Bir şiddet eyleminin mağduru musunuz?

Transkript

Bir şiddet eyleminin mağduru musunuz?
Sizin için yapabileceklerimiz
Sevgili Vatandaşlar
Bir şiddet eyleminin kurbanı olan herkesin devletin özel
yardımını talep etme hakkı vardır. Bu nedenle otuz yılı
aşkın bir süredir mevcut olan “Suç Mağdurları Tazminat
Yasası” sayesinde şiddet eylemleri yüzünden sağlığı
zarara uğramış mağdurlara maddi bakım olanakları
sağlanarak, uğradıkları sağlık zararını belirli bir ölçüde
giderme imkânı verilmektedir.
Bu yasaya göre kimlerin bakım hakkı vardır ve şiddet
mağdurları hangi hak ve hizmetten faydalanabilir? Bu
hizmetleri nasıl talep edebilirim? Danışma ve yardımı
nereden alabilirim?
Çalışma, Sosyal İşler, Aile ve Entegrasyon Kurumu Versorgungsamt Hamburg size bu broşür ile bazı önemli
bilgileri sunmaktadır.
Saygılarımla
Detlef Scheele
Çalışma, sosyal, aile ve entegrasyon senatörü
Bir şiddet eyleminin mağduru
musunuz?
Kasıtlı ve yasadışı olarak saldırıya mı uğradınız ve bu
şiddet eylemi sonucu sağlığınız zarara mı uğratıldı? Ya
da bir şiddet kurbanının ardında bıraktğı yakını mısınız?
Eğer öyleyse, tazminat talebinde bulunma hakkınız olabilir.
2
Versorgungsamt Hamburg ‘ın görevleri arasında, Hür ve
Hansa Şehri Hamburg bölgesinde zarar görmüş olan
şiddet eylemi mağdurlarının bakımlarını üstlenmek
bulunmaktadır. Bunun için yasal dayanak “Suç
Mağdurları Tazminat Yasası”dır (SMTY = OpferEntschädigungsGesetz).
Hamburg Bakım ve Yardım Dairesi’nin nasıl yardım
edebileceği hususunda ve haklarınızı nasıl talep
edebileceğiniz hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Eğer bu broşürün cevaplayamadığı sorularınız varsa,
Versorgungsamt çalışanları size memnuniyetle daha
ayrıntılı bilgi vereceklerdir.
Muhataplarınızı, ziyaret saatlerini, adresleri ve bir de
konum haritasını arka sayfada bulabilirsiniz.
Yardım ve bakım hizmetlerinden
kimler faydalanabilir?
“Suç Mağdurları Tazminat Yasası” na (SMTY) göre
yardım ve bakım hizmetleri, bir şiddet eylemi sebebiyle
fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak zarara uğrayan
herkes tarafından talep edilebilir. Ayrıca bir şiddet eyleminin mağdurun hemen veya daha sonra ölümüne
neden olması halinde, geride kalan yakınların da (Dul,
yetim, gerekirse ebeveynler) yardım ve bakım hizmetleri talebinde bulunma hakları vardır. Ölüm olayı, şiddet
eyleminin oluşturduğu sağlık sorunları dışında bir
nedenden ise dul ve yetimler belirli koşullar altında
yardım alma hakkına sahiptir.
örnekleri sayabiliriz:
]] Sağlık ve hastane tedavi hizmetleri kapsamında
tıbbi tedavi, ortopedik malzemeler, kürler, diş protezleri, engelliler için dayanma denemesi,
meşguliyet terapisi. Bununla ilgili sorularınız varsa
Versorgungsamt Hamburg’un Heil- und Krankenbehandlung ve Orthopädische Versorgungsstelle
kısmına müracaat edebilirsiniz.
]] Emeklilik ile ilgili yardımlar kişilere göre şunlardır:
Zarar ziyan emeklilikleri (Temel ve telâfi edici emeklilik, meslekten kaynaklanan zarar telâfisi gibi özel
hizmetler) ya da dul veya yetim emekliliği (defin ve
icabı halinde ölüm yardımı gibi benzer özel hizmetler). Versorgungsamt Hamburg’un Suç Mağdurları
için Tazminat Çalışma Alanı’ndan bilgi edinebilirsiniz.
İlave hizmetler:
]] Savaş mağdurları sosyal bakım yardımları, yani
diğerlerinin yanı sıra mesleki iyileştirme yardımları
ve de hasta maddi yardımı, yaşlılık yardımı, bakım
için yardım. Daha fazla bilgiyi Versorgungsamt
Hamburg’un
Hauptfürsorgestelle
kısmının
çalışanlarından edinebilirsiniz.
]] Travma etkisi altında olan şiddet mağdurları için ilave yardım imkânlarını şu adresde bulabilirsiniz
www.hamburg.de/traumaambulanz.
Hizmetlere nasıl başvurulur
Almanya’da ikamet eden yabancılar, yabancı turistler ve
ziyaretçiler de tazminat düzenlemeleri kapsamında
bulunmaktadır. Ancak bu tür kişiler için özel yararlanma
koşulları ve özel düzenlemeler geçerlidir.
Yardım hizmetlerine talepte bulunmak istiyorsanız,
Versorgungsamt
Hamburg’a
bir
dilekçe
ile
başvurmalısınız. Başvuru formunu orada doğrudan
ilgili kısımdan ve internet sitemiz www.hamburg.de/
versorgungsamt adresinden edinebilirsiniz.
Daha fazla bilgiyi Versorgungsamt Hamburg’dan edinebilirsiniz.
Resmi olmayan bir dilekçe ile de başvurabilir veya
ilişikteki kartı kullanabilirsiniz.
SMTY’ye göre şiddet mağdurları için
ne tür hizmetler verilmektedir?
Dilekçe diğer resmi kurumlara teslim edilebileceği
gibi, sağlık sigortası kasası veya emeklilik sigortası
kurumuna da teslim edilebilir.
Şiddet mağdurları uğradıkları zararın karşılanması
hakkına sahiptir ve yardımların amacı da zararın sağlık
ve ekonomik sonuçlarının mümkün olduğunca telâfi
edilerek dengelenmesine katkıda bulunmaktır, buna şu
Bakım ve yardım ödeneğinin başlaması müracaat
tarihine bağlı olarak gerçekleştiğinden, başvurunuzu
mümkün olduğu kadar en kısa sürede yapmanızı
tavsiye ediyoruz.
3
4
Hangi hizmetler kapsam dışıdır
Çalınan veya hasar görmüş, maddi değeri olan nesneler
karşılanmamaktadır (Gözlük, kontakt lens, diş protezi
gibi vücutta taşınan nesneler hariçtir). SMTY’ye göre
manevi tazminat (acı parası) karşılanamamaktadır.
Saldırganın motorlu bir araç kullanarak saldırması
sonucu
sebebiyet
verdiği
zararlarda
SMTY
uygulanmamaktadır. Ancak böyle bir durumda motorlu
taşıt kazaları sonucu oluşan zararları karşılayan tazminat fonlarına yönelik, Verkehrsopferhilfe e. V.’ye, bir
dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.
Verkehrsopferhilfe e. V.
Wilhelmstraße 43 / 43 G, 10117 Berlin, Telephone 030 / 20 20 58 58
Hangi durumlar SMTY’ye göre verilen
hizmetleri engellemektedir
Versorgungsamt Hamburg yasaya göre şu hallerde
hizmetlerden yararlandıramamaktadır:
]] Zarara uğrayan, zarara kendisi sebebiyet verdiyse,
]] Tazminatın verilmesi diğer sebeplerden, özellikle de
talepte bulunan kişinin kendi davranışında yatan
sebeplerden, dolayı hakkaniyete aykırı ise
]] Mağdur veya talepte bulunan kişi kendi ülkesinde
siyasi veya silahlı çatışmalara aktif olarak katılıyorsa
veya katıldıysa ve uğradığı zarar bundan ileri geliyorsa
]] Mağdur veya talepte bulunan kişi organize suça
karışıyorsa veya karıştıysa, şiddet eylemlerine
başvuran bir örgüte mensup ise veya idiyse ve
uğradığı zarar bundan ileri geliyorsa,
Zarara uğrayan kişinin, işin aslının açıklığa kavuşmasına
ve failin kovuşturulmasına katkıda bulunması
kendisinden beklenirken bundan kaçınması halinde,
hizmetlerden yoksun bırakılabilir.
Bu nedenle, zarara uğrayan kişiler haklarından yoksun
kalmamaları açısından gecikmeksizin adli kovuşturma
için yetkili bir makama (polis, savcılık) suç duyurusunda
bulunmalıdır.
5
Yurt dışında şiddet eylemleri mağduru
Bilgi ve danışma
Şimdiye kadar Suç Mağdurları Tazminat Yasası’na
(SMTY) göre hizmetler şiddet eyleminin sadece yurt
içinde gerçekleşmesi halinde verilebiliyordu. Suç
Mağdurları Tazminat Yasası, Üçüncü Değişiklik Yasası
sayesinde 1 Temmuz 2009 yılından itibaren yurt dışında
meydana gelen şiddet eylemlerini de kapsayacak
şekilde genişletilmiştir.
Pazartesi ve Perşembe günleri 8.00 ila 16.00 arasındaki
görüşme saatlerinde bizzat bize gelebilirsiniz. Görüşme
saatleri dışında Salı ve Çarşamba 8.00 ila 16.00 saatleri
arasında ve de Cuma 8.00 ila 14.00 saatleri arasında
hizmet noktasında (Service-Point 4. Kat) bilgi ve
danışmanlık alabilirsiniz.
Yurt dışındaki şiddet eylemlerinde ne zaman
yardım ve hizmet hakkı oluşur?
Versorgungsamt Hamburg
Adolph-Schönfelder-Straße 5, 22083 Hamburg
Toplu ulaşım: Hamburger Straße durağı U 3, otobüs 37, 261
Internet: www.hamburg.de/versorgungsamt
]] Ş
iddet eylemi fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak
zarara sebebiyet vermiştir,
]] O
lağan ve meşru ikametgâh Federal Almanya dâhilinde bulunmaktadır,
Adolph-Schönfelder-Straße 5
]] Y
urtdışı şiddet eylemlerinde, miktarı uğranılan zarar
sonuçlarının derecesine göre belirlenen, bir defaya
mahsus ödemeler yapılmaktadır. Örnekler: Zarar
sonuçlarının derecesi 10 ila 20 arasında ise 714
Euro tutarında bir defaya mahsus bir ödeme
alırsınız, zarar sonuçlarının derecesi 100 ise 14.976
Euro tutarında bir defaya mahsus bir ödeme
yapılmaktadır.
]] P
sikoterapi önerileri dâhil olmak üzere, tıbbi tedavi
ve tıbbi rehabilitasyon için gerekli olan tedbirler
üstlenilmektedir.
]] G
eride kalanlar, defin ve nakil masrafları için aynı
şekilde bir defaya mahsus bir ödeme ve katkı alırlar.
Bunun yanı sıra, reşit olmayan çocukları
yurtdışındaki bir şiddet eyleminin sonuçları yüzünden vefat eden ebeveynler de dâhil olmak üzere,
geride kalanlar gerekli olan psikoterapik tedbirlerden yararlanma hakkına sahiptir.
6
St
ra
er
bu
m
Ha
Yurt dışındaki şiddet eylemi mağdurları hangi
hizmetlerden yararlanabilir?
rg
EK
Z
ße
]] O
lay anında en fazla altı aylık geçici bir süre için
yurtdışında bulundunuz,
W
ag
ne
rs
tra
ße
www.hamburg.de/versorgungsamt
Opferentschädigung, Traumaambulanz
(Suç Mağdurları Tazminatı, Travma Ambulansı)
Birgit Costard, Mathias Knappert
Telefon: 4 28 63 - 71 67 ve -7172 Faks: 4 27 96 - 10 81
E-Posta: [email protected]
Heil- und Krankenbehandlung
(Medikal ve Hastane Tedavisi)
Maria-Belen Garcia
Telephone: 4 28 63 - 72 51
Faks: 4 27 96 - 10 82
E-Posta: [email protected]
Orthopädische Versorgungsstelle
(Ortopedik Bakım ve Yardım Kısmı)
Maria-Belen Garcia
Telephone: 4 28 63 - 72 51
Faks: 4 27 96 - 10 82
E-Posta: [email protected]
Editör
Hür ve Hansa Şehri Hamburg
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Foto: MedioImages
Durum: Mayıs 2014
Hauptfürsorgestelle (Sosyal Hizmetler Ana Merkezi)
Jolanta Griem
Telephone: 4 28 63 - 72 12
Faks: 4 27 96 - 11 97
E-Posta: [email protected]
7
Bu broşür, Hür ve Hansa Şehri Hamburg Senatosu’nun kamuoyu çalışması
kapsamında yayınlanmaktadır. Eyalet hükümetinin, bireysel siyasi
grupların lehine taraf olduğu anlamını çağrıştıracak bir şekilde veya ne
siyasi partiler tarafından ne de seçim adayları veya seçim yardımcıları
tarafından seçim propagandası amacıyla kullanılamaz.
Şiddet Eylemleri Mağdurları
içinTazminat Hizmetleri

Benzer belgeler

Şiddet Eylemi Kurbanlarına Tazminat Yardımı

Şiddet Eylemi Kurbanlarına Tazminat Yardımı OEG kapsamındaki yardımları, bir şiddet eyleminden dolayı bedensel, zihinsel ya da ruhsal hasara uğrayanlar alabilir. Şiddet eyleminin o anda ya da daha sonra ölüme yol açması halinde, geride kalan...

Detaylı

Şiddet mağdurları için E l K itab ı

Şiddet mağdurları için E l K itab ı meydana gelen herhangi bir şiddet olayı için geçerlidir. 01.07.2009 tarihinden beri ayrıca, yurt dışında meydana gelen olaylar için de tek ödeme şeklinde ve kişinin iyileşmesi için gereken tedavi ö...

Detaylı