işte detaylar - Fütüristler Derneği

Transkript

işte detaylar - Fütüristler Derneği
Fütürizm Okulu
Birinci Dönem Programı
15 Ekim – 10 Aralık 2011
Türkiye´nin ilk ve tek Fütürizm Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi –
Fütüristler Derneği işbirliği ile sektör ve fikir önderi 14 Fütürist konuşmacının sağlayacağı
içerik ile yedişer haftadan oluşan, toplam 14 haftalık bir programla 15 Ekim 2011 Cumartesi
günü, saat 10:00 da Kadir Has Üniversitesi, Cibali kampusunda start alıyor!
Her biri alanında otorite olmuş iş insanları ve liderlerin farklı konulardaki aktarımları ile
gerçekleşecek Türkiye‟nin tek Fütürizm Okulu; birey, kurum ve toplumsal açıdan „‟olumlu
gelecek tasarımı‟‟ için, Fütürizm kavram ve yaklaşımı ile farkındalık yaratmayı, geliştirmeyi ve
yaymayı, kurumların Fütürist bakış açısına sahip lider ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.
M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu, Fütüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan
tarafından yönetilen Fütürizm Okulu‟nun içerik tasarımı Houston Universitesi (A.B.D.),
Fütürizm Birimi Başkanı Assoc. Prof. Peter C. Bishop-PhD ve Derneğin Yönetim Kurulu
üyesi, aynı zamanda Türk Telekom Grubu Uluslararası Regülasyon, Standartlar ve Politikalar
Temsilcisi Dr. Mustafa Aykut tarafından yapıldı. Programın oluşumunda, Tamkang
Üniversitesi (Tayvan) Fütürizm Yüksek Lisans Enstitütüsü'nden Prof. Sohail Inayatullah'ın
desteğinden yararlanıldı.
Son yıllarda, özellikle yurt dışında, büyük kurum ve kuruluşlar stratejik noktalarda, yönetim
kurullarında „‟Fütürist‟‟ danışman, konuşmacı, eğitmen ve profesyonellere yer vermekte,
Fütürist olmak özgeçmişlerin yerini almaya başlayan „özgelecek‟lerde en aranan
yetkinliklerden biri haline gelmektedir.
Fütürizm Okulu'nun Amacı
Bireyin, kurum ve toplumsal açıdan „‟olumlu gelecek tasarımı‟‟ yapabilmesi önemlidir.
Fütüristler Derneği ve Kadir Has Üniversitesi, bireylerin ve kurumların ihtiyacı olan Fütürist
Yönderleri hazırlamak sorumluluğunu onurla üstlenmiştir.
Fütürizm Okulu Sertifika programı yeni çağın yönderlerine fütürist bakış açısını, yöntem ve
tekniklerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Kimler Katılmalı?
Seminerler dizisine, „‟nasıl bir gelecek?‟‟ sorusuna yanıt arayan, bu arayışa „‟buluşçu,
stratejik ve sürdürülebilir yanıtlar oluşturmaya çalışan‟‟ iş insanları, yatırımcılar, sektör
temsilcileri, gençler, ebeveynler, akademisyenler; özellikle işinde, kariyerinde atılım yapmak
isteyen herkes katılabilir.
Fütürizm gündemi olan ve olmayan toplumlar nasıldır?
Gelecek; dünyanın gelişmiş ülkelerinin ajandalarında fütüristik bakış açısıyla, yıllara ve
alanlara göre stratejik olarak planlanmış durumdadır. Bireyler, kamu nkurumları, şirketler,
düşünce kuruluşları bu planlar çerçevesinde desteklenir ve yönlendirilir.
Bireyler başta olmak üzere fütürizmi gündemine alan tüm taraflar bu yaklaşımlar sonucunda
yaşamsal kararlar, tedbirler alır, planlar yaparlar. Geleceğe katlanmaz, katılmaz, onu bizzat
oluştururlar.
Gündeminde fütürizm olmayan toplumlar başkalarının planlanmış gündemlerini yaşar,
planlamaya katılamaz, olup bitenden habersiz şekilde pek çok fırsatı kaçırır, yaratıcılıklarını
geliştiremezler.
Böyle toplumların içinde yaşayan bireyler toplumları ve kendileri için gelişmelerin liderliğini
yapamazlar. Kazanan değil kaybeden, katlanan olurlar.
Katılma koşulları;
TFD ve Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
Toplam 14 Ders ve 2 Bölümden oluşmaktadır.
Seminerler Sertifikalıdır.
Programın Süresi
Toplam 14 Ders (14 hafta) ve 2 Dönemden oluşmaktadır.
15 Ekim 2011 Cumartesi başlıyor. Tüm seminerler Cumartesi günleri, sabah gerçekleşiyor.
Seminer Saati: Cumartesi Saat10:00-13:00
Eğitim Dili: Türkçe
Katılım ve Sertifika: Tüm programı takip eden katılımcılara her bir dönem bitiminde Kadir
Has Üniversitesi ve Fütüristler Derneği onaylı bir “Katılım Sertifikası” verilecektir. Sertifika için
devam gerekmektedir.
Eğitim Bedeli:
7 Ders (1 Dönem) için ücret 250 TL´dir. (Kdv dahil) – Derslere tek tek katılım mümkündür ve
ücreti 50 TL´dir.
TFD Üyeleri ve Kadir Has Üniversitesi üyelerine özel 7 Ders (1 Bölüm) ücreti 200 TL´dir.
(KDV dahil). Başka herhangi bir grup, toplu indirim vs. söz konusu değildir.
Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.
Kredi kartı ile ödemelerde, Cibali Kampusü Mali İşler bölümünden ödemeler yapılabilir. Tel:
0212 533 65 32 -1190 Yetkili Kişi: Zuhal Tanyeri
Katılım için; elektronik başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontu/kredi kartı slipleri
Feride Doğan dikkatine Fax ile: 0212 533 57 69´a veya JPG/PDF olarak;
feride.doğ[email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.
Sorularınız için: 0212 533 65 32 /12 19 Feride Doğan ile görüşebilirsiniz
Önemli Not: Dökümanların Feride Doğan´a gönderilmemesi halinde kayıtlar geçerli
olamayacaktır.
Ödemeler:
Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,
Banka: Garanti Bankası,
Şube: Balat (Şube Kodu 020)
Hesap No: 6299718
IBAN : TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18
Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,
Banka: Akbank,
Şube: Kadir Has Üniversitesi Şubesi (Şube Kodu 993)
Hesap No: 008295
IBAN : TR92 0004 6009 9388 8000 0082 95
Yer: Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083
Tel: 0212 533 65 32 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15
e-posta: [email protected]
Başvuru Formu: Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Başvuru Formu
BÖLÜM 1 Takvim, konu ve konuşmacılar
15 Ekim 2011
Ders 1 – Ufuk Tarhan - M-GEN ve 360+media Kurucu Ortağı - Fütüristler Derneği Başkanı
Fütürizm (Tarihi & Felsefesi) / Fütürizmin tarihi gelişimi, Fütürizm çalışmalarının Felsefesi.
22 Ekim 2011
Ders 2 - Zehra Öney – M-GEN ve 360+ Media Yönetici Ortağı - Fütüristler Derneği Üyesi
Siber Çağda Mobil, İnteraktivite, iletişim ve Pazarlama / Gelecekte Bilim, Teknoloji,
Yakınsama, Hibrid Yapılar tüm yaşamımızı nasıl dönüştürecek?
29 Ekim 2011
Ders 3 – Dr. Mustafa Aykut – Türk Telekom Grubu Uluslararası Kurumlar Temsilcisi Fütüristler Derneği Üyesi
İcattan İnavasyona: Bir İş Planı Serüveni / Her icat inovasyona dönüşemiyor.
Dönüşebilmesi için gereken parametreler, özellikler ve teknikler.
19 Kasım 2011
Ders4 – Cem Tarık Yüksel - Unilever Türkiye Başkan Yardımcısı - Fütüristler Derneği YK
Üyesi
Beklenen Gelecek / Beklenen Gelecek için Tahmin ve Trend Analizi
26 Kasım 2011
Ders 5– Ali Türker - Sebit A.Ş AB 6. ArGe Çerçeve Programı- iClass Entegre Proje Yöneticisi Fütüristler Derneği Üyesi
Alternatif gelecekler ve Senaryolar / Vizyon Oluşturma, Planlama, Yaratıcı Düşünme ve
Alternatifler Üretme
10 Aralık 2012 2011
Ders 6 – Alphan Manas Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fütüristler Derneği
Onursal Başkanı
Yatırım yapmak ve kazanmak için yeni alanlar, işler / Çeşitli sektörlerde, ülkelerde yeni
fırsatlar ve kazanmak için „yapılacak işler listesi‟
14 Ocak 2012
Ders 7 – Mehmet Nuri Çankaya – Microsoft Pazarlama Grup Müdürü - Fütüristler Derneği
Üyesi
Gelecek için Ana Belirleyiciler / Gelecekte Inovasyon, Sürdürülebilirlik ve Ekonomi
Fütürizm Okulu
Biyografiler;
Ufuk Tarhan - M-GEN ve 360+media Kurucu Ortağı - Fütüristler Derneği Başkanı
ODTÜ Ekonomi Mezunudur. 1982-2005 arasında çoğunlukla teknoloji
olmak üzere çeşitli sektörlerde üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2006 da
M-GEN Gelecek Planlama Merkezi‟ni kurarak girişimci iş tasarımcısı,
2009 yılında Fütüristler Derneği Başkanı olmuştur. 2011 yılında
360+media‟nın kurucu ortaklarından biri olarak interaktif, dijital, mobil
pazarlama hizmetleri vermeye başlamıştır. 2002 Yılı-Dünya GazetesiBilişim Sektörünün En Başarılı İş Kadını Ödülünün sahibi olan Tarhan;
Türkiye‟nin ilk ve tek Fütürist kadın konuşmacısıdır. Dünya Fütüristler
Zirvesi‟nde konuşma yapan ilk Türk kadınıdır. Yurt içi ve dışı pek çok „‟en iyi uygulama‟‟
ödülü sahibidir. Buluşu olan Kişisel Gelecek Planlaması Metodolojisi ve Tablet Seminerler‟le
kişisel gelişim ve eğitim alanında yeni kulvarlar açmıştır. Gelecekçi, sürdürülebilir iş modelleri
ve uygulamaları ile İş Avatarlığı yapar. Tekno Kadın, CO-OP gibi pek çok projenin
tasarımcısı ve uygulayıcısıdır. Sosyal medyanın çok aktif bir kullanıcısıdır. TUSIAD Fütürizm
Düşünce Grubu Başkan Yardımcısı ve moderatörlüğü yapan, geniş bir takipçi kitlesine
sahip, blogger ve internet yazarı olan Tarhan‟ın iki kitabı bulunmaktadır. World Future
Society Üyesi, The Futurist Türkiye Dergisinin yayıncısıdır. Evlidir, iki çocuk annesidir.
Zehra Öney – M-GEN ve 360+media Yönetici Ortağı - Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi
Istanbul Üniversitesinde Ekonomi eğitimi almış, 1983- 2002
arasında turizm ve medya sektörünün lider kurumlarında satış
pazarlama, kurumsal ilişkiler ve genel müdürlük görevlerinde
bulunmuştur. Amerika dan alınmış çeşitli Public Relations
sertifikalarına sahiptir. Bir yıl New Yok Veterans Hospital‟da sosyal
sorumluluk projesi kapsamında halkla ilişkiler yapmıştır. Halen MGEN‟in Yönetici Ortağı ve 360+media Interactive‟in Kurucu
Ortağı‟dır. 2010 yılında Mobile Marketing Assocation-Los
Angeles‟da Unilever Cornetto Interactive Wall Projection ile EMEA
Bölgesinde Best Innovation ödülü, 2011 yılında yine aynı proje ile Barcelona Dünya GSM
Kongresi GSMA-Best Mobile Marketing and Advertising Dünya Birinciliği kazanmıştır. . Evli
ve 2 kız çocuk sahibi olan Zehra Öney TUBISAD üyesi, Futuristler Derneği ve Mobil
Pazarlama Derneği Türkiye Şubesinde Yönetim Kurulu Üyesidir.
Dr. Mustafa Aykut - Türk Telekom Grubu Uluslararası Kurumlar Temsilcisi - Fütüristler
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Aykut, Mayıs, 2008 tarihinden bu yana, Türk Telekom Grubu'nda,
Telekomünikasyon Politikaları, Standartları ve Regülasyonlar için
Uluslararası Kurumlar Temsilcisi olarak çalışıyor. ODTÜ, Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra askeri
telekomünikasyon sistemleri tasarlamak üzereTESTAŞ'ın Ankara'daki
ArGe Merkezi'ne girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Bütünleşik İletişim
Sistemleri için Master Plan hazırlayan takım içerisinde yer aldı.
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Bölümü'nde
yüksek lisans yaparken aynı üniversitede araştırma ve öğretim
görevlisi olarak çalıştı. Doktora çalışmalarını Oslo ve Hacettepe
Üniversiteleri'nde tamamladı. 1989 yılından başlayarak Almanya'da Alcatel firmasında, GSM
Teknolojisinin, araştırma / geliştirme ve tasarım çalışmalarınada görev aldı. ETSI'nin
(European Telecommunications Standards Institution) GSM, GPRS, EDGE ve 3G Teknoloji
Standartlarını belirleyen Çalışma Grupları'nda aktif roller üstlendi. Alcatel'in Yetkinlik
Merkezinde Ürün Serisi ve Konfigürasyon Direktörü olarak çalıştı. 2001 yılında Ericsson
firmasında 3G teknolojisinin pazarlanması için yöneticilik yapmaya başladı. 2003 yılında
Türkiye'ye dönerek, Turkcell'de, önce Kablosuz Genişbant, daha sonra ArGe Bölümlerini
kurup yönetti. Temmuz 2007'de Aneltech firmasında Mobil Şebekeler-İş Birimi Yöneticisi
oldu. 2003-2007 yılları arasında, asli görevinin yanısıra Dünya GSM Birliği'nde (GSMA) İcra
Kurulu Üyesi, Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı ve Regülasyonlar Danışma Kurulu
üyesi olarak çalıştı.
Cem Tarık Yüksel - Unilever Türkiye Başkan Yardımcısı, Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu olan Cem Tarık
Yüksel, işletme ihtisasını İstanbul Üniversitesi‟nde yaptı. 1987‟de
katıldığı Unilever‟de değişik fonksiyon, kategori ve ülkelerde
yöneticilik yaptı. Algida Türkiye Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini
takiben, İtalya‟da Unilever Avrupa Dondurma Operasyonu‟nda yeni
ürün lansmanları, yatırımlar ve teknoloji geliştirmelerinden sorumlu
Teknoloji Direktörü olarak çalıştı. Operasyonel Board üyesi olduğu
Avrupa Dondurma Operasyonu Planlama ve Lojistik Direktörlüğü
görevini takiben, Unilever Türkiye-İran-Orta Asya-Kafkasya İnsan
Kaynakları‟ndan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi
olarak görev yaptı. Halen Unilever Türkiye Satış ve Müşteri
Geliştirme‟den sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca Futuristler
Derneği ve Peryön Yönetim Kurulu, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Danışma
Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.
Ali Türker - Sebit A.Ş – Genel Müdürü - Fütüristler Derneği Üyesi
Bir araştırmacı olarak çalışma hayatına 1989´da ODTU Elektrik ve
Elektronik Bölümü öğrenciliği sırasında TÜBiTAK´da başlayan Mustafa Ali
Türker, çalışmalarını 1995 yılına kadar bu kurumda sürdürdü.Doktora
çalışmalarına Finlandiya´da, Tampere Teknik üniversitesi´nde devam
etmiş, Nokia Araştırma Laboratuvarı‟nda, görüntülü mobil haberleşme ve
dijital TV konularında çalışıp bu konularda ABD patentleri üretmiştir. Daha
sonra, Garanti Bankası‟nın Kadir Has-işlem merkezinde araştırmacı ve
teknik hakem olarak çalıştı. 2003´de, şu an Türk Telekom bünyesindeki SEBIT firmasına
katılarak, AB 6. ArGe Çerçeve Programı tarafından fonlanan, iClass entegre projesinin
yönetimini üstlendi. Halen Avrupa Komisyonu için teknoloji destekli eğitim konusunda proje
hakemliği yapmaktadır. BT Haber dergisinde 2003 yılından beri köşe yazarlığı yapmakta ve
2004 yılından beri ODTU Enformatik Enstitüsünde, uyum sağlayan karmaşık sistemler
konusunda ders vermektedir.
Alphan Manas - Brightwell Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Fütüristler Derneği Onursal
Başkanı - Fütüristler Derneği Onursal Başkanı
1962 tarihinde İzmir‟de doğdu. 1983 yılında Ege Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü‟nden mezun oldu. 1987 yılında New
York Eyalet Üniversitesi‟nden “üretim yönetimi” konusunda
lisansüstü diplomasını aldı.1987 yılında Fortune 500‟e dahil
Colonial Corp.‟un ülke müdürü olarak Türkiye‟ye döndü. Teknoloji
Holding‟in hem kurucu ortağı hem de yönetim kurulu eş başkanı
olarak 18 yıl grubun “iş ve pazar geliştirme” faaliyetlerini bizzat
yürüttü. 2006 yılında merkezi Hollanda‟da bulunan Brightwell
Holdings BV‟yi kurdu. Türkiye‟de hükümet düzeyindeki birçok
altyapı projesine öncülük etti, katkıda bulundu ve ilgili kuruluşlarca
hazırlanan kanun, tebliğ ve kararname düzenlenmesine destek
oldu. Projelerinden bazıları; İlaçlarda Barkod Uygulaması, OGS,
1997 Nüfus Sayım Projesi, Uzaktan Otomatik Sayaç Okuma
(AMR) ve İddaa. 2004 yılında World Future Society‟nin Türkiye başkanı oldu. 2004 yılında İş
Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği‟nin kurucusu ve yönetim kurulu üyesi oldu. 2005
yılında Fütüristler Derneği‟nin kurucu başkanı oldu. 2008 yılından beri de onursal
başkanlığını yürütüyor. 2005 yılı Kasım ayında Kamboçya‟nın İstanbul Fahri Başkonsolosu
oldu. Aralık 2009‟da ise Kamboçya Devlet Nişanı aldı. 2006 ve 2007 yıllarında Forbes
Dergisi‟nde, 2008 ve 2009 yıllarında Businessweek Dergisi‟nde köşe yazarlığı yaptı. 2006
yılından beri hem Dünya Fütüristler Birliği yayın organı FUTUREtakes'in editörlüğünü yapıyor
hem de çeşitli yayın organlarında çıkan yazılarını ve dünyadaki gelişmeleri
www.alphanmanas.com adlı blog‟unda yorumlayarak paylaşıyor. 2007 yılında Milenyum
Projesi‟nin Türkiye kurucusu oldu. Haziran 2009‟da İstanbul Girişimciler Derneği (İSGİD)
kurucusu ve yönetim kurulu üyesi oldu. Temmuz 2009‟da TOBB Genç Girişimciler Kurulu
üyesi oldu. Ocak 2011‟de üyesi bulunduğu TÜSİAD‟da Fütürizm Düşünce Grubu
başkanlığına, Mart 2011‟de üyesi olduğu ESİAD‟ın yönetim kuruluna seçildi.Yakın ve uzak
gelecekteki uygarlıklara daha iyi bir yaşam tarzı, ortam ve ürünler sağlamak üzere fikirler
geliştiriyor. Aynı zamanda bu çalışma ve tecrübelerini Türkiye ve yurt dışında “Gelecek”
teması altında verdiği konferanslarıyla toplumlarla paylaşıyor. Manas evli ve 3 çocuk
babasıdır.
Mehmet Nuri Çankaya - Microsoft Orta Doğu ve Afrika bölgesinin Pazarlama Müdürü Fütüristler Derneği Üyesi
ODTÜ Kadir Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Bölümü‟nden sonra Yeditepe Üniversitesinde Pazarlama,
İstanbul Kadir Has Üniversitesi´nde Yönetim üzerine MBA,
ODTÜ‟de doktora çalışması yaptı. 2002-2007 yılları
arasında Boğaziçi Üniversitesi´nde ve 2004-2006 yılları
arasında da ODTÜ‟de yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak
çalıştı. Yayınlanmış ikisi teknik biri yönetim üzerine, üç kitabı
bulunmaktadır.530.000 kişiye seminer vermiştir. Microsoft
öncesinde Netron Institute of Technology‟de şirket ortaklığı, ODTÜ Kadir Has İşlem
Dairesinde yazılım geliştirici, sistem yöneticiliği, SAP R/3 ERP danışmanlıkları, proje
yöneticilikleri, Multimedia Ltd.´de Şirket Müdürlüğü, Arena Kadir Hassayar A.Ş.´de e-İş
Geliştirme Yöneticiliği yapmış, birçok elektronik ticaret projesini yürütmüştür. Halen görevi
nedeniyle Dubai‟de yaşamaktadır.
Fütürizm Okulu
İkinci Dönem Programı
4 Şubat – 17 Mart 2012
4 Şubat 2012
Ders 1 – Cenk tezcan - Tıp Bilişimi Derneği ve Fütüristler Derneği Ankara Şb. YK Üyesi
Sağlık ve Mobilite - Sağlık hepimiz için en önemli değer. Gelecekte sağlık çok daha fazla
kişiselleşecek. Sağlıklı bir yaşamı destekleyen yeni teknolojiler ve uygulamalar neler?
18 Şubat 2012
Ders 2 – Eray Yüksek - IBM Ortadoğu Avrupa‟da Finansal Hizmetlerden sorumlu Genel
Müdür - Fütüristler Derneği Üyesi
Stratejik Rekabet için Yeni Alanlar ve Koşullar / Kişisel, kurumsal ve toplumsal açıdan
stratejik rekabetin gelecekteki anlamı ne olacak?
25 Şubat 2012
Ders 3 – Mustafa Çağan – Microsoft Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Bulut ve Gelecek / Geleceğin iş ortamları, iletişimi, uygulamaları ve alt yapıları buluta nasıl
ve neden taşınacak?
10 Mart 2012
Ders4 – Ersin Pamuksüzer - The LifeCo Kurucusu
Gelecekte Sağlıklı İş ve Yaşamdan Ne Anlayacağız? / Sosyolojik, psiklolojik, biyolojik,
teknolojik, ekolojik etkiler insanı nasıl etkileyecek?
3 Mart 2012
Ders 5– Dr. Yılmaz Argüden - ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı - Stratejist
Ekonomi & Küreselleşme / Küreselleşmenin gelecekteki, ulusal ölçekte demografik, sosyal,
ekonomik gelişmelere etkileri
24 Mart 2012
Ders 6 – Dr. Alper Alsan – Siemens Türkiye Sağlık Sektörü Başkan Yardımcısı Fütüristler Derneği YK Üyesi
Gelecek Çalışmaları için Etkili Yöntemler / Yöntem Portföyü, Uygulamalı Delfi Yöntemi,
Uygulamalı Senaryo Yöntemi
31 Mart 2012
Ders7– Çiğdem Ertem – Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (META) İş Geliştirme Bölge Md.Fütüristler Derneği YK Üyesi
Network ve Bilgi Toplumunda İnsanlar için Yeni Başarı Kriterleri / Değişen ve dönüşen
dünyada başarı kriterleri de farklılaşacak. Yeni parametreler ne & nasıl olacak?
Biyografiler;
Dr. Cenk Tezcan - Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi - Fütüristler Derneği Ankara
Şubesi Başkan Yardımcısı
TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. Siyasal Bilgiler Fakültesinde İşletme Yönetimini
tamamladı. Hastane tasarımı üzerine eğitim aldı. Marquette
Hellige firmasının Türkiye Satış Müdürlüğü, Bilkent Holding
Sağlık Yatırımları Direktörlüğü yaptı, Dünya Bankası, İslam
Kalkınma Bankası ve çeşitli Bakanlıkların Danışmanlığı
görevlerinde bulundu.. 2006-2010 yılları arasında Intel
Türkiye'de iş Geliştirme Müdürü olarak dijital hastane, kişisel
sağlık ve mobilite konularında bir çok projeye imza attı. 2010
Eylül ayından beri sağlık turizmi, hastane yatırımları ve kişisel
sağlık konularında çalışıyor. Tıp Bilişimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Tezcan, sağlık
İnnovasyonu ve fütürizm üzerine çalışmalar yapıyor, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Enformatik Enstitüsünde Tıp Bilişimi Seminerleri veriyor. Tıp Bilişimi konusunda çok sayıda
konuşma ve makale sahibi.
Eray Yüksek - IBM Ortadoğu Avrupa –Finansal Hizmetler Sektörü Genel Müdürü Fütüristler Derneği Üyesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği‟nden 1984 yılında mezun oldu. 1987 tarihinden
bu yana IBM Türk‟de çalışmaktadır. TÜSİAD üyesidir. Ayrıca
2001-2004 yılları arasında IBM UK‟de “IBM Systems and
Technology Group- EMEA” ve “IBM Financial Services Sector
Leader – EMEA” ve 2005-2006 yılları arasında İspanyaMadrid‟de “IBM Software Group Direktör, İspanya, Portekiz,
Yunanistan ve İsrail ve Türkiye Müdürü olarak çalıştı. Temmuz
06‟dan itibaren IBM Türk Genel Müdürlüğü görevine
getirilmiştir. Son 15 aydır ise IBM Ortadoğu Avrupa‟da Finansal
Hizmletlerden sorumlu Genel Müdür olarak görevini
sürdürmektedir. Ayrıca CEO Club, Yased, TBV, YASAD ve TUBISAD uyesidir.
Mustafa Çağan – Microsoft Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
İstanbul doğumlu olan Mustafa Çağan, Alman
Lisesi‟ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini
Almanya‟da Darmstad t Teknik Üniversitesi‟nde
devam ettirmiş ve 1987 yılında bu okuldan Endüstri
Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Üniversite
sonrası Türkiye‟ye dönen Çağan, iş hayatına Koç
grubunda başlamış, önce Türk Elektrik Endüstrisi
sonra Kofisa Dış Ticaret şirketlerinde çalışmıştır.
1992 yılında Türk Siemens Kablo şirketine Lojistik
Müdürü olarak geçmiştir. Siemens‟teki kariyerini Münih‟te Siemens Management Consulting
bölümünde devam ettirmiştir. 1998 yılında Türkiye‟ye geri dönüp, Siemens AŞ‟de Enerji
Bölümü‟nün Ticari Direktörlü‟ğünü üstlenmiştir. 2001 yılında geçtiği Siemens Business
Services AŞ‟de önce Ticaret Direktörlüğü, sonrasında da Genel Müdür görevlerini yerine
getirmiştir. 2006 yılında Siemens‟ten ayrılıp, Microsoft‟un Türkiye organizasyonunda
Pazarlama ve Ürün Gruplarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığını üstlenmiştir.
Evli ve 1 çocuk babası olan Çağan, Almanca ve İngilizce bilmektedir.
Ersin Refik Pamuksüzer - The LifeCo Kurucusu
Ersin Pamuksüzer, yüksek öğrenimini İsveç‟te Linkoping
Üniversitesinde
Elektronik
mühendisliği
alanında
tamamlamış ve Upsalla Üniversitesinde MBA yapmıştır.
Çalışma hayatına 1981 yılında Ericsson‟da başlayan, İsveç
ve Suudi Arabistan‟daki çeşitli görevlerden sonra 1987-1998
yıllarında Ericsson Türkiye‟de Genel Müdür Yardımcısı,
1998-2002 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan
Ersin Pamuksüzer, 1993 yılında Turkcell‟in kuruluşuna
öncülük etmiş ve 1993-2006 yılları arasında Turkcell ve
Turkcell‟in tüm uluslarası operasyonlarında Yönetim
Kurullarında görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında
Telekom Ürün ve Hizmetleri Dağıtımı alanında hizmet veren
Smile Holding‟in kurulmasında rol alan Ersin Pamuksüzer bu Holdingin yanısıra çeşitli yeni
kurulumlara öncülük etmiş ve bu şirketlerde Yönetim Kurulları üyeliği yapmıştır.
2002 yılında uzakdoğuda yaptığı sağlık tatili sonrasında insanların kendi bedenlerine iyi
bakmalarının ne kadar önemli olduğunu görmesi üzerine sağlıklı yaşam şeklini benimseyen
ve bu alanda uygulamalı ilmini yapmaya başlayan Ersin Pamuksüzer, 2005 yılında Sağlıklı
Yaşam alanında hizmet veren The LifeCo şirketini kurmuştur. Bu hizmetlerini Sağlıklı Yaşam
merkezleri, Sağlıklı Beslenme Restoranları ve Sağlıklı Yaşam Ürün satışları ile İstanbul,
Bodrum ve Londra‟da vermeye devam etmektedir.
Ersin Pamuksüzer evli ve 2 çocuk babasıdır.
Dr. Yılmaz Argüden - ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı - Stratejist
Geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ile
tanınan, ARGE Danışmanlık, Avrupa Parlamentosu‟nda
kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları
nedeniyle Geleceği Şekillendiren en iyi üç şirket arasında
değerlendirilmiştir. Küresel İlkeler Anlaşmasını imzalayan ilk
Türk şirketidir. Dr. Argüden, Rothschild yatırım bankasının
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütmektedir.
Ayrıca, birçok uluslararası kuruluşun yönetim kurullarında
da yer almaktadır. Boğaziçi ve Koç Üniversitesi MBA programlarında strateji dersi vermekte
ve deneyimlerini kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır. Stratejik Liderlik, Üstün
Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, Geleceğin 100 Global
Lideri arasına seçilmiştir. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) Türkiye
Temsilcisidir.
Dr. Alper Alsan - Siemens Türkiye Sağlık Sektörü Başkan Yardımcısı Fütüristler Derneği YK Üyesi
Siemens Türkiye Sağlık Sektörü Başkan Yardımcısı olarak Klinik
Ürünler‟den ve İnovasyon ve Ar-Ge İşbirliği Yönetiminden
sorumludur. İstanbul Özel Alman Lisesi, Amerika-Beloit College
Değişim Programı, Boğaziçi Üniversitesi-Endüstri Mühendisliği
mezunu olan Alper Alsan, İngiltere‟de Birmingham Üniversitesi‟nde
yüksek lisans derecesini burslu olarak tamamlamıştır. Türkiye‟nin
Uzgörü konusundaki ilk Doktora tezini Ulusal Uzgörü çalışmaları ve
Türkiye 2023 projesi konusunda gerçekleştirmiştir. Küresel bir
düşünce kuruluşu olan Millennium Projesi‟nin Türkiye Başkanı ve World Future Society‟nin
profesyonel üyesidir. Dergi, konferans ve kitaplarda 40‟u aşkın makale ve yazısı
yayımlanmıştır. Disiplinler arası konularda araştırmalar yapmaktadır.
Çiğdem Ertem - Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (META) İş Geliştirme Bölge Md.Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
İş hayatına, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü‟nden mezun olduktan sonra Merkez Bankası Bilgi İşlem
Departmanı‟nda sistem analisti olarak başladı. Bilkent Üniversitesi‟nde
İş İdaresi yüksek lisansını tamamlayan Çiğdem Ertem, aralarında
Aselsan ve Meteksan‟ın da bulunduğu endüstrinin önde gelen
şirketlerinde çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev aldı. En son
Siemens Business Services firmasında Kamu Sektöründen Sorumlu
Direktör olarak çalıştıktan sonra, 2004 yılı sonunda Intel Türkiye‟de İş
Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve
başlayan Çiğdem Ertem, bu süre içerisinde Türkiye‟de bilgisayar
sahipliğini artırmaya yönelik çok sayıda programın başarıyla hayata
geçirilmesini sağladı. Ertem, Şubat 2008‟de Intel Türkiye Genel Müdürü, Temmuz 2011 de
Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika (META) İş Geliştirme Bölge Müdürlüğüne atanmıştır.

Benzer belgeler

bölüm adı / servis adı

bölüm adı / servis adı Fütüristler Derneği tarafından fütürist adayları, fütürizm merak edenler ile fütürizmin Türkiye’deki öncülerini bir araya getirmeyi hedefleyen Futurist Shuffle’ların beşincisi 29 Nisan 2011, Cuma g...

Detaylı

genç fütüristler tanıtım dosyası

genç fütüristler tanıtım dosyası Her biri alanında otorite olmuş iş insanları ve liderlerin farklı konulardaki aktarımları ile gerçekleşecek Türkiye‟nin tek Fütürizm Okulu; birey, kurum ve toplumsal açıdan „‟olumlu gelecek tasarım...

Detaylı

Niyazi Serkan KILIÇ: 1981 İstanbul doğumludur.1996 yılında

Niyazi Serkan KILIÇ: 1981 İstanbul doğumludur.1996 yılında Fütüristler Derneği Onursal Başkanı. Mensa Üstün Yeteneklileri Destekleme Derneği Kucurucusu ve Başkanı. Mensa High IQ Society üyesi ve Türkiye Başkanı; Türkiye Fütüristler Derneği’nin ve United Na...

Detaylı