Haşerelerin izindeyiz.

Transkript

Haşerelerin izindeyiz.
Haşerelerin izindeyiz.
Zararlı böceklere karşı korunmak
için faydalı ipuçları.
www.wbm.de
İÇİNDEKİLER
2
HAŞERELER
3
Rahat bir yaşamın iyi tarafları.
Büyük bir konut inşaat şirketi olmanın avantajları da fazladır. Örneğin evdeki yaşam
konusunda kiracılarımızdan ve konut sakinlerimizden uzun yıllardan beri çok değerli
öneriler ve faydalı bilgilerden oluşan önemli bir bilgi birikimi edindik. Bunları bir yazı
dizisi olarak derleyip size aktarmak istiyoruz. Bu broşürlerimizin amacı, sorunları
önlemek, masrafları aza indirmek ve evinizdeki yaşam kalitesini muhafaza etmek
veya iyileştirmektir.
3
HAŞERELER
12
GÜMÜŞÇÜNLER
4
SIÇANLAR
13
KARINCALAR
5
FARELER
14
HAMAMBÖCEKLERİ
6
GÜVERCİNLER
16
TAHTAKURULARI
8
SİNEKLER VE SİVRİSİNEKLER
17
EKMEK BÖCEKLERİ
9
MEYVE SİNEKLERİ
18
KURU MEYVE GÜVELERİ
10
GÜVELER
19
PİRİNÇ UNU BÖCEKLERİ
11
EŞEK ARILARI
İstenmeyen misafirler.
Ve onlardan nasıl kurtuluruz.
Hepimiz bu davetsiz misafirlerle karşılaşmış olabiliriz, fakat üzerinde hiç de
konuşmak istemeyiz. Bu davetsiz misafirler herhangi bir yol bulup evlerimize
girer ve yayılırlar. Ve hep sorarız kendi kendimize: Karıncalar nereden geliyor?
Tahtakuruları yatak odasına nasıl geliyorlar? Gümüşçünlerle nasıl başa
çıkabilirim?
Daha ilginç olan ise, ev zararlı böceklerle
ve evde gündelik kullanılan maddelerle nasıl
İrtibat: Martina Kubisch,
kuşatıldığında ne yapmalıyım sorusudur.
etkin bir şekilde önleyebileceğiniz konusunda
Kurumsal İletişim Departmanı
Bu istenmeyen misafirlerden nasıl kurtulurum
çok sayıda faydalı ipucu bulacaksınız. Burada
Dircksenstraße 38 · 10178 Berlin
ve haşere imha ekibini yardıma çağırmadan
haşere imha ekibinin ne zaman çağrılması
Telefon: 030.247 141 69
neler yapabilirim? İlerideki sayfalarda zararlı
gerektiğini de öğreneceksiniz.
www.wbm.de · Güncelleme: 1/2009
böcekleri, rahatsız edici haşereleri basit araç
Sıçanlar
4
Fareler
Fareler
5
İPUÇLARI
Fareler pek sevilmezler, fakat o kadar tehlikeli
• Fare deliklerini terebentine
de değildirler.
batırılmış bezlerle kapatınız.
Evlerde yiyecek bulmalarını önlemek için,
• Odaları yıkama suyuna ilave
gıda maddeleri daima kapalı kaplarda
olarak terebentin yağı (terebentin
saklanmalıdır.
yağı benzeri) ile siliniz.
Fareleri kendi dört duvarınızdan uzak
• İçinde, üzerine yağ sürülmüş
tutmak için çeşitli yöntemler mevcuttur:
veya bir damla gül yağı
damlatılmış ekmek parçası
bulunan fare kapanı hazırlayınız.
HABER VERME ZORUNLUĞU
• Yüksek bir kovanın üzerini
Berlin’de 2006 yılına kadar evlerde
bezle örtün ve üzerine bir
sıçan tespit edildiğinde, haber verme
parça kızartılmış ekmek
zorunluluğu vardı. Sıçan imhası için
bırakınız. Fareyi ertesi gün
uzman bir ekibin görevlendirilebilmesi
kovanın içinde bulduğunuzda,
için, evinizde sıçan olduğunu tespit
dışarıya atabilirsiniz.
ettiğinizde, derhal ev sahibinize haber
Sıçanlar
vermelisiniz.
• Birkaç nane dalı yerleştirmek
de yararlıdır, fareler nane
kokusundan kaçarlar.
Bizim iklim bölgemizde genelde göçebe keme
Sıçanların barınmasını önlemek için hijyen
olarak adlandırılan lağım sıçanları yaşar. Yeterli
ve temizlik şarttır. Gıda maddeleri ve hayvan
gıda maddesi ve sığınak olanağı olan her yerde
yemleri açıkta kalmamalıdır. Herkes, organik
bulunurlar. Tek bir sıçan çifti yılda 800’e kadar
atık bidonunun daima kapalı olmasına dikkat
yavru yapabilir.
etmelidir.
Yakında sıçan olduğunu stokların ve kumaşların
Çöp bidonlarının kapakları daima kapalı olmalıdır
yenmesinden, rahatsız edici kokulardan ve
ve çöpler bidonun yanına değil, içine atılmalıdır.
yuva yapmak için kullandıkları malzemelerden
Sıçanlar daha önceleri olduğu gibi sadece
anlaşılır.
kilerlerde değil, kanalizasyon kanalları üzerinden
artık binaların üst katlarına da erişmektedir.
Bu da, yemek atıklarının tuvalete dökülmemesi
için önemli bir nedendir.
Güvercinler
6
Güvercinler
7
Güvercinler
Evcil olmayan ev güvercinleri kentlerde
HASARLAR
sorun oluştururlar. Özellikle sokaklarda,
Bir güvercin yılda 10-12 kg ıslak dışkı ve
meydanlarda ve parklarda yaşarlar ve bu
2,5 kg kuru dışkı bırakır. Bu dışkılar özellikle
sebepten kent güvercinleri olarak da
dinlenme, kuluçka ve beslenme alanlarında
tanımlanırlar.
toplanır. Açık çatı pencereli tavan aralarında
30 cm ve üzerinde dışkı tabakaları ölçüldü.
Güvercinler 20 yıl kadar yaşayabilirler.
Monogami halinde yaşayan güvercinler
Güvercin sürülerinin oluşturduğu bu dışkı
ilkbaharın başlangıcından sonbaharın
birikiminin kokusu iğrenç olduğu gibi,
sonlarına kadar aralıksız ürerler. Bir
aynı zamanda da içinde bulunan aşındırıcı
güvercin çifti çevre koşullarına bağlı
ürik asit binalarda hasara sebep olmakta
olarak 3 –7 doğum sonucu 5 adete
ve anıtları, hatta metal parçaları tahrip
kadar yavruya sahip olabilir.
etmektedir.
Tavan araları, duvar delikleri, köprüler,
Güvercinleri konutlardan uzak tutmak
istasyonlar ve fabrikalar güvercinler
için çeşitli olanaklar mevcuttur.
İPUÇLARI
• Ev sahipleri tarafından pervazlara,
tarafından özellikle yuvalama yerleri
duvar çıkıntılarına ve çelik traverslere
olarak seçilir. Bu sayede insanların yaşam
iri çiviler çaktırılabilir.
ve çalışma alanlarına çok yakın bir temas
sağlayabilirler. Bu alanlardaki güvercin
• Diğer bir önlem de, dükkanlardaki yuvalarında pek çok haşere ve rahatsız
reklam panolarının, eski binaların
edici uçan böcekler oluşabilir.
ve balkonların üzerlerine ağ
örtmektir. Ağ kenardaki iplerinden
Kırmızı güvercin kurdu, güvercin kenesi
ve deri böceği larvaları alerji yapan madde
taşıyıcısı olarak bilinirler. Güvercinlerin
biri ile güvercinlerin artık üzerine
KESİNLİKLE BESLEMEYİNİZ
tüy ve pislik tozları ile zararlı böceklerin
Güvercinler yaşamaları için gereken
bozunum ürünleri de alerji yapabilir.
her şeyi doğada bulurlar. Doğal
Bu sebepten oturulan mahallerde
gereksinimlerinin dışında, kentlerde
güvercinlere yem verilmemesi gerekir.
yenebilecek her şeyle beslenirler ve bu
sebepten hastalık ve parazit bulaştırabilirler.
Yem hazneleri ayrıca sıçanları, fareleri ve
diğer zararlı haşereleri çeker.
konamayacağı kadar gerilir.
Sinekler ve sivrisinekler
8
Meyve sinekleri
9
Meyve sinekleri
Bu böcekler meyve kabuklarından çok
• Ampulün alt tarafına bir iki
hoşlanırlar. Bunları önlemek için meyveler
damla sirke sürüldüğünde,
arasına birkaç baharat karanfili serpin.
sinekler lambanın etrafında
uçmazlar artık.
• Defne yağı ve hint yağı ağacı
sinekleri evlerden uzak tutar.
Sinekler ve sivrisinekler
Hemen hemen her evin bir karasineği
bulunur. Tek başına olduğu müddetçe
İPUÇLARI
pek zararı olmaz. Fakat sayıları arttıkça
Etkili önlemlerden biri, klasik sinek
oldukça rahatsız edici olabilirler.
öldürücülerdir. Sineklerin sayısı arttıkça,
• Eve tek bir sinek veya sivrisinek dahi
bakan pencerelerin açılması önerilir.
• Uygun fiyatlı ve zehirsiz bir sinek
• Meyve sinekleri su ve üzüm veya
kağıdı elde etmek için öğütülmüş
elma sirkesi karışımı ile imha edilebilir. karabiber ve şurup karışımına bir
En iyisi bire bir oranda karıştırmaktır.
kurutma kağıdı batırın ve düz bir
Bir miktar deterjan ilave edilen bu
tabağa yerleştirin. Sinekleri bir
karışım en etkin tuzaktır.
mıknatıs gibi çeker.
• Sineklere karşı diğer bir yararlı
yöntem ise, mobilyaların sabunlu
su ile yıkanmasıdır.
pencere ve kapılara sinek kapanları
• Ve bir ipucu daha: su ile dolu
yapıştırmak en etkin yöntemdir.
bir kaba birkaç damla sedir
girmemesi için, sadece gölgelik tarafa
yağı damlatın.
Diğer bir olanak ise, sineklerin belirli
kokuları sevmemelerinden yararlanmaktır.
• Veya pencerelerde piyasada yaygın
Elektrik ocağını yakın ve üzerine birkaç
olarak bulunan sineklikler kullanılabilir.
damla sirke esansı püskürtün. Sineklerin
çok hızlı bir şekilde kaçacaklarından emin
olabilirsiniz ve sirke kokusu çok çabuk
kaybolur. Nane yağı biraz daha iyi kokulu
bir seçenektir. Sineklerin olduğu odadaki
bitkilerin topraklarına serpmek yeterlidir.
İPUÇLARI
Güveler
10
Eşek arıları
11
Eşek arıları
Eşek arıları da evlerde bulunan çiftkanatlılar
MÜCADELE
sınıfına aittir. Sarı-siyah çizgili bu zarkanatlılar
Çoğu eşek arısı cinsleri doğa ve cins koruma
özellikle yaz aylarında yiyeceklerin etrafında
yasaları ile korunmaktadır ve imha edilmelerine
uçarak insanları da sokabilir ve özellikle
sadece belirli koşullar altında izin verilmektedir.
alerjiden şikayeti olanlar için oldukça
Sadece eşek arısı veya dev eşek arısı yuvasının
tehlikeli olabilirler.
konumu insanlar için doğrudan tehlike
oluşturuyorsa, doğayı koruma ile ilgili bir
Eşek arıları aslında doğada oldukça yararlıdır.
danışma/kontrol sonunda imha edilmelerine
Sinek, çekirge, kelebek ve aynı zamanda
izin verilir.
meyve, meyve suyu, kurabiye ve et ile
İPUÇLARI
beslenirler. Haşereler yuvalarından yaklaşık
bir kilometre uzağa kadar gidebilirler.
• Elbiseleri sık sık açık havada
Yuvalarını kepenk kutuları içine, sıvalara
silkeleyin ve fırçalayın.
ve tavan aralarına yapabilirler.
• Odaları aydınlık ve havalandırılmış
Eşek arılarını çekmemek için açıkta yiyecek
fen işlerine veya doğa koruma
olarak tutun.
bırakılmamalıdır. Eşek arılarının içeriye
birliğine danışınız. Nabu tarafından girmelerini önleyen sineklikler de etkili
sunulan acil eşek arısı servisinin
önlemler arasında sayılabilir.
telefon numarası: 986 41 07.
İPUÇLARI
• Bu sebepten oturduğunuz semtin
Güveler
• Dolapları düzenli olarak
havalandırın, içlerine kuru limon
veya portakal kabuğu yerleştirin.
Yiyecek güvelerinin (kuru meyve güveleri)
• İmha işlemi tehlikeli olduğundan,
sadece eğitimli ve ruhsat verilmiş
yanı sıra, elbise güveleri de çoğalabilir ve
• Dolaplara sedir ağacı tozu, lavanta
haşere imha kurumları tarafından
kumaşlarınızı yiyerek delebilir. Güvelerin
doldurulmuş torbalar veya birkaç
yapılmalıdır.
elbise dolabına erişememeleri için aşağıdaki
parça sabun yerleştirin.
önlemlerin alınması gerekir:
• Elbise dolaplarının iç taraflarına
terebentin veya lavanta yağı sürün.
• Üzerine karabiber püskürtülmüş
yünlülere güve gelmez. Elbiseleri
güveye karşı korumak için yeni
gazete kağıdına sarılabilir. Bu uzun
bir süre giyilmeyecek elbiseler için
bir seçenek olabilir.
Gümüşçünler
12
Karıncalar
13
Gümüşçünler
Gümüşçünler sevilmeyen, fakat aslına
zararsız olan “kiracılardır”. Hızlı hareket
GÜMÜŞÇÜNLERE KARŞI NE
YAPILABİLİR?
eden, ışıktan korkan ve en fazla bir
Bu haşerelerin bulunma tehlikesi olan
santimetre boyunda olan bu haşereler
odaların havalandırılması ve kuru tutulması
gündüzleri derzlere ve yarıklara, bazaların
önerilir – soğukta ve kuru ortamlarda
ve çözülmüş duvar kağıtlarının arkasına
üremeleri mümkün değildir. Fayans
gizlenirler. Sıcağı severler ve yaşamaları
derzlerini ve içi boş kesitleri elektrikli
için hava neminin yüksek olması gerekir;
süpürge başlığı ile temizleyin.
çoğunlukla mutfakta ve orada da
buzdolaplarının altında, banyolarda
ve çamaşırhanelerde bulunurlar.
İPUÇLARI
Optimum yaşam koşulları 20 ile 30°C
• Limon, lavanta yağları gibi doğal
arasında ve havada % 80 – 90 oranında
esanslar gümüşçünleri kaçırır.
nemdir. Evdeki gümüşçünlerin çoğalması
evde küflenme olduğunu da gösterir.
• Etrafa aynı miktarlarda şeker ve
nişasta karışımı serpilmesi de bu
İPUÇLARI
• Karıncaların öldürülmesine gerek
Karıncalar
yoktur. Onları kuşdili veya çay ağacı
yağı ile de kaçırabilirsiniz. Giriş veya
çıkış olarak kullandıkları yerlere bir
miktar atılması yeterlidir. Bir geceden
haşereleri kaçırır. Şeker böcekleri
çeker ve nişasta da zehir etkisi
Karıncalar evlere kurabiyeler, tatlılar ve ısı
gösterir.
ile çekilir.
sonra artık bir daha görünmezler.
•Karınca istilasında ise, içinde şekerli,
• Önceden şuruba batırılmış kağıt
bayatlamış bira olan bir düz tabak
şeritler de faydalıdır.
yerleştirilebilir.
• Banyoya üzerine alçı serpilmiş,
•Diğer faydalı karınca yemleri:
beyaz bir pamuklu bez serin.
Bal suyu, ahududu suyu, inceltilmiş
Gümüşçünler bu bezin altına
likör ve şurup, baharat karanfilleri,
toplanır ve ertesi gün çöpe
domates veya adaçayı yaprakları.
silkelenmeleri yeterlidir.
•Karıncaların erişebilecekleri yerlere
• İçinde nişadır ruhu bulunan
boraks/nişasta ve pudra şekeri karışımı
kaplar da bu haşereleri 24 saat
bırakın. Böylece yuvaları imha edilir.
içerisinde kaçırır.
Hamamböcekleri
14
Hamamböcekleri
15
HAMAMBÖCEKLERİNE KARŞI Ne
YAPILABİLİR?
EN İYİSİ ÖNCEDEN ÖNLEM
ALMAKTIR!
Saklandıkları yerler imha edilmelidir.
• Yiyecek maddelerini açıkta bırakmayın,
iyice kapatılabilen kaplarda saklayın.
• Gevşemiş ve hasarlı fayansları tekrar
yapıştırın ve aralarını kapatın.
• Masalardaki çalışma tezgahlarını temiz
tutun, kirli bulaşıkları bütün gece evye
• Yer döşemelerini çok iyi yapıştırın,
içinde bırakmayın.
eşik bölgelerini kapatın, kapı
çerçevelerini yalıtın.
• Islak bulaşık ve temizlik bezlerini daima
asarak kurutun.
•Buzdolabı gibi mutfak mobilyalarını
yerleştirirken duvarlara ve tabana
• Satın aldığınız malların ambalajlarını,
mesafe bırakın. Saklanma yerleri böylece
özellikle yiyecek maddelerinin ve içeceklerin
daha kolay kontrol edilip temizlenebilir.
kutularını açarak içlerinde hamamböceği
olup olmadığını kontrol edin.
•Dolap gözlerine ve çekmecelere saydam
folyo serin ve böylece karanlık saklanma
yerleri oluşmasını önleyin.
HAMAMBÖCEKLERİ İLE
DOĞRU MÜCADELE
Hamamböcekleri
Hamamböcekleri ile etkili bir şekilde
sadece, onların tüm türlerini bilen bir
uzman mücadele edebilir.
Halk arasında karafatma olarak da adlandırılan
Hamamböcekleri genelde bazalar, kapı
hamamböcekleri hızlı hareket eden, açık ve
ve duvar kaplamaları, yerlerinden çözülmüş
Bu konuda ev sahibinize bilgi verin,
koyu kahverengi arasında haşerelerdir ve
fayanslar altında ve boru hatlarında, ıslak
kendisi ilgili sağlık müdürlüğüne
boyları bir ile üç santimetre arasında olabilir.
ve sıcak kanallarda, duvar çatlaklarında,
haber verebilir.
Faaliyetlerini geceleri sürdürürler ve genelde
buz dolabındaki içi boş kesitlerde, ambalaj
akşamları veya sabah erkenden görünürler.
malzemesinde, akvaryum ve kuş kafesi
Birden fazla ailenin yaşadığı çok
yakınlarında, oda bitkilerinin hidrolik
daireli evlerde, mücadele önlemleri
banklarında yaşarlar.
her dairede aynı anda alınmalıdır.
Hamamböcekleri buldukları her şeyi yerler. Hem
Hamamböcekleri tüm evi sararlar,
et ve hem de salam, unlu ve sütlü ürünleri, tatlı,
meyve ve sebze ile mutfak ve yemek artıklarını
En iyi üreme ortamları 25 ile 29°C santigrat
çok nadir olarak sadece bir dairede
da yerler. İçmek için de sıvıya ihtiyaçları vardır.
arasındaki sıcaklıklardır.
bulunurlar.
Tahtakuruları
16
Ekmek böcekleri
17
Tahtakuruları
Tahtakuruları son zamanlarda özellikle Berlin’de
Bu gizlenme yerlerinin etrafında çoğu
çok görülmeye başladı. Bu haşereler eski ahşap
zaman yuvarlak, küçük, siyah kahverengi
mobilya satın alındığında, onlarla birlikte evinize
dışkı lekeleri bulunur ve bu lekeler sinek
gelirler. Tahtakuruları yabancı ülkelerden dönen
dışkısının aksine yıkanarak temizlenemezler.
kişilerin bavullarının kilitlerinde saklanabilir veya
Eski mobilya satın alanlar veya uzak yer
sırt çantalarının kıvrımları arasında bulunabilirler.
seyahatinden dönenler, bavullarını ve sırt
çantalarını iyice kontrol etmelidir.
Tahtakuruları kan emici yaratıklardır. Bu yassı
haşerelerin boyları bir ile 7 milimetre arasındadır,
sarı veya kırmızı kahverengindedirler. İnsanları
genelde geceleri sokarlar. 5 veya 10 dakika kan
ÖNCEDEN ÖNLEM ALMAK
DAHA İYİDİR
emdikten sonra gizlendikleri yerlere kaçarlar.
Yatak odasında tahtakurusu bulunursa,
Isırdıkları yer kaşındırır ve bu kaşınma 7 – 10 gün
yataklar duvardan öne doğru alınmalı,
sürebilir. Isırdıkları yerler genelde kabarır. Alerji
sökülmeli ve tüm parçaları açık renkli bir
hastaları buna karşı aşırı reaksiyon gösterebilir.
bez ile dövülmeli ve fırçalanmalıdır. Yatak
Bilindiği kadarıyla, tahtakuruları hastalık taşıyıcısı
ayaklı ise, ayakları çift taraflı yapışkan bantla
değildir.
sarılmalıdır. Bir Japon şiltesi böyle bir yapışkan
bant ile sarılabilir. Yatak altına serilen sivrisinek
TAHTAKURULARIN
SAKLANDIKLARI YERLER
Geceleri aktif olan bu hayvanlar dar aralıklarda
ve içi boş kesitlerde, yatak iskeletlerinde,
ağlarının da yararlı olduğu görülmüştür.
TAHTAKURUSU İSTİLASINA
KARŞI NE YAPILABİLİR?
Ekmek böcekleri
Ekmek böcekleri evlerde en sık oluşan zararlı
böceklerdendir. Her şeyi yiyen cins bir ambar
EKMEK BÖCEKLERİNİN ZARARLARI
NELERDİR?
böceğidir. Hem bitkisel ve hem de hayvansal
yataklarda, döşemelerde, çözülmüş duvar
Önlemler yetersiz kalırsa, tahtakurularının
ürünlerde bulunur. Kestane rengindeki bu
Yiyecekleri ve malzemeleri kirletirler ve
kağıtlarının arkasında, raflarda, jaluzi
çoğalmasına karşı mücadele için bir uzman
böceğin boyu 1,7 – 3 mm arasında olabilir.
kurtçuklarının pislikleri yiyecek partiküllerini
kutularında ve perde kornişlerinde saklanırlar.
haşere mücadele firması görevlendirilmelidir.
Dişi böcekler 100’e yakın yumurta yumurtlar
birbirlerine yapıştırır ve üzerlerine bir ağ örer.
ve 0,4 mm boyundaki bu beyaz yumurtaları
Hasarlar ürünlerde ve paketlerinde görünen
kilerdeki yiyeceklerin üzerine ve karanlık
toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerden
köşelere dağıtırlar. Küçük kurtlarının boyları
anlaşılır. Çoğu zaman ise, böcekler yumurtlama
0,5 mm, ve büyümüş olanlar ise 5 mm kadar
dönemi sonunda görünür. Yumurtlayan dişi
olabilir.
böcekler yuvalarından çıkarlar ve genelde
pencerelerde veya duvarlarda otururlar.
Beyaz kurtçuklar minyatür tırtıllara benzer
ve oval, yiyecek parçacıklarından örülmüş
kozalardan çıkarlar. Yumurtadan ekmek böceğine
kadar olan gelişme süresi yaklaşık dokuz aydır.
Kuru meyve güveleri
18
Pirinç unu böcekleri
19
Pirinç unu böcekleri
Pirinç unu böcekleri de kilerlerde
bulunan zararlı böceklere dahildir.
Yetişmiş böceklerin boyları 3 – 4 mm
olabilir, kahverengi siyah arasında
silindir şeklinde bir gövdeleri vardır.
İnsana hastaneyi hatırlatan dezenfektan
olarak kullanılan lizol tipi bir kokuya
sahiptirler. Pirinç unu böceğinin kurtları
Kuru meyve güveleri
sarı beyaz renktedir ve tırtıllıdır.
• Böcek bulaşmış olan yiyecekler
Pirinç unu böcekleri tahıl, tahıl ürünleri,
Yiyecek güvesi olarak da tanımlanan
Larvalar yumurta dönemi öncesi yiyeceklerde
fıstık, ayçiçeği çekirdeği ve kuru meyve
kuru meyve güveleri kilerlerde yaşayan
ağ örerler. Kuru meyve güvesinin kurtları
gibi çok farklı bitkisel maddelerde gelişir.
haşerelerdendir.
tahıllara, fındıklara, kabuklu meyvelere,
Yetişmiş güvelerin kanat uçları kırmızı
İPUÇLARI
EKMEK, KURU MEYVE
VE PİRİNÇ UNU
BÖCEKLERİNDEN KORUNMA
derhal atılmalıdır.
• Yiyecek maddeleri kuru ve
kapalı olarak depolanmalıdır.
çikolataya, kakaoya, kahveye, çaya, baharatlara
Pirinç unu böcekleri özellikle değirmenlerde
ve kuru meyvelere bulaşır ve onları yerler.
ve nişastalı ürünlerin imal edildiği yerlerde
• Ekmek kutusunun tost
bulunurlar. Değirmenlerden satın alınan
makinesinin içindeki ve
ürünlerle de evlere taşınırlar.
altındaki ekmek kırıntıları
kahverengidir. Kanat aralıkları 16-20 mm
arasında olur. Larvalarının uzunlukları
Güve bulaşmış gıda maddeleri artık yenmez
13 mm kadar olur ve beyaz, açık pembe
ve kapalı bir plastik poşet içerisinde çöpe
veya yeşilimsi ve parlak yağlı renktedirler.
atılmalıdır.
düzenli olarak temizlenmelidir.
PİRİNÇ UNU BÖCEKLERİNİN
ZARARLARI NELERDİR?
• Yiyecek saklanan dolapları
KURU MEYVE GÜVESİNİN
BULUNDUĞU YİYECEKLER
Gıda maddelerine keskin bir kinon içeren
temizlenmelidir.
menteşeler, mutfak dolabındaki delikler,
• Unutulan yiyecek stokları
yiyecekler imha edilmelidir. Kurtçuklarının
• Dolapları ve özellikle dolap
çözülmüş duvar kağıtları, zemindeki çatlaklar,
• Un ürünleri, fındıklar, tahıl ürünleri
yanlışlıkla yenmesi sağlığa zararlı değildir.
aralıklarını elektrikli süpürgenin
süpürgelikler gibi erişilmesi zor olan yerlere
• Çikolata, pralin
yerleşirler.
• Müsli, ayçiçeği çekirdeği, mısır gevreği
Kuru meyve güveleri genelde yumurtalarının
ve larvalarının gıda maddeleri ile evlere
taşınmasıyla gelişirler veya uçarak evlerdeki
her 2-3 ayda bir boşaltılıp
dışkı bıraktıklarından, bulaşmış olduğu
derz başlığı ile iyice temizleyin.
• Uzun süre depolanmış kuş, tavşan,
• Prensip olarak tüm yiyecek
Dişi güveler yumurtalarını yiyecek paketlerine
kedi ve köpek yemleri
maddeleri serin ve kuru bir
bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar küçük
• Meyve çayları, siyah çay
yerde saklanmalıdır.
deliklerden kilerdeki yiyeceklere bulaşırlar.
Yiyecekleri dışkı, örümcek ağı veya deri
atıkları ile kirletirler.