Ticari Profil Raporu (BPR) – Türk Şirketi

Transkript

Ticari Profil Raporu (BPR) – Türk Şirketi
Risk Yönetimi Çözümleri
Risk Yönetimi
Çözümleri
Ticari Profil Raporu (BPR) – Türk Şirketi
Satış ve Pazarlama
Çözümleri
Ticari Profil Raporları (Business Profile Report - BPR), bir ticari kuruluşun faaliyetlerini, kalıcılığını ve kredi
değerliliğini ölçmenizi sağlayan bilgi kaynaklarıdır. Türkiye’ye özgü koşulları dikkate alarak geliştirilmiş
Finar Score / Rating modelinin çıktılarını içerir. Finar Analitik Ekibi tarafından dönemler itibari ile izlenen
Finar Score / Rating, yerel ekonomik gelişmeleri ve koşulları güncel olarak içermektedir.
Satınalma Yönetimi
Çözümleri
Ekonomik Analiz Grubu
Eğitim Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri
Raporda bulunan bilgilerin kapsamı, her ülkenin yasal ortamına ve ticari alışkanlıklarına bağlı olarak
değişmektedir. Bir Türk şirketine ait Ticari Profil Raporu, ilgili firmanın ticari faaliyetleri ile finansal gücünü
güncel verilerle yansıtacak ve bu firmayla hangi koşullar altında çalışabileceğinizin kararını vermenizde
size destek olacaktır.
Bir Türk şirketine ait Ticari Profil Raporu’nda bulunan bilgiler şunlardır:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Kimlik Bilgileri
D-U-N-S Numarası
Ticaret Sicil numarası
Firma unvanı
Kayıtlı adresi
Faaliyet adresi
Telefon/faks/e-mail
Değerlendirme
>> D&B Rating ve Finar Score / Rating
>> Maksimum kredi önerisi
>> Ödeme performansı
>>
>>
>>
>>
Özet Bilgiler
Çalışan sayısı
Faaliyet alanı
Yasal statüsü
Faaliyete geçiş tarihi
Yöneticileri
>> İsim, görev
>> Kişisel bilgiler
Bankaları
>> Yoğunlukla çalışılan bankalar ve şubeleri
Kamu Kayıt Bilgileri
>> Kuruluş ve statü değişiklik tarihleri
>> Ortaklık yapısı
>> Ticari Sicil Gazetesi kayıtları
Kurumsal Yapı
>> Grup yapısı, iştirakler ve ilgili diğer şirketler
>> Şubeler/Birimler
Faaliyetler
>> Ürün ve hizmetler
>> Faaliyet alanı, öncelikli sektör ve ürün kodlamaları
>> Ödeme koşulları ve alışkanlıkları
>>
>>
>>
>>
Finansal Bilgiler
Finansal tablolar
Finansal karşılaştırmalar (3 yıllık)
Performans rasyoları
Sektör rasyoları
Özel Durum Açıklamaları
>> Basın haberleri/Gazete kupürleri
>> Geleceğe yönelik planlar/projeler
D&B bu bilgileri nasıl temin ediyor?
D&B, tüm dünyayı kapsayan benzersiz büyüklükteki veritabanını ve bilgi kaynaklarını, iki asırdan fazla bir
süredir güncellemekte ve yönetmektedir.
D&B’nin temel bilgi kaynaklarından biri ticari sicil kayıtlarıdır. Ayrıca basından temin edilen haberler de
önemli bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır.
En önemli kaynaklardan biri de raporu hazırlanan firmanın kendisidir. Firma tarafından yayınlanan her
türlü bilgi, firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgi ve izlenimlerle tamamlanarak rapora yansıtılmaktadır. Bu ve diğer kaynaklardan elde ettiği bilgileri bir analiz formatı içinde değerlendiren
D&B, ilgili firmanın genel ticari ve mali durumu ile ilgili görüş oluşturmaktadır.
Daha detaylı bilgi için [email protected]’a elektronik posta göndererek bizimle temasa geçebilirsiniz.
Dun & Bradstreet Bilgi ve Danışmanlık A.Ş.
Sun Plaza B Blok Bilim Sok. No: 5 34398 Maslak İstanbul
T +90 212 258 72 72 - 276 66 67 (pbx)
F +90 212 258 32 72
www.dnbturkey.com