sudden cardıac deaths ın young athletes

Transkript

sudden cardıac deaths ın young athletes
SPOR YAPAN ÇOCUK
-Sıkıntılar
-Sorunlar
PROF.DR.ERDEM KASIKCIOĞLU
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
www.cardiofit.com.tr
[email protected]
Niçin Spor ?


Uzun takip çalışmaları çocukluk
obezitesinin erişkin döneme aksettiğini
(özellikle ebeveynleri obez olan çocuklar)
Yaklaşık 23 yıllık takip uluslarasası
kohortta çocukluklarında(age 11.4 ± 4.0
years) obez olanların %82 si erişkin
yaşlarda da şişman
Childhood adiposity, adult adiposity, and cardiovascular risk factors.. Juonala M, Magnussen CG, Berenson GS, Venn A, Burns
TL, Sabin MA, Srinivasan SR, Daniels SR, Davis PH, Chen W, Sun C, Cheung M, Viikari JS, Dwyer T, Raitakari OT. N Engl J Med.
2011 Nov;365(20):1876-85.
Up to 27% of 13 year olds and 33% of 11 year olds in Europe are overweight or obese. From 2002 to 2010,
the number of countries where more than 20% of 11, 13, and 15 year olds are overweight rose from 5 to 11.
Obezite
– Hipertansiyon
– Diabet
– Koroner Arter hastalığı
– Strok
– Dislipidemi
– Kanser-Kolon, Meme, Endometriyum, Safra
kesesi
Mesajlarımız
Tembel olmaktan vazgeç…
 Çok yemekten kaçın-sağlıklı besinler
tüket…
 Harekete geç…
 Bu senin hatan…
 Kaybediyorsun…

Spor

Genelleştirmek gerekirse; çocuk
büyüme ve gelişimi açısından önemli
olan yüzme sporunun 4-6 yaşlardan
itibaren
Spor

Yeteneğin daha
ağırlıklı olduğu sporlar
olan Jimnastik, buz
pateni, kayak gibi
sporların 6-8 yaşları
arasında…
Spor

Ağırlık kaldırma
ve kontak
sporların 14-16
yaşlarından sonra..
Spor

Diğer spor dallarında
ise sıklıkla 10-12 yaş
arasında başlanması
uygun olabilmektedir.
Günde kaç saat…?




Her spor tipi için ve profesyonel hedef konulup
konulmamasına göre değişmektedir.
sporcunun hedef ve amaçlarıyla ilişkili olmasına
rağmen profesyonelleşme ve yarışmalı yapılmak
istenen herhangi bir spor için önerilecek yoğunluk ve
şiddet özellikleri spora ve sporcuya özel olmalıdır.
Bir antrenman programı bir sporcu için uygunken
diğeri için olumsuz olabilmektedir.
genelleme yapmak doğru olmamasına rağmen, haftada
en az 5 gün olmak üzere günde en az iki saat kadar
antrenman yapması uygun olabilir.
SİS (Spor İlişkili SıkıntılarSorunlar)
-Antrenör
-Anne-baba
-Okul – akademik başarı
-Sosyalleşme
-Erken özelleşme
Yarışma
Erken yaşta sık/şiddetli
antrenman
SİS
BEKLENTİ=
 YÜKSEK PERFORMANS
Antrenman
 Daha uzun
 Daha şiddetli

SİS….
 Erken özelleşme……….
-Yaralanmalar
-Erken tükenme
-Başarısızlık
Sports Medicine Reports: Nov/Dec
2010 , Vol 9(6) pp 364-371
BEKLENTİ
YÜKSEK PERFORMANS
YÜKLENME – UYUM
Ağaç yaşken eğilir…
SİS

Vücut yapısı uygun değilse…
SİS

Çok antrenman yapma/
yaptırılması…
SİS
Eksik antrenman yaparsa
 Dinlenmesi eksik kalırsa

SİS

Beslenme problemleri
SİS

Uygun malzeme kullanmazsa
– Ayakkabı
SİS

Yüksek risk alınan
sporlar (takım sporları)
Kuvvet çalışmaları
SUPER-HUMANS !!!
RICHARD SANDRAK LITTLE HERCULES
35 yaşın altındaki sporcularda
ani ölüm nedenleri
%2
%2 %4
%2 %1
%2
%3
%35
Hipertrofik Kardiyomiyopati
Kardiyak Kitle Artışı
Koroner Anomali
Aort Anevrizma Rüptürü
Aort Stenozu
Miyokardit
Dilate Kardiyomiyopati
Aritmojenik Sağ V.Displazisi
Mitral Kapak Prolapsusu
Koroner Arter Hastalığı
Diğer Konjenital K.H.
%3
%3
%4
%5
%24
%10
Uzun QT
Normal
Diğer
-19 yaşında futbolcu
Ankara bölgesi amatör kulüpte
oynuyor
-antrenmanlarda çabuk yorulma
-14 yaşında basketbolcu,
- Son 6 aydır sporla ilişkisiz
çarpıntı yakınmaları oluyormuş
-iki kez antrenman sırasında
bayılması olmuş
-17 yaşında voleybolcu ve
dansçı
-izmit bölgesi
-çarpıntı yakınmasıyla
başvurdu
-18 yaşında Tenisçi
-Amerika
-Tenis oynarken toplam 4 kez bayılması
olmuş.
Koroner Arter Anomalileri
Asemptomatikten;
anjina,
senkop,
konjestif kalp yetmezliği,
miyokardiyal infarktüs ve
ani ölüme kadar uzanan klinik yelpazeye
sahiptir.
İnterarteriyel tip
İntraseptal tip
Anteriyor tip
Posteriyor tip
-14 yaşında, yüzücü , erkek
-çarpıntı
-15 yaşında, güreşçi , bayan
-hiçbir şikayeti yok
ESC önerisi!
Genç sporcu
Anamnez, Aile öyküsü, 12 lead EKG
Negatif
Yarışma
Pozitif
Negatif
İleri inceleme yöntemleri
Yoğun egzersizin kontrendike
olduğu durumlar
•Hipertrofik kardiyomiyopati
•idiyopatik konsantrik hipertrofi
•Dilate aortalı marfan sendromu
•Koroner arter hastalığı
•Koroner arterlerin konjenital anomalileri
•Kontrolsüz ventriküler aritmiler
Yoğun egzersizin kontrendike
olduğu durumlar
•Aort stenozu ve pulmoner stenoz içeren
şiddetli vasküler hastalık
•Aort koarktasyonu
•Akut miyokardit
•Dilate kardiyomiyopati
•Siyanotik konjenital kalp hastalığı
•Pulmoner hipertansiyon
Tüm sporcuların, spor aktivitelerinden önce
detaylı anamnez ve fizik muayenesi
alınmalıdır. Bunun en az yılda bir
tekrarlanması gerekir.