analizi, tenis oyuncusunun uzun dönem planlaması,
oyuncu profili, pratik uygulamalar, turnuva oyuncuları için hedef belirleme, tenise uyarlanan
hedef belirleme çalışmaları.
AE-337 Özel Antrenman Bilgisi I Voleybol ( 4-0-4 )
10
Antrenör kimdir? Yapı içerisindeki yeri ve görevi, Antrenör sporcu ilişkileri, Voleybolda
öğretim teknikleri, performans ve antrenman ilişkisi, antrenman ilkeleri, antrenman kapsamı,
şiddeti ve sıklığı, yüklenme, dinlenme ve uyum, aşırı yüklenme.
AE- 335 Özel Antren Bilgisi I Hentbol ( 4-0-4 )
Antrenörün tanımı, görevleri, Antrenör tipleri ve Antrenör sporcu ilişkileri, Hentbol öğretim
Yöntemleri,
AE 347 Özel Antrenman Bilgisi I Aletli Jimnastik ( 4-0-4 )
Aletli cimnastikteki yüksek teknikleri analiz etmeyi ve basamaklamaları içerir. Cimnastikte
Öğretim Teknikleri.Hatalar: Hataların Sebepleri, Hataların Düzeltilmesi. Yüksek teknikte
basamaklamalar. Yardım, emniyet, hareketlerdeki bir sonraki bağlantılar.
AE-351 Özel Antrenman Bilgisi I Masa Tenisi ( 4-0-4 )
Masa tenisinde yetenek belirleme ve sporcu seçimi, Beslenme, Sakatlıklar ve ilk yardım,
Zihinsel antrenmanı, İstasyon çalışmaları, Çocuklarda antrenman, Çok top çalışmaları,
Yüklenme, dinlenme uyum, Masa tenisinde ısınma, Beceri koordinasyonun kavramları ve
çalışma yöntemleri, Topsuz antrenman programları
AE-345 Özel Antrenman Bilgisi I Basketbol ( 4-0-4 )
Antrenör nedir? Görevleri antrenör tipleri ve performans ilişkileri, antrenör kişilikleri ve
performans antrenman ve performans ilişkileri, antrenman bilimine giriş, kavram amaç ve
temel ilkeler, antrenman yüklenmesi ve parçalar, şiddet, kapsam, sıklık, süre, antrenmanda
dinlenme adaptasyon ilişkileri, parçalar arası ilişkiler yüklenme, dinlenme ve uyum ilişkileri,
motorsal özelliklerin antrenman yapısı ile ilişkileri, kuvvetin teorisi, belirleme ve geliştirme
yöntemleri salon ve saha uygulamaları.
AE- 333 Özel Antrenman Bilgisi 1 Futbol ( 4-0-4 )
Branşlaşma, Bireyselleştirme, Çeşitlilik İlkeleri, Yüklenme ilkesi, Antrenmanın Fizyolojik
ilkeleri, Antrenmanın organizmaya etkileri, Aşırı yüklenme (Sürantrenman), Futbol
antrenman prensipleri, Dayanıklılık özelliğinin teorik olarak tartışılması, Düşük yoğunluklu
dayanıklılık çalışması, Yüksek yoğunluklu dayanıklılık çalışması, Salon ve sahada
uygulanması
AE-323 Uzmanlık Eğitimi III Tenis ( 3-1-3,5 )
Tekniksel teşhis ve düzeltilmesi: turnuva oyuncularında düzelteme nasıl yapılır, turnuva
oyuncular için zihinsel antrenman: motivasyon, konsantrasyon. Turnuva oyuncular için
fiziksel kondisyon: teniste zindeliğin önemi, tenisin fiziksel ihtiyaçları, antrenman prensipleri,
uzun vadeli fiziksel gelişme, teniste fitnesi geliştirmek, duygusal kontrol, davranışların ve
düşüncelerin kontrolü, kendine güven.
AE-305 Uzmanlık Eğitimi III Hentbol ( 3-1-3,5 )
Savunmanın Aşamaları, Takım Savunma çeşitleri: Adam adama savunma, Bölge savunması,
Kombine savunma,
AE-315 Uzmanlık Eğitimi III Basketbol ( 3-1-3,5 )
Taktik: adam adama savunmaya hücum setleri, alan savunmalarına hücum setleri, konbine
savunmalara hücum, Taktik: match-up savunmalara hücum, kenardan top çıkarma, dipten top
çıkarma.
11
AE-307 Uzmanlık Eğitimi III Voleybol ( 3-1-3,5 )
Hücum ve dublaj “AOL”,“AOL” arka orta içeride sisteminde düzenlenen hücumların dublajı,
Rakip hücum analizi ve savunma, blok oyuncularının sayısı, adam adama ve alan bloğu.
AE-303 Uzmanlık Eğitimi III Futbol ( 3-1-3,5 )
Antrenör nedir? Yapı içerisindeki yeri ve görevleri, Antrenör Tipleri- Tartışılması, Antrenör
sporcu ilişkileri, Futbol ve medya, Bayanlarda Futbol, Futbol ve Motivasyon, Oyun kuralları
ve genel bilgiler, Oyun kurallarının maç ortamında uygulanması, Futbol Masörlüğü, Futbolda
Yaralanmalar ve ilk yardım, Futbolda Menejerlik
AE 317 Uzmanlık Eğitimi III Aletli Jimnastik ( 3-1-3,5 )
Cimnastik aletlerini kullanmayı ve temel Aletli Cimnastik tekniklerini kavramayı hedefler.
Aletlerde temel hareketler öğretim yöntemleri, parelel halka, kulplu beygir, asimetrik bar
temel hareketlerin öğretim basamaklamaları.Yardımlar , metodik planlamalar. Uygulama ve
teorik.)
AE-321 Uzmanlık Eğitimi III Masa Tenisi ( 3-1-3,5 )
Vuruş zamanlamalarını değerlendirme, Vuruş zamanlamalarını değerlendirmeye yönelik
kombinasyonlar, Kesik toptan düz topa geçiş (Forhand ve Beckhand), Kesik toptan düz topa
geçiş kombinasyonları, Top açma (Fliping), Top açma ‘ya (Fliping) yönelik kombinasyonlar,
Yüksek top (Loop), Antrenman programı hazırlanması, Maça yönelik antrenman, Raket
seçimi, Görsel eğitimi
AY 361 Hareket Eğitimi ve Oyun ( 2-0-2 )
Eğitsel Oyunlar Dersinin İçerik ve Kapsamı. Dersin Öğretmen Adayında Hedeflediği
Davranışlar. Ders Kaynakların Tanıtımı, Derse ilişkin Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili
Bilgi. Eğitsel Oyunların Tanım ve Sınıflandırılması, Eğitsel Oyun Alanları ve Araç, Gereçleri.
Eğitsel Oyun Seçiminde Dikkat Edilecek Esaslar. Müzikli Oyunların Seçiminde Dikkat
Edilecek Esaslar. Gelişim Alanları ve Eğitsel Oyunlar. Gelişimin Temel Kavramları ve
Eğitsel Oyunlar. Okul Öncesi Dönem Çocukları ve Hareket ve Oyun Öğretimi, İlköğretim
Dönem Çocukları ve Eğitsel Oyunlar. Orta Öğretim Dönemi Çocukları ve Eğitsel Oyunlar,
Dersin Kuramsal İçeriğine İlişkin Ölçme Değerlendirme
AY 367 Spor Bilimlerinde İstatistik Uygulama ( 2-0-2 )
İstatistik bilimi ve spor bilimine katkısı, Temel kavramlar, verilerin toplanması ve gruplama,
Ölçek ve çeşitleri. Grafikler, Merkezi eğitim ölçüleri, Merkezi dağılım ölçekleri, Korelasyon,
Madde istatistikleri, Madde varyansı. Testin ortalama güçlüğü, değişkenlik. .Standart puanlar,
Normal dağılım eğrisi ve çarpık dağılımlar
AY 369 Spor Sosyolojisi ( 2-0-2 )
Kültür, Toplum ve Spor, Sosyoloji İle İlgili Konu ve Kavramlar, Spor Sosyolojisinde Yöntem
ve Teknikler Toplumsal Süreçler ve Spor, Spor Eğitimi ve Toplum-Fert İlişkileri, Sporda
Özdeşleşme, Biz ve Başkası Duygusu, Sporda Sapma ve Şiddet, Sosyolojik Açıdan Spor ve
Medya, Popüler Kültür ve Spor, Spor Endüstrisi ve Sporun Ticarileşmesi, Spor ve Siyaset
İlişkisinin Ulusal ve Uluslararası Boyutları, Bir Alt Sistem Olarak Spor, Sporda Amatörlük ve
Profesyonellik, Sosyoloji ve Tarih Açısından Sporun Kurumsallaşması
SYS-303 Seçmeli Ders III Animasyon ( 2-0-2 )
12
Animasyon nedir? Tanımı ve tarihçesi, Animasyon çeşitleri, çocuklara yönelik animasyon
oyunları, yetişkinlere yönelik animasyon oyunları, animasyon eğitimi ve programları,
animasyon eğitiminde bulunması gereken özellikler.
SYS-383 Seçmeli Ders III Rafting ( 2-0-2 )
Rafting sporunun tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı. Dünya ve Türkiye deki gelişimi. Akarsu
rejimleri. Akarsu debisi. Rafting sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı. Rafting
parkurlarının zorluk derecelerin incelenmesi. Türkiyedeki rafting parkurların tanıtımı. Rafting
botuna yerleşim şekilleri. Kürek çekme teknikleri. Rafting de güvenlik önlemleri ve ilk
yardım.
SBS–313 Seçmeli Ders Badminton (2-0-2)
Tanımı ve tarihçesi,.Badminton raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin
öğretilmesi.Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Forehand
yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar.Clear vuruş teknğinin öğretimi ve
uygulamasına yönelik alıştırmalar.Backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve
uygulamasına yönelik alıştırmalar.Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik
alıştırmalar.Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Smaç vuruş
tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar, Filede oyun tekniklerine yönelik çalışmalar,
ayak hareketlerinin analizi, uygulanması, badminton drilleri, Badmintonda tüm kategorilerde maç
uygulaması.
AE-3… Özel Antrenman Bilgisi II Tenis ( 4-0-4 )
Tenis antrenmanının planlanması, periyotlamaya giriş, tenis antrenmanının planlanması, yıllık
planın farklı evreleri için antrenman anahtarı, tenis antrenmanının diğer planlama safhaları,
antrenman seansı, gurup antrenmanı, bireysel antrenman.
AE-328 Özel Antrenman Bilgisi II Voleybol ( 4-0-4 )
Kuvvet özelliğinin teorik olarak tartışılması ve salon ve sahada uygulanması, sürat
çalışmalarının salon ve sahada uygulanması, dayanıklılık çalışmalarının salon ve sahada
uygulanması, hareketlilik / esneklik antrenman ve strecthing, istasyon çalışmalarının salon ve
sahada uygulanması.
AE- 336 Özel Ant. Bil. II Hentbol ( 4-0-4 )
Antrenman Periyotlaması Antrenmanın Temel İlkeleri, Motorik Özellikler Kuvvet, Sürat,
Antrenman Örnekleri
AY 348 Özel Antrenman Bilgisi II Aletli Jimnastik ( 4-0-4 )
Aletli cimnastikteki yüksek teknikleri analiz etmeyi ve basamaklamaları içerir. Cimnastikte
Öğretim Teknikleri:Hatalar: Hataların Sebepleri, Hataların Düzeltilmesi. Yüksek teknikte
basamaklamalar. Yardım, emniyet, hareketlerdeki bir sonraki bağlantılar .
AE-352 Özel Antrenman Bilgisi II Masa Tenisi ( 4-0-4 )
Antrenmanın esas görevleri, Bedensel (Fiziki ) Hazırlık, Teknik Hazırlık, Taktik Hazırlık,
Zihinsel Hazırlık, Sporcu Eğitimi, Anaerob çalışma, Antrenman planlanması, Hazırlık
periyodu, Müsabaka periyodu, Geçiş dönemi, Antrenman programı hazırlanması
AE-346 Özel Antrenman Bilgisi II Basketbol ( 4-0-4 )
Motorsal özelliklerin antrenman yapısı ile ilişkileri, süratin teorisi, belirleme ve geliştirme
yöntemleri salon ve saha uygulamaları, pliometrik çalışmaların teorisi, belirleme, geliştirme
13
uygulama çalışmaları, sportif dayanıklılığın teorisi, belirleme ve geliştirme yöntemleri salon
ve saha uygulamaları.
AE- 334 Özel Antrenman Bilgisi II Futbol ( 4-0-4 )
Kuvvet özelliğinin teorik olarak tartışılması - Saha ve salonda uygulanması, Sürat özelliğinin Teorik
olarak tartışılması - Sürat çalışmalarının sahada uygulanması, Koordinasyon (Eşuyum) özelliğinin
Teorik olarak tartışılması - Koordinasyon çalışmalarının sahada uygulanması, Hareketlilik/Esneklik
antrenmanı ve stretching, İstasyon çalışmalarının salon ve sahada uygulanması
AE-324 Uzmanlık Eğitimi IV Tenis ( 3-1-3,5 )
Kortu kaplama ve kortta farklı kısımlara hareket etme, farklı vuruşlar için hareket teknikleri,
hareket egzersizleri, turnuva oyuncuları için çiftler, çiftler için strateji ve taktik, çiftlerde
turnuva oyunu için mantalite.
AE-306 Uzmanlık Eğitimi IV Hentbol ( 3-1-3,5 )
Hücumun Aşamaları,Takım Hücumu: Hücum Dizilişleri, Hücum Şekilleri (Hücum setleri)
Serbest atış, 7 m. atışı. Hücum taktiği.
AE-316 Uzmanlık Eğitimi IV Basketbol ( 3-1-3,5 )
Taktik: adam adama savunmaya hücum kaset, yorumlama ve hücum geliştirme, alan
savunmaya hücum kaset, yorumlama ve hücum geliştirme, match-up savunma eşleşme,
yardım, topa göre pozisyon alma oyuncular, adam adama savunmada ve alan savunmasında
yardım üst düzey. Taktik: baskılı alan savunmaları sıkıştırmalar 1,2,3 sıkıştırma dönüş alan
savunmalar, adam adama savunma, perdeleme eve devrilme hareketi üst düzey, hızlı hücum
sahasındaki hareketler.
AE-308 Uzmanlık Eğitimi IV Voleybol ( 3-1-3,5 )
Rakip hücumun analiz ve savunma “arka orta içeride”, rakibin fileden uzak gerçekleştirdiği
hücumuna karşı blok ve “AOL” arka alan savunması, rakibin antene ve fileye yakın
gerçekleştirdiği hücumuna karşı blok ve “AOL” arka alan savunması.
AE-304 Uzmanlık Eğitimi IV Futbol ( 3-1-3,5 )
Futbolda Öğretim Teknikleri, Futbolda Beslenme ve Hijyen, Futbol ve Doping, Futbol ve
Psikoloji, Futbolda Zihinsel Antrenman, Teknik ve Taktik Çalışmalar, Maç Ortamında Teknik
ve Taktik Uygulamalar,
AE 318 Uzmanlık Eğitimi IV Aletli Jimnastik ( 3-1-3,5 )
Cmnastik aletlerini kullanmayı ve temel Aletli Cimnastik tekniklerini kavramayı hedefler.
Aletlerde temel hareketler öğretim yöntemleri, parelel , halka, kulplu beygir, asimetrik bar
temel hareketlerin öğretim basamaklamaları. Yardımlar , metodik planlamalar. Uygulama ve
teorik.)
AE-322 Uzmanlık Eğitimi IV Masa Tenisi ( 3-1-3,5 )
Aktif blok sonrası oyun, Oyun stilleri, Defans oyuncuların çalıştırılması, Fikstür
düzenlenmesi, Masa tenisinde kondisyon çalışmaları, Maç sistemleri, Müsabakada antrenörün
görevi, Maç esnasında molanın etkisi, Masa tenisi Organizasyonları, Masa tenisi antrenörün
analizi, Görsel eğitimi
AY 362 Spor Biyomekaniği ( 2-0-2 )
14
Sporun Biyomekaniği, Hareket, Hareket formları, kinematik (Linear ve Açısal Kinematik),
Kinetik (Linear ve Açısal Kinematik), Denge, Kuvvet, Yer Çekimi, Kaldıraç, Ağırlık
Merkezi.
AY 364 Sporda Sosyal Psikoloji ( 2-0-2 )
Spor ve Sosyal Psikoloji İlişkisi, Türkiye’de Sosyal Psikoloji ve beklentiler. Grupların
oluşmasına yol açan nedenler. Sporda grup bütünlüğü, Grup liderliği ve iletişim, Gruplarda
karar alma, Sporda liderlik, Liderlik kuramları, Davranış üzerinde çevresel etkenler, Sporda
taraftar etkisi, Sosyal kolaylaştırma, Sporda saldırganlık
Saldırganlık kuramları, Saldırganlığın azaltılması
AY 370 Sporda İlk Yardım ( 2-0-2 )
Tanımlar, İlk Yardımın Önemi, İlk Yardımın Hedefleri, İlk Yardımın Temel Kuralları, İlk
Yardımcılar, İlk Yardımın Malzemeleri, Yaralıları Taşıma Metotları :Yaralının Kendisinin
Gitmesi, Basit Yardımla Taşıma , Tam Yardımla Taşıma, Küçük Dolaşım, Büyük Dolaşım,
Kan Basıncı, Kanamalar: Kanama Çeşitleri, Kanamalarda Belirti, Kanamalarda İlk Yardım,
Kalp Masajı Tekniği, Sun’i Solunum Metotları, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulmalar Kramplar,
Sıcak ve Güneş Çarpmasında İlk Yardım, Yanıklarda İlk Yardım, Donmada İlk Yardım,
Zehirlenme Çeşitleri, Zehirlenmelerde İlk Yardım
AY- 372 Engelliler İçin Spor Eğitimi ( 2-0-2 )
Tanımlar, engel nedenleri, engellilerin sınıflandırılması, dünyada ve Türkiye’deki durumları ,
Engelli bireylerin özellikleri, engelli gençlerin eğitiminde sporun yeri ve önemi, Spor
seçiminde dikkat edilecek konular, Sportif aktivitelerin uygulamasında dikkat edilecek
konular, Ortopedik engelliler, Zihinsel Engelliler, İşitme Engelliler Görme Engelliler,
Yarışma kuralları, Konu ile ilgili eğitim filmi izleme, Engelli bireyler için aletle basit
cimnastik çalışma örnekleri, Engelli bireylerin katılabildikleri yarışmalar,yarışma
organizasyonları, Engellilerin katıldıkları yarışmalarla ilgili film izleme
SYS-384 Seçmeli Ders III Rafting ( 2-0-2 )
Rafting sporunun tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı. Dünya ve Türkiye deki gelişimi. Akarsu
rejimleri. Akarsu debisi. Rafting sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı. Rafting
parkurlarının zorluk derecelerin incelenmesi. Türkiyedeki rafting parkurların tanıtımı. Rafting
botuna yerleşim şekilleri. Kürek çekme teknikleri. Rafting de güvenlik önlemleri ve ilk
yardım.
SBS–308 Seçmeli Ders Badminton (2-0-2)
Tanımı ve tarihçesi,.Badminton raket tutuş çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin
öğretilmesi.Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Forehand
yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar.Clear vuruş teknğinin öğretimi ve
uygulamasına yönelik alıştırmalar.Backhand vuruş, backhand kısa servis tekniklerinin öğretimi ve
uygulamasına yönelik alıştırmalar.Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik
alıştırmalar.Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Smaç vuruş
tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar, Filede oyun tekniklerine yönelik çalışmalar,
ayak hareketlerinin analizi, uygulanması, badminton drilleri, Badmintonda tüm kategorilerde maç
uygulaması.
SYS-302 Seçmeli Ders Engellilerde Spor Uygulamaları ( 2-0-2 )
Engellilerde kullanılan spor uygulamaları goaball, torball, showdaun, tondem, bisiklet,
oturarak voleybol, tekerlekli basketbol, paralimpk olimpiyatlardaki diğer spor dalları, kural
15
bilgileri, hakemlik bilgileri, öğretim yöntemleri, uygulamalar sonunda dikkat edilecek
hususlar.
SYS–302 Seçmeli Ders Aerobik Step Dans (2-0-2)
Temel kuvvet çalışmaları, Step Aerobik nedir, step neden güvenli bir spordur, Step Aerobikte temel
araç ve gereçler,Step tahtaları, ayakkabılar, giysiler ve müzik seçimi,Step Aerobik antrenmanlarının
temelleri,Step Aerobik' te ısınma ve önemi,Ayak ve kol hareketleri,Doğru step aerobik programı
seçimi,Aerobik Step testi (uygulamalı)Yeni başlayanlar için step aerobik programı (uygulamalı)Orta
Seviye için step aerobik programı (uygulamalı)Üst Düzey için step aerobik programı (uygulamalı)Step
aerobik hareketleriyle seri oluşturma,Grup çalışması
AE- 439 Özel Ant.Bil.III Tenis ( 2-2-3 )
Turnuva antrenörlüğü, takım kaptanlığı, uluslar arası turnuva yapılanması, genç oyuncuların
kariyer planlaması, pratik uygulamalar, kadın oyunculara öğretme fikirleri, yetenekli arama ve
keşfetme prensipleri.
AE- 405 Özel Ant.Bil.III Hentbol ( 2-2-3 )
Antrenmanın Temel İlkeleri, Motorik Özellikler; Dayanıklılık, Beceri ve koordinasyon,
hareketlilik Antrenman Örnekleri
AE-417 Özel Antrenman bilgisi III Aletli Jimnastik ( 2-2-3 )
Cimnastik özel antrenman bilgisi dersi Aletli Cimnastik eğitimi ile ilgili teknik bilgi ve beceri
kazanmayı hedeflemektedir.Bu dersle ilgili öğrenme öğretme etkinlikleri sonunda
öğrencilerin aşağıdaki hedefleri belirlenen becerileri kazanmaları amaçlanmıştır.Konuyu
bilimsel yöntemleri ile ele alma, Pratik ve teorik olarak yöntemin sınırlarını belirleyebilme,
Teknikler için problem ve öğretim yöntemleri belirleyebilme, Yardımı öğrenme ve emniyeti
sağlayabilme
AE-415 Özel Antrenman Bilgisi III Basketbol ( 2-2-3 )
Hareketliliğin teorisi, belirleme ve geliştirme yöntemleri salon ve saha uygulamaları, beceri
ve koordinasyonun teorisi, istasyon çalışmaları teorisi belirleme ve geliştirme yöntemleri
salon ve saha uygulamaları, tesislerin teorisi, belirleme ve ölçme yöntemleri salon ve saha
uygulamaları, yetenek belirleme ve seçme.
AE-427 Özel Antrenman Bilgisi III Voleybol ( 2-2-3 )
Testlerin salon ve sahada uygulanması, antrenman planlaması, antrenman planlanması
uygulama. Çocuk antrenmanı uygulama bilgileri, ısınma
AE- 403 Özel Antrenman Bilgisi III Futbol ( 2-2-3 )
Antrenman planlanması genel bilgiler, Antrenman planlanması hazırlık dönemi, Antrenman
planlanması müsabaka ve geçiş dönemi, Antrenman planlaması paftalık ve günlük plan, Çocuk ve
gençlerin gelişiminde anatomik ve fizyolojik özellikler, Çocuk ve gençlerin gelişiminde psikolojik ve
motorik özellikler, Çocuk ve gençlerde kuvvet antrenmanı, Çocuk ve gençlerde dayanıklılık
antrenmanı, Çocuk ve gençlerde sürat ve koordinasyon antrenmanı, Bayan futbolcularda Kuvvet,
sürat, Antrenmanları
AE-421 Özel Antrenman Bilgisi 1 Masa Tenisi ( 2-2-3 )
Masa tenisinde antrenör, Antrenör tipleri, Antrenörün görevleri, Antrenör ve sporcu ilişkileri
Masa tenisinde eğitim ve öğretim, Pekiştirme ve mükemmelleştirme, Antrenman kavramı,
Performans, Masa tenisinde yüklenme şiddeti, sıklığı, süresi, kapsamı, Masa tenisinde sür
antrenman, Antrenmanın fizyolojik temelleri
16
AY 481 Spor Biyomekaniği II ( 2-0-2 )
Newton’un Hareket Kuramı, Newton’un 2. Hareket Kuramı, Newton’un 3. Hareket Kuramı,
Ölçüm Yöntemleri, Hareket Analizi, Harekette görülen hataların belirlenmesi, Sportif
Hareketlerin Biyomekaniği.
AY 483 Sporda Beslenme ( 2-0-2 )
Beslenme: tanımlar ve kavramlar, Sporda beslenmenin yeri ve önemi, Tarihi süreç içerisinde
beslenme ve önemi, Sporda enerji gereksinimi ve enerji oluşumu, Karbonhidratlar ve sporcu
beslenmesi, Proteinler ve sporcu beslenmesi, Yağlar ve sporcu beslenmesi, Vitaminler ve
sporcu beslenmesi, Mineraller ve sporcu beslenmesi, Sporda sıvı gereksinimi, Besinsel
ergojenik yardımcılar ve doping, Alternatif beslenme ve spor, Müsabaka öncesi, esnası ve
sonrası beslenme ilkeleri
AY 49 Sporda Yönetim Ve Organizasyon ( 3-0-3 )
Ders ve literatür tanıtımı, Yönetim ve organizasyon ile ilgili tanımlar, Yönetim biliminin
tarihsel gelişimi, Yönetim teorileri, Yönetim fonksiyonları, Spor yönetimi, Spor yöneticisi,
spor yöneticisinin özellikler, Spor Organizasyon Çeşitleri, Türk spor sisteminin işleyişi ve
örgüt yapısı, Spor federasyonlarının yapısı ve işleyişi Spor organizasyonları, Spor
organizasyonlarının temel unsurları ve aşamaları, Uluslar arası spor kurum ve kuruluşları
AY-493 Spor Bilimlerinde Araştırma Yönt ( 2-0-2 )
Program tanıtımı ve dersle ilgili kuralların belirlenmesi, Bilim, Bilgi, Bilgi kaynakları, Bilgiye
ulaşma yolları, Bilimin amaçları, Bilimsel yöntem, Bilimsel araştırma, Bilimsel araştırma
türleri, Bilimsel araştırma süreci (Problem, Amaç, Önem, Sayıltılar, Sınırlıklar, Tanımlar),
Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)Bilimsel araştırma süreci (Veri
kaynakları ve Veri toplama yolları), Bilimsel Araştırma Süreci (Verilerin analizi ve Yorumu),
Bilimsel Araştırma Süreci (Bulgular ve Yorum), Bilimsel Araştırma Süreci (Sonuç, Tartışma
ve Öneriler), Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması / Bilimsel araştırmalarda etik, Örnek bir
araştırma makalesinin incelenmesi.
SBS–407 Seçmeli Ders Badminton (2-0-2)
Badminton sporunun tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi. Badminton raket tutuş
çeşitleri ve temel duruş tekniklerinin öğretilmesi.Forehand vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına
yönelik alıştırmalar.Forehand yüksek, kısa ve swip servislerin öğretimi ve alıştırmalar.Clear vuruş
teknğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Backhand vuruş, backhand kısa servis
tekniklerinin öğretimi ve uygulamasına yönelik alıştırmalar.Drop vuruş tekniğinin öğretimi ve
uygulamasına yönelik alıştırmalar.Drive vuruş tekniğinin öğretimi ve uygulamasına yönelik
alıştırmalar. Filede oyun tekniklerine yönelik çalışmalar, ayak hareketlerinin analizi,
uygulanması,.Servis, forehand, backhand, clear, drop, drive, smaç vuruş tekniklerini içeren çalışma
drilleri,.Badmintonda tüm kategorilerde maç uygulaması.
SYS–497 Seçmeli Ders V Basketbol (2-0-2)
Tanım, tarihçe, temel duruş, pas, top sürme, şut, ribaund, aldatmalar, bireysel savunma ve takım
savunması, takım hücumu, hızlı hücum, oyun sistemleri ve kurallar
SYS-427 Seçmeli Ders V Karate ( 2-0-2 )
Mücadele sporunun tarihi, karate tarihi, duruş çalışmaları, ilerleme kuralları, temel adımlar,
kihon çalışmaları; temel el blokları, temel el atak çalışmaları, ikili kombineler. Kata; temel
kata çalışmaları, heian shodan. Kumite; Temel kumite çalışmaları, ikili çalışmalar, kombine
uygulamalar.
17
SYS- 471 Seçmeli Ders Dalma ( 2-0-2 )
Sualtı tarihi, aletli dalışın teknolojik gelişimi, suyla ilgili fizik kanunları ve gaz kanunlarının
öğretilmesi, Dalma ekipmanlarının tanıtılması, dalma emniyeti, deniz, dalış uygulamalarının
temel açıklaması, sualtı haberleşmesi, el işaretleri, havuz eğitimi uygulamaları, nefes
çalışmaları ve hava paylaşımı, grup dalışı kuralları, arkadaşlı dalışlın kuralları, özel dalış
çalışmaları, deniz göl uygulamaları.
SYS–461 Seçmeli Ders I Tenis ( 2-0-2 )
Tenisin tarihi, saha ve malzeme bilgisi, tenisin tanıtımı, el arkası (backhand) vuruş tekniği, el
önü (forehand) vuruş tekniği, servis tekniği, servis karşılama (return) tekniği, smaç (smash)
tekniği, vole (volley) tekniği, fileye yaklaşma (approach shot) tekniği, voledeki oyuncuyu
yanlarından geçme (passing shot) tekniği, aşırtma vuruş (lob) tekniği, tekler oyun kuralları
çiftler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, tekerlekli sandalye tenisi oyun kuralları
AE- 4.. Özel Antrenman Bilgisi IV Tenis ( 2-2-3 )
Beslenmenin temel prensipleri, turnuvalarda beslenme, kazanmak için sıvı tüketin, pratik
uygulamalar, turnuva tenisinde sakatlamayı engellemek, antrenör ve spor tıbbı, tenis
turnuvalarında en sık rastlanan sakatlıklar ve önlemleri, tenis oyuncularında görülen diğer
medikal durumlar, dolayısıyla tenis turnuvalarında sakatlıkların önlenmesi için pratik
uygulamalar.
AE- 406 Özel Antrenman Bilgisi IV Hentbol ( 2-2-3 )
Hentbola özgü istasyon çalışmaları, yetenek belirlenmesi ve sporcu seçimi, Genel ve Özel
testler, Gözlem ve değerlendirme çeşitleri, Plaj Hentbolu.
AE-422 Özel Antrenman Bilgisi IV Masa Tenisi ( 2-2-3 )
Performans ve yüklenme ilişkisi, Masa tenisinde kuvvet, Çabuk kuvvet, Çabuk kuvvetin
sahada uygulaması, Patlayıcı kuvvet, Patlayıcı kuvvetin sahada uygulaması, Kuvvette
devamlılık, Kuvvette devamlılığın sahada uygulaması, Masa tenisinde sürat, Sürat çalışmaları
sahada uygulaması, Masa tenisinde gözlem, değerlendirme ve analiz
AE-416 Özel Antrenman Bilgisi IV Basketbol ( 2-2-3 )
Antrenmanı planlama ve periyot lama, gözlem değerlendirme ve analiz, çocuk antrenmanı,
sokak basketbolu, street ball, tekerlekli sandalye basketbolu
AY-428 Özel Antrenman Bilgisi IV Voleybol ( 2-2-3 )
Sporcu seçimi genel bilgileri, sporcu seçimi uygulama bilgileri, gözlem değerlendirme Analiz,
beslenme, sakatlıklarda ilk yardım, plaj voleybolu, özürlülerde voleybol, çim voleybolu,
doping.
AE- 404 Özel Antrenman Bilgisi IV Futbol ( 2-2-3 )
Futbol'da sporsal verim ve sporsal verim düzeyi belirleme, Futbol'da kuvvet testleri, Futbol'da
dayanıklılık testleri, Futbol'da sürat testleri, Futbol'da anaerobik güç ve hareketlilik testleri,
Futbol’da teknik testler, Isı farklılıklarının futbol performansına etkisi, Yükselti antrenmanı
ve uyum, Futbolda maç analizi ve gözlem, Futbol'da alt yapı ve futbol okulu organizasyonları
AE-418 Özel Antrenman Bilgisi III Aletli Jimnastik ( 2-2-3 )
Aletli Cimnastik Özel Antrenman Bilgisi dersi Aletli Cimnastik eğitimi ile ilgili teknik bilgi
ve beceri kazanmayı hedeflemektedir. Bu dersle ilgili öğrenme öğretme etkinlikleri sonunda
18
öğrencilerin aşağıdaki hedefleri belirlenen becerileri kazanmaları amaçlanmıştır. Konuyu
bilimsel yöntemleri ile ele alma, Pratik ve teorik olarak yöntemin sınırlarını belirleyebilme,
Teknikler için problem ve öğretim yöntemleri belirleyebilme, Yardımı öğrenme ve emniyeti
sağlayabilme
Yer, Atlama Masası, Denge, Barfiks Temel Öğretim Basamaklamaları ve Yardım, Metodik
Planlamalar, Uygulama Teorik.
AY 486 Rekreasyon ve Liderlik ( 2-0-2 )
Liderlikle İlgili Temel Kavramlar, Liderliğin Oluşumu, Liderliğin Doğal Yapısı, Liderliğin
Tanımı; Hiyerarşik Kademede Liderlik, Liderlikle İlgili Yaklaşımlar, Özellikli Yaklaşımlar,
Davranışsal Yaklaşımlar, Durumsal Yaklaşımlar, Liderlik Fonksiyonları; Liderlik İçin Gerekli
Temel Özellikler, Liderlik Etkenlerini Etkileyen Değişkenler, Rekreasyon Liderliği;
Rekreasyon Liderlerinin Sorumlulukları.
AY 494 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri II ( 2-2-3 )
“AY 493 Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri I” dersinde hazırlanmış olan “araştırma
önerilerinin” uygulanmaya başlanması, Dersi alan öğrencilerle, her hafta buluşarak,
araştırmanın takibi, Araştırmaların, sonlandırılması, Rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi
AY 496 Sporda Performans Ölçme ve Değerlendirme ( 2-0-2 )
Beden eğitimi ve sporda performans testlerinin önemi, Performans testlerinin geçerlik ve
güvenirlikleri, Performans testlerinin uygulanmasında temel kurallar, Motor özelliklerin
tanımlanması, Antropometrik ölçümler, Saha ve alan testleri, Aerobik testler, Anaerobik
testler, Euro fit test, Solunum fonksiyon testleri, Güç ve dayanıklılık testleri, Sürat ve sıçrama
testleri, Esneklik ve koordinasyon testleri
SYS-484 Seçmeli Ders III Rafting ( 2-0-2 )
Rafting sporunun tarihçesi, nasıl ortaya çıktığı. Dünya ve Türkiye deki gelişimi. Akarsu
rejimleri. Akarsu debisi. Rafting sporunda kullanılan malzemelerin tanıtımı. Rafting
parkurlarının zorluk derecelerin incelenmesi. Türkiyedeki rafting parkurların tanıtımı. Rafting
botuna yerleşim şekilleri. Kürek çekme teknikleri. Rafting de güvenlik önlemleri ve ilk
yardım.
SYS–462 Seçmeli Ders I Tenis ( 2-0-2 )
Tenisin tarihi, saha ve malzeme bilgisi, tenisin tanıtımı, el arkası (backhand) vuruş tekniği, el
önü (forehand) vuruş tekniği, servis tekniği, servis karşılama (return) tekniği, smaç (smash)
tekniği, vole (volley) tekniği, fileye yaklaşma (approach shot) tekniği, voledeki oyuncuyu
yanlarından geçme (passing shot) tekniği, aşırtma vuruş (lob) tekniği, tekler oyun kuralları ve
müsabaka uygulamaları, çiftler oyun kuralları ve müsabaka uygulamaları, tekerlekli sandalye
tenisi oyun kuralları
SYS-428 Seçmeli Ders VI Karate ( 2-0-2 )
Mücadele sporunun tarihi, karate tarihi, duruş çalışmaları, ilerleme kuralları, temel adımlar,
kihon çalışmaları; temel el blokları, temel el atak çalışmaları, ikili kombineler. Kata; temel
kata çalışmaları, heian shodan. Kumite; Temel kumite çalışmaları, ikili çalışmalar, kombine
uygulamalar.
SYS-436 Seçmeli Ders VI Kürek
Küreğin tarihçesi, dünyada kürek, malzeme ve ekiplamların tanıtılması, ergometre tekniği ve
kürek temel tekniğinin öğretilmesi.
19
SYSA–240 Seçmeli Ders I Modern Dans (2-0-2 )
Dansın tarihi gelişimi ve sınıflandırılması. Ritm, tempo hakkında bilgi verilmesi. Ritim
çalışmaları, çeşitli adım formları, yürüyüşler, yön değiştirerek yürüyüşler.Hareket kavramının
açıklanması; hareket, kapsamı, analizi, hareket yönü ve hareket nitelikleri,Hareket eğitimi;
lokomotor hareketlerin verilmesi; yürüyüşler, sekmeler, sıçramalar, galoplar, hoplamalar.
Farklı adım formlarında lokomotor hareketlerin çalışılması. Non-lokomotor, hareketler;plie,
twist,düşüşler,yuvarlanmalar,salınımlar, esnetmeler.Farklı adım formlarında bu hareketlerin
çalışılması.Isınmanın önemi ve örnekleme.Güçlendirme ve esneklik kazandırma,iyi bir ısınma
programı hakkında bilgi verilmesi,Temel dans pozisyonları hakkında bilgi verilerek, çeşitli
adım formlarında bunların uygulanması. Bar çalışmalarının yapılması;releve,plie,battement
tendu.Çeşitli hareket bağlantıları, uzanmalar, düşüşler, dönüşler.Mimik Çalışmaları,Dansa
uygun müzik seçimi hakkında bilgi verilmesi.Alan kullanımları,çeşitli diziliş şekilleri ve
uygulanması,Doğaçlama hakkında bilgi verilmesi.Örnek çalışmaların yapılması.
20

Benzer belgeler