cleanısept

Transkript

cleanısept
CLEANISEPT
Aldehit ve Fenol içermeyen yüzey
dezenfektanı
Gıda ve mutfak sektörü dahil,
DVG listesine kayıtlıdır.
Preparat tipi
Kimyasal- fiziksel veriler
Modern kuarterner amonyum bileşikleri üzerine
kurulmuş, her türlü yüzeyin ve envanterin
dezenfeksiyonu ve temizliğinde kullanılan
kombine bir preparattır. Cleanisept, aldehit ve
fenol içermez.
İyi yağ çözme özelliğine sahiptir ve toksisitesi
çok düşüktür. Bu nedenle mutfak alanlarında ve
gıda sektöründe kullanım için çok uygundur.
Biyolojik olarak idirgenebilir.
Preparat, çalışma güvenliği amaçlı hassasiyet
yapıcı maddelerin kullanılması ile ilgili yasal
belirlemelere uygundur. (TRGS 525/540)
Ambalaj şekilleri
Antimikrobiyal özellikleri
- Bakterizid (Tbc dahil)
- Fungizid
- Virüzid (HBV/HIV,Papova virüsü dahil )
Kullanım alanları
Mutfak alanında, gıda sektöründe ve tıbbi
alanda her türlü yüzeyin dezenfeksiyonu ve
temizliği için kullanılan çok amaçlı, koku
nötralize edici bir dezenfektandır. Cleanisept,
özellikle kötü kokuların giderilmesinin istendiği
alanlarda uygundur. Acryl camlarda
kullanılabilmektedir. Bebek odaları küvezler,
yoğun bakım ve reanimasyon servisleri de
kullanım alanları içindedir.
Kullanım şekli
Ovalama ve silme yöntemi ile.
Örn.;2 kova metodu ya da buna benzer metotlar
Merkezi veya merkezi olmayan dozajlama aletleri
ile.(BAM, DG3 için denenmiştir.)
Sabit veya mobil aletlerden püskürtülerek.
Tekrar doldurulabilir dozaj şişeleri ile.
Kullanım konsantrasyonu
DGHM’ ye göre etki etme süresi
HBV/HIV dahil
HBV/HIV/Papova virüsü (dahil)
HBV / HIV dahil
:%
:%
:%
:%
:%
7,5-1 dakika
5-5 dakika
2-15 dakika
1–1 saat
0,75-4 saat
DVG’ye göre etki etme süreleri
Bakterizid ( az yüklü ) bölüm6a: %1-30 dakika
bölüm6b: %0,5-1 saat
Fungizid ( az yüklü )
bölüm7a: %0,5-30 dakika
bölüm7b: %0,1-1 saat
Bakterizid (çok yüklü)
bölüm8a: %1,5-30dakika
bölüm8b: %1,5-1 saat
Fungizid ( çok yüklü )
bölüm9a: %1-30 dakika
Bölüm9b: %1-1 saat
Bileşimi
100 g çözelti de,
6,66 g Benzalkoniumchlorid
3,33 g Didecyldimethylammoniumchlorid
Konsantrenin görünüşü : berrak mavi çözelti
pH- değeri
: 7,25 +/- 1,25
% 1,5 kullanım çözeltisi pH : yaklaşık 7
% 1 kullanım çözeltisi pH
: yaklaşık 6,5
Açıklama
5 litre PE-bidon
10 litre PE-bidon
Ambalaj
3 x 5 litre
1 x 10 litre
Dozajlama yardımcıları
Dozajlama pompaları, bidonlar için bidon vanası,
dozajlama şişeleri.
Önemli uyarılar
Yutmayınız. Konsantrenin cilt ve göz ile temasını
engelleyiniz. Konsantrenin temas ettiği cilt bölgelerini
bol su ile yıkayınız. Çalışırken koruyucu eldiven
giyilmesi tavsiye edilir. Çocukların ulaşamayacağı
yerlerde, ambalajında saklayınız.
Gerektiğinde Zehir Araştırma Merkezinin :
0 800 314 79 00 no’lu telefonunu arayınız
Bilirkişi raporları
*Prof.Dr.Schubert, Hijyen uzmanı,Frankfurt:
Yüzey dezenfektanı olarak Cleanisept’in
uygunluğunu değerlendirir bilirkişi raporu,
06.10.2000
Gıda maddeleri alanındaki faaliyetleri için yüzey
dezenfektanı olarak Cleanisept’in etkinliğini
değerlendirir bilirkişi raporu, 04.02.1993
*Prof. Dr. Med.Marth, Hijyen uzmanı, Graz :
DGHM’nin VII. Listesi için yüzey dezenfektanı
olarak Cleanisept’in uygunluğunu değerlendirir
bilirkişi raporu, 04.03.1993
*Prof.Dr.Reuter, Hijyen uzmanı, Berlin :
Gıda maddeleri alanında kimyasal dezenfeksiyon
maddesi olarak Cleanisept’in etkinliğini
değerlendirir bilirkişi raporu, 08.03.1993
*Dr.Farber, Hijyen uzmanı, Giessen:
Tbc etkisini değerlendirir bilirkişi
raporu,05.02.2001
*Dr.Steinmann, Virolog, Bremen :
Papova virüsüne etkisini değerlendirir bilirkişi
raporu, 31.08.98
Hepatit B virüsü etkisini değerlendirir bilirkişi
raporu, 13.03.99
BAM (Materyal araştırma ve analiz federal
kuruluşu), Berlin :Henkel DG 3 aleti yardımı ile
kullanıma hazır dezenfeksiyon malzemelerinin
sağlanması üzerine rapor,25.05.2000 (RKI
listesinin ilavesinden alınmıştır)
Listeleme
DGHM’ nin aktüel dezenfektan listesine alınmıştır.
DVG’nin gıda alanındaki 3.dezenfeksiyon maddeleri
listesine alınmıştır.
Sağlık Bakanlığı’nın 31.10.2001 tarih ve
17748 sayılı izni ile ithal edilmektektedir.

Benzer belgeler

descoton extra - Dr. Schumacher GmbH

descoton extra - Dr. Schumacher GmbH Dikkat: Çok güçlü kirlenmelerde Instru-Plus , Desco Cleaner gibi temizleyiciler tavsiye edilir. Instru-Plus ile dezenfeksiyon çözeltisinin dayanıklılık süresi değişmez. Desco Cleaner ilavesi ile da...

Detaylı