MUSTAFA BALOĞLU 1.2. Doğum Tarihi

Transkript

MUSTAFA BALOĞLU 1.2. Doğum Tarihi
1
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
1. ÖZGEÇMİŞ
1.1.
Adı Soyadı: MUSTAFA BALOĞLU
1.2.
Doğum Tarihi: 10 KASIM 1970
1.3.
Yabancı Dil: Ġngilizce (KPDS: 93; ÜDS: 92.5)
1.4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Doktora
Bölüm/Program
Psikolojik DanıĢma
Üniversite
Texas A&M Universitesi-Commerce
Yıl
2002
Doktora
Eğitim Psikolojisi
Texas A&M Universitesi-Commerce
2001
Y. Lisans
Psikolojik DanıĢma
Wisconsin Üniversitesi-Madison
1996
Lisans
Eğitim Bilimleri/PDR
Marmara Üniversitesi
1992
1. 5. Görevler:
Görev
Unvanı
Prof. Dr.
Görev Yeri
Yıl
Eğitim Fakültesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi
2010-
Doç. Dr.
Eğitim Fakültesi, Winston-Salem Devlet Üniversitesi
2008-2009
Doç. Dr.
Misafir Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi, Washington
2007-2008
Devlet Üniversitesi
Doç. Dr.
Eğitim Fakültesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi
2004-2009
Yrd.Doç. Dr.
Eğitim Fakültesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi
2003-2004
Yrd.Doç. Dr.
Eğitim Fakültesi, Texas A&M Universitesi-Commerce
2001-2002
ArĢ.Gör. Dr.
Eğitim Fakültesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi
2001-2003
ArĢ.Gör.
Fen-Edebiyat Fakültesi GaziosmanpaĢa Üniversitesi
1992-2001
1.6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1.6.1. Okul Yöneticilerinin ĠĢkoliklik Düzeyleri:
Salih Bardakçı- 2007
2
1.6.2. Türk ve Alman Okul Yönetcilerinin Kontrol Odağı Boyutunda
KarĢılaĢtırılması:
Erkan Türkoğlu- 2007
1.6.3. Okul Yönetcilerinin DüĢünme Stilleri ile BaĢaçıkma Becerileri Arasındaki
ĠliĢki:
Esra BalgalmıĢ- 2007
1.6.4. Tecrübeli ve Aday Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Kaygısı Düzeylerinin
KarĢılaĢtırılması:
Vildan Çevik- 2007
1.7. Projelerde Yaptığı Görevler:
1.7.1. Proje Yürütücüsü, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 20062007
Proje BaĢlığı: The Adaptation and validity/reliability study of the Mathematics
Anxiety Rating Scale-E (MARS-E) into Turkish (2009/41)- 2006-2007
1.7.2. Proje Katılımcısı, Head Start Transition Project, TAMU, Elementary
Education Department, Commerce, Tx, Ġstatistik Analiz Uzmanı, 1998-2001,
2002.
Proje Yönetmeni: David Brown, Ph.D., Program Director
1.7.3. Proje Katılımcısı, Federal Emergency Management Office, TAMU,
Department of Counseling, Commerce, TX, Ġstatistik Analiz Uzmanı, 1997.
Proje Yönetmeni: Morag Harris, Ph.D., Program Director
1.7.4. Proje Katılımcısı, Community Counseling Center, TAMU, Department of
Counseling, Commerce, TX, Ġstatistik Analiz Uzmanı, 1997.
Proje Yönetmeni: Phyllis Erdman, Ph.D., Program Director
1.7.5. Proje Katılımcısı, Education Consulting and Research Center, Istanbul,
AraĢtırma ve Ġstatistik DanıĢmanı, 1991-1993
Yönetmen: Demirali Y. Ergin, Ph.D.
1.8. İdari Görevler:
1.8.1. Dekan, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2010-Devam
1.8.2. Yönetim Kurulu Üyesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 2010-Devam
1.8.3. Senato Üyesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 2010-Devam
1.8.4. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi,
GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 2010-Devam
1.8.5. Akademik Yükseltme ve Atama Komisyonu Üyesi, GaziosmanpaĢa
Üniversitesi, 2004-2005; 2010- Devam
3
1.8.6. Yönetim Kurulu Üyesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
2004-2007; 2010-Devam
1.8.7. Fakülte Kurulu Üyesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
2004-2007; 2010-Devam
1.8.8. Enstitü Kurulu Üyesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2010-Devam
1.8.9. Müdür, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
1.8.10. Bölüm Başkanı, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim
Bilimleri Bölümü, 2006-2007; 2010- Devam
1.8.11. Eğitim Fakültesi Temsilcisi, Avrupa Birliği Eğitim Programları
Komisyonu GaziosmanpaĢa Üniversitesi, 2004-2007
1.8.12. Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2004-2007
1.8.13. Müdür Yardımcısı, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2004-2007
1.8.14. Anabilim Dalı Başkanı, GaziosmanpaĢa Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
PDR Anabilim Dalı 2004-2005
1.8.15. Websitesi Komite Başkanı ve Webmastır, The American
Psychological Association Division 52, International Psychology, USA, 20012004.
1.8.16. Kampüs Temsilcisi (Campus Representative), American
Psychological Association Graduate Students- APAGS, USA, 1997-2001.
1.8.17. Başkan (President), The Association of International Students. Texas
A&M University-Commerce, TX, USA, 1997-1998.
1.9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
American Psychological Association (APA), 1994-2004
American Counseling Association (ACA), 1994-2003
American Educational Research Association (AERA), 1998-2004
Türk Psikologlar Derneği, (TPD) 2001-Devam
Southwestern Psychological Association (SWPA), 1999-2002
Mid-South Educational Research Association (MSERA), 2000-2002
Eğitim Bilimcileri Derneği, Ġstanbul, 1993-1999
4
Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği, Ankara 1993-1999
APA International Psychology (Division 52), 2001-2004
1.10. Ödüller:
1.10.1. American Psychological Association (APA) International Award Recipient,
USA 2006
1.10.2. The 115 Outstanding Alumni 115th year in the history of Texas A&M
University-Commerce, USA 2005
1.10.3. TÜBA Üstün BaĢarılı Genç Biliminsanları Ödülü Adayı, Türkiye 2004
1.10.4. Texas A&M University Graduate School En Ġyi Doktora Tezi Ödülü, USA
2002
1.10.5. New York Akademi Bilimleri Psikoloji Dalında 31. James McKeen Cattell
En Ġyi Doktora Tezi Ödülünü Adayı, USA 2001
1.10.6. Akademik All-American Scholar Ödülü, USA 2001
1.10.7. Presidential Jerry & Marilyn Morris Yılın En Ġyi Doktora Öğrencisi Ödülü,
USA 2001
1.10.8. United States National Collegiate Award Winner Ödülü, USA 2001
1.10.9. Amerikan Psikoloji Derneği Öğrenci Seyahat Ödülü Adayı, USA 2001
1.10.10. Texas A&M Universitesi Psikoloji Bölümü’nün En Ġyi Doktora Öğrencisi
Ödülü, USA 2001
1.10.11. Mr. & Mrs. Taylor Doktora Ödülü, Texas A&M Universitesi Psikoloji
Bölümü, USA 1999
5
1.12. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Advanced Statistical
Techniques
Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
Research Methodology
Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
Sonbahar Theoretical
Foundations of
Learning and
Instruction Doktora
Dersi, Washington
Eyalet ÜniversitesiEğitim FakültesiPsikolojik DanıĢma
2007-2008
Bölümü
Research Methodology
Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
Advanced Quantitative
Techniques
Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
Bahar
Theoretical
Foundations of
Learning and
Instruction Doktora
Dersi, Washington
Eyalet ÜniversitesiEğitim FakültesiPsikolojik DanıĢma
Bölümü
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
3
20
3
-
10
3
-
8
3
-
10
3
-
5
3
-
7
6
Research Methodology
Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
Introduction to
Statistics Yüksek Lisans
ve Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
3
-
10
3
-
27
Theoretical
Foundations of
Learning and
Instruction Doktora
Yaz
Dersi, Washington
Eyalet ÜniversitesiEğitim FakültesiPsikolojik DanıĢma
Bölümü
Introduction to
Statistics Yüksek Lisans
ve Doktora Dersi,
Washington Eyalet
Üniversitesi- Eğitim
Fakültesi- Psikolojik
DanıĢma Bölümü
Introduction to
Quantitative Methods
Yüksek Lisans Dersi,
Winston Salem Eyalet
Üniversitesi, NC USAEğitim Fakültesi- Eğitim
Bölümü
Introduction to
Computers in
Education
Lisans Dersi, Winston
Sonbahar
Salem Eyalet
Üniversitesi, NC USAEğitim Fakültesi- Eğitim
Bölümü
3
-
23
3
-
3
3
-
15
3
-
20
7
2008-2009
Bahar
Introduction to
Assessment Techniques
Lisans Dersi, Winston
Salem Eyalet
Üniversitesi, NC USAEğitim Fakültesi- Eğitim
Bölümü
Introduction to
Quantitative Methods
Yüksek Lisans Dersi,
Winston Salem Eyalet
Üniversitesi, NC USAEğitim Fakültesi- Eğitim
Bölümü
Introduction to
Computers in
Education
Lisans Dersi, Winston
Salem Eyalet
Üniversitesi, NC USAEğitim Fakültesi- Eğitim
Bölümü
Introduction to
Computers in
Education
Lisans Dersi, Winston
Salem Eyalet
Üniversitesi, NC USAEğitim Fakültesi- Eğitim
Bölümü
3
-
20
3
-
15
3
-
18
3
-
25
1.13. Editorlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik:
1.13.1. Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği
1.13.1.1. Uluslararası Editör ve Yayın Kurulu Üyesi, Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri, Ġstanbul- Türkiye (SSCI Dergisi), 1999-Devam
1.13.1.2. Yardımcı Editör, International Journal of School Psychology and
Clinical Child Psychology, Commerce, TX USA (Uluslararası Hakemli Dergi),
2000-Devam
1.13.1.3. Yayın Kurulu Üyesi, Journal of Sex and Family Research, Turkey
(Uluslararası Hakemli Dergi), 2010-Devam
8
1.13.1.4. Yayın Kurulu Üyesi, Uluslararası Online Egitim Bilimleri Dergisi,
Turkey, 2009-Devam
1.13.1.5. Yayın Kurulu Üyesi, Ġlköğretim Online, Turkey, 2006-Devam
1.13.2. Hakemlik
1.13.2.1. Sex Roles, USA (SSCI Dergisi), 2008-Devam
1.13.2.2. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, Çanakkale- Türkiye
(Uluslararası Hakemli Dergi), 2007-Devam
1.13.2.3. Abant Izzet Baysal Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bolu- Türkiye
(Ulusal Hakemli Dergi), 2007-Devam
1.13.2.4. Statistics Education Research Journal, New Zeeland (Uluslararası
Hakemli Dergi), 2006-Devam
1.13.2.5. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Ankara-Türkiye (Ulusal
Hakemli Dergi), 2006-Devam
1.13.2.6. Computers in Human Behavior, the United Kingdom (SSCI Dergisi),
2005-Devam
1.13.2.7. Learning and Individual Differences, the United Kingdom (SSCI
Dergisi), 2005-Devam
1.13.2.8. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ulusal Hakemli
Dergi), 2005-Devam
1.13.2.9. GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ulusal
Hakemli Dergi), 2004-Devam
1.13.2.10. Social Behavior and Personality, : An International Journal, New
Zealand (SSCI Dergisi), 2004-Devam
1.13.2.11. Eğitim AraĢtırmaları Dergisi, Ankara- Türkiye (SSCI Dergisi), 2003Devam
1.13.2.12. Psychological Reports, USA (SSCI Dergisi), 2002-Devam
1.13.2.13. The Journal for Research in Mathematics Education, USA
(Uluslararası Hakemli Dergi), 2002-Devam
9
2. BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
2.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :
The Test-retest Reliability and Face Validity of the Information Processing Styles
DanıĢman: Prof. Dr. James L. Lee
2.2. Doktora Tez Başlıkları ve Danışmanları :
2.2.1. An Application of Structural Equation Modeling Techniques in the
Prediction of Statistics Anxiety Among College Students
DanıĢman: Prof. Dr. Paul F. Zelhart
2.2.2. Concurrent and construct validity and internal-consistency, and parallelmodel reliability of the Revised Mathematics Anxiety Rating Scale
DanıĢman: Prof. Dr. Morag C. B. Harris
2.3. Yayımlanan Makaleler:
DOÇENTLİK SONRASI:
A. SSCI Tabanlı Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
2.3.1. Erdoğan, A., Baloğlu, M., & Kesici, ġ. (Baskıda). Gender differences in
geometry and mathematics course achievement levels and self-efficacy
beliefs in geometry. Euro-Asian Journal of Educational Research. (SSCI; C
Sınıfı Dergi).
2.3.2. Türkoğlu, E., & Baloğlu, M. (Baskıda). Türk ve Alman eğitim
yöenticilerinin denetim odağı açısından karĢılaĢtırılması. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri. (SSCI; C Sınıfı Dergi).
2.3.3. Baloğlu, M. (2010).Validity and Reliability of the Turkish Mathematics
Anxiety Rating Scale-Short Version (MARS-SV). European Journal of
Psychology of Education, , 25, 507-518. (SSCI; C Sınıfı Dergi)
2.3.4. Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H., & Gürbüz, R. (2010). An
investigation of mathematics anxiety among sixth through eighth grade
students in Turkey. Learning and Individual Differences, 20, 654-658. (SSCI;
B Sınıfı Dergi).
10
2.3.5. Balgalmis, E., & Baloğlu, M. (2010). An investigation of thinking styles
among educational administrators across different variables. [Eğitim
yöneticilerinin düĢünme stillerinin çeĢitli değiĢkenlere göre incelenmesi].
Hacettepe University Journal of Education, 38, 1-10. (SSCI; C Sınıfı Dergi).
2.3.6. ġahin, R., Baloğlu, M., & ÜnalmıĢ, M. (2010). Turkish adolescents’
attitudes toward violence. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 20922098. (SSCI).
2.3.7. Baloğlu, M., & BalgalmıĢ, E. (2010, in Turkish).The adaptation of the
Mathematics Anxiety Rating Scale Elementary School form Turkish, language
validity and preliminary psychometric properties [Matematik Kaygısını
Derecelendirme Ölçeği Ġlkokul Formu’nun dil geçerliği ve ön psikometrik
incelemesi]. Journal of Educational Sciences: Theory and Practice, 10, 77110. (SSCI; C Sınıfı Dergi).
2.3.8. Baloğlu, M., & Cevik, V. (2009). A Multivariate comparison of computer
anxiety levels between candidate and tenured school principals in Turkey.
Computers in Human Behavior, 25, 1102-1107. (SSCI; A Sınıfı Dergi)
2.3.9. Baloğlu, M., & Abbasi, A., & Cevik, V. (2009). The predictors of success
in computer courses among high school students. Psychological Reports, 108, 112. (C Sınıfı Dergi)
2.3.10. Baloğlu, M., & Cevik, V. (2008). Multivariate effects of gender,
ownership, and the frequency of use on computer anxiety among high school
students. Computers in Human Behavior, 24(6), 2639-2648. (A Sınıfı Dergi)
2.3.11. Baloğlu, M., & Zelhart, P. F. (2007). Psychometric properties of the
Revised Mathematics Anxiety Scale. Psychological Record, 57 (4), 593-611. (C
Sınıfı Dergi)
2.3.12. Karslı, M. D., & Baloğlu, M. (2006). A description and comparison of the
levels of anxiety among college administrators. Social Behavior and Personality,
34(6), 739-746. (C Sınıfı Dergi)
2.3.13. Baloğlu, M., & R. Kocak (2006). A multivariate investigation of the
differences in mathematics anxiety. Personality and Individual Differences, 40,
1325-1335. (B Sınıfı Dergi)
SSCI Atıfları: 2 adet
SSCI Dışındaki Atıflar: 3 adet
2.3.14. Baloğlu, M. (2005). The adaptation of the Mathematics Anxiety Rating
Scale into Turkish, Turkish language validity, and preliminary psychometric
11
properties. Journal of Educational Sciences: Theory and Practice, 5, 7-30. (C
Sınıfı Dergi)
2.3.15. Karagozoglu, C., Masten, W., & Baloğlu, M. (2005). Evidence for
Differentiating Anxiety and Depression in Turkish College Students. Social
Behavior and Personality, 33(6)579-586. (C Sınıfı Dergi)
SSCI Atıfları: 4 adet
SSCI Dışındaki Atıflar: 1 adet
2.3.16. Baloğlu, M., & Zelhart, P. F. (2004).Discriminants of low and high
statistics anxiety among college students. Journal of Education and Science. 29
(133), 47-51. (C Sınıfı Dergi)
B. SSCI Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde
Yayımlanan Makaleler:
2.3.17. Baloğlu, M. (Baskıda). The relationship between subjective and
objective assessment of college students’ mathematics anxiety levels. Bogazici
University Journal of Education.
2.3.18. Gadzella, B. M., & Baloğlu, M., Masten, W. G., & Wang, Q. (Baskıda).
Evaluation of the Student-life Stress-Revised (SSI-R). Journal of Instructional
Psychology, 36.
2.3.19. Baloğlu, M. & Bardakçı, S. (2010).The adaptation of the Student-life
Stress Inventory to Turkish, language validity and preliminary psychometric
properties [GüncellenmiĢ Öğrenci YaĢam Stres Envanteri’nin Türkçe’ye
uyarlanması, dil geçerliği, ve ön psikometrik incelemesi].
Turkish
Psychological Counseling and Guidance Journal, 33, 57-70.
2.3.20. Baloğlu, M., Kocak, R., & Zelhart, P. F. (2007). The relationships
between statistics anxiety and attitudes toward statistics. Ankara University
Faculty of Educational Sciences Journal, 40(2), 23-39.
2.3.21. Çevik, V., & Baloğlu, M. (2007). Okul yöneticilerinin bilgisayar kaygısı
düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 52, 547-568.
2.3.22.Baloğlu, M., Abbasi, A., & Masten, W. G. (2007). A cross-cultural
comparison of anxiety among college students. The College Student Journal,
41(4), 977-984.
SSCI Dışındaki Atıflar: 3 adet
2.3.23. Baloğlu, M., & Harris, M. C. (2004). ÇeĢitli baĢaçıkma yolları ile
matematik kaygısı arasındaki iliĢki. Eğitim AraĢtırmaları Dergisi, 16, 95-101.
12
C. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
2.3.24. Baloğlu, M. (2006). Çok değiĢkenli regresyon analizlerinde sürekli
bağımsız değiĢkenler arasındaki etkileĢimin incelenmesi. Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, (1), 1-6.
2.3.25. Baloğlu, M. & BalgalmıĢ, E. (2005). Ġlköğretim ve ortaöğretim
yöneticilerinin öz değerlerinin betimlenmesi: Tokat ili örneği. Değerler Eğitimi
Dergisi, 3 (10), 19-31.
2.3.26 Baloğlu, M., Harris, M. B., & Karagozoglu, C. (2005). Psychological
effects of an earthquake in Turkey. Istanbul University Hasan Ali Yucel Faculty of
Education Journal, 2, 125-136.
2.3.27. Baloğlu, M. (2004). The effects of previous mathematics courses on
current mathematics anxiety levels. Buca Faculty of Education Journal, 15, 7480.
2.3.28. Baloğlu, M. (2004). Yüksek ve düĢük baĢarılı öğrencilerin eleĢtirel
düĢünce becerisi puanları açısından farklılıkları. Sakarya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 7, 107-111.
DOÇENTLİK ÖNCESİ:
A. SSCI Tabanlı Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
2.3.29. Gadzella, B. M., & Baloğlu, M. (2003). Psychometric properties of the
Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal for a sample of education majors.
Psychological Reports, 92, 1249-1254. (SSCI; C Sınıfı Dergi)
SSCI Atıfları: 1 adet
SSCI Dışındaki Atıflar: 8 adet
2.3.30. Baloğlu, M. (2003). Individual differences in statistics anxiety among
college students. Journal of Personality and Individual Differences, 34, 855-865.
(SSCI; B Sınıfı Dergi)
SSCI Atıfları: 4 adet
SSCI Dışındaki Atıflar: 6 adet
2.3.31. Harris, M. B., Baloğlu, M., & Stack, J. (2002). Mental health of traumaexposed firefighters and critical incident stress debriefing. Journal of Loss and
Trauma, 7, 223-238. (SSCI; B Sınıfı Dergi)
SSCI Atıfları: 3 adet
13
SSCI Dışındaki Atıflar: 15 adet
2.3.32. Baloğlu, M. (2002). Psychometric properties of the Statistics Anxiety
Rating Scale. Psychological Reports, 90, 315-325. (SSCI; C Sınıfı Dergi)
SSCI Atıfları: 3 adet
SSCI Dışındaki Atıflar: 1 adet
2.3.33. Baloğlu, M. (2001). (Turkish). Overcoming the fear of mathematics.
Journal of Educational Sciences: Theory and Practice, 1(1), 59-76. (SSCI; C Sınıfı
Dergi).
2.3.34. Baloğlu, M., & Zelhart, P. F. (2000). Validity and reliability of the
Information Processing Styles. Psychological Reports, 87, 973-979. (SSCI; C
Sınıfı Dergi)
B. SSCI Dışındaki Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde
Yayımlanan Makaleler:
2.3.35. Baloğlu, M. (2004). Statistics anxiety and mathematics anxiety: Some
interesting differences I. Educational Research Quarterly, 27 (3), 38-48.
2.3.36. Baloğlu, M., & Zelhart, P. F. (2003). Statistics Anxiety: A detailed
review of the literature. Psychology and Education, 40, 27-37.
2.3.37. Gadzella, B. M., & Baloğlu, M. (2003). High and low achieving students
on processing, retaining, and retrieval of information. Journal of Instructional
Psychology, 30, 99-105.
SSCI Dışındaki Atıflar: 3 adet
2.3.38. Gadzella, B. M., & Baloğlu, M., & Stephens, R. (2002). Prediction of
GPA with educational psychology course grades and critical thinking skills.
Education, 122(3), 618-623.
2.3.39. Gadzella, B. M. Stephens, R., & Baloğlu, M. (2002). Prediction of
psychology course grades by age and learning style scores. College Student
Journal, 36, 62-68.
2.3.40. Gadzella, B. M., & Baloğlu, M. (2001). Confirmatory factor analysis and
internal consistency of the Student Life-stress Inventory. Journal of Instructional
Psychology, 28, 84-94.
2.3.41. Gadzella, B. M., Baloğlu, M., Masten, W. G., Helton, J., Huang, J., &
Madsen, T. (2001). Differences among women attending university on thinking,
learning, and academic performance. College Student Journal, 35, 77-83.
14
2.3.42. Baloğlu, M. (2000). Expectations of international students from
counseling services. Higher Education Abstracts, 36, 70-71.
C. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
2.3.43. Baloğlu, M., & Harris, M. C. (2003). Relationship between counseling
students’ gender and program type and personality characteristics among
Turkish college students. Turkish Counseling and Guidance Journal, 20, 7-16.
2.4. Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar:
2.4.1. SSCI Atıfları:
2.4.1.1. Tuch, A.N., Bargas-Avila, J.A., & Opwis, K. (2010). Symmetry and
aesthetics in website design: It's a man's business. Computers in Human
Behavior, 26, 1831 – 1837.
2.4.1.2. Kyttala, M., & Bjorn, P. M. (2010). Prior mathematics achievement,
cognitive appraisals and anxiety as predictors of Finnish students' later
mathematics performance and career orientation. Educational Psychology, 30
(4), 431-448.
2.4.1.3. Hoffman, B. (2010). I think I can but I’m afraid to try: The role of selfefficacy beliefs and mathematics anxiety in mathematics problem-solving
efficiency. Learning and Individual Differences, 20, 276-283.
2.4.1.4. Prati, G. , & Pietrantoni, L. (2010). The Relation of Perceived and
Received Social Support to Mental Health among First Responders: A MetaAnalytic Review. Journal of Community Psychology, 38 (3), 403-417.
2.4.1.5. Parayitam, S., Desai, K. J., Desai, M. S., Eason, M. K. (2010). Computer
attitude as a moderator in the relationship between computer anxiety,
satisfaction, and stress. Computers in Human Behavior, 26, 345-352.
2.4.1.6. Uysal, F. (2007). A comparison of the success of vocational school
students in basic mathematics based upon their method of placement in
university. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 7 (2), 975-998.
2.4.1.7. Hill, B.D., Smitherman, T.A., Pella, R.D., et al. (2008). The relation of
depression and anxiety to measures of attention in young adults seeking
psychoeducational evaluation. Archives of Clinical Neuropsychology, 23, 823830.
2.4.1.8. Agudelo, D., Buela-Casal, G., & Spielberger, C.D. (2007). Anxiety and
depression: the problem of the differentiation through the symptoms. Salud
Mental, 30, 33-41.
15
2.4.1.9. Bilgin. A., & Eldeleklioglu, J. (2007). An investigation into the critical
thinking skills of university students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 33, 55-67.
2.4.1.10. Hanna, D., Shevlin, M., & Dempster, M. (2008). The structure of the
statistics anxiety rating scale: A confirmatory factor analysis using UK
psychology students. Personality and Individual Differences, 45, 68-74.
2.4.1.11. Rodarte-Luna, B., & Sherry, A. (2008). Sex differences in the relation
between statistics anxiety and cognitive/learning strategies. Contemporary
Educational Psychology, 33, 327-344.
2.4.1.12. Vigil-Colet, A., Lorenzo-Seva, U., & Condon, L. (2008). Development
and validation of the Statistical Anxiety Scale. Psicothema, 20, 174-179.
2.4.1.13. Tuckey, M. R. (2007). Issues in the debriefing debate for the
emergency services: Moving research outcomes forward. Clinical PsychologyScience and Practice, 14, 106-116.
2.4.1.14. Mitte, K., Steil, R., & Nachtigall, C. (2005). The effects of a brief
intervention after acute traumatization in preventingposttraumatic
symptomatology - A meta-analysis using the random effects model. Zeitschrift
Fur Klinische Psychologie und Psychotherapie, 34, 1-9.
2.4.1.15. Roberts, R. S. B., Flannelly, K. J., Weaver, A. J., et al. (2003).
Compassion fatigue among chaplains, clergy, and other respondents after
September 11th. Journal of Nervous and Mental Disease, 191, 756-758.
2.4.1.16. Hanna, D., Shevlin, M., & Dempster, M. (2008). The structure of the
statistics anxiety rating scale: A confirmatory factor analysis using UK
psychology students. Personality and Individual Differences, 45, 68-74.
2.4.1.17. Rodarte-Luna, B., & Sherry, A. (2008). Sex differences in the relation
between statistics anxiety and cognitive/learning strategies. Contemporary
Educational Psychology, 33, 327-344.
2.4.1.18. Mji, A., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Evidence of score reliability and
validity of the statistical anxiety rating scale among technikon students in South
Africa. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 36, 238251.
2.4.1.19. Carr, J. L., Koyama, M., & Thiagarajan, M. (2003). A women’s support
group for Asian international students. Journal of American College Health, 52,
131-134.
2.4.1.20. Agudelo-Velez, D. M., Casadiegos-Garzon, C.P., & Sanchez-Ortiz, D.
L. (2009). Relation Between Early Maladaptive Schemes and Anxiety and
Depression Features in University Students. Universitas Psychologica,8, 87-103.
2.4.1.21. Zhang, L.F.(2009). Anxiety and thinking styles. Personality and
Individual difference, 47, 347-351.
16
2.4.1.22. Mji, A. (2009). Differences in university students’ attitudes and anxiety
about statistics. Psychological Reports, 107, 737-744.
2.4.1.23. Jain, S., & Dowson, M. (2009). Mathematics anxiety as a function of
multidimensional self-regulation and self-efficacy. Contemporary Educational
Psychology, 34, 240-249.
2.4.2. SSCI Dışındaki Atıflar:
2.4.2.1. Morrissette, P. J. (2004). The pain of helping: Psychological injury of
helping professionals. Brunner-Routledge Psychosocial Series.
2.4.2.2. Howard, J. M., & Goelitz, A. (2004). Brief treatment and crisis
intervention. Oxford University Press.
2.4.2.3. Young, A. T. (2003). An examination of the efffectivenes of periodic
stress debriefing with law enforcement personnel. Unpublished doctoral
dissertation,Texas Tech University.
2.4.2.4. Bilal, M. S., Rana, M. H., Rahim, S., & Ali, S. (2007). Psychological
trauma in a relief worker-a case report from earthquake-struck areas of north
Pakistan. Prehospital and Disaster Medicine, 22.
2.4.2.5. Winter, L. B. (2006). Möglichkeiten der behandlung von patienten mit
folgeerkrankungen nach psychischer traumatisierung : eine
Literaturübersicht. Unpublished dissertation, Universität Freiburg,
Medizinische Fakultät.
2.4.2.6. (2006). Psychosoziale hilfe bei katastrophen und komplexen
schadenslagen. Springer Vienna.
2.4.2.7. Woods, G. L. (2007). Post traumatic stress symptoms and Critical
Incident Stress Debriefing (CISD) in Emergency Medical Services (EMS)
personnel. Unpublished doctoral dissertation. East Tenessee State University.
2.4.2.8. Honos-Webb, L., Hart, S., & Scalise, J. T. (2006). How to help after
national catastrophes: Findings following 9/11. The Humanistic Psychologist, 34,
75-97.
2.4.2.9. Boyd, W. J. (2004). Critical incident stress management for Whatcom
county, Washington: Is it time for a change? An Applied research project paper.
2.4.2.10. Young, A. T., Fuller, J., & Riley, B. (2008). On-scene mental health
counseling provided through police departments. Journal of Mental Health
Counseling, 30, 345-361.
2.4.2.11. Wagner, S. L., McFee, J. A., & Martin, C.A. (2009). Effects of traumatic
stress on firefighters' world assumptions. Tramatology, 15, 75-84.
17
2.4.2.12. Barboza, K. (2005). Critical incident stress debriefing (CISD): efficacy
in question. The New School Psychology Bulletin, 3, 49-70.
2.4.2.13. Yılmaz, B. (2006). Arama-kurtarma çalıĢanlarında travma sonrası stres
belirtileri ve travma sonrası büyüme ile iliĢkili değiĢkenler. YayınlanmamıĢ
doktora tezi. Ankara Üniversitesi.
2.4.2.14. Stefan, P. (2008). Verhaltensvariabilität in erfolgskritischen
Aufgabenbereichen: eine strategische Steuerungsgrösse?
Organisationspsychologie.
2.4.2.15. Murta, S. G., & Tróccoli, B. T. (2007). Stress ocupacional em
bombeiros: efeitos de intervenção baseada em avaliação de necessidades.
Estud. psicol. (Campinas), 24.
2.4.2.16. Pan, W., & Tang, M. (2004). Examining the Effectiveness of
Innovative Instructional Methods on Reducing Statistics Anxiety for Graduate
Students in the Social Sciences. Journal of Instructional Psychology, Vol. 31.
2.4.2.17. Allen, K. (2006). The Statistics Concept Inventory: Development and
Analysis of a Cognitive Assessment Instrument in…Unpublished doctoral
dissertation. The University of Oklahoma.
2.4.2.18. Marquez, J. C. (2004). Una revisión de las evidencias de fiabilidad y
validez de los cuestionarios de actitudes y ansiedad. Statistics Education
Research Journal, 3, 5-28.
2.4.2.19. Cherney, I. D., & Cooney, R. R. (2005). Predicting student
performance in a statistics course using the mathematics and statistics.
Transactions of the Nebraska Academy of Sciences, 30, 1-8.
2.4.2.20. Buckley, S. (2008). Peer relationships in the mathematics classroom:
a social network approach to understanding anxiety. AARE, 1-31.
2.4.2.21. Baloğlu, M., & R. Kocak (2006). A multivariate investigation of the
differences in mathematics anxiety. Personality and Individual Differences, 40,
1325-1335.
2.4.2.22. Keeley, J., Zayac, R., & Correia, C.(2008). Curvilinear relationships
between statistics anxiety and performance among undergraduate students:
Evidence for optimal anxiety. Statistics Education Research Journal, 7, 4-15.
2.4.2.23. Rendina-Gobioff, G. (2004). A Meta-Analysis Reliability Generalization
Study: Reliability of the Statistical Anxiety Rating Scale (STARS) Subscale Worth
of Statistics. Unpublished project.
2.4.2.24. Öztürk, A. E., & Deniz, M. E. (2008). Analysis of emotional ıntelligence
job satisfaction and burnout levels of preschool teachers. Elementary Education
Online.
18
2.4.2.25. Hatunoğlu, A., & Hatunoğlu, Y. (2006). Okullarda verilen rehberlik
hizmetlerinin problem alanları. Kastamonu Egitim Dergisi, 14, 333-338.
2.4.2.26. Credé, M., & Kuncel, N.R. (2005). Study Habits, Skills, and Attitudes:
The Third Pillar Supporting Collegiate Academic Performance. Perspectives on
Psychological Science, 3, 425-453.
2.4.2.27. Abdulkadir, R., Din, R. (2006). Computer mediated communication: a
motivational strategy toward diverse learning style. ComJmuurnnaicl
aPtieonndidikan 31, 41 – 51.
2.4.2.28. Brady, P., & Bowd, A.(2005). Mathematics anxiety, prior experience
and confidence to teach mathematics among pre-service education students.
Teachers and Teaching,11, 37-46.
2.4.2.29. Jones, V. O. (2006). Cognitive processes during problem solving of
middle school students with different levels of mathematics anxiety and selfesteem. Unpublished doctoral dissertation. Florida State University.
2.4.2.30. Campus, A. N. S., & Afyon, T. (2009). Teaching anxiety and the
mathematical representations developed through webquest and spreadsheet.
Journal of Applied Sciences 9, 1301-1308.
2.4.2.31. Brady, P., & Allingham, P. (2008). Help or hindrance? The role of
secondary schools in a successful transition to university. Journal of the FirstYear Experience & Students in Transition, 47-67.
2.4.2.32. Sutter, C. M. (2006). The anxiety levels and perceptions of
mathematics learners From a midwestern technical college on selected classroom
climate factors in mitigating the effects of math anxiety. Unpublished research
report. University of Wisconsin-Stout.
2.4.2.33. Dede, Y. (2008). Mathematics Anxiety Questionnaire: Development
and Validation. Essays in Education, 23.
2.4.2.34. Ward, C.,Jensen, S., & Lizon, R. (2007, March). Effects of a new
mastery math program on Northern Cheyenne College student attitudes and
performance: A case study of northern Cheyenne women. Paper presented at
the Women of the Mountains Conference, Utah Valley State College.
2.4.2.35. Taylor, J., & Mander, A. (2007). Studying at university: early
perceptions and experiences of first year service mathematics students. Studies
in Learning, Evaluation innovation and development, 4, 29-43.
2.4.2.36. Vélez, D. M. A., Garzón, C. P. C., & Ortiz, D. L. S. (2009). Relación
entre esquemas maladaptativos tempranos y características de ansiedad y
depresión en estudiantes universitarios. Universitas Psychologica, 8.
19
2.4.2.37. Castillo, M. C. A., & Herrera, M. T. (2008). La ausencia del logro
académico en los nuevos modelos de estructura de la familia. Universitas
Psychologica, 7, 2.
2.4.2.38. Torres-Nolasco, M., Hernández-Pozo, M. D., Castillo-Nava, P.,
Coronado-Álvarez, O., & Cerezo-Reséndiz, S. (2009). Relationship between
school grades and three anxiety indexes for medical students. Univ. Psychol.
Bogotá, Colombia , 8, 61-86.
2.4.2.39. Thornton, H., Haskell, H., & Libby, L. (2006). A comparison of learning
styles between gifted and non-gifted high school students. Individual Differences
Research, 4, 106-110.
2.4.2.40. Hannah, D., & Dempster, M. (2009). The effects of statistics anxiety
on students’ predicted and actual test scores. The Irish Journal of Psychology,
30, 2.
2.4.2.41. Thronton, B., Haskell, H., Libby, L. (2006). A comparison of learing
styles between gifted and non-gifted high school students. Individual Differences
Research, 4, 106-110.
2.5. Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
DOÇENTLİK SONRASI
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
2.5.1. Baloğlu, M., Kesici, ġ., Özteke,Ġ., Deniz, E. (2010, September). The
prediction of anxiety levels from self-respect among college students
[Üniversite öğrencilerinin benlik saygısının bilgisayar kaygısını yordama
düzeyi]. Paper presented at the 19th Annual Meeting of Educational Sciences,
September, 16-18, Cyprus.
2.5.2. ġahin, R., Baloğlu, M., & ÜnalmıĢ, M. (2010, January). Adaptation and
validation of the Attitudes Towards Violence Scale. Paper presented at the Annual
Meeting of World Educational Sciences Congress, January, 7-9th, Istanbul,
Turkey.
2.5.3. Masten, W. G., Baloğlu, M., & Caldwell-Colbert, T. A. (2008, August).
Psychometric Properties of the Spanish Beck Depression Inventory-II with
Mexican Students. Paper presented at the 115th Annual Meeting of the American
Psychological Association, August 14-17, Boston.
2.5.4. Gadzella, B. M., Baloğlu, M., & Masten, W. G. (2007, April). Life Stress
Inventory-revised. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwestern
Psychological Association.
20
2.5.5. Baloğlu, M., & Masten, W. G. (2007, August). A cross-cultural
comparison of the levels of depression among late-adolescents. Paper presented
at the 114th Annual Meeting of the American Psychological Association, San
Francisco.
2.5.6. Baloğlu, M., & Çevik, V. (2007). Factors that affect the computer
anxiety levels among candidate educational administrators Paper presented at
the Annual Meeting of First International Computer and Instructional
Technologies Symposium, Çanakkale-Turkey.
2.5.7. Baloğlu, M., Abbasi, A., & Masten, W. G. (2006, August). A cross-cultural
comparison of anxiety among college students. Paper presented at the 113 rd
Annual Meeting of the American Psychological Association, New Orleans.
2.5.8. Baloğlu, M., Masten, W. G., & Karagozoglu, C. (2005, August).
Psychometric Properties of the Beck Depression Inventory-II with Turkish College
Students. Presented at the 112nd Annual Meeting of the American Psychological
Association, Washington, DC.
2.5.9. Karsli, M.D., Baloğlu, M., Erginer, E. & Baloğlu, I. (2004, October).
Description of the anxiety levels among college administrators. Paper presented
at the 2nd International Balkan Educational Sciences Congress, October 8-10th,
2004, Edirne, Turkey.
2.5.10. Baloğlu, M. (2003, March). Reliability adjusted analysis of covariance.
Paper accepted for presentation at the annual Meeting of the American
Counseling Association, Anaheim,CA , March 2003.
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
2.5.11. Deniz, M. E., Kesici, ġ., Baloğlu, M., Deniz, M. (2009, September). An
investigation of computer anxiety in relation with personality characteristics
among college students. Paper presented at the 10th Annual Meeting of
National Counseling Congress, September, 21-23, Adana, Turkey.
2.5.12. Türkoğlu, E., Baloğlu, M., & Akın, U. (2009, October). Development of
the Effective Classroom Time Management Scale. Paper presented at the
18th Annual Meeting of Educational Sciences, October, 1-3, Izmir, Turkey.
2.5.13. Baloğlu, M. (2009, October). Adaptation of the Statistical Anxiety
Rating Scale into Turkish, language validity and preliminary psychometric
investigation. Paper presented at the 18th Annual Meeting of Educational
Sciences, October, 1-3, Izmir, Turkey.
2.5.14. Baloğlu, M., & Bardakcı, S. (2007, April). Stressors and reactions to
stressors among elementary school teacher candidates. Paper presented at the
4. National Elementary Education Symposium, April, 27-29th, EskiĢehir, TURKEY.
21
2.5.15. Cevik, V., & Baloğlu, M. (2006). The relationships between decisionmaking styles and anxiety levels among educational administrators. Paper
presented at the Annual Meeting of the Educational Sciences, Mugla-Turkey.
2.5.16.Turkoglu, E., & Baloğlu, M. (2006). The relationship between
mathematics anxiety and locus of control among Turkish college students. Paper
presented at the 7th National Science and Mathematics Education Conference,
September 07-09th, Ankara-Turkey.
2.5.17. Baloğlu, M., & Bardakcı, S. (2006).The adaptation of the Student-life
Stress Inventory and the Turkish form’s psychometric investigation. Paper
presented at the Annual Meeting of the Educational Sciences, Mugla-Turkey.
2.5.18. Baloğlu, M., & Bardakcı, S. (2006).An investigation of the levels of
mathematics anxiety among Turkish elementary school students. Paper
presented at the Annual Meeting of the Turkish Counseling Association, MersinTurkey.
2.5.19. Baloğlu, M., & Bardakcı, S. (2006). The sources of stress and reactions
to stress among Turkish college students. Paper presented at the Annual Meeting
of the Turkish Counseling Association, Mersin-Turkey.
2.5.20. Baloğlu, M. (2006, September). The adaptation of the Mathematics
Anxiety Rating Scale-E into Turkish and the Turkish form’s psychometric
investigation. Paper presented at the Annual Meeting of the Turkish Psychological
Association, September, 5-7th, Ankara-Turkey.
2.5.21. BalgalmıĢ, E., & Baloğlu, M. (2005, September). The relationship
between mathematics anxiety levels and thinking styles among Turkish college
students. Paper presented at the 14th Annual Meeting of the Educational
Sciences, September 28-30th, Denizli.
2.5.22. Bardakcı, S., & Baloğlu, M. (2005, September). A description of the
primary and secondary school administrators’ self values. Paper presented at the
16th National Educational Sciences Meeting, September 28-30th, Denizli-Turkey.
2.5.23. Turkoglu, E. & Baloğlu, M. (2005, September). A study of time
management practices among primary and secondary school administrators in
the city of Tokat. Paper presented at the 14th National Educational Sciences
Meeting, September 28-30th, Denizli-Turkey.
2.5.24. BalgamıĢ, E., & Baloğlu, M. (2004, July). A description of the primary
and secondary school administrators’ self values: A case of Tokat. Paper
presented at the 13th National Educational Sciences Meeting, July, 6-9th,
Malatya-Turkey.
2.5.25. Baloğlu, M. (2004, July). A comparison of college students in terms of
mathematics anxiety levels. Paper presented at the 13th National Educational
Sciences Meeting, July, 6-9th, Malatya-Turkey.
22
2.5.26. Baloğlu, M. (2004, July). An investigation of the interaction effect in
multiple regression analyses. Paper presented at the 13th National Educational
Sciences Meeting, July, 6-9th, Malatya-Turkey.
2.5.27. Baloğlu, M. (2004, October). The relationship between subjective and
objective assessment of college students’ mathematics anxiety levels. Paper
presented at the 2nd International Balkan Educational Sciences Congress,
October 8-10th, 2004, Edirne, Turkey.
DOÇENTLİK ÖNCESİ
D. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
2.5.28. Masten, W. G., Karagozoglu, C., Baloğlu, M., Cadwell-Colbert, T. A.
(2002, August). Cross-cultural evidence for discriminating anxiety from
depression in college students. Paper presented at the 109th Annual Meeting of
the American Psychological Association, Chicago, IL, August, 22-25.
2.5.29. Baloğlu, M., & Harris, C. M. (2002, April). The effects of gender and
program type on counseling students’ personality scores. Paper presented at the
Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Corpus Christi,
TX, April 18-21.
2.5.30. Baloğlu, M., Stephens, R., & Gadzella, B. M. (2002, April). Learning
processes between high and low achieving students majoring in education. Paper
presented at the Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association,
Corpus Christi, TX, April 18-21.
2.5.31. Stephens, R., Gadzella, B. M., & Baloğlu, M. (2002, April). Differences
between high and low achievers in education on critical thinking inventory
scores. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwestern Psychological
Association, Corpus Christi, TX, April 18-21.
2.5.32. Moldenhauer, K., Karagozoglu, C., Baloğlu, M. (2002, April).
Psychological impacts of an earthquake on Turkish college students. Paper
presented at the Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association,
Corpus Christi, TX, April 18-21, 2002.
2.5.33. Gadzella, B. M., & Baloğlu, M., & Stephens, R. (2002, April). Gender
and two classmen on stressors and reactions to stressors. Paper presented at the
Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association, Corpus Christi,
TX, April 18-21.
2.5.34. Baloğlu, M. (2002, April). The effects of gender and age on statistics
anxiety. Paper presented at the annual Meeting of the American Educational
Research Association, New Orleans, LA, April 1-5.
2.5.35. Masten, W. G., Karagozoglu, C., Baloğlu, M., Caldwell-Colbert, T. A., &
Kaya, S. (2001, August). Cross Cultural psychometric properties of the Beck
Depression Inventory-II. Symposium presented at 109th Annual Meeting of the
American Psychological Association, San Francisco, CA, August, 22-27.
23
2.5.36. Baloğlu, M. (2001, August). Discriminating between the low-anxiety
and high-anxiety groups in statistics courses. Paper presented at the 109th
Annual Meeting of the American Psychological Association, San Francisco, CA,
August, 22-27.
2.5.37. Baloğlu, M. (2001, April). How do previous mathematics courses affect
mathematics anxiety. Paper presented at the 8th annual research forum of the
Sigma Xi, Commerce, TX, April 19.
2.5.38. Baloğlu, M. (2001, April). Investigating interaction effects between
continuous predictors in multiple regression. Paper presented at the Annual
Meeting of the Southwestern Psychological Association, Houston, TX, April 12-14.
2.5.39. Baloğlu, M., Gadzella, B. M., & Stephens, R. (2001, April). Critical
thinking scores predict Psychology for Teachers course grades. Paper presented
at the Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association. Houston,
TX, April 12-14.
2.5.40. Gadzella, B. M., Baloğlu, M., & Stephens, R. (2001, April). Validity and
reliability of the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal for teachers. Paper
presented at the Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association.
Houston, TX, April 12-14.
2.5.41. Stephens, R., Baloğlu, M., & Gadzella, B. M. (2001, April). Learningstyle scores predict grades in a Teacher Psychology course. Paper presented at
the Annual Meeting of the Southwestern Psychological Association. Houston, TX,
April 12-14.
2.5.42. Baloğlu, M. & Harris, M. C. (2001, March). Personal characteristics
determining ability to form helping alliances with clients. Paper presented at the
Annual Meeting of the American Counseling Association, San Antonio, TX, March
17-20.
2.5.43. Stephens, R., Baloğlu, M., & Gadzella, B. M. (2001, November).
Learning scores predict course grades in a teacher psychology course. Paper
presented at the Annual Meeting of the Southwest Regional Meeting of Teachers
of Psychology, Forth Worth, TX.
2.5.44. Stephens, R., Baloğlu, M., & Gadzella, B. M. (2001, November).
Predicting student course grades by their learning styles. Paper presented at the
Annual Meeting of the Southwest Regional Meeting of Teachers of Psychology,
Forth Worth, TX.
2.5.45. Baloğlu, M., Stephens, R., & Gadzella, B. M. (2000, November).
Predicting psychology for teachers course grades from students critical thinking
skills. Paper presented for presentation at the Annual Meeting of the Southwest
Regional Meeting of Teachers of Psychology, , Forth Worth, TX, November 3-7.
2.5.46. Baloğlu, M. (2000, February). Ethical considerations involved in using
computers in counseling. Paper presented at the Annual Meeting of the Texas
Association of Counselor Educators and Supervisors, Salado, TX, February, 11.
24
2.5.47. Gadzella, B. M., Baloğlu, M., & Masten, W. G. (2000, April). Differences
among university students on learning. Paper presented at the 46th Annual
Meeting of the Southwestern Psychological Association, Dallas, TX, April 20-23.
2.5.48. Gadzella, B. M, Baloğlu, M., & Masten, W. G. (2000). Students’
Circadian Rhythms. Paper presented at the 46th Annual Meeting of the
Southwestern Psychological Association, Dallas, TX.
2.5.49. Baloğlu, M. (2000, August). Validity and reliability of the Information
Processing Styles. Paper presented at the 108th Annual Meeting of the American
Psychological Association, Washington DC, August 4-8.
2.5.50. Baloğlu, M. (2000, August). The expectations of international students
from counseling services. Paper presented at the 108th Annual Meeting of the
American Psychological Association, Washington DC, August 4-8.
2.5.51. Baloğlu, M. (2000, November). Validity and Reliability of the Statistics
Anxiety Rating Scale. Paper presented at the 28th annual meeting of the MidSouth Educational Research Association, Bowling Green, KY, November 15-17.
2.5.52. Baloğlu, M. (2000). Applications of instructional design theories to a
web-based statistics course. Proceedings of the Seventh Annual Distance
Education Conference, Jan 25-28, 2000, pp. 11-13, Austin, TX.
2.5.53. Baloğlu, M. (1999, November). A web-based teaching module. Paper
presented at the Annual Meeting of the Southwest Regional Meeting of Teachers
of Psychology, Forth Worth, TX, November 5-6.
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
2.5.54. Baloğlu, M. (2003, October). Is statistics anxiety a function of attitudes
towards statistics? Paper presented at the Educational Sciences Institute
Conference, October 1-4th, Ġzmir-Turkey.
F. Yurtdışında Yayınlanan Kitap ya da Kitap Bölümü:
F. 1. Baloğlu, M., & Zelhart, P. F. (2010). Statistics ancxiety: Antecedents,
measuremement, effects, and treatment. Germany: Lambert Academic
Publishing. ISBN: 978-3-8383-2352-7.
F. 2. Baloğlu, M. (2009). The measurement of mathematics anxiety:
Psychometric study of the Revised Mathematics Anxiety Rating Scale.Germany:
VDM Verlag Publishing. ISBN: 978-3-639-18165-4.
G. Yurtiçide Yayınlanan Kitap ya da Kitap Bölümü:
G. 1. Tan, H., & Baloğlu, M. (2006).Psikolojik danıĢma ve rehberlik. Ankara:
Nobel Yayın Dağıtım. ISBN: 975-591-963-5.
25
G. 2. Baloğlu, M. (2004).Psikolojik danıĢmada bilgisayar kullanımında dikkat
edilmesi gereken etik noktalar C. Karagozoglu ve I. Kemertas (Editörler).
Psikolojk danıĢma ve rehberlik. Istanbul. ISBN: 975-511-361-4.
H. Diğer yayınlar :
H01. Baloğlu, M. (2000). Expectations of international students from counseling
services. (ERIC Document Reproduction Service No. ED447372).
H02. Baloğlu, M. (2000). A comparison of mathematics anxiety and statistics
anxiety in relation to general
anxiety. (ERIC Document Reproduction
Service No. ED 436703).
H03. Baloğlu, M. (2000). A brief introduction to structural equation modeling
techniques: theory and application. (ERIC Document Reproduction Service
No. ED 438300).

Benzer belgeler

Adı Soyadı: MUSTAFA BALOĞLU Doğum Tarihi: 1970 Yabancı Dil

Adı Soyadı: MUSTAFA BALOĞLU Doğum Tarihi: 1970 Yabancı Dil the Student-life Stress-Revised (SSI-R). Journal of Instructional Psychology, 36. 2.3.19. Baloğlu, M. & Bardakçı, S. (2010).The adaptation of the Student-life Stress Inventory to Turkish, language ...

Detaylı