Hürriyet - Superbrands Türkiye

Transkript

Hürriyet - Superbrands Türkiye
Pazar
Türkiye genelindeki ortalama günlük net
gazete satışları, Basın İlan Kurumu
verilerine göre 2003'te 4.3 milyon adetten,
2004'te 4.7 milyon adede yükseldi ve
%8.56 oranında bir büyüme meydana
geldi. Türkiye'de 2001 yılındaki ekonomik
bunalımın etkilerinin azalması, gazeteler
arasındaki segmentasyonun iyice
belirginleşmesi ve okuyucuya düşük fiyatlı
gazete seçeneklerinin sunulması, satışların
artmasındaki en önemli etkenler arasında
yer alıyor.
Türkiye'nin 2004 yılında kaydettiği hızlı
büyüme, tüketim harcamalarına ve
dolayısıyla da reklam yatırımlarına
yansıdığından reklam harcamaları bir
önceki yıla oranla %37 artarak yaklaşık
1 milyar 237 milyon US$'a ulaştı. 2004
yılındaki hızlı ekonomik gelişmenin
etkilerini iyi yönetimle birleştiren Hürriyet,
bu dönem içinde, toplam reklam gelirlerini
%47 artırdı ve tüm reklam gelirlerinin
%14.8'ine, toplam gazete reklam
gelirlerinin ise %41.3'üne sahip oldu.
2004'te günlük ortalama satışı 495 bin
adet olarak gerçekleşen Hürriyet, hem
günlük ortalama net satış adedi, hem de
elde ettiği reklam geliri açısından
Türkiye'de sektör lideri.
Gerek okur profilini gerekse marka
olarak lider konumunu korumayı
amaçlayan Hürriyet, satış fiyatını belli bir
seviyede tutma stratejisini benimseyerek
tiraj artırmak için fiyatta rekabetçi bir politika
izlemedi. Türkiye dışında da en çok okunan
Türkçe gazete olma özelliğine sahip olan
Hürriyet, günde ortalama 140 bin adetlik tirajıyla
hem Avrupa'da en çok satılan Türkçe gazete,
hem de kıtanın en çok satılan yabancı
gazetelerinden biri. Axel-Springer dağıtım ağıyla
Almanya çapında 20 bin, Avrupa çapında ise
30 bin satış noktasına dağılan Hürriyet, ABD ve
Kanada'nın yanı sıra İngiltere'den Romanya'ya,
İskandinav ülkelerinden İtalya'ya toplam
23 ülkeye ulaşıyor.
Baflar›lar
16 Nisan 1969 tarihinde Avrupa'da yayımlanan
ilk Türk gazetesi olarak Almanya'da yayın hayatına
başlayan Hürriyet, 1990 yılının Ekim ayında ise,
Eski Doğu Almanya topraklarındaki bayilerde
satışa sunulan ilk Türk gazetesi oldu. Daha önce
Almanya'dan ABD'ye gönderilen Hürriyet ABD
gazetesi ise, 1 Kasım 2004 tarihinden itibaren
New York'ta basılmaya başlandı. Ayrıca New York
dışında ülkenin önemli bazı eyaletlerinde güncel
ve aktüel olarak yayımını sürdürüyor.
Hürriyet, uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu FitchRatings'den kredi notu almış
Türkiye'nin ilk ve tek medya kuruluşu. Almış
olduğu uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu
BB- (görünüm durağan), uzun vadeli yerli para
cinsinden kredi notu BB- (pozitif görünüm) ve
ulusal kredi notu A+ (Tur) ile aynı zamanda
ülkenin en yüksek kredi değerliliğine sahip
kurumlarından biri.
1992 yılında halka arzı gerçekleşen Hürriyet'in
hisse senetleri, Aralık 2001-Aralık 2004
84
SUPERBRANDS
döneminde en yüksek getiri sağlayan hisse
senetlerinden biri oldu. Hürriyet nakit yaratma
gücü ve likit mali yapısıyla, finansal piyasalardaki
dalgalanmalara karşı son derece iyi direnç
gösterdi. Hisselerinin İMKB kapanış fiyatları esas
alındığında, 2004 yılı sonunda piyasa değeri US$
bazında %12.4 oranında arttı.
Hürriyet, 2003 yılında İstanbul Sanayi
Odası'nın (İSO) Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu listesinde 66. sırada, özel sektör
sıralamasında ise 57. sırada yer aldı. Türkiye'nin
çağdaşlaşma çabalarında sorumluluk sahibi
olduğuna inanan Hürriyet, bu anlayışla pek çok
kampanyayı hayata geçirdi. Bunlardan bazıları
şunlar: Hürriyet, 1983'te Zonguldak Kozlu'da
grizu faciasında ölen 96 kişi için kampanya
başlatarak ailelerine yardım etti. 17 Ağustos 1999
depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan
“Bir Tuğla da Siz Koyun” kampanyasıyla en geniş
kapsamlı yardım kampanyasına imza attı. Bingöl
Depremi ardından başlatılan “Okullarımız
Yıkılmasın” kampanyasıyla Doğu ve Güneydoğu
Anadolu'daki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları ile
(YİBO) Pansiyonlu Bölge Okulları'nın
binalarının sağlamlık dereceleri
belirlendi. Hazırlanan raporun Milli
Eğitim Bakanlığı'na sunulmasının
ardından 2005 yılında güçlendirme
çalışmaları başlatıldı.
Türkiye'nin en önemli sorunlarından
biri olarak gördüğü aile içinde şiddetin
önlenmesi konusunda 2004 yılı Ekim
ayında “Aile İçi Şiddete Son”
kampanyasını oluşturdu. İlk olarak
İstanbul'un ilçelerinde başlatılan proje
ile özel olarak hazırlanan eğitim
otobüsünde yaklaşık 1.200 kişiye
eğitim verildi. Proje 2005 yılında
eğitimin ötesine geçip, “Aile İçi Şiddete
Son” kampanyası için gönüllüler
bulunması ve yetiştirilmesini de
kapsayacak hale getirildi.
Hürriyet, gazetenin en iyi reklam
aracı olduğu fikrini reklam dünyasında
yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı
Kırmızı: Basında En İyiler Reklam
Ödülleri’nin ikincisini 2004 yılında
düzenledi. Türkiye'de basın reklamları
arasında yapılan ilk ve tek yarışma olan
Kırmızı, ikinci yılında tüm sektörün
desteğini almaya devam etti ve
yarışmaya 85 reklam ajansından
830 basın reklamı katıldı.
2004 yılında yeniden yayımına
başlanan ve Hürriyet'in önemli
markalarından biri haline gelen
Kelebek, piyasada bir boşluğu
doldurarak Hürriyet'in tirajına olumlu bir katkı
sağladı.
Sayfaların direkt olarak kalıba pozlanmasını
sağlayan son teknolojiyle çalışan “Computer-toPlate” (CTP) sistemini Türkiye'de ilk kez
Hürriyet'in basıldığı İstanbul Doğan Printing
Center (DPC) uyguladı.
Tarihçe
Hürriyet, 20. yüzyıl dünyasının yeniden
biçimlendiği, toplumsal değer ve sistemlerin
yeniden yapılandığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok
partili hayata geçiş dönemi yaşadığı 11 Mayıs
1948 tarihinde yayın hayatına başladı. 48 kişilik
bir ekip tarafından siyah-beyaz altı sayfa olarak
hazırlanan ilk Hürriyet, okurlara sunulduktan bir
ay sonra basında ilk renkli fotoğrafı kullandı. Aynı
yılın son günü ise, Türkiye'nin ilk Yeni Yıl Eki’ni
verdi. 1952'de Türkiye'ye ilk telefoto makinesini
getirdikten sonra yurtiçi ve yurtdışından fotoğraf
almanın önündeki en büyük engel aşılmış oldu.
1 Temmuz 1954 tarihinde Hürriyet Seri İlanlar
yayımlanmaya başlandı. Telefonla verilebilen seri
ilanları Türkiye'de ilk kez Hürriyet başlattı.
1962 yılında Halk Üniversitesi kurarak eğitim
seferberliği gerçekleştiren Hürriyet, 258 bin
okuyucusunu bu programa dahil etti. 1963 yılında
Türkiye'de ilk defa Anneler Günü kutlamalarını
gündeme getirdi ve Babalar Günü için bir yarışma
açtı.
1965'te, Türkiye'ye pek çok ses sanatçısı
kazandıran Altın Mikrofon Yarışması'nı, 1973'te
ise, sinemadan müziğe, televizyondan tiyatroya
uzanan geniş bir yelpaze içinde, okurların
oylarıyla yılın sanatçılarının seçildiği Altın Kelebek
Yarışması'nı başlattı.
29 Şubat 1970 tarihinde küçük okuyucuları
için bir tam sayfa ayırarak Hürriyet Çocuk
Kulübü'nü hayata geçirdi. 1972'de Hürriyet
Yayınları'nı kurarak ilk dört eserle okurlarla
buluştu.
Hürriyet, bir yarışma açarak, çağdaş tasarımcı
Bülent Erkmen'in “H” harfini esas alan ve dünyayı
çağdaş bir anlayışla sembolize eden eserini
Hürriyet'in amblemi seçti ve 1 Haziran 1975
tarihinde logosunu yeniledi 1979'da, habercilikte
“yaratıcı gelişmedeki üstün başarısı”nedeniyle
Uluslararası Altın Merküri, baskı kalitesindeki
başarısından dolayı da Whittaker Altın Ödülü'nü
kazandı.
1991'de, İstanbul, Ankara, Ege, Akdeniz,
Karadeniz ve GAP olmak üzere Türkiye'nin ilk
bölge gazetelerini ek olarak vermeye başlayan
Hürriyet, 1992 yılının Şubat ayında toplam
hisselerinin %10'unu satışa sunarak halka açıldı.
23 Aralık 1994 tarihinde ise Hürriyet'in yönetimi
Doğan Grubu'na geçti.
yerleştirmek; ciroyu artıracak, zarar etmeyen yeni
ekler çıkartmak; ürün farklılaştırılmasına giderek
ciroya olumlu katkı sağlamak; okurla iletişimi
artırarak bir veri tabanı oluşturmak şeklinde
belirlenmiş durumda.
Marka De¤erleri
Ürün
Dünyada Türkçe konuşan herkese doğru haber
ve bilgi sağlamayı, dürüst yorum ve
değerlendirme sunmayı amaçlayan Hürriyet,
gazete ve iştiraklerindeki yöneticilerinin asli
görevini, “kurumun bağımsızlığını koruyarak
Hürriyet'i hissedarlarına en yüksek değeri
sağlayacak şekilde yönetmek” şeklinde belirlemiş
bulunuyor.
Türkiye'nin en beğenilen ilk 20 şirketi arasında
yer almayı hedefleyen Hürriyet, bu doğrultuda
kurumsal yönetim anlayışını ve iyi gazeteciliği,
oluşturduğu standartlarla sürekli kılma çabasını
sürdürüyor.
Yarım yüzyılı aşkın bir süredir Türk basınında
bağımsızlığın ve ifade özgürlüğünün simgesi olan
Hürriyet, Türkiye'nin “küresel kararlarda söz
sahibi, demokratik bir hukuk devleti” vizyonuyla
özgürlükçü aydın insanların çoğaldığı bir toplum
modelinin gereklerinden olarak siyasi yelpazenin
çeşitli kesimlerinden farklı görüşlere sahip
yazarlara sayfalarını açıyor.
Hürriyet, okurlarının hayatına katma değer
katan ve reklamverenlere yeni olanaklar sunan
ekler ve bölge gazeteleri hazırlıyor.
2004 yılının Mart ayında yeniden yayımına
başlanan Kelebek, Hürriyet'in önemli
markalarından biri. Kelebek piyasada bir boşluğu
doldurarak Hürriyet'in tirajına olumlu bir katkı
sağladı. Hürriyet'in İnsan Kaynakları alanındaki
liderliğini pekiştiren eki İK, yalnızca yaşamında
yeni açılımlar yaratmaya çalışan profesyonellere
değil, kurumlara da hitap ediyor. Hürriyet Pazar,
zengin içeriğiyle gazeteyi, pazar günleri
Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri
yapma çabalarında önemli pay sahibi. Seyahat eki
okurlara yurtiçi ve yurtdışı seyahat kültürü
hakkında rehberlik etmeyi amaçlarken, turizm
sektörü için de etkin bir reklam alanı olmayı
hedefliyor. Oto Yaşam, otomobil dünyasına
yalnızca erkek değil kadın gözüyle de yaklaşan,
otomotiv sektöründeki yeniliklerden motor
sporlarına, finansal hizmetlerden ticari araçlara
uzanan renkli bir içeriğe sahip.
En Son Geliflmeler
Siyasi tercihlerin demokratik ilkeler çerçevesinde
özgür seçimlerde ifade edilmesini, bu ifadenin
yönetime yansımasını, özgür gazeteciliğin
demokrasiyi güçlendireceği bilinciyle destekleyen
Hürriyet öncelikle demokratiktir. Irkçılık ve her
şekliyle ayrımcılığa karşı olarak, şiddet eylemi
çağrısı yapmayan tüm düşüncelerin özgürce ifade
edilebilmesini ve yayınlanabilmesini destekler.
Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki
temel düzeninin din kurallarına dayandırılmasına
karşı olduğundan laiktir. Dil, din, millet, ırk, cinsiyet
ayrımı yapmadığından farklılıklara ve ifadesini
Doğan Yayın Konseyi tarafından yayımlanan Yayın
İlkeleri'nde ve Hürriyet Gazeteciliği kitabında
bulan, her durumda uyulması gereken evrensel
gazetecilik ilkelerine saygılıdır. Kendisini toplumsal
sorunların aşılmasında bir çözüm ortağı olarak
tanımlayan Hürriyet, özellikle ana iş alanı olan
gazete yayıncılığında kalitenin yükselmesi
çabalarını destekler.
www.hurriyet.com.tr
Hürriyet, basılı medyadaki liderliğini internet
haberciliğinde de sürdürmeyi hedefliyor. Bu
amaçla 1 Ocak 1997'de yayın hayatına başlayan
hurriyet.com.tr, Aralık 1999'da Hürriyetim adını
alarak, Türkiye'de internete taşınan ilk
gazetelerden biri oldu. Ekim 2000'de, Hürriyet
Gazetesi'nin internet versiyonu olma kimliğinden
sıyrılan hurriyetim.com.tr, gün içindeki gelişmeleri
24 saat aralıksız duyuran bir ana haber kapısı
olarak hizmet vermeye başladı.
Aylık ortalama 2 milyona varan ziyaretçi ve
90 milyon adede varan sayfa görüntüleme sayısı,
zengin ve doyurucu içeriğiyle Hürriyetim,
Türkiye'nin lider, Avrupa'nın ise önde gelen
internet yayınları arasında.
Promosyon
Hürriyet'in de aralarında bulunduğu ve çatısı
altında 22 şirket bulunan Doğan Yayın Holding;
gazete, dergi ve kitap yayımcılığı, dağıtım ve baskı,
yeni medya ve televizyon yayıncılığı, müzik ve film
yapımı, multi medya ürünlerin satışı, bir dizi ticari
ve tematik televizyon kanalı ve üç radyo
istasyonunun yönetimi alanlarında faaliyet
gösteriyor. Kaynakların birleştirilmesi ilkesiyle
faaliyet gösteren tüm bu şirketler, birliktelikleri
sayesinde güçlü bir sinerji yaratıyor.
Promosyon çalışmalarına katkı sağlamak üzere
Hürriyet'in her yıl düzenlemekte olduğu Kırmızı:
Basında En İyiler Reklam Ödülleri tüm sektörün
desteğini almaya devam etmekte. Reklam pazar
payını korumanın öncelikli iş hedefleri arasında
bulunduğu Hürriyet, bunu sağlamak üzere, gazete
reklam kullanımını artırmaya yönelik özel projeler
geliştiriyor. Reklamverenlerin gazete dışındaki
mecra seçimleri izlenerek, satış ekibi
bilgilendiriliyor ve
buna göre satış
stratejileriyle bağlantılı
projeler yaratılıyor.
Hürriyet,Türkiye'nin
en çok satan gazetesi
konumunu korumak
ve ederi en yüksek
gazete olmayı
sürdürmeyi amaçlıyor.
Bu hedefin
gerçekleşmesi için
önümüzdeki
dönemlerde atılacak
adımlar: Kârlı satış
fiyatının sürekliliğini
sağlamak; hafta sonu
farklı fiyat uygulamasını
BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?
Hürriyet
Hürriyet,Türkiye'de 1948'de renkli fotoğraf
basan ilk gazete.
Telefonla verilebilen seri ilanlar Türkiye'de ilk kez
1954 yılında Hürriyet tarafından uygulanmaya
başlandı.
Hürriyet, 1969'da Avrupa'da yayımlanan ilk Türk
gazetesi oldu.
İlk olarak İzmir'de kurulan “CottrelV-25” modeli
makineyle 1971'de ofset baskı tekniğine geçti.
Hürriyet, 1991'de Ermeni çeteleriyle Azeri
Türkleri arasındaki iç savaşın başlamasının
ardından, dünya basınında Karabağ'a giren ilk
gazete oldu.
CTP sistemi Türkiye'de ilk kez İstanbul DPC
tarafından uygulandı. Sınırlı bir zamanda hatasız
ve otomatik olarak günde 4 bin 800 adet kalıp
pozlaması gerçekleştirilebilen İstanbul DPC, tek
merkezde üretilen CTP kalıp sayısı açısından
dünya birincisi.
SUPERBRANDS
85

Benzer belgeler