İçindekiler - Notos Kitap

Yorumlar

Transkript

İçindekiler - Notos Kitap
i ç i n d e k i l e r
NotosÖykü • İki Aylık Edebiyat Dergisi
Sayı 56 • Şubat-Mart 2016 • 15 TL
Genel Yayın Yönetmeni
Semih Gümüş
Yayın Koordinatörü
Tuğba Eriş
İdari Koordinatör
Dilek Emir
Yazıişleri
Oğuz Tecimen-M. Tila Sadık
Katkıda Bulunanlar
Burcu Aktaş, Şavkar Altınel, Turgut
Çeviker, Berke Göl, Özge Kepenek,
Derya Önel, Hamit Özonur, Çiğdem
Öztürk, Berkan M. Şimşek, Faruk Ulay
Kapak Tasarımı
Bülent Erkmen
Kapak İllüstrasyonu
Emre Çelik
Kapak Uygulama
Barış Akkurt
Reklam ve Halkla İlişkiler
[email protected]
Yayıncı Sertifika No
16343
Abonelik
[email protected]
Posta çeki hesap no: 9676883
Garanti Bank. hesap no:
TR40 0006 2000 0680 0006 6564 80
EUR: Garanti B. hes. no:
TR39 0006 2000 0680 0009 0853 78
Yayıncı
Notos Kitap Yayınevi
Sahibi ve Yazıişleri Sorumlusu
Semih Gümüş
Yönetim Yeri
İnönü Caddesi, Dümen Sokak, 7/7
Gümüşsuyu, Beyoğlu 34427 İstanbul
Tel: 0212 243 49 07
Faks: 0212 252 38 05
e-posta: [email protected]
KKTC fiyatı: 18 TL
Yayın Türü
Yerel, Süreli Yayın
Baskı ve Cilt
Pasifik Ofset, Baha İş Merkezi
Haramidere İstanbul 0212 412 17 77
Sertifika No 12027
Baskı Tarihi
İKİ YÖ NETMEN VE S İ NEMA
AGANTA
3 Terry Pratchett, Kurt Vonnegut,
İngilitere’de halk kütüphaneleri...
ÖYKÜ
64 Horacio Quiroga
Başı Vurulan Tavuk
72 Hasan Özkılıç
Zehircan
78 Semra Aktunç
Çur Egav
81 Bahri Vardarlılar
Kedilerin Dolaştığı Yer
88 Onur Caymaz
Okul Çantası
89 Kadir Aydemir
Kaçış
116 Emrah Öztürk
Yumurtalar
118 Kemal Çavuş
Kasabanın Yüzü
122 Ömer Arslan
Kavanoz
124 Ayşe Özlem İnci
Zelal
128 Hakan Uzbek
İlk Gün
129 Ersan Aslantaş
Ege Mavisi Despina
28 Ocak 2016
Dağıtım
DPP, 0212 622 22 22
17 MELTEM ARIKAN’IN EN ÇOK
ETKİLENDİĞİ YAZAR
GÜNÜN KONUSU
18 10. Büyük Soruşturma
Yüz Yılın 40 Filmi
Ercan Kesal, Uğur Vardan
SÖYLEŞİ
40 Emin Alper, Özcan Alper
Rüzgârın Hatıraları, Abluka ve
sinema...
92 Georges Perec
Çağla Diyalog İçinde
YAZI
56 Jean-Luc Godard
Master Class
101 Julio Ramón Ribeyro
Dekalog
102 Mortimer J. Adler
Kitaplar Nasıl İşaretlenir?
106 İ. Utku Kavasoğlu
Roland Barthes ve Romanın Cazibesi
112 Y.P. Tomasyan
Garip’in Ermenicesi Alacakaranlıkta
Kalır
136 DERVİŞ ŞENTEKİN’İN
SEÇTİKLERİ
KİTAPLIK
138 Halil Türkden, Banu Yıldıran Genç,
Orçun Ünal