Kayıp Diploma İçin Diploma Yerine Geçer Belge

Transkript

Kayıp Diploma İçin Diploma Yerine Geçer Belge
DİPLOMA YERİNE GEÇER BELGE BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI
(Name Surname)
ÖĞRENCİ NO
(Student No)
FAKÜLTESİ
(Faculity)
TC KİMLİK NO
(identity no)
BÖLÜMÜ
(Departmat)
Cep Telefonu
(Cell Phone)
E-Posta
(E-mail)
Ev Telefonu
(Phone)
Gazi Üniversitesi’nden ….. / ….. / ………. Tarihinde mezun olarak almış olduğum diplomamı
kaybettim. Diploma yerine geçer belge hazırlanmasını istiyorum. Aşağıdaki açıklamaları okudum, bilgi
edindim.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
ADRES
(Adresses)
Tarih
(Date)
İmza
(Signature)
Başvuru formuna eklenecek belgeler:
Gazi Üniversitesi ...... Bölümünden …………. tarihinde almış olduğum ....diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.”
içerikli kayıp ilanının yer aldığı Türkiye genelinde yayınlanan gazetenin aslı
Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi
AÇIKLAMALAR
İlgili yönetmelik gereği, diploma yerine geçer belge bir defaya mahsus verilir. İkinci nüshanın kaybedilmesi durumunda
üçüncüsü hazırlanmaz.
Belge üzerinde DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS BELGE ibaresi yer alır.
Bu belge diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı, Ünvan vb. bilgiler
belirtilir.
Belge başvurudan 20 gün sonra verilir.
Belge diploma sahibinin kendisine veya noter vekaleti vereceği kişiye verilir.
Başvuru ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA yapılacaktır.

Benzer belgeler

Katkı Payı/Öğrenim Kredisi İade Formu

Katkı Payı/Öğrenim Kredisi İade Formu T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Kocaeli Üniversitesi ………………………… Enstitüsü / Fakültesi / Yüksekokulu/Meslek Yüksek Okulu …………………………… numaralı öğrencisiyim / mezunuyum. Ek...

Detaylı

Software Development for Blocking File Change Attacks on

Software Development for Blocking File Change Attacks on Web sunucuları günümüzde internet siteleri, web uygulamaları, e-devlet uygulamaları, bulut uygulamaları vb. bir çok alanda kullanılmaktadır. Web sunucularının kullanımlarının artmasıyla birlikte su...

Detaylı