Sığınma evine giden kadınlardaki ruh sağlığı değişimleri ve

Transkript

Sığınma evine giden kadınlardaki ruh sağlığı değişimleri ve
Sığınma evine giden kadınlardaki ruh sağlığı değişimleri ve sıkıntının yordayıcıları
Patricia Hoyeck, Kim Madden, Clare Freeman, Taryn Scott, Mohit Bhandari
Arkaplan: Eş şiddeti ruh sağlığı için çok zararlıdır. Danışmanlık durumunda istismar
mağdurlarını değerlendirmek için, ruh sağlığı ölçümü içeren The Domestic Violence Survivor
Assessment (DVSA, Aile içi şiddet mağdurları değerlendirmesi) sıklıkla kullanılmaktadır.
DVSA eş şiddeti olmadan yeni bir hayata doğru yol alan kadınlarda değişimin her aşamasında
onların bilişsel durumlarını özetlemeyi amaçlamaktadır.
Amaç: Mevcut araştırmanın amacı birden çok kere sığınma evine giren kadınlardaki ruh sağlığı
değişimleri ve sıkıntının yordayıcılarını incelemektir.
Yöntem: Üç yıl içinde birden çok defa sığınma evine giren kadınlar eğitimli bir sosyal çalışmacı
tarafından DVSA kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların DVSA değişim aşamaları
aracılığıyla ölçülen ruh sağlıkları ve seçilen özellikler arasındaki ilişkiler lojistik regresyon
analizi ile incelenmiştir.
Sonuçlar: Sığınma evine ortalama olarak 3.3 (2-8 aralığında) kere girmiş ve ortalama olarak 16.1
gün (1-391 gün aralığında) kalmış olan 94 kadının tamamlanmış verilerini analiz ettik. 36 kadın
(36/94; %38.3) aşamalar boyunca gelişme göstermiştir. Aşamalar boyunca gelişim gösteren
kadınların ortalama ziyaret sayıları 4'tür. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi sığınma evini
daha çok ziyaret eden kadınların daha az edenlere göre aşamalar boyunca neredeyse iki kat
gelişme gösterdiğini ortaya koymuştur (OR=1.928; 95% CI=1.292–2.877; p=0.001). Tek
değişkenli analizde, değişim aşamalarında gösterilen gelişim sadece artan ziyaret sayıları ile
anlamlı ilişki göstermiştir (OR=1.694; 95% CI=1.237–2.322; p=0.001). Diğer değişkenlerin ruh
sağlığındaki değişimler ve sıkıntıyla anlamlı ilişkisi yoktur (p>0.05).
Tartışma: Sığınma evine daha sık giren kadınlar diğer kadınlara kıyasla DVSA ruh sağlığı
aşamalarında daha çok gelişme gösterebilirler. Kadın sığınma evleri değişim aşamalarındaki
gelişime yardımcı olabilir böylelikle kadınların istismar sonrası ruh sağlığını iyileştirebilir.
Anahtar kelimeler: Eş şiddeti; ruh sağlığı aşamaları; DVSA değişim aşamaları; tekrarlanan
sığınma evi ziyaretleri
Name of translator: Emek Yuce Zeyrek-Rios
Citation: European Journal of Psychotraumatology 2014, 5: 24809 -http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v5.24809

Benzer belgeler

Doktora Tezi Özeti: Uyku bozuklukları ve TSSB: süreğen bir döngü

Doktora Tezi Özeti: Uyku bozuklukları ve TSSB: süreğen bir döngü düzenindeki bozulmanın, süreğen bir döngüye neden olarak, TSSB semptomatolojisinde öncü ve sürdürücü bir etken olduğunu göstermektedir. Bu tez hipotalamik-hipofiz-adrenal ekseninin ve sempatik sini...

Detaylı