Bilgilendirme dosyası - Tusaf 2016

Transkript

Bilgilendirme dosyası - Tusaf 2016
DAVET
Değerli Katılımcılar,
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), un
sektöründe hizmet veren kuruluşları bir çatı altında toplayan ve sürekli gelişim ve çözüm odaklı
stratejiler hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar
yürüten TUSAF; 8 Derneği ve 412 üyesini temsil
ederek, kamu sektörü kuruluşları, diğer meslek kuruluşları ve sektör paydaşlarıyla işbirliği yapmaktadır.
TUSAF, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmaların kurdukları derneklerin üyelikleriyle
kurulan bir çatı kuruluştur. Bu bağlamda sektörle
doğrudan veya dolaylı olarak temas halinde olan
diğer kurum ve kuruluşlarla devamlı dirsek temasında olan TUSAF, üyelerine ve Türkiye un sanayisine maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedir.
Her yıl düzenlenen uluslararası kongre ve serginin
yanı sıra, ulusal ve bölgesel çapta yapılan toplantılar çerçevesinde sanayiciyi bir araya getirmekte,
dalında uzman eğitmen ve yöneticilerin katkılarıyla
sektörün gelişmesine ön ayak olmaktadır.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu olarak 31 Mart - 3 Nisan 2016 tarihlerinde
Sueno Deluxe Hotel Belek Antalya ‘da düzenleyeceğimiz ‘Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu,
Uluslararası Kongre ve Sergisi ,“Global Ticaret ve
Değirmen Teknolojileri” konulu toplantımızda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı
bildirmek isteriz.
Bu kongre un sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinacılarını, ekmek ve fırıncılık
mamulleri üreticilerini bir araya getirecek, 800 den
fazla ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak ve
en az 50 sergi alanının yer alacağı büyük bir organizasyon olacaktır. Kongre ve sergi ile ilgili tüm
detayları www.tusaf2016.org ve www.tusaf.org
adreslerinden bulabilirsiniz.
Güncel konuların masaya yatırılacağı kongrede
hem mevcut hem de yeni piyasalar için ticari ilişkileri güçlendirmek, yeni bağlar kurmak ve endüst-
rinin alıcı, satıcı ve üreticilerini bir araya getirmek
amaçlanmaktadır. Konuşmacılar ve davetliler arasında Türkiye ve Karadeniz bölgesi ülkeleri otoriteleri,
Uluslararası Değirmenciler Birliği, Avrupa Un Değirmencileri Birliği, Uluslararası Hububat Konseyi, ABD
Buğday Birliği temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve
medya mensupları yer almaktadır.
Özellikle Türk halkının temel besin kaynağı ekmeğin
hammaddesi olan unun üreticileri ve bu sektörün
paydaşları olarak bu konferansın hedefine ulaşacağına olan inancımız tamdır. Un üreten ve un ticareti
yapan Türk firmaları, Avrupa, ABD, Karadeniz, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri un ithalatçıları ve hububat
ihracatçılarının hedef kitle olarak belirlendiği kongrede un üretim makinaları alanında önemli firmaların,
tedarikçilerin, mühendislik şirketlerinin, bankaların,
borsaların, tüccarların ve diğer pek çok firmanın yer
alacağı büyük bir sergi alanı bulunacaktır. Kongre dili
Türkçe, İngilizce ve Rusça olacaktır.
Türkiye Un Sanayicileri Yönetim Kurulu olarak kongreye katılımınızın bizleri onurlandıracağını belirtmek
isteriz.
Saygılarımla,
E. Günhan ULUSOY
TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı
INVITATION
Dear Participants,
Turkish Flour Industrialists’ Federation (TFIF) , is
a non-governmental organization gathering the
organizations giving service in the flour industry
under a single roof, and aiming continuous development and solution-oriented strategies.
TFIF, which carries out researches in line with the
needs of the sector; represents 8 associations and
its 412 members, and cooperates with public sector organizations, other professional institutions
and stakeholders of the sector.
TFIF is a roof organization established with the
memberships of the associations established by
the firms which have spread all over Turkey. In this
context, TFIF, which continuously works hand in
glove with the other institutions and organizations which are directly or indirectly in contact with
the sector, aims to provide maximum benefit to its
members and the flour industry in Turkey. In addition to the International congress and exhibition
organized every year, it brings industrialists together within the framework of the national and regional-wide meetings, and it takes the initiative of
the development of the sector with the contributions of the in the instructors and administrators
qualified in their category.
As the Executive Board of Turkish Flour Industrialists’ Federation, we wanted to let you know that
we would be happy to see you among us in the
‘Turkish Flour Industrialists’ Federation, International Congress and Exhibition’ and our meeting
with the theme “Global Trade and Milling Technologies” that we will organize at Sueno Deluxe Hotel
Belek Antalya on March 31 –April 3, 2016. This
congress will bring together the flour industrialists, dealers, suppliers, mill mechanics, bread and
bakery products manufacturers, will host more
than 800 national and international representatives and it will be a big organization in which there
will be at least 50 exhibition areas. You can find all
the details related to the congress and exhibition
in the internet addresses www.tusaf2016.org and
www.tusaf.org .
In the congress, which current issues will be discussed in detail, it is aimed to strengthen the trade
relations for both existing and also new markets,
to establish new bonds and to bring together the buyers, sellers and manufacturers of the industry.
Among the speech makers and the invitees, the authorities of Turkey and the Black Sea region countries,
International Millers Association, The European Flour
Millers Association, International Grains Council, The
U.S.A Wheat Association representatives, non-governmental organizations and members of the media
are included. As the producers of flour which is the
raw material of bread which is the basic food supply
of especially Turkish people and the stakeholders of
this industry, we firmly believe that this conference
will reach its target. In this congress, in which the
Turkish firms which manufacture flour and deal in
flour trade, the importers of flour and grain exporters
of Europe, the USA, the Black Sea, Middle East and
Africa Regions have been determined as the target
audience, there will be a large exhibition area in the
area of flour production machinery in which important firms, suppliers, engineering companies, banks,
stock markets, merchants and many other companies will be included. The language of the Congress
will be Turkish, English and Russian.
As the Executive Board of Turkish Flour Industrialists’
Federation, we would like to state that your participation in the Congress will honor us.
Yours sincerely,
E. Günhan ULUSOY
Chairman of the Executive Board of TFIF
BİLİMSEL PROGRAM
31 Mart 2016, Perşembe
14:00
Otele Giriş
15:00 - 18:00
Kayıt
17:30 - 19:30
Hoşgeldiniz Kokteyli - Sponsor AYBAKAR (Yer:Sergi Alanı)
19:30
Akşam Yemeği
08:30 - 10:00
Kayıt
10:00 - 10:15
Kum Sanatı Gösterisi Veysel ÇELİKDEMİR
10:15 - 11:30
Açılış Töreni
1 Nisan 2016, Cuma
E. Günhan ULUSOY, Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
Abdulkerim SELEK, Genel Müdür, Genç Değirmen A.Ş.
Gary SHARKEY, Avrupa Birliği Un Sanayicileri Derneği Başkanı
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ayhan KARAYAMA, Genel Müdür, Toprak Mahsülleri Genel Müdürlüğü
Faruk ÇELİK, Bakan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
11:30 - 12:30
Kahve Arası ve Sergi Açılışı - Sponsor ELİT GIDA
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği - Sponsor İDMA
13:30 - 13:45 Kum Sanatı Gösterisi Veysel ÇELİKDEMİR
13:45 - 14:30
I. Oturum: “Global Ticaret”
Dan BASSE, CEO, AgResource Company - Kongre Konuşmacısı
Tahılın içinde yüzen bir Dünya- Ne Kadar düşük, Ne Kadar Süre için?
14:30 - 14:45
Soru - Cevap
14:45 - 15:15
Kahve Arası - Sponsor MALATYA SENTETİK ÇUVAL
15:15 - 16:45
II. Oturum: “Global Ticaret”
Moderatör: E. Günhan ULUSOY, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu
Hüseyin ÇEVİK, Yönetim Kurulu Başkanı Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası Tarımsal ürün ve emtia ihtisas piyasalarında işlemler
Çağatay MARAŞ, Şube Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Buğday Piyasaları ve TMO
Matt AMMERMANN, Risk Yönetimi Danışmanı, Doğu Avrupa ve Karadeniz Bölgesi, INTL FCStone
Piyasa risklerinden korunma: Dikkat edilmesi gereken faktörler ve verimli bir strateji geliştirme yolları
Dimitri RYLKO, Direktör, IKAR, Institute for AGricultural Market Studies
Rusya tahıl piyasaları: 2015/16 dönemi ve gelecek yıl görünümü
Emily FRENCH, Direktör, ConsiliAgra
Düşüşün ötesinde-dünya talep büyümesine bir bakış
16:45 - 17:15
Soru - Cevap
19:30
Akşam Yemeği
20:00
Canan ANDERSON Konseri - Konferans Salonu
21:30
Kadir ÇÖPDEMİR, Söyleşi - Konferans Salonu
BİLİMSEL PROGRAM
2 Nisan 2016, Cumartesi
10:00 - 11:00
III. Oturum: “Değirmen Teknolojileri”
Moderatör: Prof.Dr. Hamit KÖKSEL, Başkan, Uluslararası Tahıl Bilimleri ve Teknolojileri Derneği ve Öğretim Üyesi,
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Shlomo NAVARRO, Direktör & CEO of Green Storage, Post Harvest Research Entomologist and Consultant
Un değirmenlerindeki metil bromürün azaltılmasından sonra ileri hububat depolama teknolojileri ve küresel sorunlar
Hüsamettin Ali ÇAĞLAR, Genel Müdür Yardımcısı, Genç Değirmen A.Ş
Tavlama koşullarının öğütme performansı ve una etkileri
Ozan TANYERİ, Arge Müdürü, Polen Un ve Gıda
Gelişen unlu mamuller teknolojisinde un kalitesinin optimizasyonu
Mustafa Kemal ÖZÇELİK, Ziraat Yüksek Mühendisi, Marmara Grup - Berva Çevre ve Halk Sağlığı
Depolanmış tahıl ve mamullerinde zararlı böceklerle kimyasal mücadele ve fümigasyon uygulamaları
11:00 - 11:15
Soru - Cevap
11:15 - 11:45
Kahve Arası
11:45 - 12:45
IV. Oturum: “Değirmen Teknolojileri”
Moderatör: Prof. Dr. Hamit KÖKSEL, Başkan, Uluslararası Tahıl Bilimleri ve Teknolojileri Derneği ve Öğretim Görevlisi,
Hacettepe Üniversitesi
Rıfat TANIK, Uzman Danışman, German Millingschool of Braunschweig
Değirmencilikte kül ve randıman
Doç. Dr. M. Sertaç ÖZER, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği
Değirmencilikte kalite kontrol ve parametreler
Selim ÇAKIR, Başekonomist, Türk Ekonomi Bankası
Küresel ekonomi ve Türkiye’ye ilişkin beklentiler
12:45 - 13:00
Soru - Cevap
13:00 - 14:00
Öğle Yemeği - Sponsor İDMA
20:00
Gala Yemeği ve Ebru GÜNDEŞ Konseri - Sponsor UĞUR GRUP
12:00
Otelden Çıkış
3 Nisan 2016, Pazar
SCIENTIFIC PROGRAM
March 31, 2016, Thursday
14:00
Check in
15:00 - 18:00
Registration
17:30 - 19:30
Opening Cocktail - Sponsor AYBAKAR (Place:Exhibition Hall)
19:30
Dinner
8:30 - 10:00
Registration
10:00 - 10:15
Sand Art Show Veysel ÇELİKDEMİR
10:15 - 11:30
Opening Ceramony
E. Günhan ULUSOY, Chairman of the Board, Turkish Flour İndustrialists’ Federation (TFIF)
Abdulkerim SELEK, Director General, Genç Değirmen A.Ş.
Gary SHARKEY, President of European Flour Milling Association
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Chairman of Executive Board, The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey
Ayhan KARAYAMAN, General Director, Turkish Grain Board
Faruk ÇELİK, Minister, Ministry of Food, Agriculture and Livestock
11:30 - 12:30
Coffee Break and Exhibition Opening - Sponsor ELİT GIDA
12:30 - 13:30
Lunch - Sponsor İdma
13:30 - 13:45
Sand Art Show Veysel ÇELİKDEMİR
13:45 - 14:30
I. Session: “Global Trade”
Dan BASSE, CEO AgResource Company; Keynote Speaker
A World Awash in Grain -How low for how long
14:30 - 14:45
Question and Answer
14:45 - 15:15
Coffee Break - Sponsor MALATYA SENTETİK ÇUVAL
15:15 - 16:45
II. Session: “Global Trade”
Moderator: E. Günhan ULUSOY, Chairman of the Board, Turkish Flour İndustrialists Federation
Hüseyin ÇEVİK, President, Konya Commodity Exchange
Konya Commodity Exchange Transactions in Agricultural Products and Commodity Specialized Markets
Çağatay MARAŞ, Market Research Section Manager, Trade Department, Turkish Grain Board
Wheat Markets and TGB
Matt AMMERMANN, Risk Management Consultant, East Europe and Black Sea Reagon, INTL FCStone
Hedging of market risks- factors to watch and how to develop an effective strategy
Dimitri RYLKO, Director, IKAR, Institute for AGricultural Market Studies
Russian grain markets: 2015/16 and next year outlook
Emily FRENCH, Director, ConsiliAgra
Beyond the bearishness - a look to world demand growth
16:45 - 17:15
Question - Answer
19:30
Dinner
20:00
Canan ANDERSON Concert - Conference Hall
21:30
Kadir ÇÖPDEMİR Stand Up - Conference Hall
April 1, 2016, Friday
SCIENTIFIC PROGRAM
April 2, 2016, Saturday
10:00 - 11:00
III. Session: “Milling Technologies”
Moderator: Prof.Dr. Hamit KÖKSEL, Chairman, International Association for Cereal Science and Technology, Faculty,
Hacettepe University
Prof. Dr. Shlomo NAVARRO, Director & CEO of Green Storage, Post Harvest Research Entomologist and Consultant
Advanced grain storage technologies and global challenges after the phase out of methyl bromide in flour mills
Hüsamettin Ali ÇAĞLAR, Deputy General Manager, Genç Değirmen A.Ş.
Impressions of dampening conditions on milling performance and flour
Ozan TANYERİ, Director of Research and Development, Polen Food
Optimization of flour quality in emerging bakery technology
Mustafa Kemal ÖZÇELİK, Marmara Grup, Agricultural Engineer, Berva Environment and Public Health,
Chemical control with toxic insects and fumigation applications in stored grain and grain products
11:00 - 11:15
Question - Answer
11:15 - 11:45
Coffee Break
11:45 - 12:45
IV. Session: “Milling Technologies”
Moderatör: Prof. Dr. Hamit KÖKSEL, Chairman, İnternational Association for Cereal Science and Technology, Faculty,
Hacettepe University
Rifat TANIK, Expert Counselor, German Millingschool of Braunschweig
Ash and yield in milling
Assoc. Prof. Dr. M. Sertaç ÖZER, Cukurova University Agricultural Faculty Food Engineering Department
EQuality control and parameters in milling industry
Selim ÇAKIR, Chief Economist, Turkish Economy Bank
Global macroeconomic outlook and expectations on Turkey
12:45 - 13:00
Question - Answer
13:00 - 14:00
Lunch - Sponsor İdma
20:00
Gala Dinner and Ebru GÜNDEŞ Concert - Sponsor Uğur Group
12:00
Check out
April 3, 2016, Sunday
KONGRE MERKEZİ / CONGRESS VENUE
SUENO HOTELS DELUXE BELEK, ANTALYA
SPONSORLAR / SPONSORS
Ana Sponsor
Main Sponsor
Gala Yemeği Sponsoru
Gala Dinner Sponsor
Hoşgeldin Kokteyl Sponsoru
Welcome Cocktail Sponsor
Kongre Çantası Sponsoru
Congress Bag Sponsor
Yaka Kartı Sponsoru
Name Badge Sponsor
Sergi Alanı
Exhibition Area
-
Diğer Sponsorluklar
Other Sponsors
Medya Sponsoru
Media Sponsor
Kahve Molası Sponsoru
Coffee Break Sponsor
Kongre Gazetesi Sponsoru
Congress Newspaper Sponsor
Öğle Yemeği Sponsoru
Lunch Sponsor
Çanta İçi Broşür Sponsoru
Bag Insert Sponsor
Fotoğraf Kiosku Sponsoru
Photograph Kiosk Sponsor
Kırlangıç Bayrak Sponsoru
Banner Sponsor
angoram
&
ANAGRO
Proje ve Bilgi Paylaşımı Ortakları
Project and Information Partners
SOSYAL AKTİVİTELER / SOCIAL ACTIVITIES
TOPLANTI SALONU / MEETING ROOM
5
6
D
O
I
U
Ş
T
S
A
I
L
D
A
E
N
4
7
8
3
9
10
2
11
12
1
13
GİRİŞ /
ENTRANCE
WC
36
37
38
39
14
35
34
15
KAHVE ALANI
COFFEE BREAK
33
KAHVE ALANI
COFFEE BREAK
16
32
17
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
1-2-5-6 nolu standlar/booths 15 m², 3-4 nolu standlar/booths 27 m², 7-8-9-10-11-12-13 nolu standlar/booths 25 m²,
14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35 nolu standlar/booths 9 m², 36-37-38-39 6 m²'dir.
no
1
2
firma adı / company name
Açılış Kokteyli
Aybakar
Petkus Euro Asia
no
firma adı / company name
no
firma adı / company name
14
NASA-SEFAR
27
Perten Instruments
15
Mühlenchemie
28
ABP Gıda
3
Ana Sponsor
Genç Değirmen
16
Amd Makine
29
Erkaya
4
Gala Yemeği
Uğur-MekoBBCA-Altınbilek
17
MSC Gemi Acenteliği
30
Control Union
5
Altuntaş Grup
18
Anamed & Analitik Grup
31
Teknosin
6
Ağaçlı Silo
19
Entil
32
Sağbil Makine
Anglo Porte
7
Beyab
20
Nativi
33
8
Tanış Değirmen
21
Ufuk Kimya
34
Vatan Gıda
9
İmaş Makina
22
Bastak
35
Necdet Kaya Değirmen
10
My Silo
23
Behn + Bates
36
Parantez
11
Güler Sentetik
24
Polen Food
37
Necmettin Erbakan Üniversitesi
12
Alapala
25
Yenar
38
Gaziantep Üniversitesi
13
Unormak
26
Fawema GmbH
39
Pakmaya
ÜYELERİMİZ / OUR MEMBERS
Anadolu Un Sanayicileri Derneği
Anatolian Flour Industrialists’ Association
Çukurova Un Sanayicileri Derneği
Cukurova Flour Industrialists’ Association
Ege Un Sanayicileri Derneği
Güney Doğu Un Sanayicileri Derneği
Aegean Flour Industrialists’ Association
South-Eastern Flour Industrialists’ Association
Karadeniz Bölgesi Un Sanayicileri Derneği
Black Sea Region Flour Industrialists’ Association
Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği
Marmara Region Flour Industrialists’ Association
Orta Anadolu Bölgesi Un Sanayicileri Derneği
Central Anatolia Flour Industrialists’ Association
Doğu Anadolu Un Sanayicileri Derneği
Eastern Anatolia Flour Industrialists’ Association
İLETİŞİM / CONTACT
SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş.
Şerifali Mahallesi, Pakdil Sokak No:5
Dudullu, Ümraniye / İstanbul / TURKEY
Telefon: +90 216 594 58 26 Faks: +90 216 594 57 99
E-mail: [email protected]
Web: www.serenas.com.tr

Benzer belgeler