www.beysad.org.tr

Transkript

www.beysad.org.tr
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
BEYSAD WEB SAYFASI HĠZMETĠNĠZDE
www.beysad.org.tr
ETKĠNLĠKLERĠMĠZĠ, DERGĠMĠZĠ VE HER HAFTA SĠZLERE ULAġTIRILMAKTA OLAN
BU BÜLTENLERĠN ARġĠVĠNĠ TAKĠP EDEBĠLMEK ĠÇĠN
ZĠYARET ETMEYĠ UNUTMAYIN LÜTFEN
ARÇELĠK, AB PAZARINDAKĠ DÜZENLEMEYĠ FIRSATA ÇEVĠRDĠ
Avrupa motor piyasasının bu yılın haziran ayında alınan bir kararla hayli hareketlendiği
değerlendirmesini yapan Ercan Şenyurt, bu dönemde yüksek verim sınıfının (IE2) altındaki
motorların Avrupa Birliği‟nde pazara sunulmasının yasaklanmasının firmalarına olumlu yansıdığını
söyledi. Şenyurt, ihracatta AB ağırlıklı çalışan firmalarının, sözü edilen sınıflamaya uygun motor
üretmesi sayesinde bu yıl hem iç hem de dış piyasada satışlarını artırdığını dile getirdi.
Arçelik Elektrik Motorları Satış Yöneticisi Ercan Şenyurt, endüstriyel motor sektörüne yönelik
olarak çalışan firmalarının bu yıl hem iç hem de dış piyasa koşullarından olumlu etkilendiğini
belirterek, yılsonunda satışlarının yüzde 30 oranında artacağını öngördü. Satışların bu denli
artmasında kriz döneminin ardından hızla hareketlenen iç piyasanın etkisi kadar AB pazarının
sunduğu fırsatların da etkili olduğuna dikkat çeken Şenyurt, “ihracatımızın yüzde 90‟ından
fazlasının özellikle Avrupa Birliği içinde Batı Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Bu ülkelerde 16
Haziran‟da yaşanan önemli bir dönüm noktası, satışlarımızı arttırmamızı sağladı. Bu tarih, Avrupa
motor piyasası açısından kilometre taşı oldu. Yüksek verim sınıfının (IE2) altındaki motorların
Avrupa Birliği‟nde pazara sunulmasının yasaklanması ile hem üretici, hem de bayi müşterilerimiz
bu verim sınıfına geçerken firmamızın elektrik motorlarına olan güveni de ciromuzu artırdı” dedi.
Anılan dönemde Arçelik‟in yüksek verimli motorlarının Avrupa pazarında yer aldığını anlatan
Şenyurt, son yıllarda en fazla yatırımı bu alana yönelik olarak yaptıklarının altını çizdi. Şu anda
Avrupa‟ya yollanan tüm motorlarının IE2 sınıfında olduğuna vurgu yapan Şenyurt, şöyle devam
etti: “İç pazarda Avrupa‟ya ihracat yapan firmaların da bu motorları kullanma zorunluluğu
sebebiyle üretimin yarıdan fazlası bu ürün gamına dönmüş durumda. Aynı şekilde Amerika‟da
zorunlu olan Super Premium (IE3) daha yüksek verim sınıfı motorlar Avrupa‟da 2015 yılında
zorunlu olacağı için bu verim sınıfındaki ürün gamının oluşturulması çalışmaları devam ediyor. Şu
ana kadar 160 gövdeye kadar alüminyum gövdeli ile 250 ve 280 pik gövdeli IE3 motorlar ürün
gamımıza girdi. Gelecek sene sonuna kadar bu ürün gamı tamamlanarak, tüm ürünlerin IE3 Super
Premium verim sınıfında da pazara sunulması için Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor.”
Yeni ürünler yolda
Firmalarının yeni ürünleri hakkında da bilgi veren Şenyurt, 2012 yılının başında pazara ilk defa
sunacakları pik gövdeli 250 ve 280 motorlarla iddialı olacaklarını ileri sürdü. Müşteriye özel
spesifik motor talepleri çalışmalarının yanı sıra değişik sektörlere uygun motor imalatını da
sürdürdüklerini anlatan Şenyurt, asansör, vinç, hava kompresörleri gibi uygulamalara özel
imalatlar yaptıklarını dile getirdi. Bu uygulamaların yanı sıra piyasanın bir eksiği olarak gördükleri
kaliteli, yüksek kalkış momentli monofaze motor ürün gamı çalışmalarının sürdüğünü de açıklayan
Şenyurt, “Görüldüğü gibi piyasaların hassas dengeler üzerinde durduğu bir dönemde yatırım ve
Ar-Ge faaliyetlerine ara vermeyerek, Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek seviyede faaliyet
gösterdik. Bu dönemde ürün gamımızı genişletmeye devam ettik. Pazardaki sorumlu, güvenilen
ve kaliteli marka imajımızı pekiştirmek için bunu zorunlu bir yol olarak gördük” değerlendirmesini
yaptı. Firmaları hakkında da bilgi veren Şenyurt, endüstriyel motor sektöründe 30 yılı aşan bir
deneyimle, kendi markaları olan WAT ve Türk Elektrik Endüstrisi (TEE) ile trifaze ve monofaze
motor üretimi yaptıklarını hatırlattı. Çerkezköy-Tekirdağ‟da bulunan işletmelerinin 40 bin
metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiğini anlatan Şenyurt, “Ar-Ge faaliyetleri ile en yeni
BEYSAD
1
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
teknolojiye sahip, yüksek performanslı, modern görüntülü, ekonomik üç fazlı ve tek fazlı asenkron
motorların yanı sıra beyaz eşya motorları da üretiyoruz” şeklinde konuştu.
“Enerji verimliliğine odaklandık”
Sektöre ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ise ana gündem maddelerinin enerji verimliliği olduğuna
işaret eden Şenyurt, durumun hassasiyeti için Türkiye‟deki enerji tüketimine dair çarpıcı
açıklamalarda bulundu. Türkiye‟de enerji tüketiminin OECD ülkelerinin beşte biri kadar olduğunu
vurgulayan Şenyurt, enerji yoğunluğunun dağılımında ise dengesizliğin bulunduğunu savundu.
Şenyurt, “Mal ve hizmetleri üretmek için harcanan enerjiye, enerji yoğunluğu deniliyor. Bu değer
Japonya için 0.09, OECD ortalaması ise 0.19 oranında. Türkiye için bu oran 0.38 büyüklüğünde.
Başka bir deyişle, Türkiye, aynı miktarda mal veya hizmet üretebilmek için Japonya‟dan dört kat,
OECD ortalamasından iki kat daha fazla enerji harcamak zorunda” diye konuştu.
Bir diğer önemli verinin de motorların elektrik tüketimindeki yeri olduğu bilgisini veren Şenyurt,
“Tüm elektrik tüketiminde sanayinin payı yüzde 50 ve bu payın da yüzde 70‟lik dilimi asenkron
elektrik motorları tarafından kullanılıyor. Başka bir deyişle, tüm elektrik tüketiminin üçte bire
yakınının bizim ürettiğimiz sanayide kullanılan elektrik motorlarında olması. Bu da enerjinin her
geçen gün daha pahalı, daha zor ulaşılan bir hale gelmesiyle enerji verimliliğini gündeme
getiriyor” ifadelerini kullandı. Bu değerlendirmeler ışığında dünya genelinde yüksek verimlilik arz
eden motor türlerine geçildiğini anlatan Şenyurt, bu konuda Türkiye‟nin de adım atacağını
açıkladı. Bu yıl itibariyle IE2 yüksek verim sınıfının altındaki verim sınıfına ait motorların Avrupa
Birliği‟nde pazara sunulmasının yasaklanması için yönetmelik çıktığını anlatan Şenyurt, bu
yönetmeliğin 2012 yılının ortalarında, Türkiye‟de devreye gireceğini aktardı. Son olarak ilgili
yönetmeliğin, motor kullanıcılarına anlatılmasını talep eden Şenyurt, yönetmeliğin devreye
girmesiyle piyasa denetiminin de çok daha önem kazanacağını dile getirdi.
MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNDE 6 MARKA „EN ĠYĠ‟ SEÇĠLDĠ
Müşteri memnuniyeti bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Türkiye Müşteri
Memnuniyeti Endeksi‟nin (TMME) ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer)
ile uluslararası araştırma kuruluşu KA Araştırma tarafından hazırlanan endekste ambalajlı su
sektöründe Pınar Su ile Erikli, akaryakıt istasyonlarında Opet, havayollarında Türk Hava Yolları
(THY), meyve suları sektöründe Pınar ve küçük ev aletleri sektöründe Bosch ilk sırada yer aldı.
Tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerden memnuniyetini sayısal olarak gösteren endeks
ülke çapında 81 ilde 8 bin 685 tüketiciyle bilgisayar destekli telefon anketi yapılarak hazırlandı.
Endekste, 34 markanın ve diğer kategorilerin müşteri memnuniyeti ölçüldü.
„Amerika‟yı geride bıraktık‟
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan, bir önceki yılın ikinci çeyreğinde 75.6 olan
endeksin 76.7‟ye yükseldiğine işaret etti. Doğan, Türkiye‟nin müşteri memnuniyetinin Amerika‟yı
aşan oranda sürdüğünü dile getirdi. İkinci çeyrekte Amerika‟da müşteri memnuniyeti endeksi 75.7
oldu.
BEYAZ EġYA ÖYLE BÜYÜDÜ KĠ TEK FABRĠKAYLA ZORLANDIK
Indesit Company Türkiye Satış Direktörü Dağ, "Yerli üretimde sadece bir fabrikamızın bulunması
bizi biraz kur farkı nedeniyle lokal üretimler karşısında zorladı. Ancak güçlü bayi yapımızla bu yıl
yüzde 21-22 civarında büyüdük" dedi.
Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya firmalarından Indesit Company, Türkiye'de bu yıl kur farkına
rağmen sektörün 1-2 puan üzerinde büyüyerek yılı yüzde 22 büyümeyle tamamlamaya
hazırlanıyor. Firma, önümüzdeki yıl ise Manisa fabrikasında geliştirdiği yeni soğutucu ürünleri ile
ses getirmeyi hedefliyor. Fabrikaya 3 yıl içinde 15 milyon euro yatırım yapılması planlanıyor.
BEYSAD
2
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
Beyaz eşya sektörünün bu yıl beklentileri aşarak yüzde 20 büyüdüğünü anlatan Indesit Company
Türkiye Satış Direktörü Turgay Dağ, "Bizim ise yerli üretimde sadece bir fabrikamızın bulunması
bizi biraz kur farkı nedeniyle lokal üretimler karşısında zorladı. Ancak güçlü bayi yapımızla yüzde
21-22 civarında büyüdük" dedi.
Mersin'e bininci bayilerini açmak adına geldiklerini kaydeden Turgay Dağ, bu yıl 110 yeni bayi
hedefleri olduğunu ve şu anda 20 civarında eksikleri bulunduğunu bildirdi. Mersin'de inşaat
sektörünün hızla ilerlemesi nedeniyle firmaları adına önemli bir lokasyon olduğunu vurgulayan
Dağ, "Bu nedenle bininci bayinin Mersin'e gelmesi tesadüf değil. Bunu özellikle istedik.
Önümüzdeki aylarda 4-5 bayi daha açarak Mersin'deki satış hacmimizi 6 ay içinde yüzde 30-40
artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Organizasyona yatırım yaptık
Bu yıl Manisa fabrikasında 1.3 milyon adet üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Turgay Dağ, bu
üretimin yaklaşık yüzde 80'ini ise ihraç ettiklerini açıkladı. Kalan yüzde 20'lik bölümü iç piyasada
en iyi şekilde değerlendirebilmek adına bu yıl organizasyona yatırım yaptıklarını ve tüm takımı
yenilediklerini kaydeden Dağ, "Ben de bu yıl yeni gelen takım arasında yer alıyorum. Bu dönemde
yapılan çalışmalarla personel sayımız yüzde 25 artış gösterdi. Bayi yapılarımızda da iyileştirmelere
gittik ve böylece büyüme hedeflerimize ulaştık" dedi. Bu yıl ayrıca Manisa'da Ar-Ge merkezi
açtıklarını da hatırlatan Dağ, 10 Ar-Ge personeli ile başlayan birimin bugün 60 kişi ile çalışmalarını
sürdürdüğünü söyledi.
Manisa‟da üretimini sürdüren beyaz eşya üreticisi Indesit‟in Türkiye Satış Direktörü Turgay Dağ,
Avrupa‟da olduğu gibi ülkemizde de yüzde 15 pazar payını hedeflediklerini bildirdi. Dağ, “Pazar
payı itibariyle Avrupa‟da 2. büyük beyaz eşya üreticisiyiz. Şu anda çamaşır ve soğutucular
grubunda yüzde 10‟u yakaladık. Amacımız, 3 yılda tüm ürünlerde yüzde 15‟i yakalamak” diye
konuştu. Manisa‟daki fabrikada bu yıl 1.3 milyon adet üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Dağ
yüzde 80‟inine denk gelen 1 milyon ürünü Avrupa‟ya ihraç ettiklerini anlattı.
DĠZĠLER ĠLGĠYĠ ARTIRDI ORTA ASYA‟DA 200 MĠLYON DOLARI GÖZÜNE KESTĠRDĠ
Ortadoğu ve Orta Asya‟da 15 ülkede 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Vestel Genel Müdür
Yardımcısı Eren Ataman, “Bu yıl 200 milyon dolar ciro yapacağız. Türk dizileri de coğrafyaya bizi
kabul ettirdi. Başbakan Erdoğan‟ı da çok beğeniyorlar. Siyaset ve Türk dizilerinin etkisi işlerimizi
artırıyor” dedi.
Türk dizileri ve Başbakan Tayyip Erdoğan‟ın bölgedeki etkisi, Ortadoğu ve Orta Asya‟da Türk
şirketlerinin satışlarını artırıyor. Azerbaycan‟ın başkenti Bakü‟deki Türkiye dahil bütün ülkelerdeki
en büyük mağazasını açan Vestel‟in Genel Müdür Yardımcısı Eren Ataman, bölgede bu yıl 200
milyon dolarlık ciro yapacaklarını belirterek, “Bu bölgelerde revaçta olan Türk dizileri de
coğrafyaya bizi kabul ettirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan‟ı da çok beğeniyorlar. Siyaset ve Türk
dizilerinin etkisi işlerimizi artırıyor” dedi.
Yüzde 65 büyüyecek
Bölgedeki 15 ülkede gerek dağıtıcılar gerekse kendi şirketleri aracılığıyla beş yıldır faaliyet
gösterdiklerini dile getiren Ataman, “Her geçen yıl büyüyoruz. Gelecek yılki ciro hedefimiz 300
milyon dolardan az olmayacak. Bölgedeki bütün ülkelerde ortalama yüzde 40 büyüdük. Bu yıl ise
yüzde 65‟lik büyüme hedefi koyduk” diye konuştu.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
3
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
72 mağazaya ulaĢacak
Ataman, Bakü‟de 1 milyon dolar yatırımla dağıtıcıları İmprotex‟le açtıkları mağazayla yurtdışında
58‟inci noktaya ulaştıklarını da vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bin metrekarelik mağaza dünyadaki
en büyük mağazamız oldu. Böylece yurtdışında 1700 satış noktasına ulaştık. Yıl sona ermeden
Almaata, Tiflis ve Tebriz‟de de mağazalar açacağız. 2012‟de de İran‟da beş, Irak, Kıbrıs ve
Kazakistan‟da ise ikişer Vestel mağazası faaliyete girecek. 2012 yılı sonunda 72 mağazaya
ulaşacağız.”
En çok ciro Irak‟ta
Ortadoğu ve Orta Asya Bölgesi‟nde en çok ciroyu Irak‟ta yaptıklarını da kaydeden Ataman, şu
bilgileri verdi: “Faaliyetimiz olan ülkeler Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, İran,
Ermenistan, Kırgızistan, Suriye, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kıbrıs, Suudi Arabistan,
Lübnan ve Ürdün şeklinde. Bu ülkelerin hepsinde ilk beşe girmeyi hedefliyoruz. Bu da her ülkede
en az yüzde 20 pazar payı demek. Ülkelerde pazar payımız beyaz eşyada yüzde 60, elektronikte
ise yüzde 40‟larda. Her ülkede farklı satın alma alışkanlığı var. Bu ülkelerin çoğunda penetrasyon
düşük, potansiyel yüksek. Beş yıl önceye göre çok hızla ilerliyorlar. Lokomotif ülkelerimiz Irak,
İran Kazakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan.”
ġimdilik fabrika kurma planı yok
Eren Ataman, penetrasyonun düşük olması nedeniyle dünyadaki bütün büyük markaların bölgeye
yöneldiğinin altını da çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Batı pazarları doymuş olduğu için herkes
buraya yöneldi. O nedenle rekabet çok sıkı. Ama biz Vestel olarak iyi gidiyoruz. Biz büyük
üreticiyiz pek çok Avrupalı markaya üretim yapıyoruz. Ama bu bölgede kendi markamızla varız.
Rusya‟daki fabrikamız sayesinde de Türki Cumhuriyetlere sıfır gümrükle ürün getiriyoruz.
Gürcistan hariç pek çok pazarda rekabetçi fiyatlarla ürün satıyoruz. Orta Asya‟da şimdilik fabrika
kurma ihtiyacı yok. Rusya‟daki fabrikanın kapasitesi müsait. Türkiye‟deki fabrikamızda da teknoloji
yatırımı tam. Bundan sonra bu bölgede pazarlamaya yatırım yapacağız. Çok uzun vadede pazarın
gelişimine göre İran‟da üretim düşünebiliriz.”
Vestel Central Asia‟yı kurduk
Bazı ülkelere dağıtıcı yanında kendileri şirket kurarak girdiklerine de değinen Eren Ataman,
“Kazakistan‟da Vestel Central Asia şirketini kurduk. Uygun yasal şartları ve potansiyeli bulacağımız
diğer ülkelerde de kendi şirketimizi kurmayı düşünebiliriz. Kazakistan‟a ilk girdiğimizde ilk dört yıl
kendimizi kabul ettirmekle geçti. Önceden daha az satış varken belli bir noktadan sonra bu hızla
arttı. Büyük rakiplerle rekabet eder ve 20 milyon dolar ciro yapar hale geldik” dedi.
ELECTROLUX, MEMPHĠS'TE TEMEL ATTI
Memphis'te kurulacak yeni bir Kuzey Amerika Pişirici Ürünler tesisinin sahasında yapılan temel
atma töreninde Electrolux yöneticileri ve eyalet ve yerel idareciler bir araya geldi. 5 Ekim tarihinde
yapılan temel atma töreni ile 2011 yılının başında devlet teşvikleri ve beklenmedik derecede
yüksek inşaat teklifleri konusundaki belirsizliğin sona erdiği görüldü.
Electrolux Major Appliances, Kuzey Amerika'nın başkanı ve CEO'su Jack Truong törende şunları
dile getirdi: "Bu tesisin de açılması ile Tennessee, Electrolux pişirici ürünler geliştirme ve üretim
faaliyetleri açısından Kuzey Amerika'daki Mükemmeliyet Merkezi haline gelecek. Geçtiğimiz 10
ayda yaptığımız yoğun çalışmanın meyvelerini görmekten dolayı çok heyecanlıyız ve Electrolux
şirketine desteklerinden ötürü şehre ve eyalete bir kez daha teşekkür etmek isterim."
Geçtiğimiz Aralık ayında Electrolux, Kuzey Amerika Pişirici Ürünler üretim tesisinin yeri olarak
Memphis'i seçtiğini duyurmuştu. Electrolux aşağıdaki nedenlerden ötürü burayı seçtiğini
açıklamıştı:
BEYSAD
4
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
• Özellikle Springfield, TN'deki pişirici ürün tesisindekiler olmak üzere şirketin mevcut
kaynaklardan daha etkili yararlanmasını sağlayacak şekilde diğer Electrolux tesisleri ile yaratılacak
sinerji.
• Yetenekli çalışan havuzu, şehrin merkezi konumu ve lojistik avantajı dahil olmak üzere
Memphis'in kaynakları ve lokasyon avantajları Electrolux'ün kilit piyasalara, müşterilere ve
tedarikçilere erişimini kolaylaştıracaktır.
Aynı zamanda, verilen teşvikler de bir etmendi, çünkü Memphis Commercial Appeal isimli yayın
organı, eyalet ve şehrin tesise 188 milyon dolara yaklaşan boyutta devlet yardımı verdiğini
duyurdu.
Esasen, Tennessee Eyaleti, Electrolux'ü tesisi Memphis'te inşa etmek konusunda ikna etmek
üzere 97 milyon dolarlık teşvik sözü verdi, ancak 31 Ocak 2011 tarihine kadar Eelctrolux'e
verileceği taahhüt edilen tutar şirkete aktarılamadı. Teşvik taahhüdü sorununun halledilmesinin
ardından Ağustos ve Eylül'de yeni sorunlar ortaya çıktı, çünkü inşaat teklifleri 30 milyon dolar
civarında gelmeye başladı, bu tutar da beklentilerin üzerindeydi.
Memphis tesisinde, şirketin Electrolux, Electrolux ICON ve Frigidaire markalı ankastre ve özel
pişirme cihazlarını üretmek üzere 1200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Tesisin, 2014 yılında
tam olarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Electrolux Başkanı ve CEO'su Jack Truong, Tennessee Eyaleti'nin yıllardır Electrolux'e çok destek
olduğunu ve Tennessee'nin Electrolux pişirici ürünler geliştirme ve üretim faaliyetleri açısından
Kuzey Amerika'daki Mükemmeliyet Merkezi haline dönüştürülmesi ile bu desteğin karşılık
bulduğunu ifade etti.
ELECTROLUX, SPRĠNGFĠELD'DE TEMEL ATTI
Electrolux Major Appliances North America (EMA-NA), Springfield, TN'deki pişirme ürünleri üretim
tesisindeki 5 milyon dolarlık genişletme çalışmaları için bu hafta temel attı.
5 Ekim 2011'de Memphis'te açılacak yeni pişirme cihazları tesisinin temel atma töreninden birkaç
gün sonra da bu organizasyon yapıldı.
Springfield'deki genişletme çalışması sonucunda Springfield, Kuzey Amerika'daki Electrolux
pişirme cihazları operasyonları bakımından şirketin Ar-Ge ve satın alma merkezi haline gelmesinin
yanı sıra Electrolux Major Appliances'ın elektronik ürünleri için tüm dünyada Küresel Geliştirme
Merkezi olacak. Tesise yaklaşık 75 adet yeni mühendis ve teknisyen istihdam edilecek.
EMA-NA pişirme cihazları başkan yardımcısı ve genel müdürü John Terzo konu hakkında şunları
açıkladı: "Küresel elektronik ürünlerin de bu tesise eklenmesiyle burayı sadece Kuzey
Amerika'daki pişirme cihazları üretim işi için değil aynı zamanda tüm dünyadaki pişirme cihazları
tesisleri için merkezi bir lokasyon olarak kullanacağımızdan ötürü oldukça heyecanlıyız.
Springfield'daki tesislerimize ciddi yatırımlar yapmaktan ötürü oldukça memnunuz."
Üç katlı ve yaklaşık 2000 metrekarelik ilave ile birinci sınıf pişirme laboratuvarları ve geliştirme
tesisleri Springfield tesisinde kurulmuş olacak. Mevcut ofis alanını da yenileme çalışması şu anda
devam ediyor ve ay sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Genişletme çalışmasının Ocak
2012'de bitirilmesi planlanmaktadır.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
5
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
ENDEL ġĠRKETLER GRUBU YENĠ YATIRIMIYLA 400 KĠġĠYE Ġġ YARATTI
Beyaz eşya yan sanayinde faaliyet gösteren Endel Beyaz Grup‟un Manisa Organize Sanayi
Bölgesi‟nde kablo ve bulaşık makinesi sepetleri üretecek ikinci fabrikası 6 milyon euro yatırımla
tamamlandı.
Eskişehirli beyaz eşya yan sanayi devi Endel Şirketler Grubu, Manisa Organize Sanayi Bölgesi‟nde
6 milyon euroluk yatırımıyla tamamladığı ikinci tesisini hizmete açarken, bölgenin de 21‟inci
fabrikası oldu. Arçelik, Bosch-Siemens, Fagor, Candy ve Vestel gibi lider beyaz eşya firmalarının
Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya‟daki tesislerine Kabel, Bekel, Endel AŞ olarak üç ayrı
şirket ve üç ayrı markada üretim yapan Endel Şirketler Grubu, Manisa‟daki 7 bin 200 metrekare
alana kurduğu yeni tesisinde kablo ve bulaşık makinesi sepetleri üretecek. Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Mehmet Özaydemir, sektörün genel trendleri ve müşterilerin
büyümesi doğrultusunda yeni işletmelerini hayata geçirdiklerini belirtti. Endel Beyaz Grup olarak
dev beyaz eşya markalarına tedarik yaptıklarını kaydeden Özaydemir, geçen yıl 41 milyon euro
ciro elde ettiklerini söyledi. Ayrıntılarına BEYSAD Dergisi 86. Sayı‟sında ulaşabileceksiniz.
PROFĠLO ÇAĞRI MERKEZĠ BSH BÜNYESĠNDE „BENCHMARK‟ OLDU
Dayanıklı ev aletleri ile yaşamı kolaylaştıran ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik üstün teknolojili
ürünleri sunan Profilo‟nun Çağrı Yönetim Merkezi, hız ve verimliliği ile BSH‟nin uluslararası alanda
örnek oluşturan çağrı merkezi durumunda. Profilo Dayanıklı Ev Aletleri‟nin, müşterilerinin satış
öncesi ve sonrası taleplerinin karşılanması için 2005 yılından bu yana hizmet veren Çağrı Merkezi,
başarılı uygulamalarıyla BSH bünyesinde „benchmark‟ olma hakkı kazandı.
Profilo Çağrı Merkezi, önce Türkiye‟nin sonra da dünyanın en iyi, en verimli çağrı merkezi olma
yolunda ilerlemeye devam ediyor. Profilo Çağrı Merkezi‟ni arayanların yeni Profilo müziği ile
karşılandığı Çağrı Merkezi, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırarak müşteri bilgilerinin
güncellenmesi, taleplerin kolayca değerlendirilmesi ve verilerin tek kaynakta depolanıp CRM
aktiviteleri ile beraber ürün, hizmet gelişimine fayda sağlaması gibi fonksiyonları yerine getiriyor.
Genel operasyon giderlerinin azaltılmasında da rol üstlenen Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, yılda 1
milyon müşterinin yüzde 98‟ine cevap veriyor, telefonların yüzde 85‟i ise ilk 15 saniye içerisinde
cevaplanıyor.
450 MĠLYON LĠRALĠK PAZARDA FRANCHĠSE FIRSATI
Dünyanın en büyük IT servis hizmetleri franchise markası Computers Troubleshooters (CT)
Türkiye pazarında hızla büyüyerek 280 noktada hizmet vermeyi hedefliyor
Faaliyet gösterdiği ülkelerde 28-40 bin dolar franchise bedeli alan CT, ülkemizde bir ilki
gerçekleştirerek, belirlediği 85 noktaya ücretsiz franchise verecek. “Küçük işletmeler ve ev
kullanıcılarının bilişim departmanı olma” misyonuyla hareket ederek ABD‟de “Yılın Franchise
Ödülü”nün sahibi olan CT, ülkemizde de tüm elektronik ve beyaz eşya ürünlerinde tek noktada
servis hizmeti vermeye ve önümüzdeki dönemde de Uzatılmış Tamir Garantisi (Extended
Warranty) kapsamındaki servis bakımlarını gerçekleştirmeye başlıyor. CT, her ilde halen faaliyette
olan ve kriterlerine uyan teknik servis noktasına ya da kriterleri sağlamayı taahhüt eden
yatırımcılara cazip fırsatlar sunacak. İstanbul, Ankara ve İzmir‟de ikişer adet olmak üzere toplam
85 adet noktaya, ilk yapılacak başvurular arasından titizlikle yapılacak çalışma ile ücretsiz
franchise verilecek. Toplam 280 noktada hizmet vermeyi planlayan CT Türkiye, bunun dışındaki
işletmeler sadece 18 bin TL‟lik giriş bedeliyle sisteme dahil olabilecekler. CT, franchise anlayışına
yeni bir boyut getirerek, oldukça cazip bir iş ve yatırım olanağı sunuyor. CT servis noktaları, ürün
tamiri konusunda ana şirkete komisyon veya kâr payı ödemeyecek.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
6
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
Pazar büyüklüğü 450 milyon TL CT Türkiye‟nin ilk aşamada bilgisayar ve cep telefonu, ardından
da beyaz eşya da dahil olmak üzere her türlü elektronik eşya için tamir ve bakım hizmeti
vereceğini belirten yetkililer, ayrıca yerel tamir bakım noktalarının kendi anlaşmaları ile önemli
global markaların tamir ve bakımlarını da garantili olarak yapabileceklerini kaydederek, “Eski ve
yeni ürünler için tamir ve servis pazarının toplam büyüklüğü yaklaşık 400-450 milyon lira iken yeni
ürünlerde uzatılmış garanti hizmetinin bunu içindeki ek payı 100 milyon lira civarında” diye bilgi
verdiler.
IPRA‟NIN „ALTIN KÜRE‟SĠ ĠSTANBUL‟A DÖNDÜ, 29 PROJE ÖDÜLE KAVUġTU
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen Altın
Küre Ödülleri (GWA) ödül töreni ilk kez İstanbul‟da yapıldı.
Bu yıl 20‟nci yılını kutlayan dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü Altın Küre, toplam 29 projeye
gitti. Yarışmaya katılan Türk Telekom, projeleriyle online itibar ve marka yönetimi, mevcut bir
hizmet için tüketici halkla ilişkileri kategorileriyle birlikte “En Yaratıcı Kampanya” ödülü aldı. Aygaz
“çevre”, Garanti Emeklilik de “kurumsal sosyal sorumluluk” kategorilerinde ödül kazandı.
Yönetim kurulu toplantısı
Altın Küre etkinlikleri çerçevesinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü‟nde “Hoşgörü ve
İletişim” paneli ile başlayan gün, akşam yapılan ödül töreniyle son buldu. Sektörüne yön vererek
önemli katkılarda bulunan IPRA‟nın, dünyanın dört bir yanından gelen halkla ilişkiler uzmanı
üyesine İstanbul ilk kez ev sahipliği yapmış oldu. Bu nedenle IPRA‟nın yıllık yönetim kurulu
toplantısı da tüm IPRA Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İstanbul‟da gerçekleşti.
Büyük ödül Güney Afrika‟ya
Electrolux‟un “Vac from the Sea” adlı projesine “kurumsal iletişim kategorisi” ödülü, Birleşmiş
Milletler Özel Ödülü ve ödül töreninin ana sponsoru Efes Grubu Özel Ödülü verildi. IPRA Altın Küre
Ödülleri GWA jürisi tarafından verilen “Büyük Ödül”e Güney Afrika‟dan Absa and Marina Penderis
“Absa rings the bell” adlı projesiyle sahip oldu. Tanınmış halkla ilişkiler ajanslarından Weber
Shandwick ise Malezya, Çin, ABD, Singapur, İspanya, Belçika, İngiltere ve Endonezya gibi 8
ülkeden 11 farklı projesiyle aldığı ödüllerle geceye damgasını vurdu.
ĠNTERNETTE EN FAZLA GIDAYA HARCADIK
Google'ın yaptığı araştırmaya göre tüketici internetten en çok gıda satın alıyor, en fazla
araştırmayı da elektronik ve beyaz eşya kategorilerinde yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun
verilerine göre 2006'da internetten alışveriş yapanların oranı yüzde 1'lerdeyken bugün gelinen
oran yüzde 18. Bu rakamdan yola çıkarak 1000 kişiyle internetten satın alma ile ilgili bir araştırma
yapan arama motoru Google, ilginç sonuçlara ulaştı. Aramaların en yoğun olduğu kategori
elektronik ve beyaz eşya. İnternet üzerinden en çok satın alma yapılan kategoriler ise kişisel
bakım ve kozmetik, hazır giyim ve aksesuar oldu. Tüketiciler gelecek 12 ayda internetten en çok
kişisel bakım, hazırgiyim ve ev eşyası alacaklarını ifade etti.
E-Store Ģart oldu Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, artık bütün markaların
internette bir mağaza açmasının şart olduğunu söyledi. "Şirketlerin web sayfalarında hakkımızda,
ürünler, mağazalar, iletişim butonlarının hemen arkasından e-store (sanal mağaza) butonu da
olacak. Bu şekilde siteyi ziyaret eden, beğendiği ürünü anında satın alabilecek" dedi. Eskiden
ucuza satın almak için internete giren tüketicinin bugün 7/24, rahat ve ayağa teslim
avantajlarından dolayı internetten satın almayı tercih ettiğine dikkat çeken Hiçsönmez, "Erkeklerin
baskın olduğu sanal alemde artık kadınlar da var. Kadınların alışveriş tutkuları göz önüne
alındığında ne kadarlık bir potansiyel olduğunu görebilirsiniz" dedi.
www.beysad.org.tr
BEYSAD
7
BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ
HABER BÜLTENİ/76 31 EKİM 2011
DOW VE HAĠER GRUP, ORTAK YENĠLĠKÇĠLĠK LABORATUVARI AÇACAK
Dow Chemical (China) Company Ltd. ve beyaz eşya ana sanayi şirketi Haier Grup, Qinddao,
Çin'deki Haier Grup Teknik R&D Merkezi'nde Haier-Dow Küresel Ortak Yenilikçilik Laboratuvarı
açacak. Laboratuvar, iki şirket arasındaki işbirliğini hızlandıracak ve ortak araştırma ve geliştirme
projelerinin yürütülmesini sağlayacak.
Tesiste, Dow'un teknik platformlar ve küresel araştırma yetkinlikleri ile Haier'in sektör trendleri ve
tüketici ihtiyaçlarına yönelik anlayışı bir araya getirilecek. Ortak laboratuvarda yürütülecek proje
ve faaliyetler, iki şirket arasında Eylül 2010'da imzalanan Küresel Teknik Ortaklık hakkında
Mutabakat Anlaşması'na göre kurulacak olan Stratejik İşbirliği Komitesi tarafından tespit edilecek
ve değerlendirilecek.
Dow Asia Pacific'in Teknoloji Direktörü (CTO) Dr. Weiguang Yao konu hakkında şunları söyledi:
"Haier ile başarılı bir şekilde işbirliği yaptığımızı geçmişte de kanıtladık. Çin ve tüm dünyada
elektrikli ev aletleri ve tüketici elektroniği ürünleri alanında Haier'in sürdürülebilir, yenilikçi ve
farklı çözümler sunma çabasını desteklemek üzere kendi yenilikçilik uzmanlığımızı paylaşmaya tam
anlamıyla hazırız."
Dow ile Haier arasındaki önceki ortaklıklarda Haier, tasarruflu ev buzdolapları için Dow'un patentli
Pascal yalıtım teknolojisini almıştı ve yine su ve deterjan tüketimini azaltmak üzere iki şirket
magic-pallets yıkama teknolojisini birlikte hayata geçirmişti.
WHĠRLPOOL ĠLE LG KARġI KARġIYA: BUZDOLABI PATENTĠ DAVASINDA WHĠRLPOOL
YÜRÜTME DURDURMA KARARINI ELDE ETTĠ
Whirlpool Corp., LG Electronics tarafından başlatılan buzdolabı patenti ihlali davasında LG
patentlerinin geçerliliğini sorgulayan ayrı davaların seyri nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı
aldırdığını duyurdu. Whirlpool, LG tarafından Whirlpool aleyhine öne sürülen dört patentin
hepsinin çeşitli nedenlerle ABD Patent ve Marka İdaresi (U.S. Patent and Trademark Office - PTO)
tarafından öncelikle patent alamaz nitelikte bulunduğunu ve yeniden inceleme prosedürlerinin
sürdüğünü açıkladı.
En azından önümüzdeki altı ay için Whirlpool lehine yürütmeyi durdurma kararı veren Trenton,
NJ'deki Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi gerekçesinde, ABD Patent ve Marka İdaresi'nin LG
patentlerini şaşırtıcı derecede hızlı şekilde reddetmesi nedeniyle yeniden incelemelerin devam
ettirilerek adaletin yerini bulmasının sağlanmak istendiği belirtildi. Whirlpool, LG patentlerinin ABD
Patent ve Marka İdaresi'nin yeniden inceleme süreçlerinden geçememesi halinde LG'nin patent
ihlal davalarının nihai olarak sonlanacağını söyledi.
Whirlpool Kuzey Amerika Bölgesi başkanı Marc Bitzer gelişme hakkında şunları söyledi: "Bu
karardan ötürü oldukça memnunuz. Çünkü bu karar ile ABD Patent ve Marka İdaresi'nin LG
patentlerini tam olarak yeniden değerlendirilmesi için gerekli zaman tanınıyor. Yeniden inceleme
süreci sonucunda LG patentlerinin geçersiz bulunacağını öngörüyoruz."
www.beysad.org.tr
BEYSAD
8

Benzer belgeler

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya‟daki tesislerine Kabel, Bekel, Endel AŞ olarak üç ayrı şirket ve üç ayrı markada üretim yapan Endel Şirketler Grubu, Manisa‟daki 7 bin 200 metrekare alan...

Detaylı

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ İç Anadolu

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ İç Anadolu Türkiye, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya‟daki tesislerine Kabel, Bekel, Endel AŞ olarak üç ayrı şirket ve üç ayrı markada üretim yapan Endel Şirketler Grubu, Manisa‟daki 7 bin 200 metrekare alan...

Detaylı

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ

BEYSAD 1 BEYAZ EŞYA YAN SANAYİCİLER DERNEĞİ EMA-NA pişirme cihazları başkan yardımcısı ve genel müdürü John Terzo konu hakkında şunları açıkladı: "Küresel elektronik ürünlerin de bu tesise eklenmesiyle burayı sadece Kuzey Amerika'daki pişirm...

Detaylı

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın

İtalya`nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica`nın Merkezi olacak. Tesise yaklaşık 75 adet yeni mühendis ve teknisyen istihdam edilecek. EMA-NA pişirme cihazları başkan yardımcısı ve genel müdürü John Terzo konu hakkında şunları açıkladı: "Küresel ...

Detaylı

Electrolux, GE Appliances`ı alıyor

Electrolux, GE Appliances`ı alıyor Bir diğer önemli verinin de motorların elektrik tüketimindeki yeri olduğu bilgisini veren Şenyurt, “Tüm elektrik tüketiminde sanayinin payı yüzde 50 ve bu payın da yüzde 70‟lik dilimi asenkron elek...

Detaylı