Εταιρίες Κων/πολη - gmt Ομογένεια Τουρκία

Transkript

Εταιρίες Κων/πολη - gmt Ομογένεια Τουρκία
2011/2012
Εργασία στη Τουρκία
µπορείς
και εσύ…!
jobfinder
Editorial (από την ηλεκτρονική έκδοση)___
Η εύρεση εργασίας καθώς και η µετεγκατάσταση σε ένα νέο περιβάλλον πολλές
φορές προβληµατίζει και άλλες φορές δηµιουργεί προσδοκίες οι οποίες κάποια στιγµή θα πρέπει
να αποδειχθούν φιλόδοξες και να έχουν και θετική κατάληξη.
Με αφορµή την Ελληνική –και όχι µόνο- οικονοµική κρίση υπάρχει ένα µεγάλο ενδιαφέρον για
µετεγκατάσταση και εργασία στον ευρύτερο τουρκικό χώρο.
Στον οδηγό αυτό θα βρέιτε µερικές χρήσιµες πληροφορίες καθώς και κάποιες
βασικές κατευθύνσεις στις οποίες µπορείτε να χτίσετε το δικό σας αύριο για εργασία και
µεσοπρόθεσµη ή και µακροπρόθεσµη διαµονή στη Τουρκία.
Πληροφορίες για ένα επιτυχηµένο βιογραφικό σηµείωµα, εταιρίες –βασική λίστα εταιριών ανα τοµέα
–παρουσιάζονται κυρίως οι εταιρίες στην Κωνσταντινούπολη και τη Σµύρνη αλλά και πληροφορίες
οι οποίες θα σας φανούν χρήσιµες στο να δηµιουργήσετε προϋποθέσεις για επιτυχή διαµονή και
εργασία στη χώρα.
περιεχόµενα
Πρόλογος
Το βιογραφικό σας
Η έρευνα που θα πρέπει να προβείτε
Μέθοδοι έρευνας για εύρεση εργασίας
2
3
7
8
Εταιρίες (info data)
Κατασκευαστικός κλάδος
Μεταποίηση και Logıstıcs
Ναυτιλιακά και τουριστικά επαγγέλµατα
Ασφαλιστικές και Νοµικές εταιρίες
Ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλµατα
Εκπαίδευση
Εµπόριο – εισαγωγέ εξαγωγές κλπ.
Άλλα αντικείµενα
9
10
13
15
21
22
29
32
37
Τουρκικά 50
Η ζωή στην Κωνσταντινούπολη 53
Η Τουρκία (γενικό brief) 56
Νοµικά και άλλα ζητήµατα περί εργασίας 61
www.omogeneia-konstantinoupoli.com/jobfinder.html Kopyası yasaktır her hakkı
saklıdır. 2011.2012 Το παρόν αποτελεί ηλεκτρονική έκδοση για εύρεση εργασίας στην
Τουρκική αγορά. Υπόκειται σε προστασία από την Τουρκική Νοµοθεσία περί
προστασίας έργων του δηµιουργού. Ελεύθερη αναπαραγωγή και διανοµή µε σαφή
αναφορά της πηγής έκδοσης. Η παρούσα έκδοση δεν έχει ευθύνη για την ορθότητα
των διευθύνσεων αλλά και των στοιχείων επικοινωνίας και βασικών πληροφοριών για
τυχών µεγέθη τα οποία αποδίδονται σε ιδιωτικές εταιρίες.
Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από το Εµπορικό Επιµελητήριο Κων/πολης καθώς και
πρότυπη µετάφραση βάση κειµένων τα οποία υπόκειται σε προστασία από τις
Τουρκικές αρχές και το ∆ηµόσιο τοµέα της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας. Οι πληροφορίες
παρατίθενται µε καθαρά συµβουλευτικό και όχι αποκλειστικά αυτεξούσιο χαρακτήρα
από πλευράς των αναγνωστών τόσο του ιστοχώρου όσο και του παρόντος οδηγού.
Kopyası yasaktır. Bütün hakkları saklıdır.
Το παρόν ηλεκτρονικό έντυπο αναφέρεται στην σεζόν 2011 / 2012 και υπόκειται σε
σειρά βελιτώσεων.
Το βιογραφικό σας
Βασικές αρχές
Για ένα επιτυχηµένο βιογραφικό σηµείωµα είναι καλό να
έχετε µια εκτυπωµένη µορφή στα Τουρκικά και στα αγγλικά.
Επισυνάπτουµε πρώτα το Τουρκικό πρότυπο και στη συνέχεια το αγγλικό
πρότυπο. Στο τουρκικό πρότυπο τοποθετούµε πάνω αριστερά µια
φωτογραφία πρόσφατη σχετικά –φωτογραφία διαβατηρίου –έγχρωµη
κατά προτίµηση.
Το βιογραφικό θα πρέπει να περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία όπως
όνοµα, επώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, εθνικότητα, γένος, όνοµα
πατέρα.
Στοιχεία που αφορούν την δευτεροβάθµια και ανώτερη/ανώτατη
εκπαίδευση µε έµφαση στις σπουδές µετά την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Θέσεις προϋπηρεσίας όπου εργαστήκατε πριν την αναζήτηση της νέας
εργασίας καθώς και διάφορα άλλα στοιχεία που µαρτυρούν
προϋπηρεσία.
(Για θέσεις εξωτερικού συνήθως δεν ζητείται συστατική επιστολή παρά
µόνο εάν η θέση είναι καθαρά εξειδικευµένη οπότε µια συστατική
επιστολή µε τα στοιχεία του γράφοντος της θα ήταν επιθυµητά –στα
αγγλικά. )
Στα τουρκικά βιογραφικά δεν γράφουµε ποτέ την θέση για την οποία
ενδιαφερόµαστε. Η θέση της αγγελίας συνήθως γράφεται µε κωδικό άρα
θα γνωρίζουν από την αρχή ότι εσείς ενδιαφέρεστε πχ για το τµήµα
δηµοσίων σχέσεων ή για το λογιστήριο της εταιρίας –χωρίς να χρειαστεί
να το ξαναθέσετε έστω και ευγενικά .
Ακολουθεί µια επιθυµητή περιγραφή για το τι ακριβώς θεωρείτε χάρισµα
στον εαυτό σας. Πχ οργανωτικότητα, δηµιουργικότητα, ανάληψη
ευθυνών, στόχους ή και υλοποίηση στόχων µέσα σε απαιτητικές –και όχι
απαραίτητα πιεστικές- συνθήκες είναι µερικά από αυτά τα οποία θα
φανούν αρκετά χρήσιµα και ενδιαφέροντα στους υποψήφιους εργοδότες
σας.
Συνήθως στην επισύναψη Μετά µπορείτε να αναφέρετε τα δρώµενα τα
οποία σας ενδιαφέρουν,.
3
Βιογραφικό / µετά
Πως να δοµήσω το βιογραφικό µου ώστε να είναι µοναδικό
Παρακάτω περιγράφεται η δοµή που πρέπει να έχει το βιογραφικό σηµείωµα ώστε να είναι σύντοµο,
ειλικρινές, µε προσωπικότητα Εκτενέστερα η δοµή παρουσιάζεται στο υπόδειγµα που ακολουθεί.
Προσωπικά στοιχεία
Στο σηµείο αυτό συµπεριλαµβάνω:
το ονοµατεπώνυµο
τη διεύθυνση
τα τηλέφωνα επικοινωνίας και e - mail
την ηµεροµηνία γέννησης (προαιρετικά)
την οικογενειακή κατάσταση (προαιρετικά)
Το τµήµα αυτό του βιογραφικού µου συνήθως βρίσκεται στην αρχή.
Σπουδές
Εάν οι σπουδές µου είναι το κυριότερο προσόν σε σχέση µε την επαγγελµατική µου εµπειρία
αναφέροµαι σε αυτές πρώτα και «χτίζω» το βιογραφικό µου γύρω από αυτές. Συµπεριλαµβάνω
λοιπόν τα πτυχία ή τα διπλώµατα µου µε αντίθετη χρονολογική σειρά ξεκινώντας από αυτό
που απέκτησα τελευταίο, τον φορέα, το έτος απόκτησής τους και στην
περίπτωση που έχω πολλά αναφέροµαι σε αυτά που σχετίζονται µε την θέση και την εταιρεία.
Ξένες Γλώσσες και/ ή Γνώση Η/Υ
Αναφέροµαι στο επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών παραθέτοντας τα πτυχία που έχω µε τον
ακριβή τίτλο τους. Ακόµα, παραθέτω τις γνώσεις Η/Υ είτε είναι πιστοποιηµένες είτε όχι και αναφέροµαι
επακριβώς στα προγράµµατα που χειρίζοµαι.
Επιµορφωτικά Σεµινάρια
Σε ξεχωριστό σηµείο του βιογραφικού µου αναφέροµαι σε τυχόν συµµετοχή µου σε επιµορφωτικά
σεµινάρια, παραθέτοντας τον τίτλο του σεµιναρίου, τον τόπο και τη χρονολογία διεξαγωγής του.
Επαγγελµατική Εµπειρία
Εάν η επαγγελµατική µου εµπειρία είναι πιο σηµαντική σε σχέση µε τις σπουδές µου, θα πρέπει να
αναφερθώ σε αυτήν πρώτα. Παρουσιάζω τις παρελθούσες θέσεις εργασίας µε αντίθετη χρονολογική
σειρά, ξεκινώντας από την τελευταία θέση. Αναφέροµαι στα καθήκοντα της κάθε θέσης,
στους συνεργάτες µου, στους στόχους, στα ωράρια, στις διαδικασίες και στη
συµβολή µου στην ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών στην επιχείρηση.
Ενδιαφέροντα
Το τµήµα αυτό του βιογραφικού πρέπει να τονιστεί περισσότερο από τα άτοµα, τα οποία δεν έχουν
µεγάλη εργασιακή εµπειρία, ώστε να παρουσιάσουν τα ενδιαφέροντα τουςεκείνα που κυρίως
σχετίζονται µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη θέση, όπως η συµµετοχή σε εθελοντικά ή
οµαδικά προγράµµατα, που υποδεικνύουν διάθεση και κίνητρα για οµαδική δουλειά Γενικότερα, είναι
σκόπιµο να αναφερθώ στο συγκεκριµένο κοµµάτι, µόνο αν έχω κάτι σηµαντικό και ενδιαφέρον να πω.
Στο ίδιο σηµείο θα µπορούσα να αναφέρω τους στόχους που έχω θέσει στην καριέρα
µου, περιγράφοντας τι θα ήθελα να προσφέρω στην εταιρεία, παρά το τι θα ήθελα
να αποκοµίσω εγώ από την εταιρεία.Στο σηµείο αυτό έχω φροντίζει να επικοινωνήσω µε τα άτοµα
από τα οποία χρειάζοµαι συστατικές επιστολές και αναφέρω τα ονόµατά τους σε περίπτωση που
ζητηθούν.
Μετά το βιογραφικό
Συνήθως οι εταιρίες ή και τα γραφεία που ψάχνουν προσωπικό περιµένουν αρκετό διάστηµα γιατί βλέπουν
αιτήσεις και µέχρι να αποφασίσουν µπορει να περάσει ένα χρονικό διάστηµα συνήθως ενός µήνα ή και µερικών
εβδοµάδων.
Ακολουθεί ηλεκτρονική –κατά κόρων επικοινωνία –θα θεωρηθεί αρκετά µη λειτουργικό το γεγονός να µη
διαθέτετε έστω ένα υποτυπώδες ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία
στην οποία θα σας ζητηθεί το κανόνισµα ενόςραντεβού.
4
Βιογραφικό - πρότυπα
Σελίδα 1
Πάνω πάνω γράφουµε το όνοµα µας καθώς και τα στοιχεία διεύθυνσης
που έχουµε (προσωρινή ή µη)
Στην από δίπλα δεξιά πλευρά είναι καλό να γίνεται επισύναψη µιας
πρόσφατης σχετικά φωτογραφίας
Από κάτω γράφουµε τα βασικά στοιχεία µας:
Εθνικότητα, Μέρος γέννησης, Ηµεροµηνία γέννησης,Χρονιά στράτευσης
(για άρρενες), καθώς και την οικογενειακή µας κατάσταση
Από κάτω γράφουµε λίγα λόγια για την εώς τώρα καριέρα µας µε πολύ
περιληπτικές αναφορές στα εώς τώρα επαγγέλµατα µας
Από κάτω γράφουµε –προαιρετικά- τα πεδιά εργασίας που θα
επιθυµούσαµε να εργαστούµε
Προυπηρεσία
Γράφουµε µε πρώτη την πιο πρόσφατη προϋπηρεσία τις θέσεις στις
Σελίδα 2
οποίες έχουµε εργαστεί εώς και την ώρα που συµπληρώνουµε το
βιογραφικό.
Εκπαίδευση
Γράφουµε την εκπαίδευση που έχουµε λάβει µε πιο πρόσφατη το
δίπλωµα ανώτερου ή ανώτατου φορέα και πιο κάτω το λύκειο στο οποίο
έχουµε αποφοιτήσει. ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆εν γράφουµε σεµινάρια σε αυτή τη
κατηγορία
Εξειδίκευση και γλώσσες
Γράφουµε πρώτα τις ξένες γλώσσες που έχουµε γνώση µαζί µε τα
πτυχιά που τυχόν διαθέτουµε και από κάτω γράφουµε για τις δεξιότητες
ή εξειδίκευση : λχ
Office (excel,word,powerpoint,access), MAC, OSI, TCP, internet, Adobe
Photoshop, κλπ ανάλογα µε αυτά που γνωρίζουµε (σε παρένθεση
γράφουµε και την πιστοποίηση πχ ECDL ή I.E.S. (İnternet Eğitim
Sertifikasi ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο γνωρίζουµε.
Σελίδα 3
Συνεχίζουµε στην Τρίτη σελίδα εφόσον έχουµε τελειώσει µε ατοµικές
δεξιότητες µε τυχόν εργασίες, events, πρότυπες πατέντες ή οτιδήποτε
σχετίζεται µε ατοµικό επίτευγµα κατά τη διάρκεια εργασίας µας (σε
παρένθεση ηµεροµηνία, και τόπος εργασίας)
Σεµινάρια
Από κάτω γράφουµε τα σεµινάρια που έχουµε λάβει λχ *Business
Administration, Swissotel Bosporus, İstanbul, 02/2010 – 03/2010, 60
ώρες, πιστοποίηση παρακολούθησης / Customer Care and behaving
among future partners, Armada Conference Center, Ankara, 05 –
09/03/2011, 16 ώρες, Πιστοποίηση παρακολούθησης
Στο τέλος αναγράφουµε τα Χόµπι , χωρίς ωστόσο να φανούµε
υπερβολικοί µε λιγότερα από 6 και όχι κάτω από 2 ή 3 χόµπι.
5
Βιογραφικό - πρότυπα
6
Έρευνα
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Στην Τουρκία όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν πολλές σελίδες ηλεκτρονικής
µαζικοποίησης θέσεων εργασίας οι οποίες ταξιθετούν τις εταιρίες ανάλογα µε τον
κλάδο καθώς και µε την περιοχή.
Οι ηλεκτρονικές σελίδες που υπάρχουν πέρα από τις απαραίτητες πολιτικές για την
εχεµύθεια καθώς και για την ορθότητα των δεδοµένων που θα διακινήσουν σαν
µεσάζοντες µεταξύ του ενδιαφεροµένου και της εταιρίας, έχουν την υποχρέωση να
έχουν έγκυρες, όχι ληγµένες αγγελίες.
Η εγγραφή µε sign up θεωρείται ή πιο έγκυρη µέθοδος για εύκολο παρακολούθηµα των
µικρών αγγελιών που προκύπτουν συνεχώς.
Αρκετές σελίδες όπως το kariyer.net διαθέτουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε
ηλεκτρονικό βιογραφικό σηµείωµα µαζί µε στοιχεία που µπορεί να περιλαµβάνουν
σαν επισύναψη και το δικό σας βιογραφικό σηµείωµα.
Εάν ψάχνετε γενικά έγκυρες αγγελίες είναι καλό να αποφεύγετε την δηµιουργία
βιογραφικών σηµειωµάτων µέσα σε εταιρίες γιατί παλαιότερα είχε παρατηρηθεί το
φαινόµενο να υπάρχει διαδεδοµένη µαζική αποστολή βιογραφικών και αυτό θα
δηµιουργούσε µια κάποια διάθεση κυρίως στον παραλήπτη.
Είναι καλό να κρατάτε σηµειώσεις είτε ηλεκτρονικά είτε γραπτά για το πού έχετε κάνει
κρούσεις για αποστολή βιογραφικού. Οι περισσότεροι παραλήπτες παίρνουν το
βιογραφικό
Μέθοδοι
1) Μικρές αγγελίες από εφηµερίδες, περιοδικά και έντυπο οικονοµικό τύπο (συνήθως
ενήµερες αγγελίες µε απόκλιση 1-2 ηµερών
2) ∆ιαδικτυακά website και φόρµες αναζήτησης εργασίας
3) Στόµα µε στόµα
ZAMAN SERİ İLAN RESMİ SİTESİ (www.zaman.com.tr/seriilan.do )
Μικρές αγγελίες απο την εφηµερίδα Ζαµάν. Έγκυρος ιστότοπος.
7
Έρευνα
Έρευνα αγοράς
Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος έρευνας αγοράς
στη Τουρκία είναι πλέον το διαδίκτυο. Μέσω
αγγελιών σε µικρές αγγελίες εφηµερίδων
καθώς και σε ηλεκτρονικά website µπορείτε να
βρείτε διαθέσιµες θέσεις εργασίας ανά τη χώρα.
Η πλέον διαδεδοµένη –αν και απρόσωπη µέθοδος που ακολουθείται είναι η αποστολή βιογραφικού
σηµειώµατος –συνηµµένου αρχείου προς τον υποψήφιο εργοδότη, ο οποίος µπορεί να σας ειδοποιήσει
εφόσον κρίνει ότι τηρείτε τις προϋποθέσεις που έχει θέσει.
Adecco (http://www.adecco.com.tr/tr/ )
Ιστοσελίδα µε κεντρική θεµατολογία την εύρεση εργασίας κυρίως απο
µεγάλες εταιρίες. ∆υνατότητα να εγγραφείτε και να αποκτήσετε προφίλ µέσα
σε αυτή µε ενηµερώσεις και ανανεώσεις για τυχόν διαθέσιµες θέσεις.
- Αρκετά αξιόπιστη και δωρεάν.
KRM ( www.krm.com.tr )
Μια απο τις κορυφαίες εταιρίες για µικρές αγγελίες στο χώρο της εργασίας
στη Τουρκία. ∆υνατότητα δηµιουργίας προφίλ και αποστολής βιογραφικού
χωρίς να είναι απαραίτητο να το έχετε πάντα συνηµµένο µαζί σας.
Τακτικές ενηµερώσεις καθώς και προσθήκη πληροφοριών περί προσλήψεων
κλπ.- Αρκετά αξιόπιστη και επίσης δωρεάν.
Man Power ( www.manpower.com.tr )
Η πιο γνωστή ίσως εταιρία στο κόσµο για διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού.
Με δηµιουργία προφίλ καθώς και προσφορά / ζήτηση σε θέσεις εργασίας
κυρίως στις µεγάλες πόλεις.
- Αξιόπιστη και δωρεάν.
Kariyer ( www.kariyer.net )
Μια από τις πιο πλήρης ΄σελίδες για ηλεκτρονικές αγγελίες εργασίας. Μεγάλος
αριθµός εταιριών για όλες σχεδόν τις πόλεις της επικράτειας µε έµφαση στην
Κων/πολη, τη Σµύρνη και την Άγκυρα. Αξιόπιστη και δωρεάν.
ΕLOOKAT SERİ İLANLAR ( http://ilan.elookat.com )
Μικρές αγγελίες απο την ιστοσελίδα elookat µε µεγάλη γκάµα αναζήτησης και
πρόσφατων αγγελιών. ∆υνατότητα αποστολής βιογραφικού
eleman ( http://seri.eleman.net )
Mıκρές αγγελίες απο την σελίδα eleman.net
Hurriyet Ilan ( http://www.hurriyete.com)
Μικρές αγγελίες για εργασία στην Τουρκία από την εφηµερίδα Hurriyet.
TÜRKİYE İLAN ( http://www.turkiyeilan.com )
Μικρές αγγελίες απο τον ιστοχώρο türkiye ilan!
8
Εταιρίες
εταιρίες
Top 50
Κατασκευαστικός κλάδος
Μεταφορικές εταιρίες Lojistics
Ναυτιλιακά και τουριστικά επαγγέλµατα
Ιατρικά και παραϊατρικά επαγγέλµατα
Cosmetics και καλλωπισµός
Ιδιωτικά Φροντιστήρια, Πανεπιστήµια
∆ιεθνές εµπόριο, ∆έρµατα κλπ
Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες και άλλα
ΜΜΕ και επικοινωνίες
Βασικές κατηγορίες
9
Εταιρίες Κων/πολη
Κατασκευαστικός κλάδος
MERSAN OTOMATİK KAPI VE
PANJUR SİSTEMLERİ
0.216 345 52 84
İSTANBUL KADIKÖY
http://www.mersanotomasyon.com
1STOR PERDE
0.212 605 03 77
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE BAHÇEŞEHİR
http://www.1dusakabin.com/
2B INŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.
0.216 462 02 03
İSTANBUL BEYKOZ
2C TEKNİK
0.212 254 48 49
İSTANBUL BEYOĞLU
http://www.2chirdavat.com/
2C TEKNİK HIRDAVAT
0.212 254 48 49
İSTANBUL
BEYOĞLU KARAKÖY
http://www.sesyalitimi.com/
3SPOMPA
0.216 398 54 33
İSTANBUL SULTANBEYLİ
A YILMAZ YAPI
0.216 385 83 23
İSTANBUL KADIKÖY
4ER SAN. TİC. A.Ş
0.212 265 18 55
İSTANBUL BEŞİKTAŞ
http://www.4er.com
TEKFON İNŞAAT HAFRİYAT
MAD SAN VE TİC LTD ŞTİ
0.216 419 00 50
İSTANBUL KADIKÖY
4K TEKNİK
0.212 654 76 71
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER ŞİRİNEVLER
AKDENİZ İNŞAAT
0.216 598 34 20
İSTANBUL PENDİK
http://www.akdenizyapi.org/
4METRE YAPI VE ISI SİSTEMLERİ
0.340 515 37 08
İSTANBUL
İZODUVAR İZOLASYON
0.216 622 65 83
İSTANBUL ATAŞEHİR
http://www.izoduvar.com/
7 GÖL REKLAM
0.216 471 79 55
İSTANBUL ATAŞEHİR
PAMİRA YAPI TASARIM
SAN VE DIŞ TİC LTD ŞTİ
0.216 418 13 12
İSTANBUL KADIKÖY
http://www.pamira.net/
7 TEPE MİMARLIK
0.216 565 20 95
İSTANBUL KADIKÖY
2D YAPI DANIŞMANLIK
0.216 428 34 90
İSTANBUL KADIKÖY
http://www.sesyalitimi.com/
7 YAZILIM - TİCARİ VE SEKTÖREL
PROGRAMLAR
0.216 541 00 00
İSTANBUL KADIKÖY
3 BOYUTLU TASARIM , PROJE
0.216 311 11 11
İSTANBUL KADIKÖY
http://www.projeyardim.com/
7/24 TEKNİK HİZMETLER
0.216 397 68 21
İSTANBUL PENDİK
3 E OTOMASYON
0.216 489 65 69
İSTANBUL MALTEPE
http://www.storstor.net/
3 İ MÜHENDİSLİK DEKORASYON
0.538 887 06 14
İSTANBUL PENDİK
3D TASARIM
0.021 415 00 01
İSTANBUL ÜMRANİYE
http://www.3dtasarim.gen.tr/
3D TASARIM MİMARLIK
0.212 216 44 20
İSTANBUL ŞİŞLİ
http://www.3dmimarlik.net/
3D TASARIM MODELLEME MIMARI
GORSELLESTIRME
0.532 690 36 70
İSTANBUL
3DBURAK
0.212 212 74 47
İSTANBUL SİLİVRİ
http://www.3dburak.com/
3MTEPE YAPI SERVİS VE TEKNOLOJİ
0.216 442 83 73
İSTANBUL MALTEPE ALTAYÇEŞME
http://www.yapitadilat.com/
3RENK 0.212 356 12 40
İSTANBUL ŞİŞLİ
77 İNŞAAT VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.
0.212 446 28 58
İSTANBUL BAĞCILAR
7TEPE REKLAM
0.212 270 80 53
İSTANBUL KAĞITHANE
ACAR OFİS
0.212 659 13 89
İSTANBUL
BAĞCILAR
http://www.acarofis.com/
ACAR YAPI/ASSANPANEL
0.216 455 27 64
İSTANBUL
ATAŞEHİR
http://www.acaryapi.com/
ACER GRUP
0.212 430 00 34
İSTANBUL
BAĞCILAR
http://www.acergrup.com/
ACR AKRİLİK MOB. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ
0.212 295 95 97
İSTANBUL
KAĞITHANE
http://www.acrakrilik.com/
888DESİNG
0.216 620 94 20
İSTANBUL SANCAKTEPE
A ALİ ERDAŞ TAM PLASTİK
0.216 631 41 99
İSTANBUL ÜMRANİYE
ACR YAPI DEKORASYON
0.212 552 65 70
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER
http://www.acryapidekorasyon.com/
A ALÜMİNYUM KORKULUK
0.543 803 50 94
İSTANBUL SANCAKTEPE
A MÜHENDİSLİK
0.216 566 37 96
İSTANBUL KADIKÖY
A PROFİL A.Ş
0.216 593 13 14
İSTANBUL TUZLA
ACS MÜHENDİSLİK VE KLİMA
SİSTEMLERİ
0.216 383 57 07
İSTANBUL
MALTEPE
http://www.acsmuhendislik.com/
A TADILAT DEKORASYON
0.216 420 14 69
İSTANBUL
KADIKÖY ERENKÖY
http://www.atadilat.com/
AÇILIM YAPI KARABULUT
ALÜMİNYUM LTD ŞTİ
0.212 855 10 21
İSTANBUL
http://www.acilimyapi.com/
A YAPI DEKARASYON İNŞAAT
0.216 592 72 79
İSTANBUL
http://www.keskinleryapi.com/
AD GROUP YAPİ INS. SAN. TİC.
VE LTD. STİ.
0.216 415 97 53
İSTANBUL
ÜMRANİYE
YUKARI DUDULLU
ADA BETON SANTRALLERİ
0.216 326 85 93
İSTANBUL
KADIKÖY
http://www.adabeton.com/
10
Εταιρίες Κων/πολη
Κατασκευαστικός
κλάδος top50
Κατασκευαστικός κλάδος
MAPA İNŞAAT A.Ş.http://www.mng.com.tr/
KARSİS HAZIR KARTONPİYER SİSTEMLERİ
http://www.karsis.com.tr/
CENGİZ İNŞAAT SAN.TİC.
http://www.cengiz.com.tr/
FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.
http://www.fernas.com.tr/
UYUM ELEKTRİK TAAHHÜT TİCARET LTD. ŞTİ.
STAR ALÜMİNYUM PAZ. LTD. ŞTİ.
http://www.utkanstar.com/
GAMA İNŞAAT A.Ş.
http://www.gama.com.tr/
OKYANUS YÜZME HAVUZU SAUNA http://www.okyanusspor.com/
TOSYALI DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş.
http://www.tosyalidemircelik.com.tr/
ÜNSA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
http://www.unsa-tr.com/
OBA İNŞAAT TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. http://www.borpan.com/
AS METAL TİC. SAN. A.Ş.
YAMATA YATIRIM İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. AŞ
http://www.yamata.com.tr/
ÇANAKÇILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
http://www.creavit.com.tr/
AKCA HAZIR BETON SAN. TİC. A.Ş. http://www.akca.com.tr/
BAŞARAN CAM TİC. LTD. ŞTİ.
www.basarancam.com
ER-PEN PVC KAPI PENCERE SİS. A.Ş.
http://www.erpen.com.tr/
AKZO NOBEL KEMİPOL A.Ş.
http://www.akzonobelkemipol.com.tr/
YİBİTAŞ LAFARGE ORTA ANADOLU ÇİMENTO SAN. TİC. A.Ş.
BAYTUR İNŞAAT TAAH. A.Ş.
http://www.baytur.com/
EGE PRES MOBİLYA SAN.
EFEMAŞ İNŞAAT SAN.TİC.AŞ.
ELKON ELEVATÖR KONVEYÖR MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
AFA PREFABRİK BETON SANAYİ VE TİC. A.Ş.
http://www.afaprefabrik.com.tr/
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. (İDÇ)
http://www.izdemir.com.tr/
SAMSUNG YETKİLİ SERVİSİ AS TEKNİK İZMİR 369 89 88
PENTA BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT
SEYREK BORU AŞ.
BM HOLDİNG A.Ş. http://www.bmmuh.com.tr/
DOĞAN TEL ÖRGÜ
http://www.dogantel.com.tr/
ARTES İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC LTD ŞTİ
http://www.artesconstruction.com/
CEREN PLASTİK SAN.TİC. LTD ŞTİ.
GÖTZEN YAPI MARKET A.Ş.
KROMAN ÇELİK SANAYİ A.Ş.
http://www.kromancelik.com.tr/
AHMET AYDENİZ İNŞAAT MÜTEHAHİTLİĞİ http://www.aydeniz.com/
TML İNŞAAT SANAYİ A.Ş.
http://www.tml.com.tr/
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
BEST-BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SAN. TES. A.Ş.
http://www.besttrafo.com.tr/
SEL ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
http://www.variosel.com/
SABİC TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU
http://www.sabic.com/
TREYSAN PREFABRİK ÇELİK YAPILAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.treysan.com.tr/
NURİŞ PREFABRİK YAPI İNŞ. SAN. TİC. LTD.
MUĞLALILAR SAC SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
http://www.muglalilar.com/
KARNUR İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ. http://www.karnurinsaat.com.tr/
EKMEKÇİOĞLU ÇİNKO BAKIR KURŞUN SAN TİC LTD.ŞTİ.
YİBİTAŞ HOLDİNG AŞ
VİNSAN VEZIROĞLU İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
http://www.vinsan.com.tr/
YUMAK ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
http://www.yumakaluminyum.com/
KİSKA HOLDİNG AŞ http://www.kiskayapi.com.tr/
KEÇECİ PROFİL PLASTİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. http://www.kececiprofil.com/
Οι περισσότερες εταιρίες που παρουσιάζονται εδώ έχουν την έδρα τους στην Κων/πολη ενώ αρκετές έχουν
δραστηριότητα σε Άγκυρα, Σµύρνη και Προύσα.
- Στις περισσότερες ιστοσελίδες τους υπάρχουν έτοιµες φόρµες για υποβολή βιογραφικών καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας.
11
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες µεταφορών
Logistics
3 S Transport ve Loj. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Şenlikköy Mah. Kanaklı Sok. No:32/A Florya İstanbul +90 212 662 66 00 [email protected]
A. Rıza Kınay Vapur Acenteliği ve Tic. A.Ş. Karabaş Mah. Köseoğlu Sok. No:5 Kat:1 İzmit Kocaeli +90 262 325 77 21 [email protected]
A.T.T. Denizcilik ve Tic. Ltd.Şti. Cihannuma Mh.Barbaros Bul. Köşe Apt. No:72/1 D:6 Beşiktaş Istanbul +90 212 227 00 65 [email protected]
Abagan Tic. Denizcilik ve Nak. Ltd. Şti. Ayazağa Yolu, Iz Giz Plaza K.10 Maslak Istanbul +90 212 290 65 25 [email protected]
ACT Lojstik Hizmetleri A.Ş. 1587/1 Sok. No.8 Kat 7/704 Rodkar 2 İş Merkezi Çınarlı İzmir +90 232 462 02 32 [email protected]
Ada Havacılık Kargo ve Turizm Servisleri Ltd. Şti. Büklüm Sok. 94 Kavaklıdere Ankara +90 312 427 85 58
Adahan Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. Hobyar Mh. Rahvancı Sk. 1.Vakıfhan No:19 Kat:1-2-3 Eminönü İstanbul +90 212 511 57 39 cihan.yildiran[email protected]
Advance Ul. Nak. A.Ş. Advance House, Esra Sok. No:12 Etiler Istanbul +90 212 359 21 00 [email protected]
Agemar Global Lojistik Denizcilik Turizm A.Ş. Kore Şehitleri Cd. Yaprak Apt. No:37/1 D.2 Zincirlikuyu Istanbul +90 212 347 70 71 [email protected]
Agis Lojistik A.Ş. 1587/1 Sk. K.7/704 Rodkar İş Merkezi Çınarlı İzmir +90 232 461 83 33 [email protected]
Ak Lojistik Taşımacılık Ltd. Şti. İffet Gülhan İş Merkezi No.9/12 Kadıköy İstanbul +90 216 449 54 56 [email protected]
Aksiyon Lojistik Ulus. Taş. San. Tic. A.Ş. Yıldız Sancak Mh. 249. Sk. No:57/1 Çankaya Ankara +90 312 491 55 30 [email protected]
Alatlı Ulus. Nak. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Emniyetevleri Mh. Yeniçeri Sk. 17/3 4.Levent İstanbul +90 212 325 66 00 [email protected]
Albatrans Uluslararası Nakliyat Dış Tic.Ltd.Şti. Olgunlar Sk. Birlik Apt. 24/3 Bakırköy İstanbul +90 212 466 01 01 [email protected]
Albatros Group Taş. ve Org.Ltd.Şti. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:4 No:421-422-423 Havalimanı Istanbul +90 212 465 58 58 [email protected]
Alışan Ulus. Taş. ve Tic. A.Ş. Kayışdağı Cd Kar Plaza D-Blok K:5-7 İçerenköy İstanbul +90 216 469 15 15 [email protected]
Alpin Milletlerarası Nakl. A.Ş. Değirmenbahçe Sokak No. 19 Yenibosna Istanbul +90 212 599 03 50 [email protected]
Alyans Gemi Kiralama ve Denizcilik A.Ş. Barbaros Bulvarı 23/21 Beşiktaş İstanbul +90 212 227 48 91 [email protected]
Anskargo Lojistik Taş. ve Tic.Ltd. Şti. Yıldız Posta Cd. Akin Sitesi 2.blok K:4 D:30 Gayrettepe İstanbul +90 212 267 11 55 [email protected]
APL Taşımacılık ve Lojistik Tic. Ltd. Şti. Dünya Ticaret Merkezi A-2 Blok No:444 K:15 Yeşilköy İstanbul +90 212 465 79 91 [email protected]
Aramex ınternational Hava Kargo Kurye A.Ş. Basın Ekspres Yolu Mehmet Akif Mah. Feza Sk. N.33 İkitelli İstanbul +90 212 471 18 00 korkun.te[email protected]
Aras Lojistik ve Dağıtım Hizm. San. ve Tic. A.Ş. Rüzgarlıbahçe Mh. Yavuz Sultan Selim Cd. No:2 Beykoz İstanbul +90 216 535 55 00 [email protected]
Arfor Taşıma
Hizmetleri
A.Ş.A.Ş.
KoreKasap
Şehitleri
No:25
Zincirlikuyu
Istanbul +90
212 +90
337 212
54 00
[email protected]
Arkas
Denizcilik
ve Nakliyat
Sk.Cd.
Arkas
Binası
No:2/8 Esentepe
Istanbul
274
75 85 [email protected]
Arkas Lojistik Dağıtım Depolama Taş.Tic. A.Ş. Abdurrahman Mh. Ebubekir cd. N.47 Samandıra İstanbul +90 216 564 49 00 [email protected]
Artı Lojistik ve Uluslararası Nakliyat Ltd. Şti. Eğitim Poyraz Sk. Sadıkoğlu İş Mrk.1 No:18/28 Hasanpaşa-Kadıköy İstanbul +90 216 349 76 49 [email protected]
As-Av Uluslararası Nakliyat ve Tic. Ltd. Mehmet Akif Cad. H.Akın İş Merkezi 1.Sk. No:23 D:2 Şirinevler Istanbul +90 212 652 52 81 [email protected]
ASES Güm. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Yeni Limanyolu Aydınlar İş Hanı Kat:2 No:65-67 Derince Kocaeli +90 262 229 27 85
Asildur İth.İhr. Ulusl. Nak. San. Tic. Ltd. Çarşı Cami Karşısı Kat:1 No:1 Reyhanlı Hatay +90 326 432 33 44
Aslan Beynelminel Nakliyat ve Tic. Koll. Sti. Kargo Terminali 2.Kat A06 Yeşilköy İstanbul +90 212 465 58 48
Ast. Ulus. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. 2. Taşocağı Cd. Avni Dilligil Sk. No:10/2 Mecidiyeköy İstanbul +90 212 347 70 24 [email protected]
Ata Freight Line Ltd. Şti. Fulyalı Sk. No.33 Levent İstanbul +90 212 283 47 00 mailto:[email protected]%20freight%20.com.tr
Atak Taş. Dış Tic. Ltd. Ştiç Sırma Perde Sk. Altunizade Konutları H Blok D.10 Altunizade İstanbul +90 216 456 42 60 [email protected]
Atamar Konteynır Taş.Turizm ve Tic. Ltd. Şti. Yolcuzade İskender Cd. Akın Han.N/58 K/4 Şişhane Istanbul +90 212 253 10 52 [email protected]
ATC Grup Ulus. Nak. ve Tic. Şti. Gülbahar Cd. 20/3 Güneşli İstanbul +90 212 657 57 79 [email protected]
Aurora Ulus. Taş. Loj. Hizm. Tic. Ltd. Şti. Emirhan Cd. Boroğlu Apt. No.50/2 D:3/A Dikilitaş - Beşiktaş İstanbul +90 212 258 13 54 [email protected]
Ayberk Ulusl.Nakl.Güm.Tic.ve San.Ltd.Şti Rıhtım Caddesi, İskele Sok. Ayberk İş Mer. No.38 Kadıköy Istanbul +90 216 336 82 00 [email protected]
Aygen Nakliyat Lojistik Hizmetleri Ltd.Şti. İkbaliye Mh. Uzunçayır sk. Kadıköy Merkezi No.31 Kadıköy istanbul +90 216 326 51 20 [email protected]
AY-IL Gümrükleme ve Tic Oktay Aysal Deniz Mah. İstasyon Cd. Fırın Sk. No:2 K:2 Derince Kocaeli +90 262 229 05 07 [email protected]
Aysa Denizcilik Ticaret Turizm ve Sanayi A.Ş. İsmet İnönü Blv. Anadolu Hayat Sig. İş Mrkz. K.5 D.507 Mersin +90 324 233 55 11 [email protected]
Balnak Ulus.Nakliyat ve Lojistik Hizm. Tic. A.Ş. Dereboyu Cad. No:48 Baltrans Binası Halkalı Istanbul +90 212 473 15 15 [email protected]
Balship Hava ve Deniz Taşımacılık Tic. A.Ş. Dereboyu Caddesi No.48, Baltrans Binası Halkalı Istanbul +90 212 473 15 15 [email protected]
Balship Hava.ve Deniz. Taş. Tic. A.Ş. Dereboyu Caddesi No.48, Baltrans Binası Halkalı Istanbul +90 212 473 15 15 [email protected]
Batı Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Mebusan yokuşu Abisa İş Merkezi N:48 K:2 Fındıklı Istanbul +90 212 293 24 00 [email protected]
Batınak Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Cad. No:378 Kat:2 Alsancak Izmir +90 232 463 63 55 [email protected]
BBL Transport A.Ş. Barbaros Blv. No:41 Gürel Apt. A-Blok D.9 Beşiktaş İstanbul +90 212 258 25 15 [email protected]
Bergen Nakliyat ve Turizm Ltd.Şti. Kore Şehitleri Caddesi, Kaya Aldoğan Sokak 3/6 Zincirlikuyu Istanbul +90 212 275 15 31 [email protected]
BE-SA Uluslarası Nakliyat ve Tic.Ltd.Şti Atatürk Mh. Girne Cd. Şeref Sk. İpek Apt. 18/4 Küçükbakkalköy İstanbul +90 216 455 74 94
Biges Ulusl. Taşım. İth. İhr. Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi, Reşit Rıza Sokak No.4/6 Mecidiyeköy Istanbul +90 212 216 50 95 [email protected]
Bilkar Ulus. Nak.Turizm ve Güm.Dış Tic.Ltd. Şti. Bahçelievler Mh. Platin Sk. No.27 Pendik Istanbul +90 216 574 31 31 [email protected]
Birkart Ulusl. Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti Koçman Caddesi No.33 Güneşli Istanbul +90 212 410 00 00 [email protected]
Bonja Vapur Aventeliği ve Tic. Ltd. Şti. Adnan Menderes Bulv. Aktay Apt. K.3 N.6 Mersin +90 324 329 00 10 [email protected]
Boreas Lojistik ve Denizcilik hizm. Tic. A.Ş. Münir Nurettin Selcuk Cd. No:70/2 Kalamış İstanbul +90 216 449 66 60 [email protected]
Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taş. Ve Tic. A. Bayar Cd. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Bağdatlıoğlu Plaza N.3 Kozyatağı Istanbul +90 216 571 50 00
[email protected]
Bosmar Trans Ulusl. Taş. ve Lojistik Tic. Ltd. Şt Ankara Asfaltı Üzeri Yeni yol Sok. Etap İş Merkezi Acıbadem Istanbul +90 216 326 25 63 [email protected]
Boyut Lojistik Ulusl. Taş. ve Dan. Ltd. Şti İncirli Cd. Özer Apt. No:29 D.3 Bakırköy İstanbul +90 212 466 23 87 [email protected]
Burkan Güm. Ulus. Sn. Tic. Ltd. Şti. İskele Cd. Başaran Apt. No:29/5 Selimiye Üsküdar İstanbul +90 216 343 49 48 [email protected]
C.C.Translojistik Ulus. Nak. ve Tic. A.Ş. Çavuşbaşı Cd. Yayabeyi Sk. Yıldızlar İş Mrk. No:22/3 Kavacık İstanbul +90 216 425 98 71 [email protected]
Canshıp Ul. Nak. Trzm. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Bağdat Cd.Nural Apt B Bl K/4 D/16 N/155 Feneryolu / Erenköy Istanbul +90 216 347 91 21 [email protected]
Capital Lojistik ve Taşımacılık Hizm.San.Tic. Ltd. Şti. Kore Şehitleri Cd. Dönenç Sk. Aydagül İş Mrk.No.6 K:1 D:4 Zincirlikuyu İstanbul +90 212 274 57 67
[email protected]
Cargoray Ulusl. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Acıbadem Cad. Erdem Sok. No:4 D:3 Acıbadem Istanbul +90 216 325 01 21 [email protected]
Catoni Deniz İşleri A.Ş. Rıhtım Cd. Denizciler Sk. Bayraktar Han. N.13/4 Tophane İstanbul +90 212 251 50 60 [email protected]
Catoni Hava Den. Taş. Ltd. Şti Rıhtım Cd. Denizciler Sok. Bayraktar Han No.13/4 Tophane İstanbul +90 212 251 50 60 [email protected]
Catoni İnterlink Nakliyat Ltd. Şti. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K:15 No:444 Yeşilköy Istanbul +90 212 465 66 50 [email protected]
CBI Ulus.İth-İhr. Nak. Ve Tic.Ltd.Şti. Recep Peker Cd. Zühtü Paşa Mh. Kordere S. N.9 K.2 Kızıltoprak/Kadıköy Istanbul +90 216 418 91 07-08 [email protected]
Ceynak Ceyhan Nak. Tic.San. Ltd.Şti. Basın Ekspres Yolu, Cemal Ulusoy Cd. No:21 Yenibosna İstanbul +90 212 693 18 18 [email protected]
CEVA Lojistik Alemdag Cad. Site Yolu Sokak CEVA Plaza No:20 34768 Umraniye/ ISTANBUL Tel:+90 216 633 44 44 - 4510 Fax:+90 216 633 45 45
[email protected]
Coneks Ulusl. Taş. ve Tic. A.Ş. Fabrikalar Cd. Taşocağı Yolu No:19 Mahmutbey İstanbul +90 212 445 08 08 [email protected]
CTN Lojistik Uluslararası taşımacılık Ticaret Ltd. şti. Kore Şehitleri Cd. Üst. Mehmet Gönenç Sk. Aydagül İş Mrk. No:6/5 Zincirlikuyu İstanbul +90 212 274 11 26
[email protected]
Çelebi Hava SErvisi A.Ş. Beşyol Fabrikalar Sk.N/29/31 Sefaköy Istanbul +90 212 624 79 50 [email protected]
Çınar Uls. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mh. Şehit Erdinç Duran Cd. No:1 D:6-7 Halkalı İstanbul +90 212 470 71 93 [email protected]
D- Lojistik ve Ulus. Nak. Ltd. Şti. Eski Büyükdere Cd. Yunus Emre Sk. Topçu İşmerkezi Kat:1 No:8 Levent İstanbul +90 212 325 24 15 [email protected]
D.K. Grup Dış Tic. Ulusl. Nak. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. Kayışdağı Cd. İnönü Mh. Orkide Sk. No:13/3 İçerenköy İstanbul +90 216 469 62 52 [email protected]
Delta Denizcilik ve Tic. A.Ş. Ertürk Sok. No:5 Kavacık Istanbul +90 216 425 51 00 [email protected]
Deniz Kara Taşımacılık A.Ş. Akarsu Cad. No:38/2 Cihangir Istanbul +90 212 245 02 08 [email protected]
Denmar Ulus. Nak. Tic. Ltd. Şti Gümüş yolu Sok. Mesadet İş Merkezi No:50 D:3/4 Bağlarbaşı Istanbul +90 216 474 32 34 [email protected]
Densan Deniz Nakliyat ve Sanayi A.Ş. Meclisi Mebusan Caddesi No.89, Dursun Han Kat 6 Salıpazarı Istanbul +90 212 245 68 10 [email protected]
12
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες µεταφορών
Logistics
DHL Danzas Air&Ocean Taş. Tic. Ltd. Şti. Fatih Caddesi, Huzur Mahallesi, 1.Sokak No.37 Halkalı Istanbul +90 212 697 75 75 [email protected]
DHL Worldwide Express Taşımacılık ve Tic. A.Ş. Yalçın Koreş Cd. No.20 34540 Yenibosna İstanbul +90 212 478 11 00
DoğanLojistik Ltd. Yeşilova Mah. Bağlar Cad. No. 5 Küçükçekmece İstanbul +90 212 624 30 72 [email protected]
Doğruluk Ulus. Taş. A.Ş. Mumhane Cd. İdil Han No:47/3 Karaköy İstanbul +90 212 293 79 63 [email protected]
Doruk Dış Ticaret ve Taşım. Ltd.Şti. Atatürk Caddesi, Ata Ap. No.63 K.1/7 Erenköy Istanbul +90 216 302 36 48 0216-369 55 26 [email protected]
E.A.S.T. Trans Ulus. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Halk S. #27/10 Golden Plaza A-Blok Erenköy Istanbul +90 216 411 32 60 [email protected]
E.F. Uluslararası Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mh. İstasyon Cd. No.20a Halkalı İstanbul +90 212 548 12 76
EGL Global Lojistik A.Ş. Ömer Avni Mh. İnönü Cd. Devres Han No.96/2-A Gümüşsuyu Istanbul +90 212 244 98 48 [email protected]
Ekiptrans Gümrük Müşavirliği İnş. ve Turizm San. Cumhuriyet Cad. Okay Apt. No:47/6 Taksim Istanbul +90 212 253 64 45 [email protected]
Ekol Lojistik A.Ş. Gülbahar Cd. Gürol Sk. No.1 Güneşli İstanbul +90 212 651 86 00 [email protected]
Eksper Tren Taşımacılığı Ltd. Şti. Şakir Kesebir Cd. Plaza-2 No:32 Da:9 Kat:3 Balmumcu Beşiktaş İstanbul +90 212 216 59 04 [email protected]
Enco Lojistik Nak. Danışmanlık ve Dış Tic. A.Ş. Basın Expres Yolu Enco Tesisleri Yenibosna Istanbul +90 212 548 79 20 [email protected]
Erk Denizcilik Taşımacılık ve Tic. Ltd. Şti. Abidei Hürriyet Cd. Tarsus apt. No.284 K.1 D.4 Şişli İstanbul +90 212 241 00 82 [email protected]
Er-Van Ulus. Nak. ve Teks. Ürün. Paz Ltd.Şti. İbrahimağa Mah. Dilenç Sk. No.15 K:2 D:4 Koşuyolu Kadıköy İstanbul +90 216 325 82 49 [email protected]
ES Ulusl. Taş. ve Den. Tic. Ltd. Şti. İnönü Cd. No:96 Gürbak Apt.K.3 D.12 Kozyatağı İstanbul +90 216 463 73 03 [email protected]
Esa Ulusl. Taş. Lojistik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yeşilyurt Mh. Ekin Sk. Yeşil Palas Apt. D.2 Yeşilyurt Istanbul +90 212 663 90 62 [email protected]
Eurotrans Mil. Den. ve Tur. A.Ş. Ömer Avni Mh. İnebolu Sk. No:31/2 Kabataş İstanbul +90 212 244 62 40 [email protected]
Evyap Den. İşletmeciliği Loj.İnşaat A.Ş. Ayazağa Cendere Yolu No:10 Şişli İstanbul +90 212 289 23 00 [email protected]
Exel Uluslararası Nakliyat A.Ş. Turgut Özal Cad. No: 107 Hadımköy Istanbul +90 212-771 35 00 [email protected]
Expeditors International Taş. ve Tic. A.Ş. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tumsan Küçük Sana İkitelli Istanbul +90 212 413 77 00 [email protected]
Express-Interfracht Ulus. Taş. Tic. Ltd. Şti. Denizköşkler Mh. E-5 Yanyol Seher Apt. No.65/1 Avcılar İstanbul +90 212 509 96 05 [email protected]
EZ Uluslararsı Taş. Tic. Sey. Ltd. Şti. Merkez Mh.atatürk Cd. No:14 Zemin/Bodrum Yenibosna İstanbul +90 212 451 33 00 [email protected]
F.S.Gemi Acenteliği Denizcilik ve Tic. Ltd.Şti. Osmanağa Mh. Yoğurtçu parkı Cd. No:68 Kadıköy İstanbul +90 216 450 49 49 [email protected]
-Fahri Üye- Müjdat Mandal Hürriyet Cd. Bakış Sk. No:8 D.1 Şenlikköy Florya İstanbul +90 212 599 84 84 [email protected]
Forsa Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. Kulaksızoğlu Apt. B-Blok K.2 D.5 Göztepe İstanbul +90 216 566 54 14 [email protected]
Frans Maas Uluslararası Nakliye Acentesi Loj. A.Ş. İntek Endüstri Tesisleri Atatürk Mah. İkitelli Cad İkitelli Istanbul +90 212-470 62 66 [email protected]
Freightcon Int. Taş.Tic.Ltd.Sti Mebusan Yokuşu Abisa İş Merkezi 48/2 Fındıklı İstanbul +90 212 252 21 48 - 49 [email protected]
Fritz Ulus. Nak. Tic. Ltd. Şti. Kore Şehitleri Cd. Atılım İş Merkezi Ro.28 Zincirlikuyu İstanbul +90 212 275 19 30 [email protected]
FT International Shipping and Forwarding Co. Ltd. Bağdat Cd. Ömerefendi Sk. No.15/B D.39 Kızıltoprak İstanbul +90 216 348 65 75 [email protected]
Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. ayazmadere Cd. Akşit Plaza K:7-8 Fulya Beşiktaş Istanbul +90 212 444 04 58 [email protected]
Gefco Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Kayışdağı C. Kamman Ç.Yolu 45 Kar Pl. E-13 İçerenköy İstanbul +90 216 578 35 00 [email protected]
Genel Transport Nakliyat ve Tic. Ltd.Şti. Abdulhakhamit Caddesi, Elmas Ap. 15/19 Taksim Istanbul +90 212-254 78 64 [email protected]
Geopost Yurtiçi Kargo Servisi A.Ş. Kargo Plaza Eski Büyükdere Cd. No:17-19 Maslak İstanbul +90 212 365 26 66 [email protected]
Gezairi Transport Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Meclisi Mebusan Caddesi Çelebi Hamam Sok. No: 2/5- Fındıklı Istanbul +90 212 293 77 22 [email protected]
Global Ekspres Uluslararası Taş. ve Lojistik Ltd. Merkez Mh. Taşocakları Cd. No.25 Mahmutbey Istanbul +90 212 446 19 18 [email protected]
Gökbil Nak. Depo San.ve Dış Tic. A.Ş. Dilovası Org. San. Böl.Fatih Mh. Fabrikalar Cd. Gökbil Terminali Gebze Kocaeli +90 262 754 20 30 [email protected]
Grupaj Servis Ulus. Nakliye ve Tic. Ltd. Şti. Topselvi Mh. Topselvi Cad. No:95 Kartal Istanbul +90 216 488 78 10 [email protected]
Gruptrans Uluslararası Taşımacılık ve Tic. A.Ş. Cinnah Cd. Yeşilyurt Sk. No.3/6 Çankaya Ankara +90 312 467 70 54 [email protected]
Gulf Agency Denizcilik A.Ş. Atatürk Blv. Kordon Apt. No:73 K:1 No:1 İskenderun Hatay +90 326 613 92 64 [email protected]
Güler Dan. Ulus. Nak. Kurye Tercüme Hizm. Ltd. Sti Gülin Cd. Kültür Sk. No.11 Z.evler Maltepe İstanbul +90 216 589 05 55 [email protected]
Güler Yılmaz G. C. Ulusl. Taş. For. İhr. İth. Cami Şerif Mh. Uray Cd. 5210 Sok.No:66/3 Mersin +90 324 238 71 86 [email protected]
Güm-Kom Lojistik ve Dış Tic. A.Ş. Barış Mh. 1801.Sk. No.104 Alstom Fab. İçi E-5 Altı Gebze Kocaeli +90 262 641 45 81 [email protected]
Günay Gümrükleme Ulus. Nak. Tic. Ltd. Şti. İstasyon Mh. M.Hikmet Uğraş cd. N.1 Çerkezköy Tekirdağ +90 282 72 51 80
Gürer Ulusl. Nak. Güm. Tic. Ltd. Şti. İnönü Mh Alpkaya Cad. 50/1*5 K.Bakkalköy Istanbul +90 216 576 32 60 [email protected]
Gürfor Taş.Lojistik Hizmetleri ve Tic.Ltd. Şti. 1472 Sk. No.20 K.4 D.8 Alsancak İzmir +90 232 464 20 52 [email protected]
Gürsoy Lojistik Kara Hava Taş.Tic.Ltd.Şti. 1472. Sok. No.20 K.1 D.1/2 Alsancak İzmir +90 232 464 02 50 [email protected]
Haliç Ulus. Taş. Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. Eski Londra Asfaltı Pak Apt. No:17/2 Şirinevler Istanbul +90 212 653 18 53 [email protected]
Hamann Hellmann International Nakliyat Ltd. Şti. Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 7.Cadde No:4 Büyükçekmece Istanbul +90 212 875 30 44
[email protected]
Hareket Nak. Tic. ve San. A.Ş. Eyüp sultn Mh. 2.Yanyol N.1 Samandıra Istanbul +90 216 311 41 41 [email protected]
HG Gümrük Müşavirliği A.Ş. IDTM A1-Blok Kat:3 No:172 Yeşilköy İstanbul +90 212 465 79 79 [email protected]
Hilal Trans Ulusl. Taş. İth. İhr. Turizm Tic. Ltd. İnönü Mah. Kayışdağı Cd.No. 154 Kadıköy İstanbul +90 216 576 98 27 [email protected]
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Horoz Tesisleri Haramidere Avcılar İstanbul +90 212 456 10 10 [email protected]
IGL Lojistik San. ve Tic. A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sk. Gürgen İş Merk. No:16/1 Gayrettepe Istanbul +90 212 288 47 10 [email protected]
IMI Taşımacılık Hizmetleri A.Ş. Koşuyolu İsmailPaşa Sok. No:33 Kadıköy Istanbul +90 216 326 42 00 0216-428 61 75 [email protected]
Intercombi Tranport ve Lojistik A.Ş. Hadımköy yolu Gişeler Mevkii Tunç.Cd. N.1 Bahçeşehir İstanbul +90 212 622 50 00 [email protected]
ISC Ulusl. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Cd. No:384 Berin Reşat Aksoy Plaza K:7/15 Alsancak İzmir +90 232 464 65 25 [email protected]
ITA Ulusl. Hava Taşım. Güm. Ltd. Şti. Örnek Mah. 35. Cad. No:10-12 Örnek İş Merkezi K.2 Üsküdar Istanbul +90 216 315 75 30 [email protected]
IWS Istanbul Transport Ltd. Şti. Talatpaşa Cd. Erguvanevleri D-19 A-Girişi 6/14 Esenkent İstanbul +90 212 672 93 20 [email protected]
İbrakom Denizcilik ve Taşımacılık Hizm. Ltd. Sti. Rüzgarlı Bahçe Mh. Acarlar İş Merkezi F Blok K.7 Kavacık İstanbul +90 212 425 31 33 [email protected]
İDA Ulus. Taş. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İcadiye Cd. No.108 Kuzguncuk İstanbul +90 216 492 94 90 [email protected]
İlçe Taşımacılık A.Ş. Şekerpınar Beldesi Atatürm Mh. Turgut Özal Cd. No:136 Gebze Kocaeli +90 262 679 59 59 [email protected]
İmisk İth.İhr.Tic.ve Nak.A.Ş. Uray cad.sezer İş hanı K.2 Mersin +90 324 238 30 60 [email protected]
İmser Lojistik Hizmetler ve Tic. A.Ş. Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cd. Kartal Sk. No.4 İçerenköy İstanbul +90 216 573 38 58 [email protected]
İnanç Ulusl. Nakliyat ve Ticaret Ltd.Şti Evren Mh. Gülbahar Cd. Tufan Sk. No:14 Bağcılar Güneşli Istanbul +90 212 630 40 50 [email protected]
İnci Lojistik Dağ. Depo.Gem. Ulus.Taş.Tic.A.Ş. Atatürk Cd. Katipoğlu İşhn N/372/1 K/8 Alsancak Izmir +90 232 463 62 21 [email protected]
İnka Ulusl. Taş. Sey. Tur. Tic. Ltd. Sti. MetinKasapoğlu Bl.yhan Kadam İşMrk. No.260-1.7.8 Antalya +90 242 311 86 55 [email protected]
İnstersped Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. İstasyon Cd. Yenihayat İş Merk. No.301/302 Kanarya İstanbul +90 212 541 03 35 [email protected]
İntermed Ulus. Nak. Dış Tic. Ltd. Şti. Yıldız Posta Cd. Akın Sitesi 2.Blok No.8/23 Gayrettepe Istanbul +90 212 267 30 30 [email protected]
İnternet Taş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Rıhtım Cad. Yuva Sok. Osman Balkan İş Merkezi No:3 Karaköy Istanbul +90 212 292 47 30 [email protected]
İntramar Denizcilik Nak. ve Ltd. Şti. Cevdet Paşa Cd. 31/4 Bebek Istanbul +90 212 359 59 59 [email protected]
İrem Ulus. Nak. ve Güm. Dış Tic. Ltd. Şti. Karslı Ahmet Cd. No:80 Kalender İş Merk. K:5 D.20 Küçükbakkalköy İstanbul +90 216 574 32 57 [email protected]
İstanbul Denizcilik Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Fahri Gizden Sk. Mühendisler Apt. No.104 Gayrettepe Istanbul +90 212 275 95 70 [email protected]
JAS Forwerderlik Ltd. Şti. Rüzgarlı Bahçe Mah. Acarlar İş Merkezi F-Blok No:1 Kavacık Istanbul +90 216 425 42 20 [email protected]
JMS Uluslararası Taş. ve Dış Tic. Ltd. 19 Mh. İnönü Cd.Sümer Sk.Zitaş Blokları C5 Blok, D.3 Kozyatağı Istanbul +90 216 410 85 55 [email protected]
Jumbo Uluslararası Nakliyat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Gazi Cd. Reissülküttap Sk. No:48/B Üsküdar İstanbul +90 216 532 47 70 [email protected]
K Lojistik Taşımacılık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Rıhtım Cd. No:55 Veli Alemdar Han K.5 D.515 Karaköy İstanbul +90 212 240 07 20
K.T.T. Ulusl. Nak. ve Ticaret Ltd.Şti. KTT İş Merkezi No.67, İnebolu Sokak, Setüstü Kat:1 Kabataş Istanbul +90 212 293 02 74 [email protected]
Kaan Ulus. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. Bayar Cd.Pınar Sk.Çatal Pınar Sit. A-Blok No.8/2 Kozyatağı İstanbul +90 216 464 34 28 [email protected]
Kaplan Denizcilik Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Gümüşpala Mah. Kuruçeşme Cad. İncebey Sok. No:15 Avcılar Istanbul +90 212 590 83 03 [email protected]
Karaca Ulus. Taş. ve Güm. Ltd. Şti. Mithat Paşa Cd. Hakan iş Merkezi No:2/12 Şirinevler Istanbul +90 212 552 93 00 [email protected]
Kargo Atlantis Ulusl.Nakl.ve Güm.Ltd.Şti Toyak İş Merkezi K.5 No.235 Şirinevler Istanbul +90 212 503 98 48 [email protected]
Kargo İstanbul Ulus. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti Sahrayıcedit Mah. Cebesoy Sk. 6/7 Kadıköy İstanbul +90 216 363 26 52 [email protected]
13
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες µεταφορών
Logistics
Kargotrans Milletlerarası Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Mebusan Yokuşu No.61-63 Fındıklı İstanbul +90 212 251 61 00 [email protected]
Kargotrans Uluslararası Nakliyat A.Ş. Mebusan Yokuşu No:61/63 Fındıklı Istanbul +90 212 251 61 00 [email protected]
Kargotur Dış Tic. Nak. Tur. Ltd. Şti. Talatpaşa Bul. Şirin Yuva Apt. No:84 K:2 D:4 Alsancak İzmir +90 232 422 04 22 [email protected]
Karınca Ulusl.Taşımacılık A.Ş. San-Bir Bulvarı, 3. Bölge, Fevzi Çakmak Cd. No.55 Kıraç-Büyükçekmece Istanbul +90 212 866 18 66 [email protected]
Kent Lojistik Ulus.Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mh. İkitelli Cd. No.178 İkitelli İstanbul +90 212 495 35 11 [email protected]
Kesco Global Lojistik Hizmetler Ltd. Şti. 1467 Sok. No:13 K.3 Alsancak İzmir +90 232 464 20 54 [email protected]
Kınay Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Balmumcu, Koza iş Merkezi C-Blok K:5 Beşiktaş istanbul +90 212 355 06 66 [email protected]
Kıta Ul. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. Bağlar Mh. Koçman Cd. No.33 Güneşli İstanbul +90 212 440 10 40 [email protected]
Komet Turizm ve Denizcilik Ticaret ve San. A.Ş. Tem Beykoz Kavşağı Plaza K Kat:3 Kavacık Istanbul +90 216 413 92 84 [email protected]
Konsped Ulusl. Taşımacılık Ltd.Şti. Öncü Sk. Büyükhanlı Konutları B-1 Blk. K/4 D/15 Suadiye Istanbul +90 216 468 98 00 [email protected]
Koparan Ulusl.Nak.İth.İhr.Güm.Ltd.Şti. Mahmutbey cad.Kuyumcular Pasajı K:2 N:9 Şirinevler Istanbul +90 212 551 15 34 [email protected]
Korman Den. ve Taş. Tic. Ltd. Şti. Atakan Sok. Mega İş No:5/1 Mecidiyeköy İstanbul +90 212 217 34 00 [email protected]
Koter Lojistik Turizm ve Dış ticaret Ltd. Necatibey Cd. Başcerrah Sk. No.10 Karaköy İstanbul +90 212 292 02 02 [email protected]
Kuzey Ulusl. Taşımacılık ve Lojistik Hizm. A.Ş. Maliye Cd. Abbasoğlu Han No:13/3A Karaköy İstanbul +90 212 252 50 70 [email protected]
Kühne&Nagel Nakliyat Ltd.Şti. İkitelli K. Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Ca Küçükçekmece Istanbul +90 212 485 48 48 [email protected]
Lam Lyonel A.Makzume Vapur Acentalığı A.Ş. Atatürk Bulvarı No: 73 İskenderun Hatay +90 326 613 81 90 [email protected]
Latek Lojistik Tic. A.Ş. Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:3 Maslak Istanbul +90 212 286 66 20 [email protected]
Lidya Ulus. Nak. İth. İhr. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Halaskargazi Cd. Polat Pasajı Cafer Bey Apt. K4 D:95 No:274 Şişli İstanbul +90 212 296 77 76 [email protected]
M&M TK Ulus. Hava Taşımacılığı ve Tic. A.Ş. Köprülü Mevkii, 3. Yol Kavşağı, Muratbey Köyü, TEM Çatalca Istanbul +90 212 887 19 30 [email protected]
Maersk Logistics Büyükdere Cd.Ercan Han N/121 K-3 Mecidiyeköy Istanbul +90 212 216 32 50 [email protected]
Mağdenli Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Gülseren Sk. No.6 Maltepe Ankara +90 312 231 71 50 [email protected]
Mariner Ulus. Nak. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Cemil Topuzlu Cd. Hacı Mehmet Efendi S. No.10/7 Fenerbahçe İstanbul +90 216 302 66 66 [email protected]
Marinport Lojistik Taşımacılık Dış Tic. Ltd. Şti Mühürdar Cd. N.44 K.1 Caferağa Mh. Kadıköy İstanbul +90 216 418 57 02 [email protected]td.com
Marmaris Gemi Acentalığı A.Ş. Yeni Yalova Yolu Cd. Buttim Plaza K:10 No:1627-1628 Osmangazi Bursa +90 224 211 55 58 [email protected]
Mars Hava Deniz Kargo Taş. Tur. İş.Ltd. Şti. Köyaltı Mevkii Oto Hurdacılar sitesi Yanı Yenibosna Istanbul +90 212 411 44 44 [email protected]
Martı Dış Ticaret Ltd. Şti. Mithatpaşa Cd. Çobançeşme Mh. No:24/3 Yenibosna İstanbul +90 212 451 24 69 [email protected]
Matriks Ulusl. Taş. İth. ihr. Ltd. Şti. Hüseyin Çalık Sk. Nail Ergin iş Hanı No:7 D.7 Kozyatağı İstanbul +90 216 372 82 89 [email protected]
Maviyol Uls. Taş. ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Yeni Çamlıca, Ledpa Tic. Mer. G Cd. No:217-218YZ Y.Dudullu-Ümraniye İstanbul +90 216 471 02 88 [email protected]
Mega Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti. Adakale Sok. No:15/2 Florya Istanbul +90 212 662 19 72 [email protected]
Megatrans Ulusl. Nakliyat ve Tic. Ltd. Murat Sk. Cilla M No:4 1.Levent İstanbul +90 212 279 90 00 [email protected]
Mekar Lojistik ve Müm. Dış Tic. Ltd. Çobançaşme Mh. Gençosman Sk. No.8 D.8 Yenibosna İstanbul +90 212 451 66 10
Menpas Denizcilik ve Tic. Ltd. Cemil Topuzlu Cd. Elif Apt. 96/8 Caddebostan İstanbul +90 216 411 90 13 [email protected]
Metro-Nak Nak. İnşaat Teks. Gıda Turzm San. Tic. İstiklal Cd. 5246 Sk. Bulvar İşhb N.13 K:2 No.44 Mersin +90 324 237 53 73 [email protected]
Metsan Gümrük Danışmanlığı Ltd. Şti. Otello Kamil Sok. No:5 Da:3-4 Gayrettepe Istanbul +90 212 216 18 56 [email protected]
Milenyum Güm. Ulusl. Taş. Tic. Ltd. Şti Deniz Mah. E-5 Kenarı Dadaş İş Merkezi Kat:1/8 Derince Kocaeli +90 262 229 70 00
MTS Gemi Kiralama ve Tic Ltd. Şti. Harmancı Sok. Harmancı Giz Plaza No.6 K.8 Levent Istanbul +90 212 281 11 80 [email protected]
NATCO Ulusl. Taş. ve Tic. Ltd. Şti. Kuşbaşı Cd. Aşuroğlu Sitesi B-Blok K:3 Altunizade İstanbul +90 216 474 05 75 [email protected]
Naturel Taş. San. Tic. Ltd. Şti. Liman Mh. Akdeniz Cd. Aktur Apt. No:528 3/9 Antalya +90 242 259 26 27 [email protected]
Net Lojistik Uluslararası Taş. Tic. Ltd. Şti. Tevfik Bey Mh. PTT Sk. No:21 K:3 Sefaköy Istanbul +90 212 598 92 60 [email protected]
Neta Ulus.Taş. Denz. Tic. Ltd. Şti. Döndü Sk. Timya Center No.12 K:3-4 İçerenköy Istanbul +90 216 576 00 01 [email protected]
Nora Ulus. Nak. İth. Tic. Ltd. Şti. Atatürk Cd. No:384 K:6/12 Berin Reşat Aksoy Plaza Alsancak İzmir +90 232 464 56 60 [email protected]
Norm Taşımacılık ve Dış Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mah. Sanayi Cd. No:56 K:3 Yenibosna İstanbul +90 212 452 83 57 [email protected]
Nunner Lojistik Tic. Ltd. Şti. Cemal Ulusoy Cd. Şehit Yunus Çaça Çıkmazı, Yenibosna İstanbul +90 212 471 11 74 [email protected]
O.F.G. Ulus. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. 1375 Sk. N:18 K:3/4 Alsancak İzmir +90 232 464 58 70 [email protected]
O.T.S. Taşımacılık Denizcilik Tic. Ltd. Sti. İskele meydanı Damga Sk. No.9 K.5 D.11 Kadıköy İstanbul +90 216 349 79 21 [email protected]
Omsan Lojistik A.Ş. Tugay Yolu No.10 Cevizli Maltepe Istanbul +90 216 458 59 55 [email protected]
ON-EL Lojistik ve Organizasyon Dış Tic. Ltd. Şti. Gökalp Mh. 39. Sk. Yıldız İşhanı No.79 k:3 Zeytinburnu İstanbul +90 212 679 10 01 [email protected]
Ontrans Denizcilik Tic.ve Nakl.Ltd.Şti. Prof.Muammer Aksoy Cd. No:111 Sefaköy Istanbul +90 212 693 94 05 [email protected]
Orhan Arı Arı Ulusl.Nakl. Tic. Deniz Mah. PTT Sk. No.31/A Derince Kocaeli +90 262 239 65 90/91 [email protected]
Orient Ekspres Ulusl.Taş.Tur.ve Tic.Ltd. Selim Ragıp Emeç sk.Kafaoğlu apt No.13/3 Suadiye Istanbul +90 216 380 46 59 [email protected]
Orship Ulusl.Taş.Hizm.ve Tic.Ltd.Şti. Sümko Sitesi M1 A Blok, K.2 D.11/12 Kozyatağı Istanbul +90 216 410 74 35 [email protected]
Ortur Ulusl. Nakliyat Turizm Ltd. Şti. Kocasinan Caddesi, Taşkıran İş Merkezi No.2 Şirinevler Istanbul +90 212 442 28 67 [email protected]
Özgür Nakliyat ve Ticaret Ltd.Şti. İstanbul Yolu 24.Km. Sarayköy Ankara +90 312 815 52 56 [email protected]
Öztranspir Ulusl. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Gençtürk Cad. Defteremini Sok. No:6/4 Laleli Istanbul +90 212 512 15 93 [email protected]
P&O Nedlloyd ve Anadolu Lojistik Hiz. A.Ş. Kısıklı Cd. Başaran İş Merkezi No:3 K:3 Bağlarbaşı Üsküdar İstanbul +90 216 474 40 67 [email protected]
Pan Lojistik Hizmetleri Tic.A.Ş. Tevfik Bey Mh. Tahsin Tekoğlu Cd. No:29 Sefaköy Istanbul +90 212 579 30 00 [email protected]
Panalpina World Transport Nak. Ltd. Sti. Basın Express Y. CemalUlusoy Cd. Altur Bin. N.1/1 Yenibosna Istanbul +90 212 411 03 00 [email protected]
Pasifik Ul.Nak.ve Dış Tic.Şti. Ayazpaşa Cami Sok. NO:2 KAT.3 Gümüşsuyu Istanbul +90 212 243 49 92 [email protected]
Planet Ulus.Taş.Dış Tic. Ltd. Şti. Prof.N.Mazhar Öztek Sk.Dilek Ap.No.19/3 Şişli İstanbul +90 212 219 11 81 [email protected]
Polar Ulus. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kasap Sk. Özden Apt. No:15 K:5 D.14 Esentepe İstanbul +90 212 212 27 68 [email protected]
Premier Lojistik Recep Gökçe Erdal Maya Akar Center Büyükdere Cd. N.100-102 k:14 d.53 Esentepe Istanbul +90 212 212 56 55 [email protected]
PTS Paket Taşımacılık Sistemleri Turizm Tic. A.Ş. Çınar Cd. 4/13 Güneşli İstanbul +90 212 451 66 66 [email protected]
Puma Lojistik ve Taşımacılık Ltd. Şti. Boğaz Kesen Cd. 63/5 Tophane İstanbul +90 212 251 22 77 [email protected]
Punta Den. Loj. Hiz. Tur. Ltd. Şti. Şair Eşref Bulv Ragıp Şamcı İş Merk. No.6/206 Çankaya İzmir +90 232 482 35 65 [email protected]
Railco Taşımacılık Ltd. Şti. Mihrabat Cd. Eyüp Yavuz İş Merkezi No:175 Kavacık - Beykoz İstanbul +90 216 413 33 30 [email protected]ılco.com.tr
Rapid Ulusl.Taşım.Turizm San.ve Tic.Ltd Kemeraltı Caddesi, Kitapçıbaşı İş Mrk. No.83 K.6 Karaköy Istanbul +90 212 252 38 33 [email protected]
Reibel Taşımacılık ve Tic. A.Ş. Beşyol M. E.Londra Asf. Saraçoğlu İşmerk. No.18/5 Florya İstanbul +90 212 426 87 00 [email protected]
Rekor Ulusl. Nakliyat ve Dış Tic. Ltd. Şti. İmam Ramiz Sk. Yüksel Apt. No.3 K.2 D.6 Merdivenköy İstanbul +90 216 478 31 78 [email protected]
REYLINE - Rey Uluslararası Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. Ataturk Cad Ata2-3 Plaza Kat:9 D:77 Atasehir İstanbul +90 216 456 46 61 [email protected]
Riva Denizcilik Taş. Tİc. Ltd. Şti. 1476/1 Sk. No.5 K.6 Alsancak İzmir +90 232 463 78 20 [email protected]
Rynart Ulusl. Taş. ve Tic. A.Ş. San-1 Bulvar 4 Bölge 8.Cadde Cakmaklı Büyükçekmece Istanbul +90 212 886 96 00 [email protected]
S Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş. Rıhtım Cd. Denizciler Sk. Solmaz İş Merkezi No.3 Karaköy Istanbul +90 212 249 40 62 [email protected]
S Sistem Lojistik Hizmetler A.Ş. ikitelli Organize San.Böl. T.Özal Cd. N.130 İkitelli Istanbul +90 212 549 77 38 - 39 [email protected]
Sabay Denizcilik Vapur Acentalığı Nak. Tic. Ltd. Kore Şehitleri Cd. No:37/10 Zincirlikuyu İstanbul +90 212 217 36 20 [email protected]
Sadotrans Ulus. Nakliyat İç ve Dış Tic.Ltd. Şti. Atatürk Mh. Alemdağ Cd. Uluçay Apt. N.18 K.3 D.17 Ümraniye İstanbul +90 216 520 08 08 [email protected]
Sahil Denizcilik ve Taş. Hürriyet Mah. Rüştü Ökeler Cd. Yapıncak Sitesi C-Blok No:6 D:19 Merkez Tekirdağ +90 282 263 65 20 [email protected]
Santrans San Beynelmilel Nakliyat ve Turizm A.Ş. Siyavuşpaşa Mh. Fetih Cd. Cem Sultan Sk. N/17/1 Şirinevler Istanbul +90 212 442 77 73-74 [email protected]
Savino Delbende Nakliyat Ltd. Şti. Büyükdere Cd.YeniYanyol Sk.CelilAğa İşh. K.12/50 Mecidiyeköy İstanbul +90 212 217 43 52 [email protected]
Sayar-EfesTaşımacılık ve Lojistik Hizm. Ltd.Şti. Dereboyu Cd. No.54 K.7 Baltrans Binası Halkalı Istanbul +90 212 696 25 24 [email protected]
SBB Ulus. Taş. Tur. ve Denizcilik Tic. Ltd. Şti. Yeni Hal Yolu Cd. Çayıryolu Sk. Bay Plaza No5 K:2 Kozyatağı İstanbul +90 216 572 00 61 [email protected]
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Kasap Sk. Konak Azer İşhanı N.12/3-9 Esentepe Istanbul +90 212-274 44 48 [email protected]
SDV-Horoz Taş. ve Tic. A.Ş. Haramidere Horoz Tesisleri Avcılar Istanbul +90 212 456 12 10 [email protected]
14
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες µεταφορών
Logistics
Sea World Den. Ltd. Şti Şakacı Sk. Omega İş Merk. No:13/2 Kozyatağı İstanbul +90 216 464 91 60 [email protected]
Selimiye Gümrükleme Nak. ve Tic. Yeni Limanyolu Cd. No.29 Derince Kocaeli +90 262 239 12 18
SER DEN Denizcilik Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. G.Ali Rıza Gürcan Cd.Merter İş Merk.N.2/47 Merter İstanbul +90 212 481 68 00 [email protected]
Ser Tür Ulusl. Taş. ve Güm. Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Blv. No:288 K:2 D:4 Deniz Apt. Alsancak İzmir +90 232 465 10 45 [email protected]
Sertrans Ulusl.Nakl.Ticaret Ltd.Şti. Has Center Bahçelievler Mh. Mehmetcik Sk. Büro No: Bahçelievler Istanbul +90 212 441 36 36 [email protected]
Setrans Uluslararası Taşımacılık A.Ş. Gazeteciler Sitesi Dergiler Sokak No: 17 Esentepe Istanbul +90 212 37 37 37 [email protected]
Simon Hegele Nak. Tic. Ltd. Şti. DEğirmen Sk. Şaşmaz Sit. A-Blok No:15/7+9 Kozyatağı İstanbul +90 216 445 85 51 [email protected]
Sina İht. İhr. Ulusl. Nakliyecilik Tic. Ltd. Sti. Kayışdağı Cd.Orkide Sk. No:15/2 İçerenköy İstanbul +90 216 575 10 06 [email protected]
SİTMAR HAVA VE DENİZ ULSULARARASI TAŞ. A.Ş. MURATBEY BELDESİ MERKEZ MAH. FABRİKALAR CAD. NO:14/A 34540 SİTTNAK TESİSİ
ÇATALCA - İSTANBUL TELF: 0 212 866 1 676 FAX : 0 212 866 1 686 MAİL: [email protected]
S-Kilci Dış Ticaret Nak. Tur. San. Ltd. Prof.Ali Nihat Tarlan C. Kutay Han N.103 D.7 Üstbostancı Istanbul +90 216 572 99 89 [email protected]
SMA Uluslararası Lojistik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Kemankeş Mh. Mumhane Cd. Liman Plz No.44 K.1 103 Karaköy İstanbul +90 212 243 54 30 [email protected]
Solmaz Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. Rıhtım Caddesi, Denizciler Sk Bayraktar İşhanı No. Karaköy Istanbul +90 212-249 40 63
Solmaz Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Rıhtım Cd.Denizciler Sk.Bayraktar Ishanı N.13/3 Karaköy Istanbul +90 212 292 13 24
Soyer Nakliyat ve Ambalaj San. Tic. A.Ş. Cemil Topuzlu Cd. Arzum Apt. No:70/1 K.1 D.8 Göztepe İstanbul +90 216 411 27 20 [email protected]
Sönmez Ulus. Nak. Güm. Ve Tic. Ltd. Şti Halkalı İstasyon Cd. Sahil Apt N/7/4 Kanarya Istanbul +90 212 592 25 23
Sürsal Ulus.Taş.Hizm.Tur.San. ve Tic. ltd. Şti. Necatibey Cd. İhsan Zini işhanı No:139/6 Karaköy İstanbul +90 212 293 04 64 [email protected]
Şevki Toskar Gümrükleme ve Nakliyat Kom. Çorluyolu Üzeri Gümrük Yanı TIR Parkı Çerkezköy Tekirdağ +90 282 726 90 91 [email protected]
Talos Denizcilik ve Taş. Dış Tic. Paz. Ltd. Şti. Mühürdar Cad. Sarraf Ali Sok. No:35/6 Kadıköy Istanbul +90 216 449 34 05 [email protected]
Tan Air Ulus. Taş. Güm Ltd. Şti. Yıldız Posta Cd. Ayyıldız Sit. A-Blok No.30 K:8/22 Gayrettepe İstanbul +90 212 267 00 85 [email protected]
Taytrans Taşıma ve Dış Tic. Ltd. Şti Yıldırım Beyazıt Cad. Ağrı Sok. No.5 Yenibosna İstanbul +90 212 451 43 38 [email protected]
Tek Lojistik Uluslararası Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kanarya Mah. üvercin Cd. No:13/A Küçükçekmece İstanbul +90 212 624 89 99 [email protected]
Tekkar Hava Taşımacılığı ve Gümrükleme Hizi A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok K.6 N.227 Yeşilköy İstanbul +90 212 465 63 06 [email protected]
Temel Transport Uls.Taş.İth.İhr.Tic.Tem.A.Ş. Türkoba Köyü, Tavşanyayla Mevkii BüyükÇekmece İstanbul +90 212 859 06 00 [email protected]
Tempo Lojistik Dağıtım Nak. Tur. San.Tic.Ltd.Şti. Akasya Sk. No:27 K:3 D:6 Beşyol Sefaköy Küçükçekmece İstanbul +90 212 510 47 04 [email protected]
Tenet Lojistik Antrepoculuk ve Dış Tic. Ltd. Şti. Hasanpaşa, Acıbadem Cd. Haydar Yücebaş Sk. No.17/2 Kadıköy İstanbul +90 216 330 94 04 [email protected]
Terra Ulus. Taş. ve Dış Tic. Ltd. Şti. E-5 Hadımköy Yolu Üzeri Ömerli Kavşağı Hadımköy İstanbul +90 212 798 25 06 [email protected]
Tetra Lojistik Hizmetleri A.Ş. Mihrabat cd. No.238 Kavacık İstanbul +90 216 425 74 87 [email protected]
TFT Ulusl. Taş. Lojistik ve Tur. Hizm.Tic.Ltd.Şti. Kasap İsmail Sk. Sadıkoğlu 4 iş Merkezi N.13 3/42 Hasanpaşa-Kadıköy İstanbul +90 216 550 15 17 [email protected]
TİT Ulusl. Nak. Der.Teks.Gıda San.Tic.Ltd. Şti. Atatürk Mah. Sülün Cd. No.12 Küçükbakkalköy İstanbul +90 216 455 47 63 [email protected]
TMA Transcontinental Ulus. Nak. Tic. ve Güm A. Ş. Kuloğlu Mh. Sıraselviler Cd. No.152 d.6. Beyoğlu İstanbul +90 212 293 08 12 [email protected]
Tolga Alpaslan Vapur yolu Sok. 5/10 Suadiye Istanbul +90 216 359 23 97
Toplu Nakliyat Gümrükleme Tic. Ltd. Şti. Çatalbaşı Mevkii Kayışdoğu Yolu No.91/7 İçerenköy İstanbul +90 216 576 87 36 [email protected]
Transalkım Ulus. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. Yeşilbayır Köyü Devedüzlüğü Mevkii Hadımköy İstanbul +90 212 774 22 70 [email protected]
Transemeks Ulusl. Nakliye ve Dış Tic. Ltd. Şti. Org. Nurettin Baransel Cd. Hastahane Mh. No:20 K:2 Hadımköy İstanbul +90 212 444 36 39 [email protected]
Transhat Ulusl. Taş. Tic. Ltd. Şti. Kanarya Şahin Cd. No:21 Küçükçekmece İstanbul +90 212 426 41 35 [email protected]
Transmec Ulus. Taş. Tic. Tic. Ltd. Şti. Necatibey Cd. İshan Zini İşhanı No:139 K:1 Karaköy İstanbul +90 212 251 53 54
Transokyanus Denizcilik Ulus. Nak.Dış Tic. Ltd. Bağdat Cd. Keylan İş Merkezi 19/6-7-8 Kızıltoprak İstanbul +90 216 345 81 81 [email protected]
Transon Ulusl. Taş. Tur. ve San.Ltd.Şti. Rıhtım Caddesi, Uzunhafız Sokak No.2/5 Kadıköy Istanbul +90 216 345 32 28 [email protected]
Transorient İnternatıonal Forwarding Limited Şevketiye Mh. İ.D.T.M. Blokları K:16 N.259 Yeşilköy Istanbul +90 212465 76 93 [email protected]
Transuniverse Nak. ve Lojistik Tic. A.Ş. Cemal Ulusoy Cd. Şehit Ümit Alay Sk. No:3 Yenibosna İstanbul +90 212 599 84 85 [email protected]
Turkon Taşımacılık A.Ş. Kemankeş Cd. Gümrük Sk. Maater Han No.18 Karaköy İstanbul +90 212 293 05 27 [email protected]
Turkotrans Uluslararası Taşımacılık Ltd.Şti İkitelli Organize San. Böl. Fatih Sit 7A Blk N:1 Küçükçekmece Istanbul +90 212 485 99 00 [email protected]
Turkuvaz Ulusl. Nak. Güm. ve Tic. Ltd. Şti. Hoşdere Cad. No:159/10 Y. Ayrancı Ankara +90 312 442 19 60 [email protected]
Turtrans Ulus. Taş. ve Güm. Dış Tic. Şti. M. Akif Cd. 1. Sk. No:19 Şark İş Merk. K:2 D.2 Şirinevler İstanbul +90 212 451 39 11 [email protected]
Ufuk Güm. Tahliye Yap. San. Tic. Ltd.Sti Karslı ahmet Cd. 80/a K.3. D.13 İçerenköy İstanbul +90 216 574 40 79
Ulusoy Ulus. Nakliyat ve Tic. A.Ş. Basın Expres Yolu, Cemal Ulusoy Tesisleri Yenibosna İstanbul +90 212 696 9635 [email protected]
Ulustrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. Köyaltı Mevkii, Asena Sok. Cemal ulusoy Cd. No.3 Yenibosna İstanbul +90 212 624 52 00
[email protected]
UTG Ulusl. Nakliyat Ltd. Şti. Büyükdere Cd. No.77/16 Mecidiyeköy İstanbul +90 212 217 04 37 [email protected]
UTİ Taşımacılık Ltd. Şti. Evren Mah. Halkalı Cd. No.103 Güneşli Istanbul +90 212 515 05 55 [email protected]
UTS Uluslararası Nakliyat ve Gümrükleme Ltd. Şti. Zübeyde Hanım Cad. Kayalar İş Merkezi No:192 K:2 D Zeytinburnu Istanbul +90 212 664 32 00 [email protected]
Uzman Gümrükleme İth.İhr.Ltd. Şti. Genç Osman Sk. Topçuoğlu İşhanı No.10 K:4 Çobançeşme-Yenibosna Istanbul +90 212 503 84 22 [email protected]
Ünimar Ulusl. Nak. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:11 B-Blok K:2-3 Üsküdar Istanbul +90 216 651 93 93 [email protected]
Ünsped Global Lojistik A.Ş. Ambarlar Cad. 6/B Blok K:2-3 Zeytinburnu Istanbul +90 212 413 35 35 [email protected]
Vagemar Denizcilik ve Taş. Ltd. Şti. Ömeravni Mh. Hacıhanım Sk. Derya Apt. No:8/9A Gümüşsuyu İstanbul +90212 249 93 77
Vega Denizcilik ve Taş. Tic. Ltd. Şti. Ömer Avni Mah. Hacı Hanım Sk. Derya Apt. No:8/9 Gü Beyoğlu Istanbul +90 212 249 93 77 [email protected]
VIP Kargo Ulusl.Taş. Dış Tic. Ltd. Şti. Sıracevizler Cd. No:6 D:2 Şişli Istanbul +90 212 291 00 07 [email protected]ıne.com
Viking Kargo Ltd. Şti. Mete Cad. No:24/3 Taksim Istanbul +90 212 334 27 70 [email protected]
Vira Uls.Taş. Hiz. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti. Koşuyolu Cd. Asmadalı Sk. N.38 Koşuyolu Istanbul +90 216 545 09 56 [email protected]
Yekaş Transport Lojistik Hizmetler ve Tic. A.Ş. Şevketiye Mh. Serbesti Cd. No:58 D:5 Yeşilköy Istanbul +90 212 574 49 79 [email protected]
Yekaş Mavi Uls. Kara Hava ve Deniz Taş. A.Ş. Sipahioğlu Cd. Taner Apt. No:19 D:4 Yeşilyurt İstanbul +90 212 574 24 84 [email protected]ş.com
Yeni Antalya Air Cargo Gümrükleme A.Ş. Kirazlı Mev.Koçman Cd.Ziyal Plaza a-blok K.2 N.38 Güneşli Istanbul +90 212 657 86 00 [email protected]
Yeni Antalya Transport ve Ticaret A.Ş. Kirazlı Mev.Koçman Cd.Ziyal Plaza a-blok K.2 N.38 Güneşli Istanbul +90 212 657 86 00 [email protected]
Yeni Antalya Ulus. Nak. ve Tic. A.Ş. Tunalı Hilmi Cd. No.50/15 Kavaklıdere Ankara +90 312 418 66 53
Yeni Başaran Ulusl. Nakl. Güm. Tic. A.Ş. Kore Şehitleri Caddesi, Atılım İş Mrk. No:28 Zincirlikuyu Istanbul +90 212 288 03 40 [email protected]
Yonca ulus. Nak. Den. Güm. Tic. Ltd. Sti. Kayışdağı Cd. Orkide Sk. Yonca İş Merk. N.2 Kadıköy İstanbul +90 216 576 98 91
Yurt İçi Kargo Servisi A.Ş. Giz 2000 Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:7 Ayaza yol Maslak Istanbul +90 212 365 23 65 [email protected]
Yüce Ulusl. Nakl. Güm. Ltd. Şti. Atatürk Havalimanı C Terminali Z 26 Yeşilköy Istanbul +90 212 442 37 57 [email protected]
Yüksel Global Loj. Hiz. Ltd. Şti Darülaceze Cd. Ekşioğlu İş Merkezi No:34 K.4 D.6 Okmeydanı İstanbul +90 212 222 46 89
15
Εταιρίες Κων/πολη
Ναυτιλιακοί πράκτορες
Lojistic agencies
2A DENIZCILIK VE TASIMACILIK TIC. LTD. STI. Gazi Muhtarpasa Sk. Emek Apt. 46/24 Feneryolu-Kadiköy/IST. Tel: (216) 330 73 65 Fax: 330 50 16 AKDENIZ
DENIZCILIK DIS TIC. A.S. Necatibey Cd. Arapoglu Sk. No:26/28 K:3 Karaköy/IST. Tel: (212) 245 72 34 AKSAY DENIZCILIK SAN.Kasap Sk. No:18 Eser Apt. B Blok
Esentepe/IST. Tel: (212) 272 27 40 ALESTA ULUSLARARASI GÖZETIM VE SÖRVEY HIZMETLERI Acibadem Sehit Sükrü Sok. Bizim Evimiz Sitesi D.Blok No:1
Kadikoy/IST. Tel: (212) 327 1470 /pbx Fax: 325 7240 ALI HAYDAR DEVAL DENIZCILIK LTD. STI.Karantina Sk. H. Büklü Han No:5 Karaköy/IST. Tel: (212) 249 18
58 ALPINA DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Tel: +90 212 320 15 70 Faks: +90 212 320 15 71 E-MAIL [email protected] AMIRAL TASIMACILIK VE
TIC.LTD.STI. Uzuncayir Cad. Hasanpasa Mah. Sarilar Is Merkezi No:24/13 Kadiköy/IST. Tel: (216) 4281801 Fax: 4283008 ANADOLU DENIZ ACENTA. LTD.
STI. Baglarbasi Kisikli Cd. Üsküdar/IST. Tel: (216) 341 61 22ANTUVAN MAKZUME Iskele Meydani Damga Sk. No. 9/12 IST. Tel: (216) 4147738 Fax: (216)
4147741 ARDA DENIZCILIK TASIMACILIK VE TICARET LTD.STI. Necatibey Cad. Akce Sok. No:18 Akce Han Kat:5 Karakoy IST. Tel: (212) 252 6205 Fax: (212)
292 9712 ARGOS DENIZCILIK DIS TIC. A.S. Kocamansur Sk. No:87/89 Sisli/IST. Tel: (212) 232 41 20 ARKAS DENIZ NAKLIYAT TIC. A.S. Kasap Sk. Ö.Konak
Han No:215 Esentepe/IST. Tel: (212) 267 66 33 ARMADOR DENIZCILIK LTD. STI. Denizcilik Bankasi Site. No:27/A Tophane/IST. Tel: (212) 252 26 45 ARSAY
DENIZCILIK TIC. A.S. Kasap Sk. No:18/56 Esentepe/IST. Tel: (212) 272 27 40 ASKIN DENIZCILIK LTD. STI. A. Hürriyet Cd. Hasat Sk. No:2 Sisli/IST. Tel: (212)
274 92 91 ATASOY LTD.STI. Halaskargazi Cad. Unsal Çar. No.296/298 Kat 3 No.134 Sisli/IST. Tel: (532) 4225506 Fax: (212) 2307305 ATLANTIK DENIZ SAN.
TIC. A.S. Cemil Aslangüder Sk. No:10/A Gayrettepe/IST. Tel: (212) 272 60 27 ATT DENIZCILIK Barbaros Bulvary 9/3 Besiktas/IST. Tel: (212) 236 20 65 Fax: (212)
227 00 94 AVCILAR DENIZ NAKLIYAT TIC. A.S. Dalbudak Sk. No:2/3 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 21 16 BARGEM BARTIN GEMICILIK A.S. Ambarlidere Mevkii
Ortaköy/IST. Tel: (212) 263 62 21 BARIS DENIZCI TIC. A.S. Barbaros Bulvari Güzel Konutlar Balmumcu/IST. Tel: (212) 267 62 34 BARSAY DENIZCI TIC.
A.S. Kasap Sk. No:18/20 Esentepe/IST. Tel: (212) 272 27 40 BAYRAKTAR DENIZCILIK A.S. Kemeralti Cd. No:85/6 Karaköy/IST. Tel: (212) 249 80 63 BARWIL
UNIVERSAL DENIZCILIK VE TIC. A.S. TEM Beykoz Kavsagi Plaza Kat: 2 Kavacik/IST. Tel: (216) 413 93 00 Fax: 413 92 99BERK DENIZCILIGI TIC. LTD.
STI. Neyzenbasi Halil Cd. Sk. No:20 Üsküdar/IST. Tel: (216) 334 76 81 BERTAN SHIPPINK-TRADING CO DENIZCILIK LTD. STI. Yildiz Posta Cd. No:30/26
Gayrettepe/ IST. Tel: (212) 275 26 24BORTRANS DENIZCILIK HIZMET. A.S. Cumhuriyet Cd. No:101/3 Elmadag/IST. Tel: (212) 231 39 38 BURSALIOGLU
SIRKETLER GRUBU Setüstü No:81/1 Kabatas/IST. Tel: (212) 252 36 24 CATONI DENIZ ISLERI A.S. Rihtim Cd. No:231 Tophane/IST. Tel: (212) 244 80
47 CERRAHGIL DENIZCILIK NAKLIYAT TIC. A.S. A.Ipekçi Cd. No:33 Tesvikiye/IST. Tel: (212) 259 04 52 CBI TRANSPORTATION Uzuncayir Cad. Mandira Yolu
Konak Is Merkezi B.Blok. K.2 No:14 Hasanpasa-Kadiköy/IST. Tel: (216) 327 62 91-92 Fax: 327 62 93 COSKUN DENIZ TIC. LTD. STI. Necatibey Cd. Gürhan No:42
Karaköy/IST. Tel: (212) 249 37 43 ÇAGTAY DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Rihtim Cd. No:35/11 Karaköy/IST. Tel: (212) 249 25 46ÇEPNIOGLU DENIZCILIK TIC.
A.S. 58. Bulvar Cd. No:133/3 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 558 19 91 D B DENIZ NAKLIYAT A.S. Pasa Limani Cd. No:73 Üsküdar/IST. Tel: (216) 334 39
94 DABKOVIÇ DENIZ ACENTA. NAKLIYAT TIC. LTD. STI. Rihtim Cd. Frank Han Karaköy/IST. Tel: (212) 251 31 73 DARSAY DENIZCILIK TIC. A.S. Kasap Sk.
No:18/B Esentepe/IST. Tel: (212) 272 27 40 DELTA DENIZCILIK TIC. A.S. Rihtim Cd. K:9 No:912 Karaköy/IST. Tel: (212) 251 92 15 DENIZ HIZMET DENIZCI.
SAN. LTD. STI. Ömer Abet Han No:419 Karaköy/IST. Tel: (212) 251 01 24 DENIZ YILDIZI DENIZCILIK A.S. Ekmek Fabrika. Sk. No:2/17 Nisantasi/IST. Tel: (212)
249 93 29 DENKON TRANSPORT TRADING CO. LTD. Nuzhet Efendi Sk. No: 51/4 Anyl Apt. D: 4 Kadikoy /ISTANBUL Tel: (216) 3305875 Fax: 3364497 DEVAL
DENIZCILIK TIC. A.S. Marmara Han No:73 Karaköy/IST. Tel: (212) 245 39 22 DEVO DEN SAN. LTD. STI. M.Mebusan Cd. Dursun Han Salipazari/IST. Tel: (212)
243 75 60 DITAS DENIZ ISLETME. A.S. Büyükdere Cd. Noramin Ismerk. Maslak/IST. Tel: (212) 276 52 72 DOST DENIZCILIK Cemil Topuzlu cad.Tavukcuoglu
apt.33/4 Ciftehavuzlar/ISTANBUL. Tel: (216) 302 83 29 Fax:304 94 16 DUMAN DENIZCILIK TIC. A.S. Denizciler Sk. Karaköy/IST. Tel: (212) 251 04 40DUTILH
MAURICE HENDRIK KOLL. STI. Mete Cd. No:18/7 Taksim/IST. Tel: (212) 252 18 54 DÜNYA DENIZCILIK TIC. A.S. Dümen Sk. No:5/3 Gümüssuyu/IST. Tel: (212)
243 45 24 DÜZGIT DENIZ ISLETME. LTD. STI. Odun Meydani No:14 Tophane/IST. Tel: (212) 249 37 86 DÜZGIT VAPUR ISLETME. A.S. Mustafapasa Sk.
No:59/61 Karaköy/IST. Tel: (212) 252 53 92 ECU-LINE ULUSLARARASI TASIMACILIK Merkez Mah. Aligilip Sk. No:4/111 Esenkal Ishani k.1 G.O.Pasa/ISTANBUL
Tel:(216) 6158465 Fax: 4174357 E & C INTERNATIONAL SHIPPING AND FORWARDING CO. LTD. Merkez Mah. Ali Galip Sok. No:4 Esenkal Ishani G.O.P./IST.
Tel:(212) 627 6658 Fax: 627 0902 EKO DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Setüstü Inebolu Sk. No:31/9 Kabatas/IST. Tel: (212) 293 10 84 EKSAY DENIZCILIK SAN. TIC.
A.S. Kasap Sk. No:18 Esen Apt. Esentepe/IST. Tel: (212) 273 03 69 ENMAR VAPUR ACENTELIGI DENIZCILIK VE TIC. A.S. Batarya Sk. Enmar Is Merkezi No: 9
Cihangir /ISTANBUL Tel: (212) 2928580 Fax: 2926562 GALAKSI TIC. LTD. STI. Bagdat Cd. No:190/4 Selamiçesme/IST. Tel: (216) 411 47 28 GENCO
ULUSLARARASI PAZARLAMA DIS TIC. LTD. STI. Bagdat Cd. No:8/10 Kizilirmak/IST. Tel: (216) 338 14 81 GENEL DENIZCILIK A.S. M.Mebusan Cd. No:91
Salipazari/IST. Tel: (212) 249 69 13 ILSAN DENIZ TASIMA. SAN. TIC. A.S. Davutpasa Cd. No:127/129 Topkapi/IST. Tel: (212) 567 35 07INCIOGLU DENIZCILIK
A.S. Setüstü No:75/2 Kabatas/IST. Tel: (212) 251 43 68 INTERMARIN DENIZCI. A.S. Besiktas/IST. Tel: (212) 261 12 28IPEK SU DENIZCILIK SAN.TIC.
LTD.STI. Altunizade Mah. Okul Sok. B-Blok D:3 Altunizade Üsküdar/IST. Tel: (216) 428 7187 Fax: 428 4369 IREM DENIZCILIK TASIMACILIK Namik Kemal Cad.
78/12 Idealtepe/IST. Tel: (216) 367 5670 Fax: 367 5670 ISIKLAR DENIZCILIK TIC. A.S.Ambarlidere Mevkii Ortaköy/IST. Tel: (212) 263 62 21 ISTANBUL
MARITIME LTD. STI. Setüstü No:35 Kabatas/IST. Tel: (212) 243 67 21ISTANBUL SHIPPING TRANSPORT AND TRADE CO. Nispetiye Cad. Baslik Sok. No:20/1
11451 Levent/IST. Tel: (212) 280 3868 Fax: 280 3853 IYI DENIZCILIK A.S. Tersaneler Cd. No:21 Tuzla/IST. Tel: (216) 395 40 74 HAMSI DENIZCILIK VE TICARET
LTD. Teyyareci Sami Sok. 8/8 Kadikoy/IST. Tel: (216) 449 1244 Fax: 449 1245 K.A. DENIZCILIK NAKLIYAT LTD. STI. Kusdili Cd. No:181 Kadiköy/IST. Tel: (216)
342 16 90KADIOGLU DENIZCILIK SAN. TIC. A.S. Irfan Bastug Cd. Yuva Apt. No:74 Esentepe/IST. Tel: (212) 275 15 19 KAFKAMETLER DENIZ TIC. LTD.
STI. Cumhuriyet Mh. Simsek Sk. No:3 Kartal/IST. Tel: (216) 349 44 51 KANYON SHIPPING & FORWARDING LTD. Kusdili Cad. Arikan Is Merkezi No:87/4
Kadiköy/IST. Tel: (216) 414 4489 Fax: 414 1163 KALKAVAN DENIZCILIK TIC. A.S. Rihtim Cd. No:131 Karaköy/IST. Tel: (212) 244 75 16KAPTAN DENIZCILIK
A.S. Ahmet Mithat Efendi Cd. No:13 IST. Tel: (212) 337 18 47 KAPTAN AMCA DENIZCILIK LTD.STI. Yali Kosku Cad. Muhurdarzade Han. Kat:4 No:436 Sirkeci
IST. Tel: (212) 511 0874 Fax: 511 4658 KARAS SHIPPING and TRADING LTD. Gen.Sahap Gurler Cad. Muh.Sari Ali sok. 3/10 81320 Kadikoy IST. Tel: (212) 414
4308 Fax: 337 8005 KARAVELIOGLU SIRKETLER GRUBU Arap Kayyum Sk. No:25 Karaköy/IST. Tel: (212) 245 49 27KOÇTUG DENIZCILIK TIC. A.S. Bankalar
Cd. No:19 Karaköy/IST. Tel: (212) 251 52 56 KONTUAR MARITIM VAPUR ACENTA. LTD. STI. Yuva Sk. Nuhoglu Ishani Karaköy/IST. Tel: (212) 251 68 04 KORAY
DENIZCILIK TIC. A.S. Karakol Sk. No:42 Moda/IST. Tel: (216) 338 77 46 KOTAY DENIZCILIK NAKLIYAT A.S. Istanbul Cd. No:102/1 Y.Mahalle/IST. Tel: (212) 583
38 76 KOYSAN DENIZ SANZUMANLARI Imes San. Sit. A-Blok 108/63 Dudullu/IST. Tel: (216) 364 3192 Fax: 364 0630 KUTMAN DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Yildiz
Yolu No:42/4 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 91 64 KUTUP DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Mesrutiyet Cd. No:279 Sishane/IST. Tel: (212) 251 75 54 KUTUP YILDIZI
DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Barbaros Bulvari No:36/1 Balmumcu/IST. Tel: (212) 275 35 33 LAM KIRALAMA DENIZCILIK A.S. Yüksek Kaldirim Cd. No:73/7
Karaköy/IST. Tel: (212) 249 89 45 LINEKS Eski Ankara Yolu Mustafa Karu?agi San. Sit. No. 2/B Kurtkoy/IST. Tel: (216) 378 57 62 (pbx) Fax: (216) 378 62
23 MARDIN DENIZCILIK TURIZM A.S. Kasap Sk. No:18-B-38 Esentepe/IST. Tel: (212) 275 85 82 MARGEM GEMI KIRALAM A.S. Pinarli Sk. No:12 Ümraniye/IST.
Tel: (216) 364 82 33 MARINER DENIZCILIK SAN. TIC. A.S. Defterdar Yokusu No:20 Tophane/IST. Tel: (212) 249 76 86 MARMARA TRANSPORT A.S. Muallim
Naci Cd. No:100 Ortaköy/IST. Tel: (212) 258 30 62 MARTI DENIZ ISLETME. A.S.Levent Cd. No:35 1.Levent/IST. Tel: (212) 264 41 42 MEGA DENIZCILIK TIC.
A.S. Çelebi Hamam Sk. Findikli/IST. Tel: (212) 251 39 07 MENTES DENIZCILIK SAN. TIC. LTD. STI. Karabas Deresi No:35 IST. Tel: (212) 251 19 20 MERCAN
DENIZCILIK SAN. ITHALAT IHRACAT LTD. STI.Rihtim Cd. No:45 Karaköy/IST. Tel: (212) 251 08 10 MERKEZ DENIZ ACENTA. TIC. A.S. H.Izzet Pasa Yokusu
No:9/2 Setüstü/IST. Tel: (212) 249 59 72 MERIDYEN Mahmutbey Cad. Onur Sok. No:1/1 Sirinevler/IST. Tel: (212) 654 20 70 (pbx) Fax: 639 45 71 METAR
DENIZCILIK AMBALAJ SAN. TIC. LTD. STI. Safak Sk. No:19/5 Nisantasi/IST. Tel: (212) 241 21 45 METE KARDESLER DENIZ TASIMACILIGI VE TIC.
A.S. Ankara Cd. No: 74 Kartal/IST. Tel: (216) 389 37 40 (4 Hat) Fax: (216) 353 42 38 MIM-TUR DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Mumhane Cd. No:3 Karaköy/IST. Tel:
(212) 251 25 60 MISA VAPUR ACENTA. TIC. LTD. STI. Selvi Kökü Sk. No:1/3 Selimiye/IST. Tel: (216) 343 31 46 MISTRAL DENIZCILIK A.S.Bogazkesen Cd.
No:123 Tophane/IST. Tel: (212) 251 82 20 MISTRAL DENIZCILIK TIC. A.S. Bogazkesen Cd. No:123/5 Tophane/IST. Tel: (212) 251 26 91 NET LINE CARGO
SERVICES 19 Mayis Mh. Yasar Dogu Sk. No: 3 K: 2 Sisli/IST. Tel: (212) 248 28 10 Fax: 241 71 45 ONEM ULUSLARARASI NAKLIYAT VE DIS TICARET
LTD.STI. Cihannuma Mah. Husnu Savman Sk. No: 26/4 K:1 Be?ikta? /ISTANBUL Tel: (212) 2369544 Fax: 2614049 ORSAY DENIZCILIK LTD. STI. Vatan Cd.
Ortadogu Ismerk. No:2 Çaglayan/IST. Tel: (212) 225 11 02 ÖZTRANS DENIZCILIK TIC. A.S. S.Pasa Köprüsü Sk. No:12 K:3-4 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 53
72 OZTRANS ULUSLARARASI TASIMACILIK A.S. Alemdag Cad. No: 50 B.Blk. Camlica - Üsküdar /ISTANBUL Tel: (216) 4612500 Fax: 4612636 OZTURK
NAKLIYAT & KONTEYNER LTD.STI. Selimiye Iskele Cad. Cesmel Kebir Sok. No:19 Uskudar /ISTANBUL Tel: (216) 310 4753-54 Fax: 342 7866 POLIMAR
DENIZCILIK Rihtim cad.Fransiz gecidi C blok No:23 K:2 Karaköy/ISTANBUL. Tel: (212) 252 02 38 Fax: 251 65 79 POYRAZ DENIZCILIK A.S. Cumhuriyet Cd.
No:295/3 Harbiye/IST. Tel: (212) 247 38 19RED LINE MARTIME DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Spor Cd. No:92/4 Besiktas/IST. Tel: (212) 259 86 07 ROTA
DENIZCILIK A.S. Valikonagi Cd. No:11/2 Nisantasi/IST. Tel: (212) 230 64 40 SAHLAN TRANSMARIN GEMICILIK ENDÜSTRI A.S. Pasadiye Cd. Günes Han
Eminönü/IST. Tel: (212) 511 49 22 SARK EKSPRES TASIMA. GRUBU Akarsu Cd. No:38 Cihangir/IST. Tel: (212) 243 14 77 SEFEROGLU DENIZCILIK TIC. SAN.
KOLL. STI. Barbaros Bulvari No:51/10 Besiktas/IST. Tel: (212) 261 26 24 SEKERCILER DENIZCILIK LTD. STI. Yavuz Cd. No:18 Tuzla/IST. Tel: (216) 395 27
69 SOHTORIK DENIZCILIK SAN. TIC. A.S. Cumhuriyet Cd. No:43/5 Taksim/IST. Tel: (212) 250 43 49 SOM DENIZ TASIMACILIGI VE TICARET A.S Necati bey
cad.Ihsanzini ishani No:139/5 Karaköy/IST. Tel: (212) 674 38 80 Fax:674 38 83 SÖNMEZ DENIZCILIK A.S. Cemil Topuzlu Cd. No:100/7 Göztepe/IST. Tel: (212) 372
18 30 STAR DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Topkapi Cd. No:8079 Üsküdar/IST. Tel: (216) 342 97 04TAYTRANS AIR & OCEAN FREIGHT Yildirim Beyazit Cad. Agri
Dagi Sk. No. 5 Yenibosna /IST. Tel: (212) 415 43 38 Fax: 415 43 37 04 TUNÇ DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Necatibey Cd. No:46/2 Karaköy/IST. Tel: (212) 244 01 17
16
Εταιρίες Κων/πολη
Ναυτιλιακοί πράκτορες
Τουριστικοί πράκτορες
TURKON CONTAINER TRANSPORTATION & SHIPPING INC. Gümrük Sok. Kasif Han No.20 Karaköy/IST. Tel: (212) 292 05 96 (Pbx) Fax: 252 54 52 TÜRKIYE
GEMI SAN. A.S. M.Mebusan Cd. Salipazari/IST. Tel: (212) 277 52 86 TÜRMAR SORYEV MÜSAVIR. DENIZ. TIC. A.S. Molla Bayiri Sk. No:4/2 Findikli/IST. Tel:
(212) 252 67 89TRANSAKBAS SHIPPING Kosuyolu Mahmut Yesari Sok. No:10 Kadikoy/IST. Tel: (216) 325 1323 Fax: 325 1533 UFUK DENIZCILIK SAN. TIC.
A.S.Simal Sk. No:8 Beyoglu/IST. Tel: (212) 252 43 53 UNIMAR DENIZCILIK A.S. Cumhuriyet Cd. No:43 Taksim/IST. Tel: (212) 237 24 00UZUNOGLU DENIZCILIK
TIC. A.S. Rihtim Cd. No:201 Karaköy/IST. Tel: (212) 244 39 38 ÜÇEL DENIZCILIK TIC. A.S. Yuva Sk. Nuhoglu Ishani Karaköy/IST. Tel: (216) 348 65 46 VENUS
DENIZCILIK IC VE DIS TIC. LTD. STI. Erguvan Sok. 5/2 Kalamis/IST. Tel: (216)345 33 60 Fax:349 58 82 YAKIN DOGU DENIZCI. ACENTA. A.S. Pob 1442
Karaköy/IST. Tel: (212) 251 48 77 YAKINDOGU DENIZ ACENTA. A.S. Veli Alemdar Han No:716 Karaköy/IST. Tel: (212) 251 48 77 YILAY DENIZCILIK LTD.
STI. Rihtim Cd. No:30/2 Kadiköy/IST. Tel: (216) 337 69 43 YIL-MAR DENIZ TASIMACILIGI SAN.TIC. A.S.. Eminalipasa cad.Veda sitesi B blok.21/29
Suadiye/Kadiköy/ISTANBUL. Tel: (216) 410 82 33 Fax:410 82 32 YOL DENIZCILIK TIC. LTD. STI. Karaali Kaptan Sk. Buldanli Han No:21 Karaköy/IST. Tel: (212)
259 76 27 YSN DENIZCILIK TIC. LTD. STI. E.Yildiz Yolu No:20/2 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 84 87 YUSUF KALKAVANOGULLARI A.S. Odakule Ismerk.
Beyoglu/IST. Tel: (212) 243 70 60 ZIHNI GEMI ISLETME. TIC. A.S. Rihtim Cd. Zihni Han No:23/30 K:3 Tophane/IST. Tel: (212) 243 53 25
5A TURIZM A.S. Barbaros Bulvari No: 10/7 Balmumcu / ISTANBUL Tel : (212) 27516 45 Fax : 272 21 32
7 TUR TURIZM LTD. STI. Inonu Caddesi No: 37/2 Gumussuyu Taksim / ISTANBUL Tel : (212)252 59 21 Fax : 252 59 24
ABATUR SEYAHAT ACENTASI Divan Yolu Caddesi No: 13 Kardesler Ishani Kat: 3 Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 517 00 05/06 -516 05 36 Fax : 516 34 73
ACM-AIR CHARTER MARKET SEYAHAT ACENTASI Millet Caddesi Sule Apt. No: 35/2 Findikzade / ISTANBUL Tel :(212) 589 89 48 Fax : 58809 81
ACRAPOL TRAVEL AND ORGANISATION Bahariye Caddesi No: 68/1 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 414 30 00 Fax : 414 30 04
ACTIVE TURIZM VE DIS TICARET A.S. Bagdat Caddesi No: 106/2 Kiziltoprak / ISTANBUL Tel : (216) 349 55 90 Fax : 349 55 94
ACUN TURIZM A.S. Ordu Caddesi Borekci Ali Sokak No: 8 Kat: 2 Daire: 5 Beyazit / ISTANBUL Tel : (212) 638 28 00 Fax : 518 53 63
ADVENTURE TOURS Seftali Sokak No: 12/C Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 526 61 94- 513 50 78 Fax : 526 61 95
AIRTOUR TURIZM Gul Sokak No: 5 1.Levent / ISTANBUL Tel : (212) 279 62 00 Fax : 278 49 39
AKGUN TRAVEL Mimar Kemalettin Mah. Soganaga Cami Sokak No: 1/3 Beyazit / ISTANBULTel : (212) 518 48 66 Fax :(212) 518 48 67
ALABANDA TURIZM VE GEZI ACENTASI Capitol Shopping Mall Fl.1 100/E 81130 Altunizade / ISTANBUL Tel :(216) 391 51 30 Fax : 333 64 80
ALERION TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Istasyon Caddesi No: 16 ISTANBUL Tel : (212) 663 99 64 Fax: 663 30 97
ALLEGRO TURIZM SAN. VE TIC. A.S. Sumbul Sokak No: 7/1 Levent / ISTANBUL Tel : (212) 281 01 14 Fax : 278 74 44 - 281 74 34
ALLIANCE TOUR Sogutlucesme Caddesi Ugur Apt. No: 73/1 Altiyol Kadikoy / ISTANBUL Tel: (216) 347 75 04 Fax : 348 33 69
ALMOND TOURS Abide-I Hurriyet Caddesi No: 195/4 Sisli / ISTANBUL Tel : (212)232 25 23 Fax : 232 93 59
ALP TURIZM TICARET A.S. Bahariye Caddesi Ak Ishani No: 42/301 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216)338 24 38 Fax : 337 03 37
ALTA TURIZM A.S. Efe Sokak No: 20/4 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 247 27 21 Fax: 247 25 40
ALTERNATIF TURIZM Bagdat Caddesi Samnu No: 36/8 Kiziltoprak / ISTANBUL Tel : (216)349 84 19 Fax : 348 10 53
ANADOL TURIZM KOLL. STI. Cumhuriyet Caddesi No: 211/7 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 23380 84 Fax : 248 97 73 - 230 45 57
ANDERSEN TURIZM Istiklal Caddesi Misir Apt. No: 311/9 Beyoglu / ISTANBUL Tel: (212) 293 17 58 Fax : 293 19 19
APAMEIA TRAVEL AND TOURISM Fetih Caddesi No: 48/9 Bahcelievler / ISTANBUL Tel : (212) 551 47 90- 551 70 00 Fax : 551 50 46
APOLLON STUDIEN REISE Rumeli Caddesi Merit Ishani Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 241 7761 Fax : 233 72 32
ARAR TOURS Cumhuriyet Caddesi No:279/6 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 230 09 90 Fax : 230 91 71
ARICAN TURIZM ORG. TIC. LTD. STI. Bagdat Caddesi Vedat Han No: 53/58 Kiziltoprak / ISTANBUL Tel : (216)345 39 19 Fax : 345 39 19
ARMES TURIZM LTD. STI. Perpa Ticaret Merkezi Kat: 5 No: 510 Okmeydani / ISTANBUL Tel : (212)221 15 94 Fax : 220 45 70
ARSAN TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Perpa Ticaret Merk. 1384 Kat: 9 Okmeydani / ISTANBUL Tel : (212)222 31 62 Fax: 221 58 24
ARTTOURS ARGUN TURIZM A.S. Valikonagi Caddesi Polat Apt. No: 77/3 Nisantasi / ISTANBUL Tel: (212) 231 04 87 Fax 240 49 45
AST TURIZM SEYAHAT ACENTASI LTD. STI. Aydede Caddesi No: 24/2 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 254 58 30 - 25416 16 - 237 94 63 Fax : 237 28 72
ATATUR TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Mustafa Kemal Pasa Bul. No: 54 Deniz Saray Apt. K: 2 D: 5 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 518 73 44
ATLANTIK TURIZM VE SEYAHAT LTD. STI. Halaskargazi Caddesi No: 241/3 Kat: 5 Osmanbey / ISTANBUL Tel : (212)247 22 20 - 2 33 90 23 Fax : 247 14 97
ATT - ASIL TURIZM TIC. A.S. Recep Pasa Cad. Nimet Abla Ishani No:18 K:3 Taksim / ISTANBUL Tel :(212) 256 84 04 Fax : 256 84 08
ATTALIA SEYAHAT ACENTASI Teyyareci Cemal Sokak No: 32/4 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 22459 70 - 224 07 18 - 19 Fax : 231 55 83
AVALANCHE TURIZM VE SEYAHAT A.S. Altiyol Ak-El Han Kat: 1 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 349 05 95 Fax : 349 05 94
AYASOFYA TURIZM Bagdat Cad.No:377/12 Saskinbakkal/ ISTANBUL Tel : (216) 411 39 22 Fax : 363 51 64
BALTAC TURIZM VE SEYAHAT LTD. STI. Abide-I Hurriyet Caddesi No: 224/1 Sisli / ISTANBUL Tel : (212)233 00 75 Fax : 241 23 21
BAYTUR TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Selimiye Ambari Sokak No: 2 Selimiye Uskudar / ISTANBUL Tel :(216) 310 68 00 Fax : 334 77 30 - 333 20 24
BERCANTOUR TURIZM HAVACILIK VE TICARET LTD.STI.
Cumhuriyet Caddesi No: 161/1 Kat: 1 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 23002 24 Fax : 230 81 92
BESAN TURIZM Halaskargazi Caddesi No: 54 Daire: 5 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212)232 06 51 Fax : 232 46 52
BOGAZICI TURIZM Muvakkithane Cad. No:10/109 Kadikoy Is Merkezi Kadikoy / ISTANBUL Tel: (216) 336 31 70 Fax : 336 67 16
BORINA YATCILIK VE SEYAHAT ACENTASI: Istiklal Caddesi Mim Han No: 79/8 Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 24441 00 - 244 41 97 Fax : 244 40 10
BORTUR TURIZM TANITIM VE TICARET LTD. STI. Moda Caddesi No: 28 Kat: 5 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 3456469 - 338 10 31 Fax : 347 70 98
BOSFOR TURIZM ISL. A.S. Mete Caddesi No: 14/1 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 251 70 00 Fax : 242 25 25
BOZKURT TURIZM SEYAHAT ACENTASI Akagalar Caddesi No: 87 Kurtulus / ISTANBUL Tel : (212) 250 48 01 -237 30 02 - 237 30 03 Fax : 250 47 85
BOZ-TAS TURIZM TIC. SAN. LTD. STI. Ordu Caddesi Selimpasa Sokak Altier Ishani No: 296 Kat: 1 Laleli / ISTANBULTel : (212) 520 97 84
Fax : 520 54 72
BREZO TOURS Cumhuriyet Caddesi No: 263 Daire: 8 Harbiye / ISTANBUL Tel :(212) 230 75 85 - 233 58 66 Fax : 231 41 29
BRIFING TURIZM VE TICARET A.S. Buyukdere Caddesi Yonca Apt. No: 151/19 B Blok Zincirlikuyu / ISTANBULTel : (212) 266 90 36 - 266 82 80 Fax : 274 01 02
C.S. KONGRE SEMINER VE HALKLA ILISKILER TIC.A.S. Cumhuriyet Cad. No:279 Adli Han Kat:4 B Harbiye / ISTANBUL Tel : (212)232 70 15 - 232 69 34
CANDAS TURIZM SEYAHAT M. Kemal Pasa Caddesi Ana Han No: 31/11 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212)530 66 44 - 45 - 46 Fax : 530 66 47 - 530 70 28
CANTUR TURIZM Zafer Sokak No: 29 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 248 51 27- 246 74 04 - 241 07 57 Fax : 234 22 44
CASPER TOURS Kusdili Caddesi Taner Is Merkezi No: 20/8 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216)347 96 31 - 347 15 45 Fax :347 78 43
CATONI TRAVEL SERVICES Tesvikiye Cad.Lotus Apt.No:71/4 Tesvikiye / ISTANBUL Tel : (212)258 34 30 Fax : 258 71 13
CICEK TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Ordu Caddesi No: 282 Kat: 3 Laleli / ISTANBUL Tel : (212) 513 36 45- 46 Fax : 512 98 10
COMET TURIZM DIS TIC. LTD. STI. Siraselviler caddesi no: 113/1 daire: 8 Taksim / ISTANBUL Tel: (212) 243 42 33 - 293 95 62 Fax : 245 65 31
CONTINENTAL TOURS Bagdat Caddesi No: 92/2 Gul Apt. Kiziltoprak Kadikoy / ISTANBULTel : (216) 348 73 30 Fax : 418 12 40
COVO SEYAHAT VE TURIZM A.S. Mete Caddesi No: 34/1 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 251 77 74Fax : 244 33 70
CREDO TOURS TRAVEL AND YACHTING Taksim Caddesi Yonca Apt. No: 69/6 Taksim / ISTANBUL Tel : (212)254 81 75 - 237 96 70 Fax : 237 96 70
DANYTUR TURIZM SEYAHAT A.S. Valikonagi Cad. Orhan Ersek Sok. Kayaalp Apt. No: 2/3 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 234 27 85 - 2343538 Fax : 23217 23
DARNI TRAVEL AGENCY
Acibadem Dortyol Sadikoglu Is Merkezi Kat: 1 Kadikoy / ISTANBUL Tel: (216) 349 95 30 Fax : 346 33 58
DARNI TRAVEL AGENCY Istanbul Caddesi Cavusoglu Is Merkezi Kat: 2 Daire: 23 Bakirkoy / ISTANBULTel : (212) 570 79 15 Fax : 570 79 14
DEGER INCENTIVES AND MEETINGS Cumhuriyet Caddesi No: 349/7 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 23241 00 Fax : 232 01 03
DE-HA TURIZM0 TIC. LTD. STI. Safak Sokak No: 19/6 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 240 2309- 246 29 43 Fax : 231 90 13
DENDEN TURIZM SAN. VE TIC. A.S. Hasanpasa Uzuncayir Cad. Sarilar Is Merkezi No: 24/10 Kadikoy / ISTANBULTel : (216) 325 38 85 Fax :326 93 60
DETUR TURIZM SEYAHAT ACENTASI Yildiz Posta Caddesi No: 52/1 Esentepe / ISTANBUL Tel : (212)275 26 22 Fax : 275 26 79
DIDIM TURIZM TIC. LTD. STI. Altiyol Kirtasiyeci Sokak Onur Han Kat: 3 No: 35 Kadikoy / ISTANBULTel : (216) 418 02 10 Fax : 337 44 60
DILAN TUR LTD. Emlak Kredi Bloklari A-2 Blok Daire: 22 Levent / ISTANBUL Tel: (212) 280 14 75 Fax : 280 14 77
17
Εταιρίες Κων/πολη
Τουριστικοί πράκτορες
γραφεία ταξιδίων,bookers
DMT - DESTINATION MANAGEMENT TURKEY Hatboyu Caddesi Ok Ishani No: 7/30 Yesilkoy / ISTANBUL Tel :(212) 663 30 99 Fax : 663 30 98
DYNAMIC-ZANTUR Tesvikiye Caddesi No: 172/2 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 231 9052 - 225 10 39 Fax : 223 50 62
DYNASTY INTERNATIONAL TOUR OPERATOR Taksim Caddesi No: 41/11 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 253 6290 - 253 96 12 Fax : 253 95 84 - 256 53 34
EFESTUR TURIZM ISL. A.S. Yildiz Posta Caddesi No: 38/2 Gayrettepe / ISTANBUL Tel : (212)274 55 10 Fax : 267 04 84
EKFUN TRAVEL Inkilap Caddesi No: 26 Ekfun Is Merkezi Aksaray / ISTANBUL Tel: (212) 632 74 45 Fax : 632 74 49 - 633 06 13
EKSTRA TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI A.S. Barbaros Bul. Husnu Savman Sokak No: 40/6 Besiktas / ISTANBULTel : (212) 227 89 70 Fax : 258 23 23
ELIPS HICAZ TURIZM Akdeniz Caddesi No: 6/3 Fatih / ISTANBUL Tel : (212) 534 49 55 Fax: 534 71 47
ELİTUR TURİZM ORGANİZASYON VE TİC. A.S.
EMNIYET SEYAHAT ACENTALIGI TIC. A.S. Bahcekapi Findikci Remzi Sokak Atabek Han No: 6/1 Eminonu / ISTANBULTel : (212) 512 41 60 Fax : 511 21 47
ENDER TURIZM TICARET VE LTD. STI. Teceddut Sokak Kucuk Ishani No: 23 Kat: 4 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212)586 07 86 - 633 00 10 Fax :529 43 61
ERDEM TOURS LTD. Mete Caddesi No: 28/1 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 245 28 21- 245 49 36 - 252 86 24 Fax : 243 69 81
ERGUVAN TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Tayyareci Cemal Sokak No: 32 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 22459 70 - 225 73 50 - 225 73 52 Fax : 224 59 74
ERISENTUR TURIZM ISLETMELERI A.S. Rihtim Cad. Uzunhafiz Sokak Uzunal Apt. No: 2 D: 8 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 414 52 77 Fax : 345 38 62
ESCADO TURIZM Istanbul Caddesi Ustoglu Apt. Asma Kat A Bakirkoy / ISTANBUL Tel : (212)543 82 19 Fax : 543 84 55
ETUR TURIZM PAZ. SEYAHAT LTD. STI. Rumeli Caddesi Huzur Apt. No: 26/28 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 29618 69 Fax : 241 11 22
EURASIA TOURISM LTD. Halaskargazi Caddesi No: 48/6 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212)246 23 00 - 234 30 90 Fax : 248 07 98
EURO-TOUR Bakirkoy / ISTANBUL Tel : (212) 570 81 63 - 570 81 64 Fax : 570 77 50
EZOP TRAVEL Inonu Caddesi, Ebe Hanim Sokak Nr: 8/3 Gümüssuyu / ISTANBUL Tel : (212) 292 8170 - 570 81 64 Fax : 292 8172
FATIH TURIZM YATIRIM ISLETMECILIK VE TIC A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 193/1 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 230 08 92Fax : 232 47 77
FEDERAL TURIZM SEYAHAT ACENTASI Bagdat Caddesi No: 90/2 Kiziltoprak Kadikoy / ISTANBUL Tel :(216) 349 64 31 Fax : 418 34 30
FENTUR SERVIS VE TURIZM A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 71 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 23113 20 Fax : 231 13 19
FEST TURIZM Barbaros Bulvari No: 85/A Daire: 13 Besiktas / ISTANBUL Tel :(212) 258 25 73 - 258 25 89 Fax : 258 87 32
FIRAT TURIZM OZTUR SAN. TIC. A.S. Halaskargazi Caddesi No: 41/43 Gunes Apt. Kat: 2 Harbiye / ISTANBULTel : (212) 232 85 30 - 296 21 17
Fax : 232 85 31FIRATLI TURIZM VE TIC. A.S.
Buyukdere Caddesi Tankaya Apt. No: 18 Kat: 4 Daire: 10 Sisli / ISTANBULTel : (212) 247 87 85 - 246 76 45 Fax : 231 82 91
FLY EXPRESS CHARTER MARKETING TURIZM TIC.LTD. STI. Aksaray Caddesi Omur Ishani No: 2/4 Daire: 103 Aksaray / ISTANBUL Tel: (212) 638 22 62 Fax :
638 22 65
GAZELLA TOURS Elrumi Caddesi Rumeli Apt. No: 100 Kat: 1,Osmanbey / ISTANBULTel : (212) 233 15 98 - 247 81 35 Fax :234 34 71
GENCTUR TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI LTD. Prof. K. Ismail Gurkan Caddesi No: 14 Kat: 4 Sultanahmet / ISTANBULTel : (212) 520 52 74 - 520 52 75
GEZIEVI TURIZM Istiklal Cad. No:95/2 80030 Beyoglu/ISTANBUL Tel: 90-212-2455086 Fax: 2453498
GOGIT TOURISM Yolcuzade Iskender Caddesi No: 66-68 Kat: 2, Sishane / ISTANBULTel : (212) 253 11 13 - 235 50 34 Fax :253 2158
GOLDEN HORN TURIZM Sahilyolu Galeria Kat: 3 No: 336/1Atakoy / ISTANBUL Tel : (212)559 30 91 - 559 86 01 Fax : 560 19 25
GREEN AND BLUE Inonu Caddesi No: 29/3Gumussuyu / ISTANBUL Tel : (212) 243 5610 - 243 69 39 Fax : 249 40 21
GREEN TOUR TURIZM VE REKLAMCILIK HIZM. A.S. Bayar Caddesi Eliacik Ishani No: 74/3 Kozyatagi / ISTANBUL Tel: (216) 416 06 54 - 56 Fax : 416 06 55
GURTOUR TURIZM VE SEYAHAT LTD. Halaskargazi Caddesi Ortak Apt. No: 70/4Harbiye / ISTANBUL Tel: (212) 232 17 47 - 296 34 40 Fax : 233 21 76
H.W. FEUSTEL NAKLIYAT VE SEYAHAT A.S. Meclisi Mebusan Caddesi No: 139/A Antik Han. Kat: 3 Findikli / ISTANBUL Tel : (212) 252 61 65 Fax :252 61 69
HALAY TURIZM SAN. TIC. VE NAK. A.S. Zeynep Kamil Sokak Sukran Apt. No: 62/5 Laleli / ISTANBUL Tel : (212)513 99 45 Fax : 527 93 86
HALLEY TUR TURIZM SAN. VE TIC. LTD. STI Ataturk Bulvari No: 126/1 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 511 88 16 -512 73 49 Fax : 520 98 87
HAREMEYN - CAGRI TURIZM SEYAHAT ACENTASI Fevzipasa Caddesi Eski Altay Sokak No: 11-13/2 Fatih / ISTANBULTel : (212) 635 38 45 Fax : 531 63 13
HILAL TURIZM TIC. LTD. STI. Topcu Caddesi, No:5/8 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 237 03 02 Fax : 237 27 52
HIPPO TOUR Talimhane Receppasa Sokak Alisen Apt. No: 19/4 Taksim / ISTANBULTel : (212) 256 92 30 Fax : 256 92 34
HURTUR - HURRIYET TURIZM VE TICARET A.S. Vali Konagi Caddesi No: 19/1Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212)225 06 25 Fax : 225 06 20
IDEE TRAVEL SERVICES Buyukdere Caddesi Kaya Aldogan Sokak No: 12/4 Zincirlikuyu / ISTANBUL Tel : (212) 211 16 96 Fax :275 18 67
IDOL SEYAHAT ACENTASI Ebehanim Sokak No: 8/3 Gumussuyu / ISTANBUL Tel : (212) 293 52 83 Fax : 244 50 90
IMPERIAL TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Divanyolu Caddesi No: 30, 34410 Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 51394 30-31 Fax : 512 32 91
INFINITY TURIZM SEYAHAT ACENTASI Abdi Ipekci Cad. No: 57 Reasurans Han Alti Carsi Dukkan 38 Tesvikiye / ISTANBUL Tel : (212) 230 36 10
INTERMAN TOURISM INC. Kore Sehitleri Caddesi No:20/6, 80300 Zincirlikuyu / ISTANBUL Tel :(212) 272 13 45 Fax : 272 37 12
INTEROMEGA Halaskargazi Caddesi No: 53/3, 80230 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212)241 60 07 - 246 49 56 Fax : 231 18 59
ISPA TURIZM Macar Kardesler Caddesi No: 82 Kat: 1 Fatih / ISTANBUL Tel : (212) 53157 54 Fax 531 96 07
JAZZ TOUR SEYAHAT ACENTASI Bagdat Caddesi No: 370/20 Suadiye / ISTANBUL Tel : (216) 411 12 90 Fax : 411 40 97
KAPADOS TUR Inonu Caddesi No: 31/2, 80090 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 251 00 66 Fax : 251 34 84
KARAVAN TOURS Halaskargazi Caddesi Gun Apt., No: 251, Kat: 3 Osmanbey / ISTANBUL Tel: (212) 247 50 44 Fax : 241 52 78
KARIZMA SEYAHAT VE TURIZM A.S. Cumhuriyet Cad. Nispet Sok. Kocaeli Apt. No: 2 Kat :3 D: 4 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 231 21 90
KARNAK TRAVEL Halaskargazi Caddesi No: 64/8 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 233 0470 - 225 79 41 Fax : 240 23 25
KAVAS RENT A CAR Ataturk Airport Int. Arrivals Terminal Yesilkoy / ISTANBUL Tel : (212)663 66 37 - 663 64 00 Fax : 663 66 38
KD TURIZM SEY. VE TIC. A.S. Nisbetiye Caddesi No: 48/11 Sirin Apt. Etiler / ISTANBUL Tel : (212)287 05 32 - 33 Fax : 287 05 31
KERKUK NISAN TURIZM TASIMACILIK LTD. STI. Aksemsettin Caddesi Zembilci Sokak No: 2 Fatih / ISTANBUL Tel : (212)532 67 84 - 532 55 81 Fax : 523 00 83
KIPTUR TURIZM TIC. LTD. STI. M. Kemalpasa Caddesi No: 27 Merkez Ishani Kat: 3 Aksaray / ISTANBULTel : (212) 589 16 13 Fax : 589 09 40
KIRKIT VOYAGE Ticarethane Sokak Incili Cavus Cikmazi No: 3/4 Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 511 05 47 Fax : 512 05 47
KOALA TURIZM VE ISLETMECILIK A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 229/3, 80230 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 23223 24 Fax : 232 72 57 - 234 11 28
KOKPIT TAURUS TUR TURIZM SAN. VE TIC. A.S. Tesvikiye Caddesi Tesvikiye Palas No: 107-6 Tesvikiye / ISTANBULTel : (212) 258 30 92 Fax : 261 50 28
KOMPASS TOUR LTD. Halaskargazi Caddesi No: 64/6 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212)225 72 63 Fax : 225 72 66
KONTUAR TURIZM A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 283Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 23115 46 Fax : 233 81 93
KOPTUR TURIZM A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 37 Kat: 2 Taksim / ISTANBUL Tel : (212)253 49 84 Fax : 250 93 23
KÜTÜR TURİZM cumhuriyet Caddesi No:243/3-4 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 234 34 20Fax : 240 82 90
KURAN TURIZM Laleli Caddesi No: 17-19/5 Laleli / ISTANBUL Tel : (212) 51874 38 - 39 - 516 84 39 - 40 Fax : 517 05 00
LADY TRAVEL Kusdili Caddesi No: 20, 3/7 Altiyol Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 41863 96 - 418 61 34 Fax : 414 08 75
LATIN TURIZM VE TICARET A.S. Barbaros Bulvari Ufuk Apt. No: 28/3 Balmumcu / ISTANBUL Tel : (212)288 93 16 - 274 16 74 Fax : 272 86 00
LIFE TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Halaskargazi Caddesi No: 206 Kat: 5Sisli / ISTANBUL Tel : (212)247 89 35 - 233 91 20 Fax : 234 49 44
LION TURIZM Bagdat Caddesi Kula Apt. B Blok No: 56, Kat: 1, Daire: 5 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 338 87 76
LOTUS TRAVEL Bagdat Caddesi No: 167/1 Feneryolu / ISTANBUL Tel : (216) 34930 06 Fax : 349 99 42
MASTER TOURS Inonu Caddesi No: 31/6 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 251 37 60 Fax : 249 12 12
MAURICE AND HENDRIK DUTILH (DUTILH TOURS)
Mete Caddesi Ayyildiz Apt. No: 18/7 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 252 18 53 Fax : 252 18 55
MAVI DERYALAR TURIZM LTD. STI. Fulya Caddesi No: 29 Mecidiyekoy / ISTANBUL Tel : (212) 212 13 67 Fax : 212 13 69
MEDITOUR TOURISM CO. LTD. Cumhuriyet Caddesi No: 277 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 231 42 84 Fax : 246 69 21
MEDLINE TURIZM A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 87 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 231 80 21 Fax : 230 65 23
ME-GA TURIZM SEYAHAT ISLETMECILIK LTD. STI. Yildiz Posta Caddesi Akin Sitesi No: 12/73 Gayrettepe / ISTANBUL Tel : (212) 272 88 46 Fax : 266 29 06
MEPTUR TOURISM INC. Buyukdere Cad No: 26/17 Mecidiyekoy / ISTANBUL Tel : (212) 275 02 50 Fax : 275 40 09
MESSE TURISTIK HIZMETLERI VE FUAR ORGANIZASYONU LTD. STI. Cumhuriyet Caddesi Istiklal Apt. No: 15/1 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 256 67 00
MINKA TURIZM SEYAHAT ACENTASI Yildizposta Caddesi Cigdem Apt. No: 11/24 Kat: 5 Esentepe / ISTANBUL Tel : (212) 274 50 74 Fax : 275 95 05
MIRA INCENTIVE HOUSE Cumhuriyet Caddesi No: 141 Umac Apt. 4/10 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 234 48 77 Fax : 241 46 59
18
Εταιρίες Κων/πολη
Τουριστικοί πράκτορες
γραφεία ταξιδίων,bookers
MISTRAL TURIZM - SITIMULASYON TUR Valikonagi Caddesi No: 161/10, 80220 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 241 61 89 Fax : 248 03 25
MODERN SEYAHAT ACENTASI Cumhuriyet Caddesi Uftade Sokak No: 42/2-A, Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 240 89 95 Fax : 247 15 26
MOHIKAN ULUSLARARASI HIZMETLER TURIZM VE DIS TICARET A.S. Sait Efendi Sokak Karagul Is Merkezi Kat: 4, D: 120, Aksaray / ISTANBUL Tel : (212)
516 09 00
MOR AND MORE TOURISM LTD. Cumhuriyet Caddesi No: 141-147/8, Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 230 97 43 Fax : 230 88 59
MOREN TURIZM VE ORG. LTD. STI. Halaskargazi Caddesi No: 1/8 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 231 03 49 Fax : 230 39 02
MORIS SEYAHAT VE TURIZM ACENTELIGI Cumhuriyet Caddesi No: 211 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 232 42 41 Fax: 230 45 57
NART TOUR Mustafa Kemal Pasa Cad.No:27 Merkez Ishani Kat:4 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 632 84 97 Fax : 586 36 21
NATIONAL TURIZM A.S. Rumeli Caddesi Ogan Apt. No: 16/6 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 225 91 47 Fax : 234 22 04
NATURE TURIZM TIC. SAN. LTD. STI. Sogutlucesme Caddesi Karadut Sokak No: 1/4 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 345 16 00 - 345 64 44
Fax :336 13 03
NOSTRO TOURS Balmumcu, Gazi Umur Pasa Sokak No:9/5 Besiktas / ISTANBUL Tel : (212) 288 66 55 Fax : 288 66 54
NUMBER-1 TRAVEL AGENCY Mustafa Kemal Pasa Cad. No: 37 Bulvar Carsisi Kat: 3 D: 53-54 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 588 29 36
OBA TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Huzur Sokak Balkan Ishani No: 19/B YALOVA Tel : (226) 814 13 42 Fax : 812 03 25
OGZALA TURIZM SEYAHAT ACENTASI Istiklal Caddesi Bekar Sokak No: 16/4 Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 293 91 95 - 252 30 39 Fax : 252 37 96
OKAN TOURISM AND TRAVEL INC. Ankara Asfalti Emek Sitesi Duragi No: 7 Okan Plaza Acibadem / ISTANBUL Tel : (216) 326 42 43 Fax : 339 61 77
ONUR TURIZM VE SEYAHAT LTD. STI. Cumhuriyet Caddesi No: 141/147 Kat: 2 Daire: 6 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 233 38 00 Fax : 231 93 76
ORANTUR - ORAN TURIZM TIC. VE VAPUR ACENTALIGI LTD. STI. Cumhuriyet Caddesi No: 271/4 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 233 89 81 - 246 31 62 ORION TUR TURIZM SIRKETI Halaskargazi Caddesi Marmara Apt. Kat: 3 No: 284 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 241 46 94 - 232 63 00 Fax : 241 28 08
OSCAR CAR RENTAL Mustafa Kemal Pasa Cad. No: 37 Bulvar Carsisi Kat: 3 D: 53-54 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 588 29 36 Fax : 586 22 15
OZTEK TURIZM ISL. MENTA TUR. SEY. ACE. A.S. Yildizposta Caddesi Ayyildiz Sitesi A Blok No: 30 Daire: 1 Gayrettepe / ISTANBUL Tel : (212) 275 15 77
PARAGON SEYAHAT TURIZM TICARET A.S. Tesvikiye Caddesi Tesvikiye Palas No: 107/2 Kat: 2 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 227 35 00 Fax : 227 35 04
PAROS TOURISTIC SERVICES Kurtulus Caddesi Paros Building No: 164/1 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 296 02 30 Fax : 225 88 50
PASIFIK TOURISM Divanyolu Caddesi No: 34 Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 519 16 84 - 513 66 81- 522 23 98 Fax : 522 93 27
PEKIN TOURS Halaskargazi Caddesi Bor Apt. No: 259/1 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 230 17 95 Fax : 230 31 85
PENINSULA TOURS Yildiz Posta Caddesi No: 34/14 Gayrettepe / ISTANBUL Tel : (212) 275 31 30 - 288 11 96 Fax : 275 39 38
PETOUR TRAVEL AGENCY Divan Yolu Caddesi Seftali Sokak No: 16, 34410 Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 514 09 12 - 513 78 04 Fax : 511 16 88
PHONIX TUR Abide-I Hurriyet Caddesi No: 239/2 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 231 23 20 Fax : 232 76 26
PICASSO TRAVEL S. Fikir Sokak No: 21/2 Esentepe / ISTANBUL Tel : (212) 275 41 95 - 96 Fax : 288 07 38
PLAZA TOURISM AND TRAVEL AGENCY INC. Cumhuriyet Caddesi Can Apt. No: 309/5 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 232 97 31 Fax : 241 36 14
POLITUR TURIZM VE YATIRIM ISLETMELERI A.S. Ordu Caddesi Laleli Is Merkezi No: 291-293 Kat: 3/58 Laleli / ISTANBUL Tel : (212) 518 70 28 Fax : 518
70 09
POLO TURIZM A.S. Abdullah Sokak No:4/1 Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 249 83 74 Fax : 249 37 31
POVVER TOUR Osmanaga Mah. Bayram Yeri Sok. Sultan Apt. No: 13/15 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 418 57 90 - 418 57 91
Fax : 346 42 67POSITIVE TOUR Sehit Muhtar Mah.Aydede Cad.No:12 Kat:2 Toker Apt. Taksim/ IST. Tel/Fax: (212) 256 89 77
PRIMUM TRAVEL - ANBA FOREIGN TRADE AND TOURISM LTD. CO.
Buyukdere Caddesi Yapi Kredi Plaza C Blok Kat: 12 4.Levent / ISTANBUL Tel : (212) 282 37 12 Fax : 282 37 19
PRINCE TOURS Halaskargazi Cad.Ada Apt.No:326/6 Osmanbey / ISTANBUL Tel : (212) 233 13 23 Fax : 224 13 05
QUALITE TOURS INC. Inonu Caddesi No: 37/6 Gumussuyu Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 249 40 90 - 249 96 19 Fax : 249 46 21
RETUR TURIZM Valikonagi Caddesi No: 73/3, 80220 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 225 00 12 - 225 07 40 Fax : 225 07 42
RINALDO LEVANTE TURIZM DENIZCILIK TICARET VE SANAYI A.S. Bankalar Caddesi No: 31/33 Kat: 2, Karakoy / ISTANBUL Tel : (212) 251 47 35 ROOF
TOURS - CATI TURIZM A.S. Orhan A. Apaydin Sokak No: 31/2 Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 252 75 75 Fax : 252 75 80
SAMMY TOURS Taksim Caddesi No: 55/2 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 235 59 50 Fax : 235 59 52
SATEN TURIZM SEYAHAT ACENTASI Topagaci Poyracik Sokak No:23/5 Tesvikiye,Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 234 32 35 Fax : 240 69 28
SEAMER TOURS Cumhuriyet Caddesi No: 129 Eren Apt. Kat: 1 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 241 11 37 Fax : 232 43 18
SECTION TURIZM SEYAHAT A.S Abdulhakhamit Cad. No:13/A Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 253 62 92 - 235 82 02 Fax : 235 87 91
SEDEFKAR SEYAHAT ACENTASI Inonu Caddesi No: 53/7 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 252 57 63 Fax : 249 36 83
SEL TURIZM SEYAHAT ACENTASI Cumhuriyet Caddesi Uftade Sokak No: 42/2-B Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 246 19 20 Fax : 225 62 56
SELIN TURIZM SAN. TIC. LTD. STI. Cingirakli Bostan Sokak Mermer Is Hani No: 37/25 Fatih / ISTANBUL Tel : (212) 523 80 75 Fax : 523 47 34
SEMPATUR TURIZM Abdulhakhamit Caddesi Elmas Apt. No: 15/14 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 250 35 23 - 250 43 62 Fax :253 64 39
SENA TOUR TRAVEL AGENCY Mimar Kemalettin Caddesi Gencten Han No: 24/40 Sirkeci / ISTANBUL Tel : (212) 513 34 04 Fax : 511 15 66
SENECA TOURS Cemil Topuzlu Caddesi No: 38/13 Ciftehavuzlar / ISTANBUL Tel : (216) 386 43 73 Fax : 386 18 80
SEVENTUR TURIZM Alemdar Caddesi No: 26 Sultanahmet / ISTANBUL Tel : (212) 512 41 84 Fax : 511 45 97
SIGMA TURIZM TURISTIK HIZMETLER A.S. Taksim Caddesi No: 97/5, Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 254 86 90 Fax : 254 06 76
SILK ROAD TOURISM AND TRAVEL AGENCY Refik Saydam Caddesi No: 171/1 Sishane Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 244 46 64 Fax : 244 06 26
SLOT TOUR DIS TIC.LTD. Ordu Cad.Bayram Han. No:300/1 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 526 52 00 Fax : 526 52 04
SOFT TOURISM SEYAHAT VE ISLETMECILIK A.S. Sehit Muhtar Caddesi Sumer Apt. No: 6 Daire: 8 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 255 49 64 SOYTUR
OYAK TURIZM VE TICARET A.S. Inonu Caddesi No: 22/1 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 393 49 56 Fax : 293 49 61
STAR TURIZM Cumhuriyet Caddesi No: 95/97 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 230 12 84 Fax : 240 16 83
STEP TURIZM Cumhuriyet Caddesi No: 287 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 248 20 40 Fax : 248 22 85
STERN TOURS Samanyolu Sokak Onur Apt. No: 116/1 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 231 29 43 Fax : 231 30 13
STOPOVER TOURISM Bagdat Cad.Ankara Apt. 272/13 81080 Caddebostan/ISTANBUL Tel : (216) 3680262 Fax : 3688629
SUNDAY HOLIDAY Abdulhakhamit Caddesi No: 82/2Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 255 55 35 Fax : 256 88 08
SURPRIZ TURIZM VE SEYAHAT A.S. Rihtim Caddesi Izzettin Sokak Polat Han Kat: 1 No: 15 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 336 98 22 Fax :349 70 01
TAN TUR Gazeteciler Sitesi Yazarlar Sok.No:17 Esentepe / ISTANBUL Tel : (212) 272 49 64 Fax : 274 90 66
T.G.I. TURISTIK ISLETMECILIK VE HAVACILIK A.S. Cumhuriyet Cad. Hava Palas Apt. No:155/1 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 232 52 05 Fax : 241 55 52
T.G.T. GURSOY TURIZM Ulku Sokak No: 18 Camlik Bakirkoy / ISTANBUL Tel : (212) 561 03 19 - 542 98 47 Fax : 572 10 37
T.I.T. (TOPKATOURS INTERNATIONAL TURIZM) Yildiz Posta Cad. Emekli Subaylar Sitesi No: 39/10 Gayrettepe / ISTANBUL Tel : (212) 272 77 72 TAMGÖR
TURİZMAli Nihat Tarlan cad. No:34 K:2/10 Bostancı / İstanbul Tel : 0216 3735680 – 3735681 – 4646618 Fax: 0216 3735688 email: [email protected]
TAN-CAN TURIZM VE SEYAHAT LTD. STI Mehmet Lutfu Sokak No: 12/2 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 523 58 28 Fax : 534 58 06
TEKSER TURIZM VE SEYAHAT A.S. Buyukdere Caddesi Beytem Han Kat: 5 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 230 02 61 Fax : 231 44 04
TEMPEST TURIZM SEYAHAT SAN. VE TIC. LTD. STI. Rumeli Caddesi No:69/6 Nisantasi / ISTANBUL Tel : (212) 248 85 21 Fax : 240 21 97
TEZ TOUR Inkilap Caddesi No: 17/3 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 632 95 31 Fax : 632 95 33
TIMEKS TOURISM Topcu Caddesi No: 15/3 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 256 33 33 Fax : 254 85 47
TIRKES TURIZM Ordu Caddesi No: 288 Kat: 1 Oda No: 108-109,Laleli / ISTANBUL Tel : (212) 511 16 42 Fax : 511 82 16
TITAN TOURISM Semsipasa Caddesi No: 29/3 Alkanhan Uskudar / ISTANBUL Tel : (216) 333 24 31 Fax : 310 90 74
TITCO - TOUR Ordu Caddesi Haznedar Sokak No: 1 Beyazit / ISTANBUL Tel : (212) 516 61 00 - Fax : 516 61 08
TOP TOURS (TOP TUR TURIZM TIC. SAN. A.S.) Buyukdere Caddesi Surek Apt. No: 19 Daire: 4 Sisli / ISTANBUL Tel : (212) 240 83 30 Fax : 240 54 48
TOPAZ TURIZM Miralay Sefik Bey Sok. Antalya Palas Apt. No: 5 D: 99 Gumussuyu / ISTANBUL Tel : (212) 249 45 47 Fax: 252 92 34
TOPKA TURIZM ISLETMELERI A.S. Mebusan Yokusu Sok. Alcakdam Yokusu No: 34/4 Findikli / ISTANBUL Tel : (212) 252 38 44 Fax : 244 41 07
TOPRAK TURIZM SEYAHAT TIC. LTD. STI.Yavuz Selim Caddesi No: 36/2 Fatih / ISTANBUL Tel : (212) 534 91 91 (4 Lines) Fax : 531 91 89
TOUR DE FORCE TRAVEL AGENCY Gokalp Mah. 48 Sokak Durulsoy Ishani No: 2/14 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel : (212) 664 88 98 Fax : 664 28 70
TOUR SELECT TURIZM VE TICARET A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 173/6 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 232 48 85 Fax : 232 48 89
19
Εταιρίες Κων/πολη
Τουριστικοί πράκτορες
Couriers / ταχυµεταφορά
TOURISM AND TRAVEL AGENCY Barbaros Bulvari 9.Kat No: 2 Besiktas / ISTANBUL Tel : (212) 236 21 61 Fax : 236 21 64
TOUROYAL TURIZM ISLETMECILIK A.S. Yildiz Posta Caddesi Emel Apt. No: 14 Kat: 6 Gayrettepe / ISTANBUL Tel : (212) 288 10 60 Fax : 288 14 50
TRANS ORIENT TURIZM SAN. VE TIC. A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 211 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 233 68 22 Fax : 230 63 59
TRANSBALKAN SEYAHAT ACENTASI Yildiz Posta Caddesi Esengul Apt. No: 23/16 Esentepe / ISTANBUL Tel : (212) 274 44 60 Fax : 211 21 52
TRAVELIUM TURIZM Halaskargazi Caddesi No: 53/6 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 240 86 12 Fax : 240 81 10
TREK TURIZM Aydede Cd. No:24 Koray Apt. Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 256 55 56 Fax :253 15 09
TUNA SEYAHAT ACENTASI LTD. Muvakkithane Caddesi Cakiroglu Ishani No: 66/53 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 336 89 54 Fax : 414 32 92
TUR ISTANBUL TURIZM VE TICARET A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 27 Kat: 2 Ceylan Apt. Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 256 56 70 Fax : 256 56 42
TUR SEN SEYAHAT KOLL. STI. Aksaray Caddesi Dogan Han Kat: 3 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 518 67 62 Fax : 518 67 66
TURA TURIZM Cumhuriyet Cad. 125-2/3 Elmadag - ISTANBUL, Tel: (212) 240 8740/240 6000/219 3200, Fax: (212) 248 5307/240 2763
TURAMCO TOURISM INDUSTRY INC. Cumhuriyet Caddesi Platin Apt. No: 43/4 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 237 28 48 Fax : 255 00 07
TUR-AN TURIZM SANAYI A.S. (TOUR COLLECTION) Mete Caddesi No: 28/7 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 245 21 74 Fax : 249 15 69
TURFANTASTIK TURIZM VE SEYAHAT ACENTASI Millet Caddesi Inan Ishani No: 5/608 Aksaray / ISTANBUL Tel : (212) 589 33 25 Fax : 554 00 68
TURK EKSPRES HAVACILIK VE TURIZM A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 91 Kat: 1 Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 230 15 15 Fax : 232 93 73
TURKE TURIZM A.S. Halaskargazi Caddesi No: 183 -11 Pangalti / ISTANBUL Tel : (212) 241 13 18 Fax : 241 09 95 - 231 28 90
TURPLAN ENTERNASYONAL TURIZM VE OTELCILIK LTD. STI. Cumhuriyet Caddesi No: 101/4Elmadag / ISTANBUL Tel : (212) 241 46 97 Fax : 230 99 23
UNITRIP SEYAHAT ACENTASI Aydede Caddesi No: 32/1Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 256 85 00 Fax : 86
UNITUR INTERNASYONEL TURISTIK HIZMETLER VE YAT. A.S. Inonu Caddesi Park Palas Apt. No: 31/8 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 244 08 36 - 244 56 53 245 52 90 Fax : 243 00 26
URNAK TURIZM NAKLIYAT VE TIC. A.S. Sali Pazari Meclisi Mebusan Caddesi No: 99 Kat: 3 Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 293 11 64 Fax : 249 94 13
VAN GOGH TURIZM SAN. A.S. Koska Caddesi No: 45/C Laleli / ISTANBUL Tel : (212) 518 69 54 - 55 Fax : 516 31 99
VIKING TURIZM Mete Caddesi No: 24 Taksim / ISTANBUL Tel : (212) 293 52 72 Fax : 251 33 31
VISITUR SEY. TIC. A.S. Cumhuriyet Caddesi No: 173/3 Harbiye / ISTANBUL Tel : (212) 241 40 40 - 41 Fax : 230 44 09
YES OTO KIRALAMA VE TURIZM YATIRIMLARI A.S. Kalamis Fener Caddesi No: 30/2 Kadikoy / ISTANBUL Tel : (216) 349 36 87 ( 3 Lines) - 346 55 97
Fax :337 93 79
YESIL ELMA SEYAHAT ACENTASI Istiklal Caddesi No: 81/1 Beyoglu / ISTANBUL Tel : (212) 249 52 11 Fax : 293 20 76
YUN ENTERNASYONAL TURIZM VE TICARET LTD. STI. Akgoren Sokak Seher Apt. No: 13 Daire: 7 Etiler / ISTANBUL Tel : (212) 257 22 88 (PBX) - 257 13 61 257 13 64 Fax : 257 25 97
ZIYA TURIZM SEYAHAT ACENTASI Akdeniz Caddesi Husrev Pasa Sokak No: 1/1 / ISTANBUL Tel : (212) 631 10 15 - 631 10 16 Fax : 631 10 17
Aktif Dağıtım
http://www.aktif.com/
Perpa Tic. Merkezi Elektrokent A-Blok Kat:13 No.1969 80270 Okmeydanı/ İstanbul Tel: 0(212) 222 72 72 pbx Fax: 0(212) 222 27 10 [email protected]
Alo Kurye
http://www.alokurye.net/
Motorlu Kurye Dağıtım Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. Perpa Tic. Mer. Elektrokent A Blok Kat.2 No:9-0036 80270 Okmeydanı İstanbul
Tel: (212) 220 00 00 Faks: (212) 222 56 78 e-mail: [email protected]
DHL Worldwide Express
http://www.dhl.com.tr
İSTANBUL ( Merkez Hizmet Merkezi )
Adres : Piyalepaşa Bulvarı Famaş Plaza Zemin Kat 80270 Okmeydanı / İSTANBUL İdari Tel : ( 0212 ) 221 75 05 Müşteri Hizm. Tel : 444 00 40 Fax : ( 0212 ) 221 42
38 - 221 78 17
Express Kargo
http://www.expresskargo.com/
Express Kargo Şirketler Grubu Fabrikalar Cad. Taşocağı Yolu Sok. No:25 34217 Mahmutbey İSTANBUL
Express Kargo (212) 410 25 25 FedEx Türkiye (212) 410 30 30 FedEx Çağrı Merkezi 444 05 05 Yanex Lojistik (212) 410 25 50
Topex Hava Kargo ve Antrepo (212) 410 31 03 Email: [email protected]
Fedex
Istanbul Headquarter
Fabrikalar Cad.Tasocagi Yolu No:19 34217 Mahmutbey, Istanbul Tel.: 444 0 505
Motokurye
http://www.motokurye.com.tr/ Şehit Ahmet sokak no:34 Mecidiyeköy/ İstanbul Tel: (212) 288 27 37(pbx) Faks: (212) 288 29 11
Email: [email protected]
Parex Kurye
http://www.parexexpress.com/
Pareks Dağıtım Nakliye Depolama San.Tic.Ltd.Şti. Altınay cd.Leylak sk. No:7 Seyrantepe / İstanbul Telefon : 0212 295 77 77 (pbx) Fax : 0212 321 56 98
E-mail : [email protected] Web: www.parexexpress.com
İs-mail Dağıtım
http://www.is-mail.com/
İstanbul Dağıtım Hizmetleri ve Pazarlama Tic.Ltd.Şti. Altınay Cad. Leylak Sok. No:7 Seyrantepe-İstanbul Telefon : 0212 321 33 33 Faks : 0212 321 56 98 Email:
[email protected]
20
Εταιρίες Κων/πολη
Ασφαλιστικές εταιρίες
BASAK SIGORTA A.S Halaskargazi Cad. No:18 Sisli/Istanbul Tel:(212)2316000
BATI SIGORTA A.S Voyvoda Cad. No:14 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2510280
BAYINDIR SIGORTA A.S Ebulullah Cad. No:37 Levent/Istanbul Tel:(212)2812700
CIGNA-SA SIGORTA A.S Bankalar Cad. No:53 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2932125
COMMERCIAL UNION SIGORTA A.S Kasap Sok. Özden Ishani Esentepe/Istanbul Tel:(212)2743370
DEMIR SIGORTA A.S Mesrutiyet Cad. No:10 Galatasaray/Istanbul Tel:(212)2516140
DOGAN SIGORTA A.S Bankalar Cad. No:53 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2516374
EGE SIGORTA A.S Büyükdere Cad. No:106 Esentepe/Istanbul Tel:(212)2742769
EMEK HAYAT SIGORTA A.S Büyükdere Cad. No:165 Zincirlikuyu/Istanbul Tel:(212)2747076
EMEK SIGORTA A.S Büyükdere Cad. No:166 Zincirlikuyu/Istanbul Tel:(212)2749750
GENERALI SIGORTA A.S Bankalar Cad. No:31 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2512788
GÜNES SIGORTA A.S Meclisi Mebusan Cad. Setüstü No:5 Kabatas/Istanbul Tel:(212)2523900 Fax:(212)2515528
GÜVEN SIGORTA A.S Bankalar Cad. No:120 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2547900
HALK SIGORTA A.S Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu/Istanbul Tel:(212)2880570
HALK YASAM SIGORTA A.S Kore Sehitleri Cad. No:42 Zincirlikuyu /Istanbul Tel:(212)2763650
HÜR SIGORTA A.S Büyükdere Cad.Hür Han No:15 Sisli/Istanbul Tel:(212)2322010
IHLAS SIGORTA A.S Mahmutbey Cad.Nekas Ismrk.No:17/19 Sirinevler/Ist Tel:(212)5516531 Fax:(212)5528897
IMTAS HAYAT SIGORTA A.S Büyükdere Cad. Imtas Han No:132 Zincirlikuyu/Istanbul Tel:(212)2747000
INAN SIGORTA A.S Abidei Hürriyet Cad. Inan Han Sisli/Istanbul Tel:(212)2314733
ISVIÇRE SIGORTA A.S Baglarbasi Kisikli Cad. No:30 Altunizade/Istanbul Tel:(216)3104950
MAGDEBURGER SIGORTA A.S Yesil Çimen Cad. No:47 Besiktas/Istanbul Tel:(212)2589906
MERKEZ SIGORTA A.S Büyükdere Cad. Akabe Ticaret Merk. No:78/80 Mecidiyeköy/Istanbul Tel:(212)2755050
NORDSTERN SIGORTA A.S Nordstern Han Karaköy/Istanbul Tel:(212)2451400
OYAK SIGORTA A.S Meclisi Mebusan Cad. Oyak Ishani No:81 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2519804
P.F.A SIGORTA A.S Sakir Kesebir Sok. Plaza 4 No:36 Balmumcu/Istanbul Tel:(212) 2743045
RAY SIGORTA A.S Mesrutiyet Cad.No:176 Sishane/Istanbul Tel:(212)2495181
SEKER SIGORTA A.S Meclisi Mebusan Cad. Sekersigorta Ishani No:87 Findikli/Istanbul Tel:(212)2514070
TURK NIPPON SIGORTA A.S Büyükdere Cad. Stad Han No:86 Mecidiyeköy/Istanbul Tel:(212)2755252
TURKIYE GENEL SIGORTA A.S Meclisi Mebusan Cad. No:81 Karaköy/Istanbul Tel:(212)2520010
UNIVERSAL SIGORTA A.S Büyükdere Cad. Maslak Meydani No:37 Ayazaga/Istanbul Tel:(212)2852323
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.http://www.acibademsigorta.com.tr
Aksigorta A.Ş. http://www.aksigorta.com.tr
Akemeklilik A.Ş. http://www.akemeklilik.com.tr
Aig Sigorta A.Ş. http://www.aig.com
American Life Hayat Sigorta A.Ş. http://www.alico-measa.com
Anadolu Aonim Türk Sigorta Şirketi http://www.anadolusigorta.com.tr
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. http://www.anadoluhayat.com.tr
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi http://www.ankarasigorta.com.tr
Ankara Emeklilik A.Ş. http://www.ankaraemeklilik.com.tr
Axa Oyak Sigorta A.Ş. http://www.axaoyaksigorta.com.tr
Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş. http://www.axaoyak.com.tr
Aviva Sigorta A.Ş http://www.avivasigorta.com.tr
Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. http://www.aviva.com.tr
Başak Sigorta A.Ş. http://www.basak.com.tr
Başak Emeklilik A.Ş. http://www.basakemeklilik.com.tr
Batı Sigorta A.Ş. http://www.batisigorta.com.tr
Birlik Sigorta A.Ş. http://www.birliksigorta.com.tr
Birlik Hayat Sigorta A.Ş. http://www.birlikhayatsigorta.com.tr
Demir Sigorta A.Ş. http://www.demirsigorta.com.tr
Demir Hayat Sigorta A.Ş. http://www.demirhayat.com.tr
Doğan Emeklilik A.Ş. http://www.doganemeklilik.com.tr
Finans Sigorta A.Ş. http://www.finanssigorta.com.tr
Garanti Sigorta A.Ş. http://www.garanti-sigorta.com.tr
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. http://www.garantiemeklilik.com.tr
Genel Yaşam Sigorta A.Ş. http://www.genelyasam.com.tr
Generali Sigorta A.Ş. http://www.generali.com.tr
Global Hayat Sigorta A.Ş. http://www.globalhayat.com.tr
Güneş Sigorta A.Ş. http://www.gunessigorta.com.tr
Güven Sigorta T.A.Ş. http://www.guvensigorta.com.tr
Güven Hayat Sigorta A.Ş. http://www.guvenhayat.com.tr
Hür Sigorta A.Ş. http://www.hursigorta.com.tr
Işık Sigorta A.Ş. http://www.isiksigorta.com
İhlas Sigorta A.Ş. http://www.ihlassigorta.com.tr
İsviçre Sigorta A.Ş. http://www.isvicre-sigorta.com.tr
İsviçre Hayat Sigorta A.Ş. http://www.isvicrehayat.com.tr
Koç Allianz Sigorta A.Ş. http://www.kocallianz.com.tr
Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. http://www.kocallianz.com.tr
Merkez Sigorta A.Ş. http://www.merkezsigorta.com
Ray Sigorta A.Ş. http://www.raysigorta.com.tr
Şeker Sigorta A.Ş. http://www.sekersigorta.com.tr
Teb Sigorta A.Ş. http://www.tebsigorta.com.tr
Ticaret Sigorta A.Ş. http://www.ticaretsigorta.com.tr
T.Genel Sigorta A.Ş. http://www.genelsigorta.com
Türk Nippon Sigorta A.Ş. http://www.turknippon.com.tr
Toprak Sigorta A.Ş. http://www.topraksigorta.com.tr
Vakıf Emeklilik A.Ş. http://www.vakifemeklilik.com.tr
Yapı Kredi Sigorta A.Ş. http://www.yksigorta.com.tr
Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. http://www.ykemeklilik.com
21
Θές να δείς
Την Αγιά Σοφιά;
Κατέβασε το ΜΥcity τώρα!
www.istanbulcityguidegreek.com/mycity.html
∆ιαδικτυακό περιοδικό και οδηγός πόλης
για την Κων/πολη µε πληροφορίες για την
Αγιά Σοφιά καθώς και όλα τα αξιοθέατα της
Πόλης ! Σε τριµηνιαία βάση!
Εταιρίες Κων/πολη
Ιδιωτική Υγεία
Özel Rumeli Hospital
Telefon: 0212 580 86 86 pbx
Fax: 212 426 62 23
Adres:Tevfikbey Mah. Mektep Sok.
No.11
Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Acıbadem Bakırköy Hastanesi
elefon: 0212 414 44 44
Fax: 0212 414 44 00
Web:www.acibadem.com.tr
Adres:Halit Ziya Uşaklıgil Cad. No:
1 Bakırköy 34140 İstanbul
Acıbadem Kadıköy Hastanesi
Telefon: 0216 544 44 44
Fax: 0216 544 40 00
Web:www.acibadem.com.tr
Adres:Tekin Sokak No: 8 Acıbadem
Kadıköy 34718 İstanbul
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi
Telefon: 0216 571 44 44
Fax: 0216 571 40 00
Web:www.acibadem.com.tr
Adres:İnönü Cad. Okur Sok. No:20
Kozyatağı 34742 İstanbul
Acıbadem Maslak Hastanesi
Telefon: 0212 304 44 44
Fax: 0212 304 44 40
Web:www.acibadem.com.tr
Adres:Büyükdere Cad. No: 40
34457 Maslak İstanbul
Beşyüzevler Hayat Hastanesi
Telefon: (0212) 6182149(Pbx)
Fax: (0212) 5379054
Web:www.camlicahayat.com
Adres:Eski Edirne Asfaltı No: 183
Beşyüzevler - İstanbul
Florence Nightingale Hastanesi
Telefon: 0212 224 49 50
Fax: (0212) 224 49 50
Web:www.florence.com.tr
Adres:İzzetpaşa Mh. Abide-i
Hürriyet Cd. No:290 Şişli İstanbul
International Hospital
Telefon: 0212 468 44 44
Fax: 0212 663 28 62
Adres:İstanbul Caddesi No:82
Yeşilköy 34149 İstanbul
Medical Park
Telefon: (0212) 444 44 84
Web:www.medicalpark.com.tr
Adres: E5 Üzeri, Göztepe Kavşağı İstanbul
Medical Park
Telefon: (0212) 444 44 84
Web:www.medicalpark.com.tr
Adres:Eski Londra Asfaltı No:608
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Özel Anadolu Hastanesi ve Melek
Doğumevi
Telefon: 0216 391 60 20
Fax: 0216 492 88 78
Adres:Halk Cd.No:8 Üsküdar İstanbul
Medical Park
Fax: (0212) 444 44 84
Web:www.medicalpark.com.tr
Adres:Fevzipaşa Cad. Saraçhane Parkı
Yanı Fatih / İstanbul
zel Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp
Merkezi
Telefon: 44 44 276
Fax: 0216 317 00 99
Web:www.anadolusaglik.org
Adres:Halk Cad. Ortabahar Sok. No. 1
Ataşehir 34746 İstanbul
Özel 29 Mayıs Hastanesi
Telefon: 0212 453 29 29
Fax: 0212 453 29 00
Web:www.29mayis.com.t
Adres:Mimar Sinan Mh.Vatan Cd.Kanlı
Çıkmazı Sk. Fatih
Özel Academic Hospital (Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı)
Telefon: (0216) 444 0 353
Web:www.academichospital.com.tr
Adres:Nuhkuyusu Cad. No:88
Bağlarbaşı/ Üsküdar
Özel Anadolu Sağlık Suadiye Tıp
Merkezi
Telefon: 44 44 276
Fax: (0216) 373 10 69
Web:www.anadolusaglik.org/
Adres:Bağdat Caddesi No.455 Suadiye,
Kadıköy 34740 İstanbul
Özel Arnavutköy Hastanesi
Telefon: 0212 597 08 30
Fax: 0212 597 22 02
Adres:Arnavutköy Fatih Cd.No.56
Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Afiyet Hastanesi
Telefon: 0216 344 89 00
Fax: 0216 344 89 06
Adres:Atatürk Mh.Sütçü Cd.No:8
Ümraniye İstanbul
Özel Ataköy Hastanesi
Telefon: 0 212 - 653 93 00 / 10 HAT
Fax: 0 212 - 552 45 71
Web:www.ozelatakoyhastanesi.com
Adres:E-5 Karayolu Üzeri Kültür
Üniversitesi yanı Yenibosna / İstanbul
Özel Aksoy Hastanesi
Telefon: 0212 274 88 90
Fax: 0212 274 00 12
Adres:2.Taşocağı Cad. Cemal Sahir
Sok. 2/1 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Özel Atlas Hastanesi
Telefon: 0216 461 64 12
Fax: 0216 461 63 27
Adres:Alemdağ Cd.No:254 Ümraniye
İstanbul
Özel Alman Hastanesi
Telefon: 0 212 293 21 50
Fax: 0212 243 55 02
Web:www.almanhastanesi.com.tr
Adres:Sıraselviler Caddesi No:119
Taksim İstanbul
Özel Amerikan Hastanesi
Telefon: 0212 311 20 00
Fax: 0212 234 14 32
Web:www.amerikanhastanesi.com.tr
Adres:Nişantaşı Güzelbahçe Sk.No:20
Şişli
Özel Amerikan Zekeriyaköy Aile
Hekimliği Merkezi
Telefon: 0212 202 92 10 (pbx)
Fax: 0212 202 92 17 - 18
Web:www.amerikanhastanesi.com.tr
Adres:Vişne 2 Mahllesi, 3. Cadde,
Market Blok, No:3 Migros üstü 34450
Zekeriyaköy-Sarıyer İstanbul
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi
Telefon: 0212 690 23 53
Fax: 0212 423 34 59
Adres:M.K.Paşa Mh.Kayabaşı
Sk.No:1/3 Avcılar İstanbul
Özel Avcılar Hospital
Telefon: 0212 591 10 00
Fax: 0212 591 37 38
Web:www.avcilarhospital.com
Adres:Üniversite Mh.Uran Cd. Avcılar
İstanbul
Özel Avcılar Vatan Hastanesi
Telefon: 0- 212- 676 04 71
Fax: 0212 591 67 23
Web:www.vatanhastanesi.com
Adres:Gümüşpala mah. Karayolları
Mevkii 34850 Avcılar - İSTANBUL
Özel Avrasya Hospital
Telefon: 0212 665 50 50
Fax: 0212 665 50 60
Web:www.avrasyahospital.com
Adres:Beştelsiz Mh.S.Nizam Cd.101
Sk.No:109 Zeytinburnu
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Telefon: 0212 417 00 00
Fax: 0212 417 00 19
Web:www.avrupasafak.com
Adres:Küçükköy yolu Hamam sok.
No:2 Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Avusturya Sen Jorj Hastanesi
Telefon: 0212 292 62 20
Fax: 0212 245 54 63
Adres:Bereketzade Medresesi
Sk.No:5/7 Beyoğlu İstanbul
Özel Bağcılar Hastanesi
Telefon: 0212 462 88 88
Fax: 0212 435 86 95
Adres:Yavuzselim Mh.26/1 A Sk.No:3
Bağcılar İstanbul
Özel Bahat Halk Hastanesi
Telefon: 0212 618 58 82
Fax: 0212 535 46 05
Adres:Karadeniz Mh.General Aldoğan
Cd.No:2 Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Bahat Hastanesi
Telefon: 0212 594 58 68
Fax: 0212 594 57 87
Adres:Eski Londra Asfaltı No:48
Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Balat Or-Ahayım Hastanesi
Telefon: 0212 635 92 80
Fax: 0212 635 90 80
Adres:Hisarönü Cd.No:46/48
Fatihİstanbul
Özel Balıklı Rum Hastanesi
Telefon: 0212 547 16 00
Fax: 0212 510 20 75
Adres:Lütfi Kırdar Cd.No:5
Zeytinburnu İstanbul
Özel Balkan Hastanesi
Telefon: 0212 653 50 04
Fax: 0212 653 52 93
Adres:Yenibosna Zafer Mh.Ahmet
Yesevi Cd.Gümüş Sk.No:9-11
Bahçelievler İstanbul
Özel Batı Bahat Hastanesi (Güneş
Hastanesi)
Telefon: (212) 471 33 00
Fax: 0212 471 33 17
Web:members.tripod.com/~guneshast
anesi/
Adres:Atatürk Cad.No: 135 İkitelli
Küçükçekmece İstanbul
Medical Park
Telefon: (0212) 444 44 84
Web:www.medicalpark.com.tr
Adres:E5 Üzeri, Bahçelievler Metro
İstasyonu Yanı - İstanbul
Özel Anadolu Çınar Hastanesi
Telefon: 0216 574 10 00
Adres:Kayışdağı Cd.No:39
Küçükbakkalköy Kadıköy İstanbul
Özel Avicenna Hospital Hastanesi
Adres:Menderes Mh. Atışalanı Cd.
19.Sk. No.2 Esenler
Özel Çapa Millet Hastanesi
Telefon: 0212 585 00 58
Fax: 0212 632 57 90
Adres:Denizabdal Mh. Başvekil Cd.
No:2 Fatih İstanbul
Özel Dentistanbul Diş Hastanesi
Telefon: 0212 327 40 20
Fax: 0212 260 63 07
Web:www.dentistanbul.com.tr
Adres:Yıldız Caddesi No:55
Beşiktaş/İstanbul
Özel Doğan Hastanesi
Telefon: 0212 624 34 34
Fax: 0212 579 91 98
Web:www.doganhastanesi.com
Adres:Cennet Mh.Ziya Gökalp
Cd. No:2 Küçükçekmece İstanbul
Özel Dr.Sadık Ahmet Hastanesi
Telefon: (0212) 425 45 00 (Pbx)
Fax: (0212) 425 45 05
Web:www.drsadikahmethastanesi.com
Adres:İnönü Cad. No:140 Tepeüstü
Küçükçekmece İstanbul
Özel Derman Hastanesi
Telefon: 0212 664 65 55
Fax: 0212 664 45 36
Adres:Çırpıcı Mh.Turan Güneş Cd.
No:117 Zeytinburnu İstanbul
Özel Dr.Pakize Tarzı Hastanesi
Telefon: 0212 246 29 03
Fax: 0212 296 15 65
Web:www.pakizetarzi.com
Adres:Vali Konağı Cd.Fulya
Bayırı Sk. No:3 Şişli
Özel Dragos Şifa Hastanesi
Telefon: 0216 399 94 50
Fax: 0216 383 69 99
Adres:Bağdat Cd.No:141 Kartal İstanbul
Özel Çengelköy Ülkü Hastanesi
Telefon: 0216 308 66 26
Fax: 0216 308 57 01
Adres:Zübeyde Hanım Cd.No:21
Üsküdar İstanbul
Özel Delta Hospital
Telefon: 0216 489 76 00
Fax: 0216 489 76 30
Adres:İdealtepe Akgüvercin Sk.
No:4 Küçükyalı /Maltepe İstanbul
Özel Diabet Hastanesi
Telefon: 0212 233 60 86
Fax: 0212 248 55 23
Adres:Ergenekon Mh.Prof.Dr.Celal
Öker Sk. No:10 Şişli İstanbul
22
Εταιρίες Κων/πολη
Ιδιωτική Υγεία
Özel Duygu Hastanesi
Telefon: 0212 649 63 40
Fax: 0212 535 81 07
Web:www.duyguhastanesi.com.tr
Adres:G.O.Paşa Mh.Cengiz Topel Cd.
No:167 Küçükköy Gaziosmanpaşa
Özel Erdem Hastanesi
Telefon: 0216 634 01 02
Fax: 0216 443 46 50
Adres:Alemdağ Cd.Sezer Sk. No:3-5
Ümraniye İstanbul
Özel Ersoy Hastanesi
Telefon: 0216 398 41 04
Fax: 0216 398 00 89
Adres:Mehmet Akif Mh. Fatih Cd. No:175
Sultanbeyli İstanbul
Özel Esenler Ensar Hastanesi
Telefon: 0212 628 58 01
Fax: 0212 431 90 11
Web:www.ensarhastanesi.com
Adres:Birlik Mah. Atışalanı Cad. 835 Sok.
No.: 2 Esenler / İstanbul
Özel Esenler Hayat Hastanesi
Telefon: 0212 568 50 00
Fax: 0212 610 94 38
Adres:Fevzi Çakmak Mh.Atışalanı Cd. No:26
Esenler İstanbul
Özel Göztepe Şafak Hastanesi
Telefon: 0216 565 44 44
Fax: 0216 565 85 85
Adres:Göztepe Mh.Fahrettin Kerim
Gökay Cd. No:192 Kadıköy
Özel İren Hastanesi
Telefon: 0212 613 99 99
Fax: 0212 544 13 89
Adres:İsmetpaşa Mh.İsmetpaşa
Cd. No:8 Bayrampaşa İstanbul
Özel Gültepe Ensar Hastanesi
Telefon: 0212 284 11 40
Fax: 0212 284 11 49
Adres:Gültepe Mh.Talatpaşa Cd. No:151
Kağıthane İstanbul
Özel İstanbul Cerrahi Hastanesi
Telefon: 0212 296 94 50
Fax: 0212 296 94 82
Web:www.istanbulcerrahi.com
Adres:Teşvikiye Mh.Ferah Sk.
No:18 Şişli
Özel Güney Hastanesi
Telefon: 0212 645 16 16
Fax: 0212 568 12 78
Adres:Menderes Mh.K.Karabekir Cd.
No:3 Esenler İstanbul
Özel Güngören Hastanesi
Telefon: ( 0212 ) 461 91 91
Fax: ( 0212 ) 461 23 00
Web:www.gungorenhastanesi.com.tr
Adres: Köyiçi Doğanbey Cd. No:11
Güngören
Özel Halkalı Kent Hastanesi
Telefon: 0212 471 20 00
Fax: 0212 471 20 09
Adres:Merkez Mh.Mezarlık Sk. No:4
Küçükçekmece İstanbul
Özel Esnaf Hastanesi
Telefon: 0212 514 17 04
Fax: 0212 513 92 15
Adres:Süleymaniye Takvimhane Cd. No: 19
Eminönü İstanbul
Özel Hattat Hastanesi
Telefon: 0212 282 36 46
Fax: 0212 279 91 16
Web:www.hattathospital.co
Adres:3.Levent Yeni Sülün Sk. No:85
Beşiktaş
Özel Eyüp Haliç Hospital (Özel Alibeyköy
Hastanesi)
Telefon: 0212 627 10 80
Fax: 0212 627 10 99
Adres:Alibeyköy Merkez Mh. No:56 Eyüp
İstanbul
Özel Haznedar Sağlık Hastanesi
(Haznedar Hastanesi)
Telefon: 0212 555 08 88
Fax: 0212 555 01 91
Adres:Haznedar Bağcılar Cd.No:1
Bahçelievler İstanbul
Özel Fatih Hastanesi
Telefon: 0212 621 71 90
Fax: 0212 621 71 90
Adres:Kıztaşı Cd. Zeytinburnu İstanbul
Özel Hisar Intercontinental
Telefon: 0216 524 13 00
Fax: 0216 524 93 17
Adres:İnkılap Mh. Site Yolu Cd.No:37
Ümraniye
Özel Ferihan Laçin Hastanesi
Telefon: 0216 449 20 81
Fax: 0216 449 20 42
Web:www.kdh.com.tr
Adres:Sarayardı Cad. No: 24 Acıbadem /
Kadıköy İstanbul
Özel Fransız Lape Hastanesi
Telefon: 0212 246 10 20
Fax: 0212 233 69 89
Adres:Büyükdere Cd.No:22/24 Şişli İstanbul
Özel Gazi Hastanesi
Telefon: 0212 650 18 19
Fax: 0212 419 12 12
Adres:Gazi Mh.İsmetpaşa Cd.No:27
Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi
Telefon: 0212 615 38 38
Fax: 0212 615 38 49
Web:www.gophastanesi.com.tr
Adres:Çukur Çeşme Cd. No: 51
Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Gelişim Hastanesi
Telefon: 0.212) 656 86 00 pbx
Fax: 0.212) 656 86 00 pbx
Web:www.arslanholding.com.tr
Adres:Mahmutbey Caddesi No : 369 34570
Bahçelievler - İstanbul
Özel Göztepe Hastanesi
Telefon: 0.216 565 40 65
Fax: 0216 556 55 02
Web:www.ogh.com.tr
Adres:Merdivenköy Yolu, Şahika Sokak
No:32 Göztepe - İstanbul
Özel Hizmet Hastanesi (T.B.V. Ahmet
Ermiş Hastanesi)
Telefon: 0212 557 70 70
Fax: 0212 505 08 37
Adres:Osmaniye Mevkii E-5 Karayolu
Üzeri Bahçelievler İstanbul
Özel Huzur Hastanesi
Telefon: 0212 632 85 54
Fax: 0212 632 00 96
Adres:Aksaray Haseki Cd. No:28 Fatih
İstanbul
Özel Internatıonal Hospıtal
Telefon: 0212 663 30 00
Fax: 0212 663 28 62
Web:www.internationalhospital.com.tr
Adres:İstanbul Cad. No: 82 Yeşilköy
34800 İstanbul
Internatıonal Hospıtal Etiler Kliniği:
Nispetiye Cad. No:19 Levent İstanbul
Telefon: 0212 280 40 30
Özel İlgi Hastanesi
Telefon: 0212 506 05 66
Fax: 0212 505 57 17
Adres:Soğanlı Cd.No: 77 Güngören
İstanbul
Özel İncirli Hastanesi
Telefon: 0212 543 68 90
Fax: 0212 543 41 58
Web:www.incirlihastanesi.net
Adres:Kartaltepe Mh.Pelinli
Sk. No:14 Bakırköy
23
Özel İstanbul Dünya Hastanesi
Telefon: 0216 621 13 13
Fax: 0216 621 20 10
Adres:Atatürk Cd. No: 125 Sarıgazi
Ümraniye İstanbul
Özel İstanbul Hospital
Telefon: 0212 698 30 70
Fax: 0212 693 34 08
Adres:İkitelli Atatürk Mh. Pazaryolu
Cd. No:30 Küçükçekmece İstanbul
Özel İstanbul Medicine Hospıtal
Telefon: 0212 489 08 01
Fax: 0212 474 36 94
Web:www.medicinehospital.com.tr
Adres:Barboros Mah. H.Ahmet
Yesevi Cad. No.19 Bağcılarİstanbul
Özel İstanbul Medipol Hastanesi
(Esma Hatun)
Telefon: 0216 327 39 19
Fax: 0216 327 39 14
Web:www.medipol.com.tr
Adres:Mecidiyeköy Mh. Lambacı
Sk. No:1/1-2 Kadıköy
Özel İstanbul Memorial Hastanesi
Telefon: 0 212 314 66 66
Web:www.memorial.com.tr
Adres:Piyalepaşa Bulvarı
Okmeydanı Şişli
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Telefon: 0212 417 00 00
Fax: 0212 564 76 47
Adres:Eski Edirne Asfaltı No: 124/B
255. Sk. No:16 Gaziosmanpaşa
İstanbul
Özel İstanbul Şehir Hastanesi
Telefon: 0212 534 66 67
Fax: 0212 534 86 89
Adres:Molla Şeref Mh. Fındıkzade
Sk. No:3 Fatih
Özel J.F.Kennedy Hastanesi
Telefon: 0212 441 21 21
Fax: 0212 441 30 00
Adres:Talatpaşa Bulvarı Begonyalı
Sok. No:7 Bahçelievler İstanbul
Özel Kadıköy Florence Nightingale
Telefon: 0216 450 03 03 (20 hat)
Fax: 0216 450 19 50
Web:www.florence.com.tr
Adres:Bağdat Cad. No: 91
Kızıltoprak-Kadıköy İstanbul
Özel Kadıköy Şifa Hastanesi
Telefon: 0 216 449 22 22
Fax: 0 216 449 33 33
Web:www.kadikoysifa.com
Adres:Caferağa Mh.Sakız Sk.No:7
Kadıköy
Özel Kadıköy Vatan Hastanesi
Telefon: 0216 339 94 50
Fax: 0216 326 06 64
Web:/www.kadikoyvatan.com.tr
Adres:Hasanpaşa Mevki
Kurbağalıdere Cd.No:4 Kadıköy
İstanbul
Özel Kadıoğlu Hastanesi
Telefon: 0212 211 33 33
Fax: 0212 211 45 80
Web:www.kadiogluhastanesi.com
Adres:Fulya Cad. No:25
Mecidiyeköy İstanbul
Özel Kartal Hastanesi
Telefon: 0216 488 31 80
Fax: 0216 488 45 02
Adres:Rahmanlar Bağdat
Cd.No:101 Kartal
Özel Kolan Hastanesi
Telefon: 0212 643 45 16
Fax: 0212 643 45 13
Web:www.kolanhastanesi.com.tr
Adres:Posta Cd.No:59 Güngören
İstanbul
Özel Kozyatağı Central Hospital
Telefon: 0216 410 77 90
Fax: (0216) 384 77 48
Web:www.centralhospital.com
Adres:Kocayol Caddesi Kozyatağı
Sokak No.5 Kozyatağı İstanbul
Özel Levent (4) Sağlık Tesisleri
Telefon: 0212 270 00 22
Fax: 0212 283 26 70
Adres:Büyükdere Cd.No:31
Kağıthane İstanbul
Özel Maltepe Dünya Hastanesi
Telefon: 0216 441 20 20
Fax: 0216 352 02 20
Adres:Bağdat Cd. No:189 Maltepe
İstanbul
Özel Mecidiyeköy Çevre Hastanesi
Telefon: 0212 274 69 25
Fax: 0212 275 94 26
Adres:2.Taşocağı Cd. No: 31 Şişli
İstanbul
Özel Medicana Hospital Hastanesi
Telefon: 0212 507 67 41
Fax: 0212 555 80 09
Adres:Haznedar Eski Londra Asfaltı
No:2 Bahçelievler İstanbul
Özel Medicana Hospitals (Avcılar
Hayat Hastanesi)
Telefon: 0212 695 48 30
Fax: 0212 695 48 30
Web:www.camlicahayat.com
Adres:Marmara Caddesi, Şamlı
Sokak No:32 Avcılar İstanbul
Özel Medicana Hospitals Çamlıca
(Çamlıca Hayat Hastanesi)
Telefon: (0216) 521 30 30
Fax: (0216) 335 86 36
Web:www.camlicahayat.com
Adres:Alemdağ Caddesi, No:85
Çamlıca İstanbul
Özel Meltem Doğum ve Çocuk
Hastanesi
Telefon: 0212 644 22 00
Fax: 0212 557 04 87
Web:www.meltemhastanesi.com
Adres:Haznedar Mh.Bağcılar Cd.
No:52 Güngören
Özel Meltem Hastanesi
Telefon: 0212 644 22 00
Fax: 0212 557 04 87
Web:www.meltemhastanesi.com
Adres:Haznedar Mah. Bağcılar
Cad. No: 52 34600 Güngören /
İstanbul
Özel Merter Vatan Hastanesi
Telefon: 0212 557 89 80
Fax: 0212 556 62 39
Adres:Merter Gülbayır Sk. No:10
Güngören İstanbul
Εταιρίες Κων/πολη
Ιδιωτική Υγεία
Özel Metropolitan Florence Nightingale
Hastanesi
Telefon: 0 212 288 34 00 - 15 hat
Fax: 0 212 288 98 12
Web:www.florence.com.tr
Adres:Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder
Sok. No: 8 Gayrettepe - İSTANBUL
Özel Meltem Doğum ve Çocuk Hastanesi
Telefon: 0212 644 22 00
Fax: 0212 557 04 87
Web:www.meltemhastanesi.com
Adres:Haznedar Mh.Bağcılar Cd. No:52
Güngören
Özel Meltem Hastanesi
Telefon: 0212 644 22 00
Fax: 0212 557 04 87
Web:www.meltemhastanesi.com
Adres:Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No: 52
34600 Güngören / İstanbul
Özel Merter Vatan Hastanesi
Telefon: 0212 557 89 80
Fax: 0212 556 62 39
Adres:Merter Gülbayır Sk. No:10 Güngören
İstanbul
Özel Metropolitan Florence Nightingale
Hastanesi
Telefon: 0 212 288 34 00 - 15 hat
Fax: 0 212 288 98 12
Web:www.florence.com.tr
Adres:Gayrettepe Mah. Cemil Aslan Güder
Sok. No: 8 Gayrettepe - İSTANBUL
Özel Nene Hatun Hastanesi
Telefon: 0216 397 59 00
Fax: 0216 397 04 53
Adres:ÜstKaynarca Fevzi Çakmak Mh.
Cemal Gürsel Cd.No:138 Pendik İstanbul
Özel Nisa Hastanesi (Hayrunnisa
Hastanesi)
Telefon: 212 454 44 00
Fax: 0212 452 33 36
Web:www.hayrunnisa.com
Adres:Yenibosna Ç.Çeşme Mh.Fatih Cd.
Okul Sk.No:1 Bahçelievler
Özel Okmeydanı Hastanesi
Telefon: 0212 256 35 65
Fax: 0212 253 48 61
Adres:Piyalepaşa Mh.F.Sultan Cd.
Osmanoğlu Sk.No:12 Beyoğlu İstanbul
Özel Onur Hastanesi
Telefon: 0212 727 40 09
Web:www.onurhastanesi.com
Adres:Alibey Mh.Ali Çetinkaya Cd.No:105
Silivri
Özel Osmanoğlu Hastanesi
Telefon: 0212 296 20 60
Fax: 0212 230 26 18
Adres:Abide-i Hürriyet Cd. No:226/1 Şişli
İstanbul
Özel Özkan Hastanesi
Telefon: 0216 491 90 90
Fax: 0216 491 71 37
Adres:Doğu Mh. Papatya Sk.No:21 Pendik
İstanbul
Özel Pendik Hospital
Telefon: 0216 491 62 62
Fax: 0216 491 68 11
Adres:Doğu Mh.Bilge Sk. No:16 Pendik
İstanbul
Özel Pendik Şifa Hastanesi
Telefon: 0216 390 92 43
Fax: 0216 491 96 68
Adres:B.Evler Mh.Aydınlı Yolu Gonca
Sk.No:7 Pendik İstanbul
Özel Safa Hastanesi ve Doğum Evi
Telefon: 0212 462 70 60
Fax: 0212 462 70 56
Adres:Yıldıztepe Mh.Bağcılar Cd.
No:108 Bağcılar İstanbul
Özel Saygı Hastanesi
Telefon: 0216 419 26 76
Fax: 0216 398 76 21
Adres:Fatih Bulvarı No:105 Sultanbeyli
İstanbul
Özel Selimiye Hastanesi
Telefon: 0216 391 89 71
Fax: 0216 391 89 76
Adres:Selimiye Kavak İskele Cd.
Eczane Sk.No:48 Üsküdar İstanbul
Özel Sema Hastanesi
Telefon: 0216 305 05 96
Adres:Yalı Mh. Sahil Yolu No:16
Maltepe
Özel Silivri Millet Hastanesi
Telefon: 212 728 35 50
Fax: 212 728 35 66
Web:www.millethastanesi.com.tr
Adres:Alibey Mh.Çelebi Sk.No:1 Silivri
Özel Sönmez Hastanesi (Özel
Tosunoğlu Hastanesi)
Telefon: 0216 658 69 90
Adres:Şenesevler Ayçil Sk.No: 28
Kadıköy İstanbul
Özel Sultan Hastanesi
Telefon: 0212 619 76 39
Fax: 0212 594 27 17
Adres:Eski Londra Asfaltı No:608
Gaziosmanpaşa İstanbul
Özel Surp Agop Hastanesi
Telefon: 0212 230 17 18
Fax: 0212 233 68 28
Adres:Elmadağ Yedikuyular Cd. No:6/1
Şişli İstanbul
Özel Üsküdar Hospitalturk
Hastanesi
Telefon: 0216 492 57 62
Fax: 0216 341 90 90
Adres:Solaksinan Mh. Selmanipak
Cd. No:158 Üsküdar İstanbul
Özel Vatan Hastanesi
Telefon: 0212 534 86 00
Fax: 0212 534 13 76
Adres:Vatan Cd.No:19 Aksaray
Fatih İstanbul
Özel Yaşam Hastanesi
Telefon: 0212 441 77 70
Fax: 0212 441 79 50
Adres:Eski Londra Asfaltı Radyum
Sk. No:2 Bahçelievler İstanbul
Özel Yenibosna Hastanesi
Telefon: 0212 652 52 00
Fax: 0212 653 99 99
Adres:Yenibosna Yıldırım Bayazıt
Cd. No:56 Bahçelievler İstanbul
Özel Yıldıztabya Bilge Hastanesi
Telefon: 0212 615 10 72
Fax: 0212 564 92 84
Adres:Yıldıztabya Cd. No: 77
Gaziosmanpaşaİstanbul
Özel Yunus Emre Hastanesi
Telefon: 0216 310 47 88
Fax: 0216 553 65 73
Adres:İnkılap Mh. Katlı Otopark
Arkası Sk. No:18 Üsküdar
İstanbul
Özel Yaşar Hastanesi
Telefon: 0212 543 26 41
Fax: 0212 543 13 62
Adres:İncirli Cd. No:22 Bakırköy
İstanbul
Özel Yeni İsviçre Hastanesi
Telefon: 0216 575 26 66
Fax: 0216 575 79 37
Adres:İçerenköy Ali Nihat Tarlan
Cd. Etaş Sk.No:19 Kadıköy İstanbul
Özel Yeni Ufuk Hastanesi
Telefon: 0212 435 96 96
Fax: 0212 443 43 90
Adres:İnönü Mh. 27/2 Bağcılar
İstanbul
Özel Yeni Umut Hastanesi
Telefon: 0212 433 21 24
Fax: 0212 433 22 25
Adres:Sancaktepe Mh. 12.Sk. No:7
Bağcılar İstanbul
Özel Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Telefon: 0212 510 80 56
Fax: 0212 558 15 84
Adres:Zakirbaşı Sk.No:30 Zeytinburnu
İstanbul
Özel Tem Hastanesi
Telefon: (0212) 471 31 50
Fax: (0212) 698 58 84
Web:www.tem.com.tr
Adres:Mehmet Akif Mh. Akarsu Cd. 1.
Sk.No:12/1 Küçükçekmece
Özel Tepebaşı Vatan Hastanesi
Telefon: 0212 254 99 57
Fax: 0212 250 99 55
Adres:Aynalıçeşme İncekaş Sk. No:45
Beyoğlu İstanbul
Özel Türkiye Gazetesi Hastanesi
Telefon: (0212) 314 14 14
Fax: 0212 222 64 88
Adres:Kaptanpaşa Mh. Ç.Havuzlar Sk.
No:2/2 Şişli
Özel Uğur Hastanesi
Telefon: 0212 690 30 41
Fax: 0212 423 27 20
Adres:Esenyurt Doğan Araslı Cd.
No:112 Büyükçekmece İstanbul
Özel Umut Hastanesi
Telefon: 0216 488 72 00
Fax: 0216 488 72 09
Web:www.umuthastanesi.com
Adres:Üsküdar Cd. No:45 Kartal
24
Ilk bilen siz olun!
Εταιρίες Κων/πολη
Ιδιωτική Υγεία
Εργαστήρια
A. YAKUPLU SAGLIK OCAGI
Yakuplu - Büyükcekmece/IST Tel: (212) 875 09 61 Fax: 875 00 77
AILE DIS VE AGIZ SAGLIK HIZMETLERI LTD.STI.
Istasyon Cad. 38/4 Göztepe/IST Tel: (216) 411 9866 Fax: 360 7688
ALANUR ÖZALP PSIKOLOJIK HIZMETLERI
Halaskargazi Cad. No:367/5 Sisli/IST Tel: (212) 231 3017 Fax: 241 6368
AKUPUNTUR TEDAVI MERKEZI
Akçam Sok. No:23 D:2 4.Levent/IST Tel: (212) 2640663
3D SAGLIK TEKNOLOJILERI LTD.STI.
Yildizposta Cad. Vefa Bayiri Sok. Yildiz Sitesi A-Blok D:1 Gayrettepe/IST Tel:(212) 274 68 30 Fax:274 79 52
ASENA OZEL SAGLIK HIZMETLERI LTD.STI.
Merkez Mah. Mahmutbey Cad. Iyigun Pasaji No:6/1 Halkali/IST Tel:(212) 548 0109 Fax: 471 0960-66
AYSU SAGLIK HIZMETLERI LTD.STI.
Turkmen Cad.Savcili Mah. No:21/22 GAZIANTEP Tel: (342) 231 09 76
AVRASYA ASSIST SAGLIK HIZMETLERI
Millet Cad. 37/9 Findikzade/IST Tel: (212) 5899877 Fax: (212) 5881997
BILGIN SAGLIKLI YASAM MERKEZİ
Millet Cad.Eregli Mah. No: 151/3 Sehremini/IST Tel:(212) 587 36 36 Fax: 587 35 48
BILMED BILGISAYAR YAZILIM LTD. STI.
Eminalipasa Cd. No: 29/6 Suadiye/IST Tel: (216) 410 34 58 (Pbx) Fax: 410 34 61
BIYOTEM SAGLIK MALZEMELERI PAZ. LTD.STI.
Millet Cad. 145/4 (Capa Tip Fakultesi Karsisi) Capa Sehremin/ISTANBUL Tel: (212) 589 3344 Fax: 589 3405
DEGISIM PSIKIYATRI VE PSIKOTERAPI
Kasap Rezmi Sok. No: 13 Yenikoy/ISTANBUL Tel:(212) 223 06 69 Fax: 262 43 89
DENTAMED DIS TEDAVI DIS ESTETIGI VE AGIZ HIJYENI MERKEZI
Bahariye cad.Nailbey sok.Yesilada apt.No:38 Bahariye-Kadiköy/ISTANBUL Tel: (216) 418 06 66
DR. HUSEYIN FAHRIOGLU
Fevzi Cakmak Cad. Uygun Apt. No:21/A D:7 B.Evler/ISTANBUL Tel: (212) 441 7765 Fax: 441 7450
CAMLIK POLIKINLIGI -TANI MERKEZI
Incirli Cad.No:62 Kat:1 D6 Camlik-Bakirkoy/ISTANBUL Tel: (212) 542 12 12 Fax:542 42 80
CENTER VETERINER KLINIGI
Semsettin Günaltay cad.Özkara apt.54/1/ISTANBUL Tel: (216) 373 85 13 Fax:384 61 55
ENDESKOP TIP MERKEZI
Fahrettın Kerım Gokay Cad. No:207 Cemenzar-Goztepe/ISTANBUL Tel: (216) 3699641 Fax:3699641
FERTIJIN KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM MERKEZI
Valikonagi Cad. No.94 D.3 Nisantasi/ISTANBUL Tel: (212) 2342585 Fax: 2195268
FIZYOREM FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON MERKEZI
Kalamis Fener Cad. Selahattin Pinar Sok. Fusun Apt.1/1 Kalamis-Feneryolu/ISTANBUL Tel: (216) 349 90 96 Fax: 349 90 97
GÖRSEL ÖZEL SAGLIK HIZMETLERI VE TIC.LTD.STI.
Cihadiye Cad. Bulut Apt. No:1/10 Altintepe-Küçükyali/ISTANBUL Tel: (216) 489 49 40-41
GÖZ SAGLIGI
Koca Mansur Sok. 65/4 Sisli/ISTANBUL Tel: (212) 247 1338
HALUK SACAKLI ZAYIFLAMA MERKEZI
Zeytinoglu Cad. Yesim Sok. No:19 Akatlar/ISTANBUL Tel: (212) 351 1984 Fax: 351 1985
GUCLU SAGLIK HIZMETLERI
Dogu San.Sitesi Alti 29 Ekim Cad. Cetin Is Merkezi Yenibosna/ISTANBUL Tel: (212) 451 58 90 Fax: 451 58 90
IBNI SINA TIP MERKEZI
Ataturk Cad.Talatpasa Sok. No:26 Kucukyali/ISTANBUL Tel: (216) 518 09 00 Fax: 518 09 04 e-posta: [email protected]
INTERMED TIP MERKEZI
Tesvikiye Cad.No:143 Nisantasi/ISTANBUL Tel: (212) 225 06 60 Fax: 225 29 45
INTERTEST MEDIKAL LTD.STI.
Zeytinoglu Cad. Yuksel Apt. No:72 D:8 Akatlar/ISTANBUL Tel: (212) 351 77 85 Fax: 351 80 61
ISIK TIB Yatirimlar A.S
Bagdat Cad. No:103/1 Kiziltoprak - Kadiköy/IST. Tel: (216) 418 06 16 Fax: 418 06 19
ISVEC AYAK SAGLIGI MERKEZI
Rumeli Cad. Villa Han A Blok K.2 Nisantasi/IST Tel: (212) 2477432 Fax: 2255987
ISIK SAGLIK HIZ. AGIZ DIS SAGLIGI VE ORTODONTI MERKEZI
Bahariye Cad. Sakizgülü Sok. Kazdal Apt. 30/7 Kadiköy/IST Tel: (216) 346 8172 Fax: 337 5946
ISTANBUL ENDOSKOPI MERKEZI
Kizilelma Cad. Sair M.Akif Sok.No:3/3 Findikzade/IST Tel: (212) 632 05 37 Fax: 632 07 50
ISTANBUL SAGLIK HIZMETLERI LTD.
Tesvikiye Ihlamuryolu Cad. No:72/A Sisli/IST Tel: (212) 231 1144 Fax: 247 0781
ITG SAGLIK HIZMETLERI ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LTD.STI.
Rusenaga Sok. No:12/2 Moda Kadikoy/IST Tel: (216) 347 2117 Fax: 347 1021
KAGITHANE POLIKLINIGI
Sadabat cad. 12/1/IST Tel: (212) 294 09 03 Fax: 294 09 22
KEVSER GOZ KLINIGI
Ebuzziya Cad. Aksoy Pasaji 7/66 Bakirkoy/IST Tel: (212) 571 0710 Fax: 543 8188
LASER GOZ MERKEZI
Millet Cad.No: 3/6 Aksaray/ISTANBUL Tel : (0212) 633 00 60 Fax : (0212) 633 00 67
LAZERMER HEMOROID TEDAVI MERKEZI
Sutlu Imam Cad. Seker Maslak Sok.No:1/6 Umraniye/İSTANBUL Tel:(216) 443 53 94
MACKA EMAR SAGLIK HIZMETLERI
Abdi Ipekci Cad. No.79/1 Macka/İSTANBUL Tel: (212) 2312837
MARMARA NÜKLEER TIP MERKEZİ
Millet Cad. No.55 Fındıkzade/İSTANBUL Tel : (0212) 529 79 15 - 588 12 25 Fax : (0212) 632 26 99 - 633 23 28
MARMARA MEDIKAL LTD.STI.
Istoc Tıc.Merkezi 16.Ada No:64 Mahmutbey/IST Tel: (212) 659 30 06 Fax: 659 39 99
MEGA TIP MERKEZLERI LTD.
Gültekin Sk. No: 2 Avcilar/IST Tel: (212) 590 09 45 Fax: 593 58 82
MEDIKOC OZEL SAGLIK HIZ. TIC. STI.
Valikonagı Cad. Kose Apt. 101/6 Nisantasi/ISTANBUL Tel: (212) 2345879 Fax: 2345888 82
25
Εταιρίες Κων/πολη
Ιδιωτική Υγεία
Εργαστήρια
MEDITIME OZEL SAGLIK HIZMETLERI
Acibadem Huzurevi/ISTANBUL Tel: (216) 325 4831 Fax: 325 9972 82
MEMORY CENTER OF AMERICA MEMORY CENTER OF ISTANBUL TELE-NÖROPSIKIYATRI MERKEZLERI TÜRKIYE SUBESI
Bagdat Cad. No:307/12 Caddebostan/ISTANBUL Tel: (216) 360 50 40 Fax: 358 38 37 82
MIMOZA BAKIM MERKEZI -HUZUREVI
Abdulhalik Renda Cad. No:22 Pendik/ISTANBUL Tel: (216) 491 3288 Fax: 390 5679 82
NADIYE GÜRKAN ÖZEL SAGLIK HIZMETLERI
Incirli Cad. 70/16 Bakirköy/ISTANBUL
ORDHOPAEDIA CENTER
Sari Asman Sok. No:10 Yenikoy/IST Tel:(212) 299 56 16 Fax: 299 56 17
ONCUDENTAL
Siracevizler Cad. No:72/2 Sisli/IST Tel:(212) 246 3522 Fax: 241 1069
ÖZELYAŞAM EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
Mehmet Afkan Sok. No: 49 Koşuyolu-Kadikoy/ISTANBUL Tel:(216) 339 17 06 Fax: 339 17 06
OZEL ISTANBUL METROPOL TIP MERKEZI
Bostanci Yolu Cad.No:43 Y.Dudullu-Umraniye/ISTANBUL Tel:(212) 527 05 47 Fax: 527 05 47
OZEL FLORYA POLIKLINIĞI
Florya Asfalti No: 21 Florya/ISTANBUL Tel:(212) 598 32 00 Fax: 598 31 06
RADYOTOM GÖRÜNTÜLEME MERKEZI
Kizilelma Cad. No:16 Findikzade/ISTANBUL Tel: (212) 5865050 Fax: 5889797
PAKARTEK LTD. CO. (MEDICAL SERVICE)
K.Karabekir Mah. Mandira Cad. Elmalikent B2 Blok No:1 Umraniye/ISTANBUL Tel: (216) 329 0691
PENCERE PSIKOLOJIK DANISMA VE TEDAVI MERKEZI
Halasgargazi Cad.No:286 /9 Sisli/ISTANBUL Tel: (212) 248 13 09 Fax: 296 15 44
PENDIK SAGLIK GRUP BAKANLIGI
Dogu Mah. Florya Sok.No: 9 Pendik/ISTANBUL Tel: (216) 483 03 83 Fax: 491 08 04
PENMED KEMIK YOGUNLUGU ÖLÇÜM MERKEZI
Ortanca Sok. No:1/1 Pendik/ISTANBUL Tel: (216) 491 8091 Fax: 491 8182
RADYOMAR GÖRÜNTÜLEME MERKEZI
Bakirköy Yücetarla Cad. No:41/ISTANBUL Tel: (212) 5706212
REFERANS KLINIK LABORATUVARLARI
Kalamis Fener Cad. No:10 A Blok Ogultürk Apt.K:1 Kiziltoprak/ISTANBUL Tel: (216) 418 43 93 Fax: 418 43 92
SAGLIK VAKFI
Vatan Cad. Halicilar Kosku Sok. No:11 Aksaray/IST Tel: (212) 532 5315 Fax: 524 1168
SARKAY HASTANE VE SAGLIK TESISLERI
Ihlamurdere Cad. No:39 D:1 Besiktas/IST Tel: (212) 259 21 76 Fax: 236 37 98
SIMEKS ULTRASONOGRAFI VE GÖRÜNTÜLEME SISTEMLERI TIC.LTD.STI.
F.Kerim Gökay Cad. Gerçek Apt. 199/7 Göztepe/IST Tel: (216) 566 36 60 Fax: 565 45 48
SIVRIKAYA SAGLIK HIZMETLERI
Halasgargazi Cad.No:306/4 Sisli/IST Tel:(212) 247 25 76 Fax:230 45 00
SONOMER GORUNTULEME VE TANI MERKEZI
S.S.K.Okmeydani Karsisi -Ana Cocuk Sağligi Yani Karatas Sok. No. 5/1-2 Okmeydani/IST Tel:(212) 210 76 38 Fax:222 28 72
TAP VAKFI GÖZTEPE KADIN SAGLIGI MERKEZI
Kayisdagi cad.Ak apt.144/3 Göztepe-Kadiköy/ISTANBUL Tel:(216) 385 53 76 Fax: 385 53 76
TAKSIM GÖRÜNTÜLEME MERKEZI
Siraselviler Cd. No: 152/3-4 IST Tel:(212) 243 40 56 Fax: 252 46 58
TANSU DIS KLINIGI
Altiyol Sögütlücesme cad.No:117 Kat:1 Kadiköy/ IST Tel:(216)418 94 15
TIP 2000 POLIKILINIGI
Dizdariye Mah. Londra Asfalti No:75/A Buyukcekmece/ IST Tel:(212) 882 0000 Fax: 882 3300
TORUTLING IN TURKEY
Selahattin Pinar 60/2 Salacak/IST Tel:(216) 391 81 19 Fax:391 55 00
TÜRKSIS YARDIM VE SERVIS SISTEMLERI A.S.
Leylak Sok. Murat Is Merkezi B Blok. Kat:12 Mecidiyeköy/ IST Tel:(212) 216 5582 Fax: 216 5589
ÜRONET ÜROLOJI VE TAS KIRMA MERKEZİ
Kusdili Cad. Volkan Han 26/1 (Sali Pazari Otoparki Karsisi) Kadikoy/ IST Tel:(216) 418 4545 Fax: 418 4584
YAKACIK HALK POLIKLINIGI
Samandra Cad.No:7 Yakacik-Kartal/IST Tel:(216) 451 12 80 -81 Fax:452 10 03
YASAM PSIKOLOJI DANISMA MERKEZI
Ahmet Mithat Efendi Cad. Fuat Pasa Apt. Kalamis/ IST Tel:(216) 414 2510 Fax: 330 6902
YASAMSAL OLAYLAR SAGLIK HIZ.A.S.
Fahretin Kerim Gökay Cad. No:256 Göztepe/ IST Tel:(216) 411 15 85 Fax: 411 15 86
26
Καλλωπισµός
Cosmetics
Εταιρίες Κων/πολη
ADEM FAKIR NURDEM KOLONYALARI Tasevler Sk. No:15 Pasj. No:18 Bakirköy/IST. Tel: (212) 572 22 34 AKASYA PARFÜMERI Saray Meyd. Cd. Güdaydin
Sk. No:2 Sehremini/IST. Tel: (212) 529 07 76 AKAT KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Otosan. Imam Çesme Cd. Uslu Ishani No:10/1 4.Levent/IST. Tel: (212) 276 13
21 Fax: 276 13 22 ALBAYRAK TIC. PARFÜMERI DEPO. Sabuncu Han Cd. No:13-14 K:1 Merk. Çars. Han Eminönü/IST. Tel: (212) 522 87 44 ALFAR
KOZMETIK SAN. A.S. Birlik Cd. No:10 Besyol Sefaköy/IST. Tel: (212) 592 36 11
ALI KANBER FIRUZ ITRIYAT LABORATUARI Hamalbasi Yeniyol Kordela Sk. No:59/A Beyoglu/IST. Tel: (212) 255 01 51 Fax: 255 01 51 ALIZE KOZMETIK
SAN. KOLL. STI. Halede E. Adivar Cd. No:26/A Sisli/IST. Tel: (212) 221 01 57 ALTINBAS TIC. PARFÜMERI ITRIYAT DEPO. Marputçular Ishani No:10/72-73
Cagaloglu/IST. Tel: (212) 522 52 96 ALTUG PARFÜMERI Nispetiye Cd. No:40 Etiler/IST. Tel: (212) 263 40 79 AMINO KIMYA SAN. TIC. A.S. Bagdat Cd. No:236
K:2-3 Maltepe/IST. Tel: (216) 352 06 54 Fax: 352 06 54 ANIL PARFÜMERI Istiklal Cd. No:68 Esenyurt/IST. Tel: (212) 509 03 31 ARIKAN PARFÜMERI Tahtakale
Cd. Camporselen Han No:107 K:1 Eminönü/IST. Tel: (212) 520 18 55 AR-SEL TOKA Vatan Mh. Esenler Yolu Ayranci San. Sit. E2 Blok. Bayrampasa/IST. Tel:
(212) 577 42 98 ARZU TARAK TOKA SAN. TIC. LTD. STI. Sabuncu Han Cd. No:47 Eminönü/IST. Tel: (212) 528 10 96 ASKIM PARFÜMERI 5. Telsiz Mh. 112
Sk. No:83 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 510 32 65
ASLI KOZMETIK SAN. Çeliktepe Ulubatli Cd. No:18 4.Levent/IST. Tel: (212) 264 71 80 ATAÇ KOZMETIK KIMYA SAN. TIC. A.S. Eyüp Sultan Bulv. No:54
Eyüp/IST. Tel: (212) 612 67 00 ATAMAN ECZA & ITRIYAT DEPO. Gümüssuyu Cd. No:129/2 H. Sükrü Altuncu Ismerk. T. Maltepe/IST. Tel: (212) 567 65 25
ATAN KOZMETIK Kepenekçi Sabunhane Sk. Çesmeli Han No:28/7 Eminönü/IST. Tel: (212) 512 81 00 AYÇA KOZMETIK Ordu Cd. No:217 G.O.Pasa/IST. Tel:
(212) 615 52 67
AYÇA KOZMETIK PAZ. LTD. STI. Ordu Cd. No:217 G.O.Pasa/IST. Tel: (212) 615 52 67 Fax: 545 91 21 AYDIN KOZMETIK Çiçek Paz. Sk. Bürüngüz Han
No:40/11-12 Eminönü/IST. Tel: (212) 514 08 84 AYGEN KOZMETIK M. Kemal Pasa Cd. No:86/9 Aksaray/IST. Tel: (212) 518 50 91 BAHAR BIJÜTERI Ordu Cd.
Sanci Ismerk. No:297/6 Laleli/IST. Tel: (212) 518 68 32 BALE PARFÜMERI DEPO. Kizilelma Cd. No:59 Findikzade/IST. Tel: (212) 632 23 66 BASKENT
BIJÜTERI Kisla Cd. Emintas San. Sit. No:123/370 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 612 10 39 BATU KOZMETIK Ortabayir Sair Çelebi Sk. No:3 Gültepe/IST. Tel:
(212) 283 35 26 BAYER PARFÜMERI Marputçular Cd. Marputçular Ishani No:10/78 Eminönü/IST. Tel: (212) 511 92 81
BESIKTAS ITRIYAT A.S. Mebusan Yokusu No:81/A Findikli/IST. Tel: (212) 249 83 51 BIÇER KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Marasal Cd. No:23 Esenyurt/IST.
Tel: (212) 694 19 07 BIFORS KIMYA LABORATUARI QUEEN'S KOZMETIK. Sögütlü Çayiri no:16 Çamlica/IST. Tel: (216) 335 01 64 Fax: 335 50 56 BIJU
MARKET BIJUTERI HEDIYELIK ESYA Marputçular Cd. No:13 Eminönü/IST. Tel: (212) 513 66 02 BIOLANDES GÜRKAN GÜL SAN. TIC. A.S Ist. Yolu Üz. 4.Km.
IST. Tel: (212) 227 27 00 Fax: 227 29 00 BOGAZIÇI PARFÜMERI Mehmet S. Sk. No:1/A Istinye/IST. Tel: (212) 229 40 85
BOZKURT BIJÜTERI Gümüsuyu Cd. Litros Yolu Mutlu Aksu San. Sit. Topkapi/IST. Tel: (212) 501 93 29 BU-JI-SAN BIJÜTERI SAN. TIC. A.S. 6 Aytaç Mh.
Dereboyu Cd. No:21 K:1-2 Halkali/IST. Tel: (212) 548 19 25 BUJI-SAN SAN. TIC. LTD. STI. Laleli Cd. Astor Pasj. No:10/4 Laleli/IST. Tel: (212) 518 65 24
BURAK PARFÜMERI M. Kemal Pasa Cd. No:66/A Aksaray/IST. Tel: (212) 518 55 91 CANDAROGLU KOLONYA KOZMETIK SAN. Gazipasa Cd. No:34 K:1
Pendik/IST. Tel: (216) 354 09 18 CANSU KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Keresteciler Sit. Çinar Sk. Özhan Apt. No:45 Merter/IST. Tel: (212) 641 89 66
CEM PARFÜMERI Kartaltepe Mh. Filiz Sk. No:10/8 Bakirköy/IST. Tel: (212) 542 53 02 CEYHUN GÜZELLIK ÜRN. TANITIM VE SATIS MERK. 19 Mayis Cd.
No:45/C Pendik/IST. Tel: (216) 375 55 05 COSKUNLAR PARFÜMERI Acibadem Cd. No:157/1 Acibadem/IST. Tel: (216) 339 25 91 ÇAGLA BIJUTERI Penguen
Sk. No:52 Kanarya K. Çekmece/IST. Tel: (212) 580 84 50 ÇARDAK KOZMETIK SAN. TIC. Seyrantepe Cansiz Sk. No:27 Seyrantepe/IST. Tel: (212) 281 57 03
ÇARSAF ISI BUTIK MELLY Meliha A. Sözen Cd. No:34 1.Levent/IST. Tel: (212) 211 52 17
DABI BIJÜTERI SAN. TIC. LTD. STI. Koska Cd. No:8/31-32 Laleli/IST. Tel: (212) 517 92 81 DAMLA KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Noter Sk. 31/3
Saskinbakkal/IST. Tel: (216) 385 16 22 DAMLA PARFÜMERI Bagdat Cd. No:339/56 Saskinbakkal/IST. Tel: (216) 302 39 47 DAMLA TOKA Emniyet Evleri
Yamaç Sk. No:25 4.Levent/IST. Tel: (212) 264 35 10 DEMET VIDEO PARFÜMERI Dörtyol Güçlü Pasj. No:1/3 Esenler/IST. Tel: (212) 568 97 76 DENIZ
PARFÜMERI Ortabahçe Cd. Bizim Çars. No:28 Besiktas/IST. Tel: (212) 258 59 47 DIEM KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Harzemsah Sk. Diem Apt. No:62
Sisli/IST. Tel: (212) 231 04 12
DIRIL PARFÜMERI Halaskargazi Cd. No:293 Osmanbey/IST. Tel: (212) 231 29 37 DOGUS KOZMETIK Mahmut Efen. Mh. Tepsi Firin Sk. No:13/22 Üsküdar/IST.
Tel: (216) 343 41 46 DORE KOLONYALARI IMAL. Akarçesme Çömlekçiler Cd. No:23 Eyüp/IST. Tel: (212) 577 16 62 DR KOCAL BID KOZMETIK ENSTITÜSÜ
LTD. STI. Rameli Cd. Ogan Apt. No:16 K:2 D:5 Nisantasi/IST. Tel: (212) 241 35 89 DÜNDAR PARFÜMERI DEPO. Selvili Sk. No:10 4.Levent/IST. Tel: (212) 282
79 81 ECZACIBASI - AVON KOZMETIK ÜRN. A.S. Mehmetçik Cd. No:63 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 212 11 30
EKSELANS KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Dereboyu Cd. Gündes Han Kars. No:201 Kasimpasa/IST. Tel: (212) 250 02 29 ELIDA KOZMETIK Maya Akar
Center B. Dere Cd. No:100-102 K:25 Esentepe/IST. Tel: (212) 275 45 00 ELIDA KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Gümüssuyu Cd. Cebealibey Sk. No:24 Topkapi/IST.
Tel: (212) 612 42 00 ERDAL KOZMETIK Zincirlikuyu Cd. No:56/A Kasimpasa/IST. Tel: (212) 235 51 93 ESER PARFÜMERI KOZMETIK VE BIJÜTERI Feneryolu
Sefizade Sk. No:3 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 13 27 ESMER BIJUTERI - GÜMÜSÇÜLÜK Sabuncu Han Cd. No:33 Eminönü/IST. Tel: (212) 511 99 81 ESMER
BIJÜTERI SAN. TIC. LTD. STI. Ramikisla Cd. Emintas San. Sit. No:123/291 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 617 07 42 ESRA TOKA Tahtakale Tomruk Sk. Emniyet
Han No:422 Eminönü/IST. Tel: (212) 512 18 91
EURE KOZMETIK TURIZM SAN. TIC. LTD. STI. S. Orhan Mh. 1127 Sk. No:20/C Gebze/IST. Tel: (262) 642 28 06 EUROMODA BIJÜTERI A. Ipekçi Cd. 1.
Emintas San. Sit. No:58/244 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 501 09 29 EVYAP SABUN YAG GLISERIN SAN. TIC. A.S. Ayazaga Cendere Yolu No:10/A Levent/IST.
Tel: (212) 289 23 00 FELIX BIJOUTERIA Ordu Cd. Laleli Ismerk. No:293/30 Laleli/IST. Tel: (212) 518 69 42 FILIZ PARFÜMERI Ankara Cd. No:58 Kartal/IST. Tel:
(216) 389 84 93 FOKS KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Bomonti Firin Sk. No:43 Sisli/IST. Tel: (212) 232 49 00 FON KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Günesli Evren
Mh. Asli Sk. No:8 Bagcilar/IST. Tel: (212) 651 19 86 GIZEM PARFÜMERI Ihlamurdere Cd. Altintas Sk. No:33 Besiktas/IST. Tel: (212) 261 00 94
GÖKSEL BIJUTERI Marputçular Cd. No:31 Eminönü/IST. Tel: (212) 522 99 72 GÜLTEKIN GÜVEN MARMARA TURISTIK KOLONYALARI Sefabey Cd. No:1/F
GÜLÜS PARFÜMERI & BIJÜTERI Ortabahçe Cd. Büyük Besiktas Çars. No:26/41 Besiktas/IST. Tel: (212) 261 73 73 GÜMÜS PARFÜMERI E. Yildiz Yolu Cd.
No:26 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 64 08 HAKAN BIJUTERI Gençtürk Cd. Çukur Çesme Sk. No:32 Laleli/IST. Tel: (212) 511 98 33 HISAR KOLONYALARI
Hocaüveyz Mh. Sair Cem Sk. No:25 Fatih/IST. Tel: (212) 531 11 03 Fax: 531 11 03 HOBI KOZMETIK IMAL. SAN. TIC. A.S. Inönü Mh. Uluslu Cd. No:135
Kayisdagi/IST. Tel: (216) 373 76 23 HOBI KOZMETIK IMAL. SAN. TIC. A.S. Kayisdagi Inönü Mh. Ulus Cd. No:137 K.Bakkalköy/IST. Tel: (212) 273 76 23
HÜNGAR KOLONYALARI Darülaceze Yolu No:77/6 Feriköy/IST. Tel: (212) 266 58 28 Fax: 266 58 28
IKRAM ESANS KOLONYA Marputçular Cd. Abutefendi Han K:2-49 Sultanhamam/IST. Tel: (212) 512 50 79 IKRAM ESANS VE KOLONYA Marputçular Cd.
Abudefendi Han No:49 K:2 Eminönü/IST. Tel: (212) 522 16 31 INA KOZMETIK A.S. Kore Sehit. Cd. Mithat Ulu Ünlü Sk. No:21/6 Zincirlikuyu/IST. Tel: (212) 212
04 28 INANIR KOZMETIK LTD. STI. 2. Tasocagi Cd. Sekercilar Sk. No:9 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 288 15 40 INCI BIJUTERI K. Haydar Efen. Sk. No:15/87
Beyazit/IST. Tel: (212) 516 47 77 INCI PARFÜMERI ÇAMASIR Baruthane Cd. No:65/4-6 Kurtulus/IST. Tel: (212) 225 01 50 INNOVA KOZMETIK PAZ. TIC. A.S.
B.Dere Cd. No:8/10 Sisli/IST. Tel: (212) 246 47 17 ISTANBUL ESANS DEPO. Çiçekpazari Sk. Gönül Han K:2 No:204 Eminönü/IST. Tel: (212) 526 64 43
ISTANBUL KOLONYALARI LTD. STI. Zalpasa Cd. No:60 Eyüp/IST. Tel: (212) 576 70 16 IVON PARFÜMERI - BIJUTERI VE HEDIYELIK ESYA Rumeli Cd.
No:25 Nisantasi/IST. Tel: (212) 248 45 94
IYIGÜN PARFÜMERI Dereboyu Cd. Alaca Ishani No:41/2 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 212 16 28 KADIKÖY ITRIYAT ECZA LEVAZIMATI A.S Dörtyol Acibadem
Cd. No:76 Kadiköy/IST. Tel: (216) 339 40 08 KANSUK KOLONYA LABORATUVARI Ayazma Yolu Turin Ismerk. Blok No:32-33-34 Kagithane/IST. Tel: (212) 294
58 32 KAP SAFARI ITRIYAT M. Sevket Pasa Mh. Mithatpasa Cd. No:3 Okmeydani/IST. Tel: (212) 235 12 31 KARDELEN PARFÜMERI Fevzipasa Cd. No:144/A
Karagümrük/IST. Tel: (212) 531 92 49 KENT KOZMETIK Sehit Asim Cd. Alaybey Sk. No:2 Besiktas/IST. Tel: (212) 261 25 13 KOLONYA TUHAFIYE VE
LOSYONLARI SATIS YERI Çömlekçiler Cd. No:18 Akarçesme Eyüp/IST. Tel: (212) 577 16 58 KOPAS KOZMETIK PAZ. SAN. A.S. B.Dere Cd. G-42 Sk. No:6
Maslak/IST Tel: (212) 285 22 90
KOSAN KOZMETIK SAN. TIC. ADI KOM. STI. Hacer Hanim Sk. No:7 Bahçelievler/IST. Tel: (212) 557 36 37 KOZA KOZMETIK ESYA SAN. A.S. Ramikisla Cd.
Keresteciler Sit. Atelye Sk. No:2 Topçular/IST. Tel: (212) 612 46 60 KOZMEPAR KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Emniyet Evleri Özcan Sk. No:11 Çeliktepe/IST. Tel:
(212) 279 53 37 Fax: 279 57 56 KOZMETIKA A.S. Perpa Tic. Merk. B Blok Kirmizi Ring K:5 No:170 Okmeydani/IST. Tel: (212) 221 04 24 KOZMIK DANS VE
KOZMETIK SAN. Hamam Sk. No:84/2 Caddebostan/IST. Tel: (216) 369 84 68
KOZTAS KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Dümen Sk. Gümüspalas Apt. No:1 Gümüssuyu Taksim/IST. Tel: (212) 252 23 93 KRISTAL BIJUTERI Marputçular Cd.
No:34/4 Eminönü/IST. Tel: (212) 512 68 63 KRISTAL KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Pismaniye Sk. Dereboyu No:99 Kasimpasa/IST. Tel: (212) 250 34 56 Fax: 250
34 56 KUBILAY PARFÜM DEPO. Baglarbasi Cd. Kurtoglu Sk. No:1 G.O.Pasa/IST. Tel: (212) 578 29 65 KUP KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Davutpasa Askeri Firin
Sk. Haydarbey Ismerk. Topkapi/IST. Tel: (212) 577 27 70 KÜBUS TEMIZLIK VE PARFÜMERI Talatpasa Cd. No:32 Gültepe/IST. Tel: (212) 281 25 29 LALE
KOLONYASI Çiçek Pazari Sk. No:10 Eminönü/IST. Tel: (212) 513 79 47 LEYDI KOZMETIK Fethi Bey Cd. Tas Han No:55/33 Laleli/IST. Tel: (212) 511 66 43
LEYDI KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Pismaniye Sk. Dereboyu No:99/2 Kasimpasa/IST. Tel: (212) 250 34 56 LEYDI KOZMETIK TIC. LTD. STI. Haliç Cd. No:91
Fatih/IST. Tel: (212) 533 86 83
Tel: (212) 570 17 90 YÜKSEL KOLONYALARI Haci Hatun Mh. Ikiyüzlü Çesme Sk. No:10 Yedikule/IST. Tel: (212) 585 31 16
YÜKSEL KOZMETIK VE PARFÜMERI Sinanpasa Shopping Center No: 154 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 30 39 ZER BIJUTERI IMAL. SAN. TIC. LTD. STI.
Mesihpasa Cd. Erson Ismerk. No:28/B-4 Laleli/IST. Tel: (212) 638 39 44 ZÜMRÜT KOZMETIK MERILEYN PAZ. Ortaklar Cd. Mevlit Pehlivan Sk. Alisamiyen Apt.
Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 275 55 60 ZÜMRÜT KOZMETIK SAN. KOLL. STI. Inönü Mh. Çimen sk. No:71 Elmadag/IST. Tel: (212) 224 52 23
Εταιρίες Κων/πολη
Καλλωπισµός
Cosmetics
LOREAL PRESTIJ KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Altunizade Tophanelioglu Cd. 5. Üsküdar/IST. Tel: (216) 391 70 00 MANOYLA PARFÜMERI Hasfirin Cd. No:67
Besiktas/IST. Tel: (212) 261 64 77 MELTEM KOLONYA VE KOZMETIK ÜRN. Tahmis Cd. Kalçin Sk. No:15 Eminönü/IST. Tel: (212) 526 36 26 MELTEM
PARFÜMERI Yeni Sular Cd. No:84 Sariyer/IST. Tel: (212) 271 32 08 MERDAR KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Emniyet Evleri Emniyet Cd. Gül Çikmazi Sk.
No:2/1-2 4.Levent/IST. Tel: (212) 278 98 23 Fax: 278 98 23 METIN PLASTIK AMBALAJ VE KOZMETIK PARFÜMERI ÜRN. SAN. Ramikisla Cd. Seferaga San. Sit.
C Blok No:11-12 Topçular/IST. Tel: (212) 577 00 28 Fax: 577 00 28 MINI PAZAR PARFÜM VE ITRIYAT SAN. TIC. LTD. STI Emirhan Cd. No:46 Dikilitas
Besiktas/IST. Tel: (212) 258 14 36 MIS NITA KOZMETIK SAN. A.S. Hasköy Cd. No:82/3 Hasköy/IST. Tel: (212) 253 71 58 MISS KOLONYALARI Gündogumu Cd.
No:69/5 Üsküdar/IST. Tel: (216) 343 49 66 Fax: 343 49 66
MURAT YAVUZOGLU SEMPATIK KOZMETIK Eminönü Pasa Cd. Bala Sk. No:1/2 Küçükyali/IST. Tel: (216) 366 68 74 NEMEL KOZMETIK MARKET PAZ. SAN.
TIC. LTD. STI. Besevler Dur. Salih Erimez Sk. No:1/2 Göztepe/IST. Tel: (216) 368 74 29 NEVA KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Keresteciler Sit. Sancak Sk. Sütün
Ishani No: 1 Merter/IST. Tel: (212) 507 81 17 ORIFLAME KOZMETIK LTD. STI. Merkez Mh. Yalçin K. Cd. No:54 Y.Bosna/IST. Tel: (212) 655 16 03 ORKIDE
PARFÜM KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Hakim Sk. Hüdaverdi Han No:38/B Kasimpasa/IST. Tel: (212) 250 28 77 ÖZ MERAM KOLONYA Fatih Cd. No:47
Fatih/IST. Tel: (212) 525 37 40 Fax: 525 37 40 ÖZBEKLER PARFÜMERI DEPO. SAN. TIC. LTD. STI. Bagdat Cd. Güven Ismerk. No:35/15 Maltepe/IST. Tel: (216)
305 75 58 ÖZKAYA KOLONYA TIC. Karagümrük Prof. Naci Sensoy Cd. No:97 IST. Tel: (212) 524 64 38 Fax: 524 64 38 ÖZKAYA KOLONYA TIC. Prof. Naci S.
Cd. No:97 Karagümrük/IST. Tel: (212) 524 64 38 ÖZLEM PARFÜMERI Tatlipinar Cd. No:64 Sehremini/IST. Tel: (212) 521 16 80 ÖZSUN BIJUTERI SAN. TIC.
LTD. STI. Marputçular Cd. Marputçular Ismerk. Eminönü/IST. Tel: (212) 527 87 68
PAK INS. IÇ GIYIM PARFÜMERI LTD. Dereboyu Cd. No:1/3 Ortaköy/IST. Tel: (212) 260 15 93 PAPFAB EKSPORT KIMYA SAN. TIC. A.S. Cumh. Cd. No:169/3
Elmadag/IST. Tel: (212) 224 97 02 PARFÜMERI SHOP Saatçi Bayiri Basak sok. No 4C-4D 80280 Gayrettepe/IST. Tel: 90-212-2754596 Fax: 2728257 PARDIOR
KOZMETIK Akasyali Sk. No:10 4.Levent/IST. Tel: (212) 269 18 10 PARDIOR KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Konaklar Mh. Akasyali Sk. No:10 4.Levent/IST. Tel: (212)
279 88 36 PARKOSAN PARFÜMLERI KOZMETIK MAD. SAN. TIC. A.S. San. Mh. Sancakli Cd. No:13 Güngören/IST. Tel: (212) 555 77 06 PARKOM KOZMETIK
SAN. TIC. A.S. Saatçi Bayiri Basak sok. No 4C-4D 80280 Gayrettepe/IST. Tel: 90-212-2754595 Fax: 2728257 PARDIOR KOZMETIK Akasyali Sk. No:10
4.Levent/IST. Tel: (212) 269 18 10 PERAL KOLONYA ESANS IMAL. KIMYA SAN. Sancaktepe San. Mh. Çavusoglu Sk. No:15 Güngören/IST. Tel: (212) 575 66 98
Fax: 575 66 98 PINKIM KOZMETIK SAN. TIC. A.S Topkapi Serçekale Sk. No:9 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 544 73 76 PRENSES BIJÜTERI LTD. STI. A. Ipekçi Cd.
1. Emintas San. Sit. No:158/244 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 577 45 25
PRENSES PARFÜMERI Bagdat Cd. Koruma Dur. No:253 Maltepe/IST. Tel: (216) 441 19 90 PRESTIJ BIJÜTERI Hasfirin Sk. Sinanpasa Ismerk. No:114 K:1
Besiktas/IST. Tel: (212) 261 29 86 ROLAY PARFÜMERI KUAFÖR MLZ. DEPO. Istiklal Cd. Tokatliyan Ishani No:13/15 Galatasaray/IST. Tel: (212) 251 80 46
SANCAK KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Tahtakale Tomruk Sk. Eryaman Han No:3 Eminönü/IST. Tel: (212) 522 65 32 Fax: 526 76 41 SE&DE PARFÜMERI
DEPO. Çemenzar Isiklar Ortabahar Sk. Paydas Apt. No:6 Göztepe/IST. Tel: (216) 385 93 33 SEMBOL KOLONYA Barboros Bulv. Eser Apt. No:48 K:5 D:15
Balmumcu/IST. Tel: (212) 274 71 82 SEMPATIK KOZMETIK SAN. Altintepe Degirmen Yolu Mev. Pala Sk. No:1/2 Küçükyali/IST. Tel: (212) 366 68 74 SERA ILAÇ
ITRIYAT IML. SAN. TIC. LTD. STI. Maltepe Cd. Alba San. Sit. No:246 C Blok Bayrampasa/IST. Tel: (212) 577 41 41 SERDE PARFÜMERI TIC. VE PAZ.
Sabuncuhan Sk. Basar Han No:69/16 Eminönü/IST. Tel: (211) 512 22 04 SEVIL PARFÜMERI Carrefour Ismerk. K:1 Içerenköy/IST. Tel: (216) 448 03 18 SEVINÇ
PARFÜMERI Namik Kemal Cd. No:12 Aksaray/IST. Tel: (212) 529 51 47
SEZA KOZMETIK KIMYA SAN. A.S. Derekçibasi Sk Yenisehir Mh. Kurtulus/IST. Tel: (212) 250 81 50 SEZA KOZMETIK VE KIMYA Kurtulus B. Basi Sk. No:59
Kurtulus/IST. Tel: (212) 250 81 51 SIK BIJUTERI Denizciler Mh. No:15 Korçali Pasj. Avcilar/IST. Tel: (212) 695 53 49 SILAYDA KOZMETIK Inönü Cd. No:125
Güngören/IST. Tel: (212) 642 30 60 SIMDEN KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Inönü Cd. No:113 Maltepe Kartal/IST. Tel: (216) 385 64 78 Fax: 385 64 78 SINAN
KASET PARFÜMERI Balikli Yolu No:76 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 546 84 71 SOLEY PARFÜMERI A.S. Rumeli Cd. Süleyman Nazif Sk. No:70 Osmanbey/IST.
Tel: (212) 248 57 96 SUDEM KOZMETIK SAN. TIC. LTD. STI. Dereboyu Cd. Alaca Ishani No:41/2 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 212 16 28 TANCI PARFÜMERI
Ihlamur Yolu No:13/3 Tesvikiye/IST. Tel: (212) 232 22 14 TAYFUN PARFÜMERI BIJUTERI Tevfikbey Mh. Merk. Cd. No:20/2 Sefaköy/IST. Tel: (212) 580 58 80
TEKMEN PARFÜMERI SAN. TIC. A.S. Evrenoszade Sk. No:4 Bomonti/IST. Tel: (212) 246 25 48 TIBET ITH. IHR. VE KOZMETIK SAN. A.S. E. Büyükdere Cd.
No:43 4.Levent/IST. Tel: (212) 281 03 10 TRAKYA KOLONYALARI Beylikdüzü San. Sit. 1. Blok No:23 B.Çekmece/IST. Tel: (212) 872 24 39 Fax: 883 30 25
TRAMPA PARFÜMERI DEPO . Ortabahçe Cd. No:37/A Besiktas/IST. Tel: (212) 258 92 62 TUNA PARFÜMERI Baruthane Cd. No:57 Feriköy/IST. Tel: (212) 235
65 02 TUNÇ KOZMETIK MENEKSE KOLONYA. Gürbüz Sk. No:3 Çaglayan/IST. Tel: (212) 224 88 24 TÜTÜNEKLER KOZMETIK A.S. Seyhli Mh. Atatürk Cd.
Sultan Sk. No:17 Pendik/IST. Tel: (216) 378 46 93 UKIP KOZMETIK E. Londra Asf. No:89/1 Güngören/IST. Tel: (212) 642 35 25
ÜÇ YILDIZ BIJUTERI SAN. TIC. A.S Marputçular Cd. No:9 Eminönü/IST. Tel: (212) 511 70 31 ÜÇEL PARFÜMERI Küçüklanga Cd. No:33/C Aksaray/IST. Tel:
(212) 529 56 34 ÜÇLER ITRIYAT VE SIHHI MALZ. DEPO. Seyit Nizam Cd. No:128 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 547 55 68 ÜÇÖZ-NEBIOGLU KUAFÖR MALZ. VE
PARF. Cevizlik Mh. Huban Sk. No:21/1 Bakirköy/IST. Tel: (212) 572 21 46 ÜÇYILDIZ BIJUTERI SAN. TIC. A.S. Mahmutçular Sit. No:9 Eminönü/IST. Tel: (212) 522
32 95 ÜMIT ITRIYAT DEPO. Günay Sk. No:4 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 501 82 28 ÜZMÜRAM KOLONYA Fatih Cd. No:49 Fatih/IST. Tel: (212) 525 37 40 VEPA
ÖZAK KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Dereboyu Cd. Pakhan No:61 Dolapdere/IST. Tel: (212) 250 15 22
VEPA VELAR GÜZELLIK ÜRN. SAN. TIC. A.S. Sultan Selim Cd. Uçar Sk. No:3/6 4.Levent/IST. Tel: (212) 279 39 25 VE-RA KOLONYALARI VE LOSYONLARI
SAN. TIC. Atatürk Bulv. No:1 Kartal/IST. Tel: (216) 353 64 59 VIRA KOZMETIK SAN. TIC. A.S. Fener Kalamis Cd. No:26 Kiziltoprak/IST. Tel: (216) 347 30 70
YASEMIN KOZMETIK Hattat Tahsin Sk. No:14/1 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 57 52 YESILGÜN KOZMETIK Turin Ismerk. No:90 Kagithane/IST. Tel: (212) 294 58
30 YIGIT BIJUTERI Tahtakale Emniyet Han No:119 Eminönü/IST. Tel: (212) 513 20 93 YILMAZ SEN ITRIYAT VE PARFÜMERI DEPO. Sabuncuhan Cd. No:38/16
K:1 Eminönü/IST. Tel: (212) 520 18 86 YONCA KOZMETIK MAMÜL. SAN. TIC. LTD. STI. Türkçü Sk. Site Bakirköy Apt. D Blok No:19 Bakirköy /IST. Tel: (212) 570
17 90 YÜKSEL KOLONYALARI Haci Hatun Mh. Ikiyüzlü Çesme Sk. No:10 Yedikule/IST. Tel: (212) 585 31 16
YÜKSEL KOZMETIK VE PARFÜMERI Sinanpasa Shopping Center No: 154 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 30 39 ZER BIJUTERI IMAL. SAN. TIC. LTD. STI.
Mesihpasa Cd. Erson Ismerk. No:28/B-4 Laleli/IST. Tel: (212) 638 39 44 ZÜMRÜT KOZMETIK MERILEYN PAZ. Ortaklar Cd. Mevlit Pehlivan Sk. Alisamiyen Apt.
Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 275 55 60 ZÜMRÜT KOZMETIK SAN. KOLL. STI. Inönü Mh. Çimen sk. No:71 Elmadag/IST. Tel: (212) 224 52 23
28
Εταιρίες Κων/πολη
Εκπαίδευση
Φροντιστήρια
AÇI DERSHANESI Fevzipasa Cd. No:61 Topaloglu Plaza A Blok Fatih/IST. Tel: (212) 531 06 31
ALFA DERSANESİ Merkez Erenler Is Merkezı Avcılar/ISTANBUL. Tel: (212) 5912132
ANAFEN DERSHANESI Ihlamurdere Cd. Mecit Ali Sk.No:7 Akaretler/IST. Tel: (212) 227 86 20
ANADOLU FEN EGITIM ISL. TIC. A.S. 19 Mayis Mah. Hilmi Pasa Cad. Kadi Pasa Sok. No:20 Kazasker-Kadikoy/IST. Tel: (216) 463 3113 Fax: 410 6989
ANAUNSAL DERSHANESI Eski Edirne Asfalti 1015 Sok. No:2 G.O.P./IST. Tel: (212) 537 1237 Fax: 535 5647 A
TALAY DERSHANESI LTD. STI. Rihtim Cd. Petrol Ishani No:58 K:1 Kadiköy/IST. Tel: (216) 348 93 55
ATASAY DERSANESI Abide-i Hürriyet Cd. Kocaman Sk. No:66 Sisli/IST. Tel: (212) 234 40 70
ATAY DERSANESI Kurbalidere Cad. No:90 Hasanpasa-Kadikoy/IST. Tel: (216) 414 8085 Fax: 346 8989
BERK EGITIM MERKEZI DERSANESI Siraselviler Cad. No:17 Cihangir. Taksim/IST. Tel: (212) 292 12 50 Fax: 292 04 89
BIRIKIM DERSANESI Altiyol Vahapbey Sk. Direkli Ishani No:4 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 83 6
BIZIM DERSHANE Alemdag Cad. No: 51/3-4-5-6 Umraniye/ ISTANBUL Tel: (216) 3441107 Fax: 3291176
BOGAZIÇI DERSANESI Kurbaglidere Cd. No:39 Kadiköy/IST. Tel: (216) 349 78 88
BOGAZICILILER EGITIM DANISMANLIK Kirtasiyeci Sok. Bursali Pasaji Halitbey Apt. Kat:3 Altiyol-Kadikoy /IST. Tel: (216) 338 8736
BÜYÜK DERSANE Kiragi sk. No:64 Osmanbey/IST. Tel: (212) 233 03 34
ÇAGDAS YÖNETIM DERSANESI Kurbaglidere Cd. No: 41 Kadiköy/IST . Tel: (216) 418 48 46
ÇAPA DERSANESI Ördek Kasap Mh. Findikzade/IST. Tel: (212) 521 22 10
ÇEVRE DERSANESI Yesiltepe Mh. 53 Sk. No:69 Çinar Ishani K:3 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 582 88 81
DAF DERSANESI Fevzi Pasa Cd. Kubilay Sk. No:1 Fatih/IST. Tel: (212) 534 54 70
DENIZ DERSANESI Incirli Cd. No:90 Bakirköy/IST. Tel: (212) 660 02 93
DENIZ DERSHANELERI Alemdag Cd. Esen Sk. No:14 Ümraniye/IST. Tel: (216) 329 66 31
DOGAN GÜRES DERSANESI Bagdat Vakif Han. No:50/3 Küçükyali/IST. Tel: (216) 367 87 79
DORUK DERSANESI Bahariye Cd. Kirtasiyeci Sk. No:25 Kadiköy/IST. Tel: (216) 337 59
DORUK DERSANELERI KADIKOY SUBESI Resit Efendi Sok. No:10 Rihtim Kadikoy/IST. Tel: (216) 349 2649 Fax: 349 1700
DÖRTLER DERSHANESI Kusdili Cd. No:89 Kadiköy/IST. Tel: (216) 348 44 62
EKOL DERSANESI Incirli Cd. No:55 Bakirköy/IST. Tel: (212) 660 11 59
EKSEN DERSANESI Eski Osmanli Sk. No:40-2-3-4-5 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212)2137494 Fax:2136156
EYÜP GÜÇLÜ FEN DERSHANESI Eyüp Stadi Kars. Eyüp/IST. Tel: (212) 563 99 70
FATIH DERSHANELERI Macar Kardesler Cd. No:78 Fatih/IST. Tel: (212) 613 76 82
FEM DERSHANESI Maresal Çakmak Cd. Sirinevler Meyd. No:1 Sirinevler/IST. Tel: (212) 552 65 15
FKM DERSHANESI Nailbey Sk. Bahariye Cd. No:31 Kadiköy/IST. Tel: (216) 345 33 92
FINDIKZADE DERSANESI Tel: (212) 6332343 GENÇLER DERSHANESI Ihlamurdere Cd. No:70 Besiktas/IST. Tel: (212) 259 85 35
GOKSEN EGITIM KURUMLARI Vatan Cad. Mektep Sk. No:3 ISTANBUL Tel: (212) 6311009
GÖK-FEN DERSHANESI Kusdili Cad. No:71 Kadiköy ISTANBUL Tel: (216) 330 4900 Fax: 336 7005
GÖZDE UFUKLAR DERSHANESI B. Dere Cd. No:30 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 266 59 14
GÜNES DERSHANESI Salihpasa Memisoglu Ismerk. G.O.Pasa/IST. Tel: (212) 578 85 97
GÜVEN DERSHANESI Hamiyet-i Milliye Cd. Veysel Ismerk. K:4 Kadiköy/IST. Tel: (216) 341 48 85
HEDEF DERSHANELERI Altiyol Çilek Sk. No:38 Kadiköy/IST. Tel: (216) 337 00 18
IMAJ DERSHANESI Alemdag Cad. No:124 Umraniye/IST. Tel: (216) 461 8738-39 Fax: 461 8739
ISEM DERSHANESI Yeniyol Sk. Halitaga Cd. No:2 Kadiköy/IST. Tel: (216) 349 54 49
KADIKÖY BILIM DERSHANESI Bahariye Cd. Sokullu Sk. No:20 Kadiköy/IST. Tel: (216) 338 59 00
KADIKÖY ÖZEL OKTAY DERSHANESI Sögütlüçesme Derici Zeynel Sk. No:14 Kadiköy/IST. Tel: (216) 338 03 55
KAVRAM DERSHANESI Istanbul Cd. Niyazi Bey Sk. No: Bakirköy/IST. Tel: (212) 572 60 74
MAYA DERSHANESI Demirkapi Cd. No:38 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 612 13 70
MED DERSHANESI Istanbul Cd. Mor Sümbür Sk. No:1 Bakirköy/IST. Tel: (212) 570 40 08
MTF DERSHANESI Halitaga Cd. Vahapbey Sk. No:19 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 21 51
MURAT DERSHANESI Yolcu Sükrü Sk. No:64 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 00 97
ODAK DERSHANESI Istanbul Cd. Kirmizi Sebboy Sk. Akaylar Apt. Bakirköy/IST. Tel: (212) 542 04 13
ÖNDER DERSHANESI Kurbagalidere Cd. No:61/4 Kadiköy/IST. Tel: (216) 338 60 10
ÖZBILGE DERSHANESI VE KURSLARI Istasyon Cd. B Blok K:3 Bakirköy/IST. Tel: (212) 572 55 77
ÖZEL ARTI DERSHANESI Cevizlik Mh. Istanbul Cd. No:21 Bakirköy/IST. Tel: (212) 583 83 27
ÖZEL BIRIKIM DERSHANESI Halitaga Cd. Kivanç Sk. No.7 Kadiköy/IST. Tel: (216) 418 71 51
ÖZEL DERYA DERSHANESI Maresal Çakmak Cd. 3. Sk. No:2 Bahçelievler/IST. Tel: (212) 552 19 61
ÖZEL-DERS Altıyol Karadut Sok. Kara Han No:28/2 /ISTANBUL. Tel: (216)4144617 Fax:4144682
ÖZEL DÜZEY DERSHANESI Cevizlik Mh. Istanbul Cd. Beyaz Zambak Sk. No:13 Bakirköy/IST. Tel: (212) 583 40 83
ÖZEL EROL ALTACA DERSHANESI Ortabahçe Cd. Sinanpasa Köprü Sk. No:18 Besiktas/IST. Tel: (212) 227 64 17
ÖZEL GENÇLER DERSHANESI Ihlamurdere Cd. No:68/70 Besiktas/IST. Tel: (212) 269 85 38
ÖZEL GÜNES DERSHANESI Haznedar E. Londra Asf. Bahçelievler/IST. Tel: (212) 575 33 65
ÖZEL GÜRSOY DERSHANESI Çalislar Cd. No:31 Bahçelievler/IST. Tel: (212) 553 95 56
ÖZEL IKBAL DERSHANESI Abide-i Hürriyet Cd. No:4/1 Hasat Sk. Sisli/IST. Tel: (212) 225 06 84
ÖZEL ISTANBUL YÜKSELIS DERSHANESI Altiyol Çilek Sk. No:15 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 17 35
ÖZEL KADEM KOLEJ DERSHANESI Rihtim Cd. Recaizade Sk. No:21 Kadiköy/IST. Tel: (216) 346 16 30
ÖZEL KLAS DERSHANESI Sümer Mh. 24. Sk. No:37/3 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 571 69 90
ÖZEL MODERN EGITIM FEN DERSHANESI Barbaros Blok. No:56 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 72 02
ÖZEL MURAT DERSHANESI Istanbul Cd. Niyazibey Sk. No:1 Bakirköy/IST. Tel: (212) 583 14 00
ÖZEL ÖVGÜ DERSHANESI Depo Duragi Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 510 22 55
ÖZEL PEM DERSHANESI EGITIM HIZM. TIC. LTD. STI. Istasyon Kars. Pendik/IST. Tel: (216) 354 50 74
ÖZEL SES DERSHANESI SAN. TIC. LTD. STI. Sögütlüçesme Cd. Istasyon Sk. Dilek Ishani K:2 Kadiköy/IST. Tel: (216) 346 40 62
ÖZEL ÜSKÜDAR BASARI DERSHANESI TIC. LTD. G.O. Pasa Cd. No:16 Kadiköy/IST. Tel: (216) 346 51 57
ÖZEL YALÇIN DERSHANESI Kirtasiyeci Sk. No:27-29 Kadiköy/IST. Tel: (216) 345 99 10
ÖZEL YENI YILDIZ DERSHANESI Incirli Cd. No:50 Çamlik Bakirköy/IST. Tel: (212) 570 35 39
ÖZEL YILDIZ DERSHANESI Ortabahçe Cd. Gürbüzhan No:26 Besiktas/IST. Tel: (212) 260 23 30
ÖZKURTARAN DERSHANESI Halitpasa Cd. No:3 G.O.Pasa/IST. Tel: (212) 581 03 04
SEC FEN DERSHANESI Ordu Cad. No:23 G.O.Pasa/IST. Tel: (212) 616 7645 Fax: 616 7193
SIMGE DERSHANESI Ebuziya Cd. No:19 Bakirköy/IST. Tel: (212) 570 67 77
SISTEM DERSHANESI Bahariye Cd. Nail Bey Sk. No:35 Kadiköy/IST. Tel: (216) 418 18 96
TAM DERSHANESI LTD. STI. E. Edirne Asf. No:8 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 578 00 91
T.E.D. (TEMEL EGITIM DERSHANESI) Kusdili Cd. Visne Sk. No: 42 Kadiköy/IST. Tel: (216) 330 34 00 Fax: 330 34 04
TEMPO DERSHANESI Istanbul Cad. Huban Sok. No:1 Kat:1 Bakirkoy/IST. Tel:(212) 543 6016 Fax: 542 5324
UGUR DERSHANESI Incirli Cd. No:39 Bakirköy/IST. Tel: (212) 583 37 48
UZMAN DERSHANESI Halitaga Cd. No:22/24 Kadiköy/IST. Tel: (216) 337 29 09
ÜSTEM DERSHANESI Halitaga Cd. No:13 Kadiköy/IST. Tel: (216) 349 42 32
VEM DERSHANESI Akdeniz Cd. No:122/1 Fatih/IST. Tel: (212) 532 53 76
YALÇIN DERSHANESI Bahariye Cd. Kirtasiyeci Sk. No:27 Kadiköy/IST. Tel: (216) 336 24 23
YARDIMCI DERSANE VE KÜLTÜR HIZM. LTD. STI. Misbah M. Sk.
No:3 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 59 93
YENI DERSHANESI Halarkargazi Cd. Etfal Sk. K:1 Sisli/IST.
Tel: (212) 240 58 04
YENI ISIN DERSHANESI Rihtim Cd. Resit Efen. Sk. No:10
Kadiköy/IST. Tel: (216) 414 54 38
29
Εταιρίες Κων/πολη
Εκπαίδευση
Πανεπιστήµια
Bahçeşehir Üniversitesi
Telefon: 0212 381 00 00
Web:www.bahcesehir.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Bahçeşehir Üniversitesi 34538 Bahçeşehir
İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi Diğer Kampüsü:
Bahçelievler Kampüsü (BÜSEM):
Londra Asfaltı İncirli Kavşağı, 34590 Bahçelievlerİstanbul
Telefon: 0212 381 00 00
Beykent Üniversitesi
Telefon: 0212 872 64 32 ( PBX )
Fax: 0212 872 24 89 - 0212 872 11 09
Web:www.beykent.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Beylikdüzü, Gürpınar E-5 Yol Ayrımı
Beykent 34500 Büyükçekmece-İstanbul
Beykent Üniversitesi Diğer Kampüsler:
Ortaköy Eğitim Merkezi: Dereboyu Cad. No:94/B
Ortaköy, İstanbul
Tel: (0212) 327 49 63
Faks: (0212) 327 49 67
Taksim Kampüsü: Sıraselviler Cad. No:111 34437
Taksim, İstanbul
Tel: (0212) 243 02 71-72-77
Faks: (0212) 243 02 78
Boğaziçi Üniversitesi
Telefon: 0212 359 54 00
Fax: 0212 265 63 57
Web:www.boun.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek
Doğuş Üniversitesi
Telefon: 0216 327 11 04
Fax: 0216 327 96 31
Web:www.dogus.edu.tr
Adres:Acıbadem, Zeamet Sokak No:21 34722
Kadıköy / İstanbul
Fatih Üniversitesi
Telefon: 0212 866 33 00 (Santral)
Fax: 0212 866 33 37
Web:www.fatih.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Fatih Üniversitesi, 34500 Büyükçekmece
Galatasaray Üniversitesi
Telefon: 0212 227 44 80
Web:www.gsu.edu.tr
Adres:Galatasaray Üniversitesi, Çırağan Caddesi
No:36 34357 Ortaköy
Haliç Üniversitesi
Telefon: 0212 275 20 20
Fax: 0212 274 81 22
Web:www.halic.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Büyükdere Caddesi No:101 34394
Mecidiyeköy - İstanbul Mecidiyeköy Kampüsü
Fındıkzade Kampüsü
Adres:Ahmet Vefik Paşa Caddesi No:1
Fındıkzade/İstanbul
Tel:0212 530 50 24
Fax:0212 530 35 35
Şişhane Kampüsü
Adres:Okçu Musa Caddesi Emekyemez Mahallesi
Mektep Sokak No:21 Şişhane/İstanbul
Tel:0212 297 25 60-61-62
Fax:0212 297 31 44
Işık Üniversitesi
Telefon: 0216 712 14 60
Fax: 0212 712 14 68
Web:www.isikun.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:FMV Işık Üniversitesi, Büyükdere Caddesi
34398 Maslak- İstanbul
Işık üniversitesi Diğer Kampüsleri:
Işık Üniversitesi Şile Kampüsü:
Şile
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Telefon: 0212 311 50 00
Web:www.ibun.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:İnönü Cad. No:28 34387 Şişli
Dolapdere Kampüsü
Adres:Kurtuluş Deresi Caddesi No:47 34440
Dolapdere/İstanbul
Tel:0212 311 50 00
İstanbul Kültür Üniversitesi
Telefon: 0212 498 41 41
Fax: 0212 551 11 89
Web:www.iku.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi
Telefon: 0212 285 66 11
Fax: 0212 285 65 95
Web:www.itu.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Ayazağa Kampüsü 80626 Maslak
İstanbul Teknik Üniversitesi Kampüsleri:
Ayazağa Kampüsü: İTÜ Ayazağa Kampüsü 80626
Maslak-İSTANBUL Tel: 0212 285 66 11 Faks: 0212
285 65 95
Gümüşsuyu Kampüsü: Gümüşsuyu Kampüsü
801917 Gümüşsuyu-İSTANBUL Tel: 0212 293 13
00/2413 Faks: 0212 245 07 95
Maçka Kampüsü: Maçka Kampüsü 80680MaçkaİSTANBUL Tel: 0212 293 13 00/2016 Faks: 0212
240 72 60
Taşkışla Kampüsü: Taşkışla 80191 Taksim Tel: 0212
293 13 00/2216 Faks: 0212 251 48 95
Tuzla Kampüsü: Tuzla Kampüsü 81716 TuzlaİSTANBUL Tel: 0216 295 19 08 Faks: 0216 395 45
00
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Telefon: (0212) 511 41 50 (pbx), (0216) 553 94 22
(pbx)
Fax: (0212) 511 41 88
Web:www.iticu.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Ragıp Gümüşpala Cad. No: 84 Eminönü
34378 İSTANBUL
İstanbul Ticaret Üniversitesi 2 Kampüsü:
Tembel Hacı Mehmet Mah. Tophanelioğlu Sok. No:2
Üsküdar İSTANBUL
İstanbul Üniversitesi
Telefon: (0212) 440 00 00
Fax: (0212) 440 00 58
Web:www.istanbul.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452
Beyazıt/Eminönü-İstanbul
Kadir Has Üniversitesi
Telefon: 212) 533 57 65 - 533 65 32
Fax: (212) 534 07 41 - 533 65 15
Web:www.khas.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Hisaraltı Cad. Cibali 34230 İstanbul
Kadir Has Üniversitesi Diğer Kampüsleri:
Gayrettepe Kampüsü:
Vefabey Sok. No:5 Gayrettepe / İSTANBUL 80810
Telefon: (212) 275 22 58 - 275 88 46
Faks: (212) 275 61 08 Bahçelievler Kampüsü:
Kadir Has Center Mehmetcik Sok. No.1 34590
Bahçelievler /İSTANBUL
Telefon: (0212) 441 47 24
Faks: (212) 441 45 34
Koç Üniversitesi
Telefon: 0212 338 10 00
Web:www.ku.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu 34450
Sarıyer İstanbul
30
Maltepe Üniversitesi
Telefon: 0216 626 10 50
Fax: 0216 626 10 70
Web:www.maltepe.edu.tr/
Adres:Marmara Eğitim Köyü 34857
Maltepe - İstanbul
Marmara Eğitim Kurumları: Tel: 0216 626
10 00 Faks: 0216 626 10 10, 34857
Maltepe
Tıp Fakültesi: Tel: 0216 370 96 15 Faks:
0216 442 96 06 Feyzullah Cad. No.39
Maltepe/İST
MYO: Tel: 0216 441 52 18 Faks: 0216
383 96 45 Sahilyolu Orhantepe Mah.
Yakamoz Sok. 81540 Dragos/
Maltepe/İST
Sosyal Bil. Enst.: Tel: 0216 441 51 68
Faks: 0216 383 96 45 Sahilyolu
Orhantepe Mah. Yakamoz Sok. 81540
Dragos/ Maltepe/İST
Marmara Üniversitesi
Telefon: 0216 338 02 27 - 0 216 336 57
95
Web:www.marmara.edu.tr
Adres:Göztepe Kampüsü 81040 Göztepe
Sultanahmet Rektörlük: Tel:0212 518 16
00,
Göztepe Rektörlük: 0 216 338 25 37, 0
216 338 02 27
Mimar Sinan Üniversitesi
Telefon: 0212 252 16 00
Web:www.msu.edu.tr
Adres:Meclis-i Mebusan Caddesi No:24
Fındıklı 34427 İstanbul
Okan Üniversitesi
Telefon: 0216 325 48 18 - 0216 339 86
19
Fax: 0216 339 61 36 - 0216 339 73 44
Web:www.okan.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:Hasanpaşa Uzunçayır Caddesi
No:6 Kadıköy / İstanbul (Vatan Hastanesi
Yanı)
Sabancı Üniversitesi
Telefon: 0216 483 90 00
Fax: 0216 483 90 05
Web:www.sabanciuniv.edu
E-Mail: [email protected]
Adres:Sabancı Universitesi, Orhanli Tuzla, 34956 İstanbul
Karaköy İletişim Merkezi: Bankalar
Caddesi 2, Karaköy, 34420 İstanbul
Sakıp Sabancı Müzesi: İstinye Caddesi
22, Emirgan, 34467 İstanbul
Kasa Galeri: Bankalar Caddesi 2,
Karaköy, 34420 İstanbul
Sabancı Üniversitesi Yayınları: Sabancı
Üniversitesi, Orhanlı - Tuzla, 34956
Istanbul
Yeditepe Üniversitesi
Telefon: 0216 578 00 00 (pbx)
Fax: 0216 578 02 44
Web:www.yeditepe.edu.tr
E-Mail: [email protected]
Adres:İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi 26
Ağustos Yerleşimi 34755 Kadıköy İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi
Telefon: 0212 259 70 70 (40 Hat)
Web:www.yildiz.edu.tr
Adres:Barbaros Bulvarı 34349 Yıldız-İstanbul
Davutpaşa Kampüsü:
Davutpaşa Mah. Davutpaşa Caddesi 34220
Esenler- İstanbul
Tel : 0212 449 15 00
Faks: 0212 449 15 14
Ayazağa Kampüsü
Büyükdere Caddesi 80670 Maslak-İstanbul
Tel: 0212 285 05 30 (4 Hat)
Faks: 0212 276 68 88
Εταιρίες Κων/πολη
Εκπαίδευση
Οργανισµοί
ALMAN KÜLTÜR MERK. Istiklal Cd. Odakule No:286-3 Beyoglu/IST. Tel: (212) 249 20 09
ANTIK ENGLISH Caferaga Mühürdar Cd. No:55 Kadiköy/IST. Tel: (216) 349 99 20
AVRUPA LISAN MERK. Abide-i Ismerk. Murat Han. Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 275 43 98
AVRUPA LISANLARI MERK. Zuhuratbaba Cd. No:4 Bakirköy/IST. Tel: (212) 542 56 27
BATI DILLERI EGITIM MERK. Bagdat Cd. No:228/3 Kadiköy/IST. Tel: (216) 302 41 44
BOGAZIÇI INGILIZCE KURSLARI Buyukdere Cad. Gokfiliz Ishani Kat:8 D:19 M.Koy/IST. Tel:(212) 217 41 24-25 Fax: 217 41 23
BUSINESS SCHOOL-PHILIP&RICHARD'S INSAN KAYNAKLARI EGITIM MERKEZI Halaskargazi Cad. No:207 Kat:2-3 /IST. Tel: (212) 230 7277 Fax: 231 7870
DEOLCOM INTERNATIONAL Istiklal Cad.Hasnun Galip Sok. No: 13 Taksim/IST. Tel:(212) 292 02 61 Fax: 293 06 49
DILKO YABANCI DIL KURSU Hatboyu Cd. No:16 Bakirköy/IST. Tel: (212) 570 12 70
DILMER YABANCI DIL KURSU Inönü Cad. Tarik Zafer Tunaya Sk. No.18 Gümüssuyu, Taksim/IST. Tel: (212) 292 9696 Fax: (212) 292 9693
DILFEN YABANCI DIL VE BILGISAYAR KURS. Ortabahçe Cd. No:11Besiktas/IST. Tel: (212) 259 75 29
DILFEN ENGLISH CENTRE Osmanaga Mah.Piricavus Sok.No:35 Kadikoy/IST. Tel: (216) 336 51 57 Fax: 336 51 45
FEYZA EGITIM CENTER Harbiye Halasgargazi Cad. No:34/1 /IST. Tel: (212) 233 88 88 Fax: 248 84 93
FIRST AU-PAIR & YURTDISI EGITIM DANISMANLIGI Bagdat Cad. No:110/13 Konak-Feneryolu Konak Eczanesi Ustu/IST. Tel: (216) 418 7858 Fax: 418 7843
EASYWAY INTERNATIONAL STUDENT CENTER Akdeniz Cad. No:76/7 Fatih/IST. Tel: (212) 525 6970-91 Fax: 621 4509
FRANSIZ KÜLTÜR MERK. Istiklal Cd. No:8 Beyoglu/IST. Tel: (212) 249 07 76
GCS - GENERAL COMMUNICATIONS SERVICES Sair Arsi Cad. Cavuskusu Sok. Kirimli Apt. B.Blok 28/2 Sahrayicedid-Kadikoy/IST. Tel: (216) 295 2734 Fax:
380 2078
GLOBAL VISION INTERNATIONAL EDUCATION Mesurtiyet Cad.Aslı Han. No:18 Kat.1 Galatasaray/IST. Tel: (212) 249 19 81 Fax: 249 56 25
GÖKDIL YABANCI DIL KURSLARI Kervangeçmez Cd. Musa Dayi Sk. No:1 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 274 93 14
GÖK-DIL YABANCI DIL KURS. Istanbul Cd. Tantelaci Sk. No:7 Bakirköy/IST. Tel: (212) 583 68 40
GÖK-DIL YABANCI DIL KURSLARI Kusdili Cad. No:71 Kadiköy/IST. Tel: (216) 330 4900 Fax: 336 7005
GÖZEN DIL EGITIM KURSU General Sükrü Sk. Karatli Cd. No:10/1 Bakirköy/IST. Tel: (212) 572 69 09
IDEALIST YURTDISI EGITIM DANISMANLIGI Sogutlucesme Cad. No:47 Kat:4 Kadikoy/IST. Tel: (216) 346 8324 Fax: 346 8365
ISPANYOL KÜLTÜR MERK. Valikonagi Cd. No:33-3 Harbiye/IST. Tel: (212) 225 20 99
ISPANYOLCA DIL KURSLARI ITÜ Vakfi Maçka Kampüsü Tesvikiye/IST. Tel: (212) 243 16 27
ITALYAN KÜLTÜR MERK. Mesrutiyet Cd. No:161 Tepebasi/IST. Tel: (212) 293 98 48
ISTANBUL LISAN MERKEZI Barbaros Bulvari Yildiz Ishani No:7/2 Besiktas/IST. Tel: (212) 227 5852 Fax: 227 8079
KAMPÜS EGITIM KURUMLARI Halalitaga Cd. No:76 Kadiköy/IST. Tel: (216) 414 78 18 Fax: 414 78 38
KARYA YABANCI DILLER EGITIM MERK. Dr. Esat Isik Cd. No:110 Moda/IST. Tel: (212) 249 98 49
KENT ENGLISH Arayicibasi Sk. No:4 Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 27 91
KONSENSUS ENGLISH AND COMPUTER COURSES Semsettin Gunaltay Cad. Ogretmen Hayrullah Sok. No.13 Seneseverler Kadikoy/IST. Tel: (216) 416 89 00
Fax: 416 89 73
LIMASOLLU NACI OGRETIM YAYINLARI Pangalti, Ergenekon Cad. No.41 Sisli/IST. Tel: (212) 2308909 Fax: 2301849
NEWLINE YENI YONTEM Nal Sok. No:13 Kadikoy/IST. Tel: (216) 347 4223 Fax: 347 00 94
OKUTAN DIL KURSU Sögütlüçesme Cd. No:60/4 Kadiköy/IST. Tel: (216) 345 11 29
PRIVATE ENGLISH 103 Ismail Hakki Bey Sok. Acibadem-Yildizbakkal/IST. Tel:(212) 349 64 36
PROMETHE DIL / BILGISAYAR KURS. Halaskargazi Cd. No:245/251 K:6 Sisli/IST. Tel: (212) 224 04 04
SET YURTDISI DANISMANLIK VE EGITIM HIZMETLERI Izzetpasa Mah. Ayazma Sok. Ozturk Apt. No:7/2 Sisli/IST. Tel: (212) 225 4272 Fax: 224 5258
TAKSIM DILMER DIL OGRETIM MERKEZI Inönü Cad. Tarik Zafer Tunaya Sk. No.8 Taksim/IST. Tel: (212) 2929694 Fax: 2929695
TAKSIM TÖMER EGITIM DANISMANLIK TURIZM TICARET LTD.STI. Inönü Cad. Tarik Zafer Tunaya Sok. No:18 Taksim/IST. Tel: (212) 292 9696 Fax: 292 9693
THE OXFORD ENGLISH Abidei Hürriyet Cad. Palas Apt. No.134/136 Sisli/IST. Tel: (212) 233 02 17 Fax: (212) 233 0217
THE SANDWICH METHOD Barbaros Bulvari 44/8 Balmumcu/IST. Tel: (212) 266 8283 Fax: 266 8172
OZEL VERDIL ITALYANCA VE ISPANYOLCA DIL KURSU Halaskargazi Cd. No:281/2 Osmanbey/IST. Tel: (212) 231 82 71
VEP ENGLISH Cumhuriyet Cad. No:279 Adli Han Girisi Ustu Harbiye/IST. Tel: (212) 291 78 69 Fax: 230 78 59 Fax: 230 78 59
VIP ENGLISH LANGUAGE SCHOOL Abide-i Hurriyet Cad. Kocamansur Sok. No:58 Sisli/IST. Tel: (212) 230 8191-232 7252 Fax: 225 1515
YENI ATILIM INGILIZCE-BILGISAYAR MUHASEBE KURSLARI Fevzipasa Cad. No:19/2-3-4 Fatih/IST. Tel: (212) 534 3977 Fax: 534 4874
YENI YÖNTEM YABANCI DILLER EGITIM MERK. Nal Sk. No:13 Altiyol Kadiköy/IST. Tel: (216) 347 20 92
YES ENGLISH Buyukdere Cad. No: 3/4 Sisli/IST. Tel:(212) 247 47 44 Fax: 248 30 55
QUARTET SCHOOLS OF ENGLISH Halitaga Cad.No:76 Kadiköy/IST. Tel: (216) 414 78 18 Fax:414 78 38
31
∆ιεθνές εµπόριο
Εισαγωγές εξαγωγές
Εταιρίες Κων/πολη
ACD CRYSTAL
Seyrantepe Mah. Altinay Cad. Gül Sk. No.22 Kagithane /ISTANBUL Tel: (212) 295 7400 Fax: (212) 321 3805
2A MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD.STI.
Perpa Elektrokent A-Blok Kat:5 No:282 Okmeydani /ISTANBUL Tel: (212) 222 7208 Fax: 222 7190
AB DIŞ TİCARET A.Ş
AHL SERBEST BÖLGESİ PLAZA 6.KAT NO :634 YEŞİLKÖY / ISTANBUL Tel: (212) 886 77 08 Fax: 886 77 17
A&B GUMRUK MUSAVIRLIGI LTD.STI.
Kervangecmez Sok.Inci Apt. No:10/10 M.Koy / ISTANBUL Tel: (212) 356 62 85 -3 Hat. Fax: 356 62 88
ACAR LTD.STI.
Istanbul Cad.Çavusoglu Pasajı Ist.Is Hanı No:32 Kat:2 D:4 Bakırköy/ISTANBUL Tel: (212) 543 49 30 Fax: 561 18 66
AAC MAK SAN. TIC. LTD.
Darülaceze Cad. Nadide Sk. No: 2 ISTANBUL Tel: (212) 2218586 Fax: 2222991
ABEN INTERNATIONAL TRADING CO.
Serasker Cad. Sakiz Sok. No:40/4 D:11 Aytac 2 Ishani Kadikoy ISTANBUL Tel: (216) 330 4846 Fax: 330 6796
ADAM DIS TIC.A.S.
Darulaceze Cad.Halit Ziya Turkkan Sok. Famas Plaza Kat:9 D:31 Okmeydani/ISTANBUL Tel: (212) 320 46 03 Fax: 222 22 80
ADIM IC VE DIS TIC.LTD.STI.
Moda Cad. Ressam Seref Akdik Sok. No:11/1 Moda-Kadikoy ISTANBUL Tel: (216) 347 7120 Fax: 346 1757
ADORMA LTD.
Istoc 1.Ada No: 150 Bagcilar /ISTANBUL Tel: (212) 659 47 00 Fax: 659 47 03
AFIT DIS TICARET LTD.STI.
Havuzbasi Cad. 21/1 Kavacik /ISTANBUL Tel: (216) 4139730-31 Fax: 4139732
AF-TU FOREIGN TRADING LTD.
Büyüdere Cad. Kral Apt. No:75/10 80300 Mecidiyeköy /ISTANBUL Tel: (212)2119206 Fax: 2117701
ARINA FOREIGNTRADING and INDUSTRY
Y.Kaya Aldogan Sok. Genç apt. 11/6 Zincirlikuyu/ISTANBUL Tel: (0212)2165915 Fax: 2165916
AKAN OTOMOTIV ITHALAT VE PAZARLAMA TIC. LTD. STI.
Inkilap Mah.Cumhuriyet Cad.No:9 Umraniye/IST. Tel: (216) 521 24 05 Fax: 521 24 08
AKERTRON INTERNATIONAL TRADE INCORPORATED
Noterler Sitesi A /6 Blok No:6 Ulus /IST. Tel: (212) 265 31 14 Fax: 257 65 46
AK DIS TIC. DANISMA LTD. STI.
Degirmen Sk. No:17-B D:18 Erenköy/IST. Tel: (216) 373 67 20
AKCA ORMAN URUNLERI SAN.TIC.LTD.STI.
Yildirim Mah.Zafer Cad. No: 28 Bayrampasa/ISTANBUL Tel:(0212) 618 03 78 Fax: 618 13 45
AKDEN TURBO LTD.
Nazmi Akbaci Is Mrk. No:161 Ataturk Sanayi Sitesi Maslak ISTANBUL Tel:(0212) 285 95 46 Fax: 28595 48
AKIMTAS A.S.
Hudavendigar Cad. Kelkit Ishani 3/2 Sirkeci/ ISTANBUL Tel: (212) 5225133Fax: 5132990
AKSA REKLAM PAZARLAMA TASIMACILIK VE DIS TICARET LTD.STI.
Lamartin Cad. Meral Apt. No:33/8 Taksim/ ISTANBUL Tel: (212) 237 07 77 Fax: 256 89 15
AK SEL DIS TICARET LTD.STI.
Prof.Cemil Bilsel Cad.No:13 Eminonu/ISTANBUL Tel:(212) 513 22 43 Fax: 513 24 71
AKSUDAN ITHALAT IHRACAT INSAAT LTD.STI.
Imam Mesut Sok. No:4 D:1 Aksaray/ ISTANBUL Tel: (212) 621 7817 Fax: 534 4491
AK TEKSTIL SAN.VE TIC. LTD.STI.
Dere Sok. Bakır Palas Apt. No:21/5-6 Sisli / ISTANBUL Tel: (212) 230 01 69 Fax: 246 06 72
AKTIF DIS TICARET LTD.STI.
Sancaktepe Sanayi Mah. Sancak Sok. No:20 Gungoren/ ISTANBUL Tel: (212) 637 8002 Fax: 637 8645
AKYÜZLER DIS TIC. LTD. STI.
Kasap Sk. No:10/11 Esentepe/IST. Tel: (212) 274 42 65
AL-JAMIA FOREIGN TRADE LTD.STI.
Selahattin Pinar Cad.Nilufer Apt.No:23/2A M.Koy/IST. Tel: (212) 211 84 56 Fax: 211 85 48
ALESTA SHPCHANDLER LTD. STI.
Harem Iskele Cad. Servikoku sok .No:2/8 Kadioglu Apt. Selimiye-Uskudar/IST. Tel: (216) 310 24 38 Fax:492 89 58
ALI SOYLU
Demirciler Sitesi 7.Cad.No:50 Zeytinburnu/IST. Tel: (212) 664 97 02 Fax: 582 44 98
ALFA ITHALAT IHRACAT LTD. STI.
Fahrikorutürk Cd. No: 30/5 Bakirköy/IST. Tel: (212) 542 52 50 Fax: 54207 40
ALKAN KARDESLER ELK. SAN. VE TIC. A.S.
Perpa Tic. Merkezi A.Blok 8.Kat No:840-842 Okmeydani/IST. Tel: (212) 210 0626 Fax: 210 0633
ALTA YAZEVI SAN. VE TIC. LTD. STI.
Avizeciler San. Sitesi A. Blk. 150.Yil Mah. Gaziosmanpasa /ISTANBUL Tel:(212) 6682900 Fax: 6688885
ALP DIS TIC.LTD.STI.
Perpa Tic.Merkezi Kat:13 No:2042 Okmeydani/ISTANBUL Tel: (212) 221 35 72 Fax: 221 35 72
ALPEKS DIS TICARET VE PAZARLAMA LTD.STI.
Cobankizi Sok. No:11/6 Buyukdere -Sariyer/ISTANBUL Tel: (212)Fax: 242 87 91
ALPHA ITHALAT IHRACAT LTD.STI.
Cumhuriyet Mah. Kartal Cad.Cetin Sok. No:2/3 Yakacik/Kartal/ISTANBUL Tel: (212)451 62 14 Fax: 452 19 07
ALTERNATIF IÇ DIS TIC. LTD. STI.
Sarayardi Cd. No:82 Acibadem/IST. Tel: (216) 349 73 84
ALTINTAS GIDA VE TEM. PAZ STI.
Mandira Cad. 3.Erdemler Sok. No:2 Fikirtepe-Kadiköy / ISTANBUL Tel: (216) 327 8145-47 Fax: 349 0325
ALTIN BOYNUZ PAZ.INS.MOB.SAN.IHR.ITH.LTD. STI.
Perpa Tic.Merkezi A Blok Kat:9 No:1280 Okmeydanı/IST.Tel:(212) 320 33 78 Fax: 320 33 79
ALTIN DIS TIC. LTD. STI.
Ordu Cad.No:292 Kat:2 Daire:22 Laleli-Aksaray/IST. Tel: (212) 513 69 09 Fax: 513 69 38
ANA GRUP LTD.STI.
Hurriyet Mah. 258.Sok.No:8 500evler/IST. Tel:(212) 537 97 98 Fax: 649 15 73
ANKARA DIS TIC. LTD. STI.
Tahtakale Cd. Vakifhan No:60/P Eminönü/IST. Tel: (212) 591 82 58
A.OZEN DIS TIC.VE MUMESSILLIK
Perpa Tic. Merkezi B BLok Kat: 9 No:1542-768-770 Okmeydani/IST. Tel: (212) 222 41 97 pbx Fax: 222 41 98
32
Εταιρίες Κων/πολη
∆ιεθνές εµπόριο
Εισαγωγές εξαγωγές
ARAS PASLANMAZ METAL
Demirciler Sitesi 1.Yol No:31 Zeytinburnu/IST./IST. Tel:(212) 582 02 67 Fax: 510 94 90
ARASTA DIS TIC. VE MAKINA SAN.LTD.STI.
Ataturk Cad. Seref Yazgan Is Merkezi No:72 Kat:5 Kozyatagi/IST. Tel: (216) 302 60 96 Fax: 302 16 97
ARI TEKSTIL ITH.IHR.VE PAZ.LTD.STI.
Samanyolu Sok.No.88/3 Sisli/IST. Tel:(212) 291 58 68 Fax:291 58 72
ARIKAN ITHALAT SAAT SAN. VE DIS TIC.LTD.STI.
Tahtakale Cad. No:69 Eminonu/IST. Tel: (212) 520 9203 /pbx Fax: 519 3396
ARMA DIS TIC. LTD. STI.
Istasyon Cd. Nadiraga Sk. No:6/1 Göztepe/IST. Tel: (216) 368 23 81
ASTER DIS TIC.LTD.STI.
Fatih Cad.Tavsanoglu Is Merkezi No:17/204 Merter/IST. Tel: (212) 557 81 49 Fax: 557 52 81
ASAL FOREIGN TRADE COMPANY
Sakayikli Str. No:31 3.Levent/IST. Tel: (212) 284 1984 Fax: 284 2901
ASLANLI ULUS TARIM TEKSTIL URUNLERI DIS TIC. A.S.
Icerenkoy Mah.Cayiryolu Sok.Ucgen Plaza NO:7 Kat:10 D:11 Kadikoy/IST. Tel: (216) 574 79 17-48 Fax:445 65 05
ASTEKNIK MÜHENDISLIK TIC. TAAH. LTD.STI.
Büyükdere cad. 24/9 Hukukcular sitesi alti Mecidiyeköy/ ISTANBUL Tel: (212) 272 1800 Fax: 272 1802
ASYA DIS TIC. LTD. STI.
Demirciler Sk. No:13 Karaköy/IST. Tel: (212) 251 50 42
ATAK IC VE DIS TIC.LTD.STI.
Ozel Idare Is Mrk. No.408 Kartal/IST. Tel: (216) 3892881 Fax: (216) 3068465
ATAKAN TURIZM INSAAT YATIRIM VE DIS TIC.A.S.
Yanyol Cad.No:136/2 Kaynarca-Pendik/IST. Tel: (216) 354 00 48 Fax: 351 81 99
ATCO FOREING TRADE CO.LTD.
Çimenzar Sok. Aydın Apt. No.1/11 Göztepe/IST. Tel: (216) 356 86 33 Fax: 357 12 32
ATLAS LOJISTIK HIZM.VE DIS TIC. LTD.STI.
Ahmediye Cad.No:36/9 Aksaray/IST.Tel:(212) 621 29 89 pbx Fax: 635 15 96
ATLAS ITHALAT-IHRACAT TICARET LTD.STI.
Neset Omer Sok. Kadikoy Is Merkz. No:10/314 Kadikoy/IST. Tel: (216) 348 73 33 Fax: 348 3949
AUTOFEDERN
Sefakoy-K.Cekmece/ISTANBUL Tel:(212) 599 84 40 Fax: 592 27 92
AVIAKS LTD.STI.
Fulya Mah.Ogretmen Hasim Ceken Cad. No:15 Sisli/ISTANBUL Tel: (212) 211 85 85 Fax: 211 75 52
AYSBERG IC VE DIS TICARET A.S.
Maresal Cakmak Cad. Gediz Sk. Cevher Is Hani No: 11 K: 7 Sirinevler /ISTANBULTel: (212) 6525729 Fax: 6526220
AYTUGLU DIESEL SPARE PARTS LIMITED
Bayar Cad. No:90/13 Kozyatagi / ISTANBUL Tel: (216) 410 80 52 Fax: 41650 93
BMS DIS TICARET A.S.
Cumhuriyet Cad. Seyhan Apt. 12-3/7 Elmadag / ISTANBUL Tel: (212) 233 5002 Fax: 219 1776
BABKO EXPORT & IMPORT AVIATION SA
Atakoy 1.Kisim B-41 Blok D:4 Bakirkoy / ISTANBUL Tel: (212) 559 6740 Fax: 559 2732
BAHTIYAR YATIRIM HOLDING A.S.
Seyit Nizam Cad. 10. Cinar Sk. No.2 Yilmaz Ishani K.1-2 Cirpici, Zeytinburnu / ISTANBUL Tel: (212) 6647850 Fax: (212) 6648433
BAMAK
Bayar Cad. Sehit Mehmet Fatih Ongul Sok. No:5 Odak Plaza Kozyatagi/ISTANBULTel: (216) 372 14 00 Fax:372 14 09
BARUT TEKSTIL DIS TIC.LTD.STI.
Merkez Mah. Mithatpasa Cad.No:158 Yenibosna/ISTANBULTel: (212) 503 13 84 Fax: 503 16 14
BASARI A.S.
Talatpasa Bulv. No:17 Bahcelievler / ISTANBUL Tel: (212) 441 0259 Fax:441 0170
BAYSELF IC VE DIS TIC.LTD.STI.
Istoc 18.Ada No:109 Mahmutbey-Bagcilar / ISTANBUL Tel: (212) 659 4750-51 Fax: 659 5209
BECOLAND IC VE DIS TIC. A.S.
Bagdat Cad. No:300 Caddebostan / ISTANBUL Tel: (216) 355 1135 Fax: 350 6812
BARSAN DIS TIC.VE SINAYI YATIRIMLAR A.S.nbsp;
Okmeydani cad.Nadide sok.No:1 Sisli / ISTANBUL Tel: (212) 222 70 00 Fax:22274 00
BEDIR PAZARLAMA VE DIS TIC.
Ordu Cad. Altier Ishani No: 296/2 Laleli/IST. Tel:(212) 520 45 92 Fax: 519 33 84
BERK KIMYA
Hasanpasa Uzuncayır Cad. Konak Is Merkezi A Blok No:30 Kat:3/58 Kadikoy/IST. Tel:(216) 545 02 42-43 Fax: 327 82 92
BEST JJT ITHALAT IHRACAT LTD. STI.
Kirtasiyeci Sk. No:32/6 Kadiköy/IST. Tel: (216) 336 54 57
BIGMAK AS.
Nisan Sok. No:1 Merdivenkoy Goztepe /IST. Tel:(216) 386 70 79 Fax: 302 70 48
BILGIN DIS TICARET LTD.STI.
Caferaga Mh. Halis Efendi Sk. Bayraktar Apt. No: 2/13 Kadiköy/IST. Tel:(216) 330 84 61 (4 Hat) Fax: 338 13 26
BILGIN GIDA INSAAT TURZM TEXTIL SAN.TIC. LTD.STI
Emniyet Mah. Nurbaba Cad. No:44 Uskudar/ISTANBUL Tel: (216) 4223694 Fax:422 35 43
BILGEN DIS TIC.LTD.STI.
Cumhuriyet Cad. Efser Han 301/6 Harbiye/ISTANBUL Tel: (212) 231 1177 Fax: 231 1176
BIMEX LTD.
Rihtim Cd. No:60 Kadikoy/IST. Tel: (216) 414 16 56 Fax: 330 48 10
B M PLASTIK LTD. STI.
Silahsor Cad. No: 47/10 Sisli /ISTANBUL Tel: (212) 2415066 Fax: 2417094
BODUROGLU INS. TIC. VE TUR. LTD.STI.
Ihlamur Sitesi E/13 Tesvikiye/IST. Tel: (212) 247 8233 Fax: 219 9555
BORA SU URUNLERI VE DIS TIC.LTD.STI.
Sosko Is Merkz. A-Blok Kat:11 Sisli/IST. Tel: (212) 230 1395-96 Fax: 246 1268
BORDO TEKSTIL DIS TIC.LTD.STI.
Pacaci Sok.Selamet Han. No:2 Eminonu/IST. Tel: (212) 520 58 01 Fax: 528 47 58
BOSPHORUS IC VE DIS TIC.LTD.
Nafizbey Sok.Yuvuz Apt. No:28/2 Hasanpasa-Kadikoy/IST. Tel: (216) 348 74 44 Fax: 348 74 90
BUSRA DIS TIC.
Beylikduzu Buyuksehir Sit. B13 D:21 B.Çekmece/IST.Tel:(212)
873 74 68 Fax: 873 74 69
33
Εταιρίες Κων/πολη
∆ιεθνές εµπόριο
Εισαγωγές εξαγωγές
BUT ULUSLARARASI TIC. A.S.
Sakir Kesebir Cd. No:32/7 Besiktas/IST. Tel: (212) 272 28 64
BUYUKLER DIS TICARET LTD.STI.
Yukari Dudullu Tavukcu Yolu Cad. No:154 Umraniye/IST. Tel: (216) 313 9009 Fax: 314 1685
C&N LTD. STI.
Osmanaga Mah.Üzerlik Sok. No:7/9 Kadiköy/IST. Tel: (216) 345 14 84 Fax:33690 80
C-ITC INTERNATIONAL TRADE COMMUNICATION CENTER
Hüsrevgerede Cd. Sairnazim Sk. No: 3 Tesvikiye/IST. Tel: (212) 259 75 81Fax:258 65 39
CAGDAS GUMRUK MUSAVIRLIGI
Kadikoy/IST. Tel: (216) 337 14 93 Fax: 347 66 36
CAN DIS TIC. LTD. STI.
Unkapani Cd. No:33 Hacikadin Mh. Unkapani/IST. Tel: (212) 520 98 94
CANSIN GÜMRÜK SAN. TIC. LTD. STI.
Osmanaga Pavlonya Sk. No:10/40 Kadiköy/IST. Tel: (216) 349 40 53
CANTAY
Delalzade Sok. No:22 Balumumcu/IST. Tel: (212) 272 31 37
CAP TICARET
Namik Kemal Cad. No: 40 Pendik/ISTANBUL. Tel:(216) 396 06 82 Fax: 396 06 82
C.E.A IMPORT VE TRADE
Mesrutiyet cad.Yücel han No:124 Kat:4 No:6 Tünel/ISTANBUL. Tel: (212) 24451 43 Fax:252 18 57
CEMKO DIS TIC.LTD. STI.
Ebulula Cad.Caglayan Sitesi A Blok D.8 Akatlar/ISTANBULTel: (212) 351 09 36 Fax: 351 09 44
CENTILMEN DIS TIC.TEKSTIL SAN.LTD. STI.
Mesrutiyet Cad. Ebekizi Sok. Guvenc Is Hani No:16/1 D:6 Osmanbey/ISTANBUL Tel: (212) 246 28 99 Fax: 240 30 50
CEHRELIOGLU ITH. VE IHR. SAN. ISL. LTD. STI.
Hasircilar Cad. Hasircilar cikmazi No.11/7 Eminonu/ISTANBUL Tel: (212)5278246 Fax: 5112688
CEVREM ITHALAT IHR.MAK.SAN.TIC.LTD.STI.
Kayabasi Koyu Kuyulalardı Mevkii Manolya Sok. No: 1 K.Cekmece/ISTANBUL Tel:(212) 691 10 66 Fax: 691 10 66
CERA IC VE DIS TIC. PAZ. LTD. STI.
Perpa Ticaret Merkezi B.BLk. K: 4-5 No: 143 Okmeydani /ISTANBUL Tel: (212)2102267 Fax: 2102268
CIHAN IND. & INTL' TRD. CO. LTD.
Ziyali Road 9 Karaköy/IST. Tel: (212) 256 55 19 Fax: 255 55 24
CHANTAGE KOZMETIK UR.PAZ.LTD.STI.
Keresteciler Sitesi Kestane Sok. Grup Han 16 Merter/IST. Tel: (212) 554 80 81 -507 12 27 Fax: 641 98 05
CHIBLI EXPORT ITH.IHR.PAZ.LTD.STI.
Ebe Kizi Sok.Sosko Moda Is Mrkz.A Blok Kat:4 d:36 Osmanbey/IST.Tel:(212) 291 60 05 Fax: 225 63 28
CONTI KAUCUK ELEKTRIKLI EV ALETLERI SAN.VE TIC.A.S.
1. Soltas Bahcelievleri Gul Sok. No:1 Akatlar-Levent/IST. Tel: (212) 28298 00 Fax: 282 98 09
CORDOBA FOREIGN TRADE LTD.
Perpa Ticaret Merkezi B/Blok K:13 No: 2475 Okmeydani/IST. Tel: (212) 320 54 34 Fax: 320 54 35
ÇARMOSAN GIDA ÜRÜN. SAN. TIC. A.S.
Ayazaga Köyü Cendere Yolu No:19 Ayazaga/IST. Tel: (212) 276 90 21
ÇELIK MOTOR TIC. A.S.
Ankara Asfalti Üz. Soganliköy Karsisi Kartal/IST. Tel: (216) 353 75 71
ÇIZGI AUTOMOTIVE SPARE PARTS EXPORT.
Turan Cad. No:15 Taksim /ISTANBUL Tel: (212) 2353562 Fax: 2568487
ÇEHRELIOGLU ITH.VE IHR.SAN..
Hasircilar cad.Hasircilar cikmazi No:11/7 Eminönü /ISTANBUL Tel: (212)527 82 46 Fax: 511 26 88
DALYAN KIMYA (CHEMICAL) A.S.
Yildizposta Cad. Akin Sitesi D Blok D.65 Gayrettepe/ISTANBUL Tel: (212) 2758455 Fax: (212) 2662895
DAMLACI OTOMOTIV
Feridiye Cad. No:28 Taksim/IST. Tel: (212) 254 67 27 Fax: 333 20 09
DATA-RIN ELEKTRONIK SAN. LTD. STI.
Perpa Tic. Merk. No:2532 Okmeydani/IST. Tel: (212) 221 93 45
DARKMEN ITHALAT VE IHRACAT STI.
Hayriye Tuccari Cad. Pasazade Sok. No:14/2 Laleli /IST. Tel: (212) 516 92 28 Fax: 518 18 82
DATA-DIS TIC. A.S.
Org. San. Böl. , Imes Arkasi No:8 Umraniye/IST. Tel: (216) 313 11 41 Fax:313 00 31
DBM FOREIGN TRADE
Kurucesma Cad.No:14/2 A Arnavutkoy/IST. Tel: (212) 263 17 53 Fax: 263 17 54
DEKAS DIS TIC. MAKINA SAN. TIC. A.S.
Büyükdere Cd. Emlak K. B. C-1 2/6 Levent/IST. Tel: (212) 264 35 49
DEKOLA IÇ DIS TIC. A.S.
Tahtakale Cd. Dekola Han No:30 Eminönü/IST. Tel: (212) 514 06 06
DEIK
Istiklal Cad. No:286/9 Beyoglu/IST. Tel: (212) 243 4180 Fax: 243 4184
DELTA PAZARLAMA DIS TIC.LTD.STI.
Molla Seref Mah. Millet Cad. Karagül Is Merkezi No.84 K.3 D.200 Findikzade/IST. Tel: (212) 621 1167 Fax: 621 0562
DEMEKS DIS TIC. LTD. STI.
Feyzullah Mah. Ugur Sok. Eser Apt.No:8/4 Maltepe/IST. Tel: (216) 399 43 36 Fax: 370 43 75
DEMIRCIOGLU ITHALAT IHRACAT SAN. TIC. LTD. STI.
Darüssafaka Cd. No:59/3 Fatih/IST. Tel: (212) 524 13 09
DMF İÇ VE DIS. ORGANIZASYON.
Semsettın günaltay cad. çamlı apt. no:87 kat.2 d.6 AYSEKADIN-SUADIYE/ISTANBUL.Tel: (216) 4456861-62 Fax: 4451226
DETA IÇ DIS TIC. LTD. STI.
Kore Sehit. Cd. No:4/4 Zincirlikuyu/IST. Tel: (212) 273 03 27
DEPO IMPORT & EXPORT
Spor Cad. No:40/A-B Kartal/IST. Tel: (216) 473 2746 Fax: 488 8614
DEVRIM KOMUS ELASTIK IPLIK VE LIKRA PAZARLAMA
Nesih Ozmen Mah. Savas Cad. Cetinkale Sit. No:9/1 Merter /IST. Tel: (212) 637 08 46 Fax: 637 09 64
DIMEKS DIS TIC.LTD.STI.
Eskoop Sanayi Sitesi c-2 Blok No:49 Ikitelli/IST.Tel: (212) 549 98 43 -44 Fax: 549 98 45
34
Εταιρίες Κων/πολη
∆ιεθνές εµπόριο
Εισαγωγές εξαγωγές
DIS TICARET BILGI VE ARACILIK HIZMETLERI TEMSILCILIK
Sultan Apt. 212/3 Semsettin Gunaltay Cad. Erenkoy/IST. Tel: (216) 386 6958 Fax: 386 6958
DIVRIK DIS TICARET A.S.
Millet Cad. 168 C Sehremini /IST. Tel: (212) 635 1940 Fax: 635 1939
DOBRA DERI-TEKSTIL SAN. ITHALAT IHRACAT PAZARLAMALTD. STI.
Setüstü Inebolu Sk. Aydin Apt. No:75/1 Kabatas/IST. Tel: (212) 244 56 95
DOGAN ELEKTRONIK GIDA DIS TICARET
Selale Evleri Duden-1 Blok No:68 Ahcesehir/IST. Tel: (212) 669 6908
DOST DIS TICARET
Gayrettepe /IST. Tel: (212) 274 40 52 Fax: 274 40 52
DOKFA IÇ DIS TIC. LTD. STI.
Ortaklar Cad. Bahçeler Sk. Sahin Apt. No:2/10 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212)274 8502-21 Fax: 272 6503
DURMAZLAR DIS TIC. TEKSTIL SAN. LTD. STI.
Fevzipasa Cd. No:62 Fatih/IST. Tel: (212) 531 24 13
DUVAN LTD.
Sairnedim Cad. 143/B Besiktas/IST. Tel: (212) 259 70 13 Fax: 227 57 18
E DIS TICARET LTD.STI.
Elifoglu Sok. 7/1 Gayrettepe/IST. Tel: (212) 267 0631 Fax: 211 3672
EFES PLASTIK DIS TIC. LTD. STI.
Gümüssuyu Cd. Baltas San. Site. No:10/32 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 61225 69
EKIN DIS TICARET
Inonu Cad. Aydogan Is Merkz. No:12/1 Sahrayicedid/IST. Tel: (216) 357 4311 Fax: 386 7737
EKS DIS TICARET KONDISYON CIHAZLARI
Barbaros Bulvarı Ap. No: 40 / 3 Balmumcu / IST. Tel: (212) 213 36 37 Fax:274 48 91
EKS-RA DIS TIC.LTD.STI.
Mesurtiyet Mah.Piyango Sok. No:2 K:3 D:14 Nisantasi/IST. Tel: (212) 291 29 00 Fax: 291 29 03
EKSONSEM IÇ-DIS TIC. KIMYA SAN. A.S.
Büyükdere Cd. Emlak Kr. Blok. No:A-1/11 Levent/ IST. Tel: (212) 268 1202
ELEGANT IMPORT EXPORT TIC.SAN. LTD.STI.
Mahmutbey Yolu Deve Kaldirim Cad. No:4 Atestugla/ IST. Tel:(212) 515 0062 Fax:(212) 515 0062
ELIT EXPORT-IMPORT and MARKETING COMPANY
Cevat Acikalin Cad. Onur Sitesi A Blok D.2 Tozkoparan/ISTANBUL Tel: (212) 4812535-36 Fax: (212) 4812538
ELIT IÇ VE DIS TICARET
Istoc.22.Ada No:28-30 Mahmutbey/Ist Tel: (212) 659 39 65 Fax: 659 40 56
EMAR DIS TIC.A.S.
Millet Cad. 87/B Findikzade Fatih/ISTANBUL Tel : (212) 633 22 11-633 22 14 Fax : 633 20 23
EMEK JEWLLERY & TRADE CO.
Sogutluçesme Cad.Yavuzturk Sok.No:26/A /ISTANBUL Tel : (216) 336 84 84 Fax:418 67 22
ENDER IMPORT EXPORT A.S.
Sanayi Mah.Ataturk Cad.No:102 Güngoren/ISTANBUL Tel:(212) Fax:327 03 69
ENDOMEK DIS TIC.ITH.IHR.LTD.
Millet Cad.Ciner Apt.No:119-3 Capa/ISTANBUL Tel : (212) 530 97 18 Fax: 530 97 17
ENMA ENDUSTRIYEL HIRDAVAT MALZEMELERI LTD.ŞTI.
Tersane Cad.Nafe Sk.Erdoganlar Is Mrk.No:1 K.2 Karakoy/ISTANBUL Tel : (212)2535678 Fax : 2534212
ELMAS TEKX. TURIZM DIS. TIC. LTD.ŞTI.
Istanbul Cad. Hamurcu Pasaji K.5 B: 58 Bakırköy/ISTANBUL Tel : (212) 542 81 21 Fax : 561 34 84
ER-BA DIS.TIC.LTD.
Basin Espres Yolu Gunesli Matbaacilar Sitesi No:17 Yenibosna/IST. Tel: (212)652 15 44 Fax:503 05 16
EREKS IMPORT-EXPORT
Aksaray/IST. Tel:(212) 589 04 66 Fax: 633 43 74
EREN DIS TICARET A.S.
Toren Sok.Kultur Apt.27/4 Levent/IST. Tel: (212) 269 99 81 Fax: 268 37 61
ERDEMOGLU INSAAT SAN.VE TIC.LTD
Acibadem Yesiloba Sok.30/7 Kadikoy/IST. Tel: (216) 339 01 71
ES-KA TRADING CO.LTD.
Gungoren/IST. Tel: (212) 643 25 84 Fax: 677 89 98
ESMAN MAKINA SAN. TIC. A.S.
Büyükdere Cd. Eren Sk. No:2 Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 288 09 49
ESTER DIS TIC. LTD. STI.
Akdeniz Cd. No:90/4 Fatih/IST. Tel: (212) 631 84 59
ETAP DIS TICARET LTD. STI.
2.Matbaacilar Sitesi A Blok No:16 Topkapi/IST. Tel: (212) 501 63 04 Fax: 544 91 17
ETKIN DIS TICARET LTD. STI.
Beylikduzu Aker Apt. Kat:1 D:6 Avcilar/IST. Tel: (212) 852 2233 Fax: 852 2234
EUROKOC IMPORT-EXPORT
Sairarsi Cad. Cavuskusu Sok.No:4-1 Goztepe/IST.Tel:(216) 478 38 32 Fax: 360 89 31
EUROPEX IMPORT -EXPORT
Darulsafak Cad. Yonca Sitesi B2 D5 Istinye/IST. Tel: (212) 286 42 08 Fax: 286 42 08
EVEREST TARIM URUNLERI IC DIS TIC. LTD. STI.
Sirinevler Meydani Toyak Is Merkezi Kat:3 No:174 Sirinevler/IST. Tel: (212) 653 46 68 Fax: 653 46 68
EVRO ASYA IÇ DIS TIC. LTD. STI.
Atatürk B Emlak B. Ev No:146/27 Aksaray/IST. Tel: (212) 512 03 54
FARMAT DIS TICARET LTD.
Abdullah Sok. 15/2 Beyoglu/IST. Tel: (212) 249 7911 Fax: 249 8609
FELINA FREE LINE NETWORK
Arap Camii Mah. Bankalar Cad.Komerciyale Is Hani No:9 Kat:6 /IST. Tel: (212) 292 47 46 Fax: 292 60 52
FETHIL ENDÜSTRI MAKINALARI SANAYI LTD.STI.
Nöbethane Cad.Nöbethane Cıkmazı No:3 Sirkeci/IST. Tel: (212) 512 09 21Fax:512 09 60
FERAH DIS TICARET LTD.STI.
Cumhuriyet Mah. Silahsör Cad. Pinar Apt. No.1/8 Sisli/IST. Tel: (212) 233 3978 Fax: 231 9611
FURKANKIRTASIYE SAN. LTD. ŞTİ.
Tahtakale Cad. Menekse Han 55/15 Eminönü/IST. Tel: (212) 513 0559 Fax:527 0068
FINANS DIS TIC.
Keresteciler Sitesi Savas Sok. No:9 Merter/IST.Tel: (212) 637 41 18 Fax: 637 41 19
35
Εταιρίες Κων/πολη
∆ιεθνές εµπόριο
Εισαγωγές εξαγωγές
GLOBAL ITHALAT IHRACAT MÜMESSILLIK A.S.
Kemeralti Cd. Ada Han No: 87-89 Kat: 6-B Karaköy / IST. Tel: (212) 29213 54 (pbx) Fax: 292 11 93
GLOBAL DANISMANLIK VE DIS TICARET LTD
Mesihpasa Mah. Kosak Caddesi No:15/9 IST. Tel: (212) 638 58 10 Fax: (212) 638 49 21
GLOBAL VIZYON LTD.
Mesrutiyet Cad. Asli Han No:18/76 Beyoglu/IST. Tel: (212) 249 19 81 Fax:(212) 249 29 29
GUDER DERI-TEKSTIL SAN. ITHALAT IHRACAT PAZARLAMALTD. STI.
Inebolu Sk. Aydin Apt. No:75/1 Kabatas/IST. Tel: (212) 244 56 95
GÜLTAS YAPI ÜRÜN. SAN. TIC. A.S.
Avni Sizen Cd. No:2/A Mecidiyeköy/IST. Tel: (212) 275 95 31
GURKAN GIDA VE ITH.MAD.SAN.LTD.STI.
Asma Alti Kalcin Sok. No:19 Eminonu/IST. Tel:(212) 528 92 31 -5 hat Fax: 251 30 01
GURPEN TEKSTIL UR. PAZ. VE DIS TIC. A.S.
Istoc 11.Ada No:69/71 Mahmutbey/IST. Tel: (212) 659 4531-32-34 Fax: 659 4533
GULUM YAPI ITHALAT IHRACAT DIS TIC. LTD.STI.
Kartal Carsi Mah.Yildiz Sok. Altı No:20 Kartal/IST. Tel: (216) 452 62 50 / 51-53-54 Fax:(216) 452 62 55
GULSEN GUM. NAK. TRZ. EML. TEKS. SAN. VE TIC. LTD.STI.
M.F.Cakmak Cad. 2.Sok. No:1 Kat:4/28 Sirinevler/IST. Tel: (212) 639 2515 Fax: 639 2481
GURTAC GUMRUK MUSAVIRLIGI VE NAKLIYE TICARET LTD.STI.
Keresteciler Sit. Fatih Cad. Koknar Sok. Aydin Han No:5 Merter/IST. Tel: (212) 637 45 23 Fax: 637 42 36
GUVEN GIDA URUNLERI SANAYI ITHALAT-IHRACAT VE TIC.LTD.STI.
Cetinkaya Sok.Demirli Kardesler Apt. No:13/2 Icerenkoy-Bostanci/IST. Tel: (216) 575 28 54 Fax: 574 28 15
GUVENC DIS TICARET
Yali Mah. Katip Kasim Bostan Sok. No:89/5 Aksaray/IST. Tel: (212) 586 5801 Fax: 633 1515
GOKAY TEKSTIL SAN.TIC.LTD.STI.
Karlitepe Mah.Gulsevenler Sok. No:78-95 G.O.Pasa/IST. Tel:(212) 417 81 32 Fax: 616 21 91
GOKMEN NEAR EAST
Havuzbasi Dere Sok. No:16 Cengelkoy/IST. Tel: (216) 318 8868 Fax: 318 8870
GÖRGÜ HIDROLIK VE MAKINE TEK.TIC.SA. A.S.
Dudulu Imes Sanayi Sitesi E.Blok 5003.Sok. No:56//A Ümraniye/IST. Tel:(216) 4993696 Fax: 4993898
HAKSANDIS TICARET SAN. TIC. LTD. STI.
Mimar Kemalettin Mah. Soganaga Cad. Tavsantasi Sk. No: 11/3 Beyazit /ISTANBULTel: (212) 6387631 Fax: 6387630
HAKANLAR OTOMOTIV TIC. SAN. LTD. STI.
Ahi Evran Cad. No: 40 Maslak / IST. Tel: (212) 285 92 50-51 Fax: 285 9292
HAK DIS TIC. TURIZM A.S.
Büyükdere Cd. No:151/23 Zincirlikuyu/IST. Tel: (212) 266 45 36
HAYAT DIS TIC.
Kemankes Cad. Sarap Iskelesi Sok. No:9 Karakoy/IST. Tel: (212) 293 91 16 Fax: 249 25 84
ILKSERNIT
Y.Dudullu Nato Yolu Cad. Deniz Sok. No:3 Umraniye/IST. Tel: (216) 415 8406 Fax: 415 4745
HAIFAWI BUNKERING TRADE & TRANSPORT CO.LTD.
Cragan Cad. Aycan Han. No:27 Kat:3 Besiktas/IST. Tel: (212) 236 71 70 Fax:236 47 93
HAMLE ITHALAT IHRACAT LTD. STI.
Perpa Is Merkezi No: 1727 Okmeydani/IST. Tel: (212) 222 45 55 Fax: 22228 46
HARLEM DIS TIC.LTD.STI.
Namik Kemal Cad.Katip Kasım Bostan Sok. No:32 Aksaray/IST. Tel:(212) 529 57 74 Fax: 529 78 97
HASAT GIDA TEXTIL SAN. VE DIS TIC.LTD.STI.
Kapali Carsi Bodrum Han. No:33 /IST. Fax:(212) 527 3087
HAZAR IMPEKS SAN. TIC. A.S.
Millet Cd. Yenihan No:8/418 Aksaray/IST. Tel: (212) 635 49 36
HER ULUSLARARASI TAS. DIS. TIC LTD. STI
Ihlamurdere cad. posta kutusu sok. fatıh is hanı no:14/3 BESIKTAS/ISTANBUL.Tel: (212) 2607987 Fax: 2607988
HERBA SAGLIK URUNLERI SAN. TIC. LTD. STI.
Yesil Cesme Sk. Yesil Bahar Apt. No: 30 D: 5 Ciftehavuzlar /ISTANBUL Tel:(216) 3690012
HS.G SINAI MADDELER TEKSTIL ENDUSTRI INSAAT VE TICARET A.S.
Yildiz Posta Cad. Vefa Bayiri Sok. Is Bankalilar Sit. A-Blok D:11 Gayrettepe /ISTANBUL Tel:(212) 272 7758 Fax: 272 0799
HOLLAND LINE INTERNATIONAL TRADING LTD.
Ataturk Bulvari Cad. 136/2 Aksaray/IST. Tel: (212) 512 7724 Fax: 512 7984
IDA IC VE DIS TIC.
Rumeli Cad.Sadirvan Apt. No:12 D:5 Nisantasi/IST. Tel: (212) 232 49 91 Fax: 230 72 49
ILERI GIYIM SAN.TIC.LTD.STI.
Mahmutsevket Pasa Mah.Sahinkaya Sok. No:36/4 Okmeydani/IST. Tel: (212)238 43 73 Fax: 256 66 17
IMAJ TURIZM ITHALAT IHRACAT LTD. STI.
Cumhuriyet Meydani Huzur Ishani B Blok No:2 G. Osmanpasa/IST. Tel: (212)616 94 98
IMAROS DIS TIC.LTD.STI.
Abide-i Hurriyet Cad.No:123 Kat:2-7 Sisli/IST. Tel:(212) 291 53 00 Fax: 291 53 04
IMEKS DIS TIC.LTD.STI.
Gursel Mah.Dunnur Sok.No:2 Kagithane/IST. Tel:(212) 210 57 77 Fax: 320 26 13
IMPARATOR DIS TIC.LTD.STI.
Samanyolu Sok. No: 20-22 Kat:3 D:8 Osmanbey-Sisli/ISTANBUL Tel:(212) 296 96 67 Fax: 296 96 68
IMSER ANTREPO
Dudullu Org.San.Bolg.Nato Yolu C.No:21 Dudullu/ISTANBUL Tel:(216) 466 75 75 Fax:466 64 03
INTEKS DIS TICARET ULUS. NAK. LTD.STI.
Cuhadaraga Sk. Kadiköy Han. 29/26 Kadiköy /ISTANBUL Tel: (216) 3383500Fax: 3499584
INTERBEST LTD.
Esenler Cad. No:16 Bagcilar/ISTANBUL Tel: (212) 462 35 75 Fax: 462 33 91
INTERCOMM EXPORT-IMPORT CO. LTD.
Babiali Str. No:14-3 Cagaloglu /ISTANBUL Tel: (212) 531 8791 Fax: 531 9108
INTER MODERN EMBOYDERY
Yeni Istanbul Carsisi F-Blok No:17 Umraniye/IST. Tel: (216) 466 73 57 Fax: 466 73 56
INTEREKS DIS TICARET A.S.
Terazidere Mah. Gunes Cad. No:53/2 Bayrampasa/IST. Tel: (212) 501 01 31Fax:501 01 20
36
Εταιρίες Κων/πολη
Βιοτεχνίες ∆ερµάτων
AKUSTA DERI SAN.TIC. Yeniyol Sk. No.1/A Kosuyolu Kadiköy / IST. Tel: (216) 326 50 79 Fax: 326 72 19
ALFREDO MODIANO ve OGLU KOLL.STI. Ebekizi Sk. Sosko Is Mrk. Nisantasi / IST. Tel: (212)234 37 33 Fax:232 97 68
ALPACINO DERI SAN. LTD. STI. A. Kahveci Cad. No:50/1 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 510 29 63 Fax: 546 48 38
ASDERSAN DERI SAN. LTD.STI. 45/1 Sk. Elif Han No.2/5 Zeytinburnu / IST. Telefax: (212) 510 01 95
ASTI DERI KONF.LTD.STI. Sancak Sk. No.17/4 Güngören / IST. Tel: (212) 557 88 01 Fax: 575 53 32
ATIK DERI SAN.LTD.STI. 39. Sk.No.90/2 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 582 96 70 Fax: 582 29 25
AVRASYA DERI SAN. A.S. Gedikpasa Cami Sk. No.6 Beyazit / IST. Tel: (212) 516 83 15 Fax: 516 18 67
BAYKALLAR DERI SAN. VE TIC. A.S . Divan-i Ali sokak No:9/A Beyazit / IST. Tel: (212) 516 34 30 Fax: 516 48 30
BEBEK DERI SAN. A.S. Cevdetpasa C. No.206 Bebek / IST. Tel: (212) 265 69 80 Fax: 547 83 80
BODUROGLU SARACIYE A.S. Kisla Cad. Ortaklar Ish. No.92/29 Rami / IST. Tel: (212) 613 42 93 Fax: 567 10 14
BURSAH DERICILIK SAN.LTD.STI. 45/3 Sk.No.16 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 546 2561 Fax: 558 91 30
CEM-CEM DERI LTD.STI. Imam Adnan Sk.No.23 Beyaglu / IST. Tel: (212) 244 53 00 Fax: 249 15 18
CIHANDER DERICILIK SAN.A.S. 37 Sk. No. 28-30 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 664 23 37 Fax: 546 70 68
DANISMAN DERI MAM.SAN.LTD.STI. B.Parmakkapi Sk.No.21 Beyoglu/ IST. Tel: (212) 244 17 51 Fax: 252 55 60
DE FINE TEKS SAN. LTD.STI. Res. Halim Sk. Gökbakan Binasi Bahçelievler / IST. Tel: (212) 643 57 52 Fax: 643 57 54
DEGIRMENLER ITH.IHR.LTD.STI. Namik Kemal c.Ho.109 Aksaray / IST. Tel: (212) 530 02 92 Fax: 530 04 49
DEMA DERI ve AYAKKABI SAN. A.S. Gulbahar C. No:73 Gunesli/IST. Tel :(212) 550 15 11 - 550 22 61 Fax: 550 78 89
DEMAR DERI SAN. LTD.STI. Tiyatro C. Firat Han No.42/A Beyazit / IST. Tel: (212) 517 21 57 Fax: 516 69 00
DERIMEKS DERI ITH.IHR. A.S. 14. Sk. Güney Han No.21/5 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 547 37 44 Fax: 547 04 15
DERIMOD KONF.AYAKKABI DERI SAN.A.S. Bes kardesler Durak Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 547 16 04 Fax: 582 12 11
DERIMPEKS DERI SAN. LTD.STI. 31 Sk. No.6 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 546 85 55 Fax: 510 62 87
DERI PAZ. SAN.LTD.STI. 24. Sk. No.69 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 571 66 52 Fax: 571 66 54
DERITEKS DERI SAN.LTD.STI. Pervetpasa Sk. No.31/33 Beyazit / IST. Tel: (212) 517 83 77 Fax: 516 58 72
DERKOM DERI VE KONF. A.S. Vatan C. Ortadogu Is Mrk. No.2 Çaglayan / IST. Tel: (212) 224 23 23 Fax: 224 12 10
D.E.S. DERI MAM. A.S. Halas Sk. No.15 Beyoglu / IST. Tel:(212) 244 10 38 Fax: 252 85 00
DESA DERI SAN. A.S. Halkali C. No.208 Sefaköy / IST. Tel:(212) 698 98 00 Fax: 698 98 12
DURSOY DERI SAN. A.S. Çam Sk. No.12 Merter / IST. Tel: (212) 553 01 63 - 575 76 50 Fax: 584 27 84
E.D.S. DERI SAN.LTD.STI. Gökalp mah.39 Sk.No.63 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 582 31 90 Fax: 582 98 54
EMRE DERI MAM. SAN. A.S. Muammer Aksoy C. No.65 Zeytinburnu / IST. Tel:(212) 558 54 16 Fax: 582 36 64
ENSARI DERI LTD. STI. Z.Hanim C. 41/1 Sk. No.3 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 558 88 61 Fax: 582 24 82
ERLÜKS DERI SAN. A.S. M.Aksoy C.No.79/A Zeytinburnu / IST. Tel:(212) 510 95 91 Fax: 558 72 14
FLOKSER TEKS SAN.A.S. Hadimköy Yolu Çakmakli Köyü B.Çekmece / IST. Tel: (212) 886 52 52 Fax: 886 54 54
GAMZE DERI SAN. LTD.STI. Yeni Dogan 42.Sk. No.111-113 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 582 59 53 Fax: 582 27 67
GÜDERSAN DERI IML.KONF.SAN.LTD.STI. Z.Hanim C. No.16-18 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 558 80 87 Fax: 582 25 27
GÜNDER DERI IML.LTD.STI. Z.Hanim C. No.52 Zeytinburnu / IST. Tel:(212) 582 10 15 Fax: 582 10 13
HAKDERI SAN.LTD.STI. Telsliz Mah. 71.Sk. No.8/1A Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 558 15 90 Fax: 558 55 06
HOTIÇ AYAKKABI SAN. A.S. Yahyapasa Sk.Kristal Han No.8/4 Beyazit / IST. Tel: (212) 528 58 50 Fax: 527 01 77
ITALIAN PEL DERI SAN.LTD.STI. Fatih C. Beydagi Ish. Merter / IST. Tel: (212) 637 09 79 Fax: 637 19 16
ILERI DERI SAN. A.S. Atatürk C. No.126 Alibeyköy / IST. Tel: (212) 625 01 59 Fax: 625 81 48
INDEK DERI PAZ.LTD.STI. 48 Sk.No.166/A Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 558 20 63 Fax: 582 94 57
KALECIK DERI SAN.LTD.STI. Cendere yolu No.43 Kagithane / IST. Tel: (212) 294 54 80 Fax: 294 54 81
KALEOGLU DERI SAN. LTD.STI. Gökalp Mh. 48.Sk. No.2 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 582 51 52 Fax: 510 95 68
KAMPANA ÇANTA DERI KÖS. SAN.A.S. Evren Mh. Mimoza Sk. No.75 Günesli / IST. Tel: (212) 655 65 80 Fax: 655 44 75
KLAS DERI SAN.LTD.STI. Yeni Dogan 41 Sk. No.1/1 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 558 77 79 Fax: 547 93 72
LEDERKONTOR DERI A.S. Vezir C. Yayla Sk. No.8/1 Sehremini / IST. Tel: (212) 529 37 17 Fax: 589 30 33
MELIS ULUSLARARASI DIS TIC.A.S. Cumh.C. No.151/4 Elmadag / IST. Tel: (212) 232 15 41 Fax: 232 24 82
MOD-DER DERI LTD.STI. Fatih Cd. Kalender Sk. No.1 Merter / IST. Tel: (212) 556 73 66 Fax: 637 21 24
MOTIFSAN DERI BASKI LTD.STI. E.Londra Asf. Oguzhan Sk. No.40/B Güngören / IST. Tel:(212)557 12 53 Fax:641 93 30
NUR-KIM KIMYASAL MAD.LTD.STI. Darülaceze C. No.17/7 Sisli / IST. Tel: (212) 221 05 16 Fax: 221 15 64
ODET ORTADOGU TARIM ÜR. A.S. Büyükdere C.No.118/7 Zincirlikuyu / IST. Tel: (212) 275 17 30 Fax: 274 56 08
OKTAY OMURTAK DERI ÜRL. A.S. 14. sok. Emin Ismrk. No:7/4 Zeytinburnu / IST. Tel:(212) 547 16 63 Fax: 558 00 76 E-Mail:[email protected] in.com.tr
ORENKO DERI SAN.LTD.STI. Kiraz Sk.No.7 Merter / IST. Tel:(212) 637 11 70 Fax: 937 16 78
ORION DERI SAN.LTD.STI. Zeytinoglu C.Lale Ap. Akatlar Etiler / IST. Tel: (212) 279 96 26 Fax: 269 39 71
ÖZEGE DERICILIK A.S. Divan-i Ali Sk.No.12 Beyazit / IST. Tel: (212) 516 32 60 Fax: 517 72 90
ÖZEL DERI GIYIM LTD.STI. Z.Gökalp Mh. 39 Sk.No.45/1 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 558 11 82 Fax: 582 52 38
ÖZOGUZ DERI LTD.STI. 46.Sk. No.25 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 510 55 00 Fax: 510 39 00
ÖZSERVET DERI SAN.LTD.STI. Azaklar Çrs. No.23/44 Beyazit/ IST. Tel: (212) 518 35 70 Fax: 518 35 72
PEPKO PAZARLAMA A.S. Kisla C. No.100/A Rami / IST. Tel: (212) 565 67 54 Fax: 577 47 85
PARK DERI KONF. LTD.STI. Gökalp Mh. 48.Sk.No.2 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 664 30 41 Fax: 664 30 45
PARTOK DERI LTD.STI. 41 Sk. No.1/2 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 582 53 30 Fax: 558 15 68
PEPKO PAZ. ETÜD PROJE A.S. Kisla C.No.100/A Rami / IST. Tel: (212) 565 67 54 Fax: 577 47 85
SOYDAN DERI SAN. A.S. Yakut Sk. No.20 Bakirköy / IST. Tel: (212) 5433 96 43 Fax: 570 30 21
STARMOD DERI KONF. A.S. Halkali C.No.182 Sefaköy / IST. Tel: (212) 698 98 75 Fax: 698 98 80
STIL DERI GIY. LTD. STI. Mithatpasa C. 1.Sk. No. 37-39 Sirinevler / IST. Tel: (212) 551 43 08 Fax: 551 45 13
SAHDER DERI LTD.STI. Hacilar San.Sit. No.15/2 Bayrampasa / IST. Tel: (212) 567 23 89 Fax: 567 11 02
SARTEKS GIYIM SAN. A.S. Sarayardi C.No.98 Hasanpasa Kadiköy / IST. Tel: (216) 338 91 72 Fax: 337 79 27
SEN PAZ. SAN. LTD.STI. Bes Kardesler Sk. No. 7 Kazliçesme Zeytinburnu/ IST. Tel: (212) 582 19 39 Fax: 558 20 67
TAMAY DIS TIC. LTD.STI. Teceddüd C. Tamay Han No.13 Aksaray/ IST. Tel: (212) 632 23 88 Fax: 632 23 89
TANATAR KONF. SAN. A.S. Gümüssuyu C. No.57 Topkapi / IST. Tel: (212) 567 67 21 Fax: 576 55 36
TEKDERSAN DERI SAN. A.S. Çoban Çes San.Sit. 26/1 Yenibosna / IST. Tel: (212) 551 12 92 Fax. 552 78 55
TOKULLAR DERI LTD.STI. D.Ali Sk. Kalaycioglu ish. Çarsikapi/ IST. Tel: (212) 516 36 55 Fax: 516 36 54
TOSKANA DERI SAN. A.S. Z.Hanim C. 186/B Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 664 26 07 Fax: 664 29 73
TRAKYA DERI SAN. A.S. Demirciler Sit. 5.C. No.65 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 582 35 34 Fax: 547 86 52
URVE KUY. ITH. IHR. LTD.STI. Necip Asim Sk. No.40/2 Çapa / IST. Tel: (212) 586 26 42 Fax: 632 39 97
ÜNIKIM TEKN. DANIS. LTD.STI. Bagdat Cad. Veli Güneysu Apt.No:491/10 Suadiye/ IST. Tel: (216) 385 91 07 Fax: 385 91 08
ÜNITEKS KUMAS PAZ.LTD.STI . Sair Nigar Sk. No.45 Osmanbey / IST. Tel: (212) 231 31 40 Fax: 248 52 31
ÜNIVERSAL DERI ITH.IHR.LTD.STI. Istanbul C. No.65/1 Yesilköy / IST. Tel: (212) 662 04 39 Fax: 662 04 41
VENDER GIYIM SAN.LTD.STI. Nadide Sk. 1.Mavi Palas Merter / IST. Tel: (212) 556 5384 Fax: 553 47 15
VIKING DERI SAN. LTD.STI. Kisla C. Suntas Ismrk. No.268 Bayrampasa / IST. Tel: (212) 577 46 40 Fax: 577 61 16
VITSAROM UÇAN YAGLAR SAN. A.S. Cumh. C. No.283 Harbiye / IST. Tel: (212) 248 50 90 Fax: 247 51 89
X LEATHER CLUB (Çetiner Sirk.Grb.) Semiha Sakir C. No.35 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 664 29 36 Fax: 664 29 38
YEDIKULE DERI SAN. A.S. Demirhane C. No.3 Kazliçesme / IST. Tel: (212) 582 42 00 Fax: 58297 14
YESILLER DERI SAN. LTD.STI. Gökalp.Mh. 32.Sk.No.20 Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 547 90 90 Fax: 547 90 89
YUSUF ÇANTA SAN. LTD.STI. K.Karabekir C.No.13 Günesliköy / IST. Tel: (212) 550 28 96 Fax: 550 47 38
ZÜLAY TEKSTIL SAN. LTD.STI. Ambarlar C. Aytek Ismrk. Zeytinburnu / IST. Tel: (212) 664 85 27 Fax: 664 85 29
37
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες Συµβούλων
3E DANISMANLIK LTD.STI. Gencler Cad.Belediye Hekimi Sok. Fevkiye Hanim Apt. No:6/8 Bakirkoy Tel:(212) 466 33 43 Fax:572 58 83
AC INSAN KAYNAKLARI EGITIM VE YONETIM DANISMANLIK A.S. Altan Erbulak Sok. No:9 Kat:3 Gayrettepe-Ist Tel:(212) 213 7131 Fax: 217 9002
ACADEMI BIREYSEL GELISIM Nuhkuyusu Cad. 108/5 Baglarbasi/Ist Tel:(216) 342 38 28 Fax: 342 35 97
A & C DANISMANLIK VE DIS TIC.LTD.STI. Cumhuriyet Cad.No:151/2 Elmadag/Ist Tel:(212) 291 34 52 pbx Fax: 296 99 63
ACP DANISMANLIK VE TIC.LTD.STI. Bayar Cad.Sultan Sok.Deniz Apt. No:26 D:3 Kozyatagi/Ist Tel:(216) 348 90 87 Fax: 418 35 00
ADESA DANISMANLIK MUHENDISLIK VE EGIT.HIZMET.LTD.STI. Eski Uskudar Yolu Topcu Ibrahim Sok. No:3/2 Icerenkoy/Ist Tel:(216) 373 11 44 Fax: 362 98 53
ADECCO HIZMET VE DANISMANLIK Halaskargazi Cad. No:366 K.1 Sisli-Ist Tel:296 19 60 Fax:296 19 62
ADRES PATENT MARKA FIKRI HAKLAR DANISMA LTD.STI. Ali Riza Gurcan Cad. No:27/5 Merter /IST. Tel: (212) 483 35 95 Fax:483 35 90
AHI YONETIM DANISMANLIK LTD.STI. Inonu Cad.Turaboglu Sok. Sumko Sit. A5 Blok No:1/8 Kozyatagi/IST Tel:(216) 373 47 26 Fax: 372 15 58
A GROUP DANISMANLIK YATIRIM & ILETISIM ÇÖZÜMLERI LTD.STI. Misak-i Milli Cad. 17/15 Kadikoy/IST Tel:(216) 418 2209 Fax: 418 2219
A.I.D. ARME ISTISNAI DANISMANLIK HIZMETLERI LTD.STI. Cakiraga Mah. Abdullah Cavus Sk. No.27/7 Aksaray/IST. Tel: (212) 5890252 Fax: (212) 5890218
AKADEMIK PLATFORM EGITIM DAN.LTD.STI. Kocayol Cad. No:54/8 Bostanci Kadikoy/Istanbul Tel:(216) 361 46 47 Fax: 464 23 83
A-KALITE DANISMANLIK EGITIM LTD.STI. Rihtim Cad.Resit Efendi Sok. Akishani No.32/12 Kadikoy/Istanbul Tel:(216) 418 78 66 Fax: 418 33 73
AKSIS BILGISAYAR HIZM.VE DANISMANLIK Haci Adil Cad. No:59 3.Levent/Istanbul Tel:(212) 270 73 90 Fax: 270 97 74
ALANYALI VE ALANYALI INSAN KAYNAKLARI DANISMANLIK Tesvikiye Cad. Bostan Sok. Goksun Apt. No:2/3 Tesvikiye/Istanbul Tel:(212) 219 2724 pbx Fax: 219
2726 A
LCAN HUKUK BUROSU Halasgargazi Cad.No:287/1 Osmanbey/Istanbul Tel:(212) 234 08 88 Fax: 234 02 55
ALESTA ULUSLARARASI EXPERTIZ GÖZETIM VE SORVEY HIZ.LTD. Acibadem Sehit Sukru Sok.Bizimevimiz Sit.D Blok No:1 Kadikoy/Istanbul Tel:(216)327 14 70
Fax:(2126)3257240
ALTERNATIF DANISMANLIK HIZMET.LTD.STI. Cemal Nadir Sok. Buyuk Milas Han No:26 Kat:4 Sirkeci/Istanbul Tel:(212) 520 55 40 Fax: 522 74 74
ALTERNATIF YURT DISI EGITIM DANISMANLIGI Mete Cad. Ayyildiz Apt.No.18/9 Taksim/Istanbul Tel:(212) 292 43 26 Fax: 292 43 27
ALTERNATIF EGITIM MERKEZI Marmara Cad. Çagatay Is Merkezi Kat:4 Avcilar/Istanbul Tel:(212) 695 9660 Fax: 676 1942
AMOTOR DANISMANLIK VE ULASTIRMA Camlica Cad.No:40/4 Baglarbasi Uskudar/Istanbul Tel:(216) 310 43 49
ANADOLU HUKUK BUROSU Laleli Cad. Kalvan Center No:303 Kat.3 Laleli/ISTANBUL. Tel:(212) 516 66 67 Fax: 516 60 48
ANAHTAR YONETIM GELISTIRME MERKEZI Kartal/ISTANBUL. Tel:(216) 475 42 59 Fax: 475 42 59
ANIL DANISMANLIK Türkcü Sok. No:13 D:41 Kat:4 Capin Han Bakirköy/ISTANBUL. Tel:(212) 570 9071 Fax: 570 9072
ANT EGITIM DANISMANLIK LTD.STI Karaoglanoglu cad.Ant Binasi No:43 Seyrantepe/ISTANBUL. Tel:(212) 284 12 20 Fax: 283 36 77 A
REL TURTDISI EGITIM DANISMANLIK LTD.STI Caferaga Mah.Kadife Sok.Kiziltunc Apt.NO:1/5 Kadikoy/ISTANBUL. Tel:(216) 418 10 73-74 Fax: 346 42 41
ARGEDA ARASTIRMA GELISTIRME EGITIM VE DANISMANLIK MERKEZI Fevzipasa Cad. No:10/6 Fatih/ISTANBUL. Tel:(212) 531 7281 Fax: 531 8148
AR-GEM ARASTIRMA GELISTIRME 19.Mayis Mah. Sakaci Sok. No: 86/1 Erenkoy/ISTANBUL. Tel:(212) 445 10 08 Fax: 361 80 53 A
RME ISTISNAI DANISMANLIK HIZMETLERI LTD.STI. Abdullah Cavus Sok. No:27/7 Aksaray/IST. Tel: (212) 589 02 52 Fax: 589 02 18 A
RTHUR ANDERSEN DANISMANLIK Büyükdere Cad. Beytem Plaza K.2 80220 Sisli-Ist.Tel:230 33 75 232 12 10/4 Hat Fax:230 82 91
AS-AR TURIZM ORG. DANISMANLIK LTD.STI. Sogutlu Cesme Cad. No:70 D:88 Kat:3 Altiyol-Kadikoy-Ist.Tel:(216) 449 4220 Fax: 449 4226
ASIST BILGISAYAR DANISMANLIK VE INTERNET HIZM. Perpa Tic.Mrekz.A -Blok No:1593 Okmeydani/Ist.Tel:(212)220 54 03 Fax:220 54 07
ASLAN & ARSLAN OUTSOURCING-DANISMANLIK Aysecik Sok.No.13/6 M.Koy/Ist.Tel:(216) 232 96 82 Fax: 231 09 38
ASSESSMENT CENTER - DEGERLENDIRME MERKEZI Rumeli Cad. Zafer Sok. Modern Is Han. 48/B-504 Nisantasi/ISTANBUL Tel: (212) 2659894 Fax: 2633519
ATLAS LOJISTIK HIZMETLERI A.S. Yıldırım Beyazit Cad. Kurultay Sok. No:1/18/19 Yenibosna/ISTANBUL Tel: (212) 654 19 05 Fax: 654 19 12
ATLAS YURTDISI EGITIM DANISMANLIGI Mete Cad.No:14/3 Süren Apt. Taksim/ISTANBUL Tel: (212) 249 53 10 Fax:252 33 76
BALTAS-BALTAS YONETIM EGITIM DANISMANLIK A.S. Baltas Bilgievi Goksuevleri Mimoza Sok. B-116 Anadoluhisari /ISTANBUL Tel: (216) 465 0440 Fax: 465
0450
BAR-SEM Nispetiye Mah. Birlik Sok. No:11/18 Levent /ISTANBUL Tel: (212) Fax: 465 0450
BASKENT DANISMANLIK Perpa Tic. Merk. A Blok Kat 12 No:1788 Okmeydani ISTANBUL Tel:(212) 222 95 83 Fax:(0212) 222 95 79
BAYRAK TAPU DANISMANLIK Bulut Sait. C Blok No:4 Köyiçi Gügören/ISTANBUL Tel:(212)644 43 61 Fax:(0212) 502 16 58
B.E.S.T DANISMANLIK & MUHENDISLIK LTD.STI. 65 Ada Mimoza 3/7 D: 1 Atasehir/ ISTANBUL Tel: (216) 4557275-76 Fax: 4557277
BICS DANISMANLIK VE ORGANİZASYON HIZM. LTD.STI. Muradiye Bayiri Sok. 43/16 Tesvikiye/ISTANBUL Tel:(212) 327 40 45 Fax: 327 40 45
BEYAZ YILDIZ YAYIN DANISMANLIK LTD. Rumeli Cad.Sadikbey Apt. No:59 D:1 Osmanbey/ISTANBUL Tel:(212) 233 92 38 Fax: 219 21 36
BORDEN MUHENDISLIK DANISMANLIK TIC.LTD.STI. Kayisdagi Cad. Metal Is Merkezi No: 31 d:40 K.Bakkalkoy/ISTANBUL Tel:(216) 573 49 22 Fax: 574 09 03
BORN VE BORN CONSULTING GROUP Imes sanayi sitesi C-blok 301 sok No:16 Dudullu/ ISTANBUL Tel:(216) 478 20 61 Fax:411 64 56
BOYDEN OZLEM ERGUN YONETIM DAN.A.S. Akcam Sok.No:22 A 4.Levent/ISTANBUL Tel:(212) 278 39 00 Fax: 281 29 67
BÜRO FORM PROJE DANISMANLIK LTD.STI. Ihsan Aksoy Sok. Akoz Apt. 5/4 Camlik-Etiler/ ISTANBUL Tel:(212) 257 1258 Fax: 265 0886
BRAIN EGITIM VE TEKNOLOJI MERKEZI Sogutlucesme Cad. Korler Sk. No:8 Kadikoy/ ISTANBUL Tel: (216) 3308590 Fax: 3308599
BIMAK MÜSAVIRLIK VE TIC.A.S. Abidei Hürriyet Cad. 259/2 Kat:1-2 D:4-6 Sisli/ISTANBUL Tel: (212) 241 22 81Fax: 241 51 73
BIRIKIM OZEL VE YONETIM DANISMANLIK LTD. STI. MAÇKA/ ISTANBUL Tel: (212) 2594390 Fax: 2598023
BIRCANOGLU & BIRCANOGLU ATTORNEYS AT LAW Inonü Cad. 69 Gumussuyu/ ISTANBUL Tel: (212) 292 09 52 Fax: 292 1180
BISE DANISMANLIK Fatih Cad.Gulsever Sok.Aynali Carsisi No:3/51 Merter/ISTANBUL Tel: (212) 506 06 80 Fax: (212) 506 06 86
CANCAN GIDA- ILAC-KOZMETIK DANISMANLIK LTD. Yasemin Pasaji Bagdat Cad. 116/10 Kucukyali/ISTANBUL Tel: (216) 417 32 61 Fax: 417 79 23
CB RICHARD ELLIS Suleyman Seba Cad. No: 92 BJK Plaza A Blok A1 06 Besiktas/ISTANBUL Tel:(212) 259 36 29 Fax: 259 55 98
CENKAY MUHENDISLIK VE DANISMANLIK Ankara Cad.No:16/3 Kartal/ISTANBUL Tel: (216) 473 36 79 Fax: (216) 473 36 80
C.F.E INSAAT GUVENLIK DANISMANLIK LTD.STI. Soganli Cad. Tascilar Sok. No:3/2 Gungören/ISTANBUL Tel: (212) 555 44 91 Fax: (212) 555 44 92
CMC DANISMANLIK VE DIS TIC.LTD.STI. Fulya, Hakki Yeten Cad. Dogu Is Merkezi No.12/12 Sisli/ISTANBUL Tel: (212) 2249055 Fax: (212) 2241003
CMR SANAYI TICARET LTD. STI. Talatpasa Bulvari Cad. No: 67/2 Bahçelievler/ISTANBUL Tel: (212) 554 05 56 Fax: 643 41 26
COOPERS LYBRAND DANISMANLIK HIZMETLERI Büyükdere Cad. No:111/3 80300 Gayrettepe-Ist.Tel:288 97 21 Fax:288 96 37
CR MANAGEMENT SERVICES Ayazmadere Cad. Yavuzlar Is Merkezi 36/6 Gayrettepe/ISTANBUL Tel: (212) 211 41 30 Fax: 211 40 28
CREAVIZYON ILETISIM DANISMANLIGI VE PRODUKSIYON Ergenekon Mah. Tay Sok. Semra Ak Ap. No:15/5 Harbiye/ISTANBUL Tel: (212) 296 17 01 Fax: 296
16 38
CRC PIYASA ARASTIRMA & DANISMANLIK Osmanaga Mah. Sogutcesme Cad. Aliye Kadin Is Hani No: 186/3 Kadikoy/ISTANBUL Tel: (216) 3472749 Fax:
4143640
COZUMEVI DANISMANLIK Semsettin Gunaltay Cad. No:274/276 D:11 Sahrayi Cedit/ISTANBUL Tel: (216) 467 14 58 Fax: 467 14 59
DAKKIK Acarkent 23.Sok.B89 Beykoz/Ist. Tel:(216) 485 04 07 Fax: 485 04 06 D.K.M. Sehit Murat Cad.No:5 Resadiyekoyu Alemdag-Umraniye/Ist. Tel: (216) 429 38
86 Fax: 312 59 74
DANISMENT YONETIM DANISMLIGI VE DIS TIC.LTD.STI. Alemdag Cad.Bulgurlu Mah. Namazgah Mevkii No: 16/3 Camlica-Uskudar/Ist. Tel: (216) 461 80 04 Fax:
461 80 05
DATA EXPER DANISMANLIK MERKEZI Yener S. Isbankalilar Sitesi B Blok K.7 D.28 Gayrettepe-Ist. Tel:27261 44 Fax:274 96 70
DEHA DANISMANLIK LTD. Kisikli Mah.Resatbey Sok. Sener Sitesi A Blok D:1 Uskudar/ISTANBUL Tel: (216) 461 99 45 Fax: (216) 461 99 42 DEKORTAS Eski
Londra Asfalti No.5/9 Sirinevler/ISTANBUL Tel: (212) 5527060 Fax: (212) 5527703
DELTA DANISMANLIK HIZMETLERI VE YAYINCILIK LTD. STI. Misirlibahce Sk. 95/8 Gül Apt Besiktas /ISTANBUL Tel: (212) 2369492 Fax: (212) 2369496
38
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες Συµβούλων
DENGE YÖNETIM DANISMANLIK HIZMETLERI Piyalepasa Blv. Kastel Is Merkezi B Blok K.6 80370 Kasimpasa-Ist. Tel:256 43 50/3 Hat Fax:253 15 92
DEPARTMAN MEDYA Kosuyolu Mütevelli Çesme Cad. No: 42 Altunizade/IST Tel: (0216) 492 76 01-02 Fax:(0216) 492 76 03
DESTEK DANISMANLIK VE EGITIM HIZM. Halasgargazi Cad. No:339 Ferit Apt.Kat:3 Maslak/IST Tel:(0212) 235 65 20 Fax: 235 65 30
DESTEK PATENT OFISI LTD.STI. Polaris Plaza Ahievran Cad. No:1 Kat:8 Maslak/IST Tel: (0212) 346 0260 Fax:(0212) 346 0264
DETAY TURIZM INSAAT VE DANISMANLIK HIZM.SAN.TIC.LTD.STI. Cakmak Mah. Samanyolu Cad. Kurban Sok. No: 84 Umraniye/IST. Tel: (216) 521 74 87 Fax:
521 53 07
DETAY REKLAMCILIK TANITIM HIZMETLERI PLASTIK SAN. ve TIC.LTD.STI. A.Nafiz Gürman Mah. Gündogdu Sk. Arzum Apt. No.45/2 Merter/IST. Tel: (212)
556 0383 Fax: (212) 5561004
DILARA ORGANIZASYON INSAN KAYNAKLARI VE DANISMANLIK Perpa Ticaret Merkezi 10.Kat.No:2256 Okmeydani/IST. Tel:(212) 210 17 14 Fax: 320 17 57
DOMINANT BILGI YONETIM SISTEMLERI Anatepe 35.Ada Zumrut 3 Daire 5 Atasehir-Kadikoy/ISTANBUL Tel: (216) 456 10 46 Fax: 456 09 06
DONOSUM SOSYAL HIZMETLER TURIZM REKLAMCILIK VE TIC.LTD.STI. Kirtasiyeci Sok. No:40/9 Bahariye Kadikoy-ISTANBUL Tel: (216) 346 7573 Fax: 348
9588
DOST DANISMANLIK HIZMETLER Büyükdere Cad. Rasıt Rıza Sok. Yıldırım Is Hanı No:1 K:4 D:6 M.Köy/ISTANBUL Tel: (212) 217 98 97-99 Fax: 217 99 21
EATC TURKEY LTD. Göztepe Mah. Göksu Evleri Nilüfer Sok.B 2A Anadolu Hisary Beykoz/IST. Tel: (216) 465 13 07 Fax: 465 13 08
ECE BUYURGAN Gayret Sok.Yıldırım Apt.No:3/8 Gayrettepe/IST. Tel: (212) 279 86 82 Fax: 278 42 75
ECU EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI LTD.STI. Zafer Sok. No: 15/2 Nisantasi/IST. Tel: (212) 219 63 96 Fax: 219 64 08
EXKNOW CONSULTING Mazhar Bey Sok. Refik Bey Apt. D: 12 Selamicesme/ISTANBUL Tel:(216) 355 06 52 Fax: 355 06 54
EATC TURKEY LTD. Göztepe Mah. Göksu Evleri Nilüfer Sok.B 2A Anadolu Hisary Beykoz/IST. Tel: (216) 465 13 07 Fax: 465 13 08
EDAM EGITIM DANISMANLIGI VE ARASTIRMALARI MERKEZI Icadiye Mah. Gumusyolu Sok. Cebir Apt. No: 6/5 Baglarbasi-Uskudar/IST. Tel: (216) 343 96 52
Fax: 343 96 82
E.G. DANISMANLIK Abdullah Aga Cad. No: 17 Burhaniye-Uskudar/ IST. Tel:(216) 422 65 44 Fax: 422 65 49
EGE DANISMANLIK VE TICARET LTD.STI. İncirli Cad.Tunaboylu Sok.No:5/4 Bakırköy İstanbul Tel:212 4665380 Fax:212 5833332 EMail:[email protected] Web:www.egedanismanlik.com.tr
EGES DANISMANLIK A.S. Muhtar Kamil Sok. Onur Apt.No:7/3 Taksim/IST.Tel:(212) 252 72 70 Fax: 252 72 80
EIC DANISMANLIK VE EGITIM HIZM. Bayar Cad.Indet Is Merkezi No:70 K:3 D:8 Kozyatagi/IST. Tel: (216) 464 13 41 Fax: 445 78 57
EKIP PROJE GELISTIRME Osmanaga Mh. Üzerlik Sk. Yeni Ishani 26 Kadiköy / IST. Tel: (216)336 86 46
ELIT YURTDISI EGITIM DANISMANLIK LTD. Altiyol Onur Is Hani Kat: 6 No:609 Kadıkoy/ISTANBUL Tel: (216) 330 42 31 Fax: 330 42 30
E VE S YÖNETIM HIZMETLERI VE DANISMANLIK Faruk Nafiz Çamlibel S. Bilsel Ap. No:3/4 4. Levent/Ist. Tel:280 54 12 Fax:269 38 81
E VE E YÖNETIM DANISMANLIGI HIZMETLWERI Gazeteciler sitesi Ebulula Cad. No: A-26/2 Levent-Ist Tel:269 76 06 269 02 17 281 15 65 Fax:270 29 46
EL AJANS Ortaklar Cad. No:22/16 M.köy / Ist Tel: (212) 288 00 28 Fax: 288 00 28
ENGON ZEHNDER INTERNATIONAL Tophaneli Cad. No:50/3 Altunizade-Ist. Tel:310 10 99 Fax:341 16 62
ENGLISH TIME DIL OKULLARI VE YURDISI DANISMANLIK Bagdat Cad.No: 228 Ciftehavuzlar/Ist. Tel:(216) 411 21 10 Fax: 411 47 25
ENTERPRISE CONSULTANCY & TRAINING CENTER Bagdat Cad. Haci Mehmet Efendi Sok. No:4/8 A-Blok Selamicesme-Ist. Tel:(216) 386 4674 Fax: 386 4674
EPS EKSPRESS PERSONEL SERVIS VE DANISMANLIK Büyükdere Cad. No.68 Kat:7 Emek Ishani Mecidiyeköy-Istanbul Tel:275 23 67-288 38 66 Fax:288 25 66213 25 83
ERA ARASTIRMA VE DANISMANLIK Halaskargazi Cad. Günaydın Apt. No:64/9 Harbiye/ İstanbul Tel: (212) 296 8590 Fax: (212) 296 8514
ERKON CHINA-TURKEY TRADE AND INVESTMENT CONSULTANCY Bahariye Cad.Ali Suavi Sok.No:12 /2 Kadikoy/Ist. Tel: (216) 346 30 24 Fax: 346 30 54
ERNST YOUNG YÖNETIM DANISMANLIK PK 5 Gayrettepe-Ist. Tel:274 99 66/67 ERNST & YOUNG YÖNETIM DANISMANLIGI A.S. Meseli Sk. 11 4.Levent / Ist.
Tel: 283 00 01 Fax: 283 88 58
EROL KOCAOGLU Barbaros Bulv. No: 18/20 Besiktas-Ist. Tel: (212) 216 23 70 ESC DANISMANLIK LTD.STI. S.Seba Cad. No:67 Besiktas-Ist. Tel: (212) 236 9656
Fax: 261 4196
EUROJURIS EGITIM VE DANISMANLIK HIZM.A.S. Cumhuriyet Cad.No:13/5 Taksim/ISTANBUL.Tel:(212) 238 04 41 Fax: 238 28 69
EUROTURK CONSULTING Bagdat Cad. No:217/ 23 Ciftehavuzlar/ISTANBUL.Tel: (216) 467 51 65 Fax: 467 51 65
FBA TEKSTIL SAN.TIC.LTD.STI. Senlikoy Mah. Mektep Sok. No:14/3 Florya/ISTANBUL.Tel:(212) 662 88 02 Fax: 662 88 05
FENIKS ULUSLARARASI TIC.DANISMANLIK LTD.STI. Y.Dudullu ,Des Sanayi Sitesi 101. Sok. A2 Blok No.8 Umraniye/ISTANBUL.Tel: (216) 499 60 30 Fax: 415
51 77
FIRATLI INAL KALITE SISTEM DANISMANLIGI 63.Ada Gardenya 5/3 Daire 33 Atasehir/ISTANBUL.Tel: (216) 455 60 95 Fax: 456 12 55
FORTUNE KARIYER EGITIM VE DANISMANLIK HIZMETLERI A.S. Nispetiye Cad.No:60 Profosorler Sitesi C 2 Blok B Kapısı D:1 Etiler/ISTANBUL. Tel: (212) 257
43 43 Fax: 257 27 11
FOCIS INTERNATIONAL P.Pazari 55/1 Karakoy/ISTANBUL.Tel:(212) 249 50 61 Fax: 293 60 73
GETRANS DIS TICARET VE DANISMANLIK A.S. Kasap Sk. No: 6 D. 7 Ist. Tel: (212) 275 15 41 Fax: 275 42 46
GLOBAL BILGI PAZARLAMA, DANISMA VE CAGRI SERVISI HIZMETLERI A.S. Fatih Cad. Dereboyu Sk. No.8 Halkali / IST. Tel: (212) 473 2172 Fax: 473 2094
G.L.S. GLOBAL LOGISTIC CONSULTING SERVICES Buyukdere Cad.No:151 Yonca Apt. B Blok Kat:1 D:19 Zincirlikuyu/IST. Tel:(212) 216 76 00 Fax:216 76 01
GLOBAL BILGI SIST.YAZILIM DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI. Acibadem Cad. No:218 /1 Acibadem/IST. Tel:(216) 326 07 10 Fax: 326 08 77
GLOBAL EGITIM DANISMANLIK LTD. Maresal Fevzi Cakmak Cad. 22/57 Sirinevler / IST. Tel: (212) 552 9271 Fax: 639 37 03
GLOBAL EGITIM DANISMANLIK TEKSTIL LTD. Sanayi Mah. Caglayan Sok. No:11 Gungoren / IST. Tel: (212) 677 7762 Fax: 539 1926
GLOBAL-FORCE TURK Damaci Sok. Sitkibey Apt. 8/24 Moda / IST. Tel: (216) 418 6188 Fax: 418 6188
GOLD DANISMANLIK VE DIS TIC.LTD.STI. Ordu Cad. No:292 Kat:2 D:22 Laleli/IST. Tel:(212) 513 69 09 Fax:(212) 513 69 38
GRANIT YÖNETIM DANISMANLIGI LTD.STI. Esentepe Mah. Gazeteciler Sit. Keskin kalem Sok. No:23/2 80200 Sisli/ISTANBUL Tel:(212)274 34 43 Fax:274 58 09
GOGUŞ HUKUK BUROSU Ahmet Mithat Efendi Deniz Apt.No:5/13 81030 Kadikoy/IST. Tel:(0216) 414 62 02 -pbx- 414 20 71 Fax:(0216) 414 71 79
GOZ GIDA DANISMANLIK KONTROL TURIZM TIC.LTD.STI. Ortaklar Cad. Hilton Sitesi A-5 Blok D.11 Mecidiyeköy/IST. Tel/Fax: (212) 2481692
GUVEN & GUVEN HUKUK BUROSU Teyyareci Cemal Sok. No. 9/2 Sisli/ISTANBUL Tel: 90-212-225 54 31 Fax: 247 55 04
H.D.F.CONSULTUNG Merkez Mah.Ataturk Cad. Guzelkent 17.Blok D:21 Yenibosna/B.Evler/ISTANBUL Tel: (212) 486 29 55 Fax: 486 29 55
HEDEF ULUSLARARASI PAZAR ARASTIRMA VE DANISMANLIKHIZMETLERI LTD. Adnan Saygun Cad. No:76 D:2 80840 Ortaköy/ISTANBUL Tel: 90-2122577640Fax: 25776 41
HERMES YONETIM DANISMANLARI & EGITIM MERKEZI Patika Sok. Yilidirim Apt. A Blok No:10/6 Kuyubasi-Kadikoy/ISTANBUL Tel: 90-216-348 2084 Fax: 336
8932
ALCAN HUKUK BUROSU Halasgargazi Cad.No:287/1 Osmanbey/Ist Tel:(212) 234 08 88 Fax: 234 02 55
IAS INTERNATIONAL ADJUSTING SERVICES Nispetiye Cad. Birlik Sok.Ufuk Apt.27 / 2 Levent/Ist Tel:(212) 268 08 96 Fax: 264 60 38
IBC DANISMANLIK Perçemli S. Cemahat Han K.3 Karaköy-Ist Tel:249 32 01 Fax:243 09 85
IBS RESEARCH AND CONSULTANCY Turnacibasi Sk. No.19 Nese Han, K.3 Beyoglu/ISTANBUL Tel:(212) 252 2460 Fax: (212) 252 2430
IBS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES Merdivenkoy Nisan Sok. No :5 Safak Apt. Kadikoy/ISTANBUL Tel:(212) 385 22 20 Fax: 385 22 25
ID EGITIM HIZMETLERI VE DANISMANLIK LTD Moda Basar Sok.1/13 Kadikoy/ISTANBUL Tel:(216) 336 47 65 Fax: (216) 347 75 40
IDEM DANISMANLIK 29 Ekim Cad. Yenibosna/ISTANBUL Tel:(212) 454 35 35 Fax:454 38 24
IMC BILISIM YONETIM VE DANISMANLIK HIZM.A.S. Goksu Hisar Evleri Erkan Villalari B1 -B2 Blok Anadoluhisari/IST. Tel:(216) 465 13 25 Fax:465 13 34
IMEGO BILGI VE ILETISIM TEKN. DANISMANLIK SOS. HIZ. TIC.LTD.STI. Incirli Cad. Tunaboylu Sok. 1/13 Bakirkoy/IST. Tel: (212) 660 4294 Fax: 660 4296
IMKA BILGI ISLEM DANIS.ARSİV.KUTUPHANE VE DOKUM.HIZM.TIC.LTD.STI. Telli Kavak Sok. No:20/4 Erenkoy-Kadikoy/ISTANBUL Tel:(216) 302 75 64 Fax:
302 75 64
INOTEC TEKNOLOJI YONETIM DANISMANLIGI Yaliboyu Cad.Gunes Apt. No: 67/6 Beylerbeyi-Uskudar/ISTANBUL Tel:(216) 422 67 38 Fax: 422 67 39
INTER CONSULT ULUSLARARASI DANISMANLIK LTD.STI. Buyukdere Cad. Arzu Apt. No.99 Kat 6 D.12 Mecidiyeköy/ISTANBUL Tel:(212) 288 47 70 Fax: 267 35
90
INTERNATIONAL UNITED CONSULTANTS Inc. Mayis Cad. Golden Plz. No:1/9 80220 Sisli ISTANBUL Tel: (212)2310700 Fax: 2301907
ISKELE DENIZCILIK INSAN KAYNAKLARI DANISMANLIKI Rasimpasa Mah. Iskele Sok. No:6 Kadikoy/ISTANBUL Tel:(216) 336 10 61 Fax:336 10 61
ISTANBULHOST HOSTING HIZMETLERI Reşatpaşa Hacı Sok. No:6 Reşitpaşa/ISTANBUL Tel: (212) 229 24 42 Fax: 229 24 42
IST.AU PAIR YURDISI EGITIM DANISMANLIGI Halitaga Cad.Eksioglu Is Hani No: 18/98 Kadikoy/ISTANBUL Tel: (216) 414 79 88 Fax: 414 79 89
39
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες Συµβούλων
IST.AU PAIR YURDISI EGITIM DANISMANLIGI Halitaga Cad.Eksioglu Is Hani No: 18/98 Kadikoy/ISTANBUL Tel: (216) 414 79 88 Fax: 414 79 89
K2 MEDYA Peker Sok.Umut Apt. No: 41 /1 Levent/ISTANBUL Tel:(212) 325 64 66 Fax:284 22 63
KAIZENTEC KALITE SISTEM YONETIMI TEKNIK DANISMANLIK HIZMETLERI Bati Mah. Ihlamur Sok. 18/95 Pendik Cadirci Is Merkz. ISTANBUL Tel: (216) 491
3516 Fax: 354 7144
KALSIS YONETIM HIZMETLERI LTD.STI. Zumrutevler Sk. Zumrut Apt. No.6/1 Zuhuratbaba, Bakirkoy/ISTANBUL Tel: (212) 570 7277 Fax: (212) 542 9973
KAPSOY YÖNETIM DANISMANLIK Selamiçesme Güzel S. No:11/2 81030 kadiköy-Ist Tel:369 18 19/10 hat Fax:363 69 87
KARAMIK YÖNETIM DANISMANLIK Noramin Is Merkezi K.3 No:303 80670 Maslak-Ist. Tel:276 63 14(PBX) 285 15 60(PBX) Fax:276 63 16
KARIYER BILISIM YONETIM DANISMANLIK TIC.LTD.STI. Cemih Cahit Toydemir Sok.55.BLok Kat:4D:9 Esentepe/ISTANBUL. Tel:(212) 275 30 99 Fax: 275 30
99
KATER & KATER LEGAL SERVICES Halaskargazi Cad. No. 328/5 Sisli/ISTANBUL. Tel: (212) 2964254 Fax: 2190894
KAVRAM DANISMANLIK MUHENDISLIK HIZMETLERI VE DIS TIC.LTD.STI. Istiklal Cad. Emgen Han No:65 Kat:2 Beyoğlu/ISTANBUL Tel:(212) 293 8162 Fax:
244 2057
KEHANET FAL DUNYASI Osmanaga Mah. Nuzhetefendi Sok. Tekiner Han. No:11 Kat:5 Kadikoy/ISTANBUL Tel: (216) 418 27 49
KENTSIS PROJE YONETIM MUH.-MUSAVIRLIK LTD. Sinanpasa Is Merkezi K.2 D.236 Besiktas/ISTANBUL Tel:259 63 01 Fax:236 80 72
KERMA MARKETING & COMMUNICATION CONSULTING Acibadem Cad. Ozay Apt. No:68/4 Kadikoy/ISTANBUL Tel: (216) 428 7085 Fax: 428 70 85
KOBEM EGITIM DANISMANLIK BILGISAYAR YAZIL.VE TEMS.HIZM.LTD.STI. Mermerciler Sanayi Sitesi 1, Cad. No.12 Beylikdüzü/ISTANBUL Tel: (212) 875 09
39 Fax: 875 08 78
KOKSAL EMLAK BILGI DANISMANLIGI Kervangecmez Cad. Keskin Han No:04/09 M.Koy/ISTANBUL Tel: (212) 356 51 83 pbx Fax: 356 51 84
KULEVOGLU FINANS FACTORING A.S. Emniyet Evleri Yeniceri Sok.Emirhan Is Merkezi No:6 K:4 4.Levent/Istanbul Tel:(212) 264 50 56 Fax: 264 46 94
MATURE EGİTİM VE ALİLE DANISMANILGI MERKEZI F.Kerim Gokay Cad. 195/4 Goztepe Kadikoy-Ist Tel:(216) 566 44 16 Fax: 566 62 42
MEKO GAYRIMENKUL DANISMANLIGI Bagdat Cad.No:147/8 Feneryolu/Ist Tel:(216)330 90 90 Fax: 330 90 90
MES BURO MAKINALARI ELEKTRONIK SAN.TIC. Feyzulah Cad.No:56/B Maltepe/Ist Tel:(216) 399 67 97 Fax: 399 49 80
LEUKSIUM DANISMANLIK VE SINAI MULKIYET HIZM.LTD.STI. Ahmet Mithat Efendi Deniz Apt.No:5/13 81030 Kadikoy/IST. Tel:(0216) 414 62 02 -pbx- 414 20
71 Fax:(0216) 414 71 79
LBA STRATEGIK SYSTEMS FOR BUSINESS DEVELOPMENT Tarabya Cad. Adalet Sitesi No:2/4 Tarabya-Ist Tel:262 03 63 Fax:223 71 40
L.D.S. ULUSLARARASI GOZETIM VE DANISMANLIK LTD.STI. Baglarici Mah. Yuksel Sok. No: 7/10 K.Bakkalkoy-Kadikoy/Ist Tel:(216) 574 10 30 Fax: 574 10 31
LIBERTY LINK YURTDISI EGITIM DANISMANLIK HIZMETLERI Bahariye Cad. Nazmi Bey Sok. No:3/4 Kadikoy-Ist Tel:(216) 347 6543 Fax: 347 6536
LOOP INTERACTIVE Yusid B1 D1 Ulus/IST. Tel:(212) 274 88 73 Fax: 274 88 73
M&N PAZARLAMA DANISMANLIGI Kayisdagi Mansur Sok. Parlar Is Merkezi No:114/5 Kayisdagi/ISTANBUL Tel:(216) 499 91 11 -19 Fax: 499 91 20
MAESTRO DANISMANLIK A.S. Cumhuriyet Cad.No: 209/7 Harbiye/ISTANBUL Tel:(212) 231 36 39 Fax:230 63 80
MATS DANISMANLIK Kismet Sok.No:53 Bayrampasa/ISTANBUL Tel:(212) 417 16 65
MEDYA BILGI AJANSI Namik Kemal Cad. 14/1 Celiktepe-ISTANBUL Tel:(212) 284 8572 Fax: 284 8573
MERDE TICARET Barbaros Hayrettin Sok. 15/1-3 Bahcelievler /ISTANBUL Tel: (212) 505 02 04 Fax: 505 02 04
MRM (MCCANN RELATIONSHIP MANAGEMENT) Buyukdere Cad.Ecza Sok. No:6 Levent/ISTANBUL Tel: (212) 317 57 00 Fax: 317 57 01
MUZAFFER TURKEKUL DANISMANLIK HIZMETLERI Anbarlidere Oztopuz Cad. Cakmakcioglu Apt.1/4 Ulus-ISTANBUL Tel: (212) 257 11 60
NET TEX. DANISMANLIK Beylikduzu/ISTANBUL Tel:(212) 852 61 63 Fax: 852 83 43
NICHOLSON INTERNATIONAL Yildirim Oguz Goker Cad.Maya Tower Kat:10 Akatlar/ISTANBUL Tel:(216) 350 62 00 Fax: 352 40 37
NC MÜHENDISLIK VE DANISMANLIK LTD.STI. Serasker Cad. No:66/9 Kadikoy /ISTANBUL Tel:(216)3483424 Fax:3483398
NLP DEGISIM Caferaga Sok.Kadife Sok.No:30 As Apt. Bahariye Kadikoy/IST Tel:(216) 345 78 56 Fax: 345 31 70
NMT DANISMANLIK VE EGITIM MERKEZI Ethem Efendi Cad. Sefa Merve Sitesi Merve Apt. No: 110 Kat: 2 D:9 Erenkoy/IST Tel:(212) 368 93 48 Fax: 356 16 67
NOYA BILISIM HIZMT.LTD.STI. Hocapasa Mah. Kargili Sok.No:4 Sirkeci/IST Tel:(212) 512 32 31 Fax: 512 35 06
OBEY YÖNETIM DANISMANLIK Selçuklar S. Özlem Ap. No:51/3 Akatlar 80630 Levent-Ist. Tel:279 19 92-54 Fax:280 51 76
OBJETIF YÖNETIM DANISMANLIGI Spor Cad.Visnezade Cami Sok. Fatih Apt.D:2 Macka/Ist. Tel: (212) 236 80 36 Fax: 236 80 35
OKYANUS BILGI AMBARI Vatan Cad. Valiler Sitesi A 4/4 Tuzla-Ist. Tel:(216) 446 32 75 Fax: 446 32 75
OMNI DANISMANLIK Kayisdagi Yolu Cad. 20/1 Kat:1 D:3 Icerenkoy-Ist. Tel:(216) 464 1055 Fax: 464 1055
OPAL YÖNETIM DANISMANLIK Mermerler Sitesi D Blok D.3 80630 Levent-Ist. Tel:283 12 46 282 59 32 Fax:282 59 69
OZ-YON YÖNETIM DANISMANLIK VE PAZ.LTD.STI. Ankara Cad.Polat Is Hanı No:108/43 Kartal/Ist. Tel:(216) 306 87 86Fax: 306 31 98
ÖZGÜR KASIFLER EGITIM, IS GELISTIRME DANISMANLIGI IC VE DIS TIC.LTD.STI. Buyuktepe Sok. No:35 Buyukdere Sariyer Tel:(212) 271 4812 Fax: 271
4809
PARTNEC GLOBAL Perpa Tic.Merkezi B Blok 9.Kat.No:1342 Okmeydani/ISTANBUL Tel:(212) 222 98 48 Fax:222 98 29
PATENT-IS LTD.STI. Zafer Mah. Yildirim Beyazit Cad.Gökdagı Sok.No:5/10 Yenibosna-Bahcelievler/ISTANBUL Tel:(212)551 15 15 Fax:654 60 21
PCI YAZILIM DANISMANLIK VE ORG.LTD.STI. Kaptarif Tonozlu Sok. No:30/15/ISTANBUL Tel:(216) 464 17 37 Fax: 380 82 37
RE/MAX LILA GAYRIMENKUL DANISMANLIK Bebek Arnavutkoy Ca.Dere Sok.No:1/A Arnavutkoy/ISTANBUL Tel:(212) 257 90 22 Fax: 257 92 44
PERFORMANCE CONSULTING Inonu Cad.Aydogan Is Merkezi Kat:1 D:2 No:12 /ISTANBUL Tel:(216) 411 25 07 Fax: 350 26 66
PERYOD DANISMANLIK A.S. Atatürk Cad. No:26/10 Yenibosna/ISTANBUL Tel:(216) 385 10 06 Fax: 385 14 89
PQS DANISMANLIK VE GOZETIM HIZM. Kumbarhane Cad. No:64 Halicioglu/IST. Tel:(212) 238 67 63 Fax: 238 67 65
POLATER EGITIM VE DANISMANLIK LTD.STI. Adnan Saygun Cad. Kemer Sitesi No.7/1 1.Ulus/IST. Tel:(212) 270 68 74 Fax:(212) 278 07 59
POSTEX M.Pehlivan yani sok. 5/A Mecidiyeköy/IST. Tel:(212) 272 24 28 Fax:(212)273 06 54
POZITIF DANISMANLIK LTD.STI. Bagdat Cad. Yolac Ismerkezi No: 36/112 Kiziltoprak /ISTANBUL Tel: (216) 4188563 Fax: (216) 4188564
POYRAZ MÜSAVIRLIK Poyracik S. No:7 80200 Topagaci Nisantasi-Ist. Tel:230 22 95 231 51 87 Fax:247 13 87
PRAMIT DANISMANLIK PROMOSYON TEKSTIL LTD.STI. Bahariye Cad.No: 58/4 Kadikoy/Ist. Tel:(216) 449 15 93 Fax: 330 23 14
PRICE WATERHOUSE YÖNETIM DANISMANLIK Spor Cad. BJK Plaza B Blok No:92 K.10 Akaretler-Ist. Tel:259 49 80 Fax:259 49 02
PROFIL INTERNATIONAL Macka Cad.Ralli Apt. No. 59 Kat: 5 Tesvikiye/Ist.Tel: (212) 232 80 99 -241 68 68 Fax:232 48 40
PROMETHEUS CONSULTANT GROUP Atatürk cad. konutları no:43 a blok d:12 KOZYATAGI-ISTANBUL. Tel:(216) 4117936 Fax: 3022860
RASYONEL DANISMANKIK MÜMESSILLIK Bestekar Sok. No:86/10K.dere - Ist. Tel:(312) 467 59 06 Fax:467 59 02
RCBA EGITIM DANISMANLIK Kayisdagi Cad. No:248/9 81080 Göztepe-Ist. Tel:369 75 64 369 63 96 Fax:357 23 37
RONESANS DEGISIM BILIMLERI ENSTITUTUSU Bagdat Cad. Acar Apt.254/17 Göztepe/Ist. Tel: (216) 411 29 75 Fax: 411 13 93
ROTA DANISMANLIK Büyükdere Cad. No:119 Nevton Is Hani K.9 Gayrettepe-Ist. Tel:272 42 97 Fax:272 48 10
SARAC DANISMANLIK VE EGITIM Cengizhan Cad.No:14/12 Goztepe/Ist.Tel:(216) 356 73 82 Fax: 466 72 93
SEDA CEBECI TASARIM VE DANISMANLIK Caferaga Mah.Cemal Sureyya Sok.Hilmi Bey Apt.No:24/1 Kadikoy/Ist. Tel:(216) 330 56 84 Fax: 414 48 34
S&Q MART Eski Uskudar Yolu G38 No:1 Icerenkoy-Ist. Tel:(216) 445 7969 Fax: 361 7854
SELCO SISTEM MUHENDISLIGI VE LOJISTIK DANISMANLIK BUROSU Ortaklar Cad. Bahceler Sok. Somay B-Blok No:9 D:12 Mecidiyekoy-Ist. Tel:(212) 274
8070 Fax: 274 8071
SEMI CONSULTANCY Baslik Sk. No.2/11 Levent/IST. Tel: (212) 3259898 Fax: (212) 2814259
SERTUR EGITIM DANISMANLIK Rihtim Cad. No:28 Derya Is Merkezi A BLok Kat: 4 D:67 Kadikoy/Ist. Tel: 330 06 00 Fax: 330 06 02
SEVK VE IDARE ARASTIRMA GELISTIRME MERKEZI Ikilitas Yeni Dogan S. Sisik Ap. A Blok 51/5 Besiktas-Ist. Tel:227 51 58/3 Hat Fax:260 42 86
STRATEJI MORI ARASTIRMA VE PLANLAMA LTD. STI. Buyukdere Cad.No:191 Kat:5 Levent/ISTANBUL Tel:(212) 270 69 89 Fax:284 67 12
SISMAT YÖNETIM DANISMANLIGI Ataturk Cad. Bulbul Sok. No:22/12 Gungoren/ISTANBUL. Tel:(212) 507 76 94 Fax: 507 7694
SISTEM DANISMANLIK LTD.STI. Izzetpasa Ciftligi Mah. Ayazma Sok. No:3 Kat: 6 Sisli/ISTANBUL. Tel:(212) 225 55 35 Fax: 241 56 86
S & H HALKLA ILISKILER Incirli Cad. No:54/7 Bakirkoy/ISTANBUL. Tel:(212) 543 3666 Fax: 543 8382
SPHERE DANISMANLIK Yetimhane Sok. Fettahiglu Apt. No: 16/2 Altunizade/ISTANBUL. Tel:(212) 474 47 70 Fax: 474 31 21
SUMTAS YURTDISI EGITIM DANISMANLIGI Akdogan sok. 37/2 Besiktas /ISTANBUL. Tel:(212) 258 03 81 Fax: 258 11 24
STRATA DANISMANLIK HIZMETLERI LTD.STI. Zafer Sok.No:15/2 Nisantasi/ISTANBUL. Tel:(212)219 63 96
40
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες Συµβούλων
Ηλεκτρικών ειδών
UGUR ARASTIRMA DANISMANLIK LTD.STI Kücükkapi mah.Kücükkapi cad.Özkar ismer.No:30 Kat:6 Da:601 KAYSERI . Tel:(352)232 19 47 Fax:231 34 61
3-T TEXTILE TRAINING & TRADING CENTER Gümüssuyu cad. topkapı center b blok no:434 TOPKAPI / ISTANBUL Tel:(212) 5440188 Fax : 5657288
TAN MUHENDISLIK- DANISMANLIK SAN.TIC.LTD.STI. Goksu Evleri Mimoza Sok. No: 9 Anadoluhisari/ISTANBUL Tel:(216) 465 01 90
TANN TURIZM ORG. MÜSAVIRLIK DANISMANLIK VE DIS TIC.LTD.STI. Barbaros Bulvari Aygul Apt. 53/8 Besiktas / ISTANBUL Tel:(212) 236 3471 /pbx Fax: 236
3477
TAKAS A.S. Perpa Tic.Merkezi B BLok 9.kat No:1434 Okmeydani/ISTANBUL Tel:(212) 320 00 86 Fax: 326 18 17
TEKADRES COM. IS VE INSAN KAYNAKLARI SITESI Sakayik Sok.Ihlamur Palas No:40/4 Tesvikiye/ISTANBUL Tel:(212) 231 65 60 Fax: 231 23 06
TEKNIK NDT LTD.STI. Bahcelievler Mah. Sehit Fethi Cad. Darbaz Apt. No:4/1 Pendik/ISTANBUL Tel:(216) 483 53 37-38 Fax: 483 53 39
TEMSILCILER ITRIYAT GIDA KIRTASIYE SAN. TIC. LTD.STI. Ikbaliye Mah. Uzunçayır Cad.No:26/2 Hasanpaşa Kadıköy/ ISTANBUL Tel:(216) 545 02 73 Fax: 545
02 72
TESKO ENDUSTRIYEL KAYNAK KONTROL EGITIM GEMI INSA SAN.TIC.LTD.STI. TMS.Is Merkezi Bulbul Sok. No: 30 D:3 Guzelyali-Pendik/ISTANBUL Tel:(216)
494 20 97 -98 Fax: 494 20 99
TRANSALFA DANISMANLIK LTD. Oya sok. Tümer Han No:1 D:4 80300 Mecidiyeköy / ISTANBUL Tel : (212) 2729607 Fax : 2729608
TRIO EGITIM GRUP ORG. Cumhuriyet Mah. Izzetpasa Sk. No: 56/1 K: 3 D:3 Osmanbey / ISTANBUL Tel : (212) 2316472
TUNC DANISMANLIK Adli Tip Kurumu Karsisi Merih Is Merkezi No:45/49 Kocamustafapasa / ISTANBUL Tel: (212) 588 4748 Fax: 586 0284
TURKOGLU MUHENDISLIK Mecidiye Mah.Fatih Bulvari Seyit Kutup Sok.Akkaya Is Merkezi No:2 Sultanbeyli/ ISTANBUL Tel :(216) 496 01 12 Fax: 419 96 29
TURKSIS YARDIM VE SERVIS SISTEMLERI A.S. Leylak Sok. Murat Is Merkezi B Blok. Kat:12 Mecidiyekoy/ ISTANBUL Tel : (212) 216 5580 Fax: 216 5589
UDA TURKEYWIDE BUSINESS SERVICES Basaksehir Konutlari II.Etap D.21/Kat:2 D:10 Ikitelli / IST. Tel: (212) 485 3496 Fax: 485 3496
UNITECH BILGI ISLEM VE DANISMANLIK HIZM. Osmanaga Mah. Irfanbey Sok. No.10/7 Kadikoy/IST.Tel:(212) 449 97 07-08 Fax: 449 97 07
UNITED TOWERS Mithatpasa Cad. Hakan Is Merkezi No.2/14 Sirinevler/ IST.Tel: (212) 552 52 88 Fax: 503 79 47
VADI YAZILIM & DANISMANLIK Eski Osmanlı Sok. Osmanlı Apt. No:15/7 M.Koy/ IST. Tel: (212) 216 51 93 Fax: 213 28 89
VERIM DANISMANLIK BILGI HIZMETLERI LTD.STI. Feneryolu Bagdat Cad. 141/C Kadikoy / IST. Tel: (216) 414 6480 Fax: 3305474
V&G BURO YONETİM VE OTOPARK DAN.HIZM.LTD.STI. Kısıklı Mah.Bulgurlu Cad.No:22 K.Camlica/IST. Tel: (216) 428 30 00 pbx Fax: 326 05 09
VIP NEWS AGENCY TV YAPIM MEDYA TAKIP DANISMANLIK Serasker Cad. Kilic Ishani No:81 Kadikoy / IST. Tel: (216) 418 8474-75 Fax: 418 8475
YAKIN BATIYURTDISI EGITIM DANISMANLIK Valikonagi cad.No:107/E Kat:6 D:11 Nisantasi / IST. Tel: (212) 247 58 69 Fax: 247 91 53
YASAL DANISMANLIK HIZMETLERI Ortaklar Cad. No:48/7 Mecıdıyekoy / IST. Tel: (212) 225 22 03 Fax: 225 21 87
YENI DUNYA TEXTILE & CONSULTANCY CO LTD. Istoc 42. Ada No:53 Ikitelli/Ist. Tel:(212) 659 60 72 -73 Fax: 659 60 74
YIL-DEN ULUSLARARASI EGITIM VE DANISMANLIK HIZM. Kocamunsur Sok. No:12/3 Sisli/Ist. Tel: (212) 291 50 13 Fax: 291 50 14
YÖNETIM GELISTIRME MERKEZI Barbaros Blv. Manolya Ap. No:20/2 Balmumcu-Ist. Tel:274 88 48/49Fax:274 46 78
YÖNTEK MÜSAVIRLIK LTD. Ridvanpasa S. Köklü Ap. No:65/4 Göztepe-Ist. Tel:385 90 64 Fax:359 77 58
YÜREKLI EGITIM DANISMANLIK Eytam Cad. Açik Hava ap. No:16/9 80200 Maçka-Ist. Tel:233 58 48(PBX) Fax:240 21 66
ZE-PAX TERCUME & DANISMANLIK HIZMT. Marmara Cad. Marmara Is Hani No: 13/39 Kat:1 Avcilar/IST Tel:(212) 593 27 75 Fax: 593 37 07
ZEMIN DANISMANLIK & EGITIM HIZM.LTD.STI. Buyukdere Cad. Tevfik Erdonmez Sok. Gul. Apt. No:2/26 Gayrettepe /IST Tel: (212) 347 20 47 Fax: 347 20 48
QUALITY DANISMANLIK VE BILGI TEKNOLOJISI HIZMETLERI Kibris Sok. 18/6 Bakirkoy-Ist. Tel:(212) 583 3701 Fax: 542 4615
3 LER ELEK. SAN. Kervangeçmez Sk. No:5 M.Köy/IST. Tel: (212) 267 10 91 A&YT SISTEM DONAN. DESTEK Dolapdere Cd. Tay Sk. No:21/23 Pangalti/ IST. Tel:
(212) 246 32 14 Fax: 247 99 16 A-B TELEKOM VE ELEKTRONIK SAN. Yildiz Posta Cd. Yesil Apt. A Blok K:8 Gayrettepe/ IST. Tel: (212) 272 62 82
ABANA ELEK. MEKANIK SAN. Ayazma Deresi Cd. No:23/3 Sisli/ IST. Tel: (212) 260 32 75 ABB ELEK A.S. Kasap Sk. 2 Özden Konak Ishani Esentepe/ IST. Tel:
(212) 275 28 11 Fax: 275 28 21 ABB ELEK. SAN. Ank. Asf. Üzeri Soganlik Kös. Kars. Kartal/ IST. Tel: (216) 389 58 90
ABC ELEKTRONIK TIC. Atakan Sk. Özçelik Ishani No:14/13 K:2 D:8-9 M.Köy/ IST. Tel: (212) 274 51 23 Fax: 274 51 23 ABKA AYDINLATMA SAN. Perpa Tic. Merk.
K:6 No:154 Okmeydani/ IST. Tel: (212) 222 24 54 ABKA ELEK. LTD. Aliriza Gürcan Cd. Park Sk. No:5 Merter/ IST. Tel: (212) 553 74 96 ABP LTD. STI. Matbuat Sk.
No:1 Esentepe/ IST. Tel: (212) 274 02 80 ACAR ELEK. INS. Esensehir Mh. Ertürk Sk. No:2 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 314 55 74 ACAR SAN. Okçumusa Cd. Ortak
Han No:33 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 36 30
ADAM ELEKTRONIK LTD. Samanyolu Cd. Ipekçi Sk. No:1 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 316 34 33 AEG GENEL ELEK. T.A.S. Barbaros Bulv. Mürbasan Sk. Balmumcu/
IST. Tel: (212) 274 58 10 Fax: 267 44 15 AES ALPNUR ELEKTRONIK SAN. Halide E. Adivar Mh. Keresteciler Sk. Çiftehavuzlar/ IST. Tel: (212) 246 77 85 AES LTD.
STI. Keresteciler Sit. Topçular Cd. Set Üstü No:3 Rami/ IST. Tel: (212) 567 45 92 Fax: 613 05 00 AES LTD. STI. Topçular Cd. No:3 Rami/ IST. Tel: (212) 567 69 13
AFRODIT A.S. Halicilar Cd. Okumus Adem Sk. No:20 Fatih/ IST. Tel: (212) 532 07 57 AKBIL A.S. Eski Osmanli Sk. Otlan Apt. No:8 M.Köy/ IST. Tel: (212) 272 82 60
AKBUL ELEK. A.S. Sile Asf. No:129 Pasaköy Nisantepe Mev. Dudullu/ IST. Tel: (216) 304 62 16 AKBUL ELEK. SAN. Alemdag Sile Asf. No:129 Kartal IST. Tel: (216)
304 62 16 Fax: 304 62 17 AKCAN ELEKTRONIK PAZ. Marpuççular Cd. Marpuççular Ismerk. No: 10/126 Eminönü/ IST. Tel: (212) 512 68 99 AKE KALIP ELEK.
SAN. Tasmakçilar San. Sit. No:157 Topçular/ IST. Tel: (212) 576 01 34 AKEL KOMP. SIST. SAN. Mühürdar Cd. No:26 Firat Çars. Kadiköy/ IST. Tel: (216) 349 10 10
AK-ER ELEK. TIC. Okçumusa Cd. Kabakçiçegi K.Çiçek Han No:6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 343 45 32
AKIN ELEKTRONIK ITH. IHR LTD. Esenler Hani Sirkeci Palashani No:201 Sirkeci/ IST. Tel: (212) 511 74 42 AKIN SERV. ELEKTRONIK SAN. Tonuzlu Sk. No:31
Suadiye/ IST. Tel: (216) 411 60 06 Fax: 411 60 07 AKMANOGLU KABLO SAN. Okçumusa Cd. Menvese Ishani No: 54 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 69 70 AKMED
ELEKTRONIK SAN. Ayhan Sk. No:19 Kartal/ IST. Tel: (216) 352 97 84 AKTAN ELEKTRONIK SAN. Marpuçcular Cd. Murpuçcular Ismerk. No:10/156 Eminönü/ IST.
Tel: (212) 512 37 40 AKTEL ELEKTRONIK SAN. Nisbetiye Ad Kalpçi Sk. No:2 Besiktas/ IST. Tel: (212) 227 04 95 AKTER ELEKTRONIK SAN. Kemeralti Cd. Büyük
Balikli Han No:40 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 17 66 AKTIF ELEK. IÇ DIS TIC. Marpuçcular Cd. Marpuçcular Han No:10/181 Eminönü/ IST. Tel: (212) 511 30 20
ALANYA KOLL. STI. Semsettin G. Cd. No:123 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 410 76 57
ALCE ELEK. SAN. Mumhane Cd. No:29 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 12 60 ALCE ELEKTRIK SAN.A.S Seyhliköyü Transtek Cad.No:14 Pendik/ IST. Tel: (216) 378
23 23 Fax:378 23 27 ALCEM ELEK. ÖLÇÜ ALET. SAN. San. Mh. No:2 Pendik/ IST. Tel: (216) 378 23 23 ALER ELEKTRONIK SAN. Esenyurt Yolu Üzeri 3. Km.
Avcilar/ IST. Tel: (212) 690 44 45 Fax: 690 44 47 ALGA ELEK. TAAH. TIC. Tomurcuk Sk. Abide-i Sit. B 2 Blok K:2 D:31 M.Köy/ IST. Tel: (212) 288 54 86 ALKAN
KARDESLER A.S. Icadiye Cd. No:117 Üsküdar/ IST. Tel: (216) 391 78 17 ALKAYALAR ITH. IHR. TIC. Ank. Cd. No:83 Pendik/ IST. Tel: (216) 375 82 78 ALP
MÜHENDISLIK A.S. Kozyatagi Inönü Cd. Sümko Sit. G1 Blok Kadiköy/ IST. Tel: (216) 372 34 35 ALTIN KABLO SAN. A.S. Karaköy Bereketzade Mh. Sair Ziyapasa
Cd. Simsir Sk. No:22 Beyoglu/ IST. Tel: (212) 245 06 62 ALTIN KABLO SAN. Sair Ziyapasa Cd. Simsir Sk. Erdede Han No:22/24 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 92 93
Fax: 249 03 11
ALTINDAG YATIRIM MÜMESSILIK TIC. Ramikisla Cd. No:91 Rami/ IST. Tel: (212) 612 26 21 Fax: 612 26 10 AMP ELEK.-ELEKTRONIK BAGLANTI SIST. TIC.
B.Dere Cd. Y. Kredi Plaza B Blok Levent/ IST. Tel: (212) 281 81 81 ANADOLU ELEK. SAN. Vatan Cd. No:27/B Aksaray/ IST. Tel: (212) 533 11 82 ANKA
KABLOLARI SAN. TIC. Barbaros Bulv. No:49 Prevezehan Besiktas/ IST. Tel: (212) 261 61 53 ARDIÇ ELEK. SAN. Okçumusa Cd. Sahlan Han No:84 Karaköy/ IST.
Tel: (212) 235 13 71 Fax: 256 58 26 ARDIÇ ELEK. SAN. TIC. Okçumusa Cd. Sahlan Han No:84/86 Karaköy/ IST. Tel: (212) 235 13 71 Fax: 256 58 26 ARELCO
KAYNAK SAN. TIC. Murat Mh. Fabrikalar Sk. Iskent Ismerk. D Blok K:2 D:267 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 616 91 26 Fax: 614 01 28 ARGEL ELEKTRONIK A.S.
Yenigelin Sk. No:1 Dikilitas/ IST. Tel: (212) 259 09 16 ARI AKÜMÜLATÖR END. TIC. K. Kasim Bostan Sk. No:35 Aksaray/ IST. Tel: (212) 529 58 33 ARINTAS A.S.
Ank. Cd. No:50/2 Kartal/ IST. Tel: (216) 353 92 60 ARSAN AYDINLATMA A.S. Besyol Çamlik Sk. No:16 Sefaköy/ IST. Tel: (216) 590 32 19
ARTAR KABLO SAN. Oto San. Sit. Aytekin Sk. No:21 4.Levent/ IST. Tel: (212) 282 61 72 AS ELEK. IHR. ITH. SAN. Feyzullah Cd. Yeniyol Sk. No:4 K.Maltepe/ IST.
Tel: (216) 371 90 01 AS ELEK. IHR. ITH. TIC. Imes San. Sit. C Blok 308 Dudullu/ IST. Tel: (216) 313 01 69 Fax: 313 04 36 ASAL MÜHENDISLIK Bankalar
Okcumusa Cad. Menevse Han.No:54/201 Karaköy/ IST. Tel: (212) 253 69 39 Fax:255 51 42 A-S MAK. ELEKTRONIK SAN. Ali N. Tarlan Cd. No:103 Kutay Han
Bostanci/ IST. Tel: (216) 445 09 81
ASE ELEKTRONIK SAN. Kocamansur Sk. No:153/9 Sisli/ IST. Tel: (212) 248 93 20 ASELSAN A.S. Emniyet Ev. Cem Sultan Cd. No:4 4.Levent/ IST. Tel: (212) 281
43 70 Fax: 264 08 51 ASIMPEX ELEKTRONIK ITH. IHR. TIC. SAN. Uzunçayir Yolu Cd. Kadiköy Ismerk. D2 Blok D:21 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 326 36 02 Fax: 326
36 07 ASMAS A.S. Kayisdagi Cd. No:32 Ziverbey Kadiköy/ IST. Tel: (216) 337 34 00 ASMELSAN ASANSÖR MAK. ELEK. IML. Asagi Mh. Üsküdar Cd. As Ismerk.
No:27 Kartal/ IST. Tel: (216) 353 91 36 ATAK ELEKTRONIK ITH. IHR. LTD. Hamidiye Cd. Dogubank Ishani No:227 Sirkeci/ IST. Tel: (212) 511 34 14 ATAK
ELEKTRONIK SAN. F. Sul. Mehmet San. Sit. C 4 No:34 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 443 10 35
41
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες
Ηλεκτρικών ειδών
ATALAY KALIP ELEK. SAN. Pasmakçilar San. Sit. K:3 No:157 Demirkapi/ IST. Tel: (212) 576 01 34 ATEL END. ELEKTRONIK SAN. Seyrantepe Yildiz Sk. No:23/3
Oto San. 4.Levent/ IST. Tel: (212) 280 41 37 ATIL AYDINLATMA A.S. Okçumusa Cd. Menevse Ishani No:54/67 Karaköy/ IST. Tel: (212) 253 94 30 ATILIM KABLO
SAN. TIC. Kadir A. Cd. No:51 Küçükköy/ IST. Tel: (212) 255 44 82 ATILLA DURAL MÜM. TIC. Yasemin Sk. No:8 Levent/ IST. Tel: (212) 269 53 54 Fax: 270 04 16
ATOM ELEK. SAN. Sair Ziyapasa Cd. Simsir Sk. Nur Han No:30/1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 24 25 Fax: 249 18 85 ATOMSAN ELEKTRONIK TIC. Yüksek
Kaldirim Cd. Marmara Ishani No:73/Z/9-10 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 37 71 Fax: 252 42 94 ATON TEKNOLOJIK ÜRN. TIC. Perpa Tic. Merk. K:11 No:1653
Okmeydani/ IST. Tel: (212) 222 59 30 Fax: 222 59 31 ATT GLOBAL INTERFORMA SIT Mec. Mebusan Cd. No:139 Findikli/ IST. Tel: (212) 251 72 20
AUDIO ELEKTRONIK ITH. IHR. Mandira Cd. Camii Sk. No:10 Fikirtepe/ IST. Tel: (216) 368 42 07 Fax: 363 79 52 AYCIN ELEKTRONIK LTD. STI. Okçumusa Cd.
Tutsak Sk. No:35 Karaköy/ IST. Tel: (212) 235 54 37 AYHAN TIC.A.S. Orta Mh. Dolayoba Cd. No:4 Pendik/ IST. Tel: (216) 379 60 08 Fax: 379 75 06 AYPAS
ELEKTRONIK SAAT SAN. Tahtakale Cd. Tomruk Sk. Vakifhan No:414 Eminönü/ IST. Tel: (212) 528 11 00 AYTAS AYDINLATMA ELEK. Terazidere Mh.
Çiftehavuzlar Cd. Elifhan No:40 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 613 11 30
BAHÇIVAN ELEKTRIK MOT. SAN. Numunebag Cd. No:20/B B.Pasa/ IST. Tel: (212) 567 71 65 Fax: 612 83 61 BALTÜRK ELEK. TIC. SAN. Mimar Kemeralti Cd.
Gençten Ismerk. No:25 Sirkeci/ IST. Tel: (212) 526 14 00 BARIS ELEKTRIK UYDU SIST. SAN. Atatürk Cd. Çam Sk. No:10/1 Maltepe/ IST. Tel: (216) 305 53 82
BARIS ELEKTRIK -UYDU SISTEM. SAN. Atatürk Cd. Çam Sk. No:10/1 Maltepe/ IST. Tel: (216) 305 53 82 Fax: 305 47 14
BASARAN ELEKTRIK SAN. TIC. Bogazkesen Cd. No:155 Tophane/ IST. Tel: (212) 251 27 43 BASARAN MÜH. SAN. Mebusan Yokusu Basaran Han Findikli/ IST.
Tel: (212) 243 39 07 BASARI ELEKTRIK SAN. TIC. Semsettin G. Cd. No:97 Kazasker/ IST. Tel: (216) 416 01 50 BASER ELEKTRIK SAN. Yakacik Çars. Mh. Ugur
Sk. No:18 Kartal/ IST. Tel: (216) 377 32 96 BASKENT KABLO SAN. Oto San. Sit. 1 Karaoglanoglu Cd. No:15 K:24 Levent/ IST. Tel: (212) 268 44 76
BASKIDEVRE SAN. Ank. Asf. Pendik Kavs. Ceyhan Sk. No:10 Pendik/ IST. Tel: (216) 390 10 36 Fax: 354 13 27 BASOGLU KABLO PROFIL SAN. Bagdat Cd.
Süzmetas Aydinlar Sk. No:3 Maltepe/ IST. Tel: (216) 352 20 16 BAYINENR ELEKTRIK SAN. Bostanci Cd. No:41 Y.Dudullu/ IST. Tel: (216) 415 53 36 BERAT AJ IÇ
DIS TIC. Yüksekkaldirim Cd. Keçeci Han No:48 K:2 D:18 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 60 37 BERKER MÜH. ELEK. ELEKTRIK SAN. Halitaga Cd. Yüksel Han No:12
Kadiköy/ IST. Tel: (216) 346 95 45
BESAN ELEK. SAN. IÇ DIS TIC. Hasanpasa Ikbaliye Mh. Hürriyet Sk. No:3 Besan Apt. D:5 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 325 21 99 Fax: 340 34 16 BESAN ELEK. SAN.
IÇ DIS TIC. Hasanpasa, Ikbaliye Mh. Hürriyet Sk. No:3 Besan Apt. D:5 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 325 21 99 Fax: 340 34 16 BESEL BATI ELEKTRIK SAN. Sakir K. Cd.
Balmumcu Plaza 2 No:32 Besiktas/ IST. Tel: (212) 288 01 45 BEST BILIMSEL ELEK. SAN. Yildizposta Cd. 26 B Blok G.Tepe/ IST. Tel: (212) 275 19 70 BETA ELEK.
SAN. TIC. Okçumusa Cd. Günes Han No:66/7 Karaköy/ IST. Tel: (212) 253 29 43 Fax: 253 54 56 BETA ELEKTROTEKNIK SAN. Inönü Cd. Traboglu Sk. Simko Sit.
A Blok K:7 Kozyatagi/ IST. Tel: (216) 416 64 17 BETESAN MÜH. ELEK. SAN. Rauf Orbay Cd. No:19 Pendik/ IST. Tel: (216) 395 97 28 Fax: 392 31 69 BILKOM'93
ELEK. TIC. Nuhkuyusu Cd. 295/2 Üsküdar/ IST. Tel: (216) 341 14 16 BIMED KABLO ELEMAN. SAN. Meliksah Sk. No:22 Sisli/ IST. Tel: (212) 222 64 25
BIMEL ELEKTRIK MALZ. PAZ. Hasat Sk. No:30 Sisli/ IST. Tel: (212) 231 13 62 BIMEL IST. ELEK. MAM. SAN. Abdie-i Hürriyet Cd. Baydas Han K:2 Sisli/ IST. Tel:
(212) 234 11 40 BIRGÜN ELEK. TIC. Bank. Cd. Sair Ziyapasa Yokusu Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 53 16 Fax: 243 53 16
BIRINCILER ELEK. TIC. SAN. Büyükhendek Cd. No:2/C Kuledibi/ IST. Tel: (212) 294 69 60 BMS END. ELEK. A.S. Mesrutiyet Cd. Ferah Apt. No:182 Beyoglu/ IST.
Tel: (212) 249 12 27 BOGAZIÇI ELEKTRIK SAN. Cumh. Cd. Tellioglu Ishani No:25 Elmadag/ IST. Tel: (212) 296 27 40 BOTEL KABLO SAN. Cemal S. Sk. No:26/28
M.Köy/ IST. Tel: (212) 211 28 28 Fax: 211 28 29 BOYDEM YAPI ELEK. MALZ. SAN. Okçumusa Cd. No:33 Ortak Han No:1/105 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 52 16
Fax: 249 52 16
BOYLU ELEK. DOK. Beylik San. Sit. 3. Cd. No:34 Beylikdüzü/ IST. Tel: (212) 875 13 05 BÜRKOM ELEKTRIK CIHAZ. ITH. PAZ. Kasap Sk. Eser Apt. No:18
Esentepe/ IST. Tel: (212) 272 62 21 Fax:274 59 41 BÜROLINK ELEKTRIK SAN. Kazim Orbay Cd. No:41 Sisli/ IST. Tel: (212) 288 46 28 CAN EKOL ELEK. MALZ.
TIC. Bank. Okçumusa Cd. Midilli Sk. Göldagi Ismerk. No:2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 28 57 CANAY KABLO SAN. Örnektepe Mh. Kagithane Yolu No:23 Kagithane/
IST. Tel: (212) 221 86 60 CANLAR UTEK ELEKTRIK Izzetpasa Gürün Cd. No:4 Sisli/ IST. Tel: (212) 224 25 61 Fax: 244 44 42 CEDETAS ELEKTROMEKANIK SAN.
Çiragan Cd. No:46 Besiktas/ IST. Tel: (212) 261 46 71 Fax: 261 32 85
CEM ELEK. ITH. IHR. LTD. Bank. Cd. Nazli Han No:88 K:1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 42 82 CEM ELEK. ITH. IHR. LTD. Banka. Cd. Nazli Han No:88 K:1 Karaköy/
IST. Tel: (212) 293 42 82 Fax: 245 44 11 CEM ELEKTRIK PONPA SAN. Atatürk Oto San. Sit. Nazmi A. Ismerk. No:261 Maslak/ IST. Tel: (212) 266 21 42 CEMSAN
AYDIN. A.S. Kuledibi B.Hendek Cd. Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 85 95 Fax: 243 60 72 CENTRUM DIS TIC. & ELEKTRIK SAN. Fetih Cd. 5. Sk. No:7 Sirinevler/ IST.
Tel: (212) 551 91 80 CESAN ELEK. A.S. Kurbagalidere Cd. Altunel Ishani 51/13 Kadiköy/ IST. Tel: (212) 414 03 50 CESSAN ELEK. A.S. Kurbagalidere Cd. Altunel
Ishani No:51 Kadiköy/ IST. Tel: (212) 337 45 58 Fax: 346 04 69
CIHAN ELEK. ASANSÖR MALZ. Okçumusa Cd. Menevse Han No:54 Karaköy/ IST. Tel: (212) 235 99 58 CIMES ELEKTRIK SAN. TIC. Lale Sk. No:11 1.Levent/ IST.
Tel: (212) 281 99 28 Fax: 264 20 06 CIMES ELEKTRIK SAN. TIC. Tevfik E. Cd. No:2/35 Gayrettepe/ IST. Tel: (212) 266 03 67 Fax: 275 25 70 CIRE A.S. Bank. Cd.
Yanikkapi Sk. Türkeli Han No:1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 256 49 37 CONDOR ELEK. SAN. Eski Osmanli 8 M.Köy/ IST. Tel: (212) 288 65 47 CORUKLAR ELEKTRIK
SAN. TIC. Ferah Mh. Sondurak Okul Ark. Erciyes Sk. No:2 B. Çamlica/ IST. Tel: (216) 412 74 74 Fax: 412 74 11 CSA ELEK. ELEKTRIK SAN. Yeni Mh. Serpinti Sk.
No:15 Pendik/ IST. Tel: (216) 354 18 63 ÇANKAYA KABLO SAN. Bankalar Cd. Yanikkapi Sk. Aslan D. Han No:210 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 35 75 Fax: 237 35
75 ÇESAN ELEK. VINÇ SAN. Kurbagalidere Cd. No:51/13 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 337 45 58
ÇETINLER ELEK. MALZ. METAL INS. SAN. Cavitpasa Sk. Dörtler Ishani No:10 Pendik/ IST. Tel: (216) 354 18 06 Fax: 390 28 38 ÇIZGI ELEKTRIK SAN. TIC. 2.
Tasocagi Cd. No:20 Ziver Han K:1 M.Köy/ IST. Tel: (212) 273 14 91 ÇOLAK ELEK. LTD. STI. Bank. Cd. C.E Banka S Senpiyer H. Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 42 15
DAL ELEK. MOTOR. MAK. SAN. Persembepazari Cd. No:4 Karaköy/ IST. Tel: (212) 256 72 44 Fax: 254 66 30 DAMLA ELEKTRIK SAN. Hekimsuyu Küçükköy/ IST.
Tel: (212) 538 09 49 DATAKOM ELEKTRIK MÜH. LTD. Inönü Cd. Sümko Sit. K:4 Blok No:2 Kozyatagi/ IST. Tel: (216) 362 81 96 DEDEOGLU ELEK. SAN.
Okçumusa Cd. Kabakçiçegi Sk. Taskin Han No:2/2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 25 90 Fax: 252 25 96
DEGER ITH. IHR. ELEK. MALZ. Ank. Cd. Yasemin Sk. No:7 Pendik/ IST. Tel: (216) 375 23 89 Fax: 354 53 44 DEKA ELEKTRIK SAH. TIC. San. Mh. Halkali Cd. Asli
Sk. No:4 K:2 Günesli/ IST. Tel: (212) 656 58 20 Fax: 656 24 45 DEKORATIF AYDINLATMA ELEMAN. SAN. Abdülhak Hamit Cd. No:6 Taksim/ IST. Tel: (212) 255 30
15 Fax: 256 10 43 DELTA PANO ELEK. SAN. TIC. Keresteciler Sit. Savas Cd. Fidan Sk. No:6 Merter/ IST. Tel: (212) 642 28 70 DEMAS KABLO SAN. Gümüssuyu
Cd. Bestekar M. Aziz Efen. Sk. Erdinç Han 21 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 544 42 36 DEMAS KABLO SAN. Ikitelli Org. San. Bölg. No:135 IST. Tel: (212) 549 28 26
DEMAS KABLO SAN. Sair Ziyapasa Cd. No:1/1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 45 01 Fax: 252 22 61
DEMES KABLO SAN. Okçumusa Cd. No:102 Nadir Han K:5 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 75 41 Fax: 237 61 37 DEMES KABLO SAN. Topçular Çiftçi Ali Sk. No:9
Rami/ IST. Tel: (212) 576 02 32 DEMIRBAG ELEK. LTD. STI. Mesrutiyet Cd. No:186/1 Sishane/ IST. Tel: (212) 293 27 02 DEMIRER KABLO A.S. B. Bulv. No:49/1
Besiktas/ IST. Tel: (212) 261 51 63 DENBA ELEKTRIK TEMSILCI. TIC. Lamartin Cd. No:13 Taksim/ IST. Tel: (212) 256 64 32
DERYA ELEK. EV ALET. Davutpasa Mh. K.M. Pasa Cd. Yeniyol Sk. No:2 IST. Tel: (212) 529 41 81 DETAY ELEKTRIK ÜRN. LTD. Perpa Tic. Merk. K:5 No:132
Okmeydani/ IST. Tel: (212) 252 36 77 Fax: 245 35 62 DETAY ELEKTRIK ÜRN. SAN. Perpa Tic. Merk. K:5 3. Cd. No:132 Okmeydani/ IST. Tel: (212) 221 95 17 Fax:
221 16 99 DETAY ENDÜST. ELEKTRIK SAN. Kemeralti Cd. Bank. Ishani No:4/47 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 35 77 Fax: 245 35 62 D-KARE AYDINLATMA METAL
ISLEME SAN. Ulubas Cd. Demirbas Sk. No:20 4.Levent/ IST. Tel: (212) 279 07 27 DOST ELEKTRIK DIS TIC. LTD. Tahtakale Cd. No:66 Tahtakale/ IST. Tel: (212)
527 68 82 Fax: 511 60 59 DOST ELEKTRIK DIS TIC. Tahtakale Cd. No:66 Eminönü/ IST. Tel: (212) 527 68 82
DÜZGÜN KABLO A.S. Zümrütevler Mh. Atatürk Cd. No:27 Maltepe/ IST. Tel: (216) 305 33 58 Fax: 399 88 32 E.O.C. ELEKTRONIK OTOMASYON CIH. Üçevler Dur.
Saldiray Sk. No:9 Maltepe/ IST. Tel: (216) 352 02 92 Fax: 352 84 76 EAE ELEKTRONIK A.S. San. Mh. Sancakli Cd. Öznur K. No:40 Güngören/ IST. Tel: (212) 553
53 60 Fax: 502 44 08 EAE ELEKTRONIK SAN. TIC. Okçumusa Cd. No:65 Karaköy/ IST. Tel: (212) 244 16 65 EDESSA ELEKTRIK ASANSÖR SAN. TIC. Dogu Mh.
Ihlamur Sk. No:36 Pendik/ IST. Tel: (216) 375 28 75 Fax: 390 81 42 EDIM END. ELEKTRONIK TIC. Cihadiye Cd. Sinem Apt. No:14/1 Küçükyali/ IST. Tel: (216) 388
55 45 Fax: 417 58 77 EGES ELEKTRIK ELEKTRONIK GEREÇ. SAN. Oto San. Sit. Çelik Sk. No:41 4.Levent/ IST. Tel: (212) 264 72 58
EGES ELEKTRONIK ELEKTRIK GER. SAN. Çelik Sk. No:41 4.Levent/ IST. Tel: (212) 280 49 70 EKAR ELEKTRONIK SAN. TIC. Yüksekkaldirim Cd. No:65 Ugur
Han Karaköy/ IST. Tel: (212) 251 04 30 EKDATA ELEKTRONIK TIC. Mebusan Cd. SSK Ishani Findikli/ IST. Tel: (212) 276 62 81 EKINGENLER ELEKTRONIK
MALZ. SAN. Banka. Cd. Haci Ali Sk. No:27 Karaköy/ IST. Tel: (212) 244 53 35 EKOL ELEKTRIK A.S. Bank. Cd. Yanikkapi Sk. Yeni Bursa Ishani No:29/106 Karaköy/
IST. Tel: (212) 253 03 19 Fax: 253 41 34
EKOSAN ENDÜSTRI ÜRN. SAN. Banka. Cd. Sark Han No:50 K:3-5 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 97 74 Fax: 245 68 85 ELBAK ELEKTRONIK BAKIR SAN.
Okçumusa Cd. Kismet Han No:94 Karaköy/ IST. Tel: (212) 235 99 90 ELEKTRA ELEKTRONIK LTD. STI. F. Çakmak Mh. No:18/4 Sk. No:1 Bagcilar/ IST. Tel: (212)
508 58 85 ELEKTRO AS SAN. TIC. Okçumusa Cd. Sishane Sk. Sishane Han No:3 K:3 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 68 00 Fax: 252 68 02 ELEKTRO ELEKTRONIK
SAN. Hasanpasa Ahmet R. Sk. No:16 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 418 12 70 ELEKTRO MARIN LTD. STI. Tersaneler Cd. Nuh San. Sit. No:24/2 Içmeler/ IST. Tel: (216)
395 28 89
ELEKTRO MARKET SAN. TIC. Banka. Okçumusa Cd. Erseven Han No:72 Karaköy/ IST. Tel: (212) 250 24 28 ELEKTRO SANTEM IÇ DIS TIC. Sisli Abide-i Hürriyet
Cd. No:148 Sisli/ IST. Tel: (212) 232 20 52 ELEKTROFORM SAN. TIC . Ortaklar Cd. No:1/3 M.Köy/ IST. Tel: (212) 266 10 30 ELEKTROGOL LTD. STI. Dereboyu
Cd. No:182 Ortaköy/ IST. Tel: (212) 250 56 68 Fax: 258 65 18 ELEKTROLIZE KAPLAMA SAN. Çifte Havuzlar Yolu Demirli 2 San. Sit. No:6-7 IST. Tel: (212) 567 91
24
42
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες
Ηλεκτρικών ειδών
ELMEK ELEKTROMEKANIK SAN. TIC. Fatih Cd. Tinaztepe Sk. No:7 Maltepe/ IST. Tel: (216) 305 72 35 ELPAS ELEKTRONIK MALZ. SAN. Org. San. Bölg. Ant. Sit.
22 Dudullu/ IST. Tel: (216) 314 02 96 Fax: 364 93 42 ELS ELEKTRIK SISTEM. SAN. Sarigüzel Cd. Zulali Çesme Sk. No:10 Fatih/ IST. Tel: (212) 521 60 16 ELSA
ELEKTRONIK SAN. Saadebat Cd. Bahçe Sk. 2 Kagithane/ IST. Tel: (212) 294 67 03 ELSAN REGÜLATÖR SAN. TIC. Banka. Cd. Yanikkapi Sk. No:15/B Karaköy/ IST.
Tel: (212) 256 79 59 Fax: 225 24 08 ELSAN SAN. Bankalar Cd. Yanikkapi Mürver Sk. No:10/B Karaköy/ IST. Telefax: (212) 256 79 58
ELSE ELEKTRIK MAK. SAN. Okçumusa Cd. Günes Han No:66 Karaköy/ IST. Tel: (212) 254 54 05 Fax: 250 65 90 ELSE ELEKTRIK MAK. SAN. Okçumusa Cd. Günes
Han No:66 Karaköy/ IST. Tel: (212) 254 54 05 Fax: 250 65 90 ELSI ELEKTRONIK SAN. TIC. Talatpasa Cd. Ulu Sk. No:29 Gültepe/ IST. Tel: (212) 274 98 44 Fax: 272
35 36 ELSIM ELEKTRIK SISTEM. SAN. Emekyemez Mh. Porsuk Sk. No:6/24 Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 59 62 Fax: 235 86 74 ELSIM ELEKTRIK SISTEM. SAN.
Emekyemez Mh. Porsuk Sk. No:6/24 Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 59 62 Fax: 235 86 74 ELSIM ELEKTRONIK SISTEM. SAN. Nazmi A. Ismerk. No:271 Maslak/ IST.
Tel: (212) 285 20 37
ELSIM ELEKTROTEKNIK SISTEM MÜH. Fahrettin K. Gökay Cd. Ilkyuva Sk. No:4 Göztepe/ IST. Tel: (216) 358 84 12 ELSIZ A.S. Inönü Cd. No:72/5 Gümüssuyu/ IST.
Tel: (212) 243 58 40 ELTEK ELEKTRIK MALZ. SAN. Banka. Cd. Yanikkapi Sk.No:22 Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 52 99 ELTEK ELEKTRONIK TEKNOLOJI A.S. B.
Dere Cd. Ercan Han No:121 G.Tepe/ IST. Tel: (212) 275 17 72 ELTEM ELEKTRIK TAAH. TIC. Mumhane Cd. No:62 Eltem Han Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 77 90
ELTEM ELEKTRIK TESISAT MÜH. TIC. Mebusan Yokusu Kopuzlar Han No:42/4 Findikli/ IST. Tel: (212) 875 10 00 ELTES A.S. Inönü Cd. No:69 Taksim/ IST. Tel:
(212) 252 98 30 EMASA ELEKTRO TEK. A.S. Merk. Efen. Mh. Litros Yolu Sit. 1. Sk. No:30 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 576 13 19
EMEK KABLO SAN. G.O.Pasa Cd. No:36 Küçükköy/ IST. Tel: (212) 535 31 88 EMEL ELEKTRO TEKNIK A.S. Çavusoglu Mh. Fb. Yolu No:20 Kartal/ IST. Tel: (216)
353 12 06 EMI ELEKTRIK MAK. IML. SAN. Rihtim Cd. Denizciler Sk. No:1/2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 244 08 51 Fax: 251 35 68 EMIKON ELEKTRONIK SAN. B.Dere
Cd. Konak Apt. No:39/11 Sisli/ IST. Tel: (212) 231 19 42 EMIN ELEKTRIK SAN. TIC. Imes San. Sit. B 205/10 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 243 15 96 EMIR ELEKTRONIK
SAN. TIC. Tahtakale Cd. No:73 IST. Tel: (212) 520 50 62 Fax: 519 18 44 EMSA ELEKTRONIK MEKANIK SAN. Çaglayan Yurt Sk. No:52 Sisli/ IST. Tel: (212) 247 05
46 EMSA ELEKTROMEKANIK Atakan Sk. Petek Apt. B Blok No:7/2 M.Köy/IST. Tel: (212) 275 95 76 Fax: 274 73 67
ELEKTROMOTOR ALTERNATIF SAN. Alemdag Cd. Ihlamurkuyu No:130/1 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 420 00 03 Fax: 364 45 00 EMTEL EMAYE TEL VE KABLO SAN
A.Ş & EM-PA EMAYE TEL PAZARLAMA LTD ŞTİ Y.dudullu DES San Sit. 114.sok C16 Blok No:6 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 466 99 36 Fax: (216) 466 93 78
ENDÜSTRIYEL KONTROL ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. Okçumusa Cd. Ortak Han No:33 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 02 85 ENEL ENDÜST. ELEKTRONIK SAN.
Alemdag Cd. Yeni Ist. Çars. F Blok K:3 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 314 82 50 Fax: 313 88 06 ENEL ENDÜSTRI ELEKTRONIK SAN. San. Mh. Sul. Selim Cd. Büküm K:7
4.Levent/ IST. Tel: (212) 232 47 64 ENELSAN END. ELEKTRONIK SAN. Farhi G. Sk. No:4/3 G.Tepe/ IST. Tel: (212) 266 18 35 ENERIZER PIL. TIC. Sari Kanarya Sk.
No:22 Yolbular Plaza A Blok Kozyatagi/ IST. Tel: (216) 384 02 33 ENI ELEKTRONIK SAN. B.Dere Cd. Hacibekir Apt. No:93 M.Köy/ IST. Tel: (212) 274 83 49
EPAN ELEKTRONIK SAN. TIC. Eristeci Sk. Sarioglu Han No:6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 10 35 Fax: 249 96 30 EPIK ELEKTRONIK LTD. Hüsrev G. Cd. No:124
Tesvikiye/ IST. Tel: (212) 227 77 27 Fax: 236 03 24 EPSILON ELEKTRONIK SAN. TIC. Perpa Tic Merk. K:11 No:1625 Okmeydani/ IST. Tel: (212) 222 38 28 ER
KABLO A.S. B Dere Cd. Polathan K:8 M.Köy/ IST. Tel: (212) 272 46 05 ER KABLO SAN. TIC. B. Dere Cd. Y. Kredi Plaza C Blok. Levent/ IST. Tel: (212) 279 93 14
Fax: 270 17 39 EREKOM ELEKTRONIK SAN. TIC. Kocamansu Sk. No:127 Sisli/ IST. Tel: (212) 231 26 68 ERELSAN ELEKTRIK TIC. SAN. Topçu Ibrahim Sk. No:23
Bostanci/ IST. Tel: (216) 361 28 80
ER-HAL ELEKTRONIK LTD. STI. Yakacik Eski Agil Mev. Sirolu Sk. Kartal/ IST. Tel: (212) 309 64 68 ERSA ITH. TIC. LTD. Tahtakale Cd. No:34/112 IST. Tel: (212) 526
12 69 ERTEKIN ELEKTRONIK TIC. SAN. Banka. Okçumusa Cd. Menevse Han No:168 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 36 68 ERTRANS ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN.
Merkez Mh. Uysallar Sk. No:8/B G.O.Pasa/ IST. Tel: (212) 581 73 96 Fax: 564 33 48 ESIT ELEKTRONIK SISTEM. TIC. Mühürdar No:91 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 338
66 78 ESITAS ELEKTRIK SAN. Seyhli Köyü San. Cd. No:4 Pendik/ IST. Tel: (216) 354 55 36 ESPA ELEKTRIK A.S. Mumhane Cd. Emek Ishani No:31/A Karaköy/ IST.
Tel: (212) 292 85 94 ETAL ELEKTRONIK YAT. SAN. Banka. Sair Ziyapasa Cd. Hidayet Han No:57/2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 23 59 Fax: 293 04 54 ETAS
ELEKTRONIK TIC. Istiklal Cd. No:320 Yeni Han Beyoglu/ IST. Tel: (212) 252 87 77 ETI ELEKTROTEKNIK A.S. Halkali Cd. No:247 Sefaköy/ IST. Tel: (212) 598 96 95
ETI ELEKTROTEKNIK SAN. TIC. Sair Ziyapasa Cd. No:57 Hidayet Han Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 01 85 ETK KABLO SAN. TIC. F. Çakmak Cd. No:18 Sefaköy/
IST. Tel: (212) 584 24 99 ETKIN AYDINLATMA TIC. Bankalar Okçumusa Cd. Sishan Sk. Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 59 38 EVREN ELEKTRIK INS. SAN. 27 Mayis
Cd. No:3 Pendik/ IST. Tel: (212) 390 65 48 EVREN ELEKTRONIK SAN. TIC. Tomruk Sk. H. Aktar Han No:29 Eminönü/ IST. Tel: (212) 519 16 99 EYÜPOGLU ÇELIK
ELEKTRIK ESYA SAN. Türkçü Sk. Özserezlihan No:9 Bakirköy/ IST. Tel: (212) 542 88 30 FALCON ELEKTRIK SAN. TIC. Eristeci Sk. Karahan Ishani No:1/A Karaköy/
IST. Tel: (212) 244 36 92
FEMSAN D.C. ELEKTRIK MOTOR. LTD. Imes San. Sit. B 206/22-24 Ümraniye/IST. Tel: (216) 364 11 07 FEZA TEKNIK ELEKTRONIK ELEKTRIK SAN. TIC.
Dolapdere Cd. No:223 Pangalti/ IST. Tel: (212) 232 48 38 FON ELEKTRONIK SAN. Dogu San. Sit. 9. Blok No:16 Y.Bosna/ IST. Tel: (212) 503 30 29 GENEL
ELEKTRONIK AYDIN. A.S. Okçumusa Cd. No.74 K:1 Erseven Han Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 28 38 GENELAR TEKNIK ELEKTRONIK Iskender Cd. No:44 Artmak
Han K:2 Sishane/ IST. Tel: (212) 253 40 41 Fax: 253 18 47 GENERAL ELEKTRIK A.S. Davutpasa Cd. No:6 Topkapi/ IST. Tel: (212) 544 44 00 GENERAL MATBAA
ELEKTRIK SAN. Incili Çavus Sk. No:1 Cagaloglu/ IST. Tel: (212) 511 89 03
GES GENEL ELEKTRONIK SISTEM. YATIRIM PAZ. Numunebag Cd. Salihoglu Ishani No:16 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 613 42 55 Fax: 567 12 67 GES LTD. STI. Perpa
Tic. Merk. K:11 No:1936 Okmeydani/ IST. Tel: (212) 220 01 65 GIMPAS ELEKTRONIK MAM. SAN. Halaskargazi Cd. Poyraz Sk. No:21 Harbiye/ IST. Tel: (212) 232 75
47 GÖNPA ELEKTRONIK SAN. Tesvikiye Ihlamur Yolu Melek Apt. No:37 D:3-4 Topagaci/ IST. Tel: (212) 234 34 56 Fax: 240 29 16 GÖZDEM ELEKTRIK SAN. TIC.
Sögütlüçesme Cd. Abdullah U. Ismerk. No:92 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 349 82 23 Fax: 349 82 23 GÜL ELEKTRIK TIC. SAN. Okçumusa Cd. Sairesref Sk. Defne Çikm.
No:1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 40 00 Fax: 245 63 81
GÜLERI ELEKTROKOM SAN. Nispetiye Cd. Peker Sk. Çinar Apt. 1.Levent/ IST. Tel: (212) 280 71 00 GÜN KABLO SAN. TIC. Osman Gazi Mh. Bilali Habes Cd. No:9
Ümraniye/ IST. Tel: (216) 311 19 79 GÜNDOGDU ELEKTRIK SAN. Okçumusa Cd. Menevse Ishani No:54/125 Karaköy/ IST. Tel: (212) 235 86 03 Fax: 237 15 79
GÜNESLER ELEKTRIK MALZ. IML. A.S. Vatan Mh. Cumh. Cd. No:24 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 576 48 67 GÜNYÜZ ELEKTRIK SAN. TIC. Okçumusa Cd. Günyüz Han
No:67 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 70 26 GÜRAL ELEKTRIK MALZ. SAN. Kemeralti Cd. No:6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 82 80 Fax: 244 25 07 GÜROL ELEKTRIK
TIC. Kemeralti Cd. Banka. Han No:6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 83 50 GÜRSAS ELEKTRONIK CIHAZ KUTU. Eski Büyükdere Yamaç Sk. No:1/2 4.Levent/ IST. Tel:
(212) 264 66 95 Fax: 270 11 68 GÜRSAS ELEKTRONIK CIHAZ. KUTU. SAN. Eski B. Dere Cd. Yamaç Sk. No:1 4.Levent/ IST. Tel: (212) 270 11 68
GÜVEN KALIP ELEKTRIK SAN. Beylikdüzü Gali Ayazma Mev. Gürpinar Köy Yolu B.Çekmece/ IST. Tel: (212) 880 18 09 GÜVEN KALIP ELEKTRONIK SAN.
Galiayazma Mev. Beylikdüzü B.Çekmece/ IST. Tel: (212) 880 19 01 GÜVENÇ ELEKTRONIK SAN. A.S. Çiçekli Bahar Sk. No:2 G.Tepe/ IST. Tel: (212) 274 85 70
HAKER ELEKTRONIK ÜRT. TIC. Eski Osmanli Sk. Sahin Han 3 M.Köy/ IST. Tel: (212) 275 04 77 HALUKSAN TICARET Sair Ziya Pasa Cad. Laleli Çesme Sok. Dogan
Han 7/1 80020 KARAKÖY - ISTANBUL Tel: (212)251 37 95 Fax:(212)251 35 36 HASAR ELEKTRONIK PAZ. SAN. Mecidiyeköy Sk. Cevher Apt. No:3 M.Köy/ IST. Tel:
(212) 275 48 09 HAYBER ELEKTRONIK SISTEM. ÜRT. Kartal Cd. No:59 Yakacik/ IST. Tel: (212) 390 22 03
HES HACLAR ELEKTRIK SAN. Banka. Cd. Zafer Han Kat No:2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 256 45 44 HIC-EL-SAN HICRET ELEKTRIK SAN. Güzelyali Mh. Istasyon Cd.
No:12 Pendik/ IST. Tel: (216) 392 49 42 Fax: 493 18 22 HIFA ELEKTRIK AYDINLATMA SAN. Sair Ziya Cd. No:39/4 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 23 13 HONTEL
KABLO SAN. TIC. Okçumusa Cd. No:2 Sishane/ IST. Tel: (212) 256 49 32 HÜDAVERDI ELEKTRONIK SAN. TIC. Bahariye Cd. Bademalti Sk. No:18 Moda/ IST. Tel:
(216) 418 61 06 HÜ-KO METAL ELEKTRIK ISITMA KONT. SAN. Maltepe Gümüssuyu Cd. Fatih Sehit. Sk. No:8 Topkapi/ IST. Tel: (212) 567 05 93 IHTAS IHLAS
ELEKTRONIK SAN. Çatalçesme Sk. No:17 Çaglayan/ IST. Tel: (212) 513 99 00 IKIZLER AYDINLATMA ARMATUR SAN. TIC. Ekmekyemez Mh. Yenimerdiven Sk.
No:11 Karaköy/ IST. Tel: (212) 254 73 18
IMEL MÜH. ELEKTRIK SAN. TIC. Okçumusa Cd. Tutsak Sk. Haci Mehmet Ishani No:27 K:3 D:11 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 33 27 Fax: 237 33 27 IMEL
MÜHENDIS. ELEKTRIK SAN. Okçumusa Cd. Tutsak Sk. Haci Mehmet Ishani No:27 K:3 D:11 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 33 27 Fax: 237 33 27 INFORM
ELEKTRONIK SAN. Des San. Sit. No:104 Sk. No:A-07 Blok Dudullu/ IST. Tel: (216) 420 18 82 Fax: 420 22 55 INTERTRONIK ELEKTRONIK DIS TIC. Yüksek Kaldirim
Cd. Kahraman Ishani No:71/406-407 Karaköy/ IST. Tel: (212) 251 53 96 Fax: 251 53 49 ISKA ELEKTRONIK SAN. TIC. Banka. Okçumusa Cd. Menevse Ishani no:54
Karaköy/ IST. Tel: (212) 254 13 32 IS-KA IST. KABLO SAN. Vatan Mh. Çiftehavuzlar Yolu Ar Sk. No:1 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 576 36 97
KADER ELEKTROPROFIL SAN. Seyhli Köyü Ates Tugla Fab. Bitis. San. Cd. Pendik/ IST. Tel: (216) 378 20 67 Fax: 378 16 11 KADRESLER ELEKTRIK SAN. TIC.
Recep P. Cd. Geçizi Sit. No:42 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 338 59 73 Fax: 349 33 43 KALE ELEKTROTEKNIK SAN. Halkali Asf. No:170 Sefaköy/ IST. Tel: (212) 698 95
80 Fax: 698 95 96 KAMPANYA ELEKTRONIK LTD. Küçükyali/ IST. Tel: (216) 366 85 02 KANALSAN ELEKTRIK SAN. Gümüssuyu Motorlu Dokuma. San. Sit. No:5
Topkapi/ IST. Tel: (212) 567 71 81 Fax: 613 37 16 KANALSAN ELEKTRIK SAN. TIC. Dokumacilar San. Sit. No:5 Topkapi/ IST. Tel: (212) 567 22 11 Fax: 613 37 16
KANDIRA KABLO SAN. Bankalar Okçumusa Cd. Midilli Sk. No:4/1 Beyoglu/ IST. Tel: (212) 252 60 65 KARE ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. Barbaros Bulv. No:26
Dilek Apt. Besiktas/ IST. Tel: (212) 274 90 71 KAREL ELEKTRONIK SAN. Kore Sehit. Cd. Yüzbasi Kaya Aldgen Sk. No:16 Z.Kuyu/ IST. Tel: (212) 288 31 00 KAROTO
ÜNLÜ CÖMERT ELEKTRONIK CIH. SAN. Eski Londra Asf. No:132 B.Evler/ IST. Tel: (212) 556 95 12
43
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες
Ηλεκτρικών ειδών
KASAPOGLU ELEKTRIK MOTOR TIC. Kisla Cd. Suntas Ismerk. No:80 Topkapi/ IST. Tel: (212) 576 58 10 KAVEL KABLO SAN. TIC. Çayirbasi Cd. No:1/1 Istinye/
IST. Tel: (212) 277 64 27 KAVI KABLO EMAYE BOBIN TELI SAN. Banka. Cd. Yanikkapi Sk. No:14 Karaköy/ IST. Tel: (212) 378 44 06 KAYA ELEKTRIK SAN. TIC.
Ank. Asf. Stadyum Alti No:18 Kartal/ IST. Tel: (216) 377 10 02 KAYMAZLAR ELEKTRIK MALZ. SAN. Bulgurlu Izzettin Bey Cd. Kireç Firini Sk. No:11 Üsküdar/ IST.
Tel: (216) 329 80 65 KERVAN ELEKTRIK TIC. LTD. Necatibey Cd. No:92 K:2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 53 41 Fax: 293 38 56 KIT STAR ELEKTRONIK SAN. TIC.
Siraselviler Cd. Güney Ishani No:84 Taksim/ IST. Tel: (212) 249 67 14
KLAS KABLO ELEKTRIK MALZ. SAN. Okçumusa Cd. Tezgül Ishani No:2 K:1-2 Sishane/ IST. Tel: (212) 235 20 00 Fax: 256 04 05 KOÇ KABLO SAN. TIC.
Seyhliköyü Köyalti Mev. Pendik/ IST. Tel: (216) 378 21 91 KOÇ-REMO ELEKTRONIK DEVRE ELEMAN. SAN. Ihlamurdere Cd. Mecit Ali Sk. Besiktas/ IST. Tel: (212)
259 11 85 KOOSHI ELEKTRONIK YAYIN LTD. Kasap Sk. Altinay Ismerk. K:5 Esentepe/ IST. Tel: (212) 288 01 68 KORONA MÜH. ELEKTRONIK SAN. Mahmut S.
Pasa Mh. Piyalepasa Bulv. No:5 Kasimpasa/ IST. Tel: (212) 256 49 10 KÖHLER ELEKTRIK SAYAÇ. SAN. Banka. Yanikkapi Tenha Sk. Uçarlar Han No:10 Karaköy/
IST. Tel: (212) 256 81 90 KRISTAL LTD. STI. Sishane Mektep Sk. No:32 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 69 43 KUNT ELEKTRONIK SAN. Talatpasa Cd. No:3 Levent/
IST. Tel: (212) 264 13 53 KUVANTUM ELEKTRIK A.S. K.Hane Cd. No:135 Çaglayan/ IST. Tel: (212) 224 58 53
LAMP 83 AYDINLATMA SAN. Y. Kemal Mh. Ayazma Yolu, Turin Ismerk. Kagithane/ IST. Tel: (212) 294 58 43 Fax: 294 17 21 LASER ELEKTRONIK SAN. TIC. M.
Köy Cd. Kirçil Sk. No:4/6 M.Köy/ IST. Tel: (212) 275 02 42 Fax: 275 75 52 LATUM BILISIM TEKNOLOJI A.S. Mumhane Cd. Deniz Han No:9 Karaköy/ IST. Tel: (212)
251 24 90 Fax: 252 51 65 LIDERLER ELEKTRONIK SISTEM. SAN. Resitpasa, Maslak Cd. Yesilirmak Sk. No:6/1 Emirgan/ IST. Tel: (212) 229 47 94 Fax: 277 19 91
LIMAKSAN ELEKTRONIK SAN. Soganli Mh. Halide E. Adivar Cd. No:9 Bahçelievler/ IST. Tel: (212) 557 17 43 LITA AYDINLATMA LTD. Ferrah Mh. Ferrah Cd.
No:87 Üsküdar/ IST. Tel: (216) 344 02 31 LUCAS ELEKTRIK SAN. Elmadag Cd. Yen Nalbant Sk. No:5 Sisli/ IST. Tel: (212) 225 01 60 LUMINA AYDIN.
TEKNOLOJIK ÜRN. SAN. Maçka Cd. Ralli Apt. No:59 Tesvikiye/ IST. Tel: (212) 225 97 35 LUSSO AYDIN. SAN. Karliktepe Mh. Topçamlar Sk. No:23 Kartal/ IST.
Tel: (216) 374 33 09 Fax: 387 49 73
M.C.M. ELEKTRIK MAK. SAN. Evliya Çelebi Mh. Istasyon Cd. No:9/6 Tuzla/ IST. Tel: (216) 395 96 34 MAKO ELEKTRIK SAN. TIC. Barbaros Bulv. Morbasan Sk.
Koza Sk. Ismerk. C Blok Besiktas/ IST. Tel: (212) 274 98 50 MAKSAN KABLO SAN. TIC. Yoluzade Iskender Cd. Ist. Han No:66-68 K:4 D:10-11 Sishane/ IST. Tel:
(212) 235 91 52 Fax: 253 37 93 MARINE ELEKTRIK SAN. 100. Yil Evren Sk. No:3/2 Içmeler/ IST. Tel: (216) 392 96 47 Fax: 392 96 48 MARLA ELECTRO SAN. TIC.
Uluyol Sit. Cd. No:6/A Rami/ IST. Tel: (212) 578 41 19 MARTEL KABLO SAN. Okçumusa Cd. Ipek Çikmazi No:5 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 70 31 MASEL
ELEKTRONIK A.S. Mecidiye Cd. Cüre Ishani No:16 K:3 M.Köy/ IST. Tel: (212) 272 96 08
MASEL ELEKTRONIK SAN. Mecidiye Cd. Cüre Ishani K:2 M.Köy/ IST. Tel: (212) 272 61 21 MASS KABLO A.S. Barboros Bulv. No:49 Besiktas/ IST. Tel: (212) 261
51 63 MEBUB ELEKTRONIK SISTEM. A.S. Tumurçuk Sk. Izmen Sk. B2 No:87 M.Köy/ IST. Tel: (212) 273 09 18 Fax: 275 50 32 MEBUM ELEKTRONIK SISTEM.
A.S. Tomurcuk Sk. Izmen Sk. No:87 M.Köy/ IST. Tel: (212) 275 50 30 MEBUN ELEKTRONIK SISTEM. A.S. Tomurcuk Sk. Izmen Sit. B2 Blok M.Köy/ IST. Tel: (212)
273 09 18 ME-DU ELEKTRIK MALZ. TIC. Sair Ziyapasa Yokus. No:1/A Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 23 89 Fax: 249 80 68 ME-FA KABLO SAN. TIC. B.Hendek Cd.
Portakal Sk. No:6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 16 38
MEGA DIS TIC. ELEKTRONIK SAN. Sair Arsi Cd. Nazenin Sk. No: 22/2 Göztepe/ IST. Tel: (216) 317 66 89 Fax: 317 32 61 MEGA DIS TIC. Nazenin Sk. No:22/2
Göztepe/ IST. Tel: (216) 317 66 89 MEGA ELEKTRONIK ITH. IHR. LTD. Halitaga Cd. Yogurtçu Sükrü Sk. Güven Ismerk. No:59/4 K:2 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 337
53 51 Fax: 337 56 87 MEGA MEKANIK ELEKTRONIK SAN. TIC. Ihlamurdere Cd. No:69 Besiktas/ IST. Tel: (212) 259 69 79 MEKON ELEKTRONIK MÜH. SAN.
Bankalar Cd. Yanikkapi Sk. Yeni Bursa Ishani No:29 Karaköy/ IST. Tel: (212) 237 40 72 MELKA MAD. ELEKTRONIK SAN. Ank. Cd. No:73 Pendik/ IST. Tel: (216)
390 56 89 Fax: 375 79 57 MES MARMARA ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. Sair Nedim Cd. Hattat Tahsin Sk. Esem Han No:32 Besiktas/ IST. Tel: (212) 259 92 78
Fax: 227 70 93
META ELEKTRIK TAAH. TIC. Fahir G. Sk. Bozbey Apt. No:16 G.Tepe/ IST. Tel: (212) 272 65 70 METAN TEKNIK MÜMES. TIC. Inönü Cd. Devre Han No:96
Gümüssuyu/ IST. Tel: (212) 293 37 50 METEOR ELEKTRIK SAN. MAK. Rami Kisla Cd. No:105 Topçular/ IST. Tel: (212) 612 53 00 Fax: 576 36 42 METER
ELEKTRONIK SAN. TIC. Bagcilar Cd. Ordu Sk. No:12 Davutpasa/ IST. Tel: (212) 575 53 03 METRO ELEKTRONIK SAN. TIC. Tahtakale Cd. Tahtakale Tic. Merk.
No:201 IST. Tel: (212) 511 25 77 MINA ELEKTRONIK IPLIK SAN. TIC. Yokuzade Iskender Cd. No:66-68 Sishane/ IST. Tel: (212) 235 91 52 MINERLO LTD. STI. 4.
Baser Sk. No:5 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 420 64 13
MIRELLER ELEKTRONIK MÖBLE SAN. Yüksekkaldirim Cd. Marmara Ishani No:73 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 52 71 MNS SISTEM SERVIS DANIS. ELEKTRONIK
SAN. Degirmen Sk. No:2/7 Kozyatagi/ IST. Tel: (216) 416 46 09 Fax: 416 37 02 MODVI ELEKTRONIK SAN. Yesilyurt Tren Sit. Ark. Yesilyurt/ IST. Tel: (212) 574 52
42 MONACOR ELEKTRONIK SAN. Karaköy Kat Otoparki Alti 6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 60 96 Fax: 244 17 62 MTM ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. Kosuyolu
Cd. Lambaci Sk. Kosuyolu Sit. A. Blok No:9/18 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 327 12 02 Fax: 327 12 05 MUSAOGLU SAN. TIC. Imes San. Sit. E Blok No:503. Sk. No:17
Y.Dudullu/ IST. Tel: (216) 364 30 77 Fax: 415 49 89 OHM ELEKTRONIK LTD. Selanik Pasj. No:27 Karaköy/ IST. Tel: (212) 244 40 13 Fax: 293 38 43
ORION AYDINLATMA TEKNO. ÜRN. TIC. Validekonagi Cd. No:30 D:7 Nisantasi/ IST. Tel: (212) 234 15 18 Fax: 234 15 22 ÖNCÜ 94 AYDINLATMA SAN. TIC.
Nazlihanim Sk. No:3/2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 254 17 27 Fax: 256 53 13 ÖZAK ELEKTRONIK SAN. TIC. Beylikdüzü Mev. Bakircilar ve Pirinçciler San. Sit. Orkide
Sk. No:7 B.Çekmece/ IST. Tel: (212) 875 04 52 Fax: 875 04 38 ÖZDISAN ELEKTRONIK PAZ. SAN. Galata Kulesi Sk. No:34/3 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 40 34
ÖZKAR ELEKTRONIK SAN. Merter Keresteciler Sit. Kizilcik Sk. No:20 Merter/ IST. Tel: (212) 575 93 62 Fax: 556 47 07 ÖZNUR AYDINLATMA SPOT SAN. TIC.
Okçumusa Cd. Sishane Mektep Sk. Tahsin Keçeci Ishani No:10 K:1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 235 87 55 Fax: 235 02 16
ÖZTERM ELEKTRIK BRÜLÖR SAN. Kumbarahane Cd. No:36 Halicioglu/ IST. Tel: (212) 250 16 15 ÖZTOP ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. Deniz Cd. Yanyol Sk.
No:3 Pendik/ IST. Tel: (216) 354 78 81 ÖZVATAN ELEKTRONIK ELEKTROMEKANIK SAN. Karagümrük Fevzipasa Cd. Tahtacilar Sk. No:4 Özvatan Ishani Fatih/
IST. Tel: (212) 523 27 63 PACKARD ELEKTRIK SISTEM LTD. Y.Dudullu Org. San. Bölg. Ümraniye/ IST. Tel: (216) 313 01 20 Fax: 415 85 92 PAMUKKALE KABLO
SAN. TIC. Bankalar Okçumusa Cd. No:66 Karaköy/ IST. Tel: (212) 253 39 98 PAN ELEKTRIK SAN. TIC. Mühürdar Cd. No:54 Kaptan Ismerk. Kadiköy/ IST. Tel:
(216) 336 37 92 PANEL ELEKTRO SAN. Y. Emre Cd. No:34 4.Levent/ IST. Tel: (212) 280 45 34 Fax: 264 77 31 PEDAS ELEKTRIK AYDIN. ARMATÜRLERI SAN.
Imes San. Sit. E No:502/15 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 364 33 27 PEKEL TEKNIK SAN. Keresteciler Sit. Sülün ll Ishani No:3 Merter/ IST. Tel: (212) 637 30 60
PEKTAS TIC. KABLO ELEKTRONIK MALZ. Sair Ziyapasa Cd. Sair Esref Sk. No:8 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 08 79
PENTA ELEKTRONIK MÜM. SAN. Selvi Sk. No:4 Senlikköy Florya/ IST. Tel: (212) 592 94 60 PETKAR KABLO SAN. TIC. O.Musa Cd. Ipek Çikmazi Alkan Han K:3
Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 33 18 PINAR MÜHENDISLIK Perpa Ticaret Mrk. Kat:11 No:1705 80270 Okmeydani/ISTANBUL Tel:90-212-2200277 Fax:2201316
POLATLAR METAL-ELEKTRIK TAAH. SAN. Nato Yolu Cd. Camii Sk. No:1 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 415 72 72 Fax: 415 42 42 PRESTIJ ELEKTRIK SAN. TIC.
Okçumusa Cd. Midilli Sk. Göldagi Ishani No:2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 24 36 PROFILO TELRA ELEKTRONIK SAN. Cemal S. Sk. No:26-28 M.Köy/ IST. Tel:
(212) 272 89 38 PROFLIGHT-PROFESYONEL AYDIN. LTD. Fahrettin K. Gökay Cd. Altunizade Sit. D:13 Üsküdar/ IST. Tel: (216) 327 16 64 Fax: 327 16 67
PROTEK TEKNIK ELEKTRIK SAN. Okçumusa Cd. Etas Han No:20 K:2/3 Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 59 77 Fax: 235 46 09 PROTIT ELEKTRONIK LTD. STI.
Tatlikuyu Hamam Sk. No:7 Beyazit/ IST. Tel: (212) 518 59 90 RADYOPANC ELEKTRIK CIH. MALZ. Bankalar Cd. No:47 Karaköy/ IST. Tel: (212) 244 41 20
RADYOPANÇ ELEKTRONIK CIH. MALZ. Bankalar Cd. No:49 Karaköy/ IST. Tel: (212) 429 22 85 REAL ELEKTRONIK ITH. IHR. SAN. Yüksekkaldirim Cd. Marmara
Ishani No:73/Z-8 Karaköy/ IST. Tel: (212) 244 20 02 Fax: 244 20 29 REEL MÜH. ELEKTRONIK SAN. Perpa Tic. Merk. K:10 No:1602 Okmeydani/ IST. Tel: (212) 221
68 38
REGSAN ELEKTRONIK SAN. Imes San. Sit. C Blok No:302 Sk. No:4 Dudullu/ IST. Tel: (216) 364 53 74 Fax: 314 03 88 REPAMET ELEKTRIK SISTEM. SAN.
Sairnigar Sk. Ikbal Apt. No:86 Osmanbey/ IST. Tel: (212) 240 13 55 RODOSTAR ISTANBUL ELEKTRIK SAN. M. Kemalettin Cd. Ersoy Han No:5 Sirkeci/ IST. Tel:
(212) 527 83 00 SADAN GÜNGÖRÜR ELEKTRONIK MALZ. TIC. Selanik Pasj. No:26 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 75 10 Fax: 249 75 32 SAGLAM ELEKTRONIK
SAN. Millet Cd. Karagül Ismerk. No:84 F.Zade/ IST. Tel: (212) 631 12 60 SAMAK ELEKTRIK CIH. SAN. Y.Dudullu Köyü Pk. 24 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 364 18 00
SARUHAN ELEKTRONIK SAN. Rihtim Cd. Kemankes Sk. No:7 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 15 83 SAS ELEKTRIK TIC. A.S. Kusdili Cd. Esengül Han No:85
Kadiköy/ IST. Tel: (216) 338 90 42 SAYTEK ELEKTRONIK SAN. TIC. Cumh. Cd. No:341 Sabir Apt. Harbiye/ IST. Tel: (212) 246 62 81 SCHNEIDER
TELEMECANIQUE ELEKTRIK CIH. A.S. T. Fikret Cd. Oney Ismerk. Kartal/ IST. Tel: (216) 386 95 70 SELEKTROSAN ELEKTRIK MALZ. SAN. Keresteciler Sit. Kiraz
Sk. No:11 Merter/ IST. Tel: (212) 637 17 02 SENTEZ OPTIK ELEKTRONIK VE END.CIH.MÜH LTD.STI. Adatepe Bagdat Cad.Özlem Apt. No:12/3
Maltepe/ISTANBUL Tel:(216)399 18 58 Fax:305 48 25 SENUR ELEKTRIK VE BÜTANGAZLI CIH. SAN. Osmanpasa Cd. No:5 Avcilar/ IST. Tel: (212) 690 18 24
44
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες
Ηλεκτρικών ειδών
SEREL BIGLI ELEKTRONIK SAN. Ebuziya Cd. No:22 Bakirköy/ IST. Tel: (212) 572 48 51 SESAN ELEKTRONIK SESLEN. ISIK SISTEM. IMAL. TAAH. PAZ.
Bankalar Cd. Yanikkapi Sk. Seferkaptan Ishani Karaköy/ IST. Tel: (212) 253 66 95 SEVINÇ ELEKTRIK MALZ. TIC. Kisla Cd. Cicozyolu Nakipoglu San. Sit.
No:45/20 Topçular/ IST. Tel: (212) 612 64 68 SEZER ELEKTRIK SAN. Küçükbakkalköy Yolu No:2 Y.Dudullu/ IST. Tel: (216) 364 98 36 SHINKO ELEKTRONIK
TERAZI. OPTIK MEKANIK TIC. Necatibey Cd. Örnek Han. No:67 K:1 Karaköy/ IST. Tel: (212) 513 10 49 SILIKA KABLO SAN. TIC. Bankalar Okçumusa Cd.
No:61 K:2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 65 00 Fax: 244 09 90 SILIKA KABLO SAN. TIC. LTD. Banka. Okçumusa Cd. No:61 K:2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 293 65
00 Fax: 244 09 90 SIMPA ELEKTRIK MALZ. SAN. Yanikkapi No:6/8 Karaköy/ IST. Tel: (212) 255 51 47 SIMTEL ELEKTRONIK A.S. Munzevi Kisla Cd. No:6
Eyüp/ IST. Tel: (212) 567 07 00
SINAL ELEKTRONIK ITH. IHR. SAN. Günesli Sk. No:32 Cihangir/ IST. Tel: (212) 251 22 92 SISTEM ELEKTRONIK TIC. Levent Cd. Güvercin Sk. No:32 Levent/
IST. Tel: (212) 281 38 48 SPARK ELEKTRIK DIS. TIC. Tellioglu Plaza Ayazma Cd. No:22 Besiktas/ IST. Tel: (212) 227 28 80 SPARK ELEKTRIK VE MÜH. INS.
TIC. SAN. Poyraz Sk. No:2/61 K:6 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 346 92 77 Fax: 346 86 18 STAR KABLO SAN. TIC. Besyol Mh. Inönü Cd. No:23 Sefaköy/ IST. Tel:
(212) 868 08 46 STAR TEKNIK ELEKTRIK CIH. SAN. Bahariye Cd. Halilethem Sk. No:30 Kadiköy/ IST. Tel: (216) 347 20 14 TELKA SAN. TIC. KOLL. STI.
Okçumusa Cd. Kabak Çiçegi Sk. Çiçek Han No:6/2 Karaköy/ IST. Tel: (212) 251 60 68 Fax: 244 16 42 TIM KAYNAK ELEKTRONIK SISTEM. TIC. Hakki Y. Cd.
17/15 Dogu Ismerk. Sisli/ IST. Tel: (212) 230 87 77 Fax: 230 04 35 TOTAL AYDIN. MÜM. SAN. Tesvikiye Cd. No:73 IST. Tel: (212) 258 81 21 Fax: 234 20 36
TRANSVARO ELEKTRON ALET. A.S. Eskipapaz Köprüsü Mev. Dere Boyu Cd. No:12 Halkali/ IST. Tel: (212) 548 30 74 TRON ELEKTRONIK LTD. Cevizli Tugay
Yolu No:4/40 Maltepe/ IST. Tel: (212) 399 48 29 TUNALI ELEKTRONIK ARAÇ. TIC. Halkali Cd. No:210 Sefaköy/ IST. Tel: (212) 698 98 44 TUNÇMATIK
ELEKTRIK A.S. Necatibey Cd. No:94 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 99 13 TUNIK ELEKTROMEKANIK SAN. A.S. Emrullah Efen. Cd. No:26 Sefaköy/ IST. Tel:
(212) 580 32 83 Fax: 579 02 32
TURGAYLAR ELEKTRONIK A.S. Hüzan Bey Sk. No:14 Fatih/ IST. Tel: (212) 534 87 65 TÜM ELEKTRONIK SISTEM. SAN. B.Dere Cd. Yonca Apt. B Blok
No:151 K:4 Z.Kuyu/ IST. Tel: (212) 272 61 93 Fax: 267 23 05 TÜMKA KABLO A.S. Ömerli Köyü Mev. Aynaliçesme Hadimköy/ IST. Tel: (212) 798 20 06 Fax: 244
03 78 TÜMKA KABLO SAN. TIC. Ömerli Köyü Mev. Aynaliçesme Hadimköy/ IST. Tel: (212) 798 20 06 Fax: 244 03 78 TÜM-TES ELEKTRIK PANO SAN. San.
Mh. Sul. Selim Cd. Harman Sk. No:15 4.Levent/ IST. Tel: (212) 270 33 10 Fax: 280 13 30 TÜRK ELEKTRIK END. A.S. Davutpasa Cd. Litros Yolu No:1 Topkapi/
IST. Tel: (212) 544 26 06 TÜRK KABLO A.S. Kemeralti Cd. No:32 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 00 06 TÜRK PHILLIPS AYDIN. SAN. Talatpasa Cd. No:5
Gültepe/ IST. Tel: (212) 279 27 70 TÜRK SIEMENS KABLO ELEKTRIK SAN. Mec. Mebusan Cd. No:127 Findikli/ IST. Tel: (212) 243 63 45 TÜRKAR MÜHEN.
ELEKTRIK ELEKTRONIK SAN. Acibadem Cd. Erdem Sk. No:4/2 Kadiköy/ IST. Tel: (212) 339 76 61 Fax: 326 97 27 ULUKAYA ELEKTRONIK SAN. TIC.
Gazipasa Cd. M. Çelebi Ismerk. No:52 Pendik/ IST. Tel: (216) 354 46 72
ULUS ELEKTRONIK SAN. TIC. Bulv. Cd. No:29 Esenyali Pendik/ IST. Tel: (216) 394 34 95 UNIVER. HOPAR. ANTEN VE KABLO ENDÜST. TIC. Kemeralti Cd.
B Balikli Han No:33/32 Karaköy/ IST. Tel: (212) 243 61 94 Fax: 244 01 57 UNUVAR ELEKTRONIK SAN. Imes San. Sit. A No:104 Sk. No:36 Ümraniye/ IST. Tel:
(216) 364 34 72 UTKU ELEKTRIK MALZ. SAN. Okçumusa Cd. Kebapçiçegi Sk. No:10 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 38 61 UZ-KOL ELEKTRIK MALZ. IMAL. PAZ.
Okçumusa Cd. Günes Han No:66/17-18 Karaköy/ IST. Tel: (212) 249 98 02 Fax: 249 98 02 ÜNAL ELEKTRONIK A.S. Ank. Asf. Üzeri Yeldegirmen Mev. Kartal/
IST. Tel: (216) 369 19 27 ÜNIKA UNIVER. KABLO SAN. Ayazmayolu No:27 Kagithane/ IST. Tel: (212) 221 27 47 ÜNIKA ÜNIVER. KABLO SAN. Ayazma Yolu
No:27 Kagithane/ IST. Tel: (212) 294 51 37 Fax: 294 19 90 ÜNTEL KABLO SAN. TIC. Okçumusa Cd. Kayahan No:82/6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 256 97 82 Fax:
237 36 34
ÜNTEL KABLO. SAN. Okçumusa Cd. No:82/6 Karaköy/ IST. Tel: (212) 256 97 82 Fax: 237 36 34 ÜNÜVAR ELEKTRONIK TIC. Imes San. Sit. A104/35-37
Ümraniye/ IST. Tel: (216) 364 34 28 ÜTÜSAN ELEKTRONIK CIH. SAN. Uluyol Caner Sk. No:28 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 545 08 06 VATAN KABLO METAL A.S.
Mektep Sk. Emekyemez Mh. No:20 Sishane/ IST. Tel: (212) 237 26 82 VEKSAN AYDIN. SAN. Maltepe, Demirciler Çars. Cd. No:57 B.Pasa/ IST. Tel: (212) 252
88 29 Fax: 252 88 30 VERTO ELEKTRONIK SAN. Küçükyali Akgüvercin Sk. No:9 K.Yali/ IST. Tel: (216) 417 95 46
VESTEL ELEKTRONIK SAN. A.S. B.Dere Cd. IETT Garj. Yani 4.Levent/ IST. Tel: (212) 282 36 00 VOLKAN ELEKTRONIK A.S. Alemdag Cd. Agaoglu Psj.
No:230/25 Ümraniye/ IST. Tel: (216) 316 06 46 Fax: 335 99 37 VOLUME PROFESYONEL ELEKTRONIK SAN. TIC. Gümüssuyu Cd. Fazilpasa Sk. No:13
Topkapi/ IST. Tel: (212) 544 65 46 YAMAN ELEKTRONIK DAGITIM SAN. Kore Sehit. Cd. No:13 Z.Kuyu/ IST. Tel: (212) 212 54 00 Fax: 212 53 99
YAMAN ELEKTRONIK SAN. Kore Sehit. Cd. No:13 Z.Kuyu/ IST. Tel: (212) 212 54 00 YENI DOGUS ELEKTRONIK LTD. Marpuçcular Cd. Marpuçcular Ismerk.
No:10 Eminönü/ IST. Tel: (212) 511 11 85 YETA ELEKTRIK YATIRIM ENDÜST. LTD. Okçumusa Cd. Tutsak Sk. No:16 Karaköy/ IST. Tel: (212) 254 59 24
YILDIZ ELEKTRIK PANO MALZ. SAN. TIC. Kisla Cd. Rami Emintas San. Sit. No:123/211 Rami/ IST. Tel: (212) 613 06 38 Fax: 612 82 88 YILDIZ ELEKTRONIK
ITH. TIC. Yüksek Kaldirim Cd. Marmara Ishani No:73 Karaköy/ IST. Tel: (212) 245 18 74 YILMAZ ELEKTRONIK IÇ DIS TIC. Mecidiye Cd. Akyazici Apt. No:22
M.Köy/ IST. Tel: (212) 274 06 75 YÜCEL ELEKTRIK MALZ. SAN. Okçumusa Cd. No:55 Karaköy/ IST. Tel: (212) 252 88 25 Fax: 252 88 71 YÜCEL KABLO SAN.
TIC. Çiftehavuzlar Ar. Sk. San. Sit. No:1/A B.Pasa/ IST. Tel: (212) 245 04 13
45
Εταιρίες Κων/πολη
Εκπαίδευση στελεχών
& ∆ιαχείρισης πόρων
Akademi Consulting & Training
90-312-4280922
Akademik Platform
90-216-3614647
Aker Danışmanlık
90-232-3643607
ARC Eğitim & Danışmanlık
90-212-2127611
Beyin Gücü
90-212-2919747
Bilge Adam
90-212-2727600
Bilginç IT Academy
90-212-2827700
Bimel
90-312-4342245
Boğaziçi Eğitim
90-216-3210310
Çözüm Danışmanlık
90-232-4616195
Dönüşen Adam
90-212-2769753
EDUPLUS Eğitim Danışmanlık
Göksu Evleri, Üst Çamlık Caddesi, Manolya Sokak, B132b Anadolu
Hisarı İstanbul
Tel: 0216 465 53 53
Fax: 0216 465 53 51
[email protected]
www.eduplus.com.tr
Eğitim Atölyesi
90-216-5326327
Ernst & Young
90-212-3153000
Eternus Eğitim ve Danışmanlık
90-533-6168244
Fast Forward Training
90-212-2852860
IMI Conferences
90-216-5755942
İDEM Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
90-212-2132636
İstanbul Kurumsal Gelişim
90-216-4566050
Kalgem
90-224-2496782
KONSEPT Stratejik Çözüm Ortaklığı ve Danışmanlık
90-212-2996900
LİKYA - Lider İnsan Kaynakları Yönetim Akademisi
90-312-4728186
Lojitek
90-212-2545914
Makro Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
90-212-2110969
Network Academy
90-216-4145393
NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
90-216-3689348
Pan Akademi
90-216-4555536
PricewaterhouseCoopers
90-212-3266060
Pronet Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
90-224-2363120
Reform Eğitim Danışmanlık Org. Ltd. Şti.
90-212-3276624
RGA Yönetim Danışmanlık
90-212-2546828
RO-TA Kurumsal Hizmetler
90-212-3278782
Soysal Eğitim Danışmanlık
90-212-2129970
Standart Belgelendirme
90-216-5748801
Strata Eğitim Danışmanlık
90-216-3602660
TechAcademy
90-216-4142002
YÖNTEK
90-216-3859064
http://www.istanbulcityguidegreek.com/trexplorer/tr-explorer.html
46
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες
Χηµικών ειδών
AKDENIZ KIMYA SAN. A.S. STFA Blok. B-4 K:9 D:40 Kozyatagi/IST Tel: (216) 380 80 49 Fax: 384 50 74
AKO FILM SAG. SAN. A.S. Abide-i Hürriyet Cad. Onbasi Han K:1 Sisli/IST Tel: (212) 241 14 70 Fax: 248 22 18
ALBI KIMYEVI MAD. TIC. A.S. Bagdat Cad. No:122/10 Feneryolu/IST Tel: (216) 414 54 42
AN-KA ANALIZ KONT. CIH. SAN. LTD. STI. Emekli Subayevleri No:52/6 Esentepe/IST Tel: (212) 274 97 10 Fax: 274 97 22
ARI KIMYA SAN. TIC. Yildiztepe Mah. 30/A Sk. No:34 Bagcilar/IST Tel: (212) 557 28 86 Fax: 553 04 86
ARMAGAN KIM. SAN. TIC. LTD. STI. Birlik San. Sit. 5. Cad. No:32/34 B. Çekmece/IST Tel: (212) 875 03 17 Fax: 875 16 48
ATEKS KIMYA Kayahatun Sk. No:56/1-2 Harbiye/IST Tel: (212) 232 25 56
ATILLA KIM. SAN. TIC. LTD. STI. Millet Cad. Karagül Ism. D Blok No:52/128 Findikzade/IST Tel: (212) 534 44 30 Fax: 534 07 83
AYDIN KIMYA SAN. TIC. A.S. Millet Cad. Karagül Ism. No:104 Findikzade/IST Tel: (212) 523 68 14
BALMUMUCU KIMYA SAN. Eminönü Rahvanci Sk. No:6 ISTANBUL Tel: (212) 522 07 10 Fax: 522 90 01
BASF TÜRK BOYA ve KIMYA LTD.STI. DEFTERDAR YOKUŞU NO: 34425 TOPHANE - İSTANBUL Tel: (212) 334 34 00 Fax: 244 16 73
BATI KIM. MAD. LTD. STI. Eminhan Cad. No:52/8 Dikilitas/IST Tel: (212) 260 07 87
BAYER TURK KIMYA 19 Mayis Cad. Golden 1 Plaza K:213/7 Sisli/IST Tel: (212) 244 03 01 Fax: 231 81 60
BEREKET KIMYA TIP TEK. ITH. IHR. Rahvanci Sk. No:10 Bahçekapi/IST Tel: (212) 513 73 58 Fax: 511 98 47
BESTEL KIMYA SAN. TIC. A.S. IMC 1. Blok No:4318 Unkapani/IST Tel: (212) 528 11 39
CIHAN KIMYA LTD. STI. Millet Cad. Karagül Ism. No:34 Findikzade/IST Tel: (212) 524 54 64 Fax: 523 89 33
CNC MEDIKAL LTD. STI. Meclis Mebusan Yks. Akyol Sk. No:55/3 Findikli/IST Tel: (212) 252 99 02 Fax: 252 18 07
DELTA TIBBI KIM. MLZ. TIC. SAN. Halaskargazi Cad. No:192/6 Osmanbey/IST Tel: (212) 231 33 29 Fax: 232 28 81
EMBOY KIMYEVI MAD. LTD. STI. K. M. Pasa Cad. No:94/A Cerrahpasa/IST Tel: (212) 518 55 01 Fax: 518 55 35
EMIN KIMYA IML. TIC. Alayköskü Cad. No:31 Cagiloglu /IST Tel: (212) 520 55 70
ESRA MEDIKAL TIBBI MLZ. Kocayol Cad. No:39 Atilim Sit. A Blok D:8 Bostanci/IST Tel: (216) 384 88 42 Fax: 384 88 41
EYMEN KIMYA TIC. Bagdat Cad. Fatih Crs. No:177/4 ISTANBUL Tel: (216) 371 66 61 Fax: 399 61 96
FARKIM FARMASOTIK KIMYA SAN. A.S. Necatibey Cad. Gürhan No:42/6 Karaköy/IST Tel: (212) 245 53 14
FARMAKIM KOMANDIT STI. IMC. 1. Blok No:1425 Unkapani/IST Tel. (212) 527 94 21 Fax: 512 24 37
GENOMED A.S. Akkavak Sk. No:6/3 Nisantasi/IST Tel: (212) 248 20 00 Fax: 231 47 67
GORKEM MEDIKAL KIMYA SAN. LTD. STI. Millet Cad. Karagül Ism. No:177 Findikzade/IST Tel: (212) 525 49 14 Fax: 631 25 35
GUNDEM KIMYEVI MAD. ITH. IHR. LTD. STI. Moda Cad. No:172 Kadiköy/IST Tel: (216) 349 24 60 Fax: 349 24 60
GÜNKEM KIMYEVI MAD. ITH. IHR. LTD. STI. Moda Cad. No:172 Kadiköy/IST Tel: (216) 349 24 60 Fax: 349 24 60
HEMAKIM TIBBI URN. TIC. LTD. STI. Tophanelioglu Cad. No:76 Altunizade/IST Tel: (216) 326 70 42 Fax: 340 16 89
HENKEL ECOLAB TEMIZ. SIST. K. Sht. Cad. Yzb. Kaya Aldogan Sk. No:9 ISTANBUL Tel: (212) 275 10 55 Fax: 228 46 60
ILKIM KIMYEVI MAD. SAN. TIC. A.S. Mete Cad. No:34 Taksim/IST Tel: (212) 251 61 11 Fax: 252 66 94
INTERTEST LTD. STI. Zeytinoglu Cad. Yesim Sk. No:22/1 Akatlar/IST Tel: (212) 269 66 11 Fax: 280 39 18
IRMAK DIS TIC. INS SAN. LTD. STI. N. Kemal Mah. Talatpasa Cad. No:44 Umraniye/IST Tel: (216) 344 84 14 Fax: 329 31 80
IZMIR CHEMICAL MATERIALS IMPORT & EXPORT IND. & TRADING CORP. Eminonu Tahtakale Cad. no. 20-22, Prevuayans Han Kat:3 no.316-317,
Eminonu/IST Tel: (212) 511 2196/3170 Fax: (212) 522-0838
KENT KIMYA SAN. ITH. IHR. LTD. STI. Muratpasa Mah. Tanburi Cemil Bey Sk. No:3/14 Aksaray/IST Tel: (212) 531 61 58
KILICKAYA KIMYEVI MAD. SAN. TIC. LTD. STI. Prof. Cemil Bilsel Cad. Yenikozluca Han No:216 ISTANBUL Tel: (212) 526 94 28 Fax: 526 90 17
KIMEKS KIMYEVI MAD. A.S. Abide-i Hürriyet Cad. Haci Onbasilar Ish. K:1 Sisli/IST Tel: (212) 241 14 70 Fax: 241 33 20
KIMYA OFISI LTD. STI. Millet Cad. Karagül Ism. No:84/92 Findikzade/IST Tel: (212) 534 38 00 Fax: 521 97 57
KUDRET KIMYA SAN. LTD. STI. Bahariye Cad. Miralay Nazim Bey Sk. No:15/6 Kadiköy/IST Tel: (216) 349 87 48 Fax: 349 87 49
KUMOVA TIP LTD. STI. Bagdat Cad. No:195/A Suadiye/IST Tel: (216) 385 20 69 Fax: 385 20 73
KUTAY DIS TIC. A.S. Kovacilar Cad. No:9/2 Fatih/IST Tel: (212) 532 34 36 Fax: 531 38 20
LABOR KIMYA LTD. STI. Celal Bey Sk. No:18 Bahçekapi/IST Tel: (212) 528 07 42
LABOR TEKNIK A.S. Rahvanci Sk. No:4 Bahçekapi/IST Tel: (212) 526 66 42 Fax: 520 74 18
MARMARA KIMYA Millet Cad. Karagül Ism. No:70 Findikzade/IST Tel: (212) 523 76 55 Fax: 525 22 24
MEDI-KIM KIM. MAD. ITH. IHR. LTD. STI. M. Gürani Cad. Nakibül Esref Sk. No:68 Findikzade/IST Tel: (212) 631 18 52
MEDTEK ELEKT. TIBBI CIH. A.S. Mehmet Akif Cad. No:2 Sirinevler/IST Tel: (212) 635 96 50
OZGUN KIMYEVI MAD. TIC. A.S. PTT Hastanesi Yn. Evren Sit. B Blok No:5 Içerenköy/IST Tel: (216) 416 59 28 Fax: 416 67 07
PAMER TIBBI KIMYEVI MLZ. A.S. Barbaros Blv. No:55/10 Besiktas/IST Tel: (212) 260 59 92 Fax: 259 69 17
POLIKEM KIMYA SAN. A.S. Bagdat Cad. No:298 K:3 D:8 ISTANBUL Tel: (216) 369 76 30
POLIVINIL LTD. STI. Eski B. Dere Cad. Yamaç Sk. No:24 4. Levent/IST Tel: (212) 280 49 98 Fax: 264 35 47
PROFARM KIMYA LAB. SAN. LTD. STI. Halaskargazi Cad. No:259/5 Osmanbey/IST Tel: (212) 230 56 74 Fax: 247 50 03
RAFTEL KIMYA SAN. TIC. A.S. Millet Cad. Karagül Ism. No:25/25 Findikzade/IST Tel: (212) 523 68 04 Fax: 631 79 26
SAHIN TIC. LAB. MLZ. ITH. PAZ. Eski Usküdar Yolu Sandoz Sit. B Blok No:43/15 Icerenköy/IST Tel: (216) 445 02 91 Fax: 445 02 92
SELKIM KIMYA SAN. A.S. Valikonagi Cad. Y. Kredi Vakfi Ish. D:3 Nisantasi/IST Tel. (212) 241 07 27 Fax: 232 50 88
SERA TIB. KIM. URN. LTD. STI. Asmali Mescit Jurnal Sk. No:5/2 Beyoglu/IST Tel: (212) 245 66 49 Fax: 245 66 49
SIMAPT A.S. Yücel Sk. Arican Apt. A Blok 1. Levent/IST Tel: (212) 270 02 60 Fax: 270 17 82
SM DIS TIC. KIM. MAD. LTD. STI. V. Konagi Cad. Prof. Dr. Orhan Ersek Sk. No:3/4 ISTANBUL Tel: (212) 247 99 82 Fax: 231 94 83
TEKNIK KIMYA TIC. SAN. LTD. STI. Millet Cad. Karagül Ism. No:100 Findikzade/IST Tel. (212) 631 76 71 Fax: 531 31 89
UNISER KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. Millet Cad. Karagül Ism. No:8 Findikzade/IST Tel: (212) 525 75 25 Fax: 521 54 18
YENER KIMYEVI MAD. A.S. Aksaray Cad. Kardasler Han. No:19/3 Laleli/IST Tel: (212) 518 55 01 Fax: 518 55 35
YENI YONTEM KIMYA SAN. TIC. A.S. Mehmet Akif Cad. No:2 Sirinevler/IST Tel. (212) 653 96 50
47
Εταιρίες Φαρµακευτικές
Eρευνιτικά κέντρα
Εταιρίες Κων/πολη
A IBRAHIM ILAC SAN. Atatürk Bulv. Himmet Sk. No:10 Beyazit/IST. Tel: (212) 513 84 30
ABFAR ILAC SAN. Büyükdere Cad. No:205 Levent/IST. Tel: (212) 279 28 20 Fax: 264 42 68
ADEKA ILAC SAN. Gn. Cahit Aybar Cad. Adedem Iler Sk. 5/110 Zincirlikuyu/IST. Tel: (212) 275 12 12
ADILNA ILAC SAN. Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zara Ism. 2 Maslak/IST. Tel: (212) 276 68 40 Fax: 276 93 85
AKZO PHARME HOLDING A.S. Boru Ciçegi Sk. No:13 Okmeydani/IST. Tel: (212) 252 41 06
ALI RAIF ILAC SAN. A.S. Elmadag Cad. No:61 Sisli/IST. Tel: (212) 246 21 81 Fax: 246 81 86
ASET ILAC SAN. TIC. Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zagra Ism. C Blok Maslak/IST. Tel: (212) 276 68 40
ASFARMA ILAC SAN. Necatibey Cad. Gür Han No:42/6 Karaköy/IST. Tel: (212) 243 73 15
ATABAY ILAC FAB. Acibadem Köftüncü Sk. Kadiköy/IST. Tel: (216) 326 69 65 Fax: 326 58 98
AVRUPA ILAC SAN. Dereboyu Cad. No:158 Ortaköy/IST. Tel: (212) 259 74 74 Fax: 236 11 19
AYDIN KIM. SAN. Millet Cad. Karagül Ism. No:104 F.Zade/IST. Tel: (212) 523 68 14 Fax: 524 43 43
AZIM ILAC SAN. Esentepe Cad. No:5/2 M.Köy/IST. Tel: (212) 274 71 63 Fax: 275 15 80
BERK ILAC LTD. STI. Barbaros Bulv. Iba Blk. No:10/2D Balmumcu/IST. Tel: (212) 274 87 86 Fax: 272 32 34
BERKO ILAC KIM. Piri Reis Cad. Vural San. Sit. 12/2 Kartal/IST. Tel: (216) 352 20 12
BILIM ILAC SAN. Ayazaga Köyü Yolu Maslak/IST. Tel: (212) 276 14 93 Fax: 276 29 19
BIOFARMA ILAC SAN. Karapinar Mevkii No:48 Samandira/IST. Tel: (216) 398 10 63 Fax: 398 10 20
BIOTEK ILAC SAN. Evrenoszade Sk. No:21 ISTANBUL Tel: (212) 247 00 40 Fax: 230 66 60
CARLO ERBA ILAC Cebeali Sk. No:12 Topkapi/IST. Tel: (212) 567 57 00 Fax: 567 02 03
CASEL ILAC SAN. A. Riza Gürcan Cad. 5/A Merter/IST. Tel: (212) 554 24 29 Fax: 554 24 29
CIBA GEIGY ILAC KIM. SAN. Londra Asf. Veli Efendi Kosuyolu Esentepe/IST. Tel: (212) 524 54 64
DEVA HOLDING ILAC FAB. Gültepe Kavsagi No:199 4. Levent/IST. Tel: (212) 264 64 60 Fax: 264 64 61
DRIFEN ILAC A.S. Darülaceze Cad. Türkün Sk. No:1 Okmeydani/IST. Tel: (212) 221 32 35
E.R. SQUIBB&SONS A.S. Büyükdere Cad. 4. Levent/IST. Tel: (212) 264 86 37 Fax: 264 42 68
ECE ILAC SAN. TIC. Millet Cad. Karagül Ism. No:43 F.Zade/IST. Tel: (212) 534 52 96 Fax: 531 44 25
ECZACIBASI ILAC A.S. Büyükdere Cad. No:185 Levent/IST. Tel: (212) 281 08 00 Fax: 264 58 23
EMBIL ILAC SAN. LTD. STI. Bomonti Birahane Sk. No:40 Sisli/IST. Tel: (212) 248 48 32 Fax: 230 99 32
EN ILAC. SAN. TIC. Bagcilar Baglar Cad. 49/A ISTANBUL Tel: (212) 568 99 21 Fax: 568 99 16
ER-KIM ILAC SAN. G. Umurpasa Sk. K:4 No:38/11 Balmumcu/IST. Tel: (212) 275 39 68 Fax: 211 29 77
FAKO ILAC. A.S. Büyükdere Cad. No:205 4. Levent/IST. Tel: (212) 279 28 20 Fax: 264 42 68
GLAXO SAG. URN. SAN. Yildizposta Cad. No:2/8 Esentepe/IST. Tel: (212) 275 37 74 Fax: 272 35 81
I.E. ULUGAY ILAC SAN. Davutpasa Cad. No:12 Topkapi/IST. Tel: (212) 544 46 10 Fax: 577 56 47
ILSAN ILTAS ILAC A.S. Kore Seht. Cad. No:40 Z. Kuyu/IST. Tel: (212) 275 07 00 Fax: 272 38 60
IST. ILAC SAN. A.S. Samatya Cad. Incitürk Sk. No: 56/2 ISTANBUL Tel: (212) 585 96 88
KOCAK ILAC A.S. Baglarbasi Gazi Cad. Görümce Sk. No:64/66 Usküdar/IST. Tel: (216) 333 70 92 Fax: 334 78 88
KURTULUS ERDINC ECZA DEP. Fulya Mah. Ozbag Sk. No:22/1 M.Köy/IST. Tel: (212) 266 48 48 Fax: 267 38 69
KUVVET ILAC SAN. M. Gürani Cad. 33-5 F.Zade/IST. Tel: (212) 585 20 18 Fax: 585 56 45
MERKEZ LAB. SAN. Cekmeköy 65 Umraniye/IST. Tel: (216) 364 55 56 Fax: 364 49 07
MUNIR SAHIN ILAC SAN. STFA Blok. 3 Blok K:9 No:38 Erenköy/IST. Tel: (216) 372 25 59 Fax: 353 94 26
MUSTAFA NEVZAT ILAC SAN. Pak Ism. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sk. 5/1 G.Tepe/IST. Tel: (212) 274 81 50 Fax: 266 98 14
MÜDERRISOGLU ILAC Bomonti Evrenoszade Sk. 4/4 Sisli/IST. Tel: (212) 251 51 51
NES TEKNOLOJI KIM. SAN. Mete Cad. No:34 Taksim/IST. Tel: (212) 251 61 11 Fax: 252 66 94
NOBEL ILAC A.S. Barbaros Bulv. No:76/78 Besiktas/IST. Tel: (212) 279 74 90
ORVA ILAC SAN. Bagdat Cad. No:377/5 S.Bakkal/IST. Tel: (216) 302 41 66 Fax: 385 70 16
PASTEUR MERIEUX Kore Seht. Cad. No:23 Z.Kuyu/IST Tel: (212) 288 41 40 Fax: 274 60 90
PFIZER ILAC A.S. Muallim N.Cad. Bostan Cikm. No:3 Ortaköy/IST. Tel: (212) 260 22 10 Fax: 258 82 18
PHONE - POULENC A.S. Valikonagi Cad. No:173 K:6 Nisantasi/IST. Tel: (212) 273 33 39
ROCHE MUSTAHZARLARI A.S. Büyükdere Cad. No:181 Levent/IST. Tel: (212) 270 00 00 Fax: 269 24 48
SABA ILAC SAN. Yildizposta Cad. No:41/1 Besiktas/IST. Tel: (212) 258 00 54 Fax: 258 64 71
SANOVEL ILAC Büyükdere Cad. Dereboyu Sk. Zagra Ism. C Blok Maslak/IST. Tel: (212) 276 68 40 Fax: 276 93 85
SANTA FARMA Sofali Ces. Sk. No:71/74 Edirnekapi/IST. Tel: (212) 523 32 25
SCHERING ALMAN ILAC LTD. Büyükdere Cad. Beytem Han K:8 Sisli/IST. Tel: (212) 240 71 00 Fax: 232 51 94
SIFAR ILAC Evrenoszade Sk. No:4/4 Sisli/IST. Tel: (212) 231 15 07 Fax: 240 38 49
TEK ILAC SAN. A.S. Bomonti Evrenoszade Sk. No:4/5 Sisli/IST. Tel: (212) 247 00 43 Fax: 230 66 60
TOPRAK ILAC KIM MAD. SAN. Büyükdere Cad. Y. Kredi Plaza C Blok Beyoglu/IST. Tel: (212) 281 33 87 Fax: 280 42 42
WELCOME ILAC LTD. Büyükdere Cad. No:179 Levent/IST. Tel: (212) 270 00 00 Fax: 279 68 45
YENI ILAC A.S. Kartar Maltepe Kartepe Yolu No:5 ISTANBUL Tel: (216) 370 15 71 Fax: 371 95 72
YURTOGLU ILAC. Necatibey Cad. Eski Gümrük Sk. Karaköy/IST. Tel: (212) 249 76 14
BIO-KEM LAB. MALZ. SAN. TIC. LTD. STI.
Uygar Sk. Dileksaray Ap. No:9/2 Findikzade / ISTANBUL Tel:(212)5340103 Fax: 6312061
BIO-LAB KLINIK LABORATUVAR
Darulaceze Cad. No. 32/2 Okmeydani / ISTANBUL Tel:(212) 210 76 39 Fax: (212) 210 7639
BO&GA MEDIKAL KIMYA ELETRONIK SAN VE TIC LTD.STI
Seda Sok. Cevık Apt. No: 12/12 Kozyatagı / ISTANBUL Tel:(216)4164140 Fax: 3738079
CAGDAS TIBBI TAHLIL LABORATUVARLARI
Marmara Cad. Samli Sok.No:25 Kat:1 Avcilar /ISTANBUL Tel: +90(0212) 421 35 31 - 590 70 28 Fax:590 70 28
GENOMET SAGLIK HIZMETLERI A.S
Valikonagi cad.Akkavak sok.No:6/3 Nisantasi / ISTANBUL Tel:(212)246 68 19 Fax: 231 47 67
GEN-TIP TIBBI TAHLIL LABORATUVARI
Fevzi Cakmak Mah. Atisalani Cad. 13/1 Sok. Nur Apt. No:2 D:1 Esenler / ISTANBUL Tel:(212) 569 6868 Fax: 568 7499
INTER BIOMED TIBBI TAHLIL & CHECK-UP MERKEZI
Ihlamurdere Cad. No:94 Kat:1 D:3 Besiktas/ISTANBUL Tel:(212) 259 09 49 Fax: 227 20 00
MACKA EMAR SAGLIK HİZMETLERI
Abdi-Ipekçi Cad. No: 79/1 Macka/ISTANBUL Tel:(212) 231 28 37
MEDICAL BILIMSEL CEVIRI
Inonu Cad. No. 68 81090 KOZYATAGI / ISTANBUL Tel:(216)3026355 Fax: 3026355
MERKEZ LABORATUARI ILAC SAN.TIC.A.S.
Yunus Emre Cad. No.69 Cekmekoy Umraniye / ISTANBUL Tel:(216) 364 55 56 Fax: 364 49 07
PATOMED PATOLOJI LABORATUARI
Valikonagi Cad. No:55/7 Nisantasi ISTANBUL Tel: (212) 234 0852 Fax: 234 0854
PRESTIGE DENTAL LABORATUARI
Halaskargazi cad. No:300/7 Sisli / ISTANBUL Tel : 0 (212) 248 07 40 - 234 09 43 Fax : 0 (212) 246 40 82
RADYOMAR GORUNTULEME MERKEZI
Bakirköy, Yücetarla Cad. No.41 ISTANBUL Tel: (212) 5706212 Fax: 5706210
Εταιρίες Κων/πολη
Εταιρίες
Συσκευασίας/factoring
KAPİTAL FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ACAR FACTORİNG A.Ş.
BÜYÜKDERE C. NO:61 USO CENTER İŞ MERK.KAT:8 MASLAK 34398 ŞİŞLİ
GAZETECİLER SİT. KESKİN KALEM SK. NO.25 . ESENTEPE İSTANBUL
İSTANBUL
Tel: 0212 212 53 50 Faks: 0212 266 53 95
Tel: 0212.330.01.41 Faks: 0212.330.01.55
AKDENİZ FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
http://www.kapitalfactoring.com.tr
Bulgurlu Mah.Bağlar Cad. No.7 . ÜSKÜDAR İSTANBUL
KENT FACTORİNG A.Ş.
Tel: 02164819000 Faks: 02164819696
Büyükdere Cad.Cem İş Merkezi No:23 K:3 34381 Şişli İstanbul
AKIN FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Tel: 0212 225 50 80 Faks: 0212 225 56 01
Teşvikiye Hüsrev Gerede Cad.No.126 K.5-6 34365 ŞİŞLİ İSTANBUL.
LİDER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Tel: 0212 236 99 30 Faks: 0212 236 99 14
BÜYÜKDERE CAD.MAYA AKAR CENTER n:100-102 k:25 d:96 34394 ŞİŞLİ
http://www.akinfaktoring.com.tr
İSTANBUL
ATAK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
BÜYÜKDERE CAD.NO:61 USO CENTER KAT:8/B MASLAK 34398 ŞİŞLİ İSTANBUL Tel: 0212 213 00 40 Faks: 0212 213 16 60
http://www.liderfaktoring.com.tr
Tel: 0212.328.04.25 Faks: 0212.328.04.24
MAKRO FACTORİNG A.Ş.
[email protected]
BEYAZ KARANFİL S.NO.31 3.LEVENT 81090 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
Tel: 0212 278 15 56 Faks: 0212 278 16 38
Atakan S. No:5 K:3-4 Mega İş Merkezi 34387 Mecidiyeköy İstanbul
MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Tel: 0212 217 34 01 Faks: 0212 217 34 08
BÜYÜKDERE CAD ÖZSEZEN İŞ MERKEZİ B BLOK KAT.1 . ESENTEPE
BAŞER FAKTORİNG A.Ş.
İSTANBUL
İNEBOLU SOK.EKEMEN HAN 1/18 K.4 FINDIKLI - Beyoğlu/ İSTANBUL
Tel: 0212 217 70 06 Faks: 0212 217 70 08
Tel: 0212 293 47 75 Faks: 0212 252 90 56
MNG FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
http://www.baserfaktoring.com.tr
İnönü Mah.Cumhuriyet C.Şakirpaşa İşHanı No.89-91 . ELMADAĞ İSTANBUL
BEST FACTORİNG A.Ş.
Tel: 02123439480 Faks: 02123439605
Şair Eşref Bulv. No.26 K.8 D.16 . ÇANKAYA İZMİR
www.mngfactoring.com.tr
Tel: 0232 425 65 50 Faks: 0232 425 31 25
OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
C FAKTORİNG A.Ş.
Meclisi Mebusan C. No.139/A Atlantik Han K.2 . FINDIKLI İSTANBUL
Meydan S.No.28 Beybi Giz Plaza K.7 34398 Maslak İstanbul
Tel: 0212 245 62 42 Faks: 0212 252 02 03
Tel: 02122903232 Faks: 02122903216-18
PAMUK FACTORİNG A.Ş.
CREDİTWEST FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Develi sokak No:14 34406 KAĞITHANE İSTANBUL
BÜYÜKDERE C. NO.108 ENKA BİNASI K.2-3 ESENTEPE 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: 0212 295 47 37 Faks: 0212 295 92 74
Tel: 0212 356 19 10 Faks: 0212 356 19 11
http://www.pamukfactoring.com.tr
http://www.creditwestfaktoring.com
STRATEJİ FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad.Norol Maslak Plaza A Blk.No.71 K.16 . Maslak İSTANBUL
Digi-Com Plaza Dereboyu C. No:11 . Halkalı İstanbul
Tel: 02122860888 Faks: 02122860510
Tel: 0212 470 06 40 Faks: 0212 470 08 19
SÜMER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
DEMİR FACTORİNG A.Ş.
Keskin Kalem Sok.NO.39/1 ESENTEPE 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL
Güvercin Sok. No:16 34330 Levent / iSTANBUL 80280 Beşiktaş/ İSTANBUL
Tel: 0212 347 22 50 Faks: 0212 347 22 51
Tel: 0212 270 55 55 Faks: 0212 270 69 69
http://www.sumerfaktoring.com
http://www.demirfactoring.com.tr
SÜZER FAKTORİNG A.Ş.
DENİZ FACTORİNG A.Ş.
Büyükdere Cad.Cem İş Merkezi No:23 K:3 34381 Şişli İSTANBUL
Gülbahar Mah.Salih Tozan Cad.Karamancı İş M.No:18 . Karaköy İSTANBUL
Tel: 0212 225 50 80 Faks: 0212 225 56 01
Tel: 0212 370 16 00 Faks: 0212 292 24 83
ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
www.denizfactoring.com
Fulya Mah.Şenol Sk. No.13/1 . GAYRETTEPE İSTANBUL
DESTEK FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Tel: 0212 213 61 41 Faks: 0212 213 59 39
YAPI KREDİ PLAZA C BLOK KAT.13 LEVENT- . Beşiktaş İSTANBUL
http://www.sekerfactoring.com
Tel: 0212 325 25 50 Faks: 0212 325 25 60
TEB FACTORING A.Ş.
www.destekfinans.com
SETÜSTÜ HAKTAN İŞ MERKEZİ 45/1 KABATAŞ 80040 BEYOĞLU İSTANBUL
DEVİR FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
PİYALE PAŞA BULVARI KASTEL İŞ MERKEZİ B BLOK KAT.3 . Kasımpaşa İSTANBULTel: 0212 293 57 46 Faks: 0212 249 44 79
http://www.tebfactoring.com.tr
Tel: 0212 297 50 20 Faks: 0212 297 61 90
TEK FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
DOĞAN FACTORING HİZM.A.Ş.
Ömer Avni Mah.İnebolu S.Ekemen Han N:1 K:2 D:4 . Kabataş İstanbul
Hürriyet Medya Towers B Blok K:3 34212 Güneşli İSTANBUL
Tel: 0212 252 21 70 Faks: 0212 252 21 81
Tel: 0212 677 01 75-76 Faks: 0212 677 09 01
TEKSTİL FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
EKSPO FAKTORİNG A.Ş.
AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ C. GÖKÇE S. GSD BİNASI NO.14 34854 MALTEPE
Spring - Giz Plaza B Blok Meydan sok. 80670-Maslak . Şişli/ İstanbul
İSTANBUL
Tel: 0212 276 39 59 Faks: 0212 276 39 80
Tel: 0216 587 90 00 Faks: 0216 489 97 44
http://www.ekspofaktoring.com
http://www.tekstilfactoring.com
FİBA FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
1.Levent Plz.A Blok K.2 Büyükdere C.No.173 Levent . Beşiktaş İSTANBUL
Maslak Ahi Evran Cad.Polaris Plaza K:8 D:40 34398 SARIYER İSTANBUL
Tel: 0212 385 14 00 Faks: 0212 385 14 60
Tel: 02123461111 Faks: 02123460909
http://www.fibafactoring.com
VAKIF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
FORTİS FAKTORİNG A.Ş.
Basın Ekspres yolu Onura İş Merkezi K.4 . HALKALI İSTANBUL
Büyükdere cad..Maya Akar Center B Blok 2.zemin kat 34394 Beşiktaş İSTANBUL
Tel: 0212 473 58 00 Faks: 0212 473 58 60
Tel: 0212 3376800 Faks: 0212 3376899
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Barbaros Bulvarı Morbasan Sok.Koza İş Merkezi C Bl 34349 BEŞİKTAŞ
Eski Büyükdere C. Ayazağa Köy Yolu No:23 K:2 34396 . Maslak İSTANBUL
İSTANBUL
Tel: 0212 365 31 50 Faks: 0212 365 31 51
Tel: 0212 355 99 99 Faks: 0212 355 99 00
www.garantifactoring.com
http://www.yapikredifaktoring.com.tr
GİRİŞİM FAKTORİNG A.Ş.
1.Levent Plaza A Blok K:2 Büyükdere C. No:173 34330 Beşiktaş İSTANBUL
Tel: 0212 385 14 50 Faks: 0212 385 14 62
GİSAD FAKTORİNG A.Ş.
Yenibosna Merkez Mah.Çınar Cad.Gisad Plaza N:6/1 . BAHÇELİEVLER İSTANBUL
Tel: 0212 454 94 74 Faks: 0212 454 94 84
HSBC BANK A.Ş.
Büyükdere Cad.No.122/D Esentepe 34394 ŞİŞLİ İSTANBUL
Tel: 0212 376 44 52 Faks: 0212 376 49 19
İLKE FACTORİNG A.Ş.
2.LEVENT KARANFİL CAD.ALKARANFİL SK.NO.16 . Beşiktaş İSTANBUL
Tel: 0212 283 92 32 Faks: 0212 283 92 35
http://www.lkefactoring.com.tr
İŞ FACTORİNG FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş.
İŞ KULELERİ, KULE:2 KAT:10 4.Levent 80620 Beşiktaş İSTANBUL
Tel: 0212 325 08 70 Faks: 0212 325 12 03
http://www.isfactoring.com.tr
49
Ν1 στην δωρεάν διαδραστική
προσφορά στη Τουρκία σήµερα
Τουρκικά
Τουρκικά
Τουρκικά
Τουρκική γλώσσα
Η Τουρκική γλώσσα ανήκει στην οµάδα των αλταϊκών γλωσσών και είναι συγκολλητική γλώσσα. ∆έχεται διάφορες
παραγωγικές καταλήξεις µετά τη ρίζα της λέξης, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή σ’ αυτήν. Στο τέλος µίας λέξης
µπορούν να προστεθούν διάφορες καταλήξεις και να σχηµατιστεί µία νέα λέξη.
Η Τουρκική γλώσσα είναι η επίσηµη γλώσσα της Τουρκίας και, παράλληλα µε την Ελληνική, η επίσηµη γλώσσα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Οµιλείται στην Τουρκία, στην Κύπρο, στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες. Η τουρκική φιλολογία, µε τη
στενή έννοια του όρου, συµπίπτει µε την ίδρυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας τον 14ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια της
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας χρησιµοποιούνταν αραβικές και περσικές λέξεις, καθώς επίσης το αραβικό αλφάβητο, το οποίο
αντικαταστάθηκε µε το λατινικό το 1928. Το 1932 ξεκίνησε τη λειτουργία του τοΊδρυµα της Τουρκικής Γλώσσας (Türk Dil
Kurumu) µε στόχο να διεξάγει έρευνες σε γλωσσικά θέµατα και να συµβάλλει στην ανάπτυξη της γλώσσας.
Τα επίπεδα ορίζονται σύµφωνα µε το ‘Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο’.
∆οµή των εξεταστικών δοκιµασιών για την πιστοποίηση της Τουρκικής γλώσσας:
1. Κατανόηση γραπτού λόγου / Okuma
∆ίνονται κείµενα, τρία ή τέσσερα περίπου, από τα οποία οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης
µεσωστό/λάθος ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
2. Παραγωγή γραπτού λόγου / Yazma
∆ίνεται κείµενο µε ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι απαντούν µε µορφή έκθεσης.
3. Κατανόηση προφορικού λόγου / Dinleme anlama
Οι υποψήφιοι ακούν το κείµενο από κασέτα ή CD δύο φορές και στη συνέχεια απαντούν σε ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις
µπορεί να είναι του τύπου σωστό/λάθος, πολλαπλής επιλογής ή να απαιτείται η συµπλήρωση προτάσεων µε αποσπάσµατα
που λείπουν.
4. Παραγωγή προφορικού λόγου / Karşılıklı konuşma
Α. Στην πρώτη ενότητα, η εξέταση γίνεται σε οµάδες των δύο. ∆ίνεται στους υποψηφίους η ανάπτυξη ενός θέµατος µε
επιχειρήµατα υπέρ και κατά ή δίνονται δύο ρόλοι. Ο κάθε υποψήφιος καλείται να υποστηρίξει τη µία εκ των δύο θέσεων ή
ρόλων.
Β. Στη δεύτερη ενότητα ο υποψήφιος αναπτύσσει συζήτηση µε τον εξεταστή πάνω σε ένα κείµενο που του δίνεται και
καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις από αυτό.
Επίπεδο γνώσης
Εξετάσεις
Α1 Στοιχειώδης
Tömer, ΙΜΧΑ, Υπ. Παιδείας
Α2 Βασική
Temel 4
Tömer, ΙΜΧΑ, Υπ. Παιδείας
Β1 Μέτρια
Orta 4
Tömer, ΙΜΧΑ, Υπ. Παιδείας
Β2 Καλή
Yüksek 2
Tömer, ΙΜΧΑ, Υπ. Παιδείας
C1 Πολύ καλή
Yüksek 4
Tömer, ΙΜΧΑ, Υπ. Παιδείας
Tömer, ΙΜΧΑ, Υπ. Παιδείας
C2 Άριστη
Λατινοποίηση της Τουρκικής
Η Εκλατινοποίηση (εισαγωγή λατικού δυτικού τύπου αλφαβήτου έγινε στην Τουρκία τα
χρόνια των µεγάλων µεταρρυθµίσεων, εµπνευστής των οποίων ήταν ο Μουσταφά Κεµάλ
Ατατούρκ, ο όποίος µε µια µεγάλη οµάδα γλωσσωλόγων, λογίων και επιστηµόνων
µεταµόρφωσε την παλαιά τουρκική γλώσσα η οποία γραφόταν µε αραβικό αλφάβητο σε µια
δυτικού τύπου γλωσσική εξέλλιξη υιοθετόντας πολλά στοιχεία από την Γαλλική γλώσσα.
Τα Τουρκικά σήµερα έχουν µεγάλη επιρροή από τα Γαλλικά, τα Περσικά, Αρµενικά,
Ελληνικά καθώς και από τις συγγενείς γλώσσες όπως τα Ουγγρικά και Φιλανδικά.
51
Τουρκικά
Τουρκικά
H τουρκική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των ουραλοαλταϊκών γλωσσών µαζί µέ την ουγγρική και τη φινλανδική.
Oι Oθωµανοί, καθ' όλη τη διάρκεια της αυτοκρατορίας τους (13ος -20ος αι.) χρησιµοποίησαν το αραβικό αλφάβητο. Όµως,
µετά την επικράτηση της ∆ηµοκρατίας (1928) ο Kεµάλ Aτατούρκ, θέλοντας να φέρει τη γλώσσα πιο κοντά στο δυτικό κόσµο,
επενέβη αφενός στο αλφάβητό της, αφετέρου στο λεξιλόγιο και στη σύνταξή της. Έτσι, επέβαλε το λατινικό αλφάβητο,
απλοποίησε τη συντακτική της δοµή και επανέφερε λέξεις της παλαιάς τουρκικής γλώσσας (προ-οθωµανικής), µε στόχο την
ενδυνάµωση της εθνικής συνείδησης του τουρκικού λαού.
Σήµερα η τουρκική γλώσσα στηρίζεται σε ένα αλφάβητο 29 χαρακτήρων (λατινικής προέλευσης) εκ των οποίων 8 τα φωνήεντα
και 21 τα σύµφωνα. H προφορά τους είναι απλούστατη, προφέρουµε ό,τι διαβάζουµε.
H τουρκική γλώσσα είναι συγκολλητική, δηλ. διαφορετικές καταλήξεις προστιθέµενες σε κάποιες ρίζες σχηµατίζουν
διαφορετικές λέξεις. Mία ολόκληρη φράση κλιτικής γλώσσας µπορεί στην τουρκική να γράφεται και να προφέρεται ως µία και
µόνη λέξη. Π.χ. Στα ελληνικά λέµε: Eίµαι µέσα στο σπίτι µου
Όλο αυτό στα τουρκικά αποδίδεται µε τη λέξη Evimdeyim.
∆ηλ. ev=σπίτι, ev.im= σπίτι µου, evim.de=στο σπίτι µου µέσα,
evimde.y.im=στο σπίτι µου µέσα είµαι.
Eπίσης, η τουρκική γλώσσα είναι ευφωνική, δίνει µεγάλο βάρος στην εύφωνη ακολουθία των φωνηέντων. Λέξεις που δεν
ακολουθούν τον σηµαντικότατο κανόνα της οµοηχείας είναι ξένες λέξεις που έχουν ενταχθεί στη γλώσσα.
Tέλος η τουρκική στηρίζεται ιδιαίτερα στην απαρεµφατική σύνταξη, γι' αυτό οι Έλληνες που θυµούνται κάτι από τη σύνταξη της
αρχαίας ελληνικής γλώσσας µπαίνουν πιο εύκολα στο νόηµα της τουρκικής. Aυτό δε σηµαίνει φυσικά πως πρέπει να γνωρίζεις
αρχαία ελληνικά για να µάθεις τουρκικά. H τουρκική στηρίζεται σε κανόνες απαράβατους και όταν γίνει κατανοητός ο
µηχανισµός της η εκµάθησή της είναι απλούστατη. Aυτός είναι και ο λόγος που το µεγάλο βάρος κατά την διαδικασία
εκµάθησης της γλώσσας πέφτει στον πρώτο χρόνο των µαθηµάτων, όταν διδάσκεται η δοµή και εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητές
της.
Σήµερα την τουρκική γλώσσα τη µιλούν, εκτός από τους Tούρκους της Tουρκίας (περί τα 70.000.000 άνθρωποι) όλες οι τέως
σοβιετικές δηµοκρατίες της Aνατολής (Oυζµπεκιστάν, Tουρκµενιστάν κ.ά) η καθεµιά φυσικά στη δική της διάλεκτο, καθώς και
οι πολυπληθείς Tούρκοι της διασποράς (Γερµανία, Oλλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Aµερική, Aυστραλία κ.ά)
H τουρκική χρησιµοποιείται πια ευρέως σε συναλλαγές που σχετίζονται µε θέµατα οικονοµικά (εµπόριο, τουρισµός,
µεταφορές, βιοµηχανικά προϊόντα), θέµατα γύρω από την ιστορία και τον πολιτισµό της Aνατολής, σε πανεπιστηµιακά
τµήµατα (διεθνώς) τουρκολογίας, µελέτης της ισλαµικής ιστορίας και τέχνης κ.ά., ενώ όλο και περισσότεροι ερευνητές
σπουδάζουν την οθωµανική γλώσσα και γραφή για να µπορούν να έχουν πρόσβαση στις πλούσιες οθωµανικές πηγές (αρχεία,
βιβλία, επιγραφές και έγγραφα πάσης φύσεως).
∆είτε:
Εκµάθηση Τουρκικής γλώσσας καθώς και συναφής πληροφορίες
-http://turkish.pgeorgalas.gr
ΕλληνοΤουρκικό λεξικό και αντίστροφα
-http://www.gr2tr.com/
52
Η ζωή στην
Κωνσταντινούπολη
Κων/πολη
-Πληροφορίες
Η Πόλη της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Τουρκίας και είναι η µεγαλύτερη πόλη
από αστικής, χωροταξικής, οικονοµικής και γενικής πλευράς από όλες τις υπόλοιπες της χώρας. Ο
πληθυσµός του κυρίου τµήµατος της Πόλης είναι περίπου 7.000.000 κάτοικοι, αλλά µε τους κατοίκους
των προαστίων τους υπολογίζουµε σε παραπάνω από 16.000.000 ανθρώπους. Η Μητροπολιτική ζώνη
της Κωνσταντινούπολης συνολικά µαζεύει παραπάνω από 21.000.000 κατοίκους και έχοντας συνολικό
µερίδιο πάνω από 35% του συνόλου της Τουρκίας.
-Οικονοµία
Το συνολικό ακαθάριστο προϊόν της Πόλης ξεπερνά τα 180.000.000.000 ευρώ και θεωρείται ένα από τα
υψηλότερα της Ανατολικής Ευρώπης. Η Κωνσταντινούπολη είναι η οικονοµική πρωτεύουσα της Τουρκίας
και η πόλη µε τις µεγαλύτερες αντικειµενικές αξίες ακινήτων σε όλη τη Μέση Ανατολή -Μαζί µε το
Ντουµπάϊ (Dubai) των Αραβικών Εµιράτων. Είναι έδρα πολλών εγχώριων εταιριών ενώ κατέχει σηµαντική
θέση σαν headmaster ξένων βιοµηχανικών εταιριών για όλη την Μέση Ανατολή. Το Maslak, Etiler και
Levent είναι οι κατεξοχήν εµπορικές περιοχές της Πόλης ενώ άλλες περιοχές όπως το Kadikoy, Bakirkoy
και Umraniye είναι αυτές που έχουν µαζέψει µεγάλα νούµερα κατοίκων κάνοντας πιο έντονο και διακριτό
το φαινόµενο της Αστικοποίησης.
∆ιάφορα τµήµατα της πόλης χτίζονται πολύ γρήγορα καθώς νέες οµάδες πληθυσµού έρχονται συνέχεια
για να ζήσουν µε σκοπό την εργασία σε αυτή. Η Ανατολική πλευρά τα 5 τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί
2 φορές από την αρχική της έκταση το 1997...
Υπάρχουν περιοχές και µέρη τα οποία έχουν τα τελειότερα standards ασφαλείας και δόµησης παρόµοια
µε αυτά της ∆υτικής Ευρώπης ενώ ταυτόχρονα οι φτωχογειτονιές δείχνουν τις κοινωνικές ανισότητες της
χώρας. Η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως ένα από τα µεγαλύτερα projects αλλαγής κοινωνίας
που συντελείτε εδώ και µερικά χρόνια... 'Άλλωστε η οικονοµία παρ'όλες τις αντιξοότητες κρατά την χώρα...
Οµογένεια στην Κωνσταντινούπολη, Ίµβρο και Τένεδο
Στην Κωνσταντινούπολη συνεχίζει και ζεί ενα απο τα πιο
παλαιά σε ιστορία κοµµάτια του Ελληνισµού εκτός
Ελλαδικού χώρου: Η Ελληνική Κοινότητα, Παροικία, ή
Μειονότητα, είναι κοµµάτι πληθυσµού που ζει στην
περιοχή απο την εποχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Η δηµιουργία του Συντάγµατος των Οθωµανών
(Τανζιµάτ) καθώς και η ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας το
1923 επέφερε αλλαγές καθώς και νεα δυναµική για ενα
απο τα πιο δυναµικά και αυτόνοµα κοµµάτια του
Ελληνισµού στον κόσµο.
Η Ελληνική Μειονότητα της Κωνσταντινούπολης , µαζί
µε τον Ελληνισµό της Αιγύπτου ίσως είναι οι µοναδικοί
πληθυσµοί που µέχρι και τις µέρες µας αδικήθηκαν και
αντιµετώπισαν την καχυποψία µε τον ρατσισµό µόνο και
µόνο επειδή είχαν µια καθαρά αυτόνοµη πολιτιστική και
πολιτισµική παρουσία στις χώρες τους.
Ο φόρος περιουσίας το 1942, τα Σεπτεµβριανά του 1955
που αποτέλεσαν τον µοναδικό διωγµό και πογκρόµ εις
βάρος ελληνικού στοιχείου µετά τον 2ο Παγκόσµιο
Πόλεµο καθώς και οι απελάσεις του 1964 που στέρησαν
σχεδόν τον µισό κορµό πληθυσµού της Μειονότητας
έδωσαν παθήµατα αλλά και µαθήµατα τόσο στους εν τη
Πόλη Έλληνες καθώς και σε αυτούς του εξωτερικού.
-∆ιασκέδαση
Η ∆ιασκέδαση της Κωνσταντινούπολης σε γενικές γραµµές είναι έντονη. Η παρουσία πολλών τουριστών
τα τελευταία χρόνια έδωσε ώθηση στην δηµιουργία νέων κέντρων µα σε γενικές γραµµές η εικόνα µε τα
3000 καφέ, 1500 µπαράκια, 150 nightclubs, 7000 εστιατόρια, ταβέρνες, κλπ 25 θέατρα, 5 όπερες,
άπειρα κέντρα τέχνης, πάνω από 200 γκαλερί και πολλές µουσικές σκηνές και µε τις 350
κινηµατογραφικές αίθουσες δείχνει την Πόλη κάτι σαν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Μέσης Ανατολής...
Οι περιοχές µε την µεγαλύτερη ζωή είναι το Taksim, Ortakoy, Etiler, Levent, Bebek και Osmanbey στην
Ευρωπαϊκή πλευρά και οι Kadikoy, Umraniye, Uskudar στην Ανατολική (Ασιατική) πλευρά της Πόλης...
-Ξενοδοχειακή Υποδοµή
Η υποδοµή της Πόλης είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική... πάνω από 50 ξενοδοχεία Πολυτελείας
και πάνω από 250 ξενοδοχεία άλλων κατηγοριών την κατατάσσουν σε πολύ καλές θέσεις για την
ξενοδοχειακή υποδοµή. Πολύ καλές µονάδες και σε γενικές γραµµές άριστο σέρβις µε ελάχιστες
εξαιρέσεις. Το σύνολο των ξενοδοχείων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης... Οι τιµές
ποικίλουν...
Σήµερα η Ελληνική Μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη
µε πάνω από 95 εκκλησίες, 12 µοναστήρια, 30 σχολεία,
µε ελλιπή πληθυσµό µεν αλλά και µεγάλη πολιτιστική
κληρονοµιά ανοίγεται ξανά και υποδέχεται τόσο τους
επισκέπτες αλλά και αυτούς που επιθύµησαν την
πολύχρωµη πληθυσµιακή παρουσία σε µια απο τις πιο
αριστοκρατικές πόλεις του κόσµου, την Πόλη.
Με ενδιαφέρουσα κουζίνα, παράδοση στα µπαχαρικά,
στις τέχνες καθώς και ενα απο τα πιο ενδιαφέροντα
γλωσσικά ιδιώµατα , οι Ρωµιοί της Πόλης (σσ. απο το
Ρωµαίοι, κάτοικοι της Ανατολικής 'Ρωµαϊκής'
Αυτοκρατορίας κατά τους Τούρκους, συνεχίζουν µια
παράδοση χιλιετιών µέ ή χωρίς τον πολύ πληθυσµό των
περασµένων δεκαετιών.
-Ιστορία
Η Ιστορία της Κωνσταντινούπολης έχει να επιδείξει ότι η πόλη για πάνω από 1500 χρόνια ήταν
πρωτεύουσα Αυτοκρατοριών... Η ύπαρξη της φηµολογείται από τα χρόνια προτού υπάρξει η Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία ως Βυζάντιο. Ένα µικρό εµπορικό λιµάνι µε λιγοστούς κατοίκους. Με την απόσχιση των
Αυτοκρατοριών µεταφέρθηκε η έδρα της Πρωτεύουσας της Ανατολικής Αυτοκρατορίας της Ρώµης. Μετά
µε την ίδρυση του Βυζαντίου αρχίζει ένα µεγάλο κοµµάτι της ιστορίας που από το 350µΧ µέχρι το 1453
ήταν το πολιτιστικό, πνευµατικό και οικονοµικό κέντρο των Βυζαντινών..νέα µνηµεία καθώς και
διάφορες... Με την κατάληψη της από τους Τούρκους Οθωµανούς το 1453 αλλάζει και οριστικά χέρια.
Νέα Μουσουλµανικά Μνηµεία προστίθενται και η Πόλη αποκτά ισλαµικό χρώµα. Μετά από χρόνια το 1923
αλλάζει και ρόλο: τυπικά έπαψε να είναι πρωτεύουσα αυτοκρατορίας και κράτους και η πρωτεύουσα των
Σουλτάνων µε τα µεγάλα τεµένη και τα µεγαλεπήβολα παλάτια µεταφέρεται στην Άγκυρα σαν
πρωτεύουσα της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας αυτή την φορά και όπως είναι και σήµερα. Παρόλα αυτά η
Κωνσταντινούπολη είναι η πραγµατική πρωτεύουσα της Τουρκίας καθώς και µεγάλου τµήµατος του
Ευρωπαϊκού πολιτισµού....
Για να µη ρωτάς…
…αυτά που µπορείς να µάθεις, τώρα!
www.istanbulcityguidegreek.com/mycity
54
Κων/πολη
Σε περίπτωση που βρεθείτε σε ανάγκη τα παρακάτω νούµερα θα σας
φανούν ιδιαίτερα
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ
χρήσιµα και εποικοδοµητικά.
ΕΛΛΑ∆Α (Οµογενείς Κων/πολίτες και Τούρκοι υπήκοοι
εξωτερικού)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ : 155 Istanbul Emniyet Mudurlugu
Οι βίζες και οι θεωρήσεις γίνονται κανονικά στο προξενικό
web: www.iem.gov.tr [email protected]
κτήριο επι της Turnacibasi Sokak κοντά απο το Ζωγράφειο
Σχολείο και απο τις 07.30 - 12.30.
ΤΡΟΧΑΙΑ: 154
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ/ΜΑΚΡΑΣ/ΜΕΣΗΣ/ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ/ΧΡΟΝΙΑ ΒΙΖΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 110
παραµονής στη Τουρκική επικράτεια
- Για δηµόσιους υπαλλήλους
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ: 112
- Επίσηµη αίτηση µε το λογότυπο του κρατικού ιδρύµατος για το
σκοπό του ταξιδιού
- Εκκαθαριστικό µηνιαίων αποδοχών
- Φωτοτυπία κάρτας κρατικού ιδρύµατος στο οποίο εργάζεται
Προξενικές αρχές της Ελλάδας
- Φωτοτυπίες των σελίδων 1,2,3,4,60 του διαβατηρίου του κατόχου
Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης
- 5 έγχρωµες φωτογραφίες διαβατηρίου
Istiklal Caddesi 132, 80072 Beyoglu
- Για ιδιοκτήτες εταιριών και µετόχων εταιριών
Sismanoglio Binasi - Μέγαρο Σησµανόγλου
- Πιστοποιητικό από το Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο για
tel: 0090 212 245 0596-8 293 1078/9
την δραστηριότητα της εταιρίας
Fax: 0090 212 252 1365
- Επίσηµη αίτηση µε το λογότυπο της επιχείρησης για τον σκοπό του
ταξιδιού
- Φωτοτυπία δείγµατος υπογραφών της εταιρίας
Οικουµενικό Πατριαρχείο
- Φωτοτυπία Φορολογικής ενηµέρωσης
Οικουµενικό Πατριαρχείο
- Φωτοτυπία από την εφηµερίδα Εµπορικού Μητρώου
Fener Ekumenik Rum Patrikhanesi, Fener 3420 Istanbul
- Φωτοτυπίες των σελίδων 1,2,3,4,60 του διαβατηρίου του κατόχου
τηλ: 0090 212 591 3670/6
- Κρατήσεις ξενοδοχείων και εισιτηρίων σε περίπτωση τουριστικών
φαξ: 0090 212 534 9037
ταξιδιών
- 5 έγχρωµες φωτογραφίες διαβατηρίου
- Σε µερικά από τα άνω έγγραφα ζητούνται συµπληρωµατικά εάν
Εαν βρεθείτε σε έκτακτη ανάγκη και δεν έχετε τουρκικό κινητό
παραστεί ανάγκη φωτοτυπίες πιστωτικών καρτών, τίτλοι
τηλέφωνο, µπορείτε µε τον αριθµό σας µε ή
ιδιοκτησίας καθώς και λογαριασµοί τραπεζών.
χωρίς µονάδες να καλέσετε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης : 112
- ∆ικαιολογητικά µισθωτών
-Εκκαθαριστικό µηνιαίων αποδοχών
ΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
- Φωτοτυπία ∆ηλωτικού ΙΚΑ
- Φωτοτυπία ∆ηλωτικού ΙΚΑ τετράµηνου
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
- Βεβαίωση της εταιρίας για τον σκοπό του ταξιδιού του υπαλλήλου
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας: Κεντρική έδρα
της
Sismanoglion Binasi, Istiklal Caddesi No 132, Beyoglu (Πέρα),
- Φωτοτυπίες δείγµατος υπογραφών της εταιρίας
Istanbul
- Πιστοποιητικό από το Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο για
Tel: 0090 212 245 0596 - Fax: 0090 212 252 1365
την δραστηριότητα της εταιρίας
email: [email protected]
- Φωτοτυπία Φορολογικής Ενηµέρωσης
- Φωτοτυπίες των σελίδων 1,2,3,4,60 του διαβατηρίου του κατόχου
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας : ∆ιαβατήρια και Υποθέσεις
- Κρατήσεις ξενοδοχείων και εισιτηρίων µόνο σε περίπτωση
Τurnacibasi Sokak 32, 80072 Beyoglu, Istanbul, P.O.Box 114
τουριστικών ταξιδιών
Tel: 0090 212 293 1078 / 9 - Fax: 0090 212 252 1365
- 5 έγχρωµες φωτογραφίες διαβατηρίου
email: [email protected]
- Για ελεύθερους επαγγελµατίες
- Πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο στο οποίο ανήκει
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας: Οικονοµικές Υποθέσεις
- Φορολογική ενηµερότητα
Ιnonu Caddesi 49, Akun Apt, d.8, Gumussuyu, Istanbul
- Επίσηµη αίτηση για τον σκοπό του ταξιδιού -σε επιστολή
Tel: 0090 212 245 2231, 297 7118 - Fax: 0090 212 292 7119
- Φωτοτυπίες των σελίδων 1,2,3,4,60 του διαβατηρίου του κατόχου
email: [email protected]
- Κρατήσεις ξενοδοχείων και εισιτηρίων. Μόνο σε περίπτωση
τουριστικών ταξιδιών
- 5 έγχρωµες φωτογραφίες διαβατηρίου
Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη
Istiklal Caddesi 132, 80072 Beyoglu
Sismanoglio Binasi - Μέγαρο Σησµανόγλου
tel: 0090 212 245 0596-8 293 1078/9
Fax: 0090 212 252 1365
-Σε µερικά από τα άνω έγγραφα ζητούνται συµπληρωµατικά εάν
παραστεί ανάγκη φωτοτυπίες πιστωτικών καρτών, τίτλοι
ιδιοκτησίας καθώς και λογαριασµοί τραπεζών.
Για µικρό επιχειρηµατίες
- Πιστοποιητικό από το Επιµελητήριο στο οποίο ανήκει
- Φορολογική Ενηµερότητα
∆ευτέρα - Παρασκευή: 08.30 - 12.30
Σάββατο & Κυριακές: κλειστά -σε περίπτωση ανάγκης το τηλ (0212) - Επίσηµη αίτηση για τον σκοπό του ταξιδιού γραµµένη σε επιστολή
- Λογαριασµοί τραπεζών
293 1079
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων
βρίσκεται στην διάθεση του κοινού).
- Άδεια κυκλοφορίας οχηµάτων (σε περιπτώσεις που διαθέτει όχηµα)
To Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται - Φωτοτυπίες των σελίδων 1,2,3,4,60 του διαβατηρίου του κατόχου
- Κρατήσεις ξενοδοχείων, εισιτηρίων (σε περίπτωση τουριστικών
σε τρία κτήρια. Εκ των οποίων στα δυο κτήρια στεγάζονται
οι διοικητικές υπηρεσίες καθώς και τα γραφεία των υπαλλήλων ενώ ταξιδιών)
- 5 έγχρωµες φωτογραφίες διαβατηρίου
στο τρίτο βρίσκεται το Οικονοµικό τµήµα στο οποίο θα βρείτε
πληροφορίες για οικονοµικά θέµατα καθώς και για ζητήµατα όπως η
αποφυγή διπλής φορολογίας κλπ.
55
Κων/πολη
Τουρισµός ή διαµονή στην Πόλη σηµαίνει ότι αυτόµατα εδώ πράττετε
και ενεργείτε σαν επισκέπτες οι οποίοι
πολύ απλά θέλουν να µάθουν. Κανόνες και φυσικά κάποια χρήσιµα
tools είναι καλό να γνωρίζονται από πριν.
Σήµερα η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα. Η Ισλαµική
θρησκεία Σουνιτικού τύπου ως επί το πλείστον δηµιουργεί κάποιους
κανόνες και υποχρεώσεις οι οποίοι στην Κωνσταντινούπολη δεν
ισχύουν απαραίτητα µιας και οι επιρροές της Τουρκικής showbiz και
του Νεοτουρκικού Life style επιβάλλουν απλά µια ενηµέρωση.
Οι Τούρκοι ως λαός γενικά είναι ήρεµοι και χαµηλόφωνοι. Αυτό
σηµαίνει ότι στους δηµόσιους χώρους δεν υπάρχουν φωνές και
φασαρίες ούτε και πολυλογία. Η αγνόηση αυτού το συνήθειου
των Τούρκων δεν θα δηµιουργήσει προβλήµατα σε εσάς απλά είναι
καλό να το θυµάστε. Το τσιγάρο απαγορεύεται στο σύνολο των
∆ηµόσιων χώρων για λόγους υγείας. Έτσι δεν θα αισθανθείτε άσχηµα
όταν σας κάνουν παρατήρηση. ∆ιαφορετικά παντού πληρώνουν
πρόστιµα.
Σε περίπτωση κλοπής µην διστάσετε να τρέξετε στο πλησιέστερα
αστυνοµικό τµήµα. Σίγουρα θα βρεθεί κάποιος να σας εξυπηρετεί αν
και η Αγγλική γλωσσοµάθεια στην Τουρκία είναι εξαιρετικά
χαµηλή σε σχέση µε τις Ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα!
∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ∆ηµόσια ασφάλεια είναι κάτι που σε γενικές γραµµές είναι
ικανοποιητικό τουλάχιστον στην Κων/πολη και τις άλλες µεγάλες
πόλεις όπως η Άγκυρα και η Σµύρνη. Παρόλα αυτά να είστε γενικά
προσεχτικοί καθώς και σε γενικές γραµµές σε περιόδους
κρίσεων να αποφεύγετε τα µέρη που έχουν πολυκοσµία µιας και σε
αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος
για τροµοκρατική επίθεση ή ξέσπασµα αναταραχών.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από τις Τουρκικές
αρχές, έπειτα από την οικονοµική κρίση του 2001 όταν η Τουρκική
Λίρα έχασε το 75% της συνολικής της αξίας και φτάσαµε σήµερα στην
πιθανή αντικατάσταση της από καινούργιο νόµισµα, σίγουρα υπάρχει
σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα κυρίως σε ασθενέστερες οµάδες του
πληθυσµού και έτσι φαινόµενα έξαρσης κλοπών καθώς και
εξαφάνισης αντικειµένων έχουµε -όπως και σε πολλές χώρες- έτσι και
εδώ.
Το καλύτερο που µπορείτε να κάνετε σε αυτή τη περίπτωση είναι να
κρατάτε καλά τα πράγµατα σας και γενικά να είστε προσεχτικοί σε
αυτά που παίρνετε µαζί σας.
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ
Στην Τουρκία υφίσταται ακόµα νοµοθεσία αναφορικά µε την
προσβολή συµβόλων καθώς και για εξύβριση του κράτους. Σε αυτές
τις περιπτώσεις για να αποφύγετε τους µπελάδες θα πρέπει να είστε
χαλαροί και φυσικά να αποφεύγετε να κάνετε σχόλια για το κράτος ή
για πρόσωπα όπως ο Κεµάλ Ατατούρκ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Στο να φωτογραφίσετε κόσµο µάλλον δεν θα βρείτε πρόβληµα.
Πρόβληµα θα υπάρξει όµως εκτός πόλεων όπου ο κόσµος δεν
έχει συνηθίσει να αποτελεί θέµα φωτογραφίας ενώ καλό θα θεωρηθεί
να ζητήσετε ευγενικά άδεια προτού φωτογραφίσετε κάποιον. Όπως
και σε όλες τις χώρες του κόσµου έτσι και εδώ απαγορεύεται η
φωτογράφηση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και
τοποθεσιών που µπορεί να θεωρηθούν ως πιθανοί στόχοι
τροµοκρατών.
ΧΡΗΜΑΤΑ
Προσοχή στις συναλλαγές σας καθώς το Τουρκικό νόµισµα συνήθως
µπερδεύει στην αρχή τους ξένους αλλά µε τον καιρό θα το
µάθετε.
56
Πληροφορίες
Η Πόλη της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται στο δυτικό άκρο της
Τουρκίας και είναι η µεγαλύτερη πόλη από αστικής, χωροταξικής,
οικονοµικής και γενικής πλευράς από όλες τις υπόλοιπες της χώρας.
Ο πληθυσµός του κυρίου τµήµατος της Πόλης είναι περίπου
7.000.000 κάτοικοι, αλλά µε τους κατοίκους των προαστίων τους
υπολογίζουµε σε παραπάνω από 16.000.000 ανθρώπους. Η
Μητροπολιτική ζώνη της Κωνσταντινούπολης συνολικά µαζεύει
παραπάνω από 21.000.000 κατοίκους και έχοντας συνολικό µερίδιο
πάνω από 35% του συνόλου της Τουρκίας.
-Οικονοµία
Το συνολικό ακαθάριστο προϊόν της Πόλης ξεπερνά τα
180.000.000.000 ευρώ και θεωρείται ένα από τα υψηλότερα της
Ανατολικής Ευρώπης. Η Κωνσταντινούπολη είναι η οικονοµική
πρωτεύουσα της Τουρκίας και η πόλη µε τις µεγαλύτερες
αντικειµενικές αξίες ακινήτων σε όλη τη Μέση Ανατολή -Μαζί µε το
Ντουµπάϊ (Dubai) των Αραβικών Εµιράτων. Είναι έδρα πολλών
εγχώριων εταιριών ενώ κατέχει σηµαντική θέση σαν headmaster
ξένων βιοµηχανικών εταιριών για όλη την Μέση Ανατολή. Το Maslak,
Etiler και Levent είναι οι κατεξοχήν εµπορικές περιοχές της Πόλης
ενώ άλλες περιοχές όπως το Kadikoy, Bakirkoy και Umraniye είναι
αυτές που έχουν µαζέψει µεγάλα νούµερα κατοίκων κάνοντας πιο
έντονο και διακριτό το φαινόµενο της Αστικοποίησης.
∆ιάφορα τµήµατα της πόλης χτίζονται πολύ γρήγορα καθώς νέες
οµάδες πληθυσµού έρχονται συνέχεια για να ζήσουν µε σκοπό την
εργασία σε αυτή. Η Ανατολική πλευρά τα 5 τελευταία χρόνια έχει
εξαπλωθεί 2 φορές από την αρχική της έκταση το 1997...
Υπάρχουν περιοχές και µέρη τα οποία έχουν τα τελειότερα
standards ασφαλείας και δόµησης παρόµοια µε αυτά της ∆υτικής
Ευρώπης ενώ ταυτόχρονα οι φτωχογειτονιές δείχνουν τις κοινωνικές
ανισότητες της χώρας. Η Τουρκία έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως ένα
από τα µεγαλύτερα projects αλλαγής κοινωνίας που συντελείτε εδώ
και µερικά χρόνια.-∆ιασκέδαση
Η ∆ιασκέδαση της Κωνσταντινούπολης σε γενικές γραµµές είναι
έντονη. Η παρουσία πολλών τουριστών τα τελευταία χρόνια έδωσε
ώθηση στην δηµιουργία νέων κέντρων µα σε γενικές γραµµές η
εικόνα µε τα 3000 καφέ, 1500 µπαράκια, 150 nightclubs, 7000
εστιατόρια, ταβέρνες, κλπ 25 θέατρα, 5 όπερες, άπειρα κέντρα
τέχνης, πάνω από 200 γκαλερί και πολλές µουσικές σκηνές και µε
τις 350 κινηµατογραφικές αίθουσες δείχνει την Πόλη κάτι σαν
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Μέσης Ανατολής...
Οι περιοχές µε την µεγαλύτερη ζωή είναι το Taksim, Ortakoy, Etiler,
Levent, Bebek και Osmanbey στην Ευρωπαϊκή πλευρά και οι
Kadikoy, Umraniye, Uskudar στην Ανατολική (Ασιατική) πλευρά της
Πόλης...
-Ξενοδοχειακή Υποδοµή
Η υποδοµή της Πόλης είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική...
πάνω από 50 ξενοδοχεία Πολυτελείας και πάνω από 250 ξενοδοχεία
άλλων κατηγοριών την κατατάσσουν σε πολύ καλές θέσεις για την
ξενοδοχειακή υποδοµή. Πολύ καλές µονάδες και σε γενικές γραµµές
άριστο σέρβις µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Το σύνολο των ξενοδοχείων
βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης... Οι τιµές ποικίλουν...
-Ιστορία
Η Ιστορία της Κωνσταντινούπολης έχει να επιδείξει ότι η πόλη για
πάνω από 1500 χρόνια ήταν πρωτεύουσα Αυτοκρατοριών... Η
ύπαρξη της φηµολογείται από τα χρόνια προτού υπάρξει η Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία ως Βυζάντιο. Ένα µικρό εµπορικό λιµάνι µε λιγοστούς
κατοίκους. Με την απόσχιση των Αυτοκρατοριών µεταφέρθηκε η
έδρα της Πρωτεύουσας της Ανατολικής Αυτοκρατορίας της Ρώµης.
Μετά µε την ίδρυση του Βυζαντίου αρχίζει ένα µεγάλο κοµµάτι της
ιστορίας που από το 350µΧ µέχρι το 1453 ήταν το πολιτιστικό,
πνευµατικό και οικονοµικό κέντρο των Βυζαντινών..νέα µνηµεία
καθώς και διάφορες... Με την κατάληψη της από τους Τούρκους
Οθωµανούς το 1453 αλλάζει και οριστικά χέρια. Νέα Μουσουλµανικά
Μνηµεία προστίθενται και η Πόλη αποκτά ισλαµικό χρώµα. Μετά
από χρόνια το 1923 αλλάζει και ρόλο: τυπικά έπαψε να είναι
πρωτεύουσα αυτοκρατορίας και κράτους και η πρωτεύουσα των
Σουλτάνων µε τα µεγάλα τεµένη και τα µεγαλεπήβολα παλάτια
µεταφέρεται στην Άγκυρα σαν πρωτεύουσα της Τουρκικής
∆ηµοκρατίας αυτή την φορά και όπως είναι και σήµερα.
jobfinder
Πληροφορίες για την µετάβαση σας, τον τρόπο µε
τον οποίοµπορείτε να έρθετε οικονοµικά, καθώς και οι εσωτερικές
σας µετακινήσεις κατά τη διάρκεια της παραµονής σας.
Θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο που µπορείτε να επισκεφθείτε
µνηµεία, σε περίπτωση ανάγκης τι µπορεί να κάνετε καθώς και τις
διαδικασίες που µπορεί να χρειαστεί να ακολουθήσετε εάν
υπάρξουν ειδικές συνθήκες.
Καθηµερινές πτήσεις εκτελούνται απο την Αθήνα για Κωνσταντινούπολη και Σµύρνη.Οι εταιρίες που πετάνε είναι οι
Τουρκικές Αερογραµµές, Ολυµπιακές αερογραµµές και η Pegasus εταιρία τσάρτερ, συµφερόντων των Τουρκικών
αερογραµµών.
Αθήνα - Κων/πολη
07.45 Olympic airlines
07.45 Turkish airlines
10.30 Τurkish airlines
13.45 Aegean airlines
19.15 Olympic airlines
19.30 Turkish airlines
Αθήνα - Σµύρνη Kων/πολη - Αθήνα
13.10 Pegasus 08.05 Turkish airlines
09.45 Olympic airlines
(∆ευτέρα,Τετάρτη, 17.10 Τurkish airlines
21.20 Olympic airlines
Παρασκευή)
21.35 Turkish airlines
Σµύρνη - Aθήνα
11.35 Pegasus
(∆ευτέρα,Τετάρτη,
Παρασκευή)
(κάθε µέρα)
(κάθε µέρα)
Και οι τρείς εταιρίες δέχοντια κρατήσεις απο το διαδίκτυο. Καλό είναι όταν κάνετε κρατήσεις, να κάνετε µε πιστωτική και όχι χρεωστική
κάρτα, αφού κατα την επιβίβαση σας στο αεροπλάνο θα σας ζητηθεί η κάρτα µε την οποία έγινε η κράτηση για το εισητήριο σας.
Σε περιπτώσεις που δεν έχετε δική σας κάρτα µπορείτε να ζητήσετε εξόφληση του εισητηρίου κατα το τσεκ ιν έχοντς διαβατήριο, ή
ταυτότητα ή κάποιο χαρτί που να αποδεικνύει την ταυτότητα σας.
Τουρκικές αερογραµµές
εντός Τουρκίας: 0212 444 0 849 (24ωρη εξυπηρέτηση), κεντρικά: 0090 212 463 6363 Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası Atatürk
Havalimanı, Yeşilköy 34149 İstanbul, Türkiye
Ολυµπιακές αερογραµµές
εντός Ελλάδας: 800 223 1226, κεντρικά: 0030 210 926 9111, φαξ: 0030 210 926 7154. Κεντρικά: Λεωφόρος Συγγρού 96/100, 11741,
Αθήνα, Ελλάδα
Πήγασος
εντός Τουρκίας: 444 0 737 (απο σταθερά,κινητά) . 0090 212 697 7777 φαξ: 0090 212 693977
Καλό είναι να βρίσκεστε στο αεροδρόµιο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης.- Κατά την έξοδο σας απο την Τουρκία
πληρώνετε 15-20Λίρες σαν φόρο εξόδου - Το Yurtdişi vergisi καταργήθηκε απο την κυβέρνηση Erdoğan το 2004. Εαν έχετε διπλό
διαβατήριο µπορείτε να χρησιµοποιείσετε µόνο το ενα κατα είσοδο + έξοδο.
Σηµείωση: Απο Φεβρουάριο του 2011 οι Ελληνικοί Σιδηρόδροµοι
(ΟΣΕ) σταµάτησαν τα δροµολόγια
Θεσσαλονίκη - Κων/πολη στα πλαίσια εξορθολογισµού των
δαπανών της εταιρίας.
Καθηµερινές συνδέσεις Κων/πολης µε ελληνικές πόλειες και το αντίστροφο. Τα δροµολόγια αυτά τα αναλαµβάνουν διάφορες εταιρίες
τόσο απο την Ελλάδα όσο και απο τη Τουρκία.
Όλα τα δροµολόγια ξεκινάνε απο το µεγάλο Ότογκαρ (Σταθµό Υπεραστικών Λεωοφρείων) που βρίσκεται στην
περιοχή του Εσένλερ, στην Ευρωπαϊκή πλευρά της Πόλης. Να είστε µισή ώρα πριν την αναχώρηση τουλάχιστον στο γραφείο απο όπου
ξεκινάτε. Εαν βρίσκεστε σε άλλη περιοχή της πόλης όπως το Taksim ή το Harem της ανατολικής πλευράς ενδέχεται να µπορείτε να
µεταβείται δωρεάν στο Ότογκαρ -αφού υπάρχει εσωτερικό δροµολόγιο που καταλήγει στο ότογκαρ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ / ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗ
ΘΕΣΝΙΚΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
17.00 (Μetro turizm κάθε µέρα) 11.00 (*Bosfor turizm (εταιρία
10.00 (Μetro turizm) - 11ώρες 15.00 (Varan, ∆ευτέρα +
της
Ulusoy)
γραφείο
127,
0212
- 20ώρες
Σάββατο)
22.00 (Metro turizm)
693 3306, 444 1 888)
18.00 (Varan Σάββατο +
ΞΑΝΘΗ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ
23.30 (Metro turizm)
11.00
(*Derya
turızm
γραφείο
Τετάρτη)
05.00 (Varan ∆ευτέρα +
57, 0212 658 0298 + 0212 256
ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
20 ή 22 ώρες ανάλογα την
Σάββατο)
4023
κεντρικό
γραφείο
στο
10.00
(Varan)
εταιρία µε στάσεις σε Λάρισα,
(7 ώρες µε στάσεις σε
Tarlabaşı
Çukur
Mah.
Peşkirci
18.00 (Metro turizm)
Θεσ/νικη, Ξάνθη, Κοµοτηνή,
Κοµοτηνή, Αλεξ/πολη, Κήπους,
Sok. 193/6 İstanbul )
22.00 (Metro turizm)
Αλεξ/πολη, Κήπους, Ίψαλα,
Ίψαλα, Κεσάνη, Κων/πολη) +
15.00
(Varan
Τρίτη
+
Κεσάνη + αντίστροφα)
αντίστροφρα
Παρασκευή, γραφείο 15-16,
τηλ: 0212 658 0279) - (17ώρες)
18.00 (Metro turizm κάθε µέρα)
-20ώρες
57
Η Τουρκία
γενικό brief
Τουρκία
Γενικά
Πρωτεύουσα: Άγκυρα (4,500,000 κάτοικοι)
Μεγαλύτερη πόλη: Κωνσταντινούπολη (17,850,000
κάτοικοι)
Επίσηµη γλώσσα: Τουρκικά
Πολίτευµα: Προεδρευόµενη δηµοκρατία (εώς και το 2012)
∆ιαδέχτηκε: Την Οθωµανική αυτοκρατορία στις 24, Ιουλίου
1923
Ανεξαρτησία: 29 Οκτωβρίου 1923
Έκταση: 783.562 χλµ2
Νερό επί ποσοστού έκτασης: 1,3%
Πληθυσµός χώρας: Εκτίµηση 2009-2010 : 77,100,000
κάτοικοι (16η στο κόσµο)
ΑΕΠ (εκτίµηση 2008) : 1.028 δις δολάρια
ΑΕΠ κατά κεφαλή (εκτίµηση 2008) : 13,920 δολάρια
∆είκτης ανάπτυξης (2008) : 35
∆είκτης Ανθρώπινης ανάπτυξης:0.798 (µέτριος, 76ος σε
παγκόσµια κατάταξη)
Νόµισµα: Τουρκική Λίρα (ΤL)
Ζώνη ώρας: +2 UTC, +3 UTC EEST (Summer time)
κατάληξη διαδικτύου: .tr ( com.tr , gov.tr gen.tr org.tr net.tr
biz.tr edu.tr mil.tr k12.tr bel.tr nc.tr )
Κωδικός τηλεφώνου χώρας: 0090
ΓΕΝΙΚΑ
Γνωστή σαν Τουρκία ή Τουρκική ∆ηµοκρατία η Τουρκία
είναι µια Ασιατική χώρα η οποία εκτείνεται
στην χερσόνησο της Ανατολίας στην ∆υτική Ασία,
αποτελώντας το δυτικότερο άκρο της Ηπείρου και
επίσης έχει ένα µικρό κοµµάτι Ευρωπαϊκής γης, την
Ανατολική Θράκη, το Ανατολικότερο κοµµάτι
των Βαλκανίων που εντάσσεται στην Ευρώπη.
Συνορεύει µε 8 χώρες: Βορειοδυτικά µε την Βουλγαρία,
∆υτικά µε την Ελλάδα, Βορειοανατολικά µε
την Γεωργία και την Αρµενία, Ανατολικά µε το
Αζερµπαϊτζάν, Ιράν και νοτιοανατολικά µε το Ιράκ και
Νότια µε την Συρία. Νότια βρίσκονται η Μεσόγειος
θάλασσα και η Κύπρος ενώ στα δυτικά βρίσκεται
η θάλασσα του Αιγαίου στην οποία έξοδο έχει και η
Ελλάδα. Βόρεια βρέχεται από την Μαύρη
Θάλασσα (ή Εύξεινο Πόντο). Λόγω της γεωγραφίας της η
Τουρκία θεωρείται σαν µια διηπειρωτική
χώρα.
Η Τουρκία αποτελεί την διάδοχο κατάσταση
τηςΟθωµανικής αυτοκρατορίας, µιας από τις µεγαλύτερες
ιστορικές δυνάµεις που υπήρξαν στην ιστορία, αφού στην
ακµή της ήλεγξε την Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Μέση
Ανατολή καθώς και ένα κοµµάτι της ∆υτικής Ευρώπης.
Σαν αποτέλεσµα των παραπάνω η Τουρκία διαθέτει ένα
µεγάλο ιστορικό υπόβαθρο και για αυτό το λόγο ο
πολυπολιτισµικός της χαρακτήρας είναι δεδοµένος.
H Τουρκία είναι δηµοκρατικό, κοσµικό, συνταγµατική
δηµοκρατία, της οποίας το
πολιτικόσύστηµα δηµιουργήθηκε το 1923 υπό την
αρχηγεία του Μουσταφά Κεµάλ Αρατού, διαδέχονταν την
πτώση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µετά τον 1ο
παγκόσµιο πόλεµο. Από τότε η Τουρκία έχει δυτικοποιηθεί
αρκετά έχοντας γίνει µέλος πολλών οργανισµών όπως το
Συµβούλιο της Ευρώπης, ΝΑΤΟ, και αποτελεί µια από τις
G-20 (µια από τις 20 δυνατότερες οικονοµίες του κόσµου).
Η Τουρκία από το 1963 έχει υπογράψει συµφωνίες µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέχισε να έχει στενές
πολιτιστικές, πολιτικές, οικονοµικές και βιοµηχανικές
σχέσεις µε τον Ανατολικό κόσµο, και συγκεκριµένα µε τις
χώρες της Μέσης Ανατολής, και της Κεντρικής Ασίας,
όντας µέλος οργανισµών όπως το κίνηµα των Αδεσµεύτων
κλπ. Η Τουρκία έχει ταξινοµηθεί σαν µια ανεπτυγµένη
χώρα από την CIA και σαν µια περιφερειακή δύναµη από
πολιτικούς επιστήµονες και οικονοµολόγους ανά το
κόσµο.
Κυβέρνηση και πολιτική
Η Τουρκία είναι µια κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία η
οποία ιδρύθηκε το 1923 και έχει δηµιουργήσει
µια ισχυρή παράδοση σε ότι αφορά την κοσµικότητα
του κράτους τους. Το σύνταγµα εγγυάται τον
λαϊκό και κοσµικό χαρακτήρα του κράτους µε µια σειρά
νόµων.
Ο αρχηγός του κράτους είναι ο πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας ο οποίος εκλέγεται για 7 χρόνια απο την
Βουλή, το Νοµοθετικό σώµα που αποτελείται από 550
βουλευτές. Η δικαιοσύνη λειτουργεί
ανεξάρτητα απο τους υπόλοιπους θεσµούς και το
Συνταγµατικό ∆ικαστήριο έχει ρόλο να επιβλέπει
την λειτουργία των θεσµών και την ορθή λειτουργία
των Νόµων.
Ο πρωθυπουργός συνήθως είναι ο αρχηγός του
κόµµατος που έχει τις περισσότερες έδρες στη
Βουλή, κόµµατα µε λιγότερο από 10% δεν µπορούν να
µπουν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση µετά
από εκλογές, και είναι αυτός που συγκροτεί την
κυβέρνηση, ορίζει υπουργούς και νοµοθετεί.
Συνήθως τα µέλη του Υπουργικού Συµβουλίου πρέπει
να έχουν εκλογική έδρα στη Βουλή, αλλά
υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως αυτή του Κεµάλ
Ντερβίς, του επιτυχηµένου Υπουργού Οικονοµίας
στα χρόνια µετά την οικονοµική κρίση που τάραξε τη
χώρα το 2001, ο οποίος ήταν
εξωκοινοβουλευτικός και σήµερα είναι πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Προγράµµατος του ΟΗΕ.
Στην Τουρκία δικαίωµα ψήφου των γυναικών υπάρχει
απο το 1933, και σήµερα πάνω απο 50
κόµµατα και πολιτικοί σχηµατισµοί λειτουργούν στη
χώρα, καλύπτοντας ενα ευρύ φάσµα πολιτικής
ιδεολογίας.
Η Τουρκική βουλή αποτελείται από 550 βουλευτές που
εκλέγονται άµεσα από το λαό κάθε 4
χρόνια. Η Χώρα έχει 81 νοµούς και 85 εκλογικές
περιφέρειες. Η Κωνσταντινούπολη λόγω µεγεθών
της έχει 3 εκλογικές περιφέρειες, η Άγκυρα 2, και η
Σµύρνη 2 χάρη στους µεγάλους πληθυσµούς
που διαθέτουν αυτές οι πόλεις. Τα κόµµατα που έχουν
πάνω από 10% ποσοστό µπορούν να
εισέλθουν στην Βουλή. Αυτό συµβαίνει για να
αποφευχθεί πληθώρα πολιτικών σχηµατισµών που
θα βρίσκονται στη Βουλή.
∆ιεθνείς Σχέσεις
Η Τουρκία είναι ιδρυτικό µέλος πολλών οργανισµών όπως
του ΟΗΕ (1945) και του κινήµατος των
Αδεσµεύτων (1961). Η Τουρκία επίσης εκλέχτηκε σαν µη
µόνιµο µέλος του Συµβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ για το 2009-2011.
Σε αντίθεση µε τις Ανατολικές της καταβολές, οι σχέσεις
της Τουρκίας µε την Ευρώπη ήταν πάντα προτεραιότητα
για την εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία επίσης αποτέλεσε
ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης το
1949 και άρχισε να έχει συνοµιλίες µε την ΕΟΚ το 1963. Η
Τουρκία ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005 για την πλήρη ένταξη της,
αλλά σειρά θεµάτων όπως το Κυπριακό πρόβληµα, η
άρνηση αναγνώρισης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από την
Άγκυρα καθώς και τα ανθρώπινα δικαιώµατα καθυστερούν
την όλη διαδικασία.
Οι σχέσεις µε την Αµερική επίσης αποτελούν ενα ακόµα
σοβαρό παράγοντα: Η συνεισφορά της Τουρκίας στο
ΝΑΤΟ, και ο ρόλο του ισορροπιστή κατά την διάρκεια του
Ψυχρού Πολέµου, και στην συνέχεια η ύπαρξη των
βάσεων του ΝΑΤΟ στο έδαφος της καθώς και η
αναβάθµιση της στην ευρύτερη περιοχή και οι καλές
σχέσεις της µε το Ισραήλ, την έκαναν έναν πολύτιµο
σύµµαχο για την Ουάσινγκτον. Η Τουρκία έχει ευνοηθεί
πολιτικά, οικονοµικά καθώς έχει δει την υποστήριξη της
Αµερικής σε θέµατα όπως η Ένταξη της στην Ε.Ε.
Το όνοµα της Τουρκίας µπορεί να χωριστεί σε δυο λέξεις:
Η Τουρκία έχει αναπτύξει συµµαχίες µε χώρες της
Τark, που σηµαίνει δυνατός, στα παλαιά Τουρκικά, και
Ανατολικής Ασίας όπως Ιαπωνία και Νότια Κορέα
συνήθως προσυπογράφει τους κατοίκους της Τουρκίας ή ένα
µέσω βιοµηχανικών και οικονοµικών συναλλαγών.
µέλος της Τουρκικής εθνότητας/λειότητας, έναν µεταγενέστερο
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, βοήθησε
όρο της λέξης Too-Kin ένα όνοµα που έχει δοθεί από τους
τη Τουρκία να έχει πιο στενές σχέσεις µε τις τουρκόφωνες
κινέζους στους ανθρώπους που ζούσαν στα νότια Αλτικά όρη
δηµοκρατίες της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν,
της Κεντρικής Ασίας το 177πΧ, και την κατάληξη eye, που έχει
Αζερµπαϊτζάν, Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν).
άµεση σχέση µε την αραβική κατάληξη eye και σχέση µε τα
Έτσι το πεδίο επιρροής της επεκτάθηκε µε πολλές θετικές
λατινικά air, Torchy, ή την ελληνική κατάληξη ία, Tουρία που
συνέπειες για την ίδια, κυρίως οικονοµικές σε ότι αφορά το
σηµαίνει κατοχή/ιδιοκτησία, δηλαδή Τουρκία, η χώρα των
Φυσικό αέριο.
Τούρκων.
jobfinder
Στρατός
Οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις χωρίζονται στον
Στρατό Ξηράς, την Πολεµική Αεροπορία και το
Ναυτικό. Οι Τ.Ε.∆. Αποτελούν τον 2ο µεγαλύτερο
στρατό στο ΝΑΤΟ µετά από τις ΗΠΑ. Με
προσωπικό που ξεπερνά συνολικά το 1,050,000
άτοµα, οι Ένοπλες δυνάµεις δέχονται κάθε τούρκο
υπήκοο µε καλή φυσική κατάσταση να υπηρετήσει
σε θητεία που ξεκινά από 3 βδοµάδες µέχρι και
15 µήνες. (5 µήνες για απόφοιτους πανεπιστηµίου
και τεχνικών σχολών και 14 µήνες για µη
απόφοιτους)
Από το 2009 η Τουρκία είναι µια από τις 5 χώρες
του ΝΑΤΟ που είναι µέλος της Συνθήκης για την
Πυρηνική Πολιτική. Πάνω από 90 βόµβες
πυρηνικές τύπου Β61 φιλοξενούνται στην Βάση
του Ιντσιρλίκ, στην περιοχή των Αδάνων στην Ν.
Τουρκία.
Το 1998 η Τουρκία εξήγγειλε πρόγραµµα 127 δις
Ευρώ για τις Ένοπλες δυνάµεις της τα επόµενα
20 χρόνια που περιλαµβάνει αλλαγή πολεµικών
συστηµάτων, αντιαεροπορικά συστήµατα κλπ.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα ο Αρχηγός των Ενόπλων
∆υνάµεων διορίζεται κανονικά από τον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας. Το Υπουργικό Συµβούλιο είναι το
καταρχάς αρµόδιο όργανο για να καθορίσει την
πολιτική εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας της
χώρας η οποία είναι ανεξάρτητη από την Βουλή.
∆ιοικητική διάρθρωση της χώρας
Η πρωτεύουσα της χώρας είναι η Άγκυρα.
Αποτελείται συνολικά από 81 νοµούς. Ο κάθε
νοµός έχει επαρχίες. Υπάρχουν συνολικά 923
επαρχίες. Η παλαιά πρωτεύουσα και νυν
οικονοµική πρωτεύουσα της χώρας η Κων/πολη
έχει τον περισσότερο πληθυσµό από κάθε άλλη
πόλη στη χώρα. Άλλες σηµαντικές πόλεις είναι η
πρωτεύουσα Άγκυρα, Σµύρνη, Προύσα, Άδανα,
Ικόνιο, Τραπεζούντα, Ερζερούµ, Μάλαττα κλπ. Το
72% των κατοίκων της χώρας κατοικεί σε αστικά
κέντρα, έτσι η Τουρκία σήµερα είναι µια χώρα µε
καταρχάς αστικό πληθυσµό.
Οικονοµία
∆ηµογραφία
Η Τουρκία αποτελεί ιδρυτικό µέλος της Οµάδας των
G-20 κρατών. Μεταξύ των πρώτων 60 χρόνων της
∆ηµοκρατίας, 1923-1983 η Τουρκία είχε
δηµιουργήσει συνθήκες που ευνοούσαν τον
εξωτερικό δανεισµό και µικρές διαρθρωτικές κινήσεις
σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα. Από τον Τουργκούτ
Οζάλ το 1983 και έπειτα η Τουρκία είδε µια σειρά
µεγάλων αλλαγών µε πρωταρχικές τις
µεταρρυθµίσεις για τις ξένες επενδύσεις στη χώρα,
τις άµεσες αποκρατικοποιήσεις καθώς και την
άµεση εξαγγελία µεγάλων δηµόσιων έργων. Οι
µεταρρυθµίσεις συνεχίστηκαν παρά τις µεγάλες
οικονοµικές κρίσεις που ταλάνισαν τη χώρα το 1994,
1999 (µετά το σεισµό) και το 2001. Μέχρι και
το 2003 κατά µέσο όρο 4% ανέβαινε ο δείκτης του
ΑΕΠ ετησίως.
Από την οικονοµική κρίση του 2001 και έπειτα ο
πληθωρισµός έπεσε στο 6% σύµφωνα µε το ∆ΝΤ
το 2008 εν πολλοίς χάρη στις κινήσεις του Κεµάλ
Ντερβίς, σηµαντικού άνδρα του ∆ΝΤ ο οποίος
ανέλαβε τα Τουρκικά ∆ηµοσιονοµικά για 6 χρόνια.
Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία του 2008 ο πληθυσµός
της χώρας µε ετήσια αύξηση 1,31%
ανέρχεται σε 71,5 εκ κατοίκους. Πάνω απο 70,5%
κατοικούν σε αστικές περιοχές, και το ηλικιακό
γκρουπ από 15-64 ετών ανέρχεται στο 66,5% του
συνολικού πληθυσµού. Απο 0-14 το 26,4% και
αυτό δείχνει πως η Τουρκία αποτελεί µια χώρα νέων.
Σύµφωνα µε στοιχεία το προσδόκιµο ζωής
ανέρχεται στα 70,67 έτη για άντρες και 75,73 χρόνια
για τις γυναίκες, µε µέσο όρο τα 73 χρόνια για
όλο το πληθυσµό. Η µόρφωση για ανάγνωση και
γραφή αγγίζει το 95,3% για τους άντρες και το
79,6% για τις γυναίκες, µε µέσο όρο το 87,4% για όλο
το σύνολο του πληθυσµού. Οι χαµηλοί
σχετικά δείκτες οφείλονται κυρίως στις Νοτιοανατολικές
περιοχές της χώρας και στα έθιµα των
Κούρδων και των Αράβων κατοίκων των περιοχών
αυτών.
Ο δείκτης ανάπτυξης του ΑΕΠ µεταξύ 2002 και 2007
υπήρξε ετησίως 7,4% και έτσι η Τουρκία έγινε
µια απο τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες του
κόσµου. Έτσι η οικονοµία έπαψε να έχει
αγροτικό χαρακτήρα και στις µεγάλες πόλεις
δηµιουργήθηκαν βιοµηχανικές ζώνες που
φιλοξενούν µεγάλο αριθµό εργοστασίων και
µονάδων. Σήµερα το 9% της Τουρκικής οικονοµίας
βασίζεται στην γεωργία. Το 2008 το µέσο
ΑΕΠ/κεφαλή των Τούρκων πολιτών προσέγγισε το
45% του Ευρωπαϊκού µέσου όρου.
Ο Τουρισµός αποτελεί ακόµα µια επιτυχηµένη πτυχή
της οικονοµίας αφού το 2008 πάνω απο 30
εκατοµµύρια µε πάνω από 21 δις ευρώ έσοδα.
Άλλες σηµαντικές πτυχές της Τουρκικής οικονοµίας
είναι οι διατραπεζικές συναλλαγές, οι
κατασκευαστικές εταιρίες, τα ηλεκτρονικά, ρούχα και
το πετρέλαιο. Επίσης τα τελευταία χρόνια
υπάρχει αύξηση της Τουρκικής
αυτοκινητοβιοµηχανίας µε πάνω από 1 εκ τεµάχια
παραγωγής το 2006.
Γεωγραφία και κλίµα
Η Τουρκία είναι µια διηπειρωτική χώρα, η οποία
µοιράζεται στην Ασία µε 97% του εδάφους της και
στην Ευρώπη µε 3%. Χωρίζονται µε τα στενά του
Βοσπόρου και των ∆αρδανελίων. Κατά µέσο όρο
η χώρα έχει µήκος περισσότερο από 1600χλµ και
800χλµ πλάτος. Η έκταση της χώρας είναι µαζί µε
τις λίµνες 783,562χλµ2. Η έκταση της χώρας την
κάνει την 37η µεγαλύτερη χώρα του κόσµου. Το
Ευρωπαϊκό κοµµάτι της χώρας στο βορειοδυτικό
τµήµα της έχει σύνορα µε την Ελλάδα και την
Βουλγαρία.
Το Ασιατικό κοµµάτι της, εχει βουνίσια
χαρακτηριστικά µε την ύπαρξη κοιλάδων και
οροσειρών και έχει σύνορα µε τη Γεωργία, το Ιράν,
το Ιράκ, την Αρµενία, τη Συρία, το Αζερµπαϊτζάν.
Επίσης οι ποταµοί Τίγρης και Ευφράτης που
συνεχίζουν να ρέουν προς το Ιράκ και τη Συρία.
Το σηµερινό τοπίο της Τουρκικής ενδοχώρας είναι
µια σειρά από γεωλογικές ανακατατάξεις που
έλαβαν χώρα τις τελευταίες χιλιετίες. Η σεισµογενή
δράση την κατατάσσει σε µια από τις πιο
σεισµικές χώρες του κόσµου , µε πρόσφατο τον
µεγάλο σεισµό του 1999 που άφησε πίσω του
πάνω από 60,000 νεκρούς.
Οι Μεσογειακές ακτές της χώρας έχουν ένα κατά
βάση µεσογειακό κλίµα µε αρκετή υγρασία.
Συγκεντρώνει επίσης µεγάλες θερµοκρασίες κατά
τους θερινούς µήνες.
Τα τελευταία χρόνια µετά από τον επιτυχή έλεγχο του
πληθωρισµού η κυβέρνηση µπόρεσε να
ελέγξει την Τουρκική λίρα και έτσι από το 1,000,000
Λίρες η αλλαγή σε 1 Νέα Λίρα κρίθηκε
επιτυχής. Η αποποµπή των µηδενικών συντέλεσε
στην σταθεροποίηση της οικονοµίας και στην
απαρχή για καλύτερες µέρες.
Η Τουρκία έχει συνάψει συµφωνίες µε την Ε.Ε., σε
σχέση µε τα τελωνεία και έτσι και οι δυο
πλευρές βγαίνουν κερδισµένες. Οι εξαγωγές της
χώρας το 2005 ανήλθαν σε 73,75δις δολάρια ενώ
οι εισαγωγές στα 116,8δις δολάρια. Κυριότεροι
εµπορικοί εταίροι είναι: Γερµανία, ΗΠΑ, Αγγλία,
Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Κυριότεροι εξαγωγικοί
εταίροι: Ρωσία, Γερµανία, Κίνα, Ιταλία, ΗΠΑ, Γαλλία,
Ιράν, Αγγλία.Μετά από αρκετά χρόνια η Τουρκία
κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 16,3 δις ευρώ
σε µορφή ξένων επενδύσεων.
Σύµφωνα µε το Τουρκικό Σύνταγµα και το άρθρο 66
αυτού, Τούρκος είναι αυτός που ζει στο
Τουρκικό κράτος και όχι απαραίτητα αυτός που
προέρχεται από Τουρκική εθνική καταβολή. Το
σύνολο του πληθυσµού όµως έχει Τουρκική Εθνική
καταγωγή αλλά και µια σειρά από
εθνότητες/λαότητες του προσδίδουν ιδιαίτερα
πολυπολιτισµικά χαρακτηριστικά, όπως Κούρδοι,
Λάζοι, Τσέτες, Πόντιοι, Αλβανοί, Σλαβόφωνοι, Ρώµα,
Κοσοβάροι, Βόσνιοι, Έλληνες, Αρµένιοι,
Κυρκάσιοι, Άραβες, Εβραίοι και άλλοι. Αν και γλωσσικά
υπάρχουν µεγάλα κοµµάτια του πληθυσµού
που δεν έχουν µόνο την Τουρκική σαν κύρια γλώσσα
όπως οι Κούρδοι, επίσηµα αναγνωρίζονται 3
µειονότητες µε βάση τη συνθήκη της Λοζάνης: Οι
Έλληνες που κατοικούν κυρίως στην Κων/πολη,
την Ίµβρο & Τένεδο και Σµύρνη, τους Αρµένιους που
κατοικούν στην Κων/πολη και τη Σµύρνη και
τους Εβραίους που κατοικούν σε Κων/πολη, Σµύρνη,
Άγκυρα και Μαλάτυα.
Μέσα στον Τουρκικό πληθυσµό εντοπίζουµε πάνω
από 15 εκ Κούρδους που είναι διάσπαρτοι σε
όλη τη χώρα -µόνο στην Κων/πολη υπάρχουν 4εκ,
καθώς και Τσιγγάνους, Αραβόφωνους κλπ.
Οι Κούρδοι αποτελούν µια ξεχωριστή περίπτωση
εθνοτικής κοινότητας µέσα στην Τουρκική
κοινωνία αφού έχουν ανεπτυγµένη την Εθνική τους
συνείδηση καθώς και τη γλώσσα τους.
Πέρα από τα Μειονοτικά δικαιώµατα που αναγνωρίζει
το Σύνταγµα στις 3 µειονότητες δεν υφίσταται
µειονότητες ή διαφορετικοί πληθυσµοί σύµφωνα µε το
σύνταγµα και τους νόµους.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, η Τουρκική ∆ηµοκρατία δεν
έχει επίσηµη Θρησκεία. Ωστόσο το 98% των
κατοίκων πρεσβεύει την Ισλαµική πίστη, και
ακολουθούν οι Χριστιανοί µε πάνω απο 1% καθώς και
άλλες οµάδες όπως οι Εβραίοι (0,05%) και άλλοι.
Νοµικά και Ασφαλιστικά
γενικά
Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Οι κανονισµοί της αγοράς εργασίας της Τουρκίας είναι κατά µεγάλο µέρος σχεδιασµένοι για το πρότυπο ενός πλήρους απασχόλησης µισθωτού ανά
οικογένεια ο οποίος παραµένει στην ίδια δουλειά σε όλη του την εργασιακή σταδιοδροµία. Οι υψηλές αποζηµιώσειςαπόλυσης και λήξης συνεργασίας είναι
σχεδιασµένες για να προστατέψουν τους εργαζόµενους από το ρίσκο της απόλυσης. Οι περιορισµοί στην προσωρινή απασχόληση είναι σχεδιασµένοι για
να αποτρέπουν τους εργοδότες από τη χρήση εργατών µη καλυµµένων από συντάξεις και αποζηµιώσεις. Επίσης, η χαµηλή εργασία συνταξιοδότησης
απαιτεί υψηλούς φόρους κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που υπό θάλπει την παραοικονοµία.
Ενώ αυτοί οι κανονισµοί είναι πιθανό να υπήρξαν αποτελεσµατικοί στην προστασία των δικαιωµάτων των εργαζόµενων του δηµόσιου τοµέα και των
εργαζόµενων σε µεγάλες αξιόπιστες ιδιωτικές εταιρείες, δεν ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένους εργασιακούς πληθυσµούς, όπως γυναίκες και νέοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας . Αυτοί οι κανονισµοί επίσης ευνοούν τις επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν ανεπίσηµους εργαζόµενους και
επιτυγχάνουν πλεονέκτηµα απέναντι στις επιχειρήσεις αυτές που τηρούν τους κανονισµούς. ∆ιεθνή στοιχεία δείχνουν πως οι κανονισµοί προστασίας
εργασίας µπορούν να επηρεάσουν τα ποσοστά απασχόλησης και τα επίπεδα παράοικονοµίας, ακόµα και αν ο συµβιβασµός είναι µικρός, όπως στην
περίπτωση τηςΤουρκίας.
Οι εργασιακές ώρες στην Τουρκία βρίσκονται στην υψηλότερη θέση σε σχέση µε όλες τις χώρες των οποίων τα δεδοµένα είναι καταγεγραµµένα. Τα
υψηλά ωράρια σηµαίνουν πως οι αποζηµιώσεις καθώς και η ευνοϊκή νοµική µεταχείριση των υπεροριών αποτρέπουν τη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας. Οι επιχειρήσεις θεωρούν µεγαλύτερο πλεονέκτηµα τη χρήση υπαρχόντων εργαζοµένων ακόµη και πληρώνοντας τους υψηλότερες υπερορίες
από την πρόσληψη νέων. Το 2004 για παράδειγµα αν οι εργαζόµενοι στον κατασκευαστικό τοµέα της Τουρκίας δούλευαν 45 ώρες µέσο όρο αντί για 52,
θα είχαν δηµιουργηθεί 500,000 νέες θέσεις εργασίας.
Οι απαιτήσεις για εισαγωγή των αποζηµιώσεων θα µπορούσαν να είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους, καθώς η υψηλή οικονοµική αστάθεια ανέδειξε την
ευελιξία στην αγορά εργασίας ως απαραίτητη προϋπόθεση τα τελευταία χρόνια. Ακόµη, οι απαιτήσεις γιαε φαρµογή αποζηµιώσεων εµπόδισαν τις άµεσες
ξένες επενδύσεις, καθώς οι ξένοι επενδυτές προτιµούν να συµβιβάζονται µε τους κανονισµούς. Στην Τουρκία ένας εργαζόµενος µε 20 χρόνια
προϋπηρεσίας δικαιούται 20 µήνες αποζηµίωση, σε σύγκριση µε 6 µήνες σε άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, 4 µήνες άλλων ανατολικό-Ευρωπαϊκών χωρών και
κέντρο-Ασιατικών χωρών και 10 µήνες σε άλλες χώρες µεσαίου εισοδήµατος.
Επίσης, η κατάργηση της κατώτατης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως το 1992 σήµανε την αύξηση γρήγορης εξόδου από το εργατικό δυναµικό. Το 1994
περίπου οι µισοί από τους άντρες 55 χρόνων, των αστικών περιοχών, συνταξιοδοτήθηκαν, το 2002 αυτό το ποσοστό ανήλθε σε περίπου 2/3.
Παροµοίως, τα ποσοστά συµµετοχής είναι κοντά στα 80% για τις γυναίκες πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, ηλικίας 25 έως 35. Μέχρι την ηλικία των 50,
µόνο ένας στους τρεις δουλεύει ακόµα.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι συµβάσεις εργασίας που ισχύουν σήµερα στη Τουρκία είναι οι παρακάτω :
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συλλογικές συµβάσεις εργασίας
Ισχύουν σε εταιρίες καθώς και σε µεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη Τουρκία και οι όροι είναι γενικοί για όλους τους εργαζοµένους
µε αλλαγή των επι µέρους στοιχείων έπειτα απο διάλογο.
- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (δεν περιλαµβάνει οδοντιατρικές εργασίες)
- ΕΝΣΗΜΑ καθώς και δικαίωµα εισφορών
Ατοµικές συµβάσεις εργασίας
Μια αρκετά διαδεδοµενη σχέση εργασίας µεταξύ υπαλλήλου και εργοδότη, η οποία ακολουθεί τις γενικές αρχές που ισχύουν και στην ∆υτική Ευρώπη. Οι
όροι εξαρχής γίνονται γνωστοί στον εργαζόµενο ο οποίος ωφείλει να δώσει συναίνεση για να υπάρξει εργοδοτική σχέση
- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (δεν περιλαµβάνει οδοντιατρικές εργασίες)
- ΕΝΣΗΜΑ καθώς και δικαίωµα εισφορών
Κλαδικές συµβάσεις εργασίας
Ισχύουν σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα -τα οποία θεωρούνται ανοιχτά
Αυτοασφάληση
Υπάρχει και το δικαίωµα να υπάρξει η λεγόµενη αυτό ασφάλιση από πλευράς εργαζοµένου εφόσον δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για υπαγωγή του σε
ένα καθεστώς ασφάλισης µέσω συµβάσεων.
Αυτό µπορεί να συµβεί για τα ξένα διαβατήρια τα οποία δεν επιθυµούν να υπαχθούν σε τουρκικό ασφαλιστικό φορέα.
62
Γενικά - µισθοί
Βασικός Μισθός
Ο κατώτερος βασικός µισθός είναι 577 Λίρες για εργαζοµένους άνω των 16 ετών.
Πιο συγκεκριµένα τον Ιούνιο του 2010 ο κατώτερος νόµιµος µισθός στην Τουρκία ήταν 253,5 ευρώ και το ∆εκέµβριο του 2010 είναι 320 ευρώ, ενώ το όριο της φτώχιας
προσδιορίζει ως µηνιαίο εισόδηµα τα 397 ευρώ. Όπως γίνεται αντιληπτό ο νόµιµος κατώτερος µισθός της Τουρκίας αντιπροσωπεύει το 46% του αντίστοιχου µέσου όρου
της Ε.Ε που είναι 695 ευρώ.
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ο εκάστοτε εργοδότης έχει υποχρέωση να αποδίδει τον βαισκό µισθό και στην συνέχεια την προσάυξηση ανάλογα τη θέση και τα επιδόµατα που δικαιούται ενας
υπάλληλος.
Οι µισθοδοσίες γίνονται µια φορά το µήνα συνήθως µε κατάθεση σε λογαριασµό ήπληρωµή στο χέρι µε απόδειξη παραλαβής.
Πρόσληψη και λύση πρόσληψης
Πριν την πρόσληψη:
-Εάν δεν υπάρχει τουρκικό διαβατήριο θα πρέπει να υπάρξει γραπτή ανακοίνωση του εργοδότη για την επερχόµενη πρόσληψη ώστε να υπάρξει άδεια παραµονής
καθώς και λύση των τελικών διατυπώσεων από τις αρχές (η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου δέκα µέρες και γίνεται αποκλειστικά από την εργοδοσία και όχι τον
ενδιαφερόµενο)
-Με την υπογραφή της σύµβασης υπάρχει η σχέση εργοδότη-εργαζοµένου η οποία φυσικά στηρίζεται σε συγκεκριµένες αρχές. Οι µέρες αδείας καθώς και τα δικαιώµατα
επι των εορτών καθορίζονται εκάστοτε µε γραπή ή προφορική συµφωνία ανάµεσα στις δυο συµβαλλόµενες πλευρές ενώ πάγια τακτική είναι οι µη µουσουλµάνοι
εργαζόµενοι να δικαιούνται –άτυπα κάποιες µέρες παραπάνω όπως σε περιόδους Πάσχα, Χριστουγέννων, κ.ο.κ.
www.omogeneia-konstantinoupoli.com/wbd.html
Γενικά - µισθοί
Τουρκικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης
Το Τουρκικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης βασίζεται σε ένα συνδυασµό ιδρυµάτων,όπου τα ιδρύµατα διαφέρουν όσον αφορά τις ειδικότητες των εργατών βάσει των
οποίων οι ασφάλειες υγείας και οι συνταξιοδοτήσεις συνδυάζονται υπό το κάθε ίδρυµα. Κάτω από το σύστηµα «pay as you go» τα ασφάλιστρα που συλλέγονται από
τους εν ενεργεία εργαζόµενους και τους εργοδότες τους χρησιµοποιούνται στη χρηµατοδότηση των συνταξιούχων (οι οποίοι στο παρελθόν πλήρωσαν παρόµοια
ασφάλιστρα) και στους εξαρτηµένους από αυτούς. Το νεότερο µέρος της νοµοθεσίας για την αναµόρφωση το Κοινωνικού συστήµατος ασφάλισης, εγκρίθηκε το καλοκαίρι
του 2003 µε την εγκαθίδρυση της «∆ιοίκησης του Ιδρύµατος Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΙΚΑ), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας.
Ξεκινώντας από το 2006, το κοινωνικό σύστηµα ασφάλισης στην Τουρκία λειτουργεί υπό τη σκέπη ενός θεσµού (ΙΚΑ). Το ΙΚΑ είναι υπεύθυνος για τη ρύθµιση της
πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης στην Τουρκία και για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων και των εφαρµογών τους, πέρα από τη διατήρηση της συνεργασίας ανάµεσα
στους θεσµούς κοινωνικής ασφάλισης. Ενώ το Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (IΚΑ), ο θεσµός κοινωνικής ασφάλισης για τους εµπόρους, τους βιοτέχνες, και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες, είναι οργανωµένα υπό το ΘΚΑ, το Ταµείο Συνταξιοδοτήσεων δεν λειτουργεί υπό αυτό το σύστηµα.
Το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Τουρκία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλιση ασθενειών και θανάτου, καλύπτει τον ασφαλισµένο και τους εξαρτηµένους από
αυτόν τόσο στη διάρκεια της ζωής του όσο και µετά το θάνατο του/ της. Συγκεκριµένα, τα ιδρύµατα κοινωνικής ασφάλισης στην Τουρκία καλύπτουν την οικογένεια του
ασφαλιζοµένου, συµπεριλαµβανοµένων των ανήλικων µελών και ενήλικων φοιτητών, καθώς και τις αδέσµευτες γυναίκες οι οποίες δεν είναι υπό κανέναν άλλο καθεστώς
ασφάλισης, χωρίς κανένα όριο στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και τέλος τους γονείς του ασφαλιζοµένου, των οποίων η διατροφή καλύπτεται από αυτόν.
Τα κύρια Ιδρύµατα που αποτελούν το Τουρκικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης συνοψίζονται παρακάτω:
Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ):
λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μετά τη νοµοθεσία του 2003,το ΙΚΑ αποτελείται από δυο βασικά τµήµατα: τις
Ασφαλιστικές Εργασίες του ΙΚΑ και τις Εργασίες Υγείας του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ καλύπτει τους µισθωτούς, ανώτερους και κατώτερους υπαλλήλους, καθώς και ένα µικρό κοµµάτι
εργατών του αγροτικού τοµέα, όπου η ανεπίσηµη απασχόληση φτάνει σχεδόν το 90%. Οι κύριοι χρηµατοδοτικοί πόροι του ΙΚΑ είναι τα ασφάλιστρα επί των καθαρών
κερδών των εγγεγραµµένων υπαλλήλων. Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ καλύπτουν εργατικά ατυχήµατα και νόσους, ασθένειες, µητρότητα, αναπηρία, γήρανση και
θάνατο. Όσον αφορά τις γυναίκες για να πάρουν τη συνταξιοδότηση, αφού έχουν πληρώσει τα ασφάλιστρα για τουλάχιστο 7000 µέρες, θα πρέπει να είναι 58 ετών
ενώ οι άντρες 60.
Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης για Εµπόρους, Βιοτέχνες και άλλους ελεύθερους επαγγελµατίες:
λειτουργεί επίσης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας. Καλύπτει όλο τον αυτό-απασχολούµενο πληθυσµό συµπεριλαµβανοµένου και του
γεωργικού τοµέα και των νοικοκυριών. Το σύστηµα χρηµατοδοτείται πλήρως από τους ασφαλισµένους όπου η συνταξιοδότηση, η αναπηρία και τα ασφάλιστρα θανάτου
αποτελούν το 20% ενώ τα ασφάλιστρα υγείας άλλο 20%. Το ίδρυµα παρέχει στους επωφελούµενους του σύνταξη και ασφάλεια, ασφάλιση αναπηρίας, ασφάλιση
θανάτου και υγείας. Για 13να λάβουν τη σύνταξη, δεδοµένου ότι έχουν πληρώσει ασφάλιστρα για τουλάχιστο 25 χρόνια, οι γυναίκες θα πρέπει να είναι στην ελάχιστη
ηλικία των 58 χρόνων και οι άντρες των 60.
Τουρκικό Γραφείο Απασχόλησης: πέρα από τις υποχρεώσεις του στον τοµέα της απασχόλησης το γραφείο είναι επίσης υπεύθυνο για την εφαρµογή της ασφάλισης
ανεργίας (επιδόµατα), για το οποίο και το γραφείο ιδρύθηκε το 2000. Για να απολάβουν τα επιδόµατα ανεργίας, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να έχουν πληρώσει
ασφάλιστρα τουλάχιστο 600 ηµερών. Άλλες υπηρεσίες συµπεριλαµβάνουν εύρεση εργασίας και προγράµµατα κατάρτισης.
Ταµείο Συνταξιοδότησης Κυβερνητικών Υπαλλήλων: λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονοµικών. Το ταµείο εγκαθιδρύθηκε το 1949 και µέχρι
στιγµής απείχε από ένα αριθµό ανακατατάξεων που έλαβαν µέρος για την εκλογίκευση του κοινωνικού συστήµατος ασφάλισης. Το ταµείο καλύπτει τους
δηµόσιους υπαλλήλους και το προσωπικό του στρατού. Η κύρια χρηµατοδοτική πηγή του είναι τα ασφάλιστρα επί των κερδών των δηµοσίων υπαλλήλων και του
προσωπικού του στρατού. Το ταµείο συλλέγει µόνο ασφάλιστρα συνταξιοδότησης και επίσης πληρώνει τις δαπάνες υγείας όλων του των µελών. Οι υπηρεσίες του
ταµείου είναι σύνταξη και ασφάλιση αποχώρησης, σύνταξη επιζώντων (χήρα, χήρος, παιδιά ή γονείς του ασφαλιζόµενου που πέθανε αφού είχε καλύψει µια
συγκεκριµένη περίοδο υπηρεσίας), σύνταξη αναπηρίας, bonus αποχώρησης, bonus γάµου, επίδοµα θανάτου και ασφάλιση υγείας τόσο των ενεργά συµβαλλοµένων όσο
και των παθητικών ασφαλιζοµένων και των οικογενειών τους. Για να πάρουν τη σύνταξη αποχώρησης, αφού έχουν πληρώσει ασφάλιστρα για τουλάχιστο 25
συµπληρωµένα χρόνια, οι γυναίκες θα πρέπει να είναι τουλάχιστο στην ηλικία των 58 και οι άντρες των 60 ετών.
Ταµεία Οργανισµών: Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 24 τέτοια ταµεία . Αυτά καλύπτουν τους υπαλλήλους τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εµπορικών και βιοµηχανικών
επιµελητηρίων, bourses που έχουν συστήσει ταµεία για τους υπαλλήλους του στο παρελθόν, αποτελώντας το 0,4% του συνολικού συστήµατος.
Σύµφωνα µε το νέο κώδικα τραπεζών, αυτά τα ταµεία θα µεταφερθούν στο ΙΚΑ σε τρία χρόνια.
Κοινωνική πρόνοια και υπηρεσίες: εδώ ανήκουν αυτά τα ταµεία που λειτουργούν από το κράτος χωρίς τη συλλογή ασφαλίστρων, µε κύριο σκοπό την πραγµατοποίηση
των υποχρεώσεων όπως αυτές ορίζονται από το Σύνταγµα. Η χρηµατοδότηση στηρίζεται τόσο από τις κεντρικές όσο και από τις τοπικές διοικήσεις. Οι πληρωµές
λαµβάνουν µέρος υπό τις κατηγορίες των αποζηµιώσεων και βασικά στους άπορους οι οποίοι δε βρίσκονται υπό τη σκέπη καµίας κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης, όπως
επίσης και για εκείνους των οποίων το µηνιαίο εισόδηµα είναι µικρότερο από το ένα τρίτο του κατώτατου µισθού.
Ιδιωτικό Σύστηµα Συντάξεων: Η νοµοθεσία για το ιδιωτικό σύστηµα συντάξεων στην Τουρκία εγκρίθηκε την άνοιξη του 2001, το οποίο σύντοµα ακολουθήθηκε
από περαιτέρω νοµοθεσία που εισήγαγε διευκολύνσεις φόρων για εκείνους πουεπιθυµούσαν να ενταχθούν στο σύστηµα.
Αγορά µπαχαρικών Καραβάκι
Καφέ ή ναργιλέ;
Μινιατούρκ
Αγία Σοφία
Οικουµενικό Πατριαρχείο
∆ερµάτινα
Νισάντασι
και
µπουτίκ
Γαλατάς Κεµπάπ Αγία Τριάδα
Χανουµάκια
Κεράτιος Κόλπος
Χάλκη
Βαλουκλή Σουλταναχµέτ Ψώνια σε παζάρια
Χαµάµ
Μεσάχωρο Πρίγκηπος
Τατάβλα
βόλτες
Πιλάβ
Κουµπίρ Γκιόζλεµε Μπλέ τζαµί
Ναργιλές
Μοδάτα καφέ
Πάρκα στο βόσπορο
Ντολµαµπαχτσές
Ντονέρ
Καπαλί τσαρσί
Σισλί
Σπίτι Λωξάνδρας
Θεραπειά και Βόσπορος
Μαντί
-Σου θυµίζουν κάτι;
www.istanbulcityguidegreek.com
Η Κωνσταντινούπολη στα καλύτερα της!
Για να µη ρωτάς…
…αυτά που µπορείς να µάθεις, τώρα!
www.istanbulcityguidegreek.com/mycity

Benzer belgeler

Νισάντασι Μπεµπέκ Μπακλαχοράνι Κρίση στην Ελλάδα Ίµβρος

Νισάντασι Μπεµπέκ Μπακλαχοράνι Κρίση στην Ελλάδα Ίµβρος To Sapphire mall είναι ένα από τα καινούρια και εντυπωσιακά εµπορικά κέντρα το οποίο στεγάζεται στους ισόγειους χώρους ενός από τους µεγαλύτερους ουρανοξύστες της πόλης. Το Sapphire αν και τυπικά θ...

Detaylı

Κοντινές παραλίες στην Πόλη

Κοντινές παραλίες στην Πόλη κλίµα της ιστορίας καθώς και την κατάσταση που επικρατούσε σε κάθε γειτονιά των Ρωµιών ενώ παράλληλα µε απλά και άλλοτε µε πιο σύνθετα υλικά µας µαγειρεύει και µας ταξιδεύει σε γευστικά µονοπάτια τ...

Detaylı

Κατάλογος Κοινών Ελληνικών και Τουρκικών Λέξεων

Κατάλογος Κοινών Ελληνικών και Τουρκικών Λέξεων σήµατα. Τα εθνικά στεγανά είναι σχετικά, µπορεί και πολύ σχετικά. Οι κοινές εκφράσεις (και παροιµίες) προσφέρονται για εκτενείς µελέτες. Αν συγκριθούν µε κοινές εκφράσεις άλλων γειτονικών λαών, µπο...

Detaylı

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ Η τουρκική βιομηχανία δερματίνων ειδών είναι μια από τις πιο σημαντικές στην Τουρκία. Με παράδοση στην επεξεργασία δερμάτων, τις απαρχές της οποίας βρίσκει κανείς στο 12ο αιώνα, η τουρκική αγορά δε...

Detaylı

Νέο

Νέο Nέο στέκι παρέας στο ∆ιπλοκιόνιο σε κεντρική περιοχή µε µεγάλη ποικιλία από καφέ και ποτά. Ανοιχτά εώς και 02.00 κάθε µέρα. ∆εκτές όλες οι κάρτες

Detaylı

Türkçe ve Yunanca Ortak Kelimeler, Terimler ve

Türkçe ve Yunanca Ortak Kelimeler, Terimler ve Tanrı). Halkların bir arada yaşama tecrübesi bu halkçı temelde ve günlük yaşam ortamında olmuştur. Ortak sayılanlar, karmaşık kavramlar alanında görülmez. Bize ulaşan mesaj, duyguların ve ortak “bi...

Detaylı

Ο∆ΗΓΟΣ Κ Ν/ΠΟΛΗΣ

Ο∆ΗΓΟΣ Κ Ν/ΠΟΛΗΣ Εάν η επαγγελµατική µου εµπειρία είναι πιο σηµαντική σε σχέση µε τις σπουδές µου, θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτήν πρώτα. Παρουσιάζω τις παρελθούσες θέσεις εργασίας µε αντίθετη χρονολογική σειρά, ξεκ...

Detaylı