Yangın Durdurucu Harç Monokote HPM

Transkript

Yangın Durdurucu Harç Monokote HPM
Monokote® Fireproofing
Monokote® Type HPM
Product Data and Application Instructions
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Monokote® Type HPM hazır ve kuru karışım bir
malzemedir. Direkt su ile karıştırılarak hazırlanan bir
harçtır. Yangın Bölmesinden Geçiş yapan tesisat,
elektrik kablo tavası vb. elemanların etrafındaki
boşlukların kapatılması için kullanılır. Mala ile yüzeyi
işlenebilir ve düzeltilebilir.
Kürünü aldığı zaman, hafif yoğunluklu, rijit ve
yüksek dayanımlı, yanmaz bir bariyer haline dönüşür.
UL onaylıdır. UL listelerinde uygulama detayları
yayınlanmıştır. Bu detaylara uygun olarak uygulama
yapıldığında 4 saate kadar yangın dayanımı temin
eder.
Kullanım Yerleri
Monokote® HPM Yangın Bölmesinden veya Yangın
Duvarından geçiş yapan, Havakanalı, Busbar, Kablo
Merdiveni, Kablo Tavası, Kablo Demeti, İzolasyonlu
/ izolasyonsuz boru, vb. tesisat elemanlarının
çevresindeki geniş boşlukların yangın dayanımlı
olarak ve duman geçirimsiz şekilde kapatılması için
geliştirilmiştir. Yukarıdaki elemanların tek tek veya
çoklu ve karışık olarak geçtiği alternatiflerde de
kullanılır.
Kısıtlamalar
Monokote® Type HPM
• Başkaca bir yükü taşıttırmak için,
• Hareketin önemli miktarda olacağı geçişlerde,
• Aşırı hareket ve vibrasyon olan yerlerde
kullanılmamalıdır.
İçerik Malzemeleri
Monokote® Type HPM tek bileşenli ve Portland
Çimento bağlayıcılı, kuartz kumu, perlit vb. özel cam
fiberleri ile üretilmiştir. 2 0 k g ’ l ı k t o r b a
içindeki hazır karışım malzemeye
ortalama 8 litre su ilave edileek
k a r ı ş t ı r ı l ı r . Uygulama 4 santigrad derece ısının
altında donma tehlikesi geçireğinden dona karşı
korunmalıdır.
Ambalaj
Monokote® Type HPM 20 kg’ lık kağıt torbalarda
paketlenmektedir.
Renk
Monokote® Type HPM g r i , k ı r m ı z ı v e b e y a z
renkte temini sağlanmaktadır .
Uygulama Standartları
Monokote® Type HPM Underwriters Laboratories
Inc. tarafından sınıflandırılmaktadır. “Fill, Void or
Cavity Material” listesinde
Yangın bölmesinden geçişler başlığı altında .
CAJ4021, CAJ6010, CAJ1178, CAJ1018. Nolu
onaylı detayları mevcuttur. 3 saate kadar yangın
dayanımı vardır. UL tarafından UL 1479 (ASTM
E-814).uygun olarak sağlanmıştır. Özel detaylarımız
UL Fire Resistance Directory, Vol. II.
Başlığı altında online olarak
görülebilir.
TEKNİK BİLGİ
Monokote® Type HPM ü r ün ü n ü n t i p i k
ö z e l l i k l er i a ş a ğ ı d a v e r i lme k t e d i r .
Çalışma Süresi, dakika
Sertleşme, Saat
Formunu alma, saat
Kür Süresi, Gün
Kopma Mukavemeti ASTM
E736,
psf Beton
psf Çelik
Sertlik ASTM D2240,
Shore D,
Kürlenmiş Yoğunluğu
ASTM E605
Basınç Mukavemeti, psi
Shrinkage ASTM C531
……
……
……
……
60
8-10
24
28
……
……
4546
3443
……
……
20
880 kg/m3
……
……
367
0.25
(%) pH Islak Karışım
Uygulama Sıcaklığı
Isı iletkenliği
ASTM C518
……
……
11-13
40OF- 110OF
……
1.748 Btuin/Hr. ft2 OF
UYGULAMA
Hazırlık Çalışması
1. Çalışmaya başlamadan önce ürün MSDS ve
Data Sheet föyü okunmalı ve kullanım ve sağlıkla
Ilgili bilgiler edinilmelidir. Aynı zamanda UL Fire
Resistance Directory ‘ de kayıtlı olan AVI
Firestop Installation detayları incelenmelidir.
UYGULAMA DETAYLARI
1.
Geçiş yapan tesisat elemanı veya yapıdaki geçiş
boşluğunda yangın durdurucu harç ile Adezyonu
(yapışmayı) engelleyecek her tür gevşek
parçalar, kir, toz, yağ ve herhangi başkaca
yabancı maddeyi uzaklaştırmak gerekir.
2.
3.
PLYWOOD/RİJİT
KALIPLIK LEVHA
4.
5.
6.
7.
DUVAR/DÖŞEME
Yüksek yoğunluklu taş yünü, Plywood, foam
board veya herhangi rijit olan bir malzeme ile
boşluk kapatılarak kalıp hazırlanmalıdır.
Monokote® Type HPM ürününün kalıba
yapışmasını engellemek için kalıp üzerine
plastik örtü veya herhangi bir kalıp ayıracı
uygulanmalıdır.
20 kg Monokote® Type HPM i çer ikl i t orb a içi n
8 lit re s ui l a ve edil melidi r . Içinde herhangi
yabancı madde bulunmayan içme suyu
kullanılmalıdır.
Yerine dökülebilir ve perdahlanabilir bir kıvam
elde edinceye kadar karıştırıcı ile düzgün bir
bulamaç elde edinceye kadar karıştırılmalıdır.
Altmış (60) da k i k a d a i ç e r i s i n d e
uygulanabilecek malzemeden daha
fazla malzeme karıştırılmamalı.
Monokote® Type HPM karışımı talep edilen
kalınlıkta dökülmelidr. Tüm boşluklara
doldurulup daha sonra düzgün ve pürüzsüz
bir yüzey için perdahlanmalıdır.
Kullanılan alet ve ekipmanlar temiz su ile temizlenmelidir.
UL kayıtlı (listed) kalınlık elde edecek şekilde
bitiş yapılmalıdır.
DUVAR/DÖŞEME
KABLOLAR
8. Tamamlanmış olan yangın durdurucu
uygulama 8 i l a 1 0 s a a t k a d a r
kürlenmesi için
bekletilmelidir. Kalıplama
24 saat sonra sökülebilir.
Tam kür süresi 28 gündür.
9. Monokote® Type HPM ürünü uygulama
için gerekli çevre ısısı aralığı 40 OF (4.4
O
C) minimum ve 110 OF (43 OC)
maksimum dur.
10. Monokote® Type HPM ya ng ı n
d ur d ur uc u ha r ç ve r i m i e kl e ni le n s u
m i kt a r ı na , ka r ı ş tı r m a m e to d una ve
s ür e s i ne b a ğl ı dı r . Belirtilen limitlerde daha
fazla su kullanıldığında verimi arttıracaktır,
ancak daha uzun sure karıştırma gerektirecek
ve karıştırma mekanik olacak. Tipik olarak
Monokote® Type HPM ü r ü n ü n d e n 20 kg’
lık bir torba 8 litre su ile karıştırılmalıdır.
Mekanik olarak yakl. 0.03 m3 Karışım elde
edilecek demektir.
63.5 MM KALINLIKLI
MONOKOTE® TYPE
HPM
Manufactured in Saudi Arabia by:
ARABIAN VERMICULITE INDUSTRIES
Sales Offices:
DAMMAM
P.O. Box 7137, Dammam 31462, Saudi Arabia
Tel.: (03) 847-1450, Fax: (03) 847-1575
Telex: 803144 KASFIN SJ
E-Mail: [email protected]
RIYADH
P.O. Box 61531
Riyadh 11575
Saudi Arabia
Tel. & Fax: (01) 478-4440
JEDDAH
P.O. Box 408, Jeddah 21411, Saudi Arabia
Tel.: (02) 653-1333 / (02) 651-5615,
Fax: (02) 653-0588

Benzer belgeler

beton deco

beton deco cephe  rengi  ile  aynı  renk  astar  kullanılması  tavsiye  edilir.  

Detaylı

Monokote Z-3306

Monokote Z-3306 (1/2 inch kalınlıkta 50 ft2 alan)

Detaylı

ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU Not: Çarpan rakamları

ÖLÇÜ BİRİMLERİ ÇEVRİM TABLOSU Not: Çarpan rakamları Birimi (USA): psi (libre/in²) Mutlak basınç, psia (lb/in²) mm cıva sütunu (mmHg) x 0.0394 mm Su sütunu (mmSS) x 0.0394 inç cıva sütunu (in. Hg) x 25.4 inç su sütunu (in. WC) x 25.4 lb/ft² x 4.882 S...

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü Baumit BETON B20 (TrockenBeton 20)

Teknik Bilgi Föyü Baumit BETON B20 (TrockenBeton 20) Silo ürünü olarak kullanıldığında, Baumit Beton B20 Hazır Beton ürünü doğrudan silodan beslenen bir sürekli karıştırıcı veya bir Baumit dozaj istasyonu üzerinden, bir şap pompasıyla (örneğin Estric...

Detaylı