Sürdürebilirlik.

Transkript

Sürdürebilirlik.
Europe & International
İstikrar.
Sürdürebilirlik.
Müşteri Odaklılık.
ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ.
SİZİN BAŞARINIZ İÇİN.
www.mondigroup.com
Çevre Dostu Olmak
-> Neden?
Çevre Dostu Olmak
Çevre dostu ürünler satın alırken çevresel etkilerin gözetilerek atık ve kirlilik oluşumunu engelleme
tekniklerinin uygulanmasının yanında fiyat, kalite gibi klasik diğer seçim faktörleri de dikkate
alınır. Ekolojik ürünlerin tedariki, kamu ve özel sektörde yer alan kurum ve işletmelerin hem
çevre duyarlılıklarını güçlendirmelerine hem de kurumsal hedeflerini belirleyerek ihtiyaçlarını
karşılamalarına yardımcı olmaktadır.
Çevre dostu olmak, iklim değişikliği ile mücadeleye yardımcı olmanın dışında doğrudan ve ileriye
dönük faydalar sağlayabilmektedir. Bu yararlarla birlikte hem tüketici bilincinin hem de hükümet
organlarıyla sivil toplum örgütlerinin lobi faaliyetlerinin artması, bütün sanayi dallarında çevre dostu
ürünleri satın alma trendinin yükselmesine neden olmuştur.
Mondi, müşterilerinin çevre dostu olmaları ve sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerine ulaşmaları
konusunda onlara yardımcı olmayı kendine görev addetmektedir. Kağıt ve ambalaj zincirimizi
bütünleştirmiş olmamız ve müşterilerimizin pazarlarıyla ürünlerini detaylı bir şekilde anlama
yeteneğimizin olması bizi iyi donanımlı yapmakta bu da müşterilerimizin başarısı için iyi çözümler
sunmamıza imkan tanımaktadır.
Çevre dostu olmak için beş iyi sebep
• R
isk dengelemesi: Artan sayıdaki sıkı düzenlemelere ayak uyduruyor olmamız mali ve çevresel
riskleri dengeleyebilmemizi sağlamaktadır.
• C
iro artışı: Günümüzde tüketicilerin % 50’sinden fazlası çevre performansının marka seçimlerini
etkileyen önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir.*
• İtibarın artması: Bir şirketin çevre dostu olması onun ve ürünlerinin itibarının artmasını ve hissedar
değerinin yükselmesini sağlar. Analiz uzmanları bir şirketin borsa değerinin % 30’a kadar olan
miktarının şirketin itibarı gibi maddi olmayan aktiflere atfedilebileceğini tahmin etmektedirler.
• E
tkinlik: Doğru çözümlerin sunulması satın alma, nakliye, mali ve satışa bağlı maaliyetlere olumlu
etkide bulunmaktadır.
• İzlenebilirlik: Çevre dostu ürünleri bulunan şirketler, kurumsal şeffaflığın artmasını sağlayabilmek
için izlenebilirlik bilgilerini sunmak zorundadırlar. Bu yüksek kalite bilgileri aynı zamanda hedef ve
benchmarkların tutturulması sürecinde şirket içi işlemlerde de kullanılabilir.
* wwf.org.uk/letthemeatcake
2
www.mondigroup.com
Gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılayın.
Çevre dostu olun.
Çevre Dostu Olmak
-> Nasıl?
Çevre Dostu Olmanın Yöntemleri
Üretim
Kağıt hamuru
Geri kazanılmış
kağıt
Polimer
Kağıt
üretimi
Biyopolimer
Film
üretimi
Dönüştürme
Ambalaj doldurma
işlemi
Kullanım
Kullanım /
Tüketim
Atık arıtımı
Geri kazanım
Atıkla arazi
Atık yakımı
(recycling)
doldurma
4
www.mondigroup.com
Atıkların gübreye
dönüştürülmesi
(kompostlama)
Biyogaz
Çevre Dostu Olmak: Tek hedef. Birçok yöntem.
Çevre belgeleri
Üretim
Kağıt esaslı ürünler
• FSC™ veya PEFC™ sertifikaları, elyafların çevre duyarlılığıyla işletilen
ormanlardan elde edildiğini garanti etmektedir.
• Geri kazanılmış kağıtlar doğal kaynakların korunmasını destekler ve sivil
toplum örgütleri tarafından da tavsiye edilir.
• Elementer ve tamamen klorsuz (ECF ve TCF) kağıtlar çevre için tercih
edilen alternatiflerdir.
• Blue Angel ve EU Flower gibi ekolojik ürün sertifikasyonları ürün ve
hizmetlerin çevre dostu olduğunu garanti etmektedir.
• ISO 14001 sertifikalı kağıt fabrikaları bir çevreci işletme sistemini
gerçekleştirip sürdürmekte ve geliştirmektedir. Çevreyle ilgili yasa ve
yönetmeliklere uyumlu çalışarak bunlara uygun hareket etmektedir.
Polimer esaslı ürünler
• Polimer esaslı ürünler daha hafif olup kamyonlara yüklenen ağırlığın
azalmasını sağlamaktadırlar.
• Biyopolimerler biyolojik ayrışabilir ya da biyolojik esaslı (yenilenebilir)
malzemelerdir. Sadece EN 13432 gibi uluslararası tanınan standartlar
biyolojik ayrışabilirlik ve gübreye dönüşebilirlik özelliklerin bulunduğunu
garanti edebilirler.
Kullanım
• A
ntimikrobik bariyerli veya tekrar kapatılabilen yenilikçi ambalaj tasarımları
ürün ömrünü uzatarak atık oluşumunun azalmasına katkıda bulunmaktadır.
İklim değişikliğiyle ilgili uluslararası hedefleri tutturmak için gıda atıklarının
azaltılması fikrine bazı ülkelerde eleştirel açıdan yaklaşılmıştır. Ancak bazı
ülkelerde evsel gıda atıklarının toplamı satın alınan gıdaların neredeyse
üçte biri kadarını oluşturmaktadır*.
• Altın kurala göre ambalajın kağıt kalitesi ne kadar yüksek olursa atık oranı
da o kadar az olmaktadır.
Atık arıtımı
• Y
üksek kalitedeki kağıt yedi defaya kadar geri kazanılabilir.
• Tek kompenantlı polimer esaslı çözümler ambalaj dışındaki alanlar için de
geri kazanılabilir.
• Biyolojik yenilenebilir ambalajlar, atıklarla arazi doldurmayı engellemek için
yakılabilir, geri dönüştürülebilir, kompostlanabilir veya organik olarak geri
kazanılabilir (biyogaz).
• Çok kompenantlı çözümler malzemelerin geri dönüştürülmesine uygun
olup aynı zamanda yakılarak enerji geri kazanımı için çok değerlidir.
* WRAP, Çöpe attığımız gıda, Nisan 2008
Çevre Dostu Olmak
-> Yeşil Serisi
Yeşil Serisi İddiaları
Mondi Yeşil Serisi ürün ailesini içeren bu
broşürde yer alan sürdürülebilirlikle ilgili bütün iddialar ISO 14021 standartlarına
uymaktadır. Çevreyle ilgili iddiaların özbeyanı kesin ve doğrulanabilir ­gerçeklere
dayanmaktadır.
Yeşil Serisi: Güven duyabileceğiniz
eşsiz bir ürün ailesi.
Yeşil Serisi
Ürün Ailesi
Yeşil Serisi ürün ailemiz, çevre dostu olmak isteyen müşterilerimizi desteklemek ve çevre duyarlılığıyla satın alımı teşvik etmek için
geliştirilmiştir. Kağıt ve ambalaj çözümleri sunan ürün ailemiz aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Doğal kaynakları korumak ve atık oluşumunu azaltmak için optimize edilmiştir.
• Sürdürülebilirlik özellikleri için uluslararası tanınan kurumlar tarafından sertifikalar almıştır.
Optimizasyon
Sertifikasyon
Düşük ağırlık / düşük seviyeli ölçüm
Sürdürülebilir ormancılık
ArGe merkezlerimizin asıl hedeflerinden biri daha az
malzemeyle önceki ürünle aynı ya da daha iyi performans gösteren ürün çözümleri geliştirmektir. Daha hafif, daha
kolay kullanılabilen, doğal kaynakları koruyan ve atık oluşumunu
azaltan düşük maliyetli ürün çözümleri geliştirmekteyiz.
Uzatılmış ürün ve raf ömrü
Sahibi olduğumuz, kiraladığımız ve işlettiğimiz alanlar
Orman Yönetim Konseyi’nin (FSC™) standartlarına
göre sertifikalar almıştır. Dış firmalardan aldığımız odun ve
elyafların büyük bir kısmı ise FSC™ ya da Orman Sertifikasyonu
Onaylama Programından (PEFC™) sertifikalar almıştır.
Biyolojik parçalanabilirlik
Tekrar kullanılabilirlik ve antimikrobiyel bariyer gibi
yenilikçi özellikler sunmaktayız. Bu ise gıdaların ürün
ömrünü uzatma ve atık oluşumunu tutarlı olarak azaltmada
çevresel etkileri en aza indirgememize yardımcı olmaktadır.
Kaynakların korunması
Bu özelliği taşıyan Mondi ürünleri EN 13432 standartına göre kompostlama ve biyolojik parçalama
yöntemiyle tekrar kullanılabilir ambalaj olma şartlarının hepsini
yerine getirmektedir.
Karbon ayakizi
Yenilenebilir kaynakların korunmasına dair yaklaşımımız özellikle orjinal elyaf ve temiz suyu içermektedir.
Buna kalite ve güvenlikten ödün vermeden malzeme tüketiminin optimize edilmesi, temiz üretim yöntemleri ve % 100’e kadar
geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı dahildir.
Belli başlı kademelerden ölçülen toplam sera gazı
emisyonunun akreditasyonu konusunda lider olan
sanayi uzmanı ClimatePartner° tarafından gerçekleştirilmektedir.
7
www.mondigroup.com
Green Range
-> Uncoated Fine Paper
Ofis ve Yazıcı Kağıtları
Mondi, ofis ve evlerde kullanılan profesyonel yazıcılar (dijital, ön baskı ve ofset baskı kağıtları), lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcılar, fotokopi ve faks cihazları için üretilen kuşesiz kağıtlarda lider bir firmadır. Müşterilerimiz sürdürülebilirliğe, yüksek kaliteli ürünlere ve mükemmel tedarik zinciri performansımıza odaklanmamızı takdir etmektedir.
Sürdürülebilir kaynak kullanımından
temiz üretime
E
U
E
C
O
L
A
E
B
E
p:
t
//w
EU Flower ve Avusturya’nın “Umweltzeichen”i gibi
çevrecilik simgeleri bir çok ürünümüzde yer alarak şirketimizin çevre dostu ürünlere dair bilincini yansıtmaktadır. Yüzde yüz geri dönüştürülmüş NautIlus® kağıtlarımız da “Blue Angel” veya FSC™ geri dönüşümlü
etiketlerini taşımaktadırlar.
Yirmi yıldan fazla bir zamandır ürün yelpazemizde yer
alan BIO TOP 3®, Avusturya’nın “Umweltzeichen”i,
FSC™ sertifikası, TCF sertifikası, EU Flower sembolü,
NEN 2728 ve ISO 9706 gibi kalıcılık sertifikaları ve hayat boyu değerlendirmesi gibi bir dizi belgeler
almıştır.
8
www.mondigroup.com
ab
el
T
L
NautIlus® ailesine en son NAUTILUS® ReFresh TRIOTEC®
adlı ürünümüzü katmış bulunuyoruz. Bu ürün FSC™ ­sertifikalı
iki kat orjinal elyaf arasında % 100 geri dönüştürülmüş çekirdek bir yapı içerir, klorsuz beyazlatılmıştır (toplam klorsuz
veya TCF). Sonuçta % 30 geri
dönüştürülmüş malzemeye sahip mükemmel beyazlıkta bir
TCF kağıt elde
edilmiştir.
Mondi tarafından işletilen bütün ormanların
FSC™ sertifikası bulunmaktadır. Ayrıca dışarıdan aldığımız kerestelik ağacın ve selülozun büyük bir bölümünün de ya FSC™ ya da PEFC™ sertifikası vardır.
ht
Geri dönüşümlü ürünlerin ürün yelpazemizde uzun
zamandır süren bir geleneği vardır. NautIlus®, değişik gramajlarda, ebatlarda ve NAUTILUS® ReFresh TRIOTEC®,
­NAUTILUS® SuperWhite, NAUTILUS® Classic ile NAUTILUS®
Universal olmak üzere dört ayrı beyazlık derecesinde elde edilebilen yüksek kaliteli geri dönüşümlü kağıdımızdır. Bu yüksek
kaliteli geri dönüştürülmüş kağıdı üretmek için en son teknolojik yöntemlerle çevrecilik alanındaki üstün performansı­mızı
birleştiren gelişmiş teknikleri kullanmaktayız. Ekoloji ­alanındaki
amacımız ise doğal kaynakları korumak ve enerji tüketimini
azaltmaktır.
H
Eski yeniyle buluşunca:
Geri dönüşümlü kağıt
ol
ec
ww.
u/
ec.e u ropa.e
Product meets the environmental
requirements of the EU Eco-label scheme.
AT/16/004
Dikkate değer çevreci özellikleri olan kağıtlar.
Highlight
Karbon ayakizi
Bir yeşil adım öndeyiz
Kağıt fabrikalarımıza sürekli yatırımlar yaparak salınımın
önemli düzeyde azalmasını sağlamaya devam ediyoruz.
Örneğin Rusya‘da bulunan Mondi Syktyvkar fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz 545 milyon avroluk STEP projemizle havaya salınımı
% 25, su tüketiminiyse % 50 azaltmış bulunuyoruz. Bundan başka
Mondi Syktyvkar biyoenerji tüketimini % 45 yükseltip ekolojik elek­
trik şebekesine elektrik vererek 200.000 nüfuslu bir şehre elektrik
­verebilecek konuma gelmiştir.
Açık iletişim, sürdürülebilir kağıt üretiminin önemli
ögelerinden biridir. Bundan dolayı bir ürünün karbon
ayakizinin tespit edilmesi için çok önemli üretim
aşamalarımıza dair bilgileri sunmaktayız. Büyük
kağıt firmaları tarafından desteklenen CEPI (Avrupa
Kağıt Sanayicileri Birliği)‘nin “karbon ayakizinin on
ayakparmağı” modelini kullanıyoruz. Bu model Mondi
için karbon ayakizi hesaplamalarında lider şirketlerden
biri olan ClimatePartner° tarafından uygulanmıştır. Bu
hesaplamayı esas alarak piyasada lider olan renkli
lazer kağıdı Color Copy ve NautIlus® SuperWhite
CO2 Neutral gibi karbon nötr ürünler sunmaktayız.
Green Range
-> Corrugated
Highlight
ECO7 – Ekonomiyle ekoloji buluşuyor
Polonya, Swiecie‘de düşük gramajlı ve geri dönüşümlü
oluklu mukavva ambalaj kağıdı makinası için yaptığımız
305 milyon avroluk yatırım programımız çevre dostu
ürünlerle pazar talebinin nasıl karşılanabileceğini
açıkça göstermektedir. ECO7, benzerlerinden % 20
daha az buhar, % 30 daha az elektrik ve % 40 daha
az su tüketmektedir. Bu alanda halen devam etmekte
olan yatırımlar sayesinde daha önceki yıllarda ulaşılan
400.000 tpy düşüşe ilave olarak 100.000 tpy üzerinde düşen CO2 salınımımızla karbon ayakizimizi önemli
ölçüde azaltmış bulunmaktayız. Bu % 60‘ın üzerindeki
iyileşme, üretimde sürekli artış olmasına rağmen elde
edilmiştir. Bu düşük hava salınımı seviyeleri, bu konuda dünyanın en iyi kağıt üreticilerinden biri olmamızla
uyum sağlamaktadır. ECO7, 470.000 tpy‘lik kapasitesiyle Mondi‘nin geri kazanılmış kağıt tüketimini % 40
artırmaktadır.
ECO7 tesisiyle ilgili detaylı bilgilere
www.mondigroup.com/eco7
internet adresindeki sitemizden ulaşabilirsiniz.
Yüksek performanslı hafif ürünlerimize
güven duyabilirsiniz.
Orijinal ve Geri Dönüştürülmüş
Oluklu Mukavva Kağıtları
Sorumluluk ve etkinlik prensiplerine dayanan aktif ürün yönetimimiz,
ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca çevre, güvenlik ve sağlık
konularında daha etkili olmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak
tüm ürünlerimiz gıda ambalajlaması için uygulanan katı sağlık ve güvenlik
standartlarını yerine getirmektedir.
Kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden ürünlerimizin çevre dostu olma özelliklerini arttırabileceğimizi düşünüyoruz. Örneğin Polonya,
Swiecie’de bulunan ECO7 projemiz, uygun maliyetlilik analiziyle çevreye verilen zararın azaltılması çalışmalarını birleştirdi ve bunu
kalite ve performanstan ödün vermeden gerçekleştirdi. Şirket yüksek kaliteli, geri dönüştürülmüş hafif fluting ve testlinerden düşük
maliyetli ve çevre dostu kutular üretmektedir.
Geri dönüştürülmüş kalitenin bir adı var: ProVantage
Geri dönüştürülmüş kağıt sektöründe, çevresel ve ticari kaygılarla birlikte atık
oluşumunu azaltmaya da aynı derecede önem verilir. Özellikle ECO7‘nin geri
dönüştürülmüş kağıdı ProVantage, çevreyi koruma, ekonomik kutular ve yüksek mukavemetli ambalaj çözümleri adına mükemmel bir seçimdir.
Mondi, ECO7‘nin tasarım mühendisleriyle birlikte en son teknolojiyi kullanarak dayanıklılık
ve kalıcılık özellikleri gerektiren çözümler için ekonomik bir alternatif olarak ­ProVantage
Fluting WB‘yi geliştirdi. Mükemmel verimlilik ve optimum yazdırılabilirlik özelliklerine
­sahip bu atık esaslı fluting kanıtlanmış bir kalite sunmaktadır. Bu fluting, bölgedeki atık
toplayıcılardan temin edilmekte olup % 100 atık kağıttan üretilmektedir.
Sürdürülebilirlik hedefi
Orijinal elyaftan üretilen oluklu mukavva ambalaj kağıtlarımız, FSC™ (Orman
Yönetim Konseyi) veya PEFC™ (Orman Sertifikasyonu Onaylama Programı)
gibi uluslararası ormancılık sertifikasyonu sistemlerine istinaden sertifikalandırılmışlardır.
Ormancılık sertifikasyonu, bizim ormancılıkla ilgili sorumluluk içeren yaklaşımımızın temel
taşıdır. Ayrıca sahibi olduğumuz, kiraladığımız ya da işlettiğimiz bütün arazilerin FSC™ sertifikasyonunu gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Örneğin Rusya‘da kiralamış olduğumuz
2.1 milyon hektarlık bütün arazinin FSC™ sertifikasyonu bulunmaktadır.
11
www.mondigroup.com
Green Range
-> Corrugated
Oluklu Mukavva Ambalaj
Bütün dünyada çeşitli sebeplerden ötürü dış ambalajlamada en çok oluklu mukavva ambalaj tercih edilir: Bu ambalaj türü
içeriği korur, ürünün markası ve çeşitli bilgiler için yer oluşturur ve çevre dostudur. Başka hiç bir ambalaj çeşidi dayanım/ağırlık
oranıyla ilgili olarak daha iyi bir oran sunmamaktadır. Yenilenebilir malzemeden üretilir ki, bu da % 100 biyolojik ayrışabilir ve
geri dönüşebilir olduğunu gösterir. Oluklu mukavva ambalaj, optimal korumayı
sağlarken aynı zamanda atık oluşumunu da en aza indirir. Tekrar
kullanılabilir ambalajla karşılaştırıldığında
• %100 geri dönüştürülebilir;
• daha hafiftir, daha fazla doldurulabilir;
• yeniden doldurulması için geri gönderilmez;
bu nedenle nakliye masrafları azdır ve CO2
salınımı düşüktür;
• temizlenmesi gerekmez, bu nedenle
su ve enerji tüketmez;
• kirlenme riski yoktur.
Geri dönüştürülmüş elyaf:
Önemli bir hammadde kaynağı
Düşük ağırlıklı lamine kutu
Oluklu mukavva ambalaj günümüzde diğer ambalaj
malzemelerinden daha fazla olmak üzere ortalama % 80 geri
dönüştürülmüş malzemeden oluşmaktadır. Oluklu mukavva
ambalaj gerçekten de Avrupa Topluluğu’nun ambalajlama ve
ambalaj atıklarıyla ilgili yönetmeliğine* uyan bir kaç ambalaj
türünden biridir. Geriye doğru bütünleştirme çalışmalarımız
ve düşük ağırlıklı ambalajlar için kullandığımız yüksek
kalitedeki geri dönüştürülmüş kağıtlar sayesinde % 100 geri
dönüştürülmüş malzemeden üretilen ve yüksek performans
gösteren ambalaj çözümleri üretiyoruz.
* FEFCO (Avrupa Oluklu Mukavva Ambalaj Üreticileri Federasyonu) raporu:
Corrugated: Sustainable by Nature
Müşterilerimizin çevre dostu ürünler satın
alma gereksinimlerini karşılayabilmek ve
POS (satış noktası) ambalaj tasarımında gerçekleşen sürekli
trend değişiklikleriyle paralel hareket etmek için Mondi, düşük
ağırlıkta bir lamine kutu geliştirmiştir. Bu yenilikçi ürün ince
bir malzeme üzerinde mükemmel ofset baskı kalitesi, rekabet
gücü olan maliyet çözümleri, değişik baskı tasarımları için geniş
imkanlar sağlamaktadır:
• Düşük nakliye ve geri
dünüşüm maliyeti
• K
ısa teslim süreleri
• Ü
stün baskı kalitesi
• Ç
arpıcı maliyet
performans oranı
12
www.mondigroup.com
Yenilikçi ürünler:
Atmak için çok değerli.
Highlight
FSC™ etiketli ambalajlar
Mondi Bad Rappenau fabrikamız, Almanya,
Avusturya ve Polonya‘da yürütülmekte olan
projelerimiz kapsamında oluklu mukavva ambalaj çalışmalarında sertifika alan ilk şirketimiz
oldu. Müşteri talepleri doğrultusunda akredite edilerek ürünlerimiz için FSC Recycled
­Credit™ (FSC™ Geri Dönüşüm Kredisi) ve
FSC Mixed ­Credit™ (FSC™ Birleşik Kredi) talep etme hakkını kazandık.
FSC™ etiketleri, ambalaj
malzemelerinin çev­re bilinciyle elde edildiğini tüketiciye
gösteren çok güçlü
bir araçtır.
Green Range
-> Bags & Coatings
Highlight
İhtiyacınız olan TEK bir şey var: ONE
Advantage ONE, mükemmel sağlamlık, verimlilik
ve basılabilirlik özelliklerine sahip uzayabilen ve
çok gözenekli bir kraft torba kağıdıdır. ArGe merkezimizde tek katlı sanayi tipi torbaların üretimine
müsaade edilmesi için geliştirilmiştir. Gramajının
% 20‘den az olması ve buna bağlı masrafların
ve atık oluşumunun azalması Advantage ONE‘ı
dünyanın lider toz madde üreticilerinin en çok
tercih ettiği ürün pozisyonuna getirmektedir.
Advantage ONE hakkında daha fazla bilgi edinmek
için lütfen www.mondigroup.com/Advantage
internet adresindeki sitemizi ziyaret ediniz.
Çevre dostu üretimle karbon
ayakizimiz yeşil kalsın.
Kraft Kağıdı
Kraft kağıdı, ambalaj uygulamaları için gerekli olan dayanım özelliklerini
ve yüksek hijyen standartlarını sağlayabilmek için orijinal elyaftan elde
edilmiştir. Kağıtlarımızın mükemmel kalitesi onların sürdürülebilir olma
özelliklerinde önemli rol oynamaktadır: Geri kazanılan kaynaklardan
üretilen yüksek kalite kağıt yedi defaya kadar geri dönüştürülebilir ve
ambalaj ağırlıklarının hafiflemesini sağlayabilir. Kalite aynı zamanda gıdayla
ilgili katı güvenlik kurallarına uymayı da kolaylaştırmaktadır. Bu alandaki en
son yeniliğimiz yağa karşı çok dayanıklı olan kağıdımız (TGR)’dır. Bu kağıt
çok katı standartlara uymaktadır ve evde beslenen hayvanların mamaları
için de çok uygundur.
Kraft kağıdımızın çevre dostu olduğu konusunda güvence verebilmek için özellikle üretim süreçlerine odaklanmamız gerekmektedir.
Selüloz üretimi için gerekli olan kısmen geri kazanılmış enerji tamamen yenilenebilir biyoyakıttan elde edilmektedir. Kağıt makinesi
atıkları, yeniden kesilerek sürece tekrar döndürülüp katkı maddeleriyle dayancı ve sağlamlığı optimize edilerek, nişasta gibi
yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir. Katkı maddeleri özel olarak sanayi için yetiştirilen bitkilerden elde edilmektedir. Selüloz elde
etme süreçlerinde kullandığımız kimyasal maddeler toksik olmayıp bazı durumlarda % 100 geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir
yöntemlerle elde edilmişlerdir. Ayrıca ürünlerimizde kullandığımız beyazlatılmış selüloz, elementer klorsuz (ECF) ve tamamen klorsuz
(TCF) süreçlerde üretilmiştir.
Malzeme tüketiminin azaltılmasında
farklılık yaratmak
Karbon ayakizinin azaltılması için
etkililiğin arttırılması
ClimatePartner°’da yapılan en son karbon ayakizi
değerlendirmesi, kraft kağıdı üretimimizle lojistik süreçlerimizin
CO2 salınımını en aza indirebilmek için başarılı bir şekilde
optimize edildiğini teyit etmektedir. Hammadde ihtiyacımızın
büyük bir bölümünü bölge üreticilerinden temin etmekte olup
dünyada çok aranan nihai ürünümüz kraft kağıtlarının nakliyesini
genelde deniz ve demiryolu üzerinden yapmaktayız. Entegre
edilmiş selüloz ve kağıt üretim işlemi, biyolojik kütleden ısı ve
güç üretiminde yüksek verimlilik sağlamaktadır.
0
Advantage Semi Extensible Plus,
Frantschach fabrikası, Avusturya
Advantage High Gloss, Štětí
fabrikası, Çek Cumhuriyeti
250
500
750
1,000
260
Kraft kağıdı pazarında lider şirket olmamız bizi bir çok
küresel şirketin partneri olma pozisyonuna getirmektedir. Onların
zorlu görevi küresel politikalarla bölgesel gerçekleri özellikle sürdürülebilirlik alanında dengeye oturtmaktır. Endonezya‘nın iyi gelişmiş bir atık toplama altyapısının olmaması buna çok iyi bir örnektir. Buna rağmen çimento torbaları için üç katlı uygulamalar
burada yaygın olarak kullanılmaktaydı. Çimento üreticilerinin ambalaj malzemesi tüketimini ve atık oluşumunu azaltmaya istekli
olmaları ve onlarla yapılan yakın bir çalışma sonunda karşılaştırılabilir performansı ve malzeme tüketiminde iki haneli bir azalmayı sağlayan tek katlı bir ürünü geliştirmeyi başarmış bulunuyoruz.
Sunduğumuz Kraft kağıtları PEFC™‘den (Orman
Sertifikasyonu Onaylama Programı) veya FSC™‘den*
(Orman Yönetim Konseyi) sertifika alınmıştır; bu da
kalite ve sürdürülebilirliğe olan inancımızı göstermektedir.
319
Bir ton kağıt başına düşen kg CO2
* FSC Controlled Wood™
15
www.mondigroup.com
Green Range
-> Bags & Coatings
Sanayi tipi Torbalar
Çimento ve yapı malzemeleri üreticileriyle gıda ve kimya sanayi üreticileri için sürdürülebilirlikte iddialı
hedefler sunabilmek için çevresel ayakizinin geçmiş yıllarda ölçülebilir düzeyde düşürüldüğü bir dizi
çözümler üretmiş bulunuyoruz. En son yeniliğimiz Terra Bag dünyanın sertifika almış ilk biyolojik
ayrışabilen ventilli torbasıdır. Bir veya iki kat torbalık kraft kağıdı ve opsiyonel olarak biyolojik ayrışabilir film
içeren Terra Bag, bir çok sürdürülebilir torba çözümlerine olanak sağlamaktadır.
ONE & ONEPlus:
% 20‘ye kadar daha düşük gramaj
Toz halindeki malzemelerin çok seri şekilde
doldurulmaları için geliştirilen tek katlı torba çözümleri, Mondi‘nin yüksek performans gösteren Advantage
ONE torbalık kraft kağıdından üretilmiştir ve mukavemet gücünden kaybetmeden önemli düzeyde az malzeme kullanımını sağlamaktadır. Müşterilerimiz ONE
ve ONEPlus ile % 20’den daha düşük gramajlardan
­faydalanmakta, atık oluşumunu azaltmakta ve önemli ölçüde tasarruf etmektedirler. ONEPlus aynı zamanda
biyolojik ayrıştırılablir filmle de elde edilebilir.
Çevre dostu etiketlendirme – FSC™ serifikalı torbalar
Mondi’nin FSC™ sertifikalı çimento torbaları ­etiketlendirilmesi
net bilgilendirecek şekilde yapılmıştır ve yapılmaya başlandığı 2008 yılından beri müşterilerimizin memnun olmasını sağlamıştır. Hammadde bulunabilirliğine bağlı olarak Avrupa Parlamentosu tarafından tanınan FSC™ ya da PEFC™‘den sertifikalı kağıtlardan üretilen sanayi tipi torbalar sunmaktayız.
Easy Seal
En son yeniliğimiz olan “Easy Seal”, ventilli ağzıyla
üretim sürecinin rahat geçmesi için doldurduğunuz
maddeyi bu süreç boyunca güvenilir şekilde korur. Bu üretim
aşaması boyunca gerçekleştirilen enerji tasarrufu ciddi ölçüde azaltılan mühürleme süreci sayesinde % 50’den fazla olabilir. Easy Seal, “OK compost” (gübreye dönüşür) sembolünü taşır ve EN 13432’ye istinaden sertifikalıdır.
16
www.mondigroup.com
Torba üretiminde doğaya dönüş.
Çevre dostu ürünler.
Highlight
Terra Bag – Torba üretiminde doğaya dönüş
Mondi’nin sanayi tipi torbası Terra Bag çimento üreticisi Ciments Calcia (Italcementi Group), Barbier ve ­Limagrain ile gerçekleştirildi. Terra Bag, rutubetten daha iyi korunma sağlamak için opsiyonel
­olarak ­çekirdek esaslı biyolojik ayrıştırılabilir filmle sunulmaktadır. EN 13432‘ye göre gübreleme ve biyolojik ayrıştırılabilirlik yoluyla geri kazanılmış ambalaj şartlarını ­yerine getirmektedir. Terra Bag, uluslararası alanda tanınan
AIB ­Vinçotte tarafından
onaylanan “OK compost” etiketini taşımaktadır. Bu sertifika torbayı oluşturan maddelerin
en az % 90‘ının biyolojik
ayrıştırılabildiğini ve 12
hafta içinde çözüldüğünü onaylamaktadır
Terra Bag ile ilgili detaylı bilgilere
www.mondigroup.com/terra
internet adresindeki sitemizden ulaşabilirsiniz.
Green Range
-> Bags & Coatings
Highlight
Sustainex®: Biyolojik ayrıştırılabilir,
gübrelenebilir ve geri kazanılabilir
Sustainex® ambalajlama ürünlerimiz genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içermeyen ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyopolimerlerden üretilmiştir. Sustainex® kuşeli, lamine edilmiş ve ambalajlama ürünleri, kağıdın özelliklerini
biyopolimerlerin madde özellikleriyle birleştirerek
ürünlerin çok yönlü ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Sustainex® ambalajları çeşitli gıda ve
gıda dışı alanlarda kullanılabilmektedir.
Sustainex® biyopolimerler etkileyici bir
çevre dostu ürün profili çizmektedir:
• B
iyolojik ayrışabilirlik ve gübre oluşumu için bilinen uluslararası standartlarla (EN 13432) uyumludur.
• Avrupa Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Yönetmeliği (94/62/EC)‘nin şartlarını yerine getirmektedir.
• Önemli uyumlaştırılmış Avrupa standartları EN 13430 (geri dönüşüm), EN 13431 (enerji
geri kazanımı) ve EN 13432 (organik maddelerin geri kazanımı)‘nın şartlarını yerine getirmektedir.
• Bağımsız bir laboratuvar araştırması kağıt esaslı tabakalara yapılan Sustainex® kuşelemesinin kağıdın
malzeme olarak geri
dönüşülebilirliğini tehlikeye atmadığını göstermiştir.
Optimum korumalı hafif ağırlıklı çözümler.
Kuşeleme ve Tüketici Ambalajı
Polimer ve biyopolimer esaslı ambalajlar, düşük ağırlık, dayanım ve mükemmel bariyer özellikleriyle sürdürülebilir ambalajlama
alanında önemli rol oynamaktadırlar. Bunun yanında ürünün raf ömrü uzatılırken içerik sarfiyatının asgari düzeye indirilmesi, en
düşük enerji sarfiyatlı ve tasarruflu üretim yöntemi olarak görülmektedir.
Müşterilerimizin çevrecilik alanındaki performanslarını iyileştirmek için gösterdikleri çabaları desteklemek için geleneksel kuşeli
ürünlerin ve esnek ambalajların yerine son yenilik olarak çevre dostu bir dizi alternatif ürün geliştirdik. Müşterilerimiz, isteğe
özel hazırlanan ürünler için oluşturduğumuz kapsamlı ürün yelpazesine güvenmektedirler. Olası hayatın sonu senaryolarının
artış gösterdiği bir dönemde tüketicilerin ihtiyaçlarını ve rekabetçi ortamı da gözeterek nihai ürünlerin çevreye olumsuz
etkilerini azaltmada yardımcı oluyoruz.
Ekstrüzyon ve silikon kaplama uygulamalarımızdan oluşan çevre dostu sanayi ürünlerimiz geri dönüştürülmüş film üzerine
üretilen bariyer filmlerle birlikte hafif ağırlıklı otomobil alt taban sacı korumalarını da içermektedir. Bununla birlikte geleneksel
olarak birden fazla katlı malzemeler çok nadir olarak geri dünüştürülmüştür. Bu malzemeler atık yakımı işlemi sırasında
kurallara uygun olarak yok edildikleri takdirde geri kazanılmış enerji için çok değerli bir kaynak teşkil etmektedirler.
PEFC™ sertifikalı kağıt esaslı torbalar
Tüketiciler etiketlendirmeyi iletişimde çok güvenilir ve inandırıcı bir araç olarak görmektedirler. İtalya’daki firmamız
Mondi NovaSac bu anlamda bir rol model görevini üstlenmiştir. PEFC™ Chain of Custody (PEFC™ Gözetim
Zinciri) sertifikasını alarak PEFC™ sembolünü kağıt esaslı torbalarına koymuştur. PEFC™ Chain of Custody sertifikası,
ürün içeriğinin ormandan nihai ürüne kadar olan sürecini takip etmektedir.
Sanocoat® ile ürününüzün raf ömrünü uzatın
Mondi’nin antimikrobiyel ürünü Sanocoat®, bakteri ve mantar (Candida albicans) oluşumunu
engelleyerek ürünleri korumaktadır. Sanocoat® taze besinlerin ömrünü uzatır ve bebek
besinleriyle çerezlerin güvenli saklanmasını sağlar. Avrupa Topluluğu yönetmeliği (EC)
No. 1935/2004’e günümüzdeki diğer besin hijyen standartlarına uymaktadır. Katma
değerli ambalaj çözümleri için çok çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Nakliye
ve depolama süresinde gıda bozulmalarını azaltması sayesinde lojistik
zincir boyunca atık oluşumunu azaltabilir.
Travel Light – Daha az atık, daha az masraf
Lamine edilerek elde edilen çok çeşitli ve dik durabilen poşetler ürünün nakliye
ağırlığının sadece % 3’ü olacak şekilde ambalaj ağırlığını azaltmaktadır. Aynı ürünü
ihtiva eden bir metal kap ise nakliye ağırlığının % 20’sini oluşturabilmektedir. Bu poşetler nakliye
masraflarında mükemmel düzeyde tasarruf ettirirken tüketicilere de konfor sağlamakta ve
paketin çöpe atılması sırasında da çok az atık oluşmasını sağlamaktadır.
19
www.mondigroup.com
Çevre Dostu Olmak
-> Mondi ile
Mondi’nin sürdürülebilirlik anlayışı
Şirketimizde sürdürülebilirlik, çevre, güvenlik,
ekonomi ve sosyal konulardan karar alma aşamalarına kadar bütün alanlarda etkisini göstermektedir. Mondi grubu, sürdürülebilirliğin şirket yönetiminin stratejik ve ticari faaliyetleriyle ilgili kararlarında sürekli olarak gözetilmesini
sağlamak amacıyla çok katı yönetim politikaları ve uygulamaları gerçekleştirmektedir.
Önemli gerçekler:
• Mondi sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
için yılda 40 milyon ağaç dikmektedir.
• İşletmesini üstlendiğimiz orman arazileri
3,2 milyon futbol sahasına eşittir.
• Tükettiğimiz enerjinin % 55’i yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmaktadır.
• WWF ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz
Güney Afrika‘daki bataklık ve sulak
arazilerinin rehabilitasyonu çalışmaları
bu konuda dünyanın en kapsamlı
çalışmasıdır.
• Şirketimizin sosyal alanlara yaptığı
yatırımlar, 2010 yılı itibarıyla 12,6 milyon
avroyu aşmaktadır.
• 31 ülkede yaklaşık 29 bin çalışanımız
bulunmaktadır.
Mondi’yi tercih ederek kağıt ve ambalaj ihtiyacınız
için kalıcı bir işbirliği kurunuz.
Mondi – Sürdürülebilirlikteki Partneriniz
Sürdürülebilir geliştirmeyi iş modelimize entegre ederek kamusal sorumluluk üstlenmiş bulunuyoruz. Hammaddelerimizin
büyümesinden, hasatından ve satın alımından, endüstriyel üretim proseslerinden markalaşması ve dağıtımına kadar olan süreçte
gereksinim duydukları ürünleri olabilecek en düşük mali, çevresel ve sosyal maliyetle müşterilerimize sunmayı görev addediyoruz.
Ürün yönetimine bakışımız 2009 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programları dahilinde kurulan Yaşam Döngüsü Girişimi’ne
dayanmaktadır. Bu ise o ürünün yönetimine bütün yaşam döngüsü boyunca olan çevresel, güvenlik ve sağlık etkilerine entegre bir
yaklaşımı savunmaktadır.
Dikkate değer çevresel özellik taşıyan malzemelerimizin üretildiği fabrikalar ISO 14001 sertifikasına sahiptir. Bu ISO standartının
amacı bir kurumun çevresel ayakizini azaltmak ve üretimde oluşan kirlilikle atık oranını düşürmektir. Daha temiz üretim metotlarını
devralmak ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolümüzü yerine getirmek için kendi hedeflerimizi belirledik. Bu hedefleri aştık ya da
onlara ulaşmak üzereyiz.
Daha temiz üretim: Ana faktörler
Başlama
tarihi
Yıl
Hedef
Aralık 2010
tarihi itibarıyle
ulaşılan değer
Spesifik enerji
2004
2014
-15%
-11%
CO2e salınımları1
2004
2014
-15%
-23%
Toplam COD salınımları2
2005
2010
-30%
-34%
Toplam AOX salınımları
2005
2010
-30%
-63%
Toplam TRS salınım düzeyleri4
2005
2010
-65%
-70%
Arazi doldurmak için atık toplamı
2005
2010
-20%
-36%
2005
2009
-100%
-100%
Düşürülen değerler:
3
Tehlikeli proses atıkları
1
CO2e (eşdeğer CO2)
Küresel ısınma potansiyeli (GWP) belirli ölçüdeki sera gazı yoğunluğunun küresel ısınmaya ne kadar etkide bulunduğu gösteren bir
ölçümdür. Gaz yoğunluğuyla sözü geçen aynı miktardaki karbondioksiti karşılaştıran göreceli bir ölçektir. Kağıt hamuru ve kağıt sanayi için
önem arzetmeyen CO2 olmayan sera gazları N2O (GWP 310) ve CH4 (GWP 21)’dir. Bütün önemli sera gazlarının salınımı CO2’in eşdeğeri
olarak eşdeğer CO2 olarak ifade edilir ve CO2e olarak kısaltılır.
Kimyasal oksijen ihtiyacı (COD)
Atık sudaki organik bileşikleri ayrıştırmak için gerekli olan oksijen miktarını gösterir ve genelde sudaki organik bileşiklerin miktarını
belirlemek için kullanılır. COD ile işlem sonrası elde edilen toplam COD miktarından söz edilir ve birim değeri ton olarak verilir.
2
Adsorplanabilir organik bağlı halojenler (AOX)
Atık sudaki bağlı klor organik maddeleri ifade eder.
3
İndirgenmiş sülfit miktarı (TRS)
Sülfür bileşiklerini indirger. TRS kağıt ve ambalaj sanayinde kullanılan ağırlıklı olarak hidrojen sülfit içeren bileşiklerden oluşan bir gaz
karışımıdır. TRS bileşikleri ağır kokular üretir.
4
21
www.mondigroup.com
Çevre Dostu Olmak
-> Bize katılın
Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için gösterdiğimiz
çabalara katılarak bizimle birlikte olun.
Hissedarlarla Karşılıklı İlişkiler
Mondi hissedarları memnuniyetle kabul etmekte ve onlarla olan diyaloğundan yararlanmaktadır. Bu aynı zamanda yerel, bölgesel ve
uluslararası düzeydeki değişik dernek üyeliklerimize ve yer aldığımız forumlara yansımakta; idari ve ticari ortamdaki gelişmelerden
uzak kalmamamızı sağlamaktadır.
Alınan ödüller
Mondi sürdürülebilirlik alanında gösterdiği başarısından
dolayı takdir edildi.
2010 PPI Ödülleri
Yılın Çevre Stratejisi Ödülü, Mondi‘nin sera gazı
salınımını azaltmak ve dünyadaki ekolojik sistemleri korumak için dünya çapında gösterilen çabalarda oynadığı önemli rolü yansıtmaktadır. Mondi‘nin
dünyanın değişik yerlerindeki fabrikalarında yaptığı
iyileştirme çalışmaları sonucunda CO2 salınımını azaltarak 40.000 tona indirmiş ve oksijensiz atık su arıtma
tesisine yatırım yaparak bütün operasyonlarında sıfır
atık stratejisini izlemiştir.
www.ppiawards.com
WWF Kağıt Şirketi Çevre Endeksi
WWF endeksi yazı kağıdı şirketlerinin küresel ekolojik
ayakizlerini raporlayabildikleri bir derecelendirme aracı
sunuyor. Araç şirketlerin elyaf tedarikinde gösterdiği
duyarlılığı, üretim proseslerindeki (temiz üretim)
salınımı ve kurumsal şeffaflık kriterlerini analiz ediyor.
Kriterler, hem kurallar hem de üretim ile ilgili olup, her
şirketin hedeflerini ve gerçek performansını ölçüyor.
Mondi‘nin en yüksek skoru elde ettiği bu gönüllülüğe
dayalı değerlendirmeye katılmaları için WWF on şirketi
davet etmişti.
www.panda.org/papercompanyindex
Küresel İlkeler Sözleşmesi
Mondi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesini imzalamıştır. Ticari faaliyetler
için bir çerçeve anlaşması olan bu sözleşmeye
göre taraflar insan hakları, iş gücü, yolsuzluklara karşı
olmak gibi 10 evrensel prensibi kabul ederek operasyon
ve stratejilerinde bu sözleşmeye uyacaklarını taahhüt
etmişlerdir.
www.unglobalcompact.org
WBCSD
Mondi İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma
Derneğinin bir üyesidir. WBSCD üyelerinin
CEO düzeyinde temsil edildiği yaklaşık 200
şirketin yer alarak sürdürülebilir gelişmeyi taahhüt ettiği
dünya çapında bir dernektir.
www.wbcsd.org
Çevreye daha az etkilemek için yaptığımız
çalışmalarla ilgili detaylı bilgilere
www.mondigroup.com/Sustainability
internet adresindeki sitemizden ulaşabilirsiniz.
Çevre dostu ürünlerimizle ilgili detaylı bilgilere
www.mondigroup.com/Green
internet adresindeki sitemizden ulaşabilirsiniz.
Yayımlayan Mondi AG, Kelsenstrasse 7, 1032 Viyana, Avusturya Konsept ve tasarım Mondi AG; werbeagentur kelz, Graz/Viyana, Avusturya Metin Mondi AG; Austria Sprachendienst, Viyana, Avusturya
Fotoğraflar Thomas Schauer, Viyana, Avusturya; Georg Rieger, Viyana, Avusturya; Lisans gerektirmeyen fotoğraflar Basım a1Druck, Viyana, Avusturya,
Mondi Europe & International “Green Range” broşürü, yayımlama tarihi: Mart 2011
23
www.mondigroup.com
© Mondi AG, Mart 2011, Mondi’nin 160 g/m2’lik BIO TOP 3® kağıdına basılmıştır.
GELECEĞE YÖNELİK İFADELER
Tarihi gerçeklere dayanmayan belirli bazı ifadeler, pazarların büyümesi ve gelişmesi, firmanın gelişimi ve kar durumu ilgili beklentileri sınırlandırmayan veya “inanıyoruz ki”, “bekliyoruz”, “tahmin ediyoruz”, “öngörüyoruz”,
“olabilir” gibi sözcüklerle başlayan ifadeler geleceğe yönelik ifadelerdir. Bu gibi ifadelerin bugünkü bilgimize, planlarımıza, tahminlerimize ve hesaplarımıza istinaden yapılmış olması nedeniyle gelecekte elde edilecek
gerçek sonuçların geleceğe yönelik ifadelere büyük oranda uymaması gibi riskleri ve belirsizlikleri taşımaktadır. Bir çok faktör gelecekte elde edilecek gerçek sonuçların, performansın ve olayların bu ifadelerdeki
tahminlerden farklı olmasını sağlayabilir. Bu faktörler özel olarak aşağıdaki unsurları içermektedir: (1) üretim aktivitelerindeki başarıların devamı, ve üretim kapasitesinin aşılması, ürün geliştirme planları ve hedeflerindeki
başarıların devamı, grubun patentlerindeki ve zihinsel ürünlerin mülkiyet haklarındaki değişiklikler ve kabul edilebilir şartlarda sermayenin bulunması gibi çalışmalarla ilgili faktörler; (2) ürün talebi, rekabet yoğunluğu,
şirketin ürünlerinin şimdiki ve gelecekteki dünya pazarı fiyatları, hammadde fiyatları ve bu fiyatların oluşumu, müşterilerin, tedarikçilerin ve rakip firmaların ekonomik durumu, rakip firmaların yeni ürün ve teknolojileri
piyasaya sürmeleri gibi alanımızla ilgili faktörler; (3) ana sürüm ve satış pazarlarındaki büyüme oranları ya da döviz kurlarındaki ve faizlerdeki dalgalanmalar gibi genel ekonomik faktörler.
Mondi
a) burada verilen bilgilerin gerçek ve eksiksiz olduğua dair sorumluluk taşımamakta ve güvence vermemektedir;
b) analizcilerin yaptığı tahmin ve beklentileri düzeltme, teyit etme ya da geleceğe yönelik ifadeleri yayınlandıktan sonra gerçekleşen olayları veya durumları güncelleştirme yükümlülüğünü üstüne almamaktadır.
Mondi AG
Kelsenstraße 7
1032 Vienna, Austria
Tel: +43 (0)1 79013 0
Fax: +43 (0)1 79013 960
Email: [email protected]
www.mondigroup.com

Benzer belgeler