honkey saksofon tonk

Transkript

honkey saksofon tonk
ÖZEL MESAJ BÖLÜMÜ
Bu üründe piller veya harici bir güç kaynağı (adaptör)
kullanılır. Bu ürünü kullanım kılavuzunda ve isim
plakasında belirtilenden veya Yamaha tarafından özel
olarak tavsiye edilenden başka bir güç kaynağına veya
adaptöre bağlamayınız.
Bu ürün yalnızca verilen aksesuarlarla ya da Yamaha
tarafından tavsiye edilen bir stand, raf veya sehpa ile
birlikte kullanılmalıdır. Eğer bir sehpa vs. kullanılırsa, bu
ürünle birlikte gelen tüm güvenlik işaretlerine ve
talimatlarına uyunuz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
DEĞİŞTİRİLEBİLİR:
Bu kılavuzda yer alan bilgilerin, baskı sırasında doğru
olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, Yamaha
bildirimde bulunmadan veya mevcut cihazları güncelleme
yükümlülüğü olmaksızın teknik özelliklerden herhangi
birini değiştirme veya üzerinde değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
Bu ürün, solo olarak ya da bir amplifikatör ve kulaklık
veya hoparlör kombinasyonu ile birlikte, kalıcı işitme
kaybına sebep olabilecek seviyeli ses üretebilir. Çok
uzun süre yüksek ses seviyesi ile veya rahatsız edici bir
seviye ile dinlemeyiniz. Eğer işitme kaybı veya
kulaklarınızda çınlama oluşursa bir hekime danışınız.
ÖNEMLİ: Ses ne kadar şiddetli olursa, hasar o kadar kısa
zamanda oluşacaktır.
UYARI:
Bir fonksiyonun veya efektin nasıl çalıştığı konusunda
bilgi eksikliğinin (cihaz tasarlandığı şekilde çalışırken)
sebep olduğu servis masrafları üreticinin garanti
kapsamında değildir ve dolayısıyla müşteriye aittir. Lütfen
servis talep etmeden önce bu kılavuzu dikkatlice
okuyunuz ve bayinize danışınız.
ÇEVREYLE İLGİLİ KONULAR:
Yamaha, hem kullanıcı için güvenli hem çevre dostu
ürünler üretmeye büyük önem vermektedir. Ürünlerimizin
ve üretim yöntemlerimizin bu amaçlara uygun olduğuna
içtenlikle inanıyoruz. Yasanın lafzına ve ruhuna uygun
olarak, aşağıdaki hususlardan haberdar olmanızı isteriz:
Bu ürün ayrıca “ev” tipi piller de kullanabilir. Bunlardan
bazıları şarjlı olabilir. Şarj edilen pilin şarjlı tip
olduğundan ve şarj cihazının şarj edilen pile uygun
olduğundan emin olunuz.
Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri birlikte
kullanmayınız. Piller düzgün bir şekilde TAKILMALIDIR.
Uyumsuzluklar veya yanlış takma aşısı ısınmaya veya
pilin patlamasına yol açabilir.
Uyarı:
Pilleri sökmeye veya yakmaya teşebbüs etmeyiniz. Tüm
pilleri çocuklardan uzak tutunuz. Kullanılmış pilleri derhal
ve geçerli yasal düzenlemelere uygun olarak atınız. Not:
Pillerin atılması ile ilgili bilgi için ev tipi pilleri satan
mağazaya başvurunuz.
Elden Çıkarma Uyarısı:
Bu ürünün tamir edilemeyecek kadar hasar görmesi
veya başka bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi
durumunda, lütfen kurşun, pil, plastik, v.b. içeren
ürünlerin atılmasıyla ilgili tüm yerel, ulusal ve federal
düzenlemelere riayet ediniz. Eğer bayiniz size yardımcı
olamazsa, lütfen doğrudan Yamaha ile irtibata geçiniz.
İSİM PLAKASININ YERİ:
İsim plakası ürünün alt tarafında bulunur.
Bu plaka üzerinde model numarası, seri numarası, güç
gereklilikleri, v.b. bilgiler yer almaktadır. Model
numarasını, seri numarasını ve satın alma tarihini
aşağıdaki ilgili yerlere yazınız ve bu kılavuzu ürünün
ayrılmaz bir parçası olarak saklayınız.
Model
Seri No.
Satın Alma Tarihi
Pil Uyarısı:
Bu ürün, (uygulanabilir ise) yerine lehimlenen tek
kullanımlık küçük bir pil İÇEREBİLİR. Bu pilin ortalama
ömrü yaklaşık beş yıldır. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde,
işlem için yetkili bir servis temsilcisiyle irtibata geçin.
LÜTFEN BU KILAVUZU SAKLAYINIZ
92-BP (alt)
Bu ürünün seri numarası, cihazın alt tarafında bulunabilir. Bu
seri numarasını aşağıdaki ilgili yere yazmalı ve bir hırsızlık
durumunda tespit işlemlerine yardımcı olması için bu kılavuzu
ürünün ayrılmaz bir parçası olarak saklamalısınız.
Model No.
Seri Numarası
(bottom)
2
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
FCC BİLGİSİ (A.B.D.)
1. ÖNEMLİ UYARI: BU ÜRÜN ÜZERİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ!
Bu ürün, kılavuz içerisinde belirtilen talimatlara göre
kurulduğunda FCC şartlarını karşılamaktadır. DENON
tarafından kesinlikle onaylanmayan modifikasyonlar
FCC tarafından verilmiş olan cihaz kullanma yetkinizi
geçersiz kılabilir.
2. ÖNEMLİ: Bu ürünü aksesuarlara ve/veya başka bir
ürüne bağlarken sadece yüksek kalitede blendajlı
kablolar kullanınız. Bu ürünle birlikte verilen kablo(lar)
KULLANILMALIDIR. Tüm montaj talimatlarına uyunuz.
Bu talimatlara uyulmaması, bu ürünü A.B.D.’de
kullanmak için FCC izninizi geçersiz kılabilir.
3. NOT: Bu ürün test edilmiş ve Sınıf “B” dijital cihazlar
için FCC Yönetmelikleri 15. Kısım’da listelenen şartlara
uygun olduğu görülmüştür. Bu şartlara uygunluk, bu
ürünün konut ortamında kullanımının diğer elektronik
cihazlarla zararlı parazitlenmeye sebep olmayacağı
konusunda makul bir güvence sağlamaktadır. Bu cihaz
radyo frekansı üretir/kullanır ve eğer bu kullanım
kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve
kullanılmazsa diğer elektronik cihazlar için zararlı
parazitlenmeye sebep olabilir. FCC yönetmeliklerine
uygunluk tüm kurulumlarda parazit oluşmayacağını
garanti etmez. Eğer cihazın parazite neden olduğu
tespit edilirse (cihazın gücü KAPATILIP AÇILARAK
anlaşılabilir), lütfen aşağıdaki işlemlerden birini
uygulayarak problemi çözmeyi deneyiniz:
Bu ürünün veya parazitten etkilenen cihazın yerini
değiştiriniz.
Farklı fazlar (devre kesici veya sigorta) üzerinde
bulunan elektrik prizlerini kullanınız veya AC parazit
giderici filtre(ler) takınız.
Radyo veya TV paraziti durumunda antenin yerini/
yönünü değiştiriniz. Anten bağlantı kablosu 300 ohm
şerit kablo ise, kabloyu koaksiyel tipte kabloyla
değiştiriniz.
Eğer bu düzeltici önlemler tatmin edici sonuçlar
vermezse, lütfen ürünün yetkili satıcısına danışınız.
Eğer uygun satıcıya ulaşamıyorsanız, lütfen Yamaha
Corporation of America, Electronic Service Division,
6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
adresinden Yamaha ile irtibata geçiniz.
Yukarıdaki ifadeler SADECE Yamaha Corporation of
America veya iştirakleri tarafından dağıtılan ürünler
için geçerlidir.
* Bu, sadece YAMAHA CORPORATION OF AMERICA tarafından dağıtılan ürünler için geçerlidir.
(B sınıfı)
Eski Cihazların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması İle İlgili Bilgi
Ürünlerin, ambalajın ve/veya birlikte gelen dokümanların üzerindeki bu semboller eski elektrik ve elektronik ürünlerin
ve pillerin genel ev atıklarıyla karıştırılmaması gerektiği anlamına gelir.
Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin düzgün bir şekilde işlenmesi ve geri dönüştürülmesi için, yerel düzenlemelere ve
2002/96/EC ve 2006/66/EC Direktiflerine uygun olarak toplama alanlarına götürünüz.
Bu ürünleri ve pilleri düzgün bir şekilde elden çıkararak değerli kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve atıkların
yanlış işlenmesinden doğan insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri önleyeceksiniz.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için belediye, yerel atık imha tesisi
veya ürünleri satın aldığınız satış noktasıyla irtibata geçiniz.
[Avrupa Birliği’ndeki iş adamları için]
Elektrikli ve elektronik cihazlarınızı elden çıkarmak isterseniz, daha fazla bilgi için bayinizle veya satıcınızla irtibata geçiniz.
[Avrupa Birliği dışında diğer Ülkelerde Elden Çıkarma hakkında Bilgi]
Bu semboller sadece Avrupa Birliği’nde geçerlidir. Bu ürünleri elden çıkarmak isterseniz, doğru yöntem için yerel
birimlerle veya bayinizle irtibata geçiniz.
Pil sembolü için not (alt iki sembol örneği):
Bu sembol kimyasal bir sembol ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda ilgili kimyasal malzemeler için Direktifte
belirlenen gereksinimlerle uyumludur.
(weee_battery_eu)
OBSERVERA!
Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge
som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva
apparaten har stängts av.
ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE
afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei
irroita koko laitetta verkosta.
(standby)
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
3
ÖNLEMLER
LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ
* İleride bakmak için bu kılavuzu emniyetli bir yerde saklayınız.
UYARI
Elektrik çarpmasından kaynaklanabilecek ciddi yaralanma veya ölümden, kısa devreden, hasarlardan, yangından ve diğer tehlikelerden
kaçınmak için daima aşağıda listelenen temel önlemleri alınız. Bu önlemler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
Elektrik/AC güç adaptörü
Su uyarısı
• Sadece enstrüman için belirtilen doğru gerilimi kullanınız. Gereken gerilim
değeri cihazın isim plakasının üzerinde yazılıdır.
• Sadece belirtilen adaptörü (PA-130 veya Yamaha tarafından tavsiye edilen
eşdeğeri) kullanınız. Yanlış adaptörün kullanılması cihaza zarar verebilir
veya aşırı ısınmaya yol açabilir.
• Elektrik fişini periyodik olarak kontrol ediniz ve üzerinde birikebilecek kir ve
tozu temizleyiniz.
• AC adaptör kablosunu ısıtıcılar veya radyatörler gibi ısı kaynaklarının yakınına
yerleştirmeyiniz ve kabloyu aşırı bükmeyiniz veya başka şekilde hasar
vermeyiniz, kablonun üzerine ağır nesneler koymayınız veya insanların üzerine
basabileceği veya ayaklarına takılabileceği bir yere yerleştirmeyiniz.
• Cihazı yağmura maruz bırakmayınız, suyun yakınında veya nemli veya ıslak
koşullarda kullanmayınız, üzerine cihazın herhangi bir açıklığına dökülebilecek
sıvılar içeren herhangi bir kap koymayınız. Eğer cihazın içine su, v.b. herhangi
bir sıvı sızarsa derhal cihazın gücünü kapatınız ve elektrik fişini prizden
çekiniz. Daha sonra cihazı yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.
• Kesinlikle elektrik fişini ıslak elle takmayınız veya çıkarmayınız.
Yangın uyarısı
• Mum gibi yanan maddeleri cihazın üzerine koymayınız.
Yanan bir madde devrilerek yangına neden olabilir.
Herhangi bir anormallik fark ederseniz
Açmayınız
• Eğer AC adaptör kablosu veya fiş aşınmış veya hasar görmüşse veya cihazın
kullanılması sırasında ani ses kaybı oluyorsa veya anormal koku veya duman
çıkıyorsa, derhal güç düğmesini kapatınız, adaptör fişini prizden çekiniz ve
cihazı yetkili Yamaha servis personeline kontrol ettiriniz.
• Cihazı açmayınız veya herhangi bir şekilde iç parçaları sökmeye veya
değiştirmeye çalışmayınız. Bu cihaz, kullanıcı tarafından tamir edilebilecek
parçalar içermemektedir. Eğer cihaz arıza yapıyorsa derhal kullanmayı
bırakınız ve yetkili Yamaha servis personeline muayene ettiriniz.
DİKKAT
Kendinizi ve başkalarını yaralama veya cihaza veya diğer eşyalara zarar verme riskinden kaçınmak için daima aşağıda listelenen
temel önlemleri alınız. Bu önlemler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
Elektrik/AC güç adaptörü
Yer
• Elektrik fişini cihazdan veya prizden çıkarırken kablodan değil fişten tutunuz.
• Cihazı kullanmadığınızda veya gök gürültülü sağanak yağış sırasında AC güç
adaptörünü prizden çıkarınız.
• Cihazı çoklu bağlayıcı kullanarak elektrik prizine bağlamayınız. Bu, ses
kalitesini düşürebilir veya prizin aşırı ısınmasına neden olabilir.
Pil
• Daima pillerin +/- kutup işaretlerine uygun olarak yerleştirildiğinden emin
olunuz. Aksi halde, aşırı ısınma, yangın veya pil sıvısı sızıntısı meydana
gelebilir.
• Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştiriniz. Eski pilleri yeni pillerle bir arada
kullanmayınız. Ayrıca, aşırı ısınmaya, yangına veya sıvı sızıntısına sebep
olabileceğinden alkalin, manganez pilleri veya farklı marka ya da tipteki pilleri
birlikte kullanmayınız.
• Pilleri ateşin içine atmayınız.
• Şarjlı olmayan pilleri şarj etmeye çalışmayınız.
• Piller bittiğinde veya cihaz uzun süre kullanılmadığında, olası pil sızıntısını
önlemek için pilleri cihazdan çıkarınız.
• Pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
• Piller sızıntı yaparsa, pil sıvısına temas etmekten kaçınınız. Eğer pil sıvısı
cildinize temas ederse veya gözlerinize veya ağzınıza bulaşırsa, derhal
yıkayınız ve bir doktora danışınız. Pil sıvısı aşındırıcıdır ve olası körlüğe veya
kimyasal yanmalara sebep olabilir.
• Panelin bozulması veya iç bileşenlerin hasar görmesi olasılığını engellemek
için cihazı aşırı toza veya titreşime veya aşırı soğuğa veya sıcağa (doğrudan
güneş ışığı, bir ısıtıcının yakını veya gündüz vakti bir otomobilin içi gibi) maruz
bırakmayınız.
• Cihazı TV, radyo, stereo cihaz, cep telefonu veya başka elektrikli cihazların
yakınında kullanmayınız. Aksi takdirde cihaz, TV veya radyo parazit üretebilir.
• Cihazı kazayla devrilebileceği dengesiz bir yere yerleştirmeyiniz..
• Cihazı hareket ettirmeden önce tüm konnektör ve diğer kablo bağlantılarını ayırınız.
• Ürünün kurulumunu yaparken, kullandığınız AC prizinin kolayca ulaşılabilir
olduğundan emin olunuz. Bir sorun veya arıza oluşması halinde derhal güç
düğmesini kapatınız ve elektrik fişini prizden çekiniz. Güç düğmesi
kapatıldığında bile cihaza minimum düzeyde elektrik akımı girişi olacaktır.
Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, elektrik fişini prizden çıkarınız.
• Yalnız cihaz için belirtilen sehpayı kullanınız. Sehpayı veya rafı monte
ettiğinizde, sadece verilen vidaları kullanınız. Aksi halde, iç bileşenler zarar
görebilir veya cihaz devrilebilir.
Bağlantılar
• Cihazı diğer elektronik bileşenlere bağlamadan önce tüm bileşenlerin
gücünü kapatınız. Tüm bileşenlerin gücünü açmadan veya kapamadan önce
tüm ses düzeylerini minimuma ayarlayınız. Ayrıca, tüm bileşenlerin seslerini
kendi minimum düzeylerine ayarladığınızdan emin olunuz ve istenen
dinleme düzeyini ayarlamak için cihazı çalarken ses düzeylerini artırınız.
Bakım
• Cihazı temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Boya incelticiler,
çözücüler, temizlik sıvıları veya kimyasal madde emdirilmiş temizlik bezleri
kullanmayınız.
4
(4)-13
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
1/2
• Cihaz üzerine vinil, plastik veya lastik nesneler koymayın; bunlar panelin veya
klavyenin rengini bozabilir.
• Cihaza ağırlığınızla yüklenmeyiniz veya cihaz üzerine ağır nesneler
koymayınız ve düğmeler, anahtarlar veya konnektörler üzerine fazla kuvvet
uygulamayınız.
• Cihazı/aygıtı veya kulaklıkları yüksek veya rahatsız edici bir ses düzeyinde
uzun süre kullanmayın; bu, kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Eğer işitme
kaybı veya kulaklarınızda çınlama oluşursa bir hekime danışınız.
Kullanımla ilgili dikkat edilecek hususlar
• Cihaz üzerindeki herhangi bir boşluğa parmağınızı veya elinizi sokmayınız.
• Kesinlikle panel veya klavye üzerindeki boşluklara kağıt, metal veya başka
nesneler sokmayınız veya düşürmeyiniz. Eğer bu olursa, cihazı derhal
kapatınız ve fişini prizden çekiniz. Daha sonra cihazı yetkili Yamaha servis
personeline kontrol ettiriniz.
Yamaha, cihazın uygunsuz kullanımı veya cihaz üzerinde yapılan değişiklikler veya kaybedilen veya bozulan veriler nedeniyle oluşan hasar için sorumlu tutulamaz.
Cihazı kullanmadığınız zaman daima gücünü kapatınız.
Adaptörü kullanırken, güç düğmesi “STANDBY” (BEKLEME) durumundayken bile cihaza minimum düzeyde elektrik akımı girişi vardır. Cihazı uzun bir süre
kullanmayacaksanız, AC güç adaptörünü mutlaka AC prizinden çıkarınız.
Eski pilleri yerel düzenlemelere uygun olarak atınız.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan şekiller ve LCD ekranları sadece bilgi amaçlıdır ve sizin cihazınızdakilerden biraz farklı olabilir.
● TELİF HAKKI UYARISI
Bu üründe, bilgisayar programları ve Yamaha’nın telif haklarına sahip olduğu veya diğerlerinin telif haklarını kullanmak için ilgili lisanslara
sahip olduğu içerikler mevcuttur. Telif hakkıyla korunan bu tür materyaller, tüm bilgisayar yazılımlarını, stil dosyalarını, MIDI dosyalarını
ve WAVE verilerini içermektedir ve bunlarla sınırlı değildir. Bu programların ve içeriklerin kişisel kullanım dışında izinsiz herhangi bir
kullanımı ilgili kanunlarla yasaklanmıştır. Herhangi bir telif hakkı ihlali hukuki sonuçlar doğuracaktır. YASADIŞI KOPYALAR
YAPMAYINIZ, DAĞITMAYINIZ VE KULLANMAYINIZ.
MDI verileri ve/veya audio verileri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere piyasada bulunabilen müzik verilerinin kopyalanması kişisel
kullanım haricinde kesinlikle yasaktır.
● Ticari markalar
• Bu kullanım kılavuzundaki şirket ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Logolar
GM Sistemi Seviye 1
“GM Sistemi Seviye 1”, herhangi bir GM uyumlu müzik verisinin üreticiye bakmaksızın herhangi bir GMuyumlu ton üreteci tarafından doğru şekilde çalınabilmesini sağlayan bir MIDI standardı ilavesidir. GM işareti,
GM Sistem Seviyesini destekleyen tüm yazılım ve donanım ürünlerine iliştirilir.
XGlite
İsminin belirttiği gibi, “XGlite” Yamaha’nın yüksek kaliteli XG ton üretme formatının basitleştirilmiş
versiyonudur. Doğal olarak, bir XGlite ton üreteci kullanarak herhangi bir XG şarkı verisini çalabilirsiniz.
Bununla birlikte, indirgenmiş kontrol parametreleri ve efektler nedeniyle bazı şarkıların orijinal veriye göre
farklı çalınabileceğini unutmayınız.
Stereo Örneklemeli Piyano
Bu cihaz, gelişmiş stereo örnekleme teknolojisiyle yaratılan ve Yamaha’nın sofistike AWM (Gelişmiş Dalga
Hafızası) ton üretim sistemini kullanan bir özel Taşınabilir Grand Piyano Sesine sahiptir.
Yamaha Education Suite 5
Cihazın, müzik çalışmayı ve pratik yapmayı eskisinden çok daha eğlenceli ve tatmin edici kılmak için en son
teknolojiden yararlanan bir öğrenme araçları seti olan yeni Yamaha Education Suite özelliği vardır.
Verilen Aksesuarlar
PSR-E223/YPT-220’nin ambalaj içeriği aşağıda listelenmiştir. Lütfen bu içeriğin eksik olup olmadığını kontrol ediniz.
• Nota sehpası
• Kullanım kılavuzu (bu kitap)
• AC güç adaptörü
• Yamaha Ürünü Kullanıcı Kaydı
* Kullanıcı Kayıt formunu doldururken bu sayfadaki ÜRÜN
KİMLİĞİ’ne ihtiyacınız olacaktır.
* Ürünle birlikte verilir veya bölgeye bağlı olarak opsiyonel olabilir.
(4)-13
2/2
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
5
PSR-E223/YPT-220 İle
Ne Yapabilirsiniz?
Çalma
Seslerin Değiştirilmesi
> sayfa 12, 13
Klavyeyi çaldığınızda verilen enstrüman sesi keman, flüt, arp veya çok çeşitli seslerden herhangi
birine değiştirilebilir. Bir düğmeye basarak da piyano ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.
Sese Yankı Eklenmesi
> sayfa 32
Yankı efektleri sese sıcak bir ambiyans katarak konser salonu veya küçük bir kulüp gibi gerçek
performans alanlarının karmaşık yansımalarını simüle eder.
Stillerle birlikte çalma
> sayfa 18
Klavye ile birlikte çalmak için 100 farklı stil (otomatik vokal) arasından seçim yapabilirsiniz – Bu
da vokal stilleri, valslerden 8-vuruşa ve euro-trans’a ... kadar geniş stil çeşitlerini kapsayan tam bir
yardımcı topluluğa eşdeğer vokal sağlar.
Pratik yapma
Şarkıların pratik yapılması ve öğrenilmesi
> sayfa 28
Tek bir elle pratik yapmaya başlayabilir ve tam hızda çalıncaya kadar kendi temponuzda, istediğiniz
kadar düşük hızda, notaları tek tek basabilirsiniz.
Dinleme
Şarkıların Dinlenmesi
Cihaz 102 ön ayarlı şarkı içerir.
6
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
> sayfa 16
İçindekiler
Ses Ayarları
8
Panel Düğmeleri ve Terminalleri
Şarkı Ayarları
10
Ön panel ..................................................................10
Arka Panel................................................................10
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Seslerin Değiştirilmesi
Stil (Otomatik Vokal) Fonksiyonları
16
Fonksiyon Ayarları
MIDI Hakkında
45
MIDI nedir?...............................................................45
Performans Verilerinin Başka Bir
Cihaza/Cihazdan Aktarılması................................45
18
Stiller ile birlikte çalma .............................................19
Stil temposunun değiştirilmesi……….............………22
Örnek Varyasyonu (Bölümler) .................................23
Akorları şarkı partisyonu ile birlikte çalma ..........….24
Akorlar......................................................................25
43
Bir öğenin seçilmesi ve değerin değiştirilmesi...........43
Belirli Bir Şarkının Seçilmesi ve Dinlenmesi ............16
Bir Stil İle Çalma
40
Stil Çalmanın Başlatılması .......................................40
Stil Ses Seviyesinin Ayarlanması..............................40
Ayırma Noktasının Ayarlanması ...............................41
Akor Sözlüğünü Kullanarak Akorlara Bakılması........41
12
Çeşitli enstrüman seslerinin çalınması .....................12
Grand Piyano Sesinin Çalınması .............................13
Metronom’un Kullanılması .......................................14
Bateri Kiti Sesinin Çalınması ...................................15
Eğlence Sesleri........................................................15
Şarkı Çalma
37
Şarkı temposunun değiştirilmesi ............................. 37
Sessiz ..................................................................... 37
Pratik Yapmak Mükemmel Sonuç Almanızı Sağlar .38
Şarkı Ses Seviyesi................................................... 38
Basarak Başlatma ................................................... 39
Melodi Sesinin Değiştirilmesi ................................... 39
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Güç Gereklilikleri.........................................................8
Kulaklığın ve Harici Ses Cihazlarının
Bağlanması.............................................................9
Ayak pedalının bağlanması .......................................9
Cihazın gücünün açılması .........................................9
Nota sehpasının kullanılması.....................................9
Kurulum
Yankı Ekleme ......................................................... 32
Koro Ekleme............................................................ 32
Panel Uzatma Efekti Ekleme .................................. 33
Ses Seviyesinin Ayarlanması.................................. 33
Transpoze................................................................ 34
Akort etme ...............................................................34
Oktav .......................................................................35
Tek Tuş Ayarı ..........................................................35
Metronom Zaman İşaretinin Ayarlanması............... 36
Metronom Ses Seviyesinin Ayarlanması ............... 36
Kurulum
Kurulum
32
Referans
Logolar .........................................................................5
Verilen Aksesuarlar......................................................5
Ek
Sorun Giderme .............................................................47
Ses Listesi.....................................................................48
Maksimum Polifoni ..................................................48
Bateri Kiti Listesi...........................................................52
Referans
Stil Listesi......................................................................54
26
Şarkı Listesi...................................................................55
Temel işlemler .........................................................26
Ekran .......................................................................27
Teknik Özellikler............................................................57
Şarkı Dersi
Efekt Tipi Listesi ...........................................................56
Ek
Temel İşlemler ve Göstergeler
Dizin ...............................................................................58
28
Ders 1 (Dinleme ve Öğrenme) .................................28
Ders 2 (Zamanlama) ................................................30
Ders 3 (Bekleme) .....................................................31
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
7
Kurulum
Setting Up
Gücü açmadan ÖNCE aşağıdaki işlemleri yaptığınızdan emin olunuz.
Kurulum
Güç Gereklilikleri
Cihaz opsiyonel bir AC adaptörü veya pillerle çalıştığı halde, Yamaha, mümkün ise, bir AC adaptörünün
kullanılmasını tavsiye etmektedir. AC adaptörü pillere göre daha fazla çevre dostudur ve kaynakları tüketmez.
■ AC Güç Adaptörünün Kullanılması
q Cihazın gücünü kapattığınızdan emin olunuz
(nota işaretleri dışında, gösterge boş).
UYARI
• Sadece belirtilen adaptörü (PA-130 veya Yamaha
tarafından tavsiye edilen eşdeğeri) kullanınız. Başka
adaptörlerin kullanılması adaptörde ve cihazda kalıcı
hasarlara yol açabilir.
w AC adaptörünü güç besleme girişine
bağlayınız.
e AC adaptörünü prize takınız.
DİKKAT
• Cihazı kullanmadığınızda veya gök gürültülü
sağanak yağış sırasında AC güç adaptörünü
prizden çıkarınız.
w
e
AC güç
adaptörü
Priz
■ Pillerin Kullanılması
q Cihazın alt panelindeki pil bölmesi kapağını
açınız.
w Bölmenin yan tarafındaki kutup işaretlerine
dikkat ederek altı adet yeni alkalin pil
yerleştiriniz.
e Pil bölmesi kapağını takınız ve yerine iyice
oturtunuz.
DİKKAT
• Güç açıkken ve piller takılı iken asla AC güç adaptörünü
bağlamayınız veya ayırmayınız. Aksi halde, güç
kapanacaktır.
8
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Pille çalışma için cihaz altı adet 1.5V “AA” boyutlu,
LR6 veya eşdeğer piller gerektirir. (Alkalin piller
tavsiye edilir.) Pilin gücü düzgün çalışma için çok
zayıfladığında, ses seviyesi düşebilir, seste
bozulma ve diğer sorunlar meydana gelebilir. Bu
durumda, aşağıdaki uyarıları dikkate alarak tüm
pilleri değiştiriniz.
DİKKAT
• Bu cihaz için alkalin piller kullanınız. Diğer tip piller (şarjlı
piller dahil), pil zayıfladığında gücün aniden kesilmesine
yol açabilir.
• Pilleri kutuplarına dikkat ederek doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olunuz (gösterildiği gibi). Pillerin
yanlış takılması ısıya, yangına ve/veya aşındırıcı
kimyasal sızıntısına sebep olabilir.
• Piller bittiğinde, altı adet yeni pille değiştiriniz. ASLA
eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayınız. Farklı
tipteki pilleri (örn; alkalin ve manganez) aynı anda
kullanmayınız.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman, olası pil
sızıntısını önlemek için pilleri cihazdan çıkarınız.
Kurulum
Gücü açmadan ÖNCE tüm gerekli bağlantıları yapınız.
Cihazın gücünün açılması
Kurulum
Kulaklığın ve Harici Ses
Cihazlarının Bağlanması
[MASTER VOLUME] düğmesini sola çevirerek sesi
kısınız ve [STANDBY/ON] düğmesine basarak gücü
açınız. Klavyeyi çalarken, [MASTER{SHPGRP}
VOLUME] düğmesini kullanarak ses seviyesini
ayarlayınız. [STANDBY/ON] düğmesine tekrar
basmak cihazı kapatır.
Piyanonun çıkış sinyalini bu cihaza göndermek için
PHONES/OUTPUT jakını bir kulaklığa, klavye
amplifikatörüne, stereo sisteme, miksere, kaset çalara
veya diğer line-level ses cihazına bağlayabilirsiniz.
Bu girişe bir fiş takıldığında dahili hoparlörler
otomatik olarak kapanır. PHONES/OUTPUT çıkışı
bir harici çıkış işlevi de görmektedir.
DİKKAT
• Kulaklıklarla uzun süre yüksek sesle dinleme
yapmayınız; aksi takdirde, kulaklarınız zarar görebilir.
DİKKAT
• Hoparlörlerin hasar görmesini önlemek için, bağlamadan
önce harici cihazların sesini minimum düzeye ayarlayınız
ve cihazları kapatınız. Bu ikazlara uyulmaması elektrik
çarpması veya cihaz hasarıyla sonuçlanabilir. Aynı
zamanda harici cihazların seslerini kendi minimum
düzeylerine ayarladığınızdan emin olunuz ve istenen
dinleme düzeyini ayarlamak için cihazı çalarken ses
düzeylerini artırınız.
Ayak pedalının bağlanması
Cihazın gücü kapatıldığında tüm panel ayarları ve
gösterge vasıtasıyla yapılan ayarlar varsayılan
değerlerine sıfırlanır.
DİKKAT
• Bir güç adaptörü kullanıldığında, gücü kapalı olsa bile,
cihaz tarafından az miktarda elektrik çekilmeye devam
eder. Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, AC güç
adaptörünü prizden sökünüz ve/veya pilleri cihazdan
çıkarınız.
Nota sehpasının kullanılması
Nota sehpasını
şekilde görüldüğü
gibi yuvalara
yerleştiriniz.
Uzatma fonksiyonu, opsiyonel bir ayak pedalına
basarak klavyeyi çaldığınızda doğal bir uzatma
üretilmesini sağlar. Yamaha FC4 veya FC5 ayak
pedalını SUSTAIN jakına takınız ve pedalı, uzatma
fonksiyonunu açmak ve kapatmak için kullanınız.
NOT
• Gücü açmadan önce ayak pedalı fişinin SUSTAIN jakına
düzgün bir şekilde bağlandığından emin olunuz.
• Gücü açarken ayak pedalına basmayınız. Aksi halde, ayak
pedalının bilinen yönü değişir ve bu durum pedalın
çalışmasının tersine dönmesiyle sonuçlanır.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
9
Panel Düğmeleri ve Terminalleri
■ Ön Panel
Kurulum
q [STANDBY/ON] düğmesi.....................................Sayfa 9
w [MASTER VOLUME] düğmesi ............................Sayfa 9
e [1 LISTEN & LEARN] düğmesi ........................Sayfa 29
r [2 TIMING] düğmesi ..........................................Sayfa 30
t [3 WAITING] düğmesi .......................................Sayfa 31
y DERS KISMI
[L] düğmesi ........................................................Sayfa 29
[R] düğmesi.........................................................Sayfa 29
u [METRONOME] düğmesi..............................Sayfa 14, 36
i [TEMPO/TAP] düğmesi....................Sayfa 22, 37, 39, 40
o [SONG] düğmesi ..........................................Sayfa 16, 26
!0 [VOICE] düğmesi .........................................Sayfa 12, 26
!1 [STYLE] düğmesi .........................................Sayfa 19, 26
!2 Rakamlı tuşlar [0]–[9], [+], [-].............................Sayfa 26
!3 [FUNCTION] düğmesi ........................................Sayfa 43
!4 [DEMO] düğmesi.................................................Sayfa 17
■ Ön Panel
q
w
!5
Stil modunda iken
!5 [ACMP ON/OFF] düğmesi .................................Sayfa 20
!6 [INTRO/ENDING/rit.] düğmesi .........................Sayfa 23
!7 [MAIN/AUTO FILL] düğmesi .............................Sayfa 23
!8 [SYNC START] düğmesi .............................Sayfa 19, 40
!9 [START/STOP] düğmesi ....................................Sayfa 17
@0 [PORTABLE GRAND] düğmesi .........................Sayfa 13
@1 [SOUND EFFECT] düğmesi ...............................Sayfa 15
@2 [REVERB] düğmesi ............................................Sayfa 32
@3 Bateri Kiti ............................................................Sayfa 15
■ Arka Panel
10
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
r
t
Şarkı modunda iken
!5 [A-B REPEAT] düğmesi.....................................Sayfa 38
!6 [REW] düğmesi ..................................................Sayfa 17
!7 [FF] düğmesi ......................................................Sayfa 17
!8 [PAUSE] düğmesi ..............................................Sayfa 17
@4 MIDI IN/OUT terminalleri.....................................Sayfa 45
@5 SUSTAIN jakı ........................................................Sayfa 9
@6 PHONES/OUTPUT jakı .........................................Sayfa 9
@7 DC IN 12V jakı .......................................................Sayfa 8
e
@3
!6
!7
!8
Ekran (sayfa 27)
u
Şarkı Listesi (sayfa 55)
i
001
GrandPno
Ses Listesi (sayfa 48)
Stil Listesi (sayfa 54)
o
!0
001
!3
!1
y
Kurulum
Panel Düğmeleri ve Terminalleri
!4
!2
@0
!9
@1
@2
■ Arka Panel
@4
001
@5
@6
@7
GrandPno
001
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
11
Seslerin Değiştirilmesi
Quick Guide
Bu cihazın çok sayıda gerçekçi, dahili sesi vardır. Cihaz açıldığında grand piyano
sesi otomatik olarak seçilir ancak bu sesi gitara, bateriye veya çok sayıda başka sese
kolayca değiştirebilirsiniz.
Grand Piyano Sesi
12
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Çeşitli enstrüman seslerinin çalınması
1
[VOICE] düğmesine basınız.
Sesin numarası ve adı görünür.
Ses numarası
001
Ses adı
GrandPno
001
12
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Seslerin Değiştirilmesi
Bir Ses seçiniz.
[0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak istediğiniz Sesi
seçiniz.
Sayfa 48’deki Ses Listesine bakınız.
065
3
Flute
Burada görülen ses
cihaz için Ana Ses olur.
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
2
Klavyeyi çalınız.
Farklı sesleri seçmeyi ve çalmayı deneyiniz.
Grand Piyano Sesinin Çalınması
Bir piyano sesini çalmak istediğinizde, yapmanız gereken tek şey uygun bir düğmeye basmaktır.
[PORTABLE GRAND] düğmesine basınız.
“Grand Piano1” Sesi otomatik olarak Ana Ses olarak
seçilecektir.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
13
Seslerin Değiştirilmesi
Metronom
Perküsyon ve
bateri simgeleri
Eğlence Sesleri
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Metronom’un Kullanılması
Cihaz, pratik yapmak için kullanışlı olan bir yerleşik metronom’a (doğru tempoyu koruyan bir
aygıt) sahiptir.
Metronom fonksiyonunu başlatmak için [METRONOME] düğmesine
basınız. Metronomu durdurmak için [METRONOME] düğmesine tekrar
basınız.
Metronomun temposunu ayarlamak isterseniz, Tempo ayarını
ekrana getirmek için [TEMPO/TAP] düğmesine basınız,
ardından tempoyu arttırmak için [+] düğmesine ve tempoyu
düşürmek için [-] düğmesine basınız. Ayrıca ön paneldeki
numara tuşlarını kullanarak tempoyu da ayarlayabilirsiniz.
Geçerli Tempo değeri
116
14
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Tempo
NOT
• Zaman işaretini
ayarlayabilirsiniz (sayfa
36).
Seslerin Değiştirilmesi
Bateri Kiti Sesinin Çalınması
Sayfa 13’teki 2. adımda Ses numarası 130
(Bateri Kiti) seçildiğinde, klavyeden doğrudan
farklı perküsyon sesleri çalabilirsiniz.
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Ses numarası 130’u seçtiğinizde hangi
perküsyon seslerinin her bir tuşa atandığını
kontrol etmek için, tuşların yukarısına basılan
simgelere bakınız. 12 ön ayarlı Bateri Kiti
arasından istediğiniz Bateri Kitini seçebilir ve
çalabilirsiniz (Ses numarası 130–142).
Enstrümanlar ve her bir bateri kitinin tuş
atamaları ile ilgili detayları sayfa 52’teki Bateri
Kiti Listesinde bulabilirsiniz.
Eğlence Sesleri
Klavyeden çeşitli ses efektleri çalabileceksiniz:
havlama, anırma, bağırma ve çok daha fazlası.
[SOUND EFFECT] düğmesine
basınız.
Her bir tuşu deneyiniz ve seslerin keyfini çıkarınız. Siyah
tuşları unutmayınız!
Bu sesleri denedikten sonra, cihazın Sesini varsayılan Ses ayarı
Voice “Grand Piano1”e döndürmek için [PORTABLE
GRAND] düğmesine basınız.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
15
Şarkıların Çalınması
Cihazın 102 dahili Şarkısı vardır. Bu cihazda “Şarkı” ifadesi, bir müzik parçası teşkil
eden verileri belirtir. Bir Şarkının Dinlenmesi.
3
1 2
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Belirli Bir Şarkının Seçilmesi ve Dinlenmesi
1
[SONG] düğmesine basınız.
Şarkının numarası ve adı görünür.
Şarkı numarası
001
Şarkı adı
Demo 1
-05
16
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Şarkıların Çalınması
2
Bir Şarkı seçiniz.
3
[START/STOP] düğmesine basınız.
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-] kullanarak istediğiniz
Şarkıyı seçiniz.
Sayfa 55’teki Şarkı Listesine bakınız.
NOT
• Şarkılar istediğiniz
tempoda çalınabilir – hızlı
veya yavaş (sayfa 37).
Şarkı çalmaya başlayacaktır.
İstediğiniz zaman [START/ STOP] düğmesine basarak
çalmayı durdurabilirsiniz.
● Geri alma / Hızlı ileri alma/Duraklatma
[REW] düğmesi......... Çalma sırasında basılırsa şarkıyı hızlı geri alır (hızlı geri alma
sırasında ses duyulmaz). Çalma işlemi durdurulduğu zaman
basılırsa ölçüm numarasını azaltır.
[FF] düğmesi............. Çalma sırasında basılırsa şarkıyı hızlı ileri alır. Çalma işlemi
durdurulduğu zaman basılırsa ölçüm numarasını artırır
[PAUSE] düğmesi..... Çalmayı geçici olarak durdurur. Çalma işlemini durdurulduğu noktadan
yeniden başlatmak için bu düğmeye ikinci kez basınız.
● [DEMO] düğmesinin kullanılması
001, 002, 003, 059, 072, 004, 024, 043 şarkılarını sırayla çalmak için
[DEMO] düğmesine basınız; çalma işlemi tekrar ilk Şarkıdan (001)
başlayarak tekrarlanacaktır.
İstediğiniz zaman [DEMO] düğmesine basarak çalmayı durdurabilirsiniz.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
17
Bir Stil İle Çalma
Stiller, ritim/vokal örnekleridir ve otomatik vokal özelliği tarafından çalınırlar. Çok
çeşitli ritim tipleri arasından seçim yapabilirsiniz —rock, blues, Euro trance ve çok
daha fazlası. Burada, akorları kullanarak stillerin nasıl seçildiğini ve çalındığını
öğreneceğiz. Çalarken, daha dinamik, profesyonel ses performansları için ritim/akor
örneklerine otomatik olarak özel yaratılmış introlar, finaller ve varyasyonlar
ekleyebilirsiniz.
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
5
43 6
1
2
Ayırma Noktası
Otomatik Vokal
aralığı
Melodiyi sağ
elinizle çalınız.
Akorları sol elinizle
çalmayı deneyiniz.
Performanstan Önce
Sayfa 12’deki 2. adıma bakarak
melodi sesi olarak “Strings 1”
sesini seçiniz.
18
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Bir Stil İle Çalma
Stillerle Birlikte Çalma
[STYLE] düğmesine basınız.
Stil numarası ve adı görüntülenir.
Stil numarası
001
Stil adı
8BtModrn
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
1
001
2
Bir Stil seçiniz.
NOT
[0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak istediğiniz Stili
seçiniz.
Sayfa 54’teki Stil Listesine bakınız.
018
3
LoveSong
• Piyanist kategorisi
Stillerinin (093–100) ritim
kısımları olmadığından,
yalnız ritim çalmayı
başlattığınızda ses
üretilmeyecektir. Bu
Stilleri kullanmak için,
otomatik vokali açınız ve
klavyeyi sayfa 20’de
açıklandığı gibi çalınız.
(Bass ve akor vokal
kısımlarının sesi
çıkacaktır.)
SENKRONİZE BAŞLATMAYI açınız.
[SYNC START] düğmesine basınız.
018
LoveSong
001
Senkronize Başlatma
açıldığında yanıp
söner.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
19
Bir Stil İle Çalma
4
Otomatik vokali açınız.
[ACMP ON/OFF] düğmesine basınız.
Otomatik vokali kapatmak için [ACMP ON/OFF] düğmesine
tekrar basınız.
018
LoveSong
NOT
• Otomatik vokal kapalı iken
[START/ STOP]
düğmesine basarsanız,
sadece ritim (perküson)
kısımları başlayacaktır.
001
Otomatik vokal açık
iken görünür
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
● Otomatik vokal açık iken …
Ayırma Noktasının (54; F#2) sol tarafındaki tuşlar sadece akorları
çalacaktır. Buna “Otomatik Akor gamı” denir.
Ayırma noktası (sayfa 41)
Otomatik Vokal
aralığı
5
Klavyede eşlik etmeye başlayınız.
Klavyenin vokal aralığında bir akor çalar çalmaz stil çalma
başlayacaktır. Bu durumda, pratik amaçlı olarak sonraki
sayfadaki “Aura Lee” şarkısını deneyiniz. Akorların girilmesi ile
ilgili bilgi için sayfa 24’e bakınız.
Ayırma Noktası
Otomatik Vokal
aralığı
6
20
Çalmayı durdurunuz.
[START/STOP] düğmesine basar basmaz çalma işlemi
durdurulacaktır.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Bir Stil İle Çalma
Pratik yapma
— Aura Lee —
Stil: 018 LoveSong
Ses: 034 Strings 1
D
G
F
A
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
C
Besteci: G. Poulton
G7
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
21
Bir Stil İle Çalma
Stilin temposunun değiştirilmesi
Stiller istediğiniz tempoda çalınabilir – hızlı veya yavaş.
1
2
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
1
Stili seçtikten sonra Tempo ayarını ekrana çağırmak için
[TEMPO/TAP] düğmesine basınız.
Geçerli Tempo değeri
070
2
Tempo
Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-] kullanarak Tempoyu ayarlayınız.
NOTE
• Değeri bir stilin varsayılan
temposuna sıfırlamak için
[+] ve [-] düğmelerine
birlikte basınız.
22
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Bir Stil İle Çalma
Örnek Varyasyonu (Bölümler)
Bu cihazın, çaldığınız şarkıya uygun olarak şekilde vokalin aranjmanını değiştirmenizi
sağlayan çok sayıda stil “bölümleri” (örnekleri) vardır.
Final
Ana
Bu, şarkının bitiş
kısmıdır.
Bu, şarkının ana bölümüdür.
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
İntro
Bu, şarkının
başlangıcıdır.
Ek Ritim
Bu, ana kısımlar arasındaki geçiştir.
Bir İntro Ekleme
Ana Örneklerin Değiştirilmesi
Stili çalmadan önce [INTRO/
END- ING/rit.] düğmesine
basmak, gerçek (ana) ritim
başlamadan önce otomatik
olarak kısa bir intro girer.
İntro çalma tamamlandığında,
Stil çalma ana bölüme geçer.
Ana ritimde (A ve B) iki varyasyon vardır. Bunlar, [MAIN/
AUTO FILL] düğmesine her basıldığında sırasıyla seçilir.
Bir ana vokal örneği çalar ve başka bir bölümün düğmesine
basılıncaya kadar sayısız olarak tekrarlanır.
Bir Ek Ritim Ekleme
Ek ritim örneği, A veya B bölümüne geçmeden önce
otomatik olarak ilave edilir.
Bir Final Ekleme
Bir final kısmı çalmaya başlamak için [INTRO/ENDING/rit.] düğmesine basınız.
Final kısmı çaldıktan sonra çalma işlemi durdurulacaktır.
[INTRO/ENDING/rit.] düğmesine ikinci kez basarsanız (final kısmı çalarken),
final kısmı yavaş çalacaktır (tempo kademeli olarak yavaşlayacaktır).
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
23
Bir Stil İle Çalma
Akorları şarkı partisyonu ile birlikte çalma
Aşağıda akor göstergeli bir melodi partisyonu örneği verilmiştir.
Akor
C
D
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Sağ elinizle melodiyi, sol elinizle akorları çalınız. Sonraki sayfadaki uygun akorları bulunur ve
gösterildiği gibi çalınız.
Melodi
Akorlar
● Akor adları
Akor adından, bir bakışta ne tip bir akor olduğunu ve hangi notaların akoru oluşturduğunu
söyleyebilirsiniz. Akorların temel yapısını anlamak çok faydalıdır - temel yapısını öğrendikten
sonra notaların yukarısında görünen isimlere bakarak hızlı ve kolay bir şekilde akorları
çalabileceksiniz.
Cm
Cm
Kök nota
Majör üçlü
Akor tipi
Minör üçlü
Yukarıdaki akor örnek olarak alındığında, bu triadın en düşük notasına "kök nota” denir. Bu,
sesin merkez nota sesidir ve nota akorlarının geri kalanını destekler veya bağlar. Akor adının
solundaki büyük harfler (tiz veya pes sesler dahil) kök notayı gösterir. Akor adı kök nota ve
majör veya minör gibi akor tipi tarafından belirlenir.
24
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Bir Stil İle Çalma
Akorlar
Bu tabloda, akorlara yabancı olan kullanıcılar için genel akorlar verilmiştir. Pek çok kullanışlı akor ve
bunları müzikal olarak kullanmanın pek çok yolu olduğundan, ayrıntılı bilgi için piyasadan
bulabileceğiniz akor kitaplarına bakınız.
★ kök notayı belirtir.
Minör
Yedili
Yedili Minör
Yedili Majör
C
Cm
C7
Cm7
CM7
D
Dm
D7
Dm7
DM 7
E
Em
E7
Em7
EM7
F
Fm
F7
Fm7
FM7
G
Gm
G7
Gm7
GM7
A
Am
A7
Am7
AM 7
B
Bm
B7
Bm 7
BM 7
Hızlı Çalıştırma Kılavuzu
Majör
• Aşağıdaki istisnai durumlar ile birlikte “kök” pozisyonunda enversiyonlar da
kullanılabilir. m7, m7b5b5, 6, m6, sus4, aug, dim7, 7b5b5, 6(9), sus2.
• Notalar atlanılırsa 7sus4 ve m7(11) akorlarının enversiyonu tanınmayacaktır.
• sus2 akorları sadece kök adı tarafından gösterilir.
● Kolay Akorlar
Bu yöntem, sadece bir, iki veya üç parmağınızı kullanarak klavyenin vokal gamında kolayca akorlar
çalmanızı sağlar.
Kök “C” için
C
• Bir majör akor çalmak
için Akorun kök
notasına (★) basınız.
Cm
• Bir minör akor çalmak
için Kök nota ile birlikte
solundaki en yakın siyah
tuşa basınız.
C7
Cm 7
• Bir yedili akor çalmak
için Kök nota ile birlikte
solundaki en yakın beyaz
tuşa birlikte basınız.
• Bir yedili minör akor çalmak
için Kök nota ile birlikte
solundaki en yakın beyaz ve
siyah tuşlara birlikte basınız
(üç tuşa birlikte).
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
25
Temel İşlemler ve Göstergeler
Reference
Temel İşlemler
Temel bir fonksiyonu seçmek için bir düğmeye basınız: Ses, Şarkı veya Stil.
3 Bir fonksiyon
başlatınız.
1 Temel bir fonksiyon seçiniz.
Ekran
(sayfa 27)
001
2
Bir öğe veya
değer seçiniz.
GrandPno
001
ŞARKI fonksiyonlarına
(düğmelerine yukarısına basılı)
erişmek için [SONG] düğmesine ve
STİL fonksiyonlarına (yukarıya
basılı) erişmek için [STYLE]
düğmesine basınız.
● Rakamlı düğmeler [0] - [9]
Rakam tuşları doğrudan bir Şarkı, Stil veya Ses
numarasını ya da parametre değerini girmek için
kullanılabilir. Bir veya iki sıfır ile başlayan numaralar
için, birinci sıfırlar atlanılabilir.
Referans
Örnek:
Ses 002, Grand
Piano2’nin
Seçilmesi.
[0], [0], [2] rakam
tuşlarına basınız.
● “Basınız ve Basılı Tutunuz”
Sembolü
Bu sembole sahip düğmeler,
ilgili düğmeye basılıp basılı
tutulduğunda alternatif
fonksiyonu çağırmak için
kullanılabilir. Fonksiyon
çağrılana kadar bu düğmeye
basılı tutunuz.
26
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
● [+], [-] düğmeleri
Değeri 1 kademe artırmak için [+] düğmesine veya 1
kademe düşürmek için [-] düğmesine basınız.
Bu düğmelerden birini basılı tuttuğunuzda değeri ilgili
yönde sürekli olarak artırabilir veya azaltabilirsiniz.
Azaltmak için
basınız.
Artırmak için
basınız.
Temel İşlemler ve Göstergeler
Ekran
Ana ekranda Şarkı, Stil ve Ses için geçerli temel ayarların tamamı görüntülenir. Ana ekran ayrıca çeşitli
fonksiyonlar için açma/kapama durumlarını gösteren bir dizi gösterge içerir.
Nota işaretleri
Şarkı dersi fonksiyonu
kullanılırken bir Şarkının
melodisini ve akor notalarını ve
Sözlük fonksiyonu kullanılırken
belirttiğiniz akorların notalarını
görüntüler. Diğer zamanlarda
klavyede çaldığınız notalar
görüntülenir.
SONG/VOICE/STYLE
Cihazın çalışma durumunu gösterir.
REVERB
Yankı fonksiyonu açık iken
(sayfa 32) görüntülenir.
NOT
• Dizeğin altındaki veya üstündeki notalar, işaret
sisteminde “8va” ile belirtilecektir.
• Birkaç akor için, göstergenin nota işaretleri
kısmında tüm notalar görünmeyebilir. Bu,
göstergedeki alan sınırlamalarından
kaynaklanmaktadır.
ACMP ON
Otomatik vokal açık iken
görünür.
001
GrandPno
Akor Göstergesi
O anda çalınan akorun adını
veya klavyede çalan akorun
adını gösterir.
Klavye Ekranı
Şarkı dersi fonksiyonu
kullanılırken bir Şarkı için
melodi ve akor notalarını
gösterir. Aynı zamanda,
bir akoru çalarken veya
Sözlük fonksiyonunu
kullanırken akorun
notalarını gösterir.
Referans
003
Şarkı parçası ekranı
Şarkı parçaları ile ilgili
bilgi burada görüntülenir
(bkz. sayfa 37).
Yanıyor: Parça veri içeriyor
Yanmıyor: Parçanın sesi kapatıldı veya veri
içermiyor
Ölçü
Bir Şarkı çalarken geçerli
ölçüyü belirtir.
003
Vuruş Göstergesi
Yanıp sönen ok’larla o anki
Stilin veya Şarkının
vuruşunu gösterir.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
27
Şarkı Dersi
Yamaha Education Suite 5
İstediğiniz şarkıyı seçebilir ve sol el, sağ el veya her iki el dersi için kullanabilirsiniz.
Şarkı Dersi özelliği, Şarkıları üç kolay adımda nasıl çalacağınızı öğretir.
■ Ders Akışı
Dersiniz için bir
Şarkı seçiniz.
Pratik yapmak istediğiniz
kısmı seçiniz.
Pratik yapma
yöntemini seçiniz.
Derse
Başlayınız!
■ Pratik yapma yöntemleri:
Ders 1 (Dinleme ve Öğrenme) .........Seçilen şarkının melodisini veya ritmini dinleyiniz ve öğreniniz.
Ders 2 (Zamanlama) ........................Şarkı ile birlikte notaları doğru zamanda çalmayı öğreniniz.
Ders 3 (Bekleme) .............................Doğru notaları çalmayı öğreniniz.
Ders 1 (Dinleme ve Öğrenme)
1. Derste klavyeyi çalmanız gerekmez.
Seçtiğiniz parçanın model melodisi/akorları (başka bir deyişle,
öğrenmeniz gereken müzikal materyal) çalacaktır. Dikkatlice dinleyiniz
ve iyice öğreniniz.
NOT
Referans
• 1. Derse başlamadan önce
Şarkı çalarken parçayı
seçemezsiniz. Eğer bir
şarkı çalıyorsa, ilk önce
şarkıyı durdurunuz ve
daha sonra 2 adımdan
devam ediniz.
1 Dersiniz için istediğiniz Şarkıyı seçiniz.
[SONG] düğmesine basınız ve ardından [0]–[9], [+] ve [-] rakamlı
düğmelerini kullanarak bir şarkı seçiniz (sayfa 55’teki Şarkı listesine
bakarak).
041
MussIDen
-05
28
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Şarkı Dersi
2 Pratik yapmak istediğiniz kısmı seçiniz.
Sağ el dersi için [R] düğmesine, sol el dersi için [L] düğmesine veya
her iki el dersi için [R] ve [L] düğmelerine aynı anda basınız. Seçilen
kısım görüntülenir.
Sol el dersi
Sağ el dersi
Left
Right
Her iki el dersi
BothHand
Şarkı numarası 001, sağ-el dersleri içindir ve sol-el veya her iki el
dersleri için kullanılamaz. Şarkı numarası 001’de sol kısmı seçerseniz
ekranda “No LPart” mesajı görünür.
3 Ders 1’i başlatınız.
r1
LISTEN
011
Model melodinin notası ve tuş konumları
ekranda görüntülenir.
4
NOT
Referans
Ders 1’i başlatmak için [LISTEN & LEARN] düğmesine basınız. 2 .
adımda seçtiğiniz kısmın melodisi duyulacaktır. Dikkatlice
dinleyiniz ve iyice öğreniniz.
• 1. Ders başladıktan sonra
ve Şarkı çalarken bile,
kısım seçimi yapabilirsiniz.
• Şarkının melodi sesi
değiştirildiğinde,
göstergede görünen tuş
konumu seçilen sese bağlı
olarak kayabilir (oktav
birimleriyle).
• [LISTEN & LEARN],
[TIMING] ve [WAITING]
düğmelerine basarak Ders
1–3’ü seçebilirsiniz.
Ders modunu durdurunuz.
İstediğiniz zaman [START/ STOP] düğmesine basarak Ders
modunu durdurabilirsiniz.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
29
Şarkı Dersi
Ders 2 (Zamanlama)
In this lesson, try playing the notes with the correct timing. Simply
concentrate on playing each note in time with the rhythmic accompaniment. The correct notes sound even if you play wrong notes as long
as you play in time with the rhythm.
1 Dersiniz için bir Şarkı seçiniz.
NOT
• Ayırma Noktası sabitlenir ve
değiştirilemez. Sol-el dersi için,
59 veya B2’de sabitlenir; sol-el
akor dersi için, 54 veya F#2’de
sabitlenir.
NOT
• 2. Derse başlamadan önce Şarkı
çalarken parçayı seçemezsiniz.
Eğer bir şarkı çalıyorsa, ilk önce
şarkıyı durdurunuz ve daha
2 Pratik yapmak istediğiniz kısmı
seçiniz.
sonra 2. adımdan devam ediniz.
3 Ders 2’i başlatınız.
Ders 2’yi başlatmak için [TIMING] düğmesine basınız.
r2
TIMING
004
Ekranda görüntülenen notaları çalınız.
Ders 2’de, sadece her bir notayı müzikle uygun tempoda çalınız.
Referans
070–102 arasındaki şarkılar özellikle akor çalma dersleri için
amaçlanmıştır. Bu şarkıların sol kısımlarını pratik yaparken,
Otomatik Vokal aralığındaki notaları çalınız.
4
Ders modunu durdurunuz.
İstediğiniz zaman [START/ STOP]
düğmesine basarak Ders modunu
durdurabilirsiniz.
Puanlama
Şarkı 2. veya 3. Ders modunda çalındıktan sonra performansınız dört
seviyede değerlendirilecektir: Orta, İyi, Çok İyi veya Mükemmel.
OK
Good
Very0Good!
Excellent!
30
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
NOT
• 2. Ders başladıktan sonra ve
Şarkı çalarken bile, kısım seçimi
yapabilirsiniz.
• Bu tuşlara ne kadar sert
bastığınıza bakılmadan, ses
seviyesi değişmeyecektir. Sonuç
olarak, seçilen şarkıya bağlı
olarak performansınız model
veya örnek ile aynı sesi
çıkarmayabilir.
Şarkı Dersi
Ders 3 (Bekleme)
Bu modda, doğru notaları çalmayı deneyiniz. Çalmanız gereken notalar,
partisyonda ve ekrandaki klavyede görünecektir. Doğru notayı çalıncaya
kadar Şarkı duraklayacaktır.
1 Dersiniz için bir Şarkı seçiniz.
2
NOTE
Pratik yapmak istediğiniz kısmı seçiniz.
• 3. Derse başlamadan önce
Şarkı çalarken parçayı
seçemezsiniz. Eğer bir
şarkı çalıyorsa, ilk önce
şarkıyı durdurunuz ve
daha sonra 2. adımdan
devam ediniz.
3 Ders 3’i başlatınız.
r3
WAITING
Ekranda görüntülenen notaları çalınız.
Doğru notaları çalmayı deneyiniz.
4
NOTE
• 3. Ders başladıktan sonra
ve Şarkı çalarken bile,
kısım seçimi yapabilirsiniz.
• Bu tuşlara ne kadar sert
bastığınıza bakılmadan,
ses seviyesi
değişmeyecektir. Sonuç
olarak, seçilen şarkıya
bağlı olarak performansınız
model veya örnek ile aynı
sesi çıkarmayabilir.
Referans
Ders 3’ü başlatmak için [WAITING] düğmesine basınız.
Ders modunu durdurunuz.
İstediğiniz zaman [START/ STOP] düğmesine basarak Ders
modunu durdurabilirsiniz.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
31
Ses Ayarları
Yankı derinliğini, Fonksiyon Ayarları (sayfa
44) kısmında ayarlayabilirsiniz.
Yankı Ekleme
Yankı, klavyede çaldığınız sese bir oda veya
konser salonu ambiyansı katar.
NOTE
• Aynı zamanda Yankı Tipi Ayarlama ekranına [FUNCTION]
düğmesine birkaç defa basarak ta ulaşabilirsiniz.
Yankı eklemek için
Yankıyı açmak için [REVERB ON/OFF]
düğmesine basınız. Yankı normalde açıktır.
Klavyeyi çalarak seçilen yankı tipinin nasıl ses
verdiğini kontrol ediniz. Yankıyı kapatmak için
[REVERB ON/OFF] düğmesine tekrar basınız.
ndPno
Yankı açıldığında
görüntülenir.
Koro Ekleme
Bu efekt, Sesin daha zengin, daha sıcak ve daha
hacimli çalmasını sağlar. Bir Ses seçtiğinizde en
uygun Koro tipi otomatik olarak seçilir;
bununla birlikte mevcut tiplerden herhangi
birini seçebilirsiniz.
1 “Chorus” mesajı görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa
basınız. Ekranda birkaç saniye
için“Chorus” mesajı ve ardından Koro tipi
görüntülenir.
Bir Yankı Tipini Seçiniz
Bir Şarkı veya Stil seçtiğinizde ideal tip
otomatik olarak seçilir ancak, mevcut Yankı
Tiplerinden herhangi birisini seçebilirsiniz.
Referans
1 [REVERB ON/OFF] düğmesine en az bir
saniye basınız. Ekranda birkaç saniye
için“REVERB” mesajı ve ardından Yankı
tipi görüntülenir.
002
Hall2
Seçilmiş olan Yankı Tipi
2 Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-]
kullanarak istediğiniz Yankı Tipini seçiniz.
Detaylar için sayfa 56’deki Yankı Tipi
Listesine bakınız.
32
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
001
Chorus1
Seçilmiş olan Koro Tipi
2
[0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak
istediğiniz Koro Tipini seçiniz.
Detaylar için sayfa 56’deki Koro Tipi
Listesine bakınız.
Koro derinliğini, Fonksiyon Ayarları (sayfa
43) kısmında ayarlayabilirsiniz.
Ses Ayarları
Panel Uzatma Efekti Ekleme
Ses Seviyesinin Ayarlanması
Bu fonksiyon, klavye seslerine sabit bir
uzatma efekti ekler.
Stil/Şarkı ve klavye arasındaki ses seviyesi
dengesi ayarlanabilir.
1 “Sustain” öğesi görününceye kadar
1 “M.Volume” mesajı görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç kez basınız.
oFF
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
Sustain
100 M.Volume
Geçerli ses seviyesi ayarı
Geçerli ayar
2
Panel Uzatma Efektini açmak için [+]
düğmesine basınız.
Panel Uzatma Efekti açıkken klavyede
çaldığınız notalara Uzatma Efekti
eklenecektir. Bu özelliği kapatmak için [-]
düğmesine basınız.
on
2 Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-] kullanarak
ses seviyesini ayarlayınız.
NOT
• Değeri fabrika ayarına sıfırlamak için [+] ve [-] düğmelerine
birlikte basınız. Varsayılan ayar, ses bağlı olarak değişir.
Sustain
On
Referans
NOT
• Opsiyonel ayak pedalı ile uzatma efekti ekleme ile ilgili bilgi
için sayfa 9’daki “Ayak pedalının bağlanması” kısmına
bakınız.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
33
Ses Ayarları
Transpoze
Cihazın transpoze fonksiyonu, zor başlıklarda
çalmayı kolaylaştırmak için tüm klavyenin ses
frekansının yarım ses aralıklarıyla artırılmasını
veya azaltılmasını mümkün kılar ve klavyenin
ses frekansını şarkıcıya veya diğer enstrümana
kolayca uydurmanıza izin verir. Örneğin,
transpozisyon miktarını “5”e ayarlarsanız, C
tuşunun çalınması F ses frekansını üretir. Bu
şekilde, bir şarkıyı sanki C majördeymiş gibi
çalabilirsiniz ve cihaz bunu F majöre
aktaracaktır.
1
Akort ayarı
Tüm cihaz için ses frekansına ince ayar
yapabilirsiniz Cihazın genel akort ayarı, 1
sent’lik artışlarla ((100 sent = 1 yarım ton)
maksimum 100 sent oranında yukarı ya da aşağı
kaydırılabilir.
1 “Tuning” öğesi görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
000 Tuning
Geçerli akort ayar değeri
“Transpos” mesajı görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
2 Akort ayar değerini gerektiği gibi -100
000 Transpos
ile +100 arasında ayarlamak için [0]–[9],
[+] ve [-] rakamlı düğmeleri kullanınız.
Geçerli transpoze değeri
NOT
2 Transpoze değerini gerektiği gibi -12 ile
Referans
+12 arasında ayarlamak için [0]-[9], [+], [-]
rakam tuşlarını kullanınız.
NOT
• Bateri Kiti Seslerinin ses frekansı (Ses numaraları 130–
142) değiştirilemez.
• Değeri fabrika ayarına (00) sıfırlamak için [+] ve [-]
düğmelerine birlikte basınız.
34
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
• Bateri Kiti Seslerinin ses frekansı (Ses numaraları 130–
142) değiştirilemez.
• Değeri fabrika ayarına (000) sıfırlamak için [+] ve [-]
düğmelerine birlikte basınız.
Ses Ayarları
Oktav
Tek Tuşla Ayarlama
Bir notanın ses frekansı birer oktavlık
adımlarla aşağı veya yukarı kaydırılabilir.
1 “M. Octave” öğesi görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
000
M.Octave
Geçerli oktav değeri
2 Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-]
Bazen bir şarkı veya stil ile çalmak için ideal
sesi seçmek kafa karıştırıcı olabilir. Tek Tuşla
Ayarlama özelliği, Şarkıyı veya Stili
seçtiğinizde sizin için en uygun Sesi otomatik
olarak seçer. Bu özelliği aktif hale getirmek
için Ses numarası “000”ı seçiniz.
[VOICE] düğmesine basınız ve ardından
[0]–[9], [+], [-] rakamlı düğmeleri
kullanarak Ses numarası “000”ı seçiniz.
Tek Tuşla Ayarlama aktif iken görünür.
kullanarak oktavı ayarlayınız.
000
SprnoSax
NOT
Bu, Tek Tuşla Ayarlama özelliğini açar.
Başka bir Ses numarası seçtiğinizde Tek
Tuşla Ayarlama kapanacaktır.
Referans
• Değeri fabrika ayarına (0) sıfırlamak için [+] ve [-]
düğmelerine birlikte basınız.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
35
Ses Ayarları
Metronom Zaman İşaretinin
Ayarlanması
Her bir ölçünün ilk vuruşunda bir melodi
çalınırken, diğer tüm vuruşlarda bir metronom
tıklama sesi çalınır. Aynı zamanda, zaman
işaretini melodinin çalınmadığı ve tüm
vuruşlarda tıklama sesinin duyulduğu “00”a
ayarlayabilirsiniz.
1
[METRONOME ON/OFF] düğmesine
basınız ve 1 saniyeden daha uzun süre
basılı tutunuz. Ekranda zaman işareti
görüntülenir.
En az bir
saniye basınız.
Zaman işareti
004
2
TimeSig
Referans
[0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak
zaman işaretini ayarlayınız.
Metronom, 0 ila 15 vuruşluk zaman
işaretleri için ayarlanabilir.
NOT
• Zaman işareti, Şarkılar ve Stiller için değiştirilemez; çünkü
bunların her biri kendi sabit zaman işaretine sahiptir.
36
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Metronom Ses Seviyesinin
Ayarlanması
1 “MetroVol” mesajı görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
100
MetroVol
Metronom Ses Seviyesi
2 [0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak
metronom ses seviyesini ayarlayınız.
Şarkı ayarları
Şarkı temposunun değiştirilmesi
Şarkılar istediğiniz tempoda çalınabilir – hızlı
veya yavaş.
1
Şarkıyı seçtikten sonra Tempo ayarını
ekrana çağırmak için [TEMPO/TAP]
düğmesine basınız.
Sesi Kapatma
Şarkı birkaç parçadan oluşur.
Şarkıyı çalarken Parça 1 veya Parça 2’nin
sesini kapatabilirsiniz. Klavye üzerinde ilgili
kısmı (açık kısım) dinlemek veya ilgili kısmın
(kapatılan kısım) pratiğini yapabilmek için solel ve sağ-el kısımlarını istediğiniz gibi açıp
kapatabilirsiniz.
• Parça 1’in sesi, şarkı çalarken [R]
düğmesine basılarak kapatılır.
• Parça 2’in veya stil parçasının sesi, şarkı
çalarken [L] düğmesine basılarak kapatılır.
Tempo
Geçerli Tempo değeri
2
Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-]
kullanarak Tempoyu ayarlayınız.
Şarkı çalarken ilgili [R] veya [L] parça
düğmesine tekrar basarak ya da başka bir şarkı
seçerek ses kapatma fonksiyonunu iptal
edebilirsiniz.
Track 2
Track 1
Şarkı çalarken [R]
veya [L] parça
düğmelerinden
birisine basılması ilgili
parçanın sesini
kapatacaktır.
NOT
• Değeri bir Şarkının varsayılan temposuna sıfırlamak için [+]
ve [-] düğmelerine birlikte basınız.
001
Referans
116
Demo 1
010
Yanıyor—
parça veri
içeriyor.
Yanmıyor—
parçanın sesi
kapatıldı veya
veri içermiyor.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
37
Şarkı ayarları
[A- B REPEAT] düğmesine basarak tekrar
çalmayı istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.
A-B TEKRARLAMA modu iptal edilecek
ve şarkı normal çalmaya devam edecektir.
Pratik Yapmak Mükemmel
Sonuç Almanızı Sağlar
Zor bulduğunuz bir kısmı tekrar tekrar pratik
yapabilirsiniz. Bu fonksiyon, tekrar çalma için,
pratik yapmak istediğiniz şarkı kısmını
belirlemenizi sağlar – "A”, başlangıç noktası ve
“B” ise bitiş noktasıdır–.
A
B
oFF
REPEAT
Bu kısmın tekrar çalınması
NOT
Şarkıyı çalınız ve tekrarlamak istediğiniz
kısmın başlangıcında (“A” noktası) [A-B
REPEAT] düğmesine basınız, daha sonra
tekrarlamak istediğiniz kısmın bitiş
noktasında (“B” noktası) [A-B REPEAT]
düğmesine bir daha basınız. Şarkının
belirlenen A-B kısmı şimdi art arda çalarak
bu kısmı tekrar tekrar pratik yapmanızı
sağlayacaktır.
• Başka bir Şarkı veya Stil modunu seçtiğinizde A-B
Tekrarlama fonksiyonu iptal edilecektir.
Şarkı Ses Seviyesi
Bu işlem, playback sesinin ses seviyesini
ayarlayarak Şarkı çalma ile klavyede çaldığınız
notalar arasındaki dengeyi ayarlamanızı sağlar.
Referans
1 [SONG] düğmesine basınız.
2
A-b
“SongVol” mesajı görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
REPEAT
Geçerli Şarkı Ses Seviyesi
NOT
100
• Tekrarlamanın başlangıç ve bitiş noktaları birer ölçülük
artışlarla belirlenebilir.
• Şarkı durdurulmuşken de A-B Tekrarlama fonksiyonunu
ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz ölçüleri seçmek için sadece
[REW] ve [FF] düğmelerini kullanınız ve her bir noktada [A- B
REPEAT] düğmesine basınız ve ardından çalma işlemini
başlatınız.
• Şarkının hemen başında başlangıç noktasını “A” ayarlamak
isterseniz, şarkıyı çalmaya başlamadan önce [A- B REPEAT]
düğmesine basınız.
3
SongVol
Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-] kullanarak
Şarkı Ses Seviyesini ayarlayınız.
NOT
• Değeri fabrika ayarına (100) sıfırlamak için [+] ve [-]
düğmelerine birlikte basınız.
38
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Şarkı ayarları
Bir şarkı seçtikten sonra, gerekli tempoda
[TEMPO/TAP] düğmesine basarak tempoyu
ayarlayabilirsiniz – 4. adımdaki zaman işaretleri
için dört kez ve 3. adımdaki zaman işaretleri için
üç kez. Şarkı çalma sırasında [TEMPO/TAP]
düğmesine iki defa basarak tempoyu
değiştirebilirsiniz.
Melodi Sesinin Değiştirilmesi
Şarkının melodi sesini istediğiniz başka bir
sese değiştirebilirsiniz.
1 Şarkıyı seçiniz ve çalınız.
Sayfa 16’teki “Şarkıların Çalınması”
kısmına bakınız.
2
Sesi seçiniz.
[0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak
istediğiniz Sesi seçiniz.
004
HnkyTonk
001
Klavyeyi çaldığınızda seçilen ses duyulur.
Eğer Şarkı bu işlem sırasında çalınır ve
durdurulmuşsa, yeniden çalmaya başlamak
için [START/STOP] düğmesine basınız.
3
Referans
Basarak Başlatma
[VOICE] düğmesine en az bir
saniye basınız.
Göstergede birkaç saniye kadar “SONG
MELODY VOICE” görünerek 2. Adımda
seçilen Sesin, Şarkının orijinal melodi
sesiyle yer değiştirdiğini belirtir.
En az bir saniye
basınız.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
39
Stil (Otomatik Vokal) Fonksiyonları
Stil Çalmanın Başlatılması
Aşağıdaki iki yöntem Stil çalmayı başlatmak
için kullanılabilir. Her iki durumda, Stil
çalmayı başlatmadan önce otomatik vokal
özelliğini açmak için [ACMP ON/OFF]
düğmesine basmanız gerekecektir.
■ Senkronize Başlatma (Akor Başlatma)
[SYNC START] düğmesine basınız ve vuruş
ok’ları yanıp sönmeye başlayarak Senkronize
Başlatma “bekleme” modunun devrede
olduğunu belirtecektir. Klavyenin vokal
aralığında bir akor çalar çalmaz baz ve
akorlar çalmaya başlayacaktır.
■ Basarak Başlatma
Çalmaya başlamak istediğiniz herhangi bir
tempoda sayabilirsiniz. Herhangi bir
tempoda [TEMPO/TAP] düğmesine basınız
—4. adımdaki zaman işaretleri için 4 kez ve
3. adımdaki zaman işaretleri için 3 kez—ve
seçilen Stil ritmi, tıklanan tempoda çalmaya
başlayacaktır.
Klavyenin vokal aralığında bir akor çalar
çalmaz baz ve akorlar çalmaya başlayacaktır.
Stil Ses Seviyesinin Ayarlanması
001
8BtModrn
Bu işlem, playback sesinin ses seviyesini
ayarlayarak Stil çalma ile klavyede çaldığınız
notalar arasındaki dengeyi ayarlamanızı sağlar.
001
Referans
Senkronize
Başlatma
bekleme
modu
1 [STYLE] düğmesine basınız.
2
“StyleVol” mesajı görüntüleninceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
Otomatik Vokal
aralığı
100
Geçerli stil ses seviyesi ayarı
Bir akor çaldığınızda stil
çalma başlar
Stil çalma başladığında Senkronize
Başlatma “bekleme” modu iptal olacaktır.
NOT
• Stil çalma sırasında [SYNC START] düğmesine basarsanız,
çalma işlemi hemen durdurulacak ve Senkronize Başlatma
bekleme modu aktif hale gelecektir (vuruş ok’ları yanıp
sönecektir.)
40
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
StyleVol
3
[0]-[9], [+], [-] rakam tuşlarını kullanarak
stilin ses seviyesini ayarlayınız.
NOT
• Değeri fabrika ayarına (100) sıfırlamak için [+] ve [-]
düğmelerine birlikte basınız.
Stil (Otomatik Vokal) Fonksiyonları
Ayırma Noktasının Ayarlanması
Ayırma Noktası ayarı istenildiği gibi
değiştirilebilir.
Sözlük fonksiyonu esasen akorların bireysel
notalarını gösteren bir dahili “akor sözlüğüdür".
Belli bir akorun adını bildiğinizde ve hızlı bir
şekilde nasıl çalınacağını öğrenmek
istediğinizde idealdir.
Ayırma Noktası – varsayılan ayar: 54 (F#2)
36
48
60
72
84
Akor Sözlüğünü Kullanarak
Akorlara Bakılması
96
1 [WAITING] düğmesine en az bir saniye
basınız.
Ekranda “Dict.” mesajı görüntülenecektir.
Varsayılan ayırma noktası, 54 tuş numarasıdır
(F#2 tuşu), fakat başka bir tuşa değiştirebilirsiniz.
Ayırma Noktasını değiştirdiğinizde, otomatik
vokal aralığı da değişir.
En az bir saniye
basınız.
1 “SplitPnt” mesajı görüntüleninceye kadar [
FUNCTION] düğmesine birkaç defa basınız.
Seçilmiş olan Ayırma Noktası
054
Ayırma Noktası
SplitPnt
001
2
Örnek olarak, bir GM7 (G majör yedili)
akorunun nasıl çalınacağını öğreneceğiz.
Klavyenin “ROOT > ” etiketli kısmındaki
“G” düğmesine basınız. (Nota çalmaz.)
Ekranda ayarlamış olduğunuz kök nota
görünür.
Akor tipi sözlüğü
tuşları
Referans
Kök sözlük
tuşları
Ayırma Noktası
2
Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-]
kullanarak Ayırma Noktasını ayarlayınız.
NOT
• Değeri kendi varsayılan ayarına (54 veya F#2) döndürmek
için [+] ve [-] düğmelerine birlikte basınız.
001
Dict.
001
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
41
Stil (Otomatik Vokal) Fonksiyonları
3
Klavyenin “CHORD TYPE > ” etiketli
kısmındaki “M7” (majör yedili) tuşuna
basınız. (Nota çalmaz.)
Belirlenen akor için çalmanız gereken
notalar (kök nota ve akor tipi) ekranda
hem nota işareti olarak hem de klavye
şemasında görüntülenir.
Akor adı (kök ve tip)
001
Dict.
001
Akorun nota işareti
Akorun ayrı ayrı notaları
(klavye)
Akorun olası enversiyonlarını çağırmak
için [+]/[-] düğmelerine basınız.
Referans
NOT
• Majör akorlar genellikle yalnız kök adı ile belirtilir. Örneğin,
partisyondaki “C” işareti “C Majör" akoru belirtir. Bir majör
akor için akor basma tablosuna bakmak için kök tuşa ve
ardından M akor tipi tuşuna basınız.
• Bu akorlar Akor Sözlüğü fonksiyonunda gösterilmemiştir:
6(9), M7(9), M7(#11), b5, M7b5, M7aug, m7(11), mM7(9),
mM7b5, 7b5, sus2
4
42
Ekrandaki göstergeleri kontrol ederek
klavyenin otomatik vokal kısmında bir
akor çalmayı deneyiniz.
Akoru düzgün çaldıktan sonra, başarınızı
göstermek için bir zil sesi duyulur ve
ekrandaki akor adı yanıp söner.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Fonksiyon Ayarları
[FUNCTION] düğmesi, ayarlama veya sesin iyileştirilmesi ve harici cihazların bağlantı
ayarlarının yapılması ile ilgili çeşitli işlemlere erişim sağlar.
Bir öğenin seçilmesi ve
değerin değiştirilmesi
Ayarlanabilen 18 farklı öğe vardır.
İstenilen öğe görününceye kadar
[FUNCTION] düğmesine birkaç
kez basınız.
[FUNCTION] düğmesine her basıldığında,
18 fonksiyon öğesi sırayla gösterilir.
Açıklama ve gösterge örneğin, sayfa
44’teki Fonksiyon Ayarı Listesinde
sunulmuştur.
kullanarak değeri ayarlayınız.
Açma/kapatma ayarları için [+]/[-]
düğmelerini kullanınız.
NOT
• Nümerik parametreyi fabrika ayarına sıfırlamak için [+] ve [-]
düğmelerine birlikte basınız.
100
Değer
StyleVol
Referans
1
2 Rakamlı düğmeleri [0]–[9], [+], [-]
Fonksiyon öğesi
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
43
Fonksiyon Ayarları
● Fonksiyon Ayar Listesi
Öğe
Referans
44
Ekran
Aralık/ayarlar
Açıklama
Stil Ses Seviyesi
StyleVol
000–127
Stilin ses düzeyini belirler.
Şarkı Ses Seviyesi
SongVol
000–127
Şarkının ses düzeyini belirler.
Transpoze
TransPos
-12–00–12
Cihazın ses frekansını yarım tonluk artışlarla belirler.
Akort
Tuning
-100–000–100
Cihazın ses frekansını 1 sent’lik artışlarla ayarlar.
Ayırma Noktası
SplitPnt
000–127
(C-2–G8)
Ana Sesin Seviyesi
M.Volume
000–127
Ana Sesin ses düzeyini belirler.
Ana Sesin Oktavı
M.Octave
-2–0–2
Ana Sesin Koro
Gönderme Seviyesi
Yankı Tipi
M.Chorus
000–127
Ana Sesin oktav aralığını belirler.
Koro efektine ne kadar Ana Ses sinyali gönderildiğini belirler.
Reverb
01–10
Yankı tipini, kapalı (10) dahil belirler.
Sayfa 56’deki Yankı Tipi Listesine bakınız.
Yankı Seviyesi
RevLevel
000–127
Yankı efektine ne kadar ses sinyali gönderildiğini
belirler.
Koro Tipi
Chorus
1–5
Koro Tipini, kapalı (5) dahil belirler. Sayfa 56’deki Koro
Tipi Listesine bakınız.
Panel Uzatma Efekti
Sustain
ON/OFF
Ana sese her zaman Panel Uzatma Efektinin uygulanıp
uygulanmayacağını belirler. ON (AÇIK) konumunda Uzatma Efekti
sürekli uygulanır ve OFF (KAPALI) konumunda uygulanmaz.
Yerel Açık/Kapalı
Local
ON/OFF
Cihazın klavyesinin harici ton üretecini kontrol edip
etmeyeceğini belirler (AÇMA veya KAPATMA).
Harici Saat
ExtClock
ON/OFF
Cihazın dahili saat (KAPALI) veya harici saat (AÇIK) ile
senkronize olacağını belirler.
Başlangıç Ayarı
Gönderme
InitSend
YES/NO
Panel ayar verilerini bir bilgisayara göndermenize izin
verir. Verileri iletmek için [+] düğmesini kullanınız.
Zaman İşareti
TimeSig
00–15
Metronomun zaman işaretini belirler.
Metronom Ses Seviyesi
MetroVol
000–127
Metronomun ses düzeyini belirler.
Demo İptal
D-Cancel
ON/OFF
Demo iptal fonksiyonunun etkin olup olmayacağını
belirler. AÇIK konumuna ayarlandığında, [DEMO]
düğmesine basılsa bile Tanıtım Şarkısı çalmayacaktır.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Ayırma “noktasını" – başka bir deyişle, otomatik vokal
aralığını ve Ana sesi ayıran tuşu ayarlar.
MIDI hakkında
Cihazın, geniş müzikal fonksiyonlar için diğer MIDI cihazlarına ve aygıtlarına
bağlanabilen MIDI terminalleri vardır.
MIDI nedir?
MIDI (Müzikal Enstrüman Dijital Arayüzü),
elektronik müzikal enstrümanlar ile müzik
cihazları arasında bilgi alış verişi için kullanılan
dünya standardı bir arayüzdür. MIDIdonanımlı cihazlar bir MIDI kablosu vasıtasıyla
bağlandığında, aralarında performans ve
ayarlama verilerini aktarmak mümkün hale
gelerek gözle görülür bir performans ve üretim
potansiyeli artışı sağlanır.
DİKKAT
• Yalnızca tüm cihazları kapattıktan sonra PSR-E223/
YPT-220’yi harici cihaza bağlayınız. Ardından, ilk önce
PSR-E223/YPT-220'yi, daha sonra bağlı harici cihazı
açınız. Gücü kapatırken bu sırayı ters çeviriniz
NOT
Performans Verilerinin Başka Bir
Cihaza/Cihazdan Aktarılması
PSR-E223/YPT-220’yi diğer MIDI aygıtlarına
veya bir bilgisayara bağlayarak, cihazın
performans verileri diğer MIDI aygıtlarında ya
da bilgisayarda kullanılabilir ve ayrıca diğer
MIDI aygıtlarındaki ve bilgisayardaki
performans verileri PSR- E223/YPT-220 ile
alınabilir ve çalınabilir.
PSR-E223/YPT-22 ile USB donanımlı bilgisayar
arasında MIDI bağlantısı için bir Yamaha UX16
veya benzeri USB-MIDI arayüzü (ayrı satılır)
gerekli olacaktır.
Bir elektrik/elektronik cihaz satan mağazadan bir
Yamaha UX16 veya kaliteli bir USB-MIDI
arayüzü satın alınız. Bir UX16 arayüzü
kullanırsanız, arayüzle birlikte verilen sürücüyü
bilgisayarınıza kurunuz.
NOT
• Kayıtlı Şarkı verileri Song Out (Şarkı Çıkış) fonksiyonu ile
cihazdan aktarılamaz.
Referans
• MIDI aygıtlarını bağlamak için MIDI kabloları (ayrı satılır)
kullanılmalıdır. Bu kabloları müzik mağazalarından vs. satın
alabilirsiniz.
● Cihaz başka bir MIDI cihazına bağlandığı zaman performans verilerini iletir/alır.
PSR-E223/
YPT-220
MIDI OUT
MIDI IN
MIDI IN
MIDI aygıtı
MIDI OUT
● Cihaz bir bilgisayara bağlandığında performans verilerini iletir/alır.
MIDI IN
MIDI OUT
USB
(Arka)
PSR-E223/
YPT-220
Bir USB-MIDI arayüzü
(Yamaha UX16)
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
45
MIDI hakkında
■ MIDI ayarları
Bu ayarlar, bağlı MIDI aygıtına/aygıtından
veya bilgisayara/bilgisayardan performans
verilerini iletirken/alırken yapılmalıdır.
Yerel Ayarlar
Yerel Kontrol, cihazda çaldığınız notaların
dahili ton üreteci sistemi tarafından çalınıp
çalınmayacağını belirler; yerel kontrol açık
iken dahili ton üreteci aktif olur ve yerel
kontrol kapalı iken devreden çıkar.
• Bu, klavyede çalan notaların dahili ton
üreteci sistemi tarafından çalındığı normal
ayarlamadır. Cihazın MIDI terminali
vasıtasıyla alınan veriler dahili ton üreteci
tarafından da çalınır.
• Off
Bu ayarlama ile cihazın kendisi ses
üretmez (klavye performansı, Armoni
veya Stil çalma) ancak, performans
verileri MIDI terminali vasıtasıyla iletilir.
Cihazın MIDI terminali vasıtasıyla alınan
veriler dahili ton üreteci tarafından da
çalınır.
Referans
Yerel Kontrolü, Fonksiyon Ayarları
kısmında ayarlayabilirsiniz (sayfa 44).
NOT
• Cihazdan hiç ses çıkmıyorsa, bunun en olası sebebi Yerel
Kontrol olabilir. Local (Yerel) özelliği OFF (KAPALI)
konumuna ayarlandığında klavyeden ses çıkmaz.
46
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Harici Saat Ayarları
Bu ayarlar cihazın kendi dahili saati ile
(KAPALI) veya harici bir cihazdan gelen saat
sinyali ile (AÇIK) senkronize olduğunu belirler.
• On
Cihazın zaman esaslı fonksiyonları, MIDI
terminaline bağlı harici bir cihazdan
alınan saat ile senkronize hale
getirilecektir.
• Off
Cihaz kendi dahili saatini kullanır
(varsayılan).
Harici Saati, Fonksiyon Ayarları kısmında
ayarlayabilirsiniz (sayfa 44).
NOT
• External Clock (Harici Saat) ON (AÇIK) konumuna
ayarlanılırsa ve harici cihazdan herhangi bir saat sinyali
alınmazsa Şarkı, Stil ve metronom fonksiyonları
başlamayacaktır.
PSR-E223/YPT-220 Panel Ayarının
Aktarılması (İlk Gönderim)
PSR-E223/YPT-220 panel ayarlarını harici bir
MIDI aygıtına gönderir.
Bir PSR-E223/YPT-220 performansını harici
bir sıralayıcıya veya benzeri bir cihaza
kaydederken, dizi çaldığında orijinal panel
ayarlarına otomatik olarak dönülmesi için
mevcut PSR-E223/YPT-220 panel ayarlarını
göndermek üzere bu fonksiyonu
kullanabilirsiniz. İlk Gönderimi, Fonksiyon
ayarları kısmında ayarlayabilirsiniz (sayfa 44).
Sorun Giderme
Appendix
Sorun
Olası Nedeni ve Çözüm
Cihaz açıldığında veya kapatıldığında
geçici olarak bir patlama sesi duyuluyor.
Bu normaldir ve cihaza elektrik geldiğini belirtir.
Cep telefonu kullanıldığında gürültü
meydana geliyor.
Cihazın yakınında bir cep telefonunun kullanılması parazite sebep
olabilir. Bunu önlemek için, cep telefonunu kapatınız veya cihazdan
daha uzakta kullanınız.
Klavye çalındığı veya bir Şarkı ya da Stil
çalındığı halde ses gelmiyor.
Arka paneldeki PHONES/OUTPUT çıkışına herhangi bir cihazın
bağlanmadığını kontrol ediniz. Bu jaka kulaklık takıldığında ses
çıkmaz.
Yerel Kontrol açık/kapalı ayarını kontrol ediniz. (Bkz. sayfa 46.)
Tüm sesler çalmıyor veya ses kesiliyor.
Cihaz, maksimum 32 notaya kadar polifoniktir. Eğer bir stil veya şarkı
aynı anda çalıyorsa, vokaldeki veya şarkıdaki bazı notalar/sesler
atlanılabilir (veya “kaybolabilir”).
Klavyenin sağ el alanındaki tuşlara
basıldığında ses gelmiyor.
Sözlük fonksiyonu kullanıldığında (sayfa 41), sağ ek alanındaki tuşlar
sadece akorun kökünü ve tipini girmek için kullanılır.
Bu tuşlara ne kadar sert bastığınıza
bakılmadan, ses seviyesi değişmeyecektir.
Bu klavyenin tuş hassasiyeti olmadığından, sesin seviyesi çalma
kuvvetinize uygun şekilde değişmez.
•
•
•
•
Ses seviyesi çok zayıf.
Ses kalitesi kötü.
Ritim aniden duruyor veya çalmıyor.
Şarkı vs. düzgün çalmıyor.
Stil veya Şarkı, [START/STOP] düğmesine
basıldığında çalmıyor.
Piller zayıflamış veya bitmiş. Her altı pili yenileriyle değiştiriniz veya
opsiyonel bir AC adaptörü kullanınız.
External Clock (Harici Saat) öğesi ON (AÇIK) konumuna ayarlandı mı? External Clock öğesinin OFF
(KAPALI) konuma ayarlandığından emin olunuz; sayfa 46’deki “Harici Saat Ayarları” kısmına bakınız.
Stil Ses Seviyesinin (sayfa 40) uygun bir düzeye ayarlandığından emin olunuz.
Ayırma Noktası çalmakta olduğunuz akorlar için uygun tuşa ayarlandı
mı? Ayırma Noktasını uygun bir tuşa ayarlayınız (sayfa 41).
Ekranda “ACMP ON” göstergesi görünüyor mu? Görünmüyorsa,
[ACMP ON/OFF] düğmesine basarak görünmesini sağlayınız.
• İlgili akorlar sırayla çalındığında otomatik vokal bazen değişmeyecektir
(örn; minör yediliyi izleyen bazı minör akorlar).
• İki notalı akor basma, önceki çalınan akora göre bir akor üretecektir.
• Yan yana iki oktavdaki iki aynı kök tuşa basmak, yalnız kök notaya
dayalı vokal üretir.
Stil numarası 093–100 (Pianist) seçildikten
sonra [START/STOP] düğmesine
basıldığında ritim vokali çalmıyor.
Bu bir arıza değildir. Stil numarası 093–100’ün (Pianist) herhangi bir
ritim kısmı yoktur bu yüzden, ritim çalmayacaktır. Otomatik vokal
özelliği açık ise, klavyenin vokal aralığında bir akor çaldığınızda diğer
kısımlar çalmaya başlayacaktır.
Ayak pedalı (veya uzatma) zıt efekt üretiyor.
Örneğin, ayak pedalına basılması sesi
kesiyor ve pedalın bırakılması sesleri
uzatıyor.
Ayak pedalının yönü tersine çevrilmiş. Gücü açmadan önce ayak
pedalı fişinin SUSTAIN jakına düzgün bir şekilde bağlandığından emin
olunuz.
[ACMP ON/OFF] düğmesine basıldığında
ACMP ON göstergesi görünmüyor.
Stil ile ilgili herhangi bir fonksiyonu kullanacağınız zaman daima ilk
önce [STYLE] düğmesine basınız.
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Ek
Stil düzgün şekilde çalmıyor.
47
Ses Listesi
■ Maksimum Polifoni • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
NOT
Cihazda 32 notalı maksimum polifoni bulunur. Bu, hangi
fonksiyonların kullanıldığına bakılmaksızın, cihazın bir seferde
maksimum 32 nota çalabileceği anlamına gelir. Otomatik vokal,
çok sayıda mevcut notayı kullanır bu yüzden, otomatik vokal
kullanıldığında klavyede çalmak üzere mevcut notaların toplam
sayısı azalır. Aynı durum Şarkı fonksiyonları için de geçerlidir.
Eğer maksimum polifoni aşılırsa, önceki çalınan notalar kesilecek
ve en son notalara öncelik verilecektir (son nota önceliği).
• Ses Listesi, her bir ses için MIDI programı
değiştirme numaralarını içerir. Cihazı,
harici bir cihazdan MIDI vasıtasıyla çalarken
bu program değiştirme numaralarını
kullanınız.
• Program Numaraları 001 - 128 doğrudan
MIDI Program Değiştirme Numaraları
000-127 ile ilgilidir. 127. Yani, Program
Numaraları ve Program Değiştirme
Numaraları 1 değer ile birbirlerinden farklılık
gösterir. Bu hususu dikkate almayı
unutmayınız.
• Uzatma pedalı (ayak pedalı) basılı
tutulurken notaya basıldığında bazı sesler
sürekli üretilebilir veya çok uzayabilir.
● Panel Ses Listesi
Ses
No.
Bank Seçimi
MIDI
Program
Değişim
# (1–128)
PİYANO
Ses Adı
Ses
No.
Bank Seçimi
Ses Adı
LSB
(0–127)
034
0
0
49
Strings 1
Grand Piano2
035
0
0
50
Strings 2
2
Bright Piano
036
0
0
51
Synth Strings 1
0
4
Honky-tonk Piano
037
0
0
52
Synth Strings 2
0
7
Harpsichord
038
0
0
45
Tremolo Strings
039
0
0
46
Pizzicato Strings
LSB
(0–127)
001
0
112
1
Grand Piano1
002
0
0
1
003
0
0
004
0
005
0
E. PİYANO
YAYLI ÇALGILAR
006
0
0
5
Electric Piano 1
040
0
0
41
Violin
007
0
0
6
Electric Piano 2
041
0
0
42
Viola
008
0
0
3
Electric Grand Piano
042
0
0
43
Cello
009
0
0
8
Clavi
043
0
0
44
Contrabass
044
0
0
47
Orchestral Harp
045
0
0
56
ORG
010
0
0
17
Drawbar Organ
011
0
0
18
Percussive Organ
012
0
0
19
Rock Organ
046
0
0
53
Choir Aahs
013
0
0
20
Church Organ
047
0
0
54
Voice Oohs
014
0
0
21
Reed Organ
048
0
0
55
Synth Voice
Orchestra Hit
KORO
AKORDİYON
SAKSOFON
015
0
0
22
Accordion
049
0
0
67
Tenor Sax
016
0
0
24
Tango Accordion
050
0
0
66
Alto Sax
017
0
0
23
Harmonica
051
0
0
65
Soprano Sax
052
0
0
68
Baritone Sax
GİTAR
Ek
018
0
0
25
Nylon Guitar
053
0
0
69
Oboe
019
0
0
26
Steel Guitar
054
0
0
72
Clarinet
020
0
0
27
Jazz Guitar
055
0
0
70
English Horn
021
0
0
28
Clean Guitar
056
0
0
71
Bassoon
022
0
0
29
Muted Guitar
023
0
0
30
Overdriven Guitar
057
0
0
57
Trumpet
024
0
0
31
Distortion Guitar
058
0
0
60
Muted Trumpet
025
0
0
32
Guitar Harmonics
059
0
0
58
Trombone
060
0
0
61
French Horn
061
0
0
59
Tuba
BASS
48
MIDI
Program
Değişim
# (1–128)
MSB
(0–127)
MSB
(0–127)
TROMPET
026
0
0
33
Acoustic Bass
027
0
0
34
Finger Bass
028
0
0
35
Pick Bass
062
0
0
62
Brass Section
029
0
0
36
Fretless Bass
063
0
0
63
Synth Brass 1
030
0
0
37
Slap Bass 1
064
0
0
64
031
0
0
38
Slap Bass 2
032
0
0
39
Synth Bass 1
065
0
0
74
Flute
033
0
0
40
Synth Bass 2
066
0
0
73
Piccolo
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
ÜFLEMELİ ÇALGILAR
Synth Brass 2
FLÜT
Ses Listesi
Bank Seçimi
MSB
(0–127)
MIDI
Program
LSB
Değişim
(0–127) # (1–128)
0
76
Pan Flute
Ses Adı
Ses
No.
Bank Seçimi
MSB
(0–127)
MIDI
Program
LSB Değişim
(0–127) # (1–128)
0
106
Ses Adı
067
0
115
0
068
0
0
75
Recorder
116
0
0
107
Shamisen
069
0
0
77
Blown Bottle
117
0
0
108
Koto
070
0
0
78
Shakuhachi
118
0
0
109
Kalimba
071
0
0
79
Whistle
119
0
0
110
Bagpipe
072
0
0
80
Ocarina
120
0
0
111
Fiddle
121
0
0
112
Shanai
KLAVYE MELODİSİ
Banjo
SES EFEKTLERİ
073
0
0
81
Square Lead
074
0
0
82
Sawtooth Lead
122
0
0
121
Fret Noise
075
0
0
83
Calliope Lead
123
0
0
122
Breath Noise
076
0
0
84
Chiff Lead
124
0
0
123
Seashore
077
0
0
85
Charang Lead
125
0
0
124
Bird Tweet
078
0
0
86
Voice Lead
126
0
0
125
Telephone Ring
079
0
0
87
Fifths Lead
127
0
0
126
Helicopter
080
0
0
88
Bass & Lead
128
0
0
127
Applause
129
0
0
128
Gunshot
KLAVYE PED’İ
BATERİ KİTLERİ
081
0
0
89
New Age Pad
082
0
0
90
Warm Pad
130
127
0
1
Standard Kit 1
083
0
0
91
Poly Synth Pad
131
127
0
2
Standard Kit 2
084
0
0
92
Choir Pad
132
127
0
9
Room Kit
085
0
0
93
Bowed Pad
133
127
0
17
Rock Kit
086
0
0
94
Metallic Pad
134
127
0
25
Electronic Kit
087
0
0
95
Halo Pad
135
127
0
26
Analog Kit
088
0
0
96
Sweep Pad
136
127
0
28
Dance Kit
137
127
0
33
Jazz Kit
Brush Kit
PERKÜSYON
089
0
0
12
Vibraphone
138
127
0
41
090
0
0
13
Marimba
139
127
0
49
Symphony Kit
091
0
0
14
Xylophone
140
126
0
1
SFX Kit 1
092
0
0
115
Steel Drums
141
126
0
2
SFX Kit 2
093
0
0
9
Celesta
142
126
0
113
094
0
0
11
Music Box
095
0
0
15
Tubular Bells
143
0
1
1
Grand Piano KSP
096
0
0
48
Timpani
144
0
1
2
Bright Piano KSP
097
0
0
10
Glockenspiel
145
0
1
3
Electric Grand Piano KSP
098
0
0
113
Tinkle Bell
146
0
1
4
Honky-tonk Piano KSP
099
0
0
114
Agogo
147
0
1
5
Electric Piano 1 KSP
100
0
0
116
Woodblock
148
0
1
6
Electric Piano 2 KSP
101
0
0
117
Taiko Drum
149
0
1
7
Harpsichord KSP
102
0
0
118
Melodic Tom
150
0
1
8
Clavi KSP
103
0
0
119
Synth Drum
151
0
1
12
Vibraphone KSP
104
0
0
120
Reverse Cymbal
152
0
1
13
Marimba KSP
153
0
3
49
Stereo Strings
KLAVYE EFEKTLERİSENTEZLEYİCİ
Sound Effect Kit
XGlite
105
0
0
97
Rain
154
0
3
50
Stereo Slow Strings
106
0
0
98
Sound Track
155
0
3
53
Stereo Choir
107
0
0
99
Crystal
156
0
6
40
Mellow Synth Bass
108
0
0
100
Atmosphere
157
0
6
61
French Horn Solo
109
0
0
101
Brightness
158
0
6
81
Square Lead 2
110
0
0
102
Goblins
159
0
6
82
Sawtooth Lead 2
111
0
0
103
Echoes
160
0
8
41
Slow Violin
112
0
0
104
Sci-Fi
161
0
8
45
Slow Tremolo Strings
162
0
8
49
Slow Strings
DÜNYA
113
0
0
105
Sitar
163
0
8
50
Legato Strings
114
0
0
16
Dulcimer
164
0
8
81
LM Square
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Ek
Ses
No.
49
Ses Listesi
Ses
No.
Ek
50
Bank Seçimi
MSB
(0–127)
MIDI
Program
LSB Değişim
(0–127) # (1–128)
Ses Adı
Ses
No.
Bank Seçimi
MSB
(0–127)
LSB
(0–127)
MIDI
Program
Değişim
# (1–128)
Ses Adı
165
0
8
82
Thick Sawtooth
219
0
37
17
60's Drawbar Organ 3
166
0
12
40
Sequenced Bass
220
0
37
18
Percussive Organ 2
167
0
12
99
Synth Drum Comp
221
0
37
61
Horn Orchestra
168
0
14
99
Popcorn
222
0
40
1
Piano Strings
169
0
16
88
Big & Low
223
0
40
17
16+2'2/3
170
0
18
34
Finger Dark
224
0
40
20
Notre Dame
171
0
18
40
Click Synth Bass
225
0
40
21
Puff Organ
172
0
18
58
Trombone 2
226
0
40
26
Nylon & Steel Guitar
173
0
18
64
Soft Brass
227
0
40
29
Funk Guitar 1
174
0
18
81
Hollow
228
0
40
31
Feedback Guitar
175
0
18
82
Dynamic Sawtooth
229
0
40
33
Jazz Rhythm
176
0
18
99
Tiny Bells
230
0
40
34
Bass & Distorted Electric Guitar
177
0
18
100
Warm Atmosphere
231
0
40
39
Techno Synth Bass
178
0
19
40
Synth Bass 2 Dark
232
0
40
40
Modular Synth Bass
179
0
19
81
Shroud
233
0
40
45
Suspense Strings
180
0
19
82
Digital Sawtooth
234
0
40
47
Yang Chin
181
0
19
100
Hollow Release
235
0
40
49
Orchestra
182
0
20
63
Resonant Synth Brass
236
0
40
50
Warm Strings
183
0
20
82
Big Lead
237
0
40
53
Choir Strings
184
0
24
18
70's Percussive Organ
238
0
40
55
Synth Voice 2
185
0
27
98
Prologue
239
0
40
66
Sax Section
186
0
28
35
Muted Pick Bass
240
0
40
67
Breathy Tenor Sax
187
0
28
106
Muted Banjo
241
0
40
99
Glockenspiel Chimes
188
0
32
3
Detuned CP80
242
0
40
100
Nylon Electric Piano
189
0
32
5
Chorus Electric Piano 1
243
0
41
1
Dream
190
0
32
6
Chorus Electric Piano 2
244
0
41
6
DX + Analog Electric Piano
191
0
32
17
Detuned Drawbar Organ
245
0
41
26
Steel Guitar with Body Sound
192
0
32
18
Detuned Percussive Organ
246
0
41
29
Muted Steel Guitar
193
0
32
20
Church Organ 3
247
0
41
31
Feedback Guitar 2
194
0
32
23
Harmonica 2
248
0
41
40
DX Bass
195
0
32
27
Jazz Amp
249
0
41
49
Orchestra 2
196
0
32
28
Chorus Guitar
250
0
41
50
Kingdom
197
0
32
36
Fretless Bass 2
251
0
41
55
Choral
198
0
32
37
Punch Thumb Bass
252
0
41
64
Choir Brass
199
0
32
53
Mellow Choir
253
0
41
99
Clear Bells
200
0
32
57
Warm Trumpet
254
0
42
49
Tremolo Orchestra
201
0
32
61
French Horn 2
255
0
42
99
Chorus Bells
202
0
32
105
Detuned Sitar
256
0
43
25
Velocity Guitar Harmonics
203
0
33
17
60's Drawbar Organ 1
257
0
43
30
Guitar Pinch
204
0
33
18
Light Organ
258
0
43
34
Finger Slap Bass
205
0
33
36
Fretless Bass 3
259
0
43
38
Velocity Switch Slap
206
0
34
17
60's Drawbar Organ 2
260
0
45
29
Jazz Man
207
0
34
36
Fretless Bass 4
261
0
45
33
Velocity Crossfade Upright Bass
208
0
35
7
Harpsichord 3
262
0
45
34
Finger Bass 2
209
0
35
16
Dulcimer 2
263
0
45
49
Velocity Strings
210
0
35
17
70's Drawbar Organ 1
264
0
64
11
Orgel
211
0
35
20
Church Organ 2
265
0
64
13
Sine Marimba
212
0
35
26
12-string Guitar
266
0
64
17
Organ Bass
213
0
35
49
60's Strings
267
0
64
19
Rotary Organ
214
0
35
56
Orchestra Hit 2
268
0
64
20
Organ Flute
215
0
35
62
Trumpet & Trombone Section
269
0
64
24
Tango Accordion 2
216
0
35
87
Big Five
270
0
64
55
Analog Voice
217
0
35
99
Round Glockenspiel
271
0
64
56
Impact
218
0
35
105
Sitar 2
272
0
64
81
Mellow
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Ses Listesi
Bank Seçimi
MSB
(0–127)
MIDI
Program
LSB Değişim
(0–127) # (1–128)
Ses Adı
Ses
No.
Bank Seçimi
MSB
(0–127)
MIDI
Program
LSB
Değişim
(0–127) # (1–128)
Ses Adı
273
0
64
85
Distorted Lead
327
0
97
113
Altair
274
0
64
88
Fat & Perky
328
0
97
115
Glass Percussion
275
0
64
89
Fantasy
329
0
98
13
Log Drums
276
0
64
100
Nylon Harp
330
0
98
106
Oud
277
0
64
102
Goblins Synth
331
0
98
113
Gamelan Gongs
278
0
64
118
Melodic Tom 2
332
0
98
115
Thai Bells
279
0
64
119
Analog Tom
333
0
99
113
Stereo Gamelan Gongs
280
0
65
17
70's Drawbar Organ 2
334
0
100
113
Rama Cymbal
281
0
65
19
Slow Rotary
335
64
0
1
Cutting Noise
282
0
65
20
Tremolo Organ Flute
336
64
0
2
Cutting Noise 2
283
0
65
32
Guitar Feedback
337
64
0
4
String Slap
284
0
65
34
Modulated Bass
338
64
0
17
Flute Key Click
285
0
65
81
Solo Sine
339
64
0
33
Shower
286
0
65
83
Pure Pad
340
64
0
34
Thunder
287
0
65
88
Soft Whirl
341
64
0
35
Wind
288
0
65
97
African Wind
342
64
0
36
Stream
289
0
65
99
Soft Crystal
343
64
0
37
Bubble
290
0
65
100
Harp Vox
344
64
0
38
Feed
291
0
65
102
Creeper
345
64
0
49
Dog
292
0
65
118
Real Tom
346
64
0
50
Horse
293
0
65
119
Electronic Percussion
347
64
0
51
Bird Tweet 2
294
0
66
17
Cheezy Organ
348
64
0
56
Maou
295
0
66
19
Fast Rotary
349
64
0
65
Phone Call
296
0
66
32
Guitar Harmonics 2
350
64
0
66
Door Squeak
297
0
66
81
Sine Lead
351
64
0
67
Door Slam
298
0
66
92
Itopia
352
64
0
68
Scratch Cut
299
0
66
97
Carib
353
64
0
69
Scratch Split
300
0
66
100
Atmosphere Pad
354
64
0
70
Wind Chime
301
0
66
118
Rock Tom
355
64
0
71
Telephone Ring 2
302
0
67
17
Drawbar Organ 3
356
64
0
81
Car Engine Ignition
303
0
67
102
Ritual
357
64
0
82
Car Tires Squeal
304
0
68
102
To Heaven
358
64
0
83
Car Passing
305
0
70
99
Air Bells
359
64
0
84
Car Crash
306
0
70
102
Night
360
64
0
85
Siren
307
0
71
99
Bell Harp
361
64
0
86
Train
308
0
71
102
Glisten
362
64
0
87
Jet Plane
309
0
72
99
Gamelimba
363
64
0
88
Starship
310
0
96
15
Church Bells
364
64
0
89
Burst
311
0
96
16
Cimbalom
365
64
0
90
Roller Coaster
312
0
96
25
Ukulele
366
64
0
91
Submarine
313
0
96
26
Mandolin
367
64
0
97
Laugh
314
0
96
82
Sequenced Analog
368
64
0
98
Scream
315
0
96
102
Bell Choir
369
64
0
99
Punch
316
0
96
106
Rabab
370
64
0
100
Heartbeat
317
0
96
108
Taisho-kin
371
64
0
101
Footsteps
318
0
96
113
Bonang
372
64
0
113
Machine Gun
319
0
96
116
Castanets
373
64
0
114
Laser Gun
320
0
96
117
Gran Cassa
374
64
0
115
Explosion
321
0
97
13
Balimba
375
64
0
116
Firework
322
0
97
15
Carillon
323
0
97
16
Santur
324
0
97
105
Tamboura
325
0
97
106
Gopichant
326
0
97
108
Kanoon
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Ek
Ses
No.
51
Bateri Kiti Listesi
• “
” bateri sesinin “Standart Kit 1” ile aynı olduğu anlamına gelir.
• Her bir perküsyon sesi bir nota kullanır.
• MIDI Nota # ve Notası, klavye Nota # ve Notasından bir oktav daha düşüktür. Örneğin, “Standart Kit 1”deki “Seq Click H” (Nota# 36/Nota C1),
(Nota# 24/Nota C0)’a karşılık gelir.
• • Tuş Kapalı: “O” olarak işaretli tuşlar, sesi verildikten hemen sonra durdurur.
• Aynı Alternatif Nota Numaralı (*1 …4 ) sesler aynı anda çalınamaz. (Bunlar dönüşümlü olarak çalınacak şekilde tasarlanmıştır.)
C1
C#1
D1
E1
F1
D#1
F#1
G1
G#1
A1
B1
C2
A#1
C#2
D2
E2
F2
D#2
F#2
G2
G#2
A2
B2
C3
A#2
C#3
D3
E3
F3
D#3
F#3
G3
G#3
A3
B3
C4
A#3
C#4
D4
E4
F4
D#4
F#4
G4
G#4
A4
B4
C5
A#4
C#5
D5
E5
Ek
F5
D#5
F#5
G5
G#5
A5
B5
C6
52
A#5
Ses No.
MSB(0–127) / LSB(0–127) / PC(1–128)
Klavye
MIDI
Tuş Alternatif
kapalı
Grup
Nota#
Nota
Nota#
Nota
25
C# 0
13
C# -1
3
26
D 0
14
D -1
3
27
D# 0
15
D# -1
28
E 0
16
E -1
29
F 0
17
F -1
4
30
F# 0
18
F# -1
4
31
G 0
19
G -1
32
G# 0
20
G# -1
33
A 0
21
A -1
34
A# 0
22
A# -1
35
B 0
23
B -1
36
C 1
24
C 0
37
C# 1
25
C# 0
38
D 1
26
D 0
O
39
D# 1
27
D# 0
40
E 1
28
E 0
O
41
F 1
29
F 0
O
42
F# 1
30
F# 0
43
G 1
31
G 0
44
G# 1
32
G# 0
45
A 1
33
A 0
46
A# 1
34
A# 0
47
B 1
35
B 0
48
C 2
36
C 1
49
C# 2
37
C# 1
50
D 2
38
D 1
51
D# 2
39
D# 1
52
E 2
40
E 1
53
F 2
41
F 1
54
F# 2
42
F# 1
1
55
G 2
43
G 1
56
G# 2
44
G# 1
1
57
A 2
45
A 1
58
A# 2
46
A# 1
1
59
B 2
47
B 1
60
C 3
48
C 2
61
C# 3
49
C# 2
62
D 3
50
D 2
63
D# 3
51
D# 2
64
E 3
52
E 2
65
F 3
53
F 2
66
F# 3
54
F# 2
67
G 3
55
G 2
68
G# 3
56
G# 2
69
A 3
57
A 2
70
A# 3
58
A# 2
71
B 3
59
B 2
72
C 4
60
C 3
73
C# 4
61
C# 3
74
D 4
62
D 3
75
D# 4
63
D# 3
76
E 4
64
E 3
77
F 4
65
F 3
78
F# 4
66
F# 3
79
G 4
67
G 3
80
G# 4
68
G# 3
81
A 4
69
A 3
82
A# 4
70
A# 3
83
B 4
71
B 3
O
84
C 5
72
C 4
O
85
C# 5
73
C# 4
86
D 5
74
D 4
O
87
D# 5
75
D# 4
88
E 5
76
E 4
89
F 5
77
F 4
90
F# 5
78
F# 4
91
G 5
79
G 4
92
G# 5
80
G# 4
2
93
A 5
81
A 4
2
94
A# 5
82
A# 4
95
B 5
83
B 4
96
C 6
84
C 5
97
C# 6
85
C# 5
98
D 6
86
D 5
99
D# 6
87
D# 5
100
E 6
88
E 5
101
F 6
89
F 5
102
F# 6
90
F# 5
103
G 6
91
G 5
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
130
127/0/1
131
127/0/2
132
127/0/9
133
127/0/17
134
127/0/25
135
127/0/26
Standart Kit 1
Standart Kit 2
Oda Kiti
Rock Kiti
Electronic Kit
Analog Kit
Surdo Mute
Surdo Open
Hi Q
Whip Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Finger Snap
Click Noise
Metronome Click
Metronome Bell
Seq Click L
Seq Click H
Brush Tap
Brush Swirl
Brush Slap
Brush Tap Swirl
Snare Roll
Castanet
Snare H Soft
Sticks
Bass Drum Soft
Open Rim Shot
Bass Drum Hard
Bass Drum
Side Stick
Snare M
Hand Clap
Snare H Hard
Floor Tom L
Hi-Hat Closed
Floor Tom H
Hi-Hat Pedal
Low Tom
Hi-Hat Open
Mid Tom L
Mid Tom H
Crash Cymbal 1
High Tom
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Cymbal Cup
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibraslap
Ride Cymbal 2
Bongo H
Bongo L
Conga H Mute
Conga H Open
Conga L
Timbale H
Timbale L
Agogo H
Agogo L
Cabasa
Maracas
Samba Whistle H
Samba Whistle L
Guiro Short
Guiro Long
Claves
Wood Block H
Wood Block L
Cuica Mute
Cuica Open
Triangle Mute
Triangle Open
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Snare H Soft 2
SD Rock H
Reverse Cymbal
Reverse Cymbal
Hi Q 2
Snare L
Hi Q 2
SD Rock H
Bass Drum H
Bass Drum H
Bass Drum H
BD Rock
BD Rock
BD Gate
BD Analog L
BD Analog H
Analog Side Stick
Analog Snare 1
Open Rim Shot 2
Bass Drum 2
Snare M 2
SD Room L
SD Rock L
SD Rock L
Snare H Hard 2
SD Room H
Room Tom 1
SD Rock Rim
Rock Tom 1
SD Rock H
E Tom 1
Room Tom 2
Rock Tom 2
E Tom 2
Room Tom 3
Rock Tom 3
E Tom 3
Room Tom 4
Room Tom 5
Rock Tom 4
Rock Tom 5
E Tom 4
E Tom 5
Room Tom 6
Rock Tom 6
E Tom 6
Analog Snare 2
Analog Tom 1
Analog HH Closed 1
Analog Tom 2
Analog HH Closed 2
Analog Tom 3
Analog HH Open
Analog Tom 4
Analog Tom 5
Analog Cymbal
Analog Tom 6
Analog Cowbell
Analog Conga H
Analog Conga M
Analog Conga L
Analog Maracas
Analog Claves
Scratch Push
Scratch Pull
Scratch Push
Scratch Pull
Bateri Kiti Listesi
136
127/0/28
137
127/0/33
138
127/0/41
139
127/0/49
140
126/0/1
141
126/0/2
142
126/0/113
Dans Kiti
Jazz Kiti
Brush Kiti
Senfoni Kiti
SFX Kit 1
SFX Kit 2
Ses Efekti Kiti
Reverse Cymbal
Hi Q 2
AnSD Snappy
AnBD Dance-1
AnSD OpenRim
AnBD Dance-2
AnBD Dance-3
Analog Side Stick
AnSD Q
Drum Loop
SD Jazz H Light
Brush Slap L
Bass Drum L
BD Jazz
BD Jazz
Gran Cassa
Gran Cassa Mute
SD Jazz L
Brush Slap
Marching Sn M
SD Jazz M
Jazz Tom 1
Brush Tap
Brush Tom 1
Marching Sn H
Jazz Tom 1
Jazz Tom 2
Brush Tom 2
Jazz Tom 2
Jazz Tom 3
Brush Tom 3
Jazz Tom 3
Jazz Tom 4
Jazz Tom 5
Brush Tom 4
Brush Tom 5
Jazz Tom 6
Brush Tom 6
Jazz Tom 4
Jazz Tom 5
Hand Cym. L
Jazz Tom 6
Hand Cym.Short L
Cutting Noise
Cutting Noise 2
String Slap
AnSD Ana+Acoustic
Analog Tom 1
Analog HH Closed 3
Analog Tom 2
Analog HH Closed 4
Analog Tom 3
Analog HH Open 2
Analog Tom 4
Analog Tom 5
Analog Cymbal
Analog Tom 6
Flute Key Click
Analog Cowbell
Hand Cym. H
Hand Cym.Short H
Analog Conga H
Analog Conga M
Analog Conga L
Phone Call
Door Squeak
Door Slam
Scratch Cut
Scratch
Wind Chime
Telephone Ring 2
Car Engine Ignition
Car Tires Squeal
Car Passing
Car Crash
Siren
Train
Jet Plane
Starship
Burst
Roller Coaster
Submarine
Heartbeat
Footsteps
Door Squeak
Door Slam
Applause
Camera
Horn
Hiccup
Cuckoo Clock
Stream
Frog
Rooster
Dog
Cat
Owl
Horse Gallop
Horse Neigh
Cow
Lion
Scratch
Yo!
Go!
Get up!
Whoow!
Huuaah!
Shower
Thunder
Wind
Stream
Bubble
Feed
Laugh
Scream
Punch
Heartbeat
Footsteps
Ek
Analog Maracas
Analog Claves
Scratch Push
Scratch Pull
Uh!+Hit
Dog
Horse
Bird Tweet 2
Machine Gun
Laser Gun
Explosion
Firework
Maou
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
53
Stil Listesi
Stil
No.
Stil Adı
Stil
No.
8 Vuruş
Stil
No.
Swing & Jazz
Stil Adı
Trad&World
001
8BeatModern
040
BigBandFast
078
USMarch
002
60’sGtrPop
041
BigBandBallad
079
6/8March
003
8BeatAdria
042
JazzClub
080
GermanMarch
004
60’s8Beat
043
Swing1
081
PolkaPop
005
8Beat
044
Swing2
082
OberPolka
006
OffBeat
045
Five/Four
083
Tarantella
007
60’sRock
046
Dixieland
084
Showtune
008
HardRock
047
Ragtime
085
ChristmasSwing
009
RockShuffle
086
ChristmasWaltz
010
8BeatRock
087
ScottishReel
011
16Beat
012
013
R&B
048
Soul
049
DetroitPop
050
6/8Soul
088
SwingWaltz
PopShuffle
051
CrocoTwist
089
JazzWaltz
GuitarPop
052
Rock&Roll
090
CountryWaltz
014
16BtUptempo
053
ComboBoogie
091
OberWalzer
015
KoolShuffle
054
6/8Blues
092
Musette
016
HipHopLight
16 Vuruş
Waltz
Country
Piyanist
Balad
055
017
PianoBallad
056
CountrySwing
094
PianoSwing
018
LoveSong
057
Country2/4
095
Arpeggio
019
6/8ModernEP
058
Bluegrass
096
Habanera
020
6/8SlowRock
097
SlowRock
021
OrganBallad
059
BrazilianSamba
098
8BeatPianoBallad
022
PopBallad
060
BossaNova
099
6/8PianoMarch
023
16BeatBallad
061
Forro
100
PianoWaltz
062
Tijuana
Dans
Ek
54
Stil Adı
CountryPop
093
Stride
Latin
024
EuroTrance
063
Mambo
025
Ibiza
064
Salsa
026
SwingHouse
065
Beguine
027
Clubdance
066
Reggae
028
ClubLatin
029
Garage1
067
VienneseWaltz
030
Garage2
068
EnglishWaltz
031
TechnoParty
069
Slowfox
032
UKPop
070
Foxtrot
033
HipHopGroove
071
Quickstep
034
HipShuffle
072
Tango
035
HipHopPop
073
Pasodoble
Disko
074
Samba
Balo Salonu
036
70’sDisco
075
ChaChaCha
037
LatinDisco
076
Rumba
038
SaturdayNight
077
Jive
039
DiscoHands
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Şarkı Listesi
Şarkı Adı
No.
No.
EN İYİLER
001
Demo 1
002
Winter Serenade
003
Castaway
ORKESTRA
005
006
ˆ
004
Danse des Mirlitons from “The Nutcracker” (P.I. Tchaikovsky)
“Orphée aux Enfers” Ouverture
(J. Offenbach)
La Primavera
(from Le Quattro Stagioni) (A. Vivaldi)
008
Méditation (Thaïs) (J. Massenet)
009
Guillaume Tell (G. Rossini)
010
Frühlingslied (F. Mendelssohn)
011
Ungarische Tänze Nr.5 (J. Brahms)
PİYANİST
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
035
036
Die Lorelei (F. Silcher)
037
Funiculi Funicula (L. Denza)
038
Turkey in the Straw (Traditional)
039
Old Folks at Home (S.C. Foster)
040
Dolly’s Dreaming and Awakening
(T. Oesten)
La Candeur (J.F. Burgmüller)
Arabesque (J.F. Burgmüller)
Pastorale (J.F. Burgmüller)
Petite Réunion (J.F. Burgmüller)
Innocence (J.F. Burgmüller)
No.
Şarkı Adı
CHORD LESSON
070
Bill Bailey (Won’t You Please Come
Home) (H. Cannon)
071
When Irish Eyes Are Smiling
(E.R. Ball)
072
Down by the Riverside (Traditional)
Jingle Bells (J.S. Pierpont)
073
When the Saints Go Marching In
(Traditional)
041
Muss i denn (F. Silcher)
074
Frühlingsstimmen (J. Strauss II)
042
Liebesträume Nr.3 (F. Liszt)
075
Camptown Races (S.C. Foster)
043
Jesu, Joy Of Man’s Desiring
(J.S. Bach)
076
Little Brown Jug (Joseph Winner)
077
Loch Lomond (Traditional)
078
Oh! Susanna (S.C. Foster)
079
Greensleeves (Traditional)
080
Aura Lee (G. Poulton)
081
Silent Night (F. Gruber)
082
The Danube Waves (I. Ivanovici)
Slavonic Dances No.10 (A. Dvorák)
007
Şarkı Adı
Wenn ich ein Vöglein Wär ?
(Traditional)
044
045
046
Ode to Joy (L.v. Beethoven)
Song of the Pearl Fisher (G. Bizet)
Gavotte (F.J. Gossec)
047
String Quartet No.17 2nd mov.
“Serenade” (F.J. Haydn)
048
Menuett (J.S. Bach)
049
Canon (J. Pachelbel)
083
Twinkle Twinkle Little Star
(Traditional)
050
From “The Magic Flute”
(W.A Mozart)
084
Close Your Hands, Open Your
Hands (J.J. Rousseau)
051
Piano Sonate op.27-2
“Mondschein” (L.v. Beethoven)
085
The Cuckoo (Traditional)
052
“The Surprise” Symphony
(F.J. Haydn)
086
O du lieber Augustin (Traditional)
087
London Bridge (Traditional)
088
American Patrol (F.W. Meacham)
089
Beautiful Dreamer (S.C. Foster)
090
Battle Hymn of the Republic
(Traditional)
Row Row Row Your Boat
(Traditional)
091
Home Sweet Home (H. Bishop)
057
On Top of Old Smoky (Traditional)
092
Valse Des Fleurs (From “The Nutcracker”) (P.I. Tchaikovsky)
058
We Wish You A Merry Christmas
(Traditional)
093
Aloha Oe (Traditional)
059
Scarborough Fair (Traditional)
094
I’ve Been Working On The Railroad
(Traditional)
053
To a Wild Rose (E.A. MacDowell)
Progrés (J.F. Burgmüller)
054
Chanson du Toreador (G. Bizet)
Tarentelle (J.F. Burgmüller)
La Chevaleresque (J.F. Burgmüller)
055
O Mio Babbino Caro (G. Puccini)
Etude op.10-3 “Chanson de
l’adieu” (F. Chopin)
056
DÜET
Marcia alla Turca (L.v. Beethoven)
023
Turkish March (W.A. Mozart)
024
Valse op.64-1 “Petit Chien”
(F. Chopin)
025
Menuett (L. Boccherini)
060
Im Mai (Traditional)
095
My Darling Clementine (Traditional)
026
Nocturne op.9-2 (F. Chopin)
061
O Christmas Tree (Traditional)
096
Auld Lang Syne (Traditional)
027
Moments Musicaux op.94-3
(F. Schubert)
062
Mary Had a Little Lamb
(Traditional)
097
Grandfather’s Clock (H.C. Work)
098
Amazing Grace (Traditional)
099
My Bonnie (H.J. Fulmer)
100
Yankee Doodle (Traditional)
101
Joy to the World (G.F. Händel)
102
Ave Maria (F. Schubert)
028
The Entertainer (S. Joplin)
063
Ten Little Indians (Septimus Winner)
029
Prelude (Wohltemperierte Klavier
1-1) (J.S. Bach)
064
Pop Goes The Weasel (Traditional)
030
La Viollette (Streabbog)
065
Twinkle Twinkle Little Star
(Traditional)
031
Für Elise (L.v. Beethoven)
066
Close Your Hands, Open Your
Hands (J.J. Rousseau)
PRATİK
032
America the Beautiful (S.A. Ward)
067
The Cuckoo (Traditional)
033
Londonderry Air (Traditional)
068
O du lieber Augustin (Traditional)
034
Ring de Banjo (S.C. Foster)
069
London Bridge (Traditional)
Ek
022
• Bazı şarkıların uzunluğu kolay öğrenme açısından düzenlenmiştir ve orijinal şarkıyla tamamen aynı olmayabilir.
• Tüm dahili şarkıların partisyonlarını içeren bir Şarkı Kitabı (ücretsiz olarak indirilebilir) mevcuttur (Şarkı 1-3 hariç). Şarkı Kitabını temin
etmek için, aşağıdaki web sitesindeki kullanıcı kaydını yapınız.
http://music.yamaha.com/registration/
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
55
Efekt Tipi Listesi
● Yankı Tipi
Yankı Tipi
No.
Açıklama
01–03
Hall 1–3
Konser salonu yankısı.
04–05
Room 1–2
Küçük oda yankısı.
06–07
Stage 1–2
Solo enstrümanlar için yankı.
08–09
Plate 1–2
Simüle edilen çelik plaka yankısı.
Off
Efekt yok.
10
● Chorus Types
Koro Tipi
No.
01
Chorus 1
02
Chorus 2
03
Flanger 1
04
Flanger 2
05
Off
Ek
56
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Açıklama
Zengin, sıcak korolu geleneksel koro programı.
Bu, seste zengin ve canlı bir titreşim efekti üretir.
Efekt yok
Teknik Özellikler
Klavyeler
• 61 standart ebatlı tuş (C1-C6)
Hoparlörler
• 12 cm x 2
Ekran
• LCD ekran
Güç Tüketimi
• 10 W (PA-130 güç adaptörü kullanılırken)
Kurulum
• STANDBY/AÇMA
• ANA SES: MİN -MAKS.
Güç Beslemesi
• Adaptör: Yamaha PA-130 veya eşdeğeri
• Piller: Altı adet “AA” boyutlu, LR6 veya eşdeğer piller
Panel Kontrolleri
• [L], [R], [LISTEN & LEARN], [TIMING], [WAITING],
[A-B REPEAT]/[ACMP ON/OFF],
[REW]/[INTRO/ENDING/rit.], [FF]/[[MAIN/AUTO FILL],
[TEMPO/TAP], [PAUSE]/[SYNC START],
[START/STOP], [SONG], [STYLE], [VOICE],
[FUNCTION], [PORTABLE GRAND],
[SOUND EFFECT], [REVERB], [DEMO],
[METRONOME], rakamlı düğmeler [0]–[9], [+], [-]
Boyutlar (G x D x Y)
• 945 x 348 x 118 mm
(37-3/16" x 13-11/16" x 4-5/8")
Ses
• Stereo Örneklemeli Piyano + 361 XGlite + 13 Bateri Kiti
• Polifoni: 32
Stil
• 100 ön ayarlı Stil
• Stil Kontrolü:
ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP,
INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL
• Akor Basma: Çoklu akor basma
• Stil Ses Seviyesi
Eğitim Özelliği
• Akor Sözlüğü
• Ders 1-3
Fonksiyon
• Stil Ses Seviyesi, Şarkı Ses Seviyesi, Akort Ayarı,
Transpoze, Ayırma Noktası, Ana ses (Ses seviyesi,
Oktav), Yankı Tipi, Yankı seviyesi, Panel Uzatma Efekti,
Yerel Açma/Kapatma, Harici Saat, Başlangıç Ayarı
Gönderme, Zaman İşareti, Metnonom Ses Seviyesi,
Demo İptal
Ağırlık
• 4.5 kg (9 lbs. 15 oz.) (piller hariç)
Verilen Aksesuarlar
• Nota Sehpası
• Kullanım Kılavuzu
• Yamaha Ürünü Kullanıcı Kaydı
• AC Güç Adaptörü (PA-130 veya Yamaha
tarafından tavsiye edilen eşdeğeri)
*Ürünle birlikte verilir veya bölgeye bağlı olarak opsiyonel olabilir.
Opsiyonel Aksesuarlar
• AC Güç Adaptörü: Yamaha PA-130 veya eşdeğeri
• USB-MIDI Arayüzü: UX16
• Ayak pedalı:
FC4/FC5
• Klavye Standı:
L-2C/L-2L
• Kulaklık:
HPE-150/HPE-30
* Bu kılavuzda verilen teknik özellikler ve açıklamalar sadece bilgi
amaçlıdır. Yamaha, önceden haber vermeden herhangi bir
zamanda ürünleri veya teknik özellikleri değiştirme veya
üzerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Teknik özellikler,
cihaz ve opsiyonlar bölgeden bölgeye farklılık
gösterebileceğinden, lütfen Yamaha bayinizle birlikte kontrol
ediniz.
Efektler
• Yankı: 9 tip
• Koro: 4 tip
Şarkı
• 102 Ön Ayarlı Şarkı
• Şarkı Ses Seviyesi
Ek
MIDI
• Yerel Açık/Kapalı
• Başlangıç Ayarı Gönderme
• Harici Saat
Yardımcı jaklar
• PHONES/OUTPUT, DC IN 12V, MIDI girişi/çıkışı,
SUSTAIN
Amplifikatör
• 2.5 W + 2.5 W
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
57
Dizin
0–9, +,- ....................................................................... 26
K
A
Kısım ...........................................................................29
Klavye Ekranı .............................................................27
Kök ..................................................................24–25, 41
Koro .............................................................................32
Koro Gönderme Seviyesi .............................................44
Koro Tipi Listesi ........................................................56
AB Tekrarı ................................................................ 38
AC Güç Adaptörü .........................................................8
ACMP AÇMA/KAPATMA ......................................20
Akor Göstergesi...........................................................27
Akor Sözlüğü...............................................................41
Akor........................................................................24–25
Akort ayarı...................................................................34
Ana Ses Düğmesi ..........................................................9
Ana/Otomatik ritim ....................................................23
Ayak pedalı (Sustain girişi) ..........................................9
Ayırma Noktası ...........................................................41
B
Basınız ve Bir Süre Basılı Tutunuz.............................26
Başlangıç Ayarı Gönderimi...................................44, 46
BAŞLATMA/DURDURMA .....................................17
Bateri Kiti Listesi .......................................................52
Bateri Kiti....................................................................15
Bekleme.......................................................................31
Bilgisayar ...................................................................45
D
DC IN 12V ....................................................................8
Demo ...........................................................................17
Ders ............................................................................28
DİNLEME & ÖĞRENME...........................................28
Duraklatma .................................................................17
Melodi Sesi...................................................................39
Metronom ....................................................................36
Metronom Ses Seviyesi ...............................................36
MIDI ............................................................................45
MIDI IN/OUT .............................................................45
N
Nota Sehpası...................................................................9
Notalar .........................................................................27
O
Oktav (Ana) .................................................................35
Opsiyon .......................................................................57
Otomatik Vokal .....................................................18, 20
Otomatik vokal aralığı............................................18, 20
Ö
Ölçüm ..........................................................................27
P
E
Ekran............................................................................27
F
FF ............................................................................... 17
Fonksiyon.....................................................................43
Fonksiyon Ayar Listesi ...............................................44
G
Ek
Geri alma .....................................................................17
Harici Saat..............................................................44, 46
İ
İntro .............................................................................23
58
M
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
Parça ......................................................................27, 37
PHONES/OUTPUT .................................................9, 57
Pil....................................................................................8
PORTABLE GRAND .................................................13
Puanlama .....................................................................30
R
Rakamlı tuşlar ..............................................................26
Ritim ......................................................................18, 20
S
Sağ................................................................................29
Senkronize Başlatma .............................................19, 40
Ses ..........................................................................12, 32
Dizin
Ses Efekti....................................................................15
Ses Listesi .................................................................48
Ses Seviyesi (Şarkı).....................................................38
Ses Seviyesi (Ses)......................................................33
Ses Seviyesi (Stil)......................................................40
Sesi Kapatma..............................................................37
Sol................................................................................29
Sonlandırma ................................................................23
STANDBY/AÇMA ......................................................9
Stil Listesi...................................................................54
Stil Ses Seviyesi.........................................................40
Stil.........................................................................18, 40
Ş
Şarkı ......................................................................16, 37
Şarkı Listesi.................................................................55
Şarkı Ses Seviyesi........................................................38
T
Tek Tuş Ayarı ..............................................................35
Tempo ..................................................................22, 37
TEMPO/VURUŞ .......................................22, 37, 39–40
Transpoze.....................................................................34
U
Uzatma Efekti (Ayak pedalı)..........................................9
Uzatma Efekti (Panel).................................................33
V
Verilen Aksesuarlar................................................5, 57
Vuruş Göstergesi..........................................................27
X
XGlite ...........................................................................5
Y
Ek
Yankı ...........................................................................32
Yankı Seviyesi ............................................................44
Yankı Tipi Listesi ........................................................56
Yavaşlatma (ritardando) ..............................................23
Yerel ....................................................................44, 46
Z
Zaman İşareti ..............................................................36
Zamanlama...................................................................30
PSR-E223/YPT-220 Kullanım Kılavuzu
59

Benzer belgeler

PSR-E243/YPT-240 Owner`s Manual

PSR-E243/YPT-240 Owner`s Manual Bu ürünün ad plakası, birimin alt kısmında bulunabilir. Bu ürünün seri numarası, ad plakasının üzerinde veya yanında bulunabilir. Hırsızlık olayında kimlik belirlemeye yardımcı olmak amacıyla, bu s...

Detaylı

NP-31/NP-11 Owner`s Manual

NP-31/NP-11 Owner`s Manual UYARI: Bu ürünü insanların üzerine basabileceği veya ayaklarına takılabileceği bir yere yerleştirmeyiniz veya güç kablolarının veya bağlantı kablolarının üzerinden herhangi bir şey geçirmeyiniz. Uz...

Detaylı

PSR-E253/YPT-255 Owner`s Manual

PSR-E253/YPT-255 Owner`s Manual Bu ürünleri ve pilleri doğru şekilde atarak, değerli kaynakların korunmasına ve aksi durumda atıkların uygunsuz değerlendirilmesinden doğabilecek insan sağlığı ve doğa üzerindeki olası olumsuz etki...

Detaylı

MOX6 / MOX8 Owner`s Manual

MOX6 / MOX8 Owner`s Manual ÖNEMLİ: Ses ne kadar şiddetli olursa, hasar o kadar kısa zamanda oluşacaktır.

Detaylı

MOTIF XF Owner`s Manual

MOTIF XF Owner`s Manual veya hoparlör kombinasyonu ile birlikte, kalıcı işitme kaybına sebep olabilecek seviyeli ses üretebilir. Çok uzun süre yüksek ses seviyesi ile veya rahatsız edici bir seviye ile dinlemeyiniz. Eğer ...

Detaylı