Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama Micro MBA

Transkript

Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama Micro MBA
Finansal Yönetim ve
Stratejik Planlama
Micro MBA
Finansı iyi bilmek, hayatı kolaylaştırır
Istanbul Business School bir
Finansı iyi bilmek,
hayatı kolaylaştırır
Approved Centre
grup şirketidir.
Istanbul Business School bir
www.ibsturkiye.com
Approved Centre
grup şirketidir.
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Yeri: Maslak İBS
Eğitim Süresi: 4 Hafta
Şirketler için “in-company” Micro MBA programları düzenlenmektedir.
İstanbul Business School programları
dünyanın önde gelen yetkilendirme
kuruluşu PEARSON tarafından
akredite edilmiştir. Aldığınız dersleri
yüksek lisans programlarında kredi
yerine saydırabilirsiniz.
Istanbul Business School bir
grup şirketidir.
Başarıya giden yolda,
şirketinizin hedeflerini
rakamlarla sonuçlandırın
01
Eğitim
Stratejisi
AKREDİTE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (BTEC)
01 PEARSON’DAN
Akademik gereklilikleri ve iş dünyasının beklentilerini göz önüne alarak hazırlanan eğitim
programları kapsamında uluslararası geçerliliği bulunan BTEC (mesleki yeterlilik) belgeleri
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu seviyelere ve kredi değerlerine sahiptir.
02
“START WITH WHY” YAKLAŞIMI
Birey, katıldığı / katılacağı eğitimin iş performansının ötesinde, kendi yaşam kalitesine ne
katacağını ve bireysel yolculuğuna nasıl fayda sağlayacağını fark ettiğinde; eğitime katılma
arzusu artmaktadır. Biz İBS’de "START WITH WHY" yaklaşımı ile üzerinde durulan konunun
öncelikle bireye ne katabileceğini işaret ederek yola çıkıyoruz.
02
03
BİLGİNİN BECERİYE DÖNÜŞME SÜRECİ
Bu süreç, eğitimlerde aktarılan bilginin, bireylerin zihnine en iyi şekilde yansıması ve beceriye
dönüşmesi için çok kritiktir. Tüm katılımcıların aktif olarak dahil oldukları bir öğrenim tecrübesi
yaşamaları için;
- Vaka çalışmaları,
- Video gösterimleri,
- Makale analizleri,
- Grup çalışmaları yapılmaktadır.
04
REMINDER SEANSLARI
Yeni öğrenilen bilgi, belirli aralıklarla tekrar edildiğinde kalıcı olur. Bu bilgi ışığında İBS tüm
katılımcılarını, tamamladıkları eğitimin 2 ve 4 ay sonraki dönemlerinin son gün yapılan tekrar
oturumlarına davet eder. Kurumsal eğitimlerde ise 2 ve 6 ay sonra İBS eğitmenleri kurumlarda
tekrar modülleri gerçekleştirirler.
03
Nasıl Yapıyoruz?
Uluslararası standartlar
İstanbul Business School
programlarında dünyanın önde
gelen yetkilendirme kuruluşu
Pearson tarafından onaylanmış
eğitim içerikleri kullanıyoruz.
04
Fikir
Entegrasyonu
Dünyayı değiştirmiş,
etkinliği kabul görmüş
ve uygulandığı her
alanda fark yaratmış
fikirleri Türkiye
Kültürü’ne uygun bir
formda aktarıyoruz
İş Dünyası
Profesyonelleri
İş dünyasından gelen,
gelişmek istenilen
alanda literatüre
hakim, alanında
tecrübeli ve her
şeyden önemlisi
tutkulu eğitmenlerle
çalışıyoruz.
Yaşanmış İş
Dünyası Vakaları
Gerçek iş dünyasından
vaka çalışmaları yapıp,
birebir yaşanmış olayları
analiz ediyoruz.
Pratik ve Teoriye
Ölçülü Yaklaşım
Teoriyi anlamak için
kişisel tecrübelerimizi
paylaşıyoruz. Pratik
uygulamalarda
ustalaşmak için yeni
teorilere odaklanıyoruz.
Güçlü
Networking
İBS’liler, üst düzey
yöneticilerin de dahil
olduğu katılımcı profili ile
networkünü güçlendirme
fırsatı buluyor.
05
Finansal Yönetim ve
Stratejik Planlama
Micro MBA Programı
Hemen hemen her sektörde, finans departmanı
çalışanlarının ya da şirket sahiplerinin ekonomi,
piyasalar, bankacılık, alacak ve finansal yönetim bilgisi
ve altyapısına sahip olması her geçen gün daha da
fazla aranan bir nitelik haline gelmiştir. Finans Micro
MBA Programı bu ihtiyaca cevap vermek üzere
kurgulanmıştır. Yoğunlaştırılmış bu eğitim
programında, gerçek vakalar üzerinden dersler
verilmekte, gerçek iş dünyası deneyimleri
paylaşılmaktadır.
06
07
Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama
Micro MBA Programı’na Katılarak:
Finans konusunda, eğitim
direktörlerinin ve farklı sektörlerden
konuk konuşmacıların tecrübelerini,
teorik bilgi ile harmanlayacak
Paylaşılan bilgilerin beceriye ve
yetkinliğe dönüştürülmesi yolunda
tasarlanmış pratik deneyimlerden
yararlanacaksınız.
Finansal planlama, performans,
kontrol, analiz ve stratejik karar verme
yöntemlerine hakim olacak
08
Finansal kurum ve enstrümanları
görüp, şirketlerde uygulanma
süreçlerini inceleyecek
09
Katılımcı Profili
Finans alanında
kariyer planlayan veya
yapmakta olan bireyler
Finans konularına hakim olmak ve
farklı bakış açıları kazanmak isteyen
tüm profesyoneller
Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama
Micro MBA Programı
Eğitmen Kadrosu
Program Direktörleri:
Cenk Altun, Danone
Alpan Yarar, Danone
Önder ŞENOL, Defacto CFO
Onur ÇEVİKEL, Anadolu Efes
Nuri TEZEL, Assan Alimunyim CFO
Üst/orta düzey yöneticiler
Tunç DAŞAR, Provus
Necmiye UZONUR, Finansbank
Finansal Yönetim ve Stratejik Planlama Micro MBA Programı’na, 2011 yılından bu yana
300’ ün üzerinde Uzman, Müdür, Koordinatör, Departman Müdürü, Genel Müd. Yard. ve
Genel Müdür pozisyonlarında çalışan profesyoneller ile aile şirketi sahipleri katılmıştır.
10
11
Cenk Altun Kimdir?
1990 TED Ankara Koleji ve 1994 ODTÜ İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına 1994 yılında
Coopers & Lybrand Denetim ve Danışmanlık şirketinde başlamıştır.
Coopers & Lybrand 'de Türkiye'de ve yurtdışında aldığı görevlerin ardından Pepsi Cola
International'da yine yurtdışı ve yurtiçinde Finansal Kontrol, Finansal Raporlama ve Finansal
Planlama Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 7 senelik Pepsi Cola deneyimi sonrası 2004
yılında Danone Sütlü Ürünler İş birimine Mali Planlama ve Kontrol Müdürü olarak katılmıştır.
2007 yılında yine aynı kurumda Finans Direktörü ( CFO) rolüne terfi etmiştir. Denetim ve
danışmanlık projeleri ile başlayan profesyonel hayatı süresince ERP sistemlerinin kurulması,
uluslararası ve yasal raporlama sistemlerinin oluşturulması, şirket birleşme ve satınalması,
marka satınalma ve satışı gibi çeşitli projelerde görev almış veya proje yöneticisi rolünü
üstlenmiştir. Uzmanlık alanları arasında bütçeleme ve kontrol sistemlerinin kurulması ve
geliştirilmesi, stratejik plan süreçlerinin yönetimi, yeniden yapılandırma projeleri ve maliyet
yönetimi bulunmaktadır. Şirketin karar alma mekanizmalarına direkt dahil olan ve yol
gösteren finans ekiplerinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda tutkulu ve tecrübelidir.
Alpan Yarar Kimdir?
1992'de Avusturya Lisesi'den ve 1997'de Boğaziçi Universitesi İşletme Bölümünden mezun
olmuş, 1999'da Manchester University’den MSc in Accounting & Finance derecesi almıştır. İş
hayatına 2000 yılında Unilever şirketinde başlamış olup, farklı finans rollerinde çalışmıştır;
Unica Yönetim Muhasesi Yöneticisi, Muhasebe Müdürü, Bölgesel SAP Fonksiyon Lideri, Grup
Raporlama Müdürü ve Satış Finans İş Ortağı gibi. 2009 yılında Danone şirketinde Mali
Planlama ve Kontrol Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Finans’daki görevinin yanında,
Danone içindeki birçok süreç ve fonksiyonel transformasyon projesine liderlik etmiştir. 2005
yılındaki CIMA'dan Charteted Global Management Accountant (CGMA) yanında, The Preston
Associates UK’den 2015 yılında Koçluk sertifikası almıştır. Uluslararası şirketlerin finans'a bakış
açılarını ve finansın nasıl değer yaratabilecğeini kendi tecrübesi ışığında paylaşmaktan ve fikir
alışverişi bulunmak anacıyla bu programın parçası olmuştur.
13
Program İçeriği
WEEK 1/ 1. HAFTA
ROLE OF FINANCE & Interpretation of FINANCIAL STATEMENTs
( Şirketlerde Finans’ın Rolü ve Finansal Tabloların Yorumlanması )
WEEK 2 / 2. HAFTA
FINANCIAL APPRAISAL tecniques for INVESTMENT DECISIONS
( Yatırım Kararları için Finansal Değerlendirme Teknikleri)
Role of Finance within Organisation ( Şirketlerde Finansın Rolü)
Definition of Investments and its nature ( Yatırım Tipleri )
Key financial statements (Temel finansal tablolar )
Different tools for appraisal and other factors to consider ( Yatırım Analiz ve Değerlendirme teknikleri )
1. P&L, ( Kar- Zarar Tablosu )
1. Rate of Return , Payback , Discounted Cash Flow , NPV( Getiri Oranı , İskontolu Geri Ödeme ,
2. B&S ( Bilanço Tablosu)
İskonto Edilmiş Nakit Akım Analizi ;Net Bugünkü Değer Yöntemi)
3. Cashflow ( Nakit Akış Tablosu )
Communication Techniques of financial information . ( Finansal Finansal Analizlerin Etkin İletişimi )
Analysis of Financial Statements within Ratios ( Finansal Rasyoların Yorumlanması )
Strategic Financial & Non Financial Measurement (Balance Scorecard) - Balance Scorecard Uygulaması
Financial Performance Analysis – ( Finansal Performans Analizleri )
Case Study , Good Practice Sharing ( Vaka Çalışması, İyi örneklerin paylaşımı )
Case Study , Group Discussion & Research (Vaka Çalışması, Grup değerlendirmesi, Ev Ödevi)
14
15
WEEK 3 / 3. HAFTA
BUDGETING PROCESSS of an Organisation
(Organizasyonlarda BÜTÇELEME SÜRECİ )
WEEK 4/ 4. HAFTA
COSTING SYSTEMS & Application to Decision Making Process
(MALİYET SİSTEMLERİ ve Karar Süreçlerine Etkileri)
Selection of Appropriate Budgetary Target ( Bütçe Hedeflerini Belirleme Süreci )
Importance of costs in pricing strategy (Fiyatlama Stratejilerinde Maliyetlerin Önemi)
Creation of a master budget for an organisation ( Master Bütçe Oluştrulması )
Costing Types & Designing a costing system ( Maliyet Tipleri ve Maliyet Sistem Dizaynı )
Budget Types – Flexible , Fixed Budgets , Zero Based Budgeting ,
Factors impacting pricing other than costs (Fiyatlandırmayı etkileyen diğer faktörler)
Rolling Forecast Budgeting (Bütçeleme Teknikleri – Esnek , Sabit , Faaliyet Tabanlı , Sıfır Tabanlı ,
Dinamik Bütçeler)
Evaluation of budgetary monitoring process organisation ( Bütçe Takibi)
Strategic Plan Process (Stratejik Plan Süreci )
Case Study to construct a budget (Vaka Çalışması & Rol Oyunu- Bütçe Oluşturma)
WEEK 3 / 3. HAFTA
FORECASTING Techniques for Effective Decision Making
(TAHMİN teknikleri ile Etkin Karar Verme )
WEEK 4/ 4. HAFTA
COST REDUCTION & MANAGEMENT Process in an Organisation
( MALİYET AZALTMA ve Yönetme Süreçleri)
Process to Manage Cost Reduction ( Maliyet Azaltma Yönetim Süreci)
Standard Costing & budgetary control ( Standard maliyet ve bütçe kontrolü)
Value Analysis & Value Engineering ( Katma Değer Analizleri)
Makale okuma ve değerledirme ( Essay reading & discussing )
Forecasting Techniques
( Tahmin Teknikleri )
Assesement of Source of Funds ( Fonlama Kaynaklarının Değerlendirilmesi )
16
17
17
Konuk Yorumları
Katılımcı Yorumları
“Sanırım aramızda okula gitmek çok zevkliydi diyen oldukça az kişi çıkacaktır.
Eğitimler de iş hayatında bitmeyen bir “okul” gibi doğrusu...
İBS, hem katılanları ile hem çalışanlarının yarattığı sıcak ve rahat ortam ile bu işi,
bir hafta sonu aktivitesi keyfi kıvamına getirmeyi başarmış... Sohbetler, karşılıklı
paylaşımlar, katılımcılar, içerikler... Her biri “okul”u keyifli hale getirmek için
incelikle hazırlanmış. Ben bile 1 saat diye gittiğim yerde 2 saatin nasıl geçtiğini
anlayamadım... Nefes almak için güzel yer... Benden söylemesi...
Hem organizasyona, hem de katılımcılara içten teşekkürler...”
Mikro Finans eğitimi, bir yönetici gözünden bütüne bakmayı, neden-sonuç
ilişkisini görmeyi sağlaması, konuk konuşmacılar ile gerçek iş hayatına dair
kareler sunması neticesinde var olan finans bilgimi pekiştirmek adına katkıda
bulundu. Eğitmenimize teşekkürlerimizi sunuyoruz...
Tunç Daşar / PROVUS CEO
Finans sektöründe kendimi geliştirmek ya da sektörü öğrenmek için Finans
Eğitimi gerçekten harika. Eğitmenlerin kalitesi ve dersleri yalın bir biçimde
anlatmaları öğrenimi kolaylaştırıyor. İstanbul Business School eğitimlerini
profesyonellere tavsiye ediyorum. Aynı anda pek çok profesyonelle bir arada
eğitim almak çok güzel bir deneyimdi.
“Finans Micro MBA programı, enerjisi yüksek, istekli ve parlak kişileri bir araya
getirmede oldukça başarılı. Aktif tartışmalarla birlikte çok enerjik ve katılımcı bir
ortam buldum. Bu organizasyonda konuşmacı olmak beni ayrıca
heyecanlandırdı, gelecekte de dinamik IBS ekibinin bir parçası olmaktan
mutluluk duyarım.”
Gaye Baykal / Verifone Elektronik ve Danışmanlık
Ozan Ali Arslan / Türkiye İş Bankası
Önder Şenol / Turkcell Superonline CFO
18
19
Micro MBA / Kurumsal Referanslar
Finans, geçmişe ışık tutan bir
meslek olmanın ötesine geçip,
şirketlerin tüm operasyonel
süreçlerini rakamlarla yorumlayan
bir meslek haline gelmiştir
20
Akdeniz İnşaat
Ağaoğlu Grubu
Akkök Holding
Albaraka Türk Bankası
Altur Turizm
Arçelik
Arhan Dış Tic.
AS Teknik
Aslanoba Gıda
Ata Sigorta
Avea
Aviva Sigorta
Baser Factoring
Bayer
Bifa Bisküvi
Bilfen Eğitim Kurumları
Bilgi Birikim Sistemleri
Birleşik Akrilik
Bosch
BTA Havalimanları İşletmeciliği
Buga Otis Asansör
Bürosit
Cafe Turizm
Carl Zeiss
Çelebi Hizmet
Çırağan Sarayı
Çilek Mobilya
Çukurova
Coca Cola
Denizbank
Derya Baykal Prod.
Doğuş Otomotiv
Doğuş Yayın Grubu
Dora Bilişim
DSV Taşımacılık
E.C.A.
Eczacıbaşı
Empi
Estap Elektrik
Eureko Sigorta
FBS E-ticaret
Fokus Fotografçılık
Garanti Bankası
Granca İnşaat
Grupfoni
Hotiç
Hydac Akışkan
IHS Telekom
ING Emeklilik
İpek İdrogil Pamuk
İşbir Yatak
Jumbo
Kamil Koç Otobüs Firmaları
Karaca Züccaciye
Karadeniz Medikal
Kaynak Holding
Keymen İlaç
Konica Minolta
Kuveyt Turk
Kültür Üniversitesi
Lansinoh Türkiye
Legrand Elektrik
Lema Mobilya
Lil Org.
Lineadecor
Lufthansa
Marmara Ambulans
Matlı Yem
Map Havacılık
Mavi Giyim
Med İlaç
Mercedes Benz
Mesitaş Sağlık Merkezi
Meta Pazarlama
Mitsubishi
Mudo Collection
Namet Gıda
Nero Plastik
Oyun Stüdyosu
Payu
Pepsico
Pernod Richard
Peugeot
Polisan
Polisan
PR Departman
Red Bull
Roma Group
Royal Holding
Sabiha Gökçen Hava Alanı İşletmeciliği
Sanko Tekstil
SASA Polyester
Sezlu Kimya
Siemens
Sony Music Türkiye
Sürat Kargo
Tchibo
TEB
Tekfen Holding
Teknosa
The Nielsen Company
The Royal Bank
THY
Toyota
Turkcell
Türk Telekom
Uni Free Duty Free İşletmeciliği
Vodafone
Volvo Otomotiv
Yalı Org.
Zambak A.Ş.
Zorlu Holding
21
Bize ulaşın
22
facebook.com/ibsturkiye
ibsturkiye.com
twitter.com/IBSTurkiye
linkedin.com/company/istanbul-business-school
istanbulbusinessschool
Dereboyu Cad. 6/4 MASLAK İSTANBUL - TÜRKİYE
444 5 427