Bor Oksit - Eti Maden

Transkript

Bor Oksit - Eti Maden
1.
Ürün Kataloğu
ETİ MADEN İŞLETMELERİ
Bor Oksit
B2O3 - Bor Oksit
CAS Numarası: 1303-86-2
Paketleme: Gözenekli 30 kg, 500 kg
Camsı 25 kg, 1 ton
(paletli veya paletsiz)
Bor oksit (di-bor tri oksit), amorf camsı halde ve iki
farklı forma sahip kristal yapıda bulunabilir. Amorf
formu renksiz, kokusuz, sert, camsı yapıya sahip bir
katıdır ve genellikle borik asidin dehidrasyonu
yöntemiyle üretilir. En yaygın kristal hali hegzagonal
bor oksit, normal şartlarda kararlı halde bulunur. Bor
oksidin diğer kristal hali ise daha az rastlanılan
monoklinik bor oksit, normal şartlar altında
termodinamik olarak kararlı değildir. Bu kristaller;
sert, beyaz ve kokusuzdur.
Bazı Kullanım Alanları ve Faydaları
Cam
Camın üretiminde ergime derecesini düşürücü ve ısıl şoklara karşı direncini ve ısıl genleşme
katsayısını arttırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Bor oksit aynı zamanda camın renk ve
parlaklığını da geliştirmekte, çizilme ve asite dayanıklılık direncini artırmakta ve camın
kristalize olma eğilimini düşürmektedir. Ayrıca, bor oksit camın üretimi esnasında flaks görevi
görerek camın ergime derecesini düşürür. Borosilikat camlardaki bor oksit oranı, camda
aranan özelliklere göre % 1’den % 23'e kadar değişmektedir. Isıl direnç özelliğinin istendiği ve
esas olarak büyük tüketimlerin yapıldığı camlarda bor oksit oranı % 10-14 arasında değişir.
Tekstil tipi cam elyafındaki bor oksit oranı % 7-9 arasında değişirken, izolasyon amaçlı cam
yünlerinde bor oksit oranı % 5-7 arasındadır.
Seramik
Bor oksit, seramik sırların üretiminde ve emaye sırlarında kullanılmaktadır. Seramik ve emaye
sır formülasyonları içerisinde bor oksidin birkaç farklı fonksiyonu vardır. Bunlar; sır ve
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/05/2014-02
2.
kaplandığı malzeme ile arasındaki ısıl genleşme katsayısını uyumlu olacak şekilde düzenlemek,
ergimenin hemen başlangıcında camın oluşumunun başlamasını sağlamak, sırın kırılma
indisinin yüksek olmasını sağlamak, sırın parlaklığını artırmak ve daha dekoratif bir görünüm
kazandırmak, sırın viskozitesini ve yüzey gerilimini düşürerek sırın hemen pişmesini ve oldukça
düz bir yüzey elde edilmesini sağlamak, sırın mekanik özelliklerini ve çizilme direncini artırmak,
su ve kimyasallara karşı direnci artırmaktır. Seramik sırlarında kullanılan bor oksit oranı
ağırlıkça % 8-24 arasında değişir.
Özel Bor Kimyasallarının Üretiminde ve Katalizör Olarak
Bor hidrürler, bor nitrürler, metal borürler gibi inorganik bor bileşiklerinin ve borik asit
esterleri, alkil aril boranlar, boronik ve borinik asitler gibi organik bor bileşiklerinin üretiminde
kullanılmaktadır. Ayrıca, birçok organik sentezde katalizör olarak ve farklı katalizör
taşıyıcılarının hazırlanmasında da kullanılmaktadır.
Metalurji Sektöründe
Hemen hemen tüm metal oksitler için bir çözücü olması sebebiyle metallurji sanayiinde flaks
olarak kullanılmaktadır.
Elektrik ve Elektronik Sanayinde
Çok saf Ga-As yarı iletkenlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır.
Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Beyaz katı kristal formdadır.
Özgül Ağırlık
1,84 g/cm3
Molekül Ağırlığı
69,62 g/mol
Erime Noktası
450 - 465 oC
> 1500 oC
Kaynama Noktası
Tane Boyutu:
Yüksek Reaktif, Gözenekli
+0,315mm
% 75 min
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Camsı
+0,250mm
% 35 min
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/05/2014-02
3.
X-Işını Kırınım Analizi:
Kimyasal İçerik:
Yüksek Reaktif, Gözenekli
Camsı
B2O3
% 98,00 min
% 98,00 min
SO4
500 ppm max
500 ppm max
Cl
10 ppm max
10 ppm max
Fe
15 ppm max
35 ppm max
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/05/2014-02
4.
TG/DTA
Sudaki Çözünürlük:
Sıcaklık (oC)
0
5
10
20
30
40
50
60
80
90
100
Doymuş çözeltideki
ağırlıkça % Bor Oksit
1,45
1,75
2,09
2,77
3,61
4,68
5,89
7,44
10,96
13,35
15,79
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A
06010 Etlik-Keçiören
ANKARA / TÜRKİYE
Daha fazla bilgi için:
Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı
www.etimaden.gov.tr
EYS FRM-ETİ-00 10 /20/05/2014-02