FCF Uyelik Sartnamesi

Transkript

FCF Uyelik Sartnamesi
FUAF-CENAZE FONU
SOSYAL DAYANIŞMA KURUMU
FON ŞARTNAMESİ
1. Kurumun ana amaçları :
a) FUAF-CENAZE FONU, Sosyal Dayanışma Kurumu olarak
Fransa’da yaşayan insanlar için kurulmuştur. Kurum kesinlikle
bir sigorta şirketi değildir, kendi imkanları dahilinde karşılıklı
yardımlaşma ve dayanışma içinde olan üyelere hizmet verir.
b) Bu kurum Fransa ve Türkiye’de Alevi inancına hizmet eden
kurumlar, vakıflar ve dernekler ile sosyal ve inançsal alanda
ortak çalışır. Birlikte maddi ve manevi dayanışmada
bulunurlar.
c) Kuruma kayıtlı üyelerin, hakk’a yürüme halinde, şartnamenin
öngördüğü ölçülerde imkanlar dahilinde danışmanlık, sosyal,
maddi ve manevi yardımda bulunulur. Cenazesi olan üyelerin,
cenazelerinin çağdaş ve inançlarına göre naklini veya defnini
gerçekleştirir.
2. Üyelik şartları :
a) Fransa’da ikamet eden ve bu şartnameyi kabul eden bütün
canlar, FCF’e üye olabilirler.
b) Başvuru için üye adayı, ön taraftaki boşlukları eksiksiz bir
şekilde, gerçeğe uygun olarak doldurmalı ve imzalayarak en
kısa zamanda kuruma ulaştırmalıdır. Formun dolduruluşunda
ki eksiklik veya yanlışlıklardan kaynaklı doğabilecek
sorunlardan, yada gecikmelerden üyenin kendisi sorumludur.
c) Başvuru için gerekli evraklar :
 FUAF-CENAZE FONU eksiksiz doldurulmuş üye kayıt
formunun orijinali,
 Ikâmet ettiği adreste kira makbuzunun (quittance de loyer)
veya gaz - elektrik faturasının fotokopisi,
 Ikamet ettiğiniz adresteki kişi veya aile tarafından yazılı
ikamet belgesi (attestation d’hébèrgement),
d) Tedavisi imkansız ölümcül bir hastalığa sahip üye adaylarının
başvurusu durumunda FCF – YK, kişinin durumunu
değerlendirerek özel bir imkan sunabilir.
e) FUAF-CENAZE FONU’na üye olmak için, ilk etapta aşağıdaki
yaşa göre belirtilen kayıt ücretinin kendi hesabından
kesilmesine izin verilmesi gerekir.
Yaş gurubuna göre kayıt ödeme cetveli :
YAŞ GRUBU
AİLE
BİREY
18 – 30 yaşları
75.00 Euro
50.00 Euro
31 – 50 yaşları
150.00 Euro
100.00 Euro
51 – 60 yaşları
200.00 Euro
150.00 Euro
61 – 65 yaşları
300.00 Euro
250.00 Euro
66 – 70 yaşları
500.00 Euro
71 ve üzeri yaşları
1000.00 Euro
Kayıt meblası formdaki en yaşlı kişi esas alınarak hesaplanır.
3. Üyeliğin başlaması :
a) Üye adayının üyeliği, öngörülen kayıt ücreti miktarı
şartnamede gösterilen hesaba girdiği tarihten 61 gün sonra
başlar.
b) Üye adayı yararlanma hakkını elde ettiği tarihten itibaren 30
gün içerisinde o senenin yıllık meblasını ödemekle de
yükümlüdür. 1 Kasım’dan sonra üyelik hakkını kazananlar o
yıla ait yıllık ücreti tekrar ödemezler.
c) Üyelik kartı 90 gün içerisinde üyenin adresine gönderilir.
d) Her hangi bir kaza sonucu, hakk’a yürüyen bir can veya canlar
için bekleme süresi aranmaz.
4. Üyenin yararlanacak aile fertleri :
a) Üye adayının oturmuş olduğu ikamet adresinde birlikte
yaşayan resmi nikahlı eşi ve 18 yaşından küçük bekar çocukları
yararlanırlar.
b) Doğuştan engelli ve özürlü çocukların üyelikleri aileleri
üzerinden hayatlarının sonuna kadar devam eder.
c) 18 yaşını bitirmiş ve öğrenimine devam eden öğrencilerin,
yenilenmiş okul kayıt belgesini her yıl fona bildirdikleri taktir
de, üyelikleri ailelerinin üzerinden devam eder. Okul kayıt
belgesi fona ulaşmadığı taktir de, 6 ay sonra, ilgili üyenin,
üyeliği ailesi üzerinden otomatikmen düşer. Fon, bu üyemize,
bir mektupla, aile üyeliğinin sona erdiğini ve bireysel üyelik
başvurusu yapmasını kendisine iletir.
d) 18 yaşını dolduran çocuklar 3 ay içerisinde kayıt formu ile
üyelik için kuruma başvurduklarında giriş kayıt ücreti alınmaz
ve 60 gün bekleme süresi aranmaksızın üyelik hizmetinden
yararlanmaya başlarlar. Yalnız o senenin yıllık ücretini
ödemekle yükümlü olurlar.
e) Ailece üye olan canlarımız boşanma veya dul kalma
durumlarında, bireysel üyeliğe geçer. Bu durumda 60 gün
bekleme süresi aranmaz ve kayıt ücreti alınmaz. Yalnız o yılın
yıllık masrafını ödemekle yükümlüdür.
f) Doğum esnasında hayatını kaybeden çocuklar aile üyesi sayılır
ve aile üyeliği şartlarına tabir tutulurlar.
5. Yıllık ödeme şartları :
a) Yönetim kurulu, yaş grubuna göre yıllık ödeme cetvelini
aşağıda belirtmiştir. Bu cetvele göre her üye yaşının bulunduğu
grupta yıllık ödemesini gerçekleştirir. Bu yıllık ödeme her yıl
Ocak ayı içerisinde üyenin hesabından kesilecektir. Fon
yönetim kurulu yıllık ödemede bir değişiklik yapmadığı
taktirde, üye ilk kayıt olduğu yıldaki aidat üzerinden
ödemelerini yapar.
Yaş grubuna göre yıllık ödeme cetveli:
YAŞ
AİLE
BİREY
18 – 30 yaşları
50.00 Euro
30.00 Euro
31 – 50 yaşları
60.00 Euro
35.00 Euro
51 – 60 yaşları
70.00 Euro
40.00 Euro
61 – 65 yaşları
75.00 Euro
45.00 Euro
66 – 70 yaşları
80.00 Euro
50.00 Euro
71 – ve üzeri yaşları
90.00 Euro
60.00 Euro
Aile üyeliğinde yıllık ödeme meblası formdaki en yaşlı kişi
esas alınarak hesaplanır.
b) Üyenin yıllık ödemesi üyenin bankasından çekilemediği
taktirde oluşacak masraflar da dahil edilerek, daha sonraki
ödemede 10.00 Euro ek olarak üyenin hesabından kesilecektir.
c) Şubat sonuna kadar yıllık aidatlarını ödemeyen canları YK
yazılı olarak iki kez uyarmasına rağmen her hangi bir sonuç
alınamadığı taktirde üyenin üyeliği otomatikmen düşer.
6. Hakk’a yürüme halinde yapılacak olan işlemler :
a) Hakk’a yürüme anında, hakk’a yürüyenin yakınları derhal
kurumu haberdar etmek zorundadır.
b) Hakk’a yürüme evde vuku bulmuş ise, eve bir doktor çağrılır
ve ölüm raporu alınır.
c) Kurumun bilgisi dışında her hangi bir cenaze şirketi
görevlendirilemez.
d) Cenaze yakınları resmi işlemler için aşağıdaki belgeleri
hazırlamakla yükümlüdürler :
 Hakk’a yürüyenin pasaportu ve nüfus cüzdanı,
 Hakk’a yürüyenin evli ise uluslararası evlilik cüzdanı yoksa
tercümesi,
 Hakk’a yürüyen boşanmış ise, boşanma kararı ve eski
evlilik cüzdanı,
 Üyelik kartı.
Yukarıdaki belgelerin her hangi bir eksikliğinden meydana
gelecek masraflardan, aksamalardan ve gecikmelerden aile
fertleri sorumludur.
7. Hakk’a yürüme halinde FCF’nin vereceği hizmetler :
a) Bir hakk’a yürüme kuruma bildirildiği taktirde, kurum
cenazenin alınması ve işlemlerin yapılması için anlaşma içinde
olduğu cenaze şirketini görevlendirir.
b) Cenaze şirketi hakk’a yürüyenin yakınları ile irtibatda bulunur
ve gereken belgeleri teslim aldıktan sonra, belediye ve
konsolosluk nezdinde muameleleri süratle tamamlar.
c) Adli bir durum söz konusu olduğunda, tıp raporu yoluyla
savcılığın vereceği serbestlik belgesi olmadan cenaze şirketi
cenazeyi teslim alamaz ve hiç bir işlem başlatamaz.
d) Cenaze sahiplerinin isteği üzerine, FCF’nin imkanları dahilinde
cenazenin yıkanmasını, kefenlenmesini ve inancımıza göre
cenaze erkanını yürütülmesini üstlenir.
e) Cenaze Fransa’da toprağa verilecek ise 7b, c ve d şıkları
uygulanır, bunun yanında cenazenin defin müsaadesi cenaze
şirketi tarafından sağlanır. Cenaze Fransa standartlarına uygun
tabut ile defnedilecek yere kadar ulaştırılır.
f) Cenazenin Türkiye’ye nakli uluslararası standart transport
tabutu ile gerçekleştirilir. Cenaze hava yolu ile Türkiye’deki en
yakın havalimanına gönderilir. Cenaze hava limanlarından
alınarak defnedileceği yere veya köyüne kadar götürülür.
g) Cenazenin naklinde beraberinde refakat edecek ailesinden bir
kişinin gidiş – dönüş uçak bileti FCF tarafından tedarik edilir.
h) Tatil ve bayram günlerinde, resmi makamlarda veya hava
yollarında ortaya çıkabilecek aksaklıklardan FCF sorumlu
değildir.
i) Hakka yürüyen üyelerimize verdiğimiz hizmetlerin dışında,
cenazenin morgda kalma süresi, ailenin extra salon kiralama
masrafları gibi ek giderler FCF'na ait değildir.
8. İkamet ettiği devlet dışında hakk’a yürüme anında :
Üyeler veya hizmetten yararlanma hakkına sahip aile
fertlerinin Türkiye’de hakk’a yürümeleri durumunda cenaze
sahipleri cenazelerini kendi imkanları ile defin ederler. İkamet
ettiği ülkenin veya Türkiye’nin dışında hakk’a yürüme halinde
aile kendi imkanları ile defin ve naklini sağlar. Cenaze
sahipleri bir dilekçe ile 6 ay içerisinde üyenin üyelik kartını,
pasaportunun resimli ve Fransa oturma müsadesinin sayfasının
fotokopisini, ölüm belgesini ve nüfus idaresinden alınan
Formül C ile birlikte kuruma ilettiği taktirde hakk’a yürüyenin
eşine, eşi yoksa kanuni mirasçılarından birisine, Türkiye’deki
defin ve diğer ülkelerindeki defin ve nakli için 2000,00 Euro
(iki bin euro) ödeme yapılır.
9. Fondan ayrılma şartları ve üyeliğin feshi :
a) Her üye yılın sonuna en az 3 ay kala yazılı bir dilekçe ile çıkma
hakkına sahiptir ve önceki yıllara ait her hangi bir hak veya
iade ödeme talep edemezler.
10. Üyenin bilgi verme yükümlülüğü :
Her üye, kendisinin ve ailesinin hakkındaki ilgili değisiklikleri
(yeni doğan çocuklar, adres, medeni hal ve banka hesabı v.s.) 1
ay içerisinde kuruma yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
11. Hakk’a yürüyenin ardından :
Hakk’a yürüyen Canlarımızın taziyelerinin kabulü, lokma
ikramı ve benzeri erkânların yürütülmesi için, FUAF’a bağlı
Alevi Kültür Merkezi veya Cemevi lokallerinde bu hizmetler
FCF inisiyatifi ve yardımlarıyla yürütülür.
12. Maddeler ve makamlar :
FUAF-CENAZE FONU Sosyal Dayanışma Kurumu topluma
yardım maksadıyla kurulmuştur. Üye adayı FUAF-CENAZE
FONU Sosyal Dayanışma Kurumunun düzenlemiş olduğu
yukardaki şartnameyi imzasıyla kabul etmiştir. Yönetim kurulu
kuruma daha faydalı olacak maddeleri ilave etme veya
değiştirme hakkına sahiptir. Her iki taraf için Strasbourg
mahkemesi yetkilidir.

Benzer belgeler

Cenaze Fonu

Cenaze Fonu yıla ait yıllık ücreti tekrar ödemezler. c) Üyelik kartı 90 gün içerisinde üyenin adresine gönderilir. d) Her hangi bir kaza sonucu, hakk’a yürüyen bir can veya canlar için bekleme süresi aranmaz. ...

Detaylı

MSB e - BKUV

MSB e - BKUV b) Üye adayı yararlanma hakkını elde ettiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde o senenin yıllık meblasını ödemekle de yükümlüdür. 1 Kasım’dan sonra üyelik hakkını kazananlar o yıla ait yıllık ücre...

Detaylı

VIKZ Cenaze Fonu gGmbH Şartnamesi

VIKZ Cenaze Fonu gGmbH Şartnamesi b) Üye adayı yararlanma hakkını elde ettiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde o senenin yıllık meblasını ödemekle de yükümlüdür. 1 Kasım’dan sonra üyelik hakkını kazananlar o yıla ait yıllık ücre...

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI

GEBZE BELEDİYESİ CENAZE NAKİL VE DEFİN TALİMATI c) Cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda istenilen camide namazı kılınır ve defin için hazırlanan mezarlığa götürülüp imam eşliğinde defin işlemi tamamlanır d) Bir mezar yerine en az 5 yıl sonra...

Detaylı