Jean Monnet Bursiyerleri 2012-2013

Transkript

Jean Monnet Bursiyerleri 2012-2013
Burs Programı
Nalan Dirik’in anısına...
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Jean Monnet Burs Programı Ofisi
Eskişehir Yolu 9. km TOBB İkiz Kuleler D Blok K: 25
Bilkent / Ankara / Türkiye
Tel : +90 (312) 219 77 89
Faks : +90 (312) 219 76 89
© 2014 – 200 adet basılmıştır.
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile oluşturulmuştur.
Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca TED liderliğindeki konsorsiyuma
aittir ve yayın hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini
yansıtan bir belge olarak değerlendirilmemelidir.
İÇİNDEKİLER
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun mesajı........................................................... 7
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi’nin mesajı.................................... 8
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun’un mesajı....................................................................... 9
Jean Monnet Burs Programı Ekibi.................................................................................................................... 10
Jean Monnet Burs Programı............................................................................................................................. 11
Jean Monnet Kimdir.......................................................................................................................................... 13
İstatistiklerle Jean Monnet 2012 - 2013............................................................................................................. 15
2012 - 2013 Akademik Yılı Jean Monnet Bursiyerleri........................................................................................ 21
Fotoğraflarla Jean Monnet 2012 - 2013........................................................................................................... 219
Sosyal Medyada Jean Monnet 2012 - 2013.................................................................................................... 245
6
Burs Programı
Burs Programı
7
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılını ülkemiz için AB yılı ilan etmiş ve Türkiye’nin AB
üyesi olmasının önemini vurgulamıştır. Bu vizyonla gerek siyasi ve ekonomik kriterler, gerek müktesebat
uyumu alanında ülkemizin müzakere sürecinin dinamik ve sonuç odaklı bir şekilde ilerletilmesi amacıyla
farklı alanlarda pek çok çalışma yürütülmektedir.
Bu çalışmalarda Türkiye’nin en önemli gücü ve avantajı genç ve nitelikli insan kaynağıdır. Jean Monnet
Burs Programı, bu niteliğin daha da geliştirilmesi ve AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının
artırılması yolunda önemli katkılar sağlayan çok özel bir programdır.
Mevlüt Çavuşoğlu
Avrupa Birliği Bakanı
ve Başmüzakereci
Türkiye’nin AB üyelik süreci, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, ülkemizin daha demokratik, daha
özgür ve daha saygın bir ülke haline gelmesini sağlayacak köklü bir dönüşüm sürecidir. Bu noktada
Jean Monnet bursiyerlerine çok önemli görevler düşmektedir. Bursiyerlerimiz gerek yaptıkları akademik
çalışmalarla gerekse profesyonel hayatlarında bu sürecin öncüleri olmaktadır.
2012-2013 akademik yılı Jean Monnet bursiyerleri için hazırlanan yıllıkla, bursiyerlerimizin ülkemizin
AB üyelik sürecine verdiği somut katkıyı ortaya koymayı ve bursiyerlerimiz tarafından yürütülen kıymetli
akademik çalışmaları öne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu yıllık 2012-2013 akademik yılı bursiyerlerimiz
için bir hatıra niteliği taşımanın ötesinde AB yolunda yapılan kararlı çalışmaların da bir göstergesidir.
Kamuoyuyla paylaşmaktan gurur duyduğumuz bu akademik çalışmaların gerek önümüzdeki dönemdeki
bursiyerlerimize gerekse AB alanında çalışanlara ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum.
AB’ye üyelik sürecimizde en önemli yol arkadaşlarımız olan Jean Monnet bursiyerlerini kutluyor, Jean
Monnet Burs Programının yürütülmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi
sunuyorum.
8
Burs Programı
The Jean Monnet Scholarship Programme aims to increase the number of expert personnel specialising
in EU affairs and, with a view to Turkey’s goal of full membership, to establish the administrative
capacity necessary to ensure effective implementation of the acquis. In the current (2013/14) and the
next (2014/15) academic year, 170 individuals annually will benefit from JMSP, funded by the European
Union and implemented by the Ministry of EU Affairs. With its annual average budget of €4.4 million,
this is one of the highest budget scholarship programmes implemented in Turkey.
Büyükelçi Stefano
MANSERVISI
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Başkanı
The programme has played a central role in developing Turkey’s administrative capacity to effectively
implement the EU acquis, by means of strengthening human resources in a wide array of disciplines
related to European integration. In the 24 years since 1990/91 when the first scholars were sent
abroad, thousands of people, from public servants to private sector representatives, university students
to academics, representatives of civil society organisations to employees of local administrations,
were offered the opportunity to pursue higher education in EU member states. A significant pool of
knowledge has thus been created, the depth and breadth of the accession process calling for its
further, continuous expansion.
The Jean Monnet Scholarship programme also contributes to the Civil Society Dialogue between Turkey
and the EU, aiming to generate mutual knowledge and understanding between the civil societies of
Turkey and the EU member states.
It is important to note that Jean Monnet scholars now come from a very diverse professional and
occupational background, including de-concentrated organisations of ministries, local administration,
development agencies and private sector organisations.
The fact that the European Union, Turkey, and their vast relations of cooperation are constantly
changing and developing, and the need and ambition to follow, understand, and help along these
changes and developments on Turkey’s path towards the EU make it a priority to have high-quality,
well-trained people with a good understanding of the European Union, its functioning and its policies.
For me, each and every year of this highly prestigious scholarship programme is another step in
fulfilling this priority goal.
This is my wish and my deep conviction. I am also convinced that the Jean Monnet programme will
help guide the scholars towards a gratifying professional career at the same time as a meaningful
contribution to their country’s progress.
Burs Programı
9
Jean Monnet Burs Programı, ilk olarak 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında
imzalanan anlaşma ile başladı. 2005 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen Program,
2006 yılından itibaren “Katılım Öncesi” programları arasına dahil edildi. Jean Monnet Burs Programı
kapsamında sağlanan burslarla yalnız Türk gençlerine değil, kamu görevlilerine, STK temsilcilerine
ve özel sektör çalışanlarına da AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı sağlanmakta. Programın ana hedefi,
Türkiye’nin AB müktesebatının uygulanmasına yönelik idari kapasitesini güçlendirerek katılım sürecine
destek sağlamak şeklinde özetlenebilir. Programın, katılım sürecinin üç temel unsurundan biri olan “sivil
toplum diyaloğunun güçlendirilmesi” açısından da önem arz ettiğini belirtmeliyiz.
Muhsin ALTUN
Merkezi Finans
ve İhale Birimi Başkanı
Jean Monnet Burs Programının bir diğer amacı ise toplumun her kesiminden AB ile ilgili konularda
uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Birimimizin dahil olduğu 2006 program yılından bugüne
kadar kamu çalışanı, özel sektör, STK mensubu, üniversite öğrencisi ve akademik personel olmak
üzere toplam 803 kişiye burs sağlandı. Bu kapsamda yapılan ödemelerin toplamı bugün itibarıyla
21.652.088,62 EUR düzeyine ulaşmış durumda. “Yerleştirme Ajansı” işlevini de üstlenen teknik destek
ekiplerine yapılan toplam ödeme ise 1.902.170 EUR olarak gerçekleşti.
Jean Monnet Burs Programı kapsamında, her akademik yıl için kamu kurumlarına %60, üniversitelere
%30 ve özel sektöre %10 kontenjan ayrılmaktadır. Bununla birlikte, 2013-2014 akademik yılı için burs
almaya hak kazanan 164 bursiyerden 50’sinin kamu personeli, 82’sinin üniversite öğrencisi veya
akademik personel, 32’sinin ise özel sektör çalışanı olduğunu görmekteyiz. Bu kapsamda bursiyerler
ile Birimimiz arasında toplam bütçesi 6.425.033,32 EUR olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sonuç olarak,
gençlerimize yeni fırsatlar sunması yanında, ülkemizde AB ile ilgili konularda uzmanlaşmış kişi sayısını
artırarak katılım sürecine olumlu etkide bulunan Program’ın devam etmesi en büyük dileğimizdir.
Bu vesileyle, hazırlık, değerlendirme ve uygulama aşamalarında işbirliği içerisinde bulunduğumuz,
Programın başarıyla yürütülmesinde emeği geçen herkese Merkezi Finans ve İhale Birimi adına teşekkür
ederim.
VERGİLENDİRME
ALİ
HİZMETLER
BALIKÇI
GESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN
EĞİTİM VE KÜLTÜR
10
ALLARIN SERBEST D MALİ HİZMETLEREĞİTİM VE KÜ
TARIM VE KIRSAL KA
REKABET
POLİTİKASI
EKABET POLİTİKASI
İŞ KURMA HAKKI
DALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK
Burs Programı
SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI
TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN K
BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN
MALLARIN SERBEST D
SOSYAL POLİTİKA VE İ
OSYAL POLİTİKA VE İBİLGİ TOPLUMU V EĞİTİM VE KÜ
ARGI VE TEMEL HAKLAR
TAŞIMACILIK POLİTİKASI
DALET, ÖZGÜRL
RGI VE TEMEL HAKLAR BİLİM VE ARAŞTIRMAGIDA
GÜVENLİĞİ, VE
ŞIMACILIK POLİTİKASIÇEVREİŞLETMELER VE S
EKONOMİK KRİTERLER VEYA E
LGİ TOPLUMU V
ORTAK TİCARET POLİTİKA
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
BALIKÇILIK
ONOMİK KRİTERLER VEYA E EĞİTİM VE KÜLTÜRMALİ
KONTR
ENER
TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI
LİM VE ARAŞTIRMAEĞİTİM VE KÜLTÜR
ÇEVRE
Jean Monnet Burs
Programı Ekibi
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
BALIKÇILIK
TARIM VE KIRSAL KALKINM
İŞ KURMA HAKKI VE HİZ
DALET, ÖZGÜRLÜK VE
GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNE
İŞLETMELER VE SANAYİ
TRANS-AVRUPA ŞEB
ORTAK TİCARET POLİTİKASI (GÜMR
MALİ KONTROL
EĞİTİM
VE KÜ
LER VEYA EKONOMİK VE PARAS
KOORDİNA
ENERJİ LARIN
POLİTİKA VE İST
TRANS-AVRUPA ŞEBEKELERİ
LUMU VE ME
EĞİTİM
VE KÜLTÜR
LER VEYA EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
LARIN KOORDİNASYONURİTERLER VEYA EKONOMİK VE PARA
ĞİTİM
VE
KÜLTÜR
ETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI
POLİTİKA VE İSTİHDAM
LUMU VE MEDYAFİKRİ MÜLKİYET H
RİTERLER VEYA EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
ŞİRKETLER HU
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
ŞİRKETLER HUKUKU
EĞİTİM VE KÜ
EĞİTİM VE KÜLTÜR
LİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU
ILIK
ÜLTÜR
KORUNMASI
Burs Programı
11
ALKINM
VE HİZ Jean Monnet Burs Programı
ÜLTÜR
LÜK VE
ETERİNE
SANAYİ
ASI (GÜMR
ROL
RJİ
Ülkemizin Avrupa Birliğine katılım sürecinde kamu kurum ve
kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden
üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli
görevler düşüyor. Dolayısıyla, toplumun her kesiminde AB ile
ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere
ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda, 1989 yılında
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan
bir anlaşma çerçevesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki
ilişkilerin gelişmesini desteklemek amacıyla Jean Monnet Burs
Programı oluşturuldu.
1990-1991 akademik yılında ilk bursiyerlerine AB üyesi ülkelerde
öğrenim görme fırsatının kapısını aralayan Jean Monnet Burs
Programı, Türkiye’nin en uzun soluklu projelerinden biridir. Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı,
sadece Türkiye’ye özel bir programdır.
BEKELERİ
Jean Monnet Burslarına başvuruların alınması ve başvuruların
değerlendirilmesi süreci Merkezi Finans ve İhale Biriminin
sorumluluğundadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi aynı zamanda
burs programının sözleşme makamıdır.
ASYONU
Avrupa Birliği Bakanlığı ise burs programının etkin
yürütülmesinden sorumlu olan uygulama makamıdır. Burs
Programının duyurusu, tanıtılması, burs almaya hak kazananların
uygun eğitim programlarına yerleştirilmesi, bursiyerlerin eğitimleri
boyunca ve sonrasında izlenmesi, bursiyerlere her türlü desteğin
sağlanması ve bursiyerlerle sürdürülebilir iletişim kanallarının
oluşturulmasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumludur.
ÜLTÜR
SAL POLİTİKA
TİHDAM
EDYA
Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tüm
çalışmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ve
ASAL POLİTİKA işbirliği ile yürütür.
HUKUKU
UKUKU
ÜLTÜR
Jean Monnet Burs Programından bugüne kadar yaklaşık 1700
kişi faydalandı. Her akademik yılda tahsis edilen bursların %60’ı
kamu sektörü çalışanlarına, %30’u üniversite öğrencileri ile
üniversitelerin akademik ve idari personeline, kalan %10’u ise
özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarına veriliyor.
Bursiyerler en az 3, en fazla 12 aylık dönemlerde AB üyesi
ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir
kuruluşta ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile
doğrudan ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görebiliyor veya
araştırma programlarına katılabiliyor.
Program kapsamında burs alan öğrenciler, bugüne kadar
Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Fransa, Hollanda, İngiltere,
İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Polonya ve
Bulgaristan olmak üzere 15 AB üyesi ülkede akademik çalışmalar
yürüttüler. Bugüne kadar en çok tercih edilen ülke İngiltere oldu.
İngiltere’yi Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya takip ediyor.
Burs programı, AB alanında ihtiyaç duyulan uzman sayısının
artırılmasına katkıda bulunmanın yanında bursiyerleri aracılığıyla
AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun kurulmasına da
uzun zamandır katkıda bulunuyor.
AB alanında yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamayı hedefleyen
bu önemli projeye, Türkiye AB bütünleşmesine katkı sağlayacağı
inancıyla, Avrupa Birliğinin kurucu babalarından Jean Monnet’nin
isminin verilmesi ise bir tesadüf olmasa gerek.
VERGİLENDİRME
ALİ
HİZMETLER
BALIKÇI
GESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN
EĞİTİM VE KÜLTÜR
12
ALLARIN SERBEST D MALİ HİZMETLEREĞİTİM VE KÜ
TARIM VE KIRSAL KA
REKABET
POLİTİKASI
EKABET POLİTİKASI
İŞ KURMA HAKKI
DALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK
Burs Programı
SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI
TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN K
BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN
MALLARIN SERBEST D
SOSYAL POLİTİKA VE İ
OSYAL POLİTİKA VE İBİLGİ TOPLUMU V EĞİTİM VE KÜ
ARGI VE TEMEL HAKLAR
TAŞIMACILIK POLİTİKASI
DALET, ÖZGÜRL
RGI VE TEMEL HAKLAR BİLİM VE ARAŞTIRMAGIDA
GÜVENLİĞİ, VE
ŞIMACILIK POLİTİKASIÇEVREİŞLETMELER VE S
EKONOMİK KRİTERLER VEYA E
LGİ TOPLUMU V
ORTAK TİCARET POLİTİKA
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
BALIKÇILIK
ONOMİK KRİTERLER VEYA E EĞİTİM VE KÜLTÜRMALİ
KONTR
ENER
TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI
LİM VE ARAŞTIRMAEĞİTİM VE KÜLTÜR
ÇEVRE
“Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz,
insanları birleştiriyoruz.”
Jean Monnet
İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
BALIKÇILIK
TARIM VE KIRSAL KALKINM
İŞ KURMA HAKKI VE HİZ
DALET, ÖZGÜRLÜK VE
GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNE
İŞLETMELER VE SANAYİ
TRANS-AVRUPA ŞEB
ORTAK TİCARET POLİTİKASI (GÜMR
MALİ KONTROL
EĞİTİM
VE KÜ
LER VEYA EKONOMİK VE PARAS
KOORDİNA
ENERJİ LARIN
POLİTİKA VE İST
TRANS-AVRUPA ŞEBEKELERİ
LUMU VE ME
EĞİTİM
VE KÜLTÜR
LER VEYA EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
LARIN KOORDİNASYONURİTERLER VEYA EKONOMİK VE PARA
ĞİTİM
VE
KÜLTÜR
ETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI
POLİTİKA VE İSTİHDAM
LUMU VE MEDYAFİKRİ MÜLKİYET H
RİTERLER VEYA EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA
ŞİRKETLER HU
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
ŞİRKETLER HUKUKU
EĞİTİM VE KÜ
EĞİTİM VE KÜLTÜR
LİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU
ILIK
ÜLTÜR
KORUNMASI
Burs Programı
13
ALKINM
VE HİZ Jean Monnet Kimdir?
ÜLTÜR
LÜK VE
ETERİNE
SANAYİ
ASI (GÜMR
ROL
RJİ
BEKELERİ
ÜLTÜR
SAL POLİTİKA
ASYONU
TİHDAM
EDYA
Jean Monnet, 1888–1979 yılları arasında yaşamış bir Fransız
iktisatçı ve maliyecidir. Avrupa Birliği’nin kurucu babaları arasında
sayılmaktadır. Jean Monnet 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren
Avrupa’da birliğin sağlanması için çaba göstermiştir.
Monnet, 1943 yılında yaptığı bir konuşmada; Avrupa devletlerinin
milli egemenlik temelinde yeniden yapılanmadıkları takdirde,
barış içinde olamayacaklarını, Avrupa ülkeleri halklarına gerekli
refah ve toplumsal kalkınmayı temin etmek için çok küçük
olduklarını ve bir federasyon kurmaları gerektiğini belirtiyordu.
1949’da Monnet, önemli bir kömür ve çelik bölgesi olan Ruhr’un
kontrolü için Almanya ve Fransa arasındaki ihtilafın tehlikeli
boyutlara tırmanmakta olduğunu fark etti ve Fransız-Alman
kömür ve çelik kaynaklarının bir Avrupa Hükümeti’nin kontrolü
altında toplanmasının gerekli olduğunu gördü. Fransız Dışişleri
Bakanı Robert Schuman tarafından gelen bir önergenin ardından
Monnet Schuman Planı taslağını hazırladı. Robert Schuman
önergeyi kabul etti ve Adenauer ile fikir birliği içinde, 9 Mayıs
1950’de önergeyi kamuoyuna sundu. Schuman Planına göre,
Avrupa’da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya
arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması
gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde,
ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm
Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.
1951’de, Paris Antlaşması ile altı ülke (Fransa, Almanya, İtalya,
ASAL POLİTİKA Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) bugünkü Avrupa Birliği’nin
temeli olan Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’ni (AKÇT) kurdu.
AKÇT’nin ilk başkanı olan Monnet (1952-1955), birliği Avrupa’nın
ekonomik ve siyasi entegrasyonunun ve AAvrupa Birliği’nin ilk
HUKUKU
UKUKU
ÜLTÜR
adımı olarak değerlendirdi. AKÇT’nin yaratılması gerçekten
de Monnet tarafından öngörülen sonuçları doğurdu. Avrupa
sorununun tüm unsurları Fransız-Alman uzlaşması ile dindirildi,
ihtilaftan siyasi işbirliğine doğru bir geçiş yaşandı ve bu AKÇT
projesinin içerdiği demokratik gücün tohumlarının gelişmesini
mümkün kıldı.
1955’te, Fransa’nın Avrupa Savunma Komitesi’ni onaylamayı
reddetmesiyle kızışan ciddi krizin ardından Monnet AKÇT
Başkanlığı’ndan istifa etti. Ancak çalışmalarına devam etti;
siyasi ve ekonomik entegrasyon için mücadele etmek ve resmi
kurumsal yapıların dışındaki yapılar üzerinden Birleşik Avrupa
Devletleri fikrini benimsetmek için Hareket Komitesi’ni kurdu
ve bir anlamda Avrupa’nın ilk lobicisi oldu. Hayatının kalanını
Avrupa’nın birleşmesi yolundaki çalışmalara adadı.
Monnet Komite’yi yarattı ve Komite de Avrupa ve dünya siyasetini
geliştirdi. Yani, yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ve dünya, tohumları
tek bir adam– Jean Monnet – tarafından ekilen Avrupa Birliği
fikrini takip etti.
14
Burs Programı
Burs Programı
İstatistiklerle
Jean Monnet
2012 - 2013
15
16
Burs Programı
Jean Monnet Burs Programı, 2012-2013 akademik yılında
100 kişiye çeşitli AB üyesi ülkelerde öğrenim görme fırsatı
sağlamıştır.
ERKEK
49%
KADIN
51%
ÜNİVERSİTE
30%
ÖZEL
12%
KAMU
58%
Cinsiyete Göre Dağılım
Sektörlere Göre Dağılım
2012-2013 akademik yılında Jean Monnet bursları, kadın ve
erkekler arasında neredeyse eşit bir şekilde dağılmıştır. Geçmiş
dönemlere bakıldığında, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
ve 2011-2012 akademik yıllarında bursiyerlerin sırasıyla %63,
%56, %61 ve %51’i kadındır.
AB’ye katılım sürecinde özellikle kamu kurumlarımızın idari
kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyan
Jean Monnet Burs Programı kapsamında kamu kurumlarına
her akademik yılda %60 oranında kontenjan ayrılmaktadır.
Üniversiteler ve özel sektör için bu oranlar sırasıyla %30 ve
%10’dur. 2012-2013 akademik yılında bu kotalar büyük ölçüde
ilgili sektör tarafından doldurulmuş olup bursiyerlerin 58’i
kamu personeli, 30’u üniversite öğrencisi veya akademik/idari
personeli, 12’si ise özel sektör çalışanıdır.
Burs Programı
Yargı ve Temel Haklar
17
13
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
11
Sosyal Politika ve İstihdam
10
Bilgi Toplumu ve Medya
9
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasa
6
Mali Hizmetler
6
Şirketler Hukuku
5
Enerji
4
Eğitim ve Kültür
3
İşletmeler ve Sanayi Politikası
3
Çevre
3
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
3
Vergilendirme
3
Taşımacılık Politikası
3
Tarım ve Kırsal Kalkınma
2
Rekabet Politikası
2
İşçilerin Serbest Dolaşımı
2
Fikri Mülkiyet Hukuku
2
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koor.
2
Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
1
Mali Kontrol
1
Sermayenin Serbest Dolaşımı
1
Malların Serbest Dolaşımı
1
Kamu Alımları
1
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
1
İstatistik
1
Trans-Avrupa Şebekeleri
1
Çalışma Alanlarına Göre
Dağılım
Jean Monnet bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB
müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek
akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer
burs programlarından farklı olarak yalnızca belirlenen 31 AB
müktesebat başlığıyla ilgili programlara destek verilmektedir.
2012-2013 akademik yılında Jean Monnet Burs Programından
destek almaya hak kazanan 100 bursiyer 27 farklı müktesebat
başlığında öğrenim görmeyi tercih etmiştir. En çok tercih edilen
çalışma başlıkları önceki yıllara benzer şekilde Yargı ve Temel
Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik olmuştur.
Jean Monnet Burs Programı kapsamında bursiyerler, süresi
en az 3 en fazla 12 ay olan yüksek lisans veya araştırma
programlarına katılabilirler. 2012-2013 akademik yılında 91
bursiyer yüksek lisans programlarını tercih ederken, 9 bursiyer
araştırma yapmak üzere burstan faydalanmıştır.
Öğrenim görülen AB resmi dilleri arasında İngilizce 97 kişi ile
başı çekerken, Fransızca, Almanca ve İtalya dillerinde de birer
bursiyer eğitim almıştır.
18
Burs Programı
Kurumlara Göre Dağılım
Bursiyerlerin Kamu Kurumlarına
Göre Dağılımı
Avusturya
Almanya
Yunanistan
İrlanda
Lüksemburg
Belçika
Fransa
İtalya
Hollanda
İngiltere
4
ODTÜ
Bilkent Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
9
5
3
2
3
Koç Üniversitesi
2
Avrupa Birliği Bakanlığı
3
Sabancı Üniversitesi
2
Rekabet Kurumu
Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu
TRT
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Bornova Belediyesi
TÜİK
Ziraat Bankası A.Ş.
Başbakanlık
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Dicle Kalkınma Ajansı
İller Bankası A.Ş.
EPDK
Sayıştay
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
KOSGEB
TAPDK
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türk Eximbank
Ankara Kalkınma Ajansı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kamu İhale Kurumu
TSE
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Boğaziçi Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İTÜ
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
1
1
1
1
1
1
1
Adalet Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı
1
1
1
1
1
3
3
4
6
79
Ülkelere Göre Dağılım
2012-2013 akademik yılında Jean Monnet bursiyerleri 10
farklı AB üyesi ülkede öğrenim görmüştür. Geçmiş yıllarda da
olduğu gibi, bursiyerlerin büyük bir çoğunluğu İngiltere’yi tercih
etmiştir. İngiltere’yi Hollanda, İtalya, Fransa ve Belçika takip
etmiştir. Jean Monnet Burs Programı, 2012-2013 akademik
yılında 100 kişiye çeşitli AB üyesi ülkelerde öğrenim görme
fırsatı sağlamıştır.
Bursiyerlerin Üniversitelere Göre
Dağılımı
11
4
Bursiyerlerin Özel Sektör
Kuruluşlarına Göre Dağılımı
Akol Hukuk Bürosu
Medina Turgul DDB Reklam Ajansı
Vodafone Türkiye A.Ş.
Yazıcı Hukuk Bürosu
Ayşe Deniz Altınay Avukatlık
Bürosu
Elit Çikolata
Türkiye İş Bankası
Davutoğlu Avukatlık Bürosu
Özgün Boya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ekonomi ve Dış Politika Araştırma
Merkezi
Başaran Nas Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş.
Mecidiyeköy Rezidans Konaklama
Hizm. Otelcilik A.Ş.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Burs Programı
19
Üniversite
Geçmiş akademik yıllardakine benzer bir şekilde 11 bursiyer
ile Adalet Bakanlığı 2012 - 2013 akademik yılında da en çok
bursiyer gönderen kamu kurumu olmuştur. Üniversiteler
arasında 9 bursiyer ile ODTÜ başı çekerken, ODTÜ’yü Bilkent
ve İstanbul Bilgi Üniversiteleri takip etmiştir.
Bursiyerlerimiz 40 farklı eğitim kurumunda 27 farklı müktesebat
başlığında öğrenim görmüştür. En çok tercih edilen üniversite
24 bursiyerimizin öğrenim gördüğü London School of
Economics and Political Science (LSE) olmuştur.
Üniversite
London School of Economics and Political Science (LSE)
King’s College London
University of Essex
Queen Mary, University of London
University of Westminster
City University London
University of Edinburgh
University of Nottingham
24
8
7
6
4
3
3
3
University of Warwick
University of Sussex
Cardiff University
Erasmus University Rotterdam
LUISS School of Government
Tilburg University
University of Kent
University of Reading
Bonn University
Brunel University
Cambridge University
Catholic University of Lyon
European Academy for Education and Social Research (Ireland)
European University Institute (Italy)
Goldsmiths University of London
IED (Istituto Europeo di Design) Italy
Imperial College London
Institute of Transport and Maritime Management Antwerp
International Hellenic University
Leiden University
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Maastricht University
Newcastle University
Rouen Business School
University of Exeter
University of Manchester
Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne
University College London
University of Bath
University of Luxembourg
University of Oxford
University of Vienna
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
Burs Programı
Burs Programı
2012 - 2013
Akademik Yılı
Jean Monnet
Bursiyerleri
21
22
Burs Programı
Burs Programı
Jean Monnet Bursuyla Londra’da Goldsmiths Üniversitesinde
Bilgi Toplumu ve Medya başlığı alanında yüksek lisans yapmakta
olan 2012-2013 akademik yılı bursiyerimiz, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın değerli uzmanı Nalan Dirik 27 Nisan 2013 tarihinde
vefat etmiştir. Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz.
23
24
Burs Programı
Abdulmutalip Demirel
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Kocaeli Belediyesi / Kocaeli
Daire Başkanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Taşımacılık Politikası
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Newcastle
Öğrenim Gördüğü Dil
İngilizce
Üniversite
Newcastle University
Fakülte / Bölüm
Mühendislik Fakültesi
Programın Adı
Araştırma (Taşımacılık)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Ekim / 2012 - Aralık / 2012
3 ay
Dr. Neil Thorpe
Burs Programı
Adem Yeşilyurt
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ / Ankara
Araştırma Görevlisi
Bilgi Toplumu ve Medya
İngiltere / Londra
İngilizce
Brunel University
Güzel Sanatlar Fakültesi
Araştırma (Gazetecilik)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Mike Wayne
25
26
Burs Programı
Ajda Gençsoy
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Özel Sektör
Akol Avukatlık Bürosu / İstanbul
Avukat
Mali Hizmetler
İngiltere / Londra
İngilizce
Queen Mary University of London
Hukuk Fakültesi
Bankacılık ve Finans Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Susan Sullivan
Burs Programı
Ali Haydar Kutan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara
Başmüfettiş
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Brighton
İngilizce
University of Sussex
Fen Edebiyat Fakültesi
Araştırma (Felsefe)
Ekim / 2012 - Ekim / 2013
12 ay
Dr. Andrew Chitty
27
28
Burs Programı
Aslı Torun
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Kamu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı / Ankara
Mühendis
Enerji
İngiltere / Londra
İngilizce
Üniversite
City University London
Fakülte / Bölüm
Mühendislik Fakültesi
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Enerji ve Çevre Teknolojileri ve Ekonomi (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Ekim / 2013
12 ay
Prof. Martin Fry
Burs Programı
Aydın Erdoğan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Kamu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Ankara
Avrupa Birliği Uzmanı
Sosyal Politika ve İstihdam
İtalya / Roma
İngilizce
LUISS, Universita Guido Carli
Fakülte / Bölüm
Sosyal Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Avrupa Çalışmaları (M.A)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Prof. Silvana Sciarra
29
30
Burs Programı
Ayşe Koçak
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Boğaziçi Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Tarım ve Kırsal Kalkınma
İngiltere / Londra
İngilizce
Üniversite
King’s College London
Fakülte / Bölüm
Beşeri İlimler Fakültesi
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Uluslararası Siyasal Ekonomi (M.A)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Valbona Muzaka
Burs Programı
Ayşe Yemişcigil
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Özel Sektör
Medina Turgul Ddb Reklam Hizmetleri / İstanbul
Stratejik Planlamacı
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik Parasal Politika
İngiltere / Coventry
İngilizce
University of Warwick
Sosyal Bilimler Fakültesi
Davranış ve Ekonomi Bilimleri (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Andrew Oswald
31
32
Burs Programı
Başak Turhan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Bornova Belediyesi / İzmir
Dış İlişkiler Müdür V.
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Hırvatistan / Rovinj, İrlanda / Dublin, Belçika / Brüksel
İngilizce
European Academy for Education and Social Research
Araştırma (Avrupa Birliği Projeleri Geliştirme Teknolojileri)
Ekim / 2012 - Mart / 2013
5 ay
Andrea Debeljuh
Burs Programı
Basri Bağcı
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Müsteşar Yardımcısı
Yargı ve Temel Haklar
İngiltere / Exeter
İngilizce
University of Exeter
Hukuk Fakültesi
Uluslararası İnsan Hakları (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Annika Jones
33
34
Burs Programı
Batuhan Kol
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Özel Sektör
Vodafone / İstanbul
Ağ Operatörü Kıdemli Mühendisi
Bilgi Toplumu ve Medya
İngiltere / Bath
İngilizce
University of Bath
İşletme Fakültesi
İşletme (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Barış Yalabık
Burs Programı
Bekir Buğra AYDIN
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Ankara Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Şirketler Hukuku
Fransa / Lyon
İngilizce
Catholic University of Lyon
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Ticaret Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Ağustos / 2013
12 ay
Michel Cannarsa
35
36
Burs Programı
Berrin Dıngaz Koşar
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu / Ankara
Hakim
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Londra
İngilizce
University of Westminster
Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Danny Nicol
Burs Programı
Bünyamin Esen
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul
Sosyal Güvenlik Denetmeni
Sosyal Politika ve İstihdam
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Avrupa ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül/ 2013
12 ay
Dr. Steen MANGEN
Prof. Hartley DEAN
37
38
Burs Programı
Burak Kocabal
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Emniyet Genel Müdürlüğü / Ankara
Mühendis Komiser
Bilgi Toplumu ve Medya
İngiltere / Londra
İngilizce
King's College London
Matematik Bilimleri Fakültesi
Programlama, İşletme ve Bilişim Teknolojisi Hukuku (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Katarzyna-Musial Gabrys
Burs Programı
Burcu Sağlam
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Ankara
Avrupa Birliği Uzmanı
Sosyal Politika ve İstihdam
İngiltere / Brighton
İngilizce
University of Sussex
Kalkınma Çalışmaları Fakültesi
Yoksulluk ve Kalkınma Programı (M.A)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Keetie Roelen
39
40
Burs Programı
Cansu Ceren Ak
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Özel Sektör
Yazıcı Hukuk Bürosu / Ankara
Avukat
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Şirketler Hukuku
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Londra
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
Queen Mary University of London
Hukuk Fakültesi
Ticari ve Kurumsal Hukuk (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Barnali Choudhury
Burs Programı
Coşku Gönen
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Özel Sektör
Ayşe Deniz Altınay Hukuk Bürosu / İstanbul
Avukat
Fikri Mülkiyet Hukuku
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Hukuk Fakültesi
Hukuk (LL.M.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Dev Gangjee
41
42
Burs Programı
Deniz Öztürkmen
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ankara
Kültür ve Turizm Uzmanı
Eğitim ve Kültür
İngiltere / Londra
İngilizce
City University London
Sosyal Bilimler Fakültesi
Kültür Politikası ve Yönetimi (M.A)
Eylül / 2012 – Eylül / 2013
12 ay
Dr. Dave O’BRIEN
Burs Programı
Duygu Aladağ
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
İşletmeler ve Sanayi Politikası
İngiltere/ Edinburgh
İngilizce
University of Edinburgh
İşletme Fakültesi
Uluslararası İş ve Gelişmekte olan Piyasalar (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Ağustos / 2013
12 ay
Dr.Tanja Kontinen
43
44
Burs Programı
Duygu Karataş
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Özel Sektör
Elit Çikolata / İstanbul
Marka Müdürü
Bilgi Toplumu ve Medya
İngiltere / Londra
İngilizce
City University London
Fakülte / Bölüm
Sosyal Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Medya ve İletişim ( M.A )
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Chris Greer
Burs Programı
Ebru İpek Koçak
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Türkiye İstatistik Kurumu / İzmir
TÜİK Uzmanı
İstatistik
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal Araştırma Yöntemleri (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Kenneth Benoit
45
46
Burs Programı
Ece Sarıca
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
İstanbul Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Fikri Mülkiyet Hukuku
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Hukuk Fakültesi
Hukuk (LL.M.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dev Gangjee
Burs Programı
Efe Savaş
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Bilkent Üniversitesi /Ankara
Öğrenci
Sosyal Politika ve İstihdam
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Enstitüsü
Araştırma (Avrupa Çalışmaları)
Ekim / 2012 - Temmuz/ 2013
9 ay
Dr. Waltraud Schelkle
47
48
Burs Programı
Elvan Eda
Karaismailoğlu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ / Ankara
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Enstitüsü
Avrupa Çalışmaları: Fikirler ve Kimlikler (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Simon Glendinning
Burs Programı
Emine Bengi Lostar
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ankara
Kültür ve Turizm Uzmanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Eğitim ve Kültür
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Almanya / Bonn
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
İngilizce
Bonn University
Avrupa Çalışmaları
Programın Adı
Avrupa Çalışmaları (M.A)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Prof. Ludger Kühnhardt
49
50
Burs Programı
Emre İrdam
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Koç Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
İşçilerin Serbest Dolaşımı
İngiltere / Cambridge
İngilizce
Cambridge University
Sosyal Bilimler Fakültesi
Modern Toplum ve Küresel Dönüşümler (M.Phil.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Brendan Burchell
Burs Programı
Erdinç Erdem
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Sabancı Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Çalışmaları
Avrupa Çalışmaları: Fikirler ve Kimlikler (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Simon Glendinning
51
52
Burs Programı
Erhan Vural
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ / Ankara
Öğrenci
Yargı ve Temel Haklar
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan Hakları (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Ayça Çubukçu
Burs Programı
Erman Aksüt
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ/ Ankara
Öğrenci
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Politika Ekonomisi (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Jeffrey M. Chwieroth
53
54
Burs Programı
Esat Aktaşoğlu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Ankara
AB Uzmanı
Sosyal Politika ve İstihdam
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Politika
Sosyal Politika ve Kalkınma (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Hakan Secginelgin
Burs Programı
Esma Firuze Küyük
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Kültür ve Turizm Bakanlığı / İstanbul
Kültür ve Turizm Uzmanı
Sosyal Politika ve İstihdam
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Avrupa ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Steen Mangen
55
56
Burs Programı
Ezgi Tutkal
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
İngiltere / Londra
İngilizce
Queen Mary University of London
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Kamu Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Stephen Allen
Burs Programı
Ezgi Uzuncan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Bilkent Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Çevre
İngiltere / Edinburgh
İngilizce
University of Edinburgh
Mühendislik Fakültesi
Sürdürülebilir Enerji Sistemleri (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Mark Winskel
57
58
Burs Programı
Fatih Özkan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Ziraat Bankası / İstanbul
Kıdemli Muavin
Mali Hizmetler
İngiltere / Reading
İngilizce
University of Reading
İşletme Fakültesi
Yatırım Yönetimi (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Temmuz / 2013
10 ay
-
Burs Programı
Feride Bahar Özdemir
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Kamu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Ankara
Avrupa Birliği Uzmanı
Sosyal Politika ve İstihdam
İtalya / Roma
İngilizce
LUISS Universita Guido Carli
Fakülte / Bölüm
Sosyal Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Avrupa Çalışmaları (M.A)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Prof. Silvana Sciarra
59
60
Burs Programı
Fulya Memişoğlu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Çukurova Üniversitesi / Adana
Akademisyen
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İtalya / Floransa
İngilizce
European University Institute
Avrupa Çalışmaları
Araştırma (Göç)
Ocak / 2013 - Ekim/ 2013
10 ay
Prof. Anna Triandafyllidou
Burs Programı
Gülşah Aytekin
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Kamu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / Ankara
Avrupa Birliği Uzmanı
Taşımacılık Politikası
İngiltere / Londra
İngilizce
Imperial College London
Fakülte / Bölüm
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi
Programın Adı
Araştırma (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Nisan / 2013 - Ağustos / 2013
4 ay
Arnab Majumdar
61
62
Burs Programı
Güncem Seray Kuzu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Koç Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Siyaset Ekonomisi (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Torun Dewan
Burs Programı
Halid Haki Barut
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Tetkik Hakimi
Yargı ve Temel Haklar
İngiltere / Londra
İngilizce
University of Westminster
Hukuk Fakültesi
Avrupa Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Danny Nicol
63
64
Burs Programı
Halil Deligöz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Başbakanlık / Ankara
Başbakanlık Uzmanı
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Enstitüsü
Avrupa Ekonomik Politikası (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Corrado Macchiarelli
Burs Programı
Hande Gürdağ
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Ankara Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Eğitim ve Kültür
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Enstitüsü
Avrupa Çalışmaları: Fikirler ve Kimlikler (M.Sc. )
Ekim /2012 - Eylül/ 2013
12 ay
Dr. Jonathan White
65
66
Burs Programı
Harun Ercan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Kamu
Kalkınma Bankası / Ankara
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Uzman Yardımcısı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Finansal Hizmetler
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
İngiltere/ Cardiff
İngilizce
Üniversite
Cardiff University
Fakülte / Bölüm
İşletme Fakültesi
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Uluslararası İktisat, Bankacılık ve Finans (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Dr. Michael Arghyrou
Burs Programı
Hasan Tevfik
Özkorkmaz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Kamu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı / Ankara
AB Uzmanı
Trans - Avrupa Şebekeleri
İngiltere / Londra
İngilizce
King’s College London
Fakülte / Bölüm
Sosyal Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Avrupa Çalışmaları (M.A)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Lee Savage
67
68
Burs Programı
İbrahim Halil Hartavi
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Dicle Kalkınma Ajansı / Mardin
Uzman
Mali Hizmetler
İngiltere / Londra
İngilizce
Queen Mary University of London
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Francis Breedon
Burs Programı
İkram Altındağ
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Özel Sektör
Türkiye İş Bankası / İstanbul
Müfettiş Yardımcısı
Mali Hizmetler
Hollanda / Tilburg
İngilizce
Tilburg University
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans (M.Sc.)
Ağustos / 2012 - Ağustos / 2013
12 ay
Prof. Dr. Steven Ongena, Dr. Fabiana Penas
69
70
Burs Programı
İmren Seyrantepe
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Rekabet Kurumu / Ankara
Rekabet Uzmanı
Rekabet Politikası
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Hukuk Fakültesi
Regülasyon (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül /2013
12 ay
Prof. Martin Lodge
Burs Programı
İrem Canbolat
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ / Ankara
Öğrenci
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Politika Ekonomisi (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Jeffrey Chwieroth
71
72
Burs Programı
Irmak Beril Çağlı
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
İngiltere/ Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Fakülte / Bölüm
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Yerel Ekonomik Kalkınma (M.Sc.)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. David Grover
Burs Programı
Işıl Değerli
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Avrupa Birliği Bakanlığı / Ankara
AB Uzmanı
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Enstitüsü
Avrupa Ekonomik Politikası (M.Sc.)
Ekim /2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Vassilis Monastiriotis
73
74
Burs Programı
İzzet Onur Serakibi
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu / Ankara
Vergi Müfettişi
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Şirketler Hukuku
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Londra
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
Queen Mary University of London
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Finansı (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Daniela Tavasci
Burs Programı
Kadriye İpek
Miscioğlu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ / Ankara
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan Hakları (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül/ 2013
12 ay
Margot Salomon
75
76
Burs Programı
Kamer Doğan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
İller Bankası / Ankara
Teknik Uzman Yardımcısı
Enerji
Yunanistan / Selanik
İngilizce
International Hellenic University
Teknoloji Enstitüsü
Enerji Sistemleri (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Ekim / 2013
12 ay
Dr. Georgios Martinopoulos
Burs Programı
77
Koray Kalaycıoğlu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu / Ankara
Enerji Uzmanı
Enerji
İngiltere / Londra
İngilizce
King's College London
Enerji Güvenliği Enstitüsü
Araştırma (Enerji Talep Tahminleri ve Arz Güvenliği: Türkiye ve İngiltere Karşılaştırması)
Ocak / 2013 - Temmuz / 2013
6 ay
Dr. Petra Dolata
78
Burs Programı
Mehmet Çakmak
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Tetkik Hakimi
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Yargı ve Temel Haklar
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Colchester
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
University of Essex
Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku (LL.M.)
Ekim / 2012 - Ekim / 2013
12 ay
Kathryn Caldwell
Burs Programı
Mehmet Ergün
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Kamu
Sayıştay Başkanlığı / Ankara
Sayıştay Başdenetçisi
Mali Kontrol
İngiltere / Colchester
İngilizce
University of Essex
İşletme Fakültesi
Programın Adı
Finans ve Yönetim (M.Sc.)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Ekim / 2012 - Ekim / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Prof. Stuart Manson
79
80
Burs Programı
Mehmet Talha Kutlu
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Tüketicinin Ve Sağlığın Korunması
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Tıp Fakültesi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
David Mabey
Burs Programı
Mehmet Yavuz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Hakim
Yargı ve Temel Haklar
Belçika / Brüksel
İngilizce
University of Kent
Hukuk Fakültesi
Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Hukuk (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Harm Schepel
81
82
Burs Programı
Mehmet Yetiş Uysal
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Savunma Sanayii Müsteşarlığı / Ankara
Savunma Sanayii Uzmanı
İşletmeler ve Sanayi Politikası
İngiltere / Coventry
İngilizce
University of Warwick
Teknoloji Fakültesi
Uluslararası Teknoloji Yönetimi (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Christopher Moir
Burs Programı
Metin Koca
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Bilkent Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler (M.Sc.)
Ekim /2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Katerina Dalacoura
83
84
Burs Programı
Muhammet Bozkaya
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ/Ankara
Öğrenci
Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
Fransa / Rouen
İngilizce
Rouen Business School
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Finans (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Giacomo Sbrana
Burs Programı
Murat Demirez
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
KOSGEB / Ankara
Müdür
İşletmeler ve Sanayi Politikası
İngiltere / Brighton
İngilizce
University of Sussex
İşletme Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Politikası (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Ağustos / 2013
12 ay
Matias Ramirez
85
86
Burs Programı
Mustafa Çağrı Ünal
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Türkiye Halk Bankası / Ankara
Bölüm Müdürü
Bilgi Toplumu ve Medya
İngiltere / Reading
İngilizce
University of Reading
İşletme Fakültesi
Bilgi Yönetimi ve Sistemleri (M.Sc.)
Ekim /2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Yin Leng TAN
Burs Programı
Mustafa Cemil Kara
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu / Ankara
Uzman
Vergilendirme
Hollanda / Maastricht
İngilizce
Maastricht University
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Avrupa Vergi Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 – Ağustos / 2013
12 ay
Rainer Prokisch
87
88
Burs Programı
Mustafa Karakaya
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Hakim
Yargı Ve Temel Haklar
İngiltere / Londra
İngilizce
University of Westminster
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Hukuk ( LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Helene Lambert
Burs Programı
Nihan Sakarya
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Sabancı Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Sosyal Politika ve İstihdam
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
Avrupa ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Isabel Shutes
89
90
Burs Programı
Nur Seda Köktürk
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Rekabet Kurumu / Ankara
Rekabet Uzmanı
Rekabet Politikası
İngiltere / Londra
İngilizce
King’s College London
Hukuk Fakültesi
Rekabet Hukuk (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Richard Whish
Burs Programı
Nurullah Tekin
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Adalet Bakanlığı /Ankara
Hakim
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Yargı ve Temel Haklar
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Colchester
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
University of Essex
Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku ( LL.M.)
Ekim /2012 - Ekim / 2013
12 ay
Steve Peers
91
92
Burs Programı
Nutiye Seçkin Okman
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Türk Eximbank / Ankara
Uzman Yardımcısı
İşçilerin Serbest Dolaşımı
Hollanda / Tilburg
İngilizce
Tilburg University
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi (M.Sc.)
Eylül / 2012 – Ağustos / 2013
12 ay
Jan van Ours
Burs Programı
Onur Batuhan Kurt
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Ankara Kalkınma Ajansı / Ankara
Uzman
Mali Hizmetler
Lüksemburg / Lüksemburg
İngilizce
University of Luxembourg
Hukuk, Ekonomi ve Finans Fakültesi
Bankacılık ve Finans (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Ildiko Barlovits-Losch
93
94
Burs Programı
Özge Özmen
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
ODTÜ / Ankara
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Nottingham
İngilizce
University of Nottingham
Hukuk Fakültesi
Küresel Vatandaşlık, Kimlikler ve İnsan Hakları (M.A)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Christian Karner
Burs Programı
Özgecan Korkmaz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
İstanbul Bilgi Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere / Londra
İngilizce
University College London
Sosyal Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Kültürel Antropoloji (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Alexandra Pillem
95
96
Burs Programı
Özgür Uçar
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Avrupa Birliği Bakanlığı / Ankara
AB İşleri Uzmanı
Vergilendirme
İngiltere / Coventry
İngilizce
University of Warwick
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Ekonomi Hukuku (LL.M. )
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Julio Faundez
Burs Programı
Özlem Yıldız
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Maliye Bakanlığı / Ankara
Maliye Uzmanı
Sermayenin Serbest Dolaşımı
İngiltere / Cardiff
İngilizce
University of Cardiff
İşletme Fakültesi
Uluslararası Ekonomi, Bankacılık ve Finans (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül /2013
12 ay
Kent Matthews
97
98
Burs Programı
Pelin Akan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Kamu
TRT / Ankara
Mütercim
Bilgi Toplumu ve Medya
İtalya / Torino
İtalyanca
Istituto Europeo di Design (IED)
İletişim Fakültesi
Programın Adı
Pazarlama ve İletişim (M.A)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Kasım / 2012 – Ekim / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Ruben Abbattista
Burs Programı
Perihan Duygu Tanışık
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Özel Sektör
Davutoğlu Avukatlık / İstanbul
Avukat
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Şirketler Hukuku
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Oxford
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
University of Oxford
İşletme Fakültesi
Hukuk ve Finans (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Temmuz / 2013
10 ay
Prof. John Armour
99
100
Burs Programı
Pınar Saral Yılmaz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Ankara
Çevre ve Şehircilik Uzmanı
Çevre
İngiltere / Colchester
İngilizce
University of Essex
Biyolojik Bilimler Fakültesi
Çevresel Yönetim: Doğal Dünya, Bilim ve Toplum (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Ekim / 2013
12 ay
Dr. Karen Hulme, Prof. Ian Colbeck
Burs Programı
Ramazan Biçer
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Maliye Bakanlığı /Ankara
Gelir Uzmanı
Vergilendirme
Hollanda / Leiden
İngilizce
Leiden University
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Vergilendirme Hukuku (LL.M.)
Ağustos / 2012 - Ağustos / 2013
12 ay
Giammarco Cottani
101
102
Burs Programı
Revan Arkan
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Galatasaray Üniversitesi / İstanbul
Öğrenci
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
Fransa / Paris
Fransızca
Universite Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası İşbirliği, İnsani Eylem ve Kalkınma Politikaları (Master 2)
Eylül / 2012 – Eylül / 2013
12 ay
Bertrand SIMON
Burs Programı
Şadan Rahmanoviç
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
TRT / Ankara
Mütercim
Bilgi Toplumu ve Medya
İngiltere / Manchester
İnglizce
University of Manchester
Kalkınma Politikası Enstitüsü
Yönetim ve Bilgi Sistemleri: Değişim ve Gelişim (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Dr. Ping Gao
103
104
Burs Programı
Selen Bahadır
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Bilkent Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
İngiltere/ Edinburgh
İngilizce
University of Edinburgh
Hukuk Fakültesi
Uluslararası Hukuk (LL.M.)
Eylül / 2012 – Ağustos / 2013
12 ay
Paul Behrens
Burs Programı
Selen Yersu Şahin
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Rekabet Kurumu / Ankara
Rekabet Uzmanı
Rekabet Politikası
İngiltere / Londra
İngilizce
King’s College London
Hukuk Fakültesi
Rekabet Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Richard WHISH
105
106
Burs Programı
Serkan Taş
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Hakim
Yargı ve Temel Haklar
Belçika / Brüksel
İngilizce
University of Kent
Hukuk Fakültesi
Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Hukuk (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Harm Schepel
Burs Programı
Sevim Gözdem
Doğangil
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
Bilkent Üniversitesi / Ankara
Öğrenci
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Avrupa Enstitüsü
Avrupa Birliği’nde Siyaset ve Hükümet (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Michael Bruter
107
108
Burs Programı
Sibel Esra Karataş
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara
Mütercim
Sosyal Politika ve İstihdam
Hollanda / Rotterdam
İngilizce
Erasmus University Rotterdam
Erasmus Mutluluk Ekonomisi Araştırma Organizasyonu
Araştırma (Mutluluk Veritabanı)
Ocak / 2013 - Temmuz / 2013
6 ay
Prof. Dr. Ruut Veenhoven
Burs Programı
Sinan Çiftetepe
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Kamu
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul
Memur
Sosyal Politika ve İstihdam
Avusturya / Viyana
Almanca/İngilizce
University of Vienna
Avrupa Çalışmaları
Programın Adı
Avrupa Çalışmaları (M.A)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Prof. Mag. Dr. Elisabeth Holzleithner
109
110
Burs Programı
Sıla Boz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Üniversite
İzmir Ekonomi Üniversitesi / İzmir
Öğrenci
Yargı ve Temel Haklar
İngiltere / Londra
İngilizce
London School of Economics and Political Science
Sosyal Bilimler Fakültesi
İnsan Hakları (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Ayça Çubukçu
Burs Programı
Şükran Tuna Yaylacı
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Kamu İhale Kurumu / Ankara
Kamu İhale Uzmanı
Kamu Alımları
Hollanda / Rotterdam
İngilizce
Erasmus University Rotterdam
Konut ve Kentsel Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü
Kentsel Yönetim ve Gelişim (M.Sc.)
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Alberto Gianoli
111
112
Burs Programı
Timur Demir
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Hakim
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Yargı ve Temel Haklar
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Colchester
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
University of Essex
Hukuk Fakültesi
İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk (LL.M.)
Ekim / 2012 – Ekim / 2013
12 ay
Ms. Lorna McGregor
Burs Programı
Tolga Bağ
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Özel Sektör
Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi / İstanbul
Araştırma Görevlisi
Enerji
İngiltere / Londra
İngilizce
King’s College London
Sanat ve Beşeri Bilimler, Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Fakültesi
Uluslararası Politika Ekonomisi (M.A)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Gonzalo Pozo-Martin
113
114
Burs Programı
Tuğba Oğuz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Kamu
İçişleri Bakanlığı / Çankırı
Kaymakam
Tarım ve Kırsal Kalkınma
İngiltere / Nottingham
İngilizce
University of Nottingham
Fakülte / Bölüm
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Araştırma (Ortak Tarım Politikası)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Wyn Morgan
Burs Programı
Tuğçe Hepsüsler
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Özel Sektör
Başaran Nas YMM A.Ş. Hukuk / İstanbul
Avukat
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Şirketler Hukuku
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Londra
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
Queen Mary University of London
Hukuk Fakültesi
Ticaret ve Şirketler Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Alan Dignam
115
116
Burs Programı
Tülay Bozkurt
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Avrupa Birliği Bakanlığı / Ankara
AB İşleri Uzman Yardımcısı
Taşımacılık Politikası
Belçika / Antwerp
İngilizce
Institute of Transport and Maritime Management Antwerp
Taşımacılık ve Denizcilik Yönetimi Enstitüsü
Ulaştırma ve Denizcilik Yönetimi (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Evrard Claessens
Burs Programı
Yalçın Şahinkaya
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Kamu
Türkiye Adalet Akademisi / Ankara
Hakim
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Yargı ve Temel Haklar
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
İngiltere / Colchester
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
İngilizce
University of Essex
Hukuk Fakültesi
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku (LL.M.)
Ekim / 2012 - Ekim / 2013
12 ay
Evrard Claessens
117
118
Burs Programı
Yunus Emre Sılay
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Adalet Bakanlığı / Ankara
Tetkik Hakimi
Yargı ve Temel Haklar
İngiltere / Londra
İngilizce
University of Westminster
Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku (LL.M.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Prof. Dr. Danny Nicol
Burs Programı
Yusuf Haldun Oğuz
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Fakülte / Bölüm
Programın Adı
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Öğrenim Süresi
Danışmanı
Kamu
Türk Standartları Enstitüsü / Ankara
Mühendis
Malların Serbest Dolaşımı
İngiltere / Nottingham
İngilizce
University of Nottingham
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik (M.Sc.)
Eylül / 2012 - Eylül / 2013
12 ay
Alastair Campbell Ritchie, Colin Scotchford
119
120
Burs Programı
Zeynep Gülen
Hashmi
Başvuru Yaptığı Sektör
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurum / İl
Bursiyerin Bağlı Olduğu Kurumdaki Ünvanı
Çalıştığı Müktesebat Başlığı
Öğrenim Gördüğü Ülke / Şehir
Öğrenim Gördüğü Dil
Üniversite
Özel Sektör
Mecidiyeköy Residence Konaklama Hizmetleri Otelcilik / İstanbul
İdari İşler Müdürü
Çevre
İngiltere / Colchester
İngilizce
University of Essex
Fakülte / Bölüm
Biyolojik Bilimler Fakültesi
Programın Adı
Çevresel Yönetim (M.Sc.)
Programın Başlangıç / Bitiş Tarihleri
Ekim / 2012 - Eylül / 2013
Öğrenim Süresi
Danışmanı
12 ay
Rachel Bragg, Ian Colbeck
Burs Programı
121
122
Burs Programı
Burs Programı
Fotoğraflarla
Jean Monnet
2012 - 2013
123
124
Burs Programı
“Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanları birleştiriyoruz.”
Jean Monnet
Jean Monnet Burs Programı kapsamında bir yandan değerlendirme ve seçim süreci devam
ederken, bir yandan da bir sonraki akademik yılın hazırlıkları yürütülür. Bir önceki akademik yılın
kapanış işlemleri ve sertifika töreni hazırlıkları yapılırken, halen AB üyesi ülkelerde eğitimlerine
devam eden bursiyerlerin ise izleme süreci devam eder.
2012-2013 akademik yılı için de hazırlıklar da bu yoğun tempo içerisinde 2011 yılında başladı.
Duyuru hazırlıklarının tamamlanmasının ardından 17 Kasım 2011 tarihinde duyuruya çıkıldı. Son
başvuru tarihi ise 30 Ocak 2012’ydi.
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
2o12-2o13
Jean Monnet Burs Programı
Son Bavuru TariHi
3o Ocak 2o12
3O
Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi
çerçevesinde AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının
artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi
için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla en az 3 en
fazla 12 aylık dönemde AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede
veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta eğitim görmek isteyen
adaylar Jean Monnet Bursu’na davet edilmektedir.
2012-2013 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan
faydalanması planlanmış olup; bursun %60’ı kamu sektörüne,
%30’u üniversitelere, %10’u sivil toplum kuruluşlarına ve özel
sektöre tahsis edilmiştir.
Ayrıntılı Bilgi İçin:
Avrupa Birliği Bakanlığı
Merkezi Finans ve İhale Birimi
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Jean Monnet Burs Programı
www.ab.gov.tr
www.mf ib.gov.tr
www.avrupa.info.tr
www.jeanmonnet.org.tr
Jean Monnet Burs Programı:
Tel: 0 (312) 219 77 89
E-Posta: [email protected]
Bu projenin sözleşme makamı
Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.
Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından yürütülmektedir.
Burs Programı
2012-2013 akademik yılı duyurusu
2012-2013 akademik yılı posteri
Burs Programı
Bilgilendirme Toplantıları
Jean Monnet Burs Programının ülke çapında tanınırlığını ve başvuru sayısını artırmak, Ankara
ve İstanbul dışındaki illerden daha çok başvuru alabilmek ve kamu kontenjanını doldurmak
amacıyla Aralık ayında bir dizi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Özel sektör bilgilendirme toplantısı, 28 Aralık 2011, İstanbul
Kamu bilgilendirme toplantısı, 19 Aralık 2011, Ankara
125
126
Burs Programı
Kamu bilgilendirme toplantısı, 19 Aralık 2011, Ankara
Gaziantep Üniversitesi, 1 Aralık 2011, Gaziantep
Burs Programı
Çukurova Üniversitesi, 2 Aralık 2011, Adana
Ege Üniversitesi, 5 Aralık 2011, İzmir
127
128
Burs Programı
Ege Üniversitesi, 5 Aralık 2011, İzmir
İzmir Ekonomi Üniversitesi, 6 Aralık 2011, İzmir
Burs Programı
Yaşar Üniversitesi, 6 Aralık 2011, İzmir
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 7 Aralık 2011, Ankara
129
130
Burs Programı
Bilkent Üniversitesi, 12 Aralık 2011, Ankara
Selçuk Üniversitesi, 13 Aralık 2011, Konya
Burs Programı
19 Mayıs Üniversitesi, 14 Aralık 2011, Samsun
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 15 Aralık 2011, Bolu
131
132
Burs Programı
Boğaziçi Üniversitesi, 15 Aralık 2011, İstanbul
Bilgi Üniversitesi, 16 Aralık 2011, İstanbul
Burs Programı
Atatürk Üniversitesi, 20 Aralık 2011, Erzurum
Anadolu Üniversitesi, 21 Aralık 2011, Eskişehir
133
134
Burs Programı
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir ve Proje Uygulama Başkanı
Bülent Özcan, Anadolu Üniversitesi, 21 Aralık 2011, Eskişehir
İnönü Üniversitesi, 22 Aralık 2011, Malatya
Burs Programı
Fırat Üniversitesi, 23 Aralık 2011, Elazığ
Fırat Üniversitesi, 23 Aralık 2011, Elazığ
135
136
Burs Programı
Trakya Üniversitesi, 27 Aralık 2011, Edirne
2012-2013 akademik yılı gazete ilanı
Burs Programı
BAŞVURU SÜRECİ VE SONRASI
Gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri sonrasında başvuru sayısındaki artış eğilimi
devam etti ve 420 başvuru alındı.
25 Mart 2012 Pazar günü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen yazılı sınava
307 aday davet edildi. Yazılı sınav sonrası başvuru sahiplerinin yazılı sınav kağıtları kamu kurum
ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları temsilcilerinden
oluşan 92 bağımsız değerlendirici tarafından Merkezi Finans ve İhale Biriminde değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonrasında 230 kişi sözlü sınava girmeye hak kazandı. Sözlü sınavlar 25
Haziran - 13 Temmuz 2012 tarihleri arasında Merkezi Finans ve İhale Biriminde gerçekleştirildi.
Uzun ve zorlu değerlendirme süreci sonucunda Jean Monnet Bursunu almaya hak kazananlar
ise 2 Ağustos 2012 tarihinde açıklandı.
Bu akademik yıldaki en sevindirici gelişme, Jean Monnet Burs Programı tarihinde ilk defa kamu
kurumlarına ayrılan kontenjan dolduruldu.
Kazananların açıklanması sonrasında 14 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da, 16 Ağustos 2012
tarihinde ise İstanbul’da burs öncesi bilgilendirme seminerleri düzenlendi.
Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir 2012-2013 akademik yılı bursiyerlerine hitap ederken,
14 Ağustos 2012, Ankara
137
138
Burs Programı
2012-2013 akademik yılı Jean Monnet Bursiyerleri
Merkezi Finans ve İhale Birimi İhale Yöneticisi Dr. İlkay Kılıç, Avrupa Birliği Bakanlığı Katılım
Politikası Başkanı Seval İskender ve Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan
Burs Programı
2012-2013 BRÜKSEL İZLEME VE ÇALIŞMA
ZİYARETİ 14 -15 MART 2013
Jean Monnet Burs Programı kapsamında Avrupa’nın en gözde eğitim kurumlarında akademik
çalışmalarını yapan 60’a yakın 2012 – 2013 Akademik Yılı Jean Monnet bursiyeri 14-15 Mart
2013 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenen İzleme ve Çalışma Ziyaretinde bir araya geldi. Ziyarete,
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Selim Yenel, dönemin AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Yardımcısı Nurşen
Numanoğlu, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Merkezi Finans ve
İhale Birimi Başkanı Muhsin Altun ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu
katıldı. Gerçekleştirilen bu ziyaret ile Türkiye’nin AB yolculuğunda yaşanan güncel gelişmelerin
Brüksel’deki yansımalarını takip etmek ve Türkiye’deki değişimi de eşzamanlı olarak Avrupalı
muhataplarımıza göstermek ve hissettirmek hedeflendi.
10 farklı AB üyesi ülkede (İngiltere, Hollanda, İtalya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, İrlanda,
Yunanistan, Almanya, Avusturya) eğitim gören 60’dan fazla bursiyer Brüksel’de buluşarak bilgi
ve deneyimlerini paylaşma fırsatı buldular. Bununla birlikte, Jean Monnet bursiyerleri hem kalbi
Brüksel’de bulunan Avrupa Birliği kurumlarına hem de bazı AB temsilciliklerimize yaptıkları
ziyaret ve görüşmelerle AB yapısını daha yakından tanıdılar.
Brüksel İzleme ve Çalışma ziyaretinde T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Avrupa Parlamentosu
ve Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek görüşmeler yapıldı.
14 Mart 2013, Brüksel, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği
139
140
Burs Programı
14 Mart 2013, Brüksel, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği
Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi
Büyükelçi Selim Yenel, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Yardımcısı Nurşen Numanoğlu,
Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Merkezi Finans ve İhale Birimi
Başkanı Muhsin Altun ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu katıldı.
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri
ve Teknik Destek Ekibi Jean Monnet bursiyerlerinin burs programına ilişkin görüş ve önerilerini
aldı, yorumlarını dinledi ve sorularını cevapladı.
Burs Programı
2012-2013 akademik yılı Jean Monnet bursiyerleri Avrupa Komisyonu’nu ziyaret etti.
Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Staj Masası yetkilisi Chris Meyer
bursiyerleri Avrupa Komisyonu’ndaki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirdi ve bursiyerlerin
sorularını yanıtladı.
2012-2013 akademik yılı Jean Monnet Bursiyerleri soru ve görüşlerini ilettiler.
141
142
Burs Programı
2012-2013 akademik yılı Jean Monnet Bursiyerleri
Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Rainer Emschermann’a
hediyesini takdim etti.
15 Mart 2013, Avrupa Parlamentosu
Burs Programı
Avrupa Parlamentosu Türkiye’nin Dostları Genel Sekreteri Fatih Aydoğan, Avrupa
Parlamentosu’ndan Benjamin Rey ve Michal Malovec ile bir araya gelen bursiyerler AB’nin
geleceğine ilişkin tartışmaları ilk ağızdan dinleme fırsatı buldu.
TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası Jean Monnet bursiyerlerini TÜSİAD Brüksel
Ofisi’nde ağırladı.
2012-2013 akademik yılı Jean Monnet Bursiyerleri Jean Monnet Burs Programı’nı ve kariyer
hedeflerini anlattılar.
143
144
Burs Programı
Ziyarete gitmeden önce tüm katılımcılara ve bursiyerlere dağıtılmak üzere 2012-2013 akademik
yılı Jean Monnet Bursiyerleri İzleme ve Çalışma Ziyareti Bilgilendirme dosyası hazırlandı.
Burs Programı
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
2012-2013 AKADEMİK YILI
İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ
BRÜKSEL, 14-15 MART 2013
Burs Programı
Ziyaret sonrasında ise bursiyerlere ve paydaşlara dağıtılmak üzere Brüksel İzleme ve Çalışma
Ziyareti bülteni hazırlandı.
Burs Programı
2011-2012 Akademik Yılı Jean Monnet
Bursiyerleri Sertifika Töreni
28 Mayıs 2013, Ankara
Jean Monnet Burs Programı kapsamında Avrupa’nın saygın eğitim kurumlarında öğrenimlerini
tamamlayarak Türkiye’ye dönüş yapan yaklaşık 100 bursiyer 28 Mayıs 2013 tarihinde
sertifikalarını almak için bir araya geldi.
Törende 1993-1994 Akademik Yılı Jean Monnet bursiyeri, Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu da bilgi ve deneyimlerini Jean Monnet bursiyerleri ile
paylaştı.
Burs Programı
JEAN MONNET BURS PROGRAMI
2011-2012 AKADEMİK YILI BURSİYERLERİ
SERTİFİKA TÖRENİ
ANKARA, 28 MAYIS 2013
Burs Programı
145
146
Burs Programı
Burs Programı
Yeni Web Sayfamız
147
148
Burs Programı
Burs Programı
Sosyal Medyada
Jean Monnet
2012 - 2013
149
150
Burs Programı
SOSYAL MEDYADA JEAN MONNET
www.facebook.com/jeanmonnetscholarship
twitter.com/jeanmonnetbursu
Burs Programı
151
152
Burs Programı
Burs Programı
153
Burs Programı
Jean Monnet Burs Programı
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km TOBB lkiz Kuleler D Blok Kat 25 06800 Bilkent I Ankara
Tel: 0 (312) 219 77 89 Faks: 0 (312) 219 76 89
e-posta: [email protected] www.jeanmonnet.org.tr

Benzer belgeler