Nasıl bir lidersiniz?

Transkript

Nasıl bir lidersiniz?
Nasıl bir lidersiniz?
Giderek etkisini artıran global kriz nedeniyle liderler adeta mercek altına alınmış durumda. Şu
anda içinde bulunduğumuz ortamın bir benzeri 1930'lı yıllarda yaşanmıştı. Kimilerine göre
bugünün krizi, 1930'larınkinden bile daha derin ve tehlikeli. Bu yüzden de bugünün liderlerinin
hiçbiri, bu ölçekte bir krizi yönetmek konusunda tecrübeli değil. Hal böyle olunca da her yaştan,
farklı kondisyon seviyelerindeki koşucuların eşit şansa sahip olduğu bir maratonun henüz
başında gibiyiz. Her seviyede, yaşta, pozisyonda liderin; yeteneklerini, vizyonunu, yetkinliklerini
'konuşturma'da eşit şansı var. Bu yüzden de dünyanın gözü, haklı olarak liderlerin üstünde. En
ufak aksiliğin faturasının da, en önemsiz başarının övgüsünün de liderlerin hanesine yazılacağı
bir dönemden geçiyoruz. Hem siyasetin hem ekonominin hem iş dünyasının hem de sosyal ve
sivil ihtiyaçların liderleri yeniden belirlenecek. Bu yüzden de "kriz yönetimi", "krizden çıkış" yine
mikro ve makro düzeydeki liderlerin performansına bağlı. İngiltere ve Amerika'nın önemli
danışmanlık şirketlerinden Mind Gym, zor zamanlardaki performanslara, dönüştürücü liderlik
örneklerine ve psikoloji biliminin son dönem araştırmalarına dayanarak cesur liderlerin yedi
temel özelliğini saptadı:
1. Orijinallik: İçinde bulunduğunuz durumu kendi bakış açınız ve algılayışınızla doğru ve içten
bir biçimde anlatabilmek.
2. Umut: Geleceğe bakarak doğru bir resim çizmek ve içinde barındırdığı olumlu noktaları
saptayabilmek.
3. Israrcılık: Her türlü engele rağmen başladığınız işi bitirebilmek.
4. Cesaret: İçinizdeki endişe ve korkulara rağmen yapılması gerekeni gerçekleştirme gücü.
5. Canlılık: İlgili, heyecanlı, şevk sahibi bir ruh hali.
6. Merak: Zorlu engellere, orijinal ve yetkin çözümler üretebilmek.
7. Alçak gönüllülük: İnsanın kendi güçlü ve zayıf yönlerini dürüstlükle görebilmesi.
Araştırmalar gösteriyor ki bir CEO'nun şöhreti ne kadar yüksekse iş performansı o kadar düşük
oluyor.
Kaynak: http://www.isteinsan.com.tr/yonetim/nas_l_bir_lidersiniz.html
1/1