Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Müdahale ve personel

Transkript

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Müdahale ve personel
l 
Belirli bir alanda bilginin
uygulamaya dönük olarak
uygulanması
l  Örn., PECS, pekiştirme
¡ 
Elektomekanik araçlardaki gelişme için de kullanılır §  Örn., MP3 Çalar l  Belirli
bir alanda bilginin
uygulamaya dönük olarak
uygulanması
¡  İpucu ¡  Model olma ve Geribildirim ¡  Pekiştireç Sunumu ¡  Bilgisayar destekli ve online öğretim ¡  Sanal etkileşim platformları ¡  Yaşadığımız hayata daha benzer bir yaşam yaratmak için §  Eğlenceli, uygun, daha normal §  Genel tuvaletlerde bluetooth teknoloji kullanımı ¡  Tasarımın sağladığı yararlardan faydalanarak yüksek teknolojiyi daha etkili ve eğlenceli yapmak ¡  Uyaran kontrolünü güçlendirme–Vidoe model §  Becerinin belirli özelliklerini güçlendirme, bozucu uyaranları eleme, en iyi koşulları tasarlamak ¡  Daha anlık, tutarlı ya da etkili ipuçları ve pekiştirme §  Pantolunu kontrol etmeye karşın çiş alarmı §  Headsprout (bir okuma programı) programına gömülen uyaran ipuçları §  Uygulama ya da öğretim denemelerindeki hata ya da değişkenliği eleme ¡  Düşük teknolojiye göre daha etkili/verimli mi? §  Aşağıda sıralananlardan en az birini doğrudan karşılaştırma gereksinimi: ▪  Daha az deneme/ölçüte ulaşmak için daha az süre ▪  Daha yüksek genelleme ve kalıcılık ▪  Düşük oranda sorun davranış ¡  Orta düzeyde ya da zenginleştirilen etkililik §  daha ilgili olma §  daha uzun süreli etkinlikle meşgul olma ya da kararlı biçimde üzerinde durma §  daha az sorun davranış ve daha iyi hissetme gibi sonuçlar doğurur ¡  Öğrenmeyi daha eğlenceli yapabiliyorsak bunu yapmalıyız!!!! 100
Baseline
Modeling
80
60
Video
In Vivo
40
Baseline
Modeling
20
Percentage Correct
100
Sam
80
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
60
40
100
20
80
0
60
1
2
3
4
5
6
Baseline
Modeling
Joe
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
40
20
Dave
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Trials
Percentage Duration of Attention
Orientation to the Model
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Video Modeling
In Vivo Modeling
Sam
Joe
Dave
Başlangıç bağlantı Son bağlantı “Böcek yap” “Kedi yap” Başlangıç bağlantı Son bağlantı “Ev çiz” “Ev çiz” Başlangıç bağlantı Son bağlantı Cumulative Number of Selections
Sam
Answering a Question:
What's your name?
9
Draw a House
8
7
6
5
4
3
Third card
introduced
2
Video Modeling
In Vivo Modeling
Play
1
0
1
3
5
7
9
11 13
15 17
19 21
Selection Trials
23
25 27
29 31
33 35
Joe
Cumulative Number of Selections
5
Tell a Joke (Pun)
Tell a Knock Knock Joke
4
3
2
Video Modeling
In Vivo Modeling
Play
Third card introduced
1
0
1
2
3
4
5
6
7
Selection Trials
8
9
10
11
12
¡  K-­‐2 Sınıf Düzeyi: Okumayı Öğrenme ¡  K-­‐3 Sınıf Düzeyi: Öğrenmeyi Okuma ¡  Benzerlikler §  Uyaran kontrolünün kritik özelliklerini birleştirme §  Kritik davranışları hedefleme §  Yüksek oranda pekiştirme Farklılıklar •  Tepkide bulunma şekli •  Öğretimin otomasyonu Oturum sayısı ve öğretim süresi •  Gerektirdiği spesifik tepkiler Kanada ya da Florida’da davranış analizi hizmetleri sunun merkeze devam eden çocuklar •  yaş aralığı: 5 – 9.11 (ortalama = 7.9) •  Cinsiyet: 19 erkek, 1 kadın •  Katılımcıların tümü OSB tanılı •  16 Kanada; 4 ABD • 
Grup Deneysel Araştırma DIBELS ORF Öntest (Ortalama 5 test): Match and RA DIBELS son test (Ortalama 5 test ) •  Müfredatın tamamlanması (40 bölüm; 87 ders RM) •  5o saate yakın öğretim •  İlerleme olmaması nedeniyle devam etmeme, öğretime tepki vermeyi engelleyen sorun davranış ya da hizmetlerin devam etmemesi ¡ 
Amaç: En az 10-­‐15 çift eşleme ¡ 
¡ 
Halihazırdaki durum: 10 çift eşleme başladı §  RM: Henüz tamamlanan yok, 6’sı çıkarıldı, 3’ü başarısız, 1’si halen devam ediyor ve 50 ssati tamamlayacak kadariyi görünüyor §  7’si tamamladı: 2’si çıkarıldı, 12i başarısız ¡ 
Analyis Etme Niyeti Mean DIBELS ORF Change Score 7
6
5
4
3
2
1
0
Headsprout
Reading Mastery
N = 10 30
N = 9 Hours of Instruction
25
20
15
10
5
0
Headsprout All
Completed
Failure Criterion
Reading Mastery
Discharged
Failure Criterion
Average Frequency of Problem Behavior Per Session
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
HS Total Completed Dropped
RM Total Discharged
Failed
Average Percentage Accuracy During Instruction
100%
80%
60%
40%
20%
0%
HS Total Completed Dropped
RM Total Discharged
Failed
¡ 
• 
• 
• 
• 
• 
Mimio Headsprout 3 çocukta revize yapılması 1’I online flashcard kullandı 3 “değil” öğretimi 1 söyle sonra tıkla eğitimi 2 programı kapatmamak için tıklamama öğretimi Okumayı Öğrenme •  3 çocukta revize yapılmadı •  Sorun davranışa 5 sembol panosu •  “yavaşça söyle” •  “hızlı söyle” •  Önce/sonra •  Harmanlama ¡ 
Yaşadığımız hayata daha benzer bir yaşam yaratmak için ¡ 
Tasarımın sağladığı yararlardan ya da öğrenci eşlemelerinden faydalanarak yüksek teknolojiyi daha etkili ve eğlenceli yapmak ¡ 
Yüksek teknolojinin lojistik açıdan yararlarından faydalanarak daha kolay ve verimli yapmak ¡  Teknoloji temelli personel eğitimi: §  İnsanların başka türlü almayacağı bir eğitimi almalarına §  Öğretici hatasının ortadan kaldırıldığı standart versiyona ulaşmalarına olanak tanır. ¡  Dinleyicinin tepkilerini uygulamacı öğretmede Canlı Davranışsal Beceri Öğretimi (BST)’ne karşın Uzaktan Öğretim §  İncelenen parametreler : Doğruluk, öğretim süresi, ROI gelişimine ayrılan zaman Rol Oynama Öntest: Dinleyici Yanıtları Rol Oynama Sontest:Dinleyici Yanıtları Gerektiğinde Performansa İlişkin geribildirim Genel olarak doğruluk oranı Tamamlayıncaya değin geçen süre Sorunlar ve Sorun Çözme** Maliyet Analizi Örnek Olan ve Olmayanların Video Modelleri Click & Drag Activities Collecting Virtual Data with Ongoing Video Video Quiz Questions Yararlar Malİyet ¡ 
Etiketi azaltır ¡ 
Araç-­‐gerecin maliyeti ¡ 
Lojistik yararları ¡ 
İyi bir ürün için ayrılan süre ¡ 
Çoklu kullanıcı ¡ 
¡ 
Öğrenen için tasarım yararları Teknoloji becerileri ve destek gereksinimi ¡ 
Teknolojinin başarısız olma olasılığı Uygulama Kavram ve Tasarım Ürün Yaratma Teknoloji Kullanımını Öğretme Düzelt Yerleştir Değiştir l 
Belirli bir alanda bilginin
uygulamaya dönük olarak
uygulanması
•  Örn., PECS, pekiştirme
¡  Bu elektronik teknoloji davranışsal teknolojiyi en yararlı biçimde kullanmaya olanak sağlar mı? §  Anındalık ve pekiştireç sunma kalitesi §  İpuçlarının önemli özelliklerinde sistematik değişiklikler §  Tepki seçenekleri gerçekten hedeflenen tepki mi yoksa transferin göstergesi mi ¡  Pratikteki gereksinimleriniz elde edilen yararlarla eşleşiyor mu? §  aynı ya da benzer becerileri öğrenme gereksinimi olan çok sayıda öğrenen §  çok sayıda personel ya da uygulama tutarlılığıyla ilgili elimine edilmesi gereken durumlar §  aynı öğrenen bireyde birden farklı ortamda kullanma gereği §  Etiketlemeyi minimize edecek önemli bağlam ¡  Teknolojiyi iyi bir biçimde kullanmak için gerekli bilgiye sahip misiniz? §  Fişi tak ve teknoloji ile oyna §  Videografi ve script becerileri §  Depolama ve sisteme erişim ¡  Kaynaklarınız yeterli mi? §  Mali kaynaklar-­‐ araç-­‐gereç ve yenileme §  Destek sunan personeli eğit §  Gerektiğinde araç-­‐gereçte uyarlama yapma