ürün broşürü - mersin güvenlik sistemleri

Transkript

ürün broşürü - mersin güvenlik sistemleri
SCSI SDR-T32168H
DİJİTAL KAYIT CİHAZI
Kullanım Kılavuzu
1
FCC Uyum Beyanı
Kullanıcıya Bildiri: bu ekipman test edilmiş ve fcc kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak a sınıfı dijital cihaz sınırlarına
uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, cihaz ticari bir ortamlarda kullanıldığı zaman oluşabilecek zararlı parazitlenmelere karşın
etkili bir koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve eğer
kurulumu ve kullanımı kılavuzuna göre olmazsa radyo bağlantılarında parazitlenmeye neden olabilir. Bu ekipmanın bir
yerleşim bölgesinde kullanımı sonucunda gerçekleşebilecek zararlı parazitlerin giderilmesi konusundaki sorumluluk
kullanıcıya aittir.
Dikkat: şirket tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının ekipman üzerindeki işletme
hakkını geçersiz kılabilir.
GRAFİKSEL SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI
Eşkenar üçgenin içindeki ok ile gösterilen yıldırım sembolünün amacı,kullanıcıyı ürünün
kapsamı içindeki elektrik çarpması riski oluşturabilecek büyüklükte, muhtemel izole edilmemiş
“tehlikeli voltaj” hakkında uyarmaktır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti ile gösterilen sembolün amacı, kullanıcıyı bahsi geçen
cihazla ilgili önemli işletim ve bakım talimatları hakkında uyarmaktır.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI
RİSKİ - AÇMAYIN
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ
AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA BÖLÜMÜ)
ÇIKARTMAYIN. İÇERİDE KULLANICI SERVİSİNE
YÖNELİK BİR BÖLÜM BULUNMAMAKTADIR. SERVİS
İÇİN YETKİLİ SERVİS PERSONELİNE MÜRACAAT EDİN.
UYARILAR





Kurulum ve servis sadece kalifiye servis personeli tarafından yapılmalıdır.
Kamera,ses ve ya sensör kablosu bağlarken,DVR ‘ı kapatınız.
Uygunsuz kullanımdan ve ya talimatları takip etmemekten kaynaklanan sorunlardan üretici sorumlu değildir.
Kullanıcının cihazı açması ve tamir etmeye çalışmasından kaynaklanacak sorunlardan üretici sorumlu değildir.
Garanti etiketi sökülmüş ürünlerde oluşabilecek sorunlardan üretici sorumluluk kabul etmeyebilir.
2
UYARILAR






Bu ürün çoklu voltaj desteğine sahiptir(110V ve 220V).Güç kaynağını bağlamadan önce talimatları
okuyunuz.
Bu ürün Lithium pil kullanır.
Patlama riskinden kaçınmak için,anakarttaki pili lithium pil haricinde bir pille değiştirmeyiniz.
Kullanılmış pilleri üreticinin talimatları doğrultusunda elinizden çıkartınız.
Bu ekipman ve kablolarının tamamı iç kullanım için dizayn edilmiştir.
Patlama ve elektrik çarpması riskini azaltmak için cihazı yağmura ve ya neme maruz bırakmayınız.
WEEE (Atık Elektrik ve Elektronik Malzemeler)
Avrupa Birliği Ülkelerinde yaşayan müşterilerimizden bu ürünü kullanma ömrünü
tamamladıktan sonra geçerli kanun,düzenleme ve prosedürler çerçevesinde atmaları
tavsiye edilir.
ÖNEMLİ TEDBİRLER
1. Talimatları Okuyun
Herhangi bir uygulama yapmadan önce tüm işlem ve güvenlik talimatları okunmalıdır.
2. Talimatları Saklayın
İşlem ve güvenlik talimatları ileride kullanılmak üzere saklanmalıdır.
3. Temizlik
Temizlemeden önce cihazın fişini sökünüz.Sıvı sprey temizleyiciler kullanmayınız.Yumuşak bir bez
kullanınız.
4. Eklentiler
Üreticinin tavsiyesi dışında bir eklenti ve ya ekipman kullanmayınız,çünkü bunlar yangın,elektrik
çarpması ya da kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir.
5. Su ve ya Nem
Bu ekipmanı suya yakın ve ya suyla temas halinde kullanmayınız.
6. Aksesuarlar
Cihazı stabil olmayan sehba,stand ya da masanın üzerinde kullanmayınız.Cihaz düşebilir ve
çevredelilere zarar verebilir ve ya kendi zarar görebilir.Duvara ve ya rafa üreticinin tavsiye ettiği
şekilde ve onayladığı ekipmanlarla monte edilmelidir.Bu ekipmanı ve standını dikkatlice taşıyınız.Ani
durmalar,aşırı güç,ve düzgün olmayan yüzeyler cihazın devrilmesine sebep olabilir.
7. Güç Kaynağı
Bu cihaz sadece üzerinde etiketi olan ve tipini belirten güç kaynaklarıyla kullanınız.Eğer güç kaynağının
tipinden emin değlseniz lütfen distribütörünüzle va ya yerel elektrik şirketiyle temasa geçiniz.
8. Güç Kabloları
Yetkili kişi cihazı taşımadan önce güç kablolarını,BNC,alarm ve diğer bağlantıları sökmelidir.
9. Yıldırım
Fırtınalı havalarda ve ya uzun süre kullanılmama durumlarında cihazın fişini çekiniz ve anten
bağlantılarını sökünüz.Böylece cihazı yıldırım düşmeleri yada elektrik hattında oluşabilecek ani
dalgalardan korumuş olacaksınız.
10. Aşırı Yükleme
Elektrik çarpmaları ve yangınlardan kaçınmak için prizlere ve uzatıcılara aşırı yükleme yapmayın.
11. Cisimler ve Sıvılar
3
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Cihazın içine herhangi bir cisim sokmaya çalışmayınız,bu içindeki parçalara hasar verebilir bu da yangın
ve elektrik çarpmalarına sebebiyet verebilir.
Servis
Cihaza servis uygulamaya çalışmayınız.Tüm servisleri kalifiye servis personeline yaptırınız.
Servis Gerektiren Hasarlar
Cihazın fişini çıkarınız ve aşağıdaki koşullar altında kalifiye servis elemanını tercih ediniz;
 Güç kaynağının kablosu ya da fişi zarar görmüşse,
 Eğer içine sıvı dökülmüşse ve ya bir cisim düşmüşse,
 Cihaz yağmura ve ya suya mağruz kalmışsa
 Eğer cihaz çalışma talimatlarına uygun olarak çalışmıyorsa,sadece çalıştırma talimatlarında
yazılı olan ayarlamaları yapınız.Yazılanın dışında uygunsuz bir ayarlama yapmayın,aksi takdirde
cihaza zarar verebilirsiniz.bu da kalifiye bir servis elemanının müdahalesini gerektirebilir.
 Eğer cihaz düşmüşse ve kasası zarar görmüşse,
 Cihazın çalışma performansında ciddi bir düşüş olduğu zaman,bu servis gerektirdiğinin
göstergesidir.
Parça Değişimi
Cihazın bir parçasının değişmesi gerektiğinde kalifiye servis personelinin bunu üreticinin belirlediği
orijinal parça olmasına dikkat edin.farklı özellikteki bir parça yangına,elektrik çarpmalarına ve diğer
hasarlara sebep olabilir.
Güvenik Kontrolü
Cihaz servis işlemi gördükten sonra yetkili teknisyenden güvenlik kontrolü yapmasını isteyiniz.
Saha Kurulumu
Bu kurulumun kalifiye servis personeli tarafından yerel kanunlara uygun olarak yapılması gerekir.
Doğru Piller
UYARI
FARKLI TİPTE PİL TAKILMASI PATLAMA RİSKİ TAŞIR.
KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK ELİNİZDEN ÇIKARINIZ.
Çalışma Sıcaklığı
Özellikler bölümünde cihazın çalışma sıcaklığı belirtilmiştir,böylelikle kullanıcı cihaz için uygun çalışma
ortamını sağlayabilir.
Yükseltilmiş Çevre Çalışma Sıcaklığı
Eğer kapalı yada çoklu kabin sistemi üzerine kurulursa normal çalışma sıcaklığının üzerinde
çalıştırılabilir.Buna karşın
Azaltılmış Hava Akışı
Kabine monte edilmiş cihazın sağlıklı çalışabilmesi için özelliklerde belirtilen hava akışı sağlanmalıdır.
Mekanik Yükleme
Cihaz kabine öyle monte edilmeli ki düzensiz mekanik yüklemelerden zarar görmemelidir.
Aşırı Yüklü Devre
Aletlerin besleme devrelerine olan bağlantıları ve devrelerin aşırı yüklenmesinin varolan koruma ve
besleme kablolarına etkileri dikkate alınmalıdır. Bu sorunla ilgilenirken aletlerin plaka
sınıflandırmalarına dikkat edilmelidir.
Topraklama
Raf tipi monte edilmiş ekipman güvenli bir şekilde topraklanmalıdır.Direk bağlantılardan ziyade destek
bağlantı noktalarına daha fazla özen gösterilmelidir(Örneğin Güç Panolarının kullanımı).
4
1.
Sabit Sürücüyü ve DVD Yazıcıyı Kurma
1.1 Sabit Sürücüyü Kurma
Uyarı: 1. Bu seriler sekiz (opsiyonel) veya dört SATA sabit sürüyü desteklemektedir. Güvenlik ve güvenli alan için lütfen
imalatçıların özel olarak önerdiği sabit sürüyücü kullanın. Burada örnek olarak sekiz SATA sabit sürücü kurulumu verilmiştir.
2.Lütfen HDD kapasitesini kayıt ayarlarına göre hesaplayın. Lütfen “Ek B Kayıt Kapasitesini Hesapla”ya başvurun.
Adım 1: Kasanın vidalarını çıkarın ve kasayı açın daha sonra aşağıda gösterildiği gibi üst demir çubuğu çıkarmak
için her iki yandaki vidaları çıkarın:
Adım 2: HDD’yi alt demir çubuğun altına yerleştirin ve HDD’nin vida deliklerini demir çubuklarınkine doğrultun.
Sonra sıkıcı vidalayın ve güç ve veri kablolarını bağlayın. Resimler aşağıda gösterilmiştir:
Adım 3: Yukarıda verilen yönteme göre diğer üç HDD’yi kurun. Daha sonra, üst demir çubuğu kapatın
ve sıkıca vidalayın. HDD’yi altına koyun ve aşağıda gösterildiği gibi sıkıca vidalayın:
Adım 4: Üst demir çubuğun altındaki diğer üç HDD’yi aşağıda gösterildiği gibi kurun:
Adım 5: Cihazın arka kapağını kapatın ve sıkıca vidalayın.
1.1 DVD Yazıcıyı Kurma
Adım 1: Kasanın vidalarını sökün ve kasayı açın. Sonra aşağıda gösterildiği gibi üst demir çubuğu çıkarmak için
her iki yandaki vidaları çıkarın:
5
Adım 2: Cihaza bağlı DVD tutucuyu kurun. Lütfen DVD’nin vida deliklerini tutucununkilere doğrultun. Tutucuyu
önden uzağa yerleştirmeye çalışın ve sıkıca vidalayın. Ardından, ön panelin vidalarını sökün ve bariyerini çıkarın.
Sonra, DVD’yi tutucuyla birlikte kasaya koyun ve kasanın vida deliklerini tutucularınkine doğrultun. Sonra da,
sıkıca vidalayın.
Adım 3: Güç ve veri kablolarını bağlayın ve üst demir çubuğu kurun. Sonra, her iki taraftaki vidalarla sıkıca
vidalayın.
Not: Eğer kullanıcı bir DVD kurarsa, çok fazla oda dolacağı için sadece 4 HDD diskini kurabilir.
2.
Bağlantılar
Şek. 2-1 24-ch için Arka Panel
Şek. 2-2 32-ch için Arka Panel
Madde
Adı
1
Video çıkışı
2
Video girişi
3
Güç girişi
4
Spot
Tanım
Monitöre bağlayın
Video giriş kanalları (24-ch DVR için 1-24 ‘e
kadar/ 32-ch DVR için 1-32’ye)
AC 110V veya 110V
Bir AUX çıkışı olarak kanal kanal monitöre
bağlayın. Sadece video görüntüleme, menü
görüntüleme yok
6
Madde
Adı
Tanım
Audio çıkışı, ses kutusuna bağlayın
5
Audio çıkışı
6
7
MİK IN
VGA portu
Konuşma
VGA çıkışı, monitöre bağlayın
8
HDMI portu
Yüksek tanımlı görüntüleme cihazına
bağlayın
9
USB portu
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LAN
E-SATA
Alarm girişi
Alarm çıkışı
P/Z
K/B
Audio girişi
Güç anahtarı
Fan
Yedekleme veya aygıt yazılımı güncelleme
için USB flash, USB HDD gibi harici USB
cihazlarını bağlamak için; veya USB mouse’a
bağlamak için
Ağ girişi
Yedekleme için HDD’ye bağlayın
1-16 harici sensora bağlayın
4ch röle çıkışı. Harici alarma bağlayın.
Speed dome’a bağlayın
Klavyeye bağlayın
16 CH Audio girişi
Açma/kapama anahtarı
Cihazı soğutmak için
3 Başlatma ve Kapatma
3.1
Başlatma
Adım1:
Adım2:
Adım3:
Adım4:
Kameralara veya monitöre bağlayın.
Kaynak güçle bağlanın;
Cihaz ön yükleme yapacak ve güç göstergesi mavi olacak.
Bir WIZZARD penceresi açılacak.
3.2
Kapatma
IR uzaktan kumanda veya mouse kullanarak cihazı kapatabilirsiniz.
IR uzaktan kumanda ile:
Adım1: Güç tuşuna basın. Bu bir kapatma penceresi açacaktır. “OK” tuşuna tıklayarak ünite kapatılacaktır.
Adım2: Gücü kesin
Mouse ile:
Adım1:
Menüsüne girin ve “Kapat” ikonunu seçin. Bu sizi bir kapanma penceresinde götürecektir.
Adım2: OK’a tıklayın. Ünite bir süre sonra kapanacaktır.
Adım3: Gücü kesin
4
Ayar Sihirbazı (Wizard)
 Cihaz başladıktan sonra, bir ayar sihirbazı açılacaktır. Saati, ağı, kaydı ve disk
yönetimini ayarlayabilirsiniz.
7
Aşağıdaki gibi bir klavye çıkması için Cihaz adı (Device name) kutucuğuna tıklayın:
Girişler olarak rakamları, harfleri ve sembolleri destekler. Büyük harfler ve semboller girmek
için Shift tuşuna tıklayın; geri dönmek için Shift tuşuna tekrar tıklayın.
 Bir ağ ayar penceresi açmak için “İleri (Next)” tuşuna tıklayın.
Varsayılan http portu 80’dir. Varsayılan sürücü (server) portu 6036’dır. Ağ bilgilerini edinmek
için “Otomatik olarak bir IP adresi al (‘Obtain an IP address automatically)” seçeneğini
işaretleyebilir veya IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini, tercihli/almaşık DNS sunucusunu
manüel olarak girebilirsiniz. Bu fonksiyon internet yoluyla DVR’ı izlemek için kullanılır
(Detaylar için bkz. Bölüm 10).
 “İleri” tuşuna tıklayın. Bu sizi kayıt ayarı penceresine götürecektir.
Çözünürlük, fps, şifreleme, kalite ve maksimum bit hızını seçin. Değer ne kadar büyükse,
kaydedilen resim de o kadar net olur. Tabi ki, HDD’nin daha fazla alanı dolacaktır.
 İleri” tuşuna tıklayın. Bu sizi HDD yönetim penceresine götürecektir.
Bu sekmeden HDD bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Eğer HDD’niz yeni kurulduysa,
formatlamak için listeden HDD’yi seçin.
 “İleri” tuşuna tıklayın. Bu DVR’nizin durumunu görmenizi sağlayacaktır. Ve sonra bu sihirbazı sona
erdirmek için “Son (Finish)” tuşuna tıklayın.
Ayrıca, DVR Kullanım Kılavuzunun ilgili bölümlerinden tam ayar adımlarına göz atabilirsiniz. Eğer Sihirbazı
ayarlamak istemiyorsanız, lütfen çıkmak için Çık (Exit) tuşuna tıklayın.
5
Oturum Açma (Login)
Sihirbaz ayarından çıktıktan sonra DVR’de oturum açabilirsiniz.
Dikkat: Bu DVR yalnızca belirli bir zamanda VGA monitöründe veya BNC monitöründe seçenekleri
görüntüleyebilir, eğer menü seçenekleri olmayan canlı resim görüntüleme var ise, lütfen başka cihaz/monitörde
görüntüleme olup olmadığını kontrol edin veya oturum açma diyalog kutucuğunun görünmesini beklemek üzere
uzun süre ESC tuşuna basın. ESC tuşuna uzun süre basmak, BNC ve VGA/HDMI arasında çıkış değişikliği yapar.
8
OTURUM AÇMA diyalog kutucuğunu açan MENÜ tuşuna basın ve kullanıcı adını ve şifreyi
girin: admin ve 123456
6
Ana menü ayarı
Ana menüye girmek için Mouse’un sağ tuşuna tıklayın veya ön paneldeki GİRİŞ (Enter)
tuşuna basın. Şek. 4-2’de gösterilen Ayar arayüzüne girmek için Ayara (Setup) tıklayın.
Temel yapılandırma: Kullanıcılar, video sistemini, menü dilini, audio, zaman ve yetkilendirme kontrolünü
ayarlayabilirler.
Canlı yapılandırma: Kullanıcılar, isim/zaman görüntülemesini, resim rengini ve gizli kameraları ayarlayabilirler.
Kayıt yapılandırma:Kullanıcılar, kayıt kalitesini, çerçeve hızını, çözünürlüğü, zaman damgasını ve geri
dönüştürmeyi ayarlayabilirler.
Plan yapılandırma: Kullanıcılar, zamanlayıcı, hareket algılama ve sensor alarmını sırayla ayarlayabilirler.
Alarm yapılandırması: Kullanıcılar, sensor tipini, alarm tetikleyiciyi ve sesli alarmı ayarlayabilirler.
Ağ yapılandırma: Kullanıcılar, ağ fonksiyonunu etkinleştirebilir ve IP adresini, DDNS’yi, iletim video
parametrelerini buradan yapılandırabilirler.
Kullanıcı yapılandırma: Yönetici, kullanıcı ekleyip silebilir ve yetkilendirmelerini değiştirebilir.
PTZ yapılandırma: Kullanıcılar, protokolü, bilgi akış hızı, adres, ön ayarlar ve oto hız takibini buradan
ayarlayabilir.
İleri yapılandırma: Kullanıcılar, cihazı yeniden başlatabilir ve mobil depolama ortamına veri gönderip, buradan
veri alabilirler.
7 Kayıt Ayarı
Bir kullanıcının kayıt yapmadan önce bir HDD kurması ve formatlaması ve tüm kayıt
parametrelerini ayarlaması gerekmektedir. Dört çeşit kayıt modu vardır.
7.1
Manüel Kayıt
Bir kullanıcı sistem ayarını bitirdikten sonra ön paneldeki REC tuşuma basabilir. Kaydı durmak
için bu tuşa yeniden basın.
Veya uzaktan kumanda üzerindeki REC tuşuna basın. Durmak için bu tuşa tekrar tıklayın.
Veya mouse ile araç çubuğundaki REC tuşuna tıklayın. Durmak için bu tuşa tekrar tıklayın.
9
7.2
Planlı (Schedule) Kayıt
Planlı kaydı ayarlamak için:
Adım1: MenüAyarProgram sekmesine girin. Aşağıdaki resme başvurun.
Adım 2: Belirli bir gün planı eklemek için “
” tuşuna basın; Seçilen bir planı silmek içim “
Adım 3: Ayrıca haftalık bir plan penceresi açmak için kılavuza çift tıklatabilirsiniz.
” tuşuna basın;
Günü seçin ve sonra başlangıç ve bitiş zamanını ayarlamak için “Ekle (Add)” tuşuna tıklayın. Sonra diğer
günleri seçin ve ayarı diğer günlere de kaydetmek için “Kopyala (Copy)” tuşuna tıklayın. Son olarak haftalık
planı kaydetmek için “OK” tuşuna tıklayın.
Adım 4: Diğer kanalları seçin ve bu kanallar için zaman çizelgesini ayarlayın veya “Tüm Kanallara Aynı
ayarları Uygula (Apply Settings To All Channel)” seçeneğini seçin ve aynı ayarı tüm kanallara kaydetmek için
“Kopyala” tuşuna tıklayın.
7.3 Harekete Dayalı Kayıt
Hareket algılamaya dayalı kayıt: bir hareket etkinliği algılandığında, kamera kayıt için
tetiklenecektir.
Harekete Dayalı Kaydı Ayarlamak İçin:
Adım 1: MenüAyarPlanHareket (Motion) sekmesine girin. Harekete dayalı kayıt planı için ayar adımları
normal plan ayarınınkiyle aynıdır. Detaylar için 7.3 Planlı Kayıt’a başvurabilirsiniz.
Adım 2: Aşağıda gösterildiği gibi MenüAyar Alarm Hareket  Hareket sekmesine girin.
Adım 3: Hareket alarmını etkinleştirin (Lütfen kanala belirtin) ve ayarları kaydetmek için “Uygula (Apply)” tuşuna
tıklayın.
Adım 4: Duyarlılık ve Algılama alanını ayarlamak için Alan (Area) altındaki “Ayar (Setting)” tuşuna tıklayın.
Kılavuzda sola tıklayın ve alanı silmek için sürükleyin. Alan eklemek için tekrar sürükleyin. Hassasiyet değerini (18) ayarlamak için kaydırma çubuğunu çekebilirsiniz. Değer ne kadar yüksek olursa, harekete hassasiyet de o kadar
fazla olur. Hassasiyet renk ve zamandan (gece/gündüz) etkilendiği için, değerini pratik durumlara göre
ayarlayabilirsiniz. Tüm alana algılama alanı olarak ayarlamak için
ikonuna tıklayın. Ayarlanan algılama alanını
silmek için
ikonunu tıklayın. Yerel durumlara göre hassasiyet testi yapmak için
ikonuna tıklayın. Hareket
10
algılandığı zaman, bir figür ikonu gösterir. Ayarı kaydetmek için
için
ikonuna tıklayın.
ikonuna tıklayın. Mevcut arayüzden çıkmak
Adım 5: Hareket alarmı için plan ayarlarını açmak için MenüAyarAlarmHareketPlan sekmesine girin.
Ayar adımları, normal plan ayarınınkilerle aynıdır. Detaylar için 7.2 Planlı Kayıt’a başvurabilirsiniz.
Not: İki planın zaman çizelgeleri birbirine uymalıdır, aksi halde belirli bir zaman için kayıt alamazsınız.
7.4 Sensora Dayalı Kayıt
Sensora dayalı kaydı ayarlamak için:
Adım 1: MenüAyarPlanSensor sekmesine girin. Sensora dayalı plan için ayar adımları, normal plan
ayarınınkilerle aynıdır. Detaylar için 7.3 Planlı Kayıt’a başvurabilirsiniz.
Adım 2: Aşağıda gösterildiği gibi Menü Ayar AlarmSensorTemel (Basic) sekmesine girin.
Adım 3: Sensor alarmını etkinleştirin (Lütfen kanala belirtin), sensor tipini seçin ve ayarları kaydetmek için
“Uygula”ya tıklayın.
Adım 4: Sensor alarmı için plan ayarlarını açmak için MenüAyarAlarmSensorPlan sekmesine girin.
Ayar adımları, normal plan ayarınınkilerle aynıdır. Detaylar için 7.3 Planlı Kayıt’a başvurabilirsiniz.
Not: İki planın zaman çizelgeleri birbirine uymalıdır, aksi halde belirli bir zaman için kayıt alamazsınız.
8 Playback (Kayıttan Yürütme)
Ünite dört çeşit playback’i desteklemektedir
8.1
Canlı Playback
Kaydı yeniden yürütmek için ana menü çubuğundaki Oynat
ekrandaki tuşlara tıklayarak somut işlemler gerçekleştirebilir.
tuşuna tıklayın. Kullanıcı
11
oynat/durdur
dur
ileri/geri sar
kırp
ekran modu
renk
yedekle
kaydın son kısmı
8.2
sakla
ses
oynatma aracı
çık
kaydın bir sonraki kısmı
s
Zaman Aramalı Playback
Adım 1: MenüAra (Search)Zaman Arama (Time Search) sekmesine girin.
Adım 2: Size göre sağ tarafta bulunan tarihi ve kanalları seçin ve “Ara” tuşuna basın. Çevresi vurgulanan
veri, verinin bulunduğunu gösterir.
Adım 3: Belirli bir kılavuza tıklayarak veya başlangıç zamanı alanında özel bir değer girerek, başlangıç
zamanını ayarlayın.
Adım 4: Kanal görüntüleme modunu seçin ve kaydı oynatmak için
etmek için playback araç çubuğunu kullanın.
tuşuna tıklayın. Playback’i kontrol
Şek. 4-8 Zaman arama
8.3
Etkinlik Aramalı Playback
Adım 1: MenüAraEtkinlik Ara (Event Search) sekmesine girin.
Adım 2: Size göre sağ tarafta bulunan tarihi ve kanalları seçin ve “Ara” tuşuna basın. Çevresi vurgulanan
veri, verinin bulunduğunu gösterir.
Adım 3: Sonra Hareket, Sensor veya Tümü’nü (All) işaretleyin. Harekete dayanan kayıt ve sensora dayanan
kayıt için arama yapabilirsiniz.
Adım 4: Etkinlik listesi kutucuğunda aranmış etkinlik bilgilerini görüntülemek için “Ara” tuşuna basın.
12
Adım 5: Kaydı oynatmak için, etkinlik maddesine çift tıklayın.
8.4 Resim Aramalı Playback
Adım 1: MenüAraResim (Image) sekmesine girin.
Adım 2: Size göre sağ taraftan veri ve kanalları seçin.
Adım 3: Kaydedilen bir görüntüyü aramak için “Ara” tuşuna basın.
Adım 4: Bir alarm resmi tanımlandığında, kullanıcı kaydı oynatmak için resme iki kere tıklatabilir.
“Kilitle (Locke)” tuşuna tıklayarak resmi kilitleyebilirsiniz. Resmi HDD’ye kopyalamak için
“Kaydet (Save)” tuşuna tıklayın. Tüm resimleri HDD’ye kopyalamak için “Hepsini Kaydet
(Save All) tuşuna tıklayın.
9
Not: Alarmdaki resimleri almak için, farklı tür alarmlar için “Alarm Kullanma (Alarm Handling)” sekmesindeki
anlık görüntü özelliği aktive edilebilir. Detaylar için 4.5 Alarm Yapılandırması’na başvurun.
Yedekleme
Bu ünite USB flash, DVD yazıcı ve USB HDD ile yedeklemeyi destekler.
Adım 1:MenüYedekleme (backup) sekmesine girin.
Adım 2: Başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın, kanalları seçin ve veri yedekleme listesi kutucuğunda aranmış
verileri göstermek için Ara tuşuna tıklayın
Adım 3: İstenen bir klasörü seçin ve tüm veri klasörlerini seçmek için “Tümü”nü işaretleyin. Yedekleme
bilgisi penceresini açmak için Yedekleme tuşuna tıklayın.
Adım 4: Yedekleme bilgisi ara yüzünde, kullanıcı yedekleme klasörleri için ilgili seçenekleri kontrol edebilir.
Bu seçenekler, depolama ortamı, yedekleme oynatıcı ve kayıt klasörü tipini içermektedir. Sonra yedeklemeyi
başlatmak için Başlat (Start) tuşuna tıklayın.
10
Uzaktan Gözetim
13
Bir ağdan DVR’yi görüntülemek için, bir LAN/AWN veya internete bağlı olması
gerekmektedir. Ağ ayarı buna göre yapılmalıdır.
10.1
LAN üzerinde DVR’ye Erişim
 Lütfen, aşağıda gösterildiği gibi, lütfen MenuAyarAğ Ayarı’na girin:
 IP adresi, Alt Ağ ve Ağ Geçidini girin. DHCP kullanılıyorsa, lütfen DVR ve yönelticideki DHCP’yi
etkinleştirin. Menü  Bilgiler (Information)  Ağ’a (Network) girin ve kullanıcı DVR’nin ağ
ayarlarını kontrol edebilir.
 Çözünürlük, çerçeve hızı vb. gibi ağ video parametrelerini ayarlamak için Kayıt Ayarı’na girin.
 Aynı ağdaki bir bilgisayarda IE açın. IE adres çubuğunda DVR’nin IP adresini girin ve girişe
basın. HTTP port 80 değilse, IP adresinden sonra giriş numarasını girin.
 IE, otomatik olarak ActiveX bileşimini yükleyecektir. Bir sonraki pencereden kullanıcı adını ve
şifreyi girin
10.2 WAN Üzerinde DVR’ye Erişim
1. DVR’yi yöneltici veya sanal ağ üzerinden internete bağlayın
 Lütfen, yukarıda gösterildiği gibi Menü Ayar Ağ Ayarı’na girin.
 IP adresi, Alt Ağ ve Ağ Geçidini girin. DHCP kullanılıyorsa, lütfen DVR ve yönelticideki DHCP’yi
etkinleştirin.
 IP adresini ve yönelticinin veya sanal ağın Sanal Ağ ayarındaki port numarasını iletin. DVR’ye
erişimi sağlamak için güvenlik duvarını yapılandırın. (Kullanıcı hem DVR hem de yönelticideki
UPnP fonksiyonunu etkinleştirdiyse, bu adımı geçebilir. Daha geniş detay için lütfen ilgili bölüme
başvurun).
 IE tarayıcısını açın, IP adresini veya dinamik domain adını yazın ve girin. HTTP port 80 değilse,
IP adresi ve domain adından sonra giriş numarasını girin.
 IE, otomatik olarak ActiveX’i yükleyecektir. Sonra bir pencere açılır ve kullanıcı adıyla şifreyi
ister. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru yazın ve görüntülemek için girin.
2. PPPoE aracılığıyla DVR’yi internete bağlamak
 PPPoE’yi etkinleştirmek için DVR’nin Ana MenüAyarAğ arayüzüne girin ve sonra ISP’nizden
alınan kullanıcı adı ve şifreyi girin. Sonra “Uygula”ya tıklayın. DVR sunucuya bağlanacak ve bir
teyit mesajı verecektir.
 Kullanıcılar, dinamik domain adı kullanmak isterlerse, lütfen DVR veya yöneltici tarafından
desteklenen bir DNS sunucusunda bir domain adı için başvursun.
 Kullanıcı, DVR’nin arayüzüne uzaktan erişirken, doğrudan erişmek için WAN IP/domain adını
girebilir (kullanıcı IP adresini kontrol etmek için Ana MenüBilgilerAğ arayüzüne girebilir).
Tarayıcı Active X kontrolünü yükleyecektir.
 Aşağıdaki adımlar, yukarıdaki bağlantı yoluyla aynıdır.
14
450041220001 A1
Teknik Özellikler
Model
SDR-T32168H
Sıkıştırma Formatı
Video Girişi
Standard H.264
Kompozit: BNC×32
Video Loop Çıkışı
32 kanal
Video Çıkışı
Ses Girişi
Kompozit: BNC×2, VGA×1, HDMI×1
RCA X 16
İki Yönlü Ses
Ses Çıkışı
Alarm Girişi
RCA X 1
RCA X 1
NO veya NC 16CH
Alarm Çıkışı
Ekran Çözünürlüğü
Röle Çıkışı 4CH
CVBS: 720*576(PAL), 720*480(NTSC)
VGA: 1280*1024, HDMI 1080P
Kayıt Çözünürlüğü
352*288(CIF), 704*576(D1) (PAL)
352*240(CIF), 704*480(D1) (NTSC)
Ekran Görüntüleme Hızı
800FPS (PAL)
960FPS (NTSC)
800FPS-CIF(PAL)
Max 16ch
Kayıt Hızı
Kayıt Oynatma
Kayıt Modu
Triplex/Pentaplex
Uzaktan Erişim
Dual-stream
Network Arabirimi
Haberleşme Arabirimi
Manual/Timer/Hareket Algılama/Sensor
Pentaplex
IE/Safari/Smart phone/CMS
Kayıt ve Network aktarımda birbirinden bağımsız ayarlanabilen
streaming
RJ45 10/100M/1000m Self-adaptive
RS485 x 2(PTZ ve keyboard), USB2.0 x 2, ESATA x 2
Sabit Disk
SATA X 8
Yedekleme
Kontrol Arabirimi
Boyutlar (ExBxY)
Güç Kaynağı
Network, USB sürücü, DVD-RW
Mouse, Ön Panel, Uzaktan Kumanda, Keyboard
430mm×420mm×90mm
100/230V AC
15
İTHALATÇI FİRMA:
SENSONET TEKNOLOJI ELEKT. VE BILIS. HIZ. SAN. VE TIC. LTD. STI.
Adres : Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No: 2
34906 PENDIK/ISTANBUL
TEL : +90 (216) 999 49 49
FAX : +90 (212) 381 62 02
E-MAIL: [email protected]
Bu ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit edilen kullanım ömrü 7 (yedi) yıldır
16
SENSONET TEKNOLOJİ ELEKTRONİK VE BILISIM HIZMETLERI SANAYİ VE TİCARET LTD. STI.
Tel: +90(216) 999 49 49 pbx
Fax: +90 (212) 381 62 02
www.sensonet.com.tr
EEE yönetmeliğine uygundur.
17

Benzer belgeler