İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business

Transkript

İşletmeye Giriş (ING)/Introduction to Business
DERS ÖĞRETİM PLANI
Dersin Adı
İŞLETME I
Dersin Kodu
ECO 129/119
Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli)
Zorunlu
Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans,
Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Dersin AKTS Kredisi
5
Haftalık Ders Saati
3
Haftalık Uygulama Saati
3
Haftalık Laboratuar Saati
Dersin Verildiği Yıl
2010-2011
Dersin Verildiği Yarıyıl (Ders her iki
yarıyıl veriliyorsa yıllık ders olarak
belirtilmesi gerekir.)
1.yıl/1.dönem
Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)
Yrd.Doç.Dr İpek Savaşçı
Öğretim Sistemi (Örgün Eğitim,
Uzaktan Eğitim)
Örgün Eğitim
Eğitim Dili (Türkçe, İngilizce, Almanca)
İngilizce
Dersin Ön Koşulu Olan Ders(ler) (Ön
Koşul olan dersler ya da bu dersi
başarmak için alınmış olması önerilen
dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul
dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
(Ders için önerilen konular varsa
yazılması, yoksa “yok” diye belirtilmesi
gerekir.)
Yok
Staj Durumu (Bu dersle ilgili herhangi
bir staj uygulaması varsa yazılması,
yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)
Yok
Dersin Amacı
Bu derste işletme bilimine ilişkin temel kavramlar üzerinde
durulacak ve öğrencilerin gelecek dönemlerde göreceği derslere
altyapı oluşturulacaktır.
Öğrenme Çıktıları
ÖÇ1. İşletmenin ve yönetimin gelişimini ve bu alanlardaki
gelişmelerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak
ÖÇ2. Yönetim teorilerini karşılaştırarak, yönetimsel rolleri ve
fonksiyonları tartışabilmek.
ÖÇ3. İşletmeleri açıklamak için geliştirilmiş yaklaşımları işletme
çevresi kapsamında tartışıp, örgütsel davranış ve karar
verme üzerindeki etkilerini ortaya koymak
ÖÇ4. İşletme ve yönetim açısından çağdaş yaklaşımların önemini
değerlendirebilmek.
Dersin İçeriği
Bu derste işletmenin temel kavramlarından olan, verimlilik,
ekonomiklik, karlılık, etkinlik, rasyonellik, likitide, başabaş
noktası üzerinde durulacaktır. Ayrıca, etik, iş sahipliğinin türleri,
yönetimin fonksiyonları, organizasyon ve takım çalışması
üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği (yarıyıllık
dersler için arasınav ve final sınavları
dahil edilerek 16 haftalık, yıllık dersler
için arasınav ve final sınavları dahil
edilerek 30 haftalık)
1. hafta: Giriş
2. hafta: İşletme ve Ekonominin Temelleri
3. hafta: Etik ve Sosyal Sorumluluk
4. hafta: Etik ve Sosyal Sorumluluk
5. hafta: Küresel Ekonomide Yarışmak
6. hafta: Küresel Ekonomide Yarışmak
7. hafta: İş Sahipliğinin Türleri
8. hafta: İş Sahipliğinin Türleri
9. hafta: VİZE
10. hafta: Yönetimin Fonksiyonları
11. hafta: Yönetimin Fonksiyonları
12. hafta: Organizasyon ve Takım Çalışması
13. hafta: Organizasyon ve Takım Çalışması
14. hafta: İnsan Kaynakları Yönetimi
15. hafta: İnsan Kaynakları Yönetimi
16. hafta: FINAL
Ders Kitabı / Malzemesi/ Önerilen
Kaynaklar
• Mescon M. H., Bovee C. L., Thill J. V., “Business Today”,
Prentice Hall, (2007)
• Bovee C. L., Thill J. V., “Business in Action”, Prentice Hall,
(2010)
• Ebert, R.J., Griffin, R.W., “Business Essentials”, Prentice Hall,
(2011)
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri
Yarıyıl (Yıl) Notuna % Katkısı
Devam
-
Laboratuar
-
Uygulama
-
Arazi Çalışması
-
Derse Özgü Staj (Varsa)/
-
Ödev
-
Sunum
-
Projeler
-
Seminer
-
Ara sınavlar
40
Final
60
TOPLAM
100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
100
TOPLAM
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükünün Hesaplanması
Etkinlikler
Sayısı
Süresi
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x
toplam ders saati)
16
3
48
7
2
14
Proje
8
2
16
Ödevler
8
1
8
Ara sınavlar
1
10
2
2
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
2
2
2
40
TOPLAM
71
16
150
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj(varsa)
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, pekiştirme)
Sunum / Seminer Hazırlama/
AKTS KREDİSİNİN
HESAPLANMASI
Öğren
me
Çıktıla
rı
ÖÇ1
150/30=5 ECTS
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi*
Program Çıktıları
PÇ
1
PÇ
2
PÇ
3
PÇ
4
PÇ
5
PÇ
6
PÇ
7
PÇ
8
PÇ
9
PÇ
10
PÇ
11
PÇ
13
PÇ
14
5
ÖÇ2
5
ÖÇ3
5
ÖÇ4
5
* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük
PÇ
12
2 Düşük
3 Orta
PÇ
15
PÇ
16
PÇ
17
PÇ
18
4
4
4
4
3
4 Yüksek
4
5 Çok yüksek
PÇ
19

Benzer belgeler

busıness

busıness Koşul olan dersler ya da bu dersi başarmak için alınmış olması önerilen dersler varsa yazılması gerekir. Ön koşul dersi yoksa “yok” diye belirtilmesi gerekir.)

Detaylı

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Stratejik Pazarlama Yönetimi Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

Detaylı

operatıons research ı

operatıons research ı Derse Özgü Staj(varsa) Arazi Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) Sunum / Seminer Hazırlama/ Proje

Detaylı

Pazarlama Yönetimi

Pazarlama Yönetimi Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar (Ders için önerilen konular varsa

Detaylı