İÇM305 Mobilya Tarihi

Yorumlar

Transkript

İÇM305 Mobilya Tarihi
İÇM305
Mobilya Tarihi
(Teorik + Uygulama) Kredi : (3+0)3 - AKTS : 5
Ders Koordinatörü : Öğr.Gör. Atlıhan Onat Kara
Ön Şartlı Dersler :
Ders Dili : tr
Dersi
Verenler:
_______________________________________________________________________________
Dersin Yardımcıları:
_______________________________________________________________________________
Dersin
Amacı:
_______________________________________________________________________________
Antik dönemden 19.yy başlarına kadar olan tarihsel süreçteki mobilyaların, dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi
yapısı çerçevesinde pragmatik (kullanım), semantik (anlamsal) ve sentaktik (biçimsel) açılardan irdelenmesi.
Mobilyaların tarihsel sürece ve bölgeye göre gösterdikleri değişim ve gelişiminin neden-sonuç ilişkisi içerisinde ele
alınması. Geçmiş-şimdi bağlantısının kurularak, geleceğe yönelik öngörülerin oluşturulması ve bunların mobilya
tasarımına etkilerinin irdelenmesi. Bu bağlamda, tasarımcının sorumluğu konusunda farkındalık ve gerekli mobilya
kültürünün geliştirilmesi
2.
3.
4.
5.
Dersin Öğrenim Çıktıları:
_______________________________________________________________________________
1. Dönem mobilyaları hakkında temel bilgiye sahip olur.
Mobilyaların tarihsel süreçteki değişim ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Mobilyaları tarihsel dönemlerine göre kullanım, anlamsal ve biçimsel olarak analiz edebilir ve tanımlayabilir.
Ele alınan dönem ve bölgelerdeki sosyal, ekonomik ve siyasi yapı hakkında temel bilgiye sahip olur.
Dönem mobilyalarında kullanılan malzemeler ve teknoloji hakkında temel bilgiye sahip olur.
Dersin
içeriği:
_______________________________________________________________________________
1. Belirlenen dönemlerin sosyal, ekonomik ve siyasi yapılarının araştırılması.
2. Dönem mobilyalarının kullanım, anlamsal ve biçimsel olarak analiz edilmesi.
3. Dönem mobilyalarının felsefe, müzik, edebiyat, plastik sanatlar ve mimarlık ortamında irdelenmesi.
4. Dönemlerin, mobilya örnekleriyle incelenmesi.
Haftalık Program
_____________________________________________________
1. - Antik Çağ Dönemi Mobilyalar: Mısır,Mezopotamya Yunan,Roma * Ön çalışma - Yok
_____________________________________________________
2. - Orta Çağ Dönemi Mobilyalar:Bizans, Roman ve Gotik Rönesans Çağ Dönemi Mobilya: Tudor, elizabethan,
Jacobean * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
3. - Barok Dönemi Mobilya Stilleri:Louis Stili ,William and Mary Stili * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
4. - Rokoko Dönemi Mobilya Stilleri:Regence Stili, XV Louis Stili, Rokoko Dönemi Amerikan Stilleri, Queen
Anne, Erken Georgian ve Kolonial * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
5. - Yeniçağ Dönemi Mobilya Stilleri:XVI. Louis Stili, Directoire Stili, Geç Georgian ve Empire Stili * Ön
çalışma - Okuma
_____________________________________________________
6. - Yakınçağ Mobilya Stilleri:Geç Federal Dönem, Regency, Victorian ve Louis Philippe * Ön çalışma Okuma
_____________________________________________________
7. - Mobilya Bileşenleri:Ayak baçak ve arkalık * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
8. - 20. Yüzyıl Başı Mobilya Stilleri:Michael Thonet, Arts and Crafts, Art Nouveau * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
9. - Ara Sınav * Ön çalışma - Çalışma
_____________________________________________________
10. - Art deco Stil Mobilyalar :Paul Follot, Emile-Jacques Ruhlmann, Eileen Gray De Stijl Stil Mobilyalar :Gerrit
Rietveld * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
11. - Bauhaus Stili Mobilyalar:Walter Gropius, Marcel Breuer, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto
Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
12. - 20. Yüzyıl Ortası Mobilyalar: Charles Eames, Eero Saarinen, Harry Bertoia ang Arne Jacobsen
çalışma - Okuma
_____________________________________________________
13. - Pop Kültür Mobilyalar:Gio Ponti, Joe Colombo ve Achille * Ön çalışma - Okuma
_____________________________________________________
14. - Final Sınavı * Ön çalışma - Çalışma
Kaynaklar
Ders Kitabı:
Diğer Kitaplar:
Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme Türü
Adet
Ödev
Arasınav
Final Sınavı
1
1
1
Toplam:
Ders Kategorisi
Yüzde(%)
20
30
50
6
Temel Meslek Dersleri
AKTS Tablosu / İşyükü
Aktiviteler
Dönemlik İşyükü
Ders Saati
Uygulama
sınıf Dışı Ders Çalışması
Seminer
Ödevler
Ara Sınav
42
20
20
10
30
5
200
* Ön
*
Final Sınavı
10
Toplam İş yükü(saat)
Toplam İş yükü / 30 saat
137
5
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Katkı Düzeyi
1
2
3
Program Öğrenme Çıktıları
4
5
X
1 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında, tasarım teori ve tarihi,
araştırma yöntemleri ve uygulama bilgisine sahip olabilmek.
X
2 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında, düşünsel, sanatsal,
kültürel, bilimsel ve teknolojik bilgilere sahip olabilmek.
X
3 - Bir iç mimar ve çevre tasarımı profesyonelinin çeşitli görev ve
sorumluluklarını yürütebilmek, uygulayabilmek ve yönetebilmek.
X
4 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanı ile ilgili mevcut ilke, yasalar,
yönetmelikler, standartlar, meslek etiği hakkında yeterli bilgiye sahip
olabilmek.
X
5 - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanı ile ilgili gelişmeleri takip
edebilmek, yorumlayabilmek, yaşam boyu öğrenmenin önemi ve
ihtiyacını kavrayabilmek.
X
6 - Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve
gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya
entegre etmek.
X
X
7 - Güncel tasarım problemleri, eğilimleri ve çağdaş malzemeler ile
ilgili konuların değerlendirmesini yapabilmek.
8 - Tasarım disiplinine ilişkin temel teorik ve pratik bilgi ve kavrayışa
sahip olabilmek ve bu birikimi yenilikçi, özgün yapıtlara
dönüştürebilmek.
X
9 - Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve
profesyonel yaklaşım geliştirmek;
X
10 - 2 ve 3 boyutlu görsel, sözel ve yazınsal olarak tasarım
düşüncesini geliştirebilmek ve hedef kitleye aktarabilmek.
X
11 - Farklı ölçeklerde tasarım ve planlama kurguları ve çözümleri
geliştirebilmek.
X
12 - Görsel, sözel ve yazınsal formatlar içinde tasarım fikirlerini
sunma ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirmek;
13 - Anadilinde veya yabancı bir dilde, tasarım düşüncesini
geliştirebilmek ve aktarabilmek.
X
14 - Sorumluluk bilinci geliştirebilmek ve disiplinler arası ekip
çalışması yapabilmek.

Benzer belgeler

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci Amerikan Stilleri, Queen Anne, Erken Georgian ve Kolonial Dönemi Mobilya Stilleri: Louis Stili ,William and Mary Stili Yeniçağ Dönemi Mobilya Stilleri: XVI. Louis Stili, Directoire Stili, Geç Georg...

Detaylı

Ders Dosyası

Ders Dosyası Laboratuar Uygulama Derse Özgü Staj Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma

Detaylı