10m3 Yem Karma Makinesi Evrakları

Transkript

10m3 Yem Karma Makinesi Evrakları
YEM KARMA MAKİNESİ
KULLANIM KILAVUZU
ÇELİK EL
TARIM MAK. LTD. ŞTİ.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11
SELÇUKLU/KONYA
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM
1. BÖLÜM: ÖNSÖZ
ÖNSÖZ ve HİZMET TAAHHÜTÜ
TARİHÇEMİZ
KALİTE POLİTİKAMIZ
2. BÖLÜM: GÜVENLİK
2.1: GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİNİN (ETİKETLERİN) ANLAMLARI
2.2: GÜVENLİK UYARILARI
3. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER
3.1: MAKİNENİN TANIMI KULLANIM AMACI ve ALANI
3.2: MAKİNENİN MODELİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ
3.3: PAKETLEME ve STOKLAMA
3.4: MAKİNENİN TAŞINMASI
3.5: MAKİNENİN MONTAJI
3.6: DÖNÜŞ YÖNÜ
4. BÖLÜM: MAKİNENİN MONTAJI ve ÇALIŞTIRILMASI
4.1: MAKİNENİN MONTAJI:
4.2: ŞAFT BAĞLANTILARI
4.3: DÖNÜŞ YÖNÜ
4.4: HİDROLİK HORTUMLARIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI
4.5: YAĞLAMA
4.6: ÇALIŞTIRMA
5. BÖLÜM: ARIZA ve BAKIM
5.1: SIK KARŞILAŞILAN ARIZALAR ve GİDERME YÖNTEMLERİ
5.2: MAKİNENİN BAKIMI
1. ÖNSÖZ
Değerli Çiftçimiz
ÇELİKEL’ i seçerek çok doğru bir tercih yaptınız. Bu
seçiminizden dolayı sizi kutlarız. Yaygın servis ağı
ve kusursuz hizmet garantisiyle satılan ÇELİKEL
ürünlerinin çiftliğinize ayrıcalık katacağından
şüpheniz olmasın.
Değerli Çiftçimiz; makinenizi Servis, garanti ve
yedek parça bakımından kontrol altında
tutabilmemiz ve size kusursuz hizmet verebilmemiz
için Bu kitapçığı eksiksiz bir şekilde okumanız ve
kitapta size sunulan formları eksiksiz bir şekilde
doldurmanızın gerektiğini bildiririz.
Yeni makinenizi iyi günlerde kullanmanız dileğiyle.
Ürün sorumluluğu hakkında önemli bilgi
Yasalara göre ürün sorumluluğu, imalatçı ve satıcıyı yönetirken, satış anında müşteriye Makine
ile birlikte çalıştırma el kitabını vermeyi zorunlu kılar ve makine kullanıcısı bu kitapta belirtilen
talimatları eksiksiz bir şekilde okuyup harfiyen uygulamak zorundadır. Size sunduğumuz ve
doldurulması zorunlu olan formları ise mutlaka bize göndermeniz gerekmektedir. Bu belgeler
olası bir kaza anında hem sizi hem de makinenizi koruma altına almak amaçlıdır hem de
çalıştırma el kitabının ve makinenin size eksiksiz bir şekilde teslim edildiğini gösterir bir belgedir.
Makinenin tekrardan başkasına satılması durumunda bu değişiklikten ÇELİKEL TARIM
MAKİNELERİ haberdar edilecek ve bu çalıştırma el kitabı yeni kullanıcıya teslim edilecektir.
Tarihçemiz
Firmamız, 1965 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde üretime başlamıştır.
Üretimine, pulluk imalatıyla başlayan işletmemiz, 1985 yılında ürün çeşidine; kültivatörü de dahil ederek
gelişme sürecine girmiştir. İşletmemiz, 1992 yılında hem gelişen teknolojileri yakından takip etmek hem de
daha kaliteli ve çeşitli ürünler imal etmek amacıyla sanayi kenti olan Konya’ya, üretim tesislerini taşımıştır.
Konya’ da 1998 yılına kadar çeşitli büyüklüklerde kültivatör ve helezon imalatı yapan işletmemiz; 1998
yılında, hayvancılık işletmelerindeki makineleşme eksikliklerini görerek, bu eksiklikleri gidermeyi
hedefleyen makine ve ekipmanların yapımına önem vermiş ve bunun sonucunda da: Mısır Silaj Makinesi,
Tamburlu Çayır Biçme Makinesi ve Ot Silaj Makinesi gibi daha kompleks ve birkaç işi bir arada yapabilen
kombine makinelerin imalatına yönelmiştir.
Bu makinelerin imalatında sağlanan başarı, firmamızı; yeni ürünler yapmak konusunda teşvik etmiştir. Bu
teşvik sonucu; 2002 yılında Türkiye’ de ilk kez, serpme ekim yapabilen Yonca Mibzeri ve 2003 yılında da
Yem Kırma Makinesi, çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.
2004 yılına gelindiğinde ürün gamımıza Hububat Ezme Makinesini de Kattıktan sonra sırasıyla 2006
yılında Balya Yükleme Makinesini ve küçük yem kırma makinesini 2007 yılı itibariyle çift yönlü tesviye
küreğinin de imalatına başlayan firmamız 2007 yılı sonunda Dokuz Kollu ot toplama tırmığı ve Sıra
bağımsız mısır Silaj makine sininde imalatına başlayıp Modern makineleri birer birer çiftçimizin hizmetine
sunmaktadır.
İşletmemiz halen; Mısır Silaj Makinesi, Ot Silaj Makinesi, Tamburlu Çayır Biçme Makinesi, Yonca Mibzeri,
Yem Kırma Makinesi , Küçük Yem Kırma Makinesi, Hububat Ezme Makinesi, Balya Yükleme Makinesi,
Çift Yönlü Tesviye Küreği, Dokuz Kollu Ot Toplama Tırmığı, Sıra Bağımsız Silaj Makinesi ve Kültivatör den
oluşan ürün yelpazesi ile çiftçimize hizmet etmeye devam etmektedir.
Ayrıca; hayvancılık işletmelerine iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayacak diğer makineler ile ilgili
araştırma-geliştirme ve fizibilite faaliyetlerimiz sürmektedir. Firma olarak; çok yakın bir gelecekte bu
makineleri da ürün yelpazemize eklemek hedeflerimiz arasındadır.
Çelik El markalı ürünler; Türkiye’nin hemen hemen bütün bölgelerindeki çiftçiler ve hayvancılık işletmeleri,
ayrıca Türkiye genelindeki Tarım Kredi Kooperatifleri ve Pancar Kooperatiflerinden oluşan geniş bir
pazara yayılmıştır. Bunun sebebi; ürünlerimizin kalitesi ve makinelerde oluşacak arızaları hızlı bir şekilde
gideren teknik servis ağımızdır.
Tarımsal üretimde, makine girdisi, çiftçinin sermayesinde önemli bir yer tutar. Zaten kısıtlı imkanlarla
ayakta durmaya çalışan çiftçimizin, kalitesiz ve işlevini tam olarak yerine getiremeyen makinelere para
verecek gücü yoktur. Ayrıca bilinen bir gerçek daha vardır ki; tarımsal üretimde zaman önemlidir. Çiftçi,
belli bir işi belli bir zaman aralığında yapmak zorundadır. Zamanında yapılmayan işler, tarımsal üretimde,
ürünün heba olmasına veya kalitesinin düşmesine yol açar. Yani; yalnızca çiftçimizin kalitesiz makinelere
verdiği para, boşa gitmekle kalmaz, makinenin verimli işlememesi, sık sık arızalanması gibi nedenlerden
dolayı çiftçinin zamanında yapması gereken işlemler yapılamaz. Bu da ürün kaybına neden olur.
Dolayısıyla çiftçi, zarara uğramış olur.
Bütün bunların farkında olan firmamız; ürün kalitesini gelişen teknolojiye uygun olarak yükseltmektedir.
Ayrıca, satış sonrası bakım ve servis hizmetlerimizi de Türkiye’nin hangi bölgesinde olursa olsun
aksatmadan, mümkün olan en hızlı biçimde sunmaktadır.
Fabrikamız bünyesinde üretilen ürünlerin kalitesi; Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen T S E K
Belgeleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Alet ve makineleri Test Merkezi Müdürlüğü tarafından
verilen deney raporları ISO 9001–2000 Kalite belgesi ayrıca CE belgesi ile de tescil edilmiştir.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Kalite Politikamız; Müşteri istek ve beklentileri, ilgili standart ve
mevzuat şartlar doğrultusunda;
En uygun fiyatta, en kaliteli ürünü üretmek,
Kaliteyi sürekli geliştirmek,
Müşteri ve çalışan memnuniyetini sürekli iyileştirmek,
Çalışanlarımızın niteliklerini sürekli geliştirmek,
Tedarikçilerimizle kalite konusunda iş birliği yapmak,
Teknolojiyi takip etmek ve teknolojiye yatırım yapmak,
Tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirme faaliyetlerini
sistemli olarak uygulamak,
Oluşabilecek arızalar doğrultusunda en hızlı ve en kaliteli servis
hizmetini sunmak,
Muharrem TÜRKMEN
GENEL MÜDÜR
2.2: GÜVENLİK UYARILARI:
Makineyi kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanma kılavuzunu okuyup makinenin bütün parçalarını iyice
tanıyınız.
Makineyi, tek kişinin kullanması gerekmektedir.
Makineyi ehil operatörlerin kullanması, doğacak kazaların en başından önlenmesini sağlar.
Makineyi kullanırken bol kıyafetler giymeyiniz. Saat, yüzük, kolye, kravat gibi takıların takılmaması gereklidir.
Unutulmamalıdır ki bu takıların makinenin hareket eden ve dönen parçalarına kapılarak size zarar vermesi
kaçınılmazdır.
Makinenin taşınması esnasında üzerinde insan, eşya veya her hangi bir şey bulunmamalıdır.
Makine traktöre takılıyken şehirlerarası yola çıkılmamalıdır.
Makine traktöre takılıyken azami hız 15 km/saat olmalıdır.
Makine minimum 50 bg gücünde bir traktöre monte edilmelidir.
Makinenizi uzun mesafelere taşımak gerektiğinde mutlaka traktör römorkuna koyunuz ve emniyete almak için
sıkıca bağlayınız. Takozlarla tekerleği besleyip hareket etme ihtimalini ortadan kaldırın.
Makinenizi kamyon veya traktör römorkuna yükleme ve indirme işlemini mutlaka kaldıraç kullanarak, ya da
indirme –bindirme rampası kullanarak yapınız.
Uzun süreli nakliye esnasında makinenin konulduğu römork ya da kasa içerisinde insan, hayvan gibi canlıların
binmesine;zarar görebilecek veya makineye zarar verebilecek maddelerin taşınmasına engel olunuz.
Makinenizin indirme bindirme işlemini yaptığınız kaldıraç veya vincin, yükü taşıyabilecek kapasitede olduğundan,
bağlantının yapıldığı halat, zincir vs. aparatın yükü taşıyabilecek nitelikte olduğundan emin olunuz.
Vinç ve kaldıraç yardımıyla indirme bindirme esnasında makinenin altına girmeyiniz. Yükleme anında güvenli bir
mesafede durunuz.
Makineyi kol gücüyle yüklemeye veya indirmeye yeltenmeyiniz bu şekilde yapılacak olan işlemler esnasında size
veyamakinenize zarar verebilirsiniz.
Kısa mesafeli taşımalar için makineniz traktöre monte edilebilir; bu durumda makinenin çeki oku ile traktörün çeki
oku birbirine bağlanır.
Makinenizi traktöre monte ederken kullandığınız pimin ve çeki okunun sağlamlığından emin olunuz. Herhangi bir
yerinde deformasyon veya çatlak olmadığına emin olunuz.
Makinenizi kısa mesafede traktörle taşınması esnasında üzerine kesinlikle çıkmayınız.
Traktörün ehliyet sahibi kişiler tarafından kullanılmasına özen gösteriniz.
Traktör yürürken yaklaşmayınız ve güvenli mesafeyi koruyunuz.
Özellikle dönüşlerde makinenin kapsadığı alanı hesaplayarak dönüş alanı içerisinde herhangi bir canlının
olmamasına özen gösteriniz.
Mümkün olduğunca makinenizle gündüz çalışınız gece yapılan çalışmalarınızda traktörünüzün arka
aydınlatmalarını makineye çeviriniz.
Egzoz gazının zehirli olup hayati tehlike teşkil etmesinden dolayı deneme çalışmaları kapalı bir yerde
yapılmamalıdır.
Çalışmaya başlamadan önce makinenizin ve traktörünüzün trafik ve iş emniyetini kontrol ediniz.
Lütfen trafik kurallarına uyunuz.
Makine traktöre bağlanırken veya sökülürken çok dikkatli olunmalıdır. Traktör stop edilmeli ve kaymasını önlemek
için gerekli önlemler alınmalıdır.
10M³ YEM KARMA VE DAĞITMA REMÖRKU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
En
Boy
: 2060 mm.
: 5755 mm.
Yükseklik
: 2900 mm.
Gövde Hacmi
: 10 m ³
Boş Ağırlığı
: 4750 kg.
Arka Kapak Tipi
: hidrolik kepçe
Helezon Sistemi
: Tabanda çift helezon
Hareket Sistemi
: planet dişli şanzıman
Kuyruk Mili Devri
: 540 dev / dak.
Kantar Sistemi
: Dijital sistem
Hidrolik Basınç Kaynağı
: 42 lt/dak. dişli pompa
Karışım Homojenliği
: % 88 / 15 dak.
Yağ Pompası Güç Kaynağı
: planet dişlili şanzıman
Tahrik Gücü ( min .)
: 70 bg.
Hareket Giriş Mili Sayısı
: Tek
Tekerlek
: 400.60/15.5
Traktör Ayırıcı Ayak
: Hidrolik piston
Boşaltma Kapağı
: Tek taraflı boşaltmalı (konveyör bantlı)
Gövde Zemin Sac Kalınlığı
: 10 mm.
Helezon Yaprak Sac Kalınlığı
: 14 mm.
Helezon Üzeri Kıyıcı Bıçak Adedi
: 120-130 adet