iNGİLİZCE +NİSAN AYI BÜLTENİ

Transkript

iNGİLİZCE +NİSAN AYI BÜLTENİ
NİSAN
ANA SINIFLARI 5 YAŞ
Bu ay “I can feel the nature” teması işlenmiştir. Bu tema kapsamında tree (ağaç), dirt (toprak), flower (çiçek), bug
(böcek), rock(taş), sun(güneş), clouds(bulutlar), ladybug(uğur böceği), grass(çimen), kite(uçurtma), nest(kuş
yuvası), ant(karınca), spider(örümcek), sky(gökyüzü), wind(rüzgar), leaf(yaprak), bee(arı), park(park), plant(bitki),
rainbow(gökkuşağı), forest(orman), garden(bahçe) kelimeleri ve “I can see ….” kalıbı öğretilmiştir.
Games saatlerinde, bu kelimeler ve kalıplar tanıtılmış, bu kalıpları içeren oyunlar oynanmıştır.(True-false, what’s
at my back, categorising, basketball, bingo, is it game) Ayrıca öğrencilerimizle bahçeye çıkılmış ve doğada
gördükleri paylaşılmıştır.
Story saatlerinde, temamızla ilgili hikayeler anlatılmış, izletilmiş ve sonrasında hikayeyle ilgili aktiviteler yapılmıştır
(Çalışma kağıtları, mini book, hikaye sıralama, hikayenin sonunu tahmin edip çizme ve oyunlar) Bu hikayelerden
bazıları: Ball goes on a picnic, The kite, Ladybug goes for a walk. Hikayeler video, şarkı, powerpoint sunumları ve
renkli kartlarla desteklenmiştir.
Drama saatlerinde, öğrencilerimiz story saatlerinde öğrenilen hikaye karakterlerinden biri olup basit ifadelerle
hikayeyi canlandırmışlardır. Şarkılarla ve aktivitelerle öğrenilenler pekiştirilmiştir.
Digital saatlerinde, öğrencilerimiz temamıza uygun online oyunlar oynamış, çeşitli videolar izlemiş, bunlar
hakkında sorulan sorulara basit cevaplar vermiş ve izledikleri videolarla ilgili çalışma kağıtları verilmiştir.
Station saatlerinde, konuyla ilgili grup çalışmaları yapılmış, istasyon çalışması yapmak üzere temayla ilgili farklı
aktiviteler verilmiştir. (puzzle, örüntü, taş boyama, ağaç üzerine yaprak yapıştırma…gibi)
Pen and Paper saatlerinde temaya uygun çalışma kağıtları verilmiştir ve konuların tekrarı sağlanmıştır.
Clil saatlerinde, bitki yetiştirme, right- left (sağ-sol), turn right (sağa dön), (turn left), up(yukarı), down(aşağı), back
(geri) ifadeleri öğrenilmiş, recycling (geri dönüşüm) konusu işlenmiş, evden getirilen geri dönüşüm malzemeleriyle
öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak istediklerini tasarlamışlardır.
ANA SINIFARI 5 YAŞ
Arts and crafts saatlerinde temaya ilişkin, öğrencilerimizin motor becerilerini geliştirecek kesme, yapıştırma
etkinlikleri yapılmıştır. ( uğur böceği oluşturma, patlamış mısır kullanarak ağaç yapma ve boyama…gibi)
Library saatlerinde ise çeşitli hikayeler okunmuş, izletilmiştir. Bunlardan bazıları: “Floppy’ Bath” , “Who Can
Curly See”, “The Big Egg”.
Mayıs ayı konu başlığımız “Animals”
Faydalanabileceğiniz web siteleri:
http://tinyurl.com/o99cl3r
http://tinyurl.com/hwdsujz
http://tinyurl.com/hop78nl
http://tinyurl.com/kyzdr2l
1. SINIFLAR
Bu ay kitabımızın beşinci ünitesi olan “My pets” teması işlenmiştir. Bu tema kapsamında evcil hayvanlar ve
çiftlik hayvanları ve bu hayvanların yavrularıyla beraber vücut kısımları işlenmiştir. Ünite kelimeleri has got/
hasn’t got/ Has it got? Yapılarıyla öğretilmiştir. Derslerimiz video, şarkı, powerpoint sunumları, resimli kartlar,
sanat çalışmaları ve hikayelerle desteklenmiştir. A pet for Jupe, The Ugly Duckling, I Take Care of My Dog
hikayelerimizden bazılarıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasında ülkeler ve bayrakları
işlenmiş, günün anlam ve önemi paylaşılmıştır.
2. SINIFLAR
Nisan ayında kitabımızın altıncı ünitesi olan ‘”Sports” bölümü işlenmiştir. Öğrencilerimiz, yapabildikleri
aktiviteleri , soru cevap şeklinde birbirleriyle paylaşmışlar, farklı ortamlarda ne gibi aktiviteleri yapabilecekleri
hakkında sözlü ve yazılı paylaşımlarda bulunmuşlardır. Konu ile paralel çeşitli okumalar yapmış, kendi yorum ve
tavsiyelerini arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Öğrencilerimiz ayrıca, farklı durumlar karşısında nasıl hissettiğimiz
konusunda bilgi paylaşımında bulunmuşlar, durumlara farklı çözüm önerileri getirecek basit fikirler sunmuşlardır.
Bilgisayar destekli ingilizce ve kütüphanemizdeki okuma saatimiz bu ay da devam etmiştir. Hikaye saati programı
içinde ise “Charlie and Lola” kısa filmi izletilmiş ve konu ile paralel bireysel-ikili ve grup çalışmaları yapılmıştır.
3. SINIFLAR
Kitabımızın 5.ünitesi olan “Jobs” teması işlenmiştir. Ünite süresince meslekler ilgili kıyafetler, çalışılan mekanlar
ve işyerindeki görev ve sorumluluklar ile ilişkilendirilmiştir. Kişilerin günlük rutinleri mesleklerinde yaptıkları işler
ile bağdaştırılarak işlenmiş, öğrencilerimiz, meslekleri tanıtan küçük Jobs Booklet hazırlayarak, birbirlerine
sunumlar yapmışlardır. Ayrıca, “Natural Resources” konusu proje ve grup çalışmaları ile işlenerek, konuyu
pekiştirmek için çeşitli videolar ve websiteleri kullanılmıştır. İkili ve grup çalışmaları ile öğrencilerimizin konuşma
becerisi desteklenmiştir. Yabancı öğretmenlerimiz bu ay içerisinde İngilizce matematik sorularından oluşan bir
yarışma düzenlemişlerdir.
Bunların yanında, What Do I Know ve konuşma-yazma becerilerine yönelik What Can I Do değerlendirmeleri
yapılmıştır.
Ünite boyunca kullandığımız ve yararlanabileceğiniz websayfalarının adresleri aşağıdadır.
Community Helpers: https://www.youtube.com/results?search_query=community+helpers
Dream Jobs: https://www.youtube.com/watch?v=wL3CFtW8WE0
Talking about jobs: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/spell/the-super-jobs
4. SINIFLAR
Ünitemizin teması olan "Now and Long Ago” konusuyla ilgili kelimeler ve kalıplar öğrenilmiştir. Öğrencilerimiz
geçmiş ve günümüzü kıyaslamışlardır. Eskiden iletişim, teknoloji ve yolculuk nasıldı ve günümüzde ne gibi
farklılıklar olduğunu tartışmışlardır. Bununla ilgili olarak proje hazırlayıp geçmişi ve günümüzü anlatan hikayeler
okumuşlardır. Kendileriyle ilgili olarak, geçirdikleri en son tatili detaylarıyla yazıp arkadaşlarıyla paylaşmışlardır.
Yabancı öğretmenlerimizin derslerinde ise farklı kaynaklardan kısa öyküler okumuş, analiz etmiş ve kendi kısa
hikayelerini yazmışlardır. Ayrıca öğrencilerimizi İngilizce kitap okumaya teşvik eden online okuma programı olan
“Bug Club” etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.

Benzer belgeler

Mart

Mart Story saatlerinde, temamızla ilgili hikayeler anlatılmış, izletilmiş ve sonrasında hikayeyle ilgili aktiviteler yapılmıştır (Çalışma kağıtları, mini book, hikaye sıralama, hikayenin sonunu tahmin e...

Detaylı

Kasım /

Kasım / rainbow(gökkuşağı), forest(orman), garden(bahçe) kelimeleri ve “I can see ….” kalıbı öğretilmiştir. Games saatlerinde, bu kelimeler ve kalıplar tanıtılmış, bu kalıpları içeren oyunlar oynanmıştır.(...

Detaylı