2015-2016 eğitim-öğretim yılı bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 5

Transkript

2015-2016 eğitim-öğretim yılı bilişim teknolojileri ve yazılım dersi 5
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ
5. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI
PAİNT PROGRAMI
Programın Açılışı:
 Başlat – Tüm Programlar – Donatılar – Paint.
Program Özellikleri:
 Paint programında en üstte yer alan program adı, dosya adı, simgelerin ve standart 3 (üç) düğmenin










bulunduğu bölüme “Başlık Çubuğu” adı verilir.
Paint programında Başlık Çubuğunun altınla bulunan içerisinde seçeneklerin ve simgelerin yer aldığı
seçeneklerin olduğu bölüme “Menü Çubuğu” adı verilir.
Paint programında en alt kısımda bulunan ve program ile ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme “Durum
Çubuğu” adı verilir.
Paint programında Durum çubuğu, Cetveller ve Kılavuz çizgilerinin ekranda göstermek ya da gizlemek
için
o Görünüm Menüsünde bulunan ilgili bölüm aktif ya da pasif hale getirilir.
Paint programında Çalışma Alanını büyütmek ya da küçültmek için 4 farklı yöntem kullanılır.
o 1. Yöntem: Durum çubuğunda bulunan büyütme – küçültme düğmelerine tıklanır.
o 2. Yöntem: Giriş Menüsünde bulunan Büyüteç simgesine tıklanır.
o 3. Yöntem: Görünüm Menüsünden Yakınlaştır veya Uzaklaştır seçeneklerine tıklanır.
o 4. Yöntem: Çalışma Sayfasının kenarlarında bulunan kutulara fare ile işlem yapılarak uygulanır.
Paint programında çalışma sayfasını standart yani en ideal görünüme getirmek için
o Görünüm menüsünden - % 100 seçeneği uygulanır.
Paint programında çalışma sayfasında yer alan şekil ve yazıları silmek için 2 (iki) farklı yöntem
kullanılır.
o 1. Yöntem: silinecek alan seçilir. Farenin sağ tuşuna tıklanır. Ekrana gelen pencereden sil
seçeneğine tıklanır.
o 2. Yöntem: silinecek alan seçilir. Klavyeden “Delete” tuşuna tıklanır.
Paint programında çalışma sayfasında yer alan şekil ve yazıları Döndürmek için 2 (iki) farklı yöntem
kullanılır.
o 1. Yöntem: Döndürülecek alan seçilir. Giriş Menüsünden “Döndür” seçeneğine tıklanır.
o 2. Yöntem: Döndürülecek alan seçilir. Farenin sağ tuşuna tıklanır. Ekrana gelen pencereden
Döndür seçeneğine tıklanır.
Paint Programında ilk defa bir dosyayı kaydetmek için 4 (dört) farklı yöntem kullanılır;
o Dosya menüsünden – Kaydet seçeneği
o Dosya menüsünden – Farklı Kaydet seçeneği
o Klavyeden CTRL – S kısayol tuşu
o Başlık Çubuğunda bulunan Kaydetme işleminin simgesi.
Paint Programında kayıtlı bir dosyayı farklı bir isimle kaydetmek için;
o Dosya menüsünden – Farklı Kaydet seçeneğine tıklanır.
Paint Programında yeni bir dosya açmak için 3 (üç) farklı yöntem kullanılır.
o Dosya menüsünden – Yeni seçeneği
o Klavyeden CTRL – N kısayol tuşu.
o Başlık Çubuğunda bulunan Yeni işleminin simgesi
1
 Paint Programında önceden kaydedilmiş bir dosyayı açmak için 3 (üç) farklı yöntem kullanılır.
o Dosya menüsünden – Aç seçeneği
o Klavyeden CTRL – O tuşuna tıklanır.
o Başlık Çubuğunda bulunan Aç işleminin simgesi
 Paint Programında bir sayfayı yazdırmak için 3 (üç) farklı yöntem kullanılır.
o Dosya menüsünden – Yazdır seçeneği
o Klavyeden CTRL – P tuşuna tıklanır.
o Başlık Çubuğunda bulunan Yazdırma işleminin simgesi

Paint Programında Kesme – Kopyalama – Yapıştırma işlemleri için 3 (üç) farklı yöntem kullanılır.
o 1. Yöntem: Giriş Menüsünde bulunan Simgesi
o 2. Yöntem: Klavye Kısayol Tuşları
 Kesme
: CTRL + X
 Kopyalama : CTRL + C
 Yapıştırma : CTRL + V
o 3. Yöntem: Farenin Sağ tuş özelliği
PAİNT PROGRAMINDA BULUNAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI
Çizgi çizme aracı
Çalışma alanını
büyültür veya
küçültür
Seçme işleminin
simgesi
Seçili alanın zeminini
boyar
Yazdırma işlemi için
kullanılır.
Yapılan işlemi geri
alır.
Yazı yazmak için
kullanılan simgedir
Kaydetme işlemi
yapar
Geri alınan işlemi
yineler
Silme aracı
Seçili yazıyı
kalınlaştırır
Yeni bir dosya açar.
Kayıtlı bir dosyayı
açar.
Seçili yazıyı italik
yazı formatına
dönüştürür.
Fırça özelliğinin
simgesidir.
Seçili yazıyı üstü çizili
hale getirir.
Seçili yazıyı altı çizili
hale getirir.
Kesme işlemi yapar
Kopyalama işlemi
yapar
Yapıştırma işlemi
yapar
2
MİCROSOFT WORD PROGRAMI
Programın Açılışı:
 Başlat – Tüm Programlar – Microsoft Office – Microsoft Word.
Program Özellikleri:
 Microsoft Word programında veya herhangi bir programda en üstte yer alan program adı, dosya adı,
simgelerin ve standart 3 (üç) düğmenin bulunduğu bölüme “Başlık Çubuğu” adı verilir.
 Microsoft Word programında Başlık Çubuğunun altınla bulunan içerisinde komutların ve simgelerin yer
aldığı seçeneklerin olduğu bölüme “Menü Çubuğu” adı verilir.
 Microsoft Word programında en alt kısımda bulunan ve program ile ilgili bilgilerin yer aldığı bölüme
“Durum Çubuğu” adı verilir.
 Microsoft Word programında çalışma alanını veya yazı alanını büyütmek veya küçültmek için 2 (iki)
farklı yöntem kullanılır.
o 1. Yöntem: Durum Çubuğunda bulunan büyüt(+) – küçült (-) düğmelerine tıklanır.
o 2. Yöntem: Görünüm Menüsünde bulunan Yakınlaştır seçeneğine tıklanır.
 Microsoft Word programında çalışma alanını veya yazı alanını standart görünüme getirmek için;
o Görünüm Menüsünde bulunan %100 seçeneğine tıklanır.
 Microsoft Word programında, Sayfanın Kenar Boşluklarını Ayarlamak için 2 (iki) farklı yöntem
kullanılır;
o Sayfa Düzeni menüsünden – Kenar Boşlukları – Özel Kenar Boşlukları seçeneğine tıklanır.
o Sayfa Düzeni menüsünden – Sayfa Yapısının sağ tarafında bulunan ok simgesine tıklanır.
 Microsoft Word programında, sayfanın dikey veya yatay görünümünü değiştirmek için 2 (iki) farklı
yöntem kullanılır;
o Sayfa Düzeni menüsünden – Yönlendirme seçeneğine tıklanır.
o Sayfa Düzeni menüsünden – Sayfa Yapısının sağ tarafında bulunan ok simgesine tıklanır.
 Microsoft Word programında, Sayfada kullanılacak kağıdın boyutunu yani türünü değiştirmek için 2
(iki) farklı yöntem kullanılır;
o Sayfa Düzeni menüsünden – Boyut seçeneğine tıklanır.
o Sayfa Düzeni menüsünden – Sayfa Yapısının sağ tarafında bulunan ok simgesine tıklanır.
 Microsoft Word programında, Çalışma Sayfasını Dikey Alanlara bölmek için;
o Sayfa Düzeni menüsünden – Sütunlar seçeneğine tıklanır.
 Microsoft Word programında yazı ile ilgili işlem yapılacağı zaman mutlaka değişiklik yapılacak alanın
seçilmesi gerekir.
 Microsoft Word programında sayfa içerisinde istenilen alanın silinmesi için;
o Silinecek alan seçilir. Sonra Klavyeden Delete tuşuna tıklanır.
 Microsoft Word programında sayfa içerisindeki bütün yazıların seçilmesi için;
o Klavyeden CTRL+A tuşuna basılır.
3
MİCROSOFT WORD PROGRAMINDA BULUNAN SİMGELER VE AÇIKLAMALARI
Yazıtipini değiştirir.
Biçimlendirmeyi
Temizler
Seçilen yazının
rengini değiştirir.
Yazıtipi boyutunu
değiştirir.
Seçili yazıya Madde
İşareti ekler.
Yapılan işlemi geri
alır.
Seçili yazıyı
otomatik büyütür.
Seçili yazıya
Numaralandırma
ekler.
Geri alınan işlemi
yineler
Seçili yazıyı
otomatik küçültür.
Seçili yazıyı Alt
Simge haline getirir.
Seçili yazıyı Sola
hizalar
Seçili yazıyı
Büyük/Küçük harf
değiştirir.
Seçili yazıyı Üst
Simge haline getirir.
Seçili yazıyı ortalar.
Seçili yazıyı üstü
çizili hale getirir.
Seçili yazıyı
kalınlaştırır
Seçili yazıyı altı çizili
hale getirir.
Seçili yazıya Metin
Efekti ekler.
Seçili yazıyı Sağa
hizalar
Seçili yazıyı İki yana
hizalar
Seçili yazıyı italik
yazı formatına
dönüştürür.
Seçilen yazının
metin vurgu rengini
değiştirir
BÜTÜN PROGRAMLARDA KULLANILAN KISAYOL TUŞLARI VE GÖREVLERİ
CTRL + O: Kayıtlı bir dosyayı açmak için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + N: Yeni bir dosya açmak için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + S: Dosya kaydetmek için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + C: Kopyalama işlemi için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + V: Yapıştırma işlemi için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + X: Kesme işlemi için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + Z: Yapılan işlemi geri almak için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + Y: Geri alınan bir işlemi yinelemek için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + P: Yazdırma sayfasına ulaşmak için kullanılan Kısayol Tuşu
CTRL + A: Tümünü Seçme işlemi için kullanılan Kısayol Tuşu
4

Benzer belgeler

Microsoft Word 2007 Konu Anlatımı 1.Yazılı Notu

Microsoft Word 2007 Konu Anlatımı 1.Yazılı Notu  Microsoft Word programında çalışma alanını veya yazı alanını büyütmek veya küçültmek için 2 (iki) farklı yöntem kullanılır.

Detaylı